Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek"

Átírás

1 Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Sugár Mihály vezet tanácsadó BellResearch

2 Amit a mai napon fontosnak tartunk elmondani A következ,kben egyes, a költségvetési és az üzleti szférában tapasztalt jelenségeket mutatunk be a BellResearch 2003-as Magyar Infokommunikációs Jelentése nyomán, illetve néhány el,re látható új lehet,ségre hívjuk fel figyelmüket. 1. A távk vközl zlési kiadásokkal kapcsolatos dönt ntéshozatal a költs ltségvet gvetési intézm zményekn nyeknél Mi a távk t vközl zlés szerepe és helye az intézm zmény nyek ekben? Hogy tört t rténik a távk t vközl zlés stratégiai tervezése? Melyek a dönt ntéshozatal jellemz,i i a költs ltségvet gvetési intézm zményekben? 2. Távközl zlési megoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában 1. Milyen a mobiltechnológi giára épül, megoldások iránti igény, nyitottság? 2. Milyen távk t vközl zléshez kapcsolódó szolgáltat ltatásokat vesznek igénybe? 3. Mennyire elégedettek a vállalatok a mobil szolgáltat ltatások sokkal? 3. Feltörekv rekv, piacok, új lehet,ségek

3 Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek A távk vközl zlési kiadásokkal kapcsolatos dönt ntéshozatal a költs ltségvet gvetési intézm zményekn nyeknél

4 A mérés jellemzi az intézményeknél Költs ltségvet gvetési intézm zmények száma az alapsokaságban, mintabeli elemszámok mok és maximális hibahatárok Int ntézm zmény az Int ntézm zmény a súlyozott Maximális alapsokaságban gban, db mintában ban, db hiba, % Total ±3,0 KKI ±6,4 ÖKI ±4,6 OKT ±5,9 EÜ ±6,6 Az alapsokaságban lév, db magyarországi költségvetési intézményb,l 999-nál készítettünk interjút, amelyhez tartozó maximális hibahatár mindössze max. 3,0%. Az egyes költségvetési intézményi ágaknál [KKI, ÖKI, OKT, EÜ] a minta maximális hibahatára magasabb, ezért az eredményekhez tartozó megbízhatóság foka alacsonyabb.

5 Döntéshozatal a költségvetési intézményeknél Mi a távk vközl zlés szerepe és helye az intézm zmény nyek ekben? [Mér,számok Különálló távközlési az intézmények / telekommunikációs %-ában] osztály: 0,3% Fels, vezetés hatáskörében: 50%-nál, különösen az önkormányzatok esetén [63%]. Kifejezetten vagy f,leg távközlésseltelekommunikációval foglalkozó munkatárs: 75%-nál nincs, 1 f, 18%-ban, 2 f, 5%, kb f, összesen A felügyeletet ellátó szerv kontrollja a távközlésre fordítható források tervezésében és felhasználásában: 44% esetében gyenge, vagy egyáltalán nincs, 33% esetében viszont er,s vagy rendkívül er,s. A technológia-, ill. szolgáltató-választás tekintetében felügyelet nincs az intézmények felében [48%, 50%]. A leginkább felügyelt terület: a távközlési források tervezése minden szegmensben. A kontroll mindhárom területre igaz [45%-59%], legkevésbé az önkormányzati költségvetési szegmensben. Felsõ vezetés Telco munkatárs 1 fõ Telco munkatárs 2 fõ Telco osztály % 20% 40% 60% 80% 100% A távközlés szerepe az intézményekben gyenge erõs % 20% 40% 60% 80% 100% Felügyeleti kontroll a távközlési kiadásokban

6 Döntéshozatal a költségvetési intézményeknél Hogy tört rténik a távk vközl zlés stratégiai tervezése? [Mér,számok az intézmények %-ában] A stratégia és a költségtervezés nem jellemz, a költségvetési szegmens esetében [4%, kb. 500 intézmény]. Ebb,l 3% az intézményeknél, 1% a felettes intézménynél készült. A központi költségvetés tervez leginkább [19%]. Az intézményeknél többnyire önálló [44%] a terv, 37% esetében pedig az informatikai stratégiai terv része Küls, segítséget többnyire nem vettek igénybe: [51%]. Tervezési intervallum: e tervezettel rendelkez, intézmények körében jellemz,en 1, ill. 3 év. Írásos távközlési költségvetést az intézmények 14%-a készít [kb szervezet], f,ként a központi költségvetési intézményeknél [31%]. Ebben a szegmensben a többség tételes formában, a többi szegmensben viszont nem tételes formában készíti el a költségtervet. A szegmensben 84%-ában házon belül kerül kidolgozásra és többnyire önálló tervként funkcionál [66%]. A két leggyakrabban említett kiadás a vezetékes telefonhoz [97%] és a mobiltelefonhoz [58%] kapcsolódik. Önálló terv Informatikai stratágia része % 20% 40% 60% 80% 100% Távközlési stratégiai tervezés az intézményeknél vezetékes kiadás mobil kiadás % 20% 40% 60% 80% 100% A leggyakoribb távközlési kiadási tételek az intézményeknél

7 Mekkora távközlési költést tervezett a költségvetés 2003-ra ra? [Mér,számok az intézmények %-ában] 2003-ra tervezett távközlési-telekommunikációs kiadás intézményenként kb. 2,1 millió, összesen kb. 32 milliárd forint [2002-es tény: 31 milliárd]. Döntéshozatal a költségvetési intézményeknél Mire elegend, a költségvetés: a folyamatos mgködés, a meglév, infrastruktúra fenntartására elég: 70% erre sem tartja elégségesnek 14% kisebb-nagyobb fejlesztéseket is reálisnak tart 10% (ebb,l önkormányzati [39%], központi közigazgatási szervek [24%]) Az egy alkalmazottra jutó kiadások kb. 78 ezer Ft [11%-kal több, mint 2002-ben]. KKI 24% ÖKI 39% Az egyes szegmensek hozzájárul rulása a 2003-as tervezett távközl zlési si- telekommunikáci ciós kiadásokhoz EÜ 19% OKT 18% [Bázis: 2003-as becsült távközlési kiadások az alapsokaságban, N=32 Mrd Ft]

8 Melyek a dönt ntéshozatal jellemz,i a költs ltségvet gvetési intézm zményekben? A távközlési beruházásokkal kapcsolatos [Mér,számok az intézmények %-ában] döntéshozatal domináns szempontja: a pénzügyi az intézmények 71%-ánál. A követelmények és a pénzügyi lehet,ségek egyensúlyára törekednek az intézmények 21%- ánál. Döntéshozatal a költségvetési intézményeknél A fizetés módja: a nagyobb távközlési beruházásokat az intézmények igyekeznek egy összegben kiegyenlíteni [62%], változó 23%- uknál. A távközlési eszközvásárlás vagy szolgáltatás igénybevételénél egyformán fontosnak tartják a cég / márka jó hírnevét, a már meglév, szerz,déses viszonyt és az ezzel összefüggésben álló jó emberi / szakmai kapcsolatot. A legkevésbé fontos szempont távközlési eszközvásárlásnál vagy szolgáltatás igénybevételénél a szolgáltató tulajdonosi háttere. A költségvetési szervezetek jöv,képét 86%-os arányban a minél kevesebb szolgáltatóval való kapcsolat jellemzi, a kapcsolat diverzifikálására csupán 8%-uk lát reális esélyt intézménye esetében. egy összegben változó % 20% 40% 60% 80% 100% Távközlési beruházások fizetési módja minél kevesebb szolgáltató akár több szolgáltató is % 20% 40% 60% 80% 100% Távközlési szolgáltatói kapcsolatok

9 Döntéshozatal a költségvetési intézményeknél Következtetések A távközlés prioritása a költségvetési intézmények irányításában kritikusan alacsony, stratégiai, szakmai, humán és pénzügyi szempontból is. Ezért a területtel foglalkozóknak kevés befolyása van az intézmények infrastrukturális helyzetére. A távközlési döntések determináltsága rendkívüli szórást mutat a különféle intézményekben. A tervezettség alacsony foka megnehezíti a hatékony, tudatos technológiai fejlesztést. A stratégiai tervezés hiánya, az intézmények többségében hiányzó költségtervezés önmagában lassítja a költségvetési intézmények felzárkózását a versenyszféra követelményrendszeréhez A szabályozások és a döntéshozatali folyamat az egyébként megoldáshoz vezet, er,forrás-kihelyezés elterjedését is akadályozza. Joggal feltételezhet,, hogy az intézmények technológiai kiadásaira a jöv,ben a költségvetés helyett egyre inkább az EU forrásaiból lehet majd finanszírozni. Ehhez azonban a tervezés és döntéshozatal rendjét egységesíteni és változtatni kell.

10 Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Távk vközl zlési megoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában

11 A mérés jellemzi a vállalatok körében MGköd, társas vállalkoz llalkozások száma az alapsokaságban, mintabeli elemszámok mok és maximális hibahatárok Vállalat az Vállalat a súlyozott Maximális alapsokaságban gban, db mintában ban, db hiba, % [Piacbecslés] Total ,14 LB [250+] ,88 MB [50-249] ,25 SB [10-49] ,54 CB [10-] ,05 Total ,51 Az adatfelvétel [2003. április/május] az SB, MB és LB szegmensben perces személyes megkérdezések, míg a CB szegmensben rövidebb kérd,ívvel, perces telefonos interjúk formájában történt. A válaszadók mindenütt a vállalkozás els, számú, távközlési kérdésekben illetékes döntéshozói voltak.

12 Milyen a mobiltechnológi giára épül, megoldások iránti igény, nyitottság? - 1 Vállalati adatbázisokhoz való távoli hozzáférés: a [10+] 6%-ánál már lehetséges, 3% tervezi a közeli bevezetést [kb cég]. Bels,, WAP-os alkalmazás: a [10+] 2%-a rendelkezik, vagy tervezi valamilyen kialakítását idén, illetve jöv,re, [kb. 500 vállalat]. Tömeges SMS-szolgáltatás: elenyész, [kb. 780 cég]. WLAN szolgáltatás ismertsége [10+]: LB 64% hallott már a WLAN-ról, MB 48%, SB 21%. WLAN szolgáltatás hasznossága [10+]: mind cégen belüli, mind cégen kívüli felhasználás szempontjából alacsony [az ötfokú értékel, skálán 1,58-as átlagérték]. Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában A mobilitás mértéke [10+]: a cégen belüli mobilitást átlagosan 7 [összesen 24 ezer], a cégen kívüli mobilitást átlagosan 5 [összesen ] munkatársnak célszerg biztosítani. jelenleg tervezi 3 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vállalati adatbázishoz való távoli hozzáférés LB MB SB % 20% 40% 60% 80% 100% WLAN szolgáltatás ismertsége

13 Milyen a mobiltechnológi giára épül, megoldások iránti igény, nyitottság? - 2 Mobiltelefon alapú virtuális alközponti rendszerek ismertsége [10+]: SB 19%, MB 32%, LB 54%. Mobiltelefon alapú virtuális alközponti rendszerek használata [10+]: 5% használ, illetve tervezi rövidtávon [1 800]. A virtuális alközpont ezen formája iránti érdekl,dés [10+]: a hasznosságot értékel, ötfokú skálán 2,13-as átlagértéket adtak. Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában Mobiliroda szolgáltatás ismertsége [10+]: SB 23%, MB 43%, LB 53% Mobiliroda szolgáltatás hasznossága: átlagosan 1,7 az ötfokú skálán. Mobiliroda szolgáltatás használata [10+]: jelenleg elenyész,, de 22%-nál [MB és LB szegmensben ez 34 és 39%] el,nyös lenne átlagosan 6 f, számára. Egy éven belül azonban csak átlagosan 2 f,re fizetnék el, [összesen ]. Total 10+ LB MB SB 2,13 2,05 2,57 2, A mobiltelefon alapú virtuális alközponti rendszer hasznosságának megítélése Total 10+ LB MB SB 1,70 2,09 1,91 1, A mobiliroda szolgáltatás hasznosságának megítélése

14 Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában Milyen a mobiltechnológi giára épül, megoldások iránti igény, nyitottság? 3 Következtetések: A vállalati mobil megoldások életgörbéjük kezdeti szakaszán vannak A vállalatok üzemgazdasági szemlélete a hatékonyságot még nem minden esetben tekinti a verseny f, feltételének A vállalati távmunka, illetve rugalmas kapacitásmenedzsment nem terjedt el A mobil szolgáltatók még nem készültek fel üzleti modelljeik felülvizsgálatára, ezért üzleti megoldásaik nem kapnak központi szerepet. Új típusú értékesítési technika és szakértelem szükséges az üzleti megoldások sikeres marketingjéhez A megoldásokhoz költséges eszközök szükségesek, a végkészülékek [laptop, PDA] árai csak a közelmúltban kezdett el jelent,sen csökkenni. A GPRS lefedettség és min,ség szolgáltatótól, helyt,l és id,t,l függ,en változó. De még az ezzel elérhet, sávszélesség is korlátot jelent.

15 Milyen távk vközl zléshez kapcsolódó szolgáltat ltatásokat vesznek igénybe a vállalatok llalatok? 1: Adat-hang integráci ció (IP telefónia) Hálózatok alkalmassága IP-alapú adat-hang integrációra [10+]: az informatikai hálózatok 16%-a [ kb cég], a vezetékes távközlési infrastruktúra 10%-a [kb ]. IP-telefóniához kapcsolódó megoldások elterjedtsége [10+]: 2-4% [ebb,l LB 11%]. Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában IP hálózati fejlesztési tervek 2004-ig [informatikai hálózattal rendelkez, vállalatok]: 20%, kb cég. Az elzárkózás okai: nincs is szüksége a hálózat által nyújtott funkciókra, illetve úgy gondolják, hogy nem térülne meg számukra. IP fejlesztések f, célja: az IT és a távközlési infrastruktúra egy hálózatba való szervezésével való költségmegtakarítás, illetve a telephelyek közötti vezetékes telefonköltség csökkentése; els,sorban a telephelyek közötti hálózatokra. Megtérülésére maximum 2 év elfogadható. Eszközcsere [10+]: átlagosan 25 db telefonkészülék, átlagosan legfeljebb 19 ezer Ft/db. A nagy LCD kijelz,s, fels,kategóriás IP-telefonkészülékekre általában nagyon alacsony az igény, ahol van, ott átlagosan 6 db készüléket vennének egy éven belül.

16 Milyen távk vközl zléshez kapcsolódó szolgáltat ltatásokat vesznek igénybe a vállalatok llalatok? 2: Call/Contact Contact center Call-centerek/Contact-centerek elterjedtsége [10+]: 2% [kb. 800 vállalat]. Egy éven belül kb. 400 cég tervezi, ebb,l is kb. 200-an biztosak ennek megvalósulásában. A call-centerrel rendelkez, vállalatok legnagyobb része 1999-nél korábban létesítette els, saját call-/contact-centerét. Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában Call-centerek/Contact-centerek jellemz,en használt funkciói [10+]: automatikus híváselosztás [ACD], automata híváskezdeményezés, hangrögzítés, illetve contactcenter képesség. Az LB szegmensben elterjedt a folyamatok számítógépes támogatása [CTI], a túlcsordulás, hullámvölgy probléma automatikus kezelése, illetve híváselemzési statisztikák készítése. Call-/contact-center megoldás célja [10+]: els,sorban a telefonos ügyfélszolgálat mgködtetése, illetve a telefonos információs vonal fenntartása. Az LB szegmensben gyakran Help Desk, telemarketing, telesales célokra is mgködtetik. A call-centerek mérete: átlagosan 16 db bejöv, vonal, leginkább 6-19 db közötti munkaállomás, egyidejgleg leginkább 5-nél kevesebb hívást tudnak kezelni és jellemz,en 5-nél kevesebb operátort foglalkoztatnak.

17 Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában Milyen távk vközl zléshez kapcsolódó szolgáltat ltatásokat vesznek igénybe a vállalatok llalatok? 3: Következtetések Az IP telefónia terjedését az alábbi tényez,k akadályozzák: Az eszközök és a hozzájuk tartozó szolgáltatás igénybe vétele nem jelent kisebb beruházást, mint a hagyományos digitális alközponti rendszerek A hagyományos rendszerek is folyamatosan fejl,dnek és konvergálnak a hang/adat integráció irányába A hagyományos telefonos szakma még eredményesebb a hagyományos alközponti szolgáltatások nyújtásában, mint az IP megoldásokat támogató informatikus szakma A beruházás megtérülésének kimutatása komplex üzemgazdasági szemléletet igényel. Az IP-telefóniával kapcsolatos beszerzési döntésekért a távközlési/ informatikai döntéshozó felel,s, miközben megtérülése a bels,/küls, üzleti folyamatokban, humán és bels,/küls, kommunikációs tényez,kben mérhet,. A call/contact centerek további terjedése konjunkturális kérdés. Ma már a vállalati menedzsmentek egy része tisztában van azzal, hogy a hatékony ügyfélkezelés és az ügyfélmegtartás a verseny egyik meghatározó tényez,je. Dekonjunktúra idején azonban a tulajdonosi érdekek közvetlenebb kiszolgálása válik prioritássá, a piaci szempontok, ha azok komolyabb beruházást igényelnek, gyakran háttérbe szorulnak. És még vannak vállalatok, ahol ez a felismerés még nem kristályosodott ki

18 Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában Milyen távk vközl zléshez kapcsolódó szolgáltat ltatásokat vesznek igénybe a vállalatok llalatok? 4: Egyéb távközlési szolgáltatások Az igénybe vett szolgáltatások [10+]: alközpont programozás, karbantartás 24% [LB 69%, MB 50%] távközlési rendszer-felügyelet, távfelügyelet 7% [LB: 22%, MB: 9%] távközlési rendszer-építés, rendszer-integráció 6% [LB: 17%, MB: 9%] távközlési tanácsadás és alkalmazásfejlesztés 11% [LB: 24%, 14%] Az egyéb távközlési szolgáltatásokra fordított kiadások [10+]: átlagosan 91 ezer Ft, összesen 3 milliárd Átlag LB: 920 ezer, MB: 207 ezer, SB: 38 ezer Összességében szegmensenként kb. azonos költés Budapest régió költ a legtöbbet [kb. 1,8 milliárd] Pénzügyi ágazat ráfordítása a legnagyobb [kb. 283 milliárd] alközpont programozás tanácsadás távfelügyelet rendszer építés, integráció 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igénybe vett távközlési szolgáltatások

19 Szolgáltatójuknál ügyfélmenedzserrel, kapcsolattartóval Mennyire rendelkez, céges elégedettek ügyfelek aránya a vállalatok [1+]: Westel a mobil [8%, szolgáltat ltatások sokkal? cég], Pannon GSM 5% [kb cég], a Vodafone 7% [627 cég]. Egyedi szolgáltatási szerz,dések [1+]: Westel ügyfelek 8%-a, Pannon GSM és a Vodafone ügyfelek 4-4%-a. Az üzleti mobilszolgáltatásban legversenyképesebbnek tartott szolgáltató: Westel 46%, Pannon GSM 17%, Vodafone 12%. A jöv,ben legvalószíngbben választott szolgáltató: Westel 38%, Pannon GSM 18%, ill. Vodafone15%. Megold egoldások és szolgáltat ltatások az üzleti szférában A mobilszolgáltatók teljesítményének értékelése: mindhárom ügyfélkör esetében a számlázással kapcsolatban magasnak bizonyultak az ügyfelek elvárásai, amelyeket a szolgáltatók az elvárt mértékben ki is tudnak elégíteni. A hálózati lefedettséget, térer,t és a hangmin,séget illet,en a Vodafone teljesítményével ügyfelei csak átlagos mértékben vannak megelégedve, pedig számukra is igen fontosak ezek a szolgáltatási elemek. A kedvezmények mértéke: magas elvárás mellett az átlagostól jóval alacsonyabb az elégedettség mindhárom szolgáltatónál. El,fizetési díjak, a más hálózatra irányuló, illetve a hálózaton belüli percdíjak mértéke: problémaként jelenik meg a Westel és a Pannon GSM el,fizet,i körében, míg a Vodafone esetében ezen szolgáltatási elemek teljesítményével az CEBC átlagosnál VI. Telecom nagyobb Konferencia mértékben elégedettek. Westel Vodafone Pannon GSM % 20% 40% 60% 80% 100% Ügyfélmenedzserrel rendelkez4 céges ügyfelek aránya Westel Pannon GSM Vodafone % 20% 40% 60% 80% 100% Legversenyképesebbnek tartott üzleti mobilszolgáltató

20 Üzleti kommunikációs igények és piaci lehetségek Feltörekv rekv, piacok, új lehet,ségek

21 Feltörekv rekv, piacok, új lehet,ségek Mely piacokon várhatjuk a közeljöv,ben új versenyhelyzet kialakulását? lását? Integrált hang, Internet és média szolgáltatások (kábeltv szolgáltatók) Nagykapacitású alaphálózat / VPN Rugalmas, használathoz szabható díjcsomagok Vezetékes SMS Olcsó, országos DSL hozzáférés Költségcsökkent, hang/adat alkalmazások 3G MNVO? Push-To-Talk Instant Messaging Mobil iroda, üzleti megoldások WiFi hozzáférési területek, WiFi telefonszolgáltatás, WiFi-mikrohálózat Digital Rights Management/Tartalom szuperdisztribúció

22 Köszönöm a figyelmet! Sugár Mihály vezet, tanácsadó Elkészületben: Magyar Infokommunikációs Jelentés 2004

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens. Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens. Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról

Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról SMS Center ismertető 1 / 5 Összefoglaló az SMS Center által nyújtott szolgáltatásokról 1. Bevezetés A SMS Center (továbbiakban: rendszer) alkalmazásával az Üzemeltető előre megadott számokra rövid szöveges

Részletesebben

Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009 Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009

Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 2009 Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009 Fő folyamatok és fogyasztói szokások - 009 Magyar Infokommunikációs Jelentés 009 009. október 7. A Magyar Infokommunikációs Jelentés A Magyar Infokommunikációs Jelentés 001 óta a hazai telekommunikációs,

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei 2008. novemberi informatikai felmérésének összesítése, értékelése Az informatikai, e-közigazgatási felmérést a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK VÁRAKOZÁSAI ÉS A HAZAI VÁLLALATI SZFÉRA FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EU KAPUJÁBAN

AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK VÁRAKOZÁSAI ÉS A HAZAI VÁLLALATI SZFÉRA FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EU KAPUJÁBAN telecom it internet H-1089 Budapest, Baross u. 133. telefon +36 1 477 01 00 telefax +36 1 477 01 01 www.bellresearch.com info@bellresearch.com AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK VÁRAKOZÁSAI ÉS A HAZAI VÁLLALATI SZFÉRA

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 9-2009/2010. sz. határozatával 2009. december 15-én elfogadta 2009. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

Dr. Dénes Ferenc Neosys Sziklai András T-Systems. Komplex vállalati kommunikáció Egyszerűen a felhőből

Dr. Dénes Ferenc Neosys Sziklai András T-Systems. Komplex vállalati kommunikáció Egyszerűen a felhőből Dr. Dénes Ferenc Neosys Sziklai András T-Systems Komplex vállalati kommunikáció Egyszerűen a felhőből Kommunikáció és hatékonyság Miért fontos? Nagyobb hatékonyság (költség, bevétel) Kisebb dolgozói fluktuáció

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - értékesíthető A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

(2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

(2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k) által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 17. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015. Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015. Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely:

Részletesebben

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció

Információs szupersztráda Informatika. Hálózatok. Információ- és tudásipar Globalizáció IR IT AZ INFORMÁCI CIÓGAZDÁLKODÁS ALAPJAI (Bevezetés) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 2 Információs szupersztráda Informatika Információrobbanás Információpolitika Kibertér Hálózatok

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Üzleti Ráció és Üzleti Ráció Mobil díjcsomagok

Üzleti Ráció és Üzleti Ráció Mobil díjcsomagok Üzleti Ráció és Üzleti Ráció Mobil díjcsomagok Üzleti Ráció Üzleti Ráció Mobil Amennyiben Ön 1 vagy 2 éves határozott idô tartamú szerzôdéssel rendeli meg Üzleti Ráció vagy Üzleti Ráció Mobil díjcsomagunkat,

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Kis- és középvállalkozások innovációs igényeinek felmérése (Összefoglaló

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12-33/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannon GSM Távközlési Zrt. (Törökbálint) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított

Részletesebben

Hatályos: 2014.08.01. 1/16

Hatályos: 2014.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2014. augusztus 1. napjától

Részletesebben

1. Az internet és használata

1. Az internet és használata 1. Az internet és használata 1.1 Mi az internet? 1.1.1 Az internet és a szabályok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető hálózatok összessége. Lehetővé teszi mind magánszemélyek mind vállalatok

Részletesebben

Gazdaságos tarifa. Tisztelt Partnerünk,

Gazdaságos tarifa. Tisztelt Partnerünk, Tisztelt Partnerünk, Mérnökök és Technikusok Szakszervezete tagjainak számára a következő két, igen kedvező, mobiltelefon tarifát és mobilinternet csomagokat ajánljuk figyelmébe. Gazdaságos tarifa Havidíj:

Részletesebben

Finta Csaba T-Systems Magyarország. Mobilitás a közlekedésben

Finta Csaba T-Systems Magyarország. Mobilitás a közlekedésben Finta Csaba T-Systems Magyarország Mobilitás a közlekedésben Tartalom A mobilinternet fejlődése A MÁV WiFi-tesztrendszere Privát mobil-adathálózatok A mobilinternet története Bevezetés éve Gyakorlati letöltési

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM TELEFON HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest I. BEVEZETŐ A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma EBBEN A HÁZTARTÁSBAN HÁNY DARAB EGYÉNI KÉRDŐÍV KÉSZÜLT EL? TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR Háztartás kérdőív 2003 október A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben

Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben Gyarmati Andrea: A tevékenységadminisztráció informatizálásának lehetőségei a gyermekvédelemben A szociális ágazat információs fejlesztéseit tekintve évtizedes lemaradásban van az egyéb humán ágazatokhoz

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

KÉZZEL FOGHATÓ TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK DANCSEVICS TIBOR

KÉZZEL FOGHATÓ TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK DANCSEVICS TIBOR KÉZZEL FOGHATÓ TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK DANCSEVICS TIBOR MI AZ ALAPVETŐ PROBLÉMA? FELÉPÍTÜNK MARKETING KAMPÁNYOKAT ALKALMAZUNK ADWORDS-ÖT, FACEBOOKOT, EGYÉB ONLINE ÉS OFFLINE MÉDIA MEGJELENÉST, WEBÁRUHÁZAT

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő. Informatikai alkalmazásfejlesztő

54 481 02 0010 54 01 Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő. Informatikai alkalmazásfejlesztő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

4-20 zónáig bővíthető riasztóközpont

4-20 zónáig bővíthető riasztóközpont 4-20 zónáig bővíthető riasztóközpont A központ főbb alkótóelemei: Rádiós nyitásérzékelő Passzív infra mozgásérzékelő Kombinált mozgásérzékelő Belétir sziréna, Kültéri sziréna Zónabővítő modul(ok) Rádiós

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Használati útmutató. DDOOGEE VALENCIA 2 Y100 PRO készülékhez. Megjelenés és funkciógombok. Hogyan helyezze be a SIM kártyát/kártyákat?

Használati útmutató. DDOOGEE VALENCIA 2 Y100 PRO készülékhez. Megjelenés és funkciógombok. Hogyan helyezze be a SIM kártyát/kártyákat? 1 Használati útmutató DDOOGEE VALENCIA 2 Y100 PRO készülékhez Megjelenés és funkciógombok Hogyan helyezze be a SIM kártyát/kártyákat? 1) Távolítsa el az akkumulátor fedelet! 2) Távolítsa el az akkumulátort!

Részletesebben

33 523 03 1000 00 00 Távközlési műszerész Távközlési műszerész 54 523 03 0010 54 01 Beszédátviteli rendszertechnikus Távközlési technikus

33 523 03 1000 00 00 Távközlési műszerész Távközlési műszerész 54 523 03 0010 54 01 Beszédátviteli rendszertechnikus Távközlési technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Projekt neve Projektgazda Teljes költség (Ft)

Projekt neve Projektgazda Teljes költség (Ft) 25084 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 84. szám A Kormány 1246/2011. (VII. 18.) Korm. határozata A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

Részletesebben

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás

Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Mobiltelefon szolgáltatás és adatkommunikáció, továbbá igénybevételükhöz szükséges eszközök és kellékei beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Mobiltelefonok, azok tartozékai, GSM

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 1 Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft. A KUTATÁS PARAMÉTEREI 2 Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely:

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c. Pályázati felhívásához 1.

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

Okos Jövő Fórum 2014. E.ON okos mérési pilot projektek 2011-2014. Stark István E.ON Hungária innovációs és stratégiai vezető 2014.04.24.

Okos Jövő Fórum 2014. E.ON okos mérési pilot projektek 2011-2014. Stark István E.ON Hungária innovációs és stratégiai vezető 2014.04.24. Okos Jövő Fórum 2014 E.ON okos mérési pilot projektek 2011-2014 Stark István E.ON Hungária innovációs és stratégiai vezető 2014.04.24. Tartalom 1.E.ON részvétele az országos okos mérési pilotban 2.E.ON

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

Az LHH program mint a roma integráció eszköze. Kondor Zsuzsanna National Development Agency

Az LHH program mint a roma integráció eszköze. Kondor Zsuzsanna National Development Agency Az LHH program mint a roma integráció eszköze Kondor Zsuzsanna National Development Agency Az LHH kistérségek fő adatai Az ország teljes népességének 10%-a A roma népesség közel 30%-a Az egy főre jutó

Részletesebben

ecoline SIA IP Adapter

ecoline SIA IP Adapter ecoline SIA IP Adapter TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v2.25 és újabb modulverziókhoz Rev. 1.4 2012.05.08 Tartalomjegyzék 1 Alkalmazási terület...3 2 Funkciók...3 3 Beállítások...4 3.1 Beállítás USB

Részletesebben

EREDMÉNYEK. Alkalmazotti kérdőív 2010/2011.

EREDMÉNYEK. Alkalmazotti kérdőív 2010/2011. EREDMÉNYEK Alkalmazotti kérdőív 2010/2011. (H) Kérjük, jelölje az Önre jellemzőt (több választ is megjelölhet)! Az Ön munkaköre az intézményben: 40 40 35 30 31 25 20 15 10 5 0 15 14 6 1 7 5 11 tanár-gyógypedagógus

Részletesebben

DUALCOM SIA IP TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. V1.23.2532 és újabb modulverziókhoz. Dokumentum verzió: 1.7 2015.12.03

DUALCOM SIA IP TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. V1.23.2532 és újabb modulverziókhoz. Dokumentum verzió: 1.7 2015.12.03 DUALCOM SIA IP TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ V1.23.2532 és újabb modulverziókhoz Dokumentum verzió: 1.7 2015.12.03 Tartalomjegyzék 1 Alkalmazási terület... 3 2 Funkciók... 3 3 Modul áttekintés...

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 Tartalomjegyzék 1 A ProCOM GPRS Adapter alapvető funkciói... 3 1.1 Funkciók és szolgáltatások...

Részletesebben

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c. Pályázati felhívásához 2.

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

Mobile Commerce. Horváth Roland 2007.05.16. Bevezetés

Mobile Commerce. Horváth Roland 2007.05.16. Bevezetés Horváth Roland 2007.05.16. Mobile Commerce Bevezetés A tranzakciós költségek csökkenése a reálgazdasági tevékenységek megsokszorozódását, a piacok bõvülését, a hatékonyság és a termelés növekedését vonja

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL ELŐZMÉNYEK A gépgyártás területén tevékenykedő, mintegy 100 informatikai munkahelyet üzemeltető vállalat már egy évtizede a Lotus Domino levelező, csoportmunka

Részletesebben

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 1 DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételeinek 2. számú melléklete

Részletesebben

MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s

MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s MSP4 A lega tfogo bb ipari mobil eszko zmenedzsment megolda s 2012 januárjában megjelent az MSP legújabb változata az MSP4! A VÁLLALATI ÉS BYOD ESZKÖZÖK KÖZPONTOSÍTOTT ÉS TÁVOLI MENEDZSMENTJE Szerezzen

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

1. Bevezetı gondolatok

1. Bevezetı gondolatok Emberierıforrás- gazdálkodás 1. Bevezetı gondolatok Korén Andrea koren@ktk.nyme.hu EMBERI ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS: EEG EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSMENT: EEM HUMÁN ERİFORRÁS MENEDZSMENT: HEM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Category IV Prague 2007 1/9

Category IV Prague 2007 1/9 Prague 2007 1/9 PRACTICE DICTATION For section C (speech 159 syll/min) Európa termelékenységnövekedése lassult, évtizedeken át a tagállamok teljesítménye vegyes volt. A versenyképes/ségi tényezk aggasztók.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Gyöngyös Károly Róbert Főiskola Könyvtára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató Gyöngyös Károly Róbert Főiskola Könyvtára (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve:

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

ZA4742. Eurobarometer 68.2. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4742. Eurobarometer 68.2. Country Specific Questionnaire Hungary ZA7 Eurobarometer 68. Country Specific Questionnaire Hungary A Projekt témaszáma (0-05) EB68. A B Ország kódja (06-07) EB68. B C EOS témaszáma (08-0) EB68. C D Kérdőív sorszáma (-6) EB68. D EB068HUXTRA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl

HÁZTARTÁS. kérdõív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1996... hónap... nap... óra... perctõl 5 Hullám lakás sorszáma a háztartás válaszoló Háztartáslapról sorszáma egyén sorszáma 96 felbomlás kód Magyar Háztartás Panel HÁZTARTÁS kérdõív 1996 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei *

Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei * 2. sz. melléklet az EGYSÉGES ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS /MEGRENDELŐLAP INTEGRÁLT CSOMAGOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ elnevezésű szerződéses dokumentumhoz - Szerződéses feltételek a Compleo Connect (D, DN, F, K) csomagokhoz

Részletesebben

Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó 2007. Kutatási jelentés a Magyar Adományozói Fórum részére. 2007. október 10.

Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó 2007. Kutatási jelentés a Magyar Adományozói Fórum részére. 2007. október 10. Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó 2007 Kutatási jelentés a Magyar Adományozói Fórum részére 2007. október 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJA... 8 3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA...

Részletesebben

A Compliance Data Systems Kft. 2015-ös adatszivárgási felmérésének eredménye

A Compliance Data Systems Kft. 2015-ös adatszivárgási felmérésének eredménye A Compliance Data Systems Kft. 2015-ös adatszivárgási felmérésének eredménye 2015. december 7. COMPLIANCE DATA SYSTEMS KFT. 1 / 20 Copyright Jelen dokumentumhoz fűződő valamennyi jog a Compliance Data

Részletesebben

1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége?

1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége? 1. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége? Ellenőrizzük a vezetékeket folytonosságra (szakadásra) és zárlatra.

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Anglia. 1 Government on the web, National Audit Office, 2000, http://www.nao.gov.uk/home.htm

Anglia. 1 Government on the web, National Audit Office, 2000, http://www.nao.gov.uk/home.htm Anglia Anglia jelentős tradíciókkal bír a közigazgatás szervezés, az ügyfél kiszolgálás és a demokrácia alapját képező partnerség tekintetében. A tradíciók megkívánják, hogy a módosításokat, fejlesztéseket

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 2 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 2. BEVEZETÉS 5 3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 6 3.1 Előkészítés 6 3.2 A digitális elosztó előlapjának

Részletesebben

QUO VADIS, GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA?

QUO VADIS, GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA? MICHALKÓ GÁBOR ZSÓKA ÁGNES QUO VADIS, GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA? A doktori iskolák a magyarországi felsőoktatás jövőjének letéteményesei. Egyrészt gondoskodnak a tudományos utánpótlásról, felkészítik

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács

AZ ADAPTEM MÓDSZER. Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács AZ ADAPTEM MÓDSZER Az EQUAL ANCORA projekt keretében kifejlesztett és kipróbált eszköz (2005-2007) Gandia Városi Tanács 1. MI AZ ADAPTEM? Az ADAPTEM egy olyan Tanácsadási Szolgáltatás cégek részére, mely

Részletesebben

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2016/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-6781/2013., AJB-1359/2014., AJB-636/2014., AJB-7807/2013., AJB-7987/2013., AJB- 2258/2014., AJB-2223/2014.)

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben