Precíziós talajnedvesség érzékel rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Precíziós talajnedvesség érzékel rendszer"

Átírás

1 PSS Precision Soil Sensor System Precíziós talajnedvesség érzékel rendszer telepítési és használati utasítás

2 Tartalomjegyzék oldal A rendszer menüje (folytatás) oldal Bevezetés 2. Rádiójel ersség 8. A rendszer elemeinek áttekintése 3. Elem feszültség 8. ködési módok 3. Érzékel azonosító kód 8. Normál mködési mód 3. mérsékleti egység 8. Öntözés engedélyezve 3. Léghmérséklet 8. Öntözés tiltva 4. Kalibrálás 8. Érzékel áthidalás 4. Els kalibrálás 8. Öntözés tiltás fagyveszély esetén 4. Köztes kalibrálás 8. Állapot jelzések 5. Beszerelés és elindítás 9. Figyelmeztet jelzés 5. A vev felszerelése 9. A mködés helyreállítása 5. A vev csatlakoztatása 9. Jelersségek 5. Az öntöz program beállítása 10. Új érzékel csatlakoztatása 5. Az érzékel helye 10. A talaj nedvességének beállítása 6. Az elemek beszerelése 10. Finomhangolás 6. Az érzékel elhelyezése 11. A rendszer menüje 7. Hiba lehetségek és megoldások 11. Kalibrálás 7. szaki specifikáció 12. Tiltás késleltetés öntözéskor 7. Garancia 12. Érzékel áthidalási idtartam 7. Importr és forgalmazó 12. Öntözés-tiltási hmérséklet 7. Bevezetés A golfpályák öntözéstechnikájában világszerte alkalmazott Toro talajvizsgáló-érzékelhöz hasonlóan, a Toro PSS precíziós talajnedvesség érzékelje folyamatosan figyeli a talajban lév nedvességet, és meghatározza, hogy mikor kell öntözni. Alkalmazásával az öntözrendszer hatékonysága n, a gyep szebb és egészségesebb lesz. A precíziós rendszer egyik része az érzékel egység méri a talaj nedvességét, a másik része a vev egység pedig feldolgozza a mért adatokat, és a beállításnak megfelelen engedélyezi, vagy tiltja az öntözést. Mindkét egység könnyen telepíthet. A vev egységet a kültéri vagy beltéri vezérl mellé kell elhelyezni. A vev tápellátását a 24 V-os vezérl transzformátora biztosítja. A vev öntözést engedélyez-tiltó vezetékeit a vezérl esérzékel bemeneteire kell csatlakoztatni, vagy a mágnesszelep szolenoidok közös vezetékét megszakítva kell bekötni. Az érzékel egységet a kert egy jellemz pontján kell elhelyezni, ahonnan az egység nagyjából10 percenként küldi a vev részére a talajnedvesség és a léghmérséklet értékeit. Az automata öntözés a beállított idpontban akkor indul, ha a talajnedvesség a beállított határérték alá csökken, és a leveg hmérséklete fagypont fölött van. Az érzékel és vev egységek között rádiós kapcsolat van. Ezért közöttük nem kell vezetéket kiépíteni, ásni, és direkt földbe tehet kábelt használni. Amire szükség van az érzékel telepítésénél, az csak egy kereszthornyú csavarhúzó, ami az AA típusú 1,5 V-os elemek behelyezésekor az elemtartó fedelének eltávolításához és vissza tételéhez kell. A precíziós talajnedvesség érzékel rendszert arra tervezték, hogy segítse a helyes és víztakarékos öntözést, hogy a növények megfelelen fejldnek és egészségesek maradjanak. A precíziós talajnedvesség érzékel rendszer tulajdonságainak maximális kihasználásához jól tervezett, helyesen kivitelezett és rendszeresen karbantartott öntözrendszer szükséges

3 A rendszer elemeinek áttekintése Vev egység 1. antenna 2. BYPASS érzékel áthidalás 3. BYPASS állapot jelz LED 4. MENÜ gomb 5. fedél 6. kábel 7. és gombok a beállításhoz 8. öntözés engedélyezés-tiltás 9. LCD kijelz szimbólumok A talajnedvesség beállítás B öntözés felfüggesztve C hátralév id D szenzor áthidalás E figyelmeztetés F rendszer beállítás állapot G fagyveszély beállítás H hmérséklet mértékegység I alfanumerikus kijelz J elem állapot K rádiós kapcsolat L jelersség Érzékel egység 10. jelersség kijelzés 11. érzékel acélszondák 12. 1,5 V-os AA méret elemek (nem tartozék) 13. elem fedél ködési módok Figyelem: Amennyiben a precíziós talajnedvesség érzékel rendszer beszerelése és elindítása még nem történt meg, vagy nem fejezdött be, akkor a 8. oldalon lévk szerint járjon el! A * jelölés azt jelenti, hogy az a gyári beállítás, de ez az érték megváltoztatható! Normál mködési mód Öntözés engedélyezve A kijelzn egy szám látható, a zöld csepp világít. A kijelzn a szám eltt az antenna és az elem jelek egymást váltva láthatók. A szám a képen 42 a talaj aktuális nedvességét mutatja: 42%. Ez a beállított *50%-s határérték alatt van, így az öntözés engedélyezett. Amikor az antenna látszik, akkor a mellette lév jelersség a rádiós kapcsolatra vonatkozik, amikor az elem látszik, akkor a jelersség az elem állapotára utal

4 Öntözés tiltva 1. A kijelzn felváltva két szám látható, az egyik fölött homokóra van. A zöld csepp világít (fels két kép). Az els szám, ami nagyobb, mint a beállított *50%-s határérték, a talaj aktuális nedvességét mutatja: 96%. A második szám, ami fölött a homokóra van, az öntözés-tiltás bekövetkeztéig hátralév órák számát mutatja, jelen esetben ez *4 óra. Ez a késleltetés ad arra lehetséget, hogy a megkezdett öntözési ciklus befejezdhessen. 2. Az öntözés-tiltás bekövetkeztekor a kijelz a talaj nedvességét mutatja: 96%, és az áthúzott piros csepp világít. A talajnedvességet mutató szám fölött az öntözés felfüggesztve szimbólum jelenik meg. Ekkor az öntözés tiltva van (alsó kép). A kijelzn a szám eltt az antenna és az elem jelek egymást váltva láthatók. Amikor az antenna látszik, akkor a mellette lév jelersség a rádiós kapcsolatra vonatkozik, amikor az elem látszik, akkor a jelersség az elem állapotára utal. Figyelem: Egy öntözési ciklus vissza kell hogy töltse a talajban lév nedvességet 100%. fölé! Csak ekkor kerül a vev az öntözés tiltva üzemmódba. Az öntözés hosszának megváltoztatásához olvassa el a vezérl használati utasítását. Érzékel áthidalás Az érzékel áthidalást (Smart Bypass) akkor használjuk, ha a precíziós talajnedvesség érzékel rendszer tiltása ellenére öntözni szeretnénk. A BYPASS gombot megnyomva kapcsolhatjuk be és ki az áthidalást. Ha az érzékel áthidalás be van kapcsolva, akkor *24 óra múlva automatikusan kilép ebbl az állapotból. A BYPASS gombot még egyszer megnyomva bármikor kiléphetünk ebbl az állapotból. Az érzékel áthidalás állapotban a sárga LED villog, az áthúzott piros csepp kialszik, a zöld csepp kigyullad. A kijelz felváltva mutatja az aktuális talajnedvességet, és azt, hogy lév szám mutatja, hogy *24 óra múlva kerül ki a rendszer ebbl az állapotból. A képeken az látható, hogy a talajnedvesség értéke 85%, és 24 óra múlva sznik meg automatikusan az áthidalás. Öntözés tiltás fagyveszély esetén Ha az érzékelben lév hmér fagypont körüli hmérsékletet mér, akkor a precíziós talajnedvesség érzékel rendszer letiltja az öntözést. Ha a mérséklet emelkedik, akkor az érzékel áthidalás beállított értékének megfelel késleltetés leteltével a rendszer visszatér a normál mködésbe (alapérték *24 óra). A képen látható, hogy a hmérséklet *39 F (+*4 C). Az áthúzott piros csepp villog, a hmérséklet fölött az öntözés felfüggesztve szimbólum jelenik meg. Ekkor az öntözés tiltva van

5 Állapot jelzések Figyelmeztet jelzés Ha az érzékel és a vev 24 órán keresztül nem kommunikál egymással, akkor a precíziós talajnedvesség érzékel rendszer figyelmeztet módba kapcsol, a vevn lév mindhárom LED villog, a képernyn megjelennek a képen látható jelek. Figyelmeztet jelzés esetén az öntözés engedélyezve van. A rádiós kapcsolat megsznését több dolog is okozhatja, mint például az érzékel sérülése, az elemek lemerülése, az érzékel áthelyezése túl távoli helyre, akadály a rádióhullámok útjában (parkoló gépkocsi, teherautó). A mködés helyreállítása Ha az érzékel sértetlennek néz ki, nem lett áthelyezve, és a rádióhullámok útjában sincs akadály, akkor cserélje ki az érzékelben az elemeket újakra (mind a 3 elemet!). Nyomja meg BYPASS gombot, azért, hogy törölje a figyelmeztet jelzést. Amint a rádiós kapcsolat helyreáll, a rendszer rövid idn belül a normál mködési módba tér vissza. Jelersségek rádiós kapcsolat elem állapot 6 vonás = kit 6 vonás = kit 4 vonás = megfelel 4 vonás = megfelel 2 vonás = gyenge, messze az érzékel 2 vonás = gyenge, cseréljen elemeket Új érzékel csatlakoztatása A Toro precíziós talajnedvesség érzékel rendszer érzékelje és vevje párt alkotnak. Ezért a hatósugáron belül lév másik érzékel rendszerrel nem zavarják egymást. Akár az érzékel, akár a vev cseréje esetén el kell indítani egy tanulási folyamatot, hogy a két egység között kiépüljön a rádiós kapcsolat. Ezt a következ szerint tehetjük meg. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a BYPASS gombot addig, amíg a képernyn megjelenik az LE felirat. Ekkor a zöld LED világít, a piros és sárga villognak. Ha az érzékel mködik (van benne elem), akkor az érzékel legközelebbi jeladásánál (10 percen belül) a vev azonosítja az érzékelt, majd visszatér a rendszer a normál üzemhez. Ha nincs elem az érzékelben, akkor az elemek behelyezése után automatikusan felismeri a vev az érzékelt és kijelzi a jelersséget. A BYPASS gomb megnyomásával lehet ez után a normál üzemhez visszatérni

6 A talaj nedvességének beállítása A gyep akkor ersödik meg legjobban, amikor a gyökérzete legalább 15 cm mélyre hatol be a talajba, ahol a nedvesség hosszabb ideig jelen van. A gyakori rövid öntözés esetén a gyökérzóna vastagsága csak 3-6 cm lesz. Ebbl a felszínhez közeli rétegbl a nedvesség hamar elpárolog. A gyep egészségének megrzése és a vízveszteség minimalizálása egy módon lehetséges: KÍMÉLETLEN MÓDON, CSAK AKKOR ÖNTÖZZÜNK, HA A GYEP EZT MEGKÍVÁNJA! A precíziós talajnedvesség érzékel rendszert arra tervezték, hogy tiltsa az öntözést mindaddig, amíg a talaj nedvessége a víztároló kapacitásának feléig le nem csökken. Ekkor még a talajban van a talajban tárolható víz fele. Autós példát hozva, csak akkor tankolhatunk, ha a tartályban az üzemanyag kevesebb, mint 50%, azaz az üzemanyag mutató ½ szintnél kevesebbet mutat. Az 50%-os beállítás a talajnedvesség érzékelnél azt eredményezi, hogy mindaddig nincs öntözés, amíg a talaj víztároló kapacitásának megfelel vízmennyiség fele legalább el nem távozott a földbl. Mivel az 50%-os határérték 1%-os lépésekben állítható, akár felfele, akár lefele a rendszert tetszleges talajtípushoz és növénykultúrához igazíthatjuk. Finomhangolás Az 50%-os talajnedvesség beállítást elször 5%-os lépésben csökkentsük! Az eredmény csak néhány nap elteltével jelentkezik! A feladat az, hogy a talaj nedvességét úgy állítsuk be, hogy a f közepesen stresszes állapotba kerüljön. Ezt úgy vesszük észre, hogy a f lankadni kezd, a f tövében lév filcréteg pedig szárazzá válik. Emeljük meg a beállított nedvesség értéket 5%-kal! Ez a beállítás nagyon jól közelíti a f számára optimális talajnedvességet. Lépések: Nyomja meg, majd engedje el a plusz gombot, hogy lássa az aktuális beállított értéket (a képen ez 50%). Az érték növeléséhez használja a plusz gombot, a csökkentéséhez pedig a mínusz gombot. A MENÜ gomb megnyomásával visszatérhet a normál ködéshez

7 A rendszer menüje A rendszer menüjében találhatók az állítható paraméterek és a státus jelzések. A gyári beállítások a legtöbb házikerti és közterületi öntözrendszer számára megfelelnek. Minden paraméter adott értékhatárok között állítható, így a gyári beállításokat megváltoztatva, az adott területhez alkalmazkodva, megfelel értékre állítható. A MENÜ gomb nyomogatásával végig lépkedhet az egyes menü pontokon, majd visszatérhet a normál mködéshez. Ekkor a kijelzn a talajnedvesség értéke látszik, és eltnik a kijelzl a szimbólum. Megjegyzés: amennyiben átlépett véletlenül azon a menü ponton, amit látni, vagy állítani szeretne, folytassa tovább a nyomkodást, amíg a kívánt helyre ér! JEL MENÜ PONT GYÁRI ÉRTÉK ÉRTÉKEK kalibrálás automatikus, óra kézi reset tiltás késleltetés öntözéskor 4 óra 0 24 óra érzékel áthidalási idtartam 24 óra óra öntözés-tiltási hmérséklet 4 C, (39 F) 2 C 7 C rádiójel ersség csak olvasható elem feszültség csak olvasható (V) 0.0 4,5+ érzékel azonosító kód csak olvasható mérsékleti egység C C, F léghmérséklet csak olvasható -10 C +60 C Megjegyzés: amennyiben 10 másodpercig nem csinál semmit a menüben, a program automatikusan kilép belle, és visszatér a normál mködéshez! Kalibrálás A rendszer megméri a talajban lév vízmennyiséget, és ezt veszi 100%-nak. Tiltás késleltetés öntözéskor (0 24 óra) Itt állítható be, hogy az öntözés során a talajnedvesség határérték elérése után hány óra múlva tiltsa le az öntözést. Így az öntözési ciklus a késleltetési idn belül zavartalanul végbemegy. Érzékel áthidalási idtartam (1 199 óra) Itt állítható be, hogy mennyi ideig ne vegye figyelembe az öntözés tiltását. Ugyanennyi id után tér vissza normál mködési módba, miután a mérséklet nagyobb lett, mint a beállított öntözés-tiltási hmérséklet. Öntözés-tiltási hmérséklet (2 C 7 C) Itt állítható be, hogy milyen hmérséklet alatt tiltsa az öntözést. Ha a hmérséklet a tiltás után meghaladja a határértéket, a beállított érzékel áthidalási idtartam leteltével tér vissza normál mködési módba

8 A rendszer menüje (folytatás) Rádiójel ersség Az érzékel és a vev között lév rádiókapcsolat ersségét mutatja. Elem feszültség Az érzékelben lév elemek feszültségét mutatja. A 3 db 1,5 V-os elem feszültsége 4,5 V (új elemeknél nagyobb érték is lehet). Érzékel azonosító kód Ez azonosítja a szenzort. A plusz vagy mínusz gombot nyomogatva három számpár olvasható ki a memóriából. mérsékleti egység ( C, F) Itt állítható be, hogy Celsius fokban, vagy Fahrenheit fokban jelenjen meg a kijelzn a hmérséklet. Léghmérséklet Az érzékelben lév hmér adata látható rajta. A hmér nem a talaj, hanem a leveg (ill. az érzékel doboza) hmérsékletét méri. Kalibrálás Els kalibrálás A precíziós talajnedvesség érzékel rendszer az els üzembe helyezés során órán keresztül automatikusan kalibrálja önmagát. A kalibráció során méri a talajban lév nedvességet, és rögzíti a memóriájában, hogy mennyi víz van a talajban. Ezt a mennyiséget veszi referencia pontnak, azaz ezt tekinti 100%-nak. Ehhez viszonyítja a késbbiekben a talajban lév nedvesség. Köztes kalibrálás A rendszer újra kalibrálható, ha szükséges. Ha áthelyezzük, vagy kicseréljük az érzékelt, az alábbi eljárást kell végrehajtanunk: futtassunk le egy öntözprogramot ott, ahova áthelyezzük az érzékelt. Várjunk 2-4 órát, hogy a talajba beszívódjon a víz. Megjegyzés: a cél az, hogy a talaj felvegye az összes lehetséges vizet. Amikor már megfolyik a víz a felszínen, a talaj már nem tud több vizet felvenni. 2-4 óra várakozás szükséges ahhoz, hogy utána tényleg a maximálisan tárolt vízmennyiséget mérjük. Nyomja meg a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzn megjelenik a CA kiírás (kalibrálási mód) Nyomja meg a mínusz gombot, állítsa a kijelzn az értéket 00-ra. Nyomja meg a plusz gombot, és tartsa megnyomva addig (néhány másodperc!), amíg a zöld csepp és a homokóra el nem kezd villogni. 10 percen belül felváltva látható a 100%, és a tiltás késleltetési id. A tiltás késleltetési id leteltével kigyullad a piros vízcsepp Ekkor a normál üzembe kerül vissza a rendszer

9 Beszerelés és elindítás A vev felszerelése A vevt a vezérl mellé szereljük fel (ajtóval ellátott vezérl esetén az ajtó ne nyíljon rá!). Beltéren használhatjuk a kétoldali ragasztó csíkot. Kültéren minden esetben a mellékelt rozsdamentes csavarokkal rögzítsük. Csavarja be a fels csavart a falba (ha kell, használjon tiplit) úgy, hogy szorosan, lötyögés mentesen ráakaszthassa a vevt. Csavarja be az alsó csavart a falba (ha kell, használjon tiplit). Vezesse be a vezérl alsó nyílásán keresztül a kábelt. Kültéri elhelyezés esetén csak a beállításkor és ellenrzéskor nyissuk le a fedelet, egyébként tartsuk állandóan zárva! A vev csatlakoztatása A csatlakoztatás eltt áramtalanítsa a vezérlt, szüntesse meg a 230 V-os tápellátását! Ha a vezérlnek VAN érzékel bemenete: A vezérl zárt érzékel bemenetnél öntöz: Távolítsa el a rövidzárat, ha van! Kösse be a fehér és a barna vezetékéket az érzékel bemenetekbe. A vezérl nyitott érzékel bemenetnél öntöz: Szigetelje le a barna vezeték végét. Kösse be a fehér és a sárga vezetékéket az érzékel bemenetekbe. Kösse be a piros vezetékeket a vezérl 24 V-os táp bemeneteire. Ha a vezérlnek NINCS érzékel bemenete: Kösse ki a szelepek közös vezetékét, és kösse össze a barna vezetékkel. Kösse be a fehér vezetéket a kikötött közös szelepvezeték helyére (COM). Kösse be a piros vezetékeket a vezérl 24 V-os táp bemeneteire. Kapcsolja vissza a vezérl tápfeszültségét. Megjegyzés: A tápfeszültség bekapcsolásakor elször mindhárom LED világít, majd csak a zöld vízcsepp. A kijelzn két vízszintes vonal látható, és felváltva jelennek meg a térer és az elem jelek

10 Az öntöz program beállítása Ellenrizze a vezérl öntöz programját, és ha szükséges, módosítsa a beállításokat az alábbiak szerint. Naptár szerinti öntözést válasszon úgy, hogy lehetleg minden nap öntözzön a rendszer. Minden zónában olyan hosszú öntözési idt állítson be, hogy a talaj jól átnedvesedjen a nélkül, hogy tócsák, vagy megfolyások keletkeznének. Az érzékel helye Az érzékel helyének megfelel kiválasztása alapveten meghatározza a precíziós talajnedvesség érzékel rendszer hatékonyságát! Az alábbi illusztráción egy tipikus kert látható. A kék, napos területek azok, ahova megfontolhatjuk az érzékel telepítését. A lehetségek közül azt válasszuk, ami legjobban megfelel az alábbiaknak! Ez a talajtípus jellemz a kertben. Ez a legmagasabb pont. Nincs alatta tartály, pince, stb. Nincs alatta szikkasztó. A vezérll nincs messzebb, mint150 m. Legalább 1,2 méterre van a járdától, tet kilógástól, esvíz kifolyástól. Nincs közlekedési útvonalon, vagy szabadids területen. A szomszéd zóna nem öntöz rá. Az elemek beszerelése Kereszthornyú csavarhúzóval távolítsuk el a 4 csavart és vegyük le az elemtartó fedelét. Helyezzük be a 3 db AA-s, 1,5 V-os elemet (nem tartozék!). Helyezzük vissza a fedelet, és rögzítsük a csavarokkal. Az elemek behelyezése után a LED pirosan világít, majd villog, miután az érzékel kapcsolódott a vevhöz, zöldre vált. A legels elem behelyezés után a LED 30 percig bekapcsolva marad, azért, hogy segítsen az érzékel megfelel elhelyezésében

11 Az érzékel elhelyezése Menjen az érzékelvel az elzetesen kiválasztott helyre. Figyelje a rádiós kapcsolat ersségét jelz LED színét az érzékel tetején. = zöld, kiváló = sárga, elfogadható = piros, nincs megfelel jelszint, válasszon másik helyet az érzékel számára! Öntözze meg alaposan azt a területet, ahova majd az érzékelt elhelyezi, futtasson le az adott zónán egy kézi öntözést. Az érzékel elhelyezése eltt az értékel alatti tenyérnyi területen vágja vissza a füvet 3-5 mm magasra. FIGYELEM: ha a ffajta (pl. Hybrid Bermuda) megengedi a rövidre nyírást, és/vagy a nyírási magasság kisebb, mint 30 mm, akkor az érzékelt be kell ásni, úgy hogy a teteje a talaj síkjával legyen egy magasságban! Így megelzi azt, hogy a vágáskor sérüljön az érzékel. Szúrja be kézzel az érzékel fém tüskéit a talajba, nyomja be kézzel az érzékelt teljesen a talaj szintjéig. Menjen vissza a vezérlhöz, és a vevn nyomja meg BYPASS gombot. Ekkor a rendszer visszatér a normál mködési módba. Hiba lehetségek és megoldások A precíziós talajnedvesség érzékel rendszer az FCC szabályok 15-ös szakaszának megfelelen ködik. Ez azt jelenti, hogy a rádiós sugárzási szintek egy bizonyos határérték alatt vannak. Az érzékel és a vev között a hatótávolság 152 méter, akkor, ha a két egység látja egymást, azaz nincs közöttük akadály, ami a rádió hullámokat gyengíti. A telepítés során elfordul, hogy közöttük fal, födém, egyéb akadály van, amik csillapítják a rádió hullámok jelersségét. Ilyen esetben az érzékelt közelebb kell telepíteni a vevhöz. Ha a közelben elektromos motorok, nagy áramfelvétel gépek vannak, ezek mködése is zavarhatja a rádiós kommunikációt. Beltéren telepített vev esetén a mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok mködése is zavarhat okozhat. Néhány megoldás a vezeték nélküli rádiós kapcsolat problémái esetén: Telepítse az érzékelt minél közelebb a vevhöz, hogy csökkentse zavarok hatását. Az érzékelt helyezze 1-2 méterrel arrébb. Esetenként jelentsen javulhat a jelersség. Amennyiben a vev beltéren van elhelyezve, és e miatt nem jó a jelersség, helyezze át kültérre. A vev vezetékeit megtoldva kösse be azt a vezérlbe

12 szaki specifikáció Méretek: érzékel: 12,7 cm x 9,5 cm x 1,9 cm érzékel tüske: 10 cm vev: 7,6 cm x 9,5 cm x 3,8 cm Tápellátás: vev: 24 V AC, (22-28 V AC, 100 ma) érzékel: 4,5 V (3 db AA ceruza elem) Kimeneti relé kontaktusok terhelhetsége: legfeljebb 3 24 V AC mérsékleti határok: ködési hmérséklet (szonda): -10 C 77 C ködési hmérséklet (vev): -10 C 60 C tárolási hmérséklet: -30 C 65 C fagyveszély kapcsolási hmérséklet: 2 C 7 C Garancia A telepítéstl számított 2 év Importálja és forgalmazza: T-Markt Szakáruház Kft Pomáz, Határ u telefon: Pomáz, július

TMC-212 automata öntözőrendszer vezérlő

TMC-212 automata öntözőrendszer vezérlő TMC-212 automata öntözőrendszer vezérlő telepítési és használati utasítás www.tmarkt.hu Tartalomjegyzék oldal oldal Bevezetés 2. A vezérlő működése 7. A vezérlő áttekintése 3. Automata öntözés 7. A vezérlő

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL

SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL SALUS 091FL PROGRAMOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ EGYHETES PROGRAMMAL, 0,2 C HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKENYSÉGGEL Az Ön új termosztátja hosszú évekig fogja szolgálni családját, segítségével jelentősen csökkenthetik

Részletesebben

BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató

BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató BYC08HE Fűtő termosztát programozása Használati útmutató [Általános] Ez a nagy teljesítményű termosztát alkalmazható víz- és elektormos melegítésű rendszereknél. Az előre beállítottnhőmérsékleti értéknek

Részletesebben

Öntanuló Szobatermosztát

Öntanuló Szobatermosztát 2 264 Öntanuló Szobatermosztát 5 működési mód, fűtés/hűtés funkció, menü-rendszerű programozás az egygombos Push and Roll forgatógombbal REV23 Elemes tápellátású szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü;

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY...

AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY... AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELÉSI TANUSÍTVÁNY... A Hunter Industries cég kijelenti, hogy az EC típusú vezérlőautomatikák megfelelnek az elektromágneses zavarokról szóló 87/336/EEC és az alacsony feszültségű

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás Orbit Easy-Set-Logic Parköntözés vezérlőautomatika Szerelési és használati utasítás Magyarországi forgalmazó: Mineralholding Kft. Vízöntő öntözéstechnika üzletág H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. Tel.:

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

I. A VEZÉRLŐ AUTOMATIKA HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

I. A VEZÉRLŐ AUTOMATIKA HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA Az ESP modulos vezérlő automatika ideális házi kertek és kisebb méretű közterületek öntözőrendszerének vezérlésre. Kültéren és beltéren egyaránt felszerelhető. Az alapegység bővítő modulok nélkül négy

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TERMÉKISMERTETŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TERMÉKISMERTETŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TERMÉKISMERTETŐ Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A STEFINOX Kft. nem tehető felelőssé olyan személyi vagy tárgyi sérülésekért, károkért,

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 4 Egyszer lépés az Angelcare légzésfigyel# használatához... 7 Biztonsági el#írások... 7 Használati útmutató...

TARTALOMJEGYZÉK 4 Egyszer lépés az Angelcare légzésfigyel# használatához... 7 Biztonsági el#írások... 7 Használati útmutató... TARTALOMJEGYZÉK 4 Egyszer lépés az Angelcare légzésfigyel# használatához... 7 Biztonsági el#írások... 7 Használati útmutató... 7 Angelcare légzésfigyel# tesztelése... 8 Érzékenység beállítása... 8 Problémamegoldások...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Pro-C Vezérlő Bel- és kültéri változat Felhasználói és telepítői kézikönyv

Pro-C Vezérlő Bel- és kültéri változat Felhasználói és telepítői kézikönyv Pro-C Vezérlő Bel- és kültéri változat Felhasználói és telepítői kézikönyv A Pro-C felépítése A.-LCD kijelző 1. Programazonosító - a használt programot (A,B,C) jelzi 2. Öntözési zóna sorszáma- jelzi az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m GARDENA Öntözésvezérlo 6030 Cikkszám 1303-20 Vevotájékoztató Tartalom 1. Megjegyzések a Vevotájékoztatóhoz 2. Felhasználási területek 3. Muszaki adatok 4. A készülék felállítása 5. Rövidített Vevotájékoztató

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben

Öntanuló szobatermosztát

Öntanuló szobatermosztát 2 214 REV200.03RF REV200S.03RF REV-R.03/1 REV-R.03S/1 REV200RF/SE REV200SRF/SE Öntanuló szobatermosztát REV200../SE Háttérvilágított, érintőképernyős szobatermosztát, raádiófrekvenciás összeköttetéssel,

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

KFUV1 és a KFUV1A típusú

KFUV1 és a KFUV1A típusú 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+ 361) 433 1666 fax: (+ 361) 262 2808 TERMÉKISMERTETİ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KFUV1 és a KFUV1A típusú egycsatornás fixkódos/ugrókódos rádióvevıhöz 1. Alkalmazási lehetıségek:

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX Tartalomjegyzék A csomag tartalma 2 Funkciók 3 Beállítás 4 Vezeték nélküli beállítás 4 A nyakpánt felszerelése 4 Működés 5 Visszajelzők 5 Töltés 5 A hangerő beállítása 5 Bejövő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása

Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása Wilarm 2 és 3 távjelző GSM modulok felhasználói leírása Általános leírás: A készülék általános célú GSM alapú távjelző modul, amely bemeneti indítójel (pl. infravörös mozgásérzékelő) hatására képes SMS

Részletesebben

GARDENA Rádiós központ Cikksz 1243. Vevőtájékoztató

GARDENA Rádiós központ Cikksz 1243. Vevőtájékoztató GARDENA Rádiós központ Cikksz 1243 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A Vevőtájékoztató segítségével ismerkedjen meg

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett. Üzembe helyezési kézikönyv

KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett. Üzembe helyezési kézikönyv KMB csuklókaros szett 1. oldal KIT-KMB Csuklókaros kapumozgató szett Üzembe helyezési kézikönyv KMB csuklókaros szett 2. oldal Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca terméket választotta. A

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6300B Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató 1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató Örülünk, hogy a GCK 800 típusú Bluetooth készülékünket választotta, amely egy autós kihangosítót és egy headsetet foglal magában. Talán

Részletesebben

L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár. Használati útmutató

L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár. Használati útmutató L7000 típusú Ujjlenyomatos ajtózár Használati útmutató 1. Útmutató a használathoz Megjegyzés: A * jelölt funkciók csak a speciális zárakon érhetők el. 1.1 Funkciók bemutatása - A készülék az ujjlenyomat

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

Elektronikus vaku FL-36R. Kezelési útmutató

Elektronikus vaku FL-36R. Kezelési útmutató Elektronikus vaku FL-36R HU Kezelési útmutató Az egyes részek elnevezése Vaku Derítőlap g20. oldal Vakufej AF segédfény világító felület g23., 27. oldal = Ha a fotóalany kontrasztja sötét vagy alacsony,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer Jótállási jegy Az FL 400HA-G típusú.... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750

ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750 ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750 Kérjük olvassa el a kezelési utasítást, mieltt üzembe helyezi a szivattyút! Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha bármilyen rendellenességet tapasztal. 1.oldal

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. B-TEL99 Felszerelési és Felhasználási útmutató K.0.HUNG 00006 a V4. BUS FirmWare változathoz az. 07099 angol nyelvű leírás alapján . TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Általános

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik.

A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. *KÉTCSATORNÁS ADÓ A kültéri adó egy belső érzékelő csatornával és egy külső szonda-csatornával rendelkezik. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124

Részletesebben

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1

WiLARM-ONE GSM Átjelző Modul Telepítői kivonat Version: 1.1 Telepítői kivonat Version: 1.1 A beüzemelés lépései 1. Csatlakoztasson 12 V egyenfeszültségű, 2 Amper a WiLARM-1 GSM modul tápegység bemenetére. 2. Csatlakoztassa a GSM modult szabványos mini USB kábel

Részletesebben

Condor 242 dc és Condor 245 df halradar használati útmutató

Condor 242 dc és Condor 245 df halradar használati útmutató Condor 242 dc és Condor 245 df halradar használati útmutató Bevezető: Köszönjük, hogy a Condor Marine halradarját választotta. Ezt a csúcsminőségű halradart, mind a profi, mind az amatőr horgászok egyaránt

Részletesebben

DDC sorozatú Kerti vezérlő Szerelési és használati utasítás

DDC sorozatú Kerti vezérlő Szerelési és használati utasítás DDC sorozatú Kerti vezérlő Szerelési és használati utasítás Sateam Kft. 2092 Budakeszi, Fő u. 66. Tel.:23/ 453 453 Fax:23/ 457 127 sateam@sateam.hu www.sateam.hu Tartalomjegyzék Felszerelési útmutató:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés. inteo Soliris IB. Soliris IB

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés. inteo Soliris IB. Soliris IB Fény- és szélvezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a vezérlés által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések, észrevételek

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

FAAC/740&741_24V. 1.oldal

FAAC/740&741_24V. 1.oldal FAAC/740&741_24V 1.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 2.oldal 1) Figyelem! A személyi biztonság érdekében nagyon fontos az alábbi utasítások elolvasása és követése.

Részletesebben

ROMEO OpenTherm távvezérlés

ROMEO OpenTherm távvezérlés 1 Áttekintés: Módválasztó gomb: -ki, -nyár/tél, -reset,hibák Automatikus/Kézi üzemmód átkapcsoló Főtés - HMV programozó gomb Idıpont és nap program gomb Főtési hımérséklet beállító gomb HMV hımérséklet

Részletesebben

Q52 vezérlo elektronika

Q52 vezérlo elektronika Q52 1. oldal, összesen: 1 Q52 vezérlo elektronika Üzembe helyezési és használati kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket.

Részletesebben

MDS30-50D Víz víz hőszivattyú

MDS30-50D Víz víz hőszivattyú MDS30-50D Víz víz hőszivattyú Használati útmutató A beépítés előtt olvassa el ezt az útmutatót Figyelem! A hőszivattyúk üzembe helyezését bízza szakemberre, mivel a szakszerűtlen üzembe helyezésből fakadó

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

M210E M220E M221E M201E

M210E M220E M221E M201E M210E Egybemenetű monitor modul M220E Kétbemenetű monitor modul M221E Kétbemenetű monitor és egy relés modul M201E Vezérlő modul egy felügyelt kimenettel vagy relével A System Sensor 200 sorozatú moduljai

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben