Beszámoló az egészségügyi integrációról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az egészségügyi integrációról"

Átírás

1 Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Iktatószám: /2008. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem Véleményezésre megküldve: Egészségügyi és Szociális Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: október 22.

2 Tájékoztató a szegedi egészségügyi integráció végrehajtásáról és a TIOP 2.2.7/07/2F és a TIOP 2.2./08/2F pályázatokról I. Történelmi előzmények Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Szegedi Tudományegyetem között a szegedi egészségügy integrált rendszerének kialakítása következetes, folyamatos együttműködés keretében történik. A folyamatos szándéknyilatkozatok és együttműködési megállapodások mellett a közelmúltbeli konkrét előzmények szeptember 1-vel kezdődtek, mely a Szegedi Orvostudományi Egyetem Urológiai Tanszék működésének kezdete a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórház Urológiai Osztály bázisán, ezt követte január 11., azaz megállapodás a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata között a kórbonctani és kórszövettani vizsgálatok SZOTE által történő elvégzése tárgyában, majd március 1-vel a Kórházban működő Reumatológiai Osztály bázisán működő Reumatológiai Tanszék alapításáról. Szeged egészségügyi szakellátásának integrációja Szeged Megyei Jogú Város és a Szegedi Tudományegyetem között január 1-jén (SZMJVÖ Gyermekkórház és SZMJVÖ Gyermek és Ifjúsági Rendelőintézet), január 1-jén (gyermek-fertőző ellátás) és október 1-jén (SZMJVÖ Kórház és SZMJVÖ Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat) hatályba lépett feladat-ellátási és vagyonkezelői szerződések hatályba lépésével a Szegedi Tudományegyetem keretében teljeskörűen megvalósult. AZ INTEGRÁCIÓ LEGFŐBB CÉLJAI: BETEGKÖZPONTÚSÁG ÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉS FEJLESZTÉS 1. egységes szakmai irányelvek gyakorlati megvalósítása, betegutak lerövidítése, a lakosság közvetlen hozzáférhetősége a legmagasabb szintű diagnosztikához és terápiához 2. párhuzamosságok megszüntetése, költséghatékonyság, fenntarthatóság 3. Európai Uniós pályázatok II. Az integráció minta-projektje: a gyermekgyógyászati ellátás egységesítése A. Járóbeteg-ellátás változásai Szeged és vonzáskörzete összes járóbeteg ellátása a B részleg (volt Gyermekkórház) területére került elhelyezésre. Ehhez a B részlegen a labor, röntgen, ultrahang és indokolt esetben a fekvőbeteg ellátási háttér egy helyen rendelkezésre áll. 1. Megszüntetésre került az igen mostoha körülmények között lévő Gyermekpszichiátriai gondozó és pszichológusi szakrendelés Szeged, Stefánia utca 12. alatti telephelye. A szakrendelés és gondozó a B részleg volt gazdasági hivatali irodái helyén került átalakítás után elhelyezésre. 2. Megszüntetésre került júliusában a volt Gyermek és Ifjúsági Rendelőintézet (Szeged, Boldogasszony sgt. 15.) telephely, mint különálló járóbeteg ellátás, az itt lévő feladatok szakmai és telephelyi szempontból is integrálásra kerültek. A városi és a városkörnyéki gyermeket ellátó szakrendelések (gyermek és ifjúsági szakrendelés, gyermek 1

3 kardiológia, gyermek szemészet, gyermek fül-orr-gégészet, gyermek ortopédia) a B részleg két különálló pavilonjában kerültek elhelyezésre, a szakrendelésekhez igazodó átalakítások után. A Gyermek és Ifjúsági Rendelőintézet ifjúsági védőnői körzeti feladat a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika keretében a területi védőnői hálózatba került beintegrálásra. Az ugyancsak a Gyermek és Ifjúsági Rendelőintézet levő gyermek fogászat és gyermek fogszabályozás járóbeteg ellátás a Fogorvostudományi Kar keretében került szakmai és szervezeti integrációra. A gyermek fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelésnek a Boldogasszony sgt. 15. alatti telephelyről a B részleg telephelyre történő átköltöztetésével a gyermek fül-orrgégészeti fekvőbeteg háttér rendelkezésre állása mellett a gyermek fül-orr-gégészet állandó ügyeleti rendszerben történő ellátása orvos szakmai szempontból is biztosítható lett. 3. A B részleg telephelyen a gyermek sebészeti feladatok megszüntetésre kerültek és a teljes gyermek sebészeti feladat ellátás a műtővel és szakorvosokkal felszerelt Gyermekgyógyászati Klinika A telephely ambulancián és 24 ágyas Gyermeksebészeti Osztályon került megoldásra. B. Fekvőbeteg-ellátás változásai 1. A Pulcz utcai telephely a gyermek és felnőtt fertőző betegellátás a január 1-ei integráció után kettévált. A gyermek fertőző-beteg ellátás a volt Gyermekkórház, vagyis a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ B részleg telephelyére került, 18 ágyon kialakítva, különálló két szintes pavilonba. 2. A Gyermek és Ifjúsági Rendelőintézet telephelyen a járóbeteg ellátás áthelyezése, integrációja után itt a Gyermekpszichiátriai Osztály kialakítása van folyamatban. 3. A Gyermekegészségügyi Központban egy 25 ágyas rehabilitációs részleg kialakítására van lehetőség, melynek kapacitását az OEP befogadta decemberében. Ebből jelenleg 10 rehabilitációs ágy áll rendelkezésre, a másik 15 ágy kialakítása megvalósításra vár. A rehabilitációs feladatok ellátásának teljessége érdekében a B részlegben az Önkormányzat hozzájárulásával egy önálló pavilonban gyermek rehabilitációs járóbeteg szakrendelés, és három gyógytorna terem kialakítására került sor. 4. A B részleg főépületének felső szintjén adományokból és az Önkormányzat hozzájárulásával a mai elvárásoknak megfelelő anya-szállás és dolgozói öltözők kerültek kialakításra. 5. A Gyermekgyógyászati Klinika A részleg telephelyen évben a tanterem tetejének beépítésére került sor, ahol 17 ágyon az onkológiai gyermek betegek részére egyágyas, fürdőszobás, a gyógyítás intenzív betegellátás követelményeit és az ápoláshoz nélkülözhetetlen szülő-gyermek kapcsolat együttes létét biztosító feltétel biztosításra került. A 400 m2-es építkezés és a teljes berendezés, felszerelés egészében adományokból épült. 6. A koraszülött intenzív osztályon a tárgyi feltételek biztosításához tartozó berendezések mellett az elkülönített betegellátás feltételei lettek kialakítva alapítványi hozzájárulásból. III. Az integráció megvalósult és küszöbön álló intézkedései Az egészségügyi intézmények október 1-el realizálódott integrációja során a kiemelt feladat a folyamatos működés és betegellátás hátterének zavartalan biztosítása volt. Az integráció szakmai és gazdasági felelőseként a Klinikai Központ elnöke, az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar dékánja került megjelölésre, az integráció szakmai koordinációjára elnöki biztos került kinevezésre, a csatolt intézmények volt főigazgatói telephely-igazgatói megbízást kaptak, részvételükkel valamint a Klinikai Központ igazgatóságainak és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság részvételével az operatív bonyolítást támogató egyeztetések heti rendszerességűek, a kérdéskört a Klinikai Tanács rendes ülései szükség szerint tárgyalják, az ÁOK Kari Tanácsa és Tanári Testülete, az SZTE Gazdasági és Rektori Tanácsa és Szenátusa negyedévente- beszámoló szintjén ügyrendjére tűzi. 2

4 Az integráció középtávú szakmai terve elkészült, ennek alapelve a volt I. Kórház telephelye (Kossuth L. sgt.) február hónapra történő kiürítése, ezen körben és a további szétszórt, gondozói-szakrendelési városi telephelyek beköltöztetésével a Vasas Szt. Péter utcai volt szakrendelői telephely hasznosítása, a Tisza L. krt-i szakrendelői telephelyenen az aktív járóbetegellátás koncentrálása, a klinikai ambulanciák teher-mentesítése. A betegutakban történt bármely tervezett változásra a szervezeti egység vezetők előzetes bejelentési kötelezettek a Klinikai Központ felé, melynek alapján történik meg működési engedély módosítás és erről a kialakított külső és belső információs rendszeren történő tájékoztatás. A heti rendszerességgel ülésező Klinikai Központ Integrációs Munkabizottság ülésére a regionális és kistérségi ÁNTSZ, többek között a betegutak további szabályozott módosítása előkésztésére valamint tervezett változások véleményezésére, előzetes egyeztetésére meghívásra kerültek, a hatósággal az együttműködés folyamatos. Összefoglaló megállapításként rögzíthető, hogy az integráció során a járó és fekvőbeteg ellátás működtető-váltása, adminisztratív és gazdasági háttere biztosítása fennakadás és problémák nélkül teljesült. Az eddigi teljesítések rendkívüli erőfeszítést követeltek a Klinikai Központ és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság menedzsmentjétől, a Klinikai Központ betegellátó szervezeti egységeitől, azok dolgozóitól, és amint az előre látható volt a jelenlegihez hasonló nagyszabású átalakítási folyamatok során, adódnak nehézségek, melyek leküzdése a szervezet feladata. A. Az integráció következtében a beteg-struktúra változása 1. Betegforgalom A április 1-i ágyszámleépítés hatására az aktív fekvőbetegforgalom csökkenése következett be országosan az egészségügyi intézmények túlnyomó többségében. A volt Kórház esetében 37,7%- os, az SZTE esetében 8,6%-os aktív ágy leépítése történt, ami összességében 17,1%-ot jelent. Ennek ellenére, az integrációból adódó lehetőségeket kihasználva, az aktív betegforgalom október júliusi időszakban mindössze 8,8 %-kal csökkent. Pozitív irányban változott a betegirányítás is, a bonyolultabb, költségesebb, magasabb színvonalú diagnosztikai hátteret igénylő esetek ellátását a szervezeti egységek egyre inkább át tudják helyezni a központi telephelyen lévő egységekhez, elősegítve az ellátási színvonal javulását. A krónikus ágyak számának emelkedése lehetőséget adott az aktív ágyak jobb kihasználására, a krónikus jellegű ellátás arányának növelésére, a két ellátási forma arányának optimalizációjára: Aktív krónikus betegek aránya a október júliusi időszakban = 95 % és 5 %, Aktív krónikus betegek aránya a október júliusi időszakban = 93 % és 7 %. 2. Betegellátás bevétele A évre megállapított teljesítményvolumen-korlát az SZTE integráció előtti egységeinél 6,1%- os tervezhető bevételnövekedést, a volt Kórház esetében 9%-os tervezhető bevételkiesést jelentett. A kiegészítő díjak megvonása az idei finanszírozási évben további veszteséget generálnak, az aktív fekvőbeteg ellátásból származó éves bevétel kiesésünk 2007-hez képest emiatt jelenleg közel 600 mft-ra becsülhető. Pozitív változás viszont, hogy a krónikus fekőbeteg ellátás bevétele az integráció első hónapját alapul véve átlagosan havi 10 mft-al nőtt, a járóbeteg szakellátás és diagnosztika bevétele pedig közel havi 30 mft-al - az integráció lehetőséget ad arra, hogy az optimális aktív krónikus ellátási időszak megválasztásával legalább az elkerülhető veszteségeket minimalizáljuk. B. Az integráció szakmai vívmányai Összevont, szakmai profil szerint strukturált szervezeti egységek, egységes szakmai vezetés és színvonal (átfogó protokollok, közös referálók) 3

5 A betegutak egységes, áttekinthető, progresszivitás és terület szerint rendeződött struktúrája o aktív ellátás krónikus ellátás rehabilitáció - gondozás o járóbeteg szakrendelés szubakut ( sürgősségi ) járóbeteg szakrendelés klinikai ambulancia fekvőbeteg ellátás o ügyeleti-készenléti szolgálat egy telephelyre való összevonása (szülészetnőgyógyászat, traumatológia, pszichiátriai-addiktológiai, + még évben sebészet) o belgyógyászati szakmák esetében az I. és II. Belgyógyászati Klinika között a kórházi osztályokét is bevonva a földrajzi ellátási terület felosztása, mely beteg és betegellátó számára is átlátható, egyértelmű rendszert eredményez Diagnosztikai fejlesztések o klinikai kémiai laboratórium kórházi laboratórium: sürgős vizsgálatok, klinikai központi laboratórium: magas mintaszámú és speciális vizsgálatok (fajlagos költség alacsonyabb, eredmény pontosabb) közös informatikai rendszer és nagyteljesítményű ún. mintaelőkészítő modul beüzemelése, szeptemberében a II. Szakrendelőben a laboratórium megszűnik, csak vérvételi helyként működik tovább o képalkotó diagnosztika egységes működtető, telephely-racionalizálás (II. Szakrendelői és Ifjúsági Rendelőintézeti telephely megszüntetése, emlőszűrés központosítása), digitális képalkotási és képtovábbítási rendszer, teleradiológia fejlesztés A humánerőforrás szélesebb alapja rugalmasabb szakmai létszámgazdálkodást, közteherviselést, fokozottabb team-munkát (pld. onko-teamek új területeken: urológia, arcés állcsontsebészet), a graduális és posztgraduális képzésben, klinikai kutatásban a szakemberek teljeskörű részvételét, az átmeneti zavarok menedzselhetőségét teremti meg A teljes betegállományra, mint bázisra kiterjedő képzésben, kutatásban való egyenlő esélyű részvételük mellett a betegek az akadémiai szinten megalapozott gyógyítás alanyai, a kiválósági központ címmel rendelkező orvosképzésnek és a szakorvosképzésnek a teljes betegség-spektrumra alapozva fokozott a hallgató- és rezidensvonzó képessége A szegedi és vonzáskörzetébe tartozó betegek hozzáférése a október 1. után átadott Klinikai Központ pályázati fejlesztésekhez (főösszeg: cca. 280 millió Ft) o traumatológia és sürgősségi fogadóhely / heliport o bőrgyógyászat o szemészet o fül-orr-gégészet o fogászat Integráció indukálta addicionális szervezeti fejlesztések o Urológiai Klinika Urológiai Tanszékből o Reumatológiai Klinika Reumatológiai Tanszékből o Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály összevonás o Neurológiai Klinika Neurorehabilitációs Osztály profil-tisztítás o Pszichiátriai Klinika Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály profil-tisztítás o Ortopédiai Klinika Központi Fizioterápiás és Rehabilitációs Részleg és Oktatási Csoport mozgásszervi rehabilitációs profilbővítés 4

6 o Arc-állcsontsebészeti Klinika új szakmai profil, a Kálvária sgt.-i telephely volt Nőgyógyászati Osztály helyén kialakítva, a kórházi műtő bázisán tervezett határidő C. Telephely- és betegellátás-racionalizálás 1. Lezajlott történések október 8.-tól a Kálvária sgt-i telephely Szülészet-nőgyógyászati Osztály 20 aktív ágyának működtetése megszűnt, az új esetek már a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára kerültek felvételre október 8. után megkezdődött a Vasas Szt. Péter u-i telephelyen működő Szájsebészeti szakrendelések, a Fogszabályozás, valamint Fogászati rtg. átköltöztetése a Fogorvostudományi Kar Tisza L. krt.-i telephelyére december 1-jétől megszűnt a traumatológiai ügyelet a Traumatológiai Klinika B részlegében (volt II. Kórház baleseti sebészetén) ahol ezentúl csak ápolási és rehabilitációs feladatokat látnak el. Továbbiakban a Traumatológiai Klinika (Semmelweis u. 6.) A részlege látja el az ügyeleti feladatokat és a műtéteket is itt végzik. A klinika az újonnan kialakított sürgősségi betegfogadó hellyel, az akut traumatológiai műtő felújításával és nagyobb háttérszemélyzettel magasabb szintű ellátást biztosít a betegeknek december 1-i hatállyal a Klinikai Központban outsourcing formában a radiológiai és nukleáris medicinai tevékenységet év óta közreműködőként ellátó Euromedic Diagnostics Szeged Kft. vette át a volt kórházi és szakrendelői telephelyek képalkotó diagnosztikai szolgáltatását, biztosítva ezzel az egységes működési színvonalat, a szükséges beruházások megtételét, dolgozói továbbfoglalkoztatást január 1-től az I. és II. számú Belgyógyászati Klinika között valamennyi telephelyet érintően újraosztásra került az ellátandó terület január 1-től összevont Védőnői Alapellátási Egységet hoztunk létre, melynek részei az Iskola és Ifjúsági Védőnői Szolgálat, a Területi Védőnői Szolgálat és az Anyatejgyűjtő Állomás január 7-től a laboratóriumi vizsgálatok vérvételi helye a Tisza L. krt. 97. sz., valamint a Vasas Szt. Péter u sz. alatti telephelyen van. A vérvételi hely a Pécsi utcában megszűnt, de július 15-től a Boldogasszony sgt. 15 sz. alatti gyermekgyógyászati vérvételi hely átmenetileg a Pécsi u. 4. sz. alá költözött január 22-től a Kálvária sgt-i telephely Szülészet-nőgyógyászati Szakambulanciája (heti 48 szakorvosi óra) a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Semmelweis utcai területén működik január 25-től a mammográfiás tevékenység szakmailag elkülönült szűrésre és diagnosztikára. Ennek megfelelően a Vasas Szt. Péter utcai telephelyről a Tisza Lajos krt. 97. sz. alá került a szűrés, az Állomás u. 2. sz. telephelyre pedig a diagnosztika januárban a Kálvária sgt-i telephelyen engedélyezett 15 ágyas Mozgásszervi Rehabilitáció II. szervezetileg az Ortopédiai Klinikához került január 31-én megkértük a Kálvária sgt-i telephelyen lévő aktív pszichiátriai 10 ágy áthelyezését a Semmelweis u. 6. szám alatt jelenleg működő 50 ágy mellé, az ÁNTSZ működési engedély megérkezése után az OEP szerződés is módosításra került. 5

7 2008. február 1-től módosult a sürgősségi pszichiátriai betegek fogadási rendje. A pszichiátriai sürgősség összevontan a Semmelweis utcai telephelyen történik, a Kálvária sgton pedig csak az addiktológiai sürgősségi ellátás február 1-től a citológiai tevékenység összevonásra került a Patológiai Intézetbe (Vasas Szt. Péter és a Semmelweis utcából) március 1-től kértük meg az Euromedic Diagnostics Szeged Kft. által korábban Hódmezővásárhelyen működtetett Izotópdiagnosztika (DEXA) szakorvosi óráinak összevonását a Semmelweis u. 6. sz. telephely alá, a működési engedély megszerzése után az OEP szerződés július 1-től módosításra került május 19-vel a pszichiátriai gondozó az I. Kórházból a II. Rendelőintézetbe költözött át, ahol felújított, tágasabb környezetbe kerültek mind a betegek, mind az ellátó személyzet is május 28-án ÁNTSZ működési engedélyt kértünk, hogy az I. sz. Belgyógyászati Klinika Korányi fasor 8. sz. alatti telephelyére belgyógyászati szakrendeléseket helyezhessünk át a Tisza L. krt. 97. sz. alatti telephelyről a valós betegutak figyelembe vétele miatt -az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzése már megtörtént májustól hematológiai rendelést helyeztünk át a Korányi fasor 6. sz. alól a Tisza L. krt. 97. sz. alá májusában megkértük az ÁNTSZ-től a Tisza L. krt. 97. sz. alatti fül-orr-gégészeti szakrendelések összevonását, valamint egyes szakrendelések áthelyezését a Fül-orrgégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Tisza L. krt sz. telephelyére - az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzés már megtörtént. A Kálvária sgt. 57. sz. alatti telephelyen lévő, korábban a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikához tartozó 13 krónikus ágyat a Sebészeti Klinikához integráltuk - működési engedély kiadása folyamatban van júniusában működési engedélyt kértünk nappali kórházi ellátásra a Bőrgyógyászati és Allergológiai és a Szemészeti Klinika vonatkozásában, melyet megkaptunk augusztusában a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Boldogasszony sugárúti (C részleg) járóbeteg szakrendelőinek áthelyezése a Központ A és B részlegéhez megtörtént. 2. Küszöbön álló történések (a feltételek és egyeztetések, pénzügyi források függvényében változhat a forgatókönyv, végpontként a Kossuth Lajos sugárúti telephely kiürítésének időpontja tervezetten február vége) A Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Boldogasszony sugárúti (C részleg) épület átalakítása az Újklinikáról áthelyezendő Gyermekpszichiátriai Osztály részére tervezett határidő Kálvária sgt.-i telephelyen működő Onkoterápiás Osztály (C részleg, 40 ágy) áthelyezése a Szemészeti Klinika I. emeletére - az Onkoterépiás Klinika B részlegével történő összevonás tervezett határidő A Kálvária sgt.-i Sebészeti Osztály 12 db aktív ágyának áthelyezése a Sebészeti Klinika III. emeletére, a kórházi műtő bázisán egynapos sebészeti központ kialakítása Az Új Klinikán felszabaduló területre a Kálvária sgt.-i Traumatológiai és Neurorehabilitációs Osztály áthelyezése az átalakítás megkezdésének tervezett határideje A Kálvária sgt.-i telephely volt Szülészeti és Traumatológiai Osztály helyére a Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztály áthelyezése. 6

8 Az Alvásdiagnosztikai Laboratórium kiköltöztetése a Kálvária sgt.-i központi tömbből a telephelyen különálló volt Gyógyszertár épületbe, annak felújításával. A Kálvária sgt.-i, korábbi Onkoterápiás Osztály szintjének helyére a Reumatológiai Osztály áthelyezése. Az integráció megvalósításával járó intézkedések végrehajtása, az épület-átalakítási munkák elvégzése augusztus 31-ig közel 140 millió forint - működési bevételből fedezett kiadást eredményezett. D. Működtetés racionalizálás 1. Minőségügyi rendszer-építés A Klinikai Központban az egyetemi egészségügyi szolgáltatók közül elsőként sikerült minden szakmára kiterjedő integrált (ISO 9001 és Kórházi Ellátási Standardok szerinti) minőségirányítási rendszert működtetni és tanúsíttatni. A minőségügy stratégiai szerepet játszott már ekkor is a fejlesztési irányok, a hosszú távú célok meghatározásában, az ezzel kapcsolatos minőségfejlesztési tevékenységet 2006-ban IIASA-SHIBA Díjjal jutalmazták ben ehhez a rendszerhez kellett az integráció során illeszteni az ISO 9001-es tanúsítvánnyal rendelkező SZMJV Önkormányzat Kórházat, valamint a tanúsítás nélkül működő Szakrendelőt. Az integráció hatékonyabb működést, egységes szemléletet, valamint a betegellátásban egységes ellátást eredményezett, mely kihatott a minőségügy területére is. Az integrációt követően megkezdődött a felkészülés a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 változat szerinti, valamint ISO 9001:2000 szerinti tanúsításra, amely a teljes Klinikai Központra, minden szakterületre kiterjedően, májusában sikeresen lezajlott. Az országban egyedülálló ez a tanúsítás, mert: egyetemi egészségügyi szolgáltatók közül még nincs másnak MEES tanúsítványa, az integráció ilyen szintjén egy város teljes járó és fekvőbeteg ellátása az országban még sehol nincs működő minőségügyi rendszer. Az integráció lehetőséget teremtett a csatlakozó intézmények minőségügyi szempontból történő gyors ütemű fejlesztésére, ugyanakkor a Klinikai Központ minőségügyi rendszerének nagy segítséget jelentett a Szakrendelőnek a járóbeteg ellátás szakmai területén meglévő tapasztalata. Kedvezően hatott a fejlődésre a meglévő és a csatlakozó intézmények közötti kétoldalú szakmai tapasztalatcsere, melynek révén a szakmai elvek, protokollok, utasítások, eljárások egységesítésével, minőségügyi szempontból is magasabb színvonalú, azonos felkészültségi szintű szolgáltatás kerülhet kialakításra. 2. Humánerőforrás gazdálkodás Az integrációba mindhárom fél magával hozta felkészült, magasszínvonalú személyi állományát, mely SZMJVÖ Kórház és SZMJVÖ Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat esetében összesen fő volt. Megtartani, ami indokolt, de egyesíteni azt, amiből jogszerűtlen vagy indokolatlan párhuzamosságot fenntartani, ezt diktálta az ésszerűség a humánerőforrás gazdálkodás területén. Ennek realizálását támogatták a humánpolitikai tárgyú Klinikai Központ elnöki körlevelek és folyamatos írásbeli utasítások a szervezeti egységek felé, valamint az érdekképviseletekkel való folyamatos kapcsolattartás. 7

9 A két jogelőd intézmény és a Klinikai Központ vonatkozásában 22 párhuzamos közalkalmazotti jogviszonyból szervezeti egység vezetői előterjesztés alapján 14 jogviszony került megszüntetésre, 7 esetben közös megegyezéssel, 2 esetben felmentéssel, 5 esetben kinevezés lejártával. Mivel 8 fő esetén nem azonos munkaköri tevékenységre jött létre a jogviszony, ezért a szervezeti egység vezető javaslatára ezek a jogviszonyok változatlan feltételek mellett fenntartásra kerültek. Az átvett egységekben határozott időtartamú kinevezéssel rendelkező közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos tanszékvezetői előterjesztések alapján 39 közalkalmazotti jogviszony került kinevezés lejártával megszűnésre, 54 esetben a kinevezés határozatlan, valamint 24 főnél helyettesítés, vagy meghatározott munka, feladat elvégzésének határozott időtartamára meghosszabbításra került. Az átvett egységekben vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak (57 fő) vonatkozásában a vezetői megbízás 54 fő esetében visszavonásra került, mellyel egyidejűleg ezen személyek esetében, kizárólag szervezeti egységvezetői előterjesztésre, indokolt igazgatási-szervezési többletfeladat fennállása esetén volt lehetőség a korábban folyósított vezetői pótlék keresetkiegészítésként vagy határozott idejű pótlékként való kifizetésére. A megszüntetésre került két önkormányzati egészségügyi intézményben egészségügyi szolgáltatást nyújtó közreműködők határozatlan/határozott időtartamú szerződései vonatkozásában a volt SZMJVÖ Kórház esetén 45 db közreműködői szerződés került átadásra, ebből -a színlelt szerződésekre vonatkozó irányelv szerint- 43 db megszüntetésre került, 2 db változatlan tartalommal hatályban maradt, az egyetemi rendszerbe történő beillesztése követelményével, 2 fő nem egyetemi közalkalmazottal közreműködői szerződés helyett szabadfoglalkozású megbízási szerződést, 3 fő nem egyetemi közalkalmazottal ügyeleti közreműködői szerződés helyett ügyeleti szabadfoglalkozású megbízási szerződést kötött a Klinikai Központ. A volt SZMJVÖ Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat esetén 43 db közreműködői szerződés került átadásra, ebből 32 db szerződés - tárgya az iskola egészségügyi ellátás- változatlan tartalommal hatályban maradt, 8 db megszüntetésre került, 3 db változatlan tartalommal hatályban maradt, az egyetemi rendszerbe történő beillesztése követelményével. 4 fő önkéntes segítő jogviszonyra vonatkozó szerződése megszüntetésre került, mert nevezettek egyetemi közalkalmazottak. A október 1. napjával megvalósuló szegedi egészségügyi szakellátás integráció során a gazdasági irányítási területen a feladatok végrehajtásával összefüggésben 115 fő került átvételre. Jogszabályi előírás betartásával december végére elkészült az integrált intézmények mérlegbeszámoló anyaga, a könyvvizsgáló audit realizálásával. Tekintettel arra, hogy az elkülönült pénzügyi, munkaügyi, számviteli, keretgazdálkodási, logisztikai feladatok a volt intézményeknél ezen időpontot követően megszűntek és ezen tevékenységek a SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság/SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gazdasági Hivatal egységeihez csatolódtak, a megjelölt területen dolgozók körében a létszámleépítés elkerülhetetlenné vált. A volt kórházi és rendelőintézeti telephelyek folyamatos működéséhez alapvető igény volt, hogy telephelyek gazdasági-műszaki területein kisebb létszámú, a helyi feladatokat koordináló és végző személyi állomány maradjon, a továbbfoglalkoztatott dolgozók egy része e feladat ellátásával összefüggő munkakörben végzi továbbiakban munkáját. A létszámcsökkentés elkerülésére, mértékének csökkentése érdekében a létszám racionalizálás keretében kihasználtuk a lejáró határozott idejű (8 fő) kinevezések, természetes fogyás okozta (6 fő) létszámcsökkentést, valamint ugyanezen területen párhuzamosan 13 fő nyugdíjas jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését kezdeményeztük. Az előzőekben kifejtett létszámcsökkentés május 01. napjától valósult meg, e körben a létszámcsökkentéssel érintett létszám 27 fő. 8

10 A jogelőd intézményekből átvett valamennyi közalkalmazott vonatkozásában a évi és ezek közül a március 01. napján közalkalmazotti állományban lévők részére visszamenőleg az el nem évült évi, az illetmény banki utalása költségeinek jogszabályban előírt ellentételezésére fennálló munkáltatói kötelezettség teljesítése az Egyetem részéről megtörtént. Jelenleg folyamatban van a Szegedi Tudományegyetem Kollektív Szerződésének módosítása, melynek célja többek között az SZTE és a jogelőd Kórház Kollektív Szerződésében meghatározott, valamint a munkáltatói döntésen alapuló juttatásokra vonatkozó egységes szabályozás. A Kollektív Szerződés aktualizálásával párhuzamosan szükségessé vált az Általános Orvostudományi Kar és Klinikai Központ Humánpolitikai Szabályzatának felülvizsgálata, mely összefoglalja az emberi erőforrás gazdálkodásával összefüggő, az egészségügyi ágazatot érintő szabályozókat, támogatást nyújt az érintett vezetőknek, munkatársaknak a személyügyi feladatok ellátásához, egységessé teszi a humánpolitikai feladatok megvalósítását, tartalmazza a rendelkezésekhez kapcsolódó dokumentumok tartalmi és formai követelményeit. 3. Informatikai és telekommunikációs fejlesztés Informatika val a SZ.M.J.V. Önkormányzat Kórház, majd vel a SZ.M.J.V. Önkormányzat Szakellátás és Háziorvosi Szolgálat a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ informatikai rendszeréhez kapcsolódott. Ennek érdekében az alábbi intézkedések történtek: - A kapcsolódó intézmények központi épületeinek belső informatikai hálózatát az egyetemi informatikai hálózathoz illesztettük. A külső, hálózati összeköttetéssel nem rendelkező telephely számára is biztosítottuk a kapcsolatot. - A kapcsolódó intézmények medikai és diagnosztikai informatikai (esetileg karton) rendszerei helyett bevezettük a Klinikai Központ medikai (MedSolution) és diagnosztikai (GAP IT /Euromedic/) rendszerét. - Az új medikai rendszer használatba vételéhez ~450 munkatárs számára számítógépes oktatóteremben gyakorlati oktatást tartottunk. - A kapcsolódó intézmények számára is biztosítottuk a Klinikai Központ belső információs rendszerét (INTRANET), és az új munkatársak számára a kapcsolódást a Klinikai Központ elektronikus levelezési ( ) rendszeréhez. Eredmények: - Az új, egységes informatikai rendszer bevezetésével a város valamennyi betegellátási intézményében a betegek gyógykezeléshez szükséges valamennyi adata azonnal, elektronikus úton elérhető a betegellátók számára, függetlenül azok felvételének helyétől. - Az egységes egyetemi hálózat hardver és szoftver eszközei biztosítják a gyors elektronikus kommunikációt ( ) és a betegellátást segítő szakmai információáramlást (INTRANET) a betegellátók számára. Folyamatban lévő intézkedések: - Az egészségügyi informatikai rendszer integrálásának utolsó elemeként folyamatban van a kapcsolódó intézmények laboratóriumi rendszereinek kiváltása a Klinikai Központ laboratóriumi rendszerével (GLIMS) tervezett határidő Folyamatban van a kapcsolódó intézmények korábbi medikai rendszereiben nyilvántartott adatok átvétele az újonnan bevezetett medikai rendszerbe. 9

11 Telefónia körében megvalósuló fejlesztések esetén kialakuló helyzetkép - Egységes hívásfogadó/kezelő központ, folyamatos 24 órás kapacitással az Egyetem és az integrált intézmények esetében is (Újszeged Gyermekklinika B részleg, I-II Rendelőintézet és II. Kórház). - Központi díjmentes országos tudakozó az intézetek részére. - Díjmentes vezetékes és mobil kapcsolat az Egyetem és az integrált intézetek között. - Egységes homogén technikai hálózat és számmező (számmezőnél a Rendelő és a Kórház jövő év nyarán) - az egységes számmező az intézetek költöztethetősége miatt is fontos. 4. Egyéb II. számú Rendelőintézet fűtési rendszer rekonstrukciója, ablakcserék és belső felújítási munkák költözésekkel párhuzamos folyamatos elvégzése, terhesgondozás és szülészetinőgyógyászati szakrendelők kialakítása I. számú Rendelőintézet 3. emeletén új igazgatási funkciók elhelyezése (Kontrolling Igazgatóság, Szak-és Továbbképzési Központ) Csatolt intézmények textiltisztítási feladatainak beemelése a KK meglévő szerződésébe Csatolt intézmények takarítási feladatainak beemelése a KK meglévő szerződésébe Csatolt intézmények műszaki karbantartási feladatainak beemelése a KK meglévő szerződésébe Csatolt intézmények veszélyes hulladék kezelési feladatainak beemelése a KK meglévő szerződésébe A csatolt intézmények élelmezési feladatainak beemelése a Klinikai Központ rendszerébe E. Az integráció működtetésének igazgatás-szervezési, pénzügyi és gazdasági eredménye Szervezeti és működési szempontból a párhuzamos feladatok körében a Klinikai Központ Gazdasági Igazgatóság beolvasztásra került az egyetemi Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságba, Klinikai Gazdasági Hivatal nevesített egységként biztosítva a működtetés sajátosságából adódó megfelelést. Ezzel párhuzamosan a betegellátásból eredő speciális igazgatási területeket lefedően felállításra került az integráció elvárásainak is megfelelő Klinikai Központ Elnöki Hivatal igazgatási szervezet. Az integráció során elért szakmai vívmányok, a telephely és betegellátás racionalizálás hátterében, azzal összhangban történt meg a működtetés zavartalan ellátását biztosító gazdasági és pénzügyi intézkedések bevezetése, a havi eredmények elemzésével a szükséges beavatkozások realizálása. Összefoglaló megállapításként rögzíthető, hogy január 1. és június 30. közötti időszakban a Klinikai Központ pénzügyi egyensúlya stabilizálódott. A betegellátással kapcsolatos bevételek és kiadások I. félévi egyenlege ,- Forint, mely a féléves pénzforgalom 0,16 %-a. A gazdálkodás területén I. félévben elért eredmény értékét növeli, hogy az aktív ágy leépítések eredményeként mintegy 200 millió forintos bevétel csökkenés realizálódott, illetve az integrációs feladatok végrehajtására működésből kifizetett összeg elérte a 100 millió Forintot. A II. félév vonatkozásában pozitívum, hogy augusztus-szeptember hónapokra a Klinikai Központ a súlyponti, gyermek- és onkológiai, valamint a várólista alapján végezhető ellátásokra egyszeri, cca. 130 M Ft értékű többletteljesítmény elvégzésére kapott volumen-keretet. 10

12 IV. Az integráció (közel)jövő-képe: az Európai Unios pályázatok keretében történő Klinikai Központ fejlesztések A. TIOP 227 Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv (ÚMFT) TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban címmel megjelent pályázat keretében Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban címmel pályázatot nyújtott be a Szegedi Tudományegyetem július 1-jén. A projekt közvetlen célja egy integrált magkórház létrehozása a Déli klinikai telephelyen. A jelenlegi 410 ágyasnak nevezett klinikai tömb mellett, azzal összekötve kialakításra kerül egy 265 ágyas, nettó 21,5 ezer m2-es alapterületű új klinikai épület. Az új épületbe költözik az általános sebészet, tüdő és mellkas sebészet, érsebészet, transzplantációs sebészet, valamint a szívsebészet, általános kardiológia, invazív kardiológia, haematológia és általános belgyógyászat. Kialakításra kerül egy központi műtőblokk hat műtő felújításával és további nyolc új műtő kialakításával, egy műtő a szeptikus műtétek végzését fogja szolgálni. A korai halálozás két vezető betegségcsoportja esetében a projekt kapcsán jelentős fejlesztésre és centralizációra kerül sor. A szív- és érrendszeri betegségek ellátásának magas szintű, teljes körű integrációja megvalósul. A projekt legfontosabb adatai: - tervezett új építés m2 - tervezett felújítás m2 - megszűnő terület m2 (3 telephelyen 7 épület) A beruházás fő költség adatai: - új építés millió Ft - felújítás 861 millió Ft - eszköz beszerzés millió Ft A projekt elszámolható költsége összesen: Ft, mely tartalmazza az SZTE 10 % önrészét is. A projekt befejezése: II. negyedév A TIOP es pályázat jelen pillanatban formai szempontból befogadásra került, ami magában foglalja benyújtási, jogosultsági és teljességi kritériumokat is, a szakmai értékelést követően történik meg a kormány-döntés a pályázat második fordulóba történő bejutásáról, a második forduló során történő projekt-fejlesztést (maximum 6 hónap) követően pedig a támogatásról. B. TIOP július 15-én a Szegedi Tudományegyetem pályázatot nyújtott be a TIOP-2.2.2/08/2F Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására (szintén kétfordulós) pályázat keretében Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban címmel. A pályázat alapvető célja a sürgősségi betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének és központjának kialakítása, fejlesztése az ellátás hatékonyságának és az ellátás minőségének növelése érdekében. 11

13 A projekt közvetlen célja a 410 ágyas klinikai tömbben részben integrált sürgősségi ambulancia területén, annak szakmai bázisát, területeit, orvosi- és informatikai eszközparkját felhasználva, a területileg távolabb lévő SO2 szintű sürgősségi betegellátó osztály szakmai és szervezeti rendszerével, személyi és eszközállományával integrálva létrehozni egy SO1 szintű sürgősségi betegellátó osztályt. A kialakítandó SO1 sürgősségi betegellátó osztály tervezett kapacitása 19 aktív ágy és 177 szakorvosi óra. A projekt eredményeként átalakításra és felújításra kerül nettó 899,5 m2 (bruttó 1034 m2), új bővítményként kialakításra kerül nettó 469,5 m2 (bruttó 540 m2), összességében nettó m2 (bruttó m2) terület. A bővítés-felújítás során a volt II. Kórház telephelyén megszűnik nettó 743 m2 (bruttó 855 m2) területen a sürgősségi ellátás. A kialakítandó SO1 területén az orvosi eszköz és műszerpark és az informatikai rendszer fejlesztésére is sor kerül. A projekt elszámolható költsége összesen ezer Ft, mely tartalmazza az SZTE 10 % önrészét is. A projekt tervezett befejezése II. negyedév. A TIOP es pályázat jelen pillanatban formai szempontból befogadásra került, ami magában foglalja benyújtási, jogosultsági és teljességi kritériumokat is, a szakmai értékelést követően történik meg a döntés a pályázat második fordulóba történő bejutásáról, a második forduló során történő projekt-fejlesztést (maximum 6 hónap) követően pedig a támogatásról. C. TIOP 224 és 225 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program évre tervezett Akciótervei között szerepel a TIOP Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-ellátásban és a TIOP Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása is, melyekre pályázatot kíván benyújtani a Szegedi Tudományegyetem is. A TIOP konstrukció infrastruktúrafejlesztés komponensei a fekvőbeteg-szakellátás teljes spektrumára és szintjeire kiterjednek, ami magába foglalja kiemelt feladatok ellátásához szükséges épület átalakítást, modernizálást és gép-műszer beszerzést is. A TIOP keretében a támogatás a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítását szolgálja, a fejlesztés kiterjed épület rekonstrukcióra, felújításra, bővítésre a regionális és megyei centrumokban, lehetőséget teremt gép-műszer cserére, korszerű új eszközök beszerzésére is. A pályázat szakmai koncepcióját augusztus 28-n az Egészségügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A pályázat tervezett megjelentetése október, a kétfordulós pályázati eljárásban az első forduló tervezett benyújtási határideje január. A Klinikai Központ megkezdte a pályázat előkészítését, a szakmai koncepció kidolgozását. Szeged, szeptember 9. Prof. Dr. Pál Attila sk. elnök SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 12

14 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése november 7. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2008. (XI. 07.) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T A Közgyűlés megtárgyalta a Szegedi Tudományegyetem /2008. számú, Beszámoló az egészségügyi integrációról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés a szegedi egészségügyi integráció végrehajtásáról és a TIOP 2.2.7/07/2F és a TIOP 2.2./08/2F pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, Címzetes Főjegyzőt, Jegyzői Irodát, az Általános Igazgatási Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodát, valamint az Iroda által az SZTE rektorát, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökét jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió

Részletesebben

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT TÉRÍTÉSES BETEGELLÁTÁSI SZABÁLYZATA SZEGED, 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...4 Első rész...4 Általános rendelkezések...4 A Térítéses Betegellátási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 226-35 /2007. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Újabb fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

J U T T A T Á S I S ZA B Á L Y ZA T A

J U T T A T Á S I S ZA B Á L Y ZA T A S ZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM J U T T A T Á S I S ZA B Á L Y ZA T A Szeged, 2005. A Szegedi Tudományegyetem Juttatási Szabályzata 1 B e v e z e t A 2004. június 24-én aláírt, a Szegedi Tudományegyetem, mint

Részletesebben

KEDVES EGYETEMI MUNKATÁRSAK!

KEDVES EGYETEMI MUNKATÁRSAK! KEDVES EGYETEMI MUNKATÁRSAK! Alig egy hónapja, hogy lezártunk egy rendkívül izgalmas, változatos, nagy kihívásokkal szembesítő esztendőt! Létrehoztunk egy olyan működési modellt, amihez nem adott senki

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 800-5/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása Dr. Szántó Tamás: A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása 2011. május Tartalom Bevezetés... 3 A Csepeli Egészségügyi Szolgálat szervezeti adottságai... 4 Összefoglaló a Csepeli

Részletesebben

DESZK* Az intézmény vezetőjének e-mail címe: balint@deszkikorhaz.hu

DESZK* Az intézmény vezetőjének e-mail címe: balint@deszkikorhaz.hu CSONGRÁD MEGYE DESZK* Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza Az intézmény címe: 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Az intézmény levelezési címe: 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Az intézmény telefonszáma:

Részletesebben

Javaslat. a Kiskunmajsai járóbeteg szakellátás. működtetésére

Javaslat. a Kiskunmajsai járóbeteg szakellátás. működtetésére MEDITEAM SZEGED ZRt. Javaslat a Kiskunmajsai járóbeteg szakellátás működtetésére Page 5 of 47 2 MEDITEAM SZEGED ZRt. 1. Előzmények: 1. 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TIOP keretében

Részletesebben

Bognárné Laposa Ilona Zala Megyei Kórház ápolási igazgató egészségügyi MIR auditor

Bognárné Laposa Ilona Zala Megyei Kórház ápolási igazgató egészségügyi MIR auditor Bognárné Laposa Ilona Zala Megyei Kórház ápolási igazgató egészségügyi MIR auditor A ZMK RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva: 1848-ban 12 ággyal Jelenleg: 23 fekvőbeteg osztály 44 diagnosztikai egység 121 járóbeteg

Részletesebben

Sajtóanyag. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosítószámú, Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban című projekt

Sajtóanyag. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosítószámú, Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban című projekt Sajtóanyag TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosítószámú, Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban című projekt Lindenmayer Tamás projektmenedzser Kórházunk 2010 tavaszán a

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V a 2011. évre 2011. március 15. Orvos-szakmai terv a 2011. évre A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

SZAKMA_MEGNEVEZES EUSZOLGNEV ELLATASIFORMACSOPORT NEV TELEPHELY_IRSZ TELEPHELY_TELEPULES TELEPHELY_CIM

SZAKMA_MEGNEVEZES EUSZOLGNEV ELLATASIFORMACSOPORT NEV TELEPHELY_IRSZ TELEPHELY_TELEPULES TELEPHELY_CIM Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Csongrád allergológia és klinikai immunológia Önkormányzat Erzsébet - Járóbeteg szakellátás 6900 Makó utca 2. Rendelőintézet Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Csongrád

Részletesebben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben Pethőné Tarnai Erzsébet Az egészségügy finanszírozása 2013-ban sem hozott jelentősebb mértékű, pozitív irányú változást. Intézetünk gazdasági helyzete több

Részletesebben

A HÁZIORVOS ÉS A FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS KAPCSOLATA

A HÁZIORVOS ÉS A FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS KAPCSOLATA A HÁZIORVOS ÉS A FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS KAPCSOLATA Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi A. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Családorvosi Intézet és Rendelő, Háziorvostani Szakmai Kollégium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 18-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 18-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a DDOP-2009-3.1.3/C számú, Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVŐ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK)

AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVŐ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK) 2. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY VAGYONKEZELÉSÉBEN LEVŐ INGATLANOK (TERÜLETEK, ÉPÜLETEK) sorszám cím helyrajzi szám épületek terület épület SZEGED 1 1 Dugonics tér 13. 3762 Rektori Hivatal megjegyzés 2

Részletesebben

A hivatkozott jogszabály alapján a legfontosabb finanszírozást érintő módosítások az alábbiak:

A hivatkozott jogszabály alapján a legfontosabb finanszírozást érintő módosítások az alábbiak: TÁJÉKOZTATÓ Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának a 137/2012. (VI.29.) Korm. rendelettel megállapított új finanszírozási szabályairól A Magyar Közlöny 2012.

Részletesebben

Budapest, 2011. február

Budapest, 2011. február Nemzeti Erőforrás Miniszter 617-5 /2011-JOGI ELŐTERJESZTÉS a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól Budapest, 2011. február

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek Budaörsi Városfejlesztő KFT megbízásából elkészült a Budaörs város hosszútávú egészségügyi terve, amely folytatása a 2011. évben készített

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 125-45/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése

Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése A szerzők közleményükben felvázolják az egészségügyi reformhoz kapcsolódó legfontosabb lépéseket, a strukturális változásokat, benne az un.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra 1.) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Címzett: Debreceni

Részletesebben

KANCELLÁRIA HÍRLEVÉL

KANCELLÁRIA HÍRLEVÉL KANCELLÁRIA HÍRLEVÉL 201511 KEDVES EGYETEMI MUNKATÁRSAK! Köszönöm Hírleveleink kapcsán a visszajelzéseket. Sok hasznos, figyelemreméltó és értékes vélemény jutott el hozzám. A kancellári fogadóórámon tapasztaltak

Részletesebben

NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugatdunántúli Régió egészségügyi intézményeiben

NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugatdunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugatdunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Konzorciumvezető: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 10 intézmény konzorciumában megvalósuló projekt elért

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Ügyrend Szeged, 2015 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Fogorvostudományi Karának (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 BEVEZETŐ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a rehabilitáció mindazon tevékenységek

Részletesebben

JAVASLAT A Regionális Egészségügyi Fejlesztési Tervek tartalmára

JAVASLAT A Regionális Egészségügyi Fejlesztési Tervek tartalmára JAVASLAT A Regionális Egészségügyi Fejlesztési Tervek tartalmára 1 1. A régió leírása 1.1. A régió rövid bemutatása 1.1.1. Régió általános leírása 1.1.2. A régió közigazgatási egységeinek, térségeinek

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: ---

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy Tisztelt Képviselő-testület! A LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Neurológiai Klinikája

Neurológiai Klinikája 1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT Neurológiai Klinikája Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános és bevezető szabályok 1) A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2013. EüK. 13. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.09.10 - ) Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz.

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209. e-mail: titkarsag@vmkorhaz. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/161-20/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

/2012. (VI.22.) kt. határozata

/2012. (VI.22.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:dr.bugarszki Miklós igazgató

Részletesebben

Multi Medikai Alkalmazás

Multi Medikai Alkalmazás Technológia a gyógyítás szolgálatában Enterprise Multi Medikai Alkalmazás Termékismertető EMMA integrált medikai rendszer Rendszerbe foglaljuk a gyógyítást Technológia a gyógyítás szolgálatában Az Enterprise

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

MEGHÍVÓ A Magyar Gyermekneurológiai Idegsebészeti, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXIV Kongresszusa 2010 május 27- május 29

MEGHÍVÓ A Magyar Gyermekneurológiai Idegsebészeti, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXIV Kongresszusa 2010 május 27- május 29 MEGHÍVÓ A Magyar Gyermekneurológiai Idegsebészeti, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXIV Kongresszusa 2010 május 27- május 29 A Kongresszus rendezője: Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. A Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE) Szenátusa a felsőoktatásról szóló többször

Részletesebben

A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Általános indoklás Bár a makroszintű adatok némi javulást mutatnak a kórházak pénzügyi helyzetében, az egyes intézmények helyzete sokat romlott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Budapest, 2011. november

Budapest, 2011. november Előterjesztő: Dr. Tulassay Tivadar rektor ELŐTERJESZTÉS a Semmelweis Egyetem Szenátusa számára a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Foglalkoztatási követelményrendszerének módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2014-2020.

A CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2014-2020. Csongrád Megyei Mellkasi igazgató: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány utca 36. Tel: (62)571-511, Fax: (62)571-551 www.deszkikorhaz.hu Ikt. sz.: 2/3/97/2013 Képet rakni SZAKMAI TERV A CSONGRÁD

Részletesebben

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztés

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztés ÉMOP 4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztés Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A kistérségi keretek között megszervezendő humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul: a lakosság foglalkoztathatóságnak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015. évi munkájáról Előkészítette: Erdélyi Imola Igazgató főorvos Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és bizottság: Szociális Bizottság

Részletesebben

Nagytérségi Egészségszervezés

Nagytérségi Egészségszervezés Nagytérségi Egészségszervezés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Célok Mindenki, betegségétől és anyagi helyzetétől függetlenül, a jelenlegi esetleges helyett, egyforma eséllyel férjen

Részletesebben

Egészségügyi intézmények gazdálkodása

Egészségügyi intézmények gazdálkodása gészségügyi intézmények gazdálkodása Semmelweis gyetem ÁOK-FOK Rezidens törzsképzés 2013. június 3-14. Őri Károly ILX Kft. 1 1 ILX - tanácsadói profilok PM RF Likviditás tervezés Beszerzés menedzs. Érdekeltségi

Részletesebben

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009.

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009. JELENTÉS a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 0924 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben