Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása"

Átírás

1 Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Értékelés és javaslatok megfogalmazása ( Tanácsadás: back office ) ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Ábra jegyzék... 2 Bevezető és vezetői összefoglaló... 3 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátás alapvetései... 4 Operatív üzemeltetési (feladat-ellátási) modell, és annak történelmi kialakulása... 6 Finanszírozási modell és a gazdaságos üzemméret kialakulása... 7 Alternatív üzemeltetési (feladat-ellátási) modellek felvetése és megvalósíthatóságának vizsgálata.. 8 Következtetések A javasolt fejlesztési feladatok, és az ezekhez tartozó rövid, közép és hosszú távú lépések A lakossági felmérés elkészítése fejlesztési feladat előkészítése Összegzés Ábra jegyzék 1. ábra A jelenlegi feladat ellátási modell kialakulása - Saját szerkesztés ábra Finanszírozási modell és a gazdaságos üzemméret kialakulása Saját szerkesztés ábra Alternatív feladat-ellátási modellek vizsgálata Saját szerkesztés ábra Alternatív feladat-ellátási modellek kiértékelése Saját szerkesztés ábra Feladat ellátás jelenlegi rendszere, mint jó gyakorlat Saját szerkesztés ábra Étkezési tudatosság kialakítása Saját szerkesztés ábra A kérdőívek célcsoportjának javasolt megbontása Saját szerkesztés... 15

3 Bevezető és vezetői összefoglaló A tanácsadási folyamat során szükséges lépések voltak a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók körének meghatározása, a költségek feltérképezése, finanszírozási és feladat ellátási modellek kidolgozása, ezek összevetése a jelenleg működő rendszerrel, következtetések levonása, jó gyakorlatok azonosítása és kiterjesztése azokra az intézményekre, ahol ezek jelenleg még nem működnek. Ezeket a feladatokat az alább leírt módon valósítottuk meg és mutatjuk be jelen dokumentumban. A Tanulmány szerkezete, a tanácsadási tevékenység bemutatása: A helyzetfelmérés során felmértük a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók körét, és megismertük az általuk megvalósított jelenlegi közétkeztetési gyakorlat működésének finanszírozási és feladat-ellátási modelljét. A modellt jelen dokumentumban ábrázoljuk. A jelenlegi modell mellett a workshopon felvetett fejlesztési javaslatok alapján kidolgoztunk két lehetséges alternatív modellt is, és megvizsgáltuk hogy a jelenleg alkalmazott modell jó gyakorlatot valósít-e meg, vagy az alternatív modellek megfelelőbb feladatellátást tennének-e lehetővé. Az értékelést és összehasonlítást az alábbi szempontok figyelembevételével végeztük el: o Üzemméret o Költségek o Lakossági igények Azt találtuk, hogy a jelenleg működő modell rövid és közép távon gazdaságosabban működtethető ahhoz viszonyítva, mintha kialakítanánk és működtetnénk a felvázolt két alternatív modell bármelyikét a jelenlegi költségtérítési keretrendszerben. A jelenlegi működésben azonosítottunk jó gyakorlatokat és fejlesztendő területeket, melyeket a dokumentum későbbi részeiben részletezünk. A jó gyakorlatok azonosítása során arra koncentráltunk, hogy vajon az azonosított jó gyakorlatok egyaránt vonatkoznak, vagy kiterjeszthetőek-e a Szociális és Gyermekvédelmi intézményekre is, valamint hogy az alkalmazott gyakorlatok megismerése során találunk-e egyéb olyan területeket, ahol bármely közétkeztetett intézmény tekintetében javíthatunk a jelenlegi szolgáltatás költségén, minőségén, tekintetbe véve a gazdaságossági és állampolgári szempontokat. A fejlesztendő területeken a műhelymunkák keretében megkezdtük a jó gyakorlatok kialakítását, illetve felvázoltuk a javasolt fejlesztési feladatokat és az ezekhez tartozó rövid, közép és hosszú távú lépéseket.

4 Az azonosított fejlesztendő területek számbavételekor azt találtuk, hogy az előző pontban vizsgált szempontok közül a lakossági visszajelzések rendszere és az étkeztetés célcsoportjainak étkezési tudatossága az a terület, melyen a hosszú távú fejlesztés érdekében elsődlegesen változtatásokat célszerű eszközölnünk. Legelőször is ki kell alakítanunk ennek sztenderdizált rendszerét. Fontos hozzáadott értéket teremthet a város közétkeztetése számára, ha az érintett lakosság naprakész információkkal rendelkezik az étkeztetéssel kapcsolatosan: javul a választási lehetőségek ismertsége és az ezek iránt tanusított érdeklődés, kialakul az igényesség, az állampolgári igények nagyobb hatékonysággal visszajelzésre kerülnek, az étkeztetők és étkeztetettek közötti kapcsolódási felületek interaktívabbá válnak. Ez szükséges ahhoz, hogy az étkeztetési modell hosszú távú alakulásában a jelenleg legnagyobb súllyal szereplő üzemméreti és költség szempontok mellett fokozatosan az állampolgári és minőségi szempontok is megfelelő fórumot és súlyt kaphassanak. A modell alapján a lakosság tudatos bevonásának illetve részvételének részarány növekedése (mind véleménnyilvánítás, mind étkezések száma tekintetében) várhatóan emelő hatással jár a szolgáltatás minőségére nézve mind üzemméreti, mind érdekérvényesítési szempontok miatt. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladat-ellátás alapvetései A műhelymunkák során felmértük a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók, külső étkeztetési beszállítók által megvalósított operatív üzemeltetési modellt, mely segítségével a közétkeztetés jelenlegi hálózatát az általuk ellátott intézményekben üzemeltetik. A DMJVÖ közétkeztetési feladatai az alábbi intézmény fajtákra terjednek ki: Intézmények típusai csoportosítva DMJVÖ étkeztetési feladatai közé tartozik?

5 Intézmények típusai csoportosítva 1.gyermek- és diák/ifjúságélelmezés, típusai: bölcsődések, óvodások, általános és középiskolások, szakmunkástanulók, egyetemi és főiskolai hallgatók, a különböző kollégiumok és gyermekotthonok lakóinak szervezett élelmezése DMJVÖ étkeztetési feladatai közé tartozik? Igen, kivétel egyetemi és főiskolai hallgatók Megjegyzés: gyermekek átmeneti otthona van csak, mert a tartósan bentlakásos otthonok állami fenntartás alá kerültek. 2. honvédségi étkeztetés Nem 3. fekvőbeteg-, és szociális intézetekben nyújtott ellátás: tartós bentlakást és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, például: idősek klubja Igen Az étkezés önállóan is igénybe vehető szociális alapszolgáltatás, mely kötelező önkormányzati feladat. Az idősek klubjai a Városi Szociális Szolgálat keretein belül gondozási központokban működnek és nappali ellátást biztosítanak, melynek keretében étkezésre is van lehetőség. Az Idősek Gondozóháza átmeneti (bentlakásos) ellátást nyújt az Idősek Háza szervezeti egységeként. A Városi Szociális Szolgálatnál nincs kiszállítás, az ételt a gondozási központokban lehet átvenni vagy elfogyasztani. Van kiskorú fogyatékosok nappali ellátása is, a Városi Szociális Szolgálaton belül. Fekvőbeteg étkeztetés nincs a DMJV feladatai között 4. büntetés-végrehajtás élelmezése; Nem

6 Intézmények típusai csoportosítva 5. egyéb: hajléktalan étkeztetés, menekültétkeztetés; DMJVÖ étkeztetési feladatai közé tartozik? Igen, hajléktalan étkeztetés (a Városi Szociális Szolgálat Ruyter utcai telephelyén étkezhetnek, vagy onnan viszi el, népkonyha megnevezéssel van feltüntetve a normája a költségvetésben) Menekült-étkeztetés nincs a DMJV feladatai között. Operatív üzemeltetési (feladat-ellátási) modell, és annak történelmi kialakulása A következő ábra segítségével szemléletesen bemutatjuk a feladat-ellátás alapmodelljét és annak lényeges változási tendenciáit az elmúlt bő egy évtizedben.

7 1. ábra A jelenlegi feladat ellátási modell kialakulása - Saját szerkesztés Az étkeztetésben jelenleg alkalmazott főzőkonyhák és tálalókonyhák rendszere 8 nagy főzőkonyhával dolgozik, melyekből az ételt az intézményi tálalókonyhákba szállítják át az étkeztetéshez. Ezek a főzőkonyhák általában fő kiszolgálását képesek ellátni. Finanszírozási modell és a gazdaságos üzemméret kialakulása A műhelymunkák keretében feltártuk a DMJVÖ közétkeztetési feladatainak finanszírozási modelljét, melyet a következő ábra mutat be. Az ábrán feltüntettük a finanszírozási struktúra hatását gazdaságos üzemméret kialakulására:

8 2. ábra Finanszírozási modell és a gazdaságos üzemméret kialakulása Saját szerkesztés Üzemméret és költség számítások: A jelenleg alkalmazott élelmiszer nyersanyagnormák és az alkalmazott rezsikulcs nagysága mellett a workshopon elhangzott, hogy a gazdaságos üzemméret fő felett van, ezért alkalmaznak 1000 fő körüli, vagy annál is nagyobb konyhákat. Jelenleg kb főt 8 konyha étkeztet, ami azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen főt kiszolgáló főzőkonyhák a jellemzőek (a jelzett tartalékot is beleszámítva). Alternatív üzemeltetési (feladat-ellátási) modellek felvetése és megvalósíthatóságának vizsgálata A műhelymunkák keretében felállítottunk két alternatív feladat-ellátási modellt. Mindkét modellben az jelentette a változást a jelenlegi helyzethez képest, hogy főzőkonyhákat alakítanánk ki néhány tálalókonyha helyett, mely segítségével növelhető lenne az intézmé-

9 nyek rugalmassága, valamint közvetlenebbül figyelembe vehetők lennének a helyi fogyasztók érdekei. Az alternatív modellek között az jelentette a különbséget, hogy az említett többlet főzőkonyhákat ki üzemeltetné: a DMJVÖ, vagy pedig külső beszállító. A modellek felállítását követően megvizsgáltuk, hogy ezek az alternatívák javítanának-e a jelenlegi feladat-ellátás rendjén: 3. ábra Alternatív feladat-ellátási modellek vizsgálata Saját szerkesztés Értékelés és összehasonlítás szempontjai: Az alternatív feladat ellátási modelleket az alábbi szempontok alapján vizsgáltuk meg 1. Üzemméret A korábban elhangzott információk alapján, melyet egyéb önkormányzatok gyakorlatából merített tapasztalataink megerősítenek, a gazdaságos

10 üzemméretek a főzőkonyhák esetében azt feltételezik, hogy minimum főt lát el az adott főzőkonyha. A tapasztalat szerint ennél kisebb főzőkonyhák jellemzően nem üzemeltethetőek gazdaságosan. Jelenleg a debreceni közétkeztetésben gazdaságos üzemmérettel működik a 8 főzőkonyha ( fő ellátása/főzőkonyha), mely képes ellátni az igényeket, ám a jelenleginél lényegesen több főzőkonyha alkalmazása a pótlólagos főzőkonyhák számának növelésével egyre gazdaságtalanabb lenne. Megállapíthatjuk, hogy üzemméreti szempontból körülbelül másfélszeresére lehetne növelni a főzőkonyhák számát, ha más tényező hatását nem vennénk figyelembe. A másik fő al-szempont az üzemméret tekintetében a jelenlegi (esetlegesen átalakítandó) tálalókonyhák nagysága. Fontos lenne, hogy legyenek olyan tálalókonyhák, melyeket gazdaságos üzemméretű főzőkonyhákká lehetne átalakítani. A jelenlegi legnagyobb tálalókonyhák 500 főt látnak el, ezekből azonban kevés van, inkább ennél kisebb tálalókonyhák a jellemzőek. Ezekből a tálalókonyhákból összevonások nélkül az eddig leírt információk alapján nem lehetne üzemgazdaságossági szempontokból megfelelő méretű főzőkonyhákat kialakítani. 4. ábra Alternatív feladat-ellátási modellek kiértékelése Saját szerkesztés 2. Költségek Új főzőkonyhák kialakításakor először azokat a beruházási ráfordításokat kell megfizetni, melyek a főzőkonyhává történő átalakítás engedélyeztetési és infrastrukturális feltételeit megalapozzák. A HACCP élelmiszerbiztonsági előírásoknak

11 történő megfeleltetés költségei magasak, az ehhez szükséges konyhai eszközigény befektetési szükséglete magas. Ha a jelenlegi, zömében fős tálalókonyhákat a gazdaságos üzemméreteknek megfelelően kibővíteni szándékoznánk úgy, hogy azok fő ellátására alkalmasak legyenek, ez az átalakítás magas ráfordítást igényelne, melyet a bevétel növekedése nem ellensúlyozna a jelenlegi modellben. Várhatóan csökkenne az egységre vetített hatékonyság, mivel a többi már felszerelt konyhát kellene a teljes kapacitásnál alacsonyabb kapacitáson működtetni, miközben már jelenleg is van tartalék főzőkonyha kapacitás a rendszerben. 3. Lakossági igények Nagyon fontos lenne a lakosság igényeinek folyamatos visszajelzése és érdekérvényesítése. Jelenleg a workshopon megjelent étkeztetési szakemberek együttes és egybehangzó véleménye szerint a lakosság aktivitása a közétkeztetésben mind számosságban, mind a vélemények kommunikálásában, az érdekek érvényesítésében nagyon alacsony. Emiatt az étkeztetés finanszírozási modelljének és feladat-ellátási modelljének kialakulásában ez a tényező alacsony súllyal esik latba. Következtetések Jó gyakorlat: Feladat ellátási modell és a finanszírozási struktúra illeszkedése: Jó gyakorlatként azonosítottuk, hogy üzemméret és költségek tekintetében illeszkedik a modell a jelenlegi (felülről diktált) finanszírozási struktúrához. 5. ábra Feladat ellátás jelenlegi rendszere, mint jó gyakorlat Saját szerkesztés Úgy találtuk, hogy a gazdaságos üzemméretű főzőkonyha üzemeltetése, mely így a költségek tekintetében illeszkedik a jelenlegi finanszírozáshoz, egyaránt megvalósul a szociális és gyermekvédelmi intézmények azon körének tekintetében is, ahol saját konyhát üzemeltetnek.

12 Javaslat a differenciáltabb norma számítás lehetőségének megvizsgálására: A DMJVÖ étkezési normáinak számítási metódusa alapján jelenleg minden életkorra vonatkoztatva azonos norma összegek keletkeznek. Javasoljuk a norma számítás rendszerének átgondolását olyan módon, hogy az étkezési normák életkori csoportoknak megfelelően kerüljenek meghatározásra az önkormányzat rendeletében. Indoklás: Egy átlagos alsó- és egy átlagos felső tagozatos általános iskolás diák ételadag igénye nem ugyanakkora. A jelenlegi normaszámítás mellett, mely ugyanakkora adagokkal számol minden korosztályra, előfordulhat, hogy az alsó tagozatosoknak átlagosan sok, míg a felső tagozatosoknak átlagosan kevés a számított és főzött ételmennyiség. Viszont, ha az alsó tagozatosoknak nem főzik meg és adják oda a teljes norma szerint járó mennyiséget, akkor a szülők jelenleg jogosan reklamálnak, hogy ez miért nem történik meg, miközben az adott mennyiség ki van fizetve. Egy differenciáltabb norma számítással esetleg a fel nem használt, "moslékba" kerülő étel mennyiségén is lehet csökkenteni. Javaslat további folyamatjavítási lehetőség megvizsgálására: A jó gyakorlatok azonosítása során feltárt, de részletesen nem vizsgált fejlesztendő terület lehet, hogy bár az üzemméretet tekintve a szociális és gyermekvédelmi intézmények konyhái jó gyakorlatot testesítenek meg, azonban az ételek szállítási folyamata és ennek infrastrukturális feltételei esetleg javíthatóak lehetnek. Fejlesztendő terület: Lakossági visszajelzések rendszere, a célcsoportok étkezési tudatossága : Fejlesztendő területként azonosítottuk a lakossági visszajelzések rendszerét, a lakosság tudatos részvételének jelenlegi alacsony fokát az étkeztetés irányvonalainak kialakításában. Szükség van az étkeztetés célcsoportjainak minél szélesebb körű bevonására mind az időszerű és informatív visszajelzések, mind az étkeztetésben történő minél nagyobb arányú részvétel tekintetében. Ennek a megközelítésnek további előnye, hogy a bevonáson keresztül növeli az állampolgári öngondoskodás szemléletét.

13 6. ábra Étkezési tudatosság kialakítása Saját szerkesztés A tanácsadási munka során azonosítottunk olyan korábbi lépéseket, melyek az étkezési tudatosság kialakítását célozzák meg, illetve annak valamely elemére hatnak. Ezekkel kapcsolatosan általánosan jellemző vonásnak találtuk, hogy a lépések előremutatóak ugyan, de a gyakorlati megvalósítás, vagy a hasznosulás jelenlegi hatékonysága még alacsony valamilyen okból kifolyólag. Ilyen étkezési tudatosságot növelő lépések például az országos Minta menza program, vagy a Sodexo honlapján található Éltető Egyensúly program, illetve DMJV Önkormányzatának szerepe ezen programokon belül. Ezek mindkettőjére jellemző, hogy jelenlegi étkeztetési szakvélemények által támogatott egészségtudatos táplálkozási alapvelvek bevezetésére törekszik. Úgy találtuk, hogy az ilyen programok létrejötte hasznos kezdeményezés hosszú távon, miközben rövid távon még sok gyakorlati problémát okoz, hogy nem alakult még ki a megfelelő kultúrája. Sokszor például a megfelelő és elfogadott ételbeli alternatívája egy-egy leváltott hagyományos ételnek még nem alakult ki, mint ahogy helyenként nincs még kellő tapasztalat a só ízét kiváltó tudatos fűszerhasználat és egyéb szakmai kihívásokat jelentő kérdések tekintetében. Mindeközben a fogadói oldal ellenállása is érezhető az étkezés modern alapelveivel szemben: sok esetben a fogyasztói igények sem feltétlenül tartanak még lépést az új egészség tudatos elvekkel. A javasolt fejlesztési feladatok, és az ezekhez tartozó rövid, közép és hosszú távú lépések A lépésekhez szükséges koordinációs és egyéb jól behatárolható feladatok vonatkozásában javasoljuk, hogy az étkeztetéssel kapcsolatos koordinációs feladatok elvégzésére és az ét-

14 kezési tudatosság fejlesztésére egy dedikált gazda kerüljön kijelölésre DMJV Önkormányzatán belül. Előnyös, ha a kijelölt koordinációs és fejlesztési felelős szervezetileg elkülönül az étkeztetés operatív működtetéséért felelős egységtől, és kifejezetten a lent részletezett fejlesztési lépések kidolgozásáért, megtételéért, az étkeztetésben érintett területek és intézmények közötti, valamint az ellátottak felé történő kommunikációs csatornák működéséért és fejlesztéséért felel. Javasolt fejlesztési feladat Lakossági felmérés elkészítése Kommunikációs terv az étkezési tudatosság növelésére elkészítése Lépés megnevezése Felelősök, határidők kijelölése A felmérés részletes kidolgozása Az egyes célcsoportok végleges kérdőíveinek kidolgozása a jelen dokumentumban található táblázatok és célcsoport meghatározások alapjá A kérdőívek kinyomtatása és szétosztása A kitöltött kérdőívek öszszegyűjtése A kitöltött kérdőívek feldolgozása Az Étkezési tudatosság fejlesztési feladatainak részletes kidolgozása a felmérés eredményeire alapozva Jelenlegi kapcsolódási pontok és formák felmérése További lehetséges kapcsolódási pontok keresése Kommunikációs tartalom kialakítása és egységesítése Fejlesztési lépések meghatározása és megtétele Javasolt időtáv Rövid táv (6 hónapon belül) Közép és hosszú táv (6 hónap 3 év)

15 Javasolt fejlesztési feladat Kommunikációs terv nyomonkövetése Lépés megnevezése Kommunikációs terv megvalósulásának nyomonkövetése Javasolt időtáv Közép és hosszú táv (6 hónap 3 év) A lakossági felmérés elkészítése fejlesztési feladat előkészítése A lakossági felmérés kérdés-rendszerének elkészítése: A javasolt fejlesztési feladatok között szereplő lakossági felméréshez kapcsolódóan, annak előkészítéseként részben csoport munka, részben back-office tanácsadás keretében elkészítettük a felmérés kérdésrendszerét. A kérdőívek célcsoportjának javasolt megbontása: A következő ábrában szemléltetjük a célcsoportokat, ahol pirossal emeltük ki a felmérés szempontjából legfontosabbnak tekintett célcsoportot. A 14 év feletti fiatalok körében a legmagasabb az étkeztetési szolgáltatást igénybe nem vevők száma. 7. ábra A kérdőívek célcsoportjának javasolt megbontása Saját szerkesztés A tervezett kérdések, a hozzájuk várt válaszok típusa, és a vonatkoztatási célcsoportok Kérdés Válasz típusa Célcsoport Ételekkel kapcsolatos kérdések

16 Kérdés Válasz típusa Célcsoport Milyennek tartja az ételek ízét? 1-től 5-ig skála 1,3 Milyennek tartja az ételek minőségét? 1-től 5-ig skála 1,3 Milyennek tartja az ételek változatosságát? 1-től 5-ig skála 1,3 Mennyire tartja megfelelőnek az ételek mennyiségét 1-től 5-ig skála 1,3 Étkezéssel kapcsolatos kérdések Mennyire tartja tisztának, higiénikusnak az evőeszközöket, tányérokat, poharakat? 1-től 5-ig skála 1,3 Milyennek tartja az étkezőhelység higiéniáját? 1-től 5-ig skála 1,3 Milyennek találja az ételek hőmérsékletét? 1-től 5-ig skála 1,3 Mennyire tartja megfelelőnek az ételek mennyiségét 1-től 5-ig skála 1,3 Mennyire tartja megfelelőnek az étkezésre elegendő időt? 1-től 5-ig skála 1,3 Térítési díjak mértékével kapcsolatos kérdések Ön szerint a térítési díjak arányban állnak az ételek minőségével? Igen / Nem, miért? Mennyire tartja magasnak / alacsonynak a térítési díjakat? 1-től 5-ig skála 1,2,3,4 1,3 Kérdés Értesült-e róla? típusú kérdések Értesült Ön róla, hogy a térítési díjakat csoportos beszedési megbízással, személyes megjelenés nélkül automatikusan is lehet fizetni? Értesült Ön róla, hogy az ételeket szállító vállalkozások rendszeresen tartanak nyílt napot, ahol tájékozódni lehet az ételek elkészítéséről, minőségéről, egyebekről? Értesült Ön róla, hogy lehetőség nyílik másik intézményben is étkezni? Értesült'-e róla, hogy betegség, hiányzás esetén az ételeket ételhordóban haza is lehet vinni? (általános és középiskolákban) Értesült Ön arról, hogy a menüt dietetikus szakemberek állítják össze? Értesült Ön arról, hogy rendszeresen kerülnek megszervezésre étkezési tudatosító programok? Értesült Ön róla, hogy az étkezést az előző napon óráig le lehet mondani, amennyiben nincs rá szükség? Tudja Ön, hogy az Önkormányzat átlagosan X-szer fizet többet egy-egy étkezésért, mint amennyibe listaáron (támogatás nélkül) kerül? Válasz típusa Igen / Nem 1,2 Célcsoport Igen / Nem 1,2,3,4 Igen / Nem 1,2,3,4 Igen / Nem 1,2,3,4 Igen / Nem 1,2,3,4 Igen / Nem 1,2,3,4 Igen / Nem 1,3 Igen / Nem 1,2, 3

17 Egyéb kérdések Kérdés Válasz típus Célcsoport Jelenleg honnan szerez tudomást az étkezéssel / étkeztetéssel kapcsolatos információkról? Honnan szeretne tudomást szerezni az étkezéssel / étkeztetéssel kapcsolatos információkról? Hogyan fizetné inkább a térítési díjat? Élne Ön a lehetőséggel, ha a térítési díjat bankkártyával is lehetne fizetni? Felelet választós 1,3 Felelet választós 1,3 Felelet választós 1 (készpénz, bankkártya, Szépkártya, átutalás, csoportos beszedési megbízás) Igen / Nem 1 Támogatja-e, hogy az iskolákban a balesetvédelmi Igen / Nem 1,2 oktatáshoz hasonlóan az egészséges táplálkozás is különálló témaként / programként szerepeljen? Szeretné megkapni az étlapot ben? Igen / Nem 1,3 Ön vagy hozzátartozója főz otthon? Igen / Nem 1,2,3,4 Ajánlaná a jelenlegi étkezési rendszert barátjának, ismerősének? Ön szerint többen étkeznének, ha az étkezők modernebben / hangulatosabban lennének kialakítva? Néhányfős box-ok, zene, wifi, stb.? Ön szerint változott-e az ételek minősége az elmúlt néhány évben? Igen / Nem, Miért? 1,3 Igen / Nem, Miért? 1,3 1-től 5-ig skála 1,3 Kérdés Válasz típus Célcsoport Szabadszavas kérdések Ön szerint hogyan lehetne növelni az étkező gyermekek számát? Ön szerint hogyan lehetne csökkenteni a feleslegesen elkészített ételek mennyiségét? Szabadszavas 1,2,3,4 Szabadszavas 1,2,3,4 Ön miért nem veszi igénybe az étkeztetési szolgáltatást? Szabadszavas 2,4 A végleges kérdőívek a fenti táblázatnak megfelelően kialakíthatóak a szétosztás, begyűjtés, feldolgozás rendszerének kidolgozásakor. Ennek kapcsán, a majdani feldolgozás ismeretében azt célszerű megvizsgálni hogy célcsoportonként külön, vagy intézményfajtánként, intézményfajta-csoportonként érdemes-e a végleges kérdőíveket kialakítani és kinyomtatni.

18 Összegzés A DMJVÖ-nél végzett, az étkeztetési szolgáltatások körét érintő tanácsadási munka során megvizsgáltuk a jelenlegi feladat ellátás rendszerét, annak finanszírozási hátterét, és azt találtuk, hogy ezek illeszkednek egymáshoz, illetve megfelelnek a jelenlegi elvárásoknak. A tanácsadási munka során a szakmai koncepciónak megfelelően célunk volt az állampolgári szempontok figyelembe vétele, azaz hogy ezeket a szempontokat a megfelelő súllyal szerepeltethesse a DMJVÖ a feladat-ellátási modellben. A műhelymunkák során az állampolgári szempontokat a jelen lévő intézmények és szervezetek küldöttei képviselték. Ezzel kapcsolatosan arra a következtetésre jutottunk, hogy az állampolgárok étkeztetési tudatosságát szükséges növelni annak érdekében, hogy kialakuljon a megfelelő szintű érdeklődés, véleménynyilvánítás a vizsgált témakörben. Az étkeztetettek és hozzátartozóik nagyobb mértékű, interaktívabb bevonására van szükség. A műhelymunkák során megterveztünk egy kérdőív rendszert, melyhez különböző célcsoportokat is hozzárendeltünk. A felmérés az állampolgári szempontok megismerését, ilyen módon visszacsatolhatóságát célozza meg, illetve szintén célja az étkezési tudatosság fejlesztése, ezért az étkezésben alapvetőnek számító, de nem kellő mértékben ismert információkat is beleépítettünk a kérdőívbe, mint például Értesült Ön róla, hogy a térítési díjakat csoportos beszedési megbízással, személyes megjelenés nélkül automatikusan is lehet fizetni? A szakmai koncepcióban megfogalmazott feladatok megvalósulása: Szakmai koncepcióban említett vizsgálandó szempontok Az önkormányzatunknál működő rendszert kívánjuk felülvizsgálni a költséghatékonyság és az állampolgári szempontok szem előtt tartásával. Ennek érdekében felmérést végzünk a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer részeit képező munkavállalók és a szolgáltatás igénybe vevői, az ellátottak, valamint a szülők bevonásával mely igényeket megkíséreljük összhangba hozni a működés folyamatának átvizsgálása során tapasztaltakkal. A szempont teljesült? Igen Igen - a felmérés kérdéseit, célcsoportjait meghatároztuk a műhelymunkák során Tartalmazó dokumentum megnevezése Tanácsadói dokumentum Tanácsadói dokumentum

19 Szakmai koncepcióban említett vizsgálandó szempontok A megvalósítás során törekszünk a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók körének meghatározására. A költségek feltérképezésével finanszírozási és feladat-ellátási modelleket dolgozunk ki és azt összevetjük a jelenleg működő rendszerrel. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tapasztalatok alapján egy jó gyakorlat valósul meg vagy olyan folyamatról van szó, amit némi átalakítással megfelelővé lehet tenni, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a gyakorlat szociális intézményekre történő kiterjesztésének van-e létjogosultsága. Ha a második lépcsőben is pozitív visszacsatolásokkal találkozunk, akkor következik a harmadik lépcső, a gyakorlat gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában történő megvizsgálása. A szempont teljesült? Igen Igen Igen Igen Tartalmazó dokumentum megnevezése Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés workshop 1. alkalom dokumentáció Tanácsadói dokumentum Tanácsadói dokumentum Tanácsadói dokumentum

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szakvéleménye. a Magyar Energia Hivatal által közzétett előzetes jelentéshez a következő témában:

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szakvéleménye. a Magyar Energia Hivatal által közzétett előzetes jelentéshez a következő témában: 1075 - Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet, Fax.: 353-4069 E-mail: mee@mee.hu A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szakvéleménye a Magyar Energia Hivatal által közzétett előzetes jelentéshez a következő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

138/2008. (IX. 18.) MÖK

138/2008. (IX. 18.) MÖK 138/2008. (IX. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általa fenntartott közoktatási intézmények költségvetésének tervezésekor, a működési kiadási előirányzatok meghatározásánál

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Az egyéb költségek biztosítása

Az egyéb költségek biztosítása Az egyéb költségek biztosítása Az alábbi táblázat a 2008-as évre vonatkozó becsült adatokat tartalmazza. Az adatok felülvizsgálatát a fenntartónak minden költségvetési év előtt célszerű elvégeznie az elmúlt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 23. - DEBRECEN Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője

Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest. Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője Könyvelői Klub 2012. november 26. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okleveles könyvvizsgáló-adószakértő, a Könyvelői Klub szakmai vezetője ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, LELTÁROZÁS Leltár A számviteli törvény

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

Tájékoztató a Szociális Ellátó Központ 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Szociális Ellátó Központ 2015. évi tevékenységéről Az előterjesztés száma: 77/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS MEGÍTÉLÉSE

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS MEGÍTÉLÉSE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS MEGÍTÉLÉSE OMNIBUSZ KUTATÁSI EREDMÉNYEK A MATÁSZSZ RÉSZÉRE 2014. augusztus BEVEZETŐ HÁTTÉR A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége egy országos reprezentatív vizsgálat keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 17/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Tájjellegű ételek megjelenésének elemzése a dél-dunántúli turisztikai régió ételválasztékában Szerző: Sándor Dénes Az elemzés során harminc, dél-dunántúli turisztikai régióból származó étlap tanulmányozására

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: MÁV étkezde közétkeztetési célra történő hasznosítása Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Szerkesztette: Tóth Lászlóné Vízvári László

Szerkesztette: Tóth Lászlóné Vízvári László HELYZETJELENTÉS Az egészségügyi szakképző intézetek felmérése a Dél Dunántúli régióban EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET BUDAPEST 2006. Szerkesztette: Tóth Lászlóné Vízvári László Közreműködők:

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Motiva nyugdíjbiztosítás

Motiva nyugdíjbiztosítás Motiva nyugdíjbiztosítás Motiva nyugdíjbiztosítások Amit Önnek tudnia kell! Ez az összefoglaló segít megismerni a Motiva nyugdíjbiztosítások főbb jellemzőit, és bemutatja a termékek legfontosabb tulajdonságait.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE

NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE Nemzeti Erőforrás Minisztérium Dr. Hoffmann Rózsa Oktatásért Felelős Államtitkár részére Tárgy: Nevelési tanácsadók, nevelési tanácsadás Tisztelt Államtitkár Asszony! A Minisztériumban október 5-én tartott

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. december 16.-i ülésére Tárgyalja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FÁBRI GYÖRGY Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Az Akadémia tradícióit, a hozzá kapcsolódó kulturális és szellemi kapacitás értékét

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület A Budapesti Békéltető Testület 4/2014. számú ajánlása az elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételekor tanúsítandó előfizetői és szolgáltatói magatartásról I. Ajánlás az előfizetőkre vonatkozóan

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat A térségi Éltető Balaton-felvidék védjegy turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzata Lezárva: 2014. 04. 28.

Részletesebben

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok

L. Simon László (FIDESZ) által benyújtott módosító javaslatok A TASZ álláspontja a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló T/363 számú törvényjavaslatról 2010. augusztus 30-én és 31-én benyújtott módosító javaslatokról A TASZ továbbra is

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2014. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások gyakorlatáról 1. Bevezető A

Részletesebben

A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban

A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elnöke a magyar hatóságok véleményét kérte a Mészárosné Győrvári Izabella által a Vállalkozások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV CIGÁNDI JÁRÁS 2015. Készült az ÁROP 1.A.3-2014-0116 program keretében 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve Dr. Kármán Gabriella A Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport vezetője 2011-ben a megújuló HENT intézkedési tervében

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016 Biztonságban ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN Székesfehérvár 2016 Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével oktatási segédlet Előszó Biztonságban

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Közösségi munka időskorúakkal Témavezető: Patyán László 19.1. A szolgáltatási modell tartalma A modern társadalmaknak

Részletesebben

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4981 Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Hungary Citizens' confidence in the Information Society Flash Eurobarometer Q1. Átlagosan milyen gyakran

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére) Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv, ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest Budapest, 2006. szeptember 14. Tisztelt Miniszter Úr! Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét egy olyan

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021

Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021 Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2011-2021 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. AZ ÖNKORMÁNYZATOK IFJÚSÁGPOLITIKAI FELADATAI... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika...4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Az Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-378/2010. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-378/2010. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-378/2010. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER VIZSGÁLATA

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Az oktatói munka és az oktatási körülmények hallgatói véleményezése. 2011-2012. tanév II. félévében végzett vizsgálat. Készítette: Dr.

Az oktatói munka és az oktatási körülmények hallgatói véleményezése. 2011-2012. tanév II. félévében végzett vizsgálat. Készítette: Dr. Az oktatói munka és az oktatási körülmények hallgatói véleményezése 211-212. tanév II. félévében végzett vizsgálat Készítette: Dr. Bálint Julianna 212. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL

A SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL 281 Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL A 2008-ban kibontakozó válság jelentősen lerontotta gazdaságunk leggyengébb láncszemének, a foglalkoztatásnak törékeny adatsorait, és lázas programalkotásra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZTATÁSSAL

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. CÉLOK ALAPELVEK... 5 3. A JELENLEG MŰKÖDŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben