Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)"

Átírás

1 _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: május 18-ától Készítés idpontja: Utolsó módosítás idpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 DJUICE INFORMÁCIÓS VONAL: 1440 TELENOR INFOVONAL: ; HONLAP: AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN ( ÁLL AZ EFIZETK RENDELKEZÉSÉRE. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A TELENOR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK ELÉRHETSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉT.) AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI (A TOVÁBBIAKBAN: TÖRZSSZÖVEG) A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Eht.: évi C. törvény az elektronikus hírközlésrl Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési elfizeti szerzdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól Avtv.: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról Fvt.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrl Tszr. ( Rendelet ): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevk között kötött szerzdésekrl Ptk évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 1/107

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 5 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA IV. AZ ELFIZETI JOGVISZONY az elfizeti jogviszony létrejötte Az Elfizeti jogviszony létrejötte írásbeli elfizeti szerzdéssel Az elfizeti jogviszony keletkezése szóbeli elfizeti szerzdés megkötésével (valamint a Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül ráutaló magatartással) az elfizeti jogviszony módosítása A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása a szolgáltatás szüneteltetése Általános szabályok Szolgáltató általi szüneteltetés Az Elfizet kérésére történ szüneteltetés Az Eht (4) bekezdése alapján történ szünetelés esetei Az elfizeti jogviszony megsznése Általános rendelkezések Megsznés közös megegyezéssel Megsznés az Elfizet kérésére Megszüntetés a Szolgáltató részérl A szolgáltatás nyújtásának szüneteltetése, korlátozása, megszüntetése 37 V. AZ ELFIZETI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS a szolgáltatás az általános szerzdési feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási id A szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészít szolgáltatások VI. AZ EFIZET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI az elfizet jogai A szolgáltatás igénybevétele A szolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelem Az elfizeti jogviszony felmondása Adatvédelem Tájékoztatás, információkérés Reklamáció Részletes számla igénylése Forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatás igénylése Kártérítés, kötbér Elektronikus számla igénylése az elfizet kötelezettségei Díjfizetési kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszer használata Az elfizeti (SIM-) kártyával kapcsolatos kötelezettségek A mobiltelefonnal kapcsolatos kötelezettségek Adatszolgáltatás, az adatváltozás bejelentése Együttmködés, tájékoztatás Hibabejelentés VII. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a szolgáltató jogai /107. oldal

3 1.1 Az Elfizet fizetképességének vizsgálata A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása A szolgáltatáshoz való hozzáférés szüneteltetése Az elfizeti hívószám megváltoztatása Kártérítés követelése Hívásmegszakítás a szolgáltató kötelezettségei A szolgáltatás hozzáférhetségének biztosítása A szolgáltatás megfelel minségének biztosítása Az elfizeti (SIM-) kártya biztosítása és letiltása Ügyfélszolgálat mködtetése Fogyasztói érdekvédelem Adatkezelés, adatvédelem Együttmködés, tájékoztatás Ingyenes tételes számlamelléklet/hívásrészletez Panaszkezelés Moblitelefon készülék letiltása iránti kérelem befogadása VIII. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE IX. A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI a számhordozási eljáráshoz szükséges elfizeti adatok a számhordozással kapcsolatos elfizeti jogok és kötelezettségek a számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata Számhordozás kezdeményezése a Telenornál mint átvev szolgáltatónál (számhordozás a Telenorhoz) Számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál (számhordozás a Telenorhoz) Számhordozás kezdeményezése a Telenornál mint átadó szolgáltatónál (számhordozás a Telenortól) Számhordozás kezdeményezése az átvev szolgáltatónál (számhordozás a Telenortól, mely esetben a Telenor az átadó) a számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések X. KÖZVETÍTVÁLASZTÁS XI. JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK /A ÉS 1/B. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEINEK (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI ÉS DÍJSZABÁSA SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ILLETVE ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ EFIZETK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME.. 76 II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: IV. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: V. A SZÁMLÁS HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ÉS KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS KIMUTATÁS ADATTARTALMA VI. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Küls cégek által nyújtott biztonság SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÜZLETI (SZÁMLÁS) ELFIZETI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA /107. oldal

4 5. SZ. MELLÉKLET TERÜLETI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELSÉGEK SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON- SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZ. MELLÉKLET A SZERZDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTJAI SZ. MELLÉKLET MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK /107. oldal

5 I. ALAPFOGALMAK 1. ADATHÍVÁS-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS: Olyan, vonalkapcsolt adatátviteli technológián alapuló szolgáltatás, amelynél az Elfizet köteles megfizetni a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat a kapcsolat megkezdésétl annak megszakításáig tartó idszakra. 2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ : Az ÁSZF azon melléklete, amely tájékoztatja az Elfizett az adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeirl. 3. AKTÍV SZÁM: Azon elfizeti hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelen a Szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére. 4. ÁTTÉRÉS: Az Elfizet jogosult elfizetéséhez kapcsolódó, a Szolgáltató által a mindenkor hatályos ÁSZF 1/A, 1/B valamint 3. számú mellékletekben meghatározott feltétek szerint fizetési módot váltani. (Áttérés) ÁSZF 1/A, 1/B melléklet: III.6.3. pontja. 5. BARANGOLÁSI (ROAMING) SZERZDÉS: A Barangolási (Roaming) Szerzdés a Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerz felek elfizeti számára a szolgáltatások kölcsönös igénybevételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybevételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming Szerzdésben meghatározott feltételek szerint történik. A roaming szolgáltatás lehetvé teszi, hogy a Szolgáltató Elfizeti már meglév saját elfizeti hívószámukat használva külföldön is hívásokat kezdeményezzenek és fogadjanak, SMS-t küldjenek és fogadjanak, hangpostaüzeneteiket lehallgassák, egyenlegüket feltöltsék, egyéb szolgáltatásokat (GPRS-roaming, MMS-roaming, feltétel nélküli átirányítás, hívószámküldés tiltása) vegyenek igénybe. Ez alól kivételt képeznek a Happy kártyás tarifacsomaggal rendelkez Elfizetk, illetve akik ezen szolgáltatás letiltását kérték. Roamingolás esetén a hívni kívánt számokat érdemes nemzetközi formátumban tárcsázni/elmenteni ( ), mert ezen a módon biztosan létrejön a kapcsolat. Fontos tudni, hogy abban az esetben, amikor Elfizet külföldi tartózkodása esetén hívást fogad, nemcsak a hívó fél, hanem maga a külföldön tartózkodó Elfizet is fizet a hívás fogadásáért. A hívó fél által kezdeményezett hívás a honos hálózatba irányuló hívás díjszabása alapján kerül kiszámlázásra, míg a hívott fél a roaming díjszabásban található hívásfogadás díja szerint fizet. A hívás költsége ezáltal két részre oszlik, egy országhatáron belüli és egy országhatáron túli részre. A külföldön fogadott hívások mindenkori díjait az ÁSZF 1/A, valamint 1/B melléklet III. fejezetének 8. pontja tartalmazza Barangolási (roaming) díjak számlázása Az Elfizet számára a külföldön igénybe vett barangolási szolgáltatások mindenkori, Díjszabásban foglalt díját a Szolgáltató számlázza ki, tehát az Elfizet a vele Elfizeti szerzdést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felels a roaming-szolgáltató hibás teljesítéséért, valamint az Elfizett ebbl ereden ért károkért. A Szolgáltató külön felhívja az Elfizet figyelmét, hogy külföldön a fogadott hívásokért is a Díjszabásban foglalt forgalmi díjat kell fizetni EU-szabályozás A Szolgáltató által az Európai Közösségen belüli barangolási (roaming) hívásokért kiszabható legmagasabb díjat a 717/2007 EK rendelet határozza meg. 5/107. oldal

6 6. BESUGÁRZÁSI TERÜLET: Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe vehet. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad felvilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi és a tervezett lefedettséget is. - Kültéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületeken kívül képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. Ez megegyezik a besugárzási területtel. E területen is lehetnek olyan épületek, ahol a szolgáltatás épületen belül is elérhet. - Beltéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületek belsejében is képes hívást kezdeményezni, illetve fogadni. A becsült beltéri ellátottság a legalsó, de még a felszín feletti épületrészekre vonatkozik. Az épületek felépítése és a használt építanyagok nagyban befolyásolják a vételi jelszintet, ezért az elrejelzések egy átlagos struktúrát feltételezve készülnek. 7. CSOMAGKAPCSOLT ADATÁTVITEL: Olyan hálózati architektúra, amelyben az adatok különálló, de önmagukban elemi egységet képez blokkokban, csomagokban kerülnek továbbításra. A csomagkapcsolt architektúra lehetvé teszi a hálózati kommunikációs eszközök és csatornák idben megosztott használatát több egység között, mert szemben a vonalkapcsolt megoldásokkal kizárólag a csomag továbbításának idejére igényli a közvetítk kisajátítását. Ebbl adódóan a számlázás az átvitt adatmennyiség alapján történik. 8. DÍJSZABÁS: Az ÁSZF azon melléklete, amely tartalmazza a szolgáltatások leírását, ellenértékeként fizetend, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri és rendszeres díjakat, a díjazási idszakokat, a kedvezményeket, a díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, valamint az egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételeket. A Díjszabások az ÁSZF 1/A (számlás szolgáltatások és azok díjai), illetve 1/B (kártyás szolgáltatások és azok díjai) mellékletét képezik Beszélgetési (igénybevételi) díj Az Elfizet által fizetend díj az azonos vagy különböz hálózatok Elfizeti közötti összeköttetés létrejöttétl annak megsznéséig nyújtott beszéd- vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészít szolgáltatások igénybevételéért Díjcsomag A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgynevezett díjcsomagokat, tarifacsomagokat biztosít az Elfizetk számára, amelyek az alábbi elemekbl állnak: egyszeri (csatlakozási) díjak; rendszeres (havi elfizetési) díjak; beszélgetési, illetve használati díjak (forgalmi díjak) és a hozzájuk kapcsolódó díjazási idszakok; díjfizetési kedvezmények; havidíjmentesen igénybe vehet szolgáltatások. Az Elfizetnek lehetsége van váltásra a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok között. A díjcsomagok közötti váltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabása tartalmazza Havi elfizetési díj - Számlás elfizetés esetén az Elfizet által havonta fizetend díj az aktív alapszolgáltatásért (hívhatóság) és az egyes aktív kiegészít szolgáltatások elfizetéséért, amely a Szolgáltató által havonta kerül kiszámlázásra. - Kártyás elfizetés esetén az Elfizet által az egyes kiegészít szolgáltatásokért havonta elre fizetend díj az Elfizet egyenlegébl a kártyás ciklus els napján teljes 6/107. oldal

7 egészében levonásra kerül. Ciklus közben megrendelt szolgáltatások esetében a megrendelést követen teljes havi díj kerül levonásra függetlenül az adott számlázási ciklusból hátralév napok számától. Mindkét fenti esetben a szolgáltatás által nyújtott teljes kedvezmény használható fel. Amennyiben az Elfizet másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás következ kártyás ciklusra történ automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi elfizetési díj automatikus levonására az Elfizet egyenlegébl. Amennyiben az Elfizet egy idben több aktív havidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus els napján egyenlegén nem áll rendelkezésére az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges havi elfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás felfüggesztett állapotba kerül. Amennyiben az Elfizet több felfüggesztett állapotú szolgáltatással rendelkezik, majd feltöltést végez, melynek eredményeként valamennyi felfüggesztett állapotú szolgáltatás újraaktiválásához rendelkezik elegend egyenleggel, a Szolgáltató a feltöltéskor valamennyi felfüggesztett állapotú szolgáltatást újraaktiválja. Amennyiben a feltöltött egyenleg nem fedezi valamennyi szolgáltatás havidíját, akkor a visszaaktiválást a Szolgáltató a legalacsonyabb havidíjú szolgáltatással kezdi. Egyenl havidíjú szolgáltatások esetén a Szolgáltató a korábban megrendeltet aktiválja vissza a elbb. - Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizeti Szerzdésben meghatározottak szerint az Elfizet a feltöltött automatikus havi keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A havidíjas szolgáltatások díja, valamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltér módon nem a feltöltésekbl kerülnek levonásra, hanem azok havidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a havi kerettel egy idben, a havi kereten felül kerülnek kiszámlázásra. 9. EGYENLEGFELTÖLTÉS: A Kártyás szolgáltatást használó Elfizet az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele eltt egyenlíti ki, az VI.2.1. pontban leírt módok egyikén. A Szolgáltató a feltöltkártya feltöltésének idpontjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül vállalja a feltöltött összeg jóváírását az Elfizet egyenlegén. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltató minden ciklus kezdnapján feltölti a havi keretet, mely ciklusokban az Elfizet havonta rendszeresen megfizeti a Szolgáltatónak a havi keretnek megfelel összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, akkor a Kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. A havi keretre nem vonatkoznak az 1/B. mellékletben rögzített, a feltöltkártyakedvezményekre vonatkozó rendelkezések. 10. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ: A Szolgáltató hálózatába történ bekapcsolásért az Elfizet által egyszeri alkalommal fizetend belépési díj, amely a szerzdés megsznése esetén sem kerül visszafizetésre az Elfizet részére. 11. ELFIZET: Az Elfizeti Szerzdés alapján a Szolgáltatást igénybe vev természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén az írásbeli szerzdéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Elfizetnek. Szóbeli és ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén a szerzdés érvényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Elfizetnek Egyéni elfizet Azon természetes személy Elfizet, aki az Elfizeti Szerzdés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a 7/107. oldal

8 Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig vélelmezi, hogy az Elfizet egyéni elfizetként kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, amíg az ügyfélszolgálaton személyesen nem nyilatkozik úgy, hogy intézményi elfizetként kéri a nyilvántartását. A nyilatkozat megtételére az Elfizet a szerzdés létrejöttét követen bármikor jogosult Üzleti/intézményi elfizet Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek; valamint azon természetes személy Elfizetk, akik az Elfizeti Szerzdés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükben veszik igénybe a szolgáltatást. 12. ELFIZETI (GSM-) HÍVÓSZÁM: Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervébe illeszked telefonszám, amely lehetvé teszi az Elfizet elérhetségét. 13. ELFIZETI SZERZDÉS: Az Elfizet és a Szolgáltató között a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére létrejöv szerzdés, amely a Szolgáltató jelen Általános Szerzdési Feltételeibl (a továbbiakban: ÁSZF) és az egyedi Elfizeti Szerzdésbl áll. Amennyiben az elfizeti jogviszony ráutaló magatartással vagy szóbeli szerzdéskötéssel keletkezik (Praktikum Expressz és djuice kártyás 20 express tarifacsomagok esetében) az Eht (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jogviszony létrejöttekor a felek nem kötnek írásbeli egyedi elfizeti szerzdést, így az Elfizetre kizárólag az ÁSZFben foglaltak vonatkoznak. Az ÁSZF az Elfizet és a Szolgáltató közötti jogviszonyt érint alapvet rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Elfizeti Szerzdés pedig elssorban az Elfizetre vonatkozó, a szerzdéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik Elfizeti szerzdés megkötése szóbeli megállapodással (Expressz csomagok) Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az Elfizeti Szerzdést szóban is megköthetik. A szóban kötött elfizeti szerzdésekre az ÁSZF kártyás elfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik. A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szerepl, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás elfizetést) jelenti, amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetvé a Szolgáltatás díjának elzetes megfizetése mellett Ráutaló magatartással történ szerzdéskötés Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az elfizeti szerzdést ráutaló magatartással így különösen az elfizeti szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött Elfizeti Szerzdésekre az ÁSZF kártyás elfizetésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik Elfizeti szerzdés megkötése a Telenor Online/my djuice rendszeren keresztül, ráutaló magatartással (Expressz csomagok) A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szerepl, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás elfizetést) jelenti, 8/107. oldal

9 amely a Szolgáltató által nyújtott távközlési szolgáltatás igénybevételét teszi lehetvé a Szolgáltatás díjának elzetes megfizetése mellett. A Telenor Online/mydjuice rendszeren keresztül történ szerzdéskötésre, ilyen módon létrejött elfizeti szerzdésre valamint elfizeti jogviszonyra az ÁSZF szóbeli szerzdéskötésre, szóbeli elfizeti szerzdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illetve ha a szövegkörnyezetbl más nem következik. 14. ELEG: A Szolgáltató kérésére és/vagy az Elfizet által, saját kezdeményezésre befizetett összeg, melyet az Elfizet az általa igénybe vett/jövben igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékeként, vagy annak részeként fizet meg. Típusai: - általános elleg: az Elfizet önkéntesen fizeti meg, melynek összegérl maga határoz. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az ÁSZF VI pontja tartalmazza. - forgalmi elleg befizethet az Elfizet által önkéntesen az ÁSZF VI és VII.2.4. pontjai szerint, illetleg a Szolgáltató felhívására az ÁSZF IV , IV , IV és VII.1.1. pontjai szerint. 15. FELFÜGGESZTETT ÁLLAPOTÚ SZOLGÁLTATÁS: Azon kártyás havidíjas szolgáltatás, amelyet az Elfizet megrendelt, viszont nem rendelkezik a szükséges egyenleggel mindaddig, amíg az ÁSZF 1/B. mellékletének I. fejezet 2.8. pontjában rögzítettek szerint törlésre nem kerül, vagy aktívvá nem válik. 16. HITELKERET: A Szolgáltató által a Számlás Elfizetk részére biztosított hitelkeret, amelynek mindenkori összegérl a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást, és kizárólag Emelt díjas szolgáltatásokra, valamint MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel Automatikus havi keret (a továbbiakban: havi keret) A havi keret az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén az 1/B. mellékletben szerepl tarifacsomagokban meghatározott havi összeg, amely a felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdnapján feltöltésre kerül az Elfizet egyenlegére, és amelyet az Elfizet köteles a Szolgáltató részére havonta megfizetni. 17. KÁRTYÁS CIKLUS: A kártyás ciklus azt az idszakot jelenti, amelyre a Kártyás Elfizet az ÁSZF-ben meghatározott havidíjas kiegészít szolgáltatást megrendelte, és amely id alatt a havidíj fejében a szolgáltatás igénybe vehet. A ciklus kezdnapja a szolgáltatások megrendelésének idpontja de nem szükségszeren azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdnapnak megfelel. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás olyan Kártyás szolgáltatás, ahol a felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Elfizet helyett az adott ciklusban egy meghatározott összeget (havi keret) automatikusan elre feltölt az Elfizet egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizet minden ciklusban rendszeresen fizeti a havi keretnek megfelel összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. Az Elfizet kártyás ciklusának kezdnapjáról az Értékesítési Pontokon, Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 18. KONCESSZIÓS SZERZDÉS: A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere között november 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerzdés, amely alapján a Szolgáltató jogosult közcélú GSM (mobil rádiótelefon) szolgáltatást nyújtani a Magyar Köztársaság teljes területén, a szerzdésben meghatározott frekvenciatartományok használatával. 19. MAGAS FORGALOM ÖSSZEGHATÁRA: Az ÁSZF Törzsszövegének IV pontjában meghatározott összeg (amelybe a havidíjon kívül beletartozik a beszédcélú, valamint nem 9/107. oldal

10 beszédcélú forgalom is), melynek elérésekor az ott rögzítettek szerint - az Elfizet szolgáltatása felfüggesztésre kerül. 20. MÉRÉSI EGYSÉG GPRS SZOLGÁLTATÁSOKNÁL, TARIFACSOMAGOKNÁL: Az az adatmennyiség, amelyben az Elfizet által forgalmazott, kerekítés nélküli forgalmi adatokat tartja nyilván a Szolgáltató: Kártyás elfizetknél: 1 Bájt Számlás elfizetknél: 1 kb 21. MOBILINTERNET-TARIFACSOMAGOK: A kizárólag GPRS-alapú internet-tarifacsomagok igénybevételével a Számlás Elfizetnek lehetsége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez, és így weboldalakat böngésszen, illetve üzeneteket olvasson. E tarifacsomagok lehetséget adnak SMS-küldésre és fogadásra is, azonban nem alkalmasak normál hanghívások igénybevételére. 22. TELENOR-FELTÖLTKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A Telenor-feltöltkártya felhasználásával az Elfizet a kártyához tartozó igénybevételi díj erejéig jóváírást végez a Szolgáltatónál nyilvántartott egyenlegén. A felhasználási útmutató a kártya hátoldalán található. A Telenor-feltöltkártya a kártyán megjelölt határidn belül használható fel az igénybevételi díj megfizetésére. A felhasználási határidre vonatkozó további részletes és speciális rendelkezéseket a Díjszabás tartalmazza. Amennyiben az Elfizet a Telenorfeltöltkártyát a feltüntetett határidn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megsznik (kivéve ha a Kártyás elfizetésre vonatkozó 1/B. melléklet másként rendelkezik), és az a Szolgáltatótól nem követelhet vissza. Az igénybevételi díj elzetes kiegyenlítése Telenor-feltöltkártyával is történhet. Az Emelt díjas szolgáltatást használó Számlás Elfizet az igénybevételi díjat a szolgáltatás igénybevétele eltt is kiegyenlítheti, Kártyás Elfizet esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag elre történhet. A Kártyás és Új Generációs Kártyás szolgáltatások esetén MobilVásárlás szolgáltatás igénybevételére kizárólag az ÁSZF-ben rögzített feltöltéssel van lehetség és Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a havi keret nem használható fel MobilVásárlásra. 23. TELENOR/DJUICE SZEMÉLYES CSATORNÁK: ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): TELENOR ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató Telenor üzletei és a Szolgáltató megbízásából eljáró Telenor Partner üzletek, amelyek Telenor (márkájú) tarifacsomagokkal/elfizetésekkel kapcsolatosan a mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában meghatározott feladatokat látják el, illetve értékesítési pontként ködnek. DJUICE ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató djuice üzletei és a Szolgáltató megbízásából eljáró djuice Partner üzletek, amelyek djuice tarifacsomagokkal/elfizetésekkel kapcsolatosan a mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában meghatározott feladatokat látják el, illetve értékesítési pontként ködnek. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): TELENOR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): A Telenor Értékesítési Pontok közül a mindenkori ÁSZF 8. sz. mellékletében meghatározott Telenor üzletek, amelyek az Értékesítési Pontok mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában rögzített tevékenységein felül Telenor (márkájú) tarifacsomagokkal/elfizetésekkel kapcsolatosan elfizeti/felhasználói bejelentéseket intéznek, panaszokat vizsgálnak ki és/vagy továbbítanak kivizsgálásra az arra illetékes(ek)nek, illetve amennyiben a helyszínen lehetséges orvosolják azokat. 10/107. oldal

11 DJUICE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): A djuice Értékesítési Pontok közül a mindenkori ÁSZF 8. sz. mellékletében meghatározott djuice üzletek, amelyek az Értékesítési Pontok mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában rögzített tevékenységein felül djuice tarifacsomagokkal/elfizetésekkel kapcsolatosan elfizeti/felhasználói bejelentéseket intéznek, panaszokat vizsgálnak ki és/vagy továbbítanak kivizsgálásra az arra illetékes(ek)nek, illetve amennyiben a helyszínen lehetséges orvosolják azokat. 24. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK (TOVÁBBIAKBAN: MOBILTELEFON): Olyan berendezés, amely SIM-kártyával együtt alkalmas a GSM-szolgáltatás igénybevételére, megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint az ETSI GSM-szabványaiban mobil végberendezésként (MT) definiálták, és e szabványoknak is megfelel. 25. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI ID: A rendelkezésre állási id az az idtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Kártyás Elfizetje részére ide nem értve az Új Generációs Kártyás szolgáltatást- az újbóli feltöltés lehetségét, valamint ebbl adódóan a szerzdés meghosszabbításának jogát. 26. SIM-KÁRTYA: Az Elfizet hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. Az integrált áramkört tartalmazó SIM-kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi azt követen is, hogy azt a Szolgáltató az Elfizetnek használatra átadta. 27. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Elfizet számára fennálló lehetség, amely május 1- jét követen biztosítja, hogy (a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelen) elfizeti hívószámát megtartva, eredeti (átadó) mobilszolgáltatójával kötött Elfizeti Szerzdését megszüntetve új (átvev) mobilszolgáltatóval kössön Elfizeti Szerzdést Átadó szolgáltató Az az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek Elfizetje az Elfizeti Szerzdés megszüntetését, illetve módosítását követen az elfizeti számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át Átvev szolgáltató Az az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jövbeni Elfizetje az Elfizeti Szerzdés megkötésének keretében elfizeti számát egy másik szolgáltatótól áthozza Hordozott szám Az Elfizeti Szerzdésben szerepl elfizeti szám, amelyet az Elfizet megtart az átadó Szolgáltatótól az átvev Szolgáltatóhoz való áttéréskor Aktív szám Azon elfizeti hívószám, amelynek vonatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelen a szolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére Központi referencia-adatbázis Az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza a hordozott számmal kapcsolatos valamennyi olyan hívásirányítási információt, amelyet az adatbázis ködtetje a Szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát Számátadási idablak Az a külön jogszabályban 1 meghatározott idpontban kezd, megadott hosszúságú idtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött elfizeti szerzdés alapján a 1 A számhordozási központi referencia-adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM-rendelet 11/107. oldal

12 hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megsznik, és az átvev szolgáltatóval megkötött új elfizeti szerzdés alapján az átvev szolgáltatónál megkezddik. Ezen idtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet Hordozást jóváhagyó nyilatkozat A mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kívánt elfizeti számra vagy számokra vonatkozó, azok hordozását jóváhagyó nyilatkozat, amely a kézhezvételétl számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az átvev szolgáltatónál (hordozást jóváhagyó nyilatkozat hatálya). 28. SZÁMLÁZÁSI IDSZAK: A számlázási idszak azt az idszakot jelenti, amelyre a Számlás Elfizet számla ellenében köteles megfizetni az igénybe vett szolgáltatások díját az ÁSZF-ben rögzítettek szerint. A ciklus kezdnapja az Elfizeti Szerzdés megkötésének, illetve a szolgáltatások megrendelésének napja de nem szükségszeren azonos azzal. Amennyiben a ciklus kezdnapja nem egyezik meg a szerzdéskötés, illetve a szolgáltatás megrendelésének napjával, a Szolgáltató az idszakkal arányos tört havi díjat számláz ki, és arányos kedvezményt biztosít. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdnapnak megfelel. Az Elfizet számlázási idszakának kezdnapjáról az Értékesítési Pontokon, Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, valamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 29. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRL: Bármilyen módon (ATM-automatán, internetbankon vagy telebankon keresztül stb.) történ egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott elfizetés Elfizetje nevére és címére állít ki számlát. Szolgáltató általi ÁFA-s számla kiállítására a kuponfeltöltésrl (amennyiben a feltöltés az univerzális egyenlegre történik) kizárólag a feltöltés idpontjától számított 3 munkanap után, de maximum 2 hónapon belül van lehetség. A kiállított számlát Elfizet postai úton kapja meg. 30. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY: A Szolgáltató az Elfizetk, illetve az elfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a következ okmányok valamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolvány, vagy új típusú személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya. 31. SZOLGÁLTATÓ: A Telenor Magyarország Zártkören Mköd Részvénytársaság (székhelye: 2045, Törökbálint, Pannon út 1.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, amelyhez rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a távközlésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterével aláírt Koncessziós Szerzdésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel végzi. 32. SZOLGÁLTATÁS: Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás a 87/372/EGK Európa Tanácsi Irányelv és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekvenciatartományban. Közcélú) Mobil rádiótelefon szolgáltatás: olyan nyilvánosan elérhet telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely elfizetje - mobil rádiótelefon hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésrl indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátvitelre, valamint 12/107. oldal

13 az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid szöveges üzenetküldés, wap, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál. A GSM ajánlásai értelmében az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetk a távszolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykér hívások, fakszimileátvitel, SMS mobilállomáson végz ponttól pontig, SMS körözvényhívás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb). Mobilinternet szolgáltatás: Olyan nyilvánosan elérhet szolgáltatás, melynek igénybevételével e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely elfizetje a szolgáltató rádiótávközl hálózatának végpontjához csatlakoztatott berendezésével Internet Protokollon a nyilvános internet hálózattal kommunikálni képes, függetlenül attól, hogy az elfizet havi-, eseti- vagy forgalmi díjat fizet érte. A mobilinternet csomagok (tarifa- és szolgáltatáscsomagok), illetve a mobil rádiótelefon szolgáltatás külön-külön szolgáltatásként (más SZJ számon) kerülnek feltüntetésre a Szolgáltató számláiban Igénybevételi díjat elre fizet (a továbbiakban: kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti elfizeti szolgáltatást az erre külön rendszeresített Elfizeti Szerzdés megkötésével veheti igénybe az Elfizet, kivéve a ráutaló magatartással létrejött, illetve szóban kötött elfizetések esetét, amelyeknél nem történik írásos elfizeti szerzdéskötés. Az Elfizeti Szerzdés határozott idre jön létre az Igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás érvényességének idtartamára, az ÁSZF általános, valamint a kártyás elfizetésre vonatkozó különös szabályai szerint, a Díjszabásban foglalt rendelkezésekre tekintettel. - Az igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás aktiválásának határideje Írásbeli szerzdés esetén a szolgáltatás a megvásárlását követen maximum 3 napon belül automatikusan aktiválódik. Az aktiválás tényérl és a kezdegyenleg rendelkezésre állásáról a Szolgáltató rövid szöveges üzenetben értesíti az Elfizett. Szóbeli és a Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül, ráutaló magatartással történ szerzdéskötés esetén az aktiválás ideje megegyezik a szerzdéskötés idpontjával, az elfizeti jogviszony a díjmentesen hívható 171- es telefonszám, illetve a bármely hálózatból hívható, díjköteles as telefonszám felhívásával, valamint a Telenor Online/mydjuice (telenoronline.telenor.hu, oldalon történ regisztrálással a IV.1.3. pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásával jön létre. Express csomag megvásárlásakor az Elfizet a termék csomagolásán feltüntetett dátumtól számított 15 hónapon belül tud szóbeli, valamint Telenor Onlineon/mydjuice-on ráutaló magatartással Elfizeti Szerzdést kötni és szolgáltatást aktiválni. Az adott idszak leteltét követen a szolgáltatás aktiválása nem lehetséges. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Elfizeti Szerzdés fennállása alatt, a Szolgáltató és az Elfizet külön megállapodása alapján az egyenlegfeltöltés havi rendszerességgel automatikusan a ciklus elején, elre történik. Az els feltöltés idpontja a szerzdéskötés napja. A jogviszony határozatlan jellegébl adódóan az aktiválási határid az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. - Az igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás érvényességi ideje A szolgáltatást az Elfizet az egyenlegfeltöltést követen a Díjszabásban megállapított érvényességi ideig használhatja. Az érvényességi id azaz a szerzdés idtartama azonos vagy hosszabb érvényességi idej egyenlegfeltöltés esetén meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltkártya érvényességi idejére. Az igénybevételi díjat elre fizet szolgáltatás érvényességi idejérl részletesen az ÁSZF általános szabályainak 4.1. pontja rendelkezik. 13/107. oldal

14 Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás határozatlan idre jön létre. Az Elfizeti Szerzdés fennállása alatt a feltöltés havi rendszerességgel automatikusan elre történik. A ciklus idején a havi fix feltöltésen kívül a kártyás szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint lehet a kártyás egyenleget feltölteni, de az érvényességi idre vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiválásáról és érvényességérl az ÁFSZ törzsszövegének IV.1.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiválásának határideje megegyezik a számlás és a kártyás szolgáltatások aktiválásának határidejével. A jogviszony határozatlan jellegébl adódóan érvényességi id az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra nem alkalmazandó. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén kezdegyenleg, kezdcsomag, illetve csomag nincsen, így az azokra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak. Kártyás GPRS-alapú, adatforgalom alapján árazott mobilinternet szolgáltatások, tarifacsomagok a. számlázási egysége: Az az adatmennyiség, amelyre a forgalom a GPRS-kapcsolat végén vagy a szolgáltatásonként eltér inaktivitási id leteltét követen felkerekítésre kerül. b. inaktivitási ideje: Az a GPRS-kapcsolaton elért szolgáltatásoktól függ idintervallum, ami alatt ha nincs adatforgalom, akkor ezt követen a szolgáltatás használata 1 percig nem lehetséges. Ezt követen a foglalási egységbl esetlegesen el nem használt rész, a c. pontban leírtaknak megfelelen jóváírásra kerül a kártyás elfizetés egyenlegén. Ezután a szolgáltatás a GPRS-kapcsolat megszakítása nélkül újra használható. c. foglalási egysége: A kártyás elfizetés egyenlegébl elre GPRSszolgáltatásonként eltér adatmennyiség és/vagy annak megfelel összeg kerül lefoglalásra a GPRS forgalmi keretbl és/vagy az egyenlegbl. Az elre kifizetett GPRS forgalmi kerettel rendelkez (napi-, eseti-, vagy havidíjas) szolgáltatásoknál elször a GPRS forgalmi keret és ha nem elegend akkor az egyenleg kerül megterhelésre a foglalási egységgel. Amennyiben nem áll rendelkezésre egy foglalási egységnek megfelel forgalmi keret és/vagy egyenleg, az elérhet GPRS forgalmi keretnek/egyenlegnek megfelel kerül lefoglalásra. Amennyiben az Elfizet nem használta el a lefoglalt adatmennyiséget/összeget, az elhasznált adatmennyiséget a Szolgáltató az adott szolgáltatásnak megfelel számlázási egységekre kerekíti fel. A felkerekített adatforgalom a lefoglalt GPRS forgalmi keretbl és/vagy az annak megfelel összeg az egyenlegbl levonásra kerül. Ezt követen a Szolgáltató a különbséggel a kártyás elfizetés GPRS forgalmi keretét és/vagy egyenlegét megnöveli. A GPRS-kapcsolat megszakításakor a Szolgáltató kiszámlázza a forgalmazott adatmennyiség addig még ki nem számlázott részét a számlázási egységre kerekítve. Ha nem áll rendelkezésre egyenleg a további forgalmazáshoz a kártyás elfizetésen, akkor a szolgáltatás 1 percig nem használható. 14/107. oldal

15 Belföldön és külföldön is a fentieknek megfelelen történik a forgalom számlázása Új generációs igénybevételi díjat elre fizet (a továbbiakban: Új Generációs Kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti elfizeti szolgáltatást az erre külön rendszeresített Elfizeti Szerzdés megkötésével veheti igénybe az Elfizet. Az egyedi Elfizeti Szerzdés határozatlan idre jön létre. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra az ÁSZF kártyás szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az Elfizeti Szerzdés (ideértve az egyedi Elfizeti Szerzdés és az ÁSZF mellékleteit is) másként nem rendelkezik Igénybevételi díjat utólag fizet (a továbbiakban: számlás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe vehet elfizeti szolgáltatást az erre külön rendszeresített Elfizeti Szerzdés megkötésével veheti igénybe az Elfizet. Az Elfizeti Szerzdés határozatlan idre jön létre az Igénybevételi díjat utólag fizet szolgáltatás érvényességének idtartamára Emelt díjas szolgáltatás (EDSZ) és a MobilVásárlás szolgáltatás érvényességi ideje Az EDSZ es, es számokon, illetve rövidszámokon elérhet értéknövelt tartalomszolgáltatás, mely különböz távközlési csatornákon nyújtható. Ilyen különösen, de nem kizárólagosan: - SMS (SMS-tartalomszolgáltatás), - MMS (MMS-tartalomszolgáltatás) és - Hívás alapon. Az EDSZ, valamint a MobilVásárlás szolgáltatásokat az Elfizet az elfizetés megsznéséig veheti igénybe az Univerzális egyenleg feltöltését és/vagy a hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását követen Mobil-tartalomszolgáltatás A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, valamint az ÁSZF elírásainak megfelelen megkötött Elfizeti Szerzdés alapján nyújtott távközlési szolgáltatással együtt, a saját nevében vásárolt, valamint jogosult érvényesíteni az ellenértéket - Számlás Elfizetvel szemben annak Univerzális egyenlege, illetve hitelkerete, - Kártyás Elfizet esetén annak Univerzális egyenlege, - Új Generációs Kártyás Elfizet esetén pedig az Univerzális egyenlege, illetve a havi kerete terhére. A Mobil-tartalomszolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza MobilVásárlás szolgáltatás A MobilVásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Elfizeti mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak meg termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (változatlan formában) továbbértékesíteni és továbbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, valamint az ÁSZF elírásainak megfelelen megkötött Elfizeti Szerzdés alapján nyújtott távközlési szolgáltatással együtt, a saját nevében egy Kereskedl vásárolt, valamint jogosult érvényesíteni az ellenértéket az Elfizetvel szemben annak univerzális egyenlege terhére. Keresked az a Szolgáltatóval szerzdéses jogviszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Elfizetk a MobilVásárlás szolgáltatás igénybevétele útján megvásárolják. A MobilVásárlás szolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza. 15/107. oldal

16 33. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA: Jelenti különösen az Elfizet által indított vagy az Elfizetnél végzdtetett forgalom korlátozását, a Szolgáltatás minségi vagy más jellemzinek csökkentését.. A részletes rendelkezéseket a IV.3. pont tartalmazza. 34. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE: Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató általában mind az Elfizet által indított, mind az Elfizetnél végzdtetett hívásforgalmat szünetelteti. A részletes rendelkezéseket a IV.4. pont tartalmazza. 35. UMTS: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) vezeték nélküli adatátviteli rendszer (univerzális vezeték nélküli mobiltávközlési szolgáltatás). Nagy sebesség (2 Mbps), nagy kiterjedés, kétirányú vezeték nélküli adatátvitelt biztosító eljárás (WAN). 36. UNIVERZÁLIS EGYENLEG: Univerzális egyenlegnek nevezzük a Szolgáltató által meghatározott ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a Telenor Online-on/mydjuiceon keresztül, valamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain feltölthet egyenleget. Ezt az egyenleget az Elfizetk EDSZ-re, illetve MobilVásárlásra használhatják fel. A Kártyás és Új Generációs Kártyás Elfizetk mindemellett a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatásokat (alap- és kiegészít szolgáltatásokat) ezen egyenleg terhére is igénybe vehetik. Számlás elfizet esetén a Szolgáltató által biztosított Hitelkeret is az Univerzális egyenlegre kerül feltöltésre. Az Elfizeti Szerzdés megsznésekor az Elfizet felhasználatlan Univerzális egyenlegét a Szolgáltató utólag nem téríti vissza Univerzális egyenleg feltöltése Az Univerzális egyenleg feltöltése az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak nevezzük a Szolgáltató által meghatározott, az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon keresztül, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a Telenor Onlineon/mydjuice-on keresztül, valamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben (amennyiben az Elfizet nem kéri áfás számla kiállítását a helyszínen) végzett feltöltéseket. Az Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke és érvényessége megegyezik a Telenor-feltöltkártyák értékével és érvényességével. Ha az Elfizet által felhasználható összeg elfogy az Univerzális egyenlegérl, akkor egy újabb Univerzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnal töltheti fel azt. A kupon összege hozzáadódik a feltöltés eltti érvényes egyenleghez. Az Univerzális egyenleg több kuponnal is feltölthet. A MobilVásárlás szolgáltatás Számlás Elfizetk részére Univerzális egyenlegük és Hitelkeretük terhére vehet igénybe. A Számlás Elfizetk január 1-jétl kizárólag Univerzális egyenlegükre végezhetnek feltöltéseket. A Számlás Elfizetk az Emelt Díjas Szolgáltatásokat kizárólag ATM-automatáknál online módon, internetbankon és Telebankon, belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a Telenor Online-on/mydjuice-on keresztül, valamint a Szolgáltató bemutatótermeiben végzett feltöltések útján vehetik igénybe. A MobilVásárlás szolgáltatás Kártyás Elfizetk részére Univerzális egyenlegük terhére vehet igénybe. 16/107. oldal

17 Bármely Kártyás Elfizet az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, illetve belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával a Telenor Online-on/mydjuice-on keresztül, valamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain vagy egyéb módon végzett feltöltésekkel vehetik igénybe az EDSZ-t. 37. WELCOME, BON VOYAGE SMS, EU TÁJÉKOZTATÓ SMS Welcome SMS A Szolgáltató a hálózatára feljelentkez külföldi elfizetket üdvözl üzenetben (Welcome SMS) tájékoztatja a hálózatával kapcsolatos tudnivalókról Bon Voyage SMS A Szolgáltató a telephelyétl eltér országba való belépésükkor a külföldön barangoló elfizetinek SMS üzenetet küld (Bon Voyage SMS), amelyben tájékoztatja ket a társzolgáltató hálózata használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról EU tájékoztató SMS A Szolgáltató bármely EU-tagországba történ belépésükkor SMS üzenetben tájékoztatja külföldön barangoló Elfizetit a számukra kiszabható legmagasabb beszédhívás, SMS és adatforgalmi -díjakról. Az EU tájékoztató SMS szolgáltatás bármikor díjmentesen lemondható, illetve újból megrendelhet. 17/107. oldal

18 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Telenor Magyarország Zártkören Mköd Részvénytársaság a Pest Megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilvántartott zártkör részvénytársaság. A székhely levelezési címe: 2045, Törökbálint, Pannon út 1. Központi telefonszáma: Központi telefaxszáma: /107. oldal

19 III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 1. AZ ÁSZF CÉLJA: Az ÁSZF célja, hogy az Eht-nak, az Efsz-nek és az egyéb, a távközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelen az Elfizetk számára hozzáférhet módon és közértheten rögzítse a Szolgáltató általános szerzdési feltételeit. 2. AZ ÁSZF TÁRGYA: Az Általános Szerzdési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a vele szerzdéses kapcsolatba lép Elfizet között létrejöv szolgáltatási jogviszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Elfizet és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a szolgáltatással összefügg lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illeten a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági elírások, a Ptk-ban foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelen közzétett nemzetközi szerzdések és szabványok kötelez erej feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. 3. AZ ÁSZF TERÜLETI HATÁLYA: A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a mindenkori Besugárzási Területen nyújtja. A Szolgáltató a Besugárzási Területrl az Elfizet kívánságára bármikor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató Barangolási (roaming) szerzdések megkötésével biztosítja az Elfizet számára a külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybevételét is, a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetivel kötött Barangolási (roaming) szerzdések életbelépésérl (vagy azok szünetelésérl) honlapján folyamatosan tájékoztatja az Elfizett. 4. AZ ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA: A Szolgáltató az ÁSZF-et a Koncessziós Szerzdés rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelen adja ki és teszi közzé. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és valamennyi Elfizetre, aki a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére elfizeti jogviszonyba kerül, valamint az elfizetést az Elfizet felelssége alapján használókra (Felhasználók). Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése eltt létrejött Elfizeti Szerzdésekre is. A Szolgáltató az ÁSZF hatálybalépésérl az Elfizett közleményben tájékoztatja, amelyet közzétesz Értékesítési Pontjain is. Amennyiben az Elfizet a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az ÁSZF, illetve annak módosulásai a közleményben megjelölt idpontban kiegészíti vagy felváltja a korábban létrejött Elfizeti Szerzdéseket. 19/107. oldal

20 IV. AZ ELFIZETI JOGVISZONY 1. AZ ELFIZETI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE 1.1 Az Elfizeti jogviszony létrejötte írásbeli elfizeti szerzdéssel Az Elfizeti Szerzdés alapján az elfizeti hozzáférést nyújtó Szolgáltató a felek eltér megállapodása hiányában az érvényes Elfizeti Szerzdés megkötésének idpontjától számított maximum 3 napon belül vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Elfizet részére. Az Elfizet továbbá a szerzdés idtartama alatt igénybe veheti a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat is a szerzdés feltételei szerint. Az elfizeti jogviszony az Elfizeti Szerzdésnek az Elfizet és a Szolgáltató általi aláírásával, illetve a Szolgáltató mindenkor érvényes Díjszabásában meghatározott elre fizetend díjak kiegyenlítésével jön létre. A Szolgáltatót az Elfizeti Szerzdés létrejötténél megbízottai (Telenor Partnerek, Telenor nevében eljáró, jogosultságát igazoló más személy) is képviselhetik. Az Elfizeti Szerzdés írásban köthet meg. A Szolgáltató, illetve megbízottai a szerzdés megkötésével egyidejleg kötelesek az egyedi Elfizeti Szerzdést, az ÁSZF kivonatát, valamint az Elfizet kérésére az ÁSZF egy példányát az Elfizet rendelkezésére bocsátani A szerzdés megkötéséhez szükséges dokumentumok: Az Elfizeti Szerzdés megkötéséhez szükséges dokumentumokról az ÁSZF 7. sz. melléklete rendelkezik, kivéve a számhordozási eljárást, amelynek esetében az azonosításhoz szükséges dokumentumokat az ÁSZF Törzsszövegének 9.1. pontja tartalmazza Nem minsül új Elfizeti Szerzdés megkötésének: az áttérés számlás elfizetésrl kártyás elfizetésre, az áttérés kártyás elfizetésrl számlás elfizetésre, az elfizet személyének megváltoztatása (átírás), a tarifacsomag-váltás, a szolgáltatásváltás, a mobiltelefonszám cseréje, a SIM-kártya cseréje, az Elfizeti Szerzdés egyéb módosítása A szerzdés megkötéséhez az alábbi elfizeti adatok szükségesek: a) Magánszemélyek esetén: név, születési név; születési hely, id; anyja leánykori neve; személyi igazolvány száma/útlevél száma/jogosítvány száma és lakcímkártya száma; állampolgárság; állandó lakóhely/külföldi Elfizet esetén tartózkodási hely; egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függen; korlátozottan cselekvképes személy esetén a törvényes képvisel adatai. b) Cégek, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók 2 esetén: cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve; cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma; bankszámlaszám, adószám; székhely. 2 Egyéni vállalkozók esetén a magánszemélyekre vonatkozó elfizeti adatok is szükségesek az Elfizeti Szerzdés megkötéséhez, valamint bankszámlaszám megadása számukra nem kötelez. 20/107. oldal

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/a. Melléklet A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.2. Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Hatályos: 2014.08.01. 1/16

Hatályos: 2014.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2014. augusztus 1. napjától

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK Tartalomjegyzék I. II.

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére

Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére 1 Az üzletszabályzat 2. számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.31. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.31

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. március 1-jétől Készítés időpontja: 2016.02.29. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A MOBILTELEFON ÉS MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014. évi adatok) 2015. november

Kitöltési útmutató. A MOBILTELEFON ÉS MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014. évi adatok) 2015. november Kitöltési útmutató A MOBILTELEFON ÉS MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014. évi adatok) 2015. november TARTALOM FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 4 FOGALMAK... 6 KITÖLTÉSI

Részletesebben

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása Hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 1. Alapszolgáltatások (Távszolgáltatások és Hordozószolgáltatások)

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/073/2013. Iktatószám: Vj/073-36/2013. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az üzemeltető adatai Cégnév: Tectron Kft. Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary. Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary Adószám: 11139234-2-08 Közösségi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Közlemény. 1. A Díjszabás A. fejezet 8. és a B. fejezet 13. pontjában a Díjkorlátos Küldött emelt

Közlemény. 1. A Díjszabás A. fejezet 8. és a B. fejezet 13. pontjában a Díjkorlátos Küldött emelt Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 1-i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Vodafone ÁSZF 1. számú Díjszabás

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak...

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak... Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Az üzletszabályzat 2. számú melléklete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Dokumentum Készítés dátuma 2010. november 05. Utolsó módosítás 2011. december 1. Hatályba lépés kelte

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági telefon szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Az üzletszabályzat 2. számú melléklete A jelen

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

2011. február 1-től hatályos

2011. február 1-től hatályos 2 A/9 melléklet Multipont promóció részvételi feltételei egyéni előfizetők részére 2011. február 1-től hatályos A promóció rövid leírása Azon személyek, akik OTP Multipont bankkártyával rendelkeznek, a

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA NETregator Internet ÁSZF KIVONAT 2015. december 7. A NETREGATOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA A NETregator Kft. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-176/2005/40. Iktatási szám: AM/184/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Centrum Parkoló Rendszer Parkolás Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhetı a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók

Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók Üzleti Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalom 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Akciók... 3 2.1 Office 365 Vállalati Prémium akció... 3 2.2 Vodafone

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet havidíjas lezárt Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások 2 Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT DÍJCSOMAGOK DÍJAI...

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.21. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.21. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.17. Tartalomjegyzék

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben