JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22."

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

2 Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László számvevő tanácsos, Számely Kornél számvevő, Gömöri József számvevő Az ellenőrzést vezette: Hudik Zoltán főtanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Nyt /1990. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről A Magyar Honvédség* (a továbbiakban: MH) jóléti jellegű beruházásai a személyi állomány életkörülményének javítását, valamint az egészségügyi, szociális és kultúrális ellátás létesítményi feltételeinek megteremtését szolgálják. Finanszírozásuic- mivel az MH érdekeltségi alapot nem képez - eltér a költségvetési szervek általános gyakorlatától. Az állami költségvetés rendszerében ezeket a ráfordításokat a nemzetgazdaság felhalmozási kiadásai között az egyéb központi beruházásokra elkülönített keret tartalmazza. Így a jóléti jellegű beruházásokat - a hatályos jogszabályok szerint - az MH alaptevékenységi célokra jóváhagyott beruházási előirányzatából valósították meg. Az ellenőrzés - az január l-től július 31-ig terjedő időszakot átfogva - a jóléti jellegű beruházások előkészítésére és megvalósítására rendelkezésre álló összeg felhasználásának törvényességére, célszerűségére és eredményességére irányult. Ennek keretében áttekintettük a befejez~tt. a folyamatban lévő, valamint a megkezdett, de időközben leállított beruházások teljes körét. A helyszíni vizsgálat az MH Építési és Elhelyezési Főnökség (a továbbiakban: MH ÉEF-ség) tervezői-, szervezői és gazdálkodói, a Közületi Beruházó Vállalat (a továbbiakban: KÖZBER) lebonyolítói és az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) finanszírozói tevékenységére terjedt ki. Részletesen ellenőriztük az egészségügyi beruházások közül az MH Központi Katonai Kórház (a továbbiakban: MH KKK) rekonstrukcióját, a szociális beruházások közül a Bp. XIV., Mexikói úti nőtlen és átvonulási szálló (a továbbiakban: Bp-i Honvéd Szálló), a kultúrális beruházásokközüla Szombathelyi Helyőrségi Müvelődési Otthon megvalósítását. Ez összességében a jóléti jellegű beruházásokra jóváhagyott - engedélyokiratok szerinti- 9,5 milliárd forintos előirányzatból 8,8 milliárd forint (92,5 %) felhasználását * március 15-e előtt Magyar Néphadsereg (MN)

4 -2- jelentette. Jelentősége és nagyságrendjemiatt (5,8 milliárd forint) az MH KKK ellenőrzése során tapasztaltakat a függelékben részletezzük (l. sz. melléklet). I. MEGÁLLAPÍTÁSOK 1.) A beruházási folyamat szabályozottsága A nemzetgazdaságban a beruházások előkészítését és megvalósítását a beruházások rendjéról szóló (XI. 6.) MT számú rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 3/1984. (XI. 6.) OT -PM számú rendelet (a továbbiakban együtt: beruházási rendeletek) szabályozza. A fegyveres testületek esetében az MT lehetőséget adott - elsősorban a védelmi feladatokra tekintettel-az ettől eltérő szabályozásra. Az eltéréseket-a jelenleg is hatályban lévő - SzH-4000/IV l OT -PM számú együttes utasítás (a továbbiakban: beruházási utasítás) tartalmazza. A beruházási utasítás alapján a döntési jogkör eltért az általános o62 gyakorlattól Eszerint a fegyveres testületek alaptevékenységi - így a jóléti jellegű. - beruházásai közül a "testületi nagyberuházás" fejlesztési célját és beruházási javaslatát a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága* (a továbbiakban: HB), a "testületi egyéb beruházás"-ok beruházási programját a honvédelmi miniszter hagyta jóvá. "Testületi nagyberuházás" esetében az összes fejlesztési költség elérte vagy meghaladta a 300 millió forintot, vagy a HB - a középtávú, illetve az éves terv jóváhagyásakor - értékhatártól függetlenül minősítette annak. A jóléti jellegű beruházásokat fejlesztési költségük, céljuk és tartalmuk figyelembevételével - az MH KKK rekonstrukciót kivéve - a "testületi egyéb beruházások" kategóriájába sorolták. A HB a 3/347/1983. sz. határozatával rendelkezett arról, hogy január l-tól minden építéssel járó, 200 millió forintot meghaladó fejlesztési költségű beruházás megkezdése is csak a HB jóváhagyásával történhet. * október 15-én megszünt

5 -3- A vizsgált időszakban Ebbe a kategóriába között két létesítmény került be. A Veszprémi Helyőrségi Müvelődési Otthon megvalósítását a HB engedélyezte. a Bp-i Honvéd Szálló beruházásának jóváhagyását a honvédelmi miniszter hatáskörébe utalta. a 2/1980. (X. 21.) OT -PM-ÉVM sz. együttes rendelet a jóléti jellegű beruházások jelentős hányadát (kultúrházakat, irodákat, üdülőépületeket, stb.) átmeneti korlátozás alá vonta. Az MH ÉEF-ségnek öt esetben kellett engedélyt kérni a létesítmények megvalósítására. A felmentést azonban szabálytalanul nem az erre feljogosított OT-PM-ÉVM-től (1985-től OT-ÉVM), hanem a HB-tól kérték, illetve kapták. 2.) A beruházások pénzügyi feltételei Az MH ÉEF-ség évekre vonatkozóan az állóeszközök létesítésére, a meglévő építmények, objektumok bővítésére és korszerűsítésére középtávú építés-beruházási tervet állított össze, amelyet körültekintő elemző-értékelő munka előzött meg. A tervben megfogalmazásra került, hogy a beruházások megvalósításával az MH fő célkitüzése a reálisan felmerülő egészségügyi-, szociális- és kultúrális igények létesítményi feltételeinek szükség szerinti kielégítése. A döntésnél azonban nemcsak a gazdasági helyzet és a rendelkezésre álló források várható alakulását, hanem a honvédségnél akkor érvényes védelmi elképzeléseknek megfelelő fejlesztési igényeket, illetve az 1985-ben elkezdődött átszervezés hatásait is figyelembe kellett venni. A korlátozott pénzügyi lehetőségek már a terv készítésénél éreztették hatásukat, az indokoltnak ítélt igényeknek alig több, mint 50 %-a kerülhetett a tervjavaslatba. A jóléti jellegű létesítmények intenzívebb fejlesztésére az építési keretek korlátai és a védelmi feladatok elsődlegességemiatt sem volt lehetőség. A többszöri m6dosítás után az MH évekre jóváhagyott 24,6 milliárd forintos beruházási keretéből az alaptevékenységi célokra elkülönített összeg 15,4 milliárd forintot tett ki. Ebből a jóléti jellegű beruházásokra 5,3 milliárd forintot (34, l %) fordítottak (2. sz. melléklet).. Az MT által eredetileg jóváhagyott tervszámok (beruházási keret 24,1 milliárd forint, alaptevékenységi beruházásokra 14,9 milliárd forint, ebből jóléti jellegű beruházásokra 3,6 milliárd forint) módosítását az általános forgalmi adó (ÁFA) bevezetése, a tervezettnél nagyobb arányú építési költségnövekedés, az állami költségvetés kiadásainak csökkentésével összefüggésben végrehajtott évközi elvonások (összesen o62 1,5 milliárd forint) tették szükségessé. Az állami költségvetés az ÁFA miatti növekedést részben kompenzálta, ezzel magyarázható, hogy a beruházási keretösszeg nőtt ugyan, de a reálértéke lényegesen csökkent.

6 -4- A jóváhagyott 5,3 milliárd forintból 2 szálló, 3 konyha-étterem, 2 klubkönyvtár, 2 helyőrségi művelódési otthon, l óvoda építése, valamint l kórházbővítés befejezódött (3. sz. melléklet); folyamatban van l laktanyai egészségügyi intézmény (gyengélkedő) pénzügyi elszámolása, továbbá az MH KKK rekonstrukció kivitelezési munkái; valamint a Hévizi Szanatórium részleges korszerűsítése. A jóváhagyott összeg reálértékének lényeges csökkenése miatt az MH a tervezett beruházások egy részét törölte, másutt a műszaki tartalmat szűkítette. Az egészségügyi és szociális beruházások közül hetet nem valósítottak meg, vagy a felmerült igényt más formában (pl. régi épület felújításával) elégítették ki. Egyes beruházások leállításához-a pénzforrás hiányán túl- a helyi tanácsok MH-val szemben támasztott túlzott igényei is hozzájárultak. Balatonszabadi-Sóstóo a helyi taoács a költségekhez nem járult hozzá, de a kemping szeooyvízelvezető csatornájának megépítését csak azzal a feltétellel engedélyezte, ha az MH az általa épített gerincvezetéken minden utcánál bekötési lehetőséget létesít a lakossági igények későbbi kielégítésére. A 70 millió foriotos fejlesztéstől- gazdaságtalaosága miatt -az MH ÉEF-ség elállt. A Fővárosi Tanács az MH ill., Óbudasziget-i pihenőhely 100 millió foriotos költséggel tervezett fejlesztésének elhalasztásához - a pénzügyi lehetőségek kedvezőtlen alakulása mellett - az is hozzájárul t, hogy a HM kezelésé~o lévő terilleten a tanács csak nemzetközi vízikemping megvalósítására adott engedélyt, de a kivitelezés költségeihez oem járult hozzá. A Bp-i Hadtörténeti Intézet jelentős ráfordítással elkezdett bóvítését nem a pénzhiány, hanem a kivitelezés közben talált régészeti leletek megóvása miatt kellett leállítani. Az alapozási földmunkáknál XID. századi müemlék maradványokat találtak. A müemléki szakhatóság állásfoglalása alapján az l. ker. Tanács az építési engedélyt visszavonta, ezzel egyidejűleg kötelezte az MH-t a leletek megóvására és a bemutatás lehetőségének megteremtésére. Ez a már elvégzett muokákkal együtt az MH beruházási keretéből 20,6 millió forint kiadást jelentett. Előfordult az is, hogy néhány jóléti jellegű beruházás igénye már a korábbi ötéves tervek idején is felmerült, de megvalósításukat csak re tervezhették. Ennek következtében a beruházás elhatározásától a kivitelezés megkezdéséig eltelt idő alatt a kiadott hatósági engedélyek lejártak, a már elkészült beruházási programokat, műszaki kivitelezési terveket aktualizálni kellett. A fejlesztési költségek - a gazdasági körülményekben bekövetkezett változások miatt- lényegesen magasabbak lettek az alapdokumentumokban tervezett előirányzatoknál. A Szombathelyi Helyőrségi Művelődési Otthon kivitelezésének megkezdésére helyett csak 1986-ban kerülhetett sor, közben a tervezett 98 millió forintos költség - változatlao kapacitás és funkcionális tartalom mellett- 165 millió forintra emelkedett.

7 -5- A Bp-i Honvéd Szálló 1980-ban 136,9 millió forintra becsült költsége-változatlan műszaki tartalom mellett ben 170 millió forintra, 1984-ben 270 millió forintra növekedett. A Bajai nőtlen szálló megvalósítását évben 19,7 millió o62 forintból tervezték. Időközben a műszaki tartalmat csökkentették, ennek ellenére az évre tervezett 19 millió forint évre 21,6 millió forintra változott. A beruházás csak évben kezdödött meg, emiatt a terveket korszerűsíteni kellett. A 33,3 millió forintra prognosztizált költségek végül - az áremelkedések miatt - 40,3 millió forintra módosultak. Az MH az egyéb központi beruházásokra elkülönített összegen felül jóléti jellegű létesítményeket a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) önálló költségvetési fejezetének előirányzatából is megvalósított A központi költségvetési szervek gyakorlatától eltérően a tárcaköltségvetésből megvalósított létesítmények építését, illetve egyes alaptevékenységi célú beruházásokkal összefüggő ingatlanszerzéseket nem tekintették beruházásnak. A ráfordítások ilyen m6don történő kezelésére a HM belső szabályozása, illetve az általánostól eltérő "Rovat- és tételrend" adott lehetőséget (a tárcaköltségvetésből finanszírozott beruházásokkal kapcsolatos részletesebb megállapításokat a 4. sz. melléklet tartalmazza). 3.) A beruházások előkészítése és megvalósítása A beruházások dokumentumainak engedélyezésre történő előkészítése, illetve a jóváhagyott keretekkel történő gazdálkodás az MH ÉEF-ség feladata volt. A döntéseket általában gondos elemző munka előzte meg. PL: a Bp-i Honvéd Szállónál az igényjogosultak számát az állomány korösszetétele, alapvetöen a vidéki helyőrségekből történő utánpótlás igénye, illetve az I. kategóriás lakásigénylök megelőző tíz évre vonatkozó tényleges adatai alapján prognosztizálták Ugyanakkor az előkészítés hiányosságai is közrejátszanak abban, hogy egyértelműen nem ítélhető meg az MH KKK rekonstrukció gazdaságos folytatásának lehetősége, illetve m6dja. Az MH ÉEF-ség a kórház fejlesztési céljaként a meglévő és gazdaságosan felújítható épületek megtartása mellett, új létesítmények megépítésével és korszeru orvostechnológiai eszközök alkalmazásával - a tömbkórház és pavilonrendszer előnyeit egyesítő 1218 ágyas - sokprofilú, széleskörű szakmai lehetőségekkel rendelkező gyógyintézmény létrehozását fogalmazták meg. A fejlesztési cél előkészítése során és a beruházási javaslat kidolgozásánál az MH ÉEF-ség eleget téve a jogszabály előírásainak, új kórház építésének lehetőségét is megvizsgáltatta.

8 -6- A döntéshez (rekonstrukció vagy új kórház építése) szükséges előterjesztések és előtanulmányok a költségekre és az építészeti megoldásokra vonatkozóan nem voltak minden tekintetben kellően megalapozottak. A meglévő épületek felújítási költségeinek meghatározását nem előzte meg részletes állapotvizsgálat arra hivatkozva, hogy az akadályozná a kórház folyamatos működését. Ennek hiányában a tanulmányok a becslésen alapuló költségszámítások és egyéb, nem számszerűsíthető indokok (megközelítés, hiányzó infrastruktúra, stb.) alapján a rekonstrukciót és nem az új kórház építését ítélték gazdaságosabbnak. Az előkészítésnél felmerillt véleménykülönbségek kompromisszumos megoldásaként a HB december 31-i befejezési határidővel, 7,9 milliárd forint költségelőirányzattal és fokozatos tervszolgáltatás mellett szakaszos megvalósítással engedélyezte a rekonstrukciót. A nagyberuházásokra vonatkozó általános gyakorlatnak megfelelöen írta elő a honvédelmi tárca beszámolási kötelezettségét (elsöízben 1988-ra). llyen beszámolásra azonban ezideig nem került sor. A rekonstrukció során a meglévő pavilonok felújítása ismét kétségessé o62 vált. A műszaki tartalom bizonytalansága a teljes rekonstrukció költségelőirányzat-becslésének megbízhatóságát is megkérdőjelezi. Az MH ÉEF-ség a pavilonok részletes állapotvizsgálatát csak 1993-ra tervezi, ez esetben a fejlesztés további irányára vonatkozó döntés - megítélésünk szerint indokolatlanul - elhúzódik. A jóléti jellegű beruházások pénzügyi lebonyolítását - az MH-val kötött finanszírozási szerződés alapján- az ÁFI végezte. A beruházási keretek megnyitására az MH ÉEF-ség által kiadott engedélyokiratok alapján került sor. Az ÁFI tevékenysége a beruházások előkészítésére és megvalósítására vonatkozó szerződések előjegyzésén túl kiterjedt a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök döntésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzésére is. A fedezetet csak a műszaki tartalom- és a számlák ellenőrzése után utalta át, a pénzintézet ezzel több esetben jogtalan összegek kifizetését akadályozta meg. A Bp-i Honvéd Szálló engedélyokiratát az ÁFI - a beruházási programtól eltérő költségszámitás miatt - csak egyeztetések után fogadta el. = Az MH KKK rekonstrukciónál végzett célvizsgálat során - a felvonulási terület használatbavételi jogának átvételénél - többletköltséget állapított meg az ÁFI. Az MH ÉEF-ség - bár tudomásuk volt a túlfinanszírozásról - csak ezt követően intézkedett a 10 millió forintos összeg visszatérítésére. A Bp-i Honvéd Szálló építésénél a bérelt toronydaruk időarányos gépköltség elszámolásánál forint túlfizetést állapított meg az ÁFI. Az egyeztetések során a kivitelező ebből forintot elismert, és forint kamattal együtt visszafizette.

9 -7- A beruházások tervezési és kivitelezési munkáinak lebonyolítását, valamint a műszaki ellenőrzést a KÖZBER végezte, illetve végzi. A szükséges tervdokumentációkat általában a KÖZBER által megbízott tervező vállalat készítette. Az egyes beruházásoknál - az MH KKK kivételével, ahol a HB szakaszos tervszállítást engedélyezett - a műszaki kiviteli tervek a munkák megkezdésére rendelkezésre álltak. A kórháznál a tervszállítás üteme az előírtaktól elmaradt. A kivitelezés folyamatosságát azonban ez a késedelem nem befolyásolta, mivel időközben a kedvezőtlen pénzügyi helyzet miatt a beruházás is lelassult. Az MH saját tervező intézete (az MH ÉPTI) - kapacitása függvényében - öt esetben volt generáltervező. Ilyenkor - az altervezői megbízások kivételével - a tervezői díj beruházási költségként nem jelentkezett (pl. a Szombathelyi Helyőrségi Művelődési Otthon esetében 3,3 millió forint tervezési díjat "takarítottak meg"). A KÖZBER a generálkivitelezésre a beruházások többségénél versenytárgyalást hirdetett meg. A versenykiírást és a pályázatok elbírálását az MH ÉEF-séggel és a pénzügyi lebonyolítást végző ÁFI -val egyeztetve eredményesen oldotta meg. A Szombathelyi Helyörségi Művelődési Otthon versenytárgyalására az öt meghívott építőipari vállalat közill három nyújtott be ajánlatot. A versenyt a legkedvezöbb - egyösszegben megjelölt - bekerülési árajánlattal, illetve befejezési határidővel a V ASÉP nyerte. A Bp. Kartács utcai óvoda-bölcsőde kivitelezését (négy közül) a maximált áron történő ajánlatot tévő COOPINVEST nyerte. A Veszprémi Helyörségi Művelődési Otthonnál a versenytárgyalást- akkor a legelőnyösebbnek tűnő árajánlatával - a V ÁÉV nyerte el. A vállalatot időközben felszámol ták, emiatt a kivitelezési munkákat az ÉKV -nak kellett folytatni. A V ÁÉV a felvett 29 millió forint előlegből o62 először csak 22 millió forintal tudott elszámolni, a 7 millió forintot az MH csak késöbb kapta vissza.. : Néhány esetben a generálkivitelezőt nem versenytárgyalás útján, hanem kijelöléssei határozták meg. Így került sor - elsősorban a konyha-éttermek kivitelezésénél - az ÉKV és az MH Katonai Főépítésvezetőségek, illetve az MH KKK rekonstrukciónál és a Bp-i Honvéd Szálló beruházásnál a KÖZÉV megbízására. A kijelölést általában az alkalmazott építési technológia indokolta, a kórháznál ezen túlmenően szerepet játszott a KÖZÉV egészségügyi beruházások kivitelezésében szerzett nagy gyakorlata is. A KÖZBER-az évi árformaváltozásig- a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket egyaránt kötötte maximált árformában, valamint szabad- és átalányáras elszámolással. A kijelölé~sel meghatározott generálkivitelezőnél csak maximált árformát

10 alkalmaztak, ami a kivitelező és a beruházó részére kölcsönös előnyt jelentett. Ez a helyzet 1987-től - a maximált árforma megszűnésétől - megváltozott Ahol a kivitelezési szerződéseket maximált árformában már előzőleg teljeskörűerr megkötötték, ott a beruházó került kedvezőbb helyzetbe (pl.: a Honvéd Szálló beruházása). Ugyanakkor a szabadár alkalmazása és az árformaváltozás előtti kijelölés a generálkivitelezőnek biztosított előnyös feltételeket (pl.: az MH KKK rekonstrukciónál). Az MH KKK. rekonstrukciónál a műszaki kiviteli tervek hiánya nem tette lehetövé a teljeskörü szerződéskötést. A beruházási javaslat előterjesztésében szereplö tervszállítási batáridő figyelembevételével ban - maximált áron egyébként is csak az alapozási munkákra lehetett volna szerződést kötni. Segítette a beruházások gazdaságosabb megvalósítását, hogy a KÖZBER havonta a teljes munkára vonatkozó koordinációs egyeztetéseket végzett. Külön munkacsoportot hozott létre - az MH KKK rekonstrukció jelentőségére tekintettel - a megvalósítás operatív irányítására, a tervezői és kivitelezői munka ellenőrzésére, a zavartalan együttműködés biztosítására. A Szombatbelyi Helyőrségi Müvelődési Ottbon beruházásnál a koordináció eredményeként a fűtési rendszer kiépítésénél 10,2 millió forintot takarítottak meg. -8- A beruházások kivitelezése folyamán több esetben eltértek a megkötött kivitelezési szerződésektől. Ennek következtében az engedélyokiratok költségelőirányzatait, esetenként a befejezés határidejét is meg kellett változtatni. Az engedélyokiratok m6dosítása mintegy l,5 milliárd forintos többletköltséget eredményezett, ami döntően az ÁFA bevezetéséből, illetve az építőanyagipari árak változásából adódott. Kisebb mértékben hozható összefüggésbe a többletköltség a tervezési hiányosságokból eredő vagy a kivitelezés menetében felmerült többletmunkákkal, a beruházás műszaki tartalmának változtatásaival, az importkorlátozás miatti anyagbeszerzési nehézségekkel, a gyártó vállalat típusm6dosításaival. A beruházások előkészítési és kivitelezési munkáit a résztvevők a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelőerr végezték, ettől eltérő gyakorlatot az ellenőrzés nem tapasztalt.. :

11 -9-4.) A beruházások üzembehelyezése és értékelése A vizsgált beruházások létesítményeinek üzembehelyezése - egy kivételével - végleges jelleggel megtörtént A Bp-i Honvéd Szállá üzembehelyezéséhez az MH munkavédelmi felelőse - a fürdőszoba balesetveszélyes küszöbkialakítása miatt- csak ideiglenes jelleggel járult hozzá. A végleges üzembehelyezésre a kifogásolt biztonságtechnikai feltételek (piktogram, figyelmeztető o62 felirat elhelyezése) teljesítése és egy évi balesetmentes próbaüzemelés után került sor. Az üzembehelyezett létesítmények működtetése során általában érvényesülnek a beruházási programokban megfogalmazott célkitűzések. Kivételt jelent ez alól a Bp-i Honvéd Szálló átvonulási szálló része, amelynek a honvédség által történő kihasználtsága alatta marad a tervezettnek (évi 5-1 O %). Ez azonban nem róható a tervezés hibá jának, mivel a kiváltó oka a honvédség időközben bekövetkezett létszámcsökkentése, illetve átszervezése volt. Pozitívan értékelhető, hogy a kihasználatlanságb61 adódó gazdaságtalan üzemelés elkerülése érdekében az üresen maradt férőhelyeket utazási iradán keresztül hasznosít ják. Sajátos üzemeltetési gyakorlatot folytatnak a Szombathelyi Helyőrségi Művelődési Otthon esetében. Az intézmény Szombathely és vonzáskörzete állományának igényeit hivatott kielégíteni, előljáró szerve azonban Tatán található. A hatékonyabb üzemeltetés érdekében célszerű lenne azt a helyőrségparancsnok alárendeltségébe utalni. A vizsgált időszakban befejezett beruházások végszámláit áttekintve megállapítható volt, hogy az engedélyokiratokban jóváhagyott előirányzatokat egyetlen esetben sem lépték túl. Az ÁFI a fel nem használt kereteket felszabadította, így az MH - a beruházási utasításban biztosított lehetősége alapján - a 43,8 millió forint megtakarítást más beruházás finanszírozására fordíthatta. A fegyveres erők és testületek gazdálkodási rendje - MT -től kapott felhatalmazás alapján, PM utasításban meghatározottak szerint- eltér az állami költségvetési szervek általános gazdálkodási rendjétől Ebből adódik, hogy a létrehozott vagyontárgyakat a számvitelben nem aktiválják. Az álló- és fogyóeszközöket csak természetes mértékegységben tartják nyilván, ezekről folyamatosan vezetett- ráfordításokat és amortizáci6t is elszámoló - értéknyilvántartást nem vezetnek. A beruházási pénzeszközök az MH számvitelében nem jelennek meg, az esedékes kifizetéseket a KÖZBER-nél, az ÁFI-nál, valamint a kivitelezőknél tarják nyilván. Az ÁFI csak negyedévenként ad tájékoztatást az MH ÉEF-ségnek a keretfelhasználásról.

12 -10- Előrelépést jelent a fegyveres erők és testületek gazdálkodási rendjéről szóló 12/ (IV. 22.) PM-HM együttes rendelet, ami általános készletleltár felvételét rendelte el, és január l-től kötelezővé tette az egyszerűsített kettős könyvvitel vezetését. E rendelet sem írja azonban elő a HM önálló költségvetési fejezetből, illetve a nemzetgazdaság egyéb központi beruházásai céljára elkülönített keretből finanszírozott beruházások együttes kezelését. Az egyéb központi beruházásokra elkülönített keretből megvalósuló beruházások pénzügyi ellenőrzésére az érvényes szabályozás alapján a finanszírozást végző pénzintézet jogosult. A vizsgálat tapasztalatai szerint azonban ez nem helyettesíti az MH rendelkezésére álló beruházási keretek felhasználásának tárcaszintű ellenőrzését. A tárca belső szabályozása az egyéb központi beruházási keretek felhasználásának ellenőrzésére nem terjedt ki. A HM önálló költségvetési fejezet előirányzatainak felhasználását az MH ÉEF-ségnél a vizsgált időszakban az MHVK Anyagtervezési és Közgazdasági Csoportfőnökség egy esetben (1989-ben) ellenőrizte, de a jóléti jellegű beruházásokat ez sem érintette. A honvédelmi tárcánál végrehajtott átszervezés (a HM és az MH szétválasztása) szükségessé teszi a közvetlen honvédelmi kiadások anyagi-pénzügyi gazdálkodásának szabályairól szóló 3/1986. szám ú HM utasítás korszerűsítését. o62 A szervezeti kereteket úgy célszerű módosítani, hogy érvényesülhessen az ellenőrzés függetlensége. II. JAVASLATOK Az ellenőrzés megállapításai alapján a következőket javasoljuk 1.) A HM és az illetékes tárcák gondoskodjanak - a készülő államháztartási törvénnyel összhangban - a beruházások rendjéről szóló, illetve a HM költségvetési gazdáikadását érintő jogszabályok (46/1984. (XI. 6.) MT sz. rendelet, 3/1984. (XI. 6.) OT-PM sz. rendelet, SzH-4000/IV/1985. OT-PM sz. együttes utasítás, 3/1986. HM utasítás, stb.) ellentmondásainak feloldásáról.. 2.) A Magyar Honvédség Központi Katonai Kórház rekonstrukciójának az elhúzódásából adódó veszteségek csökkentése, valamint a teljes megvalósítás reális áttekinthetősége és ellenőrizhetősége érdekében:

13 -lln. JAVASLATOK Az ellenőrzés megállapításai alapján a következőket javasoljuk: I.) A HM és az illetékes tárcák gondoskodjanak - a készülő államháztartási törvénnyel összhangban - a beruházások rendjéről szóló, illetve a HM költségvetési gazdálkodásátérintő jogszabályok (46/1984. (XI. 6.) MT sz. rendelet, 3/1984. (XI. 6.) OT-PM sz. rendelet, SzH-4000/N/l985. OT-PM sz. együttes utasítás, 3/1986. HM utasítás, stb.} ellentmondásainak feloldásáról 2.) A Magyar Honvédség Központi Katonai Kórház rekonstrukciójának az elhúzódásából ad6d6 veszteségek csökkentése, valamint a teljes megvalósítás reális áttekinthetősége és ellenőrizhetősége érdekében: - a pénzügyi lehetőségek (egyéb központi beruházási forrás, a tárca költségvetése, más külső források) figyelembevételével ki kell dolgozni a gazdaságos folytatás alternatíváit, illetve feltételeit és ehhez kell igazítani a hotelfunkcióra tervezett pavilonok kivitelezési m6dját (felújítás vagy új objektum építése) egyértelműen megalapozó döntéselőkészítő munkát; - a tárca évente számoljon be a Kormánynak a rekonstrukció állásáról. Budapest, november "2J.. ''. Melléklet: 14 lap

14 l. sz. melléklet a Nyt.ll-24/1990. számhoz FÜGGELÉK A Magyar Honvédség Központi Katonai Kórházának rekonstrukció ja (testületi nagyberuházás) A honvédség egészségügyi rendszerében vezető szerepe t betöltő - közel l OOO ágyas - MH KKK rekonstrukciója részben új épületek felépítését, részben a meglévő pavilonok és a közmúhálózat felújítását jelenti. A rekonstrukciót követően a betegek elhelyezése egyrészt az új épülettömb úgynevezett hotelszámyában, nagyobbrészt pedig a meglévő és felújításra tervezett pavilonokban történik. A mai működési rendtől eltérően az orvosi ellátást - az új létesítményben lévő -lrdilönálló diagnosztikai, valamint műtőblokkban oldják meg. A fejlesztés a sziikséges bontási és közműkiváltási munkákkal 1985-ben indult. A HB az új épületek üzembehelyezésének idejét december 31-ben, a meglévő épületek felujításának, korszerűsítésének határidejét december 31-ben határozta meg. Az 1988-ban módosított engedélyokirat szerint a fejlesztés teljes költsége - prognosztizált áron- 9.5 milliárd forint, amelyből 8,3 milliárd forint a beruházás, l,2 milliárd forint a felújítás... A rekonstrukció döntő részét a hotel (H) és diagnosztikai (D) tömb új épülete képezi, amelynek szerkezetépítése 1989-ben befejeződött, az ellenőrzés időszakában szak- és szerelómunkákat végeznek. Ezévben készült el az oktatási célokat szolgáló új épület, befejeződött két további objektum alapozása, valamint elkezdték a konyha-étterem blokk szerkezetépítését. A kórház működőképességének fenntartása érdekében előrehozták a fűtési rendszer, a vízehátás és a szennyvízelvezetés egy részének korszerűsítését. A jelenleg is üzemelő pavilonok tervezett felújítása az új épületek átadása után indítható. Az közötti idószakra tervezett 2,5 milliárd forinttal szemben a várható felhasználás- folyó áron számolva- eléri a 4,2 milliárd forintot. A HB határozatban előírt határidők különböz.ő - elsősorban pénzügyi - okok miatt ma már műszakilag sem

15 -2- tarthatók, a fejlesztés várható teljes költsége pedig - még 1990-es árakon is - mintegy 16 milliárd forintra becsülhető. 1.) A fejlesztés indokoltsága Az általános kórházi ellátás szempontjáb6l, a (HK. 33.) MN Egészségügyi Szolgálatfőnöki Intézkedés alapján, a honvédségi igényjogosultak közel 50 %-a tartozik az MH KKK utaltsági körébe. Számos szakosított profilban, országos hatáskörrel valamennyi ellátásra jogosult - mintegy fő - kezelését végzik. Az állami egészségügy rendszerébe épülve a kórház részt vesz a főváros lakosságának ellátásában is, amelynek mértékét belső utasítás szabályozza. Eszerint a rendelkezésre álló ágyak 30 %-a vehető igénybe ebben a formában. Az ellenőrzött időszakról készített statisztika szerint az engedélyezett arányt 2-7 %-kal túllépték, ez azonban az alaprendeltetés szerinti feladat eredményességét nem veszélyeztette. A Budapest Főváros Tanácsa és az MH illetékes szerve között e tárgyban készült megállapodást - bár a felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el - nem tudták bemutatni a vizsgálat során. Ezért, valamint az önkormányzatokkal összefüggő változások miatt az MH Egészségügyi Szaigálat Főnökség felkészült a megállapodás újraszabályozására. Az ágykihasználási mutató a vizsgált időszakban 78,7 %volt, ez megfelel 39 budapesti kórház esetében kimutatott átlagértéknek. Az MH KKK épületei a századfordulón épültek, ma már korszerűtlen pavilonrendszerben, a jelenlegi kapacitást emeletráépítésekkel biztosították. Általános felújítás a kórházban közel 50 éve volt, ezért a pavilonok mai állapotukban nem alkalmasak a korszeru gyógyítás feltételeinek biztosítására. A létesítmény müszaki állapotát jól jellemzi, hogy a vizsgált időszakban a fenntartási kiadásokra hatályos normák alapján tervezett, az éves tervekben jóváhagyott 43,6 millió forinttal szemben 111,3 millió forint felhasználása vált szükségessé. Az évtized elején készült felmérések, jelentések egyaránt alátámasztják, hogy a kórház sem funkcionális, sem műszaki szempontból a biztonságos üzemeltetés feltételeit nem elégítette ki, ezért a fejlesztés indokolt és megalapozott volt.

16 -3-2.) A fejlesztés célszerüsége A tervezés időszakában a fejlesztésre két lehetséges irány adódott. A meglévő kórház bóvítése, rekonstrukciója, illetve új kórház építése a főváros más, arra alkalmas területén. Az MH ÉEF-ség, a KÖZTI által 1975-ben készített tanulmányra alapozva a rekonstrukciót javasolta. Az elgondolás mellett szólt a jelenlegi kórház jó megközelítési lehetősége tömegközlekedési eszközökkel, illetve mentó-gépkocsival, valamint az, hogy a kórház közelében rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű szolgálati lakás és nővérszálló férőhely. A költségek összehasonlítása az IPARTERV 1985-ös tanulmányában a következő eredményt hozta: érték mlllló forintban helyszín teljes költség (1984. évi bázlsáron) l. Rekonstrukció (XIll., Róbert K. krt.) 4.263,0 2. Bp. II., Petneházi rét 5.141,6 3. Bp. XV., Felszabadulás út 4.995,4 A becsléseken alapuló számítások a rekonstrukció egyértelmű előnyét mutatták. Új kórház építése esetén a felszabaduló területet katonai szervezetek elhelyezésére kívánták felhasználni. Az a:dcor érvényes hadseregfejlesztési elképzeléseknek megfelelóen fel sem merülhetett az objektum értékesítése és a bevételek új kórház építésével összefüggő hasznosítása. A pavilonok felújításához szükséges költségek becslését nem előzte meg részletes feltárás, amelyból az elvégzendő munkák nagyságára hitelt érdemlően következtetni lehetett volna. A kórház működőképességének előírt fenntartása mellett e feladat megoldása nehézségekbe ütközött, így azonban a felújítási költségek tervezése nem lehetett megalapozott. Tekintettel a kórház szerepére a főváros betegellátásában, valamint a tervezett Észak-pesti Kórház megépítésének elhúz6dására, az MH illetékes szervei tárgyalást kezdeményeztek a Fővárosi Tanács elnökhelyettesével a költségek megosztása tárgyában. Ez azonban eredménytelennek bizonyult, a Fővárosi Tanács a rekonstrukció költségeihez nem tudott hozzájárulni. Nyilvánvaló lett, hogy a költségek tekintetében a tárca saját beruházási keretei váltak meghatározóvá.

17 -4- A HB fejlesztést engedélyező objektív döntéséhez szükséges HM előterjesztések az új kórház építésének csak a hátrányait - elsősorban magasabb költségét - mutatták be. A rekonstrukcióban felújítható épületek számának megállapításában, a költségek becslésében sok bizonytalanság tapasztalható. 3.) A fejlesztés előkészítése Az MH EüSZF-ség orvosszakmai követelményei alapján a KÖZBER megbízást kapott részletes beépítési terv elkészítésére, majd a vonatkozó jogszabályban előírt egyeztetések után a rekonstrukció fejlesztési célját a HB 3/361/1985. számú határozatával elfogadta. A koordináció dokumentumai szerint a kórház rekonstrukciójának szükségességével az érintett szervek egyetértettek. Kisebb súlyú szakmai kérdéseken kívül a költségek realitása, a kivitelezés időtartama tekintetében merültek fel kifogások. A rekonstrukció tervezett költségét, évi bázisáron 4,3 milliárd forintban határozták meg. Pénzügyi forrásként az MH részére biztosított költségvetési juttatást jelölték meg, ebből 3,5 milliárd forintot az egyéb központi beruházásokra fordítható keretből, 0,8 milliárd forintot tárcaköltségvetésből terveztek felhasználni. A fejlesztési cél jóváhagyásával egyidejűleg a HB 150 millió forintos előkész ítési keret megnyitását is engedélyezte bontási, közműkiváltási munkák, tervezési költségek fedezetére. A kivitelezés időtartamát évi kezdés mellett 9 évben határozták meg. A HB feladatul szabta, hogy törekedni kell a kivitelezési idő rövidítésére. Ennek lehetőségét egyben korlátozta is azzal, hogy az december 31-ig ráfordítható költségeket 2-2,5 milliárd forintban maximálta, így az építés-szerelés munkálatait nem az optimális építési ütem, illetve a kivitelező kapacitása határozta meg. A generáltervezésre az IPARTERV kapott megbízást. A vállalatnak kórházépítésben, ilyen nagyságrendű rekonstrukcióban megfelelő generáltervezői gyakorlata nem volt. Az MH ÉEF-ség illetékesei szerint más tervező vállalattól - azok leterheltsége miatt - ajánlatot nem kaptak, ezt alátámasztó dokumentumokat azonban az ellenőrzés nem talált ben a fejlesztési cél jóváhagyása után - a beruházási javaslat leszállítása előtt néhány hónappal - a KÖZTI készségét jelezte a feladat elvégzésére. Ebben a helyzetben már nem tartották célszerűnek bevonását a tervezésbe, így az egészségügyi - ezen belül kórházépítéssel, rekonstrukcióval összefüggő- beruházások terén számos referenciával rendelkező vállalat jártassága nem került hasznosításra.

18 -5- A beruházási javaslat előírt - OT-PM-ÁFI-szakminisztériumok- koordinációja során súlyos kifogások merültek fel a költségek és a kivitelezés időtartama tekintetében. Újból felvetödött új kórház építésének lehetősége. A kérdés végleges tisztázása érdekében az Egészségügyi Beruházó Vállalatot bízták meg tanulmány elkészítésével, amely teljes mértékben igazolta az IPARTERV számításait Így a fejlesztési cél egyeztetése során felhozott érvek alapján az új kórház építését az MH elutasította. A finanszírozó pénzintézet (ÁFI) kifogásolta a kórház tervezett magas szfuvonalát. Részben ezzel összefüggésben Illintegy l,o milliárd forint alátervezést állapított meg. A tervek szerio t a 351 betegszoba 34,8 %-a kétágyas, 47,9 %-a pedig háromágyas elhelyezést biztosít, ezzel az ország legmagasabb színvonalú kórháza épül meg. Tekintettel a beruházás jelentőségére, a távlati célokra a létesítmény korszerűsége nem kifogásolható. Az ellátásban részesülő, igényjogosultsággal nem rendelkező fővárosi lakosság aránya azonban a döntéshozó szerv előtt ismert volt. Ebből adódóan indokolt lett volna olyan kormányszintű határozat, amely más szerveket is költségviselőként jelöl meg. A HB-határozat szerint a megvalósítás során közelíteni kell a Műszaki Normatívák (MGN) előírásaihoz. Gazdasági A 31/1973. (EüK 22.) EüM számú utasítással hatálybaléptetett normatívák a beruházás indulásának időszakára sok tekintetben elavultak, 1986-ban hatályukat vesztették. Megfelel a valóságnak az is, hogy az MH KKK - sajátos funkciói miatt - reálisan nem hasonlítható össze az MGN-ben szereplő kórházakkal. Ez azonban csak azt bizonyítja, hogy a döntés általánosságokat fogalmazott meg, nem adhat felmentést a - nyilvánvalóan takarékosságot célzó - feladat alól. Nem indokolt például az osztályos kiszolgáló helyiségek (orvosi szobák, irodák, vizsgálók. várók) esetében tapasztalható, több mint 100 %-os normatúllépés. Ebben közrejátszott az is, hogy a HM szakmai szervezete a rekonstruált kórház dolgozóinak létszámát a tervezés időszakában nem határozta meg. Az eltéréseket jól szemlétteli az Országos Traumatológiai Intézet (OTI) adataival történő összevetés is. egy betegligyra jutó alapterület m 2 -ben megnevezés OT l MGN MHKKK betegszobák 8,60 6, 23 7,37 kiszolgáló helyiségek 2,46 3,30 7,13

19 -6- A HB a beruházási javaslatot 1985-ben nem fogadta el, további miniszteri szintú egyeztetést írt elő. A prognosztizációs kulcs megállapítását az ellentétes szakmai vélemények nagyban nehezítették. A PM és az OT álláspontjának kompromisszumaként évi 6 %-os indexben állapodtak meg. A műszaki kivitelezési tervek teljeskörü elkészítése - a beruházás nagyságából adódóan -hosszú időt igényelt volna. A kivitelezés kezdési időpontjának tartása érdekében született döntés a fokozatos tervszállításra. E módszer azonban szigorúbb szállítási fegyelmet követelt az IPARTERV-től, aminek a kivitelezés menetében nem mindig felelt meg. A beruházási javaslatot jóváhagyó 10/370/1986. számú HB határozat előirányzatai: érték mllllárd forintban megnevezés évi bázisáron prognosztizált áron (Index 6%) beruházás 4,5 6,8 felújítás 0,6 1,0 első állátmány 0,1 0,1 összesen: 5,1 7,9 A beruházás generálkivitelezésére a HB a KÖZÉV-et jelölte ki, versenytárgyalás mellőzésével. A vállalatnak az egészségügyi beruházások terén gyakorlata volt, az előzetes elgondolások kialakításában résztvett, a tervező figyelembe vette az alkalmazható technológiát. Mindezek mellett a kijelölés indokolt volt azért is, mert maximált árforma alkalmazása esetén az ilyen volumenű munka biztonságot jelent mind a beruházó, mind a kivitelező számára. A rekonstrukció előkészítésében az MH ÉEF-ség tevékenysége megfelelt a beruházások rendjéről szóló 46/1984. (XI. 6.) MT rendelet, valamint a fegyveres szervekre vonatkozó SzH-4000/IV/1985. OT-PM együttes utasítás előirásainak. A döntéshozó kormányzati szerv azonban az ország egyik legnagyobb beruházásának jóváhagyásakor nem törekedett az erőforrások koncentrálására, ezen keresztül a rekonstrukció időtartamának csökkentésére, végsősoron a költségek mérséklésére... Mulasztás terheli továbbá a döntéshozó szervet azért is, mert nem követelte meg az előírt beszámolási rendet. A HB az 1988-ra meghatározott első beszámolót - a HM kérésének helyt adva (amely szerint a gazdaságban bekövetkezett változások miatt reális kép nem adható) - elhalasztotta. Az MH ÉEF-ség 1989 szeptemberére készen állt a beszámolásra,

20 -7- de ezt ekkor a HM felső vezetése nem vállalta fel. Így a Kormány 1990-ben tárgyalja először a beruházás helyzetét, amikor a jelentős lemaradás már műszakilag sem hozható be. Az előírt beszámolási rend betartatásával a HB megteremthette volna a kormányszintű ellenőrzés és beavatkozás lehetőségét. 4.) A fejlesztés megvalósítása a) Építés Az MH ÉEF-ség és a KÖZBER munkacsoportokat hozott létre, amelynek a feladata az operatív irányítás és kapcsolattartás a megrendelő, a lebonyolító, a tervező és a kivitelező között. A beruházás mégis a jóváhagyott ütemhez viszonyítva jelentős lemaradást mutat. A beruházási javaslat és a tervezés hiányosságai miatt a beruházás későbbi szakaszában tervezett VII. épület átalakítását, valamint a VI. épület toldaléképítését is előbbre hozták. A felújítási munkákat a beruházás tartalékkeretéből, nem pedig - a jóváhagyás szerinti - tárcaköltségvetésből finanszírozták. A Vll. épület korszerűsítése során mintegy 140 millió forintot használtak fel, mert funkcióváltásból adódó és nagyságrendekkel kisebb költséggel tervezett felújítása halaszthatatlanul megoldandó építészeti problémákat hozott felszínre (pl.: bauxitbeton szerkezet). Ez ismét az előkészítés hiányosságaira utal. A beruházási javaslathoz tartozó talajmechanikai szakvélemény 1984-ben készült. Annak ellenére, hogy a talajvízszint anomáliák (amelyekbe a metr6építés is belejátszott) ismertek voltak, és ennek kapcsán kiegészítő beszereztek a kivitelezési munkák során súlyos helyzet állt elő. szakvéleményeket is Az új épülettömb alapozásakor kerültek szembe azzal, hogy a talajvízszint a vártnál magasabb. A költséges szigetelési eljárás elkerülése érdekében a pinceszintet megemelték. Ezek után az új épülettömb és a pavilonok összekötésének célszerű kialakítása bonyolult műszaki feladatot jelent. Az ütemezésszerint a kivitelezési tervek elkészítésének határideje december 30-a volt. A tervek azonban teljeskörűen még az ellenőrzés időszakában sem álltak rendelkezésre. Az építés-szerelés jelenlegi műszaki tartalmát figyelembevéve az új épületek decemberi üzembehelyezése nem biztosított.

21 -8- b) Pénzügyi teljesítés Az engedélyokiratot 1988-ban az ÁFA bevezetése kapcsán m6dosították. Így a rekonstrukció teljes költsége prognosztizált áron 9.5 milliárd forint, amiből a beruházás 8,3 milliárd forintot, a felújítás l,2 milliárd forintot tett ki. Az érvényes felsőszintű vezetői döntések és a kivitelező kijelölése ellenére a létesítmények teljességére kivitelezési szerződés, évi maximált árfonnában nem jött létre. Ezzel a döntés hatékony végrehajtását szolgáló kivitelezői kijelölés nem érte el célját, tekintettel arra, hogy az 1987-es árfonna változás után a kivitelező saját költségfeltételei érvényesülnek. Az ÁFI 1989-ben végrehajtott célvizsgálata a felvonulási létesítményekkel kapcsolatban mintegy 20 millió forint többletköltséget tárt fel. A KÖZBER ennek nyomán intézkedett a visszatérítésre, illetve a folyamatban lévő teljesítések megtagadására. A többletköltségek abból adódtak, hogy részbeo az MHSZ-től használati jog átvételével megszerzett területre vagy oem volt szükség, vagy az MHSZ ráfordításait-a rendelkezésektól eltérőeo - müszaki becsléssel állapították meg. A felvonulási létesítmények - a kivitelezés lelassulása miatt - túlméretezettek. Az ÁFI célellenőrzése 30 %-os kihaszoáltságot állapított meg. Az azóta eltelt időszak legmagasabb létszáma (KÖZÉV, alvállalkozók, katona összesen) 529 fő volt, ami 66 %-os kihasználtságot jelent. Az orvostechnológia tervezése a MEDICOR feladata volt, erre a műszaki-kivitelezési tervek is elkészültek. Az eltelt időszakban a vállalat rekonstrukcióban érdekelt részét átszervezték, illetve megszüntették, így a tervek aktualizálására, alvállalkozóként más céget kell keresni. Az építési ütem változása miatt e tevékenység gyorsítására ban kell nagyobb figyelmet fordítani. Jelenleg ehhez a pénzügyi feltételek nem biztosítottak. Részletesen vizsgáltuk a H,-D épülettömb érvényes engedélyokmányban megha. tározott költsége és a tényleges illetve várható teljesítés arányát.

22 -9- érték mllllárd forintban megnevezés eng.okmány szerlnt megkötött szerz. nem szerziklött munkák (1990-es ár) H-épület 3,0 3,3 1,4 D-épület 2,8 3,0 1,4 összesen: 5,8 6,3 2,8 A költségnövekedést a tervezés, a szerzódéskötés, építés- kivitelezés terén bemutatott okok mellett objektívkörülményekis (a maximáltár-szabad árforma váltás árfelhajtó hatása, a forint többszöri leértékelésének importdrágító hatása és a prognosztizációs kulcsok tervezettet meghaladó emelkedése) indokolják. A H,-D épülettömb cölöpalapozásának kivitelezésére megkötött szerződési árb61 - a KÖZBER kezdeményezésére - az alvállalkozó árengedményt adott, ami közel 8 millió forint megtakarítást jelentett. A kivitelező a határidőt nem tudta tartani, az időközben bevezetett ÁFA miatt a megtakarítás 2,3 millió forintra csökkent. A KÖZBER a kötbérigényt nem érvényesítette arra hivatkozva, hogy a kivitelező felelősségét nem lehetett megállapítani. Általános az a tapasztalat, hogy határidő-túllépés miatt felszámítható kötbért a KÖZBER egy esetben sem kezdeményezett, még akkor sem, amikor az MH ÉEF-ség ezt felé elrendelte. Az MH alaptevékenységi beruházási kereteiből a kórházrekonstrukcióval összefüggő felhasznáiru az ellenőrzött időszak átlagában 32,2 %-os arányt mutat, de 1990-ben 73,5 %-os terhelés adódik (5. sz. melléklet). A kórháznak az ország. egészségügyi rendszerében betöltött szerepe, a fejlesztés jelenlegi helyzete és készültségi szintje alapján a leggazdaságosabb megoldást az új épületek gyors befejezése jelenti. Egyidejűleg, az építészeti megoldások és a reális pénzügyi lehetős égek elemzésévellehet és kell a fejlesztés további irányát meghatározni. Budapest, november hó

23 2. sz. melléklet a Nyt.12-24/1990. számhoz évekre vonatkozó beruházási adatok érték mllliárd forintban vizsgált ldlsszak 1990 összesen Beruházások - terv 4,00 4,20 4,90 5, ,8 5,84 24,64 1.) Lakásfejlesztés - terv 1,40 1,40 1,90 2,25 6, 95 2,25 9,20 2.) Alaptevékenységi célú beruházások - terv 2,60 2, 80 3,00 3,45 11,85 3,59 15,44 Ebből : Jóléti jelego beruházások - terv 0,42 0,54 0,97 1,53 3,45 1,81 5,26 - terjesítés 0,38 0,46 1,08 1,64 3,57 a) Testületi nagyberuházás (MH KKK) - terv 0,12 0,29 0,72 1,32 2, 45 1,77 4, teljesítés 0,12 0,27 0,73 1,53 2,66 b) Testületi egyéb beruházás - terv 0,30 0,25 0,25 0,21 1,00 0,04 1,04 - teljesítés 0,26 0,18 0,35 0,12 0,91

24 3. sz. melléklet a Nyt.lZ-24/1990. számhoz Befejezett beruházások adatai ( ) érték mlllió forintban befejezés éve f lsiétesítmény költsége mellék- egyéb ktg-ek létesítmény (tervezés, összesen költsége lebonyolítás, ÁFA) összesen Szállók Baja, nőtlen szálló ,4 8,3 2,6 38,3 Bp. Mexikói úti nőtlen és átvonuló szálló ,3 12,1 6,0 277,4 Konyha-étterem BHSE ,9 14,8 0,6 52,3 Külügyi szálló ,1 6,7 0,7 28,6 Dobó laktanya ,7 8,7 2,8 28,2 Klub-könyvtár Kar ca g ,1 4,3 1,9 35,3 Sárbogárd ,4 5,5 2,0 44,0 Helyőrségi MüvellSdésl Otthon Szombathely ,7 10,4 26,4 183,5 Veszprém ,3 8,2 33,8 202,3 MH KK Anyagszertár építés ,8 2,8 1,0 40,6.. építés Kartács u-i óvoda-bölcsőde ,8 8,0 8,8 52,6 B.kenese HM l. sz. üdülő bővítés ,9 8,2 6,7 39,8 Bp. Hadtörténeti Intézet bővítés ,1 5,0 8,5 21,6 Összesen 839,6 103,0 101,8 1044,5

25 4.sz.melléklet a Nyt.l2-24/1990.számhoz A jóléti jellegű beruházások finanszírozása a HM fejezetszintü költségvetéséből Az MH ingatlannyilvántartásában 67 üdülő ( 12 központi üdülő és 55 csapatpihenő) szerepel. Ezek közül öt objektum (egy központi üdülő és négy csapatpihenő) valójában beruházással összefüggő ráfordításait az MH Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóság (a továbbiakban: MH FEFI) a tárcaköltségvetésböl biztosította években beruházásra, illetve beruházásként elszámolható első felszerelés beszerzésére az MH FEFI összesen 1,6 milliárd forintot mutatott ki. A felmerült kiadásokat -a HM szabályozás alapján- a "Rovat- és tételrend"-ben a "kártérítés", az "ingatlan nagyjavítás", a "közműdíj" tételeken, valamint a "kisebb építkezés, állóeszköz beszerzés" rovaton tervezték és számolták el. A katonai szervezetek elhelyezésének - építési beruházással és kisebb építkezéssei öszsze nem függő - ingatlanszerzési kiadásai (pl. kezelésbevétel, kisajátítás, szanálás, kártalanítás stb.) megtalálhatók a költségvetés "kártérítés" tétel elszámolásai között (összességében az alaptevékenységi célú beruházások ingatlanszerzésénél, ez a években 395 millió forintot tett ki). A kisebb építéssel összefüggő ingatlanbeszerzések kiadásait, valarnint a helyi csapatmunkaerővel kivitelezett építési munkák (ún. csapatépítkezések) építés-szerelési anyagköltségét-esetenként többmillió forintot- a "kisebb építkezés, állóeszköz beszerzés" rovaton szerepeltették. A balatonkenesei kempingnél az ingatlankezelői jog megvételét (25 millió forintot) 1987-ben a "kártérítés" tételen, az elektromos- és szennyvízhálózat kiépítésére fordított összegből 0,9 millió forintot "közműdíj" tételen, 1,09 millió forintot "ingatlan nagyjavítás" tételen számoltak el. Bp. ill., Helyörségi Pihenő évben került MH kezelésbe. Az években épített gondnoki épület 5,7 millió forintos költségét is az "ingatlan nagyjavítás" tételen számolták el.

26 -2- A balatonberényi csapatpihenő vételára 2 millió forint volt. A szennyvízcsatlakozás költségeiből 2,3 millió forintot "közműdíj" tételen, 0,219 millió forint "ingatlan nagyjavítás" tételen került elszámolásra. A boglárlellei csapatpihenő megvásárlására fordított 3,2 millió forint 1987-ben a "kártérítés" tételen volt kimutatható " A lovasberényi csapatpihenő ingatlana 1967-ben földrendezés és kisajátítás címen került az MH kezelésébe. Az években a pihenőépület építési költségéből6,2 millió forintot "ingatlan nagyjavítás" tételen, 3,4 millió forintot a "kisebb építkezés, állóeszközbeszerzés" ravaton számolták el. Az MH FEFI által biztosított összegeken túl az ún. csapatpihenőkre az önálló költségvetési gazdálkodás keretében csapatelőirányzatokból parancsnoki hatáskörben is történtek ráfordítások. Az egyéb központi beruházási kereteken kívüli források teljeskörű áttekintésére - a rendelkezésre álló idő, a létesítmények nagy száma és területi elhelyezkedése miatt - nem kerülhetett sor. A teljesség igénye nélkül felszínre került adatok is alátámasztják, hogy az új gazdálkodási rend kialakításánál törekedni kell a HM és az állami költségvetési szervekre vonatkozó szabályozás ellentmondásainak feloldására. Ennél figyelembe kell venni, hogy a beruházási rendeletek alapján az új állóeszközök létesítése, illetve az elhasználódott állóeszközök pótlása nemzetgazdasági beruházásnak, a földterület megszerzésével kapcsolatos költségek (pl.: a vételár, az egyszeri telekigénybevételi-díj, a kisajátítási költségek, stb.) üzemgazdasági beruházásnak minősülnek. Budapest, november hó ;..

27 S. sz. melléklet a Nyt.IZ-14/1990. számhoz Alaptevékenységi beruházási keret felhasználása ( ) ~rték mlllló forintban pénzügyi ~v felhasználás 3 : 1 3-ból s : 3 lehetőség % MHKKK % s , , ,5 4, , ,5 116,8 275,5 10, , ,6 101,9 733,9 24, , ,9 105, ,8 56, , ,3* 100, ,0 73,5 összesen , ,6 104, ,7 32,2 * tervadat

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.hu Szám: 9193/2008. Éves összefoglaló jelentés a 2007- ben végzett

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes A vizsgálat megindítása Az ombudsmani jogvédelem szempontjából kulcsfontosságú,

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.!995. július 259.

JELENTÉS. a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról.!995. július 259. .. ' JELENTÉS a felnőtt háziorvosi ellátásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról!995. július 259. : ' Állami Számvevllszék V-1017-53/1994-95. Tsz.: 242 JELENTÉS a felnött háziorvosi ellátásra

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 10. SZÁM Gondolatok az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztésérõl és ügyirathátralékának ezzel összefüggõ történelmi gyökereirõl (I. rész) Dr. Kurucz Mihály

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9822 Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 3. SZÁM A földügyi szakigazgatás helyzetéről (Interjú Horváth Gáborral, az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály főosztályvezetőjével Dr. Joó István egyetemi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő,

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött alulírott helyen és napon egyrészről - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., PIR szám: 478-704, képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester),

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL...

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... Tartalomjegyzék A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... 5 Nemzeti Fejlesztési Terv... 5 Új Magyarország Fejlesztési Terv... 7 ISPA/Kohéziós

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Készítette: Csernáné Nádasdi Judit Iktatószám: B/2/2015. 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A beszámolási időszakban

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Ügyiratszám: 3095- /2011. E l ő t e r j e s z t é s Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓ A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 3 I. SZEMÉLYI ES TÁRGYI FELTÉTELEK 6 II. SZOCIÁLIS SZAKFELADAT 8 1. AZ I.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Budapest, 2003 április. Kuthi Levente Villamos mérnök Épületvillamossági vezető tervező

SZAKDOLGOZAT. Budapest, 2003 április. Kuthi Levente Villamos mérnök Épületvillamossági vezető tervező 1 Közbeszerzési eljárás keretében megvalósult csepeli strandfürdő felújítása során az elektromos energiaellátó és automatika rendszerek építmény- és épületvillamossági (V) műszaki ellenőri problémái. Kuthi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0 Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KIOP 1.7.0 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Lux Ágnes Kutatásvezető:

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben