Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához"

Átírás

1 Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes tartalmi tervének elkészítéséhez, majd az ennek alapján megvalósítandó technikai fejlesztésnek. 1. Alapvetések Honlapkoncepció: Azoknak az alapelveknek, irányelveknek a megfogalmazása, amelyek a szükséges részletességgel és pontossággal meghatározzák azokat a kiemelt célcsoportokat, valamint az egyes célcsoportok tagjainak a város hivatalos honlapjától valószínűsíthetően elvárható információs igényeit, amelyek kielégítésére a nak törekednie kell; azoknak a fő tartalomcsoportoknak a leírását, amelyek megjelenítésével a honlap képes teljesíteni az előző bekezdésben megfogalmazottakat; azoknak az internetes funkcióknak, szolgáltatásoknak a meghatározását (és alkalmazási módját), amelyek működésére működtetésére a városi honlapot alkalmassá kell tenni; az új városi honlap megjelenésével, a honlap főbb elemeinek elrendezésével kapcsolatos alapelvek megfogalmazását abból a célból, hogy a tartalom és a honlap grafikai megjelenése megfelelő összhangban legyen. Tartalmi specifikáció: A honlapkoncepcióban megfogalmazottak alapján készülő dokumentum, amely részletesen leírja a honlapon megjelenő valamennyi tartalomtípust, meghatározza az egyes tartalomcsoportokat, azok jellemzőit; leírja a honlap navigációs rendszerét (menük és egyéb navigációs elemek); leírja a honlapon megjelenő egyéb fontos elemek, szolgáltatások és funkciók jellemzőit, működésüket, alkalmazásuk konkrét formáit 1

2 abból a célból és olyan részletességgel, hogy egyrészt megfelelő alapot adjanak a technikai fejlesztéshez; másrészt az elfogadott tartalmi specifikáció a projekt megvalósításának további szakaszában, illetve a garanciális időszak alatt hivatkozási alapként szolgáljon: az elkészült honlapnak minden részletében meg kell felelnie a tartalmi specifikációban megfogalmazottaknak ugyanakkor az abban nem szereplő funkciók, szolgáltatások fejlesztését csak külön megbízás keretében kérheti a megrendelő. A városi honlap az internet általános kommunikációban betöltött, egyre növekvő szerepének, jelentőségének megfelelően a város külső és belső kommunikációjának kiemelten fontos eszköze, következésképpen szerves része a város kommunikációs stratégiájának. Optimális esetben a városi honlap tartalma, szerkezete ebből a kommunikációs stratégiából levezethető sőt, levezetendő. Azaz: a jó városi honlapnak minden elemében a városi kommunikációs stratégiát kell szolgálnia a lehető legteljesebb mértékben kihasználva az internet lehetőségeit. Miután jelenleg nem létezik közép és hosszú távú városi kommunikációs stratégia, nem is támaszkodhatunk erre az új városi honlap tervezésekor. Ebben a helyzetben a honlapkoncepció megfogalmazásakor nem kerülhető el olyan alapkérdések tisztázása és megválaszolása, amelyeket valójában a városi kommunikációs stratégiának kellene rögzítenie. Ez annál is inkább fontos, mert nem zárható ki, hogy később éppen a városi honlap válik egy szélesebb körű, átfogó városi kommunikációs stratégia kialakításának alapjává (vagy legalább inspirálójává). A honlapkoncepció kidolgozása team munkában történt. A koncepció (majd az ennek alapján kidolgozandó tartalmi specifikáció) elkészítésére az Inform Line Stúdió Kft. kapott megbízást, de az egyes részletkérdések megvitatása, a koncepció írásos változatának véglegesítése jóváhagyása a hattagú munkacsoport feladata. A munkacsoport tagjai: Lengyel Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Stratégiai osztályának vezetője, a városi honlap fejlesztésének projektvezetője; Lengyel János, a Mikom Kft. informatikai vezetője, a honlap technikai fejlesztésének felelőse; Méhes László, a Miskolc Városfejlesztési Kft. munkatársa; Nagy Sándor, a honlap grafikai tervét készítő ROSVIG Kft. ügyvezetője; Zelei Dániel, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának városmarketing referense; Görömbölyi László, a munkacsoport vezetője, az Inform Line Stúdió Kft. ügyvezetője. A munkacsoport áttekintette a Miskolchoz hasonló nagyságú, szerepű magyarországi városok, illetve néhány, Miskolccal összehasonlítható külföldi város honlapját, hogy összegyűjtse azokat az általánosan használt elemeket, megoldásokat, amelyek alkalmazása Miskolc hivatalos honlapján is célszerűnek látszik. Ezeket figyelembe véve, de Miskolc adottságai, sajátosságai, kommunikációs 2

3 céljai szerint átigazítva, valamint a honlaptervezésben szokásos internetkommunikációs szakmai megfontolásokkal kiegészítve fogalmazódott meg a fejlesztés további szakaszait megalapozó honlapkoncepció. 2. Célcsoportok és információs igények A városi honlapnak három kiemelt célcsoport igényeire kell koncentrálnia: városlakók Akik helyzetüknél fogva sok mindent tudnak a városról, ezért a városi honlapra jellemzően konkrét igényekkel, elvárásokkal lépnek be: elsősorban ügyeik intézéséhez várnak itt segítséget, illetve az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, mint a város életét irányítóalakító testület és szervezet működésével, munkájával kapcsolatos információkra kíváncsiak. a város iránt érdeklődő nem városlakók Akik ügyintézni nem akarnak (vagy csak a városlakóknál sokkal szűkebb körben, egyedi esetekben), de kíváncsiak lehetnek az önkormányzat működésére. Viszont ők a városi honlapról szeretnék megtudni a városról szóló általános információkat (közigazgatásigazdasági kulturális szerepe, a régióban betöltött helye, története és hagyományai stb.), és jellemzően innen szerzik első (többnyire meghatározó) információikat turisztikai kulturális, valamint üzleti jellegű érdeklődésük kielégítésére. város iránt érdeklődők, de magyarul nem tudók (következésképpen nem városlakók) Lényegében az előző célcsoporttal azonos az érdeklődésük, bizonyos hangsúlyeltolódásokkal a turizmus és a kultúra, illetve az üzleti jellegű érdeklődés irányába. Az egyes célcsoportok tipikus, a városi honlaptól elvárható információigénye: városlakók: a városról szóló közérdekű információk (városi adattár) az önkormányzat működésére, tevékenységére vonatkozó anyagok, dokumentumok (testületi adattár,testületi dokumentumok előterjesztések és jegyzőkönyvek, városi projektek dokumentumai stb.) ügyintézéssel kapcsolatos információk (e önkormányzati szekció) 3

4 a város iránt érdeklődő nem városlakók általános tudnivalók a városról (helye, szerepe a régióban, története, hagyományai, értékei stb.) a városról szóló közérdekű információk (városi adattár) az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működése, tevékenysége (testületi adattár,testületi dokumentumok előterjesztések és jegyzőkönyvek, városi projektek dokumentumai stb.) turisztikai és kulturális információk üzleti jellegű információk város iránt érdeklődők, de magyarul nem tudók (következésképpen nem városlakók) általános tudnivalók a városról (helye, szerepe a régióban, története, hagyományai, értékei stb.) turisztikai és kulturális információk üzleti jellegű információk Látható, hogy az egyes kiemelt célcsoportok információigénye számos részletben megegyezik, jelentős átfedéseket mutat ami egyébként a honlap jellege miatt természetesnek mondható. A megjelenítendő tartalom részletes meghatározásakor (a tartalmi specifikációban) arra kell törekedni, hogy az egyes tartalomcsoportok az adott tematika iránt legrészletesebben érdeklődő célcsoport igényeit is kielégítse; olyan tartalomstruktúrát (és ehhez szorosan kapcsolódó navigációs rendszert) alakítsunk ki, hogy bármely kiemelt célcsoport tagjai a lehető leghatékonyabban tudjanak eligazodni a tartalomban. A honlapon megjelenítendő tartalom meghatározásakor (a tartalmi specifikációban) a következő munkamenetet célszerű követni. a./ az itt leírt célcsoportok információigényei alapján elkészül az új honlap tartalomstruktúrájának váza (főmenü, ahhoz kapcsolódó almenükkel, illetve szükség szerint kiegészítő menükkel) b./ megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi honlap tartalmának tartalomcsoportjai és tartalomelemei hogyan illeszhetők be az új site struktúrájába. Két eset lehetséges: egy adott elem beilleszthető az új struktúrába vagy nem illeszthető be. 4

5 c./ a beilleszthető tartalmaknál meghatározzuk az új honlapon való megjelentetéshez esetleg szükséges átalakításokat, módosításokat és ennek megfelelően elkezdődhet a tartalom előkészítése (ez esetenként tartalmi, szerkesztői feladat, esetenként technikai probléma, de előfordulhat, hogy mindkét típusú feladatot el kell végezni); d./ azoknál a tartalmaknál, amelyek az új site struktúrájába nem illeszthetők be, meg kell vizsgálni, hogy azok szükséges tartalmak e a városi honlapon vagy sem. Ha nem, tovább nem kell foglalkozni velük, ha viszont szükség van rájuk, akkor az új honlap tartalomstruktúrájában meg kell keresni a megfelelő helyet vagy a struktúra bővítésével, módosításával, vagy más, alkalmas megoldással. e./ a jelenlegi honlap tartalmának az előző pontokban leírt átvizsgálása, besorolása után meg kell határozni azokat a tartalmakat, amelyek az új honlapon megjelenítendők, de a jelenlegin nincsenek meg. Ezeket a tartalmakat létre kell hozni. 3. idegen nyelvű változat Ez lényegében az előző pontban leírt harmadik célcsoport igényeit hivatott kielégíteni. A többnyelvű honlapokon alkalmazott szokásos megoldások közül a városi honlapon annak sajátosságai miatt a következő változat látszik célszerűnek: az alaphonlap (a magyar nyelvű, értelemszerűen teljes honlapot értjük ezalatt) bármely oldalán elérhető a nyelvválasztó ikon ha erre kattintunk, akkor nem az adott oldal idegen nyelvű tartalmát látjuk, hanem mindig a nyitólapra jutunk, amely az adott idegen nyelven jelenik meg; az idegen nyelvű nyitólap részben tartalmazza, részben egy lépésben elérhetővé teszi azokat a speciális tartalmakat, amelyek kizárólag az idegen nyelvű látogató eligazítását, kiszolgálását segítik; az idegen nyelvű nyitólapon és mindvégig, amíg az adott nyelvi változatban maradunk a navigációs (menü) rendszernek csak azok az elemei jelennek meg (természetesen idegen nyelven), amelyekhez tartozó tartalmat idegen nyelven is hozzáférhetővé kívánjuk tenni. Másként fogalmazva: a városi honlap csak az alaphonlap idegenek számára fontos részhalmazát (tartalmait, tartalomcsoportjait) kínálja fel idegen nyelven. Az idegen nyelvű látogató számára fontos kiegészítő, speciális (tehát az alaphonlapon nem létező, ott fölösleges) információkat vagy teljes egészében az idegen nyelvű nyitólapon, vagy onnan egy kattintással elérhetően tesszük hozzáférhetővé. Az alaphonlapnak idegen nyelven is megjelenítendő részhalmazát a tartalmi specifikációban kell meghatározni. 5

6 Itt jegyezzük meg: az idegen nyelvű tartalom pontos meghatározásakor mind az alaphonlap idegen nyelven is megjelenítendő tartalomcsoportjainak kijelölésében, mind a csak idegen nyelven megjelenő speciális tartalom összeállításában figyelembe kell venni egy sajátos honlaplátogatói csoport igényeit is. Egyre többen vannak, akik hivatásuk gyakorlása miatt hosszabb időre, akár több évre érkeznek a város például külföldi érdekeltségű cégek anyaországbeli munkatársai, külföldi egyetemei hallgatók stb., akik valószínűsíthetően fontos információforrásként használ(hat)ják a városi honlapot. Ide tartozó kérdés: hány, és milyen idegen nyelveken legyen hozzáférhető a városi honlap tartalma? Célszerű megoldás: a honlapot a technikai fejlesztés során fel kell készíteni arra, hogy az idegen nyelvű tartalom tetszőleges számú nyelven hozzáférhető legyen; az új honlap indulásakor egyetlen idegen nyelven, angolul legyen elérhető a honlap; miután valamennyi idegen nyelven ugyanazt a tartalmat jelenítjük meg, később az újabb nyelveken való elérhetőségnek csak az angolul látható tartalomnak a megfelelő nyelv(ek)re való fordítása a feltétele. 4. városmarketing szempontból kiemelt tartalmak a honlapon A városi honlap szükségszerűen sokszínű, szerteágazó tartalma csakis akkor lesz a látogatók számára áttekinthető, kezelhető, ha különös gondot fordítunk a koncepcionális szempontokat figyelembe vevő, azt alkalmasan szolgáló, ráadásul a későbbi tartalomfejlesztésre bővítésre is lehetőséget adó tartalomstruktúra kialakítására. Ugyanakkor lehetnek olyan, a városmarketing szempontjából kiemelt kommunikációs célok, amelyeket nyilvánvalóan meg kell jeleníteni a városi honlapon is. A négy, ebből a megfontolásból kiemelt tematika: Élhető Miskolc (zöld város) Közösségek városa (közösségépítés, identitásnövelés) Lehetőségek városa (városfejlesztés, gazdaságfejlesztés) Élmények városa (turisztikai és kulturális vonzerők) Ennek a négy tartalomcsoportnak, azaz a négy pozitív üzenetnek a grafikai megjelenítése nagymértékben határozza meg a honlap arculatát, a megérkezés első benyomásától kezdve a honlap elhagyásáig folyamatosan a pozitív attitűd fenntartását biztosítja. Technikai grafikai megoldásának lehetőségei teret adnak a kreativitásnak, melyek a városimage üzenetek átadását és Miskolc értékeinek vizuális azonosítását is segítik. A négy linkcsoport tartalma dinamikus, így kitűnő 6

7 lehetőséget kínál az aktuálisan előtérbe helyezendő hír, link, felhívás, akció, esemény stb, nagyobb figyelmének biztosítására. A tartalmi specifikációban kell meghatározni, hogy az egyes tematikus tartalomcsoportokhoz a honlap alap tartalomstruktúrájának mely elemei kapcsolódjanak, illetve, hogy esetenként milyen egyedi, az alapstruktúrába nem illeszkedő, de a tematikus tartalomcsoportban megjelenítendő további tartalmakat kínáljunk fel a látogatóknak. 5. az új honlap vizuális megjelenésének koncepcionális kérdései A grafikai tervezés megkezdése előtt célszerű meghatározni néhány olyan alapelvet (koncepcionális szempontot), amit figyelembe kell venni a vizuális kép kialakításánál. Ezek a következők: a honlapnak ne legyen külön bevezető (ún. intro) oldala. Ez egy időben rendkívül divatos megoldás volt, de túllépett rajta az idő alapvetően internetkommunikációs szempontok, tapasztalatok miatt: a látogató a nyitólapon is érdemi, hasznos információkat akar látni, nem pedig többnyire öncélú grafikai elemeket; az oldalelrendezés legyen összhangban a megjelenítendő tartalommal. Fontos szem előtt tartani: az oldal jelentős részét elfoglaló mindenkori főtartalom mellett kialakított egy vagy két hasáb szolgál a főmenüt kiegészítő további navigációs elemek, valamint az egyéb kiemelt, fontos tartalmak gyors elérését szolgáló elemek elhelyezésére. Ha egyetlen szélső hasábot alkalmazunk, akkor mindent ott kell elhelyezni, egymás alatt, ha két kiegészítő hasábot, akkor adott oldalmagasságnál kétszer annyi felület áll rendelkezésünkre. Ezt érdemes mérlegelni az egyik fontos internetes alapszabály tükrében: ami nincs az első képernyőn tehát azon a felületen, amit oldalgörgetés nélkül, azonnal láthatunk az gyakorlatilag nincs is a site on. A látogatók döntő része ugyanis nem felfedezni akar egy honlapot (megnézzük, hogy esetleg lentebb van e még valami érdekes...), hanem információt akar szerezni, a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban. sok honlapon alkalmaznak látványos, úgynevezett flash es megoldásokat. Ez azonban számos ok miatt kerülendő kizárólag akkor alkalmazzuk, ha más grafikai megoldások funkcióvesztéssel járnak. inkább tartalmi, de bizonyos mértékben grafikai kérdés is: a képgalériák, videók alkalmazása. Ezek konkrét használatát a tartalmi specifikációban kell leírni, de a grafikai tervezésnél az egyes oldaltípusokat, az egyes tartalomelemek megjelenését úgy kell megtervezni, hogy tartalmazzák a képek, képgalériák, videók megjelenítési rendjét is. általános megfontolás: a városi honlap vizuális megjelenése feleljen meg a jelenleg érvényes általános (hazai és nemzetközi) web tervezési trendeknek. 7

8 6. a tartalomgondozás, a tartalom felügyeletének, karbantartásának koncepcionális kérdései Alapvető koncepcionális kérdés: milyen formában történik majd az új városi honlap tartalomgondozása, karbantartása? Hiába készül el egy minden szempontból korszerű, színvonalas, kiváló tartalommal bíró városi honlap, ha nincs megoldva annak folyamatos karbantartása, aktualizálása egyszóval: a honlap színvonalas üzemeltetése. Gyakran tapasztalt tévhit, hogy egy honlap üzemeltetése szinte kizárólag technikai informatikai feladat. Valójában a következő feladatok biztonságos, színvonalas ellátását kell garantálni ahhoz, hogy a honlap látogatói hosszú távon is elégedettek legyenek: a honlap technikai felügyelete, üzemeltetése Ez is több akár egymástól függetlenül is végezhető feladatból áll. Ide tartozik az úgynevezett webhosting szolgáltatás magyarul: annak a szervernek a biztosítása, amelyen maga a honlap fizikailag tárolódik, és ahol rendelkezésre állnak az interneten való elérhetőséget biztosító speciális programok. (Pontosabban: nem is annyira magának a szervernek, mint a szerveren futó honlapprogramok és egyéb szoftverek felügyeletéről, az ezzel kapcsolatos tennivalókról van szó ami adott esetben úgynevezett távoli hozzáféréssel a szervertől fizikailag bármilyen távolságból is elvégezhető.) A technikai felügyelet másik fontos eleme magának a site programnak a karbantartása az egyes modulok, vagy akár az alaprendszer újabb verzióinak megjelenésekor a folyamatos frissítések elvégzése, az üzemszerű működés közben kiderülő hibák gyors javítása, illetve a tartalomfejlesztéssel összefüggő olyan kisebb kiegészítések módosítások végrehajtása, amelyek még nem sorolhatók az önálló fejlesztés kategóriájába, de meghaladják a tartalomgondozással foglalkozó adminisztrátorok, szerkesztők felkészültségét. Szerencsés, ha ezeket a feladatokat ugyanaz a személy, szervezet látja el. tartalomgondozás Egy új honlap elkészültét általában a honlap publikálásával azonosítják. Jó esetben ekkor valóban létezik egy színvonalas tartalom a site on ez azonban hozzáértő, folyamatos gondozást igényel. Ha ez elmarad, a mégoly jól megtervezett, elkészített honlap is hamarosan csalódást, rosszabb esetben bosszúságot okoz a látogatónak. A fentebb leírt feladatok elvégzésére alkalmas megoldás a következő: a honlap technikai felügyeletét, üzemeltetését célszerű a Mikom Kft. kereteiben megoldani. A cég képes gondoskodni a webhostingról, és mivel az új honlap fejlesztése is a Mikom kereteiben történik, a webhostingon túli technikai felügyelet, szolgáltatás is biztosítható. Ebben az esetben a komplex technikai kiszolgálás egy nem utolsósorban önkormányzati tulajdonú kézben összpontosul, ami további előnyökkel is járhat. a tartalomgondozást célszerű a polgármesteri hivatalon belül megoldani, megfelelő létszámú, szakmailag felkészült munkatárs bevonásával. A honlap tartalomgondozása megbízhatóan 8

9 elvégezhető egy szerkesztő és két gyakorlott adminisztrátor foglalkoztatásával feltételezve, hogy mindannyian rendelkeznek megfelelő jártassággal az internetes tartalomgondozásban. Ennek a csoportnak (honlapszerkesztőségnek) a városházi kommunikációval foglalkozó szervezeti egységen belül van az optimális helye. A honlapon megjelenő tartalom frissítésére, az új információk megjelenítésére többféle megoldás lehetséges különös tekintettel arra, hogy a tartalom egy része úgynevezett hivatalos tartalom: az önkormányzati, illetve a hivatali működés során keletkező dokumentumokról van szó. Ebből adódik a gyakran alkalmazott módszer: a hivatalos tartalom karbantartása az illetékes szervezeti egység munkatársainak a feladata, míg az összes többi tartalomért a honlapszerkesztők a felelősök. Ez a módszer számos problémát hordoz magában. Érdemes hangsúlyozni: a honlap egésze egy kommunikációs produktum, az azon megjelenő összes tartalom ebben az összefüggésben értelmezhető. Ezért célszerű azt a módszert választani, hogy valamennyi tartalom gondozása, honlapra való feltöltése a honlapszerkesztők dolga viszont az egyes szervezeti egységek feladata, hogy a hozzájuk tartozó területek dokumentumait megfelelő formában a honlapszerkesztőség rendelkezésére bocsássák. Szintén az egyes hivatali szervezeti egységek feladata, hogy a hozzájuk tartozó, rájuk vonatkozó tartalmakat folyamatosan felügyeljék azok aktualitása szempontjából ha bárhol változás történik, egy egy információ elavulttá válik, akkor azt azonnal jelezniük kell a honlapszerkesztőknek a szükségesmódosítások elvégzése érdekében. Ezzel biztosítható a különböző forrásokból származó anyagok, dokumentumok megfelelő nyelvi előkészítése, az egész honlap színvonalas szerkesztői felügyelete. (Hozzátéve újra: feltételezve, hogy a honlapszerkesztők megfelelő szakmai tudással, tapasztalattal rendelkeznek.) 7. Néhány konkrét, koncepcionális szempontból is fontos részletkérdés a./ önkormányzati és hivatali dokumentumok, e önkormányzat A világos tartalomstruktúra kialakításához fontos tisztázni, pontosítani bizonyos fogalmakat annál is inkább, mert a városi honlap egyes tartalmi szekcióinak karbantartása a honlap egészét felügyelő szerkesztői adminisztrátori tennivalókon túl szükségessé teszi a hivatali struktúra különböző pontjain dolgozó emberek gördülékeny együttműködését. Ennek érdekében ki kell dolgozni a Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatát és azt a szokásos hivatali önkormányzati rend szerint jóváhagyni, érvénybe léptetni. Az ezzel kapcsolatos munka elkezdődött, Lengyel Zsolt osztályvezető a felelős azért, hogy a szükséges anyagok május 31 ig elkészüljenek. 9

10 testületi dokumemtumok Ide tartoznak az önkormányzati testületek tevékenységét bemutató dokumentumok jellemzően az előterjesztések, a jegyzőkönyvek és a határozatok. Feladat: meg kell határozni, hogy milyen kört érintsen ez (pl. csak az önkormányzati testület vagy bizottságok is); meg kell határozni, hogy kinek, milyen határidővel feladata a felsorolt dokumentumok megfelelő, előre meghatározott elektronikus formában való szolgáltatása; meg kell határozni, hogy kinek, milyen határidővel feladata a publikálásra előkészített, alkalmas dokumentumok megjelenítése a honlapon (a 6. pontban leírt rendben a publikálás a honlapszerkesztőség dolga, de a határidőket célszerű rögzíteni) Mindezt tartalmaznia kell a Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatának. önkormányzati rendeletek A honlapon elérhetővé kell tenni az önkorányzati rendeleteket alkalmas csoportosításban, kereshetően. Ezzel kapcsolatban a feladatok (értelemszerű változtatásokkal) ugyanazok, mint a testületi dokumentumoknál. A konkrét technikai megvalósításnál célszerű kiindulni abból, hogy létezik (jelenleg is hozzáférhető, de bizonytalan, hogy működik e a folyamatos bővítés aktualizálás) a Belügyminisztérium informatikai rendszerén belül egy önkormányzati rendelettár. Ez elérhető a internetcímen a megjelenő oldalon a Tovább linkre kattintva látható az a keresőpanel, amit a mellékelt kép is mutat. A rendszerben megtalálhatók a miskolci önkormányzat 2009 es, illetve annál korábbi rendeletei, de 2010 es rendeletek nincsenek ott. Fontos, hogy a rendeletek az állampolgárok számára értelmes módon kereshetők legyenek. A központi rendelettárban alkalmazott keresési opciók tökéletesen kielégítik az általános igényeket, ezért célszerű ezt a rendszert alapnak tekinteni. Két megoldás lehetséges: amennyiben ennek a központi rendelettárnak a működése (esetleg átmeneti szünet után) folyamatos, akkor a városi honlapon célszerű ezt a rendelettárat hozzáférhetővé tenni. (Természetesen úgy, hogy amikor erre a felületre lép a látogató, az űrlapon a település mezőben Miskolc szerepeljen de ez technikai részletkérdés.) Az illetékes hivatali munkatársaknak ehhez a központi rendelettárhoz kell előkészíteniük, feldolgozniuk az újabb rendeletet ami vélhetően eleve kötelező hivatali feladat. 10

11 amennyiben ez a központi rendelettár már nem aktualizálódik, 2009 cel lezárult a frissítése, akkor célszerű ugyanebben a feldolgozási kategorizálási rendszerben a városi honlapon belül (esetleg ahhoz kapcsolódó, speciálisan erre a célra fejlesztett alsite on) megoldani egy rendelettár létrehozását. Később is eldönthető kérdés: a központi rendelettártól való függetlenség biztosítása érdekében célszerű e a városi honlap alsite jaként mindenképpen létrehozni ezt az alrendszert. A korábbi (2010 előtti) rendeletek adatbázisba szervezett (a lekérdezésekhez alkalmasan feldolgozott) állományai vélhetően megszerezhetők a Belügyminisztérium informatikai részlegétől, a későbbi rendeletek pedig a hivatali rendben, a Polgármesteri Hivatal Városi Honlap Szabályzatában leírtak szerint feldolgozandók, rögzítendők. városi dokumentumok Ide soroljuk azokat a jellemzően az önkormányzati testület által jóváhagyott, elfogadott dokumentumokat, amelyek általában több évre szólnak, fejlesztési koncepciókat tartalmaznak. Másként fogalmazva: ezek a város jövőjének, hosszabb távú fejlesztésének alapdokumentumai. Ezeket áttekinthető formában, felhasználóbarát szolgáltatásokkal kiegészítve kell hozzáférhetővé tenni. 11

12 A feladatok (értelemszerű változtatásokkal) ugyanazok, mint a testületi dokumentumoknál. e önkormányzat A honlapfejlesztés során az e önkormányzat fogalmán az elektronikus ügyintézést támogató szolgáltatások összességét értjük. Ide tartoznak: elektronikusan elintézhető ügyek elektronikusan elindítható ügyek hagyományos ügyintézéshez szükséges letölthető dokumentumok időpontfoglalás személyes ügyintézéshez elektronikus ügyfélszolgálat (e mail, web es űrlap...) Feladat: pontosan meg kell határozni, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyeket a városi honapba integrálva (értsd: a honlapfejlesztés keretében, saját modulként megvalósítva), illetve melyek azok, amelyeket az adott szolgáltatás saját web es felületére való átlinkeléssel kell elérhetővé tenni. (Megjegyzés: az utóbbi megoldásnak számít az is, ha a városi honlap vizuális környezetében jelenik meg az idegen tartalom iframe technológia alkalmazásával. Erről hogy tudniillik alkalmazzunk e iframe et vagy sem a vizuális tervezés részeként célszerű dönteni.) Ez ügyben Lengyel Zsolt projektvezető egyeztet az illetékes hivatali munkatársakkal, és elkészíti azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek a tartalmi specifikációhoz, illetve később a technikai fejlesztéshez. b./ teljes körű tartalom vagy kedvcsináló tartalom A városi honlap tartalomstruktúrájának meghatározásakor el kell dönteni, hogy az egyes tartalomcsoportok esetében menyire kell teljességre törekedni, illetve mikor elegendő csak részleges tartalmat megjeleníteni. Az esetek jelentős részében a honlap jellegéből, céljából egyértelműen következik a helyes megoldás, azonban van néhány olyan terület, ahol többféle lehetséges módszer közül koncepcionális megfontolások alapján célszerű kiválasztani a követendő módszert. A munkacsoport megbeszélésein három ilyen terület körvonalazódott: a turisztikai tartalom (ide értve a kulturális turizmust is) az üzleti jellegű tartalom (gazdasági potenciál, befektetői információk stb.) a város tulajdonában lévő cégek 12

13 A követendő megoldások: turisztikai tartalom A cél egy önálló városi turisztikai honlap létrehozása, üzemeltetése következésképpen a városi honlapnak ezzel programkínálat, eseménynaptár, turisztikai ajánlatok stb. nem kell foglalkoznia. Ugyanakkor megfelelő (a tartalmi specifikációban részletezendő) formában tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyek bemutatják a város kulturális és turisztikai értékeit, vonzerőit; felsorolják az adott területen működő fontosabb szolgáltató, információs szervezeteket, intézményeket; ismertetik a város image ét meghatározó, azt formáló visszatérő nagyrendezvényeket Ezeket a tartalmakat úgy kell kialakítani, hogy egyrészt önmagukban, a honlapon elérhető formájukban is értelmezhetők, hasznosíthatók legyenek, másrészt a további részletek iránt érdeklődőknek érdemi továbblépési lehetőségeket kínáljon fel például a város később kialakítandó saját turisztikai portáljára. (A tartalmi specifikációnak kell ezt tartalmaznia.) üzleti jellegű tartalom A feladat lényegében azonos a turisztikai tartalomnál leírtakkal azzal a különbséggel, hogy amíg nincs egy saját, kifejezetten az üzleti befektetői szféra igényeit kielégítő külön honlap, addig a városi honlapon is a teljességre törekvő (vagy azt közelítő) információkat kell megjeleníteni. (A turisztikai tartalomnál ezt kezdettől érdemes elkerülni, hiszen abban a tartalomcsoportban jelenleg is léteznek olyan külső honlapok, amelyekkel a részletes információk iránt érdeklődők igényeit ki lehet elégíteni.) Később, ha létrejön egy önálló üzletibefektetői honlap, a városi honlapról bizonyos információk oda átkerülhetnek a tartalom fölösleges ismétlődésének elkerülése érdekében. városi cégek és a városi honlap A városi cégek bemutatása nem célja a városi honlapnak ugyanakkor bizonyos, a városi honlap részeként megjelenő fontos tartalmakban számos lehetőség kínálkozik a városi cégek, illetve a holding célszerű mélységű bemutatására. Mindemellett a városi cégcsoportot egy linkkel elérhetővé kell tenni a városi honlapról és fordítva: valamennyi városi honlap számára célszerű kötelezővé tenni, hogy saját honlapjáról a látogató el tudjon jutni a hivatalos városi honlapra. Erre célszerű kialakítani egy olyan (grafikailag és technikailag) egységes megoldást, amely könnyen beépíthető bármely céges honlap struktúrájába. c./ közösségi felületek, funkciók a városi honlapon Alapvető koncepcionális kérdés: legyen e a városi honlapnak közösségi funkciója illetve, ha ezt a honlap feladatának tekintjük, akkor az milyen módszerekkel, milyen formákban valósuljon meg? 13

14 A lehetőségek, az előnyök és veszélyek mérlegelése után a következő megoldások, állásfoglalások kritályosodtak ki: a városi honlap és városi (internetes) fórum viszonya Bár az internet számos lehetőséget biztosít a közvetlen demokrácia különböző formáinak a megvalósítására, a városi honlapon fórumot működtetni nem célszerű. A spontán reagálások ugyanis több veszélyt rejtenek magukban, mint amennyi haszonnal járhatnak: esetenként az alkalmazott stílus olyan mértékű moderálást tehetne szükségessé, amely a jószándékú hozzászólókat is elbizonytalaníthatná vajon tényleg csak stilisztikai okokból, vagy egyéb megfontolásokból is működik a moderálás? Egy másik veszély: az érdemi viták könnyen csúszhatnak mellékvágányra, a valóban fontos kérdések megvitatása helyett részletkérdések érdektelen taglalásába. Álláspont: ne legyen fórum a honlapon. irányított, szerkesztett vita a honlapon Megfontolandó, hogy legyen e arra alkalmas felület a honlapon, hogy egy egy fontos várospolitikai, városfejlesztési kérdésben irányított, felkért hozzászólókkal zajló vita segítse a döntéselőkészítést, a döntéshozatalt. Azon túl, hogy ez esetenként beépíthető lenne a döntéshozatali mechanizmusba, közösségformáló, közösségteremtő hatással is járhatna a város fontos ügyeibe a hivatalos politikai intézményrendszer tagjain kívül mások is értelmiségiek, független szakértők, civil és szakmai szervezetek stb. beleszólhatnak. Megjegyzés: az irányított, szerkesztett jelző a vita minőségének, színvonalának és nem a tartalmának, mondanivalójának a befolyásolására vonatkozik. Ezt fontos tisztázni, mert ha a városvezetés nem támogatja fontos várospolitikai ügyekben a nyílt véleménycserét, akkor ezt a funkciót nem szabad elindítani, működtetni. Álláspont: a városi honlapon legyen erre lehetőség a megjegyzésben leírt feltétellel. (Részletek kidolgozása a tartalmi specifikáció keretében történik.) szavazás mint a beleszólás egy sajátos formája Az előző bekezdésben tárgyalt lehetőség kiegészítése: egy egy fontos kérdésben szavazásra lehet kérni a város lakóit (pontosabban: a honlap látogatóit). A szavazások kapcsolódhatnak azokhoz a témákhoz, amelyekről szerkesztett vita folyik, de esetenként lehetnek önálló témák is. Kellő átgondoltsággal a városi közvélemény ha nem is reprezentatív, de bizonyos korlátok között jól használható megismerésének lehet ez az eszköze. Álláspont: legyen ilyen funkció a honlapon. észrevételek, javaslatok Célszerű megteremteni annak a lehetőségét, hogy a városi polgár eljuttassa észrevételeit, javaslatait a város vezetőihez vagy a hivatal illetékes munkatársaihoz. Ennek bevált, célszerű formája a vendégkönyv a honlap látogatója egy web es űrlap kitöltésével beküldheti 14

15 észrevételeit. Ezek mások által is olvashatók, a megfelelő válaszokkal együtt. Fontos tudni: egy ilyen funkciót kizárólag akkor célszerű használni, ha megvan az a belső mechanizmus, ami garantálja a beérkezett észrevételek kezelését az esetek többségében az érdemi válasz értelmes határidőn belüli megjelentetését, illetve hosszabb időt igénybe vevő intézkedésnél az annak megtörténéről szóló értesítést. Álláspont: legyen ilyen funkció, a szükséges kezelési (moderálás, válaszadás, követés stb.) feltételek megteremtésével. online fogadóóra Kétféle formája lehet: egy egy városvezető e mail ben kapja meg a kérdéseket, és arra e mailben válaszol. A legjobb, ha ez folyamatosan történik bárki, bármikor fordulhat a városvezetőkhöz. Ezekre az e mail ekre háromféle válasz születhet: érdektelen ügyekben egy udvarias formaválasz (köszönjük észrevételét...); az olyan ügyekben, amelyek valamely szakterülethez tartoznak érdemi formalevél (köszönjük észrevételét, továbbítottuk a megfelelő osztálynak, illetékesnek...); a valóban a városvezetőre tartozó, érdemi ügyekben pedig konkrét, személyre szóló válasz. Fontos tudni: ez a módszer akkor éri el a célját, ha a beérkező levelek megfelelő kezelésének megvannak a személyi feltételei akkor viszont kiváló eszköz lehet ez a városvezetés és a lakosság kapcsolatának erősítésére. Álláspont: legyen ilyen lehetőség a honlapon. egy egy városvezető előre meghirdetett időpontban élőben válaszol az interneten feltett kérdésekre (chat szoba funkció). Ez meglehetősen látványos módszer, ugyanakkor komoly egyeztetést, szervezést, technikai felkészülést igényel, miközben egyáltalán nem biztos, hogy az adott időpontban éppen azok lesznek jelen a chat szobában, akikkel érdemes kommunikálni. Álláspont: ne legyen ilyen. 8. további lépések a munkacsoport által elfogadott honlapkoncepcióról Orosz Gábor, a Mikom Kft. ügyvezetője tájékoztatja a városvezetést. Amennyiben az írásos anyagon túl igényt tartanak szóbeli ismertetésre, annak részleteit tisztázza, a szükséges lépéseket megteszi. Erre tehát a városvezetés jóváhagyásának megszerzésére a munka mielőbbi folytatása érdekében egy héten belül sort kell keríteni. 15

16 a városvezetés által is elfogadott, jóváhagyott honlapkoncepció alapján az esetleges, indokolt, a koncepciót érintő észrevételek, javaslatok,kiegészítések figyelembe vételével elkezdődik a tartalmi specifikáció elkészítése. Ebben a fázisban a munkacsoport megbeszélései a tartalmi specifikáció egyes (írásos) verzióinak megvitatására szorítkoznak az ezeken a megbeszéléseken elhangzottak, az egyes kérdésekről zajló viták eredményeinek figyelembe vételével készül el a következő verzió. Jó esetben két verzió elegendő a végső változathoz, de három feltétlenül. a végleges, elfogadott (munkacsoport, projektvezető, Mikom ügyvezető által elfogadott) tartalmi specifikáció alapján, valamint a párhuzamosan készülő, a városvezetés által is elfogadott grafikai terv birtokában elkezdődhet a technikai fejlesztés május 9. Görömbölyi László 16

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

tartalom: városinfó > városkép Régióközpont link: cikk tartalom: városinfó > városkép > régióközpont Diákváros

tartalom: városinfó > városkép Régióközpont link: cikk tartalom: városinfó > városkép > régióközpont Diákváros Menü < > tartalom MARKETING MENÜ marketing menü vagy másik szóhasználattal: kettes számú főmenü Az előzetes megbeszélések szerint ennek négy főmenüpontja van, amelyek megfogalmazásukban és a hozzárendelt

Részletesebben

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon

A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon Л DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYZETE MAGYARORSZÁGON Kiss Mónika A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon A digitális egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló állami programok (2003-2005) Digitális

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ Előterjesztés a Kormány részére az egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR)

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11

Diplomaterv Portál. Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer. Felhasználói útmutató v11 Elektronikus szakdolgozat és diplomaterv nyilvántartó és archiváló rendszer v11 Tevesz Gábor 2013. február 8. Bevezetés A 2010/11 tanév kezdetétől a Villamosmérnöki és Informatikai Kar a Szakdolgozat készítés

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. V. kötet A közösségi politikai prioritásokra gyakorolt hatások

Részletesebben

NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA

NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA Szakmai észrevételek a munkaanyag társadalmi egyeztetéséhez a magyarországi történelmi keresztény-keresztyén egyházak részéről 2008. április-május folyamán zajlik a társadalmi

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANÁRI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANÁRI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Emelt Szintű etanácsadó Képzés

Emelt Szintű etanácsadó Képzés Emelt Szintű etanácsadó Képzés Kulturális innováció az Észak-magyarországi régióban REKÉP Regionális Kultúra Építő Projekt TÁMOP 3.2.3/08/2 Eszterházy Károly Főiskola Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága 1 / 7 2012.04.13. 12:36 Adatkezelési Szabályzat A Fogyasztó előzetes tájékoztatása a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez)

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) v2.9.24+ ECP Site Administration System Felhasználói kézikönyv (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) AW STUDIO Nyíregyháza, Luther utca 5. 1/5, info@awstudio.hu 1 2 Jelen dokumentáció

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hírlevélgyár.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2006. október 1. 1. BEVEZETÉS...2 2. DEFINÍCIÓK...3 3. ALAPELVEK A HÍRLEVÉLGYÁR.HU ADATKEZELÉSE SORÁN...4 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása

NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása NeoCMS tartalommenedzselő szoftver leírása A NeoSoft Informatika NeoCMS márkanévvel ellátott rendszere könnyen, gyorsan testre szabható tartalommenedzselő rendszer, mely egyedileg átalakítható, és így

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26 -án tartandó ülésére a 7. számú Tájékoztató az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglaltak érvényesülése

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. számú, XXI. századi közoktatás (fejlesztés,

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Használati útmutató 06 40 / 200 446 06-96 / 510 000 Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda 9001 Győr Pf. 1646

Használati útmutató 06 40 / 200 446 06-96 / 510 000 Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda 9001 Győr Pf. 1646 Közoktatási Információs Iroda Közoktatási személyi nyilvántartás - Kézikönyv Használati útmutató A Felhasználói kézikönyv célja, hogy a Közoktatási Törvény és a 20/1997. kormányrendelet által előírt tanuló-

Részletesebben

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER Professzionál Zrt. 20 ÉVE ÚTON AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN A Professzionál Zrt-t 1989-ben alapították a Professzionál Kisszövetkezet jogutódjaként. Az elmúlt két évtizedben

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA

IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA IKT 0-1 AJÁNLOTT KOMPETENCIA LISTA IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - KIEMELT PROJEKT - 2012. Az IKT 0-1 ajánlott kompetencia lista című dokumentum a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései

Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései Szathmáry Zoltán ügyészségi titkár, Budapest IV-XV. Kerületi Ügyészség Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései 1. Problémafelvetés A számítástechnikai bűncselekmények dogmatikája

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében Kovács Zoltán főiskolai docens Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Bevezetés Korunk egyik legdinamikusabban

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 3. 4. A 4.1. A 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 3. 4. A 4.1. A 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Definíciók...2 2.1. személyes adat:...2 2.2. hozzájárulás:...2 2.3. tiltakozás:...3 2.4. adatkezelő:...3 2.5. adatkezelés:...3 2.6. adattovábbítás:...3 2.7. nyilvánosságra

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása:

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: Rendszerterv 1. Funkcionális terv 1.1. Feladat leírása: A feladat egy GPS-képes eszközökön futó alkalmazás, illetve ennek szerver oldali párjának létrehozása. A program a szerveren tárolt adatbázis alapján

Részletesebben

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK

TANFOLYAMI AJÁNLATUNK TANFOLYAMI AJÁNLATUNK Én félek a számítógéptől, inkább hozzá sem nyúlok! Hányszor hallhatjuk ezt a mondatot az örökifjú korú társainktól, pedig nem ördöngösség, bárki megtanulhatja a legalapvetőbb funkciókat.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

11. Tétel. A színválasztásnak több módszere van:

11. Tétel. A színválasztásnak több módszere van: 11. Ön részt vesz egy túlnyomórészt szövegalapú információs portál fejlesztésében. Milyen tipográfiai és ergonómiai szempontokat kell figyelembe vennie a portál arculatának, navigációs rendszerének tervezése

Részletesebben

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor IPR Hírlevél Hírlevél a 27/2011.(IX.14) KIM rendelet (az oktatási esélyegyenlőségi szolgáló támogatásokról) támogatottjainak. Ön a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiadott első IPR Hírlevelet olvassa, mely

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

POLYÁK GÁBOR KÉTHARMADOS JOGALKOTÁSI TÁRGYKÖRÖK A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN

POLYÁK GÁBOR KÉTHARMADOS JOGALKOTÁSI TÁRGYKÖRÖK A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN POLYÁK GÁBOR KÉTHARMADOS JOGALKOTÁSI TÁRGYKÖRÖK A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓZÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Az Alkotmány a hazai médiaszabályozás sajátosságává teszi annak részben kétharmados országgyűlési többséghez

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE INFORMATIKA KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT INFORMATIKA 2015. Célok és feladatok: INFORMATIKA KERETTANTERV 4. OSZTÁLY A digitális írástudás

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR)

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) Dr. PAPP FERENC 2013. május 28. AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉRŐL, KONCEPCIÓJÁRÓL ÁLTALÁBAN A VÁLLALKOZÓI ADMINISZTRATÍV

Részletesebben

Új kötelezettségek személyes adatok megsértése esetére

Új kötelezettségek személyes adatok megsértése esetére Új kötelezettségek személyes adatok megsértése esetére Szerző: Dr. Halász Bálint ügyvéd 2013. szeptember 12. 2013. augusztus 25-én hatályba lépett az Európai Bizottság 611/2013/EU számú rendelete, amely

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

KASZPER Felhasználói dokumentáció

KASZPER Felhasználói dokumentáció KASZPER Felhasználói dokumentáció Felhasználói kézikönyv a TITÁN Térségi Információs Technológiai és Általános Nyilvántartórendszer KASZPER moduljához KASZPER modul felhasználói dokumentáció 1/333 Tartalomjegyzék

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 838/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Dél-dunántúli Digitális Mintarégió (DdDMr) létrehozása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a fejlődést biztosítani hivatott képzéseknek és

a fejlődést biztosítani hivatott képzéseknek és Utókövetés az ÁROP-1.A.2/A 1A2/A pályázati projekthez Rákóczifalva Önkormányzata 1. Bevezető Tartalomjegyzék 2. Elemzés-tanácsadás 3. A képzések hatásai, eredményessége 4. Informatikai megoldások 5. Összegzés

Részletesebben

Az e-közigazgatás irányításának megújítása

Az e-közigazgatás irányításának megújítása Az e-közigazgatás irányításának megújítása 2013 Az e-közigazgatási irányítás megújítása a központi közigazgatásban IMPRESSZUM Szerkesztette és kiadta: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ÁROP-1.2.20-2012-2012-0001

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről Nyilatkozat a személyes adatok védelméről Bevezető A Mouette Design Kft. számára kiemelt fontosságú cél a WEB oldalát látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs

Részletesebben

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19.

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19. Pedagógiai terv A Nemzeti alaptanterven alapuló, egyes műveltségi területek önálló tanulását támogató digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12. évfolyamon tanulók számára TÁMOP

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék

Az agrárgazdálkodás értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 8 1.1 Vezetői összefoglaló... 8 1.2 A tanulmány célja... 9 1.3 A tanulmány háttere: az Ős-Dráva Program rövid bemutatása és alapelvei... 10 1.3.1 A program projektcsoportjai

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

TERÜLETI KÉPVISELŐI NYILVÁNTARTÁSI

TERÜLETI KÉPVISELŐI NYILVÁNTARTÁSI TERÜLETI KÉPVISELŐI NYILVÁNTARTÁSI MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL Bevezetés Területi képviselői hálózatok gyakran az egész országot lefedik, a képviselők ezek egyegy, gyakran távol eső részterületeit viszik,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Díjnet Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 10.

Díjnet Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 10. Díjnet Zrt. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK... 3 2.1. A WWW.DIJNET.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI... 3 2.2. A WWW.DIJNET.HU HONLAP

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések Verziószám: 1.0; Érvényes: 2016. február 01. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 3. Az eladó adatai 4. A megvásárolható termékek köre 5. A vásárlás rendje 6. A rendelés folyamata 7.

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

Andorkó Mária: Apró lépésekkel a TIOP rögös útján - Egy nyertes pályázat története

Andorkó Mária: Apró lépésekkel a TIOP rögös útján - Egy nyertes pályázat története Andorkó Mária: Apró lépésekkel a TIOP rögös útján - Egy nyertes pályázat története A hajdúböszörményi Kertész László Városi Könyvtár vezetőjeként kísérletet teszek arra, hogy könyvtáros kollégáimmal megosszam

Részletesebben

A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, valamint a könyvtári terület

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle...

Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... Mi a Creative Commons? Amit kihoznak belőle... A Creative Commons témáját körbejáró kerek-asztal beszélgetés alapjául szolgáló MIE vitaanyag 2006. október 9-én az it.news.hu internetes honlapon nyilvánosságra

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

9. Entitás modulok. Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek Fejlesztői verzió: 2011. október 6.

9. Entitás modulok. Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek Fejlesztői verzió: 2011. október 6. 9 9. Entitás modulok A szerző véleménye szerint a Drupal legnagyobb erősségei közé tartozik a magas szintű, absztrakt fogalmak mentén történő építkezés. A korábbiakban már megismerkedtünk a tartalmak és

Részletesebben