32. szám 125. évfolyam november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 32. szám 125. évfolyam november 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az informatikai eszközök normatív ellátása... 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG számú utasítás 1. számú módosításáról... 10/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás: A MÁV Zrt. szolgálati hely törzsadat-módosítási folyamatának szabályozása, valamint a szervezeti változások következtében végrehajtandó feladatok... Oldal Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása 1.0 UTASÍTÁS CÉLJA Jelen utasítás célja, a normatív módon történő informatikai eszközellátás szabályozása. Az informatikai normatív eszközellátás célja az üzleti, üzemviteli és működési folyamatokhoz szükséges és elégséges informatikai eszközök biztosítása, a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében. A cél elérését szolgálja, hogy meghatározásra kerüljenek az egyes feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök. A normatív ellátást minden informatikai infrastrukturális elemre be kell vezetni. A megvalósításkor azonban lehetőséget kell biztosítani fő felhasználói területenként, illetve funkciócsoportonként egyes szabványos elemek egyedi definiálására. Az infrastruktúrafejlesztés, valamint a szabványok kialakításának lényeges alapelve a konszolidáció, ami egyrészt a szabványos megoldások sokféleségének szűkítését (egységesítés), másrészt a használt eszközök számának csökkentését jelenti. Ez utóbbi célkitűzés eredményeképpen a funkcionalitás változatlanul hagyása mellett csökkenthető a különböző rendszerelemek szerverek, helyszínek és szoftverek száma. A normatív ellátás biztosítása az Infokommunikációs Igazgatóság (továbbiakban IKI) feladata. Az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzését tervezi, a szükséges készleteket biztosítja. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás kiterjed Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) valamennyi szervezeti egységére.

2 1954 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az Infokommunikációs Igazgatóság vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Informatikai eszköz: Bármely feladat ellátására létrehozott, informatikai technológia felhasználásával működtetett (pl. vezérelt) telepített, vagy mobil berendezések, továbbá rendszerek, eljárások összessége vagy ezek alkotó elemei (pl. asztali és hordozható [notebook, pda, informatikai szolgáltatással kiegészített mobiltelefon, amennyiben az a 3. sz mellékletben feltüntetett informatikai szolgáltatással rendelkezik, stb.] számítógép, pendrive, nyomtató, IP telefon rendszer és végberendezései, hálózati aktív és passzív eszközök, szerver, operációs rendszer, felhasználói programok [irodai alkalmazások, adatbázis-kezelők, vezérlő programok, beágyazott informatikai rendszerek és egyéb egyedi fejlesztésű célprogramok stb.]). Felhasználó: A Társasággal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki a Társaság üzleti céljainak elérése érdekében informatikai eszközre telepített programot (alkalmazást) használ munkaköri leírásában részletezett feladatai megoldásához, aminek teljesítéséhez a szükséges szabályok elfogadását követően az eszközök használatára használati (hozzáférési) jogosultságot kapott. Informatikai normatíva: Olyan szabályozás, mely meghatározza, hogy milyen informatikai eszközöket kell biztosítani az adott munkakör informatikai támogatásához. Informatikai felhasználói csoport: Olyan munkavállalói csoport, mely azonos elvek szerint kialakított, a munkakör informatikai igényeinek megfelelő informatikai eszközpark használatával tudja hatékonyan elvégezni a munkáját. Munkakör-család: A Társaság Humán szervezete által kialakított keretrendszer. Rendszerüzemeltető: Az informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését, a rendszerben kezelt adatok mentését, a meghibásodott rendszer helyreállítását végző, az ehhez szükséges speciális ismeretek és rendszer-hozzáférési engedélyek birtokában levő személy. Telepítési lista: Az IT eszközök üzembe helyezéséhez szükséges, felhasználói és szervezeti adatokat tartalmazó táblázat. Mindenkori formáját és adattartalmát az IKI határozza meg. Üzleti tulajdonos: Az információs rendszer üzleti tulajdonosa az a vezető, akinek jogában áll a rendszer fejlesztésével, beszerzésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos döntéseket meghozni. Célszerűen annak a szervezeti egységnek a vezetője, akihez az adott rendszer témafelelőse tartozik. Az informatikai biztonsági szempontok szerint értelmezett tulajdonos felelőssége kiterjed az adott rendszer informatikai termékeit, illetve szolgáltatásait érintő hagyományos és számítógépes feldolgozás biztonsága érdekében hozott valamennyi intézkedésre. Ő a rendszer biztonsági kockázatainak kezelője, de erre vonatkozóan megbízottakat nevezhet ki, akik a nevében eljárnak. Ugyanazon személy egyszerre több rendszernek is lehet az üzleti tulajdonosa. 4.0 UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Informatikai eszköz igénylés keletkezése Az informatikai eszköz igények keletkezésük, valamint kielégítésük szerint több csoportba sorolhatók Az egyes szakterületeknél új munkavállaló belépéséhez kapcsolódó informatikai eszköz igények Az egyes munkavállalók informatikai felhasználói csoportjának változásával automatikusan keletkező informatikai eszköz igények Az év közben keletkező, jellemzően a megelőző tervezési időszakban előre nem látható, kivételkezeléssel megoldható egyedi informatikai eszköz igények Az informatikai technológia fejlődéséből adódó változások Meghibásodásból adódó eszközigény Elvesztés miatti eszközigény Elhasználódás miatti eszközcsere-igény 4.2 informatikai felhasználói csoportok, munkakör-családok Az informatikai felhasználói csoportok kialakításának alapelve, hogy a csoporthoz tartozó minden munkakört ellátó munkatárs azonos elvek szerint kialakított, a munkakör informatikai igényeinek megfelelő informatikai eszközpark használatával tudja hatékonyan elvégezni a munkáját, a számítógépeken rögzített és tárolt információkat egységesen informatikai rendszerben értelmezhető elektronikus formában tudja átadni. Az informatikai eszköz igénylése a Társaság felhasználói szakterületeinek azon igényeit tartalmazza, amelyek az üzleti, üzemviteli és Társaság működési folyamatok informatikai támogatásának megvalósításához szükségesek. Az informatikai eszközhasználat indokolt

3 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1955 tartalmának és szintjének kialakítása a Társaság informatikai felhasználói csoportjainak tartalmi meghatározásán alapul. A Társaság munkatársainak informatikai szempontból történő besorolása az 1. sz. mellékletben felsorolt informatikai felhasználói csoportokba történik. Amennyiben az 1. sz. mellékletben meghatározott informatikai felhasználói csoportok egyikébe sem sorolt felhasználók esetében válik szükségessé informatikai eszköz használata, úgy azt, amennyiben a MÁV Zrt.-nél rendszeresített eszközről van szó, a jelen utasítás pontja, ettől eltérő esetben jelen utasítás pontja szerint kell intézni. A munkakör-családok összerendelését az informatikai felhasználói csoportokkal a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az informatikai felhasználói csoportokhoz tartozó üzleti, üzemviteli és Társaság működési folyamatokban használt szoftver és hardvereszközök hozzárendelését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 4.3 Az informatikai eszközök igénylésének módja A Társaság alkalmazottait a munkáltatói jogkör gyakorlói, a munkaköri leírások alapján feladatokkal bízzák meg, melyek elvégzéséhez adott esetben informatikai eszközök elengedhetetlenül szükségesek. Jelen utasítás normatív szabályozása alapján, a MÁV Zrt. jelenleg törzsszámmal rendelkező munkavállalói részére az utasítás hatályba lépését követően 30 napon belül, ill. a 4.1 pontban felsorolt esetekben 1db eszközhasználat engedélyezhető. Minden további igényt egyedi igényként kell kezelni. A felhasználók a 3. sz. mellékletben meghatározott eszközök használatára jogosultak az informatikai felhasználói csoport besorolásuk alapján. Amennyiben az üzleti folyamatok a normatívától való eltérést indokolttá teszik, lehetőség van egyedi igények teljesítésére. Informatikai eszköz igény teljesítése az 5. sz. mellékletben felvázolt munkafolyamat alapján, az alábbi módon történik: Normatív és opcionális normatív igény A normatív igény az, amikor a 3. sz. mellékletben szereplő táblázatban, adott informatikai felhasználói csoportnál x szerepel. Az opcionális normatív igény az, amikor a 3. sz. mellékletben szereplő táblázatban, adott informatikai felhasználói csoportnál o szerepel. A foglalkoztató szervezeti egység által kitöltött igénylőlapot (4. sz. melléklet a ) és telepítési listát (6. sz. melléklet), a munkáltatói jogkör gyakorlója a tervezett használatba vétel előtt 4 munkanappal megküldi az IKI részére. Az IKI ellenőrzi a kitöltés helyességét, amennyiben nem felel meg jelen utasításban leírtaknak, az észrevételeivel visszaküldi azt a foglalkoztató szervezetnek. Miután az IKI felülvizsgálta az igényt, tájékoztatja a foglalkoztató szervezeti egységet az igényelt eszköz beszerzési költségéről. Az igénylő szervezet főtevékenységi kör vezetője, a beszerzési költség ismeretében a beruházást a Kontrolling Igazgatósággal engedélyezteti / vagy lemond az igényről, majd (a feltüntetett határidőn belül) visszaküldi azt az IKI részére. A Kontrolling Igazgatóság a MÁV üzleti tervében szereplő források alapján ad szignót az egyes eszközigényekre, az IKI szakmai álláspontját, priorizálását is figyelembe véve. A megfelelően kitöltött és engedélyekkel ellátott igénylőlap alapján az IKI az eszközöket biztosítja. Az IKI az igények kielégítése érdekében a MÁV Zrt. üzleti tervében a szükséges forrásokat szerepelteti és megfelelő készletet tart Egyedi igény Egyedi igény esetén az IKI informatikai biztonsági, infokommunikációs stratégiába való illeszkedési, és egyéb kockázati szempontból véleményezi az igényt. Az IKI ellenőrzi a kitöltés helyességét, amennyiben nem felel meg jelen utasításban leírtaknak, az észrevételeivel visszaküldi azt a foglalkoztató szervezetnek. Az IBSZben meghatározott esetekben az IKI megkéri a Biztonsági Igazgatóság Információvédelmi Osztály állásfoglalását. Miután az IKI felülvizsgálta az igényt, tájékoztatja a foglalkoztató szervezeti egységet az igényelt eszköz költségéről. Az igénylő szervezet főtevékenységi kör vezetője, a költség ismeretében a beruházást a Kontrolling Igazgatósággal engedélyezteti / vagy lemond az igényről. Ezután (a feltüntetett határidőn belül) az igénylőlapot visszaküldi azt az IKI részére. A Kontrolling Igazgatóság a MÁV üzleti tervében szereplő források alapján ad szignót az egyes eszközigényekre, az IKI szakmai álláspontját, priorizálását is figyelembe véve. A megfelelően kitöltött és engedélyekkel ellátott igénylőlap alapján az IKI az eszközöket biztosítja. Az eszköz biztosításának átfutási idejét az egyedi beszerzés ideje határozza meg. Ezeket az eszközöket az IKI egyedileg a vonatkozó szabályoknak megfelelően szerzi be A MÁV Zrt.-nél rendszeresített eszköz egyedi igénye A MÁV Zrt.-nél rendszeresített eszközök egyedi igénye az, amikor az eszköz 3. sz. melléklet táblázatában szerepel, de az adott informatikai felhasználói csoportnál az igényelt eszköz sem normatívként, sem opcióként nincs megjelölve.

4 1956 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám A foglalkoztató szervezeti egység által kitöltött igénylőlapot (4. sz. melléklet b ) és telepítési listát (6. sz. melléklet), a munkáltatói jogkör gyakorlója, a megfelelő indoklással, a tervezett használatba vétel előtt 4 munkanappal megküldi az IKI részére. Az igényelt eszközt a táblázatban E -vel kell jelöli A MÁV Zrt.-nél nem rendszeresített eszközök egyedi igénye A MÁV Zrt.-nél nem rendszeresített eszközök egyedi igénye az, amikor az eszköz 3. sz. melléklet táblázatában nem szerepel. A foglalkoztató szervezeti egység által kitöltött igénylőlapot (4. sz. melléklet c ) és telepítési listát (6. sz. melléklet), a munkáltatói jogkör gyakorlója, a részletes indoklással megküldi az IKI részére, a szükséges ráfordítások becslése céljából. 4.4 Az informatikai eszköz felszabadulások A felszabaduló informatikai eszközökről, az eszközt használó munkavállaló munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul tájékoztatni köteles az IKI-t, a műszaki nyilvántartás érdekében. A felszabaduló eszközök újra felhasználása esetén a műszaki nyilvántartást aktualizáltatni kell. A munkavállalói jogviszony megszűnése miatt felszabaduló informatikai eszközök tovább hasznosításakor prioritást élvez az adott eszközt addig használó szervezeti egység. 4.5 Átmeneti intézkedések A Humánerőforrás Igazgatóság Szervezetmenedzsment szervezete az utasítás hatálybalépését követően elektronikus táblázatot készít a törzsszám szerinti munkakör-családi besorolásokról, amelyet az utasítás végrehajtása céljából megküld az IKI-nek. Az IKI a táblázat és az informatikai eszközleltár alapján előterjesztést készít, amely bemutatja a pozitív és negatív eltéréseket, valamint javaslatot tesz azok rendezésére. 4.6 Az utasítás alkalmazása Az utasítást alkalmazni kell új felhasználók informatikai igényei felmérésénél, munkakör átsorolásánál, munkaviszony megszűnésénél, továbbá minden új igénynél is. A korábbiakkal azonos munkakört betöltő új felhasználók esetében a besorolást akkor kell külön elvégezni a 4. sz. mellékletben található igénylőlap segítségével, ha azok előre láthatóan az adott feladatok elvégzéséhez szükséges normatív eszközöket meghaladó igényeket jelentenek. Az utasítás vonatkozásában az informatikai eszközök műszaki nyilvántartását az IKI végzi. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜLI HELYEZÉSEK Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az alábbi megnevezésű utasítás: 17/2000. (MÁV Ért. 8.) IKPI sz. utasítás a számítógépes információs rendszerek fejlesztési előírásai és dokumentációs rendje újbóli kiadásáról 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Az utasítás lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: informatikai felhasználói csoportok 2. számú melléklet: A munkakör-családok összerendelése az informatikai felhasználói csoportokkal 3. számú melléklet: informatikai felhasználói csoportokhoz tartozó szoftver és hardver eszközök hozzárendelése 4. számú melléklet: Igénylőlap normatív, opcionális és egyedi informatikai eszköz igénylésére 5. számú melléklet: Az eszközigénylés folyamatábrája 6. számú melléklet: Telepítési lista 1. sz. melléklet Szarvas Ferenc s. k. Elnök-vezérigazgató Informatikai felhasználói csoportok A Társaság munkatársainak informatikai szempontból informatikai felhasználói csoportokba történő besorolásának lehetőségei Vezető Titkárnő Adatrögzítő Végfelhasználó Szakelőadó Rendszerüzemeltető

5 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet A munkakör-családok összerendelése az informatikai felhasználói csoportokkal Jelölések: V: végfelhasználó // A: adatrögzít // R: rendszeradminisztrátor // T: titkárn // SZ: szakel adó // mmk besorolások normatívája: vezet i konfiguráció Család/ Adminisztráció/ügy Egészség- és Logisztika/ Egyéb fizikai Egyéb szellemi Forgalom Humán er forrás Informatika Ingatlan Jog Pénzügy, számvitel PML TEB MMK viteli/iroda környezetvédelem anyagellátás Általános 6 Állomási kapus segédmunkás 6 6 Konyhalány Váltótisztító Általános 7 adattovábbító (A) Hangosbemondó (T) ügyintéz 7 Segédraktárnok (A) 7 Sorompókezel 7 8 Állomási betanított munkás Általános betanított munkás Térköz r, vonatjelent r Gurítóberendezés kezel Raktárkezel (V) Könny gépkezel Biztosítóberendezési betanított munkás Kocsirendez nem Személygépkocsi Pályamunkás Kábel és hálózatszerel 8 Utazó levelez I.kat.állomáson vezet betanított munkás betanított munkás 8 Sarus Tehergépkocsi vezet 8 Vágányfék kezel Olajkút kezel 8 Váltóállító táblakezel Darukötöz 8 Váltóállító táblakezel Targoncavzet (helyi kapcsoló) 8 Váltókezel, elektrodinamikus nem I.kat.állomáson 8 Váltókezel, helyszíni állítású nem I.kat.állomáson 8 Váltókezel, vonóvezetékes nem I.kat.állomáson 8 Vonali kocsirendez nem I.kat.állomáson 8 Vonat fel- és átvev (V) 8 Kocsirendez gyakornok 8 Váltókezel gyakornok 8 (A) Fotóriporter (V) Kocsirendez kiemelt Állomási levelez (A) Fotóriporter (V) I.kat.állomáson 8 Levelez Vonali kocsirendez kiemelt gépkocsivezet I.kat.állomáson 8 Váltókezel kiemelt Vonatkezel -levelez elektrodinamikus I.kat.állomáson 8 Váltókezel helyszíni kiemelt állítású I.kat.állomáson Vonalgondozó betanított munkás 8 Váltókezel vonóvezetékes kiemelt I.kat.állomáson Vezet váltókezel nem 9 Adminisztrátor (A) Fényképész (V) Darukezel Pályamunkás I.kat.állomáson Különleges 9 Könyvtáros-levéltáros (V) Sarus csapatvezet Vonalgondozó gépjárm vezet Tolatásvezet I. nem I. 9 Levéltáros (V) kat. állomáson 9 Titkárn (T) Raktárnok (A) Távközl betanított munkás 9 9. kiemelt 10 Általános ügyviteli el adó I. 10 Könyvköt, -vágó (V) Szállítórakodómunkás Gépkocsivezet balesetvizsgáló asszisztens Gyermekvasúti vezet váltókezeló Tartalékos vonali tolatásvezet Tolatásvezet II. I.kat.állomáson 10 Nyomdász (V) Kocsimester 10 Leltározó ügyintéz (V) 10 Naplózó forgalmi szolgálattev Vonali tolatásvezet nem I.kat.állomáson Hegeszt -lángvágó Nehézgépkezel Ruhaellátási el adó I. Raktározási el adó Elemz -, gazdálkodó el adó I. Egyéb vasúti járm vezet Vasútépít, karbantartó Hídszerkezet karbantartó Alállomás karbantartó Elektrikus I. (A) Üzemfelügyeleti ellen r I. (A) Vágányféklakatos Küls téri szerkezet mázoló (A)

6 1958 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám Család/ Adminisztráció/ügy Egészség- és Logisztika/ Egyéb fizikai Egyéb szellemi Forgalom Humán er forrás Informatika Ingatlan Jog Pénzügy, számvitel PML TEB MMK viteli/iroda környezetvédelem anyagellátás 10 Gurításvezet 10 Határforgalmi kereskedelmi közvetít (A) 10 Vezet váltókezel I. kat.állomáson 10. kiemelt 10. kiemelt 11 Anyag és eszközkezelési el adó I. Általános pályavasúti el adó Általános karbantartó F szakács M szaki el adó Vonali tolatásvezet I.kat.állomáson Küls s forgalmi szolgálattev nem I.kat.állomáson (V) Humánszolgáltató el adó Helyiség gazdálkodási szakel adó I. Beszerzési el adó I. Elemz -, gazdálkodó el adó II. Kitér lakatos Biztosítóberendezési lakatos Kábel és hálózatszerel El munkás Áramellátó m szerész (V) 11 Általános ügyviteli el adó II. Konyhavezet Állomáskezel Személyügyi adminisztráció el adó Készletgazdálkodási el adó I. Számviteli el adó Hídszerkezeti lakatos Üzemfelügyeleti ellen r II. (V) kiemelt 11. kiemelt 11. kiemelt Menedzser asszisztens I. Anyag- és eszközkezelési el adó II. Általános ügyviteli szakel adó Igazgatási szakel adó I. Nyilvántartási rendszerkezel szakel adó (T) SZIR-ZAIR el adó Jövedelemelszámolás i el adó Vámügyi el adó Hídvizsgáló lakatos PGV kocsivizsgáló Leltárellen rzési el adó Tengely átszerel Forgalmi szolgálattev gyakornok Gyermekvasúti vezet jegyvizsgáló Küls s forgalmi szolgálattev gyakornok Küls s forgalmi szolgálattev I.kat.állomáson Biztonsági szakel adó Forgalmi szakel adó 12 Vezényl kiemelt Anyag- és eszközkezelési szakel adó I. Anyaggazdálkodási koordinátor Kommunikációs szakel adó I. Min ségügyi szakel adó I. M szaki szerkeszt szakel adó Védelmi koordinátor Védelmi szakel adó Nyilvántartási rendszerkezel szakel adó Forgalmi szolgálattev nem I-II.kat.állomáson Forgalmi technológiai szakel adó I. Forgalommin ség elemz szakel adó Iparvágány szakel adó I. Rendelkez forgalmi szolgálattev nem I- II.kat.állomáson (V) Járm szerel (V) (V) Ingatlankezelési szakel adó I. Raktározási irányító (V) Beszerzési el adó II. Logisztikai rendszertámogató Ruhaellátási el adó II. (V) SZIR-ZAIR szakel adó Határforgalmi technológus Rendelkez forgalmi szolgálattev I- II.kat.állomáson (V) (V) Humánpartner szakel adó I. Program alkalmazási szakel adó I. Készletgazdálkodási el adó II. Elemz -, gazdálkodó szakel adó I. Kontrolling szakel adó I. Területi értékesítési szakel adó I. Leltározási és selejtezési koordinátor Díjbevétel elszámoló szakel adó Reklamáció kezel szakel adó M vezet Árkalkulátor szakel adó Különleges vasúti járm vezet Hídvizsgáló szakmunkás Gépész technikus (V) Hídvizsgáló technikus (V) Pályafenntartási technikus Mozdonyvezet (gyermekvasút) Forgácsoló, esztergályos Biztosítóberendezési m szerész (V) Alállomási m szerész (V) Távközl m szerész (V) Biztosítóberendezési technikus Digitális gyengeáramú m szerész (V) Elektrikus II. Fejleszt technikus Mér kocsi üzemeltet Távközl technikus Felügyeleti pályamester (V) Beosztott mester (V) 12. kiemelt Forgalmi szolgálattev I-II.kat.állomáson (V) Humánszolgáltató szakel adó I. Számviteli szakel adó 12. kiemelt 12 kiemelt 12 kiemelt 12 kiemelt 12 kiemelt 13 Ügykezelési és dokum. koordinátor I. Környezetvédelmi szakel adó I. Oktatási szakel adó I. Ügyfélszolgálati szakel adó I. Személyügyi adminisztráció szakel adó I. Társadalombiztosítási szakel adó I. Jövedelemelszámolás i szakel adó I. Gyakornok (V) Forgalmi koordinátor I. (V) Oktatótiszt Program alkalmazási szakel adó II. Ingatlanértékesítési és hasznosítási szakel adó I. Beruházási szakel adó I. Követeléskezel szakel adó Elemz -, gazdálkodó szakel adó II.

7 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1959 Család/ Adminisztráció/ügy Egészség- és Logisztika/ Egyéb fizikai Egyéb szellemi Forgalom Humán er forrás Informatika Ingatlan Jog Pénzügy, számvitel PML TEB MMK viteli/iroda környezetvédelem anyagellátás 13 Vezényl tiszt Munkabiztonsági szakel adó I. M szaki szakel adó I. 13 Ellen rzési szakel adó Távkezelt állomások forgalomirányítója Területi forgalmi szakel adó 13 Ügyeletes tiszt 13 SZIR szakel adó I. (ter.szir op.koord.) Vonali oktató Ügyfélszolgálati szakel adó II. Személyügyi adminisztráció szakel adó II. Társadalombiztosítási szakel adó II. SAP HR üzemeltetési szakel adó Eszközgazdálkodási koordinátor (ingatlan) Eszközgazdálkodási koordinátor Ingatlannyilvántartási és dokumentációs szakel adó Beszerzési szakel adó Logisztikai szakel adó Készletgazdálkodási szakel adó Gazdálkodási koordinátor 13 Térf nök Jövedelemelszámolás i szakel adó II. 13 Gyermekvasúti állomásf nök 13 Tartalékos térf nök kiemelt 13 kiemelt 13. kiemelt 13. kiemelt 13. kiemelt Dokumentációs szakel adó Igazgatási szakel adó II. Menedzser asszisztens II. Anyag- és eszközkezelési szakel adó II. Környezetvédelmi szakel adó II. Munkabiztonsági szakel adó II. Fejlesztési koordinátor Kommunikációs szakel adó II. Min ségügyi koordinátor Min ségügyi szakel adó II. 14 M szaki szakel adó II. 14 Mérnök gyakornok (V) Titkos ügykezelési koordinátor Pályavasúti diszpécser (V) Mester (V) F rendelkez F pályamester (V) TEB vonalellen r (V) Állomásf nök I. III- IV. kat. állomáson Forgalmi vonalirányító Állomásf nök II. II. kat. állomáson Forgalmi szabályozási szakel adó Forgalmi technológiai szakel adó II. Vonalkezel (V) Elektrikus III. Humánpartner szakel adó II. Humánpolitikai szakel adó II. Humánszolgáltató szakel adó II. Forgalmi üzemmérnök Oktatási szakel adó II. Iparvágány szakel adó II. SZIR szakel adó II. (közp.szir op.koord.) Határkapacitások szakel adó Forgalmi mérnök gyakornok Gyermekvasúti üzemmérnök 14 Nevel tanár (V) 14 Szakoktató Tanfolyamszervez Humánszolgáltatási koordinátor Személyügyi adminisztráció koordinátor Társadalombiztosítási koordinátor Ügyfélszolgálati koordinátor Jövedelemelszámolás i koordinátor 14 VBKJ koordinátor 15 Humán er forrás Könyvtáros szakért Környezetvédelmi Biztonsági szakért Forgalmi szakért I. szakért I. kontrolling szakért I. SAP HR üzemeltetési szakért Helyiséggazdálkodási szakel adó II. Ingatlanértékesítési és hasznosítási szakel adó II. Ingatlankezelési szakel adó II. Területi építész szakel adó Területi épületgépész szakel adó Ingatlannyilvántartási és rendezési szakel adó Ingatlankezelési szakért Beruházási monitoring szakel adó Beruházási szakel adó II. Közbeszerzési szakel adó Kontrolling szakel adó II. Területi értékesítési szakel adó II. Közgazdász gyakornok Elemz - gazdálkodó szakel adó III. Jogi szakért Beruházási szakért Kontrolling szakért I. Vonalkezel szakaszmérnökség vezet Pályadiagnosztikai mérnök Híddiagnosztikai szakért (V) Távközlési diszpécser Biztosítóberendezési diszpécser Digitális- és hibaelhárító mérnök Fejleszt mérnök I. (R) 15 Könyvtáros, levéltáros szakért Munkabiztonsági szakért I. Kommunikációs szakért I. Forgalmi technológiai szakért I. Humánpartner koordinátor I. (területi) Informatikai szakért I. Beszerzési szakért Számviteli szakért Pályadiagnosztikai szakért TEB m szaki szakért Szabványügyi szakért Ügykezelési és dokumentációs szakért Védelmi szakért I. Területi forgalmi szakért Ellen rzési szakért I. Területi f üzemirányító 15 Levéltáros szakért Területi f energetikus Állomásf nök III. I. kat. állomáson SZIR szakel adó III.(ter.SZIR felügy.koord.) Határforgalmi koordinátor Hálózati rendkívüli küldemény és katonai szállítmányirányító KÖFI üzemeltetési szakért 15 Tervez f irányító Humánpartner szakért Program alkalmazási szakért Gépjárm m szaki szakért Készletgazdálkodási szakért I. Számviteli IT támogatási szakért I. Számviteli folyamatszabályozási szakért I. PML m szaki szakért Szakaszmérnökség vezet TEB üzemeltetési mérnök Technológiai rendszerszakért Logisztikai szakért I. Területi PML mérnök Területi TEB mérnök Területi f energetikus PL vezet mérnök Vezet mérnök híd- és alépítményi szakért I. pályalétesítményi szakért I. (R) Szakaszmérnök 16 Döntésel készít szakért Környezetvédelmi szakért II. Ellen rzési szakért II. Elegytovábbító szakért II. Humán er forrás kontrolling szakért II. Informatikai biztonsági szakért II. Ingatlanértékesítési és hasznosítási szakért Beruházási Jogtanácsos I. monitoring szakért Kontrolling szakért II. Pályavasúti szakért TEB rendszerszakért (R)

8 1960 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám Család/ Adminisztráció/ügy Egészség- és Logisztika/ Egyéb fizikai Egyéb szellemi Forgalom Humán er forrás Informatika Ingatlan Jog Pénzügy, számvitel PML TEB MMK viteli/iroda környezetvédelem anyagellátás Humánpartner Munkabiztonsági Forgalmi szabályozási 16 EU program szakért I. koordinátor II. Informatikai szakért II. Ingatlankezelési Beruházási Marketing szakért I. híd- és alépítményi szakért II. szakért területi koordinátor projektkoordinátor (szakterületi) szakért II. 16 Kommunikációs szakért II. Forgalmi szakért II. Humánpolitikai szakért I. ABAP-4 fejleszt Ingatlannyilvántartási és rendezési szakért Közbeszerzési szakért Portfólióhasznosítási szakért Min ségügyi szakért Forgalmi technológiai 16 Képzés-fejlesztési Rendszerszervez Külkereskedelmi Területi vezet II. szakért II. szakért szakért üzletköt koordinátor kontroller Hálózati forgalmi 16 M szaki szakért Oktatási szakért Logisztikai szakért II. Értékesítési szakért I. szakért Rendkívüli helyzetet 16 Nemzetközi szakért I. Ügyfélkapcsolati Készletgazdálkodási Reklamáció kezel kezel irányító koordinátor szakért II. szakért I. Nemzetközi rendkívüli 16 Projekt szakért küldemény és katonai Beszámolási szakért szakért Projektel készítési 16 Vizsgabiztos Adószakért I. szakért Stratégiai fejlesztési Technológia tervez 16 Számviteli koordinátor szakért szakért Közérdek adatfelel s Számviteli IT 16 szakért II. támogatási szakért II. Számviteli 16 Védelmi szakért II. folyamatszabályozási szakért II. Távközlési 16 Pénzügyi szakért I. szolgáltatási szakért Fejlesztési és 16 forrásallokációs szakért I. 16 Szóviv 16 Balesetvizsgáló Infokommunikációs EU program szakért SZIR szakért (SZIR Humán er forrás Ingatlan nyilvántartási Kiemelt beruházási 17 Szakmai titkár stratégiai (informatikai) Jogtanácsos II. Kontrolling szakért III. PML szakért Fejleszt mérnök II. (R) II. f koordinátor) kontrolling szakért III. koordinátor projektkoordinátor szakért Humánpartner Infokommunikációs 17 Projektmenedzser II. Forgalmi szakért III. koordinátor III. Ingatlanhasznosítási Távközlési fejlesztési Marketing szakért II. pályalétesítményi biztonsági szakért koordinátor koordinációs szakért (szakterületi) szakért II. 17 Stratégiai szakért II. Hálózati f üzemirányító Humánpolitikai Informatikai fejlesztési Ingatlankezelési Távközlési Portfóliófejlesztési szolgáltatásmenedzsme szakért II. koordinációs szakért koordinátor szakért II. nt szakért 17 Védelmi szakért III. PASS2 szakért Humánszolgáltatási Informatikai szolgáltatásmenedzsm Értékesítési szakért II. TEB szakért szakért II. ent szakért Iskolai rendszer SAP HR üzemeltetési Reklamáció kezel 17 Nemzetközi szakért II. képzési koordinátor koordinátor szakért II. 17 Vezet auditor Adószakért II. Üzembiztonsági Számviteli kiemelt 17 szakért szakért 17 Pénzügyi szakért II.

9 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet informatikai felhasználói csoportokhoz tartozó szoftver és hardver eszközök hozzárendelése Eszközcsoportok Eszközök Vezető Titkárnő Adatrögzítő Végfelhasználó Szakelőadó Rendszerüzemeltető MS Office Prof o o o o o o Internet elérés x o o o o Postafiók méret = 200MB x o o o o x Postafiók méret > 200MB o o Blackberry o o o o Irodai alkalmazások Push o Archiválás o o o o Központi hálózati tárhely = 500MB o o o o Központi hálózati tárhely > 500MB OWA x o o o o Kiadvány szerkesztő o o o Szakelőadói alkalmazások MS Projekt o o Jogtár o o o CAD o o Tervezői alkalmazások MS Visio o o GIR o o o o o o SZIR o o o o o o IHIR o o o o o o Üzleti és üzemviteli alkalmazások Desktop Notebook MTR o o o o o o PASS2 - FOR00 o o o o o o VIP x o o memória 2GB x x memória 1GB x x x x DVD-RW x o x monitor 19" o o o o o o notebook x o o memória 2GB o memória 1GB x DVD-RW o o o o o x Személyi nyomtató o Titkosított külső háttértároló pendrive, HDD, DataCard o o o Alkalmazások távoli elérése VPN * o o o o

10 1962 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám 3. sz. melléklet magyarázata Informatikai felhasználói csoportokhoz tartozó szoftver és hardvereszközök hozzárendelésének magyarázata: Alap profil: Operációs rendszer (MS Windows), Hálózati alkalmazást biztosító szoftver, víruskeres, MS Office Standard, tömörít program, Intranet elérés, Acrobat Reader és 19" vagy kisebb monitor MS Office részletezett összetev k: Standard: Outlook, Powerpoint, Excel és Word Professional: Access, Excel, Powerpoint, Publisher, Word Outlook Business Contact Manger-rel Jelölések a táblázatban: x normatív igény o opcionális igény E egyedi igény OWA: Outlook Web Access, az MS Exchange levelez rendszer szolgáltatásainak web-böngész oldalról történ elérése, amely ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, mint az MS Outlook Push A mobil telefonról az MS Exchange levelez rendszer szolgáltatásainak elérését biztosító szolgáltatás. BlackBerry: Biztonsági funkciókkal ellátott speciális push alkalmazás és eszköz. *A VPN kizárólag a levelezés távoli elérése céljából nem igényelhet.

11 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Igénylőlap normatív, opcionális és egyedi informatikai eszköz igénylésére Igényl lap Normatív, opcionális és egyedi informatikai eszköz igénylésére Igényl neve: Beruházási jelz szám: Igényl címe (ha van): Igényl Felhasználói neve (ha van): Informatikai felhasználói csoport (kód a 1.sz. melléklet szerint): Szervezeti egysége: törzsszáma: szolgálati hely kód: Igénylés dátuma: a. Normatív (X) és opcionális (O) igény esetén az eszközt a 3. sz. mellékletben kell jelölni, a megfelel rovatokban az X vagy O jel(ek) bekarikázásával. A GIR, SZIR és IHIR alkalmazás igénylése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles eljárni annak érdekében, hogy az adott alkalmazás üzleti tulajdonosa a felhasználói jogosultságot biztosítsa. b. Egyedi igény esetén az eszközt a 3. sz. mellékletben a megfelel rovatok helyére E-jel(ek) beírásával kell jelölni. (normatíván felüli darabszám esetén) c. A MÁV Zrt.-nél nem rendszeresített eszközök egyedi igénye esetén az eszköz pontos típusának leírása szükséges:. Dátum az igényl munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása Jóváhagyás c. pont esetén: igen / nem. Dátum IVO vezet jének aláírása Egyedi igények esetén az Infokommunikációs Igazgatóság vélemény (forrásigény-becslés és érvényességi id ):. Dátum Jóváhagyás: igen / nem az IKI vezet jének aláírása A becsült forrást a.keret terhére biztosítom... Dátum Jóváhagyás: igen / nem.. Dátum. az igényl F tevékenységi kör Vezet jének aláírása. Kontrolling Igazgatóság aláírása

12 1964 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám 5. számú melléklet Az eszközigénylés folyamatábrája IKI felel sség BI felel sség IKI, TÁSZ felel sség foglalkoztató IKI - Infokommunikációs szervezeti egység Igazgatóság TÁSZ - Társasági Szolgáltatások BI - Biztonsági Igazgatóság Informatikai igény Igények felosztása Normatív és Opcionális igény (X / O) Egyedi igény (E) IKI véleményezés IKI véleményezés NEM Igénykitöltés helyes? Igénykitöltés helyes? NEM IGEN IGEN NEM IVO Megengedi? IGEN rendszeresített eszköz? NEM IKI-nek van költségbecslése? NEM IKI elkészíti a költségbecslést IGEN IGEN VÉGE NEM IKI költségbecslésének elfogadása IGEN NEM Kontrollinng Ig. szignó IGEN beszerzés Igény teljesítése

13 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Telepítési lista sorszám átadva: Igényl -felhasználó szervezet tölti ki! Név Telefon Ir.szám Város Utca, házszám Telepítés helye bevételezés TEV Épület Szoba sz. Szervezet Szolgálati hely kódja (öt jegy ) Szolgálati vezet neve Nyilvántart ó szolgálati hely kód Számadó neve Konfigurációk PC, Notebook, Palmtop Monitor MÁV_ azonosító MÁV_ azonosító Nyomtató, Multifunkc. ber. Scanner Egyéb MÁV_ azonosító MÁV_ azonosító MÁV_ azonosító Hálózati végpont igény IKI jóváhagyással hálózat Informatikai hozzáférések, alkalmazások Alap konfiguráció IP cím Internet GIR SZIR SZIR DOMAINszám MS Office 2003 prof. MS Office 2003 standard Egyéb SAP MS XP prof. SP2" SAV CE Régi gépr l, új gépre történ Megjegyzés S/N - HSZG - LSZ: pc/noteboo k monitor nyomtató egyéb Számadó tel. száma

14 1966 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG számú utasítás 1. számú módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007.(VIII.31. MÁV Ért.29.) VIG.sz. utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. Az utasítás 2.1 pontja kiegészül egy új bekezdéssel a következő tartalommal: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó szerződéskötések esetében a szerződés előkészítésére és megkötésére, a MÁV Zrt. Közbeszerzési Utasításában (lásd 5.3 pont) foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben jelen utasítás rendelkezései bármely jogszabály rendelkezéseivel ellentétesek, úgy a szerződés megkötése illetve teljesítése során a jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eltérés okaira ügyiratban minden esetben a jogszabályhely megjelölésével hivatkozni kell. Jelen utasítás 4.1, 4.2, pontjainak alkalmazása alól megindokolt esetben (pl. a szerződés teljesítésére csak egy személy képes, jogszabályi kötelező előírás stb.) teljes felelősség mellett felmentést adhat az a főtevékenységi kör vezető, akihez a szerződést megkötő szervezeti egység szervezetileg tartozik. A közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó szerződéskötések esetén a szerződő fél kiválasztására vonatkozó szabályoktól való eltérésre az MSZSZ-nek megfelelően csak a MÁV Zrt. Igazgatóságának egyedi döntése alapján kerülhet sor. 2. A 2.1 pontból a következő mondat törlésre kerül: E szerződések megkötésének és módosításának rendjét a vezérigazgató külön utasításban szabályozza. 3. A 3.1 pont kiegészül a következőkkel: A szerződés lehet: vevő szerződés; szállítói szerződés; egyéb, vevői illetve szállítói szerződés körébe nem tartozó szerződés, pl. támogatási szerződés, szindikátusi szerződés, együttműködési megállapodás stb. A vevő és szállítói szerződés fogalmát a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló jelenleg hatályos utasítás tartalmazza. 4. Az utasítás teljes szövegében a vezérigazgató kifejezés elnök-vezérigazgatóra módosul. A 3.2 pontban a vételi jog engedése kifejezés vételi jog létesítése illetve átruházása -ra módosul, a második bekezdés szövege pedig a következőre változik: Határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés értéke a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás teljes értéke, a határozatlan időre kötött szerződések esetén pedig az egy évi ellenszolgáltatás értéke. (Kbt. hatálya alá tartozó szerződések esetén a vonatkozó utasítás (lásd. 5.3 pont) szabályai irányadók) 5. A 3.3 pont kiegészül az alábbi mondattal: a TÁSZ vonatkozásában figyelemmel a Beruházási, Beszerzésre vonatkozó és Közbeszerzési utasítás rendelkezéseire is. 6. A 3.4 pont kiegészül a következőkkel: A szerződés írásban történő megkötésének minősül az ún Ft alatti kézi beszerzések esetén az érintett szervezet által kiállított megrendeléssel és annak visszaigazolásával létrejött szerződés is. 7. A 3.5 pont törlésre kerül, helyébe a következő lép: A szerződés aláírása akkor cégszerű, ha a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazáson alapuló cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevüket aláírják. A társaság cégjegyzésére jogosultak körét az Alapító Okirat 15.2 pontja határozza meg. A cégjegyzésre feljogosított aláírási címpéldánnyal illetve meghatalmazással rendelkező személyekről a Jogi Igazgatóság nyilvántartást vezet. Cégjegyzésre feljogosított személyek a cégjegyzési jogukat nem delegálhatják. Az aláírási jog megléte nem jogosít fel döntéshozatalra. A döntéshozatal jogát és kereteit, korlátait az Alapító Okirat és a MÁV Zrt. Igazgatósága által elfogadott MSZSZ II. kötetének mellékletét képező Döntési és Hatásköri lista (DHL) határozza meg. Az aláírásra az adott ügyben az Alapító Okirat és a DHL előírásai szerinti döntéshozó jogosult kettős aláírás esetén egyik aláíróként vagy az aláíráshoz rendelkezni kell az Alapító Okirat és a DHL előírásai szerinti döntéshozó adott ügyben meghozott döntésével. Együttes aláírás esetén a másik aláíró lehet cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazással rendelkező cégjegyzésre jogosult személy egyaránt. Főszabály szerint cégjegyzésre jogosult meghatalmazott csak cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzésre jogosult személlyel írhat alá. Ettől eltérő tartalmú meghatalmazás kiadásáról a MÁV Zrt. Igazgatósága dönthet, illetve két meghatalmazott együtt is aláírhat abban az esetben, ha rendelkeznek az Alapító Okirat és a DHL előírásai szerinti döntéshozó adott ügyben meghozott döntésével. A cégjegyzési jog részletes szabályairól külön utasítás rendelkezik. (lásd 5.6). 8. A 3.6 pont első mondatából törlésre kerül: azt teljesítettnek minősíti kifejezés, és kiegészül a következőkkel: valamint a szerződés szerinti díj megfizetésre kerül. Új második mondat kerül a szövegbe: Szükséges, hogy az a szervezet, akinek az MSZSZ/DHL szerint az üzleti folyamat vagy tevékenység a feladatai között szerepel, teljesítés igazolást állítson ki.

15 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője A 3.9 pont kiegészül a következő mondattal: Az előszerződésnek tartalmaznia kell a megkötendő szerződés lényeges tartalmi elemeit A 3.11 pont Személyszállítási Üzletszabályzat rész törlésre kerül, helyére az alábbi szöveg lép: Személyszállítási Üzletszabályzat A belföldi vasúti forgalomban elszállított személyek és kézipoggyászaik szállítására vonatkozó általános valamint jogszabályban nem szabályozott kiegészítő szerződési feltételeket a Személyszállítási Üzletszabályzat tartalmazza. A személyszállítási üzletszabályzatot a vasút igazgatási szerv hagyja jóvá. A Személyszállítási Üzletszabályzatot és annak módosításait a vasúti társaság a honlapján közzéteszi. A Személyszállítási Üzletszabályzat megjelenését a MÁV Értesítősben külön közzé kell tenni. A Személyszállítási szervezet gondoskodik arról, hogy a Személyszállítási Üzletszabályzatot az utasok az utas kiszolgáló helyeken megtekinthessék. A Hálózati Üzletszabályzatról szóló rész d) pontjában a MÁV Zrt. honlapja a VPSZ Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet honlapjára módosul. Új bekezdéssel egészül ki: A határozatlan idejű hálózat-hozzáférési szerződés (továbbiakban: hhfsz) esetén a HÜSZ módosítása, ezen belül a hhfsz általános szerződéses feltételeinek módosítása esetén a hhfsz-t a fentieknek megfelelő tartalommal módosítani kell. 11. A 4.1 pont első bekezdés kiegészül a következőkkel: illetve a MÁV Zrt. általi értékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. A második bekezdés 1. és 2. albekezdésének zárójeles része törlésre kerül; a 7. albekezdés szövege az alábbiak szerint egészül ki: az aláírt szerződés egy eredeti, jogi szignóval és a szerződést kötő szignójával ellátott példányának megküldése a Jogi Igazgatóság, ÜDSZSZ Levéltári Csoport számára nyilvántartásba vétel céljából,. 12. A 4.2 pont kiegészítésre kerül a következővel: Beszerzésre irányuló szerződések esetén az igény pontos meghatározása és a forrás rendelkezésre állásának biztosítása a Forrásgazda szervezeti egységek feladata és felelőssége, Ugyancsak a Forrásgazda feladata a beszerzési eljárás olyan időpontban történő kezdeményezése, hogy a beszerzés teljes időigényét alapul véve elegendő idő álljon a szerződés megkötésére. 13. A 4.3 pont törlésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép: A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. a Kbt 22. (1) bekezdés h) és i) pontjai alapján (klasszikus ajánlatkérőként) valamint a 163. (1) bekezdés c) pontja alapján (különös ajánlatkérőként) jelentkezett be a Kbt. hatálya alá. A szerződéskötésre feljogosított szervezetek kötelesek beszerzéseik során figyelemmel kísérni a közbeszerzési értékhatárokat. Amennyiben a közbeszerzéseik értéke eléri, vagy meghaladja a Kbt. szerinti értékhatárokat figyelemmel az összeszámítási szabályokra is az eljárást a Kbt. szerint kell lefolytatni. A közbeszerzési értékhatárokat a vonatkozó utasítás tartalmazza (lásd 5.3. pont). A közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó szerződéskötések esetén a szerződő fél kiválasztására az alábbi szabályokat kell alkalmazni: Ft-ot el nem érő szerződési érték esetében a szerződő felet szabadon lehet kiválasztani Ft és a közbeszerzési értékhatár közötti értékre a szerződő felet árajánlat(ok) értékelése alapján kell kiválasztani Ft feletti értékhatár felett minimum három árajánlat bekérése kötelező. (A közbeszerzési értékhatárok jelenleg a következők: o a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 87. -ának (1) bekezdése értelmében: o árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; o a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók egyszerű eljárásrend szerinti közbeszerzés) a Kbt ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 87. -ának (2) bekezdése szerint: árubeszerzés esetében: 50 millió forint; építési beruházás esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelés esetében: 50 millió forint) A Kbt. szerint engedélyezett kivételek esetén minden esetben kötelező a tárgyi termék, vagy szolgáltatás teljesítésére alkalmas partner(ek)től nyilvánosan honlapon vagy sajtóban közzétett felhívással legalább 3 árajánlatot kérni, és a legelőnyösebb ajánlatot tevő partnerrel szerződést kötni. A Kbt szerinti mentesség esetén azzal a társasággal kell és lehet szerződést kötni, melynél a mentesség feltételei fennállnak, a DHL szerinti döntésre jogosult szerv/személy a mentesség alkalmazásának lehetőségét elvetheti. Ügyiratban, írásban megindokolt esetben (pl. ha a szerződés tárgyának speciális volta miatt nincs a piacon három teljesítésre képes és alkalmas partner) egy ajánlat esetén is megköthető a szerződés. Az indok valós voltáért a szerződést kötő szervezeti egység felelős. A szerződő fél kiválasztásánál a tisztességes piaci versenyt, az esélyegyenlőség és versenytisztaság szabályainak alkalmazását és a MÁV Zrt. üzleti érdekeinek védelmét biztosítani kell.

16 1968 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám 14. A pont kiegészül három új albekezdéssel, melyeknek szövege: a szerződés aláírójának/aláíróinak olvasható neve (igazodva az Alapító Okirat és a DHL rendelkezéseihez)- a szolgáltatás tárgya, a szerződés pontos tárgya (pl. áru beszerzése, szolgáltatás beszerzése), számlázási és fizetési feltételek, a szerződés száma (4.7 pontnak megfelelően) és a szerződés tartalmának kialakításakor figyelembe kell venni a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló jelenleg hatályos utasítás (lásd 5.4 pont) kötelező és ajánlott tartalmi elemeit is. 15. A pontból a következő szövegrész átkerül a pontba: jogvitában eljáró bíróság meghatározása, és a pont kiegészül a következővel: a szerződés módosításának feltételei. A pont címe módosul: Egyéb, nem kötelező tartalmi elemek. 16. A pont első bekezdése kiegészül a következő szöveggel: Az időrendi sorrend nyomon követhetősége érdekében valamennyi szerződés tervezetet ügyiratban kell tárgyalni. Az ügyirati bejegyzések alapján kell a szerződés tervezet műszaki, üzleti, pénzügyi, minőségügyi és jogi felelősséggel terhelt munkavállalóját meghatározni. 17. A pontból az alábbi bekezdés: Ez a személy felelős a szerződéstervezet műszaki és üzleti tartalmáért és a pénzügyi teljesítés biztonságáért, beleértve a pénzügyi teljesítés biztosítékainak meglétét is. helyébe a következő szöveg kerül: Ez a személy munkajogi felelősséggel tartozik a szerződéstervezet műszaki és üzleti tartalmáért 18. A pont második bekezdése a következőképpen módosul: A szakmailag bonyolult szerződések előkészítésébe az illetékes kontrolling-számviteli-pénzügyi szervezetet és a Jogi Igazgatóságot be kell vonni. A szerződés előkészítéséért felelős munkavállaló kezdeményezésére, ezen szervezeteknek biztosítani kell a közreműködést a szerződés szövegének elkészítésében. 19. A pont kiegészül a következő bekezdéssel: A szerződést kötő szervezeti egység vezetőjének felelőssége és kötelessége, hogy a szerződéssel érintett kockázatok azonosítása után gondoskodjon a kockázatok minimalizálásáról vagy megszüntetéséről. 20. A pont negyedik bekezdés első albekezdés kiegészül a következőkkel: (pl. cégnyilvántartás, OPTEN adatbázis, szállítói minősítési rendszer stb. segítségével), a harmadik bekezdés, igénybe vehető biztosítékokat, szövegrésszel, a nyolcadik albekezdés pedig a vonatkozó kikötéseket, szavakkal. A tizenegyedik alpontból törlésre kerül a szerződés hasznosulása kifejezés. 21. A pont törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegezés lép: A szerződés tervezetet az azt előkészítő ügyintéző köteles az Ügyviteli utasítás (lásd 5.5 pont) szabályait betartva ügyiratba helyezni, mellékelve a szerződést kísérő megfelelő adatlapot, és az egyeztetések során keletkezett dokumentumokat. A legfeljebb Ft értékű, megrendeléssel és annak visszaigazolásával létrejövő szerződések esetén elegendő évente egy ügyiratot felfektetni szerződéskötőnként. A szerződést cégszerű aláírását megelőzően először a szerződést kötő szervezeti egység szignójával, majd kontrolling-számviteli-pénzügyi, és jogi szignóval kell ellátni. A szerződést kötő szervezeti egységnek minden oldalon szignálnia kell a szerződést. Az előírt szignók beszerzéséért a szerződést kötő szervezeti egység felelős. A szignó kérelmezése a szerződés tervezet ügyiratba helyezésével és vevő és szállítói szerződések esetén a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló jelenleg hatályos utasítás (lásd 5.4 pont) 1. vagy 2. számú mellékletével, egyéb, vevői illetve szállítói szerződés körébe nem tartozó szerződés esetén ezen utasítás 2. sz. mellékletével (szerződést kísérő adatlap) együtt, az ott feltüntetett szervezeti egységeknek való megküldésével történik. A szignó akkor érvényes, ha a szignó megadására jogosult személy: a szerződés minden oldalának bal alsó sarkában elhelyezi aláírását, és a szerződést kísérő adatlapot (lásd e pont 2. bekezdés) ellátta olvasható nevével és aláírásával. 22. A pont első albekezdése kiegészül a következő mondattal: Nem szükséges a jogi szignó újbóli megszerzése, amennyiben a szerződés az ajánlati kiírás mellékletét képző, egyszer már szignóval ellátott szerződéstervezet szerint kerül megkötésre, a tervezet és a megkötött szerződés tartalmi azonosságáért a szerződést aláírók munkajogi felelősséggel tartoznak., valamint a második albekezdés első mondata törlésre kerül. A harmadik bekezdés kiegészül a következővel: a tervezetet az összes szignózásra jogosult szervezeti egység ellátta szignójával, vagy annak beszerzése alól jelen utasítás rendelkezései alapján a szerződést kötő mentesül. A pont negyedik bekezdés utolsó mondata kiegészül a következő szavakkal: a MÁV Zrt. oldaláról ellenjegyzést igénylő szerződések esetén. A pont kiegészül még egy bekezdéssel az alábbi tartalommal: A szerződést kötő szervezeti egység jogi szignó megadására legalább két, olyan szerződés tervezetet köteles ügyiratban megküldeni, melyeket a többi szignózásra feljogosított szervezet már jóváhagyott (vagy valamelyik beszerzése alól mentesült).

17 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője A pont első mondata kiegészül: (kivétel vonatkozó utasítás (lásd 5.4) 2.2 pontja). Az alábbi szövegrésze: főigazgatók, vezérigazgatóhelyettesek, vezérigazgató. Jogi szignó megtagadása esetén a szerződés aláírását engedélyező vezető írásban értesíti a Jogi Igazgatót helyére a következő szöveg kerül: elnök-vezérigazgató (ha a szerződést kötő szervezeti egység az Alapító Okirat szerint az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik), vezérigazgató-helyettesek (ha a szerződést kötő szervezeti egység az Alapító Okirat szerint a vezérigazgatóhelyettes irányítása alá tartozik). Bármely szignó megtagadása esetén a szerződést kötő szervezet az engedély megküldésével írásban értesíti a szignót megtagadó szervezeti egység vezetőjét. 24. Új pont kerül a szövegbe az alábbi tartalommal: Határidők A szerződés előkészítési folyamatot a tervezett aláírást megelőzően olyan időben kell elindítani, hogy a szervezeti egységek számára a vonatkozó szabályok szerint elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet áttanulmányozására és a kötelező szignók megadására, figyelemmel az előkészítési időt esetlegesen befolyásoló tényezőkre, mint pl. a közbeszerzés időtartama, az, hogy módosításhoz is köthetik a szignó megadását, illetve, hogy a szerződő partnerrel is adott esetben egyeztetni kell, stb. Ezért, továbbá azért, hogy a szerződés alá legyen írva a teljesítés megkezdésének időpontjára, a szerződést kötő szervezeti egység felelős. A határozott idejű, folyamatos teljesítésről vagy szolgáltatásról szóló szerződés esetén a 4.2 pont szerinti szervezetnek, illetve a szerződést kötő szervezeti egységnek már a szerződés megkötésekor rendelkezni kell arról, hogy a jogviszony folyamatosságára tekintettel a lejárat előtt hány hónappal kell indítványozni az új szerződés megkötését, (szükség esetén figyelemmel a közbeszerzés időszükségletére). A jogi szignó megadására 5 munkanap áll rendelkezésre.. Ha a szignó megadását a szignózó módosításhoz köti, a módosított tervezet szignóval való ellátására további 2 munkanap áll rendelkezésre. Az irattovábbítási idő a határidőbe nem számít bele. A kontrolling-számviteli-pénzügyi szignó megadásának határidejéről külön utasítás rendelkezik (lásd 5.4 pont.) Ha az utasításba foglalt határidőt valamelyik szervezeti egység elmulasztja, annak okát köteles az ügyiratba helyezett betétlapon megindokolni. A korábbi pont számozása re módosul. 25. Az új számozás szerinti pont a következőre módosul: Rendkívül indokolt esetben a jogi szignó 1 munkanapon belüli megadását kérheti a szerződést kötő szervezeti egység. Ilyen esetben a szerződést kötő szervezet felelőssége, hogy az előkészített tervezetet véleményezés céljából elektronikus levélben a Jogi Igazgató részére a véleményük kialakítása céljából a lehető legkorábbi időpontban rendelkezésre bocsássa. A rendkívüli sürgősséget betétlapon külön indokolni kell, indokként csak olyan okok hozhatók fel, melyeknek tényleges gyakorlati hatásuk van, pl. pénzügyi vagy jogi következmény, szolgáltatási kötelezettség stb A 4.6 pont kiegészül a következő bekezdéssel: Legalább két olyan aláírt példányt kell készíteni, melyet a szerződést kötő szervezet illetve a Jogi Igazgatóság szignóval ellátott, ebből az egyik lesz az ügyirati példány, a másikat a pontnak megfelelően a Jogi Igazgatóság nyilvántartásába kell megküldeni. Ugyanebből a pontból törlésre kerül a következő két mondat: Általános szabály, hogy a szerződéseket a szerződés tárgyától és értékétől függően az MSZSZ (DHL) szerint hatáskörrel rendelkező szervezet cégjegyzésre feljogosított munkavállalói írják alá. Amennyiben ez akadályba ütközik, akkor is az egyik aláírónak az MSZSZ (DHL) szerint jogosultnak kell lennie. 27. Új 4.7 pont kerül a szövegbe az alábbi tartalommal: 4.7 A szerződések számozása A szerződés tervezetet mindig ügyiratba kell helyezni, és a tervezetre rá kell vezetni az ügyirat számát. Ez az ügyiratszám azonosítja végig a szerződéskötési folyamatban a tervezetet, majd később a megkötött szerződést. Szerződés aláírására és kiküldésére szám nélkül nem kerülhet sor. A szerződés módosításokra ugyanez vonatkozik azzal, hogy a szerződés címében vagy a tárgyánál fel kell tüntetni annak a szerződésnek a számát, amelyet módosít, továbbá a módosítás sorszámát (pl. a. számú szerződés 2. számú módosítása). Kivétel ez alól a 4.6 pont utolsó bekezdésében meghatározott megrendeléssel és visszaigazolással létrejött szerződés, melyek esetén a szerződés száma a megrendelést és visszaigazolást tartalmazó levél Gy. száma. A későbbiekben, mikor az új szerződés-nyilvántartó rendszer bevezetésre kerül, utasítás módosítással új kötelezően alkalmazandó szerződés-számozási szisztéma kerül kialakításra, mely szerint a szerződéseket minden évben folyamatos sorszámozással kell majd ellátni 1-től kezdődően, zárt visszakereshető rendszerben. A szerződésszám részét képezi majd az ügyiratszám, a szerződés tárgya és a szerződéskötő szervezeti egység azonosítója is. Erről külön utasítás fog rendelkezni. 28. A szerződések nyilvántartásáról szóló, régi számozás szerinti pont törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép, az új számozás szerint számmal: A szerződések nyilvántartása A szerződést kötő szervezeti egységek kötelesek elektronikus nyilvántartást vezetni az általunk kötött szerződésekről a 3. sz. melléklet szerinti adattartalommal. A megkötött szerződések, szerződés módosítások lényeges adatait, a szerződéskötést követően haladéktalanul rögzíteni kell a vonatkozó mindenkor hatályos utasítások (lásd. 5.4, 5.8, 5.9 pontok) rendelkezései szerint.

18 1970 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám Az aláírt szerződés, megrendelés, lehívás, szerződésmódosítás, meghosszabbítás, megszüntetés egy eredeti példányát, a szerződést kötő szervezet az aláírást követően haladéktalanul köteles dokumentáltan megküldeni a Jogi Igazgatóság, ÜDSZSZ Levéltári Csoport részére, függetlenül annak értékétől. Erről a szerződést kötő szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni. Kizárólag minden lapján jogi szignóval és a szerződést kötő szignójával ellátott, cégszerűen a szerződésen olvasható módon megjelölt személy/személyek által aláírt, dátummal és pecséttel ellátott, számmal és ügyiratszámmal is rendelkező szerződési példány küldhető a nyilvántartásba, a 3. melléklet szerinti, értelemszerűen kitöltött fedlappal és a szignós lap másolatával együtt. Ezek meglétét az ÜDSZSZ Levéltári Csoport ellenőrzi és bármely hiányosság esetén a szerződést a szerződéskötő szervezeti egység részére a hiány soron kívüli pótlása érdekében visszaküldi. Az ÜDSZSZ Levéltári Csoport gondoskodik a szerződés és a fedlap scanneléséről. A szerződések módosításáról és megszüntetéséről szintén tájékoztatni kell a nyilvántartást, annak naprakész állapotban tartása érdekében. A legfeljebb Ft értékű, megrendeléssel és annak visszaigazolásával létrejövő szerződéseket elegendő kéthavonta, közös fedlappal, másolatban megküldeni a nyilvántartásba, feltüntetve a köteg ügyiratszámát. A jelen pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzése érdekében a Jogi Igazgatóság, ÜDSZSZ Levéltári Csoport 2 havonta elektronikus levélben felhívja a főtevékenységi kör vezetőket, hogy nyilatkozzanak, hogy az irányításuk alatt működő szervezeti egységek a megelőző két hónapban milyen szerződéseket kötöttek, és azokat hiánytalanul megküldték-e a Jogi Igazgatóság kezelésében lévő nyilvántartásba. A főtevékenységi kör vezetők az irányításuk alatt működő szervezeti egységek vezetőitől teljességi nyilatkozatot kérnek a beküldött szerződések vonatkozásában, melyeket az esetlegesen még meg nem küldött szerződésekkel együtt továbbítanak a Jogi Igazgatóság, ÜDSZSZ Levéltári Csoport részére. A teljességi nyilatkozat tartalmáért az azt tevő munkajogi felelősséggel tartozik. A szerződés egy példányát, a szerződést kötő szervezeti egység is köteles megőrizni. A Jogi Igazgatóság felelős az érvényben levő szerződések központi nyilvántartásáért, azok előírás szerinti megőrzéséért. A Jogi Igazgatóság a nyilvántartásban szereplő szerződésekről az Igazgatóság Elnöke, az Elnök-vezérigazgató, a Felügyelő Bizottság elnöke, a szerződést kötő szervezeti egység, valamint belső ellenőri vizsgálat céljából a belső ellenőri szervezet részére kérésére másolatot ad ki. A Jogi Igazgatóság ÜDSZSZ vezetője engedélyezheti más szervezeti egység részére is másolat kiadását. 29. Az új számozás szerinti pont első bekezdése kiegészül: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 2. -ban, és valamint koncesszióba adásra mondatokkal. Új második bekezdés kerül a szövegbe az alábbi tartalommal: A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül számított (nettó)- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. A harmadik bekezdése kiegészül a következő mondattal: a MÁV Zrt. közzétételi szabályzatáról szóló 10/2009. (I.30. MÁV Ért. 4.) VIG utasításban előírt. 30. A pont a következőre módosul: Pénzügyi teljesítés alatt nem készpénzes fizetés esetén azt kell érteni, hogy a leigazolt számla vagy egyéb bizonylat alapján a kifizetés megtörténik, és a szerződéses összeg a másik szerződő fél számláján jóváíródott. Készpénzes fizetés esetén pedig a pénztárba történő befizetés tekintendő a pénzügyi teljesítésnek. 31. A pont új bekezdéssel egészül ki: Az utasítás ezen pontja csak azokban az esetekben alkalmazandó, amelyekre a MÁV Zrt. kinnlévőségének kezeléséről szóló 64/2009. (MÁV. Ért. 27.) VIG utasítás hatálya nem terjed ki. 32. A pont kiegészül a következő mondattal: A pert megelőző eljárásba szükséges esetben be lehet vonni a Jogi Igazgatóságot és a Pénzügyi Igazgatóságot. 33. Az utasítás 5.0 pontjában szereplő hivatkozott utasítások száma aktualizálva jelenik meg. 34. Az 5.6. pont szövege törlésre kerül, helyébe a következő szöveg lép: A cégjegyzési jog részletes szabályairól a cégképviselet, a cégjegyzési jog, a bankszámla feletti rendelkezési jog, valamint a jogi képviselet rendjéről szóló 1/2010. (MÁV. Ért. 1.) Elnök-vezérigazgatói utasítás rendelkezik. 35. Új 5.8. pont kerül bevezetésre a következő tartalommal: 5.8. A szerződések nyilvántartására vonatkozóan rendelkezéseket tartalmaz a számviteli szervezet átszervezése miatt bekövetkező, a számviteli folyamatokat érintő változásokról szóló 4/2010. (MÁV. Ért. 11.) GÁVIGH sz. utasítás. 36. Az utasítás kiegészül egy új 2. számú melléklettel, melynek címe Szerződést kísérő adatlap (egyéb, vevői illetve szállítói szerződés körébe nem tartozó szerződéshez) 37. Az utasítás kiegészül egy új 3. számú melléklettel, melynek címe Fedlap a szerződések nyilvántartásba való megküldéséhez.

19 32. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1971 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, lezárva július hó /2007. VIG. sz. UTASÍTÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK RENDJÉRŐL 1.0. UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV Zrt-nél a szerződéskötések folyamatának (a szerződések előkészítésének, aláírásának, nyilvántartásba vételének, teljesítésének) szabályozása, a szerződések társasági szintű, egységes kezelése és koordinálása érdekében HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed azokra a munkavállalókra, akik részt vesznek szerződések előkészítésében, végrehajtásában, illetve azokra, akik a szerződéseket a MÁV Zrt. képviseletében aláírják. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. által kötött valamennyi szerződésre, továbbá a már megkötött szerződések módosítására, kiegészítésére. Az ügyvédi és a szakértői szerződésekre jelen utasítás rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az e szerződésekre kiadott 5. pontban megjelölt külön utasítások eltérően nem rendelkeznek. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó szerződéskötések esetében a szerződés előkészítésére és megkötésére, a MÁV Zrt. Közbeszerzési Utasításában (lásd 5.3 pont) foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell. Nem terjed ki az utasítás hatálya a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaszerződésekre és a munkavégzésre irányuló egyéb szerződésekre. Amennyiben jelen utasítás rendelkezései bármely jogszabály rendelkezéseivel ellentétesek, úgy a szerződés megkötése illetve teljesítése során a jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eltérés okaira ügyiratban minden esetben a jogszabályhely megjelölésével hivatkozni kell. Jelen utasítás 4.1, 4.2, pontjainak alkalmazása alól megindokolt esetben teljes felelősség mellett felmentést adhat az a főtevékenységi kör vezető, akihez a szerződést megkötő szervezeti egység szervezetileg tartozik. A közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó szerződéskötések esetén a szerződő fél kiválasztására vonatkozó szabályoktól való eltérésre az MSZSZ-nek megfelelően csak a MÁV Zrt. Igazgatóságának egyedi döntése alapján kerülhet sor Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Jogi Igazgató felelős FOGALMAK 3.1. Szerződés A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezése valamely meghatározott gazdasági cél elérése érdekében, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben történő megállapodása szükséges. Nem szükséges a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez. A szerződés lehet: vevő szerződés; szállítói szerződés; egyéb, vevői illetve szállítói szerződés körébe nem tartozó szerződés, pl. támogatási szerződés, szindikátusi szerződés, együttműködési megállapodás stb. A vevő és szállítói szerződés fogalmát a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló jelenleg hatályos utasítás tartalmazza A szerződési értéke Szerződési érték a szerződő fél által vállalt fizetési (ellenszolgáltatási) kötelezettség nettó, ÁFA nélküli értéke. A szerződés értékének megállapításakor a teljes fizetendő ellenértéket figyelembe kell venni (pl. biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat, a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.) Vételi jog létestése illetve átruházása esetén a szerződés értékébe be kell számítani a vételi jog létesítésének/átruházásának értékét. Határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés értéke a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás teljes értéke, a határozatlan időre kötött szerződések esetén pedig az egy évi ellenszolgáltatás értéke. (Kbt. hatálya alá tartozó szerződések esetén a vonatkozó utasítás (lásd. 5.3 pont) szabályai irányadók)

20 1972 A MÁV Zrt. Értesítője 32. szám Ha a szerződés több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész értékét egybe kell számítani. A keret-megállapodás értéke a megállapodás alapján az adott időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke. Amennyiben a szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás mértéke egyértelműen nem állapítható meg (pl. óradíjas szerződések esetén) az ellenszolgáltatás becsült értékét kell figyelembe venni a szerződéses érték meghatározásakor. A becsült érték megállapításánál figyelembe kell venni az adott szerződésre, rendelkezésre álló, illetve engedélyezett költségkeretet. A szerződés értékének megállapításánál az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel megkötni tervezett valamennyi azonos tárgyú szerződést figyelembe kell venni. Azonos tárgyú szerződésnek minősülnek különösen azok a szerződések, amelyeknél: a beszerzésre/értékesítésre kerülő áruk, termékek hasonló tulajdonságúak, illetőleg rendeltetésük, használhatóságuk azonos, vagy a bérlet/használat tárgya megegyezik, vagy a szerződés azonos vagy szorosan összefüggő, illetőleg azonos rendeltetésű tevékenységre irányul, vagy az egy hatósági engedélyezési eljárásban engedélyezésre kerülő építési beruházások Szerződést előkészítő szervezet A szerződés előkészítését a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatában (továbbiakban: MSZSZ), valamint a Döntési Hatásköri Listában (továbbiakban: DHL) megjelölt azon munkaszervezet köteles elvégezni, amelynek az adott üzleti folyamat vagy tevékenység a feladatai között szerepel, a TÁSZ vonatkozásában figyelemmel a Beruházási, Beszerzésre vonatkozó és Közbeszerzési utasítás rendelkezéseire is Szerződéskötés módja A MÁV Zrt-nél minden szerződést írásban kell megkötni, a személyszállítási szerződések kivételével. A szerződés írásban történő megkötésének minősül az ún Ft alatti kézi beszerzések esetén az érintett szervezet által kiállított megrendeléssel és annak visszaigazolásával létrejött szerződés is Cégszerű aláírás fogalma A szerződés aláírása akkor cégszerű, ha a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazáson alapuló cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevüket aláírják. A társaság cégjegyzésére jogosultak körét az Alapító Okirat 15.2 pontja határozza meg. A cégjegyzésre feljogosított aláírási címpéldánnyal illetve meghatalmazással rendelkező személyekről a Jogi Igazgatóság nyilvántartást vezet. Cégjegyzésre feljogosított személyek a cégjegyzési jogukat nem delegálhatják. Az aláírási jog megléte nem jogosít fel döntéshozatalra. A döntéshozatal jogát és kereteit, korlátait az Alapító Okirat és a MÁV Zrt. Igazgatósága által elfogadott MSZSZ II. kötetének mellékletét képező Döntési és Hatásköri lista (DHL) határozza meg. Az aláírásra az adott ügyben az Alapító Okirat és a DHL előírásai szerinti döntéshozó jogosult kettős aláírás esetén egyik aláíróként vagy az aláíráshoz rendelkezni kell az Alapító Okirat és a DHL előírásai szerinti döntéshozó adott ügyben meghozott döntésével. Együttes aláírás esetén a másik aláíró lehet cégjegyzékbe bejegyzett vagy meghatalmazással rendelkező cégjegyzésre jogosult személy egyaránt. Főszabály szerint cégjegyzésre jogosult meghatalmazott csak cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzésre jogosult személlyel írhat alá. Ettől eltérő tartalmú meghatalmazás kiadásáról a MÁV Zrt. Igazgatósága dönthet, illetve két meghatalmazott együtt is aláírhat abban az esetben, ha rendelkeznek az Alapító Okirat és a DHL előírásai szerinti döntéshozó adott ügyben meghozott döntésével. A cégjegyzési jog részletes szabályairól külön utasítás rendelkezik. (lásd 5.6) 3.6. Szerződés teljesítése A szerződés akkor teljesül, ha az abban foglalt szolgáltatások maradéktalanul megvalósultak, valamint a szerződés szerinti díj megfizetésre kerül. Szükséges, hogy az a szervezet, akinek az MSZSZ/DHL szerint az üzleti folyamat vagy tevékenység a feladatai között szerepel, teljesítés igazolást állítson ki Szerződésszegés Szerződésszegésnek minősül a szerződő felek minden olyan magatartása, amellyel ok-okozati összefüggésben, a szerződésben meghatározott szolgáltatások, illetve kötelezettségek nem, vagy csak részben teljesülnek, a szerződéses jogok vagy kötelezettségek maradéktalanul nem érvényesülnek Típusszerződés Típusszerződések azok a MÁV Zrt-nél gyakran, illetve nagyobb számban előforduló szerződések, amelyek azonos vagy nagymértékben hasonló jogviszonyokra, jogügyletekre vonatkoznak, a szerződések főbb tartalmi elemeikben azonosak.

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 24/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata

ÉRTESÍTŐ. 24/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata 24/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával.

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. - 1 - Tartalom I.FEJEZET

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Informatikai szabályzat 1 (SzMSz I.13. számú melléklete) 1 Az Informatikai szabályzatot a Szenátus 126/2010. (IX.29.) sz. határozatával fogadta el, hatályos 2010. október

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) versenytárgyalást hirdet az intézmény székhelyén és telephelyén (Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út 36-38.) üzemelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám 9/2008. (VII. 11.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatási, jogosultsági és használati rendjéről szóló 7/2007.

Részletesebben

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA

10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás. A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A SZABÁLYZAT CÉLJA 10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának (a továbbiakban: szabályzat)

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/38. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/38. SZÁM TARTALOM 2015/38. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2015. (IX. 22. MÁV-START Ért. 38.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2015.09.10. napjától 2016.06.30. napjáig tartó működtetéséről...

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 38. sz. melléklete 2009. június 24. Informatikai Szolgáltató Központ Ügyrendje Bevezetés Az Nyíregyházi

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2012. november 30. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2012. november 30. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2012. november 30. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Munkácsy

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. TARTALOMJEGYZÉK Az SZTE Informatikai Biztonsági Szabályzata 1 1. Bevezetés...3 1.1. A szabályzat célja, hatálya,

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. TARTALOM. 42/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. TARTALOM. 42/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 41/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a kárnyilvántartási

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A VÉGLEGES AJÁNLATOK BEADÁSÁHOZ A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK Az Igazgatóság felhatalmazása alapján kiadott 02/2011. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉTER RÓZSA. Gimnázium és Szakközépiskola. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉTER RÓZSA Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Székesfehérvár, Budapest, Pécs, 2016. február 22. 1 A emzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2.. (3) kimondja, hogy Köznevelési

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek BEVEZETÉS A wts..hu (World Trade System Kft. ) örömmel üdvözli Önt vásárlói között! Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok

Szolnoki Főiskola Szolnok Szolnoki Főiskola Szolnok SZF: /../2015 Informatikai Szabályzat 2015 1. A szabályzat célja (1) Az Informatikai Szabályzat (továbbiakban: ISZ) célja a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) által kezelt

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Hatálybalépés napja: 2016. március 15. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez Jelen jegyzet az ÉTDR bevezetése kapcsán a http://etdr.e-epites.hu oldalon megjelent, a csatlakozó hatóságok számára fontos információkat gyűjti egy csokorba. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben