EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 12. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 12. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége"

Átírás

1 EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 12. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: július szeptember 1. Projektgazda neve és címe Támogatási szerződés aláírása: augusztu s 5. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. 1. Megvalósítás kezdete: Tervezett befejezés: június október 31. Projekt kódja, címe Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége Projekt összköltsége eft Bajor Péter Támogatás (eft): Önerő (eft) A jelentést készítette 0 Jelentés sorszáma 9. Bajor Péter Jelentés dátuma: Lefedett időszak: szepte mber július szepte mber 1.. Projektmenedzsment költségek adatai Tervezett PM létszám (fő) 3 Összes tervezett PM költség (Ft) A jelentés dátumáig kifizetett PM költségek

2 Kérjük, mutassa be az indikátorok teljesülését a célértékekhez képest. Az elért eredmények szakmai értékelése. Kimenet (output) indikátor 1. Indikátor megnevezése: Sikeres, új tehetségprogramok száma db Elkészült "A legjobb tehetségsegítő gyakorlatokat, programokat összegyűjtő kérdőívek értékelési rendszere", ami jelenti a tehetségsegítő programok leírásának összeállítását, valamint az elkészített szempontsor alapján, ismert tehetségsegítő programok értékelését. Célja: a elkészített értékelési, minősítési szempontrendszer próbája. A fentiek alapján megtörtént a tehetségsegítő programok minősítési szempontrendszerének elkészítése, vitája, módosítása, jóváhagyása márciusában megkezdődött a Tehetségpontokon, a körülöttük kialakuló hálózatokon keresztül az új tehetségprogramok összegyűjtése, levélben, személyes adatgyűjtéssel, és elektronikus formában egyaránt. A tehetségsegítő programok gyűjtésére fiatal tehetségsegítőket bíztunk meg. A fiatalok személyesen látogatják meg a Tehetségpontokat, begyűjtendő a tehetségsegítő programokat. A beérkező tehetségsegítő programokat folyamatosan regisztrálása, értékeljük és az elfogadott folyamatleírás (2. sz. Melléklet!) alapján közzétesszük a honlapon. Az eddig beérkezett és értékelt tehetségsegítő programok közül a legjobbnak ítélt 43 gyakorlat június 30 án felkerült a Tehetségtérképre. A tehetségsegítő programok személyes gyűjtése, e mailen való fogadása, valamint az értékelési rendszer alapján történő értékelése, illetve a legjobbak megjelenítése a Tehetségtérképen folyamatosan zajlik. Azon szervezetek számára, akik olyan tehetségsegítő programot nyújtottak be, melyek programja nem felelt meg a Tehetségtérképen történő megjelenés feltételeinek, műhelymunkát szervezünk augusztus folyamán. A műhelymunka eredményeként a módosított tehetségsegítő programok benyújtása zajlik, értékelésük és felkerülésük a Tehetségtérképre szeptember október folyamán valósul meg. 2. Indikátor megnevezése: Tehetségsegítő programok példatárában szereplő best practices -ek száma db

3 A példatár elkészítésének célja: a Magyarországon és határon túl elkészített, alkalmazott tehetségsegítő programok, gyakorlatok összegyűjtését követően azok értékelése, valamint az értékelt, minősített, mások számára átvehető, adaptálható programok példatárba rendezése, honlapon történő megjelenítése. A EU s tehetségsegítő programok minősítésére alkalmas szempontrendszer kidolgozása, vitája és első változatának elfogadása megtörtént 2010 februárjában, majd a következő hónapban meghatározásra kerültek a főbb kutatási területek és célok (tehetségsegítésben kiemelkedő országok, régiók és fontosabb hiányterületek). A tehetségsegítő programok minősítési szempontrendszerének elkészítése, vitája, módosítása, jóváhagyása is megtörtént márciusában megkezdődött a Tehetségpontokon, a körülöttük kialakuló hálózatokon keresztül az új tehetségprogramok összegyűjtése, levélben, személyes adatgyűjtéssel, és elektronikus formában egyaránt augusztus 1 től ez év végéig folyamatosan zajlik a 10 db EU s országokból származó tehetségsegítő program gyűjtése, értékelése és a honlapon történő közzététele. Az augusztusi célország: Ausztria. Mind a hazai, mind a külföldről beérkező tehetségsegítő programok gyűjtése, értékelése és felkerülése a Tehetségtérképre, ez év végéig valósul meg. A nyár folyamán műhelymunkát szerveztünk a tehetségprogramokat beküldők számára, a legjobb tehetségsegítő programok leírásának módszertanáról, majd e módszertan alapján megtörténik a legjobb tehetségsegítő programok értékelése, elbírálása, valamint a 10 legjobb program kiválasztása, és a honlapon történő megjelenítése. 3. Indikátor megnevezése: Kiváló (best practice) Tehetségpontok száma db A Kiváló Tehetségpontok minősítéséhez és minőségellenőrzéséhez szükséges követelményrendszer indító változatának kidolgozása és az akkreditáció kísérleti alkalmazása megindult 2009 év végén. A Kiváló Tehetségpontok minősítési és ellenőrzési rendjének véglegesítése és folyamatos alkalmazása. A Tehetségpontok regisztrációja folyamatosan zajlik, és a regisztrált Tehetségpontok száma meghaladta a 270 et, amelyek közül 129 akkreditációjának a második köre ősszel kezdődik. A kiváló (best practice) tehetségpontok kiválasztásának alapja az akkreditált tehetségpontok köre lesz, így az akkreditációba vont Tehetségpontok számának növekedése jelentősen növeli az esélyét az indikátor teljesülésének. A személyes akkreditációt végző szakemberek, valamint a Tehetségpontok képviselőinek személyes akkreditációra való felkészítője megtörtént (Régiós tájékoztató napokat szerveztünk Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Győrött és Pécsett. A személyes akkreditációk megkezdődtek. (A Tehetségpontok akkreditációjának folyamatát lásd a 3. sz. Mellékletben!) 4

4 1. Indikátor megnevezése: Magyarország tehetségtérképe a honlapon és kiadványokban db A tehetségtérkép szakmai definíciója és tartalmi elemeinek meghatározása megtörtént. A működéshez szükséges adatbázis és honlap tervezések saját erőből és külső erőforrások bevonásával zajlanak. A Tehetségpontok, tehetségsegítő gyakorlatok adatbázisa, valamint a képzési adatbázis elkészítése (fogalom, adattartalom, felhasználói szempontú out put ok, adatbázis megtervezése és létrehozása) megtörtént. Az adatbázisokba való adatgyűjtés, adatbevitel, rögzítés, valamint az adat karbantartási szabályok megalkotása elkészült, az adatbázis karbantartása folyamatos. A Tehetségtérkép július 1 jétől elérhető a honlapunkon: és 2. Indikátor megnevezése: A támogatott tehetségsegítő programokban részt vevő fiatalok száma fő Elképzelésünk szerint a támogatott tehetségsegítő programokban részt vevő fő fiatal (5 35 éves) száma a Tehetségpontok által, valamint a társpályázati nyertes intézményeknél segített, gondozott (azonosított, speciális feladatokba vagy foglalkozásokba bevont) tehetségek összessége jelenti. Ezen adatok gyűjtését a további szakmai konzultációkat követően 2010 őszén kezdjük meg. A most épülő informatikai rendszereket felkészítjük arra, hogy alkalmasak legyenek a tehetségsegítő programokban résztvevő fiatalok nyilvántartásához szükséges adatok biztosítására. Az adatbázis műszaki specifikációja zajlik. 3. Indikátor megnevezése: Létrejövő Tehetségpontok száma db

5 4. Indikátor megnevezése: A Tehetségpontok regisztráció folyamatosan zajlik, és a regisztrált Tehetségpontok száma meghaladta a 270 et. Az indikátorszám módosítása indokoltnak látszik, ezt a 3. szerződésmódosítási kérelmünk alkalmával tervezzük. A jelenlegi bővülés eredményeként folyamatosan javul a tehetségpontok területi eloszlása, amit a területi kapcsolatok építésével is folyamatosan támogatunk. A területi eloszlás kiegyenlítettebbé tétele érdekébe bevontuk a munkába a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek helyzetének javítására elfogadott kiemelt Kormányprogram képviselőit, valamint felvettük a kapcsolatot több olyan meglévő hálózattal, amelyek generálhatják a még lefedetlen területeken is tehetségpontok megalakítását. Ebben a körben kiemelt szerepe lehet az önkormányzatoknak és a kistérségi társulásoknak, mint intézményfenntartóknak. Közülük néhánnyal együttműködési megállapodás megkötését tervezzük. A Tehetségpontok számának folyamatos növekedése, a minősítési rendszerük és a részükre nyújtott folyamatos szakmai szolgáltatás bővülése, a tehetségpontok közötti munkamegosztás és a hálózatos együttműködés kialakulásának segítése megalapozza a tehetségpontok indikátorban meghatározott minimum 100 Tehetségpont létrejöttét. A hálózatosodás elősegítését célzó kutatási, majd az azt követő tanácsadási munkák megkezdődtek. Megtörtént a Tehetségpontok minősítési rendjének meghatározása, rendszeres felülvizsgálata és korrigálása, a Nemzeti Tehetségpont működésének megindítása, továbbá kísérleti jelleggel, előzetesen jelentkezett Tehetségpont jelöltek működésének és együttműködésének elindítása (regisztráció, nyilvánosságra hozás, egyeztető megbeszélések, kezdeti hálózatszervezés). Tehetségpontok akkreditációjához szükséges követelményrendszer alkalmazásának száma (akkreditációk) Mértékegység: Kiindulási érték: Célérték Elérésének időpontja (év, hó): db 0/129 70/ / A tavalyi év folyamán kidolgozásra került a Tehetségpontok akkreditációjához, minőségellenőrzéséhez és minősítéséhez szükséges követelményrendszer indító változata és az akkreditáció kísérleti alkalmazása megvalósult. A Tehetségpontok akkreditációjára kidolgozott akkreditációs rend a és a honlapon való nyilvánosságra hozatala megtörtént. Az akkreditációra bejelentkezett Tehetségpontok összesítése, elemzése eredményként december 31. a 70 db os célértékű indikátor megvalósult, azonban 6

6 5. Indikátor megnevezése: a Projekt 2. sz. szerződésmódosítása szerint a Projekt végéig, október 31 ig az indikátor célértéke 160 db ra módosult február végéig a Tehetségpontok akkreditációjához, minőségellenőrzéséhez és minősítéséhez szükséges követelményrendszer indító változatának felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása teljesült. A módosításoknak megfelelően, a Tehetségpontok végleges akkreditációs rendje, valamint a regisztrált Tehetségpontok körében történő folyamatos akkreditációra vonatkozó felhívás felkerült a honlapra nyár elején megrendezésre kerültek az akkreditációra bevont Tehetségpontoknak szóló térségi tájékoztató napok júliusában megkezdődtek az akkreditációra bevont Tehetségpontok szakmai munkájának segítése helyszíni konzultációk, tanácsadás formájában. Az akkreditációra jelentkezett Tehetségpontoknak szóló képzési programok kidolgozása, valamint a képzési programok meghirdetése és szervezése folyamatos feladatunk. Az akkreditált Tehetségpont a és a honlapon történő nyilvánosságra hozatala, valamint listájuk és szolgáltatásaik más formákban való ismertetése, terjesztése zavartalanul és folyamatosan zajlik. (A Tehetségpontok akkreditációjának folyamatát lásd a 3. sz. Mellékletben!) Tehetségsegítő Tanácsok működéséhez kidolgozott módszertan alapján működő Tanácsok száma db A Tehetségsegítő Tanácsok térségi megalakulására eddig konkrét alapítási szándék a Semmelweis (Budapest), a Debreceni és a Szegedi Egyetemeken jelent meg, de hasonló szándék érzékelhető Pécsen is. A Tehetségsegítő Tanácsok feladat meghatározó koncepciójának kidolgozásához felhasználjuk a kísérleti jelleggel megalakított Tanácsok eddigi tapasztalatait. A Tehetségsegítő Tanácsok megalakulására és működésére tett ajánlások alapján, a Tehetségsegítő Tanácsok funkciójának, szerepének és feladatkörének a meghatározását megalapozó tanulmány elkészült. Tehetségsegítő Tanácsok alakítására vonatkozó felhívást közzétettük a weboldalon nyarán megindult a Tehetségsegítő Tanácsok megalakításának helyszíni segítése: egyedi és csoportos konzultációk folyamatos szervezése. Folyamatosan történik az újonnan alakuló Tehetségsegítő Tanácsok 7

7 megalakításának helyszíni segítése. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján a Tehetségsegítő Tanácsok működésének értékelésére elkészült a kidolgozott szempontrendszer. Párhuzamosan zajlik a Tehetségsegítő Tanácsok adatbázisának tartalmi elemeinek kialakítása, valamint magának a Tehetségsegítő Tanácsok adatbázisának kialakítása júniusától a megalakult Tehetségsegítő Tanácsok közzététele megindult a honlapon. 6. Indikátor megnevezése: Hazai és EU Tehetségnapok száma db A Tehetségnapok tartalmi igényeire vonatkozó megalapozó tanulmány kidolgozása megtörtént, valamint a feladat szakmai támogatására szakértői csoportot hoztunk létre. A szakértői feladatokra vonatkozó megbízással párhuzamosan elkészült a Rendezzünk Tehetségnapot! programjavaslatunk ( amit mintaként ajánlunk a helyi és a térségi tehetségnapokat szervezők számára márciusában megrendezésre került az I. Országos Géniusz Tehetségnap júniusa végén felhívást intéztünk a Tehetségnapok megrendezésére. Nyár folyamán fogadtuk a Tehetségnap megrendezésre érkezett pályázatokat. A bíráló bizottság megalakulásával, az ősz folyamán a évi Tehetségnapok megrendezésére beérkezett jelentkezések feldolgozása és értékelése történik. Feldolgozás és értékelés után a kiválasztott szervezetek értesítése és felkérése történik, illetve ezzel párhuzamosan az a Tehetségnapok szervezéséhez szükséges társszervezői feladatok kidolgozása is megkezdődik. (szerződés minták, feladatmegosztás, hatáskörök, stb.). A rendezvényszervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, ősz folyamán döntés születik a győztesről őszén a április 7 9 re tervezett EU Talent day szervezése is megkezdődik. (Lásd a 4. sz. Mellékletet a Tehetségnapok szervezéséről!) 7. Indikátor megnevezése: Tehetségsegítők képzéséhez szükséges szakmai dokumentációt felhasználó képző intézmények, szervezetek száma db

8 A 2009 es év folyamán terv készült a tehetségsegítés területén már létező és még szükséges oktatási tapasztalatokról, képzési formák felméréséről és kidolgozásának feltételrendszeréről. Tavaly megindult a tehetségsegítéssel kapcsolatos képzési programok és szakmai dokumentáció kidolgozása. A programírók megbízása megtörtént az új képzési programok szakmai dokumentációinak kifejlesztésére és megtettük az előkészületeket a Szövetség Felnőttképzési intézményi akkreditációjának ügyében. A 2010 es év elején megindult a képzési programok formai követelményeknek megfelelő leadása, a képzési programok felhasználását, javításukat elősegítő megbeszélések tartása és a képzési programok akkreditációra való felkészítése tavaszán megindult a képzési programok akkreditálása és megvalósult a Szövetség akkreditált Felnőttképzési intézménnyé válása. A képzések a kívánt területeket lefedendő áttekintése folyamatos, a hiányzó, vagy elégtelen intenzitású/minőségű formák szakmai dokumentációjának kidolgozása, átdolgozása zajlik tavaszán megkezdődtek a képzők képzései. A kidolgozott képzési programok frissítése, karbantartása, nyilvánossá tétele a n folyamatos feladatunk. Nyár elején a tehetségsegítők képzéséhez szükséges szakmai dokumentációt felhasználó képző intézményekkel, szervezetekkel kötendő szerződések tartalmának, formai követelményeinek meghatározása megtörtént, a szerződéskötések megkezdődtek. (Debreceni Egyetem, június 25.) 2010 nyár végére megtörtént a tehetségsegítők képzéséhez szükséges szakmai dokumentációt felhasználó képző intézmények, szervezetek meghatározása. A tehetségsegítők képzéséhez szükséges szakmai dokumentációt felhasználó képző intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, megbeszélések megtartása, a szerződéskötések előkészítése 2010 ősz közepére várható. Tehetséges fiatalok vezetői, innovációs, és menedzseri 8. Indikátor megnevezése: készségeit fejlesztő program szakmai anyagai (módszertani kézikönyv) db Folyamatban van az országos helyzetkép feltárása a tehetséges fiatalok vezetői, innovációs és menedzseri készségeit fejlesztő programok és szakmai, módszertani anyagok területén. A munkát Dr. Bodnár Gabriella irányításával egy szakmai csoport végzi. Megbízást 9

9 adtunk előkészítő tanulmány írására, a kézirat elkészítésére, a szerkesztői munkára a módszertani kézikönyvhöz. 9. Indikátor megnevezése: A Tehetségbónusz programban résztvevők száma fő Az indikátorszám szakmai kidolgozását a Tehetségbónusz fogalmi tisztázását, a Tehetségbónusz tanulmány készítését 2010 őszén kezdjük meg szoros együttműködésben a Tehetségbarátok körére vonatkozó 10 es eredményindikátor leírásával ősz folyamán a Tehetségbónusz programmal összefüggő nemzetközi tapasztalatokat, információkat begyűjtjük, valamint műhelymunkák szervezünk a Tehetségbónusz program kialakításában részt vevő kör meghatározására. Őszi feladat a Tehetségbónusz programról készített Tanulmány alapján programterv elkészítése, valamint a Tehetségbónusz program szabályai, a működését biztosító háttér és a programmal kapcsolatos adatbázis ( folyószámla ) rendszer kialakítása. Az elvi és gyakorlati előkészítést követően az indikátor számszerűsíthető havonkénti mérése várhatóan 2011 tavaszától lesz megvalósítható. 10. Indikátor megnevezése: A Tehetségbarátok Köre tagjainak a száma fő nyarán megkezdődött a Tehetségbarát koncepció kidolgozása és a Tehetségbarátok Körének beléptetési és működési folyamatának leírása. A koncepció és a működési folyamatok leírása, kidolgozása zajlik. Az elkészített Tehetségbarátok köréről szóló tanulmány alapján konzultációkat szerveztünk, majd a konzultáció után a Tehetségbarát koncepció véglegesítése következik. A véglegesített Tehetségbarát koncepció alapján a Tehetségbarát adatbázisterv elkészítése kezdődik. Az elvi és gyakorlati előkészítést követően az indikátor számszerűsíthető havonkénti mérése várhatóan 2010 decemberétől lesz megvalósítható, havi gyakorisággal. Kérjük, hogy foglalja össze a projekt megvalósítása során végrehajtott saját tevékenységét, értékelje a szolgáltatók által elvégzett szolgáltatási tevékenységet. 10

10 Tevékenységem fókuszában a következő kiemelt feladatok voltak: Fontos feladatom volt az indikátorszámok megvalósulásának támogatása, ennek személyi feltételeinek kialakítása. A TÁMOP társpályázati nyitókonferenciákon tájékoztató előadások (Tapolca, Törökszentmiklós) megtartása és további tájékoztatási feladatok (sajtó). A szolgáltatók megfelelően végezték megbízási feladataikat. Kérjük, mutassa be a forrásfelhasználást a szakmai megvalósulással összefüggésben. Forrásfelhasználásunkat a szakmai megvalósulás terén a következő területek jelentették: Képzések megvalósítása (Lásd az 5. sz Mellékletet!) Tehetségbarátok Körének koncepciójának kidolgozása (Kállai Gábor) Tehetségsegítő programok és jó gyakorlatok gyűjtése (Polonkai Mária) Tehetségsegítő Tanácsok (Kormos Dénes) Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetűekről szóló tanulmány (Gyarmathy Éva) Tehetségpontok hálózatosodásáról tanulmány (Szvetelszky Zsuzsa) Kéjük, hogy mutassa be a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. Az elmúlt időszakban áttekintettük a projekt kommunikációjának eddigi eredményeit, és elindítottuk a 2010/2011-es tanév során, ezen belül a magyar uniós elnökség idején rendezett elnökségi tehetség-konferencia és Európai Tehetségnap kapcsán szervezendő kommunikációs kampány megtervezését. Meggyőződésünk, hogy a Géniusz kiemelt projekt keretében kínált képzések és a felhívásunkra szerveződő tehetségnapok, a tehetségtérkép bővülő szolgáltatásai, valamint a B komponens nyertesei által ebben az időszakban végrehajtandó projektek jelentős kommunikációs lehetőségeket kínálnak a tehetségügy számára. A közelmúltban szerződéskötéssel lezárult a fordítás-tolmácsolás szolgáltatásra kiírt közbeszerzésünk, ami lehetővé teszi az Európai Tehetségnaphoz kapcsolódó idegen nyelvű nemzetközi kommunikáció intenzívebb szakaszának megindítását. Előkészítés alatt áll egy magyar és egy angol nyelvű tájékoztató kiadvány szerkesztése is. A nyári időszakban munkatársaink helyszíni látogatások alapján beszámolókat készítettek számos tehetséggondozó táborról. A Messzehangzó tábor, a Tudor tábor, a Gútai tehetséggondozó tábor munkájáról a közeljövőben honlapunkon is beszámolunk. Emellett médiafigyelő rovatunkban szemlézzük a nyári tehetséggondozó rendezvényekről és a TÁMOP projektnyitókról megjelenő sajtóhíreket. A nyár végére időzítve jelentetjük meg a projektnek a következő tanévre eső szakaszában megvalósuló céljait beharangozó cikkeinket, nagyinterjúinkat honlapunkon, a GéniuszPortálon. Ezek sorában elsőként a Tehetséghitelről készült beszélgetés dr. Balázs Lászlóval, a Volksbank elnökvezérigazgatójával, illetve közzé tettük a Géniusz keretében készült hiánypótló áttekintést a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek gondozásával foglalkozó hazai intézményrendszerről. Az elmúlt időszakban a Géniusz Program néhány kiemelkedő jelentőségű megjelenési lehetőséghez jutott a médiában. Tehetség átok vagy áldás? címmel tematikus blokkot közölt a Nők lapja Évszakok nyári száma, Új irányok az iskolai tehetséggondozásban 11

11 címmel átfogó írást jelentetett meg augusztusban a Mindennapi Pszichológia, illetve interjút készített a tehetséggondozásról Csermely Péterrel a Harward Business Review. Emellett a Géniusz program az elmúlt hónapban elsősorban a helyi médiában erősítette meg pozícióját: a B komponens projektindítóiról szóló beszámolók és a helyi szervezésű tehetséggondozó táborok összefoglalói számos helyi internetes lapban és helyi televízióban kaptak médiafelületet. A nyár végétől nagy számban meginduló képzésekre való tekintettel véglegesítettük a Géniusz Képzések során a képzési helyszíneken használandó arculathordozó elemeket is. Indokoltnak tartottuk, hogy a kiemelt projekt szerteágazó tájékoztatási feladatait, az utóbbi hónapok tevékenységét egy mellékletben is összefoglaljuk. (Lásd a 6. sz. Mellékletet!) Kérjük, foglalja össze a menedzsment által végzett tevékenységeket. Folyamatos feladatunk a munkacsoportok (6 szakmai+3 operatív) segítése: ennek érdekében a munkacsoport ülésein is folyamatosan részt veszünk, minden fölmerülő kérdésben biztosítjuk a feladatok és döntések megvalósulását. Fontos feladatunk a gyakorlati képzési feladataink szakszerű előkészítése és lebonyolítása. Az együttműködési lehetőségek feltárása és a lehetőségek megvalósulásának tervezése a társpályzatok (TÁMOP 344/a, 343 és OKA) nyerteseivel. Vitafórumot szerveztünk a Tehetségbarátok Köre koncepciójáról augusztus 18-án a projektirodában. A Szabadalmi Hivatalnál a következő szavak védjegybejelentését kértük (a Tehetségpont szó ábrás védelme még korábban megtörtént): Tehetségsegítő Tanács Tehetségbarát Magyar Géniusz Program (ábrával) Géniusz Tehetségnap Kérjük, sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának elkövetkező szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére. A következő időszakban nem számolunk kockázattal - Kérjük, mutassa be a következő időszak feladatait, prioritásait, eseményeit (pl. tervezett közbeszerzés kiírása, tervezett konferencia, sajtótájékoztató, stb.). 12

12 A projekt vezető munkatársai országszerte több TÁMOP-pályázati nyertes intézmény rendezvényén fognak részt venni, ez többször egybe fog esni az adott projekt nyitó sajtóértekezletével. Ezeken a rendezvényeken (Tehetségnap, konferencia, sajtótájékoztató) a kiemelt projektről és a helyi pályázati projekt kapcsolódási lehetőségeiről lesz szó. Továbbiak: Nyílt Géniusz képzések témáinak és a képzésekhez kapcsolandó konferenciák témáinak és időpontjainak meghatározása, a Tehetséghitel tanulmány szerződéses előkészítése, a tanulmányírás megkezdése, Tehetségpontok akkreditációjának előkészítése; A közbeszerzésekről: Négy közbeszerzési eljárást folytatunk (folytattunk) le. Az eljárások helyzete a következő: Fordítás, tolmácsolás (költségvetésben: V/529_05) A lefolytatott eljárás sikeres volt, a beérkezett ajánlatok közül a Szituációs Nyelviskola nyerte a pályázatot. Velük a szerződést augusztus 9-én megkötöttük. Rendezvényszervezés (V/529_06) A pályázati felhívásra két ajánlat érkezett, azonban egyik sem volt érvényes, ezért meghívásos közbeszerzési eljárást folytatunk le. Ennek keretében a két ajánlattevőt hívjuk fel arra, hogy tegyenek új ajánlatot. Nyomdai tevékenység (V/524_1 és VI/529_08) A pályázati felhívásra (amelyben a kiadói-nyomdai tevékenységre kértünk ajánlatot) három ajánlat érkezett, azonban egyik sem volt érvényes. Mivel a kiadványok megjelentetésével kapcsolatos feladataink sürgetnek, ezért -- közbeszerzési szakemberünk javaslatára -- az új pályázati kiírásban csak a nyomdai tevékenység végzésére kérünk ajánlatot. A kiadói feladatokat (kiadói szerkesztés, korrektúra, tördelés stb.) közbeszerzési értékszint alatt, saját szervezésben oldjuk meg. A kiírt pályázatban az ajánlattételi határidő szeptember 6. Könyvbeszerzés (IV/511) A közbeszerzési pályázati felhívásra egyetlen jelentkező sem volt. Így lehetőségünk van arra, hogy általunk kiválasztott forgalmazókat hívjunk meg, így válasszuk ki a pályázat nyertesét. Ez szeptember első napjaiban fogjuk megtenni. Kérjük, ismertesse a helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket (amennyiben volt helyszíni ellenőrzés a beszámolási időszakban). Ebben a beszámolási időszakban nem volt helyszíni ellenőrzés. Kérjük mutassa be röviden a projektfejlesztés megvalósult lépésit: Mérföldkő vagy, főbb ütemezési sor Tehetségtérkép Külföldi példák Rövid leírás Megvalósítás dátuma Terv Tény Tehetségpontok adatbázis kialakítás kezdete Tehetségtérkép + jó gyakorlatok kiadványok a honlapon Kutatási terv indul

13 Kutatás-összegzés Tehetségsegítő példatár elkészül, Best practice adatbázisban B.p. disszemináció Tehetségpontok Kísérleti Tehetségpontok Kísérleti akkreditáció Kiváló Tehetségpontok Kiváló Tehetségpontok Tehetségnapok Tehetségnap Tehetségnapok 2011-ben előkészítés Tehetségnap Tehetségnap Hálózatképzés Formális-informális tehetséggondozás indul Tapasztalatrendszer 2010 összefoglalás Tapasztalatrendszer 2011 összefoglalás Tehetségsegítő Tehetségsegítő Tanácsok adatbázisa, Tanácsok T.T. módszertan a honlapon Határon túli tehetségsegítés Tehetségsegítői képzés Tehetséges fiatalok vezetői képzése Tehetségbarátok Köre Tehetségeket segítő kezdeményezések T.T. szakmai támogatás az ajánlások alapján Határon túliak kapcsolattartás (meglévő), Határon túliak adatbázisban (összesítve), Tapasztalatok megosztása Képzési terv elkészül Képzési anyagok elkészülnek, terjesztés, Képzések karbantartása, implementálásuk Vezetői képzés beindítása Képzési anyagok elkészülnek (honlapon) Tehetségbarátok köre megalakítás Tehetségbarátok köre kiterjesztés Tehetségbónusz és Tehetséghitel kialakítás, Tehetségalap működés Tehetségbónusz, Tehetséghitel, Tehetség Rt bevezetés Kelt; szeptember 1... Kedvezményezett 14

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 14. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 14. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 14. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2010. október 13. -

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. december 3. 2010. január 13.

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2010. január 13. 2010.

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. november 4. 2009. december

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. október 7. 2009. november

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÁROP 1.A.2/B-2008-0014 PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV (ÁROP 1.i) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV PROJEKT FOLYAMAT ELJÁRÁSREND

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 10. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 10. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 10. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2010. április 21. 2010.

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.05.28. Záró dátum:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia 2013. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Nagy-István Ildikó

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. A Kúria feladatai...5 1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai...6

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázati döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulás pályázati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

A jövő tudósai A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI. A jövő tudósai. Magyar Tudomány 2013/5

A jövő tudósai A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI. A jövő tudósai. Magyar Tudomány 2013/5 Tisztelt Olvasó! 610 A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/ 2008. (VI.13. OGY-határozat elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően

Részletesebben

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban IV. számú melléklet TÉMA SPECIFIKUS DOKUMENTÁCIÓ A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban 1. Az ajánlatkérő adatai A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 6. Tel.: 06-1/210-1065 Fax: 06-1/210-1063 E-mail: info@nszi.hu Honlap: www.nive.hu Főigazgató: Nagy László N E M Z E T I S Z A K K É P Z

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-12/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 31-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A KBC által benyújtott HURO/1001/111/1.2.3. CrisPer pályázat tagi kölcsöne dr. Farkas László aljegyző dr. Uhrin Anna jogász Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, és tisztelt Képviselő-testület! Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2015. február 3-i, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. február 5-i, illetve a Képviselő-testület 2015. február 10. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS FELADATOK A MAGYAR VÍZIPARBAN C. KONFERENCIA TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOP-4.1.1 C-12/KONV -2012-0015 FELSŐOKTATÁSI

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés (vezetıi levéllel együtt) (mellékelve) 2. A Magyar Szegénységellenes Hálózat

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com J E G Y Z Ő K Ö N Y V

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2005. október 13-án megtartott ülésén. Az ülés helye: kistérségi irodája 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 19/g. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Bevezetés A beszámoló célja Az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.. (6) b) pontja értelmében

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY HEFOP-2004-4.3.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megalakítására 1991. március 12-én Tokajban került sor, ahol elfogadták a szövetség

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1 . Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TOP-3.2.3. A-13/1 1. TÁMOGATÁS KONSTRUKCÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TOP-3.2.3.A-13/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Szabadka két beruházási terve nyert az IPA-pályázaton

Szabadka két beruházási terve nyert az IPA-pályázaton pannonrtv.com Szabadka két beruházási terve nyert az IPA-pályázaton 2012. november 17. Szabadka Város két fejlesztési pályázata nyert a Magyarország Szerbia IPA határon átnyúló program keretén belül közölték

Részletesebben

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata Készült: 2015 08.24. Készítette: Buc Horváth Gabriella Óvodavezető 1 Tartalom: 1. A Pesterzsébeti Gézengúz óvoda Belső

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE

A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE (kivonat) I. A PBKIK, mint kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Megszerzésének időpontja: 2001.06.18. A PBKIK

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE 2015 eseménysorozat oktatási intézményekhez kapcsolódó vonatkozásairól

A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE 2015 eseménysorozat oktatási intézményekhez kapcsolódó vonatkozásairól 1 Szakmai összefoglaló A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE 2015 eseménysorozat oktatási intézményekhez kapcsolódó vonatkozásairól Az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeményezése elnyerte az ENSZ és az UNESCO támogatását,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. Huszonkettedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai mőhelyérıl

EMLÉKEZTETİ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. Huszonkettedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai mőhelyérıl EMLÉKEZTETİ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Huszonkettedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai mőhelyérıl Helyszín: Tégy az Emberért! Információs és Továbbképzési Központ (1088 Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA S1MORNÉ DETRE AGNES: A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A beszámolási rendszer A statisztikai beszámolási rendszer az egyes statisztikai beszámolójelentések szervesen összefüggő rendszere, amely feltételezi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés OTKA T 043 280 A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében Zárójelentés Összegzés A hároméves kutatási program során minden, a pályázatban betervezett

Részletesebben

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2001.október 4-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya oldal szám - 36/2001.(X.8.) sz. a Miskolci Építési Szabályzatról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 150 Ajánlatkérő: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyertes ajánlattevő: Katedra Nyelviskola Kft. Teljesítés helye: Budapest (a nyertes nyelvi szolgáltató

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. A Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása.

TARTALOMMUTATÓ. 1. A Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása. TARTALOMMUTATÓ 1. A Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása. 2. A SZOI pótelőirányzat kérelme. 3. Pályázati lehetőség A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben