Gödöllő Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllő Város Önkormányzata"

Átírás

1 Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT MODELL BEVEZETÉSE A KÖZIGAZGATÁSRA ADAPTÁLT KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága június 31/1

2 Tartalomjegyzék I. A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER MÓDSZERTANÁRÓL... 3 II. AZ ÖNÉRTÉKELÉS ELŐZMÉNYEI A GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN... 5 III. AZ ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI VEZETÉS STRATÉGIAALKOTÁS ÉS TERVEZÉS MUNKATÁRSAK PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK FOLYAMATOK ÁLLAMPOLGÁR-/ÜGYFÉLKÖZPONTÚ EREDMÉNYEK MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEK IV. ÖSSZEGZÉS, AZ EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE V. BENCHMARK ELEMZÉS Mellékletek: 1. CAF kutatás előkészítési dokumentumai: a. 6/2014. sz. jegyzői intézkedés b. kérdőív kitöltési segédlet + kérdőív 31/2

3 I. A Közös Értékelési Keretrendszer módszertanáról A CAF módszertana, jellemzői szerint a CAF alkalmazása a szervezetnek megfelelő keretet nyújt az állandó fejlesztési folyamat beindításához, többek között: bizonyítékokon alapuló elés, az európai országok közszféráiban széles körben elfogadott kritérium-készlet alapján; az előrehaladás és a teljesítmény kimagasló szintjei megállapításának lehetősége; az irányítás következetességének kialakítását, valamint a szervezetfejlesztéshez szükséges tennivalókra vonatkozó konszenzus elérését szolgáló eszköz; az elérni kívánt különböző eredmények és a támogató gyakorlati megoldások vagy adottságok közötti kapcsolat; a munkatársak körében a fejlesztési folyamatba történő bevonásuk révén lelkesedést kiváltó eszköz; a jó gyakorlati megoldások előmozdításának, és e megoldások szervezeten belüli különböző területek közötti, illetve más szervezetekkel történő, megosztásának lehetőségei; a különböző minőségügyi kezdeményezéseknek a hétköznapi munkafolyamatokba történő integrálásának eszköze; a haladás időbeni mérésének eszköze az időszakos önelések révén. Forrás: oldal a CAF modell bemutatása 31/3

4 Az önelés során elsőként felmerülő kérdés, hogy pontosan kik vegyenek részt az elésben: teljes munkatársi kör, vagy reprezentatív célcsoport. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai, a CAF hivatalos ajánlásai mégis a célcsoportos önelést veszik alapul, ahol az elők kiválasztása a vezetés vagy az egyszemélyi vezető dolga. Alapvető feltétel, hogy minden szervezeti egység képviseltesse magát és lehetőleg vegyenek figyelembe a reprezentativitást biztosító más szempontokat is (pl.: kor, nem, végzettség, stb). Felmerül a kérdés, hogy anonim legyen a felmérés vagy nyílt vitában, konszenzussal történjen. Az előbbi esetben valós véleményeket kapunk, viszont felmerül a félreértések lehetősége, míg nyílt vitában lehetőség van a félreértések tisztázására, érvelésre, sőt ezáltal javulhatnak a belső partneri kapcsolatok, hátrány lehet azonban, hogy nem minden esetben kapunk valós véleményeket. A modell alkalmazása során várható eredmények közül néhány: jártasság a szervezet működésének átvilágításában stratégia alkotás és megvalósítás támogatása részletes információt nyújt a szervezet működéséről erősségek, fejlesztési lehetőségek meghatározása feltárja a működési problémák okait célok kitűzése, intézkedések meghozatala a belső kommunikáció javulása szervezeti kultúra fejlődése motivációnövelő a munkatársak bevonásával történik egyértelmű lesz, hogy a szervezet mit-hol szabályoz. Az önelési modellek egy alkalommal történő megvalósítása is hoz sikereket, eredményeket egy szervezet életében, azonban akkor lesz igazán hatékony és hasznos, ha meghatározott gyakorisággal ismétlik az önelést és abból minden esetben elindítják a szükséges fejlesztéseket. Az újabb önelés alkalmával válnak igazán érzékelhetővé a szervezetben végbement változások, a kimutatható hozzáadott. 31/4

5 II. Az önelés előzményei a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban A CAF szervezeti önelés alkalmazásával az a célunk, hogy meghatározott kritériumok vizsgálatán keresztül a szervezet tevékenységében rejlő, annak eredményességét és hatékonyságát leginkább befolyásoló problémákat azonosítsuk és eljük, amelynek alapján képesek vagyunk a szervezet saját erősségeinek és gyengeségeinek meghatározására, s ennek eredményeként a teljesítményének továbbfejlesztésére irányuló javaslatok megfogalmazására és megvalósítására. A gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársai évben első alkalommal végezték el a Közös Értékelési Keretrendszer kritériumai szerinti hivatali működés önelését az ÁROP-3.A szervezetfejlesztési projekt keretein belül. Jegyzői intézkedésben rögzítetten valamennyi hivatali dolgozó felkérést kapott a kérdőív kitöltésére. Mindösszesen 82 db kérdőívet gyűjtöttünk össze, amelyből 73 db volt adattartalmát tekintve feldolgozható. A fennmaradó 9 db ellentmondásos, vagy kizárólag szélsőeket (1 vagy 100), vagy nincs információm, azaz nulla eket tartalmazó dokumentum volt. A CAF kérdőívek adattartalma a oldalon rendelkezésre álló online kérdőív minta testreszabását követően került véglegesítésre. A beérkezett kérdőíveket statisztikailag feldolgoztuk és összesítetve az eredményeket, jelen elő tanulmányban kerültek összefoglalásra az adatok, elésre az eredmények. A konszenzusos valamennyi alkritérium esetében megegyezik a feldolgozott kérdőívek alapján számított átlag ével. Az egyes alkritériumok eit a hozzá tartozó megállapításokhoz rendelt pontszámok átlagaként kaptuk. A közül minden esetben figyelmen kívül hagytuk az 1, 2, 3 és 98, 99, 100 pontozást (szélső), a torz eredmények elkerülése végett. A 0 eket nincs információm szintén kihagytuk az átlag számításból. Az alkritériumoknál megjelölt minimum és maximum ek az összes kitöltő pontszámai közül kerültek ki, mint adott alkritériumhoz tartozó legalacsonyabb és 31/5

6 legmagasabb ek. A főkritériumok pontjait az átlagokként kapott alkritériumi ek átlagolásával nyertük. Értékelő anyagunkhoz az alábbi magyarázatot fűzzük: : kitöltők által adott pontszámok számtani átlaga : alkritériumokra adott pontszámok szórása Min. : a kitöltők által adott pontszámok közül a legalacsonyabb Max. : a kitöltők által adott pontszámok közül a legmagasabb száma: a 73 kitöltő közül azok válasza elhető, akik konkrét, nullán, valamint szélsőeken kívüli pontszámmal elték az egyes kérdéseket. 31/6

7 III. Az önelés eredményei AZ 1-5. KRITÉRIUM A SZERVEZETEK ADOTTSÁGAIVAL FOGLALKOZIK. EZEK HATÁROZZÁK MEG AZT, HOGY A SZERVEZET MIT TESZ ÉS HOGYAN VISZONYUL A FELADATAIHOZ A KÍVÁNT EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. 1. Vezetés A munkatársak azt elték, hogy a vezetők miként határozzák meg, fejlesztik a közigazgatási szerv küldetését és arculatát, hogyan fejlesztik ki a hosszú távú sikerhez szükséges eket és biztosítják azok érvényesülését TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY IRÁNYMUTATÁST ADJON A SZERVEZET SZÁMÁRA A SZERVEZET KÜLDETÉSÉNEK, JÖVŐKÉPÉNEK ÉS ÉRTÉKRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁVAL , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY IRÁNYÍTSA A SZERVEZETET, VALAMINT MENEDZSELJE ANNAK TELJESÍTMÉNYÉT ÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉT. száma , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÖSZTÖNÖZZE, TÁMOGASSA A MUNKATÁRSAKAT, ÉS PÉLDÁT MUTASSON SZÁMUKRA. száma , /7

8 1.4. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A VEZETÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A POLITIKAI DÖNTÉSHOZÓKKAL ÉS MÁS ÉRDEKELT FELEKKEL HATÉKONY KAPCSOLATOKAT ALAKÍTSON KI ÉS ÁPOLJON. száma , főkritérium ei Az 1. kritérium átlaga 69, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A vezetés megalkotja a megfelelő intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra kerülnek és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került-e sor, a megfelelő módon. Az 1.3 A Vezetés ösztönzi és támogatja a Hivatal munkatársait e képviseli a leggyengébb eredményt a többi alkritériumi pont között. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. Megfelelő információáramlás a célkitűzések, küldetés, minőségpolitika, stb. kommunikációjában. 2. Példamutató vezetői hozzáállás, a célok és rend szerinti munkavégzés jellemző. 3. Értékrend megalkotása a szervezet küldetésével és jövőképével összhangban, a közszféra általános rendjének tiszteletben tartásával. 31/8

9 4. Apparátusi (és egyéb) értekezleteken a kommunikáció kiváló, a tájékoztatás megtörténik. 5. Integrált irányítási rendszer bevezetése, működtetése, felügyelete. 6. A vezetés külső kapcsolatai kiválóak, partneri viszony a képviselő-testülettel, civilekkel. 7. A vezetés releváns és mérhető célkitűzéseket határoz meg a szervezeti egységek számára a minőségi munkavégzés fejlesztése érdekében. Fejlesztendő területek: 1. A döntéselőkészítési folyamatokba a munkatársak bevonása csak részben történik meg, túl rövid idő áll rendelkezésre információgyűjtésre. 2. Információáramlás, tájékoztatás időben történjen meg. Hatékony párbeszéd a szervezeti egységek között. 3. Információk visszacsatolása a folyamatok javítása érdekében vagy csak részben, vagy egyáltalán nem történik meg. 4. Kölcsönös bizalom, lojalitás és tisztelet erősítése a munkatársak, a vezetők és a menedzsment között. 5. A folyamatok egyszerűsítése az integrált irányítási rendszerben, ezzel összefüggésben a munkatársak újító és fejlesztési javaslatainak beépítése a munkafolyamatokba. 6. A képzési, továbbképzési tevékenység ösztönzése a hivatalban működik, de továbbfejlesztendő terület (pl. a szakmai fórumokra, előadásokra, továbbképzésekre való eljutás). 7. A teljesítmények elismerésének rendszere átdolgozásra javasolt, ezzel összhangban az átlagon felüli teljesítmény elismerése és jutalmazása szervezeti egység és egyéni szinten egyaránt. 8. Más közigazgatási szervekkel való együttműködés szorosabbá tétele. 9. Gyakoribb és célirányos lakossági fórumok szervezése. 2. Stratégiaalkotás és tervezés A munkatársak azt elték, hogy a Hivatal miképpen hajtja végre küldetését és valósítja meg jövőképét az érdekeltekre összpontosító stratégia útján, a releváns politikák, tervek, célkitűzések és célok segítségével. 31/9

10 2.1. TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉRDEKELT FELEK JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI IGÉNYEIRE VONATKOZÓ, VALAMINT A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOKAT GYŰJTSÖN A SZERVEZET STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS TERVEI AKTUALIZÁLÁSÁHOZ , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÁLTALA GYŰJTÖTT ADATOKBÓL NYERT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN ALAKÍTSA STRATÉGIÁJÁT ÉS TERVEIT , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGISMERTESSE, BEVEZESSE ÉS RENDSZERESEN FELÜLVIZSGÁLJA STRATÉGIÁJÁT ÉS TERVEIT A TELJES SZERVEZET TEKINTETÉBEN , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTERVEZZE, BEVEZESSE ÉS FELÜLVIZSGÁLJA A SZERVEZETEN BELÜLI INNOVÁCIÓT ÉS VÁLTOZÁSOKAT , /10

11 2. főkritérium ei A 2. kritérium átlaga 64, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A vezetés megalkotja a megfelelő intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra kerülnek és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került-e sor, a megfelelő módon. Valamennyi alkritérium átlaga közel azonos. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. A fejlesztéseket, változtatásokat kutatások, felmérések előzik meg. 2. Az érdekelt, érintett felekkel az előzetes egyeztetés megtörténik. 3. Hatékony párbeszéd valósul meg szervezeten belül a célok, tervek és feladatok ismertetése érdekében. 4. Stratégiák, tervek, koncepciók megléte. 5. A stratégiák, tervek megvalósítása során a prioritások meghatározása az időkeretek, a megfelelő folyamatok és projektek kialakítása útján. 6. Fejlesztendő területek: 1. Erőforrás biztosítása történjen meg időben a változások, fejlesztések megvalósítását megelőzően. 2. Legyenek gyakoribbak a mérések, kutatások, ezek módszere legyen hatékony. 3. Az informatikai rendszer folyamatos és rendszeres fejlesztése (hardver, szoftver, betanítás). 4. A változásokra vonatkozó fontos információk rendszeres gyűjtése, a rendelkezésre álló releváns adatsorok aktualizáltságának biztosítása. 31/11

12 5. A szervezeti stratégia lebontása szervezeti egységek és egyének szintjére, a rájuk vonatkozó tervek és feladatok ismertetése, az elért eredmények visszacsatolása. 6. A tervezett változások kivitelezésében projektszemlélet érvényesül, ami azonban rendszeresen fejlesztésre szorul. 3. Munkatársak A munkatársak azt elték, hogy a Hivatal miképpen irányítja, fejleszti és aknázza ki a munkatársak tudását egyéni, csoport és szervezeti szinten egyaránt, valamint saját politikájának megvalósítása és a munkatársak hatékony munkavégzésének megvalósítása céljából hogyan szervezi a rendelkezésére álló erőforrást TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY EMBERI ERŐFORRÁSAIT A STRATÉGIÁJÁVAL ÉS TERVEIVEL ÖSSZHANGBAN, ÁTLÁTHATÓ MÓDON TERVEZZE, IRÁNYÍTSA ÉS FEJLESSZE , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ EGYÉNI ÉS SZERVEZETI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN FELMÉRJE, FEJLESSZE ÉS FELHASZNÁLJA A MUNKATÁRSAK KOMPETENCIÁIT , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A NYÍLT PÁRBESZÉD ÉS A FELHATALMAZÁS ALKALMAZÁSA, VALAMINT JÓLLÉTÜK TÁMOGATÁSA RÉVÉN FOKOZZA A MUNKATÁRSAK BEVONÁSÁT , /12

13 3. főkritérium ei A 3. kritérium átlaga 59, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A vezetés megalkotja a megfelelő intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra kerülnek és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került-e sor, a megfelelő módon. Valamennyi alkritérium átlaga közel azonos. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. Szakképzett köztisztviselők. 2. A munkaköri leírások karbantartottak, teljesítménycélok meghatározásra kerülnek. 3. Esélyegyenlőségi terv és program. 4. Teljesítmény-orientált vezetés, a külső tényezőkhöz, elvárásokhoz alakított feladatköri profil-átalakítások. 5. A csapatmunka ösztönzése. 6. Apparátusi értekezleteken a vélemény-nyilvánítás lehetősége (nyílt kommunikáció lehetőségének biztosítása). Fejlesztendő területek: 1. Egyéni kompetenciamérés, az eredmények feldolgozása. 2. A munkakörülmények folyamatos javítása az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartásával. 3. A munkatársak készségeinek, képességeinek jobb kihasználása. 31/13

14 4. Csoportos szakterületi képzések, helyben, vagy korszerű képzési módszerek alkalmazása útján (pl. e-learning). 5. Rendszeres felmérés, kérdőívezés a munkatársak körében. 6. A munkatársak belső és külső mobilitásának támogatása. 7. Arányos leterheltséget kialakító munkaerő-gazdálkodás. 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások A munkatársak azt elték, hogy a Hivatal miképpen tervezi és kezeli kapcsolatait és belső erőforrásait politikája és stratégiája támogatására, valamint folyamatainak hatékony működtetése céljából TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY FONTOSABB PARTNEREIVEL KAPCSOLATOKAT ALAKÍTSON KI, ÉS ÁPOLJA AZOKAT , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL/ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOKAT ALAKÍTSON KI ÉS TARTSON FENN , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY PÉNZÜGYEIT MEGFELELŐEN KEZELJE, IRÁNYÍTSA , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY HASZNOSULJON A SZERVEZETBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ INFORMÁCIÓ ÉS TUDÁS. 31/14

15 , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MENEDZSELJE TECHNOLÓGIÁJÁT , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ESZKÖZEIT ÉS VAGYONTÁRGYAIT KEZELJE , főkritérium ei A 4. kritérium átlaga 70, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében még éppen az Ellenőrzés szakaszára tehető. A vezetés megalkotja a megfelelő intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra kerülnek és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került-e sor, a megfelelő módon. 31/15

16 A 4.3. alkritérium átlaga kiemelkedő, a gazdálkodást átláthatónak, költséghatékonynak ítélték meg a megkérdezettek. A 4.5. alkritériumra a 73 válaszadóból mindössze 47 fő adott elhető választ. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. Színvonalas ügyfélkiszolgálás, az állampolgárok részére kiemelkedő szolgáltatás nyújtása a lehetőségek és a hatályos jogszabályok betartásával. 2. Költséghatékonyság, átlátható gazdálkodás. 3. Az állampolgárok bevonása a döntési folyamatokba. 4. Testvértelepülési kapcsolatok létrehozása és a kapcsolat ápolása. 5. Közérdekű információk hozzáférhetősége (pl. a városi honlap működtetése révén). Kezdeményező jellegű tájékoztatáspolitika alkalmazása. 6. Partnerségi megállapodások. 7. Partnerkapcsolatok eredményességének folyamatos ellenőrzése és elése. 8. Hardver-kiépítettség, IKT eszközök környezeti hatásainak kezelése példamutató. Informatikai fejlesztések. 9. A hivatal épületének elhelyezkedése. Fejlesztendő területek: 1. Rendszeres, naprakész információ gyűjtése az állampolgároktól, ügyfelektől. 2. Eredmények rendszeres mérése, az elések és problémás területek visszacsatolása az érdekelt feleknek. 3. Társadalmilag felelős szolgáltatók kiválasztása a (köz)beszerzési eljárások során. 4. Az irodák közötti információcsere egyszerűsítése. 5. Digitalizált iktatási rendszer alkalmazása, elektronizálás a papírfelhasználás csökkentése érdekében. 6. A jó gyakorlatokra vonatkozó példák felkutatása, adaptálása. 7. Mobil számítógépek (laptopok) beszerzése az irodákon kívüli adatrögzítésekhez, tárgyalásokhoz. 8. A szoftverfejlesztésekkel párhuzamosan legyen hangsúlyos a betanítás is. 9. Épület-korszerűsítés, klíma berendezések beszerzése, színes nyomtatás lehetőségének biztosítása több helyen, épület energiafelhasználás csökkentése érdekében történő átalakítása. 31/16

17 10. A civil partnerek felelősségének meghatározása és a közös projektekben teljesítéseik folyamatos nyomon követése. 5. Folyamatok A munkatársak azt elték, hogy a Hivatal saját politikáját, stratégiáját, valamint az ügyfelek / állampolgárok elégedettségét szolgálva hogyan kezeli, szervezi és fejleszti saját folyamatait TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSÁVAL KIALAKÍTSA, MŰKÖDTESSE ÉS FEJLESSZE FOLYAMATAIT ÉS AZOK RENDSZERÉT , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÁLLAMPOLGÁR-/ÜGYFÉLKÖZPONTÚ SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTSON ÉS FEJLESSZEN , TEKINTSÉK ÁT, MIT TESZ A SZERVEZET ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ÖSSZEHANGOLJA FOLYAMATAIT A SZERVEZETEN BELÜL, ILLETVE AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK FOLYAMATAIVAL , /17

18 5. főkritérium ei Az 5. kritérium átlaga 70, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében még éppen az Ellenőrzés szakaszára tehető. A vezetés megalkotja a megfelelő intézkedésekre vonatkozó terveket, dokumentumokat, az intézkedések végrehajtásra kerülnek és felülvizsgálják, hogy a megfelelő intézkedésekre került-e sor, a megfelelő módon. Az 5.2. alkritérium átlaga mérsékelten magasabb elégedettséget mutat, erről a főkritériumról többnyire rendelkeztek válasszal a kitöltők, kevés volt a szélsőet vagy nincs információm választ adó. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. Ügyfélközpontú megoldások alkalmazása a működés különböző területein. Az ügyfélfogadási idő kialakítása állampolgár/ügyfélbarát. Az ügyintézők munkájukat megfelelő színvonalon végzik. 2. Biztonságos adatcsere, szabályozott hivatali folyamatok (IIR). 3. Partnerkapcsolatok. 4. A honlapon elektronikus formában hozzáférhetőek a nyomtatványok. Fejlesztendő területek: 1. Érdekelt felek bevonásának mén javítani szükséges. 2. A jó gyakorlat, benchmark adatsorok elemzése, elése és átvétele. 3. Ösztönzési rendszer korszerűsítése a munkatársak motivációjának, elégedettségének növelése érdekében. 4. Az állampolgárok ügyintézési útjának követése a hivatalon belül. A szervezetek közötti munkafolyamatok jobb összehangolása. 5. Papír alapú ügyintézés csökkentése, elektronikus ügyintézés, ügyfélszolgálat fejlesztése, korszerűsítése. 6. Információáramlás korszerűsítése a hivatal és az intézmények között. 31/18

19 A szervezeti adottságok 1 5. kritérium elése Szervezeti adottságok [1-5. főkritérium] átlag ei 5. kritérium 4. kritérium kritérium kritérium 1. kritérium Az elők válaszai alapján az adottságok vizsgálata azt mutatja, hogy minden területen a PDCA ciklus szerinti ellenőrzési szakaszban működik a Hivatal. A legalacsonyabb et rendeltük a 3 kritériumhoz, amit legtöbbször kritikus szemmel vizsgálnak az elők, hiszen itt közvetlenül a munkatársakat (saját munkakörülményeiket, ösztönzési, motivációs rendszert, illetve kommunikációs területeket) érintő kérdésekben kell választ adniuk. A kapott átlag ek kifejezetten magasnak mondhatók, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a Hivatalban először végeztek ilyen irányú vizsgálatot. 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Szervezeti adottságok [1-5. kritérium] A szórás a és 4.1. alkritériumok vizsgálatában a legmagasabb és legnagyobb egyetértés a kitöltők körében a 4.3. alkritérium elésében mutatkozik. A szélsőeket mint ahogy azt a módszertannál is ismertettük nem vettük figyelembe. 31/19

20 Szervezeti adottságok [1-5. kritérium] száma Sorozatok Az ábrából leolvashatóan több olyan terület is van az adottságok vizsgálatának sorában, amiről a kitöltők egy részének (általában embernek) nincs tudomása. Az általuk jelzett 0 et az átlag számításakor nem vettük figyelembe. A 6. KRITÉRIUMTÓL KEZDVE AZ ÉRTÉKELÉS FÓKUSZA AZ ADOTTSÁGOKRÓL AZ EREDMÉNYEKRE TEVŐDIK ÁT. AZ EREDMÉNY KRITÉRIUMOK ESETÉBEN AZT MÉRJÜK, HOGY MIT GONDOLNAK A HIVATALRÓL A MUNKATÁRSAK, AZ ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK ÉS A TÁRSADALOM. BELSŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK IS BEAZONOSÍTHATÓAK, AMELYEK MEGMUTATJÁK, MENNYIRE JÓL TELJESÍT A HIVATAL A KITŰZÖTT CÉLOK A TÁRSADALMI HATÁSOK ELÉRÉSE - TERÉN 6. Állampolgár-/ügyfélközpontú eredmények 6.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET AZ ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK VÉLEMÉNYE, SZEMÉLYES ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁNLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN , /20

21 6.2. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET AZ ÁLLAMPOLGÁROK/ÜGYFELEK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK ALAPJÁN , főkritérium ei A 6. kritérium átlaga 73, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében még éppen a Beavatkozás szakaszára tehető. A alapján az eddig mért eredmények lényeges javulást mutatnak (a méréseket lehetne gyakrabban, rendszeresebben, több területre kiterjedően végezni), és a legtöbb kitűzött cél teljesül. Mindkét alkritérium e kiemelkedő. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. Szervezetről alkotott vélemények pozitívak. 2. Az eredmények, eredményességi mutatók javuló tendenciát mutatnak azokon a területeken, ahol rendszeres mérésekre kerül sor. 3. A hivatal épülete jól megközelíthető, akadálymentesített. 4. Tájékoztatási és információs csatornák száma, hozzáférhetősége, funkcionalitása. 5. Szabályozott ügyintézési folyamatok bevezetésre kerültek. 6. Ügyintézési határidők betartása. 7. Egyenlő bánásmód elve érvényesül. 31/21

22 Fejlesztendő területek: 1. Ügyfelek, érdekelt felek körében végzett felmérések számának növelése, a jelenlegi elégedettség-mérés felülvizsgálata és a kérdőív aktualizálása. 2. Előzetes időpont-egyeztetés feltételeinek kidolgozása. 3. Ügyfél-várakozási idő rövidítése. 4. Ügyfélvélemények beépítése a folyamatokba, azok egyszerűsítése érdekében. 5. Ügyfélszolgálati munkatársak számára rendszeres képzések biztosítása. 6. Hatékonyabb panaszkezelési rendszer kidolgozása és alkalmazása. 7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 7.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A MUNKATÁRSAK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A MUNKATÁRSAK VÉLEMÉNYE, SZEMÉLYES ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN , TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A MUNKATÁRSAK SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KIELÉGÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK ALAPJÁN , /22

23 7. főkritérium ei A 7. kritérium átlaga 66, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében az Ellenőrzés szakaszára tehető. A alapján az eredmények javuló tendenciát mutatnak és a legtöbb kitűzött cél teljesül. Mindkét alkritérium e közel azonos. A számtani átlag elfogadásra került. Megállapíthatjuk, hogy ahogy az adottságok között a humán erőforrás gazdálkodás, úgy az eredmények soraiban a munkatársakkal kapcsolatos eredmények is alátámasztják azt a tényt, hogy a munkatársak saját elégedettségükre, motivációjukra vonatkozóan is objektíven tudnak elni. Erősségek: 1. Feladatok, felelősségek, hatáskörök szétosztása, szabályozása. 2. Munkahelyi légkör. 3. Pályázatokon való aktivitás. 4. Rendszeres (éves) teljesítményelés. Fejlesztendő területek: 1. Egészségmegőrzésre, életpálya-modell fejlesztésére, motivációra, bátorításra kevés kézzel fogható eredmény van. 2. Az egyéni és csoportos teljesítmények jutalmazása. 3. Munkakörülmények folyamatos javítása. 4. Informatikai és kommunikációs technikai háttér innovációja. 5. Igények, szükségletek rendszeres mérése és figyelembe vétele. 6. Csapatépítő tréningek szervezése. 31/23

24 8. Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredmények 8.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN A TÁRSADALOM MEGÍTÉLÉSE ALAPJÁN , TEKINTSÉK ÁT, HOGY MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATBAN A SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK ALAPJÁN , főkritérium ei A 7. kritérium átlaga 69, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében még az Ellenőrzés szakaszára tehető. A alapján az eredmények javuló tendenciát mutatnak és a legtöbb kitűzött cél teljesül. Mindkét alkritérium e közel azonos. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. A szervezet hírneve, külső megítélése kiváló. 2. Pozitív médiaszereplések. 3. Hátrányos helyzetben lévő állampolgárok támogatása. 4. Városi Egészségnap, kulturális és egyéb rendezvények szervezése kiváló színvonalon. 31/24

25 Fejlesztendő területek: 1. A társadalmi felelősségvállalással összefüggő tevékenységek hangsúlyosabb megjelenítése a kommunikációban. 2. Információcsere, tudásmegosztás, prevenciós programok. 3. Az érdekelt felek döntési folyamatokba való bevonása. 9. Kulcsfontosságú eredmények 9.1. TEKINTSÉK ÁT, HOGY CÉLJAIT ILLETŐEN MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A KÜLSŐ EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN (A SZERVEZET EREDMÉNYEI ÉS HATÁSA) , TEKINTSÉK ÁT, HOGY CÉLJAIT ILLETŐEN MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRT EL A SZERVEZET A BELSŐ EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN (MŰKÖDÉS HATÉKONYSÁGA) , főkritérium ei /25

26 A 7. kritérium átlaga 70, mely a Tervezés Megvalósítás Ellenőrzés Beavatkozás rendszerében még éppen az Ellenőrzés szakaszára tehető. A alapján az eredmények javuló tendenciát mutatnak és a legtöbb kitűzött cél teljesül. Mindkét alkritérium e azonos. A számtani átlag elfogadásra került. Erősségek: 1. A szolgáltatások magas színvonala. 2. Költséghatékonyság, folyamatfejlesztés. 3. Külső és belső auditok eredményei, sikeres rendszertanúsítás. 4. Pályázatokon való sikeres részvétel. 5. Minőség díjak. 6. Kistérségi együttműködés a környező településekkel. Fejlesztendő területek: 1. Visszacsatolás: az eredmények elése és az elés alapján módosítás. 2. Folyamatos képzés, tanulás. 3. Adminisztratív terhek és papírfelhasználás csökkentése. A szervezeti eredmények 6 9. kritérium elése Szervezeti eredmények [6-9. főkritérium] átlag ei 9. kritérium 8. kritérium 7. kritérium kritérium Az elők válaszai alapján az adottságok vizsgálata azt mutatja, hogy csaknem minden területen a PDCA ciklus szerinti ellenőrzési szakaszban működik a Hivatal (6. főkritérium Beavatkozási terület). A legalacsonyabb et 66 ponttal a 7.kritérium (Munkatársak) mutatja, ami nem meglepő, tekintve az adottságok között a humán erőforrás gazdálkodás 31/26

27 mutatószámának hasonló alakulását. A kapott ek kifejezetten magasnak mondhatók, csakúgy, mint az adottságok esetében. 25,00 Szervezeti eredmények [6-9. kritérium] 20,00 15,00 10,00 5,00 0, A szórás a 8.1.alkritérium vizsgálatában a legmagasabb és legnagyobb egyetértés a kitöltők körében a 6.2. alkritérium elésében mutatkozik. A szélsőeket mint ahogy azt a módszertannál is ismertettük nem vettük figyelembe. Szervezeti eredmények [6-9. kritérium] száma Az ábrából leolvashatóan a 8.2., 9.1. terület az eredmények vizsgálatának sorában, amiről a kitöltők egy részének nincs tudomása. Az általuk jelzett 0 et az átlag számításakor nem vettük figyelembe. 31/27

28 IV. Összegzés, az eredmények áttekintése A gödöllői Polgármesteri Hivatal évi CAF kutatásának szervezeti átlaga 68, mely et a kritériumok átlagából nyertük. Az alábbi két grafikon a kritériumok eredményeit szemlélteti. Főkritériumok ei kritérium 8. kritérium 1. kritérium kritérium 3. kritérium 7. kritérium 4. kritérium 6. kritérium 5. kritérium Az ez évi kutatás szervezeti átlag e egy felelősségteljes napi működést megvalósító, folyamatait rendszeresen felülvizsgáló és fejlesztő, vezetői, középvezetői szinten hatékonyságra törekvő, ügyfélközpontú hivatalt mutat be. 31/28

29 A Polgármesteri Hivatalt hosszú évek óta a nemzetközi sztenderdeket leíró ISO 9001 minőségirányítási és ISO környezetközpontú irányítási rendszer követelményeket kielégítő működés jellemzi. Az e körben szabályozott folyamatok a kérdőívben is hangsúlyosak voltak és a ból megállapíthatóan kivétel nélkül az erősségek közé sorolták a megkérdezettek. Megállapíthatjuk azt is, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése elkötelezett, hozzáértő módon irányítja a szervezetet, a munkatársak pedig hatékonyan, ügyfélközpontú magatartást tanúsítva végzik mindennapi tevékenységüket. A hivatali légkör jellege, a csapatmunka és az összetartás foka, valamint a szervezet iránti lojalitás megkérdőjelezhetetlen. A kutatás elemeinek segítségével az alábbi legfontosabb és a kutatás során visszatérően megjelenő fejlesztési területeket határozzuk meg (erre vonatkozóan cselekvési programot / intézkedési tervet javaslunk jegyzői szinten elkészíteni: Munkakörülmények folyamatos fejlesztése az ergonómiai, egészségvédelmi szempontok figyelembe vételével. A hardver- és szoftverfejlesztésekkel párhuzamosan szoftverbetanítás. Munkatársi készségek, képességek fejlesztése érdekében rendszeres képzések, csapatépítés. Mérések, kutatások valamennyi, a működést meghatározó területen. Jelenlegi ügyfélelégedettség-mérési kérdőív felülvizsgálata, átdolgozása. Panaszkezelési eljárás hatékonyságának javítása. Papírmentes hivatali működésre való törekvés elektronikus ügyintézés elterjesztése, meghonosítása. Jó gyakorlat megismerése, átvétele. Szakmai álláspontunk, hogy az egyik legdinamikusabb ellenőrzési felület a minden évben elvégzett CAF szervezeti szintű elési folyamat lesz, mely bemutatja, hol fejlődött a hivatal, hol stagnál és hol tapasztalhatóak visszaesések. Ez az a pont, mely a mérési rendszeren keresztül biztosítani tudja a mindenkori politikai és szakmai vezetés számára a beavatkozás lehetőségét a közigazgatás-fejlesztés szolgáltatási minőségének javítása érdekében. 31/29

30 A kutatás alapján összeállítandó intézkedési terv rámutat azokra a fejlesztendő területekre, melyek a Polgármesteri Hivatal személyi, tárgyi és a működést leíró folyamatai fejlesztéséhez felhasználhatóak. Ezáltal megteremtődnek input oldalon az egyéni és szervezeti célokhoz azok a végrehajtandó tevékenységek, melyekre a hivatal és az önkormányzat vezetésének ráhatással kell bírnia. Ezért is javasoljuk, hogy az intézkedési terv jóváhagyása a hivatal és az önkormányzat vezetése által is megtörténjen, hiszen lesznek olyan fejlesztési célok, melyekhez költségvetés oldalról és / vagy humánpolitikai oldalról meghatározó, a teljes hivatalt érintő döntéseket kell meghozni. 31/30

31 V. Benchmark adatok A gödöllői Polgármesteri Hivatal CAF elésének eredményeit összevetettük négy, hasonló méretű hivatali szervezet elemzésének eredményeivel. A négy település adatai évekből származnak. A mintát úgy állítottuk össze, hogy azon felül, hogy hasonló szervezeti létszámmal rendelkező hivatalt kerestünk, az 1. és 3. számú város esetében a 2. kutatás eredményeit mutattuk be, míg a 2. és a 4. sz. városok grafikonjai szintén első kutatási eredményt mutatnak. A grafikont vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a gödöllői Polgármesteri Hivatal CAF kutatási eredményei a benchmark adatok alapján is kiemelkedőek. Összehasonlító adatok - CAF kutatás 9. kritérium 8. kritérium 7. kritérium 6. kritérium 5. kritérium 4. kritérium 3. kritérium 2. kritérium 1. kritérium kritérium kritérium kritérium kritérium kritérium kritérium kritérium kritérium kritérium 4.Város Város Város Város Gödöllő /31

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív 1. melléklet 1 2 3 [ÁROP] 11. CAF modell bevezetése / felülvizsgálata CAF 2. melléklet Common Assessment Framework KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése ÁROP-1. A5-2013-2013-048 Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

I. rész. Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintű teljesítménymérés és értékelés = Közös Értékelési Keretrendszer (CAF)

I. rész. Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintű teljesítménymérés és értékelés = Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintű teljesítménymérés és értékelés = Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) 2010 I. rész Közös Értékelési Keretrendszer bemutatása (Common Assessment Framework CAF) Közös

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xii321-16/2014. Előadó: dr. Komán Agnes Mell. : beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax:

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-05 A SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT FIGYELÉSE ÉS MÉRÉSE Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:...

Részletesebben

Szervezeti kiválóság. Mára a minőség alapkövetelménnyé vált! A szervezeti kiválóság az egyik legfontosabb sikertényező!

Szervezeti kiválóság. Mára a minőség alapkövetelménnyé vált! A szervezeti kiválóság az egyik legfontosabb sikertényező! Szervezeti kiválóság Mára a minőség alapkövetelménnyé vált! A szervezeti kiválóság az egyik legfontosabb sikertényező! Szervezeti önértékelés: a szervezet rendszeres, szisztematikus átvilágítása adott

Részletesebben

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2007 Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályzata Felelős: az Hatóköre:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. CÉLOK ALAPELVEK... 5 3. A JELENLEG MŰKÖDŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER...

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP

BEMUTATKOZÁS. Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP Polgármesteri Hivatal EFQM-TQM oktatás 2009-2010. ÁROP BEMUTATKOZÁS A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

Az oktatói munka és az oktatási körülmények hallgatói véleményezése. 2011-2012. tanév II. félévében végzett vizsgálat. Készítette: Dr.

Az oktatói munka és az oktatási körülmények hallgatói véleményezése. 2011-2012. tanév II. félévében végzett vizsgálat. Készítette: Dr. Az oktatói munka és az oktatási körülmények hallgatói véleményezése 211-212. tanév II. félévében végzett vizsgálat Készítette: Dr. Bálint Julianna 212. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2 (31). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a Foglalkoztatási követelményrendszer 1. sz. mellékleteként a 23-2006./2007. sz. (2006. 12.12.)

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK POLES JÁNOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN - 2 0 0 6 - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN JEGYZET T A R T A

Részletesebben

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet!

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Készítette: Fekete Leticia, dr. Lévai Zsuzsa, Kisfaludy László András Közigazgatási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19.

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19. Pedagógiai terv A Nemzeti alaptanterven alapuló, egyes műveltségi területek önálló tanulását támogató digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12. évfolyamon tanulók számára TÁMOP

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

OpenQAsS. Nyílt forráskódú minőségbiztosítási eszköztár európai szakképző intézmények számára 2014-1-HU01-KA202-002356

OpenQAsS. Nyílt forráskódú minőségbiztosítási eszköztár európai szakképző intézmények számára 2014-1-HU01-KA202-002356 Nyílt forráskódú minőségbiztosítási eszköztár európai szakképző intézmények számára ERASMUS+ Stratégiai Partnerség 2014-2017 Szükséglet-felmérés Tanári kérdőív itstudy Hungary Kft. Gödöllő, 2016. február

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELT ÉS KÖZÖSSÉGI BEVONÁST CÉLZÓ PROGRAMOK

ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELT ÉS KÖZÖSSÉGI BEVONÁST CÉLZÓ PROGRAMOK ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELT ÉS KÖZÖSSÉGI BEVONÁST CÉLZÓ PROGRAMOK Kapcsolat: Kuna Gábor, ügyvezető igazgató +36 20 449 9232 kuna.gabor@cromo.hu http://cromo.hu 1 Tartalom Tartalom...2 A közösségi döntéshozatal

Részletesebben

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER Professzionál Zrt. 20 ÉVE ÚTON AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN A Professzionál Zrt-t 1989-ben alapították a Professzionál Kisszövetkezet jogutódjaként. Az elmúlt két évtizedben

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről

Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és a szükséges további intézkedésekről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40571/2010. CÍM: Előterjesztés az ÁROP 1.A.2. szervezetfejlesztési pályázat keretében végrehajtott projekt ismertetéséről és

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-i rendkívüli ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-i rendkívüli ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat beadása A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves vezetői tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 876/2005. (X. 20.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató Észak-Alföldi Minőségi Díj Pályázati útmutató 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Pályázati felhívás... 3 A pályázat tartalmi és formai követelményei... 6 Az 2009. évi Észak-Alföldi Minőségi Díj

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Diplomások Köre szabályzata 2014. február 13. napjától hatályos változat I. Fejezet 1 Általános rendelkezések 1. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szenátusa megalapítja

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/39/EK IRÁNYELVE (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET

MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET MINTA BIZTONSÁGI KATEGORIZÁLÁS SEGÉDLET A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

OROSZLÁNY a jövőnk kötelez. Humánerőforrás-fejlesztési Stratégia

OROSZLÁNY a jövőnk kötelez. Humánerőforrás-fejlesztési Stratégia OROSZLÁNY a jövőnk kötelez Humánerőforrás-fejlesztési Stratégia 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Vezetői összefoglaló... 4 3. Módszertan... 6 4. Helyzetfelmérés... 7 4.1. "A Város és környéke a statisztikák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, 2010. június

BESZÁMOLÓ A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, 2010. június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter BESZÁMOLÓ A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA RÉSZÉRE 2010. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN Tartalomjegyzék A teljesítmény-értékelés tárgya 3. Törvényi meghatározás

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc FIZETÉSEMELÉS 2013 A DEVISE Hungary és a Simconsult együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 386 magyarországi munkáltató adataira épül Készítette: Dara Péter és Kertész

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

Szervezeti célok BALATONALMÁDI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI CÉLJAI

Szervezeti célok BALATONALMÁDI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI CÉLJAI Szervezeti célok BALATONALMÁDI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI CÉLJAI Küldetés nyilatkozat A köz szolgálata Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatalának vezetősége elkötelezett a köz szolgálata iránt.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 8. A képzés minőségbiztosítása Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkalmazása az informatikus képzésben

Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkalmazása az informatikus képzésben Az irányelv-alapú elemzés, valamint az ön- és társértékelés módszereinek alkalmazása az informatikus képzésben Abonyi-Tóth Andor abonyita@inf.elte.hu ELTE IK Absztrakt. A magas hallgatói létszámmal induló

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben