ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

2 TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása hogy a tudás mindenki számára elérhető legyen! az interaktív tananyagok fejlesztéséről...8 E-biblioterápiás kísérlet a köznevelésben A kognitív szoftver beépülésének jó gyakorlata Baktalórántházán Kognitív képességfejlesztő játék Nyitott ajtók Miskolcon Interjú a Nyitott Ajtó Baptista Iskolával Könyvajánló Jelenlegi lapszámunk szerzői... 19

3 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 3 Az Eötvös Program a számok tükrében Hírlevelünk második számának vezető cikke a számok tükrében szól a kiemelt program fontos eredményeiről, mutatóiról. A kiemelt projekt a köznevelési rendszer hátránykompenzációs hatásainak növelését elősegítő, a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódását csökkenteni képes támogató szolgáltatások biztosításával, továbbá kutatás-fejlesztési és tudásmegosztó tevékenységek végzésével támogatja az Európai Unió 2020-as stratégiai célkitűzéseinek elérését, különös tekintettel a lemorzsolódás csökkentésére és a foglalkoztatási adatok növelésére vonatkozó célok elérésének vonatkozásában. A projekt hatékonyan járul hozzá a köznevelés mérés-értékelés rendszerének és módszertanának az esélyteremtő iskolai szemlélet kialakításához, a tanulói háttér és az eredményesség közötti finomabb összefüggések feltárásához és a korábban lezajlott, illetve a jelenleg futó, egyes hátránykompenzációs programok hatásainak feltárásához. Az Eötvös Program keretében szakmai szolgáltatásokat nyújtunk a köznevelési intézményeknek, különösen azokat az intézményeket támogatjuk, ahol magas számban tanulnak hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A program keretében kiválasztásra került az országos kompetenciaméréseken átlag alatti teljesítményt nyújtó 139 köznevelési intézmény. A kiválasztott intézményekben közel 62 ezer tanuló több mint 2000 csoportban tanul, fejlődésüket 5000 pedagógus támogatja. Minden egyes intézményből 5 fő pedagógus mentorcsoportot alkot, akik közvetlenül segítik az intézményi szervezetfejlesztési, módszertani, mérés-értékelési, tanulásmódszertani, konfliktuskezelési, egészség-megőrzési és kommunikációs tevékenységet. A mentorok képzéseken, műhelymunkákon vettek részt. A 688 mentor 40 csoportban sajátította el azokat a korszerű ismereteket, módszereket, tevékenységeket, melynek segítségével intézményük eredményeket érhet el a hátrányos helyzetű tanulók sikeres oktatásában, nevelésében. A képzéseken részt vettek a hálózatkoordinációs munkatársak is. Közel 1000 fő szerzett tanúsítványt. Az intézmények a projekt belső munkatársaival, fejlesztőivel, projektmenedzsmentjével a koordinátori hálózaton keresztül tartják a kapcsolatot, emellett minden intézményben tájékoztatót tartottunk, és minden tantestületben 30 órás képzést szerveztünk. Az Eötvös József Programban 14 szakirányú továbbképzési program született meg. A programokat alapvetően 30 órára tervezték, de három program tanterve 60 órára bontható. Néhány kulcsszó is látszik a programok elnevezéséből. Az egyik ilyen a,,hátrányos és halmozottan hátrányos szóösszetétel, amely hét továbbképzési címben található meg. Szociológiailag elgondolkodtatóbb a,,hatékony jelző (amely négy alkalommal fordul elő a képzések elnevezésében) használata. Az egyik program alapján ez a jelző a konfliktuskezelési, a másik képzésben a tanulás-módszertani eljárásokra vonatkozik. De találhatunk még a hatékony jelző mellett szervezeti kommunikációt és esélyteremtő működést is. A továbbképzési programcsomag zömmel a címéből következően a közoktatási intézmények eredményességét hívatott segíteni, de megjelenik a szociális ágazatban már rendkívül fontos szupervízió és kiemelten foglalkozik a tanoda hálózat humán erőforrásainak képzésével is.

4 4 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM Hálózatunk 7 fő vezető koordinátor (területi koordinátor), aki régiónként irányítja a szakmai működést Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Nyíregyháza feladatellátási-helyeken, 57 fő szakmai koordinátor (területi végpont koordinátor), aki a 40 végpont irodát működteti és szakmai koordinációs feladatokat lát el a 139 intézményben, 5-5 fős mentori programfejlesztő team, összesen: 688 fő, az intézményekben, 195 mentorasszisztens, mint a helyi közéletben elfogadott a célcsoportok körében katalizáló erővel rendelkező megvalósítók, aki az intézmények munkáját segíti. A koordinátorok feladata többek között a szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó helyi feladatok szervezése, szakmai fejlesztések közvetítése az intézmények felé, aktív részvétel a hálózatépítésben, a továbbképzések, szakmai műhelyek hatékony támogatása, valamint a hozzájuk tartozó intézmények együttműködésének és kapcsolattartásának koordinációja. A koordinátori hálózaton kívül még két hálózatot működtetünk. A tanoda hálózatunk 2015 tavaszán 11 taggal megalakult. A hálózat tagjainak száma folyamatosan bővül. Emellett a tanoda pilotunkhoz 96 szervezet csatlakozott, melynek keretében konferenciákat, képzéseket szervezünk, módszertani fejlesztéseket, egyéb segédanyagokat juttatunk el hozzájuk. A Módszertani Gyakorlóintézményi Hálózatunkban 26 olyan intézmény vesz részt, akik módszertani támogatást tudnak nyújtani a pedagógusoknak és a hallgatóknak. Képzések A projekt keretében 30 és 60 órás pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjára, valamint pedagógus-továbbképzések és műhelymunkák megszervezésére került sor, amelyek célja a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességének növelése és a lemorzsolódás csökkentése. Az egyes továbbképzések különböző aspektusból és különböző célcsoportokat fókuszba állítva hivatottak szakmai támogatást nyújtani a fenti célok eléréséhez. Akkreditált pedagógus-továbbképzési programjaink: 1. Hatékony konfliktuskezelési eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/ tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében (30 órás) 2. Az intézmény mérési és fejlesztési kultúrája fejlődésének támogatása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/ tanulókat nevelő intézményekben (60 órás) 3. Hatékony tanulás-módszertani eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében (30 órás) 4. Hatékony egészségfejlesztési eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket/ tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében (30 órás) 5. Hatékony szervezeti kommunikációval a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/ tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében (30 órás) 6. A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben (30 órás) 7. Szaktanácsadók felkészítése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók nevelését/oktatását végző pedagógusok támogatására (60 órás) 8. Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer (30 órás) 9. Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer (30 órás) 10. Tanoda tanácsadók felkészítése (30 órás) 11. Tanoda szakmai vezető felkészítése (30 órás) 12. Egyéni fejlesztés az oktatási esélyegyenlőséget támogató programban (30 órás) További négy, a módszertani gyakorló iskolai hálózati működést, a mérés-értékelési rendszer intézményi kialakítását, a szupervizori tanácsadás, illetve az óvoda-isko- A pedagógus szakmai továbbképzéseken részt vevők alapvetően jó élményekkel tértek vissza a munkahelyükre. Néhány jellemző momentum a visszajelzésekből: Tanulni, kapcsolatot építeni jöttünk Szép helyen, szép környezetben szervezték. A tanulás mellett feltöltődést is nyújtott Nagyon sok inspirációt kaptam Jól felépített volt a képzés Szakmailag kompetens, közérthető, jó előadó Nagyon jó volt a hangulat, egymás segítése, másokra odafigyelés jellemezte a továbbképzést

5 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 5 A képzéseken több mint 4300 pedagógus vett részt az alábbiak szerint: lai átmenet támogatását megcélzó pedagógus továbbképzési program akkreditációja folyamatban van. Módszertani fejlesztéseink, pilotjaink A projekt keretében módszertani fejlesztéseket dolgozunk ki, helyzetelemzésen alapuló stratégiákat fejlesztünk, jó gyakorlatokat gyűjtünk össze, különösen figyelmet fordítva a tanulók érdeklődésére, a kor igényeire. Éppen ezért hangsúlyt kapnak a digitális tananyagok, a multimédiás anyagok fejlesztése, melyet eljuttatunk az intézményekhez. A projekt keretében több mint 50 módszertani fejlesztésünk volt. Elkészült fejlesztéseinkből néhány: PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK Interaktív, elektronikus tananyagok Mérési és értékelési rendszer, valamint a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési eszközök A hazai és nemzetközi mérés-értékelési rendszer feltárása, alkalmazhatóságának bemutatása A hátrányos helyzetű térségek köznevelési intézményei részére tervezett mérési és értékelési rendszer, valamint a fejlesztő eszközök adaptálása Kognitív képességeket fejlesztő játékok Óvoda-általános iskola átmenet támogatása Jó gyakorlatok gyűjtése, közzététele Elemzések, tanulmányok készítése, eljuttatása az intézményeknek Tevékenységközpontú pedagógiák fejlesztése, bemutatása, mely nemcsak tanítási órákon, hanem szabadidős tevékenységként is alkalmazható. Pilot programjaink Pilot programoknak nevezzük azokat a fejlesztéseinket, amelyeket a projekt keretében dolgozunk ki, de kipróbálásuk szűkebb körben történik, és tapasztalatok összegzése után kerül sor szélesebb körű terjesztésre: Egészségfejlesztés Tevékenységalapú pedagógiák Környezeti nevelés - szelektív hulladékgyűjtés Fiatalkorú anyák tanulását segítő tevékenységek lebonyolítása Tanodák szakmai hálózatának kialakítása Deszegregációs stratégiák elkészítése, a szegregáció megszüntetését célzó program megvalósítása Iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó Csellengők pilot Újra az iskolában pilot - Az iskolarendszerből lemorzsolódott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok visszavezetése az oktatásba Második esély programok - Köznevelési második esély iskolái hálózatának kiépítése és működtetése Pályaszocializációt fejlesztő kísérleti program Szupervíziós szemléletű tanácsadás módszertanának kidolgozása Audiovizuális módszertani segédanyagok készítése hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő pedagógusok segítése érdekében Online Feladat Applikáció E-biblioterápiás kísérlet a köznevelésben Intézményvezetők felkészítése és támogatása a társadalmi felzárkózást támogató innovációk adaptációjára Az eddigi fejlesztéseink, képzéseink, műhelymunkáink tapasztalatai azt mutatják, hogy a kezdeményezés elérte célját, hiszen olyan fejlesztési folyamatok indultak be, amelyek a jövőben meghatározóak lesznek egy-egy intézmény életében, remélhetőleg az egyes tanulók teljesítményének javulásában, az eddigi hátrányuk csökkentésében. Berecz Árpádné, Kovács Gábor

6 6 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása Az Eötvös József Program keretein belül 14 fajta szakirányú képzés valósult meg, ezen felül még 3 további áll akkreditáció alatt. Mentorképzések, tantestületi képzések és a projekten belül működő alprojektekhez kötődő képzések, továbbképzések jöttek létre. A program mindezzel óriási hiánypótló munkát végzett. A képzések az ország hátrányos helyzetű régióinak szinte minden részében lehetőséget nyújtottak az érintett köznevelési intézmények pedagógusainak és szakembereinek a szakmai fejlődésre. Mentorképzések A 139 bevont köznevelési intézmény mentorai az esélyteremtő intézményfejlesztés szellemében a szerepeiknek megfelelő öt szakmai területen mélyítették el meglévő ismereteiket, és építették, erősítették egymással szakmai kapcsolataikat. Az intézményfejlesztésben a team munka, az együttműködés fejlesztése kiemelt szempont, hiszen az egyes intézményeken belül a mentorok csoportjának felkészültsége és lelkesedése meghatározó jelentőségű a projekt keretén belül megvalósuló innovatív pedagógiai fejlesztések intézményi fenntarthatóságának szempontjából. A didaktikai, módszertani terület célja az intézményi kultúra változásának támogatása a hátrányos/halmozottan hátrányos gyermekeket/ tanulókat nevelő iskolákban. A didaktikai képzés a többitől eltérően nem 30, hanem 60 órás, ami azért kulcsfontosságú, mert a projekt során a célzott iskolafejlesztés elve alapján az országos kompetenciamérésben alulteljesítő intézmények szakmai támogatása valósul meg. A fejlesztések nagyon sok területet érintenek, és nem szabad egy pillanatra sem figyelmen kívül hagyni az egyes tanulók iskolai eredményességének növelését mint célt, hiszen hosszú távon a kiteljesedni tudó, képességeiknek megfelelően teljesítő tanulók lesznek azok, akiket remélhetőleg nem fenyeget az oktatásból való lemorzsolódás veszélye, illetve felnőve nem lesznek tartósan fennálló foglalkoztatási nehézségeik. A didaktika, a módszertan és a mérésértékelés a pedagógiai munka olyan területei, melyek korszerű ismerete és készségszintű használata nélkül a legkorszerűbb, legelismertebb pedagógiai elméletek pusztán csak a szakmai érdekesség szintjén maradnak, és nem épülnek be a mindennapok osztálytermi folyamataiba. A másik négy 30 órás képzés címe árulkodik az adott képzés tartalmáról: hatékony tanulás-módszertani eljárások, hatékony szervezeti kommunikáció, hatékony konfliktuskezelési eljárások, és hatékony egészségfejlesztési eljárások. Összesen mintegy 1000 fő mentor képzése valósult meg. Tantestületi képzések A mentorok egyéni felkészítését szervezeti szintű szakmai támogatással egészítjük ki, hiszen ún. tantestületi felkészítéseken a 139 bevont intézmény közel 3200 munkatársát szólítottuk meg és vontuk be a projekt céljául kitűzött esélyteremtő intézményfejlesztési folyamatba. A fejlesztések rendszerszemléletűek, így a bevont köznevelési intézményeket az innovációk megvalósításában kifejezetten a HH és HHH gyermekekkel és tanulókkal foglalkozó pedagógusok szakmai támogatására felkészült szaktanácsadók és szupervizorok fogják meglátogatni és a továbblépésben támogatni. Ennek keretében 28 szaktanácsadó és 23 szupervizor képzésére került sor. Az Eötvös József Program Módszertani fejlesztések és minőségbiztosítás nevű alprojektjéhez kötődően valósult meg a szupervíziós képzés, a tevékenységközpontú tanuláshoz kapcsolódó képzés és a mentálhigiénés kiégés elleni továbbképzés. Szupervíziós fejlesztő és módszertani tanácsadók képzése nyarán 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében 23 fő szupervizort készítettünk fel arra, hogy a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelését/oktatását ellátó intézmények részére korszerű, komplex szakmai támogatást nyújtsanak. A fenti cél elérése érdekében a képzést sikeresen elvégző szupervizorok megismerték európai szupervíziós szemléleti és gyakorlati alapokra építve a szupervíziós team és csoport módszereit, egyéni és csoportos fejlesztési lehetőségeket, kiégést megelőző, mentálhigiénés egészséget megtartó/kialakító technikákat sajátítottak el, valamint felkészültek egy speciális és egyre nélkülözhetetlenebb kompetencia, a reziliencia fejlesztésére. Tevékenységközpontú tanulás, közösségi mezőgazdasági képzés Június án 60 pedagógus vett részt továbbképzésen, ahol a tevékenységközpontú tanulás, illetve közösségi mezőgazdasági képzés szakmai módszer- és eszköztárát illető innovációk megismerésére került sor.

7 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 7 Mentálhigiénés kiégés elleni továbbképzés Júniustól négy alkalommal tartottunk pedagógus-továbbképzést tantestületek pedagógusai részére. A képzés fókuszában a mentális egészség megőrzésére, a kiégés megelőzésére és kezelésére alkalmas módszerek, technikák álltak. A 30 órás pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzését követően 67 pedagógus szerzett tanúsítványt, akik felkészültek arra, hogy szűkebb és tágabb munkakörnyezetükben hasznosítsák tudásukat. Az Eötvös József Program Pilot-programok alprojektjében fontos helyet kapott a Tanoda pilot. A képzésekben ezért szakmailag indokolt volt, hogy a magyarországi tanodák sikeres működését a program szakmai vezetők és tanácsadók képzésével is segítse. Tanoda szakmai vezetők és tanoda tanácsadók képzése A tanodák kiegyensúlyozott és folyamatos minőségi munkájának támogatása, a szakmai vezetés támogatása céljából tanoda szakmai vezető és tanoda tanácsadó képzéseket szerveztünk. A képzés megtartására Budapesten kerül sor szeptember 28. és október 28. között. A tanoda szakmai vezető képzésre 160, a tanoda tanácsadó képzésre 50 szakembert várunk, akiknek jelentkezését regisztráltuk. A képzések célja a tanodák szakmai vezetését végző személyek megfelelő felkészültségének elősegítése. Mindez magában foglalja a módszertanilag átfogóbb és innovatív elemeket is biztosító ismeretanyag átadását, a tanodai tapasztalat megosztását, a gyakorlatorientált megoldáscsomagok bemutatását, valamint a Tanodasztenderdben megfogalmazott mérföldkövek egységes értelmezését is. Az Eötvös József Program további három kifejlesztett képzés beindítását tervezi. Képzési munkacsoport A képzés neve Jellege Kb. hány főt érintett Hatékony konfliktuskezelési eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Hatékony tanulás-módszertani eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Hatékony egészségfejlesztési eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Hatékony szervezeti kommunikációval a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Az intézmény mérési és fejlesztési kultúrája fejlődésének támogatása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézményekben 6 Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer 7 Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer Mentor kb Tantestületi Szupervíziós fejlesztő és módszertani tanácsadók képzése Módszertani fejlesztések 9 Mentálhigiénés kiégés elleni továbbképzés 67 és minőségbiztosítás 10 Tevékenységközpontú tanulás, közösségi mezőgazdasági képzés Szaktanácsadók felkészítése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók nevelését/oktatását végző pedagógusok támogatására A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben 23 Intézményfejlesztés 28 Szakmai szolgáltatás fejlesztés 13 Tanoda tanácsadók felkészítése Tanoda rendszerhez Tanoda szakmai vezető felkészítése kapcsolódó Egyéni fejlesztés az oktatási esélyegyenlőséget támogató programban Módszertani Gyakorlóintézményi Hálózat működésre történő felkészítése a hatékony esélyteremtő intézményi működés érdekében Az iskola tanulói mérési és értékelési rendszerének adaptív kimunkálását támogató és működtető mérésiés értékelési vezető képzés

8 8 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM...Hogy a tudás mindenki számára elérhető legyen! az interaktív tananyagok fejlesztéséről Interaktív, elektronikus tananyagok fejlesztése című fejlesztés keretében népszerű, aktuális témákat, tartalmakat feldolgozó digitális tananyagok és ingyenesen elérhető hazai és nemzetközi digitális taneszközök ismertetői készültek el, amelyek online és offline is lejátszhatók. Az Eötvös József Program - Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló elnevezésű kiemelt projekt jógyakorlatismertető gyűjteménnyel és saját fejlesztésű digitális tananyagokkal, taneszközökkel kívánja segíteni, támogatni a projektbe közvetlenül bevont 139 köznevelési intézményt, illetve további intézmények pedagógusainak és tanulóinak munkáját is. Az Interaktív, elektronikus tananyagok című oldalon található etanulás alapú ismeretközlő és attitűdformáló tartalmak és feladatsorok célja az, hogy hasznos ismeretekkel, élményt nyújtó feladatokkal színesítsék az egyéni és osztálytermi tanulást. A gyűjteményben összesen öt hazai digitális taneszköz, jógyakorlat, bibliográfia és két külföldi digitális taneszköz, jógyakorlat, módszertani, tartalmi és technológiai szempontból elkészített elemzése érhető el a táblázatban feltüntetett témákban és tartalommal. Emellett az oldalon három saját fejlesztésű digitális taneszköz is megtalálható a következő témákban: KINCSEM A SZÓKINCSEM - Szókincs-, beszéd- és szövegértésfejlesztő feladatgyűjtemény 9-11 éves gyermekek számára, TIED A PÁLYA! - Pályaorientáció és a munka világa témájú tananyag éves fiatalok számára, CSALÁDI KISOKOS - szociális kompetencia-fejlesztő tananyag éves fiatalok számára. CÍM LEÍRÁS LINK 1 Careers New Zealand Életvitel és gyakorlat Műveltségi terület 2 CsibÉSZtúra 7 tantárgy 13 témaköre 3 Geomatech 5 tantárgy 486 tananyag 4 Napo 5 tantárgy 18 tananyag 5 Okos Doboz 6 tantárgy 170 témaköre 6 Videotanár és Tanulizátor 12 tantárgy 126 témaköre Zanza.tv 8 tantárgy 73 témaköre

9 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 9 Az oldalon elérhető tartalmakat, interaktív feladatokat a tanulók önállóan, párban vagy kiscsoportban dolgozhatják fel, oldhatják meg. A visszajelzés alapján a tanulók egyértelműen el tudják dönteni saját eredményességüket, így az önellenőrzés, önértékelés azonnali viszszacsatolással valósulhat meg. Az eredmények PDF formátumban nyomtathatók, elmenthetők, és a felhasználó által megadott címre tovább is küldhetők. Minden tananyag tanári és tanulói verziót is tartalmaz. A tanári verzió a tananyagok mellett tartalmazza a pedagógiai, módszertani leírásokat is, görgethető tartalomjegyzékkel ellátott módon. Ez a verzió konkrét pedagógiai, szakmai leírásokkal, tanácsokkal támogatja a pedagógusokat abban, hogy az oldalon lévő ismereteket, gyakorlatokat hogyan építsék be a mindennapi gyakorlatba, a tanórai vagy a tanórán kívüli foglalkozásokba. A tanulói verzió a tananyagot, az interaktív feladatsorokat, valamint a zárótesztet tartalmazza, képernyőképre optimalizált formában, lapozható tartalomjegyzékkel ellátott módon. A feladatok elvégzése után egyéni ellenőrzésre is van mód, így a tanuló azonnal látja, mi a helyes és mi a helytelen megoldás. A tananyagok a következő módon érhetők el: normál URL-el: interaktiv_tananyag/index.html rövid URL-el: (kisbetű-nagybetű is számít!) QR kóddal: Bízunk abban, hogy a hasznos ismeretekkel, érdekes, sokszor humoros illusztrációkkal, feladatokkal a tanulói motivációban is mérhető eredmény érhető el! Vitéz Gyöngyvér és Könczöl Tamás Balázs Fontos szempont volt a fejlesztésnél, hogy az Interaktív, elektronikus tananyagok oldal online/offline módon (számítógépre másolva, CD-ről vagy pendrive-ról is működik!) is használható legyen annak érdekében, hogy a projektbe közvetlenül bevonásra került 139 köznevelési intézmény minél szélesebb körben el tudja érni ezeket a tartalmakat. Ezen intézmények olyan területeken működnek, ahol nagy arányban vannak jelen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, illetve ahol a tanulók az Országos Kompetencia-méréseken alacsony teljesítményt mutatnak.

10 10 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM E-biblioterápiás kísérlet a köznevelésben A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) által gondozott Eötvös József Program keretében olyan pedagógia módszerek gyűjtése és kipróbálása zajlik, amelyek segítik a lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulók motiválását, tanulás iránti érdeklődésük felkeltését és fenntartását, továbbá számos olyan készséget fejlesztenek (kommunikáció, kreativitás, együttműködés, problémamegoldás), amelyek szükségesek a 21. századi munkaerőpiacon történő érvényesüléshez. A munka a TÁMOP / Eötvös József Program Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló pályázat keretén belül zajlik. A fejlesztő biblioterápiáról és a fejlesztő e-biblioterápiáról röviden A legegyszerűbb meghatározások szerint a biblioterápia nem más, mint a könyvek gyógyító ereje, könyvek általi gyógyítás. A biblioterápiának több felosztása létezik, ezek közül a leggyakrabban a klinikait és a fejlesztőt különböztetik meg. A klinikai biblioterápia alkalmazásához pszichológus/pszichiáter/mentálhigiénés végzettség szükséges, míg a fejlesztő biblioterápia nem csak a beteg emberek gyógyításában használható, hanem a megelőzésben és a rehabilitációban is. A fejlesztő biblioterápia külföldi példák alapján sikeresen alkalmazható könyvtárakban, iskolákban. Abban különbözik egy hagyományos irodalom órától, hogy ezeken a foglalkozásokon arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott mű mit jelent a foglalkozás résztvevői számára, és nem arra, hogy mit gondolhatott az író vagy a költő. Nem a szerző életében próbáljuk meg elhelyezni az olvasott irodalmat, hanem az olvasóéban. A fejlesztő biblioterápiának reagálnia kell a megváltozott környezetre, figyelembe kell vennie a technikai változások jelentőségét a fiatalok számára. Az új eszközök használata a diákok egy része számára a mindennapi élet része, így a biblioterápiával történő összekapcsolása elengedhetetlen kérdés, s ezáltal a biblioterápia pozitív hatásainak köre tovább bővíthető. A fejlesztő biblioterápia és a digitális eszközök egyesítésével létrejött az e-biblioterápia, amely a K12 korosztály számára a digitális kompetenciák fejlesztése mellett a személyes interakciók előidézőjeként is funkcionál. Mindemellett fejleszti a résztvevők önértékelését, növeli a társas kapcsolatainak számát, fejleszti a konfliktuskezelési stílusát, kreatív problémamegoldásának, szövegértelmezésének, kritikai szemléletének képességét, valamint gyógyír lehet a Robinson-effektusra. A fejlesztő e-biblioterápia a művészetterápiák sorában elhelyezkedő biblioterápia egyik típusa, amely beépíti a 21. század technikai vívmányait (ipad, interaktív tábla) a módszertanába. Az e-biblioterápiás foglalkozások résztvevői az IKTeszközök bevonásával dolgozzák fel a megismert irodalmi műveket, melynek köszönhetően a biblioterápia hagyományosan ismert hatásai mellett a résztvevők digitális kompetenciáját is fejleszti. A tervezett fejlesztő biblioterápiás foglalkozások sikeresen alkalmazhatóak különböző, gyerekeket is érintő problémák feldolgozásához (például válás, örökbefogadás, barát vagy kisállat elvesztése stb). Ezeken a foglalkozásokon egyfajta informális tanulási lehetőség keretében támogathatjuk a diákok kommunikációs képessége, szókincse, társas kapcsolatai fejlesztését. A diákoknak szükségük van arra, hogy valaki meghallgassa problémáikat, igénylik, hogy valaki foglalkozzon a nehézségeikkel. A kötelező olvasmányok okozta negatív tapasztalatok korrekciójaként meg kell ismertetnünk őket olyan művekkel, melyek olvasása közelebb áll hozzájuk, segít nekik megérteni az őket körülvevő világot és saját magukat. A kutatás bemutatása: fejlesztő biblioterápia és fejlesztő e-biblioterápia módszer alkalmazása 6. évfolyamos tanulók körében A megvalósuló program keretében a fejlesztés olyan tanári/humán erőforrás fejlesztési kompetenciák, attitűdök, neveléstudományi- és módszertani háttér műveltségelemek kialakulásának támogatására irányul, amely elősegíti a fejlesztő

11 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 11 biblioterápia oktató-nevelő munkában történő alkalmazását. A fejlesztés elsődleges feladata, hogy a gyakorló pedagógusok mentori segítséggel képesek legyenek sikeresen alkalmazni osztályaikban/csoportjaikban a fejlesztő biblioterápiás és fejlesztő e-biblioterápiás módszert a projekt ideje alatt. A módszer kialakítása/fejlesztése során alkalmazásra kerülő foglalkozássorozat célja a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódásának csökkentése. A fejlesztés további célja e foglalkozások eredményeinek, hatásának mérése. A kiválasztás során kiemelt szempontként kezeltük a hátrányos helyzetű, leszakadó térségek halmozottan hátrányos helyzetű tanulóit az észak-magyarországi régióban. Egy olyan egyedülálló, eddig Magyarországon széles körben még nem alkalmazott módszert szeretnénk bevezetni, amely során a hagyományos fejlesztő biblioterápiás, valamint az IKT-eszközökkel támogatott fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozások kerülnének megtartásra 6. évfolyamos tanulók egy csoportjánál. A kutatás célja: a 6. osztályos tanulók önértékelésének, kommunikációs és szövegértési képességeinek javítása, az osztályon belüli csoportkohézió fejlesztése, konfliktuskezelési módszereinek szélesítése. A fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozások során a tanulók IKT-eszközhasználata is új szintre emelkedik, hiszen a legkorszerűbb táblagép (Apple ipad2) kerül bevonásra oktatási célzattal. Alkalmazott módszerek: fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia módszer alkalmazása videófelvétel készítése minden foglalkozásról a tanulók videónaplót készítenek minden foglalkozás után videós interakcióelemzés önértékelés teszt konfliktuskezelés teszt a foglalkozásvezetők beszámolóinak elemzése A kutatás során egy intézményben csak az egyik módszer (fejlesztő biblioterápia vagy fejlesztő e-biblioterápia) kerül alkalmazásra. Dr. Kis-Tóth Lajos, Racskó Réka, Gulyás Enikő

12 12 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM A kognitív szoftver beépülésének jó gyakorlata Baktalórántházán A Türr István Képző és Kutató Intézet iskolánkkal, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményével megvalósított TÁMOP / Eötvös József Programja a oldalon nyíló játékos képességfejlesztő kognitív szoftverrel segítséget nyújt a mindennapi pedagógiai munkában. A játékos tanulási módszerek fejlesztési lehetőséget biztosítanak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók alapkompetenciáinak javítására, mely pozitív hatással van tanulmányi eredményükre. A kognitív szoftvert az iskolában januártól kezdtük el alkalmazni. A programot annak érdekében fejlesztették ki, hogy a tanulók képességeit 5 fő területeken - emlékezet, logikai, téri gondolkodás, reakcióidő, figyelem fejlesszék, s közben úgy érezzék, kikapcsolódnak. A kognitív játékokat alkalmazásuk előtt bemutatjuk a tanulóknak, megbeszéljük velük a játék használatának menetét: regisztráció, játékok részletes bemutatása, azok fejlesztő jellege. Fontos, hogy rendszeresen használják ezeket, mivel csak így tudjuk megfigyelni és mérni a fejlődésüket, illetve ez alapján tudunk megfelelő segítséget nyújtani az adott terület hiányosságainak pótlásában. A játékok alkalmazását az iskolai számítógépeken mutatjuk be és kitérünk az önálló, tanórán kívüli telefonos, illetve táblagépes használati lehetőségekre is. A kognitív szoftvert a mindennapi iskolai tevékenységekbe beépítve nemcsak fejlesztő, hanem motivációs céllal is alkalmazzuk: csoportbontásos informatika, gépírás, nyelvi órák utolsó tíz perceiben jutalomképpen a tanítási órák során is lehetőséget biztosítunk tanulóink számára ennek használatára. A tanítási órák szüneteiben vagy a tanítási órák után az iskolánkban maradó, távolsági buszra váró diákjaink, illetve a kollégiumban lakó tanulók a mentorasszisztensek koordinálásával használhatják ezeket a játékokat a folyosón elhelyezett - és azokon nem titkolt motivációs céllal a tkki. jatekok.hu oldalt kezdőlapnak beállított számítógépeken. Diákjaink akik a éves korosztályt fedik le véleménye eltérő a játékokkal kapcsolatosan. A szoftver felületét egyszerűnek és egyértelműnek tartják. Az egyes játékoknál a feladatok részletes leírását kapják, melyek segítségével a kevésbé jó képességű tanulók is könnyen megértik azok lényegét. Tapasztalataink szerint a éves tanulók esetében sokkal nagyobb népszerűségnek örvendenek a játékok, mint idősebb társaik körében, vélhetően a játékok egyszerűsége és a kimondottan gyerekek számára kialakított figurái miatt. A szoftver első alkalmazásakor kérjük a tanulóinkat, hogy minden játékot próbáljanak ki és a lehetőségekhez képest a későbbiekben is törekedjenek az egyoldalúság kerülésére, hiszen csak így rajzolódik ki a pókháló diagramjuk és mutatkozik meg az egyes területeken az önmagukhoz mért fejlődésük. Diákjaink között a jobb teljesítmény elérése érdekében már az első használattól kezdve komoly verseny alakult ki, mely még inkább a kitűnő eredmények elérésére készteti őket. A legkedveltebb játék a gyümölcslö-

13 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 13 völde és a kastélyépítés, amelyekben hamar sikerélményük van, így sokkal többször játsszák őket; a legnehezebbnek pedig az arcfelismerős és a konzervtorony játékot tartják, ezért ezt ritkábban is használják. A többi játékról megoszlanak a vélemények, alkalmazásuk is eltérő intenzitású. A pókháló diagramjaik egyetlen ábrán segítenek megmutatni az összes játékban elért eredményeiket, azok saját átlagát, legjobb teljesítményüket és értékeiket a társaikhoz képest, melyeket büszkén, szívesen mutatnak egymásnak. A részletes toplista funkcióban láthatják, ha az első tíz közé kerülnek, ilyenkor tudhatják magukról, hogy azon a téren kiemelkedő a teljesítményük, de ha azt látják, hogy leszakadnak, akkor érdemes többet foglalkozniuk vele. A visszajelzési lehetőségek tekintetében jó lenne egy olyan szűrő funkció, ahol az iskola kérhetné le a diákjai egyéni, a kortársaihoz mért, az iskolatársaihoz mért, illetve a többi hasonló típusú iskolához mért eredményeit. Eddigi tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a diákok megszerették a játékokat, így szabadidejük Kognitív képességfejlesztő játék is hasznosan és jó hangulatban telik el, hosszú távon gondolkozva pedig a kognitív képességek fejlesztése segíti intelligenciájuk fejlődését. A verbális és a matematikai problémákban való könnyebb eligazodásuk segítségével gyorsabban rájönnek a logikus válaszokra, az erre épülő feladatokban sikereket érhetnek el, így a tananyag elsajátításában is eredményesebbek lesznek. A diákok fejlődésén keresztül ez a kognitív szoftver a pedagógusaink mindennapi, eredményes munkáját is segíti. Tóthné Farkas Zsuzsanna A Türr István Képző és Kutató Intézet a TÁMOP /1 kiemelt projekt megvalósítása során kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok lemorzsolódását csökkenteni képes támogató szolgáltatások fejlesztését. Ennek a célnak egyik vizuális megvalósulási formája a program keretén belül létrehozott kognitív képességek felmérését, fejlesztését szolgáló digitális, online elérhető tartalom (játék). A fejlesztés egyik fontos eleme volt a célcsoport képességeinek felmérése, hangsúlyt fektetve a kognitív képességek felmérésére, illetve azok fejlesztésére. E képességek fejlesztése ugyanis pozitív hatással lehet a lemorzsolódás csökkentésére, illetve hosszú távon a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelésére. A oldal a 8-16 éves korosztály számára készült. Az oldalt a gyermekek tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben is használhatják. Ezekben az esetekben a pedagógusok és a szülők is részt vehetnek a tartalmak követésében, az eredmények értékelésében. A fejlesztendő kognitív képességeket öt nagy csoportba soroljuk: EMLÉKEZET, LOGIKA TÉRI GONDOLKODÁS REAKCIÓIDŐ FIGYELEM A pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználásával kifejlesztett játékok célja, hogy a gyermekek mentális képességeit fejleszthessük, karbantarthassuk úgy, hogy közben a feladatokat kikapcsolódásnak, játéknak érezzék. Miközben a gyermek/tanuló a fejlesztő játékkal foglalkozik, megismerhetjük, hogy: milyen szinten vannak a gyermek egyes kognitív képességei, miben a legjobb, miben a leggyengébb; megállapíthatjuk, hogy melyek azok a képességei, amiket további feladatokkal érdemes fejleszteni; mérhetjük, hogy mennyit fejlődött az utolsó játéka óta; adott pillanatban milyen szinten van a vele hasonló korúakhoz viszonyítva. A játékok egy kerettörténetbe illeszkednek, melynek célja, hogy a gyerekek figyelmét minél tovább lekösse. A kerettörténet egy vidámpark, melynek egyes állomásait maguk a játékok adják. Van olyan játék, melyben a vidámpark dolgozóinak kell segítséget nyújtani, de van olyan is, melyben egy-egy új vidámparki játékot lehet kipróbálni. A játékot használókról felmérés készült. Regisztrált intézmények száma: 137 Felhasználók száma: 9104 felhasználónév TKKI kognitív munkacsoport

14 14 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM Nyitott ajtók Miskolcon Cikkünk az évtized jellemző innovációját, a fenntartóváltásban rejlő lehetőségeket mutatja be szeptemberétől a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet vette át az iskola fenntartását. A következő tanévben a közeli óvodával bővült az intézmény ban tovább bővültünk egy szakiskolával, hogy tanulóink továbbtanulását is biztosítani tudjuk. Célunk az volt, hogy tanulóink fejlődését a szülőkkel együttműködve, pici kortól támogatni, segíteni tudjuk. Hiszünk abban, hogy csak így lehet eredményeket elérni, értékrendet alakítani, sikeres integrációt megalapozni. Jelenleg 122 óvodásunk van, 320 általános iskolás és 130 szakiskolai tanuló jár hozzánk. Intézményünkbe beiratkozott gyermekek döntő többsége hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. Középiskolánkban kőműves, esztergályos, gyógypedagógiai asszisztens, szociális gondozó és grafikus képzés folyik. Iskolánk Miskolc város egyik legrégebbi intézménye. A gyárak bezárása megváltoztatta az iskola életét, a tanulók összetételét. Az új kihívásokhoz új utat kellett keresnie a pedagógusoknak. Ekkor találtunk rá a Lépésről lépésre programra ban egy induló első osztályban vezettük be a programot, ezután felmenőben minden évfolyamon. Kollégáink sok tartalmas képzésen vettek részt, sok tantestületet fogadtunk. A felső tagozaton is alkalmazzuk legfontosabb elemeit. Az óvodában is erősítjük a programot, hiszen jó terepet ad az egységes pedagógiai célok megvalósításához. Megkönnyíti az óvoda-iskola átmenetet. A Lépésről lépésre program egyik kiemelten fontos eleme a reggeli beszélgetés, melyet a felső tagozaton is működtetünk. Lényeges, hogy a reggel első órájában nyugodt légkörben történjen a ráhangolódás a napi munkára. Reggeli üzenetben pozitív megerősítést kapnak a gyermekek, zenével, verssel tesszük nyitottá, motiválttá őket. Eközben tantárgyi ismereteik alkalmazását becsempészve igyekszünk mélyíteni a megszerzett tudásukat. A projektmunka az erősségeink közé tartozik. Minden tanévben két témahetet tartunk. Egyik az első hétre esik, jól segítve a visszatérést a rendszeres iskolai munkához, az ismerkedést az új tanár nénikkel, esetleg új osztályfőnökkel. A másik a tanév utolsó hetén szokott lenni, célja, hogy átlendítsük magunkat és a gyerekeket az utolsó napok nehézségein és jó hangulatban tudjuk lezárni a közös munkát. Év közben azonban nagyobb lélegzetű projektekben dolgozunk, melyek legalább másfél hónapon keresztül meghatározzák a munkánkat. A két nagyszabású projektzáró rendezvényre meghívjuk a szülőket, akik most már szép számmal el is jönnek megnézni az iskola munkáját és saját gyermekeik fejlődését. A szülőkkel való kapcsolattartás sarkalatos pontja pedagógiánknak. A rendezvényeken túl is igyekszünk találkozni és beszélgetni a szülőkkel. Gyermekeink nevelése-oktatása során nagyon fontos helyet foglal el a tevékenykedtetés, hiszen tudjuk, hogy a saját tapasztalat útján szerzett tudás épül be a legjobban. A csoportmunka, a páros munka sokoldalúan hat személyiségükre, fejleszti kooperatív képességüket. Minden lehetőséget megragadva igyekszünk gyermekeinket élményekhez juttatni, hiszen a családjaiknak erre nincs módja. Volt nálunk Mobil Planetárium, jártunk a fővárosban, a helyi múzeumokban, erdei iskolában. Elutaztunk Budapestre az operába, máskor a Glinda folyó-

15 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 15 irat szerkesztőségébe, a cirkuszba. Gyakran megyünk Miskolcra a Megyei Könyvtárba. Intézményünk referencia intézmény és regisztrált tehetségpont. Szeptember folyamán Akkreditált tehetségponttá kívánunk válni. Hosszú évek óta folyó képzőművészeti tehetséggondozó műhelyünk munkája és eredményei alapján bízunk benne, hogy ez sikeresen megtörténik. Képzőművészeti tehetséggondozás területén negyedik alkalommal sikerült támogatást elnyernünk. Programja egy 30 órás képzőművészeti műhelymunkát és egy 30 órás mesterkurzus szervezését biztosította a legtehetségesebb gyerekeknek. Természettudományos tehetséggondozás témakörben szintén 30 órás tehetségazonosító és tehetséggondozó műhelymunka folyt A fény nemzetközi éve jegyében. Pályázatunk címe: Fényév távolság, ami az előbb említetten kívül még egy tehetségnap megszervezését is jelenti, ahol a műhelymunkában résztvevő gyerekek mutatják be a megszerzett tudásukat, kiállítják munkáikat és bemutatják elvégzett kísérleteiket. A Digitális Miskolc pályázat befejezéseképpen 60 órás KIP-es képzésben veszünk részt szombatonként. Intézményünk ennek keretében 160 laptopot kapott, mely nagyban megkönnyíti az oktatást, segíti az egyéni haladási tempó figyelembe vételének lehetőségét. Erősíti a tanulók motivációját és fejleszti IKT-s képességeiket. A TÁMOP as pályázatban együtt dolgoztunk a Türr István Képző és Kutató Intézettel. Sokféle képzést és sok segítséget kapunk tőlük. Az intézményi önértékelés teljes elvégzése, az országos mérések teljes kiértékelése, intézkedési tervek elkészítése mindannyiunk számára hasznos. Ennek a programnak a keretében lehetőségünk van tanulóinkkal kognitív szoftverek kipróbálására, készségeik, képességeik változásának követésére. A tavaly létrehozott sportegyesületünk segítségével kb. 60 gyerekkel beindult a birkózó szakosztály, illetve kb. 70 fővel a futball szakosztály fiúknak és lányoknak is. Ők igazolt sportolók. E mellett atlétikai csoportok is szerveződtek. A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából már zajlik a Szimfónia Program, melynek keretében 85 gyermekünk tanulhat zenélni. Fúvós hangszereken játszhatnak: furulyán, fuvolán, trombitán, kürtön, harsonán, tubán. Már zenekarként is próbálnak és találkoznak más nyertes iskola zenészeivel is egy-egy közös zenélésre. Nyáron is igyekszünk hasznos időtöltést biztosítani a diákoknak. Évek óta járnak vissza hozzánk Texasból baptista önkéntes tanárok, akik egyhetes angol nyelvű tábort tartanak tanulóinknak. Munkánkat folyamatosan segíti a fenntartó Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet. Körükben és imaházukban tartjuk tanévnyitó ünnepségünket, és ott is zárjuk az évet. Hagyományosan együtt ünnepeljük a karácsonyt is. Aktívan részt vesznek óvodánk és iskoláink kiemelt rendezvényein, adományokkal támogatják a legrászorultabb családjainkat, segítik hitéleti munkánkat. Önkéntes munkájukra bármikor bizton számíthatunk. Farkasné Karres Éva

16 16 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM Interjú a Nyitott Ajtó Baptista Iskolával A Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskolát fenntartó Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet képviselőjével, Bódis Sámuel lelkésszel, Farkasné Karres Éva intézményvezetővel és Horváthné Bozik Ramóna mentorasszisztenssel beszélgettem a TÁMOP /1 pályázat Eötvös József Programjáról. - Hogyan értékelte a Türr István Képző és Kutató Intézet megkeresését, hogy fenntartóként csatlakozzon intézményeivel az Eötvös József Programba? - Fenntartóként keressük azokat a szervezeteket, akikkel együttműködve egyfajta többletet tudunk biztosítani az intézményeink számára, ezért örömmel fogadtuk a megkeresést. Az Eötvös József program célja megegyezik fenntartói céljainkkal, amelyek a pedagógusok felkészítése, módszertani továbbképzése, és ezek eredményeinek hasznosítása a nevelő-oktató munka során annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják segíteni a hátrányokkal küszködő, többségében hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink fejlesztését, felzárkózását. - Milyen változást hozott a program az intézmény életébe? - A válaszadást a lelkész úr átengedte az intézményvezető asszonynak, aki programunkban mentorként is tevékenykedik. - Nagyon pozitívnak tartom, hogy a helyzetelemzés részeként megadott szempontok szerint, mintegy külső szemmel ismét átnéztük, átvizsgáltuk az intézményeink alapdokumentumait, ezek után eldöntöttük, hogy mi az, ami jó, és mi az, amin változtatnunk kell. Bevont mentorokként részt vettünk több műhelymunkán, és elmondhatom, hogy jó, ha néha kilépünk a megszokott rutinból, és módszertanilag felfrissülnünk. Örömmel vettük a segítségnyújtást az idegen nyelvi mérésre való felkészülésben, a lemorzsolódásról szóló műhelymunkát követően belső továbbképzéseket tartunk az intézményeinkben, melynek eredményeként egy intézkedési terv készül, amelyben megfogalmazzuk, hogy kinek mi a feladata az iskolánkban a lemorzsolódás csökkentése érdekében. - Milyen segítséget kapott az intézmény a program eddig megvalósult részében? - Mivel mérés-értékelés szakemberrel nem rendelkezünk, nagy segítség számunkra az Országos Kompetenciamérés eredményeink elemzése, feldolgozása, és javaslattétel az intézkedési, fejlesztési tervünk elkészítéséhez. - Mit adott a Program a diákoknak? - A kognitív szoftverrel nagyon szívesen játszanak a diákjaink, vannak köztük nagyon ügyesek, akik jó eredményt érnek el egy-egy játék során, versenyeznek is egymással. A pedagógusok is pozitívan értékelik a szoftvert, hiszen a diákok hasznosan töltik vele a szabadidejüket, órán differenciálhatnak vele. A játék a tanulók gondolkodását a logika felé tereli, és bár most jelenleg még nem mérhető, a gondolkodási képesség fejlesztése hosszabb távon bizonyára a tanulási eredményeikben is tükröződik majd. - Van-e az eddig felsoroltakon kívül valami, amit feltétlenül meg kellene említeni, mint a program pozitív hozadéka? - Az, hogy felvételre kerültek mentorasszisztensek is a program során, és lehetőségem volt nekem javaslatot tenni a személyükre, mindenképp nagy segítség az intézményeim számára. Ramóna, az általános iskolai mentor-(pedagógiai) asszisztensem itt lakik a Vasgyárban, iskolánk tanulója volt, vannak jó néhányan a tantestületemben, akik még tanították őt. Nagy benne a megfelelni akarás, intelligens, pontos, precíz, és ami a legfontosabb, kiválóan ért a gyerekek és a szülők nyelvén, elfogadják őt. - Mi a feladata a mentorasszisztensnek, hogyan tud besegíteni az iskolai munkába? Pedagógusaink jobbkeze, általában az alsóbb évfolyam osztályaiban bízzuk, bízzák meg feladatokkal. Differenciáltan foglalkozik a gyerekekkel az órákon, mára már ismeri őket, tudja, hogy ki szorul rá az olvasás gyakorlására, kinek mennek a matematikai feladatok gyengébben, és melyik tanulónak kell a verstanulásban segítenie. A szabadfoglalkozásokon játékot vezet, szünetekben ügyeletes, az alsósok ebédeltetésében is nagy hasznát vesszük, nem csak kiosztja az evéshez szükséges eszközöket, hanem nagy türelemmel mutatja meg használatukat is. - Hogyan tartja a kapcsolatot a szülőkkel, hiszen az ő hatórás munkaidejének már vége van, amikor a

17 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM 17 szülők megérkeznek az iskolába a gyerekekért? A szülőkkel elsősorban nem az iskolában találkozik, hanem ő keresi föl otthon őket, például családlátogatáskor elkíséri a pedagógust, az ő munkájához is fontos, hogy ismerje a tanulók családi hátterét is. Ha valamelyik gyerek napközben megbetegszik, értesíti a szülőket, ha a közelben lakik a gyerek, haza is kíséri őt. Amikor az iskolánkba került, két fontos feladattal is megbíztuk, az egyik a hátrányos helyzet megállapításához szükséges dokumentumok begyűjtése volt. Kiment a szülőkhöz, elmagyarázta nekik, hogy hová kell menni, miért fontos számukra (pályázat, ösztöndíjak), hogy beszerezzék a papírokat, és felajánlotta nekik, hogy szívesen elmegy velük a hivatalba, és segít a papírok kitöltésében. A másik feladatát is nagyszerűen teljesítette, a szakosztályi leigazolásokhoz a tanulóknak sportorvosi vizsgálatra volt szükségük, ezért elkísérte őket az orvoshoz, sőt még egy táblázatot is készített, amelybe minden tanulónak bejelölte, hogy melyik vizsgálaton van túl, melyik hiányzik még. Kiválóan kezeli a számítógépet is, besegít a diákok adatainak rögzítésében, feldolgozásában, de rá szoktuk bízni a fényképezést is a rendezvényeinken, mert kiderült, hogy kiváló képeket készít. Igazi kincs ez a lány, szeretnénk mindenképp a program befejeztével is megtartani őt az iskolánkban. Horváthné Bozik Ramóna épp az ügyeletesi feladatát látta el, az udvaron találtam rá, a gyerekeket terelte be az órára. - Hogy érzed magad a régi iskoládban, milyen érzés volt visszatérned ide dolgozni? - Nem mondom, hogy először nem volt furcsa azokkal a tanárokkal együtt lenni, mint munkatárs, akik engem is tanítottak. Nagyon örülök ennek a munkának, sokkal jobb, mint az eddigiek. Amióta kikerültem az iskolapadból, mindig is dolgoztam. Legutóbb a közeli csokigyárban tudtam elhelyezkedni, de ott nehéz fizikai munkát kellett végeznem, ami nagyon megerőltető volt, a három műszak miatt pedig kevés időt tölthettem 10 éves kislányommal. - Hogyan telik egy munkanapod, milyen feladataid vannak mentoraszszisztensként? - Nem minden napom egyforma, az, hogy aznap mit csinálok, attól függ, hogy hol van rám szükség. Általában az alsósoknál szoktam lenni, néha én irányítom a reggeli beszélgetőkört, ami arról szól, hogy megkérdezem, hogy mi történt otthon, mit csináltak a hétvégén, vagy a napirendjükről beszélgetünk. Ilyenkor megnyílnak a gyerekek, őszintén elmondják a problémákat, amit nagyon bizalmasan kezelek, nem teszek rá megjegyzést, nem kérdezgetem őket, annyit mondanak el nekem, amennyit akarnak. De mégis úgy irányítom a beszélgetést, hogy tanuljanak belőle. A múltkor megkérdeztem, hogy elmondjam-e az én napirendemet, és amikor mindenki azt válaszolta, hogy igen, próbáltam nekik azt közvetíteni, hogy más módon is lehet a szabadidőt tölteni, és hogy milyen fontos, hogy az emberek egy kialakult szokásrend szerint működjenek. Lehet, hogy ezt most nem értetik meg, de később hátha visszaemlékeznek rám, és megpróbálják ők is formálni az életüket. - Voltál-e már az iskola falain kívül is valahol a gyerekekkel? - Segítettem a pedagógusoknak a múzeumlátogatások, kirándulások során is, a héten ismét elhívott egy osztály magával kirándulni, ez most az osztálykirándulások időszaka. Ilyenkor én szoktam fényképezni, amit nagyon szeretek. - Már a szünet végén, a becsengetéskor is látszott, hogy elfogadnak, hallgatnak rád nem csak a kicsik, de a nagyok is. Hogy sikerült ezt elérned? - Nagyon sok időt töltök velük együtt, de az elején azért nem voltak ilyen bizalmasak velem. Sokat mesélek nekik a családomról, hogy én is roma vagyok, hogy a családunkban mindenki dolgozik, hogy mit szoktunk csinálni a hétvégén, legutóbb arról meséltem nekik, hogy a vadasparkban voltunk, és miket láttunk. Mindig nagy érdeklődéssel hallgatnak, aztán ők is megnyíltak, ma már ott tartunk, hogy tanácsot kérnek tőlem magánéleti, szerelmi kérdésekben. - Mondhatjuk, hogy egy kicsit példakép is vagy számukra? -Talán igen. Apró sikereim már vannak. Az én javaslatomra megeszik a kicsik a sóskamártást, mert látták, hogy én is megeszem, és elmondtam, hogy miért egészséges. Vagy a csúnya beszéd. Elmagyaráztam nekik, hogy ne használják ezeket a szavakat, mert én nem szeretem, az én apukám nagyon mérges volt, ha csúnya szót hallott tőlünk. Vagy az öltözködés, itt nem a divatra gondolok, hanem hogy miért vegyenek föl pulóvert vagy kabátot, vagy épp ellenkezőleg miért vegyék le. Legutóbb hagymát ültettünk együtt, elmondtam, hogy milyen jó dolog, ha van egy kis kertünk a ház körül, ahol meg tudjuk termelni mindazt, amire szükség van a háztartásban. A személyes példamutatást nagyon fontosnak érzem. - Milyen változást hozott az életedbe a mentorasszisztensi munka? - Nagyon büszke vagyok a munkámra és a családom is büszke rám. Jó érzés, amikor az utcán vagy a piacon rám köszönnek a gyerekek, hogy csókolom tanárnő. A kislányom nagyon meglepődött, amikor először hallotta, kérdezte, hogy anya, téged tényleg tanárnőnek szólítanak a gyerekek? Tanárnőnek hívnak a gyerekek az iskolában is. Szólhatnék nekik, hogy nem vagyok tanárnő, de jól esik, és egy kicsit úgy is érzem magam. Ilyenkor valóban azt gondolom, hogy példakép lehetek számukra. Jól érzem magam itt, ha lehetőségem lenne rá, továbbra is szeretnék itt dolgozni. Tóthné Horváth Rita

18 18 ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS 2. SZÁM Az Eötvös Program Tevékenységközpontú tanulás pilotjának keretében sor került több kiadvány fejlesztésére és megjelentetésére, amelyek már el is jutottak a felhasználókhoz. A tananyagok az iskolakertek megvalósításához és a kisállatok tartásához nyújtanak segítséget. Könyvajánló Biztos vagyok abban, hogy jelen kiadvány olvasóközönsége számára közös élmény Aronson A társas lény című klasszikus könyve. Ki felvételire, ki már kollokviumra, szigorlatra tanult belőle. Már abban az öszszefoglaló műben megismerhettük társas világunk működését. Aronson az utóbbi években az iskolai erőszak szociálpszichológiáját kutatta. A mozaikos tanulás módszertani innovációja is az ő nevéhez köthető. Ebben a témában íródott kötete, melynek címe egy tragikusan végződött amerikai iskolai lövöldözés helyszínét viseli, az Ab Ovo Kiadó jóvoltából magyar nyelven is olvasható, a címe: Columbine után. Jó szívvel ajánlom ezért az Életem és a szociálpszichológia című kötetet, amiben az amerikai szociálpszichológus életútja olvasható. A munkában számtalan izgalmas részlet megtudható a XX. század történelméről, az egyéni sorsot alakító tényezőkről, a szociálpszichológiai kísérletekről, elméletekről. Egyszerre tudománytörténeti és jól megírt családregény. Megéri ráfordítani a szabadidőnket. Elliot Aronson: Életem és a szociálpszichológia, Ab Ovo Kiadó Ford. Varga Katalin. SZT

19 Jelenlegi lapszámunk szerzői: Berecz Árpádné: pedagógus, az Eötvös József Program szakmai vezetője Farkasné Karres Éva: a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola nyugdíjazott intézményvezetője Gulyás Enikő: doktorandusz-kutató, Eötvös József Program Kutatási Csoport Dr. Kis-Tóth Lajos: kutatásvezető, Eötvös József Program Kutatási Csoport Kovács Gábor: az Eötvös József Program projektvezetője, kulturális antropológus, egészségfejlesztési és esélyegyenlőségi szakember Könczöl Tamás Balázs: etanulás szakértő Racskó Réka: doktorandusz-kutató, Eötvös József Program Kutatási Csoport Dr. Szarvák Tibor: PhD, szociológus, településkutató, térségfejlesztő - Türr István Képző és Kutató Intézet Tóthné Farkas Zsuzsanna: pedagógus, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium módszertani mentora Tóthné Horváth Rita: pedagógus, az észak-magyarországi régió vezető koordinátora Vitéz Gyöngyvér: etanulás szakértő Impresszum: Jelen kiadvány a Türr István Képző és Kutató Intézet TÁMOP projektjének hírlevele. További információk: Főszerkesztő: Kovács Gábor projektvezető Szerkesztő: Dr. Szarvák Tibor Felelős kiadó: Sárik Zoltán, a TKKI főigazgatója Nyomdai kivitelezés: VÁRMÉDIA PRINT Kft., Gödöllő

20

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 3. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 3. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 3. szám TARTALOMJEGYZÉK Pedagógiai hálózatok Együtt tanulunk...3 Hálózati működés az Eötvös József Programban...5

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő 1 Digitális matematika taneszközök a hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában Szerző: Huszka Jenő 2009 1 2 Digitális pedagógia, digitális tananyagok Digitális pedagógia: minden olyan hagyományos (instruktív)

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató

Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató Református Pedagógiai Intézet Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató Református iskolák 2010-2014 közötti eredményeinek elemzése Készítette: Bánné Mészáros Anikó 2015 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógusok ellenőrzése

Pedagógusok ellenőrzése Pedagógusok ellenőrzése Ellenőrzött pedagógus neve: Ellenőrzést végző tanfelügyelő neve: Segédanyag Terület, tartalom 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1 Milyen a módszertani felkészültsége? Intézményi

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Köznevelés az iskolában

Köznevelés az iskolában Köznevelés az iskolában 1 TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" című projekt Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 10 000 000000Ft Projektmegvalósítás időtartama:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

A Sásdi Faodu Egyesület által beadandó TÁMOP-3.3.9.C-12 azonosító számú pályázathoz

A Sásdi Faodu Egyesület által beadandó TÁMOP-3.3.9.C-12 azonosító számú pályázathoz SZAKMAI KONCEPCIÓ A Sásdi Faodu Egyesület által beadandó TÁMOP-3.3.9.C-12 azonosító számú pályázathoz Napjainkban a társadalmi beilleszkedés egyik sarokpontja, hogy milyen iskolázottsággal lép a felnőttkorba,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat célkitűzése... 3 Együttműködő partnerek... 5 Elvárt eredmények... 8 Jogszabályi háttér... 10 Miskolc Járás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01.

2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01. 2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01. Tartalomjegyzék Az intézmény alapadatai... 3 Bevezetés... 4 Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Jó gyakorlatok listája. Dobó István Gimnázium 2012

Jó gyakorlatok listája. Dobó István Gimnázium 2012 Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012 1. Számítógép a nyelvoktatásban-abc Egy 3 modulos gyakorlati tréninget ajánlok a kollégák számára, ahol nem egy bemutató óra végighospitálásáról vagy egy

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19.

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19. Pedagógiai terv A Nemzeti alaptanterven alapuló, egyes műveltségi területek önálló tanulását támogató digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12. évfolyamon tanulók számára TÁMOP

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben