Használati feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati feltételek"

Átírás

1 Page 1 of 10 Nyomtatási dátum , 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az Amway Online rendszer nem nyilvános részeinek látogatására való jogosultság 6. Az Amway Online webáruház látogatóinak adatai 7. Hozzáférés és biztonság 8. A termékinformáció köre 9. Online rendelésfeladás 10. Védjegyek 11. A jogszabályok értelmében bizalmasnak minősülő információ 12. Linkek egyéb honlapokhoz 13. Linkek egyéb honlapokról 14. Szavatossági és felelősség-kizárási nyilatkozatok 15. Felelősség alóli mentesség 16. Általános használati feltételek és szabályok 17. A szolgáltatás módosítása és szüneteltetése 18. Értesítések 19. Vegyes rendelkezések 20. Az adatok feldolgozása és felhasználása 21. Az Amway Online webáruházat az Amway-jel kötött szerződés alapján látogató felhasználók adatai 22. A felhasználók adatai 23. Adatbiztonság 24. Harmadik személyek adatainak biztonsága 25. Az adatok és információk módosítása 26. Az adatvédelmi eljárások módosítása 27. A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok 28. Kapcsolattartás AZ AMWAY ONLINE RENDSZERÉNEK LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Amway Online webáruházában, amely szolgáltatást az Amway Hungaria Marketing Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Szeréna út 11., Ügyvezető igazgatója: Gárdus Péter, Adószám: , Cégj.: , Telefon: (06-1) , tesz elérhetővé az Ön számára. Az Amway Hungaria Marketing Kft. az Amway üzleti vállalkozói (ABO), Törzsvásárló Plusz tagjai, Törzsvásárlói, valamint ügyfeleik részére hozta létre ezt a szolgáltatást. Az Amway Online látogatása és használata, továbbá az itt elérhető információ, anyagok, termékek és szolgáltatások tekintetében a vonatkozó törvények és más jogszabályok, valamint a jelen Használati feltételek irányadók. Amway Online rendszerünk használatával Ön elfogadja, hogy aláveti magát az alábbi Használati feltételeknek. Kérjük, olvassa el gondosan a Használati feltételeket. Amennyiben nem fogadja el az Amway Online webáruházának látogatására vonatkozó Használati feltételeket, nem áll jogában igénybe venni szolgáltatásunkat. 1. Fogalmak Szerződés: az Amway Hungaria Marketing Kft. és egy üzleti vállalkozó (ABO), törzsvásárló Plusz tag, illetőleg törzsvásárló között létrejött megállapodás, valamennyi mellékletével együtt. Amway: az Amway Hungaria Marketing Kft. Az Amway-ről további információ olvasható a internetes címen. Az Amway társvállalatai: a jelen Használati feltételek vonatkozásában ellenkező értelmű rendelkezés hiányában az Amway Hungaria Marketing Kft., az Alticor Inc. vagy más Amway vállalatok anyavállalatai, társvállalatai, leányvállalatai, részlegei, fiókirodái együttesen illetőleg azok bármelyike. Az Amway üzleti vállalkozója (ABO): olyan természetes vagy jogi személy, amely üzleti vállalkozási szerződést kötött az Amway-jel, amelynek alapján egyebek között jogában áll viszonteladóként forgalmazni az Amway és az Amway Online webáruház által szolgáltatásként kínált termékeket.

2 Page 2 of 10 Törzsvásárló Plusz : olyan személy, aki Törzsvásárló Plusz megállapodást kötött az Amway-jel. A Törzsvásárló Plusz fokozatú tagnak nem áll jogában viszonteladóként forgalmazni az Amway és az Amway Online webáruház által kínált termékeket. Törzsvásárló: olyan személy, aki törzsvásárlói megállapodást kötött az Amway-jel. A törzsvásárlónak nem áll jogában viszonteladóként forgalmazni az Amway és az Amway Online webáruház által kínált termékeket. Kereskedelmi partner: olyan harmadik személynek minősülő, áruk értékesítésével illetőleg szolgáltatások nyújtásával foglalkozó partner, amely szerződéses megállapodást kötött az Amway-jel áruknak és szolgáltatásoknak az Amway honlapjain történő bemutatására. Használati feltételek: az Amway Online webáruház használatára az alábbiakban meghatározott Használati feltételek vonatkoznak, amelyeket kötelező betartani a honlap használata során, és amelyek időről időre módosíthatók. A mi személyes névmás, ragos alakjait is ideértve, az Amway-re, az Amway társvállalataira illetőleg az Amway-jel kapcsolatban álló harmadik személyekre egyaránt vonatkoznak. Az Amway Online rendszer (a továbbiakban úgyszintén: honlap, honlapok, az Amway honlapja illetőleg az Amway honlapjai): a internetes címen vagy más címeken elérhető és az Amway által kínált illetőleg aktivált internetes kereskedelmi szolgáltatások. Az Ön személyes névmás, ragos alakjait is ideértve, valamint az olyan kifejezések, mint a felhasználó, felhasználók, a honlap látogatója, látogatói stb. az Amway e-kereskedelmi honlapját látogató valamennyi személyre egyaránt vonatkoznak. 2. A Használati feltételek elfogadása Függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen aláírta-e a jelen Használati feltételek elfogadására vonatkozó dokumentumot vagy beküldte-e az Amway Online rendszerének látogatására vonatkozó regisztrációs lapot, az Amway Online rendszerének felkeresése és annak, illetőleg az ott elérhető szolgáltatások és funkciók használata a jelen Használati feltételek és azok mindenkori módosításai elfogadásának tekintendők. Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feltételek ilyen módon történő elfogadása ugyanolyan joghatással bír, mintha ténylegesen aláírta volna a jelen Használati feltételek elfogadására vonatkozó dokumentumot. Az Amway Online webáruházának látogatására vonatkozó regisztrációs lap aláírásával Ön kifejezi azon szándékát, hogy szerződést kíván kötni az Amway-jel az Amway Online rendszerének látogatására és használatára vonatkozóan, és elfogadja a honlapokra illetőleg az ott kínált termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan a jelen Használati feltételekben foglalt kikötéseket. Az Ön regisztrációs lapjának az Amway által történő elfogadása és jóváhagyása amelynek igazolásaképpen az Amway feljogosítja Önt az Amway Online rendszerének látogatására és használatára akként tekintendő, hogy Ön szerződést kötött az Amway-jel az Amway Online webáruházának látogatására és használatára vonatkozóan. Amennyiben Ön online írja alá az Amway Online rendszerének látogatására vonatkozó regisztrációs lapot és fogadja el az abban foglalt feltételeket akár úgy, hogy az egérrel rákattint a megfelelő ikonra, akár pedig e- mail formájában nyilvánítva ki azon szándékát, hogy csatlakozzék az Amway Online rendszeréhez, ez ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mintha saját kezűleg írta volna alá a regisztrációs lapot, egyúttal elfogadva a jelen Használati feltételeket. A fentiekre való tekintet nélkül, az Amway fenntartja magának a jogot arra, hogy nem fogadja el az Ön által az Amway Online rendszerének látogatására vonatkozóan beküldött regisztrációs lapot, amely esetben Önnek nem áll jogában látogatni és használni az Amway Online rendszerét. Ezen tény elfogadása csak indokolt esetben tagadható meg. A jelen Használati feltételek hatályon kívül helyezik az Amway Online rendszerének használatára vonatkozó valamennyi korábbi feltételt, megállapodást és szavatossági nyilatkozatot, hacsak a Használati feltételek másként nem rendelkeznek. Az Amway fenntartja magának a jogot arra, hogy időről időre egyoldalúan módosítsa a Használati feltételeket. Ilyen egyoldalú módosításokra bármely formában sor kerülhet, ideértve egyebek között az írásban, elektronikus értesítés (pl. ) útján, egérrel történő rákattintással adott jóváhagyással vagy az Amway kizárólagos döntése szerint bármely egyéb módon történő módosításokat. Nem vagyunk kötelesek minden egyes felhasználót személyesen értesíteni a Használati feltételek módosításáról. Mindazonáltal, a Használati feltételek módosításáról szóló hirdetményt jól látható és könnyen elérhető formában közzé tesszük az Amway Online webáruházában, és azzal, hogy Ön észreveszi és elolvassa a hirdetményt, hozzájárul ahhoz, hogy megnyissa és/vagy letöltse a módosított Használati feltételeket, megismerje az azokban bekövetkezett változásokat, továbbá elfogadja, illetőleg kötelezi magát arra, hogy a továbbiakban az ilyen formában módosított Használati feltételekkel összhangban jár el. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított Használati feltételeket, köteles arról értesíteni az Amway Online rendszergazdáját, felmondani az Amway Online webáruházhoz fűződő tagsági viszonyát, és haladéktalanul beszüntetni az Amway Online webáruház látogatását. Egyes esetekben szükség lehet arra, hogy aktív formában is közölje a módosított Használati feltételek elfogadását azáltal, hogy számítógépének egerével rákattint az elfogadást jelző ikonra vagy gombra. Ha a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a Használati feltételek közzétételre kerülnek az Amway e- kereskedelmi honlapján olyan formában, hogy a felhasználók elmenthessék, és a számukra alkalmas időpontban megnyithassák azokat, amikor csak felkeresik ezt a honlapot. Az Amway Online webáruház

3 Page 3 of 10 valamennyi látogatója számára kötelező a Használati feltételek elolvasása. Amennyiben Ön nem ért egyet a Használati feltételekkel, nem látogathatja az Amway Online webáruházát. TILOS LÁTOGATNI AZ AMWAY ONLINE WEBÁRUHÁZÁT(VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉT) ÉS FELHASZNÁLNI AZ AMWAY ONLINE WEBÁRUHÁZA (VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZE) ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓT, ANYAGOKAT, ESZKÖZÖKET, TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT, AMENNYIBEN A HONLAP LÁTOGATÁSA ÉS HASZNÁLATA AZ IRÁNYADÓ JOG RENDELKEZÉSEIBE ÜTKÖZIK. Az Amway vagy az Amway társvállalatai olyan egyéb e-kereskedelmi szolgáltatásokat, honlapokat, információt, eszközöket, termékeket és/vagy szolgáltatásokat is ajánlhatnak, amelyekre más feltételek vonatkoznak, és előfordulhat, hogy ezek a feltételek nem érhetők el az Amway e-kereskedelmi honlapján keresztül. A felek kikötik, hogy a jelszavával azonosított felhasználó "rákattintás" útján tett nyilatkozatai maradandó eszközzel tett, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy, mintha írásban közölték volna azokat. Jogvita vagy bírósági eljárás esetén az Amway e-kereskedelmi honlapja útján keletkezett dokumentumok írásbeli bizonyítéknak tekintendők. 3. Reklamáció Az Amway Online webáruházával kapcsolatos reklamációkat ajánlott levél útján kell eljuttatni az Amway-hez az alábbi címre: Amway Hungaria Marketing Kft., 1025 Budapest, Szeréna út 11., fax: (06-1) , vagy Ahhoz, hogy a reklamáció feldolgozásra kerüljön, tartalmaznia kell a reklamáló személy vezeték- és utónevét, címét és címét, valamint a reklamáció alapjául szolgáló esemény részletes ismertetését. Az Amway az előzőkben ismertetett fenntartásokkal a reklamáció Amway-hez való kézbesítésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül köteles feldolgozni a reklamációt. 4. Az Amway Online webáruház látogatói Az Amway Online webáruháza, mint üzleti és kereskedelmi szolgáltatási honlap 18. évüket betöltött személyek számára készült. Az Amway Online webáruházat az Amway és az Amway társvállalatai üzemeltetik az Amway, valamint az Amway és társvállalatai engedélyezett üzleti vállalkozói (ABO), törzsvásárló Plusz tagjai és törzsvásárló tagjai számára a Használati feltételek szerint igénybe vehető szolgáltatásként. Az irányadó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az Amway nem vállal felelősséget az Amway Online webáruháza és az abban foglaltak olyan országokban/körzetekben/régiókban történő használatának következményeiért, ahol a magyar jogtól eltérő jogszabályok irányadók. Egyes Magyarországon kívüli területeken törvény tilthatja az Amway Online webáruházának látogatását, illetőleg az abban foglalt eszközök, termékek, szolgáltatások és információ használatát. Amennyiben Ön az irányadó jogot megsértve látogatja az Amway Online webáruházat és használja az abban foglalt eszközöket, termékeket, szolgáltatásokat és információt, azt kizárólag saját felelősségére teszi. 5. Az Amway Online webáruházának nem nyilvános részeinek látogatására való jogosultság Kizárólag az Amway által kifejezetten feljogosított üzleti vállalkozók (ABO), törzsvásárló Plusz tagok és törzsvásárló tagok és az Amway egyéb hasonló független szerződéses partnerei, továbbá az Amway vagy az Amway társvállalatai által feljogosított társvállalatok látogathatják az Amway Online webáruházának nem nyilvános részeit és használhatják az azokban foglalt információt, eszközöket, termékeket és/vagy szolgáltatásokat. 6. Az Amway Online webáruház látogatóinak adatai Az Amway Online webáruházának minden egyes látogatója köteles valós, naprakész és hiánytalan információt (adatokat) közölni az Amway-jel illetőleg az Amway társvállalataival. Az Ön által azzal a céllal megadott személyes adatokat, hogy használhassa az Amway Online webáruházát és annak nem nyilvános részeit, valamint az Amway Online webáruházában foglalt anyagokat, információt, eszközöket, termékeket és/vagy szolgáltatásokat, az Az adatok feldolgozása és felhasználása című későbbi szakaszban ismertetett különleges eljárások védik.

4 Page 4 of Hozzáférés és biztonság Az Amway Online webáruházának nem nyilvános részei és azok tartalma csak olyan engedéllyel rendelkező személyek számára hozzáférhető, akik megadják jelszavukat és elfogadják a Használati feltételeket. Az Amway Online webáruháza látogatásának, a jelszó használatának, valamint az Amway Online webáruház útján biztosított információ, anyagok, eszközök, termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételének joga nem ruházható át más személyre, amely kikötést az Amway Online webáruházának minden egyes látogatója köteles elfogadni. Az Amway Online webáruház látogatója kötelezi magát arra, hogy nem adja meg másnak a jelszavát, és gondoskodik arról, hogy a jelszava titkos maradjon. Az Amway Online webáruház látogatója köteles haladéktalanul értesíteni az Amway-t vagy az Amway társvállalatait az Amway Online webáruházába való belépést biztosító jelszavának jogosulatlan használatáról, továbbá a honlapra vonatkozó biztonsági rendszabályok tudomására jutott valamennyi egyéb megszegéséről. Sem az Amway, sem az Amway társvállalatai nem felelnek az Ön jelszavának bizalmas kezelésével kapcsolatos mulasztásából eredő károkért vagy veszteségekért. Az Amway Online webáruház látogatója kötelezi magát arra, hogy nem zavarja meg az Amway Online webáruházának üzemeltetési rendszerét és betartja az Amway Online webáruházának látogatóira vonatkozó valamennyi követelményt és eljárást. Az Amway Online webáruháza igyekszik valamennyi elvárható, szükséges és műszakilag elérhető eszközt felhasználni az adatok védelme érdekében. 8. A termék-információ köre A termékekre vonatkozó valamennyi kijelentés összhangban áll a vonatkozó joghatóság szerint irányadó jogszabályokkal. A felhasználók kötelezik magukat arra, hogy nem használnak tiltott kijelentéseket és összehasonlításokat a termékekre vonatkozóan. Az irányadó jogszabályokkal összhangban, az Amway Online webáruházának kivitelezése, tartalma, az egyes elemek kiválasztása és elrendezése, a honlap szerkezete, grafikai megjelenítése, elrendezése, a linkek, a konverzió és a honlappal kapcsolatos egyéb elemek szerzői jogi oltalom, védjegyjog és egyéb szellemi tulajdonjogok oltalmi körébe tartoznak. A szellemi alkotásokhoz fűződő minden jog fenntartva. Az ilyen elemeknek az Amway Online webáruházán való elhelyezése nem jelenti az adott elemhez fűződő bármely jogról való lemondást. A felhasználó nem szerez jogot az Amway Online webáruházán látható egyetlen ilyen elemre vonatkozóan sem. Egyetlen ilyen elem sem használható, másolható le, sokszorosítható, terjeszthető, tölthető le, módosítható vagy tehető közzé semmilyen formában illetőleg módon, ideértve egyebek között az elektronikus, mechanikus, fénymásolási, hangfelvételi, képrögzítési vagy egyéb eljárásokat, az Amway előzetes írásbeli engedélye nélkül. 9. Online rendelésfeladás Az Amway Online webáruháza lehetővé teszi az Amway és a kereskedelmi partnerek termékeinek online megrendelését. Az Amway által biztosított vásárlói megelégedettségi garancia csak és kizárólag az AMWAYTM termékekre vonatkozik. A kereskedelmi partnerek termékeire az adott kereskedelmi partner által az adott termékre vonatkozóan esetlegesen biztosított visszavásárlási, szavatossági és garanciális feltételek vonatkoznak. Az irányadó jogszabályi rendelkezésektől függően, az Amway nem vállal szavatosságot vagy garanciát a kereskedelmi partnereinek termékeire. Az Amway nem felelős a kereskedelmi partnerek Amway e-kereskedelmi honlapján elérhető termékeinek biztonságosságára, teljesítményére vagy egyéb tulajdonságaira vonatkozó állításokért, és a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kifejezetten kizár minden felelősséget e termékekkel kapcsolatosan. A kereskedelmi partnerek maguk felelősek a termékeik biztonságosságára, teljesítményére vagy egyéb tulajdonságaira vonatkozó állításokért. Az Amway hasonlóképpen nem garantálja a kereskedelmi partnerektől megrendelt termékek szállítását illetőleg a megrendelések teljesítését. A kereskedelmi partnerek termékeire feladott rendelések a vevő és az adott kereskedelmi partner között létrejött kétoldalú jogügyletnek minősülnek. Az üzleti vállalkozóknak (ABO), törzsvásárló Plusz tagoknak és törzsvásárló tagoknak jogukban áll az Amway Online webáruházának megfelelő termék-adatbázisában tallózva online rendelést feladni az Amway vagy kereskedelmi partnereinek termékeire. A megfelelő ikonra kattintva virtuális bevásárlókosarukba helyezhetik a rendelkezésre álló termékeket. A kívánt termékek összegyűjtését követően az üzleti vállalkozó (ABO), a törzsvásárló Plusz tag és a törzsvásárló tag ismételten áttekintheti és szükség esetén helyesbítheti, vagy módosíthatja megrendelését. Ezt követően feladhatják rendelésüket az egér billentyűjével a képernyőn látható MEGRENDELEM, ELFOGADOM, ELKÜLDÖM vagy más hasonló ikonra kattintva, vagy t küldve a megfelelő címre. A jelen szakasz második bekezdésében foglaltak szerint a megfelelő ikonra kattintva illetőleg a fenti elküldésével az Ön által feladott rendelés véglegesnek és visszavonhatatlannak minősül, és a megrendelt termékre vonatkozóan az Amway-jel illetőleg a megfelelő kereskedelmi partnerrel kötött adásvételi szerződés létrejöttét eredményezi. Az esetleges kétségek kizárása érdekében akkor minősül létrejöttnek az Ön és az Amway illetőleg a megfelelő kereskedelmi partner között a megrendelt termékekre vonatkozóan kötött adásvételi szerződés,

5 Page 5 of 10 amikor a jelen szakasz második bekezdésében foglaltak szerint az egér billentyűjével a megfelelő ikonra kattintva illetőleg a fenti elküldésével feladott megrendelés beérkezik az Amway-hez illetőleg a megfelelő kereskedelmi partnerhez. A jelen Használati feltételek elfogadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy egyik fél se legyen köteles visszaigazolni a másik számára az Amway Online webáruháza útján közölt ajánlatok és megrendelések kézhezvételét illetőleg az ajánlatok elfogadását. Miután a szerződés létrejött, az Amway legalább egy évig megőrzi annak egy példányát. Ezen időszak során Önnek módjában áll megtekinteni a szerződést és kinyomtatni annak egy példányát. A szerződés magyar nyelven készül, és a szerződésekre a magyar jog az irányadó. A rendelések feladására és teljesítésére vonatkozó további feltételeket az Amway Online webáruházának az adott termékre vonatkozó rendelésfeladással kapcsolatos szakaszai tartalmazzák. Lásd még a jelen Használati feltételek Szavatossági és felelősség-kizárási nyilatkozatok című, 14. szakaszát. A kereskedelmi partnerek további információval szolgálhatnak termékeikről. 10. Védjegyek Az Amway Online webáruház logója, továbbá az Amway Online webáruházában megjelenő valamennyi terméknév, fejléc, grafika, ikon, védjegy, szolgáltatási védjegy és logo (a továbbiakban: árujelzők ) ellenkező értelmű megállapodás hiányában az Alticor Inc., Ada, Michigan, USA, illetőleg az Amway és társvállalatai javára bejegyezett árujelzők. Az Amway Online webáruházában bármely formában megjelenő vagy bemutatott valamennyi egyéb védjegy, terméknév, cégnév, logo és szolgáltatási védjegy a jogosultak tulajdonát képezik. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy semmilyen formában nem használja az árujelzőket az Amway illetőleg az adott árujelző egyéb jogosultjának előzetes írásbeli engedélye nélkül. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy nem használja a védjegyeket, termékneveket, cégneveket és logókat a jogosultak előzetes írásbeli engedélye nélkül. 11. A jogszabályok értelmében bizalmasnak minősülő információ A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Amway Online webáruháza és az azzal kapcsolatosan használt számítógépes programok olyan bizalmas információkat, vagy kizárólagos jogi oltalom alá eső információkat tartalmaznak, amelyek a szellemi tulajdon oltalmáról szóló, irányadó jogszabályok hatálya alá esnek, a szerzői jogi és egyéb törvényeket egyaránt ideértve. A felhasználó egyetért azzal is, hogy a harmadik személyek Amway Online webáruházban elérhető illetőleg ott említett anyagai, termékei, eszközei, szolgáltatásai és információi az említett harmadik személyek tulajdonát képezik és jogszabályi oltalom alatt állnak. Tilos az Amway Online webáruháza útján biztosított anyagok, információk, termékek vagy szolgáltatások alapján létrehozott alkotások mindennemű módosítása, bérbe adása vagy eladása, kivéve, ha a jogosult előzetes írásbeli engedélyt ad arra a felhasználónak. 12. Linkek egyéb honlapokhoz Az Amway Online webáruháza linkeket tartalmazhat más honlapokhoz. Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, a hirdetések közzététele vagy a más honlapokhoz és/vagy webshopokhoz való kapcsolódást biztosító linkek nem jelentik azt, hogy az Amway bármikor és bármely módon felelősséget vállalna a kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért illetőleg annak helyességéért, az ott közölt véleményekért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, továbbá az azok útján elérhető termékekért illetőleg szolgáltatásokért. Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, az Amway Online webáruházának látogatója a saját felelősségére keresi fel és használja a kapcsolt honlapokat. Az Amway és azok a vállalatok, amelyek linkjei szerepelnek az Amway Online webáruházában, független szerződéses partnernek minősülnek. Egyik félnek sem áll jogában bármely módon fellépni, illetőleg bármely kijelentést vagy kötelezettség-vállalást tenni a másik fél nevében. A szerződő felek csak és kizárólag a saját illetékességi körükbe tartozó kötelezettség-vállalásokért, megrendelésekért, számlázásért, kifizetésekért és ügyfélszolgálati tevékenységéért felelősek. 13. Linkek egyéb honlapokról Tilos az Amway előzetes írásbeli engedélye nélkül linket létrehozni az Amway Online webáruházához. 14. Szavatossági és felelősség-kizárási nyilatkozatok Az irányadó jogszabályi rendelkezésektől függően, sem az Amway, sem az Amway társvállalatai nem szavatolják, hogy az Amway Online webáruháza megfelel a felhasználók igényeinek, vagy hogy az Amway Online webáruháza illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások zavartalanok, időszerűek, pontosak, megfelelők, hiánytalanok, biztonságosak, továbbá

6 Page 6 of 10 programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. Az Amway és társvállalatai az irányadó jog által megengedett legteljesebb mértékig kizárják mindennemű felelősségüket az Amway Online webáruháza látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért (amelykért a felhasználó kizárólagos felelősséget vállal), ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését vagy számítógépes vírusok elfogását. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja e felelősség-korlátozást arra való tekintettel, hogy a honlap felkeresése és használata díjmentes. Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, az Amway és társvállalatai, valamint az Amway vezetése, alkalmazottai, részvényesei, tulajdonosai és képviselői nem vállalnak felelősséget semmilyen természetes vagy jogi személlyel szemben az Amway Online webáruháza vagy a kapcsolt honlapok révén elérhető információk, termékek, anyagok és/vagy szolgáltatások használatából vagy használhatatlanságából eredő közvetlen, közvetett, következményes vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között az elmaradt hasznot, az üzletmenet megzavarását, az adatvesztést, a számítógépes programok megsemmisülését és más károkat, még akkor is, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket a kár illetőleg a veszteség veszélyére. Az Amway Online webáruháza látogatói elfogadják, hogy a fenti kikötésben foglalt felmentés nemcsak az Amway-re, hanem annak társvállalataira és azok társult vállalataira, részvényeseire, tulajdonosaira, igazgatóira, alkalmazottaira és más képviselőire egyaránt érvényes. A kártérítési felelősségnek - az irányadó jogszabályi rendelkezésektől függő -fentiek szerinti kizárása a köztünk és Ön között létrejött megállapodás alapvető elemét képezi. E honlap és az itt szereplő információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások nem biztosíthatók ilyen tartalmú korlátozó rendelkezések nélkül. Az Amway Online webáruházánaklátogatója által tőlünk vagy más személytől az Amway Online webáruházának látogatására és használatára, illetőleg az ott szereplő információk, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások elérésére és használatára vonatkozóan kapott szóbeli vagy írásbeli információ vagy tájékoztatás nem tekinthető a Használati feltételeken kívül közölt szavatossági vagy egyéb nyilatkozatnak. Az Amway fenntartja a jogot az Amway Online webáruházában közölt téves vagy pontatlan információk helyesbítésére és az irányadó jogszabályokra is figyelemmel nem vállal felelősséget a ténylegesen vagy állítólag az ilyen hibákból eredő veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem az Amway súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelességmulasztásának eredménye. Az Amway Online webáruházában közölt információk tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható. Az árak és az információk elérhetősége úgyszintén előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Az árak vagy egyéb információk módosítása nem érinti a jelen Használati feltételek 8. szakasza értelmében már megkötött adásvételi szerződéseket. Mindazonáltal, a jelen szakasz negyedik és ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések egyike sem értelmezhető úgy, hogy az sértse a felhasználók irányadó jogszabályok által esetlegesen előírt törvényes jogait és érdekeit. Az olyan jogellenes vagy egyébként tiltott anyagok elhelyezése vagy eljuttatása az Amway e-kereskedelmi honlapjára, amelyek egyebek között fenyegetéseket, gyűlöletbeszédet vagy obszcén, pornográf illetőleg más módon megbotránkoztató anyagokat tartalmaznak, büntetőeljárás kezdeményezését és/vagy a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását vonja maga után. Az Amway fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felfüggessze, letiltsa, vagy megszüntesse a jelen megállapodást és a felhasználó hozzáférését az Amway Online webáruházhoz, amennyiben a felhasználó megsérti a jelen Használati feltételeket. Az üzleti vállalkozók (ABO) tekintetében az Amway Online webáruházának elsődleges célja a megvásárolt áruk kereskedelmi forgalomban történő viszonteladása. A jelen Használati feltételek elfogadásával Ön hozzájárulását adja az Amway Online webáruházában közölt hirdetések megtekintéséhez. 15. Felelősség alóli mentesség Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, az Amway Online webáruházának látogatója kijelenti, hogy Amway, az Amway társvállalatai és azok társult vállalatai, igazgatói és alkalmazottai semmiképpen, így anyagilag sem felelősek az Amway Online webáruháza látogatójának a Használati feltételek és/vagy az irányadó jogszabályok megsértését jelentő magatartásáért. 16. Általános használati feltételek és szabályok Az irányadó jogszabályoknak és a jelen Használati feltételekben ismertetett eljárásoknak megfelelően, az Amway-nek jogában áll meghatározni az Amway Online webáruházának látogatására és az Amway Online webáruházának látogatója számára elérhető információk, anyagok, eszközök, termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó feltételeket és szabályokat. Az Amway Online webáruházának látogatója magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket és szabályokat.

7 Page 7 of A szolgáltatás módosítása és szüneteltetése Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, az Amway fenntartja a jogot, hogy bármikor, minden előzetes értesítés nélkül, akár ideiglenes, akár pedig állandó hatállyal módosítsa, átszerkessze, felfüggessze, vagy törölje az Amway Online webáruházában szereplő információkat, anyagokat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat. A felhasználó elfogadja, hogy sem az Amway, sem az Amway társvállalatai nem felelősek a felhasználóval vagy harmadik személyekkel szemben az ilyen jellegű változtatás, módosítás, átszerkesztés vagy törlés következményeiért. 18. Értesítések Az Amway Online webáruházának látogatója hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Amway esetleges értesítéseket illetőleg tájékoztatásokat küldjön számára az Amway Online webáruházára vonatkozóan. 19. Vegyes rendelkezések A jelen Használati feltételek Magyarországon alkalmazandók. A jelen Használati feltételekre a magyar jog irányadó. Az Ön és az Amway között az Amway Online webáruházának Ön által történő látogatásával, használatával, illetőleg az ahhoz kapcsolódó szerződések megkötésével vagy az Ön és az Amway között az Amway Online webáruházából eredően vagy azzal összefüggésben létrejött bármely egyéb jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jogvitában magyarországi székhelyű, hatáskörrel és illetékessel rendelkező bíróság jár el. Az Amway Online webáruházának látogatója kötelezi magát arra, hogy betart valamennyi irányadó magyar jogszabályt és más rendelkezést, még akkor is, ha nem Magyarországról keresi is fel az Amway Online webáruházát. Hacsak a jelen Használati feltételek hatályon kívül nem helyezik, illetőleg eltérő rendelkezéssel nem váltják fel azokat, az Ön és az Amway közötti jogviszonyt szabályozó valamennyi hatályos megállapodás, egyezség és egyéb általános szerződési feltétel egyaránt vonatkozik az Amway Online webáruházára. A Használati feltételek nyelvezete és megfogalmazása nem értelmezhető úgy, hogy az bármely fél ellen irányuló legyen. Amennyiben az irányadó jog szerint a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelennek minősül, az nem érinti a szöveg egyéb részeit, amelyek változatlanul érvényesek és végrehajthatók. A jelen Használati feltételekben foglalt bármely óvintézkedés vagy rendelkezés végrehajtásának elmulasztása nem jelenti az adott rendelkezés alóli felmentést, illetőleg annak végrehajtásáról való lemondást. Az Amway Online webáruházának látogatója hozzájárul ahhoz, hogy az Amway Online webáruházának, illetőleg az Amway Online webáruháza révén elérhető információ, anyagok, termékek és/vagy szolgáltatások használata függővé tehető a felhasználó és az Amway vagy annak társvállalatai között létrejött megállapodásokból eredő olyan különleges vagy további kötelezettségektől, amelyek arra kötelezik a felhasználót, hogy az Amway-jel kapcsolatos üzletmenetét az üzleti vállalkozókra (ABO), törzsvásárló Plusz tagokra és törzsvásárló tagokra vonatkozó Amway Magatartási és etikai kódexe és az irányadó magyar jogszabályok,, valamint a szokásos kereskedelmi gyakorlat szabályai szerint megengedett egyéb hasonló önszabályozási rendszerek által előírtakkal összhangban vezesse. 20. Az adatok feldolgozása és felhasználása Az Amway elismeri a bizalmas adatkezeléshez és az adatok védelméhez fűződő jogot, különös tekintettel a személyes adatokra. Az Amway tudomásul veszi és elfogadja a személyes adatok Interneten történő átvitelével kapcsolatos ellenvetéseket és aggodalmakat, és arra törekszik, hogy valamennyi elvárható, szükséges és műszakilag elérhető eszköz felhasználásával óvja az Amway Online webáruházba átvitt és ott szereplő adatokat, annak érdekében, hogy az adatbiztonság megfeleljen az irányadó jogszabályoknak. Az összegyűjtött adatok, a személyes adatokat is ideértve, feldolgozására azzal a céllal kerül sor, hogy az évi LXIII törvénnyel, az egyéb irányadó jogszabályokkal és azok valamennyi módosításával (a továbbiakban: jogszabályok) összhangban lehetővé tegye az Amway és a harmadik személynek minősülő vállalatok által az Amway Online webáruházban kínált áruk és szolgáltatások adásvételét. Az Amway tájékoztatást ad arról, hogy a felhasználót különféle jogok illetik meg a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, többször módosított, évi LXIII törvény értelmében, továbbá, a felhasználó egyéb olyan jogokkal is élhet, mint az Amway által feldolgozott személyes adatainak ellenőrzése és helyesbítése. A felhasználónak jogában áll kifogást emelni a közvetlen marketing céljából feldolgozott személyes adatainak levelezésben való felhasználása és más vállalatok számára történő kiadása ellen. Ilyen ellenvetés esetén azonban az Amway nem garantálhatja, hogy biztosítani tudja a felhasználó részére az Amway Online

8 Page 8 of 10 webáruházában ismertetett valamennyi szolgáltatás szerződéses feltételek szerinti igénybevételét, valamint az Amway Online webáruháza valamennyi részének elérhetőségét és megfelelő használatát.. Az adatközlés önkéntes; a nélkülözhetetlen adatszolgáltatás megtagadása azonban lehetetlenné teszi az Amway Online webáruházának látogatását és használatát. A jelen Használati feltételek elfogadásával Ön egyúttal hozzájárulását adja az alábbiakhoz: (1) az Amway-nek és az Amway Online webáruházának mind a jelenben, mind a jövőben jogában áll működése valamennyi területén marketing célokból, az elektronikus reklámok küldését is ideértve, feldolgozni az Ön adatait, köztük a személyes adatokat is, az irányadó jogszabályokkal összhangban; (2) az Ön Amway által feldolgozható személyes adatainak köre az Ön által az Amway-nek megadott adatokra korlátozódik; (3) Az Ön személyes adatai szolgáltatásként végzett feldolgozás céljából átvihetők külföldi számítógépes rendszerekbe, az Amway fiókirodáit, társvállalatait vagy Magyarországon kívüli székhelyű anyavállalatát, továbbá olyan országokat is ideértve, ahol nem biztosított a személyes adatok olyan megfelelő szintű védelme, mint Magyarországon; (4) Az Ön személyes adatai közölhetők az Amway-jel együttműködésben álló magyarországi vállalatokkal, kizárólag az Amway, illetőleg az Amway-jel együttműködő egyéb vállalatok marketing céljainak érdekében; és (5) Az Ön hozzájárulása a fentiekhez mindaddig érvényes, amíg jogában áll látogatni az Amway e- kereskedelmi honlapját, illetőleg a hozzájárulás érvényessége a jogszabályok által előírt egyéb időtartamig fennáll. Valamennyi adat feldolgozására kifejezetten és kizárólag az irányadó jogszabályokkal összhangban kerül sor. 21. Az Amway Online webáruházát az Amway-jel kötött szerződés alapján látogató felhasználók adatai Az Amway Online webáruháza használatának lehetővé tétele érdekében az Amway az alábbi nélkülözhetetlen adatokat továbbítja az Amway Online webáruházához: (1) Amway-szerződésszám, (2) az Amway-szerződés aktuális típusa, (3) a jelenleg érvényes Amway-szerződésben elsőként szereplő személy vezeték- és utóneve, (4) az Amway-szerződésben megadott cím, (5) születési idő. Annak érdekében, hogy megfelelő információhoz juthasson a személyes és csoportbeli pontjainak értékére vonatkozóan, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Amway továbbítsa a fenti adatokat az Amway Online webáruházához. 22. A felhasználók adatai A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Amway Online webáruházának jogában áll kigyűjteni: (1) a szerződésekkel, az adásvételi szerződéseket is ideértve, kapcsolatos és azok végrehajtásához nélkülözhetetlen valamennyi adatot, (2) egyéb olyan önkéntesen megadott adatokat, amelyek összeállítására marketing és statisztikai célból kerül sor. 23. Adatbiztonság Az Amway Online webáruháza arra törekszik, hogy valamennyi elvárható, szükséges és műszakilag elérhető eszközt felhasználjon az Ön adatainak megóvására az illetéktelen hozzáféréstől, betekintéstől és/vagy módosítástól, továbbá, a károsodástól és a megsemmisüléstől.

9 Page 9 of Harmadik személyek adatainak biztonsága Az irányadó jogszabályokra is figyelemmel, az Amway Online webáruháza, az Amway, valamint az Amway társvállalatai semmiképpen sem tehetők felelőssé az Amway Online webáruházában linket elhelyező olyan, harmadik személynek minősülő vállalatok adatainak védelmével és/vagy megóvásával kapcsolatos biztonsági kérdésekért, eszközökért és eljárásokért, amelyek az Amway Online webáruházában szereplő linkek útján teszik elérhetővé a honlapjukat. A felhasználó kötelessége ellenőrizni a harmadik személyek által alkalmazott biztonsági eljárásokat. Az Amway Online webáruháza és az Amway nem felelős, és nem vonható felelősségre más vállalatok cselekedeteiért. 25. Az adatok és információk módosítása A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Amway és az Amway Online webáruháza személyes adatokat tartalmazó kérdőíveket vagy más értesítéseket küldjön a felhasználóknak ellenőrzés és helyesbítés céljából. 26. Az adatvédelmi eljárások módosítása Az adatok, köztük a személyes adatok biztonságát szolgáló eljárások időről időre módosíthatók és frissíthetők a technológiai eljárásokban, az irányadó jogszabályokban, rendeletekben és az Amway Online webáruháza, az Amway, valamint az Amway társvállalatai által alkalmazott belső eljárásokban bekövetkező változásoknak való megfelelés céljából. Ilyen esetben az Amway Online webáruház látogatója felszólítható arra, hogy fogadja el az adatok feldolgozására és biztonságára vonatkozó, módosított feltételeket, amikor a következő alkalommal felkeresi az Amway Online webáruházát. 27. A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok Az alábbi szabályok csak azokra a felhasználókra érvényesek, akik elsősorban nem az Amway termékek vállalkozói tevékenységük keretében történő vásárlása céljából látogatják az Amway Online webáruházát, és akik a magyar jog értelmében fogyasztónak minősülnek (a jelen szakasz vonatkozásában, a továbbiakban: fogyasztó). A jelen 27. szakaszban a fogyasztó jogai és kötelezettségei tekintetében megállapított speciális rendelkezések elsőbbséget élveznek a fogyasztóra nézve a jelen Használati feltételek egyéb részeiben megállapított rendelkezésekkel szemben. A magyar jog szerint különösen az alábbi információkat kell közölni a fogyasztóval legkésőbb a megállapodás aláírásának időpontjában: (i) azon jogi személy cégneve, székhelye és cégjegyzékszáma, amellyel a fogyasztó a megállapodást köti; (ii) az áruk illetőleg szolgáltatások fő jellemzői; (iii) az áruk illetőleg szolgáltatások ára, az adókat is beleértve; és (iv) a szállítási költségek. Az Amway Online webáruházának látogatására és használatára vonatkozó szerződés, valamint a megrendelt árukra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére magyar nyelven kerül sor. A fogyasztónak jogában áll bármely okból elállni az Amway Online webáruházának látogatására és használatára vonatkozó szerződéstől az annak megkötésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül, jogában áll továbbá elállni az Amway termékekre vonatkozó egyes adásvételi szerződésektől az Amway Online webáruházán keresztül rendelt áru kézhezvételének napjától számított 8 (nyolc) munkanapon belül. A szerződéstől való elállás az arról szóló írásbeli értesítésnek az Amway jelen Használati feltételek 1. szakasza szerinti bejegyzett székhelyére történő kézbesítésével válik hatályossá. Az Amway Online webáruházának látogatása és használata díjmentes. Az Amway Online webáruházának látogatására és használatára vonatkozó szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A fogyasztónak jogában áll felmondani az említett szerződést az arról szóló írásbeli értesítés eredeti vagy fax példányának az Amway jelen Használati feltételek 1. szakasza szerinti bejegyzett székhelyére történő kézbesítése útján. Az Amway köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül, elektronikus úton visszaigazolni az Amway Online webáruházán keresztül feladott rendelések megérkezését. A megrendelés illetőleg a rendelés megérkezésének visszaigazolása akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a megrendelés illetőleg a visszaigazolás a másik félnek (vagyis az Amway-nek illetőleg a fogyasztónak) hozzáférhetővé válik.

10 Page 10 of Kapcsolattartás Az Amway Online webáruházzal kapcsolatos kérdéseivel, kérjük, forduljon az Amway Hungaria Marketing Kft. céghez a következő telefonszámon: (06-1) , hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 5 óra között,pénteken reggel 8 és délután 2 között, vagy a következő címen: Amway Magyarország Minden jog fenntartva.

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! A SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA, A HIVATKOZOTT APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE, ILLETVE ELŐBBIEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen általános szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Lechner Nonprofit Kft. által kínált E építési

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg).

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg). 1. Bevezetés Üdvözöljük weboldalunkon, melynek üzemeltetője Klippan Ákos Ev. (továbbiakban: Szolgáltató). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az www.ajandekvarazs.hu weboldalon

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK 1.1. A szolgáltató neve és címe Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések

1. Bevezető 2. Általános rendelkezések Verziószám: 1.0; Érvényes: 2016. február 01. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános rendelkezések 3. Az eladó adatai 4. A megvásárolható termékek köre 5. A vásárlás rendje 6. A rendelés folyamata 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek xzn.hu 1. Az xzn.hu-val való jogviszony

Általános Szerződési Feltételek xzn.hu 1. Az xzn.hu-val való jogviszony Általános Szerződési Feltételek xzn.hu 1. Az xzn.hu-val való jogviszony 1.1 Az xzn.hu szolgáltatásainak, termékeinek, szoftverének és weboldalainak (a jelen iratban ezek együttesen: a "Szolgáltatások",

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Katinkahosszu.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

Elérhetőségek és Cégadatok

Elérhetőségek és Cégadatok Elérhetőségek és Cégadatok Cégadatok Cégnév: HerbaDental Kft. Cégjegyzékszám:17 09 010202 Adószám: 24821951 1 17 Banki adatok Számlát vezető bank: OTP Bank Bankszámlaszám: 11731001 20703884 00000000 Cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Paleoelet.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Online Marketing Stratégia Kft. adatvédelmi és adatkezelési elveiről, gyakorlatáról Az Online Marketing Stratégia Kft. mint a wp-honlapkeszites.hu weboldal (a továbbiakban:

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.laptopdekor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház igénybevételének igénybevevő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Online fotótanfolyamra előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az alábbi dokumentum a GépDepo.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gepdepo.hu webáruházban (a továbbiakban: Gépdepo Webáruház) történő vásárlás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Zs + P Korlátolt

Részletesebben

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ IM382_Nav_E_Hu_00 Tartalom Végfelhasználói licencszerződés 4 Első lépések 12 A navigációs rendszer

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Megatherm Kereskedelmi Kft. Székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135. Cégjegyzékszám: 13-09-071461 Adószám: 12098934-2-13 Bejegyző cégbíróság

Részletesebben

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek KONYHA-FELSZERELES.HU ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Vásárlási Feltételeinket (ÁVF, Szabályzat), és kizárólag abban az esetben vegye

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu Üdvözöljük a Quality Direct Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

FONTOS OLVASSA EL FIGYELMESEN. A JELEN DOKUMENTUM 8

FONTOS OLVASSA EL FIGYELMESEN. A JELEN DOKUMENTUM 8 Western Digital végfelhasználói licencszerződés FONTOS OLVASSA EL FIGYELMESEN. A JELEN DOKUMENTUM 8. SZAKASZA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI RENDELKEZÉST TARTALMAZ, AMELY ELŐÍRJA A JOGVITÁK EGYEDI

Részletesebben

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai

Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai Nyerjen belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékokra nyereményjáték részvételi szabályai (játékszabályzat) 1. A Goodwill Pharma (székhely: 6724 Budapest, Cserzy Mihály utca 32., a továbbiakban: "Szervező")

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

A T.K.Z. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A T.K.Z. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A T.K.Z. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. BEVEZETÉS A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a T. K. Z. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

Részletesebben

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Sárvári Gyógyfürdő Kft. ( Adatkezelő ).

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Sárvári Gyógyfürdő Kft. ( Adatkezelő ). ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság mint a www.sarvarfurdo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Sikertörténetek A Felhasználó a már egymásra talált párok történeteiről olvashat.

Sikertörténetek A Felhasználó a már egymásra talált párok történeteiről olvashat. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek A Randilight társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Randilight Tagok részére az interneten keresztül

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Regisztráció A webáruházban megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, azonban többszöri megrendelés esetén ajánlott regisztrálni a webáruházban. A webáruház kosaras

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

HÁZIROBOTOK.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HÁZIROBOTOK.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HÁZIROBOTOK.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek www.bargello.hu Általános szerződési feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Hatályos 2015. december 18. napjától

Hatályos 2015. december 18. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési Feltételek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak igénybevételéhez Hatályos 2015. december 18.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Általános tudnivalók A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.dellaprint.hu keresztül

Részletesebben

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01.

PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01. PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályba lép: 2015.11.01. I. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS A jelen ÁSZF célja, hogy a PANAROM ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.panarom.hu) történő vásárlásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárolsz, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

!! Jogi!nyilatkozat!! A!www.suzukiflotta.hu!weboldalon!(továbbiakban:!Weboldal)!elérhető!bármely!oldal!megnyitásával!és! az! oldalra! történő!

!! Jogi!nyilatkozat!! A!www.suzukiflotta.hu!weboldalon!(továbbiakban:!Weboldal)!elérhető!bármely!oldal!megnyitásával!és! az! oldalra! történő! Joginyilatkozat Awww.suzukiflotta.huweboldalon(továbbiakban:Weboldal)elérhetőbármelyoldalmegnyitásávalés az oldalra történő regisztrációval Ön elfogadja a jelen Nyilatkozatban felsorolt feltételeket és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF Hatályos: 2013. január 01-től Data Guard Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (webdesign, webhosting, domain) tárgyában.

Részletesebben

ABO HONLAPOK EURÓPAI IRÁNYELVEI

ABO HONLAPOK EURÓPAI IRÁNYELVEI ABO HONLAPOK EURÓPAI IRÁNYELVEI 1 Az Amway, az Amway termékek és az Amway üzleti lehetőség ismertségének növelésére, valamint az Amway üzleti vállalkozók és a Törzsvásárló plusz tagok Amway-tevékenységének

Részletesebben

Hirdetések közzétételére

Hirdetések közzétételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hirdetések közzétételére A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a www.ozdsporjta.hu weboldal üzemeltetője ( Frölich Tamás egyéni vállalkozó,

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

A Leitz-Hungaria Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Leitz-Hungaria Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Leitz-Hungaria Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Leitz-Hungaria Kft. ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Székhely és levelezési cím: 1126 Budapest Tartsay V. u. 14.

Általános Szerződési Feltételek. Székhely és levelezési cím: 1126 Budapest Tartsay V. u. 14. Általános Szerződési Feltételek A www.unigifter.com online áruházat a UniGifter Hungary Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató). A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a UniGifter

Részletesebben

Fon Általános Üzleti & Értékesítési Feltételek

Fon Általános Üzleti & Értékesítési Feltételek Fon Általános Üzleti & Értékesítési Feltételek Meghatározások Általános Szerződési Feltételek: Ezek az Általános Szerződési Feltételek Berendezések Értékesítésére vonatkoznak (továbbiakban: TCSE ). Fon

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.khf.hu) használatával és a Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő (továbbiakban Khf.hu) Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALFA FESZTIVÁL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A 2016. január 30-től hatályos) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Alfa Fesztivál RendezvényKorlátolt Felelősségű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció,

Részletesebben

Gazdisrandi.hu. Általános Szerződési Feltételek. Bevezetés. Szolgáltatói adatok

Gazdisrandi.hu. Általános Szerződési Feltételek. Bevezetés. Szolgáltatói adatok 1Gazdisrandi.hu ÁSZF 2015. Gazdisrandi.hu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés A Gazdisrandi.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az ELI CONSULTING Betéti Társaság

Részletesebben

VISZONTELADÓNAK A TELJES FEL NEM HASZNÁLT CSOMAGOT A SZÁMLÁVAL EGYÜTT.

VISZONTELADÓNAK A TELJES FEL NEM HASZNÁLT CSOMAGOT A SZÁMLÁVAL EGYÜTT. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (korlátozott licenc) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell szoftverlicenc-szerződés FIGYELMESEN OLVASSA EL A SZERZŐDÉST. A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

AZ ABB SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ABB ÁSZF/SZOLGÁLTATÁSOK (2014-1 JELŰ STANDARD)

AZ ABB SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ABB ÁSZF/SZOLGÁLTATÁSOK (2014-1 JELŰ STANDARD) ABB ÁSZF/Szolgáltatások (2014-1 jelű Standard) Kelt: 2014. április 1. AZ ABB SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ABB ÁSZF/SZOLGÁLTATÁSOK (2014-1 JELŰ STANDARD) ÉRVÉNYES:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR Általános Szerződési Feltételek Információk Jelen általános szerződési feltételek a bernuskaa.hu honlapon (továbbiakban Webshop ) elérhető és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek. A Webshop

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DFL Systems Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Általános feltételek 1.1. Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák, kivéve ha a felek erről írásban másként nem állapodtak

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Melegrandi társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Melegrandi Tagok részére az interneten

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu. hatályos: 2016-02-15

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu. hatályos: 2016-02-15 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu hatályos: 2016-02-15 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben