7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata"

Átírás

1 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata

2 Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata Dátum Verziószám v1.0 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W: JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

3 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló Az elégedettség felmérés módszertana Az elégedettség felmérés területei Az ügyfél elégedettségi felmérés részletes eredményei Általános adatok Köztisztaság Óvodai ellátás Önkormányzati szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Közfoglalkoztatás Önkormányzat és Hivatalának működése Közszolgáltatók működése Információáramlás a településen belül Helyi közösségi élet Mellékletek Kérdőív Tájékoztató a kérdezőbiztosok számára Kijelölt felelős feladatai Kérdezőbiztosok felkészítése Ábrajegyzék... 27

4 1 Vezetői összefoglaló január 1-jével a járási kormányhivatalok megkezdték működésüket, melynek következtében az önkormányzatok hatósági feladat és hatáskörei megváltoztak, a évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) és egyéb jogszabályok alapvetően átrendezték az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást. Emellett 2011-ben első változatban, majd 2012-ben második kiadásban is megjelent Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban lefektetésre került szemléletváltásnak megfelelően az önkormányzatoknak a lakossági igényekből kiindulva, az állampolgárok számára közszolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel szorosan együttműködve célszerű kidolgozniuk azokat a fejlesztési elképzeléseket, amellyel a szolgáltatások minőségét javítják. A fentiek sikeres és zökkenőmentes megvalósítása érdekében Piliscsaba Város Önkormányzata szervezetfejlesztési projektötletet dolgozott ki, mellyel az Államreform Operatív Program keretében támogatást is nyert, a programot az Önkormányzat Pro Publico Bono (ÁROP-3.A ) címmel valósítja meg. A projekt keretében vállalt tevékenységek közül az egyik a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérése. A feladat lényege a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérését legalább egy, szakmailag adekvát módszer felhasználásával, legalább két időintervallumba, minimum 6 hónap különbséggel kell elvégezni. A lakossági igényfelmérést Piliscsaba Város Önkormányzatának február és szeptember hónapjaiban valósítja meg, összesen két alkalommal, alkalmanként 400 fő megkérdezését vállalva. A válaszok felvételét a Hivatal dolgozói végzik, személyes megkérdezés keretében. Az igényfelmérés lebonyolításáért a Szakmai vezető által kijelölt önkormányzati felelős, és a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került Tanácsadó, a MultiContact Consulting Kft. felel. Az igényfelmérés I. fordulója 2014 februárjában zajlott le, a Hivatal dolgozói személyes megkérdezés keretében sikeresen kitöltették a kérdőíveket. Az adatokat ezután egy erre a célra fejlesztett excel táblában rögzítették, majd a hivatali felelős összesítette az eredményeket. A MultiContact Consulting Kft. ezután kielemezte a válaszokat, és a könnyebb értelmezhetőség érdekében vizuálisan is ábrázolta a kapott értékeket. Mivel az elégedettségmérés két alkalommal kerül megismétlésre, fontos szempont volt pontos módszertan kidolgozása és bemutatása, hogy a hat hónap különbséggel készülő felmérés egymással összehasonlítható és releváns eredményeket hozó legyen. Jelen dokumentum ezt a módszertant, illetve az első forduló eredményeit mutatja be. Oldal 1 / 30

5 2 Az elégedettség felmérés módszertana Jelen tanulmányban az önkormányzat által a Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok közül (sötétszürke) a 7. feladat megvalósítása érdekében készített Ügyfélelégedettség mérés első fordulójának eredményeit mutatjuk be. 1. ábra: Az igényfelmérés helye a Magyary Program beavatkozási területei között A vállalt feladat a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése volt a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Az lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak első körös felmérése a jelen fejezetben ismertetésre kerülő módszertan alapján 2014 februárjában valósult meg, a második körös lekérdezés 2014 szeptemberében lesz. Munkánk során kérdőíves vizsgálati technikát alkalmaztunk, ami a társadalomtudományi kutatásoknak kvantitatív módszere, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről gyűjtöttünk adatokat oly módon, hogy a kutatási téma szempontjából általunk megfogalmazott relevánsnak vélt kérdéseket, és/vagy állításokat írott formában eljuttattuk a lakosokhoz és a kitöltés, vagy lekérdezés után elemezzük a kapott válaszokat. A lekérdezésben az Önkormányzat munkatársai, összesen három fő vettek részt. A pályázati projekt keretében az Önkormányzat vállalta, hogy 400 fő bevonásával végzi el az igényfelmérést, a válaszok értékelése pedig a kitöltött kérdőívek alapján történt. A lekérdezést végző önkormányzati munkatársak közül egy fő felelt a lekérdezés sikeres lebonyolításáért, a többiek pedig magában a lekérdezésben vettek részt. Minden érintett önkormányzati munkatárs tájékoztatón vett részt a munka megkezdése előtt, ahol pontos információt kaptak arról, hogy milyen határidővel és milyen teendőik vannak (a tájékoztató anyag jelen dokumentum számú mellékletben került csatolásra). A tájékoztatón a feladat felelőse a lekérdezést végző munkatársak rendelkezésére Oldal 2 / 30

6 bocsátotta a kinyomtatott kérdőíveket, valamint elektronikus formában azt az excel táblát, amelybe a kapott válaszokat rögzítették. A kitöltött kérdőíveket a lekérdezést végzők átadták a pályázati projekt menedzserének, ezeket a dokumentumokat az Önkormányzat tárolja a fenntartási időszak végéig. A kérdőív összeállítása: A kérdőív készítésekor két kérdéstípust használtunk. A lekérdezés gördülékenysége és a kiértékelés megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében első sorban zárt kérdések szerepeltek a kérdőívben, amelyeknél a megadott válaszlehetőségek közül kell választania a megkérdezettnek. Ugyanakkor tizenhét kérdésnél lehetőséget adtunk arra, hogy a válaszadó észrevételeit, javaslatait megfogalmazhassa, így ezek nyitott kérdésnek minősülnek. A kérdőívet jelen dokumentum 5.1. számú mellékletként csatoltuk. Az adatfelvétel módja: Az adatfelvételt az Önkormányzat tevékenységbe bevont munkatársai személyesen végezték, munkaidejükön kívül, a válaszadók közvetlen megkeresésével. A kérdőívet a kérdezőbiztosok kizárólag nagykorúakkal töltették ki, a lekérdezés helyszíne pedig Piliscsaba település volt. A válaszadás önkéntes jelleggel történt, az adatfelvétel átlagosan percet vett igénybe. A lekérdezők a válaszokat a papír alapú kérdőíven rögzítették, majd az adatokat az előre, kifejezetten erre a célra szerkesztett excel táblában elektronikusan is rögzítették. Végül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személy összesítette az excel fájlokat, és ezt az adattartalmat továbbította a Tanácsadónak az elemzés elvégzése érdekében. Adatvédelmi szempontok: Az igényfelmérés során végig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a válaszadás anonim maradjon, ugyanakkor rendelkezzünk annyi adattal, amely a válaszadót nem teszi beazonosíthatóvá, de szociológiai hovatartozásáról pontos képet ad. Ennek érdekében az első öt kérdés általános adatokat vizsgál, amellyel megfelelő csoportba sorolható a válaszadó, ugyanakkor a neve, vagy más, pontosan beazonosítható személyes adata nem szerepel a lapon. Az összesítés megkönnyítése érdekében a kérdezőbiztosok is rendelkeznek egy sorszámmal, illetve a válaszadók is kaptak egy-egy számot, amely azonban a későbbiekben semmilyen módon nem köthető hozzájuk, csak az adatrögzítés pontosságát segíti. Az adatvédelmi szempontok figyelembe vételére a kérdezőbiztosok felkészítése során is külön figyelmet fordítottunk és a velük kötött megbízási szerződésben is külön szerepeltettük ezt a tényezőt. A kérdőívek kiértékelésének módszere: A kérdőív összesen 26 kérdést tartalmazott, ezek közül 5 az általános adatok felvételére szolgált, 21 pedig az önkormányzati feladatellátásról alkotott véleményeket és esetleges javaslatokat vizsgálta. Az adatrögzítés a lekérdezés során papíron történt, majd a kérdezőbiztos és válaszadó sorszámával kérdőívenként került rögzítésre egy kimondottan erre a célra kifejlesztett excel adattáblában. Oldal 3 / 30

7 A válaszok kiértékelése első sorban kvantitatív módszerekkel történt, a kapott eredményeket számszerűen és vizuálisan is megjelenítettük, a javaslatokat és megjegyzéseket külön összesítettük, illetve röviden értékeltük a kapott eredményeket. Az értékelések összesített eredményét jele kutatási jelentés tartalmazza. 3 Az elégedettség felmérés területei Az igényfelméréshez használt kérdőív összeállításakor elsődleges szempont volt, hogy a Város mindennapi életéhez és működéséhez szervesen illeszkedő, testre szabott tematikájú dokumentum készüljön, a válaszok pedig valóban segítsék az Önkormányzatot abban, hogy valós képet kapjon az általa ellátott feladatok megítéléséről, illetve használható információk érkezzenek a lakossági igényekkel, javaslatokkal kapcsolatban. Ezért az első lépés a kérdőív megalkotásakor a vizsgálandó területek meghatározása volt. Az Önkormányzattal egyeztetve az alábbi, kötelezően ellátandó vagy önként vállalt feladatcsoportokat határoztuk meg az igényfelmérés fókuszaként: Köztisztaság; Óvodai ellátás; Önkormányzati szolgáltatások; Háziorvosi ügyeleti feladatok; Közfoglalkoztatás; Hivatal működése. Az Önkormányzat igényeinek megfelelően néhány olyan kérdéskör is felmerült, melynek vizsgálata tovább segítheti a közszolgáltatások hatékonyabb és lakossági igényekhez leginkább illeszkedő működését. Ezek a kérdéskörök az alábbiak: Közszolgáltatók működése; Információáramlás a településen belül; Helyi közösségi élet értékelése. Valamennyi beazonosított területhez hozzárendeltük a megfelelő kérdéseket, a zárt kérdésekhez az adekvát válaszlehetőségekkel, illetve összesen 17 kérdésnél kiegészítési, javaslattételi lehetőséggel. A nyílt válaszlehetőségek viszonylagos nagy száma ugyan megnehezíti a kiértékelést, ugyanakkor sokkal pontosabb és szélesebb körben felhasználható információt nyújt, mint a mechanikus módszerekkel feldolgozható, kizárólag zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívek. Oldal 4 / 30

8 4 Az ügyfél elégedettségi felmérés részletes eredményei 4.1 Általános adatok A kérdőív kiértékelése szempontjából fontos volt tudnunk, hogy milyen társadalmi csoportba tartozó lakosok adtak választ a kérdésekre. Az adatvédelmi szempontok miatt semmiképp sem tehettünk fel olyan kérdéseket, amelyek egyértelműen beazonosíthatóvá teszik a válaszadót, így csak a nemére, korára, iskolai végzettségére, foglalkozására és lakhelyére (települési szinten) kérdeztünk rá. 2. ábra: Megkérdezettek nemek szerinti megoszlása A válaszadók között nagyobb arányban voltak a nők, a kérdőívek 60%-át töltötték ki nők. 3. ábra: Megkérdezettek kor szerinti megoszlása Oldal 5 / 30

9 A válaszadók kor szerinti megoszlása kiegyenlített képet mutat. A kérdőívek 48%-át a 36 és 55 év közötti korosztály tagjaival tudták kitöltetni az önkormányzat munkatársai, a legkevesebb válaszadó pedig a év közötti korosztályból került ki. Ugyanakkor az értékelés szempontjából előnyös, hogy valamennyi korosztály releváns arányban képviseltette magát. 4. ábra: Megkérdezettek megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a legalább középiskolai végzettséggel rendelkezők voltak többségben (55%), míg a válaszadók csupán 1%-a nem végezte el az általános iskolát sem. A végzettség szerinti megoszlás nagyjából követi a statisztikai adatok átlagát, de a felsőfokú iskolai végzettségűek némileg felül-reprezentáltak a mintában. Ennek oka lehet, hogy a felsőfokú iskolai végzettségűek a közösség iránti felelősség-érzet miatt vehettek részt a vártnál nagyobb arányban a lakossági igényfelmérésben, esetleg a megkérdezés körülményei okozták ezt az arány-eltolódást. 5. ábra: Megkérdezettek foglalkozás szerinti megoszlása Oldal 6 / 30

10 A foglalkozás szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a válaszadók csaknem fele alkalmazottként dolgozik, 10%-uk gyermekneveléssel kapcsolatos ellátásban részesül, 7%-uk munkanélküli, 21% a nyugdíjasok aránya, 4%-uk tanuló, 10%-uk pedig vállalkozó. Az egyéb kategóriába közfoglalkoztatott, családtagot ápoló személy és háztartásbeli szerepelt. 6. ábra: Megkérdezettek lakóhely szerinti A válaszadók között kiemelkedően magas arányban voltak a piliscsabai lakosok, amely a releváns információk összegyűjtése szempontjából kimondottan kedvező körülmény. 4.2 Köztisztaság A kiválasztott önkormányzati feladatellátást érintő témakör keretében azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek mennyire elégedettek a településen a köztisztasággal, a kérdés fókuszát a közterületek állapotára helyezve. A megkérdezettek közül 391 fő válaszolt érdemben a kérdésre, véleményük megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 7. ábra: Köztisztasággal való elégedettség megoszlása Oldal 7 / 30

11 A válaszadók kisebb része, 45%-a elégedett a közterületek tisztaságával, míg 55%-uk elégedetlenségét fejezte ki. A véleményéhez magyarázatot is fűző válaszadók összesen 100 fő, amely jelzi, hogy ezt a területet kiemelten fontosnak tartják a megkérdezettek az alábbi javaslatokat, észrevételeket tették: buszmegállók szemetesek; takarítsanak többet a lakók a saját ingatlanuk előtt (többség) / miért neki kell takarítania a saját ingatlana előtt; sok a gaz, többet kellene kaszálni, füvet nyírni; hiányoznak a szelektív kukák; kevés a szemétgyűjtő, a környékük nincs eléggé rendben tartva; járdák felújítására, rendbe tételére lenne szükség; nem viszik el a leveleket; nincs hulladékudvar; piszkosak az utcák, nem takarítanak, sörpörnek eleget; parkosításra, több virágra lenne szükség; pusztulnak a fák; sok a Hivatalnál lerakott szemét; gyakoribb szemétszedés; több közmunkást kellene bevonni. 4.3 Óvodai ellátás Piliscsabán négy helyszínen folyik óvodai nevelés. Mivel az Önkormányzat számára hangsúlyos kérdés a megfelelő színvonalú óvodai ellátás biztosítása, ezért a témakörrel több kérdés is foglalkozott az igényfelmérésben. 8. ábra: Óvodai ellátásban részesülők gyermekek száma a válaszadók családjában Oldal 8 / 30

12 Összesen 129 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy családjában jelenleg is van óvodás korú gyermek, akik nagyrészt (92%) Piliscsabán járnak óvodába. Az óvodás korú gyermeket nevelő családok 64%-ában jelenleg egy óvodás korú gyermek van, a válaszadók 5%-ának pedig három vagy több óvodába járó családtagja is van. Hét válaszadó felelte azt, hogy óvodás korú családtagja nem Piliscsabán jár óvodába, míg 3 család esetében az érintett gyermek egyáltalán nem jár óvodába. 9. ábra: Óvodai nyitva tartással való elégedettség megoszlása A jelenleg óvodás korú családtaggal nem rendelkező válaszadók közül is tizenhatan válaszoltak az óvoda nyitva tartásával foglalkozó kérdésre. Az összesen 142 válaszadó (a fenti ábrán ők jelentik a 100%-ot) döntő többsége elégedett az óvoda nyitva tartásával, változtatási javaslata nincs. 10. ábra: Óvodai nevelés színvonalának értékelése Az óvodai nevelés színvonalát vizsgáló kérdésre összesen 145 fő válaszolt, közülük csak 6 jelezte, hogy nem elégedett, a többiek, a válaszadók 96%-a viszont megfelelőnek tartja az óvodai nevelést. A 3 javaslat között az alábbiak szerepeltek: - több fejlesztésre lenne szükség (2 db); - túlzsúfolt az óvoda. Oldal 9 / 30

13 4.4 Önkormányzati szolgáltatások Az önkormányzati szolgáltatások, ellátott feladatok közül ebben a fejezetben az iskolai konyha, a Művelődési Információs Központ és Könyvtár, valamint a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ munkájával kapcsolatos elégedettséget mértük fel. 11. ábra: Önkormányzati konyhával való lakossági elégedettség A válaszadók 70%-ának egyáltalán nem volt tapasztalata a központi konyhával kapcsolatban, míg további 107 fő egyáltalán nem adott választ a kérdésre. A tapasztalattal rendelkező, összesen 85 fő 70%-a elégedett volt a konyhával, míg 30%-uk nem. A javaslatot is tevők észrevételei az alábbiak voltak: - minden leves egyforma ízű; - előre megírt menüre lenne szükség; - az ételek minőségével általában nincsenek megelégedve; - több gyümölcs, vitamin kellene; - általában is egészségesebb ételekre lenne szükség; - túl édesek a levesek és szószok; - nem elég változatos a kínálat. Összességében elmondható, hogy az érintettek többsége elégedett a jelenlegi étkeztetés színvonalával, a javaslatok összesen 11 válaszadó véleményét tükrözik, ők viszont az érdemben válaszolók 13%-át képviselik. A Művelődési Információs Központ és Könyvtár, valamint a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ működése kapcsán vizsgáltuk, hogy milyen gyakorisággal vették igénybe a válaszadók az intézmények szolgáltatásait, illetve mennyire voltak elégedettek azok színvonalával. Oldal 10 / 30

14 12. ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtár látogatottsága a megkérdezettek körében A Művelődési Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásait a megkérdezettek kétharmada nem vette még igénybe, 17%-a maximum kétszer, míg szintén 17%-a háromszor, vagy annál többször járt az elmúlt év során az intézményben. 13. ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtárral kapcsolatos lakossági elégedettség Az intézmény szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettséget vizsgáló kérdésre 282 fő adott érdemben választ, közülük 150 fő viszont nem vette még igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A véleménnyel rendelkező 132 fő közül 77 fő (58%) teljes mértékben, míg további 45 fő (34%) többé-kevésbé elégedett volt, azaz csupán 8%-nyian fogalmaztak meg kritikát, ami rendkívül jó eredménynek számít. Az ebbe a csoportba tartozó 10 válaszadó közül 1 a nyitva tartás, míg 9 a vártnál alacsonyabb színvonal miatt volt elégedetlen. Oldal 11 / 30

15 14. ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központ látogatottsága a megkérdezettek körében Az elmúlt év során a válaszadók 85%-a egyáltalán nem került kapcsolatba a Szociális Gondozó és Családsegítő Központtal, 7%-uk legfeljebb kétszer, míg 8%-uk háromszor, vagy annál többször vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. 15. ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központtal kapcsolatos lakossági elégedettség Az érdemi választ adók 79%-a, 219 fő egyáltalán nem került kapcsolatba az intézménnyel az elmúlt év során. A véleménnyel rendelkezők közül 46 fő (közel 81%) teljes mértékben, míg tovább 8 fő (14%) többé-kevésbé volt elégedett az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, amely így kiemelkedően magas, 95%-os elégedettségi szinten jelez. 3 fő (5%) a szolgáltatások minőségével volt elégedetlen, a nyitvatartási időt pedig senki sem kifogásolta. Oldal 12 / 30

16 4.5 Háziorvosi ügyeleti ellátás A következő két kérdés a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások közül a háziorvosi ügyeletet vizsgálja. 16. ábra: Háziorvosi ügyeleti ellátás igénybe vétele a megkérdezettek körében Az érdemi választ adók közel kétharmada (62%) egyáltalán nem vett igénybe háziorvosi ügyeleti ellátást az elmúlt egy év során, 25%-uk legfeljebb kétszer, míg 13%-uk háromszor vagy többször került kapcsolatba ezzel az egészségügyi szolgáltatással. 17. ábra: Háziorvosi ügyelet elérhetőségével való elégedettség megoszlása Az érdemi választ adók közül 6 fő jelezte, hogy nincs tapasztalata, míg 168 fő fogalmazott meg konkrét véleményt. Közülük 100 fő (közel 60%) elégedett volt az ügyelet elérhetőségével, 43 fő (25%) a megközelíthetőség, míg 25 fő (15%) a telefonos elérhetőség nehézségeit említette. A kérdéshez fűzött megjegyzések között szerepelt, hogy az ügyelet munkatársai nem, vagy csak sokára mentek ki a beteghez, illetve hangsúlyosan szerepel, hogy az ügyelet messze van, csak autóval érhető el. Oldal 13 / 30

17 4.6 Közfoglalkoztatás 18. ábra: Közfoglalkoztatásban való részvétel megoszlása A közfoglalkoztatással kapcsolatos első kérdés alapján megállapítottuk, hogy a válaszadók 93%-a eddig még nem vett részt közfoglalkoztatási programban. A szervezésben, lebonyolításban 2 fő vesz részt, további 14 fő pedig jelenleg is aktív a programban. A korábban bevont, de már nem közfoglalkoztatott 13 fő közül 9 azóta sikeresen elhelyezkedett, 4 pedig munkanélküli. 19. ábra: Helyi közmunkaprogrammal való lakossági elégedettség A közmunkaprogrammal való elégedettséget vizsgáló kérdésre érdemben 191 fő válaszolt, közülük 52 jelezte, hogy nincs tapasztalata (ők jelölték be az egyéb kategóriát). Annak ellenére, hogy csak 29 főnek volt vagy van személyes tapasztalata a közmunka programmal kapcsolatban, összesen 139-en fogalmaztak meg véleményt azzal kapcsolatban. Közülük 64 fő (46%) volt elégedett, 49 fő (35%) a javadalmazást kevesellte, 10 fő (7%) a bekerülés nehézségeit, 16 fő (11%) pedig a túl rövid időtartamot említette problémaként. A témakör valószínűleg csak kevéssé foglalkoztatja a megkérdezetteket, mert érdemi megjegyzést ( nem látom őket ) csak két fő tett. Oldal 14 / 30

18 4.7 Önkormányzat és Hivatalának működése Ebben a kérdéscsokorban azt vizsgáltuk, hogy milyen gyakorisággal és milyen ügyekben kerülnek kapcsolatba a megkérdezettek az Önkormányzattal, annak Hivatalával, mennyire elégedettek az ott tapasztalt szolgáltatási színvonallal, illetve a választott Képviselő-testülettel. 20. ábra: Kapcsolatfelvétel gyakorisága az Önkormányzattal és intézményeivel Az Önkormányzattal és intézményeivel való kapcsolatfelvétel gyakoriságát vizsgáló kérdésre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a válaszadók 10%-a az intézmények valamelyikének munkatársa, kétharmaduk pedig évente néhányszor kerül csak kapcsolatba velük. 21. ábra: Polgármesteri hivatal felkeresésének okai 327 fő összesen 406 ügytípus jelölt meg, melyek miatt az elmúlt egy év során a Hivatalban járt (sokat több ügytípust is megjelöltek). A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy az adóigazgatási területtel kapcsolatban érkezett a hivatalhoz a legtöbb ügyfél (129 fő), míg költségvetési és önkormányzati ügyekben a legkevesebb. Az egyéb kategóriát megjelölők vagy egyáltalán nem jártak a hivatalban, vagy információ kérés céljából látogattak oda, kisebb arányban pedig munkát kerestek. Oldal 15 / 30

19 22. ábra: Hivatali ügyfélfogadás színvonalának megítélése a lakosság körében A hivatali ügyfélfogadás színvonalát 350 fő értékelte. Közülük 95% legalább megfelelőnek, 27% egyenesen kitűnőnek értékelte a szolgáltatás minőségét, amely rendkívül magas elégedettségi szintet jelent. A kritikán aluli minősítést adók aránya 1% volt. A véleményükhöz megjegyzést fűzők az alábbiakat emelték ki: - rövid az ügyfélszolgálati idő; - telefonon mindig elérhetőek; - kevés a két nap ügyfélfogadás; - jobb lenne, ha minden nap lenne ügyfélfogadás. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni azt a tényt is, hogy a kritikán aluli minősítést adók (összesen csupán 2 fő) közül egyetlen válaszadó sem részletezte a véleményét, a megjegyzések első sorban a megfelelő és nem megfelelő minősítést adó válaszadóktól érkeztek. 23. ábra: Választott képviselőtestület munkájával való lakossági elégedettség Oldal 16 / 30

20 Összesen 351 megkérdezett válaszolt érdemben a választott képviselő testület munkájával való elégedettséget vizsgáló kérdésre. 73%-uk legalább megfelelőnek értékeli a testület munkáját, 7%-uk pedig egyenesen kitűnő minősítést adott. Kritikán aluli minősítést a válaszadók 6%-a adott. A véleményüket konkrétan megfogalmazók az alábbi észrevételeket tették: - folyton elutasítják a kérelmemet; - nem képviselnek semmit; - nem fejlődik a város; - utak helyre állítása, parkok rendezése lenne szükséges; - nem Piliscsaba érdekeit képviselik csak a lakóparkokét. Érdemes viszont azt is megemlíteni, hogy sokan vagy egyáltalán nem adtak választ, vagy jelezték, hogy nem ismerik a képviselő testület munkáját (összesen mintegy 20%), így érdemes lehet a nyilvánosságot gyakrabban és/vagy részletesebben tájékoztatni, esetleg új csatornákon keresztül is a választott Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban. 4.8 Közszolgáltatók működése 24. ábra: Kéményseprő-ipari közszolgáltatóval való elégedettség megoszlása A (köz)szolgáltatók működésével kapcsolatos témakör keretén belül a kéményseprő-ipari szolgáltatóval való elégedettségi szintet vizsgáltuk. A közszolgáltatóval az érdemi válaszadók 88%-a elégedett. Az elégedetlenek és/vagy javaslattevők észrevételei (összesen 22 fő): - tényleges (kémény) vizsgálat, tisztítás kellene; - drága, olcsóbbá kellene tenni; - javulni látszik a helyzet; - nem láttam őket; - miért kell évente 2 alkalommal jönniük; - tíz évig nem is voltak - felesleges, nem szakszerű; - miért nem akkor jönnek, amikorra értesítenek? Oldal 17 / 30

21 4.9 Információáramlás a településen belül A helyi információáramlást vizsgáló kérdéscsoporton belül az önkormányzati kommunikáció során használt csatornák látogatottságát és az önkormányzati honlappal kapcsolatos észrevételeket vizsgáltuk meg ábra: Információforrások megoszlása az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban; A megkérdezettek 9% nem válaszolt, vagy jelezte, hogy nem érdeklik az önkormányzattal kapcsolatos információk. Az érdemi válaszadók közül (voltak, akik több lehetőséget is bejelöltek) 247 fő a helyi újságból, hírlevélből, míg 125 fő az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban a városi honlapról tájékozódik. 20 fő az egyéb kategóriát jelölte be, ezen belül is az alábbi csatornákat: - közvetlenül az Önkormányzatnál tájékozódik; - munkatársaktól; - hallomásból ; - ismerősöktől, barátoktól; - telefonon; - posta, bolt, bank, kocsma; - más újságokból; - TV; - egyetemen, tankörtársaktól. A megkérdezettek mintegy harmada több forrásból is tájékozódik, ezek általában a helyi újság és a honlap, mellette egyéb sajtótermékek és személyes úton szerzett információk. Oldal 18 / 30

22 2626. ábra: Önkormányzati honlappal való lakossági elégedettség A válaszadók 45%-a egyáltalán nem ismeri az önkormányzat honlapját. A weboldalt ismerők (212 fő) 72%-a viszont részben vagy egészben elégedett azzal. A megkérdezettek 16%-a, a honlapot ismerők 28%-a az információk mennyiségét, vagy aktualitását kifogásolja. A kérdéshez megjegyzést fűző válaszadók külön kiemelik: - nem szoktam megnézni; - nincs internetem; - folyamatos frissítés kellene; - nem igazán olvasom; - régebbi anyagok nem elérhetőek. Itt is érdemes megjegyezni, hogy a fenti kiegészítéseket megfogalmazók aránya az összes válaszadó nagyjából 3%-a. Amennyiben az Önkormányzat a későbbiekben kiemelt szerepet szán a saját honlapján történő tájékoztatásnak, érdemes lépéseket tenni a weboldal ismertségének és látogatottságának növelése érdekében, hogy valódi, széles körben használt kommunikációs csatornává erősödhessen. Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy az 55%-os ismertségi és honlap-használati arány már most is nagyon kedvező képet mutat. Oldal 19 / 30

23 4.10 Helyi közösségi élet A helyi közösségi élet meghatározó elemei az önkormányzati rendezvények, melyek közül többet rendszeresen megrendeznek. A válaszadók 63%-a egyáltalán nem vett részt önkormányzati rendezvényen az elmúlt egy évben. 27. ábra: Válaszadók részvétele helyi önkormányzati rendezvényeken A rendezvényeken részt nem vevők legnagyobb része nem kommentálta távolmaradásának okát, ugyanakkor a többiek az alábbiakra hivatkoztak: - nem értesültem róluk; - nincsenek meghirdetve. Az önkormányzati rendezvényeket látogató válaszadók az alábbi eseményeken vettek részt (egy-egy válaszadó több eseményt is megjelölt): - Csaba napok (84 fő) - Szüreti bál (27 fő) - Gyereknap (24 fő) - Amit rendeztek (12 fő) - Várossá avatás (6 fő) - Nemzetiségi nap (6 fő) - Kulturális (irodalmi, zenei, könyvtári) (5 fő) - Augusztus 20. (5 fő) - Búcsú (3 fő) - Disznóvágás (2 fő) - Idősek napja (2 fő) - Falutakarítás (1 fő) Szinte mindenki elégedett volt a rendezvényekkel, az össze említés (177 darab) közül mindössze két esetben (Búcsú, Várossá avatás) jelezte a válaszadó elégedetlenségét, illetve további 4 esetben nem értékelte a látogatott rendezvényt, ami kiemelkedően magas, 97% közeli tetszési indexnek fel meg. Oldal 20 / 30

24 5 Mellékletek 5.1 Kérdőív Oldal 21 / 30

25 ÁROP-3.A Pro Publico Bono Közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség- és igényfelmérés 1. szakasz Kérdezőbiztos kódja: Válaszadó sorszáma: ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Válaszadó neme férfi nő 2. Kora (év) felett 3. Legmagasabb iskolai 8 osztály alatt általános iskola szakmunkásképző végzettsége középiskola főiskola, egyetem 4. Foglalkozása tanuló alkalmazott vállalkozó munkanélküli nyugdíjas TGYÁS, GYED, GYES, GYET egyéb:. 5. Lakóhelye Piliscsaba járás másik települése megye másik települése egyéb:.. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 6. Milyen gyakran kerül kapcsolatba az Önkormányzattal vagy intézményeivel? 7. Honnan szerzi információit az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban? 8. Elégedett-e a településen a közterületek tisztaságával? 9. Elégedett a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval? 10. Családjában jelenleg hány 3 és 6 év közötti gyermek részesül óvodai ellátásban? 11. Elégedett az óvoda nyitva tartásával? 12.Elégedett az óvodai nevelés színvonalával? 13. Elégedett az iskola konyhájával? 14. Hányszor vett igénybe Ön vagy családja háziorvosi ügyeletet az elmúlt egy év során? 15. Elégedett volt a háziorvosi ügyelet elérhetőségével? ott dolgozom napi szinten hetente havonta helyi újságból, hírlevélből évente néhányszor egyéb:.. igen nem Önkormányzat honlapjáról Ha nem, milyen javaslatai vannak? igen nem Változtatási javaslatom: 0 3 vagy több 1 nem Piliscsabán jár óvodába 2 nem jár óvodába igen túl későn nyit túl korán zár egyéb:.. igen nem Ha nem, milyen javaslatai vannak?... igen nem nincs tapasztalatom Ha nem, milyen javaslatai vannak?.... egyszer sem egyszer kétszer háromszor igen háromnál többször telefonon nehezen voltak elérhetőek egyéb:.. messze van, vagy nehezen megközelíthető Köszönjük, hogy válaszaival segíti Piliscsaba fejlődését! Oldal 1/2

26 ÁROP-3.A Pro Publico Bono 1. szakasz 16. Hányszor vette igénybe Ön a Művelődési Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásait az elmúlt egy év során? 17. Elégedett volt a Művelődési Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásainak színvonalával? Közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség- és igényfelmérés Kérdezőbiztos kódja: Válaszadó sorszáma: egyszer sem egyszer kétszer háromszor igen, teljes mértékben háromnál többször nem, mert a szolgáltatás minősége az elvártnál alacsonyabb nem, mert nem megfelelő a Központ nyitvatartási rendje igen többé-kevésbé elégedett vagyok nem vettem igénybe még a szolgáltatását 18. Hányszor vett igénybe Ön vagy családtagja a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ az elmúlt egy év során? 19. Elégedett volt a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ nyújtotta ellátás színvonalával? egyszer sem egyszer kétszer háromszor igen, teljes mértékben háromnál többször nem, mert a szolgáltatás minősége az elvártnál alacsonyabb nem, mert nem megfelelő a Központ nyitvatartási rendje igen többé-kevésbé elégedett vagyok nem vettem igénybe még a szolgáltatását 20. Elégedett-e Ön az Önkormányzat weblapjával, az információk mennyiségével és minőségével? ( 21. Részt vett már közfoglalkoztatási programban? 22. Elégedett-e a helyi közmunka programmal? 23. Milyen ügyben kereste fel a Polgármesteri Hivatalt az elmúlt egy évben? 24. Milyennek ítéli meg a hivatali ügyfélfogadást? 25. Milyennek ítéli meg a választott képviselő-testület településért végzett munkáját? 26. Milyen önkormányzati rendezvényen vett részt az elmúlt évben és tetszett-e? egyéb:. igen, teljes mértékben igen többé-késvébé elégedett vagyok nem, mert nem elégséges az információ nem ismerem a honlapot egyéb:... nem igen, de jelenleg már dolgozom szervezési, lebonyolítási oldalon igen, de már lejárt, így munkanélküli vagyok nem aktuálisak a közölt információk jelenleg is közfoglalkoztatott vagyok egyéb:.. igen túl nehéz bekerülni túl rövid ideig tart túl hosszú ideig tart kevés a javadalmazás egyéb:.... igazgatási szociális költségvetési adóigazgatási műszaki egyéb.. kitűnő megfelelő nem megfelelő kritikán aluli megjegyzés:.... kitűnő megfelelő nem megfelelő kritikán aluli megjegyzés:.. rendezvény(ek).... tetszett nem tetszett nem vettem részt Köszönjük, hogy válaszaival segíti Piliscsaba fejlődését! Oldal 2/2

27 5.2 Tájékoztató a kérdezőbiztosok számára KÖZSZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG- ÉS IGÉNYFELMÉRÉS Kitöltési útmutató Oldal 24 / 30

28 A lakossági igényfelmérés Piliscsaba Város Önkormányzatának ÁROP-3.A projektje keretében valósul meg február és szeptember hónapjaiban, összesen két alkalommal, alkalmanként 400 fő megkérdezésével. A válaszok felvételét a Hivatal dolgozói végzik, személyes megkérdezés keretében. Az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személy kijelölése a Szakmai vezető feladata. A későbbiekben az általa kinevezett személy koordinálja a kérdőívek kitöltését, ellenőrzi a lekérdezést és adatrögzítést, és ő tartja a kapcsolatot a MultiContact Consulting Kft-vel is. 1 Kijelölt felelős feladatai A kérdőíves lekérdezést az önkormányzat részéről koordináló személy feladatai az alábbiak: 1. Meghatározza a szükséges számú kérdezőbiztost, a Projektmenedzser segítségével és az Önkormányzat jóváhagyásával kiválasztja és felkéri őket, majd előkészíti a velük való szerződéskötést. 2. Minden kérdezőbiztosnak egyedi sorszámot ad (1-től kezdve, folyamatos számozással). 3. Ismertetőt szervez és tart a kérdőív kitöltésével kapcsolatban a kérdezőbiztosok számára a munka megkezdése előtt (a tematika a lap alján található, szükség esetén előzetes egyeztetés a MultiContact Consultinggal). 4. Folyamatosan ellenőrzi a lekérdezés menetét, biztosítja, hogy beérkezzen a megfelelő számú kérdőív, ellenőrzi, hogy a kérdezőbiztosok megfelelően rögzítik-e a válaszokat az erre kijelölt excel táblában. 5. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a MultiContact Consulting Kft. erre kijelölt munkatársával, valamint a Projektmenedzserrel. 6. A megfelelő számú kérdőív beérkezése és adatainak rögzítése után a kitöltött excel táblákat továbbítja a MultiContact Consulting Kft. munkatársainak. 7. Részt vesz a kérdőívek feldolgozásában, nyomon követi a kutatási jelentés elkészítését és véleményezi azt. 8. A lekérdezés lezárulta után találkozót szervez a lekérdezésben résztvevő munkatársakkal, ahol megosztják a tapasztalataikat, kiértékelik az eredményeket és javaslatokat tesznek az esetleges módosításokra. 2 Kérdezőbiztosok felkészítése A kérdezőbiztosok felkészítése az alábbi tematika alapján kerül lebonyolításra: 1. A projekt és azon belül a lakossági igényfelmérés céljának, módjának és várt eredményeinek rövid ismertetése. Külön felhívni a figyelmüket az ő szerepük fontosságára. 2. Kérdőívek kiosztása, kérdések egyenkénti bemutatása, szükség szerint segítség a kérdések és a hozzájuk kapcsolódó válaszok értelmezésében. 3. Kérdezőbiztosi azonosítószámok kiosztása, fejenként elvárt kitöltött kérdőívszám ismertetése. 4. Lekérdezés menetének részletes ismertetése: Oldal 25 / 30

29 hol, mikor és kit fognak megkérdezni (nincs előre meghatározott követelmény, lényeg, hogy hatékonyak, udvariasak és előzékenyek legyenek); lekérdezés indítása bemutatkozás, igényfelmérés rövid ismertetése, várható időigény megadása; kérdőíven a kérdezőbiztos kódjának és a válaszadó sorszámának kitöltése; kérdések egyenkénti, szóbeli ismertetése a lehetséges válaszokkal együtt, majd az adott válasz egyértelmű jelölése; köszönet a válaszadásért, annak ismertetése, hogy az igényfelmérés összesített eredményeit hol nézhetik majd meg (Önkormányzat honlapján), elköszönés. 5. Adatok rögzítésére szolváló excel tábla bemutatása, annak kitöltési módjával együtt. 6. Időkeret ismertetése (mikorra kell meglennie a kitöltött kérdőíveknek, illetve a kitöltött excelnek). 7. Következő találkozó (összegzés, értékelés) időpontjának egyeztetése. Oldal 26 / 30

30 5.3 Ábrajegyzék 1. ábra: Az igényfelmérés helye a Magyary Program beavatkozási területei között ábra: Megkérdezettek nemek szerinti megoszlása ábra: Megkérdezettek kor szerinti megoszlása ábra: Megkérdezettek megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint ábra: Megkérdezettek foglalkozás szerinti megoszlása ábra: Megkérdezettek lakóhely szerinti ábra: Köztisztasággal való elégedettség megoszlása ábra: Óvodai ellátásban részesülők gyermekek száma a válaszadók családjában ábra: Óvodai nyitva tartással való elégedettség megoszlása ábra: Óvodai nevelés színvonalának értékelése ábra: Önkormányzati konyhával való lakossági elégedettség ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtár látogatottsága a megkérdezettek körében ábra: Művelődési Információs Központ és Könyvtárral kapcsolatos lakossági elégedettség ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központ látogatottsága a megkérdezettek körében ábra: Szociális Gondozó és Családsegítő Központtal kapcsolatos lakossági elégedettség ábra: Háziorvosi ügyeleti ellátás igénybe vétele a megkérdezettek körében ábra: Háziorvosi ügyelet elérhetőségével való elégedettség megoszlása ábra: Közfoglalkoztatásban való részvétel megoszlása ábra: Helyi közmunkaprogrammal való lakossági elégedettség ábra: Kapcsolatfelvétel gyakorisága az Önkormányzattal és intézményeivel ábra: Polgármesteri hivatal felkeresésének okai ábra: Hivatali ügyfélfogadás színvonalának megítélése a lakosság körében ábra: Választott képviselőtestület munkájával való lakossági elégedettség ábra: Kéményseprő-ipari közszolgáltatóval való elégedettség megoszlása ábra: Információforrások megoszlása az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban; ábra: Önkormányzati honlappal való lakossági elégedettség ábra: Válaszadók részvétele helyi önkormányzati rendezvényeken Oldal 27 / 30

31 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W:

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére) Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Kiskunhalasi Járás Esélyteremtő Programterv, ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG ELJÁRÁSREND

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG ELJÁRÁSREND ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG ELJÁRÁSREND Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal részére 2010. 04. 30. 2 / 14 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. AZ AAM ÁLTAL VÉGZETT ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 4 3. MÓDSZERTANI JAVASLATUNK

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 Elemzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Gödöllő Város Önkormányzata A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

1 Köröstarcsa 2 3 Tartalom Helyzetelemzés... 6 Mit mutatnak a számok?... 6 Köröstarcsa a számok tükrében... 7 A Köröstarcsán élő mintavételbe került személyek jellemzői... 8 Mit gondol miért nehéz munkát

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

A Szolnoki Járás Esélyteremtő Programterve

A Szolnoki Járás Esélyteremtő Programterve A Szolnoki Járás Esélyteremtő Programterve Szerkesztették: Kocsis Péter Csaba Deák Sándor Dr. Nagyné Varga Ilona Szolnok, 2015. Szerzők: Burai István gyermek- és ifjúságügyi szakértő Buru Györgyné idősügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana A lakossági közvélemény-kutatást a Sze-Lá-Ví Alapítvány végezte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Tordas

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Közös Jelentése az AJB-904/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-905/2014.) Előadó: dr. Baksa

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

1 Kamut 2 3 Tartalom Helyzetelemzés... 6 Mit mutatnak a számok?... 6 Kamut a számok tükrében... 7 A Kamuton élő mintavételbe került személyek jellemzői... 8 Mit gondol miért nehéz munkát találni napjainkban?...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

A katonaság természetvédelemben játszott szerepének ismertsége a civil lakosság körében. Országos kérdőíves felmérés Eredmények - 2015

A katonaság természetvédelemben játszott szerepének ismertsége a civil lakosság körében. Országos kérdőíves felmérés Eredmények - 2015 Kisalföldi homokpuszta Projekt (LIFE08 NAT/H/000289) A katonaság természetvédelemben játszott szerepének ismertsége a civil lakosság körében Országos kérdőíves felmérés Eredmények - 2015 Összefoglaló A

Részletesebben

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57 Elôzetes adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Előzetes adatok Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-348-7 Készült a Központi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére J E L E N T É S a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

1 Doboz 2 3 Tartalom Helyzetelemzés... 6 Mit mutatnak a számok?... 6 Doboz a számok tükrében... 7 Doboz településen élő mintavételbe került személyek jellemzői... 8 Mit gondol miért nehéz munkát találni

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

A JOGPONT+ Mini hálózat ügyforgalmának és eseteinek elemzése. Kővágó Zsófia

A JOGPONT+ Mini hálózat ügyforgalmának és eseteinek elemzése. Kővágó Zsófia A JOGPONT+ Mini hálózat ügyforgalmának és eseteinek elemzése (a 2013. június 1-jétől 2014. november 30-ig tartó időszakra vonatkozóan) Kővágó Zsófia 1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Levelező tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1.

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

Mikro kutatás. Kovács Anna. Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban. Kultúrakutatás. Készítette: KOAOAIF.SZE. Szeged, 2015.11.10.

Mikro kutatás. Kovács Anna. Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban. Kultúrakutatás. Készítette: KOAOAIF.SZE. Szeged, 2015.11.10. Mikro kutatás Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban Kultúrakutatás Készítette: Kovács Anna KOAOAIF.SZE Szeged, 2015.11.10. Ladányi Mihály Könyvtár Dévaványa Békés megye északi részén található

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Készült: Budapest, 2014. április 10. Elfogadta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló E-befogadás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.1.16 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel A lakások 15,9%-ában van kiépítve a helyi körülmények között nagyobb energiatakarékosságot biztosító cirkófûtés. A lakások több mint felében gázkonvektorral történik a fûtés, illetve elég magas arányt

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 1 A CÉLJA:... 3 2 A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL A Mentál Klub iránti igényt felmérő kérdőívet, mely 9 kérdésből állt 2012. január végén küldtük el annak a 637 főnek, akik az elmúlt évben végeztek

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése

A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése A jelenleg Magyarországon az egészségügyi szektorban használt tervezési eszköztár áttekintése, kritikai értékelése Vitrai József Kiss Norbert Kriston Vízi Gábor A tanulmány a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között Kutatási jelentés KIVONAT 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. A hamis termékekkel kapcsolatos

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. kötet Ügyfél elvárás és elégedettség vizsgálat kérdőíves lekérdezésének finom változóit tartalmazó elemző táblák

II. kötet Ügyfél elvárás és elégedettség vizsgálat kérdőíves lekérdezésének finom változóit tartalmazó elemző táblák A Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal nagy ügyfélforgalmi területein mért ügyfélelvárások és elégedettség vizsgálatának záródokumentuma II. kötet Ügyfél elvárás és

Részletesebben

Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Értékelés és javaslatok megfogalmazása ( Tanácsadás: back office ) ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív

Részletesebben