BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával."

Átírás

1 BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Tartalom I.FEJEZET : ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÁRSASÁG MEGNEVEZÉSE, CÍME, BÉLYEGZŐI ÉS SZÁMLÁJA A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE, SZERZŐDÉSKÖTÉS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE, UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖR, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG, JOGI KÉPVISELET Társaság jogállása A Társaság képviselete Szerződéskötések, kötelezettségvállalások rendje Utalványozási jogkör Bankszámla feletti rendelkezési jog Jogi képviselet A TÁRSASÁG ALAPFELADATA A TÁRSASÁG TELEPHELYEI A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE II.FEJEZET : A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE: KÖZGYŰLÉS IGAZGATÓTANÁCS A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA: VEZÉRIGAZGATÓ III. FEJEZET: A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI, FELÉPÍTÉSE A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI (ÁBRA) A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ALAPELVEI IV. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA JOG TITKÁRSÁG KONTROLLING SZERVEZETFEJLESZTÉS MŰSZAKI DIVÍZIÓ KERESKEDELMI DIVÍZIÓ PÉNZÜGYI DIVÍZIÓ BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK IGAZGATÓSÁG V. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZERVEZTI EGYSÉGEINEK ÁLTALÁNOS FELADATA TITKÁRSÁG KERESKEDELMI DIVÍZIÓ Nagykereskedelmi igazgatóság Business sales és kormányzati kapcsolatok igazgatóság MŰSZAKI DIVÍZIÓ Minőségellenőrzés Beszerzés Rendszerüzemeltetési és létesítési igazgatóság Hálózatüzemeltetési és hibaelhárítási igazgatóság PÉNZÜGYI DIVÍZIÓ BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK IGAZGATÓSÁG VI. FEJEZET : TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A MUNKAVÉGZÉS ALAPELVEI UTASÍTÁSI JOGKÖR UTASÍTÁSOK SZABÁLYZATOK

3 6.6. A MUNKAKAPCSOLATOK Együttműködési és döntési kapcsolatok A munkakapcsolatok rendje a szervezeti egységek között MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS A KIADMÁNYOZÁS RENDJE A kiadmányozás tartalma A Vezérigazgató aláírási jogkörébe tartozó ügyek A képviselet, irányítás körében gyakorolt kiadmányozás A Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők, divízió vezetők aláírási jogkörébe tartozó ügyek A vezetők, divízió vezetők által önállóan gyakorolt kiadmányozás A HELYETTESÍTÉS RENDJE A MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA A munkakörök ideiglenes átadása A munkakörök végleges átadása A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKEINEK VÉDELME VII. FEJEZET: A TÁRSASÁG FELÜGYETE, ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A TÁRSASÁG FELÜGYELETI RENDJE AUDIT BIZOTTSÁG JELÖLŐ BIZOTTSÁG JAVADALMAZÁSI BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ VIII. FEJEZET : TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSI RENDJE IX. FEJEZET : TITOKVÉDELEM X. FEJEZET : ANYAGI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS FEGYELMI FELELŐSSÉG XI. FEJEZET: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI R ENDELKEZÉSEK SZ. MELLÉKLET

4 I.FEJEZET : ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Társaság megnevezése, címe, bélyegzői és számlája Megnevezése: BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Átalakulás: Székhely: Levelezési cím: címe: Honlap címe: BUSINESS TELECOM Nyrt. Business Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A., cégjegyzékszám: ) általános jogutódja 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Egyben a központi ügyintézés helye is 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Alapító okirat kelte: Cégbejegyzés száma: Cégbíróság megnevezése: Cg: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adóigazgatási azonosító száma: A Társaság működésének időtartama: Számlavezető pénzintézet megnevezése: Társaság határozatlan időtartamra alakult OTP Bank Nyrt Bankszámlaszám: Számlavezető pénzintézet megnevezése: CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám:

5 Számlavezető pénzintézet megnevezése: FHB kereskedelmi Bank Zrt. Bankszámlaszám: A Társaságnál használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, illetve szervezeti egységeket a Társaság bélyegző nyilvántartása tartalmazza, mely jelen szabályzat mellékletét képezi A Társaság jogállása, képviselete, szerződéskötés, kötelezettségvállalás rendje, utalványozási jogkör, bankszámla feletti rendelkezési jog, jogi képviselet Társaság jogállása A Társaság nyilvános formában működő részvénytársaság, melyet az alapítók határozatlan időtartamú működésre alapítottak. A Társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződéseket köthet, pert indíthat, és perben állhat. A Társaság önálló adó, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. A Társaság Alapszabályát a Társaság Közgyűlése fogadja el. Az Alapszabály jelen szabályzat mellékletét képezi. A Társaság működésére alapvetően a székhelye szerinti, vagyis a magyar jog az irányadó. Az eltéréseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) tartalmazza. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jött létre. A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerinti illetékes Cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel A Társaság képviselete A Társaság Igazgatótanácsának Elnöke és a Társaság Vezérigazgatója egy személyben Takács Krisztián (an.: Horváth Ibolya) 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. Megbízatása november 21. napjától november 21. napjáig terjedő határozott időre szól. Az Elnök harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróság és más hatóságok előtt egy személyben, önállóan képviseli a Társaságot és önálló cégjegyzésre is jogosult. A Társaságot az Alapszabályban feltüntetett vezető beosztású ( divízió vezetők, befektetési kapcsolatok igazgatója és a vezető jogtanácsos) személyek közül minimum kettő személy együttes jelenléte mellett képviselhetik, valamint cégjegyzésre is jogosultak

6 A Társaság vezérigazgatójának feladat és hatáskörét az Alapszabály határozza meg, általánosságban mindazon ügyek eldöntése a hatáskörébe tartozik, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés és az Igazgatótanács hatáskörébe. A divízió vezetők - a tevékenységi körükbe tartozó feladatok végrehajtása során - eseti képviseletet gyakorolnak, azaz a külső szervekkel közvetlenül tartják a kapcsolatot, amiről folyamatosan, naprakészen tájékoztatják a Vezérigazgatót. A divízió vezetők, illetve a vezető jogtanácsos, befektetési kapcsolatokért felelős igazgató jogosultak az irányításuk alá tartozó szakterületen foglalkoztatott dolgozók bármelyikét felhatalmazni arra, hogy egyes meghatározott esetekben és ügyekben a szakterületet képviseljék Szerződéskötések, kötelezettségvállalások rendje A Társaság nevében történő szerződéskötésre és egyéb kötelezettség vállalásokra a képviseletre, valamint a cégjegyzésre vonatkozó előírások értelemszerűen irányadók Utalványozási jogkör A Társaság utalványozási joggal felruházott alkalmazottjai jogosultak a Társaság nevében pénzkifizetéssel járó kötelezettségvállalásra, valamint pénzkifizetések jogosságának igazolására a Társaság gazdálkodásért felelős szervezete felé Bankszámla feletti rendelkezési jog A bankszámla feletti rendelkezési jogot az erre kijelölt személyek gyakorolhatják. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a Vezérigazgató önállóan, névre szólóan adja meg a Társaság egyes munkavállalói, képviselői számára

7 Jogi képviselet A Társaság jogi képviseletét a törvényszékeknél vezetett jogtanácsosi névjegyzékben nyilvántartott és a Társasággal munkajogi jogviszonyban, valamint meghatalmazás alapján a Társasággal jogviszonyban álló jogi képviselők láthatják el A Társaság alapfeladata A Társaság gazdasági tevékenység körében biztosít a lakossági és üzleti előfizetők számára távközlési szolgáltatást A Társaság telephelyei 1.) 1132 Budapest, Victor Hugo u , 3. em ) 1132 Budapest, Victor Hugo u , 3. em ) 1132 Budapest, Victor Hugo u , 3. em ) 1132 Budapest, Victor Hugo u , 3. em ) 1132 Budapest, Victor Hugo u , 3. em. 3018/a 6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u , 3. em A Társaság tevékenysége A társaság főtevékenysége: Egyéb távközlés A társaság további tevékenységi körei: Egyéb épületgépészeti szerelés Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme Egyéb irodagép, periféria, szoftver nagykereskedelme Egyéb szoftverkiadás Vezetékes távközlés Vezeték nélküli távközlés Műholdas távközlés Számítógépes programozás Számítógép üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Irodagép, kölcsönzése (beleértve: számítógép) Telefoninformáció M.n.s. egyéb oktatás A felsorolt tevékenységek közül az engedélyhez kötötteket csak a beszerzett engedélyek birtokában gyakorolja a Társaság

8 A fentieken kívül a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amelyet törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. II.FEJEZET : A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA Társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapszabály, a Társaság belső szabályzatai alapján fejti ki tevékenységét A Társaság legfőbb szerve: Közgyűlés A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak a Gt (2) bekezdésében, illetve az egyéb jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott kérdésekben való döntés. Tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint látja el. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a Társaság Alapszabályának megállapításáról, módosításáról, b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, c) Társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés a csődeljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról, d) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság, a Jelölő Bizottság, a Javadalmazási Bizottság, és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, e) az munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése és a 188/A. (1) bekezdése alapján a vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása, f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideérte az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, g) döntés ha a törvény eltérően nem rendelkezik osztalékelőleg megfizetéséről, h) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság az alaptőke 50%-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási elkötelezettséget, k) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a Társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke 50%-át, bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja az alaptőke 50%-át, l) döntés ha a törvény másként nem rendelkezik alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről, m) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, o) döntés ha a törvény másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, p) döntés társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke az alaptőke 50%-át meghaladja, - 8 -

9 q) döntés a Társaság azonos részvényfajtájához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről, r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről, t) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásról, u) döntés az igazgatótanácsi tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről, v) döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről, w) kötelező erejű döntés (a) a vezetői részvény opciós program (és más a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről; (b) a Társaság által az Igazgatótanács és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről x) döntés minden olyan kérdésben, melyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, y) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására. Társaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács által meghatározott időpontban és napirenddel Közgyűlést tart (Rendes Közgyűlés). Ha a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Alapszabály pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén. A közgyűlés összehívására, határozatképességére és a határozathozatal módjáról az Alapszabályban foglaltak az irányadók Igazgatótanács Társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely hét természetes tagból áll. Az Igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat. Az Igazgatóság az Alapszabály és az Igazgatóság Ügyrendje szerint látja el a tevékenységét. Tagjait a Közgyűlés választja meg. Igazgatótanács tagjai maguk közül titkos szavazással Elnököt választanak. Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. Igazgatótanács tagjainak többségének független személynek kell lenni, tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Társaság üzletpolitikai elveinek meghatározása b) Közgyűlés összehívása, a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve c) Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése d) Megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét e) Legalább évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére - 9 -

10 f) Társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása g) Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata egy példányának benyújtása Cégbírósághoz a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával együtt, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények adatok és a bennük beállt változásokkal együtt h) Társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról i) Intézkedés a Társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt j) Társaság részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést k) Osztalékelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása l) Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről m) Döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik a közgyűlés felhatalmazása alapján az alaptőke felemeléséről n) Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe A Társaság munkaszervezetének irányítása: Vezérigazgató A Társaság vezérigazgatóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd ezt követően a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A Társaság munkaszervezetének élén a Vezérigazgató áll. A Vezérigazgató gondoskodik a tulajdonosi határozatok munkaszervezeten belül történő végrehajtásáról, a társasági szintű stratégia, a külső és a belső kommunikáció koordinálásáról. Felelős azért, hogy a munkaszervezet hatékonyan és egységesen működjön. Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe utalva Igazgatótanács bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére, a Közgyűlés által meghatározott keretek között javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére, a létszám- és bérgazdálkodására vonatkozóan, rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság működéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, alapítók kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad,

11 Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a Gt (1) bekezdésében meghatározott Ft alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha a vagyona tartozásait nem fedezi. Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. Vezérigazgató kijelenti, hogy vele szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv 23.. és 25. -aiban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabály előírásainak megfelelően elfogadja. III. FEJEZET: A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI, FELÉPÍTÉSE 3.1. A Társaság szervezeti egységei (ábra) A Társaság szervezeti egységeit ábrázoló ábra az 1. számú mellékletben található. Recepció 3.2. A Társaság szervezeti felépítésének alapelvei Társaságnál a magasabb szintű szervezeti egység(ek) vezetője irányítja a hozzá tartozó szervezeti egység(ek) vezetőjét, valamint közvetve, vezetőin keresztül az egység(ek)hez tartozó munkavállalókat. A szervezeti egységek és a szervezeti egységeken belül minden munkavállaló csak egy vezetővel állhat közvetlenül függőségi kapcsolatban. Minden szervezeti egység vezetője csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől eltérni csak különleges esetben lehet (pl. kárelhárítás), a jelen nem lévő, utasításra jogosult vezető értesítésével. Minden vezető köteles kijelölni az irányítása alatt lévő szervezeti egységben azt a munkatársat, aki távollétében helyettesíti, és erről tájékoztatni köteles felettesét, beosztottait és a társszervezeti egységeket. A feladatokkal összefüggő kérdésekben a szolgálati út betartása mindenki számára kötelező. IV. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 4.1. Jog Feladat- hatáskör: - Társaság szerződéseinek jogi szempontú megvizsgálása, új szerződések megírása - Panaszkezelés - Követelések jogi érvényesítése, behajtás - Hatósági levelezések kezelése - Társasággal kapcsolatos jogi ügyintézés

12 4.2. Titkárság - a Vezérigazgató napi munkájához kapcsolódó, általa meghatározott feladatok ellátása - kapcsolattartás a Társaság valamennyi ügyfelével, - beérkező levelek, küldemények szétosztása az osztályok között, - recepció feletti felügyelet ellátása Kontrolling - A vállalat kontrolling folyamatainak kialakítása, a meglévő folyamatok optimalizálása - Az üzleti tervezés vezetése - Időszaki kontrolling jelentések elkészítése - Részvétel árkalkulációk, fedezetszámítások elvégzésében - A menedzsment támogatása további pénzügyi elemzések elkészítésével - Valamint a vállalat tőkepiaci szakértőjének támogatása a tőzsde felé történő pénzügyi jelentések elkészítésében és a felsővezetés támogatása tőkepiaci kommunikációban 4.4. Szervezetfejlesztés Ez a terület foglalkozik a vállalat szervezeti és folyamat változásainak kivitelezésével, ötletek, változatok vázolásával a menedzsment részére, mely alapján a menedzsment döntést hoz a kívánt változtatásokkal kapcsolatban. Ide tartozik egyes, a szervezet működését szabályozó és támogató dokumentumok elkészítése/bevezetése, úgy mint: - Folyamat leírások - Hatásköri dokumentumok - Szabályzatok. Továbbá jelenleg ez a terület foglalkozik projektvezetéssel a vállalaton belül. Ez magában foglalja a folyamatban levő Igazgatótanács által meghatározott fejlesztési és egyéb folyamatfejlesztési projekteket egyaránt Műszaki divízió - a vállalat szervezeti struktúrájának jóváhagyása, módosítása - az üzleti, pénzügyi, menedzsment szabályzatok jóváhagyása - döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és az éves hitelkeret elfogadásáról - döntés a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai terveiről

13 - CAPEX vagy OPEX terv módosítása - a munkavállalók teljesítményének elemzése - üzleti terv megvalósulásának ellenőrzése - munkaszerződések jóváhagyása, módosítása - munkavállalók juttatásainak jóváhagyása, módosítása - munkaköri leírás jóváhagyása, változtatása - kockázatértékelés - eszköz akvirálás - beruházási projektet indító vagy meglévő projekt értékesítésére irányuló döntés, vagy annak módosítása, felfüggesztése - döntés új termékek bevezetéséről - döntés a szegmensenkénti termék portfólió kialakításáról, módosításáról - hálózatfejlesztési beruházási döntés - hálózati eszköz vagy állomás vagy ezek részeire vonatkozó építési, átépítési, felújítási, működtetési és karbantartási szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése 4.6. Kereskedelmi divízió - BTel B2B és B2C termékeinek értékesítésének szervezése, és felügyelete - Nagykereskedelmi partnerekkel való tárgyalás és érdekérvényesítés - BTel értékesítési céljainak marketing eszközökkel való megvalósítása - BTel értékesítési szervezetéhez kapcsolódó funkcionális hatékonyságnövelése, és (át)szervezése - Általános költségcsökkentési javaslatok tétele és véghezvitele - Egyéb, igazgatótanácsi és ügyvezetői döntések stratégiába való illesztése Pénzügyi divízió - könyvvizsgálat során a munkatársak és a könyvvizsgáló társaság szoros együttműködésének biztosítása a könyvvizsgálat eredményes, sikeres lefolytatása érdekében, valamint a pénzügyi, számviteli, adózási területet érintő hatósági ellenőrzések eredményes lefolytatásában való közreműködés. - optimális munkafolyamatok, szabályzatok kialakítása a társaság kintlévőségeinek behajtása érdekében, - a társaság számviteli, pénzügyi területét érintő szabályzatok kidolgozása, betarttatása, folyamatos aktualizálása - számlázással, pénzügyekkel kapcsolatos jogszabályok, jogszabályváltozások folyamatos figyelése, nyomon követése, és erről az érintett területen dolgozó munkavállalók informálása, felkészítése, 4.8. Befektetői kapcsolatok igazgatóság

14 - a tőzsdei elvárásoknak megfelelő jelentési kötelezettségek határidőben történő leadása, közzététele - tőzsdei és egyéb vállalati kommunikáció, PR megszervezése - befektetőkkel való kapcsolattartás - kibocsátások szervezése, roadshow-k lebonyolítása - vállalati kötvény és részvényállomány kezelése - IPO és kötvénykibocsátás szervezésében részvétel V. FEJEZET : A TÁRSASÁG SZERVEZTI EGYSÉGEINEK ÁLTALÁNOS FELADATA 5.1. Titkárság Recepció - üdvözli az ügyfeleket és válaszol a kérdésekre, - fogadja, tájékoztatja és a megfelelő helyre irányítja az ügyfeleket, - fogadja az ügyfelek/vevők megkereséseit, kezeli a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan, - felvilágosítást ad a Társaság által nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan, - felmerült problémákkal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt - megállapítja az ügyfél igényeit, és a megfelelő személyhez irányítja, - kiadja és átveszi a szükséges nyomtatványokat, - kezeli a bejövő telefonhívásokat, pontos információval látja el kérdezőt, lejegyzi és továbbítja a kért üzenetet, - felméri az ügyfél igényét, dönt az ügyintézésben való kompetenciájáról, - panaszokat, észrevételeket az ügyintézőhöz továbbítja, - tájékoztat az ügyintézés további menetéről az igénnyel kapcsolatos lehetőségekről - visszacsatolást kér az ügyféltől az ügyintézésről, - felhasználja a fejlesztéshez az ügyféli visszajelzéseket és reklamációkat, - postaküldemények átvétele és feladása Kereskedelmi divízió Nagykereskedelmi igazgatóság - Kapcsolattartás nagykereskedelmi partnerekkel - Új együttműködési lehetőségek felkutatása - Nagykereskedelmi költségoptimalizálás - Termékfejlesztés

15 Nagykereskedelmi munkatárs - Kapcsolattartás nagykereskedelmi partnerekkel - Új együttműködési lehetőségek felkutatása Business sales és kormányzati kapcsolatok igazgatóság - B2B ügyfelek kiszolgálása, szerződéskötés (WDSL, ADSL, HDSL, VOIP, SATNET, SÍP TRUNK, Bérelt vonali internet, hosting ) - Lejárt hűségidős vállalati ügyfelek újraszerződtetése - Kormányzati ügyfelek kezelése Ügyfélmenedzserek -Meglévő ügyfélkapcsolatok ápolása -Új ügyfélkapcsolatok létrehozása, fejlesztése -Ügyfél elégedettség biztosítása -Piaci jelzések feldolgozása -Tényleges forgalmi adatok elemzése -Információk szolgáltatása az üzleti stratégiához, és üzletpolitikához -Marketing eszközök specifikálása a forgalom realizálásához a stratégiai célok teljesítése érdekében -A forgalom tervszerű ütemezése és realizálása -Éves stratégiai célkitűzés meghatározása, kitűzött éves árbevételi terv betartása -Ajánlatok kidolgozásának koordinálása, szerződések előkészítése -Napi kapcsolattartás a vállalat egyéb területeivel (adminisztráció,üzemeltetés, pénzügy) -Az eseti oktatások és képzések megtartása -Minden - az értékesítési tevékenységgel, vállalaton belül, valamint a vállalat üzleti kapcsolatának sikerét előmozdító ill. hátráltató - információ azonnali továbbítása a nagykereskedelmi igazgató részére VIP ügyfélszolgálat - VIP ügyfelek kezelése (havi 30e Ft/hó költés feletti, vagy bérelt vonali ügyfelek) - VIP behajtás Ügyfélszolgálatok - Ügyfelek személyes és CC általi kiszolgálása - Sales és egyéb kampányok lebonyolítása, beérkező kérések kezelése Személyes ügyfélszolgálati csoport

16 - Ügyfelek személyes és CC általi kiszolgálása - Sales és egyéb kampányok lebonyolítása, beérkező kérések kezelése Értékesítés támogatás - CC, B2B sales, Nagyker és viszonteladás támogatása - ügyfelekkel kapcsolatos teljes adminisztráció kezelése, feldolgozása hiper-be - lakossági termékmenedzsment - grafika és marketingtámogatás Projektmenedzser - kiemelt projektekkel kapcsolatos munkálatok összegfogása. - felső vezetés felé döntés meghozatali információk eljuttatása - felmerülő problémák kezelése, megoldási javaslatok tétele - kiemelt projektek nyomon követése, felügyelete, a projektekkel kapcsolatos feladatok egyeztetése a társosztályokkal - CRM rendszert fejlesztő cég támogatása a belsős folyamatok és igényekkel kapcsolatban Értékesítési támogató - értékesítés területén felmerülő táblázati igények felmérése és elkészítése - statisztikák készítése - vezetőktől érkező projektfeladatok megoldása - kollégák munkájának segítése a táblázatkezelésben - üzletág sikerességét előmozdító javaslatok készítése és továbbítása a felettes részére Grafika, marketing - grafika és marketingtámogatás Adminisztrációs csoport - ügyfelekkel kapcsolatos teljes adminisztráció kezelése, feldolgozása hiper-be Retail partnerek - Termékelemzés - Konkurenciafigyelés és információszerzés a versenytársakról

17 - Viszonteladók képzése, kezelése, jutalékok elszámolása - Új viszonteladói csatornák felkutatása Viszonteladói támogató munkatárs - partnerek leadott megrendeléseinek nyomon követése heti szinten. - jutalék számfejtések elkészítése - kiemelt partnerek, részére külön riport a leadott megrendelésekről - partnerek saját szolgáltatásával kapcsolatos ügyintézés - partneren keresztül továbbított ügyfél problémák, panaszok lekezelése. Pl: létesítés, hiba, számlázás - partneri adatbázis folyamatos frissítése, új partnerek szerződésének iktatása-hitelesítésekiküldése, PP-re a jogosultságok kiadása, honlapon a viszonteladók közé felvitel - riport készítése partnerekre bontva a havi értékesítésről. /bővítve a létesülési aránnyal is/ partneri szintek felülvizsgálata negyedévenként. - partnerek által beküldött számla ellenőrzése és leigazolása - kapcsolattartás a telepítő partnerekkel és a létesítési osztállyal 5.3. Műszaki divízió Minőségellenőrzés -létesítési és hibaelhárítási folyamatok ellenőrzése -minőségi paraméterek dokumentálása Beszerzés - Kapcsolattartás gyártókkal, szállítókkal - beszállító szerződések kezelése - szállítói tenderek kiírása - ellátási lánc tervezése, folyamatok javítása - Új szolgáltatások bevezetésének logisztikai, beszerzés oldali előkészítése - logisztikai feladatok megszervezése - költségcsökkentési projektek kezdeményezése - Btel gépjármű flotta kezelése Rendszerüzemeltetési és létesítési igazgatóság Feladat-, és hatásköre: -a létesítés-támogató, a rendszerüzemeltető, a programozó csoportok feladatainak koordinálása, összehangolása, irányítása

18 - a műszaki terület emberi-, pénzügyi- és technikai erőforrásainak biztosítása - a műszaki terület folyamatainak összehangolása más területekkel - a műszaki stratégia kidolgozása és végrehajtása - a tervezett és az igényként felmerülő fejlesztések indítása, megvalósítása, implementálása - kapcsolattartás beszállítókkal, partnerekkel Rendszerüzemeltetési és fejlesztési csoport Feladat-, és hatásköre: - központi és vezérlő rendszerek üzemeltetése, hibaelhárítása, fejlesztése - BTel munkatársak informatikai támogatása - Kapcsolattartás gyártókkal, szállítókkal - Új szolgáltatások műszaki lehetőségeinek vizsgálata, bevezetésük előkészítése Szolgáltatáslétesítési csoport Feladat-, és hatásköre: - a szolgáltatások létesítésének előkészítése, eszközök kiküldése, adminisztrációja - logisztikai feladatok megszervezése - számhordozások - igényfeladások kezelése társszolgáltatók irányába - a létesítésekkel kapcsolatos akvizíciók intézése, nyilvántartása, szerződések kezelése - az ügyfélállományok rendszeres ellenőrzése IT programozói csoport Feladat-, és hatásköre: - hiper riportok készítése - Informatikai rendszerek és a BTel weboldal fejlesztése Hálózatüzemeltetési és hibaelhárítási igazgatóság Feladat-, és hatásköre: -a Hibakezelési és hibaelhárítási, a hálózatépítési és hálózattervezési csoportok feladatainak koordinálása, összehangolása, irányítása - a terület emberi-, pénzügyi- és technikai erőforrásainak biztosítása - a terület folyamatainak összehangolása más területekkel - a tervezett és az igényként felmerülő fejlesztések indítása, megvalósítása, implementálása - kapcsolattartás beszállítókkal, partnerekkel Hibakezelési és hibaelhárítási csoport Feladat-, és hatásköre:

19 - Felhasználó oldali hibabejelentések kezelése, feldolgozása (WDSL, ADSL, ULL, VOIP, MOBILNET, SATNET, SATTV) - Gerinchálózati eszközök monitorozása, esetleges hibák észlelése - Ügyfél oldali, helyszíni hibajavítást végző technikusok koordinálása rendelkezésre állás - Hibaelhárítási riportok készítése Hálózatépítési és hálózattervezési csoport Feladat-, és hatásköre: - WDSL gerinchálózat üzemeltetése, hibaelhárítása - WDSL, ADSL, VOIP, ULL szolgáltatások ügyfél oldali, helyszíni hibajavítása - WDSL hálózat tervezése, optimalizálása, kiépítése - WDSL hálózat fejlesztési javaslatainak elkészítése - Értékesítés támogatása Műszaki divízió asszisztens - a divízió vezető munkájának támogatása - a logisztikus feladatainak koordinálása és irányítása - kapcsolattartás a különböző osztályokkal, partnerekkel - műszaki értekezlet megszervezése, összefoglaló készítése Logisztika, áruszállítás - anyagbeszerzés - eszközök logisztikázása - árukiszállítás 5.4. Pénzügyi divízió Kintlévőség kezelési csoport Feladat- hatáskör: - hiperben kifejlesztett behajtási folyamatokat számlázási ciklusonként végzi - ügyfelek pénzügyi panaszainak kezelése, - befizetések feltöltése, ellenőrzése Számviteli csoport Feladat- hatáskör:

20 - analitikus és főkönyvi könyvelés végzése - beszámolók, adóbevallások készítése - adatszolgáltatás társaságon belül/hatóságok, hivatalok felé HR, bérszámfejtés Feladat- hatáskör: -társaság munkavállalóinak munkaügyi nyilvántartásainak naprakészen tartása, munkavállalók ki/beléptetése, - adatszolgáltatás társaságon belül/ hatóságok, hivatalok (NAV, TB) felé, - bérszámfejtés, munkabérhez, kifizetésekhez kapcsolódó adóbevallások készítése, Raktáros Feladat- hatáskör: - betárolja az árut a raktárba - kezeli és ellenőrzi az árut - raktári nyilvántartásokat vezet - kitárolja az árut a raktárból - ellenőrzi a gépek működőképességét - előkészíti és elvégzi az áru összeállítást - átadja az árut az árukiadónak a bizonylatokkal együtt 5.5. Befektetői kapcsolatok igazgatóság Tőkepiaci szakértő Feladat- hatáskör: - gondoskodik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok zártkörű és nyilvános kibocsátásának lebonyolításáról - gondoskodik a részvénykibocsátások zártkörű és nyilvános lebonyolításáról - gondoskodik a fenti értékpapírok tőzsdei bevezetéséről, kivezetéséről - Befektetési igazgató utasítására értékpapír (eladás, vétel, transzferálás), illetve pénzátvezetési műveletek végez - gondoskodik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esedékes kamatának kifizetéséről - kapcsolatot tart az értékpapír számlavezetőkkel - értékpapír műveletek érdekében kapcsolatot tart a Tőzsdével, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, Keler Zrt-vel, MNB-vel - elkészíti a rendszeres (negyedéves, féléves, éves) tőzsdei jelentéseket és gondoskodik az adatok feltöltéséről a Tőzsde honlapjára

21 - gondoskodik a rendkívüli közlemények feltöltéséről a Tőzsde honlapjára - a könyvelés számára előkészíti az értékpapírszámlákkal kapcsolatosan könyvelendő tételeket - havonta jelentést tesz a MNB-nek elektronikus formában - gondoskodik a részvénykönyv vezetéséről - befektetői prezentációt készít Tőkepiaci elemző Feladat- hatáskör: - gondoskodik a részvénykibocsátások zártkörű és nyilvános lebonyolításáról - gondoskodik a fenti értékpapírok tőzsdei bevezetéséről, kivezetéséről - gondoskodik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esedékes kamatának kifizetéséről - kapcsolatot tart az értékpapír számlavezetőkkel - a könyvelés számára előkészíti az értékpapírszámlákkal kapcsolatosan könyvelendő tételeket - havonta jelentést tesz a MNB-nek elektronikus formában - befektetői prezentációt készít PR és kommunikáció - Társaság külső- belső kommunikációjának teljes körű szervezése, lebonyolítása, - a Társaság sajtóközleményeinek megírása, - a BTel saját blog oldalának elkészítése, naprakész frissítése, - egyéb online és offline megjelenések elkészítése, - belső kommunikáció keretében munkatársak számára megfelelő, kényelmes irodai környezet kialakítása, - a vendégek/tárgyalópartnerek reprezentatív fogadása, - megfelelő belső kommunikációs csatornák kialakítása, - minden egyéb, ügyfelek felé mutatott megjelenési forma, egészen az ügyfélszolgálat külső megjelenésétől a Társaság saját honlapján megjelenő információkig és dizájnig. VI. FEJEZET : TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 6.1. Általános szabályok A Társaságnál mindenkor biztosítani kell a törvényességet. Ennek feltétele, hogy a munkatársak folyamatosan megismerjék, helyesen értelmezzék, maradéktalanul alkalmazzák a szakterületükre vonatkozó jogszabályokat

22 A Társaság valamennyi munkavállalóját és a Társasággal egyéb polgári jogviszonyban levő személyt a tevékenységükre vonatkozó rendelkezések, utasítások megtartásáért kártérítési, anyagi felelősség terheli. Kötelesek a munkakörükhöz méltó magatartást tanúsítani, munka és tűzvédelmi, vagyonvédelmi szabályokat betartani. Társaság dolgozói feladatuk ellátásáért nem igényelhetnek és nem fogadhatnak el előnyt, kedvezményt a munkáltatójukon kívüli harmadik személytől. A Társaság dolgozói más munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Vezérigazgató tudtával és beleegyezésével a mindenkor hatályos előírások alapján az összeférhetetlenségi rendelkezések figyelembevételével létesíthetnek. Valamennyi munkavállalóra kötelező érvényűek a Társaság szabályzatai és a kiadott munkaköri leírások A munkavégzés alapelvei A Vezérigazgatónak, mint felelős vezetőnek kötelessége a Társaság feladatainak eredményes végrehajtása, melyről az Igazgatótanácsot folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői illetve a divíziók vezetői kötelesek elősegíteni a Vezérigazgató számára a szervezet munkájának naprakész áttekintését. A Társaság szervezeti egységeinek vezetői a Vezérigazgató által felruházott hatáskörben járnak el. Önállóan vezetik a hozzájuk tartozó egység szakmai munkáját, munkajogilag felelősek a központi intézkedésekben, a belső tervekben, előírásokban, szabályzatokban meghatározott feladatok és Vezérigazgatótól kapott utasítások színvonalas végrehajtásáért Utasítási jogkör A Társaság belső működésében a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. Írásbeli utasítást a Vezérigazgató adhat ki a Társaság feladatainak végrehajtásával, továbbá a munkaszervezéssel és működéssel kapcsolatos kérdésekben. Vezető utasítást csak saját hatáskörében és függelmi kapcsolatban adhat ki. A dolgozó köteles a szolgálati utat betartani. Nem kell betartani a szolgálati utat abban az esetben, ha a Társaság működését érintő bejelentést, panaszt a dolgozó a Vezérigazgatónak jelenti be, így az nem terjed ki a személyi kérdésekre, a panaszokra, valamint a javaslatokra Utasítások Utasítást a Társaság feladatainak végrehajtása érdekében a Társaság egészére kiterjedő hatállyal a Vezérigazgató adhat ki. A vezérigazgatói utasítást a Vezérigazgató aláírását követően a titkárság eljuttatja valamennyi szervezeti egység vezetőjéhez. A Társaság szervezeti egységeinek vezetői a kapott utasításokat kötelesek áttanulmányozni, munkatársakkal megismertetni, és az előírások betartását rendszeresen ellenőrizni. Az utasításban foglaltakra egyet nem értés esetén külön véleményt lehet bejelenteni a kiadmányozónál. A külön vélemény kinyilvánításának az utasítás végrehajtására halasztó hatálya nincs. Nem köteles a dolgozó teljesíteni azt az utasítást, amelynek végrehajtása

23 életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy jogszabályba ütközik. A munkavállaló köteles az utasítást adó figyelmét felhívni és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy teljesítése kárt idézhet elő. Az utasítást adó az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. Ha az utasítást adó a dolgozónak nem közvetlen felettese, akkor a közvetlen felettes útján kell az írásba foglalást kérni. A munkavállalót az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti. A kiadott utasítást módosítani, vagy hatályon kívül helyezni csak a kiadó, illetve jóváhagyó vezető jogosult. Amennyiben a kiadott utasítás végrehajtása során bármilyen akadály, korábban nem észlelt probléma merül fel, úgy az utasítás végrehajtója azt haladéktalanul köteles jelenteni az utasítást kiadó vezetőnek Szabályzatok A Vezérigazgató köteles írásban szabályozni a Társaság teljes tevékenységét. A szabályozás alapja a keretszabályozást képező Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). Amennyiben az SZMSZ egyes fejezeteiben foglalt előírások részletesebb szabályozást igényelnek, úgy azokat külön szabályzatban kell rögzíteni. Szabályzatot a Vezérigazgató adhat ki. A szabályzat tartalmára az érintett szakterületek vezetői kötelesek javaslatot tenni. A szabályzat szakszerű elkészítéséért, koordinálásáért, a folytonos konzultáció biztosításáért az a vezető felelős, akinek területét a szabályzat előírásai alapvetően érintik A munkakapcsolatok Együttműködési és döntési kapcsolatok Az egymással mellérendeltségi, illetve az egymással funkcionális kapcsolatban álló szervezeti egységeknek együttműködésük keretében információkérési / -nyújtási, tanácskérési, illetve tanácsadási joguk és kötelezettségük van egymás iránt. A tanácskozási kapcsolatok konzultatív vagy javaslattételi jellegűek. Tanácskozási kapcsolatok azonban nem korlátozzák a hatáskörrel és illetékességgel bíró vezető döntési jogát. A mellérendelt szervezeti egységek véleményeltérésében a szervezeti egységek vezetői, - egyetértésük hiányában - felettesük hozhat döntést, az egyébként hatáskörükbe utalt kérdésekben, feladatokban. A szabályzatok és utasítások alapján a társasági információrendszer keretében a szervezeti egységek egymást kölcsönösen, illetve egyirányúan informálni tartoznak, tehát egymással tájékoztatási, illetve jelentéstételi kapcsolatban állnak

24 A munkakapcsolatok rendje a szervezeti egységek között A szervezeti egységek vezetői és beosztott munkavállalói a feladatkörüket kölcsönösen érintő ügyeket együttműködve kötelesek intézni. Kötelesek: tájékoztatni, kérdéses ügy tárgyalására meghívni, - vagy adatkérésre határidőre választ adni, vagy annak akadályát a határidő lejárta előtt a megkereső szervezeti egységgel közölni. Az ügyek természetétől, az operatív intézkedés sürgősségétől függően kell a munkakapcsolatok célszerű formáját megválasztani, hogy az hatékony ügyintézést biztosítson Munkarend és ügyfélfogadás Az adminisztratív és fizikai munkavállalók esetében a munkarend a következő: hétfőtől-péntekig óra között. Ügyfélszolgálaton dolgozó munkavállalók esetében Budapesten: hétfő, kedd, szerda, péntek óra között, csütörtökön óra között, szombaton óra között. Ügyfélszolgálaton dolgozó munkavállalók esetében Kecskeméten: hétfő, kedd, szerda, péntek óra között, csütörtökön óra között. A Társaság vezetői nem tartanak ügyfélfogadást, a titkárságon kell előzetesen időpontot kérni a 76/ telefonszámon A kiadmányozás rendje A kiadmányozás tartalma Az aláírási jog magában foglalja az érdemi döntés meghozatalát, az intézkedés kialakításának jogát, valamint ügyirat irattárba helyezésének jogát. Az adott ügyben dönteni jogosult vezető döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján törvényes jogkörben eljárva, a megállapított határidőben hozza meg. A vezetők felelősek döntéseikért, az ügyintézők felelősek az ügyek döntésre kész előkészítéséért, javaslatukért. Az aláírási jogot az egyéni felelősség érvényesítése és a gyors ügyintézés szempontjának figyelembevételével kell gyakorolni. A kiadmányozás joga az esetlegesen külön feltüntetett kivételektől eltekintve a szervezeti egység vezetőjét illeti meg

25 Az ügyirat irattárba helyezését a vezető másra átruházhatja, illetve beosztottja aláírási jogköréből azt kiemelve ellenőrzési joga gyakorlása érdekében magához vonhatja. A vezető a helyettesítés tartalmi körének megfelelően határozza meg a helyettesek aláírási jogkörét és sorrendjét. A helyettes saját nevében gyakorolhatja a kiadmányozást. A vezetők kiadmányozási jogkörüket kinevezett, vagy megbízott helyettesükre részben átruházhatják. Az átruházást a feladatok, ügyek folytatóinak pontos megnevezésével az eseti megbízásban írásban kell rögzíteni. A kiadmányozási jogkör teljes és állandó. Bármely konkrét kiadmányozási jogkör több ügyintéző részére csak az igazgató előzetes hozzájárulásával ruházható át A Vezérigazgató aláírási jogkörébe tartozó ügyek Alapelvként vezérigazgatói aláírási jogkörbe tartozik minden olyan ügyirat kiadmányozása, amely a Vezérigazgató nevére szólóan érkezik a Társasághoz. Ettől a Vezérigazgató a szignálás során adott utasítással eltérően rendelkezhet. Amennyiben ez nem történik meg, a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetői vezérigazgatói kiadmányozásra készítik elő az ügyiratot A képviselet, irányítás körében gyakorolt kiadmányozás A Társaság tevékenységére, működésére vonatkozó belső szabályzatok, utasítások, munka és ellenőrzési tervek, összefoglaló anyagok, átiratok, egyéb ügyiratok, szerződések. A Társaságról adatot, vagy működéséről értékelést tartalmazó elvi jelentőségű anyagok. Külső szervezetektől, közgyűléstől, Igazgatótanácstól érkező megkeresések megválaszolása. Tömegkommunikációs szerveknek a Társaság tevékenységére vonatkozó információ adása. A lakosság szélesebb körét érintő hirdetmények, közlemények kiadása. A Társaság éves beszámolójának aláírása. A rendelkezésre álló pénzügyi keretek felhasználására vonatkozó intézkedések megtétele. Vezetők közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírásának szabályozása, szabadság, kiküldetések engedélyezése. A feladatok végrehajtása során felmerült problémák megoldására szolgáló intézkedések, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő iratok. A közvetlen irányítása alatt dolgozók részére az évi rendes szabadság, valamint más kedvezmények engedélyezése. Dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére vonatkozó iratok aláírása

26 A Vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők, divízió vezetők aláírási jogkörébe tartozó ügyek A vezetők kiadmányozási joga kiterjed a Vezérigazgató által esetenként vagy tartósan leadott jogkörökre, az irányításuk alatt álló szervezeti egységek egész tevékenységére vonatkozó összefoglalók, jelentések, statisztikák aláírására, valamint azon ügyiratokra, amelyek kiadmányozását magukhoz vonták A vezetők, divízió vezetők által önállóan gyakorolt kiadmányozás A vezetése alá tartozó szervezeti egységek feladatkörét érintő közvetlen, hozzá címzett iratok, külső szervektől árajánlatok bekérése. Szakirányítási körükbe tartozó összefoglaló, elemző anyagok értékelése. A felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek munkakapcsolatának rendjét meghatározó intézkedések, utasítások, a feladatok koordinálására tett intézkedések. A közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetői kinevezésére, anyagi, erkölcsi elismerésére vonatkozó javaslatok. Beosztottjaik szabadság engedélyezése. A Vezérigazgató kizárólagos kiadmányozási körébe tartozó ügyek aláírásra történő előterjesztése A helyettesítés rendje A Vezérigazgatót távollétében teljes jogkörrel eseti jelleggel - a cégjegyzésre jogosultakon kívül - megbízott vezető beosztású munkatárs helyettesítheti. A társaság munkatársai a munkaköri leírásukban leírtak szerint helyettesítik egymást A munkakörök átadása A munkakörök ideiglenes átadása A munkakörök ideiglenes átadása helyettesítés, vagy egyéb rendkívüli esetben történhet. Az ideiglenes átadás-átvételt nem kötelező írásba foglalni, kivéve, ha a munkakört átvevő, vagy átadó erre igényt tart, illetve a munkakör átadása áru, anyag és egyéb eszköz, vagy pénzkezeléssel, értékpapír kezeléssel függ össze A munkakörök végleges átadása A munkakörök végleges átadása és átvétele személycsere, kilépés, áthelyezés esetén történhet. Vezető munkakörű dolgozók, illetve önálló ügyintézők munkakörének, valamint áru, anyag és egyéb eszköz, vagy pénzkezeléssel, értékpapír kezeléssel megbízott dolgozó munkakörének végleges átadása jegyzőkönyv felvétele mellett történhet. A munkakörök végleges átadás-átvétele esetén az alábbi szabályokat kell betartani: - a munkakör átadását a munkavállaló munkahelyről való végleges kilépése előtt kell lebonyolítani

27 - Amennyiben a kilépés előtt nem áll rendelkezésre olyan személy, aki a munkakört véglegesen átveszi, abban az esetben a felettes, vagy a kijelölt dolgozó ideiglenes jelleggel veszi át a munkakört. - A munkakör átadásánál biztosítani kell, hogy az átadás ne csak folyó ügyekre, hanem a módszertani és szakmai előírásokra, technikai segédletekre, berendezésekre és eszközökre is kiterjedjen. Az átadás-átvételről készített jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia: - az átadás-átvétel időpontját, az abban résztvevő személyeket, - az átadott, folyamatban lévő konkrét ügyeket, az azokban teendő intézkedéseket, megjegyzéseket, - az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök felsorolását, - az anyagi felelőséggel járó munkakörök átadásakor csatolni kell a leltárról készített jegyzőkönyvet, valamint a munkakört átvevő dolgozó anyagi felelőssége tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot, - az átadó, illetve átvevő esetleges észrevételeit, az átadó, az átvevő és közvetlen felettes, valamint a jelenlévő személyek együttes aláírását. Függetlenül attól, hogy az átadás-átvétel írásban, vagy szóban történik, az átadásátvételt össze kell kapcsolni a munkaköri leírás átadásával. Az átadás-átvételnél a közvetlen felettes vezetőnek jelen kell lennie A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje A Társaság valamennyi munkavállalója felett a munkáltatói jogokat Takács Krisztián Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató felett a munkáltató jogkör gyakorlója az Igazgatótanács A munkavállalók érdekeinek védelme A Társaságnál munkavállalói érdekvédelmi szervezet nem működik. VII. FEJEZET: A TÁRSASÁG FELÜGYETE, ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 7.1. A Társaság felügyeleti rendje A Társaság felügyeleti rendje a Társaság egészére kiterjed. Magában foglalja a kiadott rendelkezések, jogszabályok, utasítások, speciális szabályzatok, továbbá munkaterv és ellenőrzési terv végrehajtásának és a teljesítés színvonalának ellenőrzését. A felügyeleti tevékenység formái: belső ellenőrzés, vezetői beszámoltatás, szakmai feladatok ellátására vonatkozó célvizsgálatok. A vezetői beszámoltatás kiterjed valamennyi szervezeti egység vezetőire. A beszámoltatást a Vezérigazgató rendeli el

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Közösségi Házak NONPROFIT KFT. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, - 2012. január 1.- hatállyal - 2012. szeptember 15-én módosított, egységes szerkezetben 1 Tartalom Tartalom... 2

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT

MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. október 01. STEFÁN ÁGNES igazgatósági tag 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szabályzat célja A Magyar Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

KOZ-4561/2/2011. 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011.

KOZ-4561/2/2011. 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2/2011 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2/2011 Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/105

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben