BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése BUDAPEST FŐVÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KIOP Projekt Esettanulmány Készült: január 31. Szerző: Lux Ágnes Kutatásvezető: Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalom Tartalom... 2 Előszó ) A pályázó szervezetre, a projektre vonatkozó kérdések ) A pályázat stratégiai tervezésére vonatkozó kérdések ) A projekt előkészítésre vonatkozó kérdések ) A pályázat készítésére vonatkozó kérdések ) A pályázat végrehajtására vonatkozó kérdések ) A projekt finanszírozására, közbeszerzésre, ellenőrzése vonatkozó kérdések.21 7) Következtetések ) Összefoglalás Források

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi 3

4 a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. ( A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1) A pályázó szervezetre, a projektre vonatkozó kérdések A Budapest Dísz- és Közvilágítási (BDK) Kft szeptember 1.-én alakult a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala és a Budapesti Elektromos Művek (ELMÜ Rt.) (ez utóbbi 52,69 % tulajdoni hányaddal rendelkezik) tulajdonosi körrel, a tőzsdén is bejelentett 8,046 milliárd forintos törzstőkével, a dísz-és közvilágítási hálózatok apportba történő átvételével. Feladata a fővárosi közvilágítás üzemeltetése, valamint az ezzel kapcsolatos beruházások elvégzése. A társaságalapítással a tulajdonosok célja a budapesti dísz-és közvilágítás egy kézbe adása volt, hogy így biztosítani tudja a magas színvonalú üzemeltetést. A társaság végzi a fővárosi dísz- és közvilágítás üzemeltetését, a közvilágítási berendezések rekonstrukcióját, és közreműködik a korszerűsítések, fejlesztések megvalósításában, végrehajtásában. A Budapesti Főpolgármesteri Hivatal és az Elmű Rt. a fejlesztésre olyan technikai megoldást keresett, amellyel a felhasznált teljesítmény mértékének megváltoztatása nem jelent gazdasági nehézséget a közvilágítási hálózat tulajdonosának és az azt üzemeltető áramszolgáltatónak sem. A közös érdek ebben az új, közös alapítású cégben öltött testet, amely egyszerre tulajdonosa és üzemeltetője a fővárosi köz- és díszvilágításnak. A BDK Kft. a főváros területén vette át az önkormányzattól és az áramszolgáltatótól a dísz- és közvilágítás működtetését. Munkája kiterjed a főváros egészére, a kerületek pedig együttműködő partnerek. A BDK Kft. munkáját a két alapító által delegált Felügyelő Bizottság ellenőrzi, e mellett természetesen sok szállal kötődik az Elmű Rt. szaktevékenységeihez (logisztika, számítógépes háttér, szakszolgáltatások stb). A BDK Kft. központja Budapest XX. kerületében a Csepeli átjáró 1-3. alatt található, ahol az ügyvezető igazgató vezetésével három 5

6 szervezeti egység dolgozik. (1. beruházási szervezet, 2. üzemviteli szervezet és 3. gazdasági szervezet). A beruházási szervezet hatáskörébe az új létesítmények tervezési és lebonyolítási feladatai tartoznak, de itt foglakoznak a műszaki fejlesztés kérdéseivel is. Az üzemviteli szervezet biztosítja a meglévő hálózat zavarmentes és gazdaságos működését, részben közvetlen operatív módon, részben az irányítása alá tartozó négy területi üzem révén. Az üzemek topográfiai szervezésűek, így délpesti, belvárosi, dél budai és észak-budapesti felosztásban fedik le a fővárost. A BDK Kft. gazdasági szervezete látja el mindazon számviteli és pénzügyi feladatokat, amelyek a cég működéséhez nélkülözhetetlenek. A pályázat során a regionális sajátosságokat maga a főváros adta, kiemelt infrastruktúrájával, nagy forgalmat bonyolító gépjármű - és tömegközlekedési forgalmával, amelyre tekintettel kellett lenni a pályázat végrehajtása során is. A főváros közvilágításának a társaság alapítását előkészítő üzleti tervezés idején jellemző adatai: 6

7 Fényforrás (db) Teljesítmény (KW) Fénycső , 044 Kompakt fénycső , 644 Higanylámpa , 142 Nagynyomású nátriumlámpa , 970 Forrás: A BDK Kft között korszerűsítette Budapest közvilágítását energiatakarékos lámpatestekkel. Ezt a projektet a Fővárosi Önkormányzat céljainak megfelelően és finanszírozásával hajtották végre. A projekt összege 3 milliárd forint volt. Közel darab lámpatest cseréjét érintette a korszerűsítés, amely által jelentősen csökkent a budapesti közvilágítás villamos energia felhasználása. Ezt a munkát a BDK Kft. részben saját bonyolításban, és saját anyagi kapacitás felhasználása mellett végezte el. A jelen esettanulmány keretében vizsgált projekt a korszerűsítési folyamat befejezését végezte el. A BDK Kft. korábban nem nyert európai uniós vagy hazai központi költségvetési támogatást, azonban megemlítendő egy, a pénzhiány miatt végül is sikertelen Széchenyi-terv pályázat. A BDK Kft. jelen tanulmányban bemutatott projektje nem képezte sem részét, sem folytatását más európai uniós vagy a hazai központi költségvetés támogatásával megvalósuló programnak. Azonban koherenciát mutat a Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) kódszámon meghirdetett energiatakarékossági pályázat céljaival májusáig működő rendszerben magánszemélyek, önkormányzatok és vállalkozók juthattak a NEP révén vissza nem térítendő támogatáshoz különféle energiahatékonysági és megújuló energiát alkalmazó beruházások finanszírozására. A nyertes pályázat eredményeképpen lehetővé vált az energiatakarékos közvilágítás további bevezetése, amelyre nagy szükség volt mind a főváros egyenetlen megvilágítása, mind a költséghatékony üzemeltetés javítása érdekében. A pályázat célja teljesen egybeesett a BDK Kft. tervdokumentumában foglaltakkal. A főváros már korábban tervezte a nem takaré- 7

8 kos lámpatestek cseréjét 2001-ben a magával a BDK Kft. létrehozásával döntötte el a főváros, hogy a korszerűsítést végrehajtja az átlagban 30 méterenként felállított közúti oszlopokra, és célul tűzte ki az új energiatakarékos technológia elterjesztését is. A projekt erre a tervezett korszerűsítésre épült, és nagy előnye volt, hogy a pályázat megnyerésének eredményeképpen a projekt megvalósítását csak részben kellett hitelből fedezni. A pályázó így bankgaranciát tudott igénybe venni, mert az elnyert támogatás biztosította a finanszírozás jelentős részét. A pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Irányító Hatósága hirdette meg KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése címmel. Az Nemzeti Fejlesztési Terv KIOP programja keretében az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése érdekében meghirdetett pályázat célja a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, széndioxid kibocsátás csökkentése. Ezáltal a vidéki régiók gazdasági fejlődésének előmozdítása, különös tekintettel a villamos energia megújuló energiaforrásokból való előállításának növelésére. Továbbá a tudatos és ésszerű energiafelhasználás elősegítése, az energiahatékonyság növelése és a légszennyező kibocsátások csökkentése. A kiírásban foglalt célkitűzések egybeestek a pályázó már korábban megfogalmazott céljaival, vagyis az energiagazdálkodás hatékonyságának növelésével. A hatékonyság ésszerű energia felhasználást jelent, amely elősegíti az erőművek természetes és épített környezetre való káros anyag kibocsátásának csökkentését. A projekt megfelel az Európai Bizottság energiapolitikájának, pontosabban a 'Intelligent Energy - Europe' című program prioritásainak. A pályázati lehetőség nélkül is megvalósult volna a projekt, azonban bizonyosan nem ilyen gyorsan és a pályázó céget is jobban megterhelte volna, mind a humán erőforrás szempontjából, mind pedig pénzügyi vonatkozásban. A projekt megvalósítása során az elavult, elöregedett, alacsony fényhasznosítású-, 220 V-ra gyártott higanygőzlámpák helyett korszerű energiatakarékos nátrium lámpatestek kerültek felszerelésre. A higanylámpák a fővárosban Watt teljesítményűek, és egy-, két és három fényforrásos lámpatestbe építve fordulnak elő. A 2x250 és a 2x125 Watt teljesítményű higanylámpás lámpatesteket a forgalomtól függően 150 vagy 100 Wattos nagynyomású nátriumlámpák váltották ki. A teljes korszerűsítés elvégzése során a világítási szinteknek az igényekhez való közelítése mellett a 8

9 területi különbözőségeket is figyelembe véve százalékos energiamegtakarítás érhető el. A nagy energiafogyasztás tehát egyben magas üzemeltetési költség mellett a régi technológiával működő lámpatestek kevés fényt bocsátottak ki, ami miatt egyes utcák túl-, míg mások alulvilágítottak, ezzel fokozván a balesetveszélyt mind a gyalogosok, mind pedig az autósok esetében. A projekt megvalósítása több mint 50 százalékkal több energia és költségmegtakarítást eredményezett (amely egyben pályázati követelmény is volt), amely hozzájárult az energiatermelés és az abból fakadó káros anyag kibocsátás csökkentéséhez is. A megfelelő, szabványos világítás mellett javultak a közlekedési viszonyok, csökkentve a balesetveszélyt, különös tekintettel a gyermekekre, az idősebb lakosságra, a nőkre és a fogyatékkal élőkre. A pályázat támaszkodott arra is, hogy tapasztalatok bizonyítják, a közérzet mellett a közbiztonság is javul nagyobb megvilágítás biztosítása esetén. A projekt tartalmazta a korszerűsítés érdekében a fejlesztésre szoruló, megújítandó lámpatestek lebontásának szükségességét. A korszerű, nagynyomású lámpatestek kicserélése oly módon történt, hogy a megvilágítás mértéke a korszerűsítés után megfeleljen a szabvány, illetve a szabványajánlat szerinti előírásoknak. A korszerűsítés során sor került a lámpatestek, karok, szabadvezetékes- és kábelhálózaton a hálózat és a lámpa között lévő vezetékek, továbbá a szerelvénylapok cseréjére. A kábelek felújítása azonban nem valósult meg. A beruházás bonyolításakor szükség volt: 1. az aktuális állapot felmérésére, 2. tervezés-re, 3. kivitelezésre, 4. műszaki átadásra. 9

10 1. Állapotfelmérés A teljes korszerűsítés megvalósításához szükség volt a bontandó berendezések mennyiségének, tulajdonságainak, a lámpatestek tartószerkezetének, állapotának, a meglévő oszlopok és utcák méreteinek és azok tulajdonságainak ismeretére. A felmérést és a tervezést a BDK Kft. maga készítette el. A végleges állapotfelmérés a végrehajtási munkák megkezdése előtt történt meg, habár a korábbi korszerűsítési projekt okán ismeretesek voltak az adatok, mégis néhány apróbb változás (Bartók Béla út felújítása) okán keletkeztek eltérések, amelynek következtében a támogatási szerződést is módosítani kellett. 2. Tervezés Az önkormányzat illetékes jegyzője a közlekedés biztonságot szolgáló útkategóriákat biztosította a tervező számára a kiviteli terv elkészítéséhez. A tervezés során az útkategóriáknak megfelelő megvilágítási szintet és egyenletességet kellett biztosítani a balesetmentes közlekedés érdekében. A terveket az áram szolgáltatójával egyeztetve, annak hozzájárulásával és a jegyző jóváhagyásával kellett elkészíteni. 3. Kivitelezés A kiviteli terveknek megfelelően a régi lámpákat lebontották, ezzel párhuzamosan szerelték fel az új, korszerű lámpatesteket és lecserélték a hozzá tartozó vezetékeket, kábeleket, valamint a szerelvénylapokkal együtt a csatlakozókat is. A munkákkal egy időben sor került a szabványos érintésvédelem kialakítására. A kivitelezést úgy kellett lebonyolítani, hogy a beruházás ideje alatt nem szünetelhetett a közvilágítás. 4. Műszaki átadás A műszaki átadásra a kivitelezési munkálatok elvégzése után került sor, amely célszerűségi okokból kifolyólag területenkénti ütemekre való bontást igényelt. Így az ütemek a pályázat mellékletében található utcánkénti lámpajegyzék alapján a következőképpen alakultak ki: Ütemek Fővárosi kerületek 1. II., III., IV., XI. 2. XII. 3. VI., VII., VIII. 4. XVIII., XIX., XXII. 5. XVIII. 6. V., XIII., XIV., XVI. 10

11 A projekt előrehaladása során, a beruházás megkezdése előtt a projekt menedzsmentje minden ütemre egy tervet készített, amely részletesen tartalmazta az elérendő célokat, eredményeket, az egyes munkafolyamatokat, azok kezdési és befejezési határidejét, valamint a költségvetést. A projekt menedzsmentje az előre meghatározott időközönkénti projekt megbeszélések keretében beszámolt az elvégzett munkákról, az esetleges problémákról, s együttesen döntöttek azok megoldásáról, és meghatározták a következő időszak teendőit. Az ütemek munkálatai egymással párhuzamosan zajlottak június 1. és november 30. között. Minden ütem kivitelezéséhez művezetőt rendeltek, akik a napi teendőket építési naplóban rögzítették és folyamatosan ellenőrizték az egyes munkafolyamatokat. A projekt megbeszéléseken beszámoltak a területen folyó munkákról. Az egyes ütemek befejezése után átadták üzemeltetésre a közvilágítási berendezést és elvégezték a pénzügyi lezárást. A teljes beruházás befejezése után a cég menedzsment végzi a teljes pénzügyi lezárást és a végrehajtásban részt vevőkkel együtt, értékelik a projektet. A világítástechnikai racionalizálás önkormányzati döntésre (amely akaratból létrehozták a BDK Kft.-t), kiviteli tervre, területi jelentésekre és szakmai felmérésekre alapozódott. Így a helyszínek kiválasztásánál a több szempontnak való megfelelés kritériuma is érvényesült. 11

12 2) A pályázat stratégiai tervezésére vonatkozó kérdések A stratégia kidolgozása során a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok elfogadták a kiviteli tervet, a folyamat során végig együttműködtek. A projekt önálló, nem kapcsolódott a Fővárosi Önkormányzat más hosszú távú programjához. A stratégia és a pályázat kidolgozásában az európai ügyekért felelős alpolgármester és stábja nagy segítséget nyújtott. A pályázathoz szükséges útbesorolást a kerületi jegyzők megadták, hiszen ezen útkategóriák alapján dönthető el, hol milyen megvilágítás szükséges. (Például 1. kategóriába tartozik a kiemelt forgalmú Rákóczi út, míg 5. kategóriába sorolható egy kertvárosi mellékutca). Ezen szükségszerű egyeztetésen, és fentebb említett tulajdonosi viszonyokból fakadó egyértelmű érdekeltségből fakadó együttműködésen kívül más, az önkormányzati törvényben leírt, az önkormányzattal egyeztetett és általa elfogadott stratégiai tervdokumentum nem volt szükséges. A futó projekt tervezésénél egyéb komplex tervdokumentum helyett a pályázó figyelembe vette, hogy az önkormányzati törvény értelmében a főváros biztosítja a közvilágítást, mely feladat ellátásához a kerületi önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésével járulnak hozzá (pl. útkategóriák megadása). A pályázatot elsősorban a belső munkatársak készítették. A pályázatkészítés során bevontak egy külső szakértőt is, aki alapvetően a kezdeti szakaszban vett részt a munkákban, feladata elsődlegesen a pályázatírási tanácsadással volt. A pályázat kapcsán, a projekt természetéből adódóan társadalmi egyeztetés nem volt. A pályázat célkitűzései között kiemelten fontos az energia megtakarítás, továbbá hogy a projekt megtérüljön (jelen esetben az utolsó szakasz esetében ez 2,78 év), valamint hogy a korszerűsítés során a megvilágítás mértéke javuljon. Ez utóbbi célkitűzés megoldja annak a sokszor emlegetett kritikának a kérdését is, mely szerint Budapest sötét más fővárosokhoz viszonyítva. A környezetvédelmi szempontokat nem figyelmen kívül hagyva a projekt célja volt továbbá a fényszennyezés mértékének csökkentése, amely elérhetővé vált a megfelelő, szigorú műszaki paraméterek betartásával, megfelelő lámpatestek kiválasztásával és használatával, amely egyben kevesebb karbantartást is igényel (kevesebb költséget, kiadást és a lámpa- 12

13 testek javításából fakadó, méltán népszerűtlen közúti fennakadások kellemetlenségét is csökkenti). A Fővárosi Önkormányzat állandó partner, nem csak a futó projekt kapcsán volt az, hiszen a BDK Kft. kisebbségi tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat. A pályázat kapcsán együttműködő partner (útbesorolások átadása, hozzájárulás, terület felhasználási engedélyek kiadása) volt, enélkül nem valósult volna meg a projekt. A Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése című projekt előkészítésekor a pályázatírók figyelembe vették a Budapest Városfejlesztési Koncepció hosszú távú stratégiai céljait. A célok között található: A természeti környezet minőségének javítása, a kommunális infrastruktúra és a zöldterületi rendszer fejlesztése: a lakosság életkörülményeit alapvetően meghatározó környezeti feltételek (kommunális infrastruktúra, zöldterületek) fejlesztése, minőségének javítása, a növekvő életminőségi elvárásoknak a városon belüli kielégíthetősége érdekében. 13

14 Forrás: Budapest Városfejlesztési Koncepció Stratégia Az együttműködéshez - bár eleinte, mint ötlet felmerült - nem volt végül szükség közös projektszervezetre. Az adatkérés, az információáramlás és az egyeztetések a tulajdonosi kapcsolatra épülve zavartalanul folytak a pályázat elkészítése és a projekt megvalósítása során egyaránt. 14

15 3) A projekt előkészítésre vonatkozó kérdések A BDK. Kft. profiljához illeszkedő KIOP pályázat kiírása megfelelt a cég már tervezett korszerűsítéshez szükséges kész projektjéhez. A cég megalakulásától, 2001-től kezdve évenként, ütemekre bontva kidolgozta a korszerűsítés tervét Budapest teljes területére vonatkozóan. A pályázó szakmai felkészültségét (a cég munkatársainak szakmai felkészültsége, korábbi szakmai tapasztalat, menedzsment kialakítása) megnyugtatóan biztosítottnak találták mindvégig az ellenőrzések során. A vezetés a minőség iránti elkötelezettségének az MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésével, bevezetésével és folyamatos fejlesztésével kíván hangsúlyt adni, hiszen ez tételesen meghatározza azokat az elemeket, amelyek alapján a munkafolyamatok a hibaelhárítástól egészen a pénzügyekig pontosan nyomon követhetők. A megvalósítást a pályázatban saját vállalkozásban elvégzendő beruházásként írták körül, tehát nem tervezték a munka alvállalkozóknak történő kiadását. A pályázó saját munkavállalóinak szakmai tapasztalata, lebonyolítási gyakorlata biztosította a magas színvonalú munka elvégzését, a projekt maradéktalan végrehajtását. A projekt előkészítése nem merült ki a pályázatírásban, hanem jóval megelőzte azt egy hosszadalmas előkészítő munka a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételétől, az esélyegyenlőségi követelmények betartásáig. (Az esélyegyenlőség a pályázati kiírásban, mint az európai uniós támogatási elvek egyik horizontális szempontja merült fel, erre a pályázat megfelelő választ ad, hiszen a projekt menedzsmentjében és a tervezésben is szerepet vállaltak nők. A megfelelő világítás létesítésével pedig a nők, a gyermekek, az idősek, és a fogyatékkal élők biztonságos közlekedését segítették elő.) Egyéb versengő projekt ötletek nem merültek fel a BDK Kft esetében, a végül nyertes pályázat teljesen testhez álló, eltervezett, kidolgozott munka volt. Más, az Európai Unió strukturális alapjaiból kiírt pályázat a vizsgált időszakban, közvilágítás területén nem volt megfelelő a cég tevékenységi területéhez. A projekt előkészítése során rendszeres, meghatározott időközönkénti belső megbeszélést tartott a cég menedzsmentje. A pályázatírás során pedig napi rend- 15

16 szerességgel zajlottak egyeztetések. A munkálatok megkezdését követően havonta tartottak megbeszéléseket a belső menedzsment tagjai. A döntéshozatal csoportban, a konszenzuskeresés jegyében zajlott a projekt előkészítésének stádiumától a megvalósítás során felmerülő esetleges problémák megoldásáig. A munka ütemezésének tervezésénél részt vettek a megbeszéléseken a végrehajtásban érintettek is, hogy a megvalósíthatóságot (határidők, eszközök, stb.) alátámasszák, adott esetben cáfolják. A projekt pénzügyi, finanszírozási tervét a projektvezető (a cég főkönyvelője) készítette, akinek a folyamatos információáramlás következtében a megfelelő adatok rendelkezésére álltak a partnerek és az érintett résztvevők részéről. Nehézségek nem voltak a pályázat előkészítése kapcsán, az ütemezést illetően volt a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e elegendő forrás az ütemterv tartásához és a megvalósításhoz. A bankgarancia és a hitelfelvétel kellő biztosítékot jelentett az anyagi háttér biztosításához. A pályázat stratégiai tervezése során nem készült SWOT elemzés, sem logframe táblázat. Célfa-problémafa felvázolásának eszközét a projekt jellegéből adódóan a pályázó nem vette igénybe. 16

17 4) A pályázat készítésére vonatkozó kérdések A pályázatkészítésben elsődlegesen a belső munkatársak vettek részt, a projektvezető irányításával és igénybe vettek a pályázatírás során egy külső szerződtetett szakértőt is, akinek tanácsadói feladatai voltak. A pályázatírás során körülbelül egy hónapon keresztül naponta folytak megbeszélések. A pályázatírás során költséget a külső szakértő finanszírozása jelentette, akit a cég finanszírozott, egyéb költség nem merült fel. Nem merültek fel nehézségek a pályázatkészítés során, amely nemcsak a pályázatkészítő tanácsadónak volt köszönhető, hanem az együttműködő és konzultációkat tartó az európai integrációs ügyekért felelős főpolgármester-helyettesnek és a pályázatokat figyelő irodájának is. A pályázatot három, egymástól külön rendezett, összefűzött példányban (1. "E" betűvel megjelölt eredeti, 2. másolat - ahol a másolati példányok mindegyike külön-külön tartalmazta az összes szükséges mellékletet), továbbá a kitöltött formanyomtatvány elektronikus változatát CD-ROM formátumban két példányban kellett benyújtani "KIOP f Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztési pályázat" megjelöléssel, zárt csomagolásban, személyesen a pályázatban megadott címre. A pályázatírás idejét némileg növelte, hogy a pályázati kiírásokhoz kellett igazítani az ütemtervet, a pályázat igényeihez és a finanszírozási lehetőségekhez kellett szerkeszteni a pályázatot. A külső szakértőt rögtön a kezdeti stádiumban bevonták, akivel részben a projektvezető és a belső stáb személyesen egyeztetett, részben pedig szakmai információkat küldött a pályázatíráshoz. A pályázó terveiben szerepel, hogy amint lesz ilyen, vagy ehhez hasonló a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó pályázat (elsősorban díszkivilágítás, turisztikai látványosságok, technológiafejlesztés) azon a BDK Kft. indulni szándékozik, ennek érdekében folyamatos pályázatfigyelést folytatnak. 5) A pályázat végrehajtására vonatkozó kérdések A pályázat beadása május 21-én történt, a meghatározott időt követelő pályázati elbírálások (2004. augusztus 9.) után az Irányító Hatóság vezetője döntött szeptember 10-én. A támogatási szerződést néhány hónappal a döntést követően november 11-én meg is kötötték (133 millió forintra). 17

18 A projekt végrehajtása során nem következett be olyan esemény, amely késedelmet okozott volna az eredetileg tervezett ütemezésben. A szerződéskötés dokumentációja a BDK Kft-nél található meg. Módosítani nem kellett sem a projekt ütemtervén, sem a kiviteli tervén, sem a végrehajtásában, sem más területen, kivéve a költségvetésén, két okból. Egyrészt, a korszerűsítés munkálatainak megkezdését követően világossá vált, hogy a szükséges lámpatestek darabszáma nem az előre tervezettnek felelt meg, mert a tervdokumentáció elkészítése után az akkor folyó korszerűsítési munkálatok következtében újak is felszerelésre kerültek. (Például 2004 tavaszán a Bartók Béla utat a főváros felújította, s ekkor a lámpatestek cseréjét is elvégezték) illetőleg még szükség volt ott új lámpatestekre, ahol ezt a megvilágítás megfelelő és előírt szintjének biztosítása indokolta - például kimaradt, vagy hiányzott egy lámpa az utcában). Másrészt, nem lehetett pontosan kiszámítani előre a végösszeget (amíg a pontos darabszám nem volt felmérve és az anyagbeszerzés nem történt meg), így körülbelül 10 % költségcsökkentéssel fejezte be a pályázó a projektet. Így szükség volt egy szerződésmódosításra a csökkentett költségek okán, amelyet a felek szeptember 5-én írtak alá (a pályázaton eredetileg elnyert 133 millió forint helyett 121 millió forintra változott a támogatás mértéke). A szerződéskötés során a partnerekkel való viszony konszenzuális, együttműködő volt. Az Energiaközpont Kht., a pályázat végrehajtásáért felelős Közreműködő Szervezet jelentette a közvetlen kapcsolatot, sor került többször is konzultációra. Folyamatos információáramlás volt jellemző a szerződéskötés, illetve módosítás során. A cég külső pályázatkészítőt alkalmazott, aki személyes tanácsadással és információkkal segítette a pályázat elkészítését, de sem a szerződéskötés stádiumában sem pedig a projekt végrehajtása során nem volt jelen. Alapvetően jellemző volt a nagy adminisztrációs teher a pályázón, hiszen a pályázat kiírásában, mint a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében (1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 438/2001/EK bizottsági rendelet 4. cikke) rögzített ún. helyszíni ellenőrzések érintették a pénzügyi elszámolásokat, és más dokumentációt a pályázat elkészítésének stádiumától a projekt végrehajtását követő meghatározott időszakig. 18

19 Az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat elkülönített módon szükséges volt tárolni és nyilvántartani, amely alapfeltétele az ellenőrzési jogosultság érvényesítésének. A 1260/1999. EK Rendelet cikke értelmében a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a program záróegyenlegének az Európai Bizottság által történő kifizetését követő 3 évig kell megőrizni. A programok záróegyenlegének kifizetésére várhatóan második felében illetve ben kerül sor, így a dokumentumokat december 31.-ig kell megőrizni. A felállított projektszervezet alapvetően belső munkatársakból állt. A projektmenedzser elsődlegesen a finanszírozási viszonyokat felügyelte, valamint biztosította a projekt zavartalan lebonyolítását. A magasan képzett műszaki szakemberek a végrehajtás irányításában vettek részt. A cég kijelölte a beruházási vezetőt, akinek a konkrét végrehajtás felügyelete és koordinálása volt a feladata. (Budapestet 4 területre osztották fel a munkavégzés szempontjából, amelyek élén 4 művezető állt.) A év folyamán, 6 ütemre beosztottan, 15 fővárosi kerületet érintve, a csaknem 30 éves elöregedett, korszerűtlen, nagyfogyasztású lámpatestek az előzetes felmérések által alátámasztottan indokolt helyeken történő cseréje megtörtént. A beruházás két éven belül megvalósult, s annak karbantartásokkal megnövelt teljes élettartama 20 év. Folyamatos egyeztetés zajlott a BDK Kft. tulajdonosaival a projekt végrehajtásának teljes szakaszában, a cég nagyfokú önállósága mellett. Az Energiaközpont Kht.-nak, mint a projekt végrehajtásáért felelős Közreműködő Szervezetnek, negyedévente jelentést kellett küldeni a munkálatok előrehaladtáról, amelyekkel kapcsolatban probléma nem merült fel. A pályázó cég projektjével kapcsolatos kommunikációja többrétű volt, és több színtéren bonyolódott. Hangsúlyos szerepet játszott a kommunikációban a BDK Kft. honlapja ( amely bemutatta a sikeres pályázatot összefoglaló jelleggel, az eszközöket, amelyekkel a korszerű és energiatakarékos felhasználást megvalósítják, továbbá fényképeket is közöltek a díszkivilágított fővárosról. 19

20 Forrás: nyitóoldala A nyertes pályázat kapcsán a pályázó közös sajtótájékoztatót tartott Demszky Gáborral, Budapest főpolgármesterével. Említésre érdemes a Világítástechnikai Társaság Ankétje őszén, amelyen az egyik előadás témája volt a korszerűsítés, s ezen a sikeres pályázat és cége is bemutatásra került. Mivel a BDK Kft. belső munkatársai együtt dolgoztak a pályázat előkészítésének stádiumától a végrehajtásig, külső partnerek pedig a végrehajtás során nem voltak, a projekthez kapcsolódó speciális belső kommunikációra nem volt szükség. 20

21 6) A projekt finanszírozására, közbeszerzésre, ellenőrzése vonatkozó kérdések A pályázaton a BDK Kft millió forint, vissza nem térítendő támogatást kapott, hogy elvégezze a főváros közvilágításának korszerűsítését, összesen 8100 darab lámpatest kicserélésével. (A pályázatra egyébként maximum 300 millió forint értékben lehetett pályázni). A munkálatok felmérésekor kiderült költség csökkenések okán szerződésmódosításra került sor szeptember 5-én, melynek értelmében a támogatási összeg 121 millió forintra változott. A projekt összköltsége 462 millió forint volt, amelyből a BDK Kft 40 % önrészt mutatott be, továbbá a pályázaton nyert támogatása 121 millió forint volt (a módosított szerződésnek megfelelően) és a teljes összeghez szükséges további 30 %-ot a K&H Bank által finanszírozott ún. Német Szénsegély Hitelből (GKM - Energiatakarékossági Hitel Alap) fedezték. A KIOP által a pályázatot meghirdető GKM, mint utófinanszírozó szerepelt, ennek okán a támogatás nyilvántartása is ennek megfelelően zajlott. A kifizetések még nem történtek meg, részben a már fentebb említett adatfeldolgozás nehézkes, időigényes jellege miatt. A BDK Kft. 25 millió forint előleget kért az odaítélt összegből, amelyet a kiíró teljesített, de a végső pénzügyi lezárás még nem történt meg. A folyamatos likviditás eredményes biztosítása elsősorban, a projekt pénzügyekért is felelős vezetőjének sikeres munkáját bizonyítja. A legnagyobb költséget a lámpatestek jelentették (az anyagbeszerzés az összköltségek kétharmadát tette ki), azonban a források előteremtése nem okozott fennakadást a lámpatestek cseréjének ütemezésében sem. A projektmenedzser elmondása alapján a projekt végrehajtása során a cég jogi státusából adódóan nem volt köteles közbeszerzés bonyolítására, közbeszerzés jellegű eljárásra csak az anyagbeszerzés esetében került sor, betartva a közbeszerzési eljárás szabályait (a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 21

22 (Kbt.) által szabályozott módon). Az anyagbeszerzésre való pályáztatást és a kivitelezést a cég maga bonyolította. Az Energiaközpont Kht. felügyelete és jelentéskérési joga mellett - a pénzügyi beszámolók, és elszámolások a cég saját birtokában vannak. Szokatlan módon a pályázat kiírójának saját számlát mutattak be a munka költségeiről, mivel alvállalkozók nélkül, saját bonyolításban dolgoztak a projekt megvalósításán. Ez az elszámolás során a Közreműködő Szervezet számára pontos, minden részletre kiterjedő adminisztrációt és elszámolást igényelt az összes mutatóról (gépkocsi futás teljesítmény, üzemanyag költségek, munkaidő felhasználás, munkautasítások, bérelszámolás, anyagszámla, stb.). A projektmenedzser elmondása szerint a számlák, mellékletek másolatának feldolgozása megnöveli a pályázat kiírójának is az adminisztrációs munkákat, és az adatfeldolgozó program lassan képes csak feldolgozni az információkat, A pályázathoz szükséges dokumentumokat, továbbá a támogatási szerződést (cégszerűen) aláírva az Energiaközpont Kht-hoz a támogatási szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül kellett eljuttatni. Az igazoló dokumentumok és kimutatások az eredetivel megegyező másolatait két példányban cégszerű aláírással a "mindenben megegyezik az eredeti számlával" igazolással kellett benyújtani: teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák, ahol a számlákon a támogatási szerződés kedvezményezettjének aláírásával (cégszerű) kellett igazolnia a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét, az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat, átutalás esetén bankszámlakivonatot, vagy banki igazolást. Valamennyi határidőt a pályázó a projekt során tartani tudta. A munka előrehaladásának mérése, értékelése folyamatos beszámolókon keresztül történt. A projekt speciális tárgyából következően a felszerelt lámpatesteket havonta ellenőrizte a pályázó, amelyről adminisztrációt vezetett. A projekt megvalósítása során természetszerűleg bizalmas ügykezelés volt jellemző, s a dokumentációkhoz az illetékesek fértek hozzá. A privát dokumentumok szabályos kezelésével kapcsolatban nem merült fel aggály. Az alátámasztó dokumentumokat a pályázó az ellenőrzések során rendelkezésre bocsátotta. A projekt 50 % energia- (1 MW teljesítmény a megtakarítás 8100 db lámpatest cseréjét követően) és az ehhez tartozó költségmegtakarítást eredményezett, ez 22

23 éves szinten évi költségszintet alapul véve 160, 32 millió forint megtakarítást jelent évente. 23

24 7) Következtetések Fejezetek Tanulságok Pályázó szervezet és a projekt bemutatása - A pályázó szervezet vállalkozás. A Budapesti Díszés Közvilágítási Kft, a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal és az Elmű Rt. közös tulajdonában álló társaság. - A projekt a strukturális alapok támogatása nélkül jóval kisebb volumenben és más ütemezésben valósult volna meg. - Az projekt kereti között energiatakarékos, nagy hatásfokú lámpatestek kerültek a közterületekre. Stratégai tervezés Projektelőkészítés Pályázatkészítés - A hozzáértő, alapos - a pályázat kiírását jóval megelőző tervezés hozzájárult a pályázat sikeréhez. - A gondos előkészítés, minőségi követelmények kidolgozása és betartása biztosította a magas színvonalat és a gördülékeny végrehajtást. - A pályázat elkészítésében elsődlegesen a pályázó cég belső munkatársai vettek részt, de igénybe vették egy külső pályázatkészítő szakértő munkáját is - A projektelőkészítés a tervezés által kijelölt irányban történt meg. - A pályázatírás komplex és rövid határidejű felelősségteljes munka, amely csak akkor vezet eredményre ha a munkacsoport tagjai között folyamatos a kommunikáció. - Figyelemmel kell kísérni a pályázatot kiíró szerve- 24

25 Projektvégrehajtás Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés zet információs forrásait. - Hatékony együttműködés és folyamatos információáramlás-és csere jellemezte a pályázó és az Irányító Hatóság, valamint a fővárosi önkormányzat kapcsolatát. - A pályázat a finanszírozás fölültervezése okán kellett módosítani a szerződésen, egyéb területen minden tervszerűen, a határidőket betartva haladt. - A pályázat előkészítése, elkészítése, és a nyertes projekt végrehajtása során részben a pályázó szakmai felkészültsége okán nehézségek nem merültek fel. 8) Összefoglalás Az itt bemutatott pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Irányító Hatósága hirdette meg Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése címmel. A pályázat beadása május 21-én történt, a meghatározott időt követelő pályázati elbírálások (2004. augusztus 9.) után az Irányító Hatóság vezetője döntött szeptember 10-én. A támogatási szerződést néhány hónappal a döntést követően, november 11-én meg is kötötték (133 millió forintra), a költségek 40%-át a cég állta (banki hitelek, bankgarancia segítségével). Szerződésmódosítás történt szeptember 5-én, 121 millió forintról, a költségeket érintő felmért változások okán. A projekt futamideje június 1. és november 30. közötti periódus. Támogató Közreműködő Szervezet Kedvezményezett A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága Energia Központ Kht. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft Ügyvezető: Horváth Lajos 25

26 Székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Pályázati azonosító Pályázat címe Pénzügyi adatok Projektmenedzser Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése millió Ft (bruttó összköltség) o 121 millió Ft vissza nem térítendő támogatás o 341 millió Ft önrész 184,8 millió Ft 156,2 millió Ft hitel BDK Kft főkönyvelője Szakmai vezető 26

27 Források Budapest Városfejlesztési Koncepció Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Honlapja Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság honlapja CD Jogtár Személyes interjú a Bdk Kft. ügyvezetőjével és projektvezetőjével január 9-én. 27

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya

Részletesebben

NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT

NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT ESETTANULMÁNY/GVOP-2004-4.3.2 Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT GVOP 4.3.1 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető:

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01. BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok, korrózióálló védőbevonattal történő ellátása és festése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása Közbeszerzési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP 2004 3.1.1. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológiai-fejlesztési tevékenységek A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY HEFOP-2004-4.3.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 10-én, 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén. Határozat száma 139/2011.(VIII.10.) 140/2011.(VIII.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 143/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Forrásfoglalás lebonyolítására pályázati

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL KIOP 1.7.0. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 26. Szerző:

Részletesebben

Budapest 2004. november

Budapest 2004. november J E L E N T É S az Országgyű lés részére a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról 2003-2004 Budapest 2004. november Tartalom Bevezetés 2 I. Beszámoló az OBmB

Részletesebben

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói 2 25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat... 52 25.3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés. Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Budapest, 2016. április 26. Elfogadta: A Felügyelőbizottság a 16/2016.(IV.26.) számú

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Yellow book Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV- KOVIZIG) H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. Magyarország Tel: +36 1 477 3510 Fax: +36 1 477 3519 E-mail: titkarsag@kdvkovizig.hu

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye

XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye XX. Vörösvári Napok megnyitója a Fő utca program ünnepélyes zárórendezvénye Kedves Dieter Rubenbauer Polgármester Úr! Kedves Mik József Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Pilisvörösvári Polgárok! Kedves Vendégeink!

Részletesebben

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46 III. évfolyam 2 3 Aktuális feladatok 3 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosításai 6 Az önkormányzatok által alapítható kitüntetésekre vonatkozó jogi szabályozás módosulása 14 A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE II. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az informatika alkalmazás fejlődése

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karácsonyi díszvilágítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karácsonyi díszvilágítás Tájékoztató az eljárás eredményéről - Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karácsonyi díszvilágítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM

Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM Projekt: Költséghely: Oldalszám: 1/10 TARTALOM 1. A projekt adatai 2. Minőségcélok 3. A projektszervezet 4. Felelősségek és hatáskörök (Felelősségi mátrix) 5. Érvényes kiviteli tervdokumentáció jegyzéke

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 234 9 TARTALOM Szemünk fénye-program Sokan azért tekintenek különösen nagy tisztelettel Klebelsberg Kúnó valamikori vallás- és közoktatásügyi miniszterre, mert az ô minisztersége

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013.

Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013. Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 7 2. A Fővárosi Törvényszék személyi

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Fehérvárcsurgói Károlyi kastély kert rekonstrukció t. szerződés módosítása

Fehérvárcsurgói Károlyi kastély kert rekonstrukció t. szerződés módosítása Fehérvárcsurgói Károlyi kastély kert rekonstrukció t. szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje 2007. szeptember - 2 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 I. FÁZIS...5 1. Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról...5

Részletesebben

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSOK ÉS JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÓ- ÉS KÉRDŐÍV A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) lehetőséget kíván teremteni az értékteremtő és hordozó helyi és térségi magyar gazdasági szereplők számára,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa: Borsodivánka, Cserépváralja, Egerlövő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk községek ivóvízminőség-javítása a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében tárgyú eljárás megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

JELENTES. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14211 2014. október

JELENTES. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14211 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / JELENTES a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 14211 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0277-013/2014.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

2 0 0 1 É V E S J E L E N T É S 1

2 0 0 1 É V E S J E L E N T É S 1 2001 ÉVES JELENTÉS 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELNÖK ELÔSZAVA 3 A VEZÉRIGAZGATÓ ELÔSZAVA 4 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 5 A társaság tulajdonosi szerkezete 6 A vezetés 7 TERMELÉS-ÉRTÉKESÍTÉS 8 Vízminôség 9 Beruházás

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. további működtetésének megtárgyalása Előterjesztő:

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-56/2004/190. Ikt.sz: AM/244/2006. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a - az Adeptus Rt. (Miskolc), - a Betonút Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dokumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ BEVONÁSÁRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag Hódmezővásárhely Polgármesteri

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

Pénzügyi és befektetési tanácsadás tájékoztató

Pénzügyi és befektetési tanácsadás tájékoztató Pénzügyi és befektetési tanácsadás tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/11 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2009 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ SZERVEZETI ADATLAP Szervezetenként és éves programonként egy szervezetnek egy eredeti, és egy másolati

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi Üzleti Terve 2013. május 6. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi

Részletesebben