7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata"

Átírás

1 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata

2 Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata Dátum Verziószám v1.0 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W: JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

3 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló Az elégedettség felmérés módszertana Az elégedettség felmérés területei Az ügyfél elégedettségi felmérés részletes eredményei Általános adatok Köztisztaság Óvodai ellátás Önkormányzati szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Közfoglalkoztatás Önkormányzat és Hivatalának működése Közszolgáltatók működése Információáramlás a településen belül Helyi közösségi élet Mellékletek Kérdőív Tájékoztató a kérdezőbiztosok számára Kijelölt felelős feladatai Kérdezőbiztosok felkészítése Ábrajegyzék... 27

4 1 Vezetői összefoglaló január 1-jével a járási kormányhivatalok megkezdték működésüket, melynek következtében az önkormányzatok hatósági feladat és hatáskörei megváltoztak, a évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és egyéb jogszabályok alapvetően átrendezték az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást. Emellett 2011-ben első változatban, majd 2012-ben második kiadásban is megjelent Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban lefektetésre került szemléletváltásnak megfelelően az önkormányzatoknak a lakossági igényekből kiindulva, az állampolgárok számára közszolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel szorosan együttműködve célszerű kidolgozniuk azokat a fejlesztési elképzeléseket, amellyel a szolgáltatások minőségét javítják. A fentiek sikeres és zökkenőmentes megvalósítása érdekében Piliscsaba Város Önkormányzata szervezetfejlesztési projektötletet dolgozott ki, mellyel az Államreform Operatív Program keretében támogatást is nyert, a programot az Önkormányzat Pro Publico Bono (ÁROP-3.A ) címmel valósítja meg. A projekt keretében vállalt tevékenységek közül az egyik a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérése. A feladat lényege a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérését legalább egy, szakmailag adekvát módszer felhasználásával, legalább két időintervallumba, minimum 6 hónap különbséggel kell elvégezni. A lakossági igényfelmérést Piliscsaba Város Önkormányzatának február és szeptember hónapjaiban valósítja meg, összesen két alkalommal, alkalmanként 400 fő megkérdezését vállalva. A válaszok felvételét a Hivatal dolgozói végzik, személyes megkérdezés keretében. Az igényfelmérés lebonyolításáért a Szakmai vezető által kijelölt önkormányzati felelős, és a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került Tanácsadó, a MultiContact Consulting Kft. felel. Az igényfelmérés I. fordulója 2014 februárjában zajlott le, a Hivatal dolgozói személyes megkérdezés keretében sikeresen kitöltették a kérdőíveket. Az adatokat ezután egy erre a célra fejlesztett excel táblában rögzítették, majd a hivatali felelős összesítette az eredményeket. A MultiContact Consulting Kft. ezután kielemezte a válaszokat, és a könnyebb értelmezhetőség érdekében vizuálisan is ábrázolta a kapott értékeket. Mivel az elégedettségmérés két alkalommal kerül megismétlésre, fontos szempont volt pontos módszertan kidolgozása és bemutatása, hogy a hat hónap különbséggel készülő felmérés egymással összehasonlítható és releváns eredményeket hozó legyen. Jelen dokumentum ezt a módszertant, illetve az első forduló eredményeit mutatja be. Oldal 1 / 30

5 2 Az elégedettség felmérés módszertana Jelen tanulmányban az önkormányzat által a Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok közül (sötétszürke) a 7. feladat megvalósítása érdekében készített Ügyfélelégedettség mérés első fordulójának eredményeit mutatjuk be. 1. ábra: Az igényfelmérés helye a Magyary Program beavatkozási területei között A vállalt feladat a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése volt a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak első körös felmérése a jelen fejezetben ismertetésre kerülő módszertan alapján 2014 februárjában valósult meg, a második körös lekérdezés 2014 szeptemberében lesz. Munkánk során kérdőíves vizsgálati technikát alkalmaztunk, ami a társadalomtudományi kutatásoknak kvantitatív módszere, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről gyűjtöttünk adatokat oly módon, hogy a kutatási téma szempontjából általunk megfogalmazott relevánsnak vélt kérdéseket, és/vagy állításokat írott formában eljuttattuk a lakosokhoz és a kitöltés, vagy lekérdezés után elemezzük a kapott válaszokat. A lekérdezésben az Önkormányzat munkatársai, összesen három fő vettek részt. A pályázati projekt keretében az Önkormányzat vállalta, hogy 400 fő bevonásával végzi el az igényfelmérést, a válaszok értékelése pedig a kitöltött kérdőívek alapján történt. A lekérdezést végző önkormányzati munkatársak közül egy fő felelt a lekérdezés sikeres lebonyolításáért, a többiek pedig magában a lekérdezésben vettek részt. Minden érintett önkormányzati munkatárs tájékoztatón vett részt a munka megkezdése előtt, ahol pontos információt kaptak arról, hogy milyen határidővel és milyen teendőik vannak (a tájékoztató anyag jelen dokumentum számú mellékletben került csatolásra). A tájékoztatón a feladat felelőse a lekérdezést végző munkatársak rendelkezésére Oldal 2 / 30

6 bocsátotta a kinyomtatott kérdőíveket, valamint elektronikus formában azt az excel táblát, amelybe a kapott válaszokat rögzítették. A kitöltött kérdőíveket a lekérdezést végzők átadták a pályázati projekt menedzserének, ezeket a dokumentumokat az Önkormányzat tárolja a fenntartási időszak végéig. A kérdőív összeállítása: A kérdőív készítésekor két kérdéstípust használtunk. A lekérdezés gördülékenysége és a kiértékelés megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében első sorban zárt kérdések szerepeltek a kérdőívben, amelyeknél a megadott válaszlehetőségek közül kell választania a megkérdezettnek. Ugyanakkor tizenhét kérdésnél lehetőséget adtunk arra, hogy a válaszadó észrevételeit, javaslatait megfogalmazhassa, így ezek nyitott kérdésnek minősülnek. A kérdőívet jelen dokumentum 5.1. számú mellékletként csatoltuk. Az adatfelvétel módja: Az adatfelvételt az Önkormányzat tevékenységbe bevont munkatársai személyesen végezték, munkaidejükön kívül, a válaszadók közvetlen megkeresésével. A kérdőívet a kérdezőbiztosok kizárólag nagykorúakkal töltették ki, a lekérdezés helyszíne pedig Piliscsaba település volt. A válaszadás önkéntes jelleggel történt, az adatfelvétel átlagosan percet vett igénybe. A lekérdezők a válaszokat a papír alapú kérdőíven rögzítették, majd az adatokat az előre, kifejezetten erre a célra szerkesztett excel táblában elektronikusan is rögzítették. Végül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személy összesítette az excel fájlokat, és ezt az adattartalmat továbbította a Tanácsadónak az elemzés elvégzése érdekében. Adatvédelmi szempontok: Az igényfelmérés során végig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a válaszadás anonim maradjon, ugyanakkor rendelkezzünk annyi adattal, amely a válaszadót nem teszi beazonosíthatóvá, de szociológiai hovatartozásáról pontos képet ad. Ennek érdekében az első öt kérdés általános adatokat vizsgál, amellyel megfelelő csoportba sorolható a válaszadó, ugyanakkor a neve, vagy más, pontosan beazonosítható személyes adata nem szerepel a lapon. Az összesítés megkönnyítése érdekében a kérdezőbiztosok is rendelkeznek egy sorszámmal, illetve a válaszadók is kaptak egy-egy számot, amely azonban a későbbiekben semmilyen módon nem köthető hozzájuk, csak az adatrögzítés pontosságát segíti. Az adatvédelmi szempontok figyelembe vételére a kérdezőbiztosok felkészítése során is külön figyelmet fordítottunk és a velük kötött megbízási szerződésben is külön szerepeltettük ezt a tényezőt. A kérdőívek kiértékelésének módszere: A kérdőív összesen 26 kérdést tartalmazott, ezek közül 5 az általános adatok felvételére szolgált, 21 pedig az önkormányzati feladatellátásról alkotott véleményeket és esetleges javaslatokat vizsgálta. Az adatrögzítés a lekérdezés során papíron történt, majd a kérdezőbiztos és válaszadó sorszámával kérdőívenként került rögzítésre egy kimondottan erre a célra kifejlesztett excel adattáblában. Oldal 3 / 30

7 A válaszok kiértékelése első sorban kvantitatív módszerekkel történt, a kapott eredményeket számszerűen és vizuálisan is megjelenítettük, a javaslatokat és megjegyzéseket külön összesítettük, illetve röviden értékeltük a kapott eredményeket. Az értékelések összesített eredményét jele kutatási jelentés tartalmazza. 3 Az elégedettség felmérés területei Az igényfelméréshez használt kérdőív összeállításakor elsődleges szempont volt, hogy a Város mindennapi életéhez és működéséhez szervesen illeszkedő, testre szabott tematikájú dokumentum készüljön, a válaszok pedig valóban segítsék az Önkormányzatot abban, hogy valós képet kapjon az általa ellátott feladatok megítéléséről, illetve használható információk érkezzenek a lakossági igényekkel, javaslatokkal kapcsolatban. Ezért az első lépés a kérdőív megalkotásakor a vizsgálandó területek meghatározása volt. Az Önkormányzattal egyeztetve az alábbi, kötelezően ellátandó vagy önként vállalt feladatcsoportokat határoztuk meg az igényfelmérés fókuszaként: Köztisztaság; Óvodai ellátás; Önkormányzati szolgáltatások; Háziorvosi ügyeleti feladatok; Közfoglalkoztatás; Hivatal működése. Az Önkormányzat igényeinek megfelelően néhány olyan kérdéskör is felmerült, melynek vizsgálata tovább segítheti a közszolgáltatások hatékonyabb és lakossági igényekhez leginkább illeszkedő működését. Ezek a kérdéskörök az alábbiak: Közszolgáltatók működése; Információáramlás a településen belül; Helyi közösségi élet értékelése. Valamennyi beazonosított területhez hozzárendeltük a megfelelő kérdéseket, a zárt kérdésekhez az adekvát válaszlehetőségekkel, illetve összesen 17 kérdésnél kiegészítési, javaslattételi lehetőséggel. A nyílt válaszlehetőségek viszonylagos nagy száma ugyan megnehezíti a kiértékelést, ugyanakkor sokkal pontosabb és szélesebb körben felhasználható információt nyújt, mint a mechanikus módszerekkel feldolgozható, kizárólag zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívek. Oldal 4 / 30

8 4 Az ügyfél elégedettségi felmérés részletes eredményei 4.1 Általános adatok A kérdőív kiértékelése szempontjából fontos volt tudnunk, hogy milyen társadalmi csoportba tartozó lakosok adtak választ a kérdésekre. Az adatvédelmi szempontok miatt semmiképp sem tehettünk fel olyan kérdéseket, amelyek egyértelműen beazonosíthatóvá teszik a válaszadót, így csak a nemére, korára, iskolai végzettségére, foglalkozására és lakhelyére (települési szinten) kérdeztünk rá. 2. ábra: Megkérdezettek nemek szerinti megoszlása A válaszadók között nagyobb arányban voltak a nők, a kérdőívek 60%-át töltötték ki nők. 3. ábra: Megkérdezettek kor szerinti megoszlása Oldal 5 / 30

9 A válaszadók kor szerinti megoszlása kiegyenlített képet mutat. A kérdőívek 48%-át a 36 és 55 év közötti korosztály tagjaival tudták kitöltetni az önkormányzat munkatársai, a legkevesebb válaszadó pedig a év közötti korosztályból került ki. Ugyanakkor az értékelés szempontjából előnyös, hogy valamennyi korosztály releváns arányban képviseltette magát. 4. ábra: Megkérdezettek megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a legalább középiskolai végzettséggel rendelkezők voltak többségben (55%), míg a válaszadók csupán 1%-a nem végezte el az általános iskolát sem. A végzettség szerinti megoszlás nagyjából követi a statisztikai adatok átlagát, de a felsőfokú iskolai végzettségűek némileg felül-reprezentáltak a mintában. Ennek oka lehet, hogy a felsőfokú iskolai végzettségűek a közösség iránti felelősség-érzet miatt vehettek részt a vártnál nagyobb arányban a lakossági igényfelmérésben, esetleg a megkérdezés körülményei okozták ezt az arány-eltolódást. 5. ábra: Megkérdezettek foglalkozás szerinti megoszlása Oldal 6 / 30

10 A foglalkozás szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a válaszadók csaknem fele alkalmazottként dolgozik, 10%-uk gyermekneveléssel kapcsolatos ellátásban részesül, 7%-uk munkanélküli, 21% a nyugdíjasok aránya, 4%-uk tanuló, 10%-uk pedig vállalkozó. Az egyéb kategóriába közfoglalkoztatott, családtagot ápoló személy és háztartásbeli szerepelt. 6. ábra: Megkérdezettek lakóhely szerinti A válaszadók között kiemelkedően magas arányban voltak a piliscsabai lakosok, amely a releváns információk összegyűjtése szempontjából kimondottan kedvező körülmény. 4.2 Köztisztaság A kiválasztott önkormányzati feladatellátást érintő témakör keretében azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek mennyire elégedettek a településen a köztisztasággal, a kérdés fókuszát a közterületek állapotára helyezve. A megkérdezettek közül 391 fő válaszolt érdemben a kérdésre, véleményük megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 7. ábra: Köztisztasággal való elégedettség megoszlása Oldal 7 / 30

11 A válaszadók kisebb része, 45%-a elégedett a közterületek tisztaságával, míg 55%-uk elégedetlenségét fejezte ki. A véleményéhez magyarázatot is fűző válaszadók összesen 100 fő, amely jelzi, hogy ezt a területet kiemelten fontosnak tartják a megkérdezettek az alábbi javaslatokat, észrevételeket tették: buszmegállók szemetesek; takarítsanak többet a lakók a saját ingatlanuk előtt (többség) / miért neki kell takarítania a saját ingatlana előtt; sok a gaz, többet kellene kaszálni, füvet nyírni; hiányoznak a szelektív kukák; kevés a szemétgyűjtő, a környékük nincs eléggé rendben tartva; járdák felújítására, rendbe tételére lenne szükség; nem viszik el a leveleket; nincs hulladékudvar; piszkosak az utcák, nem takarítanak, sörpörnek eleget; parkosításra, több virágra lenne szükség; pusztulnak a fák; sok a Hivatalnál lerakott szemét; gyakoribb szemétszedés; több közmunkást kellene bevonni. 4.3 Óvodai ellátás Piliscsabán négy helyszínen folyik óvodai nevelés. Mivel az Önkormányzat számára hangsúlyos kérdés a megfelelő színvonalú óvodai ellátás biztosítása, ezért a témakörrel több kérdés is foglalkozott az igényfelmérésben. 8. ábra: Óvodai ellátásban részesülők gyermekek száma a válaszadók családjában Oldal 8 / 30

12 Összesen 129 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy családjában jelenleg is van óvodás korú gyermek, akik nagyrészt (92%) Piliscsabán járnak óvodába. Az óvodás korú gyermeket nevelő családok 64%-ában jelenleg egy óvodás korú gyermek van, a válaszadók 5%-ának pedig három vagy több óvodába járó családtagja is van. Hét válaszadó felelte azt, hogy óvodás korú családtagja nem Piliscsabán jár óvodába, míg 3 család esetében az érintett gyermek egyáltalán nem jár óvodába. 9. ábra: Óvodai nyitva tartással való elégedettség megoszlása A jelenleg óvodás korú családtaggal nem rendelkező válaszadók közül is tizenhatan válaszoltak az óvoda nyitva tartásával foglalkozó kérdésre. Az összesen 142 válaszadó (a fenti ábrán ők jelentik a 100%-ot) döntő többsége elégedett az óvoda nyitva tartásával, változtatási javaslata nincs. 10. ábra: Óvodai nevelés színvonalának értékelése Az óvodai nevelés színvonalát vizsgáló kérdésre összesen 145 fő válaszolt, közülük csak 6 jelezte, hogy nem elégedett, a többiek, a válaszadók 96%-a viszont megfelelőnek tartja az óvodai nevelést. A 3 javaslat között az alábbiak szerepeltek: - több fejlesztésre lenne szükség (2 db); - túlzsúfolt az óvoda. Oldal 9 / 30

13 4.4 Önkormányzati szolgáltatások Az önkormányzati szolgáltatások, ellátott feladatok közül ebben a fejezetben az iskolai konyha, a Művelődési Információs Központ és Könyvtár, valamint a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ munkájával kapcsolatos elégedettséget mértük fel. 11. ábra: Önkormányzati konyhával való lakossági elégedettség A válaszadók 70%-ának egyáltalán nem volt tapasztalata a központi konyhával kapcsolatban, míg további 107 fő egyáltalán nem adott választ a kérdésre. A tapasztalattal rendelkező, összesen 85 fő 70%-a elégedett volt a konyhával, míg 30%-uk nem. A javaslatot is tevők észrevételei az alábbiak voltak: - minden leves egyforma ízű; - előre megírt menüre lenne szükség; - az ételek minőségével általában nincsenek megelégedve; - több gyümölcs, vitamin kellene; - általában is egészségesebb ételekre lenne szükség; - túl édesek a levesek és szószok; - nem elég változatos a kínálat. Összességében elmondható, hogy az érintettek többsége elégedett a jelenlegi étkeztetés színvonalával, a javaslatok összesen 11 válaszadó véleményét tükrözik, ők viszont az érdemben válaszolók 13%-át képviselik. A Művelődési Információs Központ és Könyvtár, valamint a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ működése kapcsán vizsgáltuk, hogy milyen gyakorisággal vették igénybe a válaszadók az intézmények szolgáltatásait, illetve mennyire voltak elégedettek azok színvonalával. Oldal 10 / 30

14 12. ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtár látogatottsága a megkérdezettek körében A Művelődési Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásait a megkérdezettek kétharmada nem vette még igénybe, 17%-a maximum kétszer, míg szintén 17%-a háromszor, vagy annál többször járt az elmúlt év során az intézményben. 13. ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtárral kapcsolatos lakossági elégedettség Az intézmény szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettséget vizsgáló kérdésre 282 fő adott érdemben választ, közülük 150 fő viszont nem vette még igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A véleménnyel rendelkező 132 fő közül 77 fő (58%) teljes mértékben, míg további 45 fő (34%) többé-kevésbé elégedett volt, azaz csupán 8%-nyian fogalmaztak meg kritikát, ami rendkívül jó eredménynek számít. Az ebbe a csoportba tartozó 10 válaszadó közül 1 a nyitva tartás, míg 9 a vártnál alacsonyabb színvonal miatt volt elégedetlen. Oldal 11 / 30

15 14. ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központ látogatottsága a megkérdezettek körében Az elmúlt év során a válaszadók 85%-a egyáltalán nem került kapcsolatba a Szociális Gondozó és Családsegítő Központtal, 7%-uk legfeljebb kétszer, míg 8%-uk háromszor, vagy annál többször vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. 15. ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központtal kapcsolatos lakossági elégedettség Az érdemi választ adók 79%-a, 219 fő egyáltalán nem került kapcsolatba az intézménnyel az elmúlt év során. A véleménnyel rendelkezők közül 46 fő (közel 81%) teljes mértékben, míg tovább 8 fő (14%) többé-kevésbé volt elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, amely így kiemelkedően magas, 95%-os elégedettségi szinten jelez. 3 fő (5%) a szolgáltatások minőségével volt elégedetlen, a nyitvatartási időt pedig senki sem kifogásolta. Oldal 12 / 30

16 4.5 Háziorvosi ügyeleti ellátás A következő két kérdés a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások közül a háziorvosi ügyeletet vizsgálja. 16. ábra: Háziorvosi ügyeleti ellátás igénybe vétele a megkérdezettek körében Az érdemi választ adók közel kétharmada (62%) egyáltalán nem vett igénybe háziorvosi ügyeleti ellátást az elmúlt egy év során, 25%-uk legfeljebb kétszer, míg 13%-uk háromszor vagy többször került kapcsolatba ezzel az egészségügyi szolgáltatással. 17. ábra: Háziorvosi ügyelet elérhetőségével való elégedettség megoszlása Az érdemi választ adók közül 6 fő jelezte, hogy nincs tapasztalata, míg 168 fő fogalmazott meg konkrét véleményt. Közülük 100 fő (közel 60%) elégedett volt az ügyelet elérhetőségével, 43 fő (25%) a megközelíthetőség, míg 25 fő (15%) a telefonos elérhetőség nehézségeit említette. A kérdéshez fűzött megjegyzések között szerepelt, hogy az ügyelet munkatársai nem, vagy csak sokára mentek ki a beteghez, illetve hangsúlyosan szerepel, hogy az ügyelet messze van, csak autóval érhető el. Oldal 13 / 30

17 4.6 Közfoglalkoztatás 18. ábra: Közfoglalkoztatásban való részvétel megoszlása A közfoglalkoztatással kapcsolatos első kérdés alapján megállapítottuk, hogy a válaszadók 93%-a eddig még nem vett részt közfoglalkoztatási programban. A szervezésben, lebonyolításban 2 fő vesz részt, további 14 fő pedig jelenleg is aktív a programban. A korábban bevont, de már nem közfoglalkoztatott 13 fő közül 9 azóta sikeresen elhelyezkedett, 4 pedig munkanélküli. 19. ábra: Helyi közmunkaprogrammal való lakossági elégedettség A közmunkaprogrammal való elégedettséget vizsgáló kérdésre érdemben 191 fő válaszolt, közülük 52 jelezte, hogy nincs tapasztalata (ők jelölték be az egyéb kategóriát). Annak ellenére, hogy csak 29 főnek volt vagy van személyes tapasztalata a közmunka programmal kapcsolatban, összesen 139-en fogalmaztak meg véleményt azzal kapcsolatban. Közülük 64 fő (46%) volt elégedett, 49 fő (35%) a javadalmazást kevesellte, 10 fő (7%) a bekerülés nehézségeit, 16 fő (11%) pedig a túl rövid időtartamot említette problémaként. A témakör valószínűleg csak kevéssé foglalkoztatja a megkérdezetteket, mert érdemi megjegyzést ( nem látom őket ) csak két fő tett. Oldal 14 / 30

18 4.7 Önkormányzat és Hivatalának működése Ebben a kérdéscsokorban azt vizsgáltuk, hogy milyen gyakorisággal és milyen ügyekben kerülnek kapcsolatba a megkérdezettek az Önkormányzattal, annak Hivatalával, mennyire elégedettek az ott tapasztalt szolgáltatási színvonallal, illetve a választott Képviselő-testülettel. 20. ábra: Kapcsolatfelvétel gyakorisága az Önkormányzattal és intézményeivel Az Önkormányzattal és intézményeivel való kapcsolatfelvétel gyakoriságát vizsgáló kérdésre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók 10%-a az intézmények valamelyikének munkatársa, kétharmaduk pedig évente néhányszor kerül csak kapcsolatba velük. 21. ábra: Polgármesteri hivatal felkeresésének okai 327 fő összesen 406 ügytípus jelölt meg, melyek miatt az elmúlt egy év során a Hivatalban járt (sokat több ügytípust is megjelöltek). A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy az adóigazgatási területtel kapcsolatban érkezett a hivatalhoz a legtöbb ügyfél (129 fő), míg költségvetési és önkormányzati ügyekben a legkevesebb. Az egyéb kategóriát megjelölők vagy egyáltalán nem jártak a hivatalban, vagy információ kérés céljából látogattak oda, kisebb arányban pedig munkát kerestek. Oldal 15 / 30

19 22. ábra: Hivatali ügyfélfogadás színvonalának megítélése a lakosság körében A hivatali ügyfélfogadás színvonalát 350 fő értékelte. Közülük 95% legalább megfelelőnek, 27% egyenesen kitűnőnek értékelte a szolgáltatás minőségét, amely rendkívül magas elégedettségi szintet jelent. A kritikán aluli minősítést adók aránya 1% volt. A véleményükhöz megjegyzést fűzők az alábbiakat emelték ki: - rövid az ügyfélszolgálati idő; - telefonon mindig elérhetőek; - kevés a két nap ügyfélfogadás; - jobb lenne, ha minden nap lenne ügyfélfogadás. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni azt a tényt is, hogy a kritikán aluli minősítést adók (összesen csupán 2 fő) közül egyetlen válaszadó sem részletezte a véleményét, a megjegyzések első sorban a megfelelő és nem megfelelő minősítést adó válaszadóktól érkeztek. 23. ábra: Választott képviselőtestület munkájával való lakossági elégedettség Oldal 16 / 30

20 Összesen 351 megkérdezett válaszolt érdemben a választott képviselő testület munkájával való elégedettséget vizsgáló kérdésre. 73%-uk legalább megfelelőnek értékeli a testület munkáját, 7%-uk pedig egyenesen kitűnő minősítést adott. Kritikán aluli minősítést a válaszadók 6%-a adott. A véleményüket konkrétan megfogalmazók az alábbi észrevételeket tették: - folyton elutasítják a kérelmemet; - nem képviselnek semmit; - nem fejlődik a város; - utak helyre állítása, parkok rendezése lenne szükséges; - nem Piliscsaba érdekeit képviselik csak a lakóparkokét. Érdemes viszont azt is megemlíteni, hogy sokan vagy egyáltalán nem adtak választ, vagy jelezték, hogy nem ismerik a képviselő testület munkáját (összesen mintegy 20%), így érdemes lehet a nyilvánosságot gyakrabban és/vagy részletesebben tájékoztatni, esetleg új csatornákon keresztül is a választott Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban. 4.8 Közszolgáltatók működése 24. ábra: Kéményseprő-ipari közszolgáltatóval való elégedettség megoszlása A (köz)szolgáltatók működésével kapcsolatos témakör keretén belül a kéményseprő-ipari szolgáltatóval való elégedettségi szintet vizsgáltuk. A közszolgáltatóval az érdemi válaszadók 88%-a elégedett. Az elégedetlenek és/vagy javaslattevők észrevételei (összesen 22 fő): - tényleges (kémény) vizsgálat, tisztítás kellene; - drága, olcsóbbá kellene tenni; - javulni látszik a helyzet; - nem láttam őket; - miért kell évente 2 alkalommal jönniük; - tíz évig nem is voltak - felesleges, nem szakszerű; - miért nem akkor jönnek, amikorra értesítenek? Oldal 17 / 30

21 4.9 Információáramlás a településen belül A helyi információáramlást vizsgáló kérdéscsoporton belül az önkormányzati kommunikáció során használt csatornák látogatottságát és az önkormányzati honlappal kapcsolatos észrevételeket vizsgáltuk meg ábra: Információforrások megoszlása az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban; A megkérdezettek 9% nem válaszolt, vagy jelezte, hogy nem érdeklik az önkormányzattal kapcsolatos információk. Az érdemi válaszadók közül (voltak, akik több lehetőséget is bejelöltek) 247 fő a helyi újságból, hírlevélből, míg 125 fő az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban a városi honlapról tájékozódik. 20 fő az egyéb kategóriát jelölte be, ezen belül is az alábbi csatornákat: - közvetlenül az Önkormányzatnál tájékozódik; - munkatársaktól; - hallomásból ; - ismerősöktől, barátoktól; - telefonon; - posta, bolt, bank, kocsma; - más újságokból; - TV; - egyetemen, tankörtársaktól. A megkérdezettek mintegy harmada több forrásból is tájékozódik, ezek általában a helyi újság és a honlap, mellette egyéb sajtótermékek és személyes úton szerzett információk. Oldal 18 / 30

22 2626. ábra: Önkormányzati honlappal való lakossági elégedettség A válaszadók 45%-a egyáltalán nem ismeri az önkormányzat honlapját. A weboldalt ismerők (212 fő) 72%-a viszont részben vagy egészben elégedett azzal. A megkérdezettek 16%-a, a honlapot ismerők 28%-a az információk mennyiségét, vagy aktualitását kifogásolja. A kérdéshez megjegyzést fűző válaszadók külön kiemelik: - nem szoktam megnézni; - nincs internetem; - folyamatos frissítés kellene; - nem igazán olvasom; - régebbi anyagok nem elérhetőek. Itt is érdemes megjegyezni, hogy a fenti kiegészítéseket megfogalmazók aránya az összes válaszadó nagyjából 3%-a. Amennyiben az Önkormányzat a későbbiekben kiemelt szerepet szán a saját honlapján történő tájékoztatásnak, érdemes lépéseket tenni a weboldal ismertségének és látogatottságának növelése érdekében, hogy valódi, széles körben használt kommunikációs csatornává erősödhessen. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy az 55%-os ismertségi és honlap-használati arány már most is nagyon kedvező képet mutat. Oldal 19 / 30

23 4.10 Helyi közösségi élet A helyi közösségi élet meghatározó elemei az önkormányzati rendezvények, melyek közül többet rendszeresen megrendeznek. A válaszadók 63%-a egyáltalán nem vett részt önkormányzati rendezvényen az elmúlt egy évben. 27. ábra: Válaszadók részvétele helyi önkormányzati rendezvényeken A rendezvényeken részt nem vevők legnagyobb része nem kommentálta távolmaradásának okát, ugyanakkor a többiek az alábbiakra hivatkoztak: - nem értesültem róluk; - nincsenek meghirdetve. Az önkormányzati rendezvényeket látogató válaszadók az alábbi eseményeken vettek részt (egy-egy válaszadó több eseményt is megjelölt): - Csaba napok (84 fő) - Szüreti bál (27 fő) - Gyereknap (24 fő) - Amit rendeztek (12 fő) - Várossá avatás (6 fő) - Nemzetiségi nap (6 fő) - Kulturális (irodalmi, zenei, könyvtári) (5 fő) - Augusztus 20. (5 fő) - Búcsú (3 fő) - Disznóvágás (2 fő) - Idősek napja (2 fő) - Falutakarítás (1 fő) Szinte mindenki elégedett volt a rendezvényekkel, az össze említés (177 darab) közül mindössze két esetben (Búcsú, Várossá avatás) jelezte a válaszadó elégedetlenségét, illetve további 4 esetben nem értékelte a látogatott rendezvényt, ami kiemelkedően magas, 97% közeli tetszési indexnek fel meg. Oldal 20 / 30

24 5 Mellékletek 5.1 Kérdőív Oldal 21 / 30

25 ÁROP-3.A Pro Publico Bono Közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség- és igényfelmérés 1. szakasz Kérdezőbiztos kódja: Válaszadó sorszáma: ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Válaszadó neme férfi nő 2. Kora (év) felett 3. Legmagasabb iskolai 8 osztály alatt általános iskola szakmunkásképző végzettsége középiskola főiskola, egyetem 4. Foglalkozása tanuló alkalmazott vállalkozó munkanélküli nyugdíjas TGYÁS, GYED, GYES, GYET egyéb:. 5. Lakóhelye Piliscsaba járás másik települése megye másik települése egyéb:.. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 6. Milyen gyakran kerül kapcsolatba az Önkormányzattal vagy intézményeivel? 7. Honnan szerzi információit az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban? 8. Elégedett-e a településen a közterületek tisztaságával? 9. Elégedett a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval? 10. Családjában jelenleg hány 3 és 6 év közötti gyermek részesül óvodai ellátásban? 11. Elégedett az óvoda nyitva tartásával? 12.Elégedett az óvodai nevelés színvonalával? 13. Elégedett az iskola konyhájával? 14. Hányszor vett igénybe Ön vagy családja háziorvosi ügyeletet az elmúlt egy év során? 15. Elégedett volt a háziorvosi ügyelet elérhetőségével? ott dolgozom napi szinten hetente havonta helyi újságból, hírlevélből évente néhányszor egyéb:.. igen nem Önkormányzat honlapjáról Ha nem, milyen javaslatai vannak? igen nem Változtatási javaslatom: 0 3 vagy több 1 nem Piliscsabán jár óvodába 2 nem jár óvodába igen túl későn nyit túl korán zár egyéb:.. igen nem Ha nem, milyen javaslatai vannak?... igen nem nincs tapasztalatom Ha nem, milyen javaslatai vannak?.... egyszer sem egyszer kétszer háromszor igen háromnál többször telefonon nehezen voltak elérhetőek egyéb:.. messze van, vagy nehezen megközelíthető Köszönjük, hogy válaszaival segíti Piliscsaba fejlődését! Oldal 1/2

26 ÁROP-3.A Pro Publico Bono 1. szakasz 16. Hányszor vette igénybe Ön a Művelődési Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásait az elmúlt egy év során? 17. Elégedett volt a Művelődési Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásainak színvonalával? Közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség- és igényfelmérés Kérdezőbiztos kódja: Válaszadó sorszáma: egyszer sem egyszer kétszer háromszor igen, teljes mértékben háromnál többször nem, mert a szolgáltatás minősége az elvártnál alacsonyabb nem, mert nem megfelelő a Központ nyitvatartási rendje igen többé-kevésbé elégedett vagyok nem vettem igénybe még a szolgáltatását 18. Hányszor vett igénybe Ön vagy családtagja a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ az elmúlt egy év során? 19. Elégedett volt a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ nyújtotta ellátás színvonalával? egyszer sem egyszer kétszer háromszor igen, teljes mértékben háromnál többször nem, mert a szolgáltatás minősége az elvártnál alacsonyabb nem, mert nem megfelelő a Központ nyitvatartási rendje igen többé-kevésbé elégedett vagyok nem vettem igénybe még a szolgáltatását 20. Elégedett-e Ön az Önkormányzat weblapjával, az információk mennyiségével és minőségével? (www.piliscsaba.hu) 21. Részt vett már közfoglalkoztatási programban? 22. Elégedett-e a helyi közmunka programmal? 23. Milyen ügyben kereste fel a Polgármesteri Hivatalt az elmúlt egy évben? 24. Milyennek ítéli meg a hivatali ügyfélfogadást? 25. Milyennek ítéli meg a választott képviselő-testület településért végzett munkáját? 26. Milyen önkormányzati rendezvényen vett részt az elmúlt évben és tetszett-e? egyéb:. igen, teljes mértékben igen többé-késvébé elégedett vagyok nem, mert nem elégséges az információ nem ismerem a honlapot egyéb:... nem igen, de jelenleg már dolgozom szervezési, lebonyolítási oldalon igen, de már lejárt, így munkanélküli vagyok nem aktuálisak a közölt információk jelenleg is közfoglalkoztatott vagyok egyéb:.. igen túl nehéz bekerülni túl rövid ideig tart túl hosszú ideig tart kevés a javadalmazás egyéb:.... igazgatási szociális költségvetési adóigazgatási műszaki egyéb.. kitűnő megfelelő nem megfelelő kritikán aluli megjegyzés:.... kitűnő megfelelő nem megfelelő kritikán aluli megjegyzés:.. rendezvény(ek).... tetszett nem tetszett nem vettem részt Köszönjük, hogy válaszaival segíti Piliscsaba fejlődését! Oldal 2/2

27 5.2 Tájékoztató a kérdezőbiztosok számára KÖZSZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG- ÉS IGÉNYFELMÉRÉS Kitöltési útmutató Oldal 24 / 30

28 A lakossági igényfelmérés Piliscsaba Város Önkormányzatának ÁROP-3.A projektje keretében valósul meg február és szeptember hónapjaiban, összesen két alkalommal, alkalmanként 400 fő megkérdezésével. A válaszok felvételét a Hivatal dolgozói végzik, személyes megkérdezés keretében. Az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személy kijelölése a Szakmai vezető feladata. A későbbiekben az általa kinevezett személy koordinálja a kérdőívek kitöltését, ellenőrzi a lekérdezést és adatrögzítést, és ő tartja a kapcsolatot a MultiContact Consulting Kft-vel is. 1 Kijelölt felelős feladatai A kérdőíves lekérdezést az önkormányzat részéről koordináló személy feladatai az alábbiak: 1. Meghatározza a szükséges számú kérdezőbiztost, a Projektmenedzser segítségével és az Önkormányzat jóváhagyásával kiválasztja és felkéri őket, majd előkészíti a velük való szerződéskötést. 2. Minden kérdezőbiztosnak egyedi sorszámot ad (1-től kezdve, folyamatos számozással). 3. Ismertetőt szervez és tart a kérdőív kitöltésével kapcsolatban a kérdezőbiztosok számára a munka megkezdése előtt (a tematika a lap alján található, szükség esetén előzetes egyeztetés a MultiContact Consultinggal). 4. Folyamatosan ellenőrzi a lekérdezés menetét, biztosítja, hogy beérkezzen a megfelelő számú kérdőív, ellenőrzi, hogy a kérdezőbiztosok megfelelően rögzítik-e a válaszokat az erre kijelölt excel táblában. 5. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a MultiContact Consulting Kft. erre kijelölt munkatársával, valamint a Projektmenedzserrel. 6. A megfelelő számú kérdőív beérkezése és adatainak rögzítése után a kitöltött excel táblákat továbbítja a MultiContact Consulting Kft. munkatársainak. 7. Részt vesz a kérdőívek feldolgozásában, nyomon követi a kutatási jelentés elkészítését és véleményezi azt. 8. A lekérdezés lezárulta után találkozót szervez a lekérdezésben résztvevő munkatársakkal, ahol megosztják a tapasztalataikat, kiértékelik az eredményeket és javaslatokat tesznek az esetleges módosításokra. 2 Kérdezőbiztosok felkészítése A kérdezőbiztosok felkészítése az alábbi tematika alapján kerül lebonyolításra: 1. A projekt és azon belül a lakossági igényfelmérés céljának, módjának és várt eredményeinek rövid ismertetése. Külön felhívni a figyelmüket az ő szerepük fontosságára. 2. Kérdőívek kiosztása, kérdések egyenkénti bemutatása, szükség szerint segítség a kérdések és a hozzájuk kapcsolódó válaszok értelmezésében. 3. Kérdezőbiztosi azonosítószámok kiosztása, fejenként elvárt kitöltött kérdőívszám ismertetése. 4. Lekérdezés menetének részletes ismertetése: Oldal 25 / 30

29 hol, mikor és kit fognak megkérdezni (nincs előre meghatározott követelmény, lényeg, hogy hatékonyak, udvariasak és előzékenyek legyenek); lekérdezés indítása bemutatkozás, igényfelmérés rövid ismertetése, várható időigény megadása; kérdőíven a kérdezőbiztos kódjának és a válaszadó sorszámának kitöltése; kérdések egyenkénti, szóbeli ismertetése a lehetséges válaszokkal együtt, majd az adott válasz egyértelmű jelölése; köszönet a válaszadásért, annak ismertetése, hogy az igényfelmérés összesített eredményeit hol nézhetik majd meg (Önkormányzat honlapján), elköszönés. 5. Adatok rögzítésére szolváló excel tábla bemutatása, annak kitöltési módjával együtt. 6. Időkeret ismertetése (mikorra kell meglennie a kitöltött kérdőíveknek, illetve a kitöltött excelnek). 7. Következő találkozó (összegzés, értékelés) időpontjának egyeztetése. Oldal 26 / 30

30 5.3 Ábrajegyzék 1. ábra: Az igényfelmérés helye a Magyary Program beavatkozási területei között ábra: Megkérdezettek nemek szerinti megoszlása ábra: Megkérdezettek kor szerinti megoszlása ábra: Megkérdezettek megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint ábra: Megkérdezettek foglalkozás szerinti megoszlása ábra: Megkérdezettek lakóhely szerinti ábra: Köztisztasággal való elégedettség megoszlása ábra: Óvodai ellátásban részesülők gyermekek száma a válaszadók családjában ábra: Óvodai nyitva tartással való elégedettség megoszlása ábra: Óvodai nevelés színvonalának értékelése ábra: Önkormányzati konyhával való lakossági elégedettség ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtár látogatottsága a megkérdezettek körében ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtárral kapcsolatos lakossági elégedettség ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központ látogatottsága a megkérdezettek körében ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központtal kapcsolatos lakossági elégedettség ábra: Háziorvosi ügyeleti ellátás igénybe vétele a megkérdezettek körében ábra: Háziorvosi ügyelet elérhetőségével való elégedettség megoszlása ábra: Közfoglalkoztatásban való részvétel megoszlása ábra: Helyi közmunkaprogrammal való lakossági elégedettség ábra: Kapcsolatfelvétel gyakorisága az Önkormányzattal és intézményeivel ábra: Polgármesteri hivatal felkeresésének okai ábra: Hivatali ügyfélfogadás színvonalának megítélése a lakosság körében ábra: Választott képviselőtestület munkájával való lakossági elégedettség ábra: Kéményseprő-ipari közszolgáltatóval való elégedettség megoszlása ábra: Információforrások megoszlása az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban; ábra: Önkormányzati honlappal való lakossági elégedettség ábra: Válaszadók részvétele helyi önkormányzati rendezvényeken Oldal 27 / 30

31 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W:

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával Állampolgári szempont-rendszert tartalmazó jelentés Ügyfél

Részletesebben

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei II. felmérési forduló és összefoglaló jelentés

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei II. felmérési forduló és összefoglaló jelentés 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei II. felmérési forduló és összefoglaló jelentés Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Kerekegyháza Város Önkormányzata

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával Állampolgári szempont-rendszert tartalmazó jelentés Ügyfél

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése Miskolc, 2011. március 21. Tartalom 1. Összefoglaló értékelés... 1 2. Megkeresés és minta jellemzői... 2 2.1 Kutatási módszer... 2 2.2 Minta jellemzői...

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

qs-. szárnú előterjesztés

qs-. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere qs-. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék zárva tartásának elveiről I. Tartalmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

Exemplar für Prüfer/innen

Exemplar für Prüfer/innen Exemplar für Prüfer/innen Kompenzációs vizsga az egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsgához / érettségi és diplomavizsgához 2015 június Magyar Kompenzációs vizsga: 1. sz. vizsgatétel

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest,

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Használói kérdőív Kiértékelés Válaszadók száma 278 fő

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Használói kérdőív Kiértékelés Válaszadók száma 278 fő Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Használói kérdőív Kiértékelés Válaszadók száma 278 fő 1. Életkor: Életkor fő % 18-25 150 54,0% 26-32 18 6,5% 33-40 42 15,1% 41-50 38 13,7% 50 felett 30

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet Kiküldött tájékoztató anyagokból 2% 0% Szórólapokból 15% 4% 4% 4% 2% 5% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM Webes felületi lehetoség Ne engedje hogy teendői helyhez kössék! Szoftverünk táblagépen is fut, így üzletkötői akár a helyszínen, elektronikusan vehetnek fel új partnert vagy új rendelést, amellyel nem

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program nevű kiemelt projekt keretében megvalósuló Személyiségfejlesztő Programra

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program nevű kiemelt projekt keretében megvalósuló Személyiségfejlesztő Programra 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 nevű kiemelt projekt keretében megvalósuló Személyiségfejlesztő Programra Pályázók köre: budapesti és debreceni, illetve azok vonzáskörzetében lévő Tehetségpontok

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról

Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Kodolányi János Főiskola 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. Beszámoló nyári szakmai gyakorlatról Bedő Gábor Intézményi kommunikátor NML3ST 10NKOIKB A gyakorlat kezdete és főbb fázisai Én a 6 hetes kötelező

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2014.01.01-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Egy vállalkozás termelékenységének, hatékonyságának megőrzése érdekében

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás

Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás Polónyi István A munkaerő-piacra orientált felsőoktatási minőség-biztosítás Felsőoktatási fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencia 2006. Május 24 A felsőoktatási minőség A felsőoktatás 21. századi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELEMZÉSE

A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELEMZÉSE KÉRDŐÍV az olvasók elégedettségének értékeléséhez ÖSSZESÍTÉS adatfelvétel: 2010 értékelés: 2011 A felmérés célja: használóink elégedettségének mérése egyes új szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szükségletfelmérés:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.)

Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.) Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.) JOGPONT+ Mini Zárórendezvény 2015. március 12. Danubius Hotel Astoria City Center Előadó: Kővágó Zsófia Szakmai

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Ha már fizetsz érte, hozzon pénzt! 1023 Budapest, Zsigmond tér 10. Tel: +36 (1) 484-5000 Fax: +36 (1) 484-5009 info@active.hu www.active.

Ha már fizetsz érte, hozzon pénzt! 1023 Budapest, Zsigmond tér 10. Tel: +36 (1) 484-5000 Fax: +36 (1) 484-5009 info@active.hu www.active. Ha már fizetsz érte, hozzon pénzt! 1023 Budapest, Zsigmond tér 10. Tel: +36 (1) 484-5000 Fax: +36 (1) 484-5009 info@active.hu www.active.hu Zavar, hogy a felhasználók vásárlás nélkül hagyják el az oldalt?

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker hagymakatalógus (Rendkívüli formátumú csomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben