Korcsoport Megoszlás (%) éves 7, éves 11, éves 16, éves 19, éves 22,7 65 év feletti 23,2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2"

Átírás

1 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás és nyitott kérdésekkel (ld. kérdőív mellékletben) Megkérdezés célcsoportja: helyi lakosság Megkérdezése helye: a kérdőíveket a városi hírlapban, illetve a internetes portálon helyeztük el Kérdőív leadása: a kérdőív leadására az alábbi helyszíneken elhelyezett urnákban volt mód (illetve a honlapon keresztül elektronikus formában juttathatták vissza a válaszadók) Tobruk ABC (Tobruk) Művelődési Központ (Fűzfőgyártelep) Közösségi Ház (Alsófűzfő) Postahivatal (Alsófűzfő) Polgármesteri Hivatal (Fűzfőgyártelep) Visszaérkezett, értékelhető kérdőívek száma: 181 db Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a minta nem reprezentatív (mivel annak előfeltétele a véletlen kiválasztás), ugyanakkor jól mutatja a városi közéletben aktív lakosság véleményét, ezáltal a városfejlesztési elképzelések várható társadalmi megítélését. Így hasznos iránymutatásokkal szolgál a stratégiai tervezéshez. Minta demográfiai összetétele Korcsoport szerinti megoszlás: az idősebb korosztályok némileg felülreprezentáltak a mintában, de a megoszlás jól mutatja a lakosság elöregedő korösszetételét. Korcsoport Megoszlás (%) éves 7, éves 11, éves 16, éves 19, éves 22,7 65 év feletti 23,2 Iskolai végzettség szerinti megoszlás: a magasabb iskolai végzettségűek erősen felülreprezentáltak a mintában, ami a közéleti aktivitásbeli különbségekre is visszavezethető. Minta végzettség szerinti összetétele Felsőfokú végzettség; 35,4% Alapfokú végzettség; 12,1% Középfokú végzettség; 52,5% 1

2 Szubjektív anyagi helyzet szerinti megoszlás: a válaszadók körülbelül felefele arányban tartoznak a jobb és a rosszabb anyagi körülmények között élők közé. A magasabb iskolai végzettségűek felülreprezentáltsága miatt a teljes lakosság esetében ennél kedvezőtlenebb anyagi helyzet valószínűsíthető. Szubjektív anyagi helyzet Megoszlás (%) Jövedelmemből mindenre futja, sőt félre is tudok tenni 12,4 Nincsenek anyagi gondjaim, de félre már nem tudok tenni 36,2 Jövedelmem éppen csak fedezi költségeimet 41,8 Jövedelmem még a költségeimet sem fedezi 9,6 Válaszadó háztartásában élő 14 éven aluli gyermekek száma szerinti megoszlás: a válaszadók fele gyermektelen (azaz nincs a háztartásában 14 év alatti saját gyermeke), a gyermekes családok családnagysága viszont kedvező, 2/3-ukban több gyermek is él. Ez a város családösszetételénél jobb megoszlást jelent, ami arra utalhat, hogy a gyermekes családok számára meghatározóbb jelentőségű a városfejlesztési döntések alakulása. Minta gyermekszám szerinti megoszlása 52,1% 12,6% 21,0% 14,3% gyermektelen 1 gyermek 2 gyermek 3 vagy több gyermek Munkastátusz szerinti megoszlás: a mintában az inaktív keresők aránya felülreprezentált, ami az idősebb korosztályok nagyobb részarányára is visszavezethető. Munkastátusz Megoszlás (%) Munkanélküli 5,0 Foglalkoztatott 46,4 Inaktív kereső (pl. nyugdíjas) 44,1 Eltartott 4,5 Településrész szerinti megoszlás: a válaszadók fele Alsófűzfőn, közel egyharmada pedig Fűzfőgyártelepen él. Minta településrész szerinti megoszlása 18,9% 30,6% 50,6% Tobruk Fűzfőgyártelep Alsófűzfő 2

3 Életminőségi tényezők értékelése Életminőségi tényezők rangsora és minőségének értékelése: a válaszadók a felsorolt, életminőséget meghatározó tényezőket rangsorolták azok fontossága szerint 1. Ezt követően értékelték ezen tényezők minőségét, rendelkezésre állását Balatonfűzfőn (1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1-es a kifejezetten kedvezőtlen, az 5-ös pedig az igen kedvező értékelést jelentette). Tényező Rangsor Minőség Egészségügy, szociális ellátás I 3,6 Munkalehetőség, munkabér II 2,4 Életköltségek III 2,5 Tisztaság IV 2,5 Közmű-ellátottság V 4,2 Közbiztonság VI 3,8 Városkép VII 2,2 Oktatás VIII 3,9 Kiskereskedelem, szolgáltatások IX 2,4 Közösségi élet X 2,3 Megközelíthetőség XI 3,2 Városon belüli közlekedés XII 2,2 Kulturális programok XIII 2,8 Sportolási lehetőségek XIV 3,8 Gyermekprogramok XV 3,4 Átlag 3,0 1 Melyek befolyásolják legnagyobb mértékben a válaszadó életminőségét (általában). 3

4 Életminőségi tényezők rangsora és értékelése I Egészségügyi ellátás II Munkalehetőségek C III IV Életköltségek Tisztaság V Közmű-ellátottság VI VII 1,0 2,0 Városkép 3,0 Közbiztonság 4,0 5,0 VIII IX X XI XII XIII XIV XV A B Oktatás Kisker, szolgáltatások Közösségi élet Megközelíthetőség Belső tömegközlekedés Kulturális programok Sportolási lehetőségek Gyermekprogramok D A: Ebbe a mezőbe a válaszadók által fontosnak tartott, ugyanakkor minőségileg nem megfelelő tényezők tartoznak. Ez tehát azt jelenti, hogy ezen tényezők (munkalehetőségek; életköltségek; tisztaság; városkép) minőségének javítása rendkívül fontos, elsődleges feladat! B: Ebbe a mezőbe a válaszadók által kevésbé fontosnak tartott, minőségileg sem megfelelő tényezők tartoznak. Ezek (kiskereskedelem, szolgáltatások; közösségi élet; belső tömegközlekedés; kulturális programok) javítása tehát nem elsődleges fontosságú feladat, hosszabb távon azonban fejlesztésük indokolt (az A mezőbe tartozó életminőségi tényezők javítása után). A rangsor középső felében elhelyezkedő kiskereskedelem, szolgáltatások; valamint az igen rossznak értékelt belső tömegközlekedés jelenthet ezek közül prioritást. C: Ebben a mezőben a válaszadók által fontosnak tartott, és jónak értékelt tényezők szerepelnek. Ez tehát azt jelenti, hogy esetükben (egészségügyi ellátás; közmű-ellátottság; közbiztonság) a minőségmegőrzés, és a hatékony marketingkommunikáció (=értékek kommunikálása) az elsődleges teendő. D: Ebben a mezőben a válaszadók szerint kevésbé fontos, de jónak értékelt tényezők szerepelnek. Ezek (oktatás; megközelíthetőség; sportolási lehetőségek; gyermekprogramok) fejlesztésére tehát jelenleg nem helyezendő hangsúly. Kivételt képezhet ez alól a rangsor közepén elhelyezkedő oktatás, amelynél a minőség megőrzésére van szükség. 4

5 Balatonfűzfő általános megítélése: a válaszadók összességében (1-től 10-ig terjedő skálán, ahol 1-es a legrosszabb, 10-es pedig a legjobb értékelés) 4,8-ra (azaz közepesre) értékelték a fűzfői életkörülményeket. A válaszadók ennél lényegesen kedvezőtlenebbnek találták (3,2) a város által a fiatalok számára nyújtott perspektívát. Város által a fiataloknak kínált perspektíva Fűzfői életkörülmények általában 3,19 4,83 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Megállapítások értékelése: a megkérdezetteket arra kértük, hogy fejezzék ki egyetértésüket néhány megállapítással kapcsolatban. Az alábbi táblázat ezeket az értékeléseket tartalmazza, az egyetértés mértéke szerint rendezve azokat. A + jel a város számára pozitív, míg a jel a negatív értékítéleteket jelöli: előbbiek esetében tehát a minőségmegőrzés és a marketingkommunikáció (=értékek kommunikálása), utóbbiaknál pedig a minőségjavítása, fejlesztés a szükséges feladat. Megállapítás Inkább egyetértés Nagyobb bevásárlásaimat mindig máshol intézem. Félek attól, hogy munkahelyem megszűnése esetén nem találnék megfelelő új munkahelyet a településen vagy környékén. Mozgássérültek számára nagyon nehéz a közlekedés a városban. Mielőbb ki kellene alakítani egy összefüggő városközpontot. Több kerékpárútra lenne szükség. Támogatnám új, környezetbarát módon működő vegyipari üzem beindítását. Kevés olyan városi program van, amin szívesen részt veszek. Csak akkor indítanék vállalkozást, ha segítséget kapnék hozzá. Vélemények egyezése Az általános iskolák összevonása igen rosszul érintené családomat. Jobb egészségügyi ellátásért akár messzebbre is elutaznék (20 km-es körzeten belül). + + Teljesen egyetért Inkább egyetért % Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet 81,92 7,91 6,21 3,95 67,41 17,04 8,15 7,41 58,58 24,26 14,79 2,37 65,14 18,29 6,86 9,71 55,09 22,75 13,17 8,98 62,57 14,62 5,26 17,54 47,67 24,42 15,70 12,21 35,71 27,78 11,11 25,40 - /+ 40,43 9,93 17,02 32,62 - /+ 26,29 20,57 23,43 29,71 5

6 Az Önkormányzat segíti a kis- és közepes vállalkozásokat a fennmaradásban, fejlődésben. Inkább egyet nem értés A strandok állapota nem felel meg az elvárásaimnak. A tervezett új városközpont területén szükség van egy új vasúti megálló kialakítására. Sporttelep szolgáltatásai számomra meghatározó jelentőséggel bírnak. Balaton-part jelenlegi megközelíthetősége kielégítő. Az Önkormányzat minden lehetőt megtesz a lakosság életminőségének javítása érdekében. Szívesen indítanék egyéni vállalkozást. Szerintem a turisták igen jó nyaralási lehetőséget találnak itt. Szerintem Fűzfőnek semmi esélye nincs a fejlődésre. - / ,09 40,56 31,47 18,88 20,96 20,96 34,13 23,95 33,14 12,79 12,79 41,28 16,88 25,97 27,92 29,22 18,18 18,75 23,86 39,20 4,02 25,29 45,40 25,29 15,00 20,71 21,43 42,86 5,26 21,64 43,27 29,82 11,36 17,05 28,41 42,61 Elköltözési tervek: közel minden ötödik válaszadó (19%) tervezi, hogy a következő 5 évben elköltözik Fűzfőről, a város népességmegtartó ereje tehát igen gyenge (bár a tényleges elköltözési hajlandóság ennél valószínűleg alacsonyabb, a 19%-os arány jelentős kritikát fogalmaz meg a várossal szemben)! Legfontosabb okok az elköltözésre: Fontosabb elköltözési okok Megoszlás (%) Munkalehetőség 27,5 Jobb lehetőségek 10,0 Családi okok 10,0 Egyéb okok (elsősorban iskolabezárás 7 említés) 22,5 Tobruki (albeli) 15,5 hektáros területre kedvezőnek tartott kiemelt üdülőhelyi funkciók: a válaszadók a megjelölt lehetséges funkciókat közel azonos arányban választanák, tehát a lakosság részéről egyértelmű preferencia nem azonosítható. Funkciók Megoszlás (%) Élménypark 22,8 Balatoni ökovilág bemutatóhely 22,2 Üdülő villapark 21,6 Konferencia, wellness központ 21,0 Egyéb 12,3 6

7 Az egyéb említések között nagyobb számban szerepelt (de mindegyik esetében elhanyagolható említésszámmal): kereskedelmi, szolgáltató egységek (10 említés): főként bevásárlóközpont, üzletek szórakozási, sportolási lehetőségek (8 említés): pl. gokart-pálya, sportközpont, horgászat, játszótér, golfpálya, szabadidőközpont sétány (2 említés) lakófunkciók (2 említés) Tervezett városközponti területre kedvezőnek tartott funkciók: a tervezett városközpont területére a válaszadók mintegy egyharmada kereskedelmi, szolgáltató létesítményeket helyezne, emellett a közpark, a kulturális létesítmény és a szabadtéri múzeum kialakítása preferált. Az új vasúti megálló kialakítása, a közigazgatási funkciók áthelyezése a megkérdezettek szerint nem lényeges. Funkciók Megoszlás (%) Kereskedelem, pénzügyi szolgáltatás 31,3 Közpark 18,4 Kulturális létesítmény 17,2 Szabadtéri múzeum 11,2 Új vasúti megálló 9,7 Közigazgatás 7,5 Egyéb 4,6 Az egyéb említések között nagyobb számban szerepelt (de mindegyik esetében elhanyagolható említésszámmal): bevásárlóközpont, szolgáltatások (8 említés) közszolgáltatások (oktatás, egészségház, rendőrörs 4 említés) szórakozás, játszótér (2 említés) információs pont (2 említés) Keresztértékelések A keresztértékelésekkel a fő demográfiai változók szerint megkülönböztethető szegmensek (csoportok) eltérő jellemzőire, értékítéletére deríthetünk fényt. Ezen információknak elsősorban a marketingkommunikációban van szerepük (mely tényezők megléte hangsúlyozandó például a fiatalok felé irányuló kommunikációban). Demográfiai különbségek Településrészenként vizsgálva nincs szignifikáns különbség a válaszadók korösszetétele szerint, de a tobruki és fűzfőgyártelepi városrészben lakók közül némileg többen tartoznak az idősebb korosztályokba, míg Alsófűzfőt fiatalosabb korösszetétellel jellemezhetjük. Korcsoport Tobruk Fűzfőgyártelep Alsófűzfő % éves 14,7 18,2 19, éves 38,3 25,5 40,6 56 év feletti 47,0 56,3 39,6 Ugyanakkor szignifikáns különbség mutatkozik településrészenként a szubjektív anyagi helyzet megítélésében: 7

8 A fűzfőgyártelepi lakosok közül szignifikánsan többen mondták, hogy jövedelmükből még félre is tudnak tenni. Az alsófűzfői lakosok viszont éppen ellenkezőleg nyilatkoztak. Mivel munkastátusz szerint nem volt lényegi különbség a településrészek lakói között, ezért ez a ténylegesen rosszabb körülményekre vezethető vissza. Szubjektív anyagi helyzet Tobruk Fűzfőgyártelep Alsófűzfő % Jó anyagi helyzet 54,5 64,2 37,8 Rossz anyagi helyzet 45,5 35,8 62,2 Bár nem szignifikáns a különbség, lényegesen több gyermektelen (azaz akinek nincs a háztartásában 14 év alatti gyermeke) él Fűzfőgyártelepen. Háztartásban élő Tobruk Fűzfőgyártelep Alsófűzfő gyermekek száma % Nincs a háztartásában 14 év alatti (saját) gyermek Van a háztartásában 14 év alatti (saját) gyermek Ugyancsak nem szignifikáns a különbség, mégis van eltérés a településrészek lakosságának iskolai végzettségében: a Tobrukban élők esetében magasabb az alapfokú végzettségűek aránya, ami a városrész rosszabb szociális helyzetére utal. Természetesen szignifikáns különbség van a válaszadó kora és munkastátusza között: Munkastátusz Jellemző életkor Munkanélküli éves* Foglalkoztatott éves Inaktív kereső 56 év felettiek Eltartott éves * A kis elemszám miatt nem megbízható adat! Az iskolai végzettség és a szubjektív anyagi helyzet között is szignifikáns eltérés tapasztalható: az alapfokú végzettséggel rendelkezők esetében gyakoribb a rosszabb ( jövedelmük még a költségeiket sem fedezi ), míg a felsőfokú végzettségűeknél az átlagosnál jobb ( még félre is tud tenni ) anyagi helyzet. Természetesen a munkastátusz és a szubjektív anyagi helyzet között szoros az összefüggés. 8

9 Értékelési különbségek a fő demográfiai változók szerint Különbségek az életminőségi tényezők fontossági rangsorában településrészek szerint: Mivel a válaszadók között többségben voltak az alsófűzfői lakosok, ezért az átlagos megítélésben az ő véleményük dominál. Az alábbi táblázat a településrészek rangsorát, illetve a rangsor elemeinek az átlaghoz való viszonyát mutatja. Lényegesebb különbségek (két nyíl jelöli): - A tobrukiak az átlagosnál kevésbé fontosnak tartják az egészségügyi ellátást, a városkép rendezettségét, az oktatási infrastruktúra, valamint a kiskereskedelem, szolgáltatások rendelkezésre állását. Ugyanakkor számukra lényegesebb a megfelelő közmű-ellátottság, közösségi élet, megközelíthetőség és városon belüli közlekedés. - A gyártelepiek az átlagosnál előbbre rangsorolták a közmű-ellátottságot és a kulturális programokat, míg kevésbé fontosnak tartják az oktatási szolgáltatásokat és a városon belüli közlekedés rendelkezésre állását. Tényezők Átlag Tobruk Gyártelep Alsófűzfő Egészségügy I IV II I Munkalehetőség, munkabér II I I III Életköltségek III III III II Tisztaság IV V IV V Közmű-ellátottság V II VII IV Közbiztonság VI VI V VI Városkép VII X VI VIII Oktatás VIII XI XII VII Kiskereskedelem, szolgáltatások IX XII IX IX Közösségi élet X VIII VIII X Megközelíthetőség XI VII XI XI Belső közlekedés XII IX XV XII Kulturális programok XIII XIII X XIII Sportolás XIV XIV XIII XIV Gyermekprogramok XV XV XIV XV 9

10 Különbségek az életminőségi tényezők megítélésében településrészek szerint: Mivel a válaszadók között többségben voltak az alsófűzfői lakosok, ezért az átlagos megítélésben az ő véleményük dominál. Az alábbi táblázat a településrészek rangsorát, illetve a rangsor elemeinek az átlaghoz való viszonyát mutatja. Lényegesebb különbségek (két nyíl jelöli): - A tobrukiak az átlagosnál szinte minden tényezőt rosszabbnak minősítettek, különösen az oktatási infrastruktúrát, sportolási lehetőségeket, gyermekprogramokat, kulturális programokat. Kizárólag a közösségi élet és a városkép (valamint némileg a tisztaság) szempontjából volt jobb az értékítéletük az átlagnál. - A gyártelepiek az átlagosnál kedvezőtlenebbnek tartják a közműellátottságot, viszont jobbnak értékelték a megközelíthetőséget, a városon belüli közlekedést és a kiskereskedelmi ellátottságot. - Az alsófűzfőiek a tisztaságot ítélték meg lényegesen rosszabbnak. Tényezők Átlag Tobruk Gyártelep Alsófűzfő Közmű-ellátottság 4,2 4,4 3,9 4,4 Oktatás 3,9 3,6 3,7 4,1 Közbiztonság 3,8 3,6 3,7 4,0 Sportolás 3,8 3,4 3,7 4,0 Egészségügy 3,6 3,6 3,5 3,7 Gyermekprogramok 3,4 3,1 3,2 3,5 Megközelíthetőség 3,2 3,0 3,5 3,1 Kulturális programok 2,8 2,5 2,6 3,0 Életköltségek 2,5 2,4 2,6 2,5 Tisztaság 2,5 2,7 2,6 2,2 Munkalehetőség, munkabér 2,4 2,4 2,3 2,5 Kiskereskedelem, szolgáltatások 2,4 2,4 2,7 2,2 Közösségi élet 2,3 2,6 2,2 2,4 Városkép 2,2 2,5 2,4 2,0 Belső közlekedés 2,2 2,0 2,6 2,0 10

11 TOBRUK I Munkalehetőségek II Közmű-ellátottság III Életköltségek IV Egészségügyi ellátás C V Tisztaság VI VII 1,0 2,0 3,0 Megközelíthetőség Közbiztonság 4,0 5,0 VIII IX X XI XII XIII XIV XV A B Fűzfőgyártelep A Közösségi élet Belső tömegközlekedés Városkép Kisker, szolgáltatások Kulturális programok Oktatás Sportolási lehetőségek Gyermekprogramok I Munkalehetőségek II Egészségügyi ellátás III IV Életköltségek Tisztaság C V Közbiztonság VI Városkép VII 1,0 2,0 3,0 Közmű-ellátottság 5,0 VIII Közösségi élet IX X Kisker, szolgáltatások Kulturális programok XI Megközelíthetőség XII XIII Oktatás Sportolási lehetőségek XIV Gyermekprogramok B XV Belső tömegközlekedés D Alsófűzfő I Egészségügyi ellátás II Életköltségek III Munkalehetőségek IV Közmű-ellátottság C V Tisztaság VI VII 1,0 2,0 3,0 4,0 Közbiztonság Oktatás 5,0 VIII IX X XI XII XIII XIV XV A B Városkép Kisker, szolgáltatások Közösségi élet Belső tömegközlekedés Megközelíthetőség Kulturális programok Sportolási lehetőségek Gyermekprogramok D D 11

12 Általános életkörülmények értékelésének különbözőségei (átlag: 4,8): Lényeges különbséget csak néhány demográfiai változó szerinti bontásban tapasztaltunk, azaz a minősítés általános megítélésnek tekinthető. - A felsőfokú végzettségűek szignifikánsan jobbnak, az alapfokú végzettségűek pedig rosszabbnak tartják a fűzfői életkörülményeket. - Természetesen a jobb anyagi körülmények között élők kedvezőbben nyilatkoztak erről. - A tobruki városrészben élők rosszabbnak, a gyártelepiek jobbnak ítélték az általános életkörülményeket a városban. Fiatalok számára kínált perspektíva értékelésének különbözőségei (átlag: 3,2): Lényeges különbség csak néhány demográfiai változó szerinti bontásban tapasztaltunk, azaz a minősítés általános megítélésnek tekinthető. - Kedvező, hogy a fiatalok némileg jobbnak minősítették a fűzfői perspektívát (3,38), mint az átlag (de ez nem szignifikáns összefüggés). - Érdekes, hogy a gyermektelenek (nincs háztartásában 14 év alatti gyermek) esetében az értékelés viszont rosszabb volt (2,86), ami a gyermekvállalás gátját is jelentheti. - Szignifikánsan jobbnak találják a Fűzfő által biztosított perspektívát a foglalkoztatottak, és rosszabbnak az inaktív keresők. - Bár nem szignifikáns az összefüggés, az alapfokú végzettségűek rosszabb perspektívát látnak (valószínűleg a kedvezőtlenebb elhelyezkedési lehetőségek miatt). - Természetesen a jobb anyagi körülmények között élők pozitívabban nyilatkoztak. - Akárcsak az általános életkörülményeket, ezt a tényezőt is a tobruki városrészben élők rosszabbnak, a gyártelepiek jobbnak minősítették (de nem szignifikáns az összefüggés) Az elköltözést tervezők főleg (szignifikáns különbség) ill éves, közép- vagy felsőfokú végzettségű, közepes anyagi helyzetű, gyermektelen lakosok. Érdekes, hogy a foglalkoztatottak szerepelnek legnagyobb arányban közöttük. A különböző állítások értékelésében az alábbi lényeges különbségek mutatkoztak: évesek szívesebben indítanának vállalkozást, mint a többi korcsoport, viszont csak akkor, ha segítséget kapna hozzá. A foglalkoztatottak szerint az önkormányzat kevésbé segíti a vállalkozásokat. Ugyancsak elégedetlenebbek ezzel a fiatalok, az idősebbek viszont értékelik az önkormányzat segítőkészségét. A vállalkozóvá válás segítése ezért fontos feladat a pályakezdő, fiatal munkanélküliek megtartására. A 3 vagy több gyermekes lakókat, valamint az alsófűzfői lakosokat az átlagosnál rosszabbul érintené az általános iskolák összevonása (mivel elsősorban az ő esetükben jelenthet problémát az iskola és az otthon közötti nagyobb távolság): iskolabusz indítása ezért rendkívül fontos feladat az intézményi változások társadalmi elfogadtatása érdekében. A 3 vagy több gyermekes lakók viszont jobb egészségügyi ellátásért akár messzebbre is elutaznának, azaz ezen családok mobilitása kedvező. A tobrukiak egyáltalán nem értenek egyet azzal, hogy a part jelenlegi megközelíthetősége kielégítő. A Balaton körüljárhatóságának biztosítása ezért esetükben kiemelten fontos életminőség-javító intézkedést jelent. A sportcentrum a gyártelepiek és az idősebb korosztály számára meghatározó jelentőségű, az alsófűzfőieknek viszont kevésbé fontos elem. 12

13 A tobrukiak kevesebb vonzó városi programot találnak, mint a más településrészeken élők: így a teljes várost összefogó programkínálat, a tobruki események számának emelése szükséges. A tobrukiak nagyobb bevásárlásaikat jellemzően máshol intézik (valószínűleg Almádi közelsége miatt), a gyártelepiek viszont kevésbé utaznak e célból. A kiskereskedelmi hálózat fejlesztésével a lakosok költése a városban maradhat. Az alsófűzfőiek és tobrukiak szerint is problémát jelent az akadálymentesítés hiánya, amely tehát megoldandó feladat. Az idősek (kisebb mobilitásuk miatt) inkább egyetértenek azzal, hogy szükség lenne új vasúti megálló kialakítására a tervezett városközpont területén, mint a fiatal és középkorú korcsoportok. Az albeli ill. a városközponti területekre szánt funkciók között nincs különbség a fő demográfiai változók szerinti bontásban. Az elköltözést tervezők válaszainak részletes értékelése A részletes értékelés célja, hogy bővebb információkhoz jussunk a város jövője szempontjából kiemelt fontosságú migráció alakulását befolyásoló motivációkról. Különösen lényeges ez, mivel mint azt már említettük az elköltözést tervezők főleg a fiatal, magasabb iskolai végzettségű, gyermektelen lakosok közé tartoznak. Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a kis elemszám miatt az alábbi adatok csak tájékoztatásul szolgálhatnak! Demográfiai jellemzők: A válaszadók közel egyharmada év közötti fiatal, 40%-a a év közötti korosztályok tagja, ami fiatalosabb korstruktúra az átlagnál. A válaszadók fele középfokú, 41%-a felsőfokú iskolai végzettségű, ami az átlagosnál magasabb képzettségi szintet jelent. A átlagosnál kedvezőtlenebb az elköltözést tervezők anyagi helyzete, ami a magasabb képzettségi szinttel összevetve ezen szegmens elégedetlenségét, frusztráltságát magyarázza. A teljes mintaarányoknál magasabb a gyermektelenek (60%), és a három vagy több gyermekes családok (23%) részaránya: előbbi a fiatalosabb korösszetételből is következő nagyobb fokú mobilitásra, utóbbi viszont a nagycsaládosok átlagosnál kedvezőtlenebb helyzetére utalhat. Az átlagosnál nagyobb arányban szerepelnek a mintában a munkanélküliek (9%) és a foglalkoztatottak (62%), a zömében nyugdíjasokból álló inaktív keresők és az eltartottak mobilitása alacsonyabb szintű. Az átlagosnál némileg kisebb az alsófűzfőiek aránya. Életminőségi tényezők, életminőség értékelése: Az elköltözést tervezők minimálisan rosszabbnak minősítették általában az életminőségi tényezőket, mint akik a városban maradnának (2,9-es ill. 3,1-es érték az ötös skálán). Nagyobb negatív eltérés volt az alábbi tényezőknél (bár összességében így is kis különbségek adódtak): munkalehetőségek, oktatás, ahogy az az elköltözési okok között is szerepelt (ezek a tényezők a fontossági rangsorban is előbbre kerültek az elköltözést tervezők értékelésében). Szignifikáns különbség van az elköltözési szándék és a fűzfői életminőség általános értékelése között: az elköltözést nem tervezők átlaga 4,99, az elköltözési szándékúaké pedig 4,39 volt a tízes skálán. Állítások értékelésének különbözőségei: A lényeges eltéréseket mutatja az alábbi táblázat. A + jel a város számára pozitív, míg a jel a negatív értékítéleteket jelöli: 13

14 Állítás Az önkormányzat minden lehetőt megtesz a lakosság életminőségének javítása érdekében. Az általános iskolák összevonása igen rosszul érintené családomat. Jobb egészségügyi ellátásért akár messzebbre is elutaznék. Szerintem a turisták igen jó nyaralási lehetőséget találnak itt. Szívesen indítanék egyéni vállalkozást. Csak akkor indítanék vállalkozást, ha segítséget kapnék hozzá. Az Önkormányzat segíti a kis- és közepes vállalkozásokat a fennmaradásban, fejlődésben. Szerintem Fűzfőnek semmi esélye nincs a fejlődésre. A tervezett új városközpont területén szükség van egy új vasúti megálló kialakítására. A Balaton-part jelenlegi megközelíthetősége kielégítő. Több kerékpárútra lenne szükség. Kevés olyan városi program van, amelyen szívesen részt veszek. Elköltözést Elköltözést nem tervezi tervezi Egyetért nem ért egyet aránya 21,2 78,8 % 30,9 69,1 % 60,7 39,3 % 47,3 52,7 % + 62,5 37,5 % % 12,1 87,9 % 30,1 69,9 % + 44,8 55,2 % 34,3 65,7 % % 60,9 39,1 % 37,9 62,1 % 52,2 47,8 % 34,4 65,6 % 25,9 74,1 % + 53,2 46,8 % 44,4 55,6 % 27,3 72,7 % 39,1 60,9 % 63,4 36,6 % 81,1 18,9 % + 62,5 37,5% 74,1 25,9 % Az elköltözést tervezők tehát rosszabbnak minősítették az önkormányzati segítségnyújtást mind a vállalkozások, mind a lakosság irányában. Ugyanakkor ők szívesebben indítanának egyéni vállalkozást (fiatalos korstruktúra miatt), ami a megtartásukat segítheti! Fontos feladat tehát az önkormányzati segítségnyújtás fokozása, különösen a fiatalok egyéni vállalkozóvá válásának segítése! A költözési szándékúakat kedvezőtlenebbül érintené az általános iskolák összevonása (többgyermekes családok magasabb aránya!). Az új vasúti megálló létrehozása számukra fontosabb. Rosszabbnak ítélték Fűzfő turisztikai attraktivitását és a város általános fejlődési esélyét is: az ezekre irányuló fejlesztési lépések hangsúlyozása ezért esetükben lényeges kommunikációs elem lehet. Ugyanakkor a kommunikációban a jó egészségügyi ellátás, az új kerékpárutak kiépítése, vagy a gazdagabb programkínálat létrehozása jelenleg nem számít kiemelkedően fontos érvnek. Általános iskolák összevonásának kérdése Az általános iskolák összevonása régóta húzódó, igen lényeges, ugyanakkor lakossági ellenállásba ütköző feladat. A lakossági véleményfelmérés azt mutatja, hogy az összevonást a válaszadók fele nem tartja családja szempontjából lényeges kérdésnek, és az életminőségi tényezők 15-ös rangsorában is csak a 8. helyen szerepel az oktatási 14

15 infrastruktúra fontossága: azaz az összevonásra megfelelő kommunikációval és a fokozatosság szem előtt tartásával lehetőség nyílik. A változtatás megalapozása érdekében az általános iskolák összevonását ellenzők jobb ismerete szükséges: Demográfiai jellemzők: Az iskolák összevonását ellenzők kormegoszlása fiatalosabb az átlagnál, hiszen ez a változás elsősorban a gyermekes, illetve gyermekvállalást tervező lakosokat érinti. Némileg nagyobb arányban szerepelnek ebben a csoportban a rosszabb anyagi körülmények között élők, azaz a változás elfogadtatásához a gyermekek ingyenes utaztatása szükséges lehet. Természetesen a gyermekes (ezen belül is a többgyermekes) családokat, valamint a nem foglalkoztatottakat is rosszabbul érintené az összevonás, ami szintén részben anyagi kérdés. A két általános iskolához az alsófűzfői lakosok jobban ragaszkodnak, igaz, esetükben is 40% nem ellenzi az összevonást. Életminőségi tényezők értékelése, elköltözési szándék: Az iskolák összevonását ellenzők számára az oktatási infrastruktúra az átlagosnál jóval fontosabb életminőségi tényező (2. a rangsorban), amelynek jelenlegi minőségét jónak tartják (4,1)! Ennek ellenére nem gondolják többen azt, hogy az önkormányzat minden lehetőt megtesz a lakosság életminőségének javításáért, azaz a városvezetés támogatottságát önmagában ez a tényező jelenleg nem befolyásolja. Bár e csoport tagjai között többen vannak azok, akik tervezik a következő öt évben, hogy elköltöznek Fűzfőről (24,6%), az okokat megadó összesen 20 főből mindössze heten jelölték meg legfontosabb motívumként az iskolák összevonását, bezárását, azaz ez az arány nem tekinthető jelentősnek a teljes lakosságra vetítve. 15

16 LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYFELMÉRÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata megbízásából készülő városfejlesztési stratégia kidolgozásához szeretnénk a segítségét kérni. A munka célja, hogy a várost egy jól meghatározott, hosszú távon is működőképes fejlődési pályára állítsa. Mindezt úgy, hogy az a helyi lakosság, vállalkozások számára is kedvező feltételeket teremtsen. Az alábbi kérdőív kitöltésével hozzájárulhat ahhoz, hogy Balatonfűzfő tervezett fejlesztése az Ön igényeinek is minél inkább megfeleljen, hogy a város az Ön számára is élhető, megélhetést és perspektívát nyújtó településsé váljon. Kérjük, hogy a kérdések figyelmes elolvasása után válaszolja meg azokat a megadott instrukcióknak megfelelően! Kérjük, a kérdőívet csak akkor töltse ki, ha Ön már elmúlt 18 éves! A kitöltött kérdőívet az alábbi pontokon elhelyezett gyűjtőládákba dobhatja be december 22-ig: Polgármesteri Hivatal Nike krt. 1. Művelődési Központ Bforrás út 12. Posta Béke tér 1. Közösségi Ház József Attila út 10. Tobruk ABC Zrínyi út 1. A válaszadás önkéntes és névtelen. Segítségét nagyon köszönjük! Balatonfűzfő Város Önkormányzata HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. SZEMÉLYES ADATOK 1. Az Ön kora? Maximum egy választ jelölhet meg! éves éves éves éves éves 65 év feletti 2. Az Ön iskolai végzettsége? Maximum egy választ jelölhet meg! végzettség nélküli alapfokú végzettségű középfokú végzettségű felsőfokú végzettségű 3. Az Ön szubjektív anyagi helyzete? Jelölje meg azt az egy választ, amelyikkel a leginkább egyetért! jövedelmemből mindenre futja, sőt félre is tudok tenni nincsenek anyagi gondjaim, de félre már nem tudok tenni jövedelmem éppen csak fedezi költségeimet jövedelmem még a költségeimet sem fedezi 16

17 4. Az Ön háztartásában élő 14 éven aluli, Ön által nevelt gyermekek száma? Maximum egy választ jelölhet meg! Gyermektelen 1 gyermek 2 gyermek 3 vagy több gyermek 5. Az Ön munkastátusza? Maximum egy választ jelölhet meg! Munkanélküli Foglalkoztatott Inaktív kereső (GYED, GYES, nyugdíjas) Eltartott 6. Melyik településrészen lakik? Maximum egy választ jelölhet meg! Tobruk Fűzfőgyártelep Alsófűzfő BALATONFŰZFŐ MEGÍTÉLÉSE 7. Most felsorolunk néhány tényezőt, amelyek általában meghatározzák az élet minőségét. A felsorolt tényezők közül melyek befolyásolják legnagyobb mértékben az Ön életminőségét (általában)? Rangsorolja az alábbi tényezőket úgy, hogy kezdje 1- essel az Ön számára legfontosabb tényező megjelölését, és így haladjon tovább egészen 15-ig (amely az Ön számára a legkevésbé fontos tényezőt jelöli). Kérjük, hogy minimum az első tíz Ön számára legfontosabb tényezőt rangsorolja. Életminőségi tényező Városkép rendezettsége Közösségi élet, lakosság összetartása Tisztaság, egészséges környezet, zöldterületek Megközelíthetőségi feltételek (pl. fővárosból, környező településekről) Munkalehetőségek, munkabérek Városon belüli közlekedési feltételek Közmű-ellátottság (víz, gáz, csatorna, áram) Oktatási intézmények, átképzési lehetőségek rendelkezésre állása Egészségügyi, szociális ellátás megfelelősége Életköltségek (rezsi, közlekedés, szolgáltatások ára) Kiskereskedelemi üzlethálózat, szolgáltatások megfelelősége Sportolási lehetőségek rendelkezésre állása Kulturális, szórakoztató programok rendelkezésre állása Gyermekprogramok rendelkezésre állása Közbiztonsági helyzet Rangsor 17

18 8. Hogyan értékeli Ön az életminőséget meghatározó tényezők rendelkezésre állását, minőségét Balatonfűzfőn? Értékelje a tényezőket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1- es azt jelenti, hogy adott tényező egyáltalán nem megfelelő, az 5-ös pedig azt, hogy kiemelkedően jónak tartja azt Balatonfűzfőn. Egyáltalán nem megfelelő Kiemelkedően jó Életminőségi tényező Nem tudom Városkép rendezettsége Közösségi élet, lakosság összetartása Tisztaság, egészséges környezet, zöldterületek Megközelíthetőségi feltételek (pl. fővárosból, környező településekről) Munkalehetőségek, munkabérek Városon belüli közlekedési feltételek Közmű-ellátottság (víz, gáz, csatorna, áram) Oktatási intézmények, átképzési lehetőségek rendelkezésre állása Egészségügyi, szociális ellátás megfelelősége Életköltségek (rezsi, közlekedés, szolgáltatások ára) Kiskereskedelemi üzlethálózat, szolgáltatások megfelelősége Sportolási lehetőségek rendelkezésre állása Kulturális, szórakoztató programok rendelkezésre állása Gyermekprogramok rendelkezésre állása Közbiztonsági helyzet 9. Összességében mennyire tartja jónak a fűzfői életkörülményeket? Értékelje 1-től 10- ig terjedő skálán, ahol 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem tartja jónak, 10-es pedig azt, hogy kiemelkedően jónak tartja a fűzfői életkörülményeket. Egyáltalán nem jó Kiemelkedően jó Összességében mennyire kínál perspektívát Fűzfő a fiatalok számára? Értékelje 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem kínál perspektívát a város a fiatalok számára, 10-es pedig azt, hogy kiemelkedően jó perspektívát kínál. Egyáltalán nem jó Kiemelkedően jó

19 11. Egyetért-e Ön az alábbi megállapításokkal? Jelölje meg minden egyes megállapításnál, hogy teljesen egyetért-e azzal, inkább egyetért, inkább nem ért egyet, vagy egyáltalán nem ért egyet vele! Megállapítás Az Önkormányzat minden lehetőt megtesz a lakosság életminőségének javítása érdekében. Az általános iskolák összevonása igen rosszul érintené családomat. Jobb egészségügyi ellátásért akár messzebbre is elutaznék (20 km-es körzeten belül). Szerintem a turisták igen jó nyaralási lehetőséget találnak itt. Szívesen indítanék egyéni vállalkozást. Félek attól, hogy munkahelyem megszűnése esetén nem találnék megfelelő új munkahelyet a településen vagy környékén. Csak akkor indítanék vállalkozást, ha segítséget kapnék hozzá. A strandok állapota nem felel meg az elvárásaimnak. Az Önkormányzat segíti a kis- és közepes vállalkozásokat a fennmaradásban, fejlődésben. Szerintem Fűzfőnek semmi esélye nincs a fejlődésre. Mielőbb ki kellene alakítani egy összefüggő városközpontot. A tervezett új városközpont területén szükség van egy új vasúti megálló kialakítására. Balaton-part jelenlegi megközelíthetősége kielégítő. Sporttelep szolgáltatásai számomra meghatározó jelentőséggel bírnak. Több kerékpárútra lenne szükség. Kevés olyan városi program van, amin szívesen részt veszek. Támogatnám új, környezetbarát módon működő vegyipari üzem beindítását. Nagyobb bevásárlásaimat mindig máshol intézem. Mozgássérültek számára nagyon nehéz a közlekedés a városban. Teljesen egyetért Inkább egyetért Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet 19

20 12. Tervezi, hogy a következő 5 éven belül elköltözik Balatonfűzfőről? Maximum egy választ jelölhet meg! Igen Nem 13. Amennyiben tervezi az elköltözést, mi a legfontosabb oka ennek? Kérjük jelölje meg a felsoroltak közül azt az egy okot, amelyik a leginkább szerepet játszik elköltözési tervében! Amennyiben az a felsoroltak között nem szerepel, röviden írja le a legfontosabb okot az egyéb sorhoz! Családi okok Jobb elhelyezkedési lehetőségek, állásígéret Munkahelyi áthelyezés, kiküldetés Alacsonyabb életviteli költségek Középiskola, egyetem (oktatás) Jobb infrastruktúra miatt (közlekedés, intézmények, közművek) Pezsgőbb közösségi élet, jobb szabadidős feltételek Város hangulata, szépsége Nagyváros, főváros által kínált jobb lehetőségek Egyéb, éspedig Milyen kiemelt üdülőhelyi funkciót tartana a leginkább kívánatosnak a 15,5 ha nagyságú tobruki önkormányzati területen? Üdülő villapark Élménypark (pl. csúszda, kaland, stb.) Konferencia és wellness központ Balatoni Ökológiai Információs Központ és Bemutatóhely Egyéb, éspedig: A tervezett városközpont területén milyen szolgáltatásokat-funkciókat látna szívesen? Kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások-létesítmények Kulturális létesítmények Szabadtéri múzeum Új vasúti megálló Közpark Közigazgatás Egyéb, éspedig:... Köszönjük a válaszadást! (A kérdőívek visszajuttatásának módjáról és határidejéről a bevezető leírásban talál tájékoztatást.) 20

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Regionális Marketingstratégiát Megalapozó Felmérés Nyugat-Pannon (WESTPA) EU Régió Eredmények Budapest 00. augusztus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1 Előzmények és célok... 1. Metodika.... Összefoglaló,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006

A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006 A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006 Gyerekesély füzetek 3. Bass László, Darvas Ágnes, Dögei Ilona, Ferge Zsuzsa, Tausz Katalin A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006 Budapest, 2007

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN. Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm

GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN. Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm Zeller Judit GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN A) GENDER BUDGETING IN PRACTICE PROJEKT (2006-2007) Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm I. Elsı egyeztetés a partnerekkel Hogyan

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Monigl

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társadalompolitika és intézményrendszere

Társadalompolitika és intézményrendszere Társadalompolitika és intézményrendszere 256 Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika Scharle Ágota 1. Bevezetés tendenciák a foglalkoztatásban Tanulmányunkban a foglalkoztatás és a

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992)

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kolosi Tamás Sik Endre (1992): Függelék (Munkaerőpiac

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-176/2005/40. Iktatási szám: AM/184/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Centrum Parkoló Rendszer Parkolás Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: dr. Hajba Csabáné ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I.

Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I. Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I. BEVEZETŐ A 80/2013. (X. 16.) OGY határozat hatályba léptette a Nemzeti Drogellenes

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről Az MSZMP Politikai Bizottsága 1961-ben megtárgyalta a Magyarországon élő

Részletesebben

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Jasák Helga Fehér András Szakály Zoltán Magyarország mezőgazdasági és élelmiszeripari kincseit a HÍR-gyűjtemény

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A magyar lakosság utazási szokásai, 2008 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben