SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, április 30.

2 Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése Gazdasági adottságok Társadalmi helyzetkép A lakókörnyezet jellemzői A közszolgáltatások helyzete III. A városrészek területi megközelítésű elemzése Társadalmi-gazdasági, lakókörnyezeti és közszolgáltatási adottságok Fejlesztési megközelítésű elemzés Városközpont Ipari (szolgáltató) városrész Nyugati városrész Délkeleti városrész Északi városrész Ipoly-parti városrész Északi turisztikai terület Benczúrfalva Külterület IV. Fejlesztési stratégia Szécsény hosszú távú jövőképe Jövőbeni fejlesztési irányok A stratégia koherenciája és konzisztenciája Illeszkedés a városi fejlesztési és rendezési tervekhez A városrészek fejlesztési összhangja Környezeti állapotban való veszteség és kompenzálása V. Akcióterületek VI. A stratégia megvalósíthatósága Ingatlangazdálkodási terv Városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek Tervalku településrendezési szerződés Városi marketing stratégia Partnerség A megvalósítás szervezeti feltételei Egy jól működő városfejlesztő társaság szükségessége A városfejlesztő társaság létrehozásának és működtetésének alapelvei A jól működő szécsényi városfejlesztő társaság előkészítése Településközi koordináció A stratégia monitoringja VII. Antiszegregációs terv

3 I. SZÉCSÉNY SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN 3

4 I. Szécsény szerepe a településhálózatban Szécsény az Észak-Magyarországi Régióban, Nógrád megye északi részén fekszik. Szlovákiával határos, peremi helyzetű, ugyanakkor központi szerepkörű, iparral rendelkező tradicionális kisváros. Az Ipoly völgyének szélén fekvő városhoz 1962-től közigazgatásilag hozzátartozik a várostól északnyugati irányban elhelyezkedő, közvetlenül az Ipoly partján fekvő Pösténypuszta, valamint 1963-tól az északkeleti irányban 4 km-re lévő Benczúrfalva is (korábban Dolány). A kistérségi feladatokat ellátó város köré szerveződő 20 ezer fős lakónépességű körzet 13 településből áll. A kistérség területfejlesztési szempontból a leghátrányosabb helyzetűek közé tartozik az országban (a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. kormányrendelet alapján). A kistérség és központja fejlődési szempontból stagnáló dinamikai típusa tartozik a népességszám, annak változása, a munkahelyek és gazdasági szervezetek számának alakulása, a munkanélküliségi ráta, valamint a városhierarchiában bekövetkezett változás alapján. Foglalkoztatási szerepköre alapján a mezőgazdaság és az ipar ma is meghatározó. Ugyanakkor a városi javak és szolgáltatások iránti igény hívta életre alapvetően a várost (kereskedelem, kézművesség, helyi piacközpont, majd politikai, szellemi központ is), évszázadokkal a polgári városfejlődés korszaka előtt. Szécsény a környező települések közlekedési csomópontjaként Budapesttől 105, Balassagyarmattól 16, Salgótarjántól 30 km-re helyezkedik el a 22-es főközlekedési út mentén. A legközelebbi autópályától való távolsága 52 km. Naponta többször indul közvetlen autóbuszjárat Budapestre. Közösségi közlekedési lehetőséget a vasút is biztosít, bár vasútállomásának személyforgalma szerény, az áruszállításban ugyanakkor jelentős szerepet játszik. Egyszeri balassagyarmati átszállással naponta 2 pár vonat közlekedik Budapestre és vissza (3 órányi egyirányú utazási idővel!), ugyanakkor Balassagyarmat és Ipolytarnóc között naponta 10 pár vonat közlekedik Szécsényen át oda-vissza. A megnövekedett közúti forgalmat az évszázadokkal ezelőtt kialakult közúti hálózat már nem tudja korszerű módon levezetni, ezért a település közlekedési hálózatának fejlesztése fontos feladat. A 22-es főút sűrű forgalma jelenleg is a történelmi városmagon halad keresztül, de a településre délről érkező bekötőutak szintén a városközpontba vezetik az intenzív forgalmat. Hosszabb távon ennek kiváltása egy körgyűrű kiépítésével lehetséges (a 22-es északi elkerülője, valamint egy déli elkerülő). Ez az átmenő forgalom mellett az ipari területek teherforgalmának levezetését is biztosítani tudja a lakóterületek további forgalomterhelésének 4

5 elkerülésével. Ugyanakkor az új buszpályaudvar megépítésével a távolsági buszforgalom már nem terheli a belváros műemléki környezetét és a lakóterületeket. Összességében a város külső elérhetősége egyoldalú, a 22-es számú részben szűk áteresztőképességű főközlekedési útvonal, valamint szintén közvetetten a helyi vonatközlekedésű vasútvonal kapcsolja hozzá déli-délnyugati irányból a térséget az ország fejlődési tengelyeihez. Észak-déli irányú közlekedési kapcsolatai perifériális elhelyezkedése, szűk közúti kapcsolatai, valamint határátkelő hiánya miatt mérsékeltek. Nyugat-keleti irányú nagytérségi kapcsolatait a 22-es főút biztosítja Balassagyarmaton keresztül az ország központja, valamint Salgótarjánon keresztül az Észak-magyarországi régió centrumai felé. A határmentiségből származó fejlesztő hatások eddig mérsékeltek maradtak az e téren megvalósuló kezdeményezések ellenére, mivel a csatlakozó közép-szlovákiai térség is hátrányos helyzetű Szlovákián belül (az összeköttetést biztosító két térségi Ipoly-hidat a II. világháborúban felrobbantották, de azóta sem épültek újjá). Egyes, Szlovákiában érvényben lévő gazdaságfejlesztési szabályozók, ösztönzők hatása sok esetben hátrányosan érinti, főként a határos hazai térségeket, köztük Szécsény és körzetét is (vállalkozások áttelepedése, magas munkanélküliség mellett történő jelentős munkaerő beáramlás, szlovákiai munkaerő alkalmazásának kedvezőbb hazai vállalkozói támogatottsága). Mindezek nagymértékben meghatározzák a térség társadalmi-gazdasági fejlődési lehetőségeit. A magyarországi településhálózatban Szécsény a részletes funkcionális városhierarchia szintjén helyezkedik el részleges kisvárosi központként, mivel kisvárosi szintjelző intézményei csak részlegesen épültek ki. Ugyanakkor a városi javak igénybevételéért először ide visz a közeli környékbeli fogyasztók útja annak ellenére is, hogy azok szolgáltatása szerény. A vonzáskörzet azonban meglehetősen nyitott, belőle Salgótarján és Balassagyarmat felé egyaránt áramlik a városi javakat igénybe vevő lakosság. A város térségi szerepkörei több területen érvényesülnek. Az igazságszolgáltatásban, az államigazgatásban és a hatósági ügyintézésben működnek kistérségre kiterjedő hatáskörű intézmények. Legtömegesebb vonzást ugyanakkor kereskedelmi-szolgáltató szerepei, intézményei gyakorolják a vidékére. Vonzáskörzeti funkciói a gazdaság, az oktatás, a kultúra és a rekreáció terén is meghatározók. Az eddig megjelent új szerepkörök megerősítése és további újabbak kialakítása jelentősen javíthatja ugyanakkor Szécsény településhierarchiában betöltött szerepeit (vállalkozói központ, gazdasági szolgáltatások, agrárüzleti központ, szórakoztató, szabadidős funkciók, civil szervezetek). A térségben betöltött középfokú ellátási funkciók kiszélesedésével járhat. 5

6 II. SZÉCSÉNY TÁRSADALMI- GAZDASÁGI ADOTTSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE 6

7 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése Szécsény kitűnő példája azoknak a magyarországi településeknek, amelyek a középkorban a városias fejlődés útjára léptek, de fejlődésüket a török hódoltság derékba törte. Már a középkorban is azért emelkedett ki a környező falvak sorából, mert egy olyan kisebb medence közepén fekszik, ahol több fontos útvonal keresztezi egymást. Ezek az Alföldet a bányavárosokkal kötik össze, amelyen a meginduló áruforgalom kedvezett egy város kialakulásának. Szécsényről a legkorábbi írásos adatok a XIII. században keletkeztek. A XIV. század első felében Szécsényi (Kacsics) Tamás olyan kiváltságokat szerzett a városnak, mely megegyezett Buda városának privilégiumával. A Szécsényiek támogatták a ferences szerzetesek letelepedését is, akik már 1332-ben hozzákezdtek a ma is álló gótikus templom építéséhez. Ebben az időben vetették meg a város alapjait, amelyet Mátyás király évi látogatása után néhány évtizeddel építették nagyobb erősséggé. A XVI. században királyi végvár, amely többször került török kézre, majd 1683 után véglegesen felszabadult után a vár falainak felhasználásával kezdték el építeni a Forgách kastélyt, mely jelenlegi formáját 1763-ban kapta. Szécsény neve azonban II Rákóczi Ferenc szabadságharcának idején vált ismertté ben királyválasztásra emlékeztető formaságok között választották vezérlő fejedelemmé Rákóczit, és kimondták Erdély unióját az anyaországgal. Néhány évvel később azonban az 1710-es tűzvész újból elpusztította a várost (Szécsény a történelem folyamán többször is elpusztult, amelyek az újratelepülésekkel együtt a történeti adatokból jól nyomon követhetők). Leégett a régebbi házak zöme, ezért ma a legrégibb lakóépületek többsége a XIX. század elejéről való. A város a pusztulások romjain mindig újrarétegződve települt újjá. A későbbiekben a település fokozatosan bővült déli, majd jelentéktelenebb mértékben a főút mentén északkeleti irányba is. A legtöbb lakóház földszintes, udvarral, széles kapuval épült, a belső területeken a házak a hosszoldallal, a külső területeken pedig mint a környékbéli falvakban oromzattal épültek az utca felé. A vasút állomás lent a völgyben, messze a várostól épült, a lefelé vezető régi, széles út végén. Az között Szécsény folyamatosan fejlődött. A község új rendezési tervei alapján a városközpont mai képének kialakítása az 1960-as évek második felében kezdődött el. A központban lévő piactér környékén a régi épületeket szanálták, a helyükön megindult egy többszintes lakásokból álló lakónegyed építése (összesen 20 tömb található ma a városban). A 7

8 főutca képe is megváltozott: megépült az ÁFÉSZ étterme, az OTP, a szolgáltatóház, később a gimnázium, majd az orvosi rendelő. Lebontották a templommal szembeni régi kis házakat, s helyükön ma többszintes épületsor áll, az alsó szinten kereskedelmi és egyéb szolgáltatóegységekkel. Az ipar decentralizálása során 1970-ben települt a gépállomás helyére az Elzett szécsényi gyára, amely öt éven belül 800 főnek biztosított munkalehetőséget. A lakosság számának emelkedése is jelezte a fejlődést, között 4009-ról 5690-re növekedett. Szécsény 1970-től már, mint nagyközség járási székhelyként 20 település közigazgatási, közlekedési, kereskedelmi és kulturális központja volt 1979-ig. A 1980-as évek elejétől még dinamikusabban fejlődött a település, főként az 1970-es évek végi beruházásoknak köszönhetően (pl. Palóc Skála Áruház, takarmánykeverő üzem). Eredményeként 1986-ban Szécsény ismét városi rangot kapott. Gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és kulturális központi szerepét a rendszerváltozás óta tovább erősíti kistérségében Gazdasági adottságok Az 1990-es évek elejétől az országos folyamatokhoz hasonlóan Szécsényben is dinamikusan növekedni kezdett a gazdasági szervezetek száma, és alaposan megváltozott a tulajdonosi, gazdálkodási forma szerinti összetétel. Kimagaslóan magas vállalkozásszám és vállalkozássűrűség területi szempontból a fővárost és környékét, valamint a Balaton-partot jellemzi, ugyanakkor települési összefüggésben a központi városok szerepe kiemelkedő. Előzőekből következően Észak-Magyarország és Nógrád megye regisztrált vállalkozásainak lakossági aránya alacsony, az országos átlag mintegy 2/3-a, amely enyhén emelkedett az elmúlt tíz év folyamán. Szécsény városban némiképp kedvezőbb a helyzet az országos átlag mintegy 75%-os megközelítésével (1. ábra), ami azonban jelentősen elmarad városi összevetésben. Mindez az 1990-es évek elejére elmélyült gazdasági válság lassabb oldódásával magyarázható. 8

9 1. ábra Regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény A regisztrált és működő vállalkozások számának növekedése 1996 és 2004 között töretlen volt a városban, a regisztrált cégek száma mintegy 125-el, a működőké 100-al emelkedett. Azóta azonban a gazdasági környezet és a gazdasági lehetőségek megváltozásának a gazdálkodó szervezetekről szóló törvény és az adó- és járulékszabályok módosulása, a megszorítások hatására jelentős mérséklődés mutatkozik a felszámolások és végrehajtások rekordot döntő megnövekedése miatt. Ez a mérsékelt dinamikájú térségek és városok, így Szécsény bizonytalanabb helyzetű vállalkozásainak (főként az annak 2/3-át kitevő egyéni vállalkozók) számában sokkal nagyobb visszaeséssel járt: a zuhanás hatására újfent az es évek közepi működő vállalkozásszám jellemző a városban (2. ábra). Ugyanakkor az is gyakori, hogy a helyi vállalkozók más szervezeti formában, esetleg összefogva folytatják tovább tevékenységüket, amely egyes társasági formák létrehozásának megkönnyítése révén a szervezeti átalakulás és a koncentráció irányába mutat. 9

10 2. ábra Regisztrált és működő vállalkozások számának változása, (db) Működő vállalkozások Regisztrált vállalkozások A regisztrált vállalkozások közül a mintegy 440 működő vállalkozás nagyság szerinti megoszlásában Szécsényben is érvényesül a hazai mikro- és kis vállalkozások sajátos jellemvonása, az önfoglalkoztatás, az alkalmazottak nélkül működő vállalkozások magas aránya. A működő vállalkozások országos átlagot meghaladó nagy többségét 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások adják (98%). A kis- és közepes vállalkozások aránya alacsony, fő közötti munkaerőt 8 vállalkozás, közöttit 9 vállalkozás, 50, illetve 250 főnél több munkaerőt egy-egy vállalkozás foglalkoztat. Előzőek az exportképességben és a foglalkoztatási szerepben is meghatározói lehetnének a város gazdaságának. Hiányukban Szécsény és térségének munkahelyi ellátottsági helyzete átlagos, a munkanélküliség szintje magas, bár kedvezőbb a megyei értéknél ben 615 szécsényi vállalkozás 89,2 millió Ft iparűzési adót fizetett be. A gazdasági fejlődés fontos eleme a gazdaság ágazati szerkezete, illetve átrendeződésének iránya. Szécsény gazdaságában e tekintetben három markáns folyamat figyelhető meg az elmúlt másfél évtizedben. Az egyik a tercierizálódás, amely különösen a kereskedelem és javítás, az ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások, az idegenforgalom és vendéglátás, valamint a logisztikai szolgáltatások területén tevékenykedő vállalkozások számának növekedését eredményezte. E gazdasági ágak előretörése egyrészt a fogyasztási igények és szokások megváltozása, másrészt az átalakult gazdasági elvárások miatt következett be, ugyanakkor elmarad az országos trendektől mind a mezőgazdaság, mind az ipar erőteljes városi jelenléte következtében. 10

11 A másik fontos folyamat az ipari tevékenységek belső átrendeződése. Ez az országos átlagnál lényegesen erőteljesebb építőipari és feldolgozóipari (gép- és élelmiszeripar) koncentrációhoz vezetett (3. ábra). Emellett eredménye a mechatronika, a csomagológép- és díszgyertya-, valamint legújabban a fémtömegcikk-gyártás meghatározó termelési, városgazdasági ággá válása. Mindez jelentős exportképességet, a beszállítói hálózatok fejlődését és a foglalkoztatottság magasabb szintjét eredményezte. A harmadik elem a kedvező térségi termőföldadottságokra épülő korábban jelentős volumenű mezőgazdasági, és azt kiegészítő tevékenységek (TSZ melléküzemágak), valamint az előzőre épülő feldolgozóipar mélyrepülése. A korábbi jelentős mértékű helyi élelmiszer-feldolgozás helyett ma a növénytermesztési és állattenyésztési alapanyagok továbbértékesítése zajlik, a kiegészítő tevékenységek pedig zömében leépültek. 3. ábra Működő vállalkozások számának megoszlása nemzetgazdasági áganként, 2005 Szécsény A+B C+D+E F G H I J K M N O 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A szűk vonzáskörzet társadalmi és gazdasági szolgáltatói központja Szécsény, ezen belül is hagyományosan a belváros, és annak közvetlen környéke. A belvárosban koncentrálódnak a gazdasági-pénzügyi szolgáltatók (pénzintézet, biztosítás, tanácsadás, marketing, értékesítés, könyvelés, stb.), valamint a kereskedelem és a vendéglátás különböző egységei, melyek területi és lakossági vonzása meghatározó. A szolgáltatások minősége a magyar kisvárosi átlagszínvonalhoz viszonyítva kedvező, bár egyes területeken fejlesztésre szorul. A szolgáltatások közül a kiskereskedelem, a vendéglátás, valamint az idegenforgalom szerepe meghatározó a város lakossága és városba látogatók ellátása szempontjából. A kiskereskedelmi üzletek száma például igen dinamikus növekedés mutat a 2000-es évek eleji 11

12 visszaesés óta. A mintegy 175 kiskereskedelmi egység mintegy nyolcadát-nyolcadát kitevő élelmiszer és ruházati jellegű szaküzletek száma ugyanakkor ellenkező irányú fejlődési tendenciát mutatott az elmúlt évek során. A változó vásárlói igények és a piaci folyamatok (pl. nagy területű élelmiszerlánc megjelenése, illetve kisebb kereskedőházak kialakítása) függvényében összességében mintegy 10 egységgel esett vissza az élelmiszerüzletek száma, míg a ruházati jellegű boltok, butikok száma ugyanilyen mértékben emelkedett (4. ábra). 4. ábra A kiskereskedelmi üzletek, valamint azok közül az élelmiszer és a ruházati jellegűek számának változása, (db) Ebből élelmiszer jellegű Kiskereskedelmi üzlet Ebből ruházati jellegű A kereskedelmi üzletek összes típusának lakossági aránya meghaladja a különböző térségi átlagokat (5. ábra), és a szektor további jelentős fejlődési potenciált rejt magában, bár jelentős ágazaton belüli eltéréseket takar. A lehetőségeket a vásárlóerő alacsony szintje, valamint Balassagyarmat és Salgótarján üzleteinek közelsége ugyanakkor némiképp korlátozza. 12

13 5. ábra Kereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Kiskereskedelmi üzletek Észak-Magyarország Kiskereskedelmi üzletek Nógrád Kiskereskedelmi üzletek Szécsény Kiskereskedelmi üzletek A kereskedelmi üzletekkel való viszonylag kedvező mennyiségi ellátottságon belül jelentősek a minőségi és szakágazati differenciák, amelyek utalnak a lakossági fogyasztás igényeire és színvonalára, továbbá szerkezetére is. Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma például 2003-tól csökkenő tendencia mellett nagymértékben felülmúlja a területi átlagokat, amelyet a külföldi és hazai tulajdonú élelmiszerforgalmazó kiskereskedelmi láncok nagyobb méretű üzleteinek térhódítása természetszerűen mérsékelt az elmúlt 3-4 évben, Szécsényben (CBA és PLUS) is (6. ábra). 6. ábra Élelmiszer jellegű üzletek 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Élelmiszer jellegű üzletek Észak-Magyarország Élelmiszer jellegű üzletek Nógrád Élelmiszer jellegű üzletek Szécsény Élelmiszer jellegű üzletek 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,

14 A ruházati szaküzletek lakossági aránya az időbeli változás trendjének 2001 óta tartó emelkedése mellet, ma már magas, a területi átlagokat kétszeresen meghaladja (kivéve országos, 7. ábra). Ezek egy részét a térségi külső kereslet élteti, mivel a környező falvakban korlátozott a ruházati szakkereskedelem egységeinek száma. Forgalmi téren az új butikok mellett az egyszerűsödés, a gyengébb minőségű távol-keleti, valamint a használt ruházati termékek üzleteinek térhódítása jellemző. 7. ábra Ruházati szaküzletek 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Ruházati szaküzletek Nógrád Ruházati szaküzletek Észak-Magyarország Ruházati szaküzletek Szécsény Ruházati szaküzletek 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, A vendéglátóhelyek száma hasonlóan a kereskedelmi üzletekéhez, egy dinamikus növekedési periódus után mintegy 60 egységre emelkedett mára. Ez a gazdasági lehetőségek, a helyi igények és a piaci folyamatok hasonló tendenciát mutató változásával függ össze. Ezzel szemben az idegenforgalmi szállásférőhelyek számának növekvő trendje többször megtört, majd 2004-ben némi visszaesés indult, összességében mintegy 6-7 ágyas bővülés regisztrálható 1999 óta (8. ábra). A magánszállásadás férőhelyeinek száma az összes kereskedelmi férőhely mintegy 10%-aként, 8-10 között alakult az utóbbi években. 14

15 8. ábra A vendéglátóhelyek és a szállásférőhelyek (kereskedelmi és magán) számának változása, , (db) Vendéglátóhelyek Kereskedelmi és magán szállásférőhelyek A vendéglátóhelyi és szálláshelyi adatok lakossági arányainak vizsgálata szintén reálisabb megítélésére ad lehetőséget, mint az abszolút számok elemzése. A mintegy 60 egységből álló városi vendéglátói hálózat (éttermek, cukrászdák, kávézók, borozók, sörözők, bárok, munkahelyi vendéglátóhelyek, stb.) jelentősen meghaladja a területi lakosságarányos értékeket, és az elmúlt évek dinamikus növekedése révén ma igen kedvező az ellátottsági szint (9. ábra). A kedvező átlagos színvonal mellett a különböző minőségi kategóriákkal való ellátásbeli eltérések oldása, valamint a városi hangulat javítását célzó megoldások (teraszok, kerthelyiségek, virágosítások, kivilágítások, stb.) ösztönzése további feladat. 9. ábra Vendéglátóhelyek 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,

16 Szécsény és térsége szolgáltatásainak kiemelkedő jelentőségű eleme az idegenforgalom. Észak-Magyarország, azon belül Nógrád megye és Szécsény környezetének turisztikai adottságai az országon belül páratlanok mind a természeti, de főleg a kulturális környezetet és örökséget tekintve. A kapacitások és a kihasználtság ugyanakkor jelenleg elmaradnak a lehetőségektől, amely alapvetően az egységes stratégia következetes megvalósítása, a célirányos marketing, valamint a programszervezés nehézségeire, az egységes kínálati rendszer hiányosságaira vezethető vissza. 10. ábra Kereskedelmi szállásférőhelyek 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény A szállásférőhelyek számának lakossági aránya hasonlóan kedvezőtlenül alakul (10. ábra), mint a valós igénybevételt és kihasználást jelző vendég- és vendégéjszaka-számok a kereskedelmi szállásadás területén (13. és 15. ábra). Utóbbiak 2001 óta tartó mélyrepülése ráadásul szembe megy az országos és térségi növekvő turisztikai forgalmi adatokkal. Az egyre kevesebb vendég mellett az ideérkezők itt maradási ideje is rövidült. A kereskedelmi szálláskapacitások jelentősen alulméretezettek, a magánszállásadás pedig gyerekcipőben jár a városban (11. ábra). Bár utóbbi kapacitási és használati mutatói jobban követik a piaci igényeket (14. és 16. ábra). A szálláshely-szolgáltatás a tömeges vendégforgalom eltérő igényeihez rendelhető minőségi elemekkel részben rendelkezik (panzió, kemping, vendégház, ifjúsági szállás), a felsőbb minőségi kategóriákban hiányosságok tapasztalhatók. 16

17 11. ábra Magánszállásadás férőhelyei 1000 lakosra jutó számának változása, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény A vendégek és vendégéjszakák száma 2001, a millenniumi rendezvénysorozatok lecsengése óta drasztikusan csökkenő tendenciájú a városban ban mintegy 2200 fővel kevesebben nagyjából 5000 éjszakával kevesebbet töltöttek el Szécsény szálláshelyein, mint 2001-ben (12. ábra). Ez a folyamat vélhetően összefügg egyes jelentős látogatottságú térségbeli rendezvények leépülésével is, de a helyi attrakciók megújításával, valamint a gazdasági teljesítmény mérséklődésével egyaránt. Turizmus terén a látogatottság növelése óriási lehetőségként és kihívásként kínálkozik a kedvező adottságok tükrében, ugyanakkor jelentős befektetett energiákat is kíván. 12. ábra Vendégek és vendégéjszakák számának változása a kereskedelmi szállásférőhelyeken és a magánszállásadásban együttvéve, (fő, db) Vendégek Vendégéjszakák

18 Idegenforgalmi fejlesztésre legalkalmasabb terület a város központja és nyugati külterületi része. A fejlesztési elképzelések magukban foglalják a városközpont funkcióbővítő rehabilitációját, a turisztikai kínálat és a szálláskínálat mennyiségi és minőségi bővítését, a fogadási feltételek javítását, a turizmus infrastruktúrájának fejlesztését, a marketing megújítását és a programszervezés erősítését. 13. ábra Vendégek 1000 lakosra jutó számának változása a kereskedelmi szállásadásban, (fő) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény A jelentősebb látnivalók Szécsény térségében főképp a természeti tájhoz, a történelmi emlékekhez és a néprajzi értékekhez kötődnek: történelmi városközpont, Forgách kastély (Kubinyi Ferenc múzeum) és várkert, Benczúr kastély, Szécsény várának maradványai, Tűztorony, Ferences templom és kolostor, barokk patikaépület, Haynald-kapu, kézművesház (Tourinform iroda), Szentháromság-szobor, régi postaállomás, középkori templomrom. Továbbá Hollókő látnivalói, vártúra ösvény, ősborókás, ipolytarnóci ősmaradványok, Csák Máté várának romjai, kúriák, palóc népi lakóépületek, néprajzi és egyéb értékek. 18

19 14. ábra Vendégek 1000 lakosra jutó számának változása a magánszállásadásban, (fő) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény Turisztikai jelentőségű rendezvények tekintetében Szécsény Hollókő mellett meghatározó szerepű a térségben, ugyanakkor ezek esetenként jelentős területi hatókörűek és látogatottságúak (pl. Nemzetközi Folklór Fesztivál, Magyar Kultúra Napja, városalapítási emléknap, Kastélykerti Esték, képzőművészeti tárlat, szüreti vigadalom, falunap, férfibúcsú). 15. ábra Vendégéjszakák 1000 lakosra jutó számának változása a kereskedelmi szállásadásban, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény

20 A szabadidő eltöltésének városi lehetőségeit széles körben biztosítják helyi szórakozási lehetőségek és az intézmények: pl. Kubinyi Ferenc Múzeum, Krúdy Gyula Művelődési Központ, összevont iskolai és városi könyvtár, Robinson Szigetek kemping és horgászparadicsom, teleház, mozi, disco, valamint a széleskörű sport, művészeti, kézműves, éneklési és néptáncolási lehetőségek. 16. ábra Vendégéjszakák 1000 lakosra jutó számának változása a magánszállásadásban, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény Társadalmi helyzetkép Szécsény népességének száma az 1870-es 4370 főről 1960-ig mintegy 450 fővel, csak kismértékben növekedett. Az akkor megindult korábbiakban vázolt fejlesztések hatására kezdett el dinamikusan felívelni, amely az 1980-as évek végéig tartott. Az 1990-es évtized elején stagnált majd 1997-től gyorsuló fogyatkozásnak indult, amely ma is tart. A népességszám jelzi a gazdasági teljesítőképesség és a társadalom egyensúlyi helyzetének bizonytanságait, valamint a népesség reprodukciójának problémáit. Mindezek eredményeként 2006-ra a népességszám 6359 főre süllyedt (1. ábra). A népességszám tényleges szaporodása (illetve fogyása) mindvégig a társadalmi-gazdasági fejlődési folyamatok népesedésre gyakorolt hatásainak függvényében alakult. 20

21 1. ábra Az állandó népesség számának alakulása, (fő) Szécsény A lakónépesség száma a bejelentett ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok száma miatt eltér az állandó népesség számától. A két érték között az ideiglenes lakcímmel az ország más településein rendelkezők a valóban Szécsényben élőknél nagyobb száma miatt, mintegy 300 fő a különbség Szécsény rovására. A lakónépesség számának évi hirtelen megemelkedését a megelőző népszámlálás óta továbbvezetett lakónépesség-szám évi népszámlálással történő pontosítása okozta. Az így megtalált lakónépesség száma ugyanakkor mára már újfent elfogyott a korábbiaknál is meredekebb fogyatkozás révén (amely szintén a népszámlálásból történő továbbszámítás eredménye), mivel a 2000-ig tartó trend továbbvezetése 2007-ben összeért a 2000 óta tartó csökkenési trenddel (2. ábra). A lakónépesség számának tényleges fogyása drasztikus mértékű: 1993 óta eléri az 580 főt (átlagosan fő/év), ugyanakkor a 2000-es évek eleje óta az éves fogyás mértéke megduplázódott (80-90 fő/év). 21

22 2. ábra A lakónépesség számának alakulása, (fő) Szécsény A lakónépesség számának változása, azaz a tényleges szaporodás (illetve fogyás) a természetes reprodukciós folyamatok, valamint a vándorlási egyenleg függvényében alakul. Utóbbiakat az élveszületések és a halálozások, valamint az oda- és elvándorlások különbözete határozza meg. Szécsényben a halálozások száma az 1990-es évek vége óta jelentős mértékben megnőtt, tartósan meghaladja a születések számát (40-60 fős természetes fogyás évente). Ez utal a népesség elöregedésére, valamint a természetes utánpótlódásának problémáira. Ráadásul ehhez szintén jelentős mértékű és tartós, hasonló nagyságrendű negatív vándorlási egyenleg is társul (40-60 fő/év) az utóbbi években (3. ábra). Együttes hatásukként csökken évről évre a fentiekben jelzett egyre drasztikusabb módon (évi akár fővel is) a lakónépesség tényleges száma, amely 2007-ben 6097 fő volt (2. ábra). A folyamat megállítására jelentős népesedés- és szociálpolitikai beavatkozásokra van szükség, ugyanakkor közép- és hosszútávon stratégiai kérdésként kezelendő. Ellenkező esetben a város elnéptelenedési folyamata felgyorsul: az elmúlt évek trendjének tartóssá válása esetén 2020-ra a népesség száma 5 ezer fő környékére csökken. 22

23 3. ábra A természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg meghatározó tényezőinek változása, Élveszületések száma Odavándorlások száma Halálozások száma Elvándorlások száma A kedvezőtlen szaporodási és vándorlási folyamatok a népesség egyelőre viszonylag kedvező strukturális és korszerkezeti megoszlásával párosulnak, amelyek azonban közép- és hosszabb távon erősítik a negatív népesedési folyamatokat. Szécsény lakónépessége más városokkal összevetésben mérsékelten elöregedett, ebből a szempontból kedvezőbb állapotban van Magyarország, Észak-Magyarország és Nógrád megye népességénél. A gyermek- és középkorúak átlagosnál szélesebb rétegei alapján szintén kedvező a helyzete (4. ábra). 4. ábra A lakónépesség megoszlása korcsoportonként, évesek évesek 60-x évesek Nógrád megye Észak-Magyarország Magyarország Szécsény 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % 23

24 A fiatalkorúak aránya országos átlag körüli (16,9%), amely a népesség természetes utánpótlása szempontjából kedvezőtlen, és lassú elöregedést vetít előre. A középkorúak rétege az átlagosnál jóval szélesebb (65,1%), amely a munkavállalás szempontjából kedvező. Az időskorúak aránya (17,9%) jóval átlag alatti (5. ábra). Az idősebb középkorú korcsoportok túlsúlya miatt azonban év múlva jelentősebben megnő az időskorúak aránya, amely a helyi szociális és egészségügyi ellátórendszer számára is kihívást jelent. 5. ábra A lakónépesség megoszlása korcsoportonként Szécsényben, 2001 Szécsény 17,9% 16,9% 0-14 évesek évesek 60-x évesek 65,1% Az öregedési index és az életkori eltartottsági ráták jól tükrözik a helyi társadalom korosodási folyamatait és aktivitási viszonyait (1. táblázat). 100 fiatalkorúra viszonylag alacsony számú, 106 időskorú jut a városban (szemben az országos 123-al, a regionális 116-al és a megyei 129-el). Emellett az életkori eltartottsági ráta, részben a széles középkorú rétegek jelenléte miatt is, igen kedvező (100 aktív korúra 54 fiatal- és időskorú jut; ország: 59, régió: 64, megye: 63). A valós eltartottság rátája (eltartottak/középkorúak) ugyanakkor 51,6%, amely szintén kedvező érték. A fokozatos és hatékony népesedéspolitikai beavatkozások megkezdése nélkül azonban hosszabb távon társadalmi-gazdasági fenntarthatósági problémák léphetnek fel. 1. táblázat Elöregedési és eltartottsági ráták, 2001 Magyarország Észak-Magyarország Nógrád megye Szécsény Öregedési index 122,8 115,6 129,2 105,9 Eltartottsági ráta 58,8 63,6 62,7 53,6 ebből idősek eltartottsági rátája 32,4 34,1 35,3 27,5 ebből fiatalok eltartottsági rátája 26,4 29,5 27,4 26,0 Szécsény lakónépességének végzettségi viszonyai kedvezőek területi, ugyanakkor kedvezőtlenek városi összevetésben. A felsőfokú oklevéllel rendelkezők 25 évnél idősebb népességen belüli aránya 11,5%, amely országos szinten is alacsonynak tekinthető, 24

25 ugyanakkor némileg meghaladja a megyei és regionális átlagot. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 7 évesnél idősebbek aránya (24,6%) jóval alacsonyabb, mint az országban, Észak-Magyarországon, vagy Nógrád megyében (6. ábra), és ez városi összevetésben is kedvező. Ugyanígy az aktív korúakra vetítve (21,7%). Az alap- és középfokú végzettségek megfelelőek, de a nem kielégítő felsőfokú iskolázottság korlátozza az aktív népesség foglalkoztatási lehetőségeit, ezért a jelentősebb foglalkoztatók felsőbb szintű beosztottjai zömében kívülről érkeznek a városba. 6. ábra A legfeljebb általános iskolai, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a megfelelő korú népességen belül, 2001 (%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív kórúakon belül 25-x évesek felsőfokú végzettséggel a megfelelő korúak százalékában Szécsény Magyarország Észak-Magyarország Nógrád megye Az aktív korú foglalkoztatottak aránya Szécsényben (56,2%) jelentősen meghaladja az országos értéket (53%), valamint a regionális és megyei átlagokat is (7. ábra). Ez a város viszonylag kedvező foglalkoztatási és munkaerőpiaci helyzetét támasztja alá a szűkebb és tágabb térségen belül egyaránt, ugyanakkor távol áll a Nyugat-Európában megszokott gazdasági aktivitástól. Főként a nem megszokott foglalkoztatási formák alacsony aránya miatt van ez így, amely jelentős mértékben tudja mozgósítani az inaktívak különböző csoportjait, valamint a fekete és szürke gazdaság nyújtotta megélhetés szélesebb körű lehetőségei következtében. 25

26 7. ábra Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül, 2001 (%) Nógrád megye Észak-Magyarország Magyarország Szécsény Előzőekkel összefüggésben az aktív korúakat sújtó munkanélküliség aránya (10,3% februárjában) némileg kedvezőbb a térségi értékeknél, de a vidéki átlagot például már jelentősen meghaladja (7,2%). A helyzet a 2000-es évek eleje óta ráadásul néhány év kivételével sokat romlott (8. ábra), amely felhívja a figyelmet a városi foglalkoztatás nagymérvű konjunktúra-függésére, valamint a nemzetközi és hazai gazdasági folyamatoktól való befolyásoltságára. 8. ábra Nyilvántartott álláskeresők (regisztrált munkanélküliek) minden év decemberi arányának változása a munkavállalási korú népesség százalékában, (%) Szécsény Nógrád megye 12 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5, A nyilvántartott álláskeresők száma a 2000-es évek foglalkoztatás szempontjából legkedvezőbb évének számító 2002 óta mintegy 140 fővel nőtt végére elérte a 400 főt 26

27 (9. ábra), amely azóta tovább emelkedett (2008. februárjában 445 fő). Az 1980-as évek végétől folyamatos volt a létszámleépítés a város cégeinél. A munkahelyek megszűnése elsősorban a kevésbé képzett és ingázó munkásokat érintette. A munkanélküliség 1993-ban érte el a maximumát, amit azóta azonban többször is megközelített (ha a munkanélküliek számbavételében és ellátásában bekövetkező időközbeni változásokat figyelmen kívül hagyjuk). A városi, és ezzel a térségi munkaerőpiaci helyzet, a jelentősebb szécsényi foglalkoztatók munkaerő alkalmazásának szezonális ingadozásai függvényében, erőteljesen váltakozik. A legnagyobb foglalkoztatók: Tommy-Invest Kft., Euro-Candle Kft., önkormányzat, Ipoly Kábeldob Kft., New-Profipack Csomagológépgyártó Kft., FTS-Pack Kft., Nógrád Malomipari Rt., Ipoly-Erdő Rt., Palóc-Coop Rt., Jacsu-Hungária Kft., Simóker Kft., Industria-Szécsény Kft., Suli-Form Kft., Duramen Kft., Ipoly-Print Kft. és Ipoly-Tech Kft. Az álláskeresők strukturális jellemzői évek óta kedvezőtlenül alakulnak (alacsony végzettség, tartós munkanélküliség, egyirányú képzettség). Sok esetben a többévi állás nélküliség, társulva a gazdasági, megélhetési nehézségekkel, jelentős szociális problémává változott. Megoldásként a befektetésösztönzésre irányuló tevékenységek megújítása kínálkozik, kiegészülve a vállalkozói környezet és az innovációs feltételek javításával, továbbá a tudás alapú és a szociális gazdaság nyújtotta lehetőségek kiaknázásával. A megyei és kistérségi foglalkoztatási paktumok stratégiai céljai is a munkanélküliség érdemi és eredményes mérséklését célozzák. 9. ábra Nyilvántartott álláskeresők (regisztrált munkanélküliek) számának változása, (fő) Szécsény

28 Szécsény lakosságának szociális helyzetét többek között jól jelzik a foglalkoztatott nélküli háztartások (35,5%), valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak arányai (40,6%). Ezek az értékek viszonylag alacsonyak, alulmúlják az országos és térségi átlagokat. Jelzik a foglalkoztatás hiányához (munkanélküliség, inaktivitás, eltartottság), illetve a rendszeres munkajövedelem hiányához kapcsolódó családok megélhetésének erőteljesebb térségi nehézségein belül a jóval kedvezőbb szécsényi helyzetet (10. ábra). 10. ábra Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, 2001 (%) Szécsény Magyarország Észak-Magyarország Nógrád megye 2.3. A lakókörnyezet jellemzői Szécsényben kedvezőtlen a lakosság lakásokkal való ellátottsága, de a lakásszerkezet és a komfortosság területén is hiányosságok jellemzők. A laksűrűség 256 fő 100 lakásonként, amely jelentősen meghaladja a térségi és más városi értékeket (1. ábra). 28

29 1. ábra A laksűrűség (100 lakásra jutó lakos) alakulása, (fő) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény A lakásállomány száma (2007-ben 2527 db) az eddig és ezután folytonosan épített és megszűntetett lakások különbözeteként alakul. Szécsényben viszonylag kevés lakás épül, ráadásul az utóbbi években igen változó számban (1-14 lakás/év). A lakásmegszűnések évi száma nagyjából az évi építések felére tehető (0-6 lakás/év) ban a 13 építetett lakás mellett 6 került felszámolásra (2. ábra). 2. ábra A lakásállomány, az épített és a megszűnt lakások számának változása, (db) Épített lakás Megszűnt lakás Lakásállomány Az épített lakások lakossági arányának közti változásából kiderül, hogy Szécsényben az építési kedv néhány év kivételével a megyében, a régióban, vagy az 29

30 országban tapasztalható lakosságarányos építéseket is alulmúlja (3. ábra). Ez az építési telkek számának szűkösségére, valamint mérsékelt lakossági igényekre, lehetőségekre és egyéb korlátokra, ingatlanpiaci feszültségekre utal. 3. ábra Épített lakások lakosra jutó számának változása, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény A lakosságszám arányában megszűnt lakások száma területi összehasonlításban az átlagok körül, ugyanakkor jelentős kilengésekkel alakul (4. ábra). Az előző adatokból feltételezhető a nem lakás céljára használt lakásingatlanok, illetve az üresen maradók számának megszaporodása. 4. ábra Megszűnt lakások lakosra jutó számának változása, (db) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény

31 A lakókörnyezet jellemzői közé tartozik a lakások infrastrukturális ellátottsági helyzete is (5. ábra). A szécsényi lakások teljes köre rendelkezik közüzemi vízellátással, amely az e nélküli néhány lakóház korábbi évekbeli felszámolásának köszönhető, és kedvező aránynak számít. A csatornázás 1990-es évek végétől történő jelentős mértékű előrehaladása miatt ma már a lakások mintegy 86%-a rendelkezik közüzemi szennyvízrákötéssel, amely szintén kedvező arány területi összevetésben is. Az ellátottság javítása érdekében ugyanakkor olyan további csatornafejlesztésekre lesz lehetőség és szükség, amelyek csak jelentősebb ráfordításokkal valósíthatók meg, a teljes körű infrastrukturális kiépítés 2020-ig tervezett városi programja alapján. Ezt a bekötetlen településrészek turisztikai jelentősége különösen is indokolja, továbbá az, hogy az ellátatlan lakások sokszor rosszul megépített derítőikkel továbbra is fenntartják a kommunális környezetszennyezést (külterületi lakott részek, északi városrész). 5. ábra Közüzemi ivóvízvezeték-, illetve közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások arányának alakulása, (%) Víz Csatorna A közműolló nagyságának a közüzemi víz-, illetve csatornarákötéssel rendelkező lakások arányának különbsége változását mutatja a 6. ábra területi összehasonlításban. Jelzi Szécsény e téren 2003 óta kétszer kedvezőbb pozícióját a megyével, a régióval és az országos helyzettel szemben egyaránt (6. ábra). 31

32 6. ábra A közműolló alakulása (a vízzel, illetve csatornával ellátott lakások aránya különbségének változása), (százalékpont) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény Városi szinten a közüzemi hálózatok hosszának alakulása jelzi az infrastrukturális helyzetet, mely szerint Szécsényben az elmúlt évek fejlesztéseinek hatására 1 km ivóvízvezetékre 0,47 km csatornavezeték jut. Ez ma már nem haladja meg a területi átlagokat a szennyvíztisztítótelep és városi csatornahálózat-rendszer fejlesztése, csökkenthetősége miatt (7. ábra). 7. ábra 1 km vízvezeték hálózatra jutó csatornahálózat hosszának változása, (km) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,

33 Szécsényben a mai igényeknek nem mindenben megfelelő komfortfokozattal rendelkező lakások aránya területi összehasonlításban alacsony (14,8%), ugyanakkor ez sem egy kedvező érték (8. ábra). Ezek főképp a város külső zónáiban, illetve külterületeken helyezkednek el. 8. ábra Alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli, szükség-) lakások aránya, 2001 (%) Szécsény Nógrád Észak-Magyarország Ország Szécsényben a történeti adottságoknak is köszönhetően kiemelkedően magas a zöldfelületek száma és kiterjedése ( m 2 ). 1 lakosra jutó aránya másfélszeresen meghaladja a regionális értékeket, de a megyei és országos arányoknál is jobb (9. ábra). Mindez a természeti és környezeti állapot megóvása, a széleskörű rekreációs, felüdülési, szabadidő eltöltési lehetőségek, valamint a városkép szempontjából egyaránt kedvező. 9. ábra Zöldterületek 1 lakosra jutó nagysága, 2005 (m 2 ) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény 33

34 2.4. A közszolgáltatások helyzete A városi közszolgáltatások helyzetének feltárása az oktatási és szociális ellátás helyzetének változásaira összpontosít az intézményi kapacitások bemutatásával, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások kihasználtságának elemzésével. Szécsény önkormányzata napközbeni ellátást a három év alatti gyermekek számára mintegy ötven éve biztosítja, jelenleg egy 15 férőhelyes, közös fenntartású csoport révén látja el a bölcsődei feladatokat. Ennek igényfelmérést követő kibővítése indokolt. Jelentősen tehermentesíthetné az anyákat, javítana az egészségügyi-szociális ellátási helyzeten, illetve a munkaerő rugalmasságán, támogatná a fiatal szülők városba vonzását, stb. További adalék, hogy bölcsődék kialakítására jelentős központi pályázati források fognak rendelkezésre állni az elkövetkező években. A gyermeklétszámok csökkenése és az intézményi racionalizációk mellett 2006-ban 3 óvodai, 1 általános és 4 középiskolai ellátási hely (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium, illetve alapfokú művészetoktatási intézmény) segítette a fiatalok oktatását, képzését a városban (1. táblázat). A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat speciális tevékenységstruktúrája kiegészíti és támogatja a nevelési-oktatási intézmények munkáját, és segítséget nyújt a sajátos családi, kamaszkori problémák megoldásában. Az intézmények zöme (két középfokú intézmény kivételével) a közoktatási feladatok ellátására Nagylóccal és Nógrádszakállal közösen létrehozott intézményfenntartó társulás keretében működik. Ugyanakkor évente mintegy 40%-al kell kiegészíteni az intézmények költségvetését, mivel az állami normatíva nem nyújt teljes mértékben fedezetet az intézmények működésére. 1. táblázat Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák számának alakulása, (db) Év Bölcsőde Óvoda Általános iskola Középiskola Az óvodákban a férőhelyek számának 2001 és 2003 közti csökkentése követte a létszámcsökkenést, melynek trendje azonban a korábbi magas születésszámok következtében 2002 és 2005 között átmenetileg megfordult (1. ábra). A városi óvodai kapacitások (225 férőhely) 2006-ban teljes mértékben megfeleltek az igénybevételnek (225 fő). 34

35 1. ábra Az óvodai férőhelyek és az óvodába beírt gyermekek számának változása, (fő) Óvodai férőhely Óvodába beírtak Az összes óvodai ellátási hely átlagos kihasználtsága folyamatosan nőtt az elmúlt években: jelenleg 100%-os, amely területi összevetésben még mindig kedvezőbb érték a térségi használati mutatóknál (2. ábra). A megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett problémát jelent, hogy a város óvodáiban folyamatosan növekszik a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma, valamint a tagóvodai épületek felújításra szorulnak. 2. ábra 100 óvodai férőhelyre jutó beírt óvodások számának változása, (fő) Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény Szécsényben 1 önkormányzati fenntartású általános iskola látja el az alapfokú oktatási feladatokat (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola). A fiatalkorúak számának csökkenése az 35

36 óvodai mellett az általános iskolai tanulólétszám (2006-ban 495 fő) jelentős mérséklődését eredményezte az elmúlt években, melynek nagyságrendje 2001 óta eléri a 150 főt (3. ábra). Ennek következtében jelentősen visszaesett az intézményi kihasználtság, csak a csoportszámok csökkentésével volt fenntartható az elvárt átlagos osztálylétszám, amelyen az óvodából kikerülő népesebb csoportok jelenleg átmenetileg segítenek. Ugyanakkor középtávon további létszámcsökkenésre kell felkészülni a helyi népesedési trendek fényében, másfelől a kedvező kistérségi vonzerő további javításával némileg mérsékelhető is a folyamat. 3. ábra Az általános és középiskolai tanulók létszámának változása, (fő) Általános iskolások Középiskolások Fenti városi tendencia megegyezik a területi trendekkel, ugyanakkor a lakosságarányos általános iskolai tanulólétszám megmutatja azt is, hogy Szécsény nem igazán vállal jelentős szerepet térségnek alapfokú oktatási ellátásában, sőt sokan gyermekeiket más közeli városi iskolákba járatják (4. ábra). Az általános iskolai programválaszték ugyanakkor a tehetséggondozást és a hátránykompenzálást szolgáló specialitások terén sokrétű. A tanulók közül növekvő számban részesülnek 2007-ben 43 fő különleges gondozásban (sajátos nevelési igényű gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkészítése, pszichés zavarok miatt tanulási, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő gyermekek gondozása). Az integrált nevelés-oktatás feladatait gyógypedagógusok, logopédusok, gyógypedagógiai asszisztensek, valamint a pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó szakemberei látják el. E feladatok ellátására és kezelésére 2007-ben elkészült a közoktatási esélyegyenlőségi program is. Az általános iskola személyi és tárgyi feltételei megfelelőek. 36

37 4. ábra Általános iskolai tanulók 1000 lakosra jutó számának változása, (fő) 99 Ország Észak-Magyarország Nógrád Szécsény Az általános iskolai közoktatás integráltságát mutatja a 2. táblázat, mely szerint a 2007/2008- as tanévben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának 19 sajátos nevelési igényű és 1 halmozottan hátrányos helyzetű tanulója van. 2. táblázat Általános iskolai közoktatás integráltsága OM azonosító intézmény neve II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulólétszám az intézményben tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH Szécsényben 2003 óta 2 önkormányzati és 2 megyei fenntartású középfokú oktatási intézmény működik (Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola önkormányzati fenntartásban, Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium megyei fenntartásban; alapfokú művészetoktatási intézmény a művelődési házban balassagyarmati tagintézményként, megyei fenntartásban). Az összesített tanulólétszám 2004-ig emelkedett, azóta stagnál (2006-ban 612 fő; 3. ábra). A város középfokú oktatási ellátási funkciója igen jelentős, ha a lakossági tanulólétszámi arányok változásának és kiemelkedő szintjének fényében tekintünk rá (5. ábra). Az intézmények képzési kínálata népszerű a térségben és az általános iskolát végzettek körében. A különböző szintű főképp mezőgazdasági jellegű 37

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS 2008. április. Módosítva: 2009. május. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. NAGYKŐRÖS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 0 8 III. VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 2008. június Aktualizálva: 2009. szeptember 1 A fejezet tartalma 3.1. VÁROSRÉSZEK

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013)

Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013) Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008 2013) 1 Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013) A dokumentumot Gödöllő Város Önkormányzata megbízásából készítették: Értéktérkép

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Hajdúdorog 2010 1 KÉSZÍTETTE: Koncept 2000 Bt. Dr. Szabó Attila Közgazdász IVS Hajdúdorog Város részéről projektvezető: Csige Tamás Polgármester Az IVS készítésében

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa Szécsény Város Önkormányzata A település bemutatása Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa 2 A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE AZ İSKORTÓL NAPJAINKIG Az Ipoly völgye, különösen annak Szécsény körüli része

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

RÁCKEVE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2009. december

RÁCKEVE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2009. december RÁCKEVE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2009. december Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 6 I.1. Integrált városfejlesztési stratégia 6 I.2. A város története 7 II. ILLESZKEDÉS A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája - 2010-1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Ózd város helye és szerepe a városhálózatban 5 1.1. A város elhelyezkedése, rövid története 5 1.2. Kapcsolódás

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése

SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG várossá nyilvánításának kezdeményezése Sülysáp, 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. SÜLYSÁP FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁSAI...6 1. SÜLYSÁP FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁSAI...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szombathely, 2015. szeptember 15.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szombathely, 2015. szeptember 15. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, 2015. szeptember 15. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Agyagosszergény Község Önkormányzata részére 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja Csörötnek Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 4 2.1. Földrajz... 4 2.2. Történelem.. 4 2.3. Demográfia.....5 2.4. Közszolgáltatások.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT)

BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT) BÁTASZÉK VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009-2015 (VÉGLEGES VÁLTOZAT) ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2010.(I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: 2009. DECEMBER

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása

LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása Készítette: Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 2473 Vál, Vajda János utca 2. Projekt szám: 1647/2013/NAKVI A projekt

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP TERÜLETI EGYENSÚLYI VISZONYOK VIZSGÁ- LATA HÁROM KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN'

GYORS TÉNYKÉP TERÜLETI EGYENSÚLYI VISZONYOK VIZSGÁ- LATA HÁROM KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN' Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 1: 59-129 GYORS TÉNYKÉP TERÜLETI EGYENSÚLYI VISZONYOK VIZSGÁ- LATA HÁROM KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN' (Research of Spatial Balances in Case of Three Small Regions) BARTKE ISTVÁN

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve

Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve Jászfényszaru Integrált Városfejlesztési Terve 2007 Tartalomjegyzék I. A város szerepének meghatározása a településhálózatban... 3 II. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés... 4 1. A gazdaság

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

BÁCSKA GYÖNGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BÁCSKA GYÖNGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV BÁCSKA GYÖNGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV BÁCSKA GYÖNGYE HELYI AKCIÓCSOPORT 2005. december 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2008.december 2008 októberében immár huszonkettedik alkalommal került sor a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Az elemzést készítette: Bethlendi András Pénzügyi Stabilitási

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006. Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005. Szabó Roland Településmérnök

ALÁÍRÓLAP. Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006. Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005. Szabó Roland Településmérnök ALÁÍRÓLAP Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland Településmérnök.. Közlekedéstervező: Bogár Zsolt.. K-1-1/08-0014 Közműtervező: Kazó Pál..

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben