SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató

2 Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai Általános rész Alapadatok Az kórház felügyeleti szerve Az kórház jogállása A kórház ellátási területe A kórház tevékenységi körei Kórház irányításának résztvevői Munkáltatói jogok A kórház szervezeti felépítése Kórház vezetése Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök Stratégiai igazgató közvetlen szakmai irányítás alá tartozó feladatkörök Operatív és fejlesztési igazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök Gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök Orvos igazgató által koordinált feladatkörök Ápolási igazgató által koordinált feladatkörök Az kórház működését segítő fórumok, szervezetek Vezetői munkakörök Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Kórház vezetése Főigazgató Stratégiai igazgató feladatköre Operatív és fejlesztési igazgató helyettes feladatköre Gazdasági igazgató feladatköre Orvos igazgató feladatköre Ápolási igazgató feladatköre A vezető beosztású munkavállalók feladatköre Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök Operatív és fejlesztési igazgató helyettes irányítása alá tartozó egységek Gazdasági igazgató irányítása alá tartozó egységek Gazdasági igazgató helyettes által koordinált feladatkörök Orvos igazgató által koordinált feladatkörök Orvos igazgató-helyettes által koordinált feladatkörök Ápolási igazgató által koordinált feladatkörök Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók Gyógyító-megelőző ellátás szervezeti tagozódása Fekvőbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátások Gondozók Központi feladatokat ellátó egységek A kórház működését segítő fórumok és szervezetek Könyvvizsgáló Főigazgatói Tanács Kórházvezetői értekezlet Tudományos Tanács Főorvosi értekezlet Főnővéri értekezlet Osztályértekezletek Összdolgozói értekezlet Érdekképviseletek Szakmai vezető testület Az intézet betegellátásának általános rendje Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás A biztosított betegek intézeti elhelyezése A betegek fekvőbeteg-gyógyintézeti felvétele Előzetes helybiztosítás Sürgősségi beutalás, felvétel Verzió: Oldal: 2/85

3 Átvétel más intézetből Országunk területén tartózkodó külföldi állampolgárok ellátása A kórházi felvételhez a beteg hozzájárulása, beteg kísérőinek felvétele Ügyviteli feladatok A betegek elhelyezése a betegellátó osztályokon A beteg áthelyezése más betegellátó osztályra A beteg szállítása (kísérése) a kórházon belül A betegek elbocsátása a kórházból Alkalmazás szempontjából a hozzátartozók sorrendje A beteg áthelyezése más intézetbe Elhalálozás Szerv- és szövet transzplantáció A beteg és hozzátartozójának tájékoztatása, titoktartási kötelezettség A beteg hozzátartozójának értesítése A betegek kivizsgálása A vizsgálatok Az orvosi vizitek Más osztályok közreműködésével végzett vizsgálatok, az osztályok együttműködése A betegek gyógykezelése, ápolása, gondozása Gyógykezelés Fekvőbeteg osztályok alapvető dokumentumai Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni A betegek ápolása Az ápolási munka során a beteg részére biztosítani kell Az ápolás három fő tevékenységi csoportot tartalmaz A betegek étkeztetése A műtét A betegek műtét előtti kivizsgálása, előkészítése A betegek műtét utáni megfigyelése A műtő működése Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből A műtőkben keletkező veszélyes hulladék nyilvántartása és ártalmatlanítása A járóbetegek ellátása a szakrendeléseken, ambulancián A működés általános szabályai A betegfogadás rendje a szakrendelésen A betegfogadás rendje a fekvőbeteg osztályok ambulanciáján A szakorvosi vizsgálatok rendje A szakrendelések együttműködése A gyógykezelés rendje A szakrendelés orvosa A gondozási módszer alkalmazása A gyógyító-megelőző szolgálatok működése A munkahelyek működési rendje Ügyeleti és készenléti szolgálat A házirend A látogatási rend Egyéb feladatok Képzés, továbbképzés Az egészségnevelési tevékenység A járóbeteg ellátás keretébe tartozó foglalkozás-egészségügyi tevékenység Rendkívüli események jelentési rendszere Ügyvitel Záró rendelkezések Verzió: Oldal: 3/85

4 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai 1.1. Általános rész Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet (továbbiakban Kórház) Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) célja, hogy a Kórház tevékenységeinek szervezeti kereteit, általános működési szabályait, a vezetők és beosztott munkatársak alapvető kötelezettségeit és jogait, valamint a Kórház vezetőinek főbb feladatait, hatásköreit, együttműködési kötelezettségeit rögzítse. Az SzMSz előírásai nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, valamint az Alapító Okirattal. Az SzMSz-ben nem szabályozott vagy részletezett kérdésekben az intézet minőségirányítási rendszerének szabályzatai az irányadók. Az SzMSz-t szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. A szakmai ellátást szabályozó dokumentumokat az intézet minőségirányítási rendszere tartalmazza. Szakmai ellátást szabályozó dokumentumok: - Minőségirányítási kézikönyv - Eljárásutasítások - Szabályzatok - Osztályos működési rendek - Szakmai protokollok - Módszertani levelek 1.2. Alapadatok A kórház megnevezése: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Kórház rövid neve: --- Székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. Telefon: 06-37/ ; 06-37/ Fax: 06-37/ cím: Törzskönyvi azonosító: KSH száma: Adószám: Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár OEP kód: N581 ÁNTSZ kód: A Kórház telephelyei Alapító okirat kelte: Alapító okirat száma: Aszódi Szakrendelő 2170 Aszód, Baross u / Aszódi tüdőgondozó 2170 Aszód, Kossuth Lajos u / (módosításokkal egységes szerkezetben, jelenleg hatályos) /2013/JOG Verzió: Oldal: 4/85

5 1.3. Az kórház jogállása Költségvetési szerv 1.4. Alapítói jogok gyakorlója Emberi Erőforrások minisztere 1.5. A kórház irányító szervének neve Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.6. A kórház középirányító szervének neve Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 1.7. A kórház ellátási területe Az Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral kötött N581 számú az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira vonatkozó szerződés szerint A kórház tevékenységi körei A kórház az OEP szerződésben rögzített ellátási területen fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátást és gondozást végez. A Kórház állami feladatként az egészségügyi ellátó rendszerben végzendő tevékenységét az évi CLIV. törvény (Egészségügyi törvény) határozza meg. sorszám alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása tevékenység Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Járóbetege egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Gyógyszer-kiskereskedelem Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme Természettudományi, műszaki alapkutatás Verzió: Oldal: 5/85

6 sorszám alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása tevékenység Gyermekek napközbeni ellátása Kórház irányításának résztvevői 2.1. Munkáltatói jogok Orvos és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja a kórház alkalmazottai felett. A főigazgató az általa szükségesnek tartott mértékben a munkáltatói jogok gyakorlását az igazgatókra átruházhatja, külön utasítások alapján. Nem ruházható át a munkavállaló felvételének, kinevezésének, kinevezés visszavonásának, közalkalmazotti jogviszony létesítésének-, megszüntetésének, munkabér megállapításának és a felelősségre vonásának joga. Verzió: Oldal: 6/85

7 2.2. A kórház szervezeti felépítése főigazgató stratégiai igazgató orvos igazgató közvetlen irányítású egységek gazdasági igazgató orvos igazgató helyettes aszódi járóbeteg szakrendelő járóbeteg rehabilitáció járóbeteg szakellátás főorvosai, orvosai gondozók vezető főorvosai gondozók főorvosai gondozók orvosai vértranszfúziós osztály vezető főorvosa vértranszfúziós osztály orvosa pathológiai osztály vezető főorvosa házi gyermekorvosi ügyelet radiológia vezető főorvosa radiológia főorvosai, orvosai központi laboratórium központi háziorvosi ügyelet közvetlen irányítású szervezeti egységek sürgősségi betegellátó osztály vezető főorvosa sürgősségi betegellátó osztály főorvosai sürgősségi betegellátó osztály orvosai fekvőbeteg szakellátás vezető főorvosai fekvőbeteg szakellátás főorvosai fekvőbeteg szakellátás orvosai közpoti műtő vezető főorvosa intézeti főgyógyszerész gyógyszerész dietetikus főorvos infektológus/higiénikus főorvos fekvőbeteg szakellátás főnővérei fekvőbeteg szakellátás szakdolgozói, adminisztrátorai anaesthesia vezető asszisztense anaesthesia asszisztensei vezető műtősszakasszisztens műtősszakasszisztensek műtőssegédek gyógyszertár vezető asszisztense gyógyszertári asszisztensek vényforgalmú gyógyszertár asszisztensei vezető dietetikus dietetikusok higiéniai csoport higiénia központi sterilizáló takarítási csoport ápolási igazgató vértranszfúziós osztály vezető asszisztense vértranszfúziós osztály szakdolgozói, adminisztrátora pathológia vezető asszisztense pathológia szakdolgozói, adminisztrátora járóbeteg szakrendelő vezető asszisztense járóbeteg szakellátás szakdolgozói, adminisztrátorai információ adminisztrátorai gondozók vezetőasszisztensei gondozók asszisztensei, adminisztrátorai radiológia vezető asszisztense radiológia asszisztensei, adminisztrátorai intézeti védőnő intézeti diabetológiai szakápoló betegszállítási csoport betegszállítók operatív és fejlesztési igazgató helyettes főmérnöki iroda titkárság menedzser asszisztensek kézbesítő irattár gépkocsivezetők minőségirányítási vezető minőségirányítási referens PR menedzser belső ellenőr jogász humánpolitikai iroda projektiroda projektmenedzserek projekt asszisztens Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Családi Napközi (CSANA) (Kistücsök) informatikai iroda műszaki és üzemeltetési iroda kertészet élelmezés titkársági asszisztens karbantartási csoport karbantartási asszisztens karbantartók lift, telefonközpont kezelők belső szállítók biztonsági és porta szolgálat munka-, tűz- és környezetvédelmi szaktanácsadó Jelmagyarázat gazdasági igazgató helyettes pénzügyi és beszerzési iroda számviteli csoport pénztár anyaggazdálkodási csoport raktárak finanszírozási és kontrolling csoport kiszervezve működik, nem tartozik a rendszer hatálya alá függelmi kapcsolatot jelöl szakmai kapcsolatot jelöl (stratégiai igazgató) szociális munkás textilkezelők mosoda szakmai kapcsolatot jelöl (operatív és fejlesztési igazgató helyettes) Verzió: Oldal: 7/85

8 Gyógyító, megelőző, rehabilitációs ellátás fekvőbeteg szakellátás sürgősségi betegellátó osztály járóbeteg szakellátás diagnosztika gondozók központi feladatokat ellátó egységek hatvani telephely aszódi telephely hatvani telephely aszódi telephely hatvani telephely aszódi telephely vértranszfúziós osztály aktív betegellátás traumatológia sebészet szülőszoba központi műtő egynapos sebészeti ellátás szemészet belgyógyászat gasztroenterológ ia nefrológia kúraszerű ellátás belgyógyászat neurológia kúraszerű ellátás neurológia csecsemő- és gyermekgyógyászat újszülött krónikus - rehabilitációs ellátás krónikus belgyógyászat mozgásszervi rehabilitáció traumatológiai szakrendelés sebészeti szakrendelés érsebészeti szakrendelés urológiai szakrendelés szülészetnőgyógyászati szakrendelés anaeszthesiológiai szakrendelés mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés neurológiai szakrendelés csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés szülészetnőgyógyászat foglalkozásegészségügyi szolgálat belgyógyászati szakrendelés nephrológiai szakrendelés endokrinológia szakrendelés kardiológiai szakrendelés diabetológiai szakrendelés haematológiai szakrendelés reumatológiai szakrendelés osteoporozis szakrendelés gyermekkardiológiai szakrendelés fül- orr- gége szakrendelés szemészeti szakrendelés audiológiai szakrendelés gasztroenterológiai szakrendelés fogszabályozás bőrgyógyászati szakrendelés tüdőgyógyászati szakrendelés diabetológiai szakrendelés ortopédiai szakrendelés onkológiai szakrendelés pszichiátriai szakrendelés szemészeti szakrendelés belgyógyászat sebészet fül- orrgégészet szülészetnőgyógyászat fül-orr-gégészet mozgásterápia gyógymasszázs fizioterápia bőr- és nemibeteg szakrendelés neurológiai szakrendelés ortopédiai szakrendelés urológiai szakrendelés reumatológiai szakrendelés pszichiátriai szakrendelés kardiológiai szakrendelés tüdőgyógyászati szakrendelés audiológia pathológia radiológia röntgendiagnos ztika ultrahang szakrendelés CT szakrendelés labor röntgen ultrahag labor Jelmagyarázat: tüdőgondozó stabil ernyőfény szűrés pszichiátriai gonodzó bőr-és nemibeteg gondozó onkológiai gondozó kiszervezve működik tüdőgondozó bőr- és nemibeteg gondozó pszichiátriai gondozó csak a hatvani telephelyen lát el központi feladatokat transzfuziológia járóbeteg rehabilitációs központ fizikoterápia mozgásterápiagyógytorna gyógymasszázs intézeti diabetológiai szakápoló szociális munkás intézeti védőnő dietetikai csoport betegszállító csoport központi sterilizáló intézeti gyógyszertár higiéniai csoport gyermekgasztro enterológia intenzív ellátás intenzív betegellátás anaesthesiológia Verzió: Oldal: 8/85

9 2.3. Kórház vezetése - főigazgató - stratégiai igazgató - operatív és fejlesztési igazgató helyettes - gazdasági igazgató - gazdasági igazgató helyettes - orvos igazgató - orvos igazgató helyettes - ápolási igazgató - minőségirányítási vezető Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök - PR menedzser - belső ellenőr - jogász - humánpolitikai iroda - projektiroda - projektmenedzserek - projektasszisztens - egészségfejlesztési iroda (EFI) - családi napközi (Kistücsök) Stratégiai igazgató közvetlen szakmai irányítás alá tartozó feladatkörök - orvos igazgató - orvos igazgató helyettes - ápolási igazgató - minőségirányítási vezető - projektiroda - finanszírozási és kontrolling csoport Operatív és fejlesztési igazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök - főmérnöki iroda - titkárság - menedzser asszisztensek - kézbesítő - irattár - gépkocsivezetők Gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök - gazdasági igazgató helyettes - pénzügyi és beszerzési iroda - számviteli csoport - pénztár - anyaggazdálkodási csoport Verzió: Oldal: 9/85

10 - raktárak - finanszírozási és kontrolling iroda - élelmezés - informatikai iroda - műszaki és üzemeltetési iroda - titkársági asszisztens - karbantartási csoport - karbantartási asszisztens - karbantartók - kertészet - lift, telefonközpont - belső szállítók - biztonsági és portaszolgálat - munka-, tűz- és környezetvédelmi szaktanácsadó Orvos igazgató által koordinált feladatkörök - ápolási igazgató - sürgősségi betegellátó osztály vezető főorvosa, orvosai - fekvőbeteg szakellátás vezető főorvosai - fekvőbeteg szakellátás főorvosai, orvosai - központi műtő vezető főorvosa - vezető műtős szakasszisztens - műtős szakasszisztensek - műtőssegédek - intézeti főgyógyszerész - gyógyszerész - vényforgalmas gyógyszertár - infektológus/higiénikus főorvos - dietetikus főorvos - orvos igazgató helyettes - gondozók vezető főorvosai, orvosai - járóbeteg szakellátás főorvosai, orvosai - vértranszfúzió osztály vezető főorvosa, orvosa - patológiai osztály vezető főorvosa - radiológia vezető főorvosa, orvosai - házi gyermekorvosi ügyelet - központi laboratórium - központi háziorvosi ügyelet Ápolási igazgató által koordinált feladatkörök - sürgősségi betegellátó osztály főnővére - sürgősségi betegellátó osztály szakdolgozói, adminisztrátorai - fekvőbeteg szakellátás főnővérei - fekvőbeteg szakellátás szakdolgozói, adminisztrátorai - anaesthesia vezető asszisztense, asszisztensei - vértranszfúziós osztály vezető asszisztense, asszisztensei, adminisztrátora - járóbeteg szakrendelő vezető asszisztense - járóbeteg szakellátás szakdolgozói, adminisztrátorai Verzió: Oldal: 10/85

11 - információ adminisztrátorai - gondozók vezető asszisztensei, asszisztensei, adminisztrátorai - vezető dietetikus - dietetikusok - patológia vezető asszisztense, szakdolgozói, adminisztrátora - radiológia vezető asszisztense, asszisztensei, adminisztrátorai - gyógyszertár vezető asszisztense, asszisztensei - betegszállítási csoport - betegszállítók - intézeti diabetológiai szakápoló - intézeti védőnő - szociális munkás - higiéniai csoport - higiénia - központi sterilizáló vezető asszisztense, gépkezelők - takarítási csoport - textilkezelők - mosoda Szakmai felügyeletet gyakorol - vezető műtős szakasszisztens - műtős szakasszisztensek - műtőssegédek Az kórház működését segítő fórumok, szervezetek - Főigazgatói Tanács - Etikai Bizottság - Tudományos Tanács - Felügyelő Tanács - Főorvosi értekezlet - Főnővéri értekezlet - Osztályértekezletek - Összdolgozói értekezletek - Érdekképviseletek - Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) Vezetői munkakörök Vezető tisztségviselő - főigazgató Vezető beosztású munkakörök - stratégiai igazgató - operatív és fejlesztési igazgató helyettes - gazdasági igazgató - orvos igazgató - ápolási igazgató Verzió: Oldal: 11/85

12 Vezetői feladatot ellátó munkakörök: - vezető főorvosok - fekvőbeteg szakellátás főnővérei - irodavezetők Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre, ellenőrzésre jogosult személyek: 1. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai 2. Felkért szakértő testület tagjai 3. Közbeszerzési eljárás ellenőrzésére jogosult személy Költségvetés és egyéb pénzeszközök, állami, önkormányzati támogatások felhasználásával összefüggő javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személyek: - főigazgató - gazdasági igazgató - stratégiai igazgató - gazdasági igazgató helyettes - főmérnök - projektiroda vezető - projektasszisztens 3. Kórház vezetése 3.1. Főigazgató A Kórház munkaszervezetének elsőszámú vezetője a főigazgató vagy igazgató (a továbbiakban: főigazgató). A Kórház ügyeinek intézését és törvényes képviseletét az ÁEEK által választott egy főigazgató látja el. A kórház képviseletére egy személyben jogosult. A főigazgató jogosult kialakítani és működtetni a Kórház munkaszervezetét, valamint ellátni a munkáltatói jogokat a Kórház munkavállalói felett. A főigazgató feladata különösen: - vezetőhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, - a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, - a vezetőhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása, - az intézeti szabályzatok kiadása, - az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása, - a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése, valamint - mindaz, amit jogszabály a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utal, Verzió: Oldal: 12/85

13 - a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért, - minden üzleti évet követően a jogszabályokban és az ÁEEK által előírt módon és határidőben elkészíti a Kórház mérlegét, nyereség, illetve a veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt az ÁEEK elé terjeszteni, - jogosult az ÁEEK elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására, - tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat, - az alapító okirat módosításának ÁEEK elé terjesztése; - a főigazgató gondoskodik a Kórház üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a kórház mérlegét és vagyonkimutatását, és azokat az ÁEEK elé terjeszti; - közvetlenül irányítja a kórház humánpolitikai feladatellátását; - tervezi a humánerőforrás-szükségletet; - tervezi, koordinálja és ellenőrzi a kórház humánpolitikai tevékenységét; - megköveteli a munkavédelmi, valamint a tűzvédelmi előírások kórházi szintű betartását; - folyamatosan megköveteli a kórházi szintű általános rend- és munkafegyelem megtartását; - a kórház kiadmányozásra jogosult vezetője; - gondoskodik a szervezeti egységeknél az adatvédelmi-, valamint a minőségügyi előírások betartásáról; - ellenőrzi a szervezeti egységeknél a házirend rendelkezéseinek végrehajtását; - ellenőrzi a szervezeti egységeknél a jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak végrehajtását; - a szervezeti egységek munkavállalóinak továbbképzésének biztosítása és felügyelete; A főigazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, - egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója jogosult. A főigazgatót akadályoztatása esetén orvos-szakmai kérdésekben az orvos igazgató, gazdálkodással kapcsolatos feladataiban a gazdasági igazgató helyettesíti, illetve ellátnak minden olyan feladatot, amit a főigazgató ezen időszak alatt a hatáskörükbe utal, külön megbízás alapján. A főigazgatót feladatainak ellátásában vezetőhelyettesek, valamint a szakmai vezető testület segítik. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó feladatokat, aláírási jogosultságokat (utalványozás, kötelezettségvállalás) a Kötelezettségvállalási Rend tartalmazza. Közvetlen beosztottai - gazdasági igazgató - stratégiai igazgató - operatív és fejlesztési igazgató helyettes - orvos igazgató - minőségirányítási vezető - PR menedzser Verzió: Oldal: 13/85

14 - jogász - belső ellenőr Közvetlen irányítású szervezeti egységek - humánpolitikai iroda - projektiroda Az egységek irányítását az irodavezetőkön keresztül látja el. Verzió: Oldal: 14/85

15 FŐIGAZGATÓ hatáskör/felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok A kórház Alapító Okirat módosításra történő előterjesztése X tulajdonos/fenntartó X jogász X Tulajdonosi döntések előkészítése X tulajdonos/fenntartó X Beszámolók elkészítése X tulajdonos/fenntartó X X X X A kórház célkitűzéseinek, stratégiájának kialakítása A kórház üzleti tervének elkészítése X A kórház üzleti kapcsolatainak kialakítása és fenntartása A kórház szolgáltatás portfóliójának kialakítása Szerződéskötés a hatáskörébe tartozó értékhatárig Szerződéskötés a hatáskörébe tartozó értékhatár felett X X X X gazdasági igazgató X X X X orvos igazgató X X X X stratégiai igazgató X tulajdonos/fenntartó X X X X gazdasági igazgató X X X X orvos igazgató X X X X stratégiai igazgató X tulajdonos/fenntartó X X X X gazdasági igazgató X X X X orvos igazgató X X X X stratégiai igazgató X X X X orvos igazgató X gazdasági igazgató X stratégiai igazgató X szakmai egységvezetők X X X gazdasági igazgató X X tulajdonos/fenntartó X Verzió: Oldal: 15/85

16 FŐIGAZGATÓ hatáskör/felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok A kórház munkaszervezetének kialakítása A kórház általános képviselete X A kórház jogi képviseletének biztosítása A kórház igazgatóinak, igazgatóhelyetteseinek kinevezése, szervezeti egység vezetőinek kinevezése, kinevezésük visszavonása, felmentése, felettük a munkáltatói jogkör gyakorlása. A kórház munkavállalói felett a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása. Vagyongazdálkodási stratégia kialakítás, végrehajtása. Vagyongazdálkodás az alapító okirat szerinti limitig. Vagyongazdálkodás az alapító okirat szerinti limit felett. Koordinációs, tanácskozó testületek létrehozása és működtetése. A kórház működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, X gazdasági igazgató X X orvos igazgató X X stratégiai igazgató X X X jogász X X X humánpolitikai irodavezető X X humánpolitikai irodavezető X X X gazdasági igazgató X X X X X X gazdasági igazgató X X X X alapító X X X X orvos igazgató X gazdasági igazgató X stratégiai igazgató X orvos igazgató X X gazdasági igazgató X X Verzió: Oldal: 16/85

17 FŐIGAZGATÓ hatáskör/felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok ezek összehangolása. belső ellenőr X X X A kórház szervezeti működéi szabályzatának kidolgozása, módosítása. A kórház működését szabályozó dokumentáció kidolgozása, aktualizálásuk koordinálása. X belső ellenőr X X X X orvos igazgató X X gazdasági igazgató X X belső ellenőr X X X A kórház szervezeti-működési hatékonyság vizsgálatának kezdeményezése, szervezeti-működési tartalékainak feltárása, mobilizálása. A szervezeti egységek üzleti tervezése. A szakmai egység vezetők teljesítményértékelésének kialakítása és végrehajtása. A szervezeti egység beszerzései külső szállítóktól a vonatkozó szabályzatban megjelölt értékhatárig. X X orvos igazgató X X gazdasági igazgató X X gazdasági igazgató X X szervezeti egységek vezetői X X X humánpolitikai irodavezető X X X szakmai egység vezetők X orvos igazgató X gazdasági igazgató X A szervezeti egységek beszerzései külső szállítóktól a vonatkozó szabályzatban megjelölt értékhatár felett X szakmai egység vezetők X X orvos igazgató X gazdasági igazgató X X Szerződéskötés a szervezeti egység és a belső szolgáltatók között. X gazdasági igazgató X szakmai egység vezetők X Verzió: Oldal: 17/85

18 FŐIGAZGATÓ hatáskör/felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok A szervezeti egységek belső ösztönzési rendszerének jóváhagyása. X szakmai egység vezetők X humánpolitikai irodavezető X Irányítja, szervezi, ellenőrzi a Kórház beruházásait X X orvos igazgató X X gazdasági igazgató X X szakmai egység vezetők X Verzió: Oldal: 18/85

19 3.2. Stratégiai igazgató feladatköre - koordinálja és szakmailag folyamatosan felügyeli a Kórházban folyó pályázatokat (különösen az ÉMOP, KEOP és TIOP pályázatok vonatkozásában), tevékenyen részt vesz azok megvalósításában, - folyamatosan elemzi, értékeli a kórházi finanszírozás helyzetét, javaslatot tesz az főigazgatónak a szükséges korrekciók, intézkedések megtételére, - részt vesz a kórház rövid-, és középtávú orvos-szakmai stratégiájának kidolgozásában, megvalósításában, - orvos igazgató munkájának operatív segítése, - közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában, - kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel, - figyelemmel kíséri és ellenőrzi a betegellátó egységek teljesítményét, az előírt finanszírozási normatívák és működési mutatók betartását. Hatásköre Feladatának ellátásához jogosult valamennyi szervezeti egységtől adatot kérni, kivéve konkrét béradatokat. Felelőssége - Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. - Felelős az ellenőrző munka elvégzéséért, az észlelt hiányosságok jelentéséért. Közvetlen szakmai irányítása alá tartozik - orvos igazgató - orvos igazgató helyettes - ápolási igazgató - minőségirányítási vezető - projektiroda - finanszírozási és kontrolling csoport A stratégiai igazgatót távolléte, akadályoztatása esetén az orvos igazgató helyettesíti. Verzió: Oldal: 19/85

20 STRATÉGIAI IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok A szükséges finanszírozási és kontrolling információval ellátja a vezetési szinteket és a szervezeti egységeket Folyamatosan elemzi, értékeli a kórházi finanszírozás helyzetét, javaslatot tesz a főigazgatónak a szükséges korrekciók, intézkedések megtételére Javaslattételi jogkörrel rendelkezik a szakmai irányításával működő szervezeti egységben dolgozók tekintetében, a munkáltatói jogok gyakorlása kérdéseiben X X főigazgató X X X gazdasági igazgató X X orvos igazgató X X szakmai egység vezetők X X gazdasági igazgató X X főigazgató X X X főigazgató X Ellenőrzi a Kórház szervezeti egységeinek működését szakterületének szempontjai alapján X főigazgató X szakmai egység vezetők X A finanszírozás, és a kontrolling tevékenységekre vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat véleményezi X főigazgató X gazdasági igazgató X Elkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a tanácsadó testületek elé kerülő előterjesztéseket, beszámolókat Véleményezi a szakmai irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását X X főigazgató X főigazgató X X humánpolitikai irodavezető X Verzió: Oldal: 20/85

21 STRATÉGIAI IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok koordinálja és szakmailag folyamatosan felügyeli a Kórházban folyó pályázatokat kórház rövid-, és középtávú orvosszakmai stratégiájának kidolgozása, megvalósítása közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában, kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel X X X X X X X X X X főigazgató X X X minőségirányítási és pályázati irodavezető X X szervezeti egységvezetők X X főigazgató X X orvos igazgató X X főigazgató X X orvos igazgató X X X ápolási igazgató X főigazgató X X orvos igazgató X betegjogi képviselő X Verzió: Oldal: 21/85

22 3.3. Operatív és fejlesztési igazgató helyettes feladatköre - a kórház szervezeti egységei és vezetői közötti koordinációs feladatok ellátása, - a főigazgató által rábízott a kórház folyamatos működése szempontjából kiemelt, komplex feladatok koordinálása, - koordinálja a kórházban futó közbeszerzési eljárásokat, - folyamatosan kapcsolatot tart a megbízott közbeszerzési szakértővel és az intézeti jogászszal, - tevékenyen részt vesz a kórházban futó pályázatok megvalósításában, - a szakmai igazgatók és az irodavezetők bevonásával elkészíti a kórház rövid-, közép-, és hosszú távú fejlesztési tervét, - koordinálja a jóváhagyott fejlesztési terv megvalósítását, elemzi az attól való eltérést. Hatásköre Feladatának ellátásához jogosult valamennyi szervezeti egységtől adatot kérni, kivéve konkrét béradatokat. Felelőssége - Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. - Felelős az ellenőrző munka elvégzéséért, az észlelt hiányosságok jelentéséért. Közvetlen irányítása alá tartozik - főmérnöki iroda - titkárság - menedzser asszisztensek - kézbesítő - irattár - gépkocsivezetők Közvetlen kapcsolatot tart - orvos igazgató - ápolási igazgató - minőségirányítási vezető - gazdasági igazgató helyettes - PR - humánpolitikai iroda - projektiroda - élelmezés - informatikai iroda - központi gondnokság - műszaki és üzemeltetési iroda Verzió: Oldal: 22/85

23 3.4. Gazdasági igazgató feladatköre A gazdasági igazgató gondoskodik a kórház üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. A gazdasági igazgató feladata különösen: - a költségvetési szerv gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, - előterjeszti az éves üzleti tervet a főigazgató felé jóváhagyásra; - pénzügyi-gazdasági szempontból folyamatosan ellenőrzi az éves üzleti terv végrehajtását; - előkészíti a kórház éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveit, majd előterjeszti a főigazgató felé jóváhagyásra; - elkészíti a kórház számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot a főigazgató számára jóváhagyásra; - elkészíti a kórház mérlegét a főigazgató számára jóváhagyásra; - javaslatot dolgoz ki az adózás utáni eredmény felhasználására; - a kórház számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett javaslatot a főigazgató jóváhagyásával előterjeszti a fenntartó felé, és végrehajtja a fenntartó döntését; - a kórház mérlegének elfogadására tett javaslatot előterjeszti a kórház fenntartója felé a főigazgató jóváhagyásával; - javaslatot tesz a kórház adózás utáni eredményének felhasználására a fenntartó felé a főigazgató jóváhagyásával; - a munkaidő-kihasználás és egyéb mutatók gazdaságossági szempontú felügyelete; - elkészíti a kórház egészére, illetve szervezeti egységenként az üzleti terv alapján az éves (köz)beszerzési tervet a főigazgató jóváhagyásával; - ellenőrzi a munkatársak szakmai tevékenységét; - pénzügyi-gazdasági szempontból folyamatosan ellenőrzi az éves üzleti terv végrehajtását a közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységeknél; - irányítja a műszaki és intézményüzemeltetési feladatokat és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. A gazdasági igazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, az Eütv (1) bekezdés e) pontja alapján a gazdasági vezető tekintetében a díjazás megállapítása a kinevezési jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatójának hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Intézmény főigazgatója jogosult. Hatásköre - Beszámoltatja munkatársait, évente értékeli az ellenőrzési munka során szerzett tapasztalatokat, gondoskodik a munka- és számviteli fegyelem megtartásáról. - Beszámoltatja, terv szerint, szükség esetén, illetve alkalomszerűen az irodavezetőket. Felelőssége - Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. - Felelős az ellenőrző munka elvégzéséért, az észlelt hiányosságok jelentéséért. Verzió: Oldal: 23/85

24 Közvetlen irányítású szervezeti egységek - gazdasági igazgató helyettes - pénzügyi és beszerzési iroda - finanszírozási és kontrolling csoport - élelmezés - informatikai iroda - központi gondnokság - kertészet - lift, telefonközpont kezelők - belső szállítók - műszaki és üzemeltetési iroda - általános karbantartási csoport - hibaelhárítási csoport - porta - munka-, tűz- és környezetvédelmi szaktanácsadó Az egységek irányítását az irodavezetőkön keresztül látja el. Verzió: Oldal: 24/85

25 A felsorolt vezetőkön keresztül közvetve a gazdasági-, műszaki terület valamennyi dolgozóját irányítja. GAZDASÁGI IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése A pénzügyi és számviteli irodavezető, a műszaki és logisztikai irodavezető, az informatikai irodavezető és az ÉLelmezési irodavezető munkájának koordinálása és ellenőrzése. Irányítja, ellenőrzi a szakmai munkával összhangban a Kórház gazdálkodását Szervezi a Kórház vagyongazdálkodását Koordinálja a Kórház gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, utasítások, szabályzatok végrehajtását, ellenjegyzi az e területekre vonatkozó Kórházi belső szabályzatokat X X X főigazgató X főigazgató X orvos igazgató X szakmai egység vezetők X X X X főigazgató X X X főigazgató X Ellenőrzi a Kórház egységeiben folytatott gazdálkodási tevékenységgel összefüggő feladatokat X főigazgató X szakmai egység vezető X X Ellenőrzi, elemzi a gazdálkodás eredményeit, folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli a gazdálkodás hatékonyságát az ésszerűség és a takarékos gazdálkodás, valamint a biztonságos betegellátás követelményei alapján. X főigazgató X X X Verzió: Oldal: 25/85

26 GAZDASÁGI IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése Iránymutatást ad a szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkájához, ellenőrzi az előírások betartását. Az irányításával működő szervezeti egységekben és a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók képzésének, továbbképzésének szervezése X szakmai egység vezetők X X X X főigazgató X Együttműködés a belső ellenőrzésben X főigazgató X Irányítja, ellenőri, szervezi a Kórházi követelések, a Kórházat megillető térítési díjak behajtását Az irányítása alatt álló területen a minőségirányítási rendszert működteti Javaslattételi jogkörrel rendelkezik az irányításával működő szervezeti egységekben dolgozók, és a közvetlenül hozzátartozó dolgozók tekintetében, a munkáltatói jogok gyakorlása kérdéseiben, valamint átcsoportosítással kapcsolatban Javaslatot tesz a Kórház létszám- és bérgazdálkodási elveit, feladatait illetően Intézkedik az irányítása alá tartozó területeken a szükségessé váló munkaerő átcsoportosításokról X X főigazgató X X X minőségirányítási vezető X X X X irodavezetők X X főigazgató X X X főigazgató X X főigazgató X irodavezetők X Verzió: Oldal: 26/85

27 GAZDASÁGI IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése Részt vesz a Kórház fejlesztési és rekonstrukciós terveinek kidolgozásában Ellátja a pénzügyi és finanszírozási jellegű kérdések tekintetében a Kórház képviseletét a főigazgató által meghatározott kérdések tekintetében (átruházott hatáskörben) Elkészíti a gazdálkodásra, pénzgazdálkodásra, pénzkezelésre, leltározásra, selejtezésre, a betegek értéktárgyaira, kezelésére és megőrzésére vonatkozó, valamint a feladatkörébe tartozó egyéb ügyekre vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat, beszámolókat Elkészíti az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását Elkészíti a Kórházi költségvetést, a Kórházi belső egységek tervezett költség kereteit Elkészíti a meghatározott gazdasági, gazdálkodási beszámolókat Felelős a Kórház gazdasági működőképességéért, a Kórház gazdálkodását érintő döntéseiért, belső utasításokért X főigazgató X X X stratégiai igazgató X X X X főigazgató X főigazgató X X minőségirányítási vezető X X szervezeti egységvezetők X X főigazgató X X főigazgató X X főigazgató X X főigazgató X Verzió: Oldal: 27/85

28 GAZDASÁGI IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése Felelős az ellenőrzési feladatai teljesítéséért, a feltárt mulasztások, hiányosságok megszüntetéséért, hatáskörébe tartozó döntések végrehajtásáért A kórház célkitűzéseinek, stratégiájának kialakítása. A kórház üzleti tervének kialakítása. X A kórház szolgáltatás-portfóliójának (ki)alakítása. X X X főigazgató X X X orvos igazgató X X stratégiai igazgató X X főigazgató X főigazgató X orvos igazgató X stratégiai igazgató X főigazgató X orvos igazgató X stratégiai igazgató X szakmai egység vezetők X Verzió: Oldal: 28/85

29 3.5. Orvos igazgató feladatköre A kórházban nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: - az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete, - az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, - a betegjogi előírások érvényesítése, betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, - az orvosigazgató feladatkörébe tartozik - a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a gyógyintézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: - a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, - a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, - az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, - a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése, - higiénés rend biztosítása és felügyelete, - az kórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése, - az kórházban orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete. - összehangolja és ellenőrzi a fekvőbeteg-ellátó és a diagnosztikai osztályok tevékenységét, - az kórház diagnosztikai, gyógyszerellátási, valamint higiénés munkájának szervezése, irányítása és vezetése - gondoskodik az adatvédelmi, valamint a minőségügyi előírások betartásáról, - tanulmányozza és ellenőrzi az osztályokon: - a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, a diagnózisok közötti eltéréseket, - a gyógyító-megelőző ellátás szakszerűségét, a gyógykezelés időtartamát, - az előírt dokumentáció, az információs tevékenység végrehajtását, szakszerűségét, - az egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, - az etikai követelmények megtartását, - a jogszabályokban, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak végrehajtását, - a munkafegyelem betartását és ezek alapján a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz, illetve saját hatáskörébe tartozó esetekben az intézkedéseket megteszi, - a Gyógyszertár tevékenységét, - felügyeli a dietetikai ellátásért felelős szakorvos munkáját, - az intézet higiénés helyzetét, - irányítja és ellenőrzi a kórház sugárvédelmi felelős orvosának bevonásával a kórház sugárvédelmi munkáját, - kidolgozza a kórház rövid-, középtávú működésének szakmai koncepcióját, - a közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek és bizottságok tevékenységének irányítása, - felelős az irányítása alatt működő szervezeti egységek, testületek tekintetében, azok jogszabályokban, valamint más kötelező előírásokban rögzített szabályos működéséért - ellátja a közvetlen irányítása alatt működő fekvőbeteg ellátó és diagnosztikai osztályok irányítását; - elkészíti a vezető főorvosok munkaköri leírását, és felügyeli a többi orvos munkaköri leírásának elkészítését, - a vezető főorvosokon keresztül felügyeli a szervezeti egységekben orvosi munkakörben foglalkoztatottak munkaköri alkalmassági vizsgálaton való részvételét, - az ápolási tevékenység orvos-szakmai felügyelete Az orvos igazgatót távolléte akadályoztatása esetén az orvos igazgató-helyettes helyettesíti. Verzió: Oldal: 29/85

30 Hatásköre - Beszámoltatja munkatársait, évente értékeli az ellenőrzési munka során szerzett tapasztalatokat a Főorvosi Értekezleten, gondoskodik a fegyelem megtartásáról. - Képviseli a kórházat orvos-szakmai ügyekben külső szerveknél. - Beszámoltatja, terv szerint, szükség esetén, illetve alkalomszerűen helyettesét, a főorvosokat, az intézeti főgyógyszerészt és az ápolási igazgatót. Közvetlen beosztottai - orvos igazgató-helyettes - aszódi járóbeteg szakrendelő - járóbeteg rehabilitáció - gondozók vezető főorvosai - járóbeteg szakellátás főorvosai - vértranszfúzió osztály vezető főorvosa - patológiai osztály vezető főorvosa - házi gyermekorvosi ügyelet orvosai - radiológia vezető főorvosa - központi labor - központi háziorvosi ügyelet - ápolási igazgató - fekvőbeteg szakellátás vezető főorvosai - intézeti főgyógyszerész - infektológus/higiénikus főorvos - dietetikus főorvos Felelős - az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért - a gyógyító megelőző ellátás az egészségügyi törvény előírásainak megfelelő biztosításáért, az etikai helyzetért, a vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért. A felsorolt vezetőkön keresztül közvetve az orvosi, gyógyszerészi, ápolási terület valamennyi dolgozóját irányítja. Verzió: Oldal: 30/85

31 ORVOS IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése A fekvőbeteg ellátás szakmai ellenőrzése. X X főigazgató X A járóbeteg ellátás szakmai ellenőrzése X X főigazgató X stratégiai igazgató X Az ápolás szakmai ellenőrzése X X Osztályértekezleteken történő részvétel, jegyzőkönyvek értékelése. Összehangolja az orvosi és gyógyszerészeti tevékenységet, figyelembe véve a gazdasági, pénzügyi lehetőségeket. Ellátja az ügyeleti tevékenység szervezését, felügyeletét. főigazgató X ápolási igazgató X X szakmai egység vezetők X X X X főigazgató X X X gazdasági igazgató X X X stratégiai igazgató X X X ápolási igazgató X X X X X főigazgató X X A betegpanaszok kivizsgálásában való részvétel, betegjog érvényesülésének figyelemmel kísérése, valamint a betegjogi képviselővel történő kapcsolattartás. X X betegjogi képviselő X X X stratégiai igazgató X X főigazgató X X Egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. A házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése. X stratégiai igazgató X főigazgató X X ápolási igazgató X X osztályvezetők X Verzió: Oldal: 31/85

32 ORVOS IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése A higiénés rend biztosítása és felügyelete. X higiénikus főorvos X A Kórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségellenőrzése. X X minőségirányítási vezető X X Részt vesz az orvosi, gyógyszerész, szakdolgozói továbbképzések előkészítésében, szervezésében, felügyeletében. X stratégiai igazgató X főigazgató X ápolási igazgató X A kórház célkitűzéseinek, stratégiájának kialakítása. A kórház üzleti tervének kialakítása. X A kórház szolgáltatás-portfóliójának (ki)alakítása. Koordinációs, tanácskozó testületek létrehozása és működtetése. A kórház működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, ezek összehangolásának biztosítása. X X gazdasági igazgató X stratégiai igazgató X főigazgató X gazdasági igazgató X stratégiai igazgató X főigazgató X gazdasági igazgató X stratégiai igazgató X szakmai egység vezetők X főigazgató X X X főigazgató X X főigazgató X stratégiai igazgató X X ápolási igazgató X Verzió: Oldal: 32/85

33 ORVOS IGAZGATÓ hatáskör felelősség kapcsolat más szervezeti vezetővel a kapcsolati kötelezettség jellege megnevezett felé döntés-előkészítés, javaslat tétel véleményezés döntés jóváhagyás végrehajtás irányítása végrehajtás információt kap információt ad döntési javaslatot kap döntési javaslatot ad egyeztet véleményt kap véleményt ad végrehajtásra átadja végrehajtásra átveszi végrehajtást ellenőrzi feladatok megnevezése A szakmai szabályzatok betartatása. X A szervezeti egységek munkájának szakmai ellenőrzése. Ellátja a kórházi járóbeteg ellátási dokumentáció szabályszerű vezetésének, szakmai tartalmának felügyeletét Elkészíti a járóbetegek ellátására vonatkozó elemzéseket Elkészíti a járóbeteg ellátás tárgyi, technikai, személyi fejlesztésére vonatkozó szakmai fejlesztési terveket Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását Javaslattételi joggal rendelkezik az irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásának kérdésében A járóbetegek ellátási folyamatának megszervezése és összehangolása Tervezi, szervezi az irányítása alá tartozó területen a létszámgazdálkodást X X X minőségirányítási vezető X X ápolási igazgató X szervezeti egység vezetők X minőségirányítási vezető X főigazgató X ápolási igazgató X minőségirányítási vezető X X stratégiai igazgató X X X stratégiai igazgató X ápolási igazgató X stratégiai igazgató X ápolási igazgató X főigazgató X humánpolitikai irodavezető X X főigazgató X X ápolási igazgató X X főigazgató X Verzió: Oldal: 33/85

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

Központi telefonszám: 06-37 / 341-033

Központi telefonszám: 06-37 / 341-033 TELEFONKÖNYV Érvénybe lépés időpontja: 2016. január 22. Központi telefonszám: 06-37 / 341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja.

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. 2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tisztelt Hölgyem, Uram! Tájékoztatom, hogy a mai napon a 2012. április

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete:

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: 1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: A költségvetési szerv jogállása: az intézet a Magyar Állam tulajdonában és egészségügyi közintézet. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK. 18. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.11.05 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12.

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. az én vénségemnek idején, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem! Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, Hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályos: 2014.11.08 - A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: ---

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy Tisztelt Képviselő-testület! A LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Igazgató Foglalkoztatási Programok Osztály Szakmai feladatokért felelős igazgató-helyettes Közfoglalkoztatásért és Koordinációs feladatokért felelős igazgató-helyettes

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Strandfürdő és Gyógyászat. Szervezeti és Működési Szabályzata Strandfürdő és Gyógyászat Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2009. (X.29.)Kt. határozatával 1 Az SZMSZ célja és feladata: Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február 15. 1/102 KOZ-1317/2016 Szervezeti és működési szabályzat 2016 Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés kezdete: 2015.06.04 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2 AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztály Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 1. Az Egészségfejlesztési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben