Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére"

Átírás

1 Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Jelen díjszabás szeptember 1. napjától érvényes és hatályos Az előfizetői szerződés megkötésekor hatályos példányát felek az egyedi előfizetői szerződéshez 1. számú mellékletként csatolják. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen díjszabásban foglalt díjait, valamint a díjszabás feltételeit részben vagy egészben módosítsa az irányadó jogszabályokkal és hatósági rendelkezésekkel összhangban. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Az előfizetői szerződés alapján fizetendő díjak Alapvető szolgáltatási díjak A választható Domino díjcsomagok, és az azokhoz kapcsolódó díjak Domino Aktív, Domino Nap, Domino7, Domino, Domino SMS, Domino Egyenlítő díjcsomagok díjai Domino 5 díjcsomag díjai Domino iwiw díjcsomag díjai Paletta szolgáltatáscsomag/csomagkedvezmény keretében igénybe vehető Domino díjcsomagok Mobilinternet díjak Mobilinternet díjcsomagok (külön SIM kártyával igénybe vehető mobilinternet csomagok) díjai Domino Net díjai Domino Web díjai Hang díjcsomag és Domino Net mellé igénybe vehető mobil internet szolgáltatás díjai Időszaki díj mentes (Net Start, Domino NapiNet 1 GB) szolgáltatás díjai Napidíjas adatdíjcsomagok Lezárt díjcsomagok díjai Hangszolgáltatás lezárt díjcsomagjai, és az azokhoz kapcsolódó díjak Paletta szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető lezárt Domino díjcsomagok Lezárt mobilinternet csomagok/szolgáltatások díjai Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek Domino díjcsomagokhoz kapcsolódó egyes kedvezmények díjai Domino7 Extra kedvezmény Domino Nap Plusz kedvezmény T-Percek kedvezmény Domino Friends kedvezmény Családbarát kedvezmény SMS csomagok SMS Te+Én kedvezmény MMS Te+Én kedvezmény Egyéb igénybe vehető szolgáltatások díjai Telefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatások díjai Hívásátirányítás díjai Videotelefon szolgáltatás és videotelefon hívásátirányítás díjai Hangposta szolgáltatás díjai Üzenetküldéshez kapcsolódó szolgáltatások díjai MMS szolgáltatás (alkalmazás) díjai Info SMS és info MMS szolgáltatás díjai t- szolgáltatás díjai Székhely Cégjegyzékszám 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cg szám alatt

2 Hangposta csomag díjai Egyéb Internet ajánlatok (hozzáférések) díjai T-Mobile HotSpot szolgáltatás díjai Adat- és faxküldés lehetősége WAP forgalmi díjak Egyéb kiegészítő szolgáltatások díjai Mobil TV szolgáltatás díjai Dallamcsengő szolgáltatás díjai Digitális tartalomszolgáltatás díjai Mobil Vásárlás szolgáltatás díjai Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak Pozícionáláson alapuló szolgáltatások díjai Egyéb eseménydíjak Tartalom szolgáltatás díjai Tartalom SMS díjai Fogadott emeltdíjas SMS díjai Emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatás díjai Emeltdíjas MMS díjai Fogadott emeltdíjas MMS díjai Emeltdíjas perc alapú hang- és videotelefon szolgáltatás díjai Emeltdíjas eseménydíjas hangszolgáltatások díjai Interaktív szolgáltatások felhívásának díja Lakossági adománygyűjtő szolgáltatások Egyéb lezárt kiegészítő szolgáltatások (csomagok) díjai Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai Külön hívószámon elérhető szolgáltatások percdíjai és eseménydíjai Információs Szolgáltatások díjai Egyéb díjak Külföldre irányuló hívások díjai Külföldre irányuló hívások percdíja (+, 00, előhívószám esetén) Műholdas szolgáltatás hívásainak percdíja Roaming (nemzetközi barangolás) szolgáltatás díjai Az Európai Unió területén érvényes, EK rendelettel szabályozott roaming díjak Domino Roaming és a Domino Roaming Direkt roaming szolgáltatások díjai Hívásindítás külföldről Domino Roaming szolgáltatás igénybevétele esetében Domino Roaming Direkt szolgáltatás igénybevétele esetében Hívásfogadás percdíja SMS-szolgáltatás díjai Internet használat díjai roaming helyzetben (Adatforgalom /GPRS, EDGE, 3G/HSDPA/ alapú szolgáltatások használatának díjai) Napi és hetidíjas Travel & Surf roaming adatdíjcsomagok Forgalmi díjas roaming adatdíjcsomagok World GPRS World GPRS Limit Egyéb igénybevehető roaming szolgáltatások díjai: Videotelefon Roaming szolgáltatás díjai Különleges hívószámok felhívása külföldről: MMS-szolgáltatás (alkalmazás) díjai Hangpostás Egyéb, kódok elküldésével igénybe vehető szolgáltatások Értesítés roaming limitről Megjegyzések... 26

3 3 1. Általános rendelkezések 1.1. Az árak tartalmazzák a 27%-os áfát Az egyedi Előfizetői Szerződés és az Általános és Domino Üzletszabályzat alapján az Előfizetőt a Szolgáltatóval szemben díjfizetési kötelezettség terheli az ott meghatározottak, illetve a jelen díjszabás feltételei. A jelen Domino Díjszabás alapján a Szolgáltató az alábbi Domino szolgáltatási díjakat érvényesíti a Magyar Telekom magyarországi mobilhálózatában az Előfizetővel szemben A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások alapesetben az Előfizető díjcsomagja, azaz alapdíjas szolgáltatásként díjazódnak. A díjszabásban elkülönítetten szerepelnek azon, nem alapdíjas szolgáltatási díjak, melyek alapján a Szolgáltató nem az Előfizető díjcsomagja, hanem attól eltérő, meghatározott díjazással számláz, kivéve, ha a díjszabás kifejezetten másként nem rendelkezik. Emellett a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények, akciók kifejezett eltérő rendelkezés hiányában kizárólag az Előfizető díjcsomagja díjazott szolgáltatásokra és belföldre, belföldi előfizetőkre vonatkoznak A Domino szolgáltatás összes díját az Előfizető a szolgáltatás csomag vásárlásakor, valamint feltöltési lehetőségek igénybevétele esetén előre fizeti. Az Előfizetői Szerződés időbeli hatálya alatt a Szolgáltató az Előfizetők részére szolgáltatási-díjcsomagok biztosítását vállalja. Az Előfizetői (SIM) Kártya feltöltéskor, vagy azt követően amennyiben az Előfizető egyenlege ezt lehetővé teszi egy alkalommal lehetséges a meglévő díjcsomagról áttérés (átváltás) másik, arra alkalmas díjcsomagra, azaz két feltöltés között legfeljebb egyszer Amennyiben az Előfizető a Magyar Telekom magyarországi mobil hálózatát veszi igénybe, a Szolgáltató forgalmi díjat csak az Előfizető által kezdeményezett hívások után számít fel Az előfizető által megrendelt időszaki díjas szolgáltatásokat a Szolgáltató felfüggeszti, amennyiben az előfizető egyenlege nem elégséges az adott szolgáltatás díjának levonásához. Feltöltéskor az egyenleg miatt felfüggesztett időszaki díjas szolgáltatásokat automatikusan visszaaktiváljuk az új egyenleg erejéig Jelen díjszabás hatálya alapvetően a Magyar Telekom magyarországi mobilhálózatából bonyolított belföldi forgalomra terjed ki. A külföldre irányuló, illetve nemzetközi roaming keretében külföldön igénybe vett szolgáltatás díjait a díjszabás részben tájékoztatásul tartalmazza (így különösen 6-os és a 7-es pont). Jelen díjszabásban a mobil internet szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak (mobil internet csomagok és adat díjcsomagok díjai) tájékoztatásul kerülnek feltüntetésre, a mobil internet szolgáltatás igénybevételi feltételeit a T-Mobile Internet ÁSZF tartalmazza A hálózaton belüli kifejezést kizárólag a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatán (a továbbiakban: Magyar Telekom magyarországi mobil hálózatán) belül indított és abban végződtetett alapvető szolgáltatásokra vonatkozóan kell érteni. A vezetékes hálózatba irányuló kifejezést a Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött hálózatában és bármely más belföldi vezetékes hálózatban végződtetett alapvető szolgáltatásra vonatkozóan kell érteni. A más mobil hálózat kifejezés alatt kell érteni minden, a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatán (a továbbiakban: Magyar Telekom magyarországi mobil hálózatán) kívüli, belföldi mobil hálózatot, valamint a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatát használó egyéb mobil szolgáltatók bérelt hálózatát is Az Általános és Domino Üzletszabályzat i szóbeli szerződéskötéssel igénybe vehető termékek: Domino Quick, Domino 5 Quick, Domino Web, Domino Web Quick és Domino Net. A Domino 5 Quick termék kezdő díjcsomagja a Domino 5. A Domino Quick termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg, amelyek listája megtalálható a internet oldalon Az adott időszakban igénybe vett szolgáltatásokhoz és kedvezményekhez tartozó bennefoglalt forgalom kizárólag belföldön használható fel alapvető szolgáltatásokra (ha az előfizetői szerződésből más nem következik), valamint a fel nem használt forgalmak (perc, adatmennyiség, SMS, MMS, stb.) nem vihetők át a következő időszakra Az alapvető szolgáltatás díjainak mérése Az idő alapú forgalom mérése 60 másodperces egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. A forintszámlán a 60 másodperces és annál rövidebb hívások esetében 60 másodperc díját kell fizetni. Minden megkezdett egység díjköteles. Az alkalmi díjas hívások minden esetben kiszámlázásra kerülnek, függetlenül a hívás időtartamától. Azoknak a hívásoknak a díjazása, melyeket a napszak végén kezdeményeztek és a következő napszakba átnyúlnak, az egyes napszakok alapján történik. A 60 másodpercre való kerekítés a hívás indítása i napszak díja történik. Az előfizető számláján az egyenleget szabályos kerekítéssel, egész forintban vezetjük. Domino Maraton díjcsomag esetében a percszámlán a forgalmi díjak mérése a hívás hosszától függetlenül másodperces egységekben történik Az adat alapú forgalom mérése általában 10 KB-os egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. A Szolgáltató a GPRS-kapcsolat során forgalmazott adatmennyiséget a kapcsolat kezdetétől számítva a kapcsolat végéig méri. A Szolgáltató hálózatában forgalmazott adatmennyiséget a Szolgáltató kapcsolatonként, naponta és azon belül a díjszabás i időzónánként külön összesíti és az adott napszakra érvényes díj számlázza ki. Az egyidőben, párhuzamosan kialakított, de különböző célú adathozzáférések forgalmának mérése, kerekítése és számlázása egymástól függetlenül történik Az alábbi szolgáltatás(ok) nem megújuló(ak), vagyis az időszaki díjjal lefedett időtartam elteltét követően a szolgáltatás igénybevételéhez ismételt aktiválás és ezzel egyidejűleg a vonatkozó időszaki díj ismételt megfizetése szükséges: MobilTV Napi csomag Lezárt díjcsomagok: a díjcsomag az azt igénybe vevő felhasználók részére az érintett előfizetői szerződésük tekintetében érvényben marad, de ezen díjcsomagok már nem választhatóak Rendelkezésre állási és hívószám-lekötési idő A rendelkezésre állási idő 366 nap, kivéve az 1500 Ft értékű feltöltést, ahol 180 nap, illetve a Ft értékű feltöltést, ahol 488 nap. A feltöltésekhez kapcsolódó rendelkezésre állási idők nem adódnak össze, mivel a rendelkezésre állási idő mindig a feltöltés napjától kezdődik. Amennyiben a feltöltés olyan értékben történt, melynek feltöltése esetén a rendelkezésre állási idő rövidebb lenne a feltöltés előtti rendelkezésre állási időnél, akkor az eredeti rendelkezésre állási idő marad érvényben. A hívószám-lekötési idő 90 nap, mely a rendelkezésre állási idő lejárta után kezdődik. (A rendelkezésre állási idő lejártával Ön a számláján esetlegesen megmaradt egyenleget elveszíti.) A hívószám-lekötési idő alatt Ön nem indíthat, és nem fogadhat hívásokat, de hívószámát megtartja, s ha feltölti számláját, ismét igénybe veheti a Domino szolgáltatást. A hívószám-lekötési idő lejártával a hívószám megszűnik, s a szolgáltatás csak új SIM- illetve készülékcsomag megvásárlása útján vehető igénybe! Domino Basic: A SIM csomag tartalmaz 1 db SIM kártyát 2700 Ft értékű mobilhasználattal, 366 napos rendelkezésre állási idővel. Domino Quick: A termék tartalmaz 1 db SIM kártyát 1800 Ft értékű mobilhasználattal, 366 napos rendelkezésre állási idővel.

4 4 A Domino Quick termék kezdő díjcsomagja a Domino Nap. A Domino Quick termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg, amelyek listája megtalálható a internet oldalon. Domino Web: A termék tartalmaz 1 db SIM kártyát, 2000 Ft egyenleggel, 366 napos rendelkezésre állási idővel. Bevezetésre kerülnek a Domino 5 SIM csomagkonstrukciók. A SIM csomag ára tartalmaz 1 db SIM kártyát, a konstrukciótól függő mértékű mobilhasználatot, 366 napos rendelkezésre állási idővel. Bevezetésre kerülnek a Domino 5 Quick konstrukciók. A SIM csomag ára tartalmaz 1 db SIM kártyát, a konstrukciótól függő mértékű mobilhasználatot, 366 napos rendelkezésre állási idővel. A Domino 5 SIM csomagok kezdő díjcsomagja a Domino 5. A Domino 5 Quick termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg, amelyek listája megtalálható a internet oldalon Internet hozzáférés feltételei Szolgáltató a T-Mobile nyilvánosan elérhető adathálózati szolgáltatás és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek pontja alapján az internet hozzáférés feltétele, hogy az Előfizető Domino egyenlegén minimum 15,-Ft-tal vagy időszaki díjas adat egyenleggel rendelkezzen. A Domino egyenleg feltöltését követően az internet ismételten hozzáférhetővé válik Jelen díjszabás 4.4-es pontjában meghatározott kategóriákba sorolt, vagy más nem az Előfizető díjcsomagja díjazott szolgáltatások igénybevételénél a Szolgáltató által nyújtott kedvezmények (pl.: az egyes szolgáltatáscsomagokban foglalt és leforgalmazható, hálózaton belüli SMS-ek) nem érvényesíthetőek Domino díjcsomaggal díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások Hívószám-kijelzés és hívószám-küldés A Hívószám-kijelzés és hívószám-küldés szolgáltatások díjmentesek, a Domino központ Szolgáltatások beállítása menüpontjában állíthatók be. Hívástartás, Konferenciabeszélgetés, Hívásvárakoztatás díjai Hívástartás Konferenciabeszélgetés Hívásvárakoztatás A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1-es pontban közölttel. Díjmentes Díjmentes Díjmentes Hangpostás A szolgáltatás díjmentesen áll az előfizetők rendelkezésére. A Hangpostás felhívásának díja a pont kerül kiszámlázásra Figyelem! A Hangpostás vezetékes telefonról való felhívásának díjazása a vezetékes szolgáltató díjszabása történik. Hívásértesítő A szolgáltatás díjmentesen áll az előfizetők rendelkezésére. A Hívásértesítő szolgáltatás részletes igénybevételi feltételei az Általános és Domino üzletszabályzat törzsszövegében érhetőek el Segélykérő és egyéb ingyenesen speciális hívószámok Előfizetői kártya nélkül is általános segélykérő 112 Domino központ 1777 Domino számlafeltöltés 1778 Hibabejelentő (más hálózatból Belföldi kék szám díjazása ) 1430 Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Magyar Autóklub segélyszolgálat 188 Domino Quick és Domino Net termék ügyfelek részére az adategyeztetéshez fenntartott hívószám Éppen aktuális új szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkért kérjük, hívja a 1777-es vagy 1430-as telefonszámot! A Szolgáltató hálózatában 3G/HSDPA/HSUPA technológiára jellemző névleges sebességek: letöltés: 7,2 Mbit/s, feltöltés 1,4 Mbit/s. A Szolgáltató hálózatában 3G/HSPA+ technológiára jellemző névleges sebességek: letöltés: 21 Mbit/s, feltöltés 5,7 Mbit/s Mbit/s. A Szolgáltató hálózatában mobilinternet szolgáltatásra az adott technológiához tartozó ellátási területen belül az esetek 80%-ban garantált le és feltöltési sebességek különböző technológiákon: 2G/GPRS: 30 kbit/s / 8 kbit/s, 3G(R99): 150 kbit/s / 150 kbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA: 2000 kbit/s / 800 kbit/s. Az előre fizetett Domino mobilinternet díjcsomagokkal és hang díjcsomag mellé választható internet csomagokkal az LTE 1800 hálózat nem vehető igénybe Mobilinternet szolgáltatás esetén a mobilinternet szolgáltatás vonatkozásában a kínált sávszélességre és az ehhez tartozó garantált le- és feltöltési sebességre vonatkozó egyedi szolgáltatás minőségi követelmény célértékei az Üzletszabályzat 6. számú mellékletében kerültek meghatározásra.

5 5 2. Az előfizetői szerződés alapján fizetendő díjak Alapvető szolgáltatási díjak Alap belépési díj: Belépési díj Domino Quick termék esetében Belépési díj Domino Net és Domino Web termék esetében 0 Ft 1050 Ft 990 Ft Egyszeri SIM kártya használati díj: Domino készülékes csomagban lévô SIM kártya esetén Készülékvásárlás nélküli Domino szerződéskötés esetén 1650 Ft 1350 Ft Szolgáltatási egységdíj: mindenkor érvényben lévő feltüntetett feltöltési érték és a Domino szolgáltatás csomagon feltüntetett érték. A szolgáltatási egységdíj a vásárláskor, illetve feltöltéskor fizetendő díj, mely, mint rendelkezésre állási díj a Rendelkezésre állási idő alatt a Hívószám lekötési idő kezdő napjáig hívásfogadásra jogosít, illetve letelefonálható. A Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó havidíjas előfizetői szerződés Domino szerződéssé alakításának feltétele egy 2700 Ft-os kezdő feltöltés igénybevétele (mely 365 napos rendelkezésre állási időt is biztosít) A választható Domino díjcsomagok, és az azokhoz kapcsolódó díjak Domino Aktív, Domino Nap, Domino7, Domino, Domino SMS, Domino Egyenlítő díjcsomagok díjai A belföldre irányuló hívások díja percenként a (külön hívószámon elérhető szolgáltatások ld. 5.-ös pont kivételével) az alábbiak, Ft Időszaki díj 560 Ft (3) Hálózaton belüli percdíjak Domino Aktív Domino Nap Domino7 Domino Domino SMS Domino Egyenlítő Csúcsidőben 32 Ft 46 Ft 86 Ft 65 Ft 77 Ft 76 Ft Kedvezményes időszakban 20 Ft 46 Ft 28 Ft 45 Ft 36 Ft 36 Ft Hétvégén 20 Ft 46 Ft 28 Ft 45 Ft 36 Ft 36 Ft Éjszaka 20 Ft 46 Ft 16 Ft 37 Ft 36 Ft 36 Ft Vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíjai Csúcsidőben 32 Ft 47 Ft 96 Ft 94 Ft 99 Ft 76 Ft Kedvezményes időszakban 20 Ft 47 Ft 28 Ft 45 Ft 99 Ft 36 Ft Hétvégén 20 Ft 47 Ft 28 Ft 45 Ft 99 Ft 36 Ft Éjszaka 20 Ft 47 Ft 28 Ft 37 Ft 99 Ft 36 Ft Más mobilhálózatba irányuló hívások percdíjai Csúcsidőben 42 Ft 47 Ft 96 Ft 94 Ft 99 Ft 76 Ft Kedvezményes időszakban 32 Ft 47 Ft 39 Ft 94 Ft 99 Ft 36 Ft Hétvégén 32 Ft 47 Ft 39 Ft 83 Ft 99 Ft 36 Ft Éjszaka 32 Ft 47 Ft 39 Ft 83 Ft 99 Ft 36 Ft Kedvezményes időszak Hétvége Éjszaka Csúcsidő T-Mobile előfizetőnek küldött SMS Más mobil hálózatba küldött SMS Külföldi számra küldött SMS Munkanapokon 20h-22h között Szombat 0h-tól vasárnap 24h-ig, valamint ünnepnapokon Munkanapokon 22-24h, Illetve 0-07h között Munkanapokon 07-20h között Díjmegállapítás alapjául szolgáló időszakok Munkanapokon 2 20h-22h között Péntek 0h-tól vasárnap 24h-ig, valamint ünnepnapokon Munkanapokon h illetve 0-07h között Munkanapokon h között SMS küldés díjai (Ft/db) Választható 1 Munkanapokon 20-22h között Szombat 0h-tól vasárnap 24h-ig, valamint ünnepnapokon Munkanapokon 22-24h, Illetve 0-07h között Minden egyéb időben Munkanapokon 22-24h, illetve 0-07h között Munkanapokon 07-20h között 36 Ft 38 Ft 25 Ft 37 Ft 26 Ft 37 Ft 36 Ft 46 Ft 36 Ft 45 Ft 26 Ft 45 Ft 63 Ft 63 Ft 46 Ft 63 Ft 44 Ft 63 Ft (1) A Domino díjcsomag esetében a kedvezményes időszak az alábbiak választható: munkanapokon 07-11h, munkanapokon 12-15h, munkanapokon 20-22h között. Alapbeállításként a 20-22h időszak szerepel. A választott időszak az aktiválást követően egy alkalommal, ezt követően két feltöltés között egy alkalommal megváltoztatható. A kedvezményes időszak kiválasztása a Domino Központ (1777) Szolgáltatások beállítása menüpontjában lehetséges. (2) Domino7 díjcsomagban péntek kivételével. (3) Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával, illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta kerül sor. A Domino Aktív

6 6 díjcsomagot a 1777-es szám felhívásával, a díjcsomagváltás almenüben lehet igénybe venni. Amennyiben a 30 nap leteltét követően a Domino kártya egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő összeg az időszaki díj ismételt levonására, akkor a fennmaradó egyenleg továbbra is a Domino Aktív díjszabása alapján használható fel. Az egyenleg feltöltése esetén a 560 forintos időszaki díj a feltöltéstől számított újabb 30 napra levonásra kerül. Az időszaki díj díjcsomagváltás és deaktiválás esetén is 30 napra fizetendő, függetlenül a díjcsomaggal igénybevett napok számától Domino 5 díjcsomag díjai Percdíjak (Ft/perc) 5 választott, belföldi alapdíjas, bármely hálózatba tartozó mobil vagy vezetékes szám, minden időszakban 32 Ft Egyéb belföldi alapdíjas számok, minden időszakban SMS küldés díjai belföldön (Ft/db) 5 választott, belföldi alapdíjas, bármely hálózatba tartozó mobil vagy vezetékes szám, minden időszakban 32 Ft Egyéb belföldi alapdíjas számok, minden időszakban Külföldi hálózatba küldött SMS díja Bennefoglalt Go!NapiNet* Adathasználat 49 Ft 49 Ft 63 Ft 195 Ft / 10 MB *Amennyiben az előfizető úgy választja a Domino 5 díjcsomagot, hogy már rendelkezik valamilyen adat-díjcsomaggal (kivéve Netstart), akkor azt a meglévő adatdíjcsomagját használja tovább a Domino 5 díjcsomaggal, tehát ez esetben a Domino Go!NapiNet nem kerül bekapcsolásra. A díjcsomagban aktív a Domino Go!NapiNet adatdíjcsomag, amely Előfizető/Számlafizető kérésére az önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon kikapcsolható vagy más adatdíjcsomagra váltható. Egyéb adatdíjcsomagra töténő váltás, majd az új adatdíjcsomagnak a lemondása esetén a Go!NapiNet adatdíjcsomag aktiválódik újra. A Domino 5-tel a Net Start adatdíjcsomag nem elérhető. Amennyiben Net Start-ot használó ügyfél Domino 5 díjcsomagra vált, a Net Start adatszolgáltatás törlődik és helyette a Domino Go!NapiNet aktiválódik. A Domino 5 díjcsomag számlázása egyperces mérési egységen történik. Az előfizető jogosult választása összesen öt hálózaton belüli vagy hálózaton kívüli alapdíjas számot 29 Ft-os percdíjon hívni. Az 5 választott szám beállítására az előfizetőnek lehetősége van a megrendeléskor személyesen, illetve a továbbiakban pedig személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, a telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon vagy a My T-Mobile oldalon ( keresztül. Az 5 választott számot módosítani csak az 5 szám megadását követően van mód. Az 5 választott számon feltöltésenként egy alkalommal, egy szám erejéig van lehetőség módosításra, személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon. A roaming díjak, valamint minden egyéb, a Domino 5 díjcsomag díjainál fel nem sorolt díjak az Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező, mindenkor hatályos díjszabás fizetendőek. A pontban nem szabályozott feltételekre a Domino Nap díjcsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos díjszabásban szereplő feltételek vonatkoznak. A Domino 5-tel igénybe vehető szolgáltatások listája megegyezik a Domino Nap-pal igénybe vehető szolgáltatások listájával. Ez alól kivételt képez a Domino Friends és a Domino Nap Bónusz, amelyek Domino 5 díjcsomaggal nem vehetők igénybe. A hívószámkijelzés a Domino 5 díjcsomagban bennefoglalt szolgáltatás. Amennyiben Előfizető/Számlafizető igénybe veszi a Telekom Kapcsolat Program i Arany vagy Platina kiemeltségi szintű ügyfeleknek járó Te+Én Plusz kedvezményt, oda is megadhatja a Domino 5-tel kedvezményesen 5 szám valamelyikét, amelyek hívására mindkét kedvezmény érvényesíthető Domino iwiw díjcsomag díjai* Időszaki díj Percdíjak (Ft/perc) iwiw díjcsomaggal rendelkezők irányába Egyéb hálózaton belüli irányba és más mobil szolgáltatók irányába SMS küldés díjai (Ft/db) SMS díj minden iwiw díjcsomaggal rendelkező előfizető irányba Egyéb hálózaton belüli irányba és más mobil szolgáltatók irányába Külföldi számra küldött SMS 520 Ft 19 Ft 41 Ft 19 Ft 41 Ft 63 Ft Igénybevétel feltételei: A díjcsomag megrendelése kizárólag az iwiw.hu portálról lehetséges. Egy aktív iwiw tagsághoz egy díjcsomag igényelhető. Amennyiben az [origo] Média és Kommunikációs Zrt. az iwiw díjcsomaggal rendelkező ügyfél iwiw díjcsomaghoz kapcsolt iwiw.hu portálon regisztrált felhasználót törli vagy ezen ügyfél a törlést maga hajtja végre, a Szolgáltató az iwiw díjcsomagot Domino díjcsomagra váltja át. Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával, illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta kerül sor. Amennyiben a 30 nap leteltét követően a Domino kártya egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő összeg az időszaki díj ismételt levonására, akkor a fennmaradó egyenleg továbbra is a Domino iwiw díjszabása alapján használható fel. Az egyenleg feltöltése esetén az 520 forintos időszaki díj a feltöltéstől számított újabb 30 napra levonásra kerül. Az időszaki díj díjcsomagváltás és deaktiválás esetén is 30 napra fizetendő, függetlenül a díjcsomaggal igénybevett napok számától. * A díjcsomag igénybevétele esetén a következő szolgáltatások nem vehetők igénybe: SMS Te+Én, Te+Én Plusz kedvezmény, Domino Friends. Részletes igénybevételi feltételekről a megjegyzések pontban 1 tájékozódhat Paletta szolgáltatáscsomag/csomagkedvezmény keretében igénybe vehető Domino díjcsomagok A díjcsomagok önállóan nem vehetőek igénybe, a kedvezményrendszer/csoportkedvezmény teljeskörű, részletes feltételeit a Paletta feltételrendszer illetve a Paletta promóciós nyilatkozatok tartalmazzák. Paletta M100; Paletta L100; Paletta M200; illetve Paletta L200 csomagkedvezménnyel igénybevehető díjcsomagok: Domino Paletta 100 Domino Paletta 200 Havi díj 2800 Ft 4800 Ft A díjcsomagba foglalt, havonta lebeszélhető perc

7 7 Bennefoglalt belföldi adatforgalom (Go!Net M és L) 100 MB 500 MB A lebeszélhető percek felhasználhatóak A lebeszélhető percek T-Mobile hazai hálózatából indított hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba irányuló normál díjas, valamint belföldi, alapdíjas mobilhívószámok hívására használhatóak fel. A lebeszélhető percek videó hívásra nem használhatók Minden további perc díja 30,48 Ft 25,4 Ft Hálózaton belül, és más mobil hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) SMS küldés díja 30,48 Ft 25,4 Ft Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 56,9 Ft 56,9 Ft Az adott hónapban föl nem használt percek és adatmennyiség nem vihető át a következő hónapra. A lebeszélhető percek videó hívásra nem használhatók. A díjcsomagban foglalt adatmennyiséget biztosító kedvezményes GoNet M és GoNet L adatdíjcsomagok a Domino Paletta 100 és 200 díjcsomagok kötelező elemei. A benne foglalt szolgáltatások és azok díjazása Domino Paletta 100, Domino, illetve Paletta 200 díjcsomagok esetében megegyezik a Domino Nap díjcsomag esetében kínált szolgáltatásokkal, illetve azok díjaival. A Paletta S/M/L/XL és Trió szolgáltatáscsomagok értékesítése január 1-től már nem lehetséges. Ezekhez kapcsolódó Domino Paletta 100; Domino Paletta 200, illetve Domino Paletta 300 díjcsomagok az azt igénybe vevő felhasználók részére az érintett előfizetői szerződésük tekintetében továbbra is érvényben maradnak, de ezen díjcsomagok újonnan már nem választhatóak. A meglévő Paletta szolgáltatáscsomagokhoz az alábbi táblázatban szereplő díjcsomagok opcionális elemként továbbra is bevonhatóak az igénybevételi feltételrendszernek megfelelően. Paletta S/M/L/XL és Trió szolgáltatáscsomagokhoz kapcsolódó opcionálisan bevonható Domino díjcsomagok: Domino Paletta 100 Domino Paletta 200 Domino Paletta 300 Havi díj 3048 Ft 5080 Ft 6096 Ft A díjcsomagba foglalt, havonta lebeszélhető perc A lebeszélhető percek felhasználhatóak A lebeszélhető percek T-Mobile hazai hálózatából indított hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba irányuló normál díjas, valamint belföldi, alapdíjas mobilhívószámok hívására használhatóak fel. A lebeszélhető percek videó hívásra nem használhatók Minden további perc díja 30,48 Ft 25,4 Ft 20,32 Ft Hálózaton belül, és más mobil hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) SMS küldés díja 30,48 Ft 25,4 Ft 20,32 Ft Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 56,9 Ft 56,9 Ft 56,9 Ft Az adott hónapban föl nem használt percek nem vihetőek át a következő hónapra. A lebeszélhető percek videó hívásra nem használhatók. A benne foglalt szolgáltatások és azok díjazása Domino Paletta 100, Domino, Paletta 200, illetve Domino Paletta 300 díjcsomagok esetében megegyezik a Domino Nap díjcsomag esetében kínált szolgáltatásokkal, illetve azok díjaival. Amennyiben a Paletta szolgáltatáscsomag létszáma a kötelezően bevonandó és az opcionálisan bevonható előfizetésekkel együtt eléri a maximális létszámot (összesen 7 db előfizetés: 3 vezetékes és maximum 4 mobil szolgáltatás), a Paletta szolgáltatáscsomagban lévő hangszolgáltatásokra a Szolgáltató automatikusan díjmentes Paletta Családbarát kedvezményt biztosít (a bevont vezetékes szám és mobil számok hívószámonként havi 100 óra erejéig díjmentesen hívhatják egymást belföldön) Mobilinternet díjak Mobilinternet díjcsomagok (külön SIM kártyával igénybe vehető mobilinternet csomagok) díjai Domino Net díjai A Domino Net termék tartalma: 1990 Ft egyenleg Az ügyfél az aktiválás után a rendelkezésre álló Ft egyenlegből előzetes egyenleg feltöltés nélkül igénybe veheti a Domino Web, Domino Go!Net S, Domino Go!Net M, Domino Go!Net L adatdíjcsomagok egyikét, a Domino RelaxNet M, Domino RelaxNet L adatdíjcsomagok kiválasztásához előzetes egyenleg feltöltés szükséges. A megfelelő adatdíjcsomag kiválasztásáig (és ha szükséges, az egyenleg feltöltéséig) az internet csak korlátozottan érhető el, és kizárólag a T-Mobile által meghatározott internetes oldalak (domino.t-mobile.hu; webshop.t-mobile.hu) tekinthetőek meg. Az ügyfél a választott adatátviteli díjcsomagban foglalt leforgalmazható egyenleget használja. Ennek elfogyasztása esetén a forint egyenlegének terhére internetezhet tovább, illetve lehetősége van újabb adatdíjcsomag kiválasztására is. Ha az előzőek közül már egyik egyenleg sem áll az ügyfél rendelkezésére, akkor csak a T-Mobile által meghatározott internetes honlapok érhetők el (domino.t-mobile.hu; webshop.t-mobile.hu). A kártyáról az alábbi szolgáltatások érhetőek el: Internetszolgáltatás SMS szolgáltatás t- szolgáltatás külön regisztráció után, a pontban részletezett kedvezménnyel Mobil Vásárlás szolgáltatás SMS szolgáltatás: Az SMS díja Domino Nap díjcsomag kerül számlázásra. Díjcsomagváltás: Más Domino csomagra történő váltásra nincs mód. Előfizetéses díjcsomagra történő váltás lehetséges. Előfizetéses díjcsomagból Domino Net csomagra történő váltásra nincs mód. A Domino Net termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg, amelyek listája megtalálható a internet oldalon. További feltételek ld.: 2.5. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek Domino Web díjai konstrukciótól függő egyenleg 990 Ft belépési díj Domino Web adatdíjcsomag A Domino Web csomag a konstrukciótól függően tartalmazhat egyenleget, aminek felhasználását követően és az egyenleg nélküli konstrukció esetén is az elérhető szolgáltatások igénybevételére a termékhez tartozó önálló SIM kártya az ÁSZF-ek feltételei i feltöltése és pozitív egyenleg megléte esetén van lehetőség.

8 8 A Domino Web adatdíjcsomag adatforgalomtól függően sávos díjazású: Adat-forgalmi sáv MB MB 250 MB 1 GB 1 GB 2 GB 2 4 GB 4 6 GB 6 8 GB 8 10 GB Díj 500 Ft 500 Ft 1000 Ft 1000 Ft 1500 Ft 1500 Ft 1500 Ft 2500 Ft Összes díj 500 Ft 1000 Ft 2000 Ft 3000 Ft 4500 Ft 6000 Ft 7500 Ft Ft Az Összes díj sor az adott 30 napos ciklus forgalomfüggő teljes költségét mutatja meg. A forgalom mérése mindig az adott 30 napos ciklusra vonatkozik. A ciklus első napja a Domino Web termék aktiválásától számítódik. A 30 napos ciklus lejártával az adatdíjcsomag automatikusan újraaktiválódik és rendelkezésre áll, a fel nem használt adatmennyiség elvész. A forgalom mérése 10 kb-os egységekben történik. A forgalmi határok átlépésekor a díj automatikusan levonódik az egyenlegből. Azaz, például a 100 MB-os határ átlépésekor 500 Ft-tal csökken az egyenleg, így az összes addigi költés 1000 Ft, és 250 MB összesített adatforgalom eléréséig biztosított a forgalmazás. Például, az 1 GB-os sávhatár átlépésekor 1000 Ft-tal csökken az egyenleg, így az összes addigi költés 3000 Ft, és 2 GB összesített adatforgalom eléréséig biztosított a forgalmazás. A kártyáról az alábbi szolgáltatások érhetőek el: Internet szolgáltatás SMS szolgáltatás t- szolgáltatás külön regisztráció után, a pontban részletezett kedvezménnyel Mobil Vásárlás szolgáltatás SMS szolgáltatás: Az SMS díja Domino Nap díjcsomag kerül számlázásra. Díjcsomagváltás: Domino Relaxnet M és Domino Relaxnet L adatdíjcsomagra váltás lehetséges, más Domino csomagra történő váltásra nincs mód. Az adatdíjcsomagok közötti váltás esetén a fel nem használt egyenleg elveszik. Előfizetéses díjcsomagra történő váltás lehetséges. Előfizetéses díjcsomagból Domino Web csomagra történő váltásra nincs mód. Szóbeli szerződéskötéssel megvásárolható a Domino Web Quick termék, ahol a sávos díjazás megegyezik a Domino Web adatdíjcsomag sávos díjazásával, azonban a Domino Web Quick termék tartalma eltérhet a Domino Web termék tartalmától. A Domino Web Quick termék csak bizonyos értékesítési helyeken vásárolható meg, amelyek listája megtalálható a internet oldalon. További feltételek ld.: 2.5. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek Hang díjcsomag és Domino Net mellé igénybe vehető mobil internet szolgáltatás díjai Adatforgalom alapú WAP- és internet díjak GPRS, EDGE, 3G/HSDPA adatátvitel esetén Domino Go!Net S Domino Go!Net M Domino Go!Net L Domino RelaxNet M Domino RelaxNet L Időszaki díj (Ft/30 nap) 600 Ft 1000 Ft 2000Ft 4050 Ft 6500 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom 30 MB 100 MB 500 MB 4 GB 8 GB Forgalmi díj (Ft/10 kb) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A Domino RelaxNet és Domino Go!Net díjcsomagokban túlforgalmazási díj nincs, a garantált le- és feltöltési sebességgel igénybevehető adatforgalom túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 128 kbit/s a Domino RelaxNet díjcsomagokban, és legfeljebb 32 kbit/s a Domino Go!Net díjcsomagokban a 30 napos időszak végéig Időszaki díj mentes (Net Start, Domino NapiNet 1 GB) szolgáltatás díjai Időszaki díj (Ft/30 nap) Benne foglalt felhasználható forgalom Forgalmi díj munkanapokon között (Ft/10 kb) Net Start Forgalmi díj minden egyéb időben (Ft/10 kb) 13,2 Ft Figyelem! Számítógépen történő internetezéshez és okostelefon használatához a napi vagy havidíjas csomagok egyikének igénybevételét javasoljuk. További feltételek ld.: 2.5. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek. Napi díj Napi díjban foglalt belföldi forgalom Forgalmi díj 0 Ft 13,2 Ft Domino NapiNet 1 GB A Domino NapiNe 1 GB adatdíjcsomag csak ipad 3G készülékhez igényelhető. A Domino NapiNet 1 GB adatdíjcsomagot elegendő egyszer megrendelni és az folyamatosan rendelkezésre áll. Az adatforgalom megkezdésekor levonásra kerül az adott napra vonatkozó napi díj, ami aznap 23:59:59-ig biztosít belföldi internetezési lehetőséget 1 GB felhasználható adatforgalommal. A fel nem használt napi adatmennyiség az előző napi forgalmazás megkezdésétől számított 24 órán belül használható fel. Amennyiben a következő nap újra elkezdi az adatforgalmazást, az arra a napra vonatkozó nap díj levonásra kerül, és a napi 1 GB adatforgalmi keret az előző 24 órából esetleg megmaradt adatmennyiséggel bővül. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a garantált le- és feltöltési sebességgel igénybevehető napi adatforgalmi keret túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 128 kbit/s a következő napig. A Domino NapiNet 1GB adatdíjcsomagból csak Domino Web adatdíjcsomagba lehet váltani. Domino NapiNet 1GB adatdíjcsomagba más adatdíjcsomagból váltani nem lehetséges. 990 Ft 1 GB 0 Ft Napidíjas adatdíjcsomagok Belépési díj Időszaki díj Napidíj Benne foglalt forgalom Forgalmi díj Napi 10 MB-os forgalombővítő egyszeri díja Domino Go!NapiNet 0 Ft 0 Ft 195 Ft 10 MB 0 Ft 195 Ft

9 9 A Domino Go!NapiNet adatdíjcsomag az első megrendeléstől kezdve folyamatosan rendelkezésre áll. Az aznapi rendelkezésre álló adatforgalmi keretből az adott napon fel nem használt adatmennyiség nem vihető át egy következő napra, amikor az ügyfél újból igénybe veszi a Domino Go!NapiNet adatdíjcsomagot. A Domino Go!NapiNet adatdíjcsomag újbóli, másik napon történő, igénybevételéhez elegendő adatforgalmat kezdeményezni, ekkor levonásra kerül az adott napi díj és aktiválódik az aznapi 10 MB bennefoglalt adatforgalom. A forgalmazás feltétele az aktív Domino Go!NapiNet adatdíjcsomag. Olyan napon, amikor nem keletkezik adatforgalom, napidíj nem kerül kiterhelésre. Forgalmi díj nincs, az adott napi 10 MB adatmennyiség felhasználása után aznap nem áll rendelkezésre további forgalmazási lehetőség a Domino Go!NapiNet adatdíjcsomagban. Az adott napi adatmennyiség elfogyásáról a Szolgáltató SMS üzenetben tájékoztatja az Előfizetőt. A tájékoztató SMS üzenet 1430-as hívószámra való továbbküldésével lehetőség van további 10 MB adatmennyiség igénybevételére 195 Ft-ért, amely a Domino Go!NapiNet adatdíjcsomaggal megegyezően az adott nap végéig (23:59:59-ig) használható fel. A 10 Mb-os forgalombővítő opció egy nap többször is igénybe vehető. A Go!NapiNet adatdíjcsomag nem vehető igénybe Domino Web és Domino Net termék mellé Lezárt díjcsomagok díjai Hangszolgáltatás lezárt díjcsomagjai, és az azokhoz kapcsolódó díjak Paletta szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető lezárt Domino díjcsomagok A Paletta S/M/L/XL és Trió szolgáltatáscsomagok értékesítése január 1-től már nem lehetséges. Ezekhez kapcsolódó Domino Paletta 100; Domino Paletta 200, illetve Domino Paletta 300 díjcsomagok az azt igénybe vevő felhasználók részére az érintett előfizetői szerződésük tekintetében továbbra is érvényben maradnak, de ezen díjcsomagok újonnan már nem választhatóak. Paletta S/M/L/XL és Trió szolgáltatáscsomagokhoz kapcsolódó kötelezően bevonanadó díjcsomagok: Domino Paletta 100 Domino Paletta 100 Paletta Trió csomagban Domino Paletta 200 Domino Paletta 300 Havi díj 2550 Ft Ft 4600 Ft 5100 Ft A díjcsomagba foglalt, havonta lebeszélhető perc A lebeszélhető percek felhasználhatóak A lebeszélhető percek T-Mobile hazai hálózatából indított hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba irányuló normál díjas, valamint belföldi, alapdíjas mobilhívószámok hívására használhatóak fel. Minden további perc díja 30,48 Ft 30,48 Ft 25,4 Ft 20,32 Ft Hálózaton belül, és más mobil hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) SMS küldés díja 30,48 Ft 30,48 Ft 25,4 Ft 20,32 Ft 56,9 Ft 56,9 Ft 56,9 Ft 56,9 Ft Az adott hónapban föl nem használt percek nem vihetőek át a következő hónapra. A lebeszélhető percek videó hívásra nem használhatók. A benne foglalt szolgáltatások és azok díjazása a Paletta 100, Paletta 200, illetve Paletta 300 díjcsomag esetében megegyezik a Partner 1 díjcsomag esetében kínált szolgáltatásokkal, illetve azok díjaival. Amennyiben a Paletta szolgáltatáscsomag létszáma a kötelezően bevonandó és az opcionálisan bevonható előfizetésekkel együtt eléri a maximális létszámot (összesen 7 db előfizetés: 3 vezetékes és maximum 4 mobil szolgáltatás), a Paletta szolgáltatáscsomagban lévő hangszolgáltatásokra a Szolgáltató automatikusan díjmentes Paletta Családbarát kedvezményt biztosít (a bevont vezetékes szám és mobil számok hívószámonként havi 100 óra erejéig díjmentesen hívhatják egymást belföldön) Lezárt mobilinternet csomagok/szolgáltatások díjai Lezárt GPRS Net (adatátviteli) szolgáltatások GPRS Domino Net GPRS Domino Net Plusz Domino Net 50 Időszaki díj (Ft/30 nap) 2960 Ft 4610 Ft 2022 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom 10 MB 50 MB 50 MB Forgalmi díj munkanapokon között (Ft/10 kb) 8,25 Ft 8,25 Ft 2,2 Ft Forgalmi díj minden nap között (Ft/10 kb) 0,385 Ft 0,385 Ft 2,2 Ft Forgalmi díj minden egyéb időben (Ft/10 kb) 3,85 Ft 3,85 Ft 2,2 Ft Domino Net 30 Domino Net 80 Domino Net 3 GB Domino Net 5 GB Domino Net 8 GB Domino Net 15 GB GPRS Domino WAP GPRS Domino WAP Plusz Időszaki díj (Ft/30 nap) 1530 Ft 2390 Ft 4390 Ft 6810 Ft Ft Ft 410 Ft 690 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom 30 MB 80 MB 3 GB 5GB 8 GB 15 GB 250 KB 1,5 MB Forgalmi díj munkanapokon között (Ft/10 KB) 2,2 Ft 2,2 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft 14,3 Ft 14,3 Ft Forgalmi díj minden egyéb időben (Ft/10 KB) 2,2 Ft 2,2 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft 7,7 Ft 7,7 Ft Domino Net 40 MB Domino Net 100 MB Domino Net 500 MB Domino Net M Domino Net L Időszaki díj (Ft/30 nap) 760 Ft 1090 Ft 2190 Ft 4050 Ft 6500 Ft Benne foglalt felhasználható forgalom 40 MB 100 MB 500 MB 3 GB 7 GB Forgalmi díj (Ft/10 kb) 2,2 Ft 2,2 Ft 1,1 Ft 0,11 Ft 0,11 Ft További feltételek ld.: 2.5. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek.

10 Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek. A számlázás alapja a 10 perc alatt forgalmazott adatmennyiség, amelynek egysége 10 kb. A kerekítés felfelé történik. Minden megkezdett egység díjköteles. A számlázásra kerülő összeg értéke nem lehet kevesebb 1 Ft-nál. A Domino Net 30, Net 50, Net 80, Net 3 GB, Net 5 GB, Net 8 GB, Net 15 GB, Domino Net 40 MB, Domino Net 100 MB, Domino Net 500 MB, Domino Net M, Domino Net L, Domino Go!Net S, Domino Go!Net M, Domino Go!Net L, Domino RelaxNet M és Domino RelaxNet L APN-je az Internethez és a WAPhoz való hozzáférést biztosítja. Azonos APN-en, egyidőben, párhuzamosan kialakított, de különböző célú adathozzáférések forgalmának mérése, kerekítése és számlázása egymástól függetlenül történik. A GPRS Domino WAP, GPRS Domino WAP Plusz és a Net Start, Domino Net 30, Domino Net 50, Domino Net 80, Domino Net 3 GB, Domino Net 5GB, Domino Net 8GB, Domino Net 15 GB, Domino Net 40 MB, Domino Net 100 MB, Domino Net 500 MB, Domino Net M, Domino Net L, GPRS Domino Net,GPRS Domino Net Plusz, Domino Go!Net S, Domino Go!Net M, Domino Go!Net L, Domino RelaxNet M, Domino RelaxNet L. Domino Go!NapiNet és Domino Napinet 1 GB adat díjcsomagok közül egyszerre csak egy csomag lehet aktív, a készülékek APN beállításától függetlenül ezen adat díjcsomagokkal egyaránt elérhetőek a WAP tartalmak és az Internet. A számlázás alapját az igénybe vett adat díjcsomag határozza meg. A mobilinternet szolgáltatással elérhető le és feltöltési sebesség függ a megfelelő képességű technológiát támogató készülék meglététől és attól, hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat azt a sebességet, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől. A Külföldön történő adatforgalmazás díjai eltérnek a belföldi díjaktól, így kérjük, hogy külföldre utazás előtt tájékozódjon a 7.3-as pont alatt található adatroaming díjakról. A díjcsomagokban foglalt forgalom belföldön használható fel. 3. Domino díjcsomagokhoz kapcsolódó egyes kedvezmények díjai 3.1. Domino7 Extra kedvezmény A Domino7 Extra kedvezményt kizárólag azon ügyfelek tudják aktiválni, akik Domino7 díjcsomagban vannak. Időszaki díj 30 napra: 700 Ft Hálózaton belül percdíjak Csúcsidőben, kedvezményes időben és hétvégén 28 Ft Éjszaka Vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíjai Minden időben 28 Ft Más mobil hálózatba irányuló hívások percdíjai Minden időben 39 Ft Az egyéb, fel nem tüntetett díjak a Domino7 díjcsomag kerülnek számlázásra. Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával, illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta kerül sor. A Domino 7 Extra kedvezményt az önkiszolgáló felületeken, illetve ügyintéző által lehet igénybe venni. Amennyiben a 30 nap leteltét követően a Domino kártya egyenlegén nem áll rendelkezésre elegendő összeg az időszaki díj ismételt levonására, akkor a fennmaradó egyenleg alap Domino7 díjszabása alapján használható fel. Az egyenleg feltöltése esetén a 700 forintos időszaki díj a feltöltéstől számított újabb 30 napra levonásra kerül Domino Nap Plusz kedvezmény Domino Nap díjcsomaghoz igényelhető kedvezmény, mellyel munkanapokon 18 órától másnap reggel 7 óráig, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon a belföldi előfizetők irányába indított hívások percdíja és küldött SMS-ek díja egységesen 25,35 forint. A kedvezmény 264 forintos időszaki díj mely 30 napra vonatkozik ellenében aktiválható. A Domino Nap Plusz kedvezmény az aktiválástól számított 30 napig vehető igénybe és a 30 napos időszakok leteltével mindaddig meghosszabbításra kerül, amíg az időszaki díjnak megfelelő összeg az egyenlegből levonható. A Domino Nap Plusz kedvezmény az ingyenesen 1777-es számon elérhető Domino központban aktiválható T-Percek kedvezmény A kedvezmény 1000 percnyi beszélgetést biztosít hétköznap óráig, valamint hétvégén* és munkaszüneti napokon belföldi T-Mobile, valamint belföldi vezetékes előfizetők hívása estén. Időszaki díja: 2250 Ft. A T-Percek perc-csomagban foglalt percek nem vihetők át a következő hónapra. A perc-csomag időszaki díj (mely 30 napra vonatkozik) ellenében aktiválható. A kedvezmény az aktiválástól számított 30 napig vehető igénybe és a 30 napos időszakok leteltével mindaddig meghosszabbításra kerül, amíg az időszaki díjnak megfelelő összeg az egyenlegből levonható. A T-Percek kedvezmény SMS ügyfélszolgálaton és a 1777-es számon elérhető Domino központon keresztül aktiválható. A díjszabásban található összes Domino díjcsomag mellé igényelhető. * Domino 7 díjcsomag esetén a pénteki nap is hétvégeként számlázódik Domino Friends kedvezmény A Domino Friends kedvezmény 5 darab, a T-Mobile magyarországi hálózatán belüli alapdíjas hívószám hívására valamint SMS és MMS küldésére biztosít az Előfizető Domino díjcsomagja i díjakból 50 % kedvezményt belföldön. A kedvezmény időszaki díja: 600 Ft (30 napra). A kedvezménybe 5 hívószám eléréséig szabadon vonhatóak be a hívószámok, ezt követően a kedvezménybe bevont hívószámok körében módosításra a Domino egyenlegre történő feltöltésenként egy alkalommal és egy szám vonatkozásában van lehetőség. A Domino Friends kedvezmény a Domino díjszabásban szereplő összes díjcsomaghoz igényelhető, Domino iwiw és Domino Net díjcsomag kivételével. A kedvezmény a 1777-es számon elérhető Domino központon keresztül, Internetes és WAP-os önkiszolgáló felületeken kapcsolható be, ahol lehetőség van megadni a kedvezménybe bevonandó számokat Családbarát kedvezmény I. A Családbarát kedvezmény leírása A Családbarát kedvezménybe bevont, legalább kettő és legfeljebb öt, 20-as, 30-as, vagy 70-es hálózat kijelölő számú T-Mobile havidíjas vagy Domino, illetve T-Home hagyományos vezetékes hívószám, T-Home digitális telefon hívószám (VOIP), valamint kábeltelefon hívószám 1066,8 Ft/hívószám havi díjért belföldről indított hanghívás esetén díjmentesen hívhatja egymást. A csoporton belüli 0 Ft-os percdíj a bevont hívószámonként legfeljebb havi 100 óra erejéig biztosított. A kedvezmény lebeszélését követően kezdeményezett hívások ellenértéke az Előfizető díjcsomagjának megfelelő, díjai fizetendő. A fel nem használt kedvezményes percek a következő hónapra nem vihetők át. II. A Családbarát kedvezmény igénybevételének általános és speciális feltételei A csoportban legalább egy T-Mobile havidíjas hívószámnak (ez lehet Mix, EcoMix és Fun Aranytárskártya díjcsomagos T-Mobile előfizetés is) részt kell vennie és további egy T-Mobile vagy T-Home szám bevonása szükséges; Adott hívószám egyidőben csak egy Családbarát kedvezmény csoport tagja lehet; Adott csoportba Domino előfizetést kizárólag a csoportban lévő bármely T-Mobile havidíjas (akár Mix, ECoMix vagy Fun Aranytárskártya díjcsomagos) előfizető vonhat be, a Domino hívószám havidíja az azt bevonó előfizetőt terheli. A video hívásokra a kedvezmény nem terjed ki; Kizárólag olyan T-Mobile-os hívószám vonható be, mely a hatályos Általános vagy Domino díjszabásban szereplő Díjcsomagok valamelyikében van (így különösen üzleti jellegű, vagy kisvállalkozói, vagy más együttműködésen alapuló kedvezményes hívószámok nem); 16 Ft

11 11 A Domino Net termékhez nem igényelhető a kedvezmény; A Domino, Mix, EcoMix és Fun Aranytárskártya díjcsomagos ügyfelek esetében egy hívás maximális hossza 120 perc lehet, ennek leteltével a hívások bontásra kerülnek; Havidíjas hívószám (kivéve Mix, EcoMix és Fun Aranytárskártya díjcsomagban lévők) esetén, minden mobil irányú (számhordozás miatt 30-as, 20-as, 70-es hálózat kijelölő számú ) átirányítás lehetősége megszűnik mindazon előfizetők részére, akik igénybe veszik a kedvezményt, vagyis csoporttagok. A Hangposta szolgáltatás és a Hívásértesítő szolgáltatás továbbra is elérhető lesz. Azon ügyfelek esetében, akiknek a kedvezmény aktiválásakor már van aktív átirányításuk, az első módosítás alkalmával szűnik meg az átirányítási lehetőség. A Mix, EcoMix és Fun Aranytárskártya díjcsomagban lévő hívószámok esetében a hálózaton belülre irányuló átirányítások lehetősége kizárt; Domino rendelkezésre állási idejének lejártával a Családbarát kedvezmény törlésre kerül. Visszaaktiválás esetén a T-Mobile havidíjas előfizetőnek ismételten kérnie kell az adott Domino hívószám csoportba történő bevonását; A bevonni kívánt havidíjas mobil, és vezetékes hívószámokhoz nem kapcsolódhat lejárt határidejű számlatartozás. T-Home hívószámként olyan hagyományos vezetékes, digitális telefon (VOIP), illetve kábeltelefon hívószám vonható be, amelynek előfizetője egyéni előfizető, és analóg, digitalis telefon (VOIP), kábeltelefon, GSM-RLL vagy ISDN2 PMP hozzáféréssel rendelkezik. A kedvezmény igénybevételi lehetőségéből kizárt díjcsomagok, kedvezmények: Minimál, Kontroll, volt Emitel díjcsomagok (Emitel Alap, Emitel Fix- Favorit, Emitel Fix- Favorit Plusz, Emitel Fix-Favorit Non-stop, Emitel Fix-Favorit Non-stop Plusz, Emitel Fix-Favorit Tantusz, Emitel Kedvezményes, Emitel Kis, Emitel Lebeszélhető 50, Emitel Szolid díjcsomagok, Emitel elérhető vonal;); Mobil kedvezmény; a szeptember 8. előtt értékesített T-Home Dulpa és Tripla csomagok; A kedvezménybe vezetékes hívószámként csak olyan vezetékes belföldi földrajzi telefonszám vonható be, amely a Magyar Telekom (korábbi egyetemes) szolgáltatási területén működik, és nem áll számhordozás alatt. A kedvezmény nem vehető igénybe (az alapcsomaghoz rendelt) hívókártyával; ISDN vonal esetén bármely alszámról él a kedvezmény; Áthelyezés, számcsere valamint ISDN-ről analógra vagy analógról ISDN-re történő technológiai migráció esetén a kedvezmény változatlan; III. Speciális feltételek Amennyiben a T-Mobile havidíjas előfizető kilép a csoportból, az általa bevont Domino hívószámok csoport tagsága is ezzel egyidejűleg megszűnik. A Domino hívószám tört havi módon kapja a kedvezményt, amely nem időszaki jellegű, vagyis nem 30 napra vonatkozik, hanem azon időszakra, amelyre a havidíjas előfizető megfizette a Domino hívószám Családbarát kedvezményre vonatkozó havi díját; Amennyiben a kedvezménybe bevont T-Mobile havidíjas hívószám, tartozás miatt egyirányúsításra kerül, mind a havidíjas mind az általa bevont Domino kártyák a csoport tagjai maradnak, tehát csoporton belül a bevont Domino hívószámok 0 Ft-os percdíjjal beszélhetnek (a kimenő hívás tiltás miatt az egyirányúsított havidíjas SIM nem tud hívást indítani); Amennyiben a kedvezménybe bevont T-Mobile havidíjas hívószám, tartozás miatt felfüggesztésre kerül, a havidíjas előfizető által bevont Domino kártyák csoporttagsága is felfüggesztésre kerül (nem tudnak csoporton belül 0 Ft/percért beszélni). Amennyiben a felfüggesztett havidíjas előfizető rendezte a tartozását, az általa bevont Domino kártyákkal együtt újra visszakerül a csoportba, és a kedvezmény feltételei újra használhatják a 0 Ft-os hívási lehetőséget (feltéve, ha van rendelkezésre állási ideje és nem került elhordozásra a hívószáma), Amennyiben Családbarát kedvezményt igénybe vevő T-Mobile havidíjas előfizető hívószámot változtat, akkor a kedvezmény ezzel egyidejűleg megszűnik. Amennyiben a havidíjas hívószám Domino számokat is bevont a csoportba, akkor azok is kiesnek a csoportból. Az új hívószámra újra meg kell rendelni a kedvezményt, és ismételten be kell vonni a Domino ügyfeleket is. Amennyiben a csoport a fentiekben ismertetett esetek miatt megszűnik és a csoportban csak egy havidíjas T-Mobile hívószám volt, és a csoportba T-Home vezetékes hívószám is bevonásra került, akkor az is kiesik a csoportból, ezért a T-Home vezetékes hívószámot is újra be kell vonni. IV. Módosítás, a Családbarát kedvezmény megszűnése A Családbarát kedvezménybe bevont T-Mobile vagy T-Home hívószámok módosítására hívószám kivonása, új szám bevonása számlázási ciklusonként (havonta) egy alkalommal van lehetőség, a változtatási igény a T-Pontokban és a T-Mobile vagy a T-Home telefonos ügyfélszolgálaton jelezhető. Kedvezmény megszűnik: Egyes, a III. pontban szabályozott esetekben, illetőleg amennyiben a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételek bármelyike nem teljesül; valamint az előfizető, illetve szolgáltató részéről történő felmondás esetén; amennyiben az előfizető a szolgáltatás szünetelését kéri; amennyiben a vezetékes telefonszámra vonatkozó előfizetői szerződés átírásra kerül (kivéve a T-Home szolgáltatások egységes kezelésével kapcsolatos átírást) vagy az állomás jellegét az előfizető kérésére a szolgáltató egyéni előfizetésről üzleti előfizetésre megváltoztatja; amennyiben az előfizető a jelen kedvezmény igénybevételét kizáró díjcsomagra vált; a kedvezményre vonatkozó megállapodás előfizető vagy Szolgáltató részéről történő felmondása esetén; amennyiben az előfizető számát elhordozza; amennyiben az előfizető hagyományos vezetékes telefon, digitális telefon vagy kábeltelefon között technológiát vált. Ebben az esetben amennyiben előfizető a váltás után is szeretné igénybe venni a Családbarát kedvezményt, azt újra meg kell rendelni. A kedvezménybe bevont, valamint abból kikerülő ügyfeleket a Szolgáltató a változás életbelépését, a kedvezmény aktiválását követően sms-ben értesíti. Amennyiben a vezetékes készülék nem alkalmas sms üzenetek fogadására, úgy az előfizető hangüzenet formájában kerül értesítésre Amennyiben az előfizető a kedvezmény aktiválásáról a megrendelést követően nem kap értesítést, úgy ezt jeleznie kell a szolgáltató ügyfélszolgálatán. V. Együttműködési, értesítési és kárenyhítési kötelezettség A kedvezmény feltételeiről a Családbarát kedvezményt igénylő előfizető felelőssége tájékoztatni a kedvezménybe bevont hívószámok előfizetőit, valamint az IV. pontban meghatározottakon túl a bevont hívószámok körében módosítást kérőnek együttműködési, tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségéből adódóan kötelezettsége a változással érintettek haladéktalan tájékoztatása. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő bármely előfizetői kárért kizárólag az értesítést elmulasztó a felelős. A 3.-as pontban található kedvezmények Videotelefonálás esetén nem érvényesek SMS csomagok SMS-csomag (csak belföldi előfizetőnek küldött SMS-ekre használható!)*: Időszaki díj (30 napra) Benne foglalt SMS-ek száma A csomag felhasználása után küldött SMS-ek díja SMS-csomag Ft 15 db Díjcsomagtól függően SMS-csomag Ft 50 db Díjcsomagtól függően *IWIW díjcsomag esetében az SMS-csomag 15 és 50 szolgáltatás az egyéb hálózaton belüli irányba és más mobil szolgáltatók irányába küldött SMS üzenetekre használhatók fel. SMS-csomag (csak belföldi T-Mobile előfizetőnek küldött SMS-ekre használható!): Időszaki díj (30 napra) Benne foglalt SMS-ek száma A csomag felhasználása után küldött SMS-ek díja SMS-csomag Ft 200 db Díjcsomagtól függően A Domino Aktív díjcsomaghoz választható SMS kedvezmény: Időszaki díj 30 napra SMS küldés T-Mobile előfizetőknek, más mobil hálózatba 150 Ft 20 Ft

12 12 A Domino Aktív SMS kedvezmény igénybevétele kizárja az SMS csomag15 igénybevételét. Az SMS kedvezmény kizárólag Domino Aktív díjcsomagban vehető igénybe. A Domino Aktív SMS kedvezmény T-Mobile előfizetőknek valamint más mobil hálózatba küldött SMS-re vonatkozik SMS Te+Én kedvezmény SMS Te+Én kedvezmény (30% kedvezmény megadott számra küldött SMS esetén) díja: 213 Ft/szám/30 nap. Te+Én szolgáltatás keretében legfeljebb 2 db, a T-Mobile magyarországi hálózathoz tartozó előfizetői szám választható. SMS csomagok és SMS Te+Én kedvezmény együttes igénybevétele esetén az SMS Te+Én kedvezmény csak az SMS csomagban foglalt SMS-ek felhasználása után lép életbe MMS Te+Én kedvezmény MMS Te+Én kedvezmény (50% kedvezmény megadott számra küldött MMS esetén) díja: 264 Ft/szám/30 nap. Te+Én szolgáltatás keretében legfeljebb 2 db, a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózatához tartozó előfizetői szám választható. 4. Egyéb igénybe vehető szolgáltatások díjai 4.1. Telefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatások díjai Hívásátirányítás díjai Hívásátirányítás* - hálózaton belül 14 Ft/perc - vezetékes hálózatba 24 Ft/perc - más mobilhálózatba 67 Ft/perc - hangpostára ( ) Díjmentes A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1-es pontban közölttel. *A hívásátirányítás szolgáltatás bekapcsolt roaming szolgáltatás esetén nem működik Videotelefon szolgáltatás és videotelefon hívásátirányítás díjai Időszaki díj 30 napra Belépési díj T-Mobile magyarországi hálózaton belül T-Mobile magyarországi hálózaton kívül Nemzetközi irányban minden időben Csúcsidőben* Csúcsidőn kívül* Csúcsidőben* Csúcsidőn kívül* Univerzális Nemzetközi zöld szám felhívása (00800 XXXX XXXX, +800 XXXX XXXX) felhívása T-Mobile kék szám felhívása Belföldi kék szám felhívása Hívásátirányítás Hálózaton belül, T-Mobile kék számra Belföldi vezetékes hálózatba, valamint belföldi kék és zöld számra Más belföldi mobilhálózatba Díj 0 Ft 0 Ft 130 Ft/perc 66 Ft/perc 160 Ft/perc 81 Ft/perc 320 Ft/perc 92 Ft/perc 0 Ft/perc 44 Ft/perc 87 Ft/perc 21 Ft/perc 43 Ft/perc 130 Ft/perc *Csúcsidő: munkanapokon 07-20h között, csúcsidőn kívüli időszak: munkanapokon 20-07h valamint munkaszüneti- és ünnepnapokon. Kivételt képez az általános szabály alól a Domino7 díjcsomag, amelyben a péntek is hétvégének számít. A feltüntetetett díjak minden publikus díjcsomag esetén érvényesek. A számlázási és a kerekítési egység ugyanaz, mint az előfizető alap díjcsomagjában. Az egyes díjcsomagok időszaki díjának leforgalmazható része videotelefonálásra nem használható. A nemzetközi hívások díja zónáktól függetlenül egységes Hangposta szolgáltatás díjai Minden Domino díjcsomag esetén, minden időszakban Hangposta +3630( ) hívásának percdíjai 12, 7 Ft/ perc 4.2. Üzenetküldéshez kapcsolódó szolgáltatások díjai MMS szolgáltatás (alkalmazás) díjai Mobilkészülékről küldött MMS típusa (kategória) T-Mobile előfizetőnek vagy címre küldött MMS Egyéb előfizetőnek küldött MMS Külföldi számra küldött MMS* Minden időben (db) 80 Ft 135 Ft 160 Ft * MMS csak meghatározott külföldi hálózatokba küldhető, melyek mindenkori listáját megtalálja honlapunkon, vagy ügyfélszolgálatainkon. Amennyiben a küldő készüléke nem alkalmas GPRS adatátvitelre, az MMS szolgáltatás (alkalmazás) a +3630/ es behívószámon is elérhető. E szám hívásának díja a WAP forgalmi díjával egyezik meg (ld. a WAP forgalmi díjaknál), amit az MMS szolgáltatás (alkalmazás) díján felül kell fizetni. A továbbított, illetve másolt MMS-ekért az előfizető az Általános és Domino Üzletszabályzatban meghatározott, MMS küldésért járó összeget fizeti, ezért kérjük, hogy beállításait figyelmesen kezelje. (Ha a beérkező MMS-eket egy másik telefonszámra, vagy címre továbbítja, ekkor az MMS az előfizető telefonszámára/készülékére nem fog megérkezni, csak az előfizető által megadott továbbítási helyre. Ha a beérkező MMS-eket egy másik telefonszámra, vagy címre másolja, ekkor az előfizető telefonszámára/készülékére is megérkező MMS másolata megérkezik az előfizető által megadott továbbítási helyre is.)

13 Info SMS és info MMS szolgáltatás díjai (Ft/db) Időszaki díj (30 napra) Előfizetéses infosms szolgáltatás: Előfizetéses infomms szolgáltatás: 499 Ft/30 nap/lista 599 Ft/30 nap/lista A Harmadik feles InfoSMS szolgáltatásokra való előfizetés 30 naponta újul meg, a Szolgáltatási díjak 30 napra értendőek. Az aktuális Harmadik feles Info SMS szolgáltatáslista és hozzá tartozó havidíjak a oldalon találhatóak t- szolgáltatás díjai Domino t- alap A szolgáltatás tartalma Belépési díj Időszaki díj (30 napra) szolgáltatás 1db cím, 500 MB tárterület/ cím, címjegyzék, vírus és kéretlen levelek szűrése Díjmentes Díjmentes Domino t- plusz A szolgáltatás tartalma Belépési díj Időszaki díj (30 napra) szolgáltatás 1db cím, 1000 MB tárterület/ cím, címjegyzék, vírus és kéretlen levelek szűrése szolgáltatás 1db cím, 2000 MB tárterület/ cím, címjegyzék, vírus és kéretlen levelek szűrése, Kedvezményes díjak Mobilinternet díjcsomagok előfizetői számára GPRS Domino WAP és Domino WAP Plusz előfizetés esetén Díjmentes Díjmentes A t- plusz előfizetés 1000 MB tárhellyel és a bennefoglalt szolgáltatásokkal Díjmentes 137 Ft Domino Net 30, Domino Net 50, Domino Net 80, Domino Net 3 GB, Domino Net 5GB, Domino Net 8GB, Domino Net 15GB, Domino Net 40 MB, Domino Net 100 MB, Domino Net 500 MB, Domino Net M, Domino Net L, GPRS Domino Net, Domino Net Plusz, Domino Go!Net S, Domino Go!Net M, Domino Go!Net L, Domino RelaxNet M, Domino RelaxNet L és Domino Web előfizetés esetén: A t- plusz előfizetés 1000 MB tárhellyel és a bennefoglalt szolgáltatásokkal Díjmentes Díjmentes KoktélMini szolgáltatás esetén Domino t- plusz 1000 Mbyte tárhellyel és a benne foglalt szolgáltatással Díjmentes Díjmentes KoktélMaxi szolgáltatás esetén Domino t- plusz 1000 Mbyte tárhellyel és a benne foglalt szolgáltatással Díjmentes Díjmentes A Domino t- alap és Domino t- plusz szolgáltatások díjai a hozzáférés forgalmi díjait nem tartalmazzák. Egy előfizetéshez csak 1 db Domino t- alapszolgáltatás tartozhat 1 db postafiókkal, vagy legfeljebb 1 db Domino t- plusz szolgáltatás, maximum 2000 MB postafiókkal. A Domino t- alap és Domino t- plusz szolgáltatások nem lehetnek egy időben bekapcsolva Hangposta csomag díjai Időszaki díj: 160 Ft/30 nap. A szolgáltatás tartalmazza a díjmentes hangposta-lehallgatást. A szolgáltatás a díjmentesen Domino Központban (1777) aktiválható Egyéb Internet ajánlatok (hozzáférések) díjai T-Mobile HotSpot szolgáltatás díjai A T Mobile HotSpot szolgáltatásnak nincs belépési és időszaki díja, díj kizárólag használat esetén fizetendő az alábbiak : Virtuális utalvány (voucher) Forgalmi díj WLAN használati időkeret Rendelkezésre állási idő 15 perces 405 Ft 15 perc 15 perc 30 perces 790 Ft 30 perc 3 hónap 60 perces 1420 Ft 60 perc 3 hónap 120 perces 2440 Ft 120 perc 3 hónap 24 órás 5490 Ft 24 óra 3 hónap WLAN conference 7800 Ft 11 óra * 1 nap** Megjegyzések: * Egy időben 5 felhasználó forgalmazhat akár 11 órán keresztül a továbbiakban meghatározott napszakban. ** Ezen virtuális utalványok a bejelentkezés időpontjának napján használhatók fel a reggel 9 órától aznap este 20 óráig terjedő időben. Minden voucher legalább a használati időkeret által meghatározott időtartamban biztosít hozzáférést a felhasználóknak a szolgáltatáshoz. A rendelkezésre állási idő alatt, azaz a virtuális utalvány érvényességi ideje alatt a WLAN használati időkereten belül minden T-Mobile Előfizető/felhasználó tetszőleges időközönként forgalmazhat, a szolgáltatás használatához be- illetőleg kijelentkezést tetszőleges számban végezhet az utalványhoz tartozó azonosítóval és jelszóval. A Szolgáltató a 30, 60 és 120 perces és 24 órás utalványok használata esetén a T-Mobile HotSpot szolgáltatás forgalmi díját időalapon számlázza, 15 perces számlázási egységekben, és minden megkezdett 15 perc számlázásra kerül. A T-Mobile HotSpot szolgáltatás díja előrefizetett (Domino) és utólag fizetett (előfizetéses) mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásnál, illetve hitelkártyás fizetési mód használatával egyaránt azonos és napszaktól független. A szolgáltató nem korlátozza a forgalmi időkeretben lebonyolított adatforgalmat. Az utalványok a rendelkezési időn belül bármeddig felhasználhatók, azonban az első belépéstől számítva a rendelkezési idő elteltével lejárnak, még ha maradt fel nem használt perce is az Előfizetőnek. A WLAN roaming igénybevételére csak a 15 és 30 perces virtuális utalványok (voucherek) alkalmasak. 274 Ft 458 Ft

14 Adat- és faxküldés lehetősége Az egyirányú (csak küldés) aszinkron adat és a faxszolgáltatás külön díj nélkül igénybe vehető. A forgalmi díjak megegyeznek a 2.1. pontban felsoroltakkal. A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1. pontban közölttel WAP forgalmi díjak A +3630/ vagy +3630/ hívószámon (WAP szolgáltatás) bonyolított forgalom percdíjai valamennyi díjcsomagban munkanapokon 09-19h között 40 Ft/perc, minden nap 21-07h között 7 Ft/perc, munkanapokon 07-09h illetve 19-21h között, valamint szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 07-21h között 20 Ft/perc. Domino Maraton csomagban a hívások a percszámla, ennek lejárta után a forintszámla terhére történnek. A forgalmi díjak mérése megegyezik az 1. pontban közölttel. Választható WAP csomag díja: Időszaki díj 30 napra Benne foglalt forgalmi mennyiség CS WAP csomag 530 Ft 45 perc A csomag csak a +3630/ hívására használható fel. Az időszaki díjban foglalt percmennyiség leforgalmazásának mérése másodperc alapon történik. Az időszaki díjban foglalt percmennyiség leforgalmazását követően a WAP szolgáltatás aktuális percdíjai, illetve mérési szabályai érvényesek Egyéb kiegészítő szolgáltatások díjai Mobil TV szolgáltatás díjai Az adatforgalom a műsor lejátszása alatt belföldi hálózatban ingyenes. A szolgáltatás kizárólag belföldön a szolgáltató hálózatában vehető igénybe. A Mobil TV szolgáltatás számlázási egysége 1 másodperc. A 3G- és/vagy HSDPA-képes készüléktípusokról való tájékozódásra és a szolgáltatásra való előfizetésre, továbbá az elérhető csatornákról való tájékozódásra a Szolgáltató mobil portálján, és az ügyfélszolgálaton van lehetőség. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a kizárólag belföldön elérhető Mobil TV szolgáltatást roaming helyzetben próbálják igénybe venni, a kapcsolódási próbálkozás adatforgalmi díja technikai okokból kiszámlázásra kerül, a díjszabás 7.3-as pontjában tájékoztató jelleggel található adatforgalomra vonatkozó roaming díjak. A szolgáltatás igénybevételének díjai: Mobil TV alap csomag: Belépési díj Időszaki díj (Ft/30 nap) Benne foglalt forgalom Forgalmi díj (A benne foglalt forgalom elérése után fizetendő) Ft 40 óra 5 Ft / perc Mobil TV közszolgálati csomag: Belépési díj Időszaki díj (Ft/30 nap) Benne foglalt forgalom Forgalmi díj (A benne foglalt forgalom elérése után fizetendő) Mobil TV napidíjas csomag: Belépési díj (Ft/24 óra) Időszaki díj Benne foglalt forgalom* Forgalmi díj (A benne foglalt forgalom elérése után fizetendő) Ft 40 óra 5 Ft/perc 399 Ft - 5 óra 5 Ft/perc *A napidíjas csomaggal az előfizető az aktiválástól számított 24 órás Mobil Tv elérhetőséget kap. A csomag nem megújuló, azaz a 24 óra elteltét követően az igénybevételhez ismételt aktiválás szükséges. Dominós ügyfelek esetén a szolgáltatás 30 napra vonatkozó időszaki díja és a benne foglalt forgalom 30 napos időszakra biztosítja a szolgáltatás elérését, a fel nem használt műsoridő a következő 30 napra nem vihető át. Az elszámolás másodperc alapú. Mobil Tv szolgáltatás esetében, amennyiben az előfizető a Mobil TV szolgáltatást 5 órán keresztül folyamatosan, megszakítás nélkül veszi igénybe, a szolgáltató a hálózat biztonsága és a szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében jogosult az adott előfizető esetében a Mobil TV szolgáltatás igénybevételét megszakítani. Igény esetén a szolgáltatás igénybevétele újra kezdhető Dallamcsengő szolgáltatás díjai Időszaki díj 321 Ft/ 30nap. Minden letöltött dallam után tranzakciós díj kerül felszámításra. A lehetséges tranzakciós díjak a következők: 160 Ft, 350 Ft, 450 Ft. A letölthető dallamokról és a dallamokhoz kapcsolódó tranzakciós díjakról a Dallamcsengő felhasználói felületeken tájékozódhat Digitális tartalomszolgáltatás díjai A továbbértékesített tartalmak díjait nem a Magyar Telekom Nyrt. határozza meg. Ezért a szolgáltatás keretében továbbértékesített tartalmak díjairól a vásárlási folyamat során, a Szolgáltató vagy a Harmadik Felek által üzemeltetett mobil portálon kap pontos információt még a vásárlás előtt. Kérjük, hogy a vásárlás jóváhagyása előtt körültekintően olvassa el az árra vonatkozó vásárlási jóváhagyást. A tartalmak árának elfogadása és a letöltés jóváhagyása a mobiltelefon készülék kijelzőjén megjelenő OK gomb, a letöltés elutasítása a Mégsem gomb megnyomásával történik. A tartalomvásárlások során minden esetben a WAP és net használatának díját a tartalom díján felül kell fizetni, kivételt képezhetnek ez alól meghatározott Digitális tartalomszolgáltatás típusok, ahol a tartalom letöltése alatt felhasznált adatforgalomért az előfizető nem fizet külön adatforgalmi díjat. Azon Digitális tartalom terméktípusok listája, ahol a letöltés során felhasznált adatforgalomért nem kell külön fizetni, a Szolgáltató mobil portálján érhető el. A Digitális tartalomszolgáltatás igénybevétele során megrendelt/vásárolt/letöltött tartalmak ellenértékét, illetve a WAP és nethozzáférési díjakat az Előfizető az előzetesen feltöltött Domino egyenlege terhére fizeti meg Mobil Vásárlás szolgáltatás díjai A tovább értékesített tartalmak és termékek díjait nem a Magyar Telekom Nyrt. határozza meg. Ezért a szolgáltatás keretében tovább értékesített termékek és tartalmak díjairól a vásárlási folyamat során, a WAP oldalakon vagy SMS-ben kap pontos információt még a vásárlás előtt. Kérjük, hogy a vásárlás jóváhagyása előtt körültekintően olvassa el az árra vonatkozó vásárlási jóváhagyást. Alapértelmezett beállítások a továbbértékesített, nem digitális termékek, tehát fizikai termékek vásárlása esetében bruttó Ft-tól vásárlási kóddal kell jóváhagynia a vásárlásokat.

15 15 Továbbértékesített termékek tranzakciós díjai: A továbbértékesített fizikai termékek árait amit nem a Magyar Telekom Nyrt. állapít meg a vásárlás során bizonyos termékek esetében tranzakciós díj terheli, illetve a vásárlások során minden esetben a WAP, SMS használatának díját a termék, szolgáltatás díján felül kell fizetni. 1. Mozijegy rendelés tranzakciós díj/db 65 Ft 2. Autópálya-használati jogosultság rendelés tranzakciós díj/db 165 Ft 3. Interticket színház- és rendezvény jegy vásárlás tranzakciós díj/db 65 Ft 4. Parkolójegy vásárlás Budapesten és meghatározott vidéki városokban tranzakciós díj/db 75 Ft 5. Tikit rendezvényjegy vásárlás tranzakciós díj/db a bruttó jegyár 10%-a 6. Ticketportal színház- és rendezvényjegy vásárlás tranzakciós díj/db 65 Ft 7. Android.hu-n keresztül történő alkalmazás letöltés tranzakciós díja/db 100 Ft Mobil Vásárlás szolgáltatás során vásárolt fizikai termékek és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése az előre tölthető univerzális egyenleg terhére történik. Az igénybevétel feltételeiről további információ a T-Mobile telefonos ügyfélszolgálatán, valamint személyesen a T-Pontokban és üzleteinkben kérhető, illetve a T-Mobile honlapon ( a Szolgáltatások / Mobil Vásárlás menüpontban található Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak +3630/ Mobil fizetés szolgáltatáshoz kapcsolódó tranzakciós SMS díj/db 20 Ft Részletes igénybevételi feltételekről az Általános és Domino üzletszabályzatból tájékozódhat Pozícionáláson alapuló szolgáltatások díjai Pozícionálási díj /db Egyéb eseménydíjak (Ft) Gyorsinfó 16 Ft 76 Ft Tartalom szolgáltatás díjai (Ft/db) Tartalom SMS díjai - SMS Kedvezményes (+3630/4040 xxx) 20 Ft - SMS Normál (+3630/ , +3630/3030 xxx, +3630/4444 xxx, +3630/ , +3630/5555 ( ), +3630/ , +3630/ , +3630/ ) +3630/ , 777, (InfoSMS és infomms tranzakciós díj) , +3630/ , 800, illetve, 801-es számra küldött SMS +3630/ (Harmadik feles InfoSMS szolgáltatásra történő regisztráció) Előfizető díjcsomagja díjazott Fogadott emeltdíjas SMS díjai (Ft/db) 0690/610 ( ); 0691/220 ( ); 0691/330 ( ) 55 Ft 0690/ 610 ( ); 0690/640 ( ); 0691/220 ( ) 80 Ft 0690/610 ( ); 0691/220 ( ) 85 Ft 0691/331 ( ) 99 Ft 0691/220 ( ); 0690/610 ( ) 127 Ft 0690/611 ( ); 0691/221 ( ) 155 Ft 0690/641 ( ); 0691/332 ( ) 160 Ft 0690/611 ( ); 0691/221 ( ) 180 Ft 0690/612 ( ); 0691/222 ( ) 205 Ft 0691/333 ( ) 225 Ft 0690/613 ( ); 0691/223 ( ) 254 Ft 0690/614 ( ); 0691/224 ( ) 305 Ft 0690/642 ( ); 0691/334 ( ) 330 Ft 0691/335 ( ); Ft 0690/615 ( ); 0691/225 ( ) 410 Ft 0690/616 ( ); 0690/616 ( ); 0691/226 ( ); 0691/226 ( ) 485 Ft 0690/617 ( ); 0690/643 ( ); 0691/227 ( ); 0691/336 ( ); 1782, 1791, 17624; 17634, 17636, Ft 0690/644 ( ) 575 Ft 0691/337 ( ) 635 Ft 0690/645 ( ) 705 Ft 0690/646 ( ); 0691/338 ( ); 17641; Ft 0691/339 ( ) 1000 Ft 0690/647 ( ) 1270 Ft 0690/648 ( ) 1905 Ft 0690/649 ( ) 5080 Ft A fogadott emeltdíjas SMS számra küldött regisztrációs SMS díja megegyezik az előfizető aktuális díjcsomagjában foglalt SMS küldés díjával, de a 40 Ft 76 Ft

16 16 Szolgáltató által nyújtott kedvezmények (az egyes szolgáltatáscsomagokban foglalt és leforgalmazható, hálózaton belüli SMS-ek) erre nem érvényesíthetőek. A fogadott emelt díjas SMS roaming díjszabása nem tér el a honos helyzetben igénybe vett szolgáltatás díjazásától Emeltdíjas SMS- és eseménydíjas hangszolgáltatás díjai (Ft/db) 0691/330 ( ) 55 Ft 0690/640 ( ) 80 Ft 0690/610 ( ); 0691/220 ( ) 85 Ft 0691/331 ( ); 17632, Ft 0690/610 ( ); 0691/220 ( ) 127 Ft 0690/611 ( ); 0691/221 ( ) 155 Ft 0690/641 ( ); 0691/332 ( ) 160 Ft 0691/636 ( ) 195 Ft 0690/612 ( ); 0691/222 ( ) 205 Ft 0691/333 ( ) 225 Ft 17631, 0690/636 ( ); 0691/636 ( ) ; 0690/613 ( ); 0691/223 ( ); Ft 0690/614 ( ); 0691/224 ( ); 1784, 17601; Ft 0690/642 ( ) ; 0691/334 ( ); 0691/224 ( ); 17633, 1799; 17640; 17647; Ft 0691/335 ( ); 0691/225 ( ) 381 Ft 0691/225 ( ); 0690/615 ( ) 410 Ft 0690/616 ( ); 0691/226 ( ) 485 Ft 0690/617 ( ); 0690/643 ( ); 0691/227 ( ); 0691/336 ( ) 508 Ft 0690/644 ( ) 575 Ft 0691/337 ( ) 635 Ft 0690/645 ( ) 705 Ft 0690/617 ( ); 0691/227 ( ); Ft 0690/646 ( ); 0691/338 ( ) 960 Ft 0691/229 ( ); 0691/339 ( ); Ft 0690/619 ( ) 1016 Ft 0690/647 ( ) 1270 Ft 0690/648 ( ) 1905 Ft 0690/619 ( ) 2032 Ft 0690/649 ( ) 5080 Ft Emeltdíjas MMS díjai (Ft/db) 0690/611 ( ); 0691/221 ( ) 155 Ft 0690/612 ( ); 0691/222 ( ) 205 Ft 0690/613 ( ); 0691/223 ( ) 254 Ft 0690/ 614 ( ); 0691/224 ( ) 305 Ft 0691/( ) 699; 0690/642 ( ) 330 Ft 0691/335 ( ) 381 Ft 0690/615 ( ); 0691/225 ( ) 410 Ft 0690/616 ( ); 0691/226 ( ) 485 Ft 0691/336 ( ); 0690/643 ( ); 0690/617 ( ); 0691/227 ( ) 508 Ft 0690/644 ( ) 575 Ft 0691/337 ( ) 635 Ft 0690/645 ( ) 705 Ft 0691/338 ( ); 0690/646 ( ) 960 Ft 0691/229 ( ); 0691/339 ( ) 1000 Ft 0690/619 ( ) 1016 Ft 0690/647 ( ) 1270 Ft 0690/648 ( ) 1905 Ft Fogadott emeltdíjas MMS díjai (Ft/db) 0691/333 ( ) 225 Ft 0690/642 ( ); 0691/334 ( ) 330 Ft 0691/335 ( ) 381 Ft 0690/643 ( ); 0691/336 ( ) 508 Ft

17 /644 ( ) 575 Ft 0691/337 ( ) 635 Ft 0690/645 ( ) 705 Ft 0690/646 ( ); 0691/338 ( ) 960 Ft 0691/339 ( ) 1000 Ft 0690/647 ( ) 1270 Ft 0690/648 ( ) 1905 Ft Emeltdíjas perc alapú hang- és videotelefon szolgáltatás díjai (Ft/perc) 1.) Hangszolgáltatás (Ft/perc): 0690/982 ( ); 0691/115 ( ) 25 Ft/perc 0690/982 ( ); 0691/115 ( ) 50 Ft/perc 0690/982 ( ); 0691/115 ( ) 75 Ft/perc 0690/603 ( ); 0691/300 ( ) 99 Ft/perc 0691/999 ( ) 102 Ft/perc 0691/110 ( ); 0691/115 ( ) 110 Ft /perc 0691/999 ( ) 153 Ft/perc 0690/602 ( ); 0691/180 ( ); 0690/180 ( ); 0690/982 ( ) 155 Ft/perc 0690/633 ( ) 160 Ft/perc 0690/633 ( ) 195 Ft/perc 0690/982 ( ) 200 Ft/perc 0691/999 ( ) 204 Ft/perc 0690/602 ( ); 0690/265( ) 205 Ft/perc 0690/983 ( ) 225 Ft/perc 0690/900 ( ) 229 Ft/perc 0690/602 ( ); 0690/181 ( ); 0691/180 ( ) 230 Ft/perc 0691/115 ( ) 250 Ft/perc 0690/602 ( ); 0690/633 ( ) 254 Ft/perc 0690/984 ( ); 0690/982 ( ) 300 Ft/perc 0690/602 ( ); 0690/824 ( ); 0691/180 ( ); 0690/186 ( ); 0691/999 ( ) 305 Ft/perc 0690/633 ( ); 0690/265( ) 330 Ft/perc 0690/900 ( ) 331 Ft/perc 0691/999 ( ) 356 Ft/perc 0690/633 ( ) 381 Ft/perc 0690/666 ( ) 405 Ft/perc 0690/602 ( ) 410 Ft/perc 0690/900 ( ) 458 Ft/perc 0690/825 ( ); 0690/188 ( ); 0690/189 ( ); 0691/180 ( ); 0690/985 ( ) 460 Ft/perc 0690/602 ( ); 0690/602 ( ); 0690/666 ( ); 0690/633 ( ) 485 Ft/perc 0691/114 ( ); 0690/633 ( ); 0690/982 ( ); 0691/115 ( ); 0691/115 ( ); 0690/985 ( ) 508 Ft/perc 0690/633 ( ) 575 Ft/perc 0690/666 ( ) 605 Ft/perc 0690/633 ( ) 635 Ft/perc 0690/666 ( ) 710 Ft/perc 0691/115 ( ) 750 Ft /perc 0690/602 ( ); 0691/115 ( ); 0690/900 ( ) 762 Ft /perc 0690/666 ( ) 810 Ft/perc 0690/982 ( ); 0691/115 ( ) 1000 Ft /perc 0690/602 ( ); 0690/900 ( ) 1016 Ft /perc 0690/982 ( ) 1500 Ft/perc 0690/982 ( ) 2000 Ft/perc 2.) Hang- és videotelefon szolgáltatás (Ft/perc): 0690/603 ( ); 0691/300 ( ) 160 Ft/perc 0691/300 ( ) 195 Ft/perc

18 /603 ( ) 0691/300 ( ) 254 Ft/perc 0690/603 ( ); 0691/300 ( ) 330 Ft/perc 0690/603 ( ); 0691/300 ( ) 381 Ft/perc 0691/300 ( ) 500 Ft/perc 0690/603 ( ); 0690/603 ( ); 0690/603 ( ) 508 Ft/perc 0690/603 ( ); 0690/603 ( ) 635 Ft/perc Emeltdíjas eseménydíjas hangszolgáltatások díjai (Ft/alkalom): 0691/124 ( ) 50 Ft/alkalom 0691/124 ( ) 75 Ft/alkalom 0691/124 ( ) 100 Ft/alkalom 0691/999 ( ) 102 Ft/alkalom 0690/ 180 ( ) ; 0691/180 ( ) 115 Ft/alkalom 0691/180 ( ) 127 Ft/alkalom 0690/900 ( ) 153 Ft/alkalom 0691/121 ( ); 0690/181 ( ); 0691/180 ( ); 0691/124 ( ); 0691/125 ( ) 155 Ft/alkalom 0690/636 ( ); 0691/636 ( ) 160 Ft/alkalom 0690/636 ( ) 195 Ft/alkalom 0691/124 ( ) 200 Ft/alkalom 0690/182 ( ); 0691/180 ( ) 205 Ft/alkalom 0691/123 ( ); 0691/124 ( ); 0691/125 ( ) 300 Ft/alkalom (0690/183 ( ); 0691/180 ( ); 0690/900 ( ) 305 Ft/alkalom 0690/636 ( ); 0691/636 ( ) 330 Ft/alkalom 0691/999 ( ) 356 Ft/alkalom 0690/636 ( ); 0691/636 ( ) 381 Ft/alkalom 0690/184 ( ); 0691/180 ( ); 0690/636 ( ); 0691/636 ( ); 0691/124 ( ); 0691/125 ( ); 0690/985 ( ); 0691/999 ( ) 508 Ft/alkalom 0690/636 ( ); 0691/636 ( ) 575 Ft/alkalom 0690/636 ( ); 0691/636 ( ); 0690/900 ( ) 635 Ft/alkalom 0690/185 ( ); 0691/180 ( ); 0691/125 ( ); 0691/999 ( ) 762 Ft/alkalom 0691/125 ( ) 800 Ft/alkalom 0690/900 ( ) 966 Ft/alkalom 0691/125 ( ); 0690/985 ( ); 0691/999 ( ); 1000 Ft/alkalom 0690/187 ( ) 1143 Ft/alkalom 0690/985 ( ) 1500 Ft/alkalom 0690/900 ( ) 1524 Ft/alkalom 0690/187 ( ) 1905 Ft/alkalom 0690/985 ( ) 2000 Ft/alkalom 0690/985 ( ) 2500 Ft/alkalom 0690/188 ( ) 2540 Ft/alkalom 0690/189 ( ) 5080 Ft/alkalom Interaktív szolgáltatások felhívásának díja (Ft/perc) Interaktív szolgáltatások felhívása: (+36-30/3030-xxx, /4444-xxx, /5555 ( ), / ); Ft/perc Lakossági adománygyűjtő szolgáltatások 1350 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 250 Ft/hívás, illetve SMS 1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 250 Ft/hívás, illetve SMS 1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 300 Ft/hívás, illetve SMS 1356 Katolikus Karitász 500 Ft/hívás, illetve SMS 1359 Magyar Vöröskereszt 250 Ft/hívás, illetve SMS Nonprofit Információs és Oktató Központ (ADHAT adományvonal) 250 Ft/hívás 1788-as adományvonal 100 Ft/ hívás, illetve SMS 1752 Nemzeti Segélyvonal 250 Ft/hívás UNICEF 500 Ft/hívás, illetve SMS Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 250 Ft/hívás, illetve SMS Az előre fizetett szolgáltatás (Dominós ügyfelek) esetében az adomány összege a mindenkori hatályos Áfa értékével csökkentett összeg. Ezekben az esetekben a Magyar Telekom Nyrt. vállalja, hogy a hívás díjából az ÁFÁ-val csökkentett összeget saját nevében adományozza az adománygyűjtő szervezet részére, a hívás díja pedig távközlési szolgáltatásként kerül a számlán feltüntetésre.

19 Egyéb lezárt kiegészítő szolgáltatások (csomagok) díjai Lezárt Multimédia Csomagok díjai A Koktél Multimédia Csomagok szeptember 1-vel lezárásra kerültek, így azok a továbbiakban nem választhatóak. A jövőben új vásárlásra nincs mód, a meglévő előfizetések továbbra is használhatók. Koktél Mini Koktél Maxi Időszaki díj (30 napra) 1170 Ft 2130 Ft Kedvezmény típusa Ingyenesen küldhető SMS T-Mobile előfizetőknek valamint más mobil hálózatba 15 db 30 db Ingyenesen küldhető MMS (A kedvezmény belföldi T-Mobile előfizetőnek, illetve címre küldött MMS-ekre vonatkozik.) 10 db 20 db Ingyenes adat forgalom (A Domino Díjszabásban szereplő minden adatforgalom alapú díjcsomagra igénybe vehető.) 1.5 MB 3 MB A Domino t- plusz előfizetés 1000 MB tárhellyel és a bennefoglalt szolgáltatásokkal Díjmentes Díjmentes Hangposta-lehallgatás ( ) bármely időszakban Díjmentes Díjmentes A Koktél csomagok az Előfizető által már megrendelt szolgáltatásokra biztosítják a kedvezményeket, melyek belföldön, a szolgáltató hálózatában használhatók fel. A Koktél csomagok bekapcsolásakor az Előfizető felelőssége, hogy a kedvezményezni kívánt szolgáltatásokat előzetesen bekapcsoltassa. 5. Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai Külön hívószámon elérhető szolgáltatások percdíjai és eseménydíjai Egyenleg lekérdezése a Domino központon keresztül *** Univerzális egyenleg lekérdezése *** T-Mobile hitelkártyavonal (1737) Házhoz szállítás támogatás +3630( ) Lakossági Telefonos Ügyfélszolgálat (1430)* Üzleti Telefonos Ügyfélszolgálat (1400)** Domino iwiw Domino, Domino Aktív Domino SMS, Domino7, Domino Egyenlítő, Domino Nap Domino Paletta 100 Domino Paletta 200 Domino Paletta Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom 65 Ft/alkalom Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból Kék szám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból Kék szám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból Kék szám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból Kék szám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból Kék szám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása hálózatból Kék szám díjazása hálózatból normál, T-Mobile hívószám díjazása 1733 Mobil tudakozó automata tájékoztatása 50 Ft/alkalom 50 Ft/alkalom 50 Ft/alkalom 50 Ft/alkalom 50 Ft/alkalom 50 Ft/alkalom esetén **** 1733 Mobil tudakozó operátor tájékoztatása esetén egy alkalommal legfeljebb 4 db 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom tudakozódásra van lehetőség- **** Belföldi tudakozó (198) 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom 110 Ft/alkalom Belföldi tudakozóra küldött SMS Belföldi tudakozó 198-as számáról Érkeztetett Tudakozó SMS szolgáltatás Egyéb hálózaton belüli irányba és más mobil szolgáltatók irányába küldött SMS díjával egyezik meg 120 Ft/fogadott SMS Díjcsomag i hálózaton belüli normál SMS díj 120 Ft /fogadott SMS Díjcsomag i hálózaton belüli normál SMS díj 120 Ft /fogadott SMS Díjcsomag i hálózaton belüli normál SMS díj 120 Ft /fogadott SMS Díjcsomag i hálózaton belüli normál SMS díj 120 Ft /fogadott SMS Díjcsomag i hálózaton belüli normál SMS díj 120 Ft /fogadott SMS Nemzetközi tudakozó (199) Ft/perc 200 Ft/perc 200 Ft/perc 200 Ft/perc 200 Ft/perc 200 Ft/perc Tudakozó Pluszra küldött SMS (197, 11824) 120 Ft/alkalom 120 Ft/alkalom 120 Ft/alkalom 120 Ft/alkalom 120 Ft/alkalom 120 Ft/alkalom Tudakozó Plusz (197, 11824) Ft /perc 200 Ft /perc 200 Ft /perc 200 Ft /perc 200 Ft /perc 200 Ft /perc Tudakozó Plusz 197-es és es számáról Érkeztetett Tudakozó SMS szolgáltatás 120 Ft/fogadott SMS 120 Ft /fogadott SMS 120 Ft /fogadott SMS 120 Ft /fogadott SMS 120 Ft /fogadott SMS 120 Ft /fogadott SMS

20 Belföldi tudakozó hívása az Európai Gazdasági Térség területéről T-Mobile Kék szám felhívása ( xxx; xxx; xxx) Domino iwiw Magyarországra indított roaming hívás díja Domino, Domino Aktív Magyarországra indított roaming hívás díja Domino SMS, Domino7, Domino Egyenlítő, Domino Nap Magyarországra indított roaming hívás díja Domino Paletta 100 Magyarországra indított roaming hívás díja Domino Paletta 200 Magyarországra indított roaming hívás díja Domino Paletta 300 Magyarországra indított roaming hívás díja 13 Ft/perc 13 Ft/perc 13 Ft/perc 13 Ft/perc 13 Ft/perc 13 Ft/perc Belföldi Kék szám felhívása 44 Ft/perc 44 Ft/perc 44 Ft /perc 44 Ft /perc 44 Ft /perc 44 Ft /perc Belföldi Zöld szám felhívása Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Egyéb hálózaton belüli irányba, 1220,14888, 1440 felhívása belföldi vezetékes és más mobil Más mobil irányú Más mobil irányú Más mobil irányú Más mobil irányú Más mobil irányú szolgáltatók hívás hívás hívás hívás hívás irányába indított ( pont) ( pont) ( pont) ( pont) ( pont) hívás díjával egyezik meg. 1248, 1231, 1224, 1418, 1212, 1415, 1203 felhívása 1229, 1270, 1221, 1201, 1202, 1244, 1258, 1213, 1298, 1443, 1444, 1445, 1200, 1436, 1276, 1209, 1223, 1232, 1267, 1440, 1255, 1235, 1236, 1256, 1280, 1411, 1252, 1214, 1429, 1240, 14541, 1272,1277, 1404, 1260, 1238, 1207, 1294, 14567, 1219, 1222, 1442, 185, 1211, 1423, 1225,1290, 1448, , 1210, 1401 felhívása 1288, 1425, 1435, 1748, 1266, 1412, 1234, 1434, 1817 felhívása T-Home ügyfelek egyedi ügyféljelszó módosí-tására fenntartott hívószám ( ). Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal felhívása, Gyermekek segélyvonalának felhívása, Lelki segélyvonal felhívása, es Kormányzati ügyféltájékoztató vonal: Hanghívás SMS küldése 1818-as Kormányzati ügyfélvonal: Hanghívás SMS küldése Egyéb hálózaton belüli irányba, belföldi vezetékes és más mobil szolgáltatók irányába indított hívás díjával egyezik meg. Belföldi kék szám felhívása Vezetékes hálózatba irányuló hívás ( pont) Belföldi kék szám felhívása Vezetékes hálózatba irányuló hívás ( pont) Belföldi kék szám felhívása Vezetékes hálózatba irányuló hívás ( pont) Belföldi kék szám felhívása Vezetékes hálózatba irányuló hívás ( pont) Belföldi kék szám felhívása Vezetékes hálózatba irányuló hívás ( pont) Belföldi kék szám felhívása Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes Díjmentes A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmentesen Belföldi kék szám felhívása A hívószámra történő SMS küldés díja, az iwiw díjcsomaggal nem rendelkezők irányába küldött SMS díjával egyezik meg Belföldi kék szám felhívása A hívószámra történő SMS küldés díja, az iwiw díjcsomaggal nem rendelkezők irányába küldött SMS díjával egyezik meg A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmentesen Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmentesen Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmentesen Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmentesen Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) A Magyar Telekom Nyrt. Mobil rádiótelefon hálózatból díjmentesen Belföldi kék szám felhívása Más mobil hálózatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően) Belföldi kék szám felhívása Más mobil háló- zatba küldött SMS díjazott (saját díjcsomagnak megfelelően)

DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT MOBILSZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE

DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT MOBILSZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT MOBILSZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Jelen díjszabás 2013. október 1. napjától érvényes és hatályos Az előfizetői szerződés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak...

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak... Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Az üzletszabályzat 2. számú melléklete

Részletesebben

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Az üzletszabályzat 2. számú melléklete A jelen

Részletesebben

Hatályos: 2014.08.01. 1/16

Hatályos: 2014.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2014. augusztus 1. napjától

Részletesebben

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 1 DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételeinek 2. számú melléklete

Részletesebben

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet havidíjas lezárt Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások 2 Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT DÍJCSOMAGOK DÍJAI...

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. március 1-jétől Készítés időpontja: 2016.02.29. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja: 2016.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. április 30-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes telefon, TV, Akció megnevezése Igénybevevők köre Akció tartama Területi hatálya Feltételek Jogkövetkezmény Telepítési díjkedvezmény

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes tel efon, TV, Akció megnevezése Igénybevevők köre Akció tartama Területi hatálya Feltételek Jogkövetkezmény Telepítési díjkedvezmény

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

A mobil szolgáltatások minőségi célértékei

A mobil szolgáltatások minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/A Melléklet A mobil ok minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. sz. táblázat... 3 2. sz. táblázat Szolgáltatásminőségi mutatókra vállalt egyedi célértékek... 4

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása Hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 1. Alapszolgáltatások (Távszolgáltatások és Hordozószolgáltatások)

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.21. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.21. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.17. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények)

10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények) 10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények) 1. Időtartama A kampány 2016. február 01-től visszavonásig érvényes. 2. Az igénybevétel feltételei,

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/a. Melléklet A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.2. Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2016.02.09.

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2016.02.09. 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. február 9-étől Készítés időpontja: 2016.02.08. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények)

10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények) 10. sz. Melléklet: Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények) 1. Időtartama A kampány 2016. február 15-től visszavonásig érvényes. 2. Az igénybevétel feltételei,

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.31. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.31. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. július 31-étől Készítés időpontja: 2015.07.29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12-33/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannon GSM Távközlési Zrt. (Törökbálint) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés ÜGYFÉL ÁLTAL KITÖLTENDŐ: Megtartani kívánt telefonszám: Igénylés dátuma: év hó nap ÜGYINTÉZŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ: SIM azonosító / Szerződés szám 893630 Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Előfizetői Szerződést,

Részletesebben

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK Tartalomjegyzék I. II.

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Hatályos: 2013.12.01. 1/16

Hatályos: 2013.12.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2013. december 1. napjától

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete

Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Egységes egyedi előfizetői szerződés melléklete Lakossági telefon szolgáltatások T-Home egyéni ügyfelek részére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Internet és IP- alapú hangátviteli szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Internet és IP- alapú hangátviteli szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Internet és IP- alapú hangátviteli szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 12. sz. melléklet Hatályos: 2012. február 1-jétıl 1. T-email

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 17. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére

Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Akciós feltételek Combo (műholdas TV, internet és telefon) szolgáltatásokra Meglévő, egyéni UPC Direct TV előfizetők részére Jelen akciós feltételek a UPC Direct szolgáltatójának 2016. március 1-től, (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

2011. február 1-től hatályos

2011. február 1-től hatályos 2 A/9 melléklet Multipont promóció részvételi feltételei egyéni előfizetők részére 2011. február 1-től hatályos A promóció rövid leírása Azon személyek, akik OTP Multipont bankkártyával rendelkeznek, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

Közlemény. 1. A Díjszabás A. fejezet 8. és a B. fejezet 13. pontjában a Díjkorlátos Küldött emelt

Közlemény. 1. A Díjszabás A. fejezet 8. és a B. fejezet 13. pontjában a Díjkorlátos Küldött emelt Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 1-i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Vodafone ÁSZF 1. számú Díjszabás

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro, Portfolio Online Tőzsde mobil és táblagép applikáció

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro, Portfolio Online Tőzsde mobil és táblagép applikáció Erste Befektetési Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefonszám: (06-1) 235-5151 Fax szám: (06-1) 235-5190 INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben