Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés"

Átírás

1 Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, szeptember

2 Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Tel.: , Fax: Az eljárás száma: BKV Zrt. V-209/ A beszerzés tárgya és mennyisége: Követeléskezelésre alkalmas 1 db szoftver bérbe adása és üzemeltetése, adatbázis backup migrálásával, határozatlan idejű szerződés keretében. A szoftver rendelkezésre bocsátása magában foglalja az alábbiakat: adatbázis backup migrálása (ideértve telepítéskori migrálást, majd végleges adatbázis migrálás is) Ajánlatkérő, a szoftver használatára kijelölt munkatársak részére történő oktatása és használatának biztosítása, és ezen szoftver fenntartásával, karbantartásával, frissítésével járó (stb.) üzemeltetése, az Ajánlatkérő szerverein. A beszerzés tárgyát képezi a szoftver bérbe adása,majd az Ajánlatkérő (pótdíjból eredő) követelésállományát tartalmazó Oracle adatbázis backup átvétele és migrálása Microsoft SQL 2012 adatbázisba, és betöltése a szoftverbe. A szoftver (az adatokkal feltöltést követően is) alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő követeléseinek kezelésére, ezzel kapcsolatos adatok nyilvántartására, valamint alkalmasnak kell lennie az itt részletezett munkafolyamatok (funkciók), ezen szoftveren keresztül történő elvégzésére. A beszerzés tárgyát képezi a szoftverrel kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása, azaz a szoftvernek az Ajánlatkérő igényeinek megfelelő beállítása, kompatibilissé tétele, működésének támogatása, karbantartási feladatok ellátása, ideértve annak frissítését, és a szoftver esetleges hibájának azonnali kijavítása, elhárítása. A szoftvernek az alábbi funkciók ellátására kell alkalmasnak lennie (részletezve a Műszaki specifikáció c. I. számú mellékletben): - Követelés nyilvántartás - Kötelezett kezelés - Követelések külső megbízott/ak részére történő kiadásának kezelése - Térülések és költségek kezelése - Részletfizetési megállapodások kezelése - Írásbeli kommunikáció - Telefonhívások nyilvántartása - Jogi eljárások - Könyvelés - Kontroll a folyamatok felett - Biztonság - Hatékonyság növelése, irodaautomatizálás - Szerződés nyilvántartás 2

3 3. Műszaki feltételek, műszaki leírás A szoftverre vonatkozó részletes szakmai feltételeket az Ajánlati felhívás és annak I. számú melléklete: a Műszaki specifikáció tartalmazza. A szoftvernek alkalmasnak kell lennie az előírt funkciók ellátására. A szoftvernek továbbá alkalmasnak kell lennie az Ajánlatkérő követelésállománya valamennyi adatának átvételére és tárolására, és biztosítania kell mindezen adatmennyiség migrálását és kezelhetőségét. Az Ajánlattevőnek meg kell adnia a szoftver tárhely igényét az ajánlatában. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatában bemutatott szoftver az előírt követelménynek (a továbbiakban: elvárt funkciók) meg fog felelni. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor csatolnia kell a megajánlott szoftver részletes leírását, mely egyaránt bemutatja a szoftver tulajdonságait, funkcióit. Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követően Ajánlatkérő felhívására 2 (azaz két) munkanapon belül be kell mutassa a szoftver minden elvárt funkciójának működését. 4. A teljesítés helyei: BKV Zrt Budapest, Akácfa utca 15., 18. és 22. szám. 5. A szerződés időtartama: A szerződés határozatlan időtartamra szól. Nyertes Ajánlattevő köteles a szoftver használatát biztosító programot átadni, és üzembe helyezni, oktatást tartani valamint üzembe helyezésétől kezdődően köteles a szoftver üzemeltetését a szerződés hatálya alatt ellátni. Nyertes Ajánlattevő köteles továbbá az Ajánlatkérő részére az Ajánlatkérő követelésállományát tartalmazó adatbázist migrálni, amint azt Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az adattisztítást Ajánlatkérő végzi. 6. A teljesítés ütemezése: 6.1. Nyertes Ajánlattevő a Szoftvert a Szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül Ajánlatkérő által meghatározott, Nyertes Ajánlattevővel egyeztetett időpontban köteles a Szoftvert leszállítani, Ajánlatkérő részére átadni, a Ajánlatkérő által megjelölt 5 (öt) számítógépre telepíteni, üzembe helyezni, valamint a Műszaki Specifikáció szerint valamennyi elvárt funkció működését Ajánlatkérő által elfogadott módon igazolni A Szoftver szerződésszerű szállítását, telepítését és üzembe helyezését igazoló teljesítési igazolás kiállítását követően, de legfeljebb a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül Ajánlatkérő által meghatározott, Nyertes Ajánlattevővel egyeztetett időpontban Ajánlatkérő a Szoftver használatáról teljes 3

4 körű, magyar nyelvű oktatást tart Ajánlatkérő kijelölt munkavállalói részére, valamint átadja a Szoftverhez tartozó Felhasználói dokumentációt Ajánlatkérő a követelésállományát tartalmazó adatbázis backup rendelkezésre állásáról írásban értesíti Nyertes Ajánlattevőt, aki az értesítés kézhezvételét követő 2 (két) munkanapon belül köteles átvenni Ajánlatkérőtől az adatbázis backup-ot. Az adatbázis backup átvételét követően Nyertes Ajánlattevő a Műszaki Specifikációban meghatározottak szerint köteles elvégezni az adatbázis backup feltérképezését és migrálását Microsoft SQL Server 2012 adatbázisba, és köteles elvégezni annak tesztelését, azaz felkészülni a végleges adatbázis backup migrálására. Az adatbázis backup átvételétől számított 15. napot követő munkanapon Ajánlatkérő átveszi Nyertes Ajánlattevő a végleges adatbázis backup-ot. Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő a szoftver átadás-átvételéről, az oktatás megtörténtéről és a felhasználói dokumentáció átadásáról, továbbá az adatbázis backup átadás átvételéről valamint a végleges adatbázis backup átadás-átvételéről jegyzőkönyvet készítenek. A végleges adatbázis backup-ot Ajánlattevő az átvételt követő 5 munkanapon belül a szoftverbe migrálja, és erről haladéktalanul értesíti Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő üzemeltelési hiba észlelésekor faxon vagy ben értesíti nyertes Ajánlattevőt, aki a szerződésben meghatározott feltételek esetén az ott megjelölt határidőn belül a hibafelvételt rögzíti, és azt elhárítja. Az Ajánlatkérő biztosítja 1 nevesített felhasználó távoli VPN hozzáférését az átadott rendszerhez. Nyertes Ajánlattevő köteles megadni a szerződés aláírásával egyidőben, hogy milyen erőforrásokra, mely szerverek elérésére van szüksége. A nyertes ajánlattevő köteles a fentiek szerint a szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül a szoftvert üzembe helyezni, és legfeljebb 15 munkanapon belül oktatást tartani. Az üzemeltetés folyamatos rendelkezésre állást jelent, munkanapokon hétfőtőlcsütörtökig 7:00 órától 15:35 óráig, pénteken 7:00 órától 14:20 óráig. 7. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező szoftver beüzemelési díjának (ez alatt az alábbiak értendők: szoftver leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, kijelölt munkatársak oktatása, és a végleges adatbázis backup migrálása) kiegyenlítése utólag, a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján a számla kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül, átutalással történik. A teljesítés igazolás kiadásának feltétele a szoftver üzemszerű, megfelelő működése. Mivel a végleges adatbázis backup migrálására nem a szoftver beüzemelésével egyidőben kerül sor, arról teljesítés igazolás kiadására csak annak megtörténtét követően kerül sor. A szerződés tárgyát képező szoftver bérleti díjának kiegyenlítése havonta egy alkalommal, utólag, a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc 4

5 naptári napon belül, átutalással történik. A teljesítés igazolás kiadásának feltétele a szoftver üzemszerű, megfelelő működése. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat számítható fel. 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 8.1. A szoftver leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a Felhasználói dokumentáció átadása, a szoftver használatára kijelölt munkatársak oktatása körében felmerülő kötbértételek: Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén a nettó Beüzemelési díj értékére vetített napi 2 % mértékű, de maximum összesen 30% mértékű késedelmi kötbért érvényesít. Az, hogy mi minősül késedelmes teljesítésnek, a szerződéstervezet 7. fejezete tartalmazza Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő hibás teljesítés esetén a nettó Beüzemelési díj értékére vetített, a kijavítás megtörténtéig napi 2 % mértékű, de maximum összesen 30% mértékű hibás teljesítési kötbért érvényesít. Az, hogy mi minősül hibás teljesítésnek, a szerződéstervezet 7. fejezete tartalmazza Meghiúsulási kötbér: A szoftver leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, a szoftver használatára kijelölt munkatársak oktatása meghiúsulása esetén Ajánlatkérő 30% mértékű meghiúsulási kötbért érvényesít. Az, hogy mi minősül meghiúsulásnak, a szerződéstervezet 7. fejezete tartalmazza A szoftver bérlete körében felmerülő kötbértételek: Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a bérlet késedelmes teljesítése esetén a nettó havi Bérleti díj késedelemmel érintett értékére vetített napi 2 % mértékű, de maximum összesen 30% mértékű késedelmi kötbért érvényesít. Az, hogy mi minősül késedelmes teljesítésnek, a szerződéstervezet 7. fejezete tartalmazza. 5

6 Meghiúsulási kötbér: Bérlő az üzemeltetési feladatok teljesítésének meghiúsulása esetén 30% mértékű meghiúsulási kötbért érvényesít. A szoftver üzembe helyezés meghiúsulása esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az üzemeltetési feladatok teljesítésének meghiúsulásának minősül, ha a szerződéstervezetben meghatározott ideig a hiba nem kerül kijavításra Az adatbázis backup végleges migrálásakor felmerülő kötbértételek: Késedelmi kötbér: Bérlő késedelmes teljesítés esetén a nettó Migrálási díj értékére vetített napi 2 % mértékű, de maximum összesen 30% mértékű késedelmi kötbért érvényesít. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha Bérbeadó a pontban meghatározott határidőre, avagy amennyiben Bérlő póthatáridőt engedélyezett a Bérlő által engedélyezett póthatáridőre nem végzi el a végleges adatbázis backup migrálását Hibás teljesítési kötbér: Bérlő hibás teljesítés esetén a nettó Migrálási díj értékére vetített, a kijavítás megtörténtéig napi 2 % mértékű, de maximum összesen 30% mértékű hibás teljesítési kötbért érvényesít. Hibás teljesítésnek minősül az is, ha a végleges adatbázis backup migrálásának pont szerinti ellenőrzése hibát tár fel Meghiúsulási kötbér: Az adatbázis backup migrálása meghiúsulása esetén Bérlő 30% mértékű meghiúsulási kötbért érvényesít. A végleges adatbázis backup migrálása tekintetében a teljesítés meghiúsulásának minősül, ha a migrálás ellenőrzésének Bérlő által az pontban meghatározott határnapját követő 15 napon belül Bérbeadó nem javítja ki a migrálás ellenőrzése során feltárt hibát. Ezekben az esetben Bérlő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 9. Ajánlati ár: Az ellenszolgáltatás nettó árait Ajánlattevőnek magyar forintban kell megadni az Ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet) megfelelő sorainak kitöltésével. 6

7 A felolvasólap A sora: A beüzemelési díj nettó árajánlata tartalmazza a szoftver leszállításának, telepítésének és üzembe helyezésének, a szoftver használatára kijelölt munkatársak oktatásának ellenértékét. A szoftver beüzemelési díjának (nettó egységár Ft) egyezőnek kell lennie a szoftver 1 (azaz egy) havi nettó bérleti díjának összegével. A felolvasólap B sora: A migrálási díj nettó árajánlata tartalmazza a a végleges adatbázis backup migrálásának ellenértékét. A migrálás díjának (nettó egységár Ft) egyezőnek kell lennie a szoftver 1 (azaz egy) havi nettó bérleti díjának összegével. A felolvasólap C sora: Az bérleti díj 1 nettó árajánlata (havidíj) a szoftver bérletén túl tartalmazza a szoftver használata során esetlegesen felmerülő hibák javításával járó (karbantartási, hibaelhárítási, illetve support feladatok) mindennemű költséget és kiadást is, tehát az üzemeltetés támogatást és szoftver karbantartási szolgáltatásokat is. A bérleti díj ellentételezésére a szerződés megkötésétől december 31. napjáig fix árak meghatározását kéri az Ajánlattevőtől. Az árak áremeléssel január 1. napjától legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80 %-ának megfelelő mértékű árváltozással módosulhat. A felolvasólap D során: Meg kell adni az értékelésre kerülő árat, azaz az A, B és C sorok összeadása eredményeként kapott értéket, mely tehát a szoftver nettó beüzemelési díja plusz a migrálási díj + a szoftver egy havi nettó bérleti díja (nettó Ft). 10. Ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények: Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben legalább 1 (azaz egy) db, összesen legalább 5millió Ft értékű követeléskezelő szoftver szállítására és üzemeltetésére vagy szoftver bérbeadásra és üzemeltetésére vonatkozó referenciával Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 3 évben végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referenciának (Ajánlattevő választása szerint referencia nyilatkozat vagy referencia igazolás) legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a szerződés alapján végzett teljesítés nettó összértéke, és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése megfelelő volt-e. 1 Üzemeltetés támogatás és szoftver karbantartási szolgáltatásra kérjük az árajánlatot. 7

8 (Megjegyzés: A referenciaigazolást a referenciát adó cég képviselőjének kell cégszerűen kiállítania (és csatolni szükséges a képviselő aláírási címpéldányát, avagy aláírás-mintáját); a referencianyilatkozatot Ajánlattevő képviselőjének kell cégszerűen kiállítania.) A referenciaigazolások vagy referencia nyilatkozatok egy évnél régebbiek nem lehetnek. 11. Az Ajánlattevők által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania: ajánlattételi nyilatkozat 1. számú melléklet referencia nyilatkozat vagy referencia igazolás 2 2. és 3. számú melléklet nyilatkozatot az alvállalkozókról 4. számú melléklet nyilatkozatot a kizáró okokról, adózásról, és tényleges tulajdonosról 5/A. és 5/B. számú mellékletek nyilatkozat a kizáró okokról, alvállalkozóról (adott esetben) 3 5/C. számú melléklet egyéb nyilatkozat 6. számú melléklet szoftver leírása/bemutatása Műszaki specifikáció V. pontjában megjelölt dokumentumok nyilatkozat a szoftver kapcsán annak tárhely igényéről aláírási címpéldány másolata Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: Ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Bármely nyilatkozat benyújtásának (hiánypótlási felhívást is ide értve) elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szoftver leírása/bemutatása: Ajánlattevőnek azt szükséges igazolnia, hogy rendelkezik egy olyan szoftverrel, amely alkalmas minden egyes funkció ellátására. 12. Betekintés az adatbázisba, konzultáció Ajánlatkérő szeptember között, mindösszesen 4 munkanapon át, egyenként biztosítja Ajánlattevők részére a migrálandó adatbázisba való betekintést (2 óra) és a jelenleg használt követeléskezelő rendszer felületének megtekintését (2 óra). Ajánlattevők a betekintésre irányuló igényüket (betekintő személy nevének, címének és telefonszámának megjelölésével) kötelesek írásban, kellő időben jelezni a -címen. 2 Az ajánlattevő választása szerint 3 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa bevont alvállalkozóval, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel szemben sem állnak fenn a kizáró okok. 8

9 Ajánlattevő az Ajánlati felhívás 14. pontjában foglaltak szerint a betekintéshez kapcsolódóan is lehetőséget biztosít kérdések feltevésére, az ott megjelölt határidőig. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében Ajánlattevők részére, kérés esetén, konzultációt biztosít, ahol az előzetesen írásban jelzett szerződéses feltételek megtárgyalására is lehetőség van. Ajánlattevő a konzultáción történő részvételi szándékát Ajánlatkérőnek az alább megadott elérhetőségére, vagy a -címre várja, legkésőbb október 2. napjáig. 13. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése október 2. napja 12:00-ig kizárólag írásban a felületen keresztül tehető. Kérjük a T. Ajánlattevőket, hogy ugyanezen határidőig tegyék fel a szerződéstervezetre vonatkozó kérdéseiket is. 14. Az Ajánlatok benyújtása és bontása: Az Ajánlattétel benyújtásának hivatalos nyelve a MAGYAR. Amennyiben az Ajánlattevő nem magyar nyelven nyújtja be ajánlatát, vagy annak bármely mellékletét, illetve ajánlata részét képező egyes dokumentumokat, úgy csatolni köteles minden idegen nyelvű dokumentum (nyilatkozat, grafika, hatósági igazolás) felelős magyar nyelvű fordítását! A több nyelven benyújtott ajánlatban a magyar fordítás az irányadó. A hibás vagy félreérthető fordításból eredő következményeket Ajánlattevőnek kell viselnie. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára ( kell feltölteni. A weboldalra feltöltött Ajánlattételek formai követelménye: A feltöltött Ajánlattételeken láthatónak kell lennie a cégszerű aláírásnak és bélyegzőnek, ennek megfelelően: PDF vagy JPEG formátumban kérjük azt létrehozni és feltölteni. Az Ajánlattételek hivatalos bontása elektronikus úton, automatikusan, előre meghatározott időpontban történik, a weboldalán keresztül. Az Ajánlattételeket, minden esetben a tendereztető oldalon fel kell tölteni, az ott megadott módon. Amennyiben az Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. A regisztráció folyamatát figyelembe véve, jelentkezési igényét legkésőbb az Ajánlattételi felhívás feltöltésének határidejét megelőző 3. munkanapig jelezze. 9

10 15. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): október 9., 12 óra 00 perc 16. Az ajánlatok bontása (az ajánlati árak megtekintése a weboldalán ): október 9., 12 óra 01 perc 17. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el. 18. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 19. Eredményhirdetés: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel a 21. pontban foglaltak szerint árlejtést vagy ártárgyalást tart. Ajánlatkérő ezt követően értékeli az ajánlatokat, és az ajánlattevőket ben értesíti az eljárás eredményéről. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő külön kérésére köteles, az eredeti ajánlatát (ideértve a Felolvasólapot, valamint az árlejtés, vagy ártárgyalást követően módosult Felolvasólapot is) postai úton vagy személyesen is eljuttatnia, az alábbi formában: A nyertes ajánlatot, a felületre feltöltött nyilatkozatok eredetben kitöltött, és cégszerűen aláírt anyagát, összefűzve, egy eredeti példányban, folyamatos lapszámozással ellátva, borítékba/csomagolásba helyezve és lezárva kell benyújtani. 10

11 A nyertes ajánlat lezárt borítékját (csomagolását) a következő felirattal kell ellátni: Cím: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály Kiemelt Közbeszerzési Csoport 1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303 iroda Ajánlattevő neve és címe N Y E R T E S A J Á N L A T Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés tárgyú eljárásban Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. A kinyomtatott ajánlatok benyújtásának helye: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. III. emelet B303 iroda A kinyomtatott ajánlatok postai úton vagy személyesen leadhatók a fenti címen az elektronikus bontást követő 5 munkanapon belül, munkanapokon óra, pénteken óra között. 20. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a végleges ajánlattételi határidő (elektronikus árlejtés vagy tárgyalás napja) napjával kezdődik. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 21. Egyéb rendelkezések: Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tart, a végleges ajánlati árak kialakítása érdekében. Az (ár)tárgyalások és az árlejtés tartásáról, menetéről, feltételeiről, időpontjáról (informatikai hátteréről, stb.) az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket kéri fel elektronikus árlejtésre, vagy ártárgyaláson való részvételre. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. 11

12 22. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy (részletesen lásd a 6. számú mellékletet): - a szoftverre vonatkozóan, nincs harmadik személynek olyan szerzőzői, vagy szellemi alkotások körébe tartozó joga, mely Ajánlatkérőt akadályozná, vagy korlátozná annak jogszerű használatában, - a szoftver üzemeltetése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltakat, - a szoftver szállítása, telepítése és üzembe helyezése kapcsán vállalja, hogy a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül a szoftvert leszállítja, Ajánlatkérő részére átadja, Ajánlatkérő által megjelölt 5 (öt) számítógépre telepíti, üzembe helyezi, valamint a Műszaki Specifikáció szerint valamennyi elvárt funkció működését Ajánlatkérő által elfogadott módon igazolja; - a szoftver használatára kijelölt munkavállalók oktatása kapcsán vállalja, hogy a szoftver szerződésszerű szállítását, telepítését és üzembe helyezését igazoló teljesítési igazolás kiállítását követően, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül Ajánlattevő a szoftver használatáról teljes körű, magyar nyelvű oktatást tart Ajánlatkérő kijelölt munkavállalói részére; - valamint átadni vállalja a szoftverhez tartozó Felhasználói dokumentációt; - vállalja, hogy a követelésállományát tartalmazó adatbázis backup rendelkezésre állásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 2 (két) munkanapon belül átveszi ajánlatkérőtől az adatbázis backup-ot; - vállalja, hogy az adatbázis backup átvételét követően a Műszaki Specifikációban meghatározottak szerint elvégzi az adatbázis backup feltérképezését és migrálását Microsoft SQL Server 2012 adatbázisba, és elvégzi annak tesztelését, azaz felkészül a végleges backup adatbázis migrálására. - vállalja, hogy a végleges adatbázis backup átvételétől számított 5 munkanapon belül a szoftverbe migrálja, és erről haladéktalanul értesíti Ajánlatkérőt; - az üzembe helyezéssel kezdődően vállalja az üzemeltetési feladatok ellátását, - és kötelezettséget vállal arra, hogy munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 7:30 órától 15:35 óráig, pénteken 7:00 órától 14:20 óráig rendelkezésre áll, - a szerződés teljesítése során Ajánlatkérővel együttműködik, folyamatos konzultációt biztosít, - vállalja, hogy a szoftver kritikus hibája esetén az értesítés kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 4 (négy) órán belül megkezdi a hiba kijavítását, egyéb hiba, kifogás esetén a lehető legrövidebb 12

13 időn belül, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül megkezdi a hiba kijavítását; - vállalja, hogy a hiba jellegétől függő ésszerű határidőn belül, de legfeljebb a hiba bejelentésétől számított 3 (három) munkanapon, kritikus hiba esetén 2 (kettő) munkanapon belül azt kijavítja; - a szerződés hatálya alatt folyamatosan ellátja a karbantartási, hibaelhárítási és egyéb, az üzemeltetés körébe tartozó feladatokat, és - folyamatosan ellátja az archiválási/nyilvántartási feladatokat. 23. A szerződéskötés tervezett időpontja: október 13

2 db 150 személyes vízibusz típusú hajó (Lágymányos, Budavár) új, környezetbarát főmotorokkal történő ellátása

2 db 150 személyes vízibusz típusú hajó (Lágymányos, Budavár) új, környezetbarát főmotorokkal történő ellátása 2 db 150 személyes vízibusz típusú hajó (Lágymányos, Budavár) új, környezetbarát főmotorokkal történő ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-486/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest 1 AJÁNLATI

Részletesebben

BSzKRt 7400 pályaszámú áramfejlesztő mozdony muzeális, korhű felújítása

BSzKRt 7400 pályaszámú áramfejlesztő mozdony muzeális, korhű felújítása BSzKRt 7400 pályaszámú áramfejlesztő mozdony muzeális, korhű felújítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Margit híd egyenáramú vontatási rendszerének helyreállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-243/12.

Margit híd egyenáramú vontatási rendszerének helyreállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-243/12. Margit híd egyenáramú vontatási rendszerének helyreállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus 06. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő

Részletesebben

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS

Autóbusz vázelemek gyártása AJÁNLATI FELHÍVÁS Autóbusz vázelemek gyártása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 2. A beszerzés

Részletesebben

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ISO 20000 előaudit és tanúsítás AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-255/14. Budapest, 2014.

ISO 20000 előaudit és tanúsítás AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-255/14. Budapest, 2014. ISO 20000 előaudit és tanúsítás e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-255/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Budapesti Közlekedési

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése és energiagazdálkodási belső auditorok képzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-82/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014

Részletesebben

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-99/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest,

Részletesebben

EBSF projekt záró rendezvény szervezése, PR film és prospektus készítése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-276/11.

EBSF projekt záró rendezvény szervezése, PR film és prospektus készítése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-276/11. EBSF projekt záró rendezvény szervezése, PR film és prospektus készítése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

Kerítésjavítás a HÉV vonalak mentén e-versenyeztetési eljárás

Kerítésjavítás a HÉV vonalak mentén e-versenyeztetési eljárás Kerítésjavítás a HÉV vonalak mentén e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-199/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-305/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Utazási igazolvány és érvényesítő matrica, valamint jegykezelő készülékek megfelelő működésének ellenőrzéséhez szükséges próbajegy beszerzése

Utazási igazolvány és érvényesítő matrica, valamint jegykezelő készülékek megfelelő működésének ellenőrzéséhez szükséges próbajegy beszerzése Utazási igazolvány és érvényesítő matrica, valamint jegykezelő készülékek megfelelő működésének ellenőrzéséhez szükséges próbajegy beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Beszerzési stratégia, tervezés, monitoring, költségelemzés (BEST) projekt. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-405/11.

Beszerzési stratégia, tervezés, monitoring, költségelemzés (BEST) projekt. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-405/11. Beszerzési stratégia, tervezés, monitoring, költségelemzés (BEST) projekt versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. október 25. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-138/2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014. Ajánlati felhívás V-138/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

HÉV és egyéb festékek, segédanyagok szállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-104/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV és egyéb festékek, segédanyagok szállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-104/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV és egyéb festékek, segédanyagok szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. május 23. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hűtőgépek eseti javítása

Hűtőgépek eseti javítása Hűtőgépek eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-484/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési eljáráshoz/e-verseny

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Higiéniai termékek beszerzése

Higiéniai termékek beszerzése Higiéniai termékek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. április 20. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Földmunkagépek, daruk, közúti szállítóeszközök bérlése kezelővel e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI FELHÍVÁS

Földmunkagépek, daruk, közúti szállítóeszközök bérlése kezelővel e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI FELHÍVÁS Földmunkagépek, daruk, közúti szállítóeszközök bérlése kezelővel e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-107/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása Megkülönböztető és figyelmeztető jelzések szállítása, fel- és átszerelése, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT National Ambulance Service Főigazgató H-1055 Budapest, V. Markó u. 22. 1395 Budap est, P f. 4 26. +36 (1) 465-202 6 Fax +36 (1) 320-915 3 www.men tok.hu Tárgy: ajánlattételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben