E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 800-5/2007. MELLÉKLETEK: 1DB TÁRGY: Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztály Andrási Imréné, önkormányzati gazdálkodási referens Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Kerécz Tamás főigazgató Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 31. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 31. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II.16.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházat március 1-től közhasznú társasággá alakítja át. A működtetési forma megváltoztatásakor a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. egészségügyi közfeladatai, ellátási területe nem változott, ugyanakkor a HEFOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban, Regionális rehabilitációs központ kialakítása című pályázat eredményes megvalósítása a gazdálkodási feltételek változásához rugalmasabban alkalmazkodni tudó gazdasági társasági forma létrehozását indokolta. Az átalakítás óta másfél év telt el, így indokolt, hogy a testület tájékoztatást kapjon a Gyógyfürdőkórház gazdálkodási helyzetéről, a legfontosabb szakmai kérdésekről, arról, hogyan érintette az egészségügyi reform az egészségügyi szolgáltatót, továbbá, hogy milyen célkitűzései vannak a társaságnak. Az előterjesztés mellékleteiben Kerécz Tamás főigazgató tájékoztatást ad az elmúlt másfél év tevékenységéről, és a évi tervekről. A kórház működtetési formájának megváltozása óta jelentősen módosultak a nemzetgazdasági feltételek és az egészségpolitikai prioritások. Az egészségügyi reformintézkedések és a HEFOP projekt megvalósítása következtében a Gyógyfürdőkórház feladatai és működésének feltételei lényegesen megváltoztak április 1.-től megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás (96 ágy), ugyanakkor az intenzív rehabilitációs ellátás 80, a krónikus rehabilitáció 5 ággyal bővült, így jelenleg a 210 OEP finanszírozott krónikus (rehabilitációs) és 127 térítéses krónikus (rehabilitációs) ággyal működik a társaság. A járóbeteg ellátás óraszáma 242 óra/hét, amelynek növelése indokolt lenne a komplex rehabilitációs ellátás feltételeinek kialakítása érdekében. A járóbeteg ellátás keretében a kórház kihelyezett szakrendelést működtet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. telephelyén, Harkányban a Hotel Thermal telephelyén, valamint Pécsett a volt ATI épületében. A Gyógyfürdőkórház által biztosított egészségügyi szolgáltatás kiegészül az úgynevezett gyógyfürdő szolgáltatásokkal, valamint az oktatási és kutatási tevékenységgel. A kórház gyakorlati oktatóhelye a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának, valamint részt vesz a szakorvos és családorvos képzésben is. A Kht évi gazdálkodását jelentősen befolyásolták az egészségügyet érintő, és egyéb központi intézkedések: a volumenkorlát csökkenése, a finanszírozási rendszer változása, az általános forgalmi adó növelése, valamint a bérintézkedések együttesen mintegy 80 millió Ft többletterhet jelentettek. A társaság a gazdálkodási nehézségek ellenére 13,9 millió forint a tervezettnél 7,9 millió forinttal magasabb nyereséggel zárta a évet. Az alaptevékenységen jelentős, 48,4 millió forint veszteség képződött, amit ellensúlyozott a pénzügyi műveletek 16,2 millió forint nyeresége, és a megalakuláskor átvett követelések és kötelezettségek egyenlegéből származó 46,1 millió forint rendkívüli nyereség.

3 3 A Gyógyfürdőkórház évi üzleti tervében 2,5 millió forint nyereséggel számol. Az eredményterv teljesítése a kórház vezetőitől és szakembereitől komoly erőfeszítéseket, hathatós bevétel-növelési és költségtakarékossági intézkedéseket igényel, mert a ben bekövetkezett és várható szakmai- és finanszírozási változások, valamint a évi központi intézkedések gazdasági hatásai következtében számításaik szerint 144 millió forint veszteség éri a céget. A április 1-től bekövetkezett ágyszám- és struktúraváltozás, a járóbeteg ellátásban 5 %-kal csökkentett volumenkorlát, a gyógyfürdőtényezők árrendezésének elmaradása, a diagnosztika működésének vesztesége, a komplex rehabilitációs ellátáshoz szükséges járóbeteg szakorvosi órák hiánya, stb. bizonytalanná teszi a évi bevételi terv teljesítését. A társaság eddigi működése alatt jelentős fejlesztések történtek: a Kht. megalakulását követően folytatta az A épület HEFOP támogatással megvalósuló rekonstrukcióját, melynek átadására április 5-én került sor. A projekthez kapcsolódóan vállalt mozgásszervi rehabilitációs központ szakmai-funkció kialakítása folyamatban van. A betegirányító logisztikai és konzultációs központ megvalósítása érdekében a következő években ki kell alakítani az információs rendszert és hálózatot, amelynek támogatására pályázatot nyújtottak be az Egészségügyi Minisztériumhoz. A Gyógyfürdőkórháznál 2006-ban további beruházások és felújítások is megvalósultak részben a HEFOP projekthez kapcsolódva, részben attól függetlenül, melyeket a mellékelt beszámoló tartalmaz. A megvalósult beruházások és felújítások hatására javultak a betegellátási feltételek, és kedvezőbbek lettek a működés egyéb feltételei (raktározás, kiszolgáló helyiségek, üzemek, stb.) is. A Gyógyfürdőkórház a taggyűlés által jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően re is jelentős összességében több mint 1,2 milliárd forintértékű fejlesztést irányzott elő, amelyeket a rendelkezésre álló hitel igénybevételével kívánnak finanszírozni. Megállapítható, hogy a Gyógyfürdőkórház törekszik az ágyszám és a struktúraváltozásból adódó megváltozott körülményekhez igazodni, ami egyrészt az egészségügyi reformintézkedések, másrészt a HEFOP projekt megvalósításának, a rehabilitációs profil kialakításának következménye. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló, az előterjesztés mellékletét képező, tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjék. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Pécs, május 31. dr. Hargitai János

4 Tájékoztató Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről Melléklet 1

5 I. Bevezetés A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként február 23.-án alakult. A Gyógyfürdőkórház Harkány városában, mint gyógyhelyen, egyedüli birtokosa egy olyan szellemi potenciálnak és az ezt kiszolgáló technikának, amelyet a kutatási, a diagnosztikai, a terápiás, és az oktatási területen mind belföldön, mind külföldön elfogadnak. Lehetőségeiből adódóan a kórház küldetése egy olyan hatékony szervezetet működtetése, mely az erőforrásaira alapozott orvos-szakmai koncepciót gazdaságilag is eredményesen valósítja meg. E tevékenységének kisugárzásaként Harkány városa tartósan a prevenció, a gyógyítás, a korai és késői mozgásszervi rehabilitáció és rekreáció hazai és nemzetközi színtere maradhat. A kórház tevékenysége messze túlnő a betegellátáson, a térség gyógy-turizmusának bázisát jelenti, és annak alap-infrastruktúrája. Fejlesztése a régió szempontjából is kiemelkedően fontos feladat. Alapvető feladatunk mind a fekvő-, mind a járóbetegszakellátás keretében a harkányi gyógyvízre épülő gyógyító eljárások alkalmazása, a gyógyfürdő-szolgáltatások biztosítása. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb tevékenységeink: Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás A kórház társaságként működve az első gazdálkodási évét ezer Ft nyereséggel zárta. (Lásd 1. számú melléklet: 2006 évi beszámoló) II. Az ellátandó feladatok szakmai tartalma és feltételei A kórház fekvőbeteg ellátási besorolása április 01-től mozgásszervi rehabilitációs szakkórház. A kórházunkban a fekvőbeteg ellátásban a várakozási idő gyakran elérte, sőt meghaladta az 1 évet az átalakítást követően december 31-én előjegyzést tartottunk nyilván, az átlagos várakozási idő: Aktív reumatológiai osztályok nők Aktív reumatológiai osztályok férfiak Rehabilitációs osztályok nők Rehabilitációs osztályok férfiak öt - hat hónap három - négy hónap tizenkettő - tizennégy hónap hat - nyolc hónap 2

6 2007. április 1.-től az aktív reumatológiai ellátás megszűnt 96 ágyon, ugyanakkor az OEP által finanszírozott rehabilitációs ágyszám 85-tel (80 intenzív, 5 krónikus rehabilitációs ágy) emelkedett, így az OEP által finanszírozott ágyszám 221-ről 210-re csökkent. A továbbiakban kórházunkban csak rehabilitációs fekvőbeteg ellátás folyik, összesen 210 OEP által finanszírozott és 137 térítéses ágyon. A struktúraváltozás következtében a várakozási idő 22 hónapra nő a rehabilitációs, 7-8 hónapra az intenzív rehabilitációs osztályokon. A változás csak részben volt váratlan, hiszen a HEFOP miatti átalakítás (80 aktív ágy helyett 80 intenzív rehabilitációs ágy) tervezett volt. Az önálló aktív reumatológiai osztály (min. 15 ágy) elvonása úgy szakmai, mint gazdasági vonatkozásban súlyosan érintette az intézményt. Elveszítettük a korábbi névadó profilt, ezzel együtt korlátozódott, illetve megszűnt a rezidens, a gyógytornász, a házi- és szakorvosi, a gyógytornász valamint a középfokú egészségügyi képzésben, továbbképzésben való részvételünk lehetősége. Veszélybe került az oktatókórházi pozíciónk, ami nemcsak megítélésbeli, hanem a jövőbeli szakember ellátás és működés biztonság szempontjából is hátrányos számunkra. A probléma megoldása, megelőzése érdekében bejelentkeztünk a háziorvosok kredit pontos képzési rendszerébe az új és megmaradt profilokra támaszkodó képzési programmal, kezdeményeztük a PTE ÁOK és az Egészségügyi főiskola felé új profilú oktatási együttműködés létrehozatalát. Az egészségügyi reform miatt nem vált szükségessé orvosok elbocsátása. A szakorvosi állomány átképzését már 2005-ben megkezdtük, a HEFOP miatti átalakulásra készülve. A szakmai struktúra megfelel a kialakult helyzetnek is. (+5 rehabilitációs szakorvosunk +1-1 belgyógyászunk, nőgyógyászunk, neurológusunk, bőrgyógyászunk van.) A reumatológus szakorvosok a járóbeteg ellátásban, valamint a kezdeményezett nappali kórházi ellátásban teljes értékű munkát tudnak végezni. A régióban megmaradt 60 aktív reumatológiai ágy (236 helyett) betegellátási zavarokat is okoz, különös tekintettel arra, hogy az eseti aktív ellátás jogát (41/2007. (III.13.) Korm. rendelet) mégsem kapja meg intézményünk. Kezdeményeztük OEP által finanszírozott járóbeteg kapacitásunk növelését, nappali kórházi kapacitás kialakítását: Kórházunk labor TVK keretére a jelenlegi kereten felül további évi pontot, míg a járóbeteg-szakellátásra a jelenleg meghatározotton túl további évi pontot (évente összesen: ) igényeltünk. A nappali kórházi ellátásra 1 ápolási napra 0,0464 azaz évi 450 HBCS-t kértünk biztosítani. (Az OEP megtakarítása jelentős lenne, mivel az általunk kért évi 830 HBCS egyenértékkel szemben a korábbi aktív ellátás kertében 2060 HBCS került elszámolásra évente.) Gazdálkodásunkban jelentős zavarokat okoz, hogy 2007-ben eft közvetlen veszteség éri társaságunkat. Nominálisan 13,27%-al csökkent az OEP fekvőbeteg finanszírozás: a 2006 évi eft-ról 2007-ben eft-ra. A megváltozott rehabilitációs struktúra miatt az ellátás költségei eft-al megnövekedtek. A szeptemberi ÁFA intézkedések miatt további eft, az inflációs hatások miatt további eft, a kormányzati bérintézkedések hatására eft többletköltség keletkezett. A járóbeteg ellátás kertében 3

7 5%-os TVK visszavonásra került sor 2 501eFt, a gyógyfürdő tényezők áremelésére csak június 1-jével történik eFt bevétel kiesést okozva. A negatív gazdasági hatásokat csak nagy nehézségek árán tudtuk, illetve tudjuk kiegyenlíteni, a évi tervben eft eredményt tervezünk. (2. számú melléklet: 2007 évi terv) Az OEP jelen beszámoló készítése időszakában további eft a február-márciusi ténylegesen teljesített aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás teljesítménye elvonását jelentette be, amit már nem képes a társaság kompenzálni. Az intézkedést megfellebbeztük, az eljárás folyamatban van. Mozgásszervi rehabilitáció A mozgásszervi rehabilitáció célja a rokkantság mértékének csökkentése, ami nem feltétlenül azonos a munkaképesség visszanyerésével. Az osztályra több intézményből is utalnak betegeket, mint például PTE ÁOK klinikái, a Mohácsi és Komlói kórház. A krónikus ellátás keretében kórházukban jellemző a 100 %-os ágykihasználtság, az 1 betegre jutó átlagos 22 napos ápolási időtartam. Az új struktúrában a várakozási idő változatlan feltételek mellett jelentősen átlag hónapra növekszik. A várakozási idő csökkentése érdekében május 1.-től az intenzív rehabilitáció keretében minimum 14, átlagosan 18; az alap rehabilitációs ellátás keretében minimum 10, átlagosan 14 nap lesz az irányadó időtartam. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a munkaszüneti napokon teljes értékű kezelési napokat biztosítunk a terápiás részlegekben a betegek számára. Beutaló bíráló bizottság működtetésével, a beutaló javaslatok szakmai szempontból történő szigorú elbírálása mellett az arra alkalmas betegek terápiás kezelését átirányítjuk a járóbeteg, illetve a nappali kórházi ellátás keretébe. Fenti beavatkozásoktól azt várjuk, hogy a várakozási idő 40%-kal csökken év végére. Az intenzív rehabilitációs osztályokon eredményesen a következő betegségeket kezeljük: 1. Traumatizáltak: sérülés, egyéb okok következtében kialakult kontrakturák, izomsorvadások, keringési zavarok (Sudeck sy.), kivéve az akut vagy krónikus osteomyelitist 2. Amputáltak: érbetegség vagy más ok miatt csonkoltak, ideiglenes protézisellátás céljából vagy végleges művégtag használatának megtanítása 3. Idegsebészeti beavatkozások után: plexus brachialis laesio, peripheriás idegsérülések, stb., gerinctörést szenvedettek idegsérüléssel vagy anélkül, Laminectomián átesettek, agyi vagy gerinc folyamat miatt operáltak, agyvérzés-agylágyulás utáni (stroke) betegek 4. Ortopédiai műtétek utáni közvetlen mobilizáció (scoliosis) 5. Reumatológiai rehabilitáció 6. Organikus neurológiai betegek (sclerosis multiplex, myopathiák, M Little) Az intenzív rehabilitációs ágyak közül 80 ágyat a HEFOP pályázat keretében alakítottunk át: 40 ágy mozgásszervi rehabilitáció 10 ágy bőrgyógyászati rehabilitáció 10 ágy nőgyógyászati rehabilitáció 20 ágy belgyógyászati rehabilitáció 4

8 Osztály A épület B épület C épület megnevezése szint ágyszám szint ágyszám szint ágyszám Összesen ebből OEP finanszírozott Fizető Rehab I. Bőrgyógy. B0 42 C Rehab II. Nőgyógy. A1 38 B1 23 C Rehab III. A2 42 B1 23 C Rehab IV. 0 B2 47 C Összesen: (A április 1. előtti részletes adatokat lásd az számú mellékletben) A HEFOP beruházást sikeresen befejeztük a költségvetés betartása mellett. Kiegészítő beruházásként elvégeztük az A épület földszintjének átalakítását is. A regionális mozgásszervi rehabilitációs központ szakmai-funkció kialakítása folyamatban van. Pályázatot nyújtottunk be az Egészségügyi Minisztériumhoz a struktúra változáshoz kapcsolódóan a szükséges informatikai rendszer létrehozatala érdekében. A jelenlegi kapcsolatrendszer: Szakrendelések Traumatológia Orthopaedia Rheumatologia Idegsebészet Érsebészet Neurologia Intézetek Orthopaed Klinika Traumatologiai Klinika Idegsebészeti Klinika Idegklinika Érsebészeti Klinika Harkányi Kórház és a többi rehabilitációs osztály kapcsolattartása A kapcsolat nem rendszeres, nem szervezett, orvos-függő. Esetleges, hogy éppen melyik rehabilitációs osztály az elérhető, és a beteg hova kíván menni. Az egyes osztályok közötti kapcsolat is esetleges. Az egyes osztályok között nagy a különbség a várakozási idő tekintetében. A tervezett vertikális kapcsolatrendszer: Szakrendelések Traumatologia Orthopaedia Rheumatologia Idegsebészet Érsebészet Bőrgyógyászat Belgyógyászat Diabetologia Nőgyógyászat Intézetek Traumatologiai Klinika Orthopaed Klinika Idegsebészeti Klinika Idegklinika Érsebészeti Klinika Nőgyógyászati Klinika Belklinikák Megyei Kórház Diabetologia 5

9 A tervezett betegirányító logisztikai és konzultációs központ Harkányban A központnak információja lesz a régió rehabilitáció osztályainak profiljáról, kapacitásáról. Szakmai megítélést követően a betegeket kategorizálja, súlyozza sürgősség és speciális ellátási igényt illetően. Ha ez a számítógépen érkezett adatlap alapján nem lehetséges, akkor telefonos konzultációt kezdeményez, vagy rehabilitációs szakrendelésen /Pécs, Harkány/ vizsgálja meg a beteget. Illetékesség esetén Harkányban időpontot ad, vagy a többi rehabilitációs osztályra irányít, ambuláns rehabilitációt kezdeményez, lakóhelyi rehabilitációra ad javaslatot. A folyamat komplexitását teljesíti a Harkányban kezelt betegek kontroll-vizsgálata, szükség esetén ismételt felvétele, kapcsolattartás a családdal és a beteg háziorvosával, Tekintettel arra, hogy a küldő intézmények a progresszív betegellátás jegyében úgyis túlnyomórészt regionális igényeket elégítenek ki, a rehabilitálandó beteganyag is a régióból érkezik. A Regionális Rehabilitációs Központ Informatikai hálózatának feladatterve: 1. standardizált információ gyűjtés a régió különböző szintű információs igényeinek felmérése 2. elemzés a felmért adatok összevetése az egészségügyi reformmal átszervezett, elérhető kapacitásokkal, az ellátás hiányainak, vagy esetleges feleslegeinek feltárása, 3. tervezés információs központ kialakítása, információ áramlás útjának, módjának, formájának maghatározása 4. szervezés, rendszer kiépítése 5. működtetés, ellenőrzés, visszacsatolás, folyamatos karbantartás A fenti célok megvalósításához a következő években ki kell alakítani az információs hálózatot, rendszert, hogy az adatgyűjtés megvalósuljon. Ehhez megfelelő hardver, hálózat és szoftver szükséges. A rendszerbe bevonható intézmények: Baranya Megyei Kórház PTE Klinikái Szekszárdi Kórház Kaposvári Kórház Mohácsi Kórház Szigetvári Kórház Dombóvári Kórház Nagyatádi Kórház Marcali Kórház Siófoki Kórház A rendszerbe bevont intézményektől először adatgyűjtést kell végezni. A működő informatikai rendszer első gyakorlati haszna az lehet, hogy az igények és kapacitások közötti ingadozásokat a betegek rugalmas elosztásával a legkisebbre lehet csökkenteni, és ezzel egyidejűleg az egyes ellátó helyek irreálisan hosszú várakozási ideje csökkenthető lesz. A másik feladatot az egyre nagyobb szakember hiány jelenti. Ehhez meg 6

10 kell kezdeni a mobil rehabilitációs team-ok kialakítását. Az utóbbi feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges az információs rendszer pontos, naprakész üzemeltetése. A projekt keretében kialakítandó megoldás lehetővé teszi, hogy a Harkányi Gyógyfürdőkórház on-line kapcsolatot tartson a rendszerben regisztrált háziorvosokkal az ország egész területén. A kapcsolat lehetővé teszi, hogy a háziorvos egy Internet Explorer és Internet kapcsolat segítségével beutalja betegét a kórházba, és a kórházból visszakapja a beutalás visszaigazolását, vagy visszautasítását. A rendszer lehetővé teszi, hogy a beteg kórtörténetével kapcsolatos adatokat a háziorvos elküldje a kórház részére, valamint hogy a kórház az ellátás során keletkező, háziorvos számára releváns adatokat visszajuttassa. A szakmai funkció kialakítása Dr. Péley Iván mb. orvos-igazgató irányításával folyik. A továbblépéshez tisztázandó, hogy milyen feladat megosztás lehetséges a Dombóvári kórházzal, mivel ők is feladatul kapták a Regionális Mozgásszervi Rehabilitációs Központ kialakítását. Nőgyógyászati rehabilitáció A gyógyforrás kénes gyógyvízére alapozott kezelésekkel 1995-ig mintegy beteget kezeltek. A kedvező tapasztalatok számos korábbi tudományos közlés révén váltak ismertté nemcsak a hazai nőgyógyászati szakma képviselői, hanem a gyógyulni vágyó betegek előtt is április 1-től ismét megkezdtük a betegek fogadást. Az orvos-szakmai és terápiás feltételek adottak, az ÁNTSZ akkreditálta a tevékenységet nemcsak OEP finanszírozásra, hanem fizető, részfizető ellátásra is. A kezelések főbb indikációs területei: Ismeretlen eredetű meddőség, lezárt petevezető okozta sterilitás Krónikus kismedencei gyulladások, összenövések Endometriosis okozta kismedencei panaszok Nőgyógyászati műtétek és súlyos megbetegedések utáni lábadozás Gyermek nőgyógyászati dysfunkcionális vérzészavarok (erős és fájdalmas havivérzés) okozta panaszok Krónikus pelvipathia vegetatíva és egyéb pszichoszomatikus betegségek Klimaxos panaszok A kezelések 3 hetet vesznek igénybe. A betegek kétféle módon, vagy járó-betegként, vagy osztályos fekvőbetegként kaphatják meg a számukra előírt fizioterápiás kezeléseket. A nőgyógyászati rehabilitációt Dr. Varga Péter irányításával végezzük. Bőrgyógyászati rehabilitáció A harkányi termálvíz psoriasis-tünetmentesítő hatását évtizedek óta ismerik; kórházunk ig végezte ezt a tevékenységet több mint sikeres beavatkozás mellett. Kórházunkban a pikkelysömörös betegek kezelése a természet-közeli fürdőkúra és a klasszikus bőrgyógyászati terápia elemeinek felhasználásával zajlik. A kúra során a kádfürdőket fénykezelés és kenőcsök alkalmazása egészíti ki, de a tünetek kiterjedése, súlyossága és az esetleges szövődmények indokolttá tehetik gyógyszerek alkalmazását is. 7

11 2007. április 1-től ismét megkezdtük a betegek fogadását. Az orvos-szakmai és terápiás feltételek adottak, az ÁNTSZ akkreditálta a tevékenységet nem csak OEP finanszírozásra, hanem fizető, részfizető ellátásra is. A bőrgyógyászati rehabilitációt Dr. Sebők Béla irányításával végezzük. Járóbeteg ellátás Kórházunk a mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátását, a reumatológiai betegségek kezelését végzi. Jelentős szerepet vállal a csontritkulásban szenvedő betegek kezelésében, mint lokális osteoporosis centrum. Ezen felül ortopédiai és bőrgyógyászati szakellátást is biztosítunk. Továbbra is kihelyezett szakrendelést működtetünk a harkányi Gyógyfürdő Rt. telephelyén, a harkányi Hotel Thermal telephelyén, és a pécsi volt ATI székházban. Kórházunk a 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg ellátása kiegyensúlyozott. ellátás megnevezése szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám ambuláns rehabilitáció 20 bőr és nemibeteg általános 5 ortopédia általános 5 reumatológia általános 70 általános labor 20 képalkotó eljárás dexa 40 képalkotó eljárás röntgen 10 képalkotó eljárás ultrahang 5 általános fizio és mozgásszervi terápia Összesen: A Gyógyfürdőkórházban az egészségügyi reform miatt március 31.-vel megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás. (Az aktív reumatológiai ellátásunkat 96 ágyon végeztük 2598 esetszámmal, ápolási nappal, 2060 HBCS felhasználása mellett). A betegeket a továbbiakban csak járóbeteg illetve nappali kórházi gondozásban tudjuk ellátni, mivel az eseti aktív reumatológiai ellátás, az előzetes egyeztetésektől eltérően, mégsem valósítható meg intézményünkben. (A április 1. előtt általunk az aktív ellátás keretében gondozott betegek mintegy %-a kényszerből átirányítható nappali-kórházi illetve járóbeteg ellátás keretébe, további 15-20%-a átirányítható krónikus ellátás keretébe, mivel az PTE ÁOK 20 ágyas aktív reumatológiai kapacitása nem tudja őket befogadni.) Ahhoz, hogy az ellátást továbbra is biztosítani tudjuk, szükséges lenne a járóbeteg-ellátásunk bővítése az alábbiak szerint: Bőrgyógyászati járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 5 órával, melynek várható esetszáma évi 1800 (1300 vizsgálat, 500 kontroll vizsgálat) Reumatológiai járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2100 (900 vizsgálat, 1200 kontroll) Mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése heti 10 órával, várható esetszám évi 1500 (700 vizsgálat, 800 kontroll) 8

12 Képalkotó eljárás- ultrahang diagnosztika járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi 2000 (a reumatológiai rehabilitációs, nőgyógyászati, belgyógyászati feladatokhoz kapcsolódóan) Képalkotó eljárás röntgen diagnosztika járóbeteg-szakellátás heti óraszámának növelése 10 órával, várható esetszám évi (aktív reumatológia fekvő beteg ellátás átirányítása miatt), továbbá alkar DEXA helyett axiális DEXA kerül működtetésre. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás végzése heti 5 órában, várható esetszám évi 1800 (1300 vizsgálat, 500 kontroll vizsgálat) Belgyógyászati járóbeteg-szakellátás végzése heti 5 órában, várható esetszám évi 1300 (650 vizsgálat, 650 kontroll) Neurológiai járóbeteg-szakellátás végzése heti 6 órában, várható esetszám évi 1400 (750 vizsgálat, 650 kontroll Laboratóriumi nem szakorvosi óraszám növelése heti 20 órával, várható esetszám évi (ebből mozgásszervi 2320 nőgyógyászati, 500 bőrgyógyászati 180, belgyógyászati 1000; átlagos pont igény 1165) Általános fizióterápia nem szakorvosi óraszámának növelése heti 45 órával, várható esetszám évi (átlagosan 12,5 napos kúrák 2400 beteg napi átlagos négy fizioterápiás kezelés) 30 nappali kórházi ágy működtetése (évi 9600 ápolási nap, 1150 beteg a korábbi aktív reumatológia fekvő beteg ellátás átirányítása miatt) Az óraszámbővülés a TVK pontszámnövekedés nélkül nem megvalósítható. Gyógyfürdő szolgáltatások A kórház jelenlegi fizió- és mozgásszervi szolgáltatásai a következők: gyógy-masszázs, gyógymedence és kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs, szénsavas kádfürdő, elektroterápiás kezelések, kénpakolás és egyéb pakolások (ritex, parafin stb.), gyógytorna, A gyógyfürdő szolgáltatásainkban a legjelentősebb tétel az OEP-pel a gyógyfürdőtényezők elszámolása, valamint a németpontos elszámolás. Törekedünk a fizető szolgáltatásaink körének és a betegkörünk bővítésére. A kezeléseket a balneológia épületében funkcionálisan elkülönítve végezzük. A betegirányító rendszerünk lehetővé teszi a kezelések idő-ütemezését, a kapacitások jobb kihasználása és a betegek várakozási idejének csökkentése érdekében. Az egészségügyi reform kapcsán nő a szerepe a gyógyfürdő-tényezőknek, mivel azok jelenleg nem teljesítmény korlátozottak. Oktatási tevékenység Részt veszünk a rehabilitációs szakorvosképzésben, valamint a családorvos képzésben is. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizióterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását. Folyamatosan képviseltetjük magunkat az országosan megrendezésre kerülő kongresszusokon, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon. Az egészségügyi reform hatásait a bevezetőben bemutattuk, az új oktatási szerződések előkészítése folyamatban van. 9

13 Kutatási tevékenységünk Kórházunk 2006-ban sikeresen pályázott a Baross programban. A program a Pikkelysömörellenes gyógyvíz című pályázatunk 36 millió forintos költségvetéséből 16 millió forintot támogat. Tervezzük még, hogy tudományosan alátámasszuk a harkányi kénes gyógyvíz jótékony/gyógyító hatását a pikkelysömör és a nőgyógyászati krónikus gyulladások gyógyítása területén. Szükséges és célszerű a harkányi gyógyvíz mozgásszervi akkreditációjának megújítása is. A nagyon magas költségigény miatt pályázatokra várunk, valamint együtt kívánunk működni Harkány Város Önkormányzatával és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel. III. A folyamatban lévő egészségügyi reform kapcsán megfogalmazható célkitűzések a kórház gazdaságos és célszerű működtetése érdekében 1. Fekvőbeteg ellátás: az osztályok 100 % töltése a belgyógyászat, bőrgyógyászati, nőgyógyászati profil felfuttatása, önálló nőgyógyászati, bőrgyógyászati osztály kialakítása, komplex testsúly csökkentő program bevezetése fizető, részfizető betegkör növelése az OEP áltan nem finanszírozott 110 ágy kihasználása az ellátáshoz előírt gyógyvíz mennyiség biztosítása 2. Járóbeteg-ellátás: fizető, részfizető betegkör, gyógyfürdő tényezők igénybevételének növelése járóbeteg TVK növelése, nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai szakorvosi óraszám (10-10) bevezetése, bőrgyógyászati óraszám bővítése 3. Kiegészítő tevékenységek: mosoda, labor, röntgen veszteségeinek megszüntetése 4. Kutatás-fejlesztés: harkányi víz akkreditálása a nőgyógyászati krónikus gyulladások, meddőség kezelésére, bőrgyógyászati kezelésekre gyógyvíz mennyiség növelése. (UV sugaras kutatások) 5. Oktatás, továbbképzés: Többszakmás terapeuta, és szakorvos állomány kialakítása Oktató kórházi pozíció elérése a mozgásszervi rehabilitáció területén 6. Beruházások: informatikai és technológia, gép, műszer állomány fejlesztések épület felújítások, épület felügyeleti rendszer bevezetése, minőség, komfort javítás, új minőségirányítási rendszer bevezetése 7. Gazdasági célkitűzések: az OEP finanszírozástól való függőség csökkentése, az egészségügyi reform elvonásainak kompenzálása, pozitív eredmény elérése kölcsönös egészségbiztosító pénztárakkal, külföldi betegszervezetekkel való együttműködés bővítése együttműködés kialakítása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel, közös terápiás programok, fejlesztések, gyógyvíz ellátás javítása, együttműködés bővítése a Harkányba beutaztatókkal, szállásadókkal (3 számú melléklet) 10

14 A célok elérését befolyásoló tényezők április 1.-vel megszűnt kórházunkban az aktív fekvőbeteg ellátás 96 ágyon - a fekvőbeteg ellátás bázis finanszírozása csökkent, az OEP finanszírozott ellátások nem fedezik az értékcsökkenés költségét - járóbeteg-ellátásban 5%-kal csökkent a TVK, a gyógyfürdőtényezők árrendezése elmaradt - az alkar DEXA elszámolását megszünteti az OEP - nem rendelkezünk nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai óraszámmal - a mosoda 45%-os kapacitással működött 2006-ban - a labor, röntgen együtt 42 mft veszteséget termelt 2006-ban, ugyanakkor fenntartásukhoz hosszú-távú érdekünk fűződik OEP által nem finanszírozott ággyal rendelkezünk. - ki kell alakítani a regionális mozgásszervi rehabilitációs központ funkciót - rendezetlen a HEFOP önerejének finanszírozása - szükséges a Harkányi víz akkreditálása bőrgyógyászati, nőgyógyászati kezelésekre - a kórház az ÁNTSZ által előírt gyógyvíz mennyiségnek csak az 50%-val rendelkezik. Rövid távú gazdasági célok A tervezett bevételünk 2007-ben eft, mely a 2006 évhez tényleges értékéhez viszonyítva eft-tal több. A tervezett költségeink 2007 évre eft, amely a os tényleges költségekhez viszonyítva eft-tal kevesebb. A tervezett eredményünk 2007-re eft. (A részletes adatokat lásd a 2. számú mellékletben) A Kht hosszú távú gazdálkodása biztosított a fejlesztési terv és a szakmai program megvalósulásához kötődően. Humán erőforrás gazdálkodás Az év során érdemi munkaerő költségnövekedéssel nem számolunk. Az 1,3 Mft (0,2%) növekedés az állomány minőségi összetétel-változásának a következménye. (A 6,5% bérfejlesztés a munkáltatói juttatás terhére kerül végrehajtásra.) Létszám munkaköri csoportok szerinti alakulása: I. orvosok: 19 fő 17 fő II. egészségügyi dolgozók (gyógytornászok, ápolók, asszisztensek, masszőrök) 104 fő 104 fő V. ügyintézők: 15 fő 15 fő VI. fizikai dolgozók: 69 fő 65 fő Évi átlagos statisztikai állományi létszám: 207 fő 201 fő Ebből -Teljes munkaidős: 203 fő 197 fő -Részmunkaidős: 4 fő 4 fő Egészségpénztári befizetés bevezetését is tervezzük (dolgozóként 4.000,- Ft /hó). Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás alapján a dolgozóknak a 13. havi fizetés eredményfüggő mozgó-bérré kerül átminősítésre. 11

15 Továbbképzés évben is biztosítjuk a dolgozók számára valamennyi kötelezően előírt továbbképzés lehetőségét. Az Intézet az előző évekhez hasonlóan részt vesz a gyógy-masszőr, a fizioterápiás asszisztens és a gyógytornászképzésben. Jelenleg 33 munkavállalóval kötöttünk tanulmányi szerződést különböző, középfokú és felsőfokú képesítések megszerzésére. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza évben alakítottuk át a Kórház szervezeti struktúráját, mert úgy ítéltük meg, hogy az intézményben folytatott munkát új struktúrában hatékonyabban lehet ellátni. A szervezeti felépítésünk az átalakulás kapcsán nem változott. A további szervezetalakításra az egészségügyi reform módosítása kapcsán, várhatóan szeptemberében kerül sor. Minőségbiztosítás A minőségbiztosítási rendszer működtetését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányította és felügyelte. A kórház minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerének soros felülvizsgálata ben lett volna aktuális, melyet a kórház anyagi nehézségei miatt akkor elhalasztott. A minőségbiztosítási rendszerünk újjáélesztését október hónapjában indítottuk el, mely az egészségügyi reform hatásaira is figyelemmel szeptember 30.-ával újra tanúsításra kerül. A tanúsítás az ISO 9001: 2001, és a MES rendszerrel történik. Felújítások és beruházások: A 2007-os beruházási terveink a jóváhagyott fejlesztési tervnek megfelelően az alábbiak: 1, Balneo épület ,- e Ft - balneo épület felújítása funkcionális átszervezésekkel medence téri bevilágító ablakok cseréje - légtechnika korszerűsítés- kezelő helyek bővítése - gép, műszer beszerzések - Bőrgyógyászati részleg kialakítása - régi öltöző helyének átalakítása 2, B épület ,-e Ft - homlokzat javítása hőszigetelés - kórtermek bővítése, terasz beépítése - WC és fürdőszoba - gépészeti berendezések cseréje - burkolat cserék - villamos hálózat felújítása - tetőszigetelés felújítása- tetőtér beépítése 3, C épület ,- e Ft - nyílászárók - betegszobák kialakítása a földszinten - WC és fürdőszoba - parkoló kialakítása 5, Gép és műszer beszerzés 8.500,- e Ft - elektroterápiás gépek mángorló - hydromasszázs kádak - számítástechnikai eszközök 5. HEFOP beruházás ,- e Ft - A épület 1. és 2. emelet felújításának folytatása 6, HEFOP kiegészítő beruházások ,- e Ft - A épület földszintjén található helyiségek kialakítása, - rendelők, kiszolgáló helyiségek átépítése 7. Gyógyvíz akkreditáció ,- e Ft - önálló vízbázis kialakítása - tervezési, fúrási és gépészeti munkák megkezdése 8. Balneológiai alagút ,- e Ft - szolgáltató helyiségek kialakítása - esztétikusabbá tétele - gépészeti és közmű csatornázási felújítások 12

16 9. Wellnes medence felújítása ,-e Ft 10. Alacsony hőmérsékletű fűtés kialakítása ,- e Ft 11. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 4.500,-e Ft 12. Új balneológiai épület tervezés, műszaki engedélyek ,- e Ft 13. Szoftver beszerzések: 1 millió forintot tervezünk ilyen célú kiadásainkra. A fentiekben felsorolt beruházás és felújítás tervezett értéke ,- e Ft. IV. Összegzés Az intézmény vezetése az elmúlt években komoly munkát végzett, így az intézmény gazdálkodása stabil és stratégiai elképzelésekkel is rendelkezik. Kiemelkedő jelentőségű a szakemberállomány minősége. Az intézmény jövőképe egy világviszonylatban ismert, magas nívójú, elsősorban mozgásszervi betegeket kezelő fizioterápiás intézet lehet, ami mind fizető, mind biztosított vendégeket pácienseket fogad. Alapelvként kimondható, hogy a harkányi kórház gyógyvízre települt, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs oktató, kutató központ, ahol a komplex fizioterápián belül a természetes gyógytényezőkkel (gyógyvízzel, gyógyiszappal) kapcsolatos kezelésekre kell a legfőbb hangsúly helyezni. Az intézmény Harkány város gyógy-idegenfogalmának, egészségszakmai hátterét biztosítva közvetlenül kapcsolódik a kistérség gazdasági rendszerébe. Az egészségügyet - az akut és különösen a krónikus ellátást - jelenleg alulfinanszírozzák. A mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó intézmények között a verseny erősödni fog. Társaságunkat a kormányintézkedések az átalakulási program megvalósítása közben érte. Meggyőződésünk szerint jobban tudunk alkalmazkodni a változásokhoz az egészségügy átlagos szereplőinél, azonban az alakuláskor jóváhagyott átalakítási, fejlesztési programot végén át kell értékelni, hozzá kell igazítani az év során kialakuló új törvényi, gazdasági feltétel rendszerhez. Harkány, május 24. Összeállították: Szijártó Tímea személyügyi munkatárs Baranyi Tibor beruházás vezető Horváth Andrea gazdasági igazgató Müllerné Horváth Tünde ápolási igazgató Jóváhagyta: Kerécz Tamás főigazgató Mellékletek: 1, számú melléklet évi üzleti jelentés 2, számú melléklet évi üzleti terv 3, számú melléklet Együttműködés lehetőségei a HGYF Zrt-vel 13

17 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Üzleti jelentés 1. számú melléklet

18 2 Tartalomjegyzék 1, Bevezetés Az ágazat, a régió helyzete A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia) Általános szervezeti kérdések Szervezeti felépítés Minőségbiztosítás Szakmai tevékenység Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Járó-beteg ellátás Gyógyfürdő-szolgáltatások Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység Gazdálkodásunk bemutatása Bevételek Járóbeteg-ellátás OEP Járó-betegellátás fizető Szolgáltatási bevételeink Fekvőbeteg ellátás Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Kiadások Anyag kiadások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenés Egyéb költségek Saját előállítású készletek Pénzügyi ráfordítások Beruházási és kiadások HEFOP beruházás Egyéb beruházások Gép, műszer beszerzések Felújítások Pénzügyi helyzet, likviditás Szállítói tartozás Vevőkövetelés Adózás előtti eredmény III-XII hónapban Összegzés...21

19 1, Bevezetés 3 Társaságunk, a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként február 23.-án alakult. A Gyógyfürdőkórház megalakulása óta mozgásszervi, ezen belül reumatológiai megbetegedések aktív fekvőbeteg ellátásával, valamint mozgásszervi megbetegedések rehabilitációjával foglalkozik. A fekvőbeteg ellátás mellett heti 242 óraszámban végzünk járó-beteg ellátást, valamint gyógyfürdőszolgáltatásokat. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai oktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Alapvető feladatunk tehát a harkányi gyógyvízre épülő gyógyfürdő-szolgáltatások teljesítése, illetve azok igénybe vétele mind a fekvő-, mind a járó-beteg szakellátás végzése során. Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki, de évek óta lehetőséget biztosítunk az egészségügyi ellátórendszeren kívüli szolgáltatások igénybe vételére is. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szolgáltatások megnevezése Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Járó-beteg ellátás OEP által támogatott szolgáltatások 96 ágyon látjuk el Baranya megye reumatológiai betegeit 125 ágyon látjuk el mozgásszervi rehabilitációs feladatunkat. heti 242 óraszámban látunk el járó-betegeket Magán finanszírozás Aktív ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek Járó-beteg ellátás keretében magyar és külföldi fizető betegek kezelése A 2006 évi Üzleti Terv készítése a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház 2004, 2005 évi költségvetési beszámolóinak adatai a HEFOP pályázat megvalósításának szakmai terve, a Kht alapításakor a tulajdonosok által jóváhagyott megvalósítási tanulmány felhasználásával és elemzésével készült. Tervezési metodikánkat alapvetően változtatta meg az a tény, hogy már nem költségvetési intézményként, hanem társaságokra való előírásoknak megfelelően készítjük azokat. Az alábbiakban bemutatásra kerülő kilenc havi teljesítmény értékelése azt mutatja, hogy nem mindenesetben, sikerült a költségvetési szisztémából az adatatok átfordítása a vállalkozási elszámolás szerinti rendszerre. Ezért külön jelezzük, ha a tervtől való eltérés oka a hivatkozott átfordítás hibájából következik. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a 2006 júliusától bekövetkezett jogszabályváltozásokat, melyek a tervtől eltérítő hatással voltak gazdálkodásunkra:

20 4 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet június 15.-i módosítása Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002 (III.26.) kormányrendelet ez évi 65/2006 (III.27.) kormányrendelettel való módosítása évi LXI. Törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (SZJA, TAO, ÁFA stb.) Az egyes egészségügyet érintő törvénynek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXV törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII törvény Egyéb gazdálkodásunkat befolyásoló tényezők: energia áremelés HEFOP beruházáshoz kapcsolódó, korábban nem ismert pót-feladatok balneológiai épület átépítése 1.1 Az ágazat, a régió helyzete Régiónk: Nyitott, hiszen három országgal határos. Magyarország határforgalmának 15%-át ez a határvidék adja. Az idegenforgalmi lehetőségek vonzóak, különösen a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs, a gyógy-turizmusnak meghatározó szerepe van. Nem a várakozásoknak megfelelően alakult a kistérség gyógy-turizmusa, ami megmutatkozott abban, hogy a kórházba is kevesebb külföldi beteg érkezett. A megye kohéziója gyenge, hiányzik az észak-déli közlekedési folyosó, az átadott M6-os első szakasza nem hozott érdemi változást. Az ágazat helyzetét döntően befolyásolja a kormányzat által júliusban elindított egészségügyi reform, mely jogszabályi változásokban, a finanszírozás módosulásában jelentkezett. Az aktív ágyak TVK 5%-os csökkentése, a krónikus ágyak új finanszírozási rendszere való átminősítése, valamint az ÁFA és bérintézkedések együttesen közel 80 millió Ft-s többlet terhet okoztak társaságunknak 2006-ban A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia) A tárgyidőszakban nem kezdeményeztünk a korábbi szolgáltatási összetételtől való eltérést, a folyamatban lévő beruházás miatt nem voltak tartalék kapacitásaink. A mozgásszervi gyógyítás területén a piaci pozíció megőrzésére törekedtünk. A psoriasis program keretében az állat kísérletet sikeresen befejeződtek, folynak az összehasonlító vizsgálatok, megkezdtük a piackutató munkát. A program keretében a psoriasisos betegek kezelését 2006-ban járóbeteg-ellátás formájában tudtuk biztosítani. A járó beteg ellátás területén figyelemmel kell lennünk a gyógy-idegenforgalom folyamataira. A Magyarországi fürdőhelyek forgalmi adatai szerint Harkány jelenleg a 6-9. helyen áll. Helyi szinten nincsenek versenytársak, nem tekintjük annak azon harkányi szállodákat, amelyek hasonló egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak (pl. Thermál Hotel), valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t, velük együttműködésre, munkamegosztásra törekszünk.

21 5 Kórházunk a piacelemzés és környezettanulmány után - elkötelezte magát olyan komplex rehabilitációs központ kialakítása mellett, mely főként a mozgásszervi gyógyítás terén vállalkozik a regionális hiányként jelentkező rehabilitációs skála szélesítésére. A gyógyhelyen a mozgásszervi okból a gyógy-idegenforgalom keretében megjelenő vendégek száma jelentősen csökkent, ami intézményünk pozícióját is rontotta. Ezért az eredeti programtól eltérve már szeptember megkezdtük a psoriásisos betegek járó-beteg ellátását, valamint a nőgyógyászati rehabilitáció újra indításának előkészítését. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. A szabályzat módosítás elkészítésének határideje július 01.-re módosítottuk. Szervezeti struktúránk átalakítása szükségessé vált a HEFOP pályázatban vállalt komplex rehabilitációs feladatok ellátása miatt Minőségbiztosítás A minőségbiztosítási rendszer újjáélesztését Rédai Bertalanné minőségügyi vezető irányítja és felügyeli. Szerződést kötöttünk az auditálásra felkészítő szakmai szervezettel (AdWare Fejlesztő és Tanácsadó Kft.), jelenleg a középvezetői szintű előkészítés / belső audit folyik. 3. Szakmai tevékenység A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok az előző évekhez hasonlóan többszörösei a felvételi lehetőségeinknek. A kórházunkban történő fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is. 2006, december 31-én előjegyzést tartottunk nyilván, az átlagos várakozási idő: Aktív reumatológiai osztályok nők Aktív reumatológiai osztályok férfiak Krónikus rehabilitációs osztályok nők Krónikus rehabilitációs osztályok férfiak öt - hat hónap három - négy hónap tizenkettő - tizennégy hónap hat - nyolc hónap A minőségi felár bevezetése sikeresnek bizonyult, Az aktív osztályokon a betegek 60-65%-a, a krónikus osztályokon a betegek %-a kéri a kiemelt ellátást és fizeti meg a felárat Aktív fekvőbeteg ellátás Az aktív fekvőbeteg ellátásunkat 96 ágyon végezzük, területi ellátási kötelezettségünk Baranya megyére vonatkozik. Az aktív betegellátás jellemző adatait a következő összehasonlító adatsor mutatja be:

22 2006. OEP TVK -5 % lejelentett elszámolt hónapok csökkentéssel HBCS 100% 60% 30% 10% március 182,55 144,86 144, április 174,82 136,7 136, május 185,64 171,86 171, június 195,57 159,49 159, július 176,95 159,94 159, augusztus 172,53 193,66 193, szeptember 159,05 207,99 207, október 181,29 211,23 181, november 180, , december 190,1 191,47 191, összesen: 1798, ,2 1726, Kórházunk ban az éves HBCS súlyszámának TVK-ját 230 súlyszámmal növelte meg a ben a Baranya Megyei Kórháztól átvett 16 aktív ágy miatt. Az aktív ellátásban a 410 D jelű HBCS helyett március és április hónapban az OEP 410 A HBCS-t számolt el, mely több mint 14 millió forint bevételkiesést jelentett. A korrekciót az OEP július hónapban elszámolta és átutalta a számlánkra. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.27.) kormányrendelet június 15.-i módosítása alapján a TVK 5%-os csökkentésével, valamint a degresszív finanszírozás megszűntetésével az aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátásból származó bevételeink csökkentek. A kórházunkban működtetett 2 aktív osztályon - összesen 96 ágyon - az alábbi betegforgalmat bonyolítottuk le: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG MÁRCIUS ,87 % ÁPRILIS ,63 % MÁJUS ,25 % JÚNIUS ,03 % JÚLIUS ,63 % AUGUSZTUS ,07 % SZEPTEMBER ,74 % OKTÓBER ,57 % NOVEMBER ,63 % DECEMBER ,73 % ÖSSZESEN: ,71 % 3.2. Krónikus fekvőbeteg ellátás A kórház másik fekvőbeteg ellátási kategóriája a rehabilitáció. A rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 100%-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 21 napos ápolási időtartam.

23 Kórházunk 3 krónikus osztályt működetett, melyek mozgásszervi rehabilitációs osztályok 7 osztályok épület és szint ágyszám ellátás formája szorzó Új szorzó 1 c4-b1 48 Aktív 2 c3-b1 48 Aktív 3 c2-b2 33 krónikus 1,6 1,2 4 c1-b2 50 krónikus 1,6 1,2 5 B0 42 krónikus 2,1 1,5 Az osztályok teljesítményadatait az alábbi táblázat foglalja össze: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG MÁRCIUS ,61 % ÁPRILIS ,63 % MÁJUS ,35 % JÚNIUS ,29 % JÚLIUS ,57 % AUGUSZTUS ,20 % SZEPTEMBER ,75 % OKTÓBER ,21 % NOVEMBER ,81 % DECEMBER ,48 % ÖSSZESEN: ,27 % A 125 mozgásszervi rehabilitációs ágyból 42 ágyon elsősorban az úgynevezett korai rehabilitáció történik. A reumatológiai rehabilitáció mellett stroke eseteket, valamint a traumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti műtéten átesett betegek utókezelését végezzük. A rehabilitáció során célunk, hogy segítséget nyújtsunk a betegnek optimális funkcionális szintje elérésére, hogy mindennapi feladatait a lehetőségek szerint minél fájdalom mentesebben láthassa el. Az osztályra előjegyzés útján kerülnek a betegek, de sürgős esetben lehetőség van azonnali elhelyezésre is. A rehabilitációs tevékenységünk eddig csak mozgásszervi rehabilitációra terjedt ki. A finanszírozási jogszabályok módosulása érintette a rehabilitációs ellátást is. Az eredeti elszámolás alapja 1,6-os (83 ágy) illetve 2,1-es (42 ágy) szorzóval történt 4150 Ft-os elszámoló ár mellett. A 132/2006. (VI.15.) Kormányrendelet szerint 2006 július 01-től 1,2 szorzóval (83 ágy) 4900 Ft-os elszámoló ár mellett illetve 1,5 (42 ágy) szorzóval történik 5300 Ftos elszámoló ár mellett Járó-beteg ellátás A teljesítmény harmadik pillérét a járó-beteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járó-beteg ellátása kiegyensúlyozott, teljesítményében jelentős növekedés az utóbbi években nem volt. Az óraszámok megoszlása a következő:

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 125-45/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Iktatószám: 01-5515-48/2008. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem Véleményezésre

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben

VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben VIII. Gazdálkodásunk eredményei a 2013. évben Pethőné Tarnai Erzsébet Az egészségügy finanszírozása 2013-ban sem hozott jelentősebb mértékű, pozitív irányú változást. Intézetünk gazdasági helyzete több

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06.

Országos Idegtudományi Intézet (OITI) bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése. 2010. május 06. Országos Idegtudományi Intézet Amerikai út 57, H-1145 Budapest Főigazgató: Dr. Gusztonyi Ágnes T:1-467-9300, fax: 1-251-5678 Email: igazgatosag@oiti.hu, internet: www.oiti.hu Az Országos Idegtudományi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 226-35 /2007. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Újabb fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V. 2011. évre. 2011. március 15. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V a 2011. évre 2011. március 15. Orvos-szakmai terv a 2011. évre A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2011. évre

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 BEVEZETŐ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a rehabilitáció mindazon tevékenységek

Részletesebben

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 18-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 18-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a DDOP-2009-3.1.3/C számú, Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 866/2008. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi ellátási kötelezettségének.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban

A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban Dr. Baráth Lajos A tervező nem onnan tudja, hogy tökéleteset alkotott, hogy a műhöz nem lehet többet hozzáadni, hanem onnan, hogy nem lehet belőle semmit elvenni. Saint-Exupery A funkcionális tervezés,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2015. április 24. Karlócai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása Dr. Szántó Tamás: A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása 2011. május Tartalom Bevezetés... 3 A Csepeli Egészségügyi Szolgálat szervezeti adottságai... 4 Összefoglaló a Csepeli

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009.

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009. JELENTÉS a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 0924 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság

6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság 6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 9330. Kapuvár, dr.lumniczer Sándor u.10. Pf.34. Tel.:96/596-500 Fax: 96/242-224 E-mail: kapuvari_korhaz@vivamail.hu

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary. A Magyar Országos Levéltár 2008. évi szöveges beszámolójelentése

Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary. A Magyar Országos Levéltár 2008. évi szöveges beszámolójelentése Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary A Magyar Országos Levéltár 2008. évi szöveges beszámolójelentése 1 Feladatkör, tevékenység 1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2015. évi munkájáról Előkészítette: Erdélyi Imola Igazgató főorvos Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és bizottság: Szociális Bizottság

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

73/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

73/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 73/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Ellátási Szerződés kötése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Ellátási

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő

Részletesebben

81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 81/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve: Néprajzi Múzeum Intézmény PIR azonosító

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 210-19/2009. MELLÉKLETEK: 12 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségházban működő diabetológiai szakrendeléssel összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Az Egészségházban működő diabetológiai szakrendeléssel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Az Egészségházban működő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága H-3515 Miskolc-Egyetemváros Cg. 05-09-023294 Adószám: 23760884-2-05

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek Budaörsi Városfejlesztő KFT megbízásából elkészült a Budaörs város hosszútávú egészségügyi terve, amely folytatása a 2011. évben készített

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé SZÁMA: KGY./ELŐT-./2009. - T Á R G Y: A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé KÜLDÖTTGYŰ LÉSI ELŐ TERJESZTÉS A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 2009. május hó 20.

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése

Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése Reform: a finanszírozható közellátás létrehozása és működtetése A szerzők közleményükben felvázolják az egészségügyi reformhoz kapcsolódó legfontosabb lépéseket, a strukturális változásokat, benne az un.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Tájékoztatás a fizioterápiás kezelésekről

Tájékoztatás a fizioterápiás kezelésekről Kedves Betegünk! Tájékoztatás a fizioterápiás kezelésekről Tájékoztatónk célja, elkalauzolni Önt a fizioterápia világába. Összeállításunkkal szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Fizio-és mozgásterápia

Részletesebben