ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND március 31. 1/66

2 2/66

3 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5 II. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika feladatai... 6 III. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika szervezete... 7 IV. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika személyzete IV.1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője IV.2. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika orvosai, oktatói IV.3. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika intézetvezető főnővére IV.4. Osztályos nővérek, asszisztensek IV.5. Egyéb klinikai munkakörök V. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika működése V.1. Fekvőbeteg-ellátás V A fekvőbeteg felvétele V.1.2. A beteg elhelyezése a klinikán V.1.3. Fekvőbeteg áthelyezés, továbbutalás V.1.4. A beteg szállítása (kísérése) a klinikák között V.1.5. A betegek elbocsátása a klinikáról, áthelyezése másik intézménybe V.1.6. Elhalálozás V.1.7. A beteg hozzátartozójának értesítése V.1.8. A beteg kivizsgálása (E-01.4) V.1.9. Orvosi vizitek V Ügyeleti ellátás V A társklinikák közreműködésével végzett vizsgálatok. A klinikák együttműködése V A betegek gyógykezelése V A beteg ápolása V A betegek étkeztetése V A műtő működési rendje V.2. Járóbeteg szakellátás V.2.1. Betegellátás a klinika általános ambulanciáján V.2.2. Betegellátás a klinika szakambulanciáján V.2.3. A klinikáról kibocsátott betegek visszarendelése, ellenőrzése és gondozása V.2.4. A klinikai ambulanciák együttműködése V.3. Oktatás V.4. Tudományos kutatás /66

4 V.5. Menedzsment VI. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika Munkarendje VI.1. Orvosok munkarendje VI.2. Ápolók munkarendje VI.3. Asszisztensek munkarendje VI.4. Adminisztrátorok munkarendje VI.5. Általános rendelkezések VII. Egyéb rendelkezések Mellékletek sz. melléklet: A munkavégzés szabályai sz. melléklet: Látogatási rend sz. melléklet: HÁZIREND sz. melléklet: Felelősök listája /66

5 I. Általános és bevezető szabályok I.1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: az Egyetem) Szent-Györgyi Albert Klinika Központ, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika (továbbiakban: az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika) működési helye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. I.2 Az szervezeti egység postacíme: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. honlapja: Részlegek: Titkárság: Tel.: 62/ , Fax: 62/ Főnővéri szoba: Tel.: 62/ Felvételi iroda: Tel: 62/ , 62/ Fekvőosztály: Tel.: 62/ Nővérdolgozó: Tel.: 62/ Ambulancia: Tel.: 62/ Műtő: Tel.: 62/ I.3 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika az orvos, fogorvos, illetve egészségügyi szakdolgozói képzés szolgálatában álló, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karához tartozó oktatási szervezeti egység, amely az arc-, állcsont- és szájsebészet területén lát el oktató-nevelő, tudományos-kutató és gyógyító-megelőző valamint diagnosztikai tevékenységet, illetve az ezekkel összefüggő feladatokat. I.4 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika feladatait ill. feladatmutatóit a Szegedi Egyetem Kari Tanácsa az oktatott tantárgy óraszámát, a hallgatók létszámát, a betegellátás igényeit és a tudományos kutatást figyelembe vevő előterjesztése alapján a NEMFI állapítja meg. I.5 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán a Klinikai Központ Elnöke hozzájárulásával más intézmények (EM, MTA kutatócsoportok, Országos Intézetek, és Szakmai magánvállalkozások, stb.) dolgozói is működhetnek. I.6 A 4. bekezdésben hivatkozott szervezetek dolgozóinak tevékenységét szerződés (megállapodás) rögzíti, szolgálatilag az egység (klinika) vezető hatáskörébe tartoznak, s ha külön szabályozás nem tiltja, részt vesznek az oktató-nevelő és tudományos-kutató munkában is. 5/66

6 II. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika feladatai Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika feladatai az orvos- és fogorvosképzésében és nevelésben való részvétel, szakorvosképzés és továbbképzés, továbbá az arc- állcsont- és szájsebészet elméleti és gyakorlati művelése, valamint fejlesztése. II.1 Az érvényben lévő szabályozók a Klinikai Központ elnöki rendelkezések szerint egyetemi szervezeti egységekkel szükség esetén külső intézményekkel együttműködve gyógyító és tudományos, az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika jellegének megfelelő feladatok teljesítése. II.2 A NEMFI ill. a Kari Tanács által jóváhagyott tantervben megállapított és a programban ill. a tematikában részletezett tananyag elméleti és gyakorlati oktatása. II.3 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán oktatott tantárgyak tematikájának, szükség esetén tananyagának (tankönyv/ jegyzet/ sillabusz), vizsgarendszerének kidolgozása, a Kari Tanács által megállapított vizsgaszabályzat szerint történő vizsgák lebonyolítása, és a képzési célnak megfelelő együttműködés egyetemi intézetekkel és klinikákkal, területi egészségügyi intézményekkel és szolgálatokkal. II.4 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán tudományos diákkör működésének biztosítása (beleértve a részvételt a tudományos diákköri tagok kiválasztásában, a munkafeltételek biztosítását és az orvosi hivatásra felkészítést), az ilyen irányban tehetséges hallgatókban a tudományos munka iránti készségek kialakítása. II.5 A betegek/ betegellátást szolgáló a tudomány mindenkori színvonalának és az Arc-, Állcsontés Szájsebészeti Klinikán rendelkezésre álló feltételeknek megfelelő szakszerű vizsgálatának és kezelésének biztosítása az egészségügyi törvényben és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott előírásoknak megfelelően, további törekvés e feltételek állandó biztosítására és továbbfejlesztésére. Ennek során az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika feladata: a) részvétel a területi betegellátásban az ÁNTSZ működési engedély és az OEP vonatkozó szerződése szerint b) az Egyetemi illetve esetenként az Egyetemhez tartozó gyógyintézetekben konzíliáriusi feladatok ellátása, c) járóbeteg ellátás biztosítása arc-, állcsont- és szájsebészeti betegek körében d) a fekvőosztályra felvett betegek kezelése (műtéti ellátása) az orvostudomány és az arc-, állcsontés szájsebészeti szakma jelenlegi legmagasabb szintjének megfelelően, az elvárható legnagyobb gondossággal történik. II.6 A gyógyító tevékenység során mindazon financiális, szervezeti, környezetvédelmi és higiénés feltételek, továbbá színvonalas oktatói-nevelői tevékenység biztosításának szorgalmazása, amelyeket a korszerű gyógyító illetve oktató-nevelő munka megkövetel. II.7 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika meghatározott módon szervesen együttműködik az Egyetem többi intézetével, klinikájával a gyógyítás, az oktatás és a tudomány területén. E tevékenységét külön megállapodások alapján kibővítheti az Egyetemen kívüli intézményekkel a szükséges engedélyeztetési eljárásokat követve. 6/66

7 II.8 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika előzetes hozzájárulás alapján kapcsolatot létesíthet külföldi intézetekkel. II.9 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika oktatói illetve munkatársai tudományos eredményeiről csak az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetőjének egyetértésével számolhatnak be hazai vagy külföldi folyóiratokban, belföldi és külföldi tudományos kongresszusokon, és egyéb tudományos fórumokon. III. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika szervezete Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika funkcionális (alapvető feladatok illetve a fő munkafolyamatok szerinti) tagozódása: 1. Igazgatás (ügyvitel) 2. Oktatás-nevelés 3. Tudományos kutatás 4. Gyógyító - megelőző ellátás/ szolgáltatási egységek (ambulancia, adminisztráció) 5. Gazdasági ellátás III.1 Az igazgatás szervezeti tagozódása: 1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője 2. Osztályvezető orvos 3. Intézetvezető főnővér 4. Szervezeti egység vezetői titkárnő 5. Egészségügyi ügyvitelszervező III.2 Az oktatás-nevelés szervezeti tagozódása: 1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője 2. Oktatási felelős 3. Oktatók 4. Szervezeti egység vezetői titkárnő (oktatási tanszéki adminisztrátor) III.3 A kutatás szervezeti tagolódása: 1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője 2. Beosztott kutatók 3. Szervezeti egység vezetői titkárnő (adminisztráció) 4. Egészségügyi ügyvitelszervező (adminisztráció) III.4 Gyógyító - megelőző ellátás/ szolgáltatási egységek (műtő, ambulancia, adminisztráció) szervezeti tagolódása: a) Műtő 7/66

8 1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője 2. Szakorvos 3. Klinikai orvos 4. Rezidens orvos 5. Főműtős 6. Műtős asszisztens 7. Műtőssegédek b) Ambulancia 1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője 2. Szakorvos 3. Klinikai orvos 4. Rezidens orvos 5. Ambulancia vezető asszisztens (dentálhigiénikus) 6. Ambuláns asszisztensek 7. Asszisztensi gyakornokok c) Fekvőosztály 1. Intézetvezető főnővér 2. Osztályvezető ápoló 3. Szakápolók 4. Ápolási gyakornokok d) Adminisztráció (betegekkel kapcsolatos) 1. Intézetvezető főnővér 2. Osztályvezető ápoló 3. Szervezeti egység vezetői titkárnő 4. Egészségügyi ügyvitelszervező 5. Orvos-írnok (betegfelvétel, kórlap adminisztráció) III.5 Gazdasági ellátás szervezeti tagozódása 1. Intézetvezető főnővér (leltárfelelős, személyzeti felelős) 2. Finanszírozási felelős 3. Egészségügyi ügyvitelszervező III.6 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője a következőkben felsorolt feladatok ellátására írásban személy szerinti felelőst jelöl ki a felelősségi körök leírásával: 1. oktatási és orvosi továbbképzési felelős 2. tudományos diákköri felelős 3. környezetvédelmi felelős 8/66

9 4. időszakos orvosi vizsgálat felelős 5. szakdolgozói továbbképzési felelős 6. közegészségügyi-járványügyi felelős 7. leltárfelelős 8. minőségügyi és működésfejlesztési felelős 9. munkavédelmi felelős 10. személyzeti felelős 11. egészségügyi dokumentáció felelős 12. tűzvédelmi felelős 13. gyógyszer-, vegyszer- és méregfelelős 14. etikai felelős 15. adatvédelmi felelős 16. ambulancia gép- műszerfelelős 17. műtő gép- és műszerfelelős 18. transzfúzió felelős 19. finanszírozási felelős 20. fekvőbeteg dokumentáció felelős A klinika sajátos feladatai miatt az előző bekezdésben foglaltakon kívül, még az alábbi személyi felelősök kijelölése is szükséges: 21. orvosi beosztás (ügyelet) felelős 22. rákregiszter felelős 23. IBIR (Információbiztonsági) felelős III.7 A klinika személyzete munkakör és szakképesítés szerint az alábbi 4 csoportra tagozódik: 1. oktatók/ kutatók 2. egészségügyi szakdolgozók 3. ügyviteli dolgozók 4. kisegítő dolgozók III.8 Az oktatók/kutatók munkaköri csoportjába tartozó dolgozók a következők: 1. egyetemi tanár 2. főorvos 3. egyetemi adjunktus 4. tanársegéd 5. klinikai orvos 6. rezidens III.9 Az egészségügyi szakdolgozók, egészségügyi segédmunkatársak munkaköri csoportjába az alábbi dolgozók tartoznak: 9/66

10 1. intézetvezető főnővér 2. osztályvezető ápoló 3. ápoló 4. fogászati asszisztens - dentálhigiénikus 5. műtősnő - szakasszisztens 6. műtőssegéd III.10 Az ügyviteli, gazdasági és műszaki dolgozók munkaköri csoportjába tartoznak: 1. szervezeti egység vezetői titkárnő 2. orvos-írnok 3. egészségügyi ügyvitelszervező IV. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika személyzete IV.1. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője A klinika vezetője megbízásának módját az Egyetem ÁOK Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. A szervezeti egység vezető a klinika egyszemélyi felelős vezetője: feladatát az SZTE SZMSZ határozza meg. E feladatkörében többek között: 1. Képviseli a szervezeti egységet az Egyetem és a Kar vezetői és vezető testületei előtt, továbbá a hatáskörébe utalt egyebekben más szerveknél és harmadik személynél; 2. a NEMFI és a Kar vezetői és testületei által kialakított irányelvek alapján vezeti a klinikát; 3. tudományágában arra törekszik, hogy annak legújabb eredményeit az oktató-nevelő, gyógyító és kutató tevékenységben alkalmazza, és alkotó módon továbbfejlessze; 4. törekszik megfelelő számú és felkészültségű vezetői utánpótlás nevelésére 5. megszervezi, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a klinika oktató-nevelő, tudományos-kutató és gyógyító munkáját valamint gondoskodik a feladatok megoldására irányuló tevékenység színvonalának állandó fejlesztéséről; 6. kidolgozza és jóváhagyásra előkészíti a tanterv szerinti előadások, foglalkozások programját, gondoskodik a képzés megszervezéséről és a rendelkezésre álló lehetőségeken belül biztosítja a megfelelő taneszközöket és felszerelést; 7. véleményt nyilvánít az Egyetem és a Kar vezetői és testületei előtt az Egyetemet, a Kart és a klinikát érintő kérdésben; 8. javaslataival döntéseket kezdeményezhet; 9. javaslatot tesz külső előadók megbízására; 10. munkáltatói jogkörét az SZTE SZMSZ alapján gyakorolja 10/66

11 11. ellenőrzi az etikai követelmények megtartását; 12. biztosítja a vezetés alatt álló klinikán a munkavédelmi, és tűzvédelmi utasítások betartásának feltételeit, s ugyanakkor ellenőrzi az előírások betartását; 13. rendeltetésének és feladatának megfelelően elosztja a klinika működéséhez szükséges anyagi eszközöket, meghatározza és ellenőrzi felhasználásuk módját; 14. külön rendelkezések szerint irányítja és ellenőrzi a külső szervek által adott megbízáson alapuló kutató (szerződéses) munkákat; 15. irányítja a klinika gazdálkodását; 16. biztosítja a vonatkozó jogszabályokban és utasításokban meghatározott formában és számban a munkaértekezletek megtartását; 17. végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok, a felettes szervek, a különféle egyetemi szabályzatok, valamint az Egyetem illetékes vezetői és testületi részére előírnak. A klinika vezetője a felettes szervekhez - a panasz kivételével - csak szolgálati út betartásával fordulhat. Anyagi vonatkozású jogokat és kötelezettségeket a rendelkezésre álló keretek terhére a külön szabályzatban meghatározott módon vállalhat. A szervezeti egység vezető az oktatókat és kutatókat félévenként legalább egy munkaértekezletre hívja össze, ahol az oktató-nevelő munkával kapcsolatos, legfontosabb időszerű kérdéseket vitatják meg. A szervezeti egység vezető az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika diplomásai közül helyettest jelöl ki, aki távollétében, vagy akadályoztatása esetén - kivéve az egyetemi testületeket helyettesíti, és a klinikát képviseli. A klinika felett a felügyeletet Klinikai Központ Elnöke gyakorolja. 11/66

12 IV.2. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika orvosai, oktatói Az Egyetem illetve a klinika oktatóira vonatkozó követelményeket részletesen az SZTE SZMSZ tartalmazza. IV.2.1 A klinika oktatóinak munkaviszonyával és felettük a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos közelebbi szabályokat az ide vonatkozó külön jogszabályok, valamint a Kjt. végrehajtási jogszabályainak gyakorlati alkalmazásáról szóló rektori utasítás (munkaügyi szabályzat) SZTE SZMSZ illetve az SZTE Kollektív Szerződés tartalmazzák. IV.2.2 Az oktatószemélyzet tagjai feladataik keretében: 1. a klinika vezetőjének irányításával ellátják a tantárgy elméleti és gyakorlati oktatást a tantervnek és a tantárgyi programoknak megfelelően; 2. részt vesznek a hallgatók tanulmányi munkájának számonkérésében és értékelésében; 3. közreműködnek a tantárgyak programjának, a tananyag tartalmának és az oktatás módszereinek fejlesztésében; 4. tudományos kutatómunkát folytatnak; 5. szakmailag irányítják és támogatják a hallgatók tudományos (TDK) munkáját; 6. az adottságokhoz képest a legkorszerűbben ellátják a klinikai betegek vizsgálatát és gyógyítását; 7. részt vesznek a klinika területi egészségügyi munkával kapcsolatos szakmai irányító tevékenységében; 8. részt vesznek a klinika egyéb feladatainak elvégzésében; 9. megbízásuk keretei között közreműködnek a rektori illetve kari állandó és eseti bizottságok szakmai munkájában. IV.2.3 Az oktatók tevékenysége nem szükségszerűen vonatkozik a klinika valamennyi funkciójára, a szervezeti egység vezető megbízása szerint egyes estekben a feladatokból kevesebbet látnak el. IV.2.4 Az oktatószemélyzet tagjainak jogait az ide vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák. IV.2.5 A klinika vezetője bármelyik oktatót a megszabott munkakörével összefüggő, szakmai képesítésének megfelelő, oktatást, kutatást, gyógyítást vagy ügyintézést szolgáló külön feladatokkal is megbízhatja. IV.2.6 A megbízott oktató a rendes napi munkája mellett, külön díjazás nélkül látja el, indokolt esetekben e külön feladat illetve többlettevékenység ellátásáért jutalomban részesíthető. 12/66

13 IV.3. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika intézetvezető főnővére IV.3.1 Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika intézetvezető főnővérét valamint osztályvezető ápolóját az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetője nevezi ki. Az intézetvezető főnővér felelős a betegellátó munkában résztvevő egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyi segédszemélyzet irányításáért. Munkáját a klinika vezetője irányítja és ellenőrzi. IV.3.2 Az intézetvezető főnővér közelebbi feladatai: 1. egészségügyi szakdolgozók felvételére, elbocsátására javaslattétel; 2. új dolgozó és távozó dolgozó alkalmazásával kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok végrehajtása 3. az egészségügyi szakdolgozók munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése, úgyszintén a továbbképzésükről való gondoskodás; 4. a klinikával kapcsolatos gazdasági tevékenységek felügyelete (gyógyszer- és anyagrendelés) 5. ápolási protokollok készítése, ápolási munka fejlesztése (változtatás, javaslattétel) 6. a Klinika higiénés szabályainak betartatása 7. a beosztottak szabadságolásának, helyettesítésének és ügyeletének megszervezése továbbá a beosztottak, ápolónők és segédszemélyzet munkafegyelmének biztosítása; 8. együttműködés a titkársági feladatokkal, szervezési munkában segédkezés 9. mindazon feladatok ellátása, amelyek a hozzá beosztott ápolókkal és segédszemélyzettel valamint munkájuk adminisztrálásával kapcsolatosak. 10. továbbképzési lehetőségek figyelemmel kísérése, a szakdolgozók részvételének megszervezése 11. szakdolgozói működési kártyák érvényességeinek figyelemmel kísérése, lejárat esetén a meghosszabbítási folyamatot elindítása IV.3.3 Az osztályvezető ápoló közelebbi feladatai: 1. szabadságolási engedélyek dokumentálása az ápolók körében 2. raktár átvétele, részlegekre osztása 3. ápolási dokumentációk ellenőrzése 4. szakdolgozói beosztás készítése 5. gyógyszerek rendelése, kikönyvelése 6. leltározásban, selejtezésben részvétel 7. szennyes, tiszta textíliák kezelése, ellenőrzése 8. betegfelvétel lebonyolítása az orvos-írnok rövid vagy hosszú távú távollétében (napi munkavégzésen belül) 9. informatikai, műszaki hibák javításáról gondoskodni 10. új dolgozók, tanulók oktatása 11. teljesítményértékelés az ápolók körében 12. öltöző szekrények koordinálása új- távozó dolgozók esetében 13. veszélyes hulladékok elszállításának felügyelete 14. jelenléti ívek szerkesztése, vezetésének felügyelete 15. betegfelvétel, betegelhelyezés koordinálása 13/66

14 IV.4. Osztályos nővérek, asszisztensek Az e kategóriába illetve munkaköri csoportba tartozó egészségügyi szakdolgozók beosztását, függelmi kapcsolatait a számukra kiadott munkaköri leírások állapítják meg. IV.5. Egyéb klinikai munkakörök Az eddigiekben nem említett (ügyviteli, gazdasági, műszaki, minőségügyi, kisegítő stb.) klinikai dolgozók feladatait a számukra kiadott munkaköri leírások tartalmazzák. 14/66

15 V. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika működése A járó- és fekvőbetegek ellátásával összefüggő tevékenységet, eljárási rendet az alábbi jogszabályok alapján kell végezni: évi CLIV törvény az egészségügyről és végrehajtási rendeletei évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint végrehajtási rendeletei évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, valamint végrehajtási rendeletei 4. 11/1972 (VI.30.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról évi LXXXIV törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről és végrehajtási rendeletei évi LXXXIII törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és végrehajtási rendeletei évi XXXIII évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról és végrehajtási rendeletei 8. Illetve mindazon jogszabály és szabályozó, amelyet az SZTE vonatkozó szabályzatai hozzárendelnek. V.1. Fekvőbeteg-ellátás A fekvőbeteg ellátást a Klinikai Központ előjegyzés folyamatát leíró integrált irányítási eljárás (E-01) alapján végezzük. Minőségirányítási rendszer V A fekvőbeteg felvétele A fekvőbeteg felvételt a Klinikai Központ előjegyzés folyamatát leíró integrált irányítási eljárás (E-01.1) alapján végezzük. Fekvőbeteg előjegyzés folyamata A fekvőbeteg előjegyzést a Klinikai Központ előjegyzés folyamatát leíró integrált irányítási eljárás (E- 01.1) alapján végezzük. Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika fekvőbeteg ellátási területi: Csongrád-, Békés-, Bács-Kiskun megye. 15/66

16 1. 3 módon jegyezhetünk elő betegeket: - felvételi irodán dolgozó adminisztrátor munkatárs (személyesen, telefonon, ben) - ambulancián dolgozó asszisztensek (személyesen, telefonon, ben) - osztályos orvos által (zárójelentés átadása előtt, a zárójelentésben rögzíti a bent fekvő beteg visszarendelésének dátumát.) Az előjegyzés a Klinika saját, belső használatú, csak a klinika dolgozói által használt, egyéni jelszóval védett webes alapú előjegyzési naptárban történik. 2. A betegek érkezhetnek Beutalóval, vagy az orvos általi visszarendelés alapján. 3. A betegek azonosítása személyes okmányokkal történik, mindenképpen kötelező bemutatnia a személyi igazolványát (külföldi esetében útlevél) TAJ kártya (külföldi esetén ha van EU card), beutaló (ha van). Ezeket az okmányokat az ambulancián történő első megjelenéskor a betegeknek mindenképpen fel kell mutatniuk. - Amennyiben visszarendelt betegről van szó, akkor korábbi dokumentációja is szükséges az ellátáshoz (ambuláns lap vagy zárójelentés). 4. A betegek előjegyzése: - személyesen - telefonon - en történő megkeresés által - osztályos orvos előjegyzése által (bentfekvő beteg visszarendelése során) 5. Minden esetben szükséges az előjegyzéshez: - a betegek személyes adatainak felvétele (Név, TAJ szám, lakcím) - a felmerülő panasz rövid leírása - amennyiben orvos utalja be, a beutaló orvos neve - a beteg telefonos elérhetősége Fekvőbeteg előjegyzés az ambulancián: Ha a műtét a szervezeti egységünkben lesz: Az előjegyzési naptárunkban az orvos felügyelete mellett az asszisztens rögzíti a beteg alapadatait (név, lakcím, TAJ szám, telefonszám) a beteg diagnózisát, a tervezett beavatkozást, műtétet beindikáló orvost. - A rögzítést követően a felvételi irodán dolgozó adminisztrátor feladata a műtétek emedsol rendszerben történő berögzítése. - A betegek műtétről történő felvilágosítása orvosi feladat. 16/66

17 - A kezelőorvos a beteg számára érthető módon orvosi szakkifejezések használata nélkül magyarázza el a betegség lényegét és a terápiás tervet. A vizsgálóhelyiségben mindezek alatt csak a kezelőszemélyzet tartózkodhat. - Az asszisztens feladata a szükséges vizsgálatok orvos által történő indikációja után azok kiírása és átadása. - A műtéti előjegyzés során javasolt a kórlapok aláíratása a betegekkel. Ez orvosi feladat. Ezt kötelező kitölteni abban az esetben, amikor a beteg kisebb beavatkozásra érkezik és elég a műtét reggelén befeküdnie a klinikára. - A műtéti beleegyező nyilatkozatra rá kell vezetni a betegtájékoztató (laminált lapok) sorszámát. Ez arra szolgál, hogy beazonosítható legyen a beavatkozás, mibe egyezett bele a beteg, a betegtájékoztató sorszámának hiányában a beleegyezés érvénytelen. A belegyezés dátuma óra perc pontossággal van feltüntetve. - Amennyiben a műtétet megelőző napon fekszik be a páciens, szintén kitöltendő és aláíratandó a kórlap az előjegyzés időpontjában. Amennyiben más intézményben történik a műtéti beavatkozás: Az adott intézmény eljárási rendjének megfelelően történik a beteg műtéti előjegyzése. Ehhez szükséges lehet az ottani kollégákkal történő egyeztetés. (pl.: Gyermekklinika:- ajak-, szájpadhasadékos gyermekek műtéti ellátása helyileg ott történik az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika operáló orvosával.) Az ambulancián az orvos-beteg találkozás során elhangzott minden információt a személyiségi jogok védelme és az egészségügyi személyzet titoktartási kötelezettségének figyelembevételével kell kezelni. Minden ott dolgozó orvos, asszisztens köteles ezek védelmére vonatkozóan az előírt szabályok betartására. A beavatkozásokat megelőzően megtörténik a betegek orvos általi felvilágosítása, részletes tájékoztatása a beavatkozásról és az érzéstelenítési módról. A beavatkozás előtt kötelező a betegekkel műtéti beleegyező nyilatkozat aláíratása, amelyen kötelező kitölteni a beavatkozás pontos megnevezését, a diagnózist, a beavatkozást végző orvos nevét, a várható szövődményeket. Az aláírt nyilatkozatokat a felvételi irodán dolgozó adminisztrátornak át kell adni és azokat meg kell őrizni a betegdokumentációban. Az ambuláns lapon szerepelnie kell a következő adatoknak: anamnézis, státusz, diagnózis, beavatkozás, epikrízis, gyógyszerelés. Az ambuláns lapot az orvos aláírásával és pecsétével hitelesíti. Amennyiben a páciensnél kiegészítő vizsgálatok elvégzése indokolt abban az esetben a beteget beutalóval is ellátjuk. A beutalókat az orvos utasításának megfelelően az asszisztensek is megírhatják, melyet végül az orvos ír alá és hitelesít pecsétjével. A kiegészítő vizsgálatoknál, ahol időpontos egyeztetés szükséges, az asszisztensek feladata a betegek részére a vizsgálatokra történő időpontok megkérése. 17/66

18 A beteget tájékoztatják az időpontokról és vizsgálati hely címéről is felvilágosítást adnak, továbbá a visszarendelési időpontról is az ambulancián dolgozó asszisztensek adnak felvilágosítást. A beteg az ambuláns vizsgálat során kap tájékoztatást a beavatkozáshoz szükséges vizsgálatokról, illetve kap beutalót a megfelelő helyekre (pl. aneszteziológiai vizsgálat, egyéb diagnosztikai vizsgálatok). A beteg ezen vizsgálati eredmények birtokában jelentkezik a klinikán a kapott időpontban. 1 napos bent fekvést igénylő kisebb kockázatú műtétek esetében aznap érkeznek meg befekvésre a betegek. A betegdokumentáció része kell, hogy legyen a kezelőorvos által meghatározott képalkotó diagnosztikai felvétel. Ennek ellenőrzését az ápoló és a kezelőorvos végzi illetve a műtőbe szállítás előtt még egy utolsó kontroll is történik. Közepes és nagyműtétek előtt mindig a kezelőorvos határozza meg, hogy hány nappal a beavatkozás előtt kell megjelennie a betegnek a Klinikán, illetve azt is, hogy milyen előzetes vizsgálati eredmények szükségesek a műtéti beavatkozáshoz (a telephelyen működő aneszteziológiai ambulanciával és a területi szakrendelőkkel együttműködve). A műtétbe való beleegyezés egy külön dokumentáción szerepel. A szakorvos szóbeli tájékoztatása és egy írásbeli műtéti tájékoztató elolvasása után kérdést tehet fel a beteg, majd aláírásával beleegyezik az ellátásba. A speciális műtéti beleegyező lapra csak a tájékoztató sorszámát szükséges felírni. Miután megtörtént a betegfelvétel, és a beteget elhelyezzük szervezeti egységünk fekvőosztályán: Betegazonosítás után az orvos-írnok a betegfelvételi helyiségbe (nővérszoba), majd a kórterembe kíséri a beteget. A beteg tájékoztatást kap a kórterem beosztásáról és a házirendről. A házirendről írásos tájékoztató anyag a beteg rendelkezésére áll, egyéb ápolást illető tájékoztatást a betegek a műszakban lévő ápolótól, illetve orvostól kapnak (tájékoztatási kompetenciáknak megfelelően). A klinikai felvételhez a beteg hozzájárulása szükséges. Nem szükséges a beteg (vagy hozzátartozójának) hozzájárulása, ha állapota sürgős ellátást igényel, és állapotának akut rosszabbodása csak a klinikán alkalmazható gyógymóddal hárítható el, továbbá a beteg akaratnyilvánításra képtelen állapotban van. Amennyiben a beteg kiskorú vagy cselekvőképtelen ill. korlátozott cselekvőképes nagykorú, a közvetlen hozzátartozó (szülő, gondviselő) vagy gyám hozzájárulása mindenképpen szükséges. Betegtájékoztató dokumentum ismertetetését a beteg (vagy szülője, gondviselője, gyámja) aláírásával hitelesíti. A betegek felvétele sürgősséggel: a) Ügyeleti időben: a betegek óra között jelentkezhetnek ügyeleti időben a Klinikán. A készenléti ügyeletes orvosi ellátást a nővérszobában kifüggesztett beosztás tartalmazza, amely havonta aktualizálva van az adott hónapra vonatkozóan, az ápolók ez alapján tájékozódnak a készenléti szakorvos személyéről és elérthetőségéről. A műszakban tartózkodó ápoló telefonon értesíti a készenléti orvost, aki a lehető legrövidebb időn (maximum 30 perc) belül megérkezik az intézetbe 18/66

19 és elvégzi az akut teendőket. Ügyeletben érkező beteg részére kórlapot és ápolási dokumentációt készítünk. A készenléti műtősnőt és műtőssegédet a készenléti orvos értesíti. b) Ambuláns rendelés időtartama alatt: a sürgős esetek felvétele soron kívül történik. V.1.2. A beteg elhelyezése a klinikán V A beteg elhelyezése a klinikán előzetesen egyeztetett időpont alapján: A beteget az orvos-írnok átadja az ápolószemélyzet számára. A beteg első megjelenése a felvételi irodában történik. A beteg azonosítása a fent leírtaknak megfelelően történik. A beteg emedsolution rendszerben való regisztrálás után kórlapot kap, amelyben elhelyezésre kerülnek az intézeti felvételhez szükséges vizsgálati eredmények. Az adatvédelmi nyilatkozat ismertetése és kitöltése után a betegre a felvételi irodában betegazonosító karszalagot helyeznek. Az ápoló kórterembe kíséri a beteget, ismerteti a házirendet és a beteg számára egyéb szükséges információkat. Az ápoló a beteg elhelyezkedése után az ápolási dokumentáció szerint felveszi az ápolási anamnézist készít. A felvételi irodában való megjelenés és a betegágy elfoglalása között maximum 20 perc telhet el. A betegdokumentáció tartalma a beteg felvételekor (kartonban): ápolási dokumentáció o minden betegnél: ápolási anamnézis napi ápolási lap ápolási terv tápláltsági állapotfelmérő o állapottól függően: rendkívüli esemény bejelentő nyomási fekély adatlap ápolási áthelyezési lap kórlap o általános beleegyező nyilatkozat o műtéti beleegyező nyilatkozat o transzfúziós nyilatkozat MU-KK F01 o adatvédelmi szabályzat (2.sz. melléklet) o decurzus lap (orvosi) o betegtájékoztató és nyilatkozat műtéti és egyéb érzéstelenítésről o aneszteziológia elrendelő lap (praeoperatív rendelő lap) o postoperatív rendelő lap o aneszteziológiai észlelőlap o lázlap 19/66

20 o konzíliárus lap A betegdokumentáció tartalma a betegség és a gyógykezelés útjának megfelelően egészítendő ki. V A beteg elhelyezése a klinikán sürgősségi felvétel miatt: Az ápoló segíti a beteget a kórtermi elhelyezésben. A prioritások figyelembevételével elvégzi az akut ápolási teendőket, karszalagot tesz fel, majd ezt követően az ápolási dokumentáció szerint felveszi az ápolási anamnézist. Betegazonosítás és betegdokumentáció végzése a fent leírtak alapján történik. V.1.3. Fekvőbeteg áthelyezés, továbbutalás A fekvőbeteg áthelyezés, továbbutalás a Klinikai Központ előjegyzés folyamatát leíró integrált irányítási eljárás (E-01.12) alapján végezzük. V A beteg áthelyezése másik osztályra vagy klinikára nagyobb műtéteknél a postoperatív időszakban: a beteg a műtétet követően előzetes egyeztetés, orvosi konzultáció alapján a telephely Intenzív Osztályára kerül 1-3 napra. A betegek átkerülése kórlappal, ápolási dokumentációval történik. A szállítás fekvőkocsin történik a betegnek stabil légzés és keringés biztosításával. A beteget aneszteziológus és műtőssegéd kíséri és adja át az Intenzív Osztály szakemberei számára. A műtőből való kikerülés és az Intenzív Osztályra történő átadás között 8 perc telhet el. V A beteg áthelyezése másik osztályra vagy klinikára magaskockázatú betegeknél: Amennyiben egy beteget bármely osztályra vagy más város betegellátó intézményébe helyezünk át, az ehhez való előkészítést és egyéb feladatokat a kezelőorvos végzi. (Folyamata röviden: Konzultáció a fogadó osztály orvosával, indikációk meghatározása, további gyógykezelés egyeztetése.) Minden erre vonatkozó információt az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán kiadott zárójelentésnek és az ápolási áthelyezési lapnak tartalmaznia kell. A beteg távozásakor részletes zárójelentést 2 példányban kap; egy példány zárójelentést (amely a Klinika dokumentációjában archiválásra kerül) aláírásával hitelesít. A zárójelentésben a kezelőorvos rögzíti az áthelyezés indokát és a fogadó orvos nevét. A betegszállítás technikai megszervezését és adminisztrációját a betegfelvételi irodában dolgozó adminisztrátor végzi. Távolléte esetén ápoló segít mindezen V.1.4. A beteg szállítása (kísérése) a klinikák között A beteg szállítására a klinikák között szakorvosi konzílium alkalmával kerül sor. Előzetes szakorvosi egyeztetés és konzílium kérőlap és betegszállító kérőlap mellékelése után a házi betegszállító szolgálat szakemberei segítségével történik. A beteg visszaszállításáról a fogadó szervezeti egység gondoskodik. Amennyiben a beteg állapota szükségessé teszi, a belső betegszállításra szerződött szolgáltató szolgáltatását rendeljük meg, hogy a beteget másik szervezeti egységbe szállítsa. A fogadó szervezeti egység szakorvosával Klinikánk szakorvosa telefonos konzultációt végez. A beteg visszaszállításáról a fogadó szervezeti egység gondoskodik. A betegszállító megrendelése orvos írnok feladata. A beteg felkészítése a szállításra az ápolószemélyzet feladata. Önellátásában korlátozott betegnél az ápoló 20/66

21 segítséget nyújt az öltözésben illetve kíséri a beteget. Járásában nem korlátozott beteg esetében fel kell hívni a beteg figyelmét az időjárásnak megfelelő öltözet viselésére. A betegdokumentációt, a vizsgálatkérő lapot és a betegszállítási utalványt az ápolószemélyzet a beteget megfelelően azonosítva (felhelyezett betegazonosító karszalaggal) adja át a betegszállítást végző kollégának. V.1.5. A betegek elbocsátása a klinikáról, áthelyezése másik intézménybe A betegek elbocsátását, áthelyezését a Klinikai Központ Fekvőbeteg elbocsátás rendje integrált irányítási eljárása alapján (E ) alapján végezzük. V A betegek elbocsátása a klinikáról: Amennyiben a beteg állapota a kezelőorvosi team megállapítása szerint megfelelő (akut gyulladásos illetve sebgyógyulási zavarra utaló, illetve életet veszélyeztető állapotra utaló jelek nem észlelhetők, továbbá a beteg napi rendszerességgel klinikai ellátást igénylő kezelésre nem szorul), a beteg a Klinikáról elbocsátható. Távozásakor részletes zárójelentést 2 példányban kap; egy példány zárójelentést (amely a Klinika dokumentációjában archiválásra kerül) aláírásával hitelesít. Szükség esetén a kezelőorvos megfelelő receptekkel látja el. Távozás előtt a kezelőorvos és a beteg (amennyiben szükséges, a hozzátartozóval) megbeszélik az otthoni terápiás javaslatokat, szükség esetén az ápolási teendőket, ezt követően sor kerül az ellenőrző vizsgálat időpontjának egyeztetésére. 21/66

22 V A beteg áthelyezése másik intézménybe: Amennyiben a beteg gyógyulása további arc-, állcsont- és szájsebészeti fekvőbeteg ellátást nem igényel, előzetes konzultáció alapján a beteg a fogadó intézménybe irányítandó illetve szállítandó. Amennyiben egy beteget bármely osztályra vagy más város betegellátó intézményébe helyezünk át, az ehhez való előkészítést és egyéb feladatokat a kezelőorvos végzi. (Ezen feladatok: Konzultáció a fogadó osztály orvosával, indikációk meghatározása, további gyógykezelés egyeztetése.) Minden erre vonatkozó információt az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán kiadott zárójelentésnek tartalmaznia kell. A betegszállítás technikai megszervezését és adminisztrációját a betegfelvételi irodában dolgozó adminisztrátor végzi. Távolléte esetén ápoló segít mindezen tevékenységek végzésében. A beteg távozásakor részletes zárójelentést 2 példányban kap; egy példány zárójelentést (amely a Klinika dokumentációjában archiválásra kerül) aláírásával hitelesít. A zárójelentésben a kezelőorvos rögzíti az áthelyezés indokát és a fogadó orvos nevét. A betegdokumentáció tartalma a beteg távozásakor: ápolási dokumentáció egynapos sebészeti megfigyelő lap (ha egynapos sebészeti ellátásban részesült) ápolási áthelyezési lap (szükség esetén) ápolási terv tápláltsági állapot felmérő rendkívüli esemény bejelentő (igény esetén) nyomási fekély adatlap (igény esetén) általános beleegyező nyilatkozat adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat műtéti beleegyező nyilatkozat (amennyiben ellátása műtétet igényel) decurzus lap (orvosi) vizsgálati eredmények betegazonosító karszalag szövettani minták konzíliumkérők dokumentációi (amennyiben ellátása igényelte) transzfúziós nyilatkozat transzfúzió adása esetén a lefóliázott serafor zárójelentés aneszteziológia elrendelő lap (praeoperatív rendelő lap) postoperatív rendelő lap aneszteziológiai észlelőlap, aneszteziológiai jegyzőkönyv lázlap 22/66

23 V.1.6. Elhalálozás Az elhunyt betegekkel kapcsolatos teendőket a Klinikai Központ Elhunytak ellátásának rendje integrált irányítási eljárása alapján (E-04.5) alapján végezzük. Légzés-, és keringés leállását észlelve az ápolószemélyzet azonnal értesíti a készenléti ügyeletes orvost és az intenzív osztály ügyeletes orvosát, ezzel egy időben megkezdi az eszköz nélküli újraélesztést. Haldokló beteghez a nővér köteles orvost hívni, aki a körülményektől függően dönt a haldokló elkülönített elhelyezéséről. Ha lehetséges, az orvos engedélyezi, hogy a hozzátartozó, illetve egyéb, a beteg által kért személyek a beteget meglátogassák. A halál bekövetkeztét a vizsgáló orvos állapítja meg. A halottvizsgálatra és a kórbonctani vizsgálatra a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A halál megállapítása után az ápolószemélyzet ellátja a halottat, a behelyezett invazív eszközeit bent hagyja, végüket lezárja és 2 darab lábcédulát helyez fel (ellentétes oldali karra és lábra), majd gondoskodik az elszállításról. A tetem a halottszállító megérkezéséig tartózkodik a fekvőosztályon, lehetőség szerint külön kórteremben elhelyezve. Amennyiben a hozzátartozó igényli, elbúcsúzhat tőle. A halottvizsgálati jegyzőkönyv kitöltése a klinikai halált megállapító orvos feladata, melyben az adminisztrátor a segítségére van. Ha az elhunyt személy birtokában olyan pénzösszeg vagy értéktárgy (ékszer, stb.) maradt, amelyet korábban nem helyezett letétbe, azokat a szolgálatot teljesítő nővér köteles két tanú jelenlétében jegyzékbe venni és átvételi elismervény ellenében megőrzésre a intézetvezető főnővérnek átadni. Az elhunyt után maradt tárgyakat (ruházat stb.) írásbeli elismervény ellenében ki kell adni a kórlapon megjelölt legközelebbi hozzátartozónak. Amennyiben a legközelebbi hozzátartozó nem állapítható meg, úgy az elhunyt értéktárgyait, pénzét a hagyatéki végzéssel rendelkező örökösnek kell kiadni, részletes értéktárgy átadó dokumentációval. Egyéb ezzel kapcsolatos dokumentáció kitöltése az orvos-írnok feladata. Az orvos-írnok feladata tájékoztatni a hozzátartozót, hogy a kapott dokumentumok birtokában milyen teendői vannak. V.1.7. A beteg hozzátartozójának értesítése A betegtájékoztatás (halál bekövetkeztekor a hozzátartozók oktatását) a Klinikai Központ integrált irányítási eljárása (E-01.6) alapján végezzük. - Az orvosnak a beteget jogairól; betegségéről és állapotáról tájékoztatni kell. Az orvos megfelelő tájékoztatási kötelezettsége a beteg hozzátartozóira, illetőleg a beteg gondozójára is kiterjed. A betegjogi tájékoztatást írásban, vagy intézményi betegjogi tájékoztató dokumentumon kell biztosítani. - A betegségről adott tájékoztatás során az orvosnak körültekintően, a betegre és annak állapotára figyelemmel kell eljárnia. A beteg minden kérdésére köteles az orvos legjobb tudása szerint választ adni. - Amennyiben kizárólagosan beazonosítható a hozzátartozó, akkor adhat telefonon tájékoztatást a kezelőorvos. 23/66

24 - A betegség természetéről és a tervezett vagy elvégzett beavatkozásokkal kapcsolatos felvilágosítást a betegnek és hozzátartozónak csak orvos adhat. - A szükséges beavatkozások módjáról, kockázatáról, illetve a beavatkozás elmaradásának esetleges következményeiről az érvényes szakmai és jogi szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell a beteget, és ezt a beteg által aláírt megfelelő nyilatkozatokkal írásban is dokumentálni kell. - A beteget, illetőleg hozzátartozóját az intézményből történő elbocsátás előtt is megfelelő mértékben tájékoztatni kell a beteg állapotáról, a gyógykezelés további módjáról és a követendő életmódról. - Az osztályos orvosnak vagy az ügyeletes orvosnak a beteg kórlapon rögzített legközelebbi hozzátartozóját telefonon haladéktalanul értesíteni kell: a) ha a beteg a felvételről hozzátartozóját bármilyen okból értesíteni nem képes és erre az osztályt felkéri, b) ha az érintett beteg állapota váratlanul jelentősen romlik, illetve életveszélyes állapot alakul ki, c) ha az érintett beteget más osztályra/intézménybe helyezik át, és a beteg erről hozzátartozóját értesíteni nem képes, d) ha a beteg elhalálozik. Fegyveres testületek tagjainak felvétele esetén hasonló körülmények fennállásakor az illetékes parancsnokságot értesíteni kell. V.1.8. A beteg kivizsgálása (E-01.4) A fekvőbeteg vizsgálatot a Klinikai Központ integrált irányítási eljárása (E-01.4) alapján végezzük. V.1.9. Orvosi vizitek A vizit a betegvizsgálatnak jelentős, a betegellátás szempontjából nélkülözhetetlen betegágy melletti formája. A vizit nem lehet formális. A vizit során az etikai és a titoktartási szabályokat be kell tartani. A szervezeti egység vezető által készített osztályos beosztás alapján minden munkanap reggel 7 órakor 45 perckor történik az osztályos orvosi vizit, melyen az illető osztályrészre beosztott valamennyi orvosnak, egy nővérnek, illetve gyakorlatukat töltő orvostanhallgatóknak, egészségügyi szakképzésben részt vevő szakdolgozó jelölteknek kötelező részt venni. A vizitet a Klinika vezetője, elfoglaltsága esetén az osztályvezető orvos vezeti. A vizit során a vizitelő orvos minden beteget a szükséges mértékben megvizsgál, panaszait meghallgatja. Ellenőrzi a korábbi utasítások megtartását, megadja a szükséges további utasításokat, a betegágy mellett megbeszélik a terápiás tervet. A vizitet ápoló kíséri, az ápolási dokumentációt vezeti, melybe rögzíti a viziten elhangzott információkat és elrendelt utasításokat. Kiskorúak esetében az egyik szülő jelenléte kötelező a viziten. A kórteremben a kiskorú gyermeknél kell kezdeni a vizitet, majd megkérni a hozzátartozót, hogy menjen ki a kórteremből a többi beteg vizitelésének idejére. Vizit után visszatérhet a hozzátartozó gyermekéhez. Ha az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika betege fekszik az ITO-n, akkor minden munkanap a szervezeti egység vezetőjének (vagy helyettesének) vezetésével valamennyi orvos az Intenzív Részleg 24/66

25 vezetőjével (vagy helyettesével) közösen megbeszéli a beteg állapotát, illetve a szükséges további vizsgálatokat és beavatkozásokat. Az osztályrészre beosztott orvos ismerteti a betegek klinikai adatait (tünetek, leletek, stb.), az állapotukban bekövetkezett esetleges változásokat, valamint az elvégzett és tervezett vizsgálatokat és beavatkozásokat. A betegek kezelésével kapcsolatos jelentős döntéseket minden esetben a viziten a beteg szakorvosa hozza meg. Ugyancsak a beteg szakorvosa határozza meg a hazabocsátás napját. Heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a készenléti ügyeletes orvos vizitel délelőtt folyamán. Az orvosi vizitekről csak a szervezeti egység vezető engedélyével lehet távol maradni. 25/66

26 V Ügyeleti ellátás Készenléti ügyeleti orvosi ellátás: A műszakban tartózkodó ápoló telefonon értesíti a készenléti orvost, aki a lehető legrövidebb időn belül (max. 30 perc) megérkezik az intézetbe, megvizsgálja és a szakma szabályainak megfelelően ellátja a beteget. Amennyiben szükséges, a beteget fekvőosztályon elhelyezi, további ellátásáról írásban utasításokat tesz. A készenléti ügyeletes orvos elérhetősége a nővérdolgozóban kerül elhelyezésre és minden szakdolgozó erről tájékoztatást kap. Amennyiben műtétre kerül sor, a készenléti orvos telefonon értesíti a készenléti műtősnőt és a készenléti műtőssegédet. Ügyeleti beosztás: Az orvosi ügyeleti beosztást, havi időintervallumokra, a szervezeti egység vezető által megbízott orvos készíti el. A következő havi ügyeleti beosztásnak a megelőző hónap 25-éig el kell készülnie. Az orvosi ügyeleti beosztás elkészülte és a megfelelő helyekre (osztály, ambulancia, stb.) történt kifüggesztését követően ügyeletet cserélni csak indokolt esetben és azonos beosztású kollégával a vezető engedélyével lehet. Betegség esetén a kieső ügyeletes pótlásának módjáról a szervezeti egység vezető, vagy orvosi beosztásért felelős helyettese dönt szükség esetén a vezetővel történt konzultációt követően. Ügyeleti munka: Ügyeleti időben is minden dolgozónak a szakma szabályainak, az osztályon kialakult munkarendnek, illetve saját munkaköri leírásának megfelelően kell tevékenykednie. Készenléti ügyelet átadása, beszámoló az ügyeleti szolgálat eseményeiről: Hétköznap az előző napi készenléti ügyeletes orvos a reggeli megbeszélésen beszámol az ügyeleti eseményekről és a függőben lévő ügyekről, obszervált betegekről. Az ügyeleti szolgálat munkanapon délután a munkaidő végén kezdődik. Munkaszüneti napon az előző napi készenléti ügyeletes orvos tájékoztatja az aznapi készenléti ügyeletes orvost az ügyeleti eseményekről, informálja a folyamatban lévő tevékenységekről, a betegek átadása ágy mellett történik. A készenléti ügyeletes orvos köteles a szervezeti egység vezetőjét vagy helyettesét bármilyen rendkívüli eseményről azonnal telefonon tájékoztatni. Amennyiben az készenléti ügyeletes orvos szükségesnek ítéli, bármilyen esetben segítséget kérhet a szervezeti egység vezetőjétől, aki köteles telefonon tanácsot adni vagy szükség esetén az intézményben haladéktalanul megjelenni. V A társklinikák közreműködésével végzett vizsgálatok. A klinikák együttműködése A más intézetek által végezett vizsgálatot a Klinikai Központ integrált irányítási eljárása (E-01.4) alapján végezzük. 26/66

27 V A betegek gyógykezelése A fekvőbeteg gyógykezelés, terápia a Klinikai Központ integrált irányítási eljárása (E-01.7) alapján történik. V A beteg ápolása Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási protokollok összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegség megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg méltóságának megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával. Az ápolónak segítenie kell a beteget az orvos által előírt vizsgálati-, kezelési- és terápiás terv végrehajtásában. Az individuális, személyközpontú ápolás alapja az ápolási folyamat, mint munkamódszer. Az ápolási folyamat alapvetően egy problémamegoldó folyamat, mely az egyénre szabott ápolás során az egymáshoz kapcsolódó tevékenységek sorozatát jelenti. Egyik lényeges feltétele a megfelelő számú és képzettséggel rendelkező szakdolgozó. Hiányában a folyamat korrekt kivitelezése nem lehetséges. Az ápolási folyamat szakaszai: Felmérés: - ápolási anamnézis felvétel - ápolási problémák megfogalmazása Ápolási diagnózis felállítása - aktuális - potenciális Tervezés: - célkitűzés rövidtávú középtávú hosszútávú - tervezés: szükségletek kielégítésére irányuló feladatok és azok sorrendjének, gyakoriságának meghatározása Végrehajtás: - tervezett feladatok elvégzése - dokumentáció készítése - állapotváltozások megfigyelése, rögzítése Értékelés: - eredmények elemzése (szükség esetén új ápolási probléma megállapítása) - munka minősítése 27/66

28 A szorosan vett betegágy melletti munkánál a beteg egyéni szükségleteit figyelembe vevő személyre szóló ápolás megvalósítása a követendő alapelv. Az ápolási, gondozási tevékenység az ápolási, gondozási protokollok alapján készült terv szerint segíti a beteget azon tevékenységének elvégzésében, amelyek hozzájárulnak egészségéhez, gyógyulásához, rehabilitációjához. Az ápolási és gondozási tervet az ápoló személyzet készíti el, és a kezelőorvos hagyja jóvá az orvosi diagnózis és a terápiás összefüggések tekintetében. Az ápolási, gondozási tevékenységről ápolási, gondozási dokumentációt kell vezetni, amely fontos része az egészségügyi dokumentációnak. A napi osztályos munkarend a prioritások figyelembevételével történik: óra között kórtermi rend kialakítása o szellőztetés o rendrakás (törölközők, ételmaradékok ) o ágyak megigazítása betegfelvétel / elbocsátás műtétre menő beteg előkészítése o kivehető fog eltávolítása o haj összekötése o ékszerek, smink eltávolítása o praemedicatio beadása után a beteg csak felügyelettel kelhet fel az ágyából o sze. higéniai fürdő o dokumentumban aláírások ellenőrzése (műtéti beleegyezésen a tájékoztató lap sorszámának feltüntetése!), hiány esetén az illetékes orvos értesítése szennyes ágynemű levitele (beteging, szájmaszk, kesztyű használata a szennyes válogatásakor), dokumentálása 7.40-kor a látogatók kiküldése (kivéve kiskorúnál) és a televíziók, rádiók kikapcsolása osztályos orvos figyelmének felhívása a labor eredmények kinyomtatására, vizitre lázlapra történő dokumentálására 7.45 viziten pontos megjelenés vizitrendelés kivitelezése műtétes beteg ágyának előkészítése az éjszakás műszak feljegyzése alapján a hiányzó eszközök feltöltése a raktárból tiszta ruhák felhozatala, dokumentálása 14 óráig másnapi reggeli létszámának ellenőrzése, sze. módosítása havonta egyszer, minden hónap 2. vasárnapján a per os gyógyszerszekrény kifertőtlenítése a műtét után a beteg ágyra helyezése csak az ápoló jelenlétében történhet meg 10 óráig a szükséges ételrendelés módosítása takarítás ellenőrzése, és naponkénti dokumentálása 28/66

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Neurológiai Klinikája

Neurológiai Klinikája 1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT Neurológiai Klinikája Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető szabályok 1) A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi

Részletesebben

Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság Jogtanácsos Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov. Ápolási ig.

Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság Jogtanácsos Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov. Ápolási ig. Iktatószám: Í/2706-1/09 Hatályba lépés: 2010.01.05. OLDAL: 1/25 DÁTUM: 2012.06.18. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 192-113-16/09 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend Szeged, 2015 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Fogorvostudományi Karának (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BETEGTÁJÉKOZTATÓ A KÓRHÁZBAN TÖRTÉNŐ FEKVŐBETEG / EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁSRÓL

ÁLTALÁNOS BETEGTÁJÉKOZTATÓ A KÓRHÁZBAN TÖRTÉNŐ FEKVŐBETEG / EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁSRÓL Margit Kórház Pásztó ÁLTALÁNOS BETEGTÁJÉKOZTATÓ A KÓRHÁZBAN TÖRTÉNŐ FEKVŐBETEG / EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁSRÓL KÉRJÜK ÖNT ÉS/VAGY HOZZÁTARTOZÓJÁT, HOGY OLVASSA EL FIGYELMESEN A BETEGTÁJÉKOZTATÓT AZ OSZTÁLYRA

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

M e o > \ Főigazgatói Utasítás FIGU-006-2 M ISK O L C jg J V fc V _/. o V. (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2010. 03. 01.) Módosított oldalszám

M e o > \ Főigazgatói Utasítás FIGU-006-2 M ISK O L C jg J V fc V _/. o V. (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2010. 03. 01.) Módosított oldalszám j M e o > \ M ISK O L C jg J V fc V _/. o V ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Oldal: 2/28 ^ o u n t y j g / Í - y y & ^ ' MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosította Aláírás/dátum Az oldal változatszáma Módosított oldalszám

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., statisztikai

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2015. május 1-től A West Health Kft / T&G Health Kft Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő,

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Iktatószám: 01-5515-48/2008. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem Véleményezésre

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT PTE KK INTÉZETEIBEN TERVEZETT ÉS FOLYTATOTT HUMÁN KLINIKAI VIZSGÁLATOK ELJÁRÁSI RENDJE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 3/2009. sz. PTE KK Főigazgatói Utasítás

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.10.08 2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

I. Betegfogadási lista

I. Betegfogadási lista Tisztelt Betegünk! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Bizonyára az Ön számára is ismeretes, hogy 2007. január 01 től betegeink egészségügyi ellátásával kapcsolatosan rendszeresen jelentős új rendeletek és szabályok léptek

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT TÉRÍTÉSES BETEGELLÁTÁSI SZABÁLYZATA SZEGED, 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...4 Első rész...4 Általános rendelkezések...4 A Térítéses Betegellátási

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja.

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. 2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tisztelt Hölgyem, Uram! Tájékoztatom, hogy a mai napon a 2012. április

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás. hatályos: 2016.01.19 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás. hatályos: 2016.01.19 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás hatályos: 2016.01.19 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. július 01. napjától)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. július 01. napjától) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. július 01. napjától) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Emineo Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete:

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: 1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: A költségvetési szerv jogállása: az intézet a Magyar Állam tulajdonában és egészségügyi közintézet. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.12.09 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.07.08 2014. EüK. 9. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18. SEMMELWEIS EGYETEM 1088 B u d a p e s t, M i k s z á t h K á l m á n t é r 5. Iktatószám: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság SZERVEZETI ÜGYREND Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Szluka Péter mb. igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat. Egyéb belső szabályozó. Elfogadó: Szenátus. Kancellár Rektor Rektor és Kancellár Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Iktatószám: Munkavédelmi Szabályzat MFI/126/2015 Elfogadó: Szenátus Elfogadások

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben