Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Regionális Marketingstratégiát Megalapozó Felmérés Nyugat-Pannon (WESTPA) EU Régió Eredmények Budapest 00. augusztus

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Előzmények és célok Metodika.... Összefoglaló, legfontosabb eredmények.... A minta i A WESTPA EU régió ismertsége Közérzet és elégedettség SWOT analízis WESTPA EU régió imázsa WESTPA EU régió részletes értékelése WESTPA EU régió lakosainak imázsa Kötődések Informálódás Bemutatásra alkalmas regionális értékek... 67

3 1. Bevezetés A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió önálló marketingstratégia megfogalmazását tervezi. A stratégia kialakításához a meglévő szekunder források mellett szükség van elsődleges adatgyűjtésre is. Ezt a primer kutatást két alapsokaságban szakértői és lakossági valósítaná meg a régión belül és azon kívül egyaránt. Jelen elemzés a lakossági megkérdezés eredményeit tartalmazza. 1.1 Előzmények és célok A primer felmérés választ kíván adni a régió belső imázsával összefüggő kérdésekre (belső imázs audit). Erre annál is inkább szükség van, mert ebben a témakörben lakossági lekérdezésre még nem került sor a régióban. Alapvetően két csoportot kérdeztünk: a régióban lakókat, ahol azt vizsgáltuk, hogy miként látja a régió saját magát (régiós ön-imázs), milyen kép él önmagáról, másrészt a régión kívül lakókat. Az eredmények segítségével ki lehet jelölni azokat a legfontosabb marketing teendőket, amivel a régió értékesítésére mind befelé, mind kifelé szükség lesz. 1. Metodika A kutatást kérdőíves személyes megkérdezéssel végeztük a WESTPA régión belül, ahol 100 lakos véleményét rögzítettük, Ausztriában főt, Magyarországon 77 főt kérdeztünk meg. A régión kívül főként Közép- és Dél-Dunántúli lakosokat is megkérdeztünk a fontosabb kérdésekről telefonon. Összesen 01 főt, ebből 06 főt Magyarországon, 9 főt Ausztriában.

4 . Összefoglaló, legfontosabb eredmények Ismertség. Régión belül a régió részeiről legtájékozottabb Vas és Zala megye lakossága, a legkevésbé a burgenlandiak ismerik régiójuk részeit. A más régióban lakók lényegesen kevésbé ismerik a WESTPA régió térségeit. Közérzet és elégedettség. A válaszadók közérzete átlagosan a nem is jó, nem is rossz (közömbös) és a jó között van, ami a korral, különösen 0 év fölött jelentősen romlik. A kérdezettek elégedettsége átlagosan az elégedett is meg nem is és az inkább elégedett között helyezkedik el, ez a viszont a jövedelemmel áll összefüggésben, így Ausztriában elégedettebbek a régiólakók. SWOT analízis. A régió erősségét a lakók elsősorban a jó természeti adottságokban és a Nyugat vagy Ausztria közelségében látják, amihez kapcsolódik még a fekvés/földrajzi elhelyezkedés is. Ebből fakad a meglévő idegenforgalom, ami szintén fontos erőssége a régiónak. Magyarországon még a gyógyvizeket/gyógyturizmust is ide sorolják. Gyengeségként alapvetően két kérdéskör jelenik meg: a gazdasági recesszió, megszűnő munkahelyekkel, munkanélküliséggel és az utak rossz minősége, illetve a rossz megközelíthetőség. Lehetőségként a válaszadók elsősorban a turizmust/vendéglátást látják, Magyarországon még a külföldi munkavállalás lehetőségét is érzékelik. Veszélyként szinte egyedül a munkanélküliség fennmaradása illetve növekedése jelenik meg, a burgenlandiak nagyobb veszélyérzetét ezen a területen valószínűleg a magyarországi vendégmunkások lehetősége erősíti fel. WESTPA EU régió imázsa. A kérdezetteknek - mind a régión belül és kívül lakóknak - a lakosságról a legpozitívabb a képük, e mellett bizakodóak a jövőt illetően, az Ausztriában lakók körében viszont összességében sokkal jobb a régió képe, véleményükben nyilván a saját környezetükről kialakult kép dominál.

5 WESTPA EU régió részletes értékelése. Összhangban a korábbi spontán eredményekkel (SWOT) a természeti adottságok és az ehhez kapcsolódó tulajdonságokat (zöld területek mennyisége) értékelik a leginkább a válaszadók, míg az infrastrukturális fejlettséggel, az utak állapotával és a vállalkozási- és munkalehetőségekkel a legkevésbé elégedettek. Az Ausztriában lakók itt is szinte mindenben elégedettebbek a régió teljesítményével. WESTPA EU régió lakosainak imázsa. Alapvetően mind a régióban, mind a régión kívül lakókban hasonló kép él a régió lakosairól: vendégszeretők, barátságosak, szorgalmasak és szimpatikusak. A fiatalabbak viszont általában kritikusabbak, a k többségében óvatosabban jellemeznek a pozitív jelzőkkel. Kötődések a különféle területi egységekhez. Láthatóan ez a kötődés - ahol ez összehasonlítható az országok viszonylatában - a magyarországi lakosoknál jóval erősebb, mint Ausztriában (Burgenlandban). Összességében Európához igen erős a kötődés, bár ezt az adott országban a saját országhoz (Ausztriában jelenlegi lakhelyéhez) való kötődés mindkét esetben valamelyest megelőzi. Közép-Kelet Európa viszont láthatóan a felsoroltak közül a legkevésbé vonzó egység, vagy kifejezés, mind Ausztriában, mind Magyarországon. Az EU régión belül és kívül egyaránt, ahogyan Magyarországon erősebb a kötődés, itt gondolnak kevésbé az elköltözésre is. Informálódás. Míg Magyarországon a megyei napilapok a dominánsak - különösen Vas megyében - addig Ausztriában a helyi lap mellett az Internet és a városi, vagy regionális TV is igen fontos. Bemutatásra alkalmas regionális értékek. Az épített környezettel kapcsolatosan inkább általánoságot említettek: műemlékek, történelmi emlékek, templomok, várak, kastélyok. Magyarországon konkrétan a soproni belvárost és Győr városát javasolták leginkább, Ausztriában a németújvári várat, az Esterházy kastélyt és Bécs városát. Természeti környezettel kapcsolatos javaslatok: mindkét országban általánosságban hangsúlyoznák a Nemzeti Parkokat, Natúrparkokat, természetvédelmi területeket. Konkrétumként Magyarországon az

6 Őrséget és a Kőszegi hegységet, míg Ausztriában elsősorban a Fertő tavat, majd Ritzing környékét emelnék ki. Rendezvények közül Szombathelyen a Savaria fesztivált Sopronban a Volt fesztivált és az Ünnepi Heteket javasolták, Burgenlanban viszont általában a borfesztiválokat. 6

7 . A minta i A mintát két szempontból vizsgáltuk: A válaszadók szocio-demográfiai i A háztartások szocio-demográfiai i A válaszadók szocio-demográfiai i A válaszadók demográfiai i közül a nemek aránya megegyezik a régiós átlaggal, a megkérdezettek valamivel több, mint fele nő. A korcsoportokat nézve a régión kívül lakók mintája valamivel idősebb, ebből fakadóan magasabb az elvált, özvegy, külön élők aránya is. Mindkét mintában a válaszadók fele házastárssal/élettárssal élő. A válaszadók 1/-a felsőfokú végzettségű és több mint ¾-e legalább középiskolai érettségivel bír. Mindkét mintában a válaszadók ¼-e ausztriai, ¾-e magyarországi lakos. Válaszadók neme WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók férfi % % nő % 6 % N=100 N=00 Válaszadók kora * WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók éves vagy fiatalabb % 1 % 9 éves 18 % 16 % 0 9 éves % 19 % 0 9 éves 17 % 19 % 0 éves vagy idősebb 19 % 1 % N=100 N=00 7

8 * szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten Családi állapot * WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók Házas / élettárssal él 1 % 0 % Egyedülálló / hajadon 9 % % Elvált / özvegy / külön él 10 % 16 % N=100 N=00 * szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten Válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók általános vagy kevesebb 6 % 9 % 8 általános + szakmunkásképző 16 % 1 % középiskola érettségivel 6 % % főiskola, egyetem 1 % % N=100 N=00 Válaszadók területi eloszlása WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók Magyarország 76 % 76 % Ausztria % % N=100 N=00 8

9 Válaszadók milyen régen laknak a WESTPA régióban WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók Legfeljebb 10 éve él itt 10 % - 10 évnél régebben él itt 90 % - N=100 - A háztartások szocio-demográfiai i A háztartások iként az alábbi tulajdonságokat vizsgáltuk: Háztartás összetétele és mérete: hány fős a háztartás Háztartás teljes havi nettó bevétele Ha a háztartások összetételét vizsgáljuk, legnagyobb azok aránya a minta több, mint 1/-a ahol középkorú pár él gyermekével. A megkérdezett más EU régióban lakók között magasabb az egyedülállók aránya, így a háztartások mérete is kisebb, mint a WESTPA EU régióban megkérdezettek között, ahol leginkbb - fő él a háztartásokban. A háztartások havi átlagjövedelme is így a más EU régióban élő megkérdezettek körében lényegesen alacsonyabb. 9

10 Háztartás összetétele* WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók egyedülálló 16 % 19 % fiatal pár gyermek nélkül 8 % 10 % fiatal pár gyermekkel 1 % 10 % középkorú pár gyermekkel középkorú pár gyermek nélkül % % % % idős házaspár % 7 % egyéb kategória % 1 % N=100 N=00 * szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten Háztartás mérete (fő) és a havi teljes nettó bevétele Háztartás mérete* Háztartás havi átlagos teljes nettó bevétele (Ft)* WESTPA EU régióban lakók WESTPA EU régión kívül lakók Átlag St.dev. Átlag St.dev., 1,0,91 1, Ft Ft * Szignifikáns különbség az átlagok között, Teszt: ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szinten 10

11 Háztartás havi átlagos teljes nettó bevétele (Ft)* WESTPA EU régióban lakók A régión kívül lakók 100 eft v. kevesebb 17 % 8 % eft 1 % 19 % eft 0 % % eft % 6 % 01 eft v. több 0 % % N=1 N=19 * szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten 11

12 . A WESTPA EU régió ismertsége A kutatás során megvizsgáltuk azt, hogy a válaszadók mennyire vannak tisztában azzal, hogy a WESTPA EU régió milyen térségeket foglal magába. A kérdésre először spontán, majd segítetten próbáltunk választ kapni. Spontán ismertség esetében a régióban élők /-a tudott a kérdésre válaszolni, mégpedig többnyire jól, közel 1/-ük viszont téves választ is adott. Burgenlandnak a WESTPA régióhoz tartozása kevésbé köztudott. Érthető módon a WESTPA régión kívül lakók több mint fele nem tudott válaszolni a kérdésre és aki válaszolt, azok több, mint fele rossz választ is adott. Segített ismertséget csak a WESTPA régióban élőktől kérdeztünk, a három magyarországi megyének a régióhoz tartozása a válaszadók legalább /-ében ismert, Burgenland régióhoz tartozása viszont itt is kevésbé ismert. Veszprém megye és Bécs és környéke esetében viszont jelentősebb a tévesztés. Érdekes, hogy a régión belül legkevésbé a Burgenlandban lakók vannak tisztában a régió részeivel. A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió részeinek spontán ismertsége Mely földrajzi területek tartoznak Ön szerint a Nyugat-Pannon EU régióhoz? Vas megye Győr-Moson-Sopron megye Zala megye Burgenland Nyugat-Dunántúl Kisalföld Nyugat-Magyarország Alpokalja Fertő-tó és környéke Őrség Egyéb téves földrajzi terület Nem tudja, vagy nem válaszolt %=összes megkérdezett, több válasz lehet % WESTPA régióban élők: N=100 WESTPA régión kívül élők: N= WESTPA régióban élők WESTPA régión kívül élők 1

13 A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió részeinek segített ismertsége WESTPA EU régióban lakók A Nyugat-Pannon EU régió része Ön szerint...? Vas megye 90 7 Veszprém megye 7 1 Zala megye Bécs és környéke Győr Moson Sopron megye 89 7 Burgenland Fejér megye % 0% 0% 60% 80% 100% Igen Nem Nem tudom Pirossal: ami nem része a WESPA EU régiónak 100%=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió részeinek segített ismertsége Zala megyében lakók A Nyugat-Pannon EU régió része Ön szerint...? Vas megye 96 1 Veszprém megye 71 8 Zala megye 97 1 Bécs és környéke 6 10 Győr Moson Sopron megye 9 Burgenland Fejér megye % 0% 0% 60% 80% 100% Igen Nem Nem tudom Pirossal: ami nem része a WESPA EU régiónak 100%=összes válaszadó, akik Zala megyében laknak, N=06 1

14 A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió részeinek segített ismertsége Vas megyében lakók A Nyugat-Pannon EU régió része Ön szerint...? Vas megye Veszprém megye Zala megye 91 7 Bécs és környéke 8 0 Győr Moson Sopron megye 97 1 Burgenland Fejér megye % 0% 0% 60% 80% 100% Igen Nem Nem tudom Pirossal: ami nem része a WESPA EU régiónak 100%=összes válaszadó, akik Vas megyében laknak, N=0 A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió részeinek segített ismertsége Győr-Moson-Sopron megyében lakók A Nyugat-Pannon EU régió része Ön szerint...? Vas megye 9 Veszprém megye Zala megye Bécs és környéke 8 0 Győr Moson Sopron megye 99 1 Burgenland Fejér megye % 0% 0% 60% 80% 100% Igen Nem Nem tudom Pirossal: ami nem része a WESPA EU régiónak 100%=összes válaszadó, akik Győr-Moson-Sopron megyében laknak, N=6 1

15 A Nyugat-Pannon (WESTPA) EU régió részeinek segített ismertsége Burgenlandban lakók A Nyugat-Pannon EU régió része Ön szerint...? Vas megye 67 8 Veszprém megye 7 1 Zala megye Bécs és környéke Győr Moson Sopron megye Burgenland 1 Fejér megye 1 1 0% 0% 0% 60% 80% 100% Igen Nem Nem tudom Pirossal: ami nem része a WESPA EU régiónak 100%=összes válaszadó, akik Burgenlandban laknak, N=16. Közérzet és elégedettség Néhány kérdésben a válaszadók közérzetét és elégedettségét is vizsgáltuk. Ezeket a kérdéseket csak a WESTPA EU régióban lakóknak tettük fel. Míg a közérzet magában foglalja pl. az egészségi állapotot is, addig az elégedettség inkább az anyagi körülményekre (kereset, lakáskörülmények) utaló. Az eredményekből látható, hogy átlagosan a nem is jó, nem is rossz és a jó között van az emberek közérzete, de az is érzékelhető, hogy a korral, különösen 0 év fölött, a közérzete romlik az embereknek. Az elégedettséget vizsgálva látható, hogy az átlagosan az elégedett is meg nem is és az inkább elégedett között helyezkedik el. A háztartás nettó jövedelmével arányosan nő. Az országokat összevetve az elégedettség a magasabb jövedelem okán is Ausztriában lényegesen nagyobb. 1

16 Milyennek ítéli közérzetét? I. Átlag Teljes minta, Férfi Nő 8 általános szakmunkásképző középiskolai érettségi főiskola, egyetem Magyarországon él Ausztriában él,,,,,,0,1,8 legfeljebb 10 éve él itt 10 évnél régebben él itt,, 1,00,00,00,00,00 rossz Rossz Nem is jó, nem is rossz Jó jó Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Nincs szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, Scheffe, 0,0 szignifikancia szint Milyennek ítéli közérzetét? II. Átlag Teljes minta, éves vagy fiatalabb - 9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0 éves vagy idősebb Házas/élettárssal él Hajadon/nőtlen Elvált/külön él/özvegy,,,,1,8,8,, eft eft eft eft 01 - eft,18,,,9,9 1,00,00,00,00,00 rossz Rossz Nem is jó, nem is rossz Jó jó Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, Scheffe, 0,0 szignifikancia szint 16

17 Milyennek ítéli közérzetét? I. Válaszok megoszlása Teljes minta Férfi Nő általános szakmunkásképző középiskolai érettségi főiskola, egyetem Magyarországon él Ausztriában él legfeljebb 10 éve él itt 10 évnél régebben él itt % 0% 0% 60% 80% 100% nagyon rossz rossz nem is jó, nem is rossz jó nagyon jó 7 Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Nincs szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten Teljes minta éves vagy fiatalabb - 9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0 éves vagy idősebb Házas/élettárssal él Hajadon/nőtlen Elvált/külön él/özvegy Milyennek ítéli közérzetét? II eft eft eft eft eft 1 11 Válaszok megoszlása % 0% 0% 60% 80% 100% nagyon rossz rossz nem is jó, nem is rossz jó nagyon jó Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten 17

18 Mennyire elégedett azzal, ahogy most él? I. Teljes minta Férfi Nő 8 általános szakmunkásképző középiskolai érettségi főiskola, egyetem Magyarországon él (N=77) Ausztriában él (N=) Átlag,7,7,7,07,,7,,0,9 legfeljebb 10 éve él itt 10 évnél régebben él itt elégedetlen Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100,7,0 1,00,00,00,00,00 Inkább elégedetlen Elégedett is meg nem is Inkább elégedett elégedett Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, Scheffe, 0,0 szignifikancia szint Mennyire elégedett azzal, ahogy most él? II. Teljes minta éves vagy fiatalabb - 9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0 éves vagy idősebb Házas/élettárssal él Hajadon/nőtlen Elvált/külön él/özvegy eft * ** eft * eft * eft ** 01 - eft *,7,0,,6,1,17,,,0,98,11,10,,9 1,00,00,00,00,00 elégedetlen Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Inkább elégedetlen Átlag Elégedett is meg nem is Inkább elégedett elégedett Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, Scheffe, 0,0 szignifikancia szint 18

19 Mennyire elégedett azzal, ahogy most él? I. Válaszok megoszlása Teljes minta Férfi Nő általános szakmunkásképző középiskolai érettségi főiskola, egyetem Magyarországon él Ausztriában él legfeljebb 10 éve él itt 10 évnél régebben él itt % 0% 0% 60% 80% 100% nagyon elégedetlen inkább elégedetlen elégedett is, meg nem is inkább elégedett nagyon elégedett Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten Mennyire elégedett azzal, ahogy most él? II. Teljes minta éves vagy fiatalabb - 9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0 éves vagy idősebb Házas/élettárssal él Hajadon/nőtlen Elvált/külön él/özvegy eft eft eft eft eft % 0% 0% 60% 80% 100% nagyon elégedetlen inkább elégedetlen elégedett is, meg nem is inkább elégedett Válaszok megoszlása nagyon elégedett 8 6 Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Szignifikáns különbség a csoportok között, Chi Négyzet Teszt, 0,0 szignifikancia szinten A következő kérdéssel azt vizsgáltuk, hogy a régióban lakók hogyan ítélik meg a többi régióban lakó ember elégedettségét. Az eredményekből látható, hogy a nők valamivel pesszimistábbak, és a válaszadók a háztartások jövedelmének emelkedésével a régiót is 19

20 elégedettebbnek látják. Ezzel összhangban az Ausztriában élők szintén elégedettebbnek látják régiótársaikat. Ön szerint 10 WESTPA EU régióban élő ember közül hány elégedett? Teljes minta Férfi Nő 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképző középiskolai érettségi egyetem, főiskola Magyarország (N=77) Ausztria (N=) legfeljebb 10 éve él itt 10 évnél régebben él itt éves vagy fiatalabb - 9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0 éves vagy idősebb Házas/élettárssal él Hajadon/nőtlen Elvált/külön él/özvegy,,76,7,98,89,,9,1,07,,80,,76,1,6,9,6,7 6,0 100 eft, eft, eft, eft, eft,86 0,00,00,00 6,00 8,00 10,00 Átlag Minta: akik a WESTPA EU régióban laknak, N=100 Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, Scheffe, 0,0 szignifikancia szint 6. SWOT analízis Az analízis során az erősségeket, gyengeségeket, a lehetőségeket és veszélyeket kérdeztük a válaszadóktól. A válaszadók 66 %-a említett valamilyen erősséget, leginkább a jó természeti adottságokat és Nyugat vagy Ausztria közelségét említették, amihez kapcsolódnak még a fekvés/földrajzi elhelyezkedés is. Ebből fakad a meglévő idegenforgalom, amit szintén erősségként értékelnek. Lakóhely szerint nézve azt találjuk, hogy az Ausztriában lakóknál az idegenforgalom, az alpesi klíma/tiszta levegő és a mezőgazdaság már nagyobb teret kapott, ezek jelentősebb erősségek, mint Magyarországon, ahol viszont a fekvésből fakadóan Ausztria/nyugat közelségét, az országon belüli viszonylagos fejlettséget és a gyógyvizeket/gyógyturizmust tartják jó adottságnak. Mivel a vizsgált magyarországi megyék közül Győr-Moson-Sopron a legiparosodottabb, a több munkahelyet és a fejlettebb infrastruktúrát is az itt lakók érzékelik jobban, míg a gyógyvíz és a gyógyturizmus inkább 0

21 Vas megyében jelentősebb, ahogyan Ausztria közelsége is itt a legnyilvánvalóbb. Gyengeségként alapvetően két kérdéskör jelenik meg: a gazdasági recesszió, megszűnő munkahelyekkel, munkanélküliséggel és az utak rossz minősége, illetve rossz megközelíthetőség. Gyengeség említése a válaszadók 60 %-a esetében történt, a többi esetben nem tudott ilyet említeni, vagy nem válaszolt a kérdésre. Az utak rossz minősége Ausztriában nem jelenik meg hátrányként, az utak köztudottan jobbak, mint Magyarországon, míg Győr-Moson- Sopron megyében a többi magyarországi megyénél is hátrányosabban értékelik ezt a hiányosságot. Lehetőségként amit 7 %-uk említett - a válaszadók az erősségekből (jó természeti adottságok) kiindulva elsősorban a turizmust/vendéglátást látják, bár összességében nem túl dominánsan. Az előnyös földrajzi elhelyezkedésből fakadóan pedig a külföldi munkavállalás lehetőségét érzékelik a magyarországiak. Veszélyként amiről 8 %-uk tett említést - szinte egyedül a munkanélküliség fennmaradását illetve növekedését jelölték meg a válaszadók, a burgenlandiak veszélyérzetét valószínűleg a magyarországi vendégmunkások lehetősége erősíti fel, míg a Győr- Moson-Sopron megyében lakók az iparosodottabbság okán nem érzik ezt akkora veszélynek. 1

22 A WESTPA EU régió erősségei temészeti adottságok Ausztria / Nyugat közelsége idegenforgalom fekvés/földrajzi elhelyezkedés fejlett, fejlődő vidék több munkahely gyógyvíz / gyógyturizmus jó infrastruktúra kulturális programok gazdasag, termékeny gazdaság történelmi nevezetességek alpesi klíma, tiszta levegő jó közbiztonság iparosodása mezőgazdaság magas szinvonalú oktatas, egyetemek magas életszinvonal %=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet % A WESTPA EU régió erősségei temészeti adottságok Ausztria / Nyugat közelsége idegenforgalom fekvés/földrajzi elhelyezkedés fejlett, fejlődő vidék több munkahely gyógyvíz / gyógyturizmus jó infrastruktúra kulturális programok gazdasag, termékeny gazdaság történelmi nevezetességek alpesi klíma, tiszta levegő jó közbiztonság iparosodása mezőgazdaság magas szinvonalú oktatas, egyetemek magas életszinvonal % Magyarországon él Ausztriában él 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet

23 A WESTPA EU régió erősségei Megyék szerint 0 temészeti adottságok Ausztria / Nyugat közelsége idegenforgalom fekvés/földrajzi elhelyezkedés fejlett, fejlődő vidék 1 1 több munkahely gyógyvíz / gyógyturizmus 1 jó infrastruktúra 6 9 kulturális programok 6 6 Zala megye gazdasag, termékeny gazdaság Vas megye történelmi nevezetességek Győr-Moson-Sopron megye 1 Burgenland alpesi klíma, tiszta levegő % 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet A WESTPA EU régió gyengeségei megszűnő munkahelyek/munkanélküliség utak minősége 17 rossz megközelíthetőség/autópálya stb. hiánya 11 gazdasági és ipari hanyatlás, innováció hiánya 11 infrastruktúrális hiányok 10 pénzhiány magas árak összetartás hiánya egészségügy politikai vezetes környezetszennyezés sok apró, elmaradott falu % 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet

24 A WESTPA EU régió gyengeségei megszűnő munkahelyek/munkanélküliség 1 utak minősége 19 rossz megközelíthetőség/autópálya stb. hiánya gazdasági és ipari hanyatlás, innováció hiánya infrastruktúrális hiányok 9 pénzhiány magas árak összetartás hiánya egészségügy politikai vezetes környezetszennyezés sok apró, elmaradott falu % Magyarországon él Ausztriában él 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet A WESTPA EU régió gyengeségei Megyék szerint 0 megszűnő munkahelyek/munkanélküliség utak minősége rossz megközelíthetőség/autópálya stb. hiánya gazdasági és ipari hanyatlás, innováció hiánya infrastruktúrális hiányok 9 11 pénzhiány 9 1 magas árak 8 összetartás hiánya 6 egészségügy Zala megye politikai vezetes Vas megye környezetszennyezés Győr-Moson-Sopron megye 1 6 Burgenland sok apró, elmaradott falu % 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet

25 Lehetőségek a WESTPA EU régióban turizmus, vendéglátás munkahely teremtés, munkalehetőségek 11 szabad munkaerő áramlás, külf/ausztriai munka 9 Ausztria / Nyugat közelsége 8 EU-s pályázatok modern, fejlődés, moernizáció természeti adottságok, sok hegy kapcsolattartas nyugattal, szomszed orszagokkal eg oktatás fejlesztése gyógyvíz, gyógyturizmus vállalkozási lehetőségek, azok támogatása mezőgazdaság fellendítése falusi turizmus, falusi vendéglátás infrastruktúra fejlesztése % 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet Lehetőségek a WESTPA EU régióban turizmus, vendéglátás 8 munkahely teremtés, munkalehetőségek 1 szabad munkaerő áramlás, külf/ausztriai munka 11 Ausztria / Nyugat közelsége 9 EU-s pályázatok 6 modern, fejlődés, moernizáció természeti adottságok, sok hegy kapcsolattartas nyugattal, szomszed orszagokkal eg oktatás fejlesztése gyógyvíz, gyógyturizmus vállalkozási lehetőségek, azok támogatása mezőgazdaság fellendítése 7 falusi turizmus, falusi vendéglátás infrastruktúra fejlesztése % Magyarországon él Ausztriában él 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet

26 Lehetőségek a WESTPA EU régióban Megyék szerint turizmus, vendéglátás munkahely teremtés, munkalehetőségek 11 1 szabad munkaerő áramlás, külf/ausztriai munka Ausztria / Nyugat közelsége EU-s pályázatok 7 modern, fejlődés, moernizáció 6 6 természeti adottságok, sok hegy 1 6 kapcsolattartas nyugattal, szomszed orszagokkal eg 6 oktatás fejlesztése 7 Zala megye gyógyvíz, gyógyturizmus Vas megye vállalkozási lehetőségek, azok támogatása Győr-Moson-Sopron megye 6 Burgenland mezőgazdaság fellendítése % 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet Veszélyek a WESTPA EU régióban kevés munkahely, munkanélküliség nő alvilág, bűnözés elterjedése, közbiztonság hiánya elvándorlás, fiatalok elvándorlása természetvédelem hiánya, környezetszennyezés települések elnéptelenedése, kipusztulása, lemarad multik eltávolodása képzett munkavállalók elvándorlása ipar elmaradása, nehézipar hiánya pénzhiány befektetők menekülése politikai helyzet, politika rossz hatása utak állapota elszegényedés infrastruktúrális hiányok kormányzati támogatások csökkenése drog elterjedése, alkohol vendégmunkások %=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet % 6

27 Veszélyek a WESTPA EU régióban kevés munkahely, munkanélküliség nő alvilág, bűnözés elterjedése, közbiztonság hiánya elvándorlás, fiatalok elvándorlása természetvédelem hiánya, környezetszennyezés települések elnéptelenedése, kipusztulása, lemarad multik eltávolodása képzett munkavállalók elvándorlása ipar elmaradása, nehézipar hiánya pénzhiány befektetők menekülése politikai helyzet, politika rossz hatása utak állapota elszegényedés infrastruktúrális hiányok kormányzati támogatások csökkenése drog elterjedése, alkohol vendégmunkások % Magyarországon él 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet Ausztriában él 9 Veszélyek a WESTPA EU régióban Megyék szerint 8 kevés munkahely, munkanélküliség nő 6 6 alvilág, bűnözés elterjedése, közbiztonság hiánya elvándorlás, fiatalok elvándorlása 8 7 természetvédelem hiánya, környezetszennyezés települések elnéptelenedése, kipusztulása, lemarad multik eltávolodása 1 8 képzett munkavállalók elvándorlása 1 ipar elmaradása, nehézipar hiánya 1 7 pénzhiány Zala megye befektetők menekülése Vas megye politikai helyzet, politika rossz hatása Győr-Moson-Sopron megye 1 Burgenland utak állapota % 100%=akik válaszoltak és akik a WESTPA EU régióban laknak, több válasz lehet 7

28 7. WESTPA EU régió imázsa A kutatás során megvizsgáltuk azt, hogy milyen kép él a válaszadókban a régióról néhány általánosabb karakter vonatkozásában. Átlagosan elmondható, hogy a felsorolt tulajdonságok között nincs olyan, amiben összességében kiugróan kiemelkedő, vagy lesújtó lenne a véleményük a régió kapcsán. A tulajdonságok a grafikonokban a csökkenő átlagok sorrendjében vannak bemutatva. A régióban lakók esetében a lakosságról a legpozitívabb a képük és e mellett bizakodóak a jövőt illetően. Szerintük a felsorolt tulajdonságok közül a legkevésbé a jókedvű, vagy a szórakoztató a régió je. Ha a régióban lakók különböző csoportjainak véleményét nézzük, azt látjuk, hogy az Ausztriában lakók között sokkal jobb a régió képe, a felsorolt pozitív tulajdonságokban mindben optimistábban látják a helyzetet, valószínűleg ők alapvetően a szűkebb környezetük alapján alkotják véleményüket. A megyéket nézve a Győr-Moson-Sopron megyeiek véleménye áll legközelebb az Ausztriában lakók (burgenlandiak) véleményéhez, noha a rendezettség, tisztaság vonatkozásában nekik is a többi magyar megyékhez hasonlóan - jóval elmarasztalóbb a véleményük. Véleményükben nyilván a saját környezetükről kialakult kép dominál. A nemek szerint vizsgálva ahogyan azt már korábban is láttuk az elégedettség kérdésénél a nők valamivel visszafogottabban, pesszimistábban értékelik a régió tulajdonságait. Ha a korcsoportokat nézzük, azt láthatjuk, hogy az idősebbek valamivel pozitívabban látják a lakosokat (szimpatikusabb számukra) a fiatalabbak viszont szkeptikusabbak a tisztasággal, rendezettséggel kapcsolatban. A háztartások jövedelmét vizsgálva azt látjuk, hogy az szinte minden tulajdonságban befolyásolja a kialakult képet, miszerint minél magasabb a jövedelem, annál pozitívabban látja a régiót a válaszadó. Az iskolázottságot nézve a felsőfokú végzettségűek a jövőt tekintve bizakodóbbak, jobban bíznak a jövőbeni fejlődésben. 8

29 A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Lakóhely (Magyarország v. Ausztria) szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... szórakoztató 1 Egyáltalán nem Magyarországon él (N=77) Ausztriában él (N=) Teljes minta (átlag) N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Megyék szerint Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató 1 Egyáltalán nem Zala megye Vas megye Győr-Moson-Sopron megye Burgenland N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint XXX megyékre 9

30 A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Nemek szerint szimpatikus lakosságú régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató 1 Egyáltalán nem férfi nő N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Korcsoportok szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... szórakoztató 1 - Egyáltalán nem.- éves -9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0- éves N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint 0

31 A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Háztartások teljes havi netto jövedelme szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... szórakoztató 1 - Egyáltalán nem 100 eft v. kevesebb eft eft eft 01 eft v. több N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Legmagasabb iskolai végzettség szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... szórakoztató 1 - Egyáltalán nem 8 általános szakmunkásképző középisk. érettségi egyetem, főiskola N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint 1

32 A WESTPA EU régió imázsa a régióban lakók szerint Aszerint, hogy régi lakos, vagy nemrég költözött ide szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió biztonságos modern régió rendes, tiszta régió lehetőségek régiója gyorsan fejlődő régió gazdag régió jókedvű, derűs régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... szórakoztató 1 - Egyáltalán nem legfeljebb 10 éve él itt (N=11) 10 évnél régebben él itt (N=996) N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Nincs szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A következő ábrákon a WESTPA régión kívül élők körében kialakult régió imázst vizsgáljuk. A különböző tulajdonságokat itt is csökkenő átlagok sorrendjében mutatjuk be. Ebből mindjárt látható, hogy a külső szemlélők számár is a leginkább a szimpatikus lakók és a nagy jövőbeli lehetőségek a régió legbb tulajdonságai, ahogyan a régiólakók számára is, viszont számukra sokkal kevésbé tűnik biztonságosnak ez a régió. Ez valószínűleg abból fakad, hogy az otthon a biztonságérzettel szorosabb összefüggésben van, ha a biztonság értékeléséről van szó, akkor az otthontól nem tudnak teljesen elvonatkoztatni, vagyis az emberek otthon, saját lakókörnyezetében jobban biztonságban érzik magukat, mint máshol. Vizsgálva különböző demográfiai csoportok szerint, hasonlóan a régiólakókhoz, az Ausztriában lakók optimistábban ítélik meg a WESTPA EU régiót, mint a Magyarországon lakók, habár kívülállóként nincs akkora eltérés a megítélésük között, mint régiólakó társaik esetében távolabbról kisebbnek látszik a különbség. Olyannyira igaz ez, hogy sem nemek sem korcsoportok szerint nem mutatkozik semmi eltérés a régióimázsban. A háztartások teljes nettó jövedelme szerint a biztonság megítélésében és a gazdagság mértékében találunk különbséget, láthatóan a biztonság megítélése a jövedelem nagyságával is egyre javul, ahogyan a régiót is gazdagabbnak látja a nagyobb jövedelmű kívülálló válaszadó.

33 Végzettséget tekintve az iskolázottabbak, a felsőfokú végzettségűek nagyobb jövőt, több lehetőséget látnak a régióban. A WESTPA EU régió imázsa a WESTPA-n kívül lakók szerint Lakóhely (Magyarország v. Ausztria) szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió modern régió gyorsan fejlődő régió lehetőségek régiója rendes, tiszta régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... biztonságos 1 Egyáltalán nem Magyarországon él (N=06) Ausztriában él (N=9) Teljes minta (átlag) N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió imázsa a WESTPA-n kívül lakók szerint Nemek szerint szimpatikus lakosságú régió Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... nagy jövő előtt álló régió modern régió gyorsan fejlődő régió lehetőségek régiója rendes, tiszta régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató biztonságos 1 Egyáltalán nem férfi nő N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Nincs szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint

34 A WESTPA EU régió imázsa a WESTPA-n kívül lakók szerint Korcsoportok szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió modern régió gyorsan fejlődő régió lehetőségek régiója rendes, tiszta régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... biztonságos 1 - Egyáltalán nem.- éves -9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0- éves N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Nincs szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió imázsa a WESTPA-n kívül lakók szerint Háztartások teljes havi netto jövedelme szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió modern régió gyorsan fejlődő régió lehetőségek régiója rendes, tiszta régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... biztonságos 1 - Egyáltalán nem 100 eft v. kevesebb eft eft eft 01 eft v. több N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint

35 A WESTPA EU régió imázsa a WESTPA-n kívül lakók szerint Legmagasabb iskolai végzettség szerint szimpatikus lakosságú régió nagy jövő előtt álló régió modern régió gyorsan fejlődő régió lehetőségek régiója rendes, tiszta régió gazdag régió jókedvű, derűs régió szórakoztató Mennyire a Nyugat-Pannon EU régióra, hogy... biztonságos 1 - Egyáltalán nem 8 általános szakmunkásképző középisk. érettségi egyetem, főiskola N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint

36 8. WESTPA EU régió részletes értékelése Az általános imázs attribútumokon túl jónéhány részletesebb tulajdonság alapján is megvizsgáltuk a régióról kialakult képet. A részletes tulajdonságokat itt is csökkenő átlagok sorrendjében tüntettük fel a grafikonokban. Ha a sorrendet vizsgáljuk a régióban lakók között, látható, hogy összhangban a korábbi spontán eredményekkel (SWOT) a természeti adottságok és az ehhez kapcsolódó tulajdonságokat (zöld területek mennyisége) értékelik a leginkább a válaszadók, míg az infrastrukturális fejlettséggel, az utak állapotával és a vállalkozási- és munkalehetőségekkel a legkevésbé elégedettek. Ahogyan korábban is láttuk, az Ausztriában lakók szinte mindenben elégedettebbek a régió teljesítményével. Néhány ben azonban a magyarországi lakók véleménye lényegesen lesújtóbb. Ilyen különösen az utak állapota, ahogyan az a SWOT analízisben is dominánsan szerepel, emellett a tisztaság és a zöldterületek állapotával, valamint az egészségügyi és szociális ellátás színvonalával sokkal elégedetlenebbek a magyarországi válaszadók. Ez természetesen a két országban tapasztalható valódi különbségekből fakad. Itt is a burgenlandihoz leginkább a Győr-Moson-Sopron megyeiek véleménye áll legközelebb, a korábbi eredményekkel összhangban elsősorban a jobb munka- és vállalkozási lehetőségek megítélésében. Ha a nemeket vizsgáljuk itt is látható, hogy néhány a nők számára fontosabb - szempont esetében, mint a közbiztonság, egészségügyi és szociális ellátás, tisztaság ők elégedetlenebbek, mint a férfiak. Tudjuk azt is, hogy a munkanélküliség növekedése is előbb a nőket sújtja. Ha a korcsoportokat nézzük, a régió természeti adottságait az idősebbek jobban értékelik, az oktatás színvonalával és a tisztasággal viszont a fiatalok a kritikusabbak. A jövedelem és az általános elégedettség közötti egyetemes összefüggést itt is láthatjuk szinte minden tulajdonságnál. Az iskolázottság esetében ahol különbséget találunk ott azt láthatjuk, hogy a magasabb iskolázottságúak többnyire kritikusabban szemlélik az adott t, kevésbé elégedettek azzal. Ez fakadhat abból, hogy a tanultabb embereknek általában kiterjedtebb és átfogóbb képük van az adott területről, így magasabbak lehetnek az elvárásaik. Ha azt vizsgáljuk, hogy régi, vagy újabb régiólakosról van szó azt látjuk, hogy az újabbak elégedettebbek néhány szempontból. Ők elégedettebbek a közbiztonsággal és a tisztasággal és kevésbé 6

37 elégedetlenek az egészségügyi és szociális ellátással és az utak állapotával. Lehetséges, hogy ahonnan a WESTPA régióba költöztek rosszabb volt a helyzet. A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Lakóhely (Magyarország v. Ausztria) szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 Magyarországon él (N=77) Ausztriában él (N=) gyenge Teljes minta (átlag) N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint Kiváló A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Megyék szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge Zala megye Vas megye Győr-Moson-Sopron megye Burgenland N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint Kiváló 7

38 A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Nemek szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge Kiváló férfi nő N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Korcsoportok szerint természeti adottságokkal Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge.- éves -9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0- éves Kiváló N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint 8

39 A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Háztartások teljes havi netto jövedelme szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge Kiváló 100 eft v. kevesebb eft eft eft 01 eft v. több N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Legmagasabb iskolai végzettség szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge 8 általános szakmunkásképző középisk. érettségi egyetem, főiskola Kiváló N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint 9

40 A WESTPA EU régió részletes értékelése a régióban lakók szerint Aszerint, hogy régi lakos, vagy nemrég költözött ide Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal zöld területek mennyiségével vásárlási lehetőségekkel sportolási lehetőségekkel közbiztonsággal oktatás színvonalával kulturális programokkal zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával környezet egészségességével szórakozási lehetőségekkel a régió megközelíthetőségével tisztasággal a társadalmi élettel szociális ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel eü.-i ellátás színvonalával munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge legfeljebb 10 éve él itt (N=11) 10 évnél régebben él itt (N=996) N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régióban laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint Kiváló Ha megvizsgáljuk a WESTPA régión kívül lakók elégedettségét, azt látjuk a korábbiakkal összhangban, hogy a közbiztonsággal ők kevésbé elégedettek a sorrendben jóval hátrébb helyezkedik el -, aminek a lakóhellyel lehet összefüggése a fentebb elmondottak szerint, azonban a régió megközelíthetőségével a régión kívül lakók jóval elégedettebbek. Valószínűleg ennek az az oka, hogy a kívülálló a régióba főként a főutakon közlekedett, viszont a megkérdezett régiólakók a régióban egyenletesen elosztva laknak, nem csak a főbb utak mentén. Az Ausztriában élők itt is jóval elégedettebbek, minden ben, nemek szerint nincs különbség az elégedettségben, korcsoportokat tekintve a fiatalabbak kevésbé elégedettek a környezet egészségességével és a tisztasággal. A háztartások jövedelme érdekes módon csak a saját régióval kapcsolatos elégedettséggel áll erős korrelációban, itt, a régión kívül lakók esetében szinte semmiben nem mutat eltérést az elégedettségük. Az iskolázottság a kívül lakók esetében is jelent valami eltérést, a legalább középiskolában érettségizettek itt is többnyire igényesebbek, kevésbé elégedettek, különösen a munkalehetőségekkel és az infrastruktúrával (utak állapota és megközelíthetőség). 0

41 A WESTPA EU régió részletes értékelése a WESTPA-n kívül lakók szerint Lakóhely (Magyarország v. Ausztria) szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal vásárlási lehetőségekkel zöld területek mennyiségével a régió megközelíthetőségével sportolási lehetőségekkel kulturális programokkal oktatás színvonalával zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával közbiztonsággal szórakozási lehetőségekkel a társadalmi élettel környezet egészségességével szociális ellátás színvonalával tisztasággal eü.-i ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel munkalehetőségekkel utak állapotával 1 Magyarországon él (N=06) Ausztriában él (N=9) gyenge Teljes minta (átlag) N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint Kiváló A WESTPA EU régió részletes értékelése a WESTPA-n kívül lakók szerint Nemek szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal vásárlási lehetőségekkel zöld területek mennyiségével a régió megközelíthetőségével sportolási lehetőségekkel kulturális programokkal oktatás színvonalával zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával közbiztonsággal szórakozási lehetőségekkel a társadalmi élettel környezet egészségességével szociális ellátás színvonalával tisztasággal eü.-i ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge Kiváló férfi nő N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a két csoport között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint 1

42 A WESTPA EU régió részletes értékelése a WESTPA-n kívül lakók szerint Korcsoportok szerint természeti adottságokkal Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... vásárlási lehetőségekkel zöld területek mennyiségével a régió megközelíthetőségével sportolási lehetőségekkel kulturális programokkal oktatás színvonalával zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával közbiztonsággal szórakozási lehetőségekkel a társadalmi élettel környezet egészségességével szociális ellátás színvonalával tisztasággal eü.-i ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge.- éves -9 éves 0-9 éves 0-9 éves 0- éves Kiváló N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint A WESTPA EU régió részletes értékelése a WESTPA-n kívül lakók szerint Háztartások teljes havi netto jövedelme szerint Mennyire elégedett a Nyugat-Pannon EU régióban a(z)... természeti adottságokkal vásárlási lehetőségekkel zöld területek mennyiségével a régió megközelíthetőségével sportolási lehetőségekkel kulturális programokkal oktatás színvonalával zöld területek állapotával utcák, terek hangulatával közbiztonsággal szórakozási lehetőségekkel a társadalmi élettel környezet egészségességével szociális ellátás színvonalával tisztasággal eü.-i ellátás színvonalával vállalkozási lehetőségekkel munkalehetőségekkel utak állapotával 1 gyenge Kiváló 100 eft v. kevesebb eft eft eft 01 eft v. több N=összes válaszadó, akik a WESTPA EU régión kívül laknak Szignifikáns különbség a csoportok között, One Way ANOVA, F próba, 0,0 szignifikancia szint

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 kutatási zárótanulmány MOBILITÁS Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) Készítették: Dankó Adrienn Berényi Eszter Ságvári Bence Máder Miklós

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól Budapesti Nyilatkozat az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól a városfejlesztésért felelős főigazgatók részéről Budapest, 2011. május 2. (1) Az Európai Unió tagállamainak városfejlesztésért

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET)

AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/1. 219-269. p. Tér és Társadalom 1997 1: 219-269 AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) (Regional Development Strategy of North-West Transdanubia)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Budapest, 1998. november

Budapest, 1998. november 1 ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 MAGYARORSZÁG NYUGATI HATÁRMENTI RÉGIÓJÁNAK KOMPLEX TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PHARE

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Imreh István: Változó valóság A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS A VÁROSIASODÁSI FOLYAMAT AZ UDVARHELYI-MEDENCÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] Imreh István: Változó valóság A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS A VÁROSIASODÁSI FOLYAMAT AZ UDVARHELYI-MEDENCÉBEN VOFKORI LÁSZLÓ A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS A VÁROSIASODÁSI FOLYAMAT AZ UDVARHELYI-MEDENCÉBEN Az urbanizáció hatását az Udvarhelyi-medence falvainak szerkezeti átalakulásaira a szociálgeográfiai módszer segítségével

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

helye és szerepe a közfoglalkoztatásban

helye és szerepe a közfoglalkoztatásban A közfoglalkoztatás szerepe és helye a hazai élelmiszer-gazdaságban A helye és szerepe a közfoglalkoztatásban Romvári Róbert A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszer-gazdaságban Debrecen,

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 BEVEZETÉS...3 Az elkészült tervezési dokumentum az alábbi fő részekből

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria)

Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 3.1 Víz- és hulladékgazdálkodás Burgenlandban Tárgyszavak: vízgazdálkodás; hulladékgazdálkodás; Burgenland (Ausztria) A terület hidrográfiai viszonyai és vízhálózata Burgenland

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban

Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban 2013. október Készült a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megbízásából Készítette: Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet kutatási

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

Bük Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Bük Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Bük Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája KÉSZÍTETTE: DEXINVEST MAGYARORSZÁG KFT. 2009. OKTÓBER TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. A VÁROS HELYE

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV I 2015. SZEPTEMBER GYŐRI JÁRÁS Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. A győri járás rövid bemutatása... 5 III. Bevezetés és illeszkedés... 10 Pályázati háttér, a megvalósításról átfogóan... 10

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA HÓDMEZİVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2003 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ 1.1. Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerérıl 1.2. A Szociális Szolgáltatástervezési

Részletesebben

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET

ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM 2. KÖTET Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2009. június 9. ÉRDI KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben