CEEGEX OTC. Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CEEGEX OTC. Működési Szabályzat"

Átírás

1 CEEGEX OTC Működési Szabályzat Érvényes: október 1. napjától Verzió 1.0 1/26

2 Tartalom 1. Általános szervezeti alapelvek Preambulum CEEGEX OTC A szabályzat célja Tevékenység CEEGEX OTC Felhasználók Szabályozási eretrendszer CEEGEX OTC Szabályok és Előírások és azok módosítása CEEGEX OTC Hivatalos Nyelve Szabályok és Előírások Szabályok és Előírások Regisztráció a CEEGEX OTC-re Adatmódosítás Bejelentkezés a CEEGEX OTC-re Ügyletek és ereskedési Piacok a CEEGEX OTC-n Ügyletspecifikációk ereskedési limitek Aukciós ereskedés Azonnali ereskedés Naplózás Díjazás Információk olvasása - felhelyezése Információbiztonság ártérítési felelősség, irányadó jog Alapelvek Felelősség korlátozása CEEGEX OTC Felhasználók kárfelelőssége CEEGEX Zrt.-nek a kárfelelőssége Egyéb rendelkezések Titoktartás /26

3 9.2. Rendelkezések válsághelyzet esetén Szolgáltatók és alvállalkozók Etikai ódex Preambulum Alkalmazási Terület Jogi Minősítés Definíciók Piacmanipuláció tilalma Átláthatósági követelmények Utasítások és bírságok Utasítások Szankciók /26

4 1. Általános szervezeti alapelvek 1.1. Preambulum A CEEGEX OTC a magyarországi földgázenergia piac szereplői diszkriminációmentes kereskedelmi tevéknységének elősegítésére jött létre. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: "GET") hatálybalépésével megszűnt a közüzemi nagykereskedelem és az ellátási kötelezettség intézménye a földgázpiacon. A földgázipari engedélyesek a földgázpiacon diszkriminációmentes feltételekkel végezhetik engedélyesi tevékenységüket. A CEEGEX OTC valamennyi földgázenergia ipari engedélyes és saját jogon eljáró felhasználó számára rendelkezésre áll, ezzel segítve elő a földgázpiaci szereplők értékesítési, illetve vételi ajánlatainak ingyenes meghirdetését, a piac likviditásának növelését, amely megteremtheti annak lehetőségét, hogy minden regisztrált felhasználó a földgázpiac adta keretek között a lehető legoptimálisabb módon értékesítse, illetve szerezze be a tevékenységéhez szükséges földgázt. A CEEGEX OTC működési rendjét, a Felhasználók jogait és kötelezettségeit a jelen Működési Szabályzat (továbbiakban: "Működési Szabályzat", vagy "Szabályzat") tartalmazza, amely Működési Szabályzat előírásai összhangban állnak a GET, a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) sz. ormányrendelet (továbbiakban: "GET Vhr."), a Magyar Földgázrendszer Üzemi és ereskedelmi Szabályzata (a továbbiakban: "ÜSZ"), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: "Ptk.") irányadó rendelkezéseivel. A fentiek ellenőrzésére a Magyar Energetikai és özmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: "MEH") jogosult. A CEEGEX OTC felületén nem történik szerződéskötés, a Felhasználók minden esetben egymás között kétoldalú szerződést kell, hogy kössenek a földgáz adásvétele, illetve a földgázvezeték kapacitás igénybevétele tárgyában. A CEEGEX OTC működtetője a CEEGEX Zrt. A CEEGEX Zrt. a magyar törvények szerint bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca szám, cégjegyzékszáma: A CEEGEX Zrt. 100%-os tulajdonosa a HUPX Zrt. A CEEGEX Zrt. a GET-ben meghatározott és szabályozott szervezett földgázpiaci engedélyesi tevékenység kizárólagos gyakorlója, amely tevékenység végzése, illetve az arra vonatkozó kötelezettségek nem vonatkoznak a CEEGEX OTC működtetésére. A CEEGEX Zrt. saját jogkörében nem jogosult a CEEGEX OTC-n kereskedni, illetve annak működését semmilyen formában befolyásolni, felelős azonban a rendszer jogszabályoknak és a jelen Működési Szabályzatnak megfelelő működtetéséért. 2. CEEGEX OTC 2.1. A szabályzat célja 4/26

5 Jelen Szabályzat célja, hogy bemutassa a CEEGEX Zrt. által üzemeltetett CEEGEX OTC működési keretrendszerét, részletesen taglalva a kereskedelmi hirdetések CEEGEX OTC-n történő közzétételéhezz, valamint a szabályszerű Felhasználói és ereskedői magatartáshoz szükséges ismereteket. A Szabályzat hatálya kiterjed a CEEGEX OTC szolgáltatásait igénybe vevőkre (Felhasználók, valamint a képviseletükben eljáró ereskedők) illetve, a CEEGEX Zrt.-ére a CEEGEX OTC működtetőjére A CEEGEX Zrt. a CEEGEX OTC működtetésén kívül, biztosítja a kereskedési platform adatainak a biztonságát, ezen felül titoktartásra köteles. Emellett a CEEGEX Zrt. fenntartja azon jogát, hogy saját belátása szerint egy vagy több szolgáltatót vagy alvállalkozót vegyen igénybe a Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében. A CEEGEX Zrt. kötelezettséget vállal, hogy az ilyen szolgáltatók és alvállalkozók kiválasztása és felügyelete során megfelelő gondosságot és körültekintést tanúsít. A Működési Szabályzatában foglalt kötelezettségei teljesítéséért minden körülmények között a CEEGEX Zrt. felel Tevékenység A CEEGEX OTC célja, hogy a Felhasználók számára nyílt, átlátható földgáz kereskedelmi fórumot biztosítson azok szabad földgáz energia és kapacitás kereskedelmének elősegítésére. A CEEGEX OTC nem energia tőzsde vagy szervezett piac, azaz nem célja, hogy folyamatosan referencia árat biztosítson a kereskedni kívánt termékek vonatkozásában, nominálási és klíring szolgáltatást biztosítson, komplex tőzsdei mechanizmusokat üzemeltessen, a CEEGEX OTC-n felületén kereskedelmi szerződéskötést eredményezzen. A CEEGEX OTC olyan kereskedelmi hirdetési fórum, amely elősegíti, hogy a Felhasználók könnyen, gyorsan és biztonságosan megteremtsék az egymás közötti kereskedés lehetőségét CEEGEX OTC Felhasználók A CEEGEX OTC-t csak olyan Felhasználók vehetik igénybe, akik a CEEGEX Zrt.-vel előzetesen szerződést kötöttek a CEEGEX OTC-hez történő csatlakozásról és regisztrációjuk a CEEGEX OTC-n sikeresen megtörtént. A CEEGEX OTC Felhasználói anoním módon hirdetik meg ajánlataikat és teszik meg licitjeiket (az ajánlatadó, illetve a licit tevő kilétéről semmilyen információ nem ismert a többi Felhasználó számára), ezzel is biztosítva a Felhasználók anonimitását. 5/26

6 A CEEGEX OTC-n bármilyen összetételű ajánlat meghirdethető, ami megfelel a CEEGEX OTC által aukcióra vagy azonnali kereskedésre használt tartalmi és formai követelményeknek. A CEEGEX OTC-n meghirdetett ajánlatok mögött tényleges (fizikai és pénzügyi) teljesítőképességnek kell állnia. A Felhasználók és ereskedőik felelősek a meghirdetett aukciókban szereplő mennyiségek és árak valóságáért és teljesítéséért. A CEEGEX OTC a ereskedők számára az év minden napján, napi 24 órában elérhető. A CEEGEX Zrt. ügyfélszolgálata munkanapokon 8-17 óra között működik, ahol a rendszer adminisztrátorai biztosítják a kereskedés problémamentes működését. A CEEGEX OTC-n a ereskedők a földgázkereskedés esetén aukciós és azonnali kereskedelmet bonyolíthatnak le Szabályozási eretrendszer A CEEGEX OTC-n történő működésük során a Felhasználók mindenkor kötelesek betartani a Működési Szabályzatban foglaltakat. A Működési Szabályzat be nem betartása az abban foglalt következményeket vonhatja maga után. A Működési Szabályzat határozza meg az általános szabályokat, az ügylet specifikációkat, a kereskedés paramétereit, a díjlistát, és az etikai kódexet CEEGEX OTC Szabályok és Előírások és azok módosítása A CEEGEX Zrt. egyoldalúan módosíthatja a CEEGEX OTC jelen Működési Szabályzatát, valamint a Csatlakozási Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: "ÁSZF"). Amennyiben eltérő időpont nem kerül meghatározásra, a Szabályok és Előírások illetve az ÁSZF módosításai azok közzétételének napján lépnek hatályba. A Működési Szabályzat illetve az ÁSZF módosításait a CEEGEX Zrt. tájékoztatásképpen megküldi a MEH részére. Tekintettel arra, hogy a CEEGEX Zrt. által üzemeltetett CEEGEX OTC nem minősül engedélyköteles tevékenységnek, függetlenül ettől a MEH javaslattétellel élhet, előzetesen véleményezhet, valamint a bennfentes kereskedés kiszűrése érdekében adatszolgáltatást kérhet. Abban az esetben, ha egy Felhasználó nem fogadja el a Működési Szabályzatés/vagy az ÁSZF módosításait, úgy kezdeményezheti a CEEGEX OTC regisztrációjának megszüntetését a módosítás közzétételének napját követő tíz (10) naptári napon belül. Amennyiben a Felhasználó nem kezdeményezi CEEGEX OTC regisztrációjának megszüntetését a fent említett határidőn belül és felmondási jog alapján, úgy az a Működési Szabályzat és/vagy az ÁSZF módosítás Felhasználó általi elfogadásának minősül. A Működési Szabályzat módosításai Felhasználó által történő el nem fogadása esetén, a CEEGEX Zrt. jogosult azonnali hatállyal felmondani a felhasználó CEEGEX OTC regisztrációját. 6/26

7 2.6. CEEGEX OTC Hivatalos Nyelve A CEEGEX OTC hivatalos nyelve a magyar, amíg az angol nyelvi megjelenítés csak tájékoztatás jellegű. 3. Szabályok és Előírások 3.1. Szabályok és Előírások A Felhasználó köteles az általa aláírt Csatlakozási Szerződésben, az ÁSZF-ben, és a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően eljárni a CEEGEX OTC használata során. A Működési Szabályzat előírásai minden Felhasználóra és a nevében eljáró ereskedőre vonatkoznak, akik használják a CEEGEX OTC szolgáltatásait. Felhasználók kötelesek biztosítani a működési partnerkockázat mérésére, ellenőrzésére és csökkentésére szolgáló megfelelő eljárások és szabályok meglétét; legalább a következőkre vonatkozóan: az ügyletek feltételeinek időben történő visszaigazolása; megalapozott, rugalmas és auditálható formalizált eljárások a portfóliók összeegyeztetésére, a kapcsolódó kockázatok kezelésére, a felek közötti viták korai felismerésére és rendezésére, valamint a még nyitott ügyletek értékének ellenőrzésére. a Felhasználók kockázatkezelési eljárásai kellően megbízhatóak, stabilak, és összhangban állnak az ügyletek összetettségi szintjével; a szerződő felek között a saját eszköz haladéktalan áthelyezésének, illetve a kötelezettségek haladéktalan visszafizetésének gyakorlati vagy jogi akadálya nincsen, és nem várható. földgáz kereskedelmi tevékenységük mindenkor megfelel a GET, GET Vhr. és az ÜSZ vonatkozó előírásainak A Felhasználók felelős és megbízható résztvevők. A ereskedő saját felelőssége a felhasználói nevének és jelszavának bizalmas kezelése. Minden egyes ajánlat és licit a Felhasználó valós szándékának megfelelően, a tényleges teljesítésért való felelősséggel tehető fel a CEEGEX OTC-re. Fiktív, félrevezető hirdetés vagy licit megtétele ellenkezik a CEEGEX OTC szabályaival (10.5 fejezet), és a nem megengedett magatartást tanúsító Felhasználó felelősségre vonását vonhatja maga után. A CEEGEX OTC Felhasználóknak belső működési szabályok kidolgozása javasolt, amiben azt szabályozzák, hogy a Felhasználók számára létrehozott különböző ereskedők miként 7/26

8 képviselhetik cégüket a CEEGEX OTC-n (pl. hogyan kerüljék el azt, hogy két ereskedő ugyanazt az ajánlatot tegye fel a Felhasználó nevében) Regisztráció a CEEGEX OTC-re Minden kérelmező egyszer regisztrálhatja magát a CEEGEX OTC-n. A regisztrációs adatok elküldésével a kérelmező automatikusan még nem válik Felhasználóvá. A CEEGEX Zrt. a regisztráció során bekéri a kérelmező energiakereskedelmi jogosultságát igazoló adatait (az alábbi lista alapján) és ezek alapján dönt arról, hogy lehetséges-e a kérelmező regisztrációja. Amennyiben ezen adatok hiányosak vagy nem egyértelműek, akkor a kérelmező kezdeményezheti, hogy a CEEGEX Zrt.-vel személyes egyeztetés során tisztázza a jogosultság kérdését. A regisztrációhoz szükséges adatok: érelmező neve Cégjegyzék száma Felhasználói szerep Utca Házszám Irányítószám Helység Postafiók (nem kötelező) Ország apcsolattartó neve apcsolattartó telefonszáma apcsolattartó címe Engedélyszám: Regisztrációra jogosult az a kérelmező, amely: a regisztrációhoz szükséges, kötelező adatokat megadta és tagja valamelyik alábbi csoportnak: Földgáz-kereskedelmi engedélyes, beleértve a orlátozott Földgáz-kereskedelmi engedélyeseket is Felhasználó (GET pontja szerint meghatározott) Földgáztermelő 8/26

9 Rendszerüzemeltető Rendszerirányítási engedélyes A CEEGEX Zrt. a jelen Működési Szabályzat és az irányadó jogszabályok alapján hozza meg a döntést abban a tekintetben, hogy egy adott kérelmezőregisztrálható-e a CEEGEX OTC-n vagy sem. A regisztrációt a CEEGEX Zrt. csak akkor utasíthatja el, ha a kérelmező a jelen pontban előírt feltételeknek nem tesz eleget. A regisztráció elutasítása esetén a CEEGEX Zrt. indoklással ellátott levelet küld a regisztrációt kezdeményező kérelmezőnek. A regisztráció elutasítható, amennyiben a kérelmező a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat és feltételeket hiányosan teljesíti vagy nem teljesíti. A regisztráció elfogadásával a CEEGEX Zrt. felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel a CEEGEX OTC-re történő regisztrációt és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket biztosító Csatlakozási Szerződés megkötése végett (ld. minta Csatlakozási Szerződés tervezet). A Csatlakozási Szerződésben kell megadni annak a felelős kapcsolattartónak a nevét és elérhetőségét, aki jogosult a további ereskedők személyéről dönteni, továbbá aki a rendszeradminisztrátor kérdéseire, megkereséseire felelősen tud válaszolni. A Csatlakozási Szerződés megkötése után kapják meg a Felhasználó által a Csatlakozási Szerződésben megjelölt ereskedők a felhasználói azonosítókat és jelszavakat. Egy Felhasználónak több ereskedője is kaphat azonosítót és jelszót a CEEGEX OTC-re. A ereskedők számáról és státuszáról (teljes jogú, betekintő jogú) a CEEGEX Zrt. és a Felhasználó a Csatlakozási Szerződés mellékletében állapodik meg. Egy Felhasználónak a ereskedői i részére lehetősége van csak betekintő jogot kérni. Ajánlatot és licitet nem tehet a betekintő joggal rendelkező ereskedő, azonban minden információt megkap. A teljes joggal rendelkező ereskedő minden funkcióját maradéktalanul használhatja a CEEGEX OTC-nek. A ereskedők az azonosítók és jelszavak aktiválásával válnak a rendszer felhasználóivá és jogosulttá a CEEGEX OTC szolgáltatásainak igénybe vételére. A ereskedő ajánlati, vagy licit limitet (mennyiségi) adhat meg, amit a rendszer adminisztrátor rögzít a rendszerben. A limit egy biztosíték a ereskedő számára, hogy az adott Felhasználó ereskedői i a limitet meghaladóan nem hirdethetnek meg ajánlatot, és nem tehetnek licitet a CEEGEX OTC-n. A limit nagyságára ajánlott azt a mennyiséget rögzíteni, amekkora mennyiség a Felhasználó bármely szerződésében rögzített. A limit megadása minden cég számára opcionális (azaz nem kötelező). A Felhasználók a Csatlakozási Szerződés aláírásával nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy cégnevük a CEEGEX OTC honlapon megjelenjen. A Felhasználó illetve a ereskedő a bejelentkezése után bármikor kérheti a regisztrációkor megadott adatok módosítását. A ereskedő jelszavának változtatása az Adatmódosítás menüpontban történik, valamint itt kezdeményezheti egyéb adatmódosítási igényét is. Egy szabad szöveges mezőbe beírja a módosítani kívánt adatot, ami -ben eljut a rendszer 9/26

10 adminisztrátorához, aki miután meggyőződött az igénymódosítás jogosságáról, módosítja azt a rendszerben. (A felhasználói név nem módosítható, csak deaktiválható.) 3.3. Adatmódosítás Az adatmódosítás oldalon a ereskedő: Megadhatja, illetve módosíthatja mobiltelefon számát. Beállíthatja az értesítőket (az üzenetek menüpont alatt megjelenő üzenetekről kér-e ben értesítést). címét a ereskedő nem tudja megváltoztatni. Az csak az adminisztrátor közreműködésével és jóváhagyásával történhet. Le- és feliratkozhat a napi összesítőre (alapértelmezett esetben feliratkozott). Megváltoztathatja jelszavát. Új titkos kulcsot generálhat Bejelentkezés a CEEGEX OTC-re Amennyiben egy ereskedő tranzakciót kíván indítani a CEEGEX OTC-n először be kell jelentkeznie. A bejelentkezéshez egy felhasználói azonosítóra és egy ehhez rendelt egyedi jelszóra van szükség. A felhasználói azonosítót a rendszeradminisztrátor generálja a megkötött Csatlakozási Szerződés mellékletében szereplő ereskedők számára egy standard, de változó jelszóval. A ereskedőket a rendszeradminisztrátor (biztonságos módon) értesíti ki a létrehozott felhasználónevükről és a hozzá tartozó aktivizációs kódról. A ereskedőknek az első belépésük során az aktivizációs kód segítségével meg kell adniuk jelszavukat (erre 1 órájuk van, különben a felhasználói azonosítójuk nem válik aktívvá). A megadott jelszóhoz ezután senki nem férhet hozzá, még a rendszeradminisztrátor sem. Amennyiben egy ereskedő elfelejti jelszavát, akkor ezt jelezheti a rendszeradminisztrátor felé. Amennyiben a rendszeradminisztrátor meggyőződött arról, hogy valóban a jogosult ereskedő jelezte ezt az esetet, a rendszeradminisztrátor generál egy aktivizációs kódot és ezt biztonságos módon közli a ereskedővel. Ennek a kódnak a segítségével aereskedőnak1 órán belül meg kell adnia az új jelszavát, különben a rendszer a ereskedőt inaktívvá teszi. Az alatt az idő alatt, amíg az adott ereskedőnek csak ideiglenes jelszava van, az adott ereskedő hirdetést és licitet nem kezdeményezhet a CEEGEX OTCn. Az üzleti levelek titkosítottan kerülnek kiküldésre, ezért egy titkosító kulcs generálása szükséges a levelek elolvasásához. Amennyiben egy ereskedő a titkosító kulcsot nem generálja le, nem kap értesítő eket. Ha a generálás megtörtént, de a levelező rendszerbe nem lett telepítve az, az eket a rendszer kiküldi, azonban nem tudja a ereskedő a levelet kinyitni és elolvasni. 10/26

11 4. Ügyletek és ereskedési Piacok a CEEGEX OTC-n 4.1. Ügyletspecifikációk A CEEGEX OTC-n az alábbi Ügyletspecifikációk a mérvadók. Aukciós kereskedés Azonnali kereskedés 4.2. ereskedési limitek A kereskedési limitek kezelésének célja, hogy a CEEGEX OTC Felhasználói a kockázatkezelők által meghatározott kereskedési korlátokat rögzíthessék a rendszerben és csak a korlátoknak megfelelő liciteket tehessenek. A limitek beállításánál a Felhasználók a CEEGEX OTC-n kereskedési limiteket állíthatnak be, külön vételi és eladási ajánlatokra. A limitek módosítása nem befolyásolja a futó ajánlatokra adott nyertes liciteket. A limitek megadása történhet forintban és euróban egyaránt. A rendszer automatikusan átszámítja a limitet a másik devizanembe, az adott napon a Nemzeti Bank által kiadott hivatalos árfolyamon. Lehetőség van limitet meghaladó ügyletek megkötésére is, amennyiben a felek elfogadnak előre fizetést, vagy fizetési biztosítékot. Megadható a megköthető ügylet maximális hossza napokban. Amennyiben a Felhasználó publikussá teszi a limit beállítást egy partnerére, akkor a partnere láthatja, hogy milyen limitek vonatkoznak őrá. A limitek beállítása egy Felhasználóra, naponta csak egyszer végezhető el, a rendszer a módosítás után egy üzenetben tájékoztatja a Felhasználó ereskedőjét, hogy mikor lehet a következő változtatást végrehajtani. A beállított limitek a CEEGEX OTC-n futó összes nyitott ügyletre vonatkoznak. A sikeres ügyletek értékét a rendszer automatikusan leszámítja a limitből és értesítést küld az ügyletben résztvevőknek az új limitekről. A Felhasználóra vonatkozó limitek az Önre vonatkozó kereskedési limitek pont alatt tekinthető meg. Itt csak azon Felhasználók által beállított limitek láthatók, akik engedélyezték a publikus menüpontot. Ha a vételi, illetve eladási limit vagy a maximális ügylethossz nem kerül kitöltésre, a rendszer nem számol a limittel. Amennyiben nulla kerül beállításra, a rendszer nem engedélyez semmilyen üzletkötést Aukciós ereskedés 11/26

12 eresés az aktuális ajánlatok között A CEEGEX OTC-n mind az eladási, mind a vételi ajánlatokat tartalmazó hirdetéseket az adott menüpontokban egy listán meg lehet jeleníteni. Ezt a listát az azon szereplő ajánlati paraméterekre lehet szűkíteni, ezen paraméterek tetszőleges kombinációjára szűrni, keresni, illetve ezen paraméterek mentén akár sorba is rendezni. A listán a kiválasztott ajánlatra rákattintva megjelennek az adott ajánlat részletes adatai. Új ajánlat meghirdetése Új ajánlatot tartalmazó hirdetést csak a Felhasználó teljes jogú ereskedője tehet fel a CEEGEX OTC-re az Új ajánlat menüpont alatt. Feltett ajánlati hirdetés nem módosítható, azonban visszavonható addig, amíg nem érkezett rá érvényes licit. A feltett ajánlati hirdetésre érvényes licit érkezett, akkor az ajánlat már nem vonható vissza, azt az ajánlat hirdetőjének a lejárat idejéig fenn kell tartania. Amennyiben egy ajánlatra nyertesnek számító licit érkezett, akkor az adott aukció már sikeresnek minősül és a felek közötti kereskedelmi szerződés a licitálási idő lejárta után, offline módon megköthető. Egy ajánlatnak legalább 30 percig fent kell lennie a CEEGEX OTC-n. Új ajánlat meghirdetése előtt javasolt a CEEGEX OTC-n található ajánlatok között keresni. Előfordulhat, hogy a meghirdetni kívánt ajánlattal ellenkező előjelű ajánlat (vételi esetén eladási, illetve eladási esetén vételi) megtalálható a CEEGEX OTC-n. Ilyen esetben javasolt a már fent lévő ajánlatra licit megtétele. Ugyanakkor a CEEGEX OTC nem zárja ki, hogy hasonló/azonos időszakra és mennyiségre ellentétes előjelű (azaz vételi és eladási) ajánlatokat feltegyenek ugyanazon Felhasználó ereskedői. Egy Felhasználó érvényes ajánlatára ugyanazon Felhasználó ereskedői licitet nem tehetnek fel. A Felhasználók felelőssége annak biztosítása, hogy ereskedőik egyszerre párhuzamosan ne tegyék fel az adott Felhasználó ugyanazon ajánlatát többször (ezt a CEEGEX OTC nem ellenőrzi). Új ajánlat meghirdetésekor először az ajánlat alaptípusát (energia vagy kapacitás aukció), majd az ajánlat típusát (eladási vagy vételi) szükséges megadni. A típusok kiválasztásával a rendszer automatikusan felkínálja a ereskedőnek az ajánlat meghirdetéséhez szükséges kötelezően kitöltendő adatmezőket. Minden ajánlat anonim módon kerül meghirdetésre. A CEEGEX OTC azonban képes azokat az ajánlatokat leválogatni (saját ajánlatok) és külön listázni, amit az adott ereskedő, illetve azonos Felhasználómás ereskedői tettek fel a CEEGEX OTC-re. A földgáztermékek sajátossága miatt az adott napra vonatkozó bármilyen új ajánlatot legkésőbb az adott napot megelőző nap 21 óráig lehet meghirdetni és az ajánlat lejárati 12/26

13 időpontjának legkésőbb 21 óra 30 percet lehet megadni (miután a földgáztermékekre vonatkozó ajánlatnak minimálisan 30 percig kell a CEEGEX OTC-n elérhetőnek lenni.) Új ajánlat az ajánlat meghirdetőjének megerősített jóváhagyásával (a rendszer automatikusan visszakérdez a megtett ajánlatra) kerül csak a rendszerbe, az aktuális hirdetések közé (ellenőrzött ajánlattétel). A Felhasználó az aktuális ajánlatok között kiemelten megjelölve látja a CEEGEX OTC felületén a ereskedői által meghirdetett ajánlatokat. A CEEGEX OTC-nek nincs Reverse auction szolgáltatása, azaz nem lehet egy meghirdetett, még le nem zárt ajánlat esetében a kiinduló árat lefelé módosítani. Amennyiben az ajánlat meghirdetője szerint feltehetően nem lesz érdeklődő a túl magas kiinduló ár miatt, javasolt az ajánlat lejárati időpontját az ajánlattétel időpontjához minél közelebb választani, vagy olyan alacsony kiinduló árat megadni, amire várhatóan érkezik licit (alacsony kiinduló árnál javasolt a bevétel maximalizáló kiértékelési típus). A saját ajánlatok listájában a regisztrált felhasználó látja az aktuális ajánlatait. Új földgázra vonatkozó ajánlat meghirdetésekor kitöltendő adatmezők Mező neve Ajánlatadó Felhasználó azonosítója Ajánlatadó ereskedő azonosítója Ajánlattétel időpontja Ajánlat azonosítója Aukció alaptípusa Ajánlat típusa itöltés módja R - R - R - R - Felvehető értékei Földgáz aukció apacitás aukció Eladási Vételi Leírás A rendszer rögzíti az ajánlatot meghirdető Felhasználó azonosítóját. A Felhasználó azonosító a rendszerben minden egyes regisztrált cégre egyedi azonosító. Az ajánlatadó Felhasználó azonosítója senki által nem látható (de a naplózás során rögzítésre kerül). A rendszer rögzíti az ajánlatot meghirdető ereskedő azonosítóját. A ereskedő azonosító minden egyes Felhasználó ereskedőjére egyedi azonosító. Az ajánlatadó ereskedő azonosítója senki által nem látható (de a naplózás során rögzítésre kerül). Az ajánlat meghirdetésének időpontja, ami megegyezik az ajánlat rendszerben történő rögzítésének pontos rendszeridejével (év/hó/nap/óra/perc/másodperc), és látható a regisztrált felhasználók számára. Rendszer által generált azonosítószám, ami az ajánlat meghirdetése után látható a ereskedő és a rendszer adminisztrátor számára, az egyes ajánlatok beazonosítását szolgálja. Földgáz aukció esetén, az ajánlat meghirdetője meghatározott mennyiségű földgázt (m 3 ) kíván eladni vagy vásárolni meghatározott teljesítési időpontok között, meghatározott napokon és meghatározott időszakra. (Lehetséges termékek: Rögzített távvezetéki földgáz, Rugalmas távvezetéki gáz, mobilgáz.) apacitás aukció esetén az ajánlat meghirdetője meghatározott mennyiségű szabad kapacitást (m3/h) kíván eladni vagy vásárolni meghatározott teljesítési időpontok között, meghatározott napokon és meghatározott időszakra. (Lehetséges termékek: kapacitás, mobil kapacitás) Az ajánlat meghirdetője földgázt vagy kapacitást kíván értékesíteni. Az ajánlat meghirdetője földgázt vagy kapacitást kíván vásárolni. 13/26

14 Mező neve Részleges teljesítés iértékelés típusa Megjegyzés Ajánlati Mennyiség Minimálisan licitálható mennyiség üszöb mennyiség itöltés módja O Felvehető értékei Megengedett Nem megengedett Ár maximalizáló iadás minimalizáló (Árminimalizál ó) Teljesítmény maximalizáló Szabad szöveg Pozitív egész szám Pozitív egész szám Pozitív egész szám Leírás Az ajánlat meghirdetője a meghirdetett ajánlati mennyiségre elfogad olyan liciteket, amelyek nem a teljes mennyiséget, hanem annak csak egy részét kívánják lejegyezni. Az ajánlat meghirdetője a Minimálisan licitálható mennyiség mezőben megadhatja azt a legkisebb mennyiségi egységet, amit még hajlandó, mint részjegyzés, elfogadni. Az ajánlat meghirdetője a üszöb mennyiség mezőben megadhatja azt is, hogy mi az a mennyiség, ami a részteljesítés során a licitálók által minimum lejegyezni szükséges ahhoz, hogy az aukció sikeresen záruljon le. Az ajánlat meghirdetője nem kívánja a meghirdetett ajánlati mennyiséget bontani. Ilyen esetben nem lehet mennyiség maximalizáló kiértékelési típust választani, hiszen egy adott mennyiséget kíván egyben eladni vagy vásárolni az ajánlat meghirdetője. Ilyen esetben a rendszer automatikusan az ajánlati mennyiséget írja be a Minimálisan licitálható mennyiség és a üszöb mennyiség adat mezőkbe. A kiértékelés típusának megfelelően rendezi sorba a rendszer a megtett liciteket. Eladási, bevétel maximalizáló kiértékelés esetén a sorba rendezés prioritása a következő: 1. Licit ár csökkenő sorrendben 2. Licit mennyiség csökkenő sorrendben 3. Licitálás időpontja növekvő sorrendben. A kiértékelés típusának megfelelően rendezi sorba a rendszer a megtett liciteket. Vételi, kiadás minimalizáló kiértékelés esetén a sorba rendezés prioritása a következő: 1. Licit ár növekvő sorrendben 2. Licit mennyiség csökkenő sorrendben 3. Licitálás időpontja növekvő sorrendben. Mennyiség maximalizáló kiértékelés csak akkor választható, ha lehet részleges teljesítés. A kiértékelés típusának megfelelően rendezi sorba a rendszer a megtett liciteket. Eladási, mennyiség maximalizáló kiértékelés esetén a sorba rendezés prioritása a következő: 1. Licit mennyiség csökkenő sorrendben 2. Licit ár csökkenő sorrendben 3. Licitálás időpontja növekvő sorrendben Vételi, mennyiség maximalizáló kiértékelés esetén a sorba rendezés prioritása a következő: 1. Licit mennyiség csökkenő sorrendben 2. Licit ár növekvő sorrendben 3. Licitálás időpontja növekvő sorrendben. Az ajánlat meghirdetője bármilyen, a hirdetésével összefüggő szöveget beírhat. Tilos azonban olyan adat, vagy információ rögzítése, amelyből következtetni lehet a hirdető kilétére. Az ajánlat meghirdetője adja meg az értékesíteni (eladási) ill. vásárolni (vételi) kívánt mennyiséget. Mértékegysége: em3/h, vagy em3, vagy W. A kereskedési pont helyétől függően. Az ajánlat meghirdetője adja meg azt a számot (em3/h, em3, vagy W mértékegységben), amire minimálisan lehet licitálni. Amennyiben nem adja meg az értéket, az alapértelmezés 1. Csak részleges teljesítés választásakor adható meg. Amennyiben nem lehet részleges teljesítés, a rendszer automatikusan beállítja a teljes ajánlati mennyiséget. Az ajánlat meghirdetője adja meg azt a mennyiséget, amit az ajánlat lejárati időpontjában minimum hajlandó eladni vagy venni. Amennyiben az ajánlat időpontja lejárt és a beérkezett licitek nem fednek le legalább ekkora mennyiséget, akkor sikertelen aukcióként zárul az ajánlat. 14/26

15 Mező neve iinduló ár Ajánlat lejárati időpontja Teljesítési dátum kezdet itöltés módja Felvehető értékei Négy tizedes jegyű pozitív szám Év/hónap/ nap/ óra/ perc Év/ hónap/ nap 06:00 Leírás Az ajánlat meghirdetője adja meg azt az árat, amiről a licitálás indul. A kiinduló ár földgáz aukció esetén Ft/MJ, Euro/MJ, vagy $/MJ mértékegységben, kapacitás aukció esetén Ft/m3/h, Euro/m3/h vagy $/m3/h mértékegységben adandó meg. A tizedes jelölő a pont. Eladási ajánlatnál a kiinduló árhoz képest felfelé, vételi ajánlatnál pedig lefelé változik licitáláskor a kiinduló ár. A ajánlat meghirdetője adja meg azt az időpontot, ameddig licitet lehet tenni az ajánlatára. Az ajánlat lejárati időpont maximumának a teljesítés kezdete előtti nap este óra adható meg. Amennyiben ennél későbbi időpontot ad meg az ajánlat meghirdetője, a rendszer nem fogadja azt el, és hibaüzenetet küld. Az ajánlat meghirdetője adja meg azt a dátumot, amitől az energiát vagy a kapacitást eladni vagy vásárolni kívánja adott napokon és adott időszakban. Teljesítési dátum vége Év/hónap/ Nap 06:00 Az ajánlat meghirdetője adja meg azt a dátumot, ameddig az energiát vagy a kapacitást eladni vagy vásárolni kívánja adott napokon és adott időszakban. itöltés módja oszlop magyarázata: Licitálás - kötelezően kitöltendő O - opcionálisan kitöltendő (nem kötelező) R - rendszer generálja, vagy tölti ki automatikusan Licitet tenni csak aktuálisan futó ajánlatra lehet. Licitet csak regisztrált Felhasználó teljes jogú ereskedője adhat meg a CEEGEX OTC-n. A licit megtétele és annak jóváhagyása után a liciten módosítani, és azt visszavonni nem lehet. Felhasználó az általa meghirdetett ajánlatra licitet nem adhat. Egy licitáló két ugyanolyan licitet nem tehet, több különbözőt azonban igen. Amennyiben egy Felhasználó több licitje is nyertes pozícióban végez, akkor azok teljesítése mind kötelező érvényű az adott licitáló Felhasználó számára. A ereskedő egy ajánlat részletes adatainak képernyőjén látja az arra az ajánlatra addig érkezett összes licit adatait, valamint jelölve látja a licitek aktuális állásában a más ereskedők által tett liciteket. A ereskedő a saját licitek listájában látja az összes ajánlatra tett licitjét, külön megjelölve a nyertes és a vesztes pozícióban levő liciteket. Licitálni csak a kiinduló ár/mennyiségegységben lehet. (az ajánlati kiírásban szereplő pénznemet menet közben megváltoztatni nem lehet). 15/26

16 Csak olyan licit adható meg, amellyel a licitáló az aktuálisan számított aukcióban a nyertesek közé kerül. A beérkező liciteket a rendszer automatikusan sorrendbe rendezi az ajánlatadó által megadott kiértékelési típusnak megfelelően és jelez, ha a licitáló olyan licitet kíván tenni, amely nem kerülne az aktuálisan számított nyertesek közé. Amennyiben a licitálás során egy adott ereskedő nyertes pozícióban lévő licitjét egy másik licit kiüti (azaz vesztes pozícióba helyezi) a CEEGEX OTC (a regisztráció során beállítottak szerint) automatikusan -t küld a vesztes pozícióba kerülő licitet feltett ereskedőnek erről az eseményről. Ha az ajánlat lejárati ideje előtti öt percen belül érkező licitek a nyertes(ek)nek allokált teljesítményt megváltoztatja, egy úgynevezett Black-box periódus kezdődik, ahol minden addig érvényes licitet tett cég egy ajánlatot tehet öt percen belül. A lejárati idő öt perccel meghosszabbodik és valamennyi ereskedő értesítést kap a Black-box periódus kezdetéről, valamint az ajánlatok listájában feltűnően kijelzésre kerül, hogy black-box szakaszról van szó. Az új lejárati idő, valamint az utolsó nyertes licit ár is megjelenik az ajánlat információi között. Ezen licitálási időszakban minden olyan ereskedő részt vehet, aki az eredeti lejárati időig érvényes licitet adott az ajánlatra. A licitálóknak csak egy új licitre van lehetősége cégenként. Az árat a kiíró számára csak kedvezőbb irányba módosíthatják, eladási ajánlat esetén nem lehet alacsonyabb, mint az eredeti lejárati időszak utolsó érvényes legmagasabb ára, vételi ajánlat esetén nem lehet magasabb, mint az eredeti lejárati időszak utolsó érvényes legalacsonyabb ára. A mennyiséget és a minimális licitet tetszőlegesen módosíthatják, azzal a kikötéssel, hogy az ajánlatnak érvényesnek kell lennie. Licit megadásakor kitöltendő adatmezők: Mező neve Licitáló Felhasználó azonosítója Licitáló ereskedő azonosítója Licitálás időpontja itöltés módja R - R - R - Licit azonosítója R - Licit teljesítmény/lici t mennyiség Felvehető értékei Pozitív egész szám Leírás A rendszer rögzíti a licitet megtevő Felhasználó azonosítóját. Felhasználó azonosító a rendszerben minden egyes regisztrált cégre található. A licitet tevő Felhasználó azonosítója nem látható a ereskedő és a rendszer adminisztrátora számára. A rendszer rögzíti a licitet megtevő ereskedő azonosítóját. ereskedő azonosító minden egyes regisztrált Felhasználó ereskedőjére található a rendszerben. A licitet megtevő ereskedő azonosítója nem látható a ereskedő és a rendszer adminisztrátora számára. A licit megtételének időpontja, ami megegyezik az éppen aktuális rendszeridővel (év/hó/nap/óra/perc/másodperc) és látható a regisztrált felhasználók számára. Rendszer által generált azonosítószám a licit azonosításához, ami a licit megtétele után látható a ereskedő és a rendszer adminisztrátor számára. Az a mennyiség, amit a licitáló megvenne / eladna. Amennyiben az ajánlatadó részleges teljesítést enged és adott meg minimálisan licitálható mennyiséget, a licit mennyiségének a minimálisan licitálható mennyiségnél nagyobb vagy egyenlő mennyiségnek kell lennie. Amennyiben nincs lehetőség részletes teljesítésre, a licitálónak kötelező az ajánlati mennyiséggel egyező licit mennyiséget megadnia. 16/26

17 üszöb teljesítmény/üs zöb mennyiség Licit ár Pozitív egész szám Négy tizedes jegyű pozitív szám (földgázkereskedel em esetén) Az a mennyiség, amit részleges teljesítés esetében minimum megvenne /eladna a licitáló. Ennek a mennyiségnek a figyelembe vételével kalkulálja a rendszer az allokált mennyiséget. Az az ár, amennyit a licitáló fizetne / kapna. A licitet mindig az ajánlat meghirdetője által megadott mértékegységben kell megadni. A rendszer automatikusan vezeti, hogy milyen pénznemben folyik a licitálás. itöltés módja oszlop magyarázata: - kötelezően kitöltendő O- opcionálisan kitöltendő (nem kötelező) R rendszer generálja, vagy tölti ki automatikusan Aukció kiértékelése A rendszer automatikusan zárja az ajánlatot az ajánlat lejárati időpontjában. A zárás pillanatának megfelelő aktuális licit sorrend a végső sorrend. A black-box időszak végén történő kiértékelésben mind a black-box időszak alatt, mind az azelőtt adott érvényes licitek is részt vesznek. A rendszer mindig az ajánlattevő által meghatározott kiértékelési típusnak megfelelő prioritási sorrend szerint rendezi az aktuális liciteket (ld. az ajánlat kiértékelési típusainál). Black-box esetén a prioritási sorrend azonos a normál licit esetén alkalmazandóval. Sikertelen az aukció, amennyiben az ajánlat lejárati időpontjáig nem érkezett licit. Amennyiben a black-box szakaszban nem érkezik licit az ajánlatra, az eredeti licitálás eredménye határozza meg a végeredményt. A rendszer mind a sikeresen, mind a sikertelenül záródott aukcióról eltérő tartalmú értesítést küld az ajánlat meghirdetőjének. A sikeresen záródott aukció esetén az ajánlat meghirdetője az értesítésből tájékozódik arról, hogy ki(k) az aukció nyertese(i), mekkora a licitált mennyiség és az ajánlott ár, ki(kkel)vel kezdeményezheti a szerződés megkötését. Sikeres black-box licitálás után a kiíró és a nyertes(ek) a szokásos értesítést megkapják, valamint a licitálásban résztvevő vesztesek is megkapják a végeredményről az értesítést, vagyis a nyertes árat, illetve árakat és allokált teljesítményeket. Sikertelen black-box után kiértesítés is a normál szabályok szerint történik, azonban a blackbox eredménytelenségéről minden korábbi licitáló értesítést kap. A rendszer a sikeresen záródott aukcióról értesítést küld a nyertes licitáló(k)nak, amely tartalmazza, hogy kivel vegye(k) fel a kapcsolatot, mekkora a megszerezhető mennyiség és a szerződéses ár. Egy aukció nyertes licitálói nem tudnak egymás kilétéről. A lezárt aukció átkerül az aktuális ajánlatok listájáról a lezárt aukciók listájára. 17/26

18 4.4. Azonnali ereskedés Az azonnali kereskedés célja, hogy a Felhasználók teljes jogú ereskedői azonnal elfogadhassanak egy ajánlatot, rögtön üzletet köthessenek. Adás-vételi jogosultság Termékek: Az azonnali kereskedési szekciót csak a megfelelő jogosultsággal bíró ereskedők láthatják és érhetik el. A jogosultsággal nem bíró ereskedők nem láthatják a menüpontot, számukra az azonnali kereskedés értesítői nem jelennek meg, a napi kereskedési összesítő csak az aukciós szekcióra terjed ki. A jogosultság megvonását a Csatlakozási Szerződés mellékleteként kitöltésre kerülő ereskedői űrlapon lehet kérni. Földgáz termékek apacitás termékek A ereskedők meghatározott termékekkel csak meghatározott időtartamra kereskedhetnek Naplózás A CEEGEX OTC folyamatosan naplózza az összes tranzakciót (ereskedő belépése, kilépése, ajánlat hirdetése, licitálás, ajánlat lezárása). Minden esetben két naplófájl készül: egy publikus és egy bizalmas. A publikus naplófájl a ereskedők számára hozzáférhető és a tranzakciók menetének követésére illetve statisztikai információk kigyűjtésére használható. A publikus naplófájl nem tartalmazza az adott tranzakciót (ajánlatot vagy licitet) kezdeményező ereskedő egyedi azonosítóját, minden egyéb tranzakciós paramétert viszont igen. A bizalmas naplófájl a teljes tranzakciós rekordokat tartalmazza (azaz az adott tranzakciót kezdeményező Felhasználó, illetve ereskedőegyedi azonosítóját is), melyhez a CEEGEX Zrt.-nek van hozzáférése, illetve ezt a fájlt csak az arra illetékes hatóságok (pl. MEH) kaphatják meg adatszolgáltatási kötelezettség céljából. 5. Díjazás A CEEGEX OTC regisztráció és a rendszer használata minden Felhasználó részére ingyenes. A rendszer használatával összefüggésben azonban az ajánlat (vételi és/vagy eladási ajánlat) lehívója a CEEGEX OTC-n sikeresen lezárt ügyletei után használati díjat köteles megfizetni a CEEGEX Zrt. részére. 18/26

19 ereskedés esetén a használati díj mértéke: Energia termék esetén: 0,003 Ft/MJ + ÁFA apacitás termék esetén: nincs tranzakciós díj 6. Információk olvasása - felhelyezése A CEEGEX OTC bejelentkező oldalán olyan információk olvashatók, amelyek mindenki számára (érdeklődök illetve Felhasználók) nyilvánosak. A CEEGEX OTC-re belépve a Felhasználók a Hirdető Tábla oldalon olvashatják a híreket, a bejelentkező cégének utolsó tíz üzletkötését a CEEGEX OTC-n, valamint az előző napi kereskedési összesítőket mind az azonnali, mind az aukciós szekcióban. Ezen információk már csak a regisztrált Felhasználók számára nyilvánosak. A CEEGEX OTC tartalmának frissítése, kezelése a rendszer adminisztrátorának feladata. Amennyiben a regisztrált Felhasználónak olyan szakmai információja van, amit meg kíván osztani a CEEGEX OTC más Felhasználóival, ezt a rendszer adminisztrátorának címére kell elküldenie. A rendszer adminisztrátorának döntése, hogy a beérkező hírekből és információkból mit tesz közzé a CEEGEX OTC-n. 7. Információbiztonság A CEEGEX Zrt. és a CEEGEX OTC Felhasználó köteles figyelembe venni a másik fél rendszere integritásának védelme érdekében alkalmazott fizikai és logikai biztonsági intézkedéseket. Mindkét fél köteles közvetve vagy közvetlenül önállóan felügyelni a hálózathoz történő hozzáférés engedélyezésére vonatkozó belső szabályai betartását. Ennek megfelelően, a rendszerhez való hozzáférés tekintetében mindkét fél személyesen felel a belső logikai és fizikai védelmi intézkedései megszervezését illetően, beleértve azon helyiségbe történő belépésre vonatkozó korlátozások bevezetését, amely helyiségben az alkalmazott berendezések és eszközök találhatóak, a belépési kódok hozzáférésre jogosulatlan harmadik személyektől történő megóvása érdekében. Az információk CEEGEX OTC-re történő csatlakozásra használt adattovábbítási rendszereken történő elküldése előtt mindkét fél köteles intézkedéseket eszközölni annak érdekében, hogy elkerülje esetleges számítógépes vírusok a másik fél rendszerére vagy a saját konfigurációjára történő továbbterjesztését. Ezen felül a felek kötelesek adatmentési (back-up) eljárásokat alkalmazni az utasítások, adatok és fájlok tekintetében. 19/26

20 Amennyiben valamely fél tudomást szerez arról, hogy a rendszerekbe jogosulatlan harmadik személy hatolt be, köteles figyelmeztetni a másik felet annak érdekében, hogy a behatolás oka kiderüljön, és megfelelő megoldás alkalmazására kerüljön sor. 8. ártérítési felelősség, irányadó jog 8.1. Alapelvek A CEEGEX Zrt. és a CEEGEX OTC Felhasználó köteles megtéríteni a másik félnek bizonyítottan okozott közvetlen károkat: a károkozó fél gondatlansága, szándékos mulasztása vagy csalárd, megtévesztő magatartása esetén, amennyiben a kár ok-okozati összefüggésben áll a károkozó fél jelen Működési Szabályzatban foglalt valamely kötelezettsége nem teljesítésével; továbbá minden más olyan esetben, amelyre vonatkozóan a Működési Szabályzatban meghatározottak ezt kifejezetten rögzítik; 8.2. Felelősség korlátozása A CEEGEX OTC Működési Szabályzatának előírásait kivéve egyik fél sem jogosult kártérítési igénnyel élni az olyan káresemény tekintetében, amely: vis maior esemény következménye (beleértve a sztrájkot és zavargásokat); a másik fél által alkalmazott szolgáltatás olyan meghibásodásának a következménye, amely a fél által nem befolyásolható, nem elhárítható körülményeknek tulajdonítható, így különösen a telekommunikációs hálózatok meghibásodásának, rendelkezésre nem állásának, megszakadásának vagy a telekommunikációs szolgáltatást nyújtó vagy egyéb szolgáltató által elrendelt korlátozásoknak a következménye; harmadik felektől származó adatok, technikai információk pontatlanságának, részleges vagy teljes rendelkezésre nem állásának, vagy hiányosságának a következménye; a számítógépes adatok Interneten keresztül történő továbbítás során történő elvesztésének következménye, a CEEGEX OTC Felhasználó és a CEEGEX Zrt. közötti kommunikációhoz használt számítógépes hardverről történő elküldés illetve megérkezés között CEEGEX OTC Felhasználók kárfelelőssége A Felhasználó felelősséggel tartozik a CEEGEX Zrt. által a Csatlakozási Szerződés alapján lehetővé tett CEEGEX OTC szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatáért. 20/26

21 A Felhasználó felelősséggel tartozik különösen: A Működési Szabályzat rendelkezéseinek megsértéséért; A CEEGEX Zrt. üzleti jó hírének közvetlenül vagy közvetett módon történő rontásáért CEEGEX Zrt. kárfelelőssége A CEEGEX Zrt.-t kizárólag elvárható gondosság mértékéig terjedő (best effort) kötelezettség terheli. Abban az esetben, ha a CEEGEX Zrt.-vel szemben gondatlansággal okozott kár megtérítése iránti követelés merül fel, a gondatlanság megállapítását a műszaki vagy piaccal kapcsolatos események vagy rendszerhibák kezelésére bevezetett eljárások tükrében kell megítélni. A CEEGEX Zrt.-t csak olyan károkozásért terheli felelősség, amely kár a CEEGEX OTC kereskedési rendszer használatából ered és csak annyiban, amennyiben ez a CEEGEX Zrt. szervei vagy a CEEGEX Zrt. által megbízott közreműködő súlyos gondatlansága vagy szándékos magatartására vezethető vissza. Mindezen felül a CEEGEX Zrt. csak a kereskedésre használt rendszer gondos, a Működési Szabályzat szerinti működtetéséért tartozik felelősséggel. A CEEGEX Zrt.-t semmilyen körülmények között nem terheli felelősség olyan kárért, amely: a Felhasználó a CEEGEX OTC-re történő csatlakozása olyan nehézségének vagy ellehetetlenülésének a következménye, amely a Felhasználó vagy harmadik személy felelősségi körébe tartozó csatlakozási hardvernek vagy egyéb berendezésnek tulajdonítható; közvetett kárnak minősül, mint például a kereskedelmi kár vagy bevétel elmaradás, elmaradt haszon vagy üzlet, bármiféle kereskedelmi veszteség vagy megszakadás, bevétel kiesés, amely visszavezethető többek között az ajánlat adás vagy továbbítás lehetőségének hiányára. özvetett kárnak minősül minden a Felhasználóval szemben harmadik fél részéről indított eljárás és annak következményei, így ez kártérítési igény alapja nem lehet. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Felhasználó biztosítja a CEEGEX Zrt.-t, hogy semmilyen vele szemben felmerülő kereset vagy egyéb panasz okán vagy ilyen kereset vagy panasz alapján hozott bármiféle ítélet vagy egyéb határozat okán kártérítési követelést nem támaszt a CEEGEX Zrt.-vel szemben; a Felhasználó által végrehajtott valamely ügylet ellen tett kifogás következménye, amennyiben a kifogás a törlési időszakot követően merül fel; a szállítást befolyásoló vis maior esemény következménye; ilyen eseménynek számít mindazon esemény, amit harmadik felekkel (pl. a rendszerirányítóval)kötött szerződések vis maior eseményként definiálnak. 21/26

22 9. Egyéb rendelkezések 9.1. Titoktartás A felek vállalják, hogy betartják a vonatkozó törvények és szabályok alapján bizalmasnak minősülő kommunikációra vonatkozó előírásokat. Minden fél kötelezettséget vállal az üzleti titkok tiszteletben tartására, továbbá vállalja, hogy a másik fél előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen módon nem hozza harmadik személyek tudomására, sem díjmentesen, sem ellenszolgáltatás fejében a másik féltől kapott információt. A felek vállalják, hogy a másik féltől kapott, illetve a Csatlakozási Szerződés teljesítése, valamint a CEEGEX OTC használata során megszerzett, többek között, de nem kizárólag a fél üzleti tevékenységével, kereskedelmi irányelveivel, iparági stratégiájával, menedzsment vagy szervezeti terveivel, számítógépes alkalmazásaival kapcsolatos információt, illetve a bizalmas megnevezéssel ellátott bármely anyagot vagy adathordozót, továbbá általánosságban bármely pénzügyi, gazdasági, műszaki, IT, kereskedelmi vagy közérdekű információt vagy dokumentumot bizalmasan kezelik. Ezen felül, mindkét fél kötelezettséget vállal, hogy a Csatlakozási Szerződés teljesítése, valamint a CEEGEX OTC használata során az egyik fél által a másik fél tudomására hozott koncepciókat, ötleteket, know-how-t és technikát nem hozza harmadik személyek tudomására. Mindazonáltal, mindkét fél jogosult az alábbi információk közlésére az alábbiak szerint: a saját belátása szerint választott szolgáltatók vagy alvállalkozók részére: a másik féltől kapott olyan információkat, amelyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatók vagy az alvállalkozók szolgáltatásainak nyújtásához, a Szolgáltatók és alvállalkozók című rendelkezés (jelen fejezet 9.3 pontja) függvényében és figyelembevételével, az illetékes hatóságok részére: az ilyen hatóságok által a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a Szabályok és Előírások alapján kérhető információk. A jelen bekezdésben foglalt rendelkezések a Csatlakozási Szerződés megszűnését követő öt éves időtartam lejártáig érvényben maradnak Rendelkezések válsághelyzet esetén Abban az esetben, ha az illetékes miniszter egy földgázellátási helyzetet válsághelyzetnek minősít, a magyar földgázrendszer Üzemi és ereskedelmi Szabályzata (ÜSZ), a GET, valamint az egyébide vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. Ilyen esetben a CEEGEX OTC működése felfüggesztésre kerül és az egyensúlyozás az ÜSZ-ben leírtak szerint történik. 22/26

23 A Felhasználók tudomásul veszik a válsághelyzet esetében azt, hogy a megkötött szerződésekkel kapcsolatban a válság helyezet létrejöttével a GET és az ÜSZ irányelvek a mérvadóak Szolgáltatók és alvállalkozók Mind a CEEGEX Zrt., mind a Felhasználó elfogadja, hogy a másik fél saját belátása szerint jogosult egy vagy több szolgáltatót vagy alvállalkozót igénybe venni a CEEGEX OTC Működési Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. Mindkét fél kötelezettséget vállal, hogy az ilyen szolgáltatók és alvállalkozók (amennyiben van ilyen) kiválasztása és felügyelete során megfelelő gondosságot és figyelmet tanúsít. A kötelezettségei teljesítéséért, valamint a CEEGEX OTC Működési Szabályzat betartásáért minden körülmények között az alvállalkozót vagy szolgáltatót igénybe vevő fél felel. Ennek következtében mindkét fél felhatalmazza a másik felet, hogy amennyiben feltétlenül szükséges a másik fél olyan információkat osszon meg a szolgáltatóival vagy alvállalkozóival, amelyek szükségesek az említett szolgáltatók vagy alvállalkozók számára kötelezettségeik teljesítése érdekében. Mindazonáltal, felek kötelesek biztosítani, hogy az alvállalkozóikkal és szolgáltatóikkal fennálló szerződéses jogviszonyuk megfelel a CEEGEX OTC Működési Szabályzatban foglalt feltételeknek, különös tekintettel a titoktartásra és üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre. 10. Etikai ódex Preambulum A Működési Szabályzat szerint az alábbi magatartási szabályok követendőek mind a CEEGEX Zrt. mind a CEEGEX OTC Felhasználók által. A Működési Szabályzat a Felhasználók és a CEEGEX Zrt. közös felelősség-vállalásán alapul, amely a tisztességes és átlátható földgázpiaci működéshez szükséges Alkalmazási Terület A CEEGEX OTC Etikai ódexe magára a CEEGEX Zrt.-re és a Felhasználókra vonatkozik. Az összes érintett fél számára kötelező érvénnyel bír Jogi Minősítés A CEEGEX OTC Etikai ódexe nem mentesíti a Felhasználókat a Működési Szabályok részét képező egyéb dokumentumban - mint például a Csatlakozási Szerződésben (beleértve annak mellékleteit is) foglalt rendelkezéseknek való megfelelés kötelezettsége alól. 23/26

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TÁROLÓI KAPACITÁS ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, HATÁLYA 2 3. FOGALMAK 2 4. AZ ÁRVERÉS MENETE 5 4. 1. Az árverés meghirdetése 5 4. 2. A regisztráció folyamata

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

OTPdirekt WAP Kezelési Leírás. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 12.

OTPdirekt WAP Kezelési Leírás. Hatálybalépés időpontja: 2007. március 12. OTPdirekt WAP Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2007. március 12. Bevezető A rendszerről Az OTP Bank Rt. OTPdirekt WAP szolgáltatása banki tranzakciók WAP böngésző segítségével arra alkalmas mobiltelefonon

Részletesebben

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA) MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről az székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a NYOMDLE.HU weboldalt működtető JBR Export s.r.o. továbbiakban Üzemeltető által végzett szolgáltatások

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19.

AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 2016. JANUÁR 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ELEKTRONIKUS AUKCIÓS RENDSZER FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATÁNAK CÉLJA, HATÁLYA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 2. A

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04)

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) a BigCap

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

Szerződéses feltételek

Szerződéses feltételek Szerződéses feltételek A Karatbars International GmbH D - 70173 Stuttgart, Königstraße 52 vételi szerződéseihez Székhely: Stuttgart, a Stuttgarti Kerületi Bíróság által vezetett Cégjegyzékben a HRB 739615

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay József u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Pályázati Felhívás Coaching tevékenység nyújtása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Coaching tevékenység nyújtása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Coaching tevékenység nyújtása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Elfogadás napja: 2015. január 05. Hatályos Új Elfogadók részére: 2015. január 06. Hatályos Meglévő Elfogadók részére: 2015. március 07. Tartalom: 1. Bevezető 2. Definíciók

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a www.populacio.hu weboldalhoz

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a www.populacio.hu weboldalhoz 1 1. Fogalom meghatározások: RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a www.populacio.hu weboldalhoz Kutatás: A kutatás az IPSOS által a weboldalra feltöltött, onnan a felhasználó által letölthető, vagy előzetes regisztrációt

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009.

ÓRAREND SZERKESZTÉS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzi Változás Dátum ó Pont Cím Oldal Felületi színezések (terem, vagy oktatóhiány 2.1 2009.05.04. 2.13. színezése fel volt cserélve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentgál HU21-31467 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft

nyilvános árverés Helyszín Össztömeg Kikiáltási ár 1 Görögszállás 987,2 t 45 127 144 Ft 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY (iktatószám: 9574/2015/SZK) Megbízás alapján a Magyar Állam nevében eljárva, a Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60;.) (a továbbiakban: Árvereztető), az

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

A Licitálás folyamatának szabályairól szóló tájékoztató

A Licitálás folyamatának szabályairól szóló tájékoztató 5. sz. Melléklet A Licitálás folyamatának szabályairól szóló tájékoztató 1.1. Az Árverés formája Az Ajánlattevők az Árverésen a saját maguk által biztosított adattovábbító eszközök és internet kapcsolat

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Dolgozói fórum résztvevői részére ellátás biztosítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

FHB NetBróker Felhasználói kézikönyv

FHB NetBróker Felhasználói kézikönyv FHB NetBróker Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv az FHB Bank Zrt. NetBróker szolgáltatásához Verziószám: 3.3 Hatályos: 2015.11.26. Tisztelt Ügyfelünk! Az FHB Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) NetB@nk/NetBróker

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Silan-Daalarna Nyerje meg álomruháját!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

A 12+1 mázlista elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata

A 12+1 mázlista elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A 12+1 mázlista elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) állampapír-forgalmazáshoz kapcsolódó általános információkat szolgáltat

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ

ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ ÉLETÍV PROGRAM NYUGDÍJ- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉL- TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 4 Biztosítási szerződés alanyai... 6 Biztosító szolgáltatása,

Részletesebben

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete

T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK.../2012. ( ) MNB rendelete T E R V E Z E T A MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK../2012. ( ) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII.

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22.

I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK. 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE. 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET. 22. TARTALOM I. FEJEZET: ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3. OLDAL II. FEJEZET: UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 11. OLDAL III. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET... 22. OLDAL IV. FEJEZET: IRAT ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK...

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT ÉS KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Magyar Postagalamb Sportszövetség ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT ÉS KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT Magyar Postagalamb Sportszövetség ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT ÉS KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 2005 1 1.. A Versenyszabályzat rendeltetése és alapelvei 1. Az Országos Versenyszabályzat a Magyar Postagalamb Sportszövetség

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS CSATORNÁKON KERESZTÜLI ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) értékpapír forgalmazáshoz kapcsolódó általános információkat szolgáltat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Közvéleménykutatás az ingatlanpiaci változásokról 2016 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015.

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv 2015. november 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. WebKincstár szolgáltatás igénybevételének feltételei... 4 3. Bejelentkezés... 6 3.1. Első bejelentkezés... 7

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlati felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető bank: Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek telephelyein Nyílászárók cseréje Budapest, 2011. július TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben