Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése"

Átírás

1 Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért és E-közigazgatásért Felelős Szakállamtitkára kezdeményezte. A kiadott szempontrendszer alapján történő felmérés a tervek szerint megalapozza egy országos monitoring rendszer kiépítését is, amely nélkülözhetetlen információkat nyújt a központi döntéshozók számára. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium évi munkaterve alapján az Informatikai, Ügyfélszolgálati és Ügyvitel-szervezési Bizottság összesítette és értékelte a kérdőíveket. A Bizottság értékelésében kiemelte azokat a területeket, legfontosabb jellemzőket amelyek különös figyelmet érdemelnek, szakmai megállapításokat alapoznak meg. Az informatikai, e-ügyintézési képzettség szintjét a Bizottság a szükségesnél alacsonyabbnak véli. Javasoljuk ezért a Képzési Bizottságnak, hogy a közeljövőben tervezett képzési felmérés hangsúlyos része legyen az informatikai képzés helyzetének feltárása, és megoldási lehetőségek keresése. A 31 területi államigazgatási szervnek kiküldött kérdőívekből 25 érkezett vissza, amelyek tapasztalatait a szempontrendszer fejezet címei szerinti csoportosításban állítottuk össze. Szervezetre vonatkozó kérdések A területi államigazgatási szervezeteknél alkalmazásban állók száma nagy eltéréseket mutat a 14 fős hivataltól egészen az 1366 főt foglalkoztató szervezetig. Az átlagos állományi létszám 183 fő. Döntően három kategória különböztethető meg a rendelkezésre álló adatokból: fős (12 db), fős (7 db), 300- felett (6 db). 1

2 Szervezetek megoszlása méret szerint (300 felett) 24% 48% (0-100 fős) 28% ( fős) A szervezetek 48 %-a rendelkezik informatikai egységgel, jellemzően a közepes és nagyobb hivatalok, ahol osztályvezetői irányítás mellett végzik informatikai feladataikat. Ez az érték a szervezetek méretével összevetve arányosnak mondható. Az infrastruktúra üzemeltetés bizonyos részfeladatainak ellátása 57 %-ban a felettes szerv által valósul meg, 87 %-ban pedig a szervezett alkalmazottjai is részt vesznek az üzemeltetésben. Jellemzően 4-5 fős kiszolgáló személyzet segítségével (természetesen ezt a hivatalok mérete nagymértékben meghatározza, kisebb szervezetek esetén 1-2 főről beszélhetünk). Nagyon kis számban, mindösszesen két helyen történik külső (szerződéses viszonyban) az informatikai üzemeltetés, ebből is látszik, hogy az outsourcing nem terjedt el az államigazgatás területi szintjén. A fenti adatokból kiolvasható, hogy az IT feladatok ellátását minden ágazat házon belül végzi, a legoptimálisabb szerepkör kiosztásba. Azon tevékenységeket, amelyeket célszerű és gazdaságos központosítani, a felettes szervek végzik valamennyi területi hivatal számára, viszont vannak olyan szerepek ahol ez a központosítás nem valósítható meg, itt a helyi feladatellátás dominál. Az informatikai üzemeltetési feladatokat 108 fő végzi, ami 4636 fős létszámhoz képest 2,3 %- os átlagnak felel meg. Az IT személyzetben a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők száma 67 %-os, a középfokú számítástechnikai képesítéssel rendelkezők száma 22 %-os. Nem tudjuk megítélni, hogy rendelkezésre áll-e az a megfelelő szakképzettségű műszaki szakember állomány, amely helyi szinten hatékonyan el tudja látni az egyre nagyobb szerepet játszó 2

3 informatikai feladatok végrehajtását. Amennyiben nem vesszük figyelembe a kiemeltebb informatikai tevékenységet folytató szervezeteket, úgy az informatikai szakember állomány csak 1,4 %-os arányt képvisel. Az ECDL vizsgával rendelkezők száma az egyes szervezeteknél nagyon eltérő képet mutat. A hivatalok többségében (19 db) kevesebb mint 5% rendelkezik ECDL jogosítvánnyal. Egy kisebb hányad (5 db) esetén 19% és 53% közé tehető, illetve találhatunk (1 db) 86%-os kiemelkedő értéket is. Ebből talán azt a tanulságot vonhatnánk le, hogy az államigazgatásban a köztisztviselők többsége nem rendelkezik megfelelő informatikai ismeretekkel feladatainak ellátásához. Gyakorlati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ahol működik IT szerveret, ott belső képzésekkel is fejlesztik az alkalmazottak IT ismereteit. Problémák az informatikai szervezet nélküli kisebb és közepes hivatalokban jelentkezhetnek az általános számítástechnikai ismeretek hiánya miatt. Internet elérés az alkalmazottak számára 96 %-ban biztosított a feladatok ellátásához, viszont a szervezetek 25 %-a nyújt anyagi támogatást az alkalmazottak számára otthoni szélessávú internet előfizetéshez. Sajnos az informatikai szakképzésre nem fordítanak pénzt a szervezetek - néhány kivételes esettől eltekintve. A közigazgatásban jelentős mennyiségű képzés továbbképzés folyik, de a műszaki szakemberek továbbképzésére, és a teljes állomány informatikai, e-közigazgatási képzésére csak kevés alkalom nyílik. Amikor kormányzati célként az elektronikus szolgáltatások megvalósítása fogalmazódik meg, jelentős feladat hárul a szervezeteknél dolgozó informatikai munkatársakra, akik megfelelő továbbképzések nélkül kétséges, hogy a megfelelő lépéseket meg tudják tenni. A szervezetek körében még nem terjedtek el az e-learning alapú megoldások használata. Csupán 2 %-a zajlik az oktatásoknak ilyen formában., és nem is tervezik ennek az oktatási módszernek a bevezetését. Hasznos lenne az e-learning alapú megoldások elterjesztése, hiszen nagy tömegek számár nyújthat rugalmas, egyénre szabott továbbképzést. Kiemelt célterületként látjuk az informatikai szakemberek IT szakirányú képzését, mely segítségével széles körben tovább képezhetőek lennének a hivatalok munkatársai költséghatékony módon. Az Informatikai Bizottság a képzettség kérdését alapvetően fontos körülménynek értékeli. A Kollégium más bizottságainak munkatervét ismerve javasoljuk a Képzési Bizottságnak, hogy 3

4 a tervezett felmérés hangsúlyos része legyen a területi államigazgatási körben az alkalmazottak informatikai, e-közigazgatási képzettségének helyzete, az ezzel kapcsolatos igények, és lehetőségek feltárása. Ügyfélszolgálatok helyzete A beérkezett válaszok alapján 4 szervezetnek legalább 10 ügyfélszolgálata működik, 14 esetben 5, vagy még ennél is kevesebb alárendelt szervezetnél végeznek. ügyfélszolgálati tevékenységet, 4 esetben az alárendelt szervnél nincs ilyen tevékenység. Ügyfélszolgálati szervezeti egysége 8 szervezetnek van, ebből 2 szervezetnek van 50 fő fölött a szervezeti egység létszáma. A napi átlagos ügyfélforgalom több válaszadó esetében nulla. A kitöltő bizonyára az ügyfélszolgálati szervezeti egységekre értette a választ, és nem számolt az adott szervezet napi munkája melletti ügyfélforgalommal. Ügyfélszolgálati tevékenységet végző szervezetben két esetben biztosított más szolgáltató számára is lehetőség, kihelyezett ügyfélszolgálati tevékenységet (telephelyén kívül) a szervezetek harmadánál végeznek. 4

5 A szervezetek ügyfélszolgálatai által leggyakrabban végzett tevékenységek a tájékoztatás, illetve a nyomtatványok, beadványok átvétele, átadása. A válaszadók 78 %-ánál végeznek az ügyfélszolgálatok egyszerűbb, vagy teljes körű ügyintézést. Telefonos ügyfélszolgálattal mindössze 7 szervezet rendelkezik (ebből 4 helyen automata), az alárendelt szervezetek közül 11. Mindössze a szervezetek ötödénél található valamilyen, az ügyfélszolgálati tevékenységet támogató informatikai alkalmazás. A leggyakrabban előforduló informatikai alkalmazás az általános ügyfélszolgálati alkalmazás (4 válasz). Specializált ügyfélszolgálati alkalmazással (pl.: CRM), 2 szervezet rendelkezik. Back-Office rendszerekkel csupán 2 szervezetnek van kapcsolata. Az elektronikus közigazgatás fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, és a korszerű elektronikus szolgáltatások háttere a Back-Office terület, a szervezetek belső tevékenységének informatikai támogatása, a belső elektronikus iratkezelés megoldása, és a Front-Office rendszerekkel való kapcsolat kiépítése. A válaszadó szervezetek 59 %-a minden nap fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadás 6 szervezetnél 1 nap, 3 szervezetnél 2 nap szünetel. A leggyakoribb ügyfélfogadás-mentes nap a kedd és a csütörtök, ez a válaszolók 41 %-a. 16 óra után mindössze 3 szervezet tart ügyfélfogadást egy-egy napon: hétfőn, kedden és szerdán. Elektronikus ügyintézés jellemzői A válaszadók 84 %-a töltötte ki a hagyományos szolgáltatásokra vonatkozó kérdést. A leggyakrabban nyújtott szolgáltatás a tájékoztatás, és az igazolások kiadása. Összesen 89 féle témában személyesen, illetve írásban fordulhatnak az ügyfelek a szervezetekhez. Elektronikus szolgáltatások a szervezetek 52 %-ánál találhatók, 36 féle ügytípusban. Jellemzően az egyszerűbb tevékenységek végezhetők el ebben a formában (ilyen pl. a kérelem benyújtása, letölthető nyilatkozatok, időpontfoglalás). 5

6 A Ket. hatálya alá tartozó hatósági ügyintézés során a leggyakrabban, (44 %-ban) az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívásra vonatkozó egyéb hatósági közlésnek az ügyfél tudomására hozásáról számolnak be a válaszadók. A második leggyakoribb eljárási cselekmény a kérelem a fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági kérelem, valamint az ügyfél nyilatkozat, bejelentése, a hatósághoz intézett bármely beadványa. A felmérés szerint nem került sor a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítésére, az eljárás irataiba való betekintésre és az idézés cselekményére elektronikus úton. A kiemelt csatornák közül leginkább az interneten (16 esetben válaszolták), illetve telefonon és személyesen lehet elérni a szervezeteket (9-en, 9-en válaszolták). A válaszoló szervezet 40%-a érhető el a Kormányzati Portálon keresztül is, ami akár jó aránynak is tekinthető ma még. Figyelembe véve azonban a Ket. október 1-jén hatályba lépő módosításait, minden államigazgatási szervnek kapcsolatot kell kiépítenie a Központi Rendszerhez, hivatali kaput kell nyitnia az elektronikus kapcsolattartás céljából. 6

7 Elektronikusan elérhető űrlapokkal 17 szervezet rendelkezik, az összes elérhető űrlapok/dokumentumok száma a nyilatkozatok szerint 1584 db. A kitöltést megelőző költségvetési évben elektronikus úton kezdeményezett lakossági/vállalati ügyek száma db, az összes ügyszámon belüli aránya az APEH-nél (45%), valamint a Földhivataloknál (36%) a legmagasabb. A területi államigazgatási szervek 19 %-a önálló honlapot üzemeltet, 81%-ban a központi honlapon biztosított a webes megjelenés. A központi honlaphoz való hozzáférés megengedett 8 szervezetnél. A szervezetek mindegyikének van központi címe, az ügyféltől érkező ek napi átlagos száma 37. Ez a hagyományos módhoz képest csak 10%, mégis azt igazolja, hogy a levelező partnerekben megvan a bizalom ekkel történő levelezésekre. Az ek feldolgozása kiegészíthető lenne back-office háttérmunkával, ami növelné az ügyintézés hatékonyságát. Jelenleg az en történő megkeresés hivatali útja az kinyomtatása után legtöbb szervezet esetében megegyezik az ügyiratok hagyományos módú kezelésével. A szervezetek több mint egyharmada méri a honlapok látogatottságát. A saját honlapot üzemeltetők által mért látogatottsági mutató reálisabb, ez évente átlag mintegy megkeresést jelent. A honlap tartalmát napi gyakorisággal frissíti a szervezetek 57 %-a: A honlapok frissítésének gyakorisága 100% 90% 80% 70% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 14% 19% 10% 0% Napi szinten Hetente Havonta Ritkábban 7

8 A honlap - ITB ajánlása szerinti - kötelező elemét, a "Fórumot még viszonylag kevés szervezet hozta létre (20%), és hasonló nagyságrendű a "Panaszláda, "Szavazás és az "Egyéb elemek megjelenési aránya is. A Fórum üzemeltetése a szervezetek többségénél szinte megoldhatatlan feladatot jelent. Elvárás ugyanis a folyamatos felügyelet, az üzenetek moderálása, a szűk válaszidő. Az infrastruktúrára vonatkozó kérdések A válaszadó szervezeteknél asztali személyi számítógépekből és laptopokból 5634 db található, szerverekből 268 db-ot üzemeltetnek, a nyomtatók száma 2659 db. Ezek a számok a 4636 fős össz. létszámhoz viszonyítva nagyon jó arányt mutatnak. Néhány más jellemző még árnyalhatná a képet pozitív (a létszámban olyan munkakörök is vannak, amelyek ellátásához nem szükséges számítógép használat, pl: gépkocsivezető), vagy negatív (selejtezésre váró, használaton kívüli gépek) irányban. Nagy biztonsággal megállapítható, hogy a számítógép ellátottság 100 %-os, tehát minden szükséges helyen van gép. Persze nem biztos, hogy mindenütt a megfelelő kiépítettségű számítógép áll rendelkezésre. A kapott válaszok alapján (24 válaszadó) az egy alkalmazottra jutó PC-k száma átlagosan 1,33 darab. A legtöbb 2,16, a legkevesebb 0,58. Az egy informatikai alkalmazottra jutó gépek száma 77 és 18 db között változik, átlagosan 45,69 db (20 válaszadó adatai alapján). A válaszolók eltérő számának magyarázata, hogy nem minden szervezetnél van informatikai szervezeti egység vagy szakember, az üzemeltetés központilag, a felettes szerv által történik. Asztali számítógépek és laptopok kor szerinti aránya 0-3 éves: 54% 6 évnél régebbi: 13% 4-6 éves: 33% 8

9 Az asztali gépek és laptopok több mint fele 3 évnél fiatalabb, korszerűnek mondható. Ha számításba vesszük, hogy a megadott számok a selejtezésre váró, már nem használt, de leltárban még szereplő gépek darabszámát is tartalmazzák, még kedvezőbb a kép. Ezek a gépek mivel veszélyes hulladéknak minősülnek- csak erre engedéllyel rendelkező hulladékfeldolgozó helyeken bonthatók szét és az elszállítás költsége többnyire a szervezeteket terheli, bár a költség nagysága szóródik. A rendelkezésre álló szerverállomány esetében látható az elöregedés, a gépeknek mintegy kétharmada 4 éves vagy annál öregebb. A szerverek magas darabszámát (átlagosan 10db, összesen 268 szerver) a több telephellyel rendelkező szervezetek indokolják. A legtöbb, egy szervezeten belül üzemeltetett szerver 60 db. Szerverek kor szerinti aránya 0-3 éves: 31% 6 évnél régebbi : 15% 4-6 éves: 54% A nyomtatók életkori eloszlását mutató diagram adataiból egyben az is megállapítható, hogy a fejlesztések eredményeként egyre több a hálózatban üzemelő eszköz, így lehetővé válik azok hatékonyabb kihasználása. Költséghatékonysági szempontból célszerű a nagyobb teljesítményű hálózati nyomtatók telepítése, alkalmazása. 9

10 700 Nyomtatók életkor szerinti megoszlása éves Hálózati nyomtatók éves Munkaállomásra kapcsolt nyomtatók A hálózatra kapcsolt nyomtatók magas számának (1116 db, átlag válaszadónként 46,5 db) oka lehet az, hogy például a 2 felhasználót kiszolgáló helyi nyomtatót is hálózati nyomtatóként szerepeltették a válaszolók. Az 1543 db, munkaállomásra kapcsolt nyomtató a nagy ügyfélforgalommal rendelkező szervezetek, mint az APEH vagy a Regionális Munkaügyi Központ speciális helyzetével -pl. ügyfélszolgálati helyeken jelentkező azonnali nyomtatási feladatok megoldása- indokolható. A géptermekre vonatkozó kérdéscsoportra érkezett válaszok szerint a válaszadók mintegy 30%-a nem rendelkezik önálló gépteremmel. A 18 szerverterem mindegyike klímával és szünetmentes tápegységekkel felszerelt. Beléptető rendszerrel és teljes behatolás elleni védelemmel (mechanikai és elektronikus) 8 válaszadó rendelkezik. Géptermi biztonsági szabályzat 10 szervezetnél lett kiadva. Nem eldönthető, hogy a válaszokban csak az önálló szabályzatokat szerepeltették-e vagy a más, (például az informatikai biztonsági szabályzatban) megjelenő, gépteremre vonatkozó előírásokat is figyelembe vették. Állandó géptermi ügyelet 2 és automatikus tűzoltó berendezés szintén 2 üzemeltetőnél működik. A szoftver ellátottság helyzete A munkaállomásokon 99,9 %-ban (4878) zárt forráskódú operációs rendszerek futnak. Az IT alkalmazásokban megfigyelhető tendencia alapján ezen a téren változások várhatók. Számítani lehet a nyílt forráskódú szoftverek használatának elterjedésére, jelentős 10

11 költségmegtakarításokat elérve. Ez ismét felveti a felhasználók és a szakszemélyzet oktatásának, továbbképzésének szükségességét. A használatos irodai programcsomagokból 64 %-ban MS Office, 33 %-ban Lotus Notes, 2,5 %-ban Open Office, és 0,5 %-ban egyéb szoftver üzemel. Levelezésre használt rendszerek 49%-a Lotus Notes, 46%-a MS Outlook és 7 %-a egyéb. A feldolgozott kérdőívek szerint a szerverek többségén Windows Server 2003 (16 helyen), Windows Server 2000 (9 ), Linux/Unix (9 ) operációs rendszer üzemel. Elenyésző a Windows NT, a Novell szerver, és a Windows 2008 használata. A szervezetek közül többen használnak számos, az alaptevékenységét támogató egyedi fejlesztésű alkalmazásokat személyzeti, eszközgazdálkodási, költségvetési és iktatási feladataik ellátására. Többen használják a Complex jogtárat, a Takarnet szolgáltatásait. A válaszok az iktatást, gazdálkodási tevékenységet segítő szoftverek esetén igen eltérőek, célszerű lenne valamilyen egységesebb szoftverhasználati koncepció kialakítása. A hálózatra és a biztonságra vonatkozó kérdések Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatra a szervezetek 88 %-a kapcsolódott, ami jónak mondható arány. Az EKG által nyújtott szolgáltatások közül a VoIP (Voice Over Internet Protocol) technológiát a szervezetek több mint fele (54%) igénybe veszi, ezáltal csökkentve távközlési költségeiket. A költséghatékonyabb feladatellátás megkívánná, hogy a VoIP alapú szolgáltatások nagyobb mértékben terjedjenek el ágazaton belül és a már az ágazatonként meglévő rendszereket átjárhatóvá kellene tenni. Az EKG csatlakozás kiépítése azért is fontos, mert a Kormányzati Portálhoz történő hivatali kapus csatlakozás kizárólag ezen a hálózati kapcsolaton valósítható meg. A megkérdezettek 92 %-a rendelkezik valamilyen féle zárt hálózattal, viszont VPN központtal a hivatalok 25 %-a rendelkezik. A WAN kapcsolatok sebessége nagyon eltérő képet mutat. A sávszélesség nagysága a 512 kbyit/s-tól a 30 Mbit/s-ig bezáróan változik, jellemzően 1-4 Mbit/s os adatátviteli csatornák állnak rendelkezésre, míg tartalék backup vonallal csak a szervezetek 20 %-a rendelkezik. 11

12 Mbit/s Szervezeti WAN sávszélességek szemléltető ábrája Adatsor szervezetek Jogosultságok tekintetében mindenhol megtalálhatjuk a klasszikus informatikai személyzet (rendszergazdák) és felhasználók felosztást, de természetesen sok helyen ennél jóval bonyolultabb jogosultsági hierarchia működik. A szervezetek 88 %-ában szükséges az alkalmazások használatához engedélyeztetési eljárás. Nagyobb szervezeteknél (ahol a feladatok indokolttá teszik, illetve ahol bizonyos informatikai feladatokat a felettes szerv lát el) alkalmaznak felügyeleti megoldásokat tűzfalakra (32%), aktív eszközökre (20%), illetve hálózatfelügyeltre (63%). Alacsonynak mondható a szervezetek rendelkezésére álló infrastruktúra ismeretében a felügyeleti lehetőségek kihasználtsága. Jogosultságok kezelésre a szervezetek 72% használ szervert, míg a vírusvédelmet központilag felügyelő szerver 64 %-nál áll rendelkezésre, 56% az aki rendelkezik a munkaállomások távfelügyeletének képességével, 63% a hálózat felügyeletének a képességével, viszont konfiguráció kezelés tekintetében ez az arány már csak 33%. Adatvédelem, információszabadság A válaszadó szervezetek közül 11 helyen van informatikai biztonsági felügyelő. Az adatok védelmét jogi eszközök, szabályzatok által előírt követelmények mellett az adatvédelmi felelős munkája egészíti ki, aki a felmérésben résztvevő szervezetek 75 százalékában látja el ezt a feladatot. 12

13 Elektronikus aláírást csak néhány szervezet használ a mindennapi ügyvitele során (16%). Figyelembe véve a Ket. már említett változásait, az elektronikus ügyintézés fő eszköze nem az elektronikus aláírás, hanem a hivatali kapu használata lesz. Az általános közzétételi lista szerinti adatok megjelenítésére a szervezetek választhatták saját honlapjukat, vagy a központi webes felületen való közlést (ez 84 %-ban megtörtént). Nyilvánosságra hozási kötelezettséget a szervezetek 26 %-ában a különös-, 33 %-ában az egyedi közzétételi lista is előír. Az általános közzétételi lista három fő elemének megjelenítése: Az általános közzétételi lista által támasztott követelmények közlése 100% 90% 80% 70% 60% 68% 76% 68% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Szervezeti, személyi adatok közlésre kerültek-e Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közlésre kerültek-e Gazdálkodásra vonatkozó adatok közlésre kerültek-e A közzétételi kötelezettségek teljesítése tehát nem éri el az elvárt szintet (100 %) sem a teljesítő szervezetek, sem a részterületek teljesítési foka tekintetében. A válaszadók 84 %-a jelzett vissza valamilyen fokú közzétételt, az egyes részterületek, kiemelendő követelmények teljesítése összességében 76 % és 36 % között változik. A három fő terület teljesítésről 16 szervezet számolt be. A Kollégium II. félévi munkatervében szerepel a honlapok működtetése és a közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata, ezért részletes kimutatást majd akkor készít a Bizottság. Az üvegzseb adatok megjelenítése saját honlapon 36%, saját és felettes szervezet honlapján 8%, csak a felettes szervezet honlapján 44%, nem válaszolt a kérdésre a szervezetek 12 %-a. 13

14 Az Üvegzseb törvény alapján A vezetők illetménye, rendszeres juttatásai -nak közzététele 45%, Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtái és mértéke -nek közzététele 40%- ban történt meg. A költségvetések, beszámolók összetevőinek közzététele: A költségvetések, beszámolók tartalmának közzététele 100% 80% 60% 68% 64% 64% 60% 52% 40% 20% 0% A szervezet éves költségvetése A szervezet számviteli törvény szerinti beszámolói Költségvetési alapokmány a tárgyévi elemi költségvetéshez A szervezet nem alapfeladatai ellátására nyújtott 5 MFt feletti támogatások A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vonatkozó szerződések Az egyéb, rendszeresen közzéteendő adatok aránya: Egyéb közzétételi adatok megjelenítése 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% A szervezet alkalmazottai, vezetői által a vizsgált hónapig megtett utazások, és azok költségeinek a listája A hivatal tulajdonát képező gépkocsi(k) használatára vonatkozó adatok 56% 56% A mobiltelefon használatára, és ennek költségeire vonatkozó adatok 14

15 Informatikához köthető dokumentumok A válaszadó szervezetek fele rendelkezik elfogadott középtávú informatikai stratégiával. A megadott frissítési dátumok jelzik az évenkénti frissítést, de nem minden szervezettől kaptunk választ erre a kérdésre. A szervezetek 64 %-ban rendelkeznek éves beszerzési tervvel, 41 %- ban éves informatikai tervvel. A szervezetek 81 %-a rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, ebből sajnos az következik, hogy 19 % nem rendelkezik e kötelező szabályzattal. A biztonságra vonatkozó egyéb szabályzatok arányát az alábbi grafikon tartalmazza: Biztonságra vonatkozó szabályok megléte 100% 90% 80% 78% 75% 83% 70% 60% 62% 50% 40% 41% 30% 20% 23% 10% 0% Informatikai biztonsági szabályzat Géptermi szabályzat Internet tűzfal szabályzat Felettes szervezet főigazgatója által kiadott informatikai szabályzat Informatikai üzemeltetési szabályzat Üzletmenetfolytonossági terv A szabályzatok a szervezetek önértékelése szerint megfelelnek a tartalmi követelményeknek (erre a kérdésre a szervezetek 88 %-a válaszolt, és az mind igenlően). 15

16 Az eljárásrendek aránya még nagyobb szórást mutat: Rendelkezési eljárásrendek megléte Üzemeltetési eljárásrend 83% Jelszó és jogosultságkezelési rend 88% Szoftver-verzió váltások eljárásrendje 52% Help Desk eljárásrend 57% Hardver és szoftver nyilvántartási rend 70% Szoftver licensz nyilvántartási rend 57% Hálózat-üzemeltetési eljárásrend 64% Levelek elektronikus aláírásának és titkosításának rendje 23% Internet-hozzáférési rend 52% Konfigurációkezelési rend 38% Átadás/átvételi eljárási rend 78% Elektronikus iratkezelési eljárásrend 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % A területi államigazgatási szervek sajátossága, hogy a technikai, szabályozási kérdésekben sokrétűen integráltak a központi szerveikhez, ez tükröződik az informatikai stratégiák és más dokumentumok meglétében, tartalmában. Székesfehérvár, június 3. Unger József Informatikai, Ügyfélszolgálati és Ügyvitel-szervezési Bizottság elnöke 16

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Specifikáció a központi ügyfélszolgálat technikai háttérének biztosításához

Specifikáció a központi ügyfélszolgálat technikai háttérének biztosításához 4Sales Systems www.4sales.hu info@4sales.hu MÓRAHALOM VÁROS KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉEK POLGÁRMESTER HVATALA 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel.: (06) 62-281-022; Fax: (06) 62-281-244 Specifikáció a központi

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata Állami Foglalkoztatási Szolgálat: 30 százalékkal csökkentek az informatikai rendszer működtetési költségei a Microsoft Infrastruktúra Optimalizációs Modellje segítségével Microsoft alapokon az országszerte

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 9-2009/2010. sz. határozatával 2009. december 15-én elfogadta 2009. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style O365 AZURE WEBTÁRHELY IP HANG BÉRTELEFONKÖZPONT A Printer-fair Kft. FELHŐ szolgáltatásai Trengerné Dudics Valéria Partner találkozó 2016 A Printer-fair Kft. Által kínált szolgáltatások O365 Azure Webtárhely

Részletesebben

Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek

Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Sugár Mihály vezet tanácsadó BellResearch Amit a mai napon fontosnak tartunk elmondani A következ,kben egyes, a költségvetési és az üzleti szférában tapasztalt

Részletesebben

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. szeptember Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A DSR Partner fő tevékenységi területe a csúcsminőségű és nagy kapacitású digitális hang- és adatrögzítő berendezések és rendszerek, valamint a hang-

A DSR Partner fő tevékenységi területe a csúcsminőségű és nagy kapacitású digitális hang- és adatrögzítő berendezések és rendszerek, valamint a hang- A DSR Partner fő tevékenységi területe a csúcsminőségű és nagy kapacitású digitális hang- és adatrögzítő berendezések és rendszerek, valamint a hang- és adatfeldolgozó megoldások fejlesztése, gyártása

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS BEVEZETÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA 1 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői Összefoglaló...3 Projekt

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26 -án tartandó ülésére a 7. számú Tájékoztató az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglaltak érvényesülése

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

Lakcím: A kapcsolattartó neve: napközbeni telefonszáma: ; fax: ; e-mail: A telepítés pontos címe: Számlázási címe: Postacíme:

Lakcím: A kapcsolattartó neve: napközbeni telefonszáma: ; fax: ; e-mail: A telepítés pontos címe: Számlázási címe: Postacíme: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS A BORSODWEB BWDSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE........sz. szerződés amely az alább megjelölt időpontban jött létre a BorsodWeb Internet Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri

Részletesebben

A postafiókok a felhőbe költöznek

A postafiókok a felhőbe költöznek A postafiókok a felhőbe költöznek Globális megoldás a GRAPHISOFT-nál A kiugróan sikeres cégekre nemcsak a kiváló termék és a hatékony marketing-tevékenység jellemző, hanem a továbbfejlődéshez szükséges

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Verzió:

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül?

Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül? Jó, ha tudod! Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül? A számviteli törvény előírásai szerint a számviteli politikában kell szabályozni azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2015-04-01 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER Professzionál Zrt. 20 ÉVE ÚTON AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN A Professzionál Zrt-t 1989-ben alapították a Professzionál Kisszövetkezet jogutódjaként. Az elmúlt két évtizedben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

Heves Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának jellemzése

Heves Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának jellemzése Heves Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti Vezetői összefoglaló: Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában tárgyban kötött vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a település lakossága között TANULMÁNY

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a település lakossága között TANULMÁNY 4Sales Systems www.4sales.hu info@4sales.hu MÓRAHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel.: (06) 62-281-022; Fax: (06) 62-281-244 Partnerség erősítésének

Részletesebben

Postai Agora szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Postai Agora szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Postai Agora szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. RÉSZ A SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS FELTÉTELEI... 3 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME... 3 1.2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 3 1.3. INTERNETES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2011. június 1. Verzió: 2011/06/01 TARTALOMJEGYZÉK Az Általános Szerződési

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) versenytárgyalást hirdet az intézmény székhelyén és telephelyén (Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út 36-38.) üzemelő

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 51. évfolyam 2. szám, 213. 3 4. Intézményközi adatáramlást biztosító

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2004 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 215 929 2 Készült:

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája E LŐTERJ E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Készült: Szécsény Város Önkormányzat 2011. október 25-ei ülésére. Előterjesztő: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

Részletesebben

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció IR IT AZ INFORMÁCI CIÓGAZDÁLKODÁS ALAPJAI (Bevezetés) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 2 Információs szupersztráda Informatika Információrobbanás Információpolitika Kibertér Hálózatok

Részletesebben

Távfelügyeleti rendszer minőségi kritériumai. Grade 2 Biztonsági fokozat

Távfelügyeleti rendszer minőségi kritériumai. Grade 2 Biztonsági fokozat Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36-1-422-0079 - Fax: +36-1-220-8921 Tisztelt Kolléga! Az alább olvasható kamarai szakmai ajánlást abból a célból

Részletesebben

Virtuális Elektronikus Pénztárca

Virtuális Elektronikus Pénztárca Virtuális Elektronikus Pénztárca Gyógyszerészek Konferenciája 2003. Hogyan működik az officinában a folyamatos kapcsolat az OEP-pel Előadó: Sipos Géza Előzmények A 2356/2002. (XI.28) Kormányhatározat 3.

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18.

A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Központi Könyvtár SZERVEZETI ÜGYREND. 2015. 04. 29 Dátum 2015. 05. 11. Dátum 2015. 05. 18. SEMMELWEIS EGYETEM 1088 B u d a p e s t, M i k s z á t h K á l m á n t é r 5. Iktatószám: A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság SZERVEZETI ÜGYREND Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Szluka Péter mb. igazgató

Részletesebben

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház jelentése 4. A

Részletesebben

Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése

Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése Scharle Ágota: Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése Ez a fejezet a hálózatban működő családi napközik átlagos hozamára és költségére ad becslést, illetve felvázol egy lehetséges

Részletesebben

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s

Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Ü zleti elektronikus szá mlá szolgá ltátá si Szerzo de s Jelen szerződés aláírásával Üzleti elektronikus számla szolgáltatás lép életbe a Szolgáltató és Igénybevevő között. Az Üzleti elektronikus számla

Részletesebben

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE!

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE! 2011 15. KIADÁS AZ ÜZLETET ELŐMOZDÍTÓ MEGOLDÁSOK A ONE LÉNYEGE BARÁTKOZZON MEG A VÁLTOZÁSOKKAL! Tegyen szert versenyelőnyre! LEGYEN URA A HELYZETNEK! Reagáljon növekvő vállalata igényeire KÉSZÜLJÖN FEL!

Részletesebben

Végzett hallgatói felmérés - 2009

Végzett hallgatói felmérés - 2009 Végzett hallgatói felmérés - 2009 100% 94,93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,19% kevesebb, mint 1 hónap 2,25% 2,06% 0,19% 0,19% 0,19% 1-3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 több, mint hónap 1 év

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. az Ügyvitelfejlesztési és Informatikai Főosztályán.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. az Ügyvitelfejlesztési és Informatikai Főosztályán. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Egységes Közlekedési Hatóság

Egységes Közlekedési Hatóság Egységes Közlekedési Hatóság Sikeres Linux-Oracle átállás esettanulmánya Farkas Csaba Főosztályvezető Közlekedési Főfelügyelet Egységes Közlekedési Hatóság A Gazdasági és Közlekedései Minisztérium felügyelete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT MUNKÁJÁRÓL Népliget u. 2. sz. 5502 E-mail: endrodiiskola@internetx.hu; www.rozsahegyiiskola.hu BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT MUNKÁJÁRÓL FARKAS ZOLTÁNNÉ UHRINNÉ DARVAS ERZSÉBET GYETVAI JÁNOSNÉ KÓNYÁNÉ JAKAB

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ (2009-2015) INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ (2009-2015) INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ (2009-2015) INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE Az informatikai stratégia célja az Önkormányzat középtávú céljai és informatikai fejlesztései

Részletesebben

SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat

SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat SZOMBATHELY Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-6.6.2-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft 2016. április 04.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN

Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN A vakság igazi problémája nem a látás hiánya. Az igazi probléma a meg-nem-értés és a létezı információk elérésének

Részletesebben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben A szociális ágazat információs fejlesztéseit tekintve évtizedes lemaradásban van az egyéb humán ágazatokhoz

Részletesebben

Munkaköri leírás-minták

Munkaköri leírás-minták munm Munkaköri leírás-minták a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete Gazdasági szaktanár Közvetlen felettese:

Részletesebben

Hatékony. kliensfelügyelet. Avégfelhasználói rendszerek tekintetében korántsem olyan egyértelmű a kép, mint az

Hatékony. kliensfelügyelet. Avégfelhasználói rendszerek tekintetében korántsem olyan egyértelmű a kép, mint az Hatékony kliensfelügyelet Ma már szerencsére vitán felül áll, hogy a nagy komplexitású, üzleti szempontból kritikus rendszereket csak automatizált és intelligens felügyeleti eszközökkel lehet eredményesen

Részletesebben

Közalkalmazotti önéletrajz

Közalkalmazotti önéletrajz Közalkalmazotti önéletrajz arckép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: dr. Gellérthegyi István Születési név: Gellérthegyi István Anyja születési neve: Tóth Irma Neme: férfi Születési idő (év, hó,

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T)

Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltatási szabályzat titkosító tanúsítvány szolgáltatáshoz (HSZSZ-T) Verziószám 4.0 Objektum azonosító (OID) 1.3.6.1.4.1.14868.1.4.4

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

CEEGEX OTC. Működési Szabályzat

CEEGEX OTC. Működési Szabályzat CEEGEX OTC Működési Szabályzat Érvényes: 2014. október 1. napjától Verzió 1.0 1/26 Tartalom 1. Általános szervezeti alapelvek... 4 1.1. Preambulum... 4 2. CEEGEX OTC... 4 2.1. A szabályzat célja... 4 2.2.

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Termékbemutató prospektus

Termékbemutató prospektus Breona Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. telefon: +36 1-814 - 2170 fax: +36 1-814 - 2171 imi.breona.eu, info@breona.hu Termékbemutató prospektus Az Irodai Mindenes a Breona Kft. iktató, dokumentum-

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Gyógyfürdői Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2010. március 1. napjától Verzió 1.0 TARTALOMJEGYZÉK 2 PREAMBULUM... 3 I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére J E L E N T É S a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

564/2011. (13) NGM rendelet

564/2011. (13) NGM rendelet 564/2011. (13) NGM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról A szerencsejáték

Részletesebben

Közös naptárhasználatára vonatkozóan

Közös naptárhasználatára vonatkozóan PIB előterjesztés a Szervezeti és informatikai megoldások rendelkezésre állásának kihasználása a politikai és hivatali vezetés optimális időgazdálkodása érdekében szakasz részeként Közös naptárhasználatára

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló E-befogadás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.1.16 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 Tartalom: 1, Bevezetés 2, Társaságonkénti értékelés 3, Mutatószámonkénti értékelés 4, Összefoglalás

Részletesebben

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez Jelen jegyzet az ÉTDR bevezetése kapcsán a http://etdr.e-epites.hu oldalon megjelent, a csatlakozó hatóságok számára fontos információkat gyűjti egy csokorba. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben