Felnőttképzési nyilvántartási szám: ; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290"

Átírás

1 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: ; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

2 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az Intézményünk évi továbbképzési programjait olvashatják a következő oldalakon. Továbbképzési programkínálatunk honlapunkon is megtalálható, letölthető. (Internet: Felhívjuk a figyelmet, hogy a többször módosított 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet hatályos szövege a szól a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséről, amelyben az előzőekhez képest lényeges változás, hogy a 120 órának legfeljebb huszonöt százaléka nemcsak akkreditált képzéssel teljesíthető! A programfüzetünkben található nem akkreditált és akkreditált továbbképzések is beszámíthatók a továbbképzés 120 órájába. Valamennyi képzésünk sikeres elvégzéséről tanúsítványt adunk, amelyen igazoljuk a teljesített óraszámokat. A jelentkezés tudnivalói: A programokra az 1. Sz. mellékletben szereplő Jelentkezési lap kitöltésével és címünkre történő visszaküldésével lehet jelentkezni. (Kérjük, hogy minden Kolléga külön lapot töltsön ki!) Továbbképzési programjainkat kihelyezve nevelőtestületi kérés alapján intézménynél is megszervezzük előre egyeztetett időpontban. Kihelyezett továbbképzésként bármelyik programunk kérhető, valamint előre egyeztetett intézményi külön igényt is teljesíteni tudunk nem akkreditált továbbképzésként (minimum 5óra) előzetes megállapodás alapján. Egy vagy 2-3 tantestületnek is megszervezzük az igényelt szolgáltatást. Kihelyezett továbbképzéseket a 2. Sz. mellékletben szereplő Intézményi igénylőlapon lehet kérni. (Ebben az esetben is kérjük a résztvevőktől külön-külön a Jelentkezési lap - 1. Sz. melléklet - kitöltését!) A képzések indításáról a jelentkezések alapján, minden esetben a fenntartónk dönt. A jelentkező Kollégákat a továbbképzések további tudnivalóiról név szerint értesítjük. Jelentkezési határidő: Tavaszi kurzusra ( es tanév II. félév): március 25. Őszi kurzusra ( es tanév I. félév): szeptember 25. Reméljük, programajánlatunk felkelti érdeklődésüket! Várjuk jelentkezésüket a megadott határidőig! Eger, 2014.február 10. Schmidt Istvánné igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 5 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER... 5 Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására) (201)... 5 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében (202)... 7 Integrációra érzékenyítő (IPR-Light) továbbképzési program (211)... 8 Hatékony tanuló - megismerési technikák (221) Professzionális pedagógiai kommunikáció, integráló óvodai/iskolai környezetben (222).. 12 A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére (223) A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében (224) A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés,- olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják. (225) PSZICHOLÓGIA PEDAGÓGUS MESTERSÉG PSZICHOLÓGIA NEVELÉSI TRÉNING A pedagógus nevelő munkájának hatékonyságát növelő tréning (301) Motiváció - Motivációs stratégiák fejlesztése az iskolában (302) Pedagógiai eljárások az agresszió kezelésére (303) DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés az iskolában (311) A TANULÁS MÓDSZERTANA Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (321)

4 Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő-oktató munkában (322) TEHETSÉGGONDOZÁS A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben (331) EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE Kisgyermeknevelés az egységes óvodai és bölcsődei - intézményekben (341) TANTÁRGYPEDAGÓGIA FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel (411) Ismerkedés a Kárpát medence természeti és néprajzi értékeivel (412) Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés (413) ERKÖLCSTAN Erkölcstan az iskolában (421) VEZETŐKÉPZÉS Századunk kihívásai a vezetőkkel szemben. A vezetői munka hatékonyságának növelése (601) NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

5 AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására) (201) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/89/2009, OKM-4/89/2009 Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: Óvodai intézményekben dolgozó óvodapedagógusok, vezetők, gyógypedagógusok, gyermekvédelmi felelősök. Célok: A résztvevők sajátítsák el az integrált nevelés szemléletmódját, eszközrendszerét. 1. Az elsajátítás során váljanak érzékennyé a HHH gyerekek sajátosságaira 2. Váljanak nyitottá az integrált nevelésre, ismerjék fel előítéleteiket és azok formálásának lehetőségeit 3. Az intézményhasználók közreműködésére építve intézményük mindennapi gyakorlatában - indítsák el és ösztönözzék az inkluzív pedagógiai környezet kialakítását - segítsék az IPR pedagógiai eszközrendszer alkalmazásának bevezetését - biztosítsák a gyermekek és családok számára a gyermekek optimális fejlődését segítő adekvát tevékenységek és módszerek, programok rendszerét, - egyéni és/vagy intézményi fejlesztési tervük alapján menedzseljék az elindított IPR projektet, - törekedjenek megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az IPR eszközrendszeréből (egyénileg és az intézményük számára) választott elemek bevezetését, folyamatossá tételét biztosítják, - gondoskodjanak az IPR program fenntartásáról, és a fejlesztéséről a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és SNI gyerekek esélyegyenlőségének javítása érdekében. Követelmények a képzésen résztvevők számára: Ismerjék a HHH gyermekek sajátosságait. Ismerjék fel előítéleteiket és legyenek képesek azokat formálni Ismerjék az integrált neveléshez szükséges eszközöket, módszereket. Tudják elindítani az inkluzív pedagógiai környezet kialakítása érdekében az IPR pedagógiai eszközrendszerének bevezetését saját, és vagy intézményük gyakorlatába, intézményi csoportjuk együttműködésére, munkamegosztására építve, Tudják megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az IPR eszközrendszeréből egyénileg és az intézményük számára választott elemek bevezetését, folyamatossá tételét biztosítják. Tudjanak gondoskodni az intézmény vezetésével, a külső mentorokkal együttműködve a program fenntartásáról és a fejlesztéséről. 5

6 Számonkérés: Az IPR egyes eszközeinek adaptációjára készült dolgozat, amely tartalmazza a helyzetelemzést, intézményi csoportjuk együttműködésére és munkamegosztására építve az inkluzív pedagógiai környezet kialakításának tennivalóit és azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a rendszer fenntartásához. A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra 10 fő áprilistól az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Hatvan, Gyöngyös, jelentkezőktől függően Témakörök: Különbségek, másság elfogadására való érzékenyítés Az óvodai IPR eszközrendszere Az óvodai IPR adaptációjára való felkészítés A tanfolyam előadói: A tanfolyam felelőse: Dönsz Lászlóné, Babicz Lászlóné, Petránné Képes Gizella, Molnárné Nagy Mária Kovács Imréné 6

7 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében (202) Alapítási és indítási engedély száma: /50/2011 Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: Óvodapedagógusok, tanítók, szociálpedagógusok, fejlesztő pedagógusok Célok: A résztvevők bővítsék, mélyítsék el, osszák meg egymással ismereteiket az óvoda-iskola átmenet kérdéskörében, problematikájában, a 4-8 éves gyermekek, s hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságaira alapozó integrált nevelésének témájában. Követelmények: Ismerjék fel az alapszocializációs szakaszban az életmód szociális-kulturális jellegzetességeiből fakadó eltéréseket, a környezeti hatások szerepét. Legyenek képesek ezek kezelésére pedagógiai stratégiát kialakítani: differenciált, egyénre szabott tevékenységrendszerrel, indirekt eszközökkel, a gyermekhez igazodó értékelési eljárásokkal. Tudjon diagnosztikát felállítani, s kidolgozni egyénre szóló fejlesztési tervet. Tudja, hogy mi a különbség pedagógiai szempontból a játék és a játékos tanulás között. Ismerje a 4-8 éves gyermekek lényeges lélektani jellemzőit és viselkedésük szakszerű magyarázatát. legyen tisztában a családokkal, a segítő kapcsolatrendszerrel való együttműködés fontosságával. Számonkérés: Konkrét esetekre, problémákra, nevelési helyzetekre tett megoldási, fejlesztési javaslatok esszé formában. Az esszék csoportos feldolgozása, megbeszélése. A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra 10 fő áprilistól, októbertől az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Gyöngyös, Hatvan, a jelentkezőktől függően Tematika: Bemutatkozás-ismerkedés, a továbbképzés céljának ismertetése Kompetenciakibontakoztatás Az óvoda-iskola átmenetet segítő tényezők Nyelvi fejlődés/nevelés Gyermek-megismerési technikák. Az óvoda-iskola átmenet diagnosztikai kérdései Az óvoda-iskola átmenet társadalmi összefüggései Tanfolyam zárása A tanfolyam előadói: A tanfolyam felelőse: Dönsz Lászlóné, Balákné Kovács Klára, Babicz Lászlóné, Molnárné Nagy Mária Kovács Imréné 7

8 Integrációra érzékenyítő (IPR-Light) továbbképzési program (211) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/88/2009 Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: Általános iskolák első és másodikos tanítói, nyolcadik évfolyamos osztályfőnökei, tanárai valamint a gyermekvédelmi feladatokat ellátó munkatársai és az intézmény vezetője, melyekben az esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nem éri el a 15%-ot, vagy a hátrányos helyzetű tanulók aránya nem éri el a 40%-ot. Célok: A résztvevők sajátítsák el az integrált nevelés szemléletmódját, eszközrendszerét: Az elsajátítás során váljanak érzékennyé a HH, HHH és SNI gyerekek sajátosságaira. Váljanak nyitottá az integrált nevelésre, ismerjék fel előítéleteiket, és azok formálásának lehetőségeit. Az intézményhasználók közreműködésére építve intézményük mindennapi gyakorlatában: Indítsák el és ösztönözzék az inkluzív pedagógiai környezet kialakítását, Segítsék az IPR pedagógiai eszközrendszer alkalmazásának bevezetését, Biztosítsák a gyerekek és családok számára a gyerekek optimális fejlődését segítő adekvát tevékenységek, programok rendszerét, Egyéni és/vagy intézményi fejlesztési terük alapján menedzseljék az elindított IPR- projektet, Törekedjenek megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az IPR eszközrendszeréből választott bevezetését, folyamatossá tételét biztosítják, Gondoskodjanak az IPR- program fenntartásáról és a fejlesztéséről a hátrányos, a HHH és SNI gyerekek esélyegyenlőségének javítása érdekében. Követelmények: a képzésen résztvevők Ismerjék fel előítéleteiket és legyenek képesek azokat formálni. Ismerjék a HHH gyerekek sajátosságait, Ismerjék az integrált neveléshez szükséges eszközöket, módszereket. Tudják elindítani az inkluzív pedagógiai környezet kialakítása érdekében az IPR pedagógiai eszközrendszerének bevezetését saját, és vagy intézményük gyakorlatába, intézményi csoportjuk együttműködésére, munkamegosztására építve, Tudják megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az IPR eszközrendszeréből egyénileg és az intézményük számára választott elemek bevezetését, folyamatossá tételét biztosítják, Tudjanak gondoskodni az intézmény vezetésével, a külső mentorokkal együttműködve a program fenntartásáról és a fejlesztéséről. Számonkérés: Az IPR egyes eszközeinek adaptációjára készült dolgozat, amely tartalmazza helyzetelemzésre, intézményi csoportjuk együttműködésére és munkamegosztására építve az inkluzív pedagógiai környezet kialakításának tennivalóit és azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a rendszer fenntartásához. A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: 30 óra 10 fő 8

9 A szervezés formája, ideje: áprilistól az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Gyöngyös, Hatvan, jelentkezőktől függően Tematika: Bemutatkozás-ismerkedés, a továbbképzés céljának ismertetése Különbségek, másság elfogadására való érzékenyítés Az IPR általános iskolai eszközrendszere Az IPR adaptációjára való felkészítés A tanfolyam előadói: Kocsis Gáborné A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 9

10 Hatékony tanuló - megismerési technikák (221) Alapítási és indítási engedély száma: OK-410/79/2010. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: Közoktatási intézményben dolgozó tanárok, szakoktatók, tanítók, óvodapedagógusok, nevelőtestületek Célok: A továbbképzés célja, hogy a továbbképzésben résztvevő pedagógusok elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a tanulók személyiségének megismerésére, és a személyiség-fejlődést befolyásoló környezeti tényezők feltérképezésére. Pedagógiai kompetencia erősítése a tanulómegismerési módszerek kreatív alkalmazásában a pedagógiai megfigyelés, dokumentumelemzés, interjútechnikák és kérdőíves eljárások területén. Cél továbbá, hogy e módszerek alkalmazásával a pedagógusok mélyebben, előítéletesség mentesen megismerjék a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai teljesítményét meghatározó tényezőket, a viselkedést meghatározó értékek attitűdök érzelmek és motivációk sajátosságait, valamint a tanulókra ható közvetlen környezeti jellemzőket, és ez alapján tervezhessék további pedagógiai tevékenységüket. Követelmények: Legyen képes tervszerű megfigyelést végezni és azok eredményeit jegyzőkönyvben dokumentálni. Ismerjen minimum négy- a pedagógiai munkában használatos kérdőíves módszert, interjútechnikát, ezek szakszerű felvételét, értékelését és az adatok értelmezése alapján legyen képes a helyes következtetések levonására. A kapott eredmények felhasználásával tudjon szakszerű pedagógiai véleményt készíteni és szakszerű pedagógiai beavatkozásokat megtervezni. A pedagógiai munka hatékonysága érdekében legyen képes árnyaltan értelmezni a tanulóra vonatkozó dokumentumokat (szakértői vélemény, gyermekmunkák stb..) Számonkérés: Záródolgozat esettanulmány készítése egy hátrányos helyzetű tanulóról, minimum 6-8- oldalban, a képzés során elsajátított módszerek alkalmazásával. Az értékelés szempontja: A pedagógiai megismerési módszerek (megfigyelés, interjú, kérdőíves eljárások) adekvát alkalmazása. A módszerekből szakmailag megfelelő következtetések levonása és a pedagógiai beavatkozás problémához illeszkedő tervezése. Záródolgozat elkészítése, leadás végső határideje: legkésőbb a 30 órás tanfolyam utolsó tanfolyami óráját követő 20 nap. A tanfolyam óraszáma: 30 óra Minimális létszám: 10 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, októbertől az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Gyöngyös, Hatvan, a jelentkezőktől függően 10

11 Tematika Bemutatkozás-ismerkedés Bevezetés a tanuló megismerés módszereibe A hatékony tanulói megismerés területei A személyiség kognitív összetevőinek megismerése A nyelvi képességek, a kommunikáció jellemzése és megismerési módszerei A társas kapcsolatok A gyermekek családi helyzetének megismerhetősége A tanfolyam előadói: Horváth József, Kocsis Gáborné, Dr. Hídvégi Márta A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 11

12 Professzionális pedagógiai kommunikáció, integráló óvodai/iskolai környezetben (222) Alapítási és indítási engedély száma: OK-410/91/2010. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: Közoktatási intézményben dolgozó tanárok, szakoktatók, tanítók, óvodapedagógusok, nevelőtestületek Célok: A továbbképzés célja megismertetni a résztvevőket a saját élményű tanuláson keresztül: Ismerkedjenek meg a pedagógusok professzionális viselkedésének alapjaival, ezáltal erősödjön szakmai tudatosságuk, s ismerjék fel a kapcsolati minőség jelentőségét az iskolai/óvodai munkában. Ismerkedjenek meg a hatékonyságot segítő és gátló kommunikációs mintákkal. A segítő mintákat gyakorolják, s épüljön be a készségtárukba. Ismerkedjenek meg a professzionális viselkedés hátrányos helyzetű gyermekek tevékenységét, tanulását, óvodai, iskolai életét segítő elemeivel, jellemzőivel. Az adaptív pedagógiai munkához szükséges kommunikációs készségtáruk fejlődjön. A pedagógusi viselkedés módok hatásának pontosabb megmutatása demonstrációs videofelvételek segítségével. Az osztálytermi munka hatékonyságának elemzéséhez közös értelmezési keret, közös szakmai nyelv kialakítása. Követelmények: Értse a professzionális kommunikáció jelentőségét, annak hatását óvodai/iskolai kapcsolatok minőségére, az integrációs munkára. Ismerje a professzionális pedagógusi kommunikáció alapelemeit, annak főbb jellemezőit. Legyen képes felismerni a tanári és tanulói kommunikációs minták (verbális, nem verbális jelek stb..) elemeit, és azok hatékonyságát a gyermeki szükségletek kielégítése szempontjából. ismerje a problémás viselkedés jellemezőt, a csoportban történő egyéni fejlesztés lehetőségeit. Tudjon fejlesztési tervet készíteni három maga által választott problémás gyermek fejlesztésére. Számonkérés: Portfólió készítése, melynek tartalma: a továbbképzés során kiscsoportok által készített fontosabb munkák, segítő levél, fejlesztési terv (3 problémás gyerekre) Az értékelés szempontjai: a portfólióban mennyire tükröződik a tanfolyam követelményeinek megfelelő pedagógiai gondolkodásmód; A segítő levélben és a fejlesztési tervben megjelennek-e a továbbképzés során elsajátított, tudatosított ismeretek A tanfolyam óraszáma: 30 óra Minimális létszám: 10 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, októbertől az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Gyöngyös, Hatvan, a jelentkezőktől függően 12

13 Tematika Bevezetés, ismerkedés Kapcsolati minőség és kommunikáció Kommunikációs mintázatok Hitelesség és hatékonyság Az együttnevelés kérdései A tanfolyam előadói: A tanfolyam felelőse: Schmidt Istvánné Kovács Imréné 13

14 A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére (223) Alapítási és indítási engedély száma: OK-410/94/2010. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: Közoktatási intézményben dolgozó tanárok, szakoktatók, tanítók, óvodapedagógusok, nevelőtestületek Célok: A továbbképzés célja megismertetni a résztvevőket a kooperatív tanulásszervezés/tevékenységszervezés rendszerével, alapelveivel, kulcsfogalmaival, a kooperatív kiscsoportok kialakításának szervezeti kérdéseivel, működtetésének mechanizmusaival, a kooperatív feladatok jellemzőivel, típusaival, kooperatív technikákkal, a pedagógusok e tanulásszervezési módban betöltött szerepével, jellemző értékelési eljárásaival. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen alapuló tanulási folyamat előnyeit, s hatékonyságát. Követelmények: Ismerje meg a kooperatív tanulás alapelveit, kulcsfogalmait, a különböző csoportalakítási módszereket, a kooperatív tanulásszervezés/tevékenységszervezésre alkalmas tér- és eszköz főbb jellemzőit. Ismerjen legalább 10 olyan kooperatív technikát, amelyet a csoportalakításban/csoportmunkában/csoportbeszámolókban alkalmazni lehet. Ismerje a kooperatív tanulásszervezés /tevékenységszervezés során használt értékelési eljárásokat. Legyen képes hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek integrált nevelése céljából kooperatív tanulásszervezésre/tevékenységszervezésre épülő foglalkozás megszervezésére, kooperatív (foglalkozási terv/óravázlat/időterv) amelyben épít a gyerekek előzetes tapasztalataira, tudására. Számonkérés: Portfólió készítése, melynek tartalma: csoportmunkák elkészített feladatai, a házi feladat, kooperatív foglalkozási terv/óravázlat. Az értékelés szempontjai: a portfólióban mennyire tükröződik a tanfolyam követelményeinek megfelelő pedagógiai gondolkodásmód. Az önálló munkában képes-e tanulói, gyermeki együttműködésre épülő tanulási folyamatot tervezni, problémaközpontú, társas kapcsolatokat segítő feladatokat kidolgozni. A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra 10 fő áprilistól, októbertől, az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Hatvan, Gyöngyös, jelentkezőktől függően 14

15 Tematika Bevezetés A meglévő tudás feltárása A kooperatív tanulás alapelvei A csoportszervezés elvei, csoportalakítási módok Értelmező, elemző feladatok Problémamegoldás a csoportmunkában Gondolkodásfejlesztés, képzelőerő A hagyományos és kooperatív csoportmunka összehasonlítása Pedagógus szerep Módszerek rendszerezése Zárás A tanfolyam előadói: Balákné Kovács Klára A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 15

16 A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében (224) Alapítási és indítási engedély száma: OK-410/106/2010 Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht A résztvevők köre: Közoktatási intézményben dolgozó tanárok, szakoktatók, tanítók, óvodapedagógusok, nevelőtestületek Célok: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátélményű tanuláson keresztül gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezzenek a projektpedagógia összefüggő rendszeréről, a projektkészítés technológiájáról, a projektkészítés lépéseiről, technikáiról. Felkészíteni a résztvevőket arra, hogy a projektpedagógiáról tanultakat hatékonyan tudják alkalmazni a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen és a segítségnyújtáson alapuló tanulási folyamat előnyeit, hatékonyságát. Követelmények: Tudják a hallgatók megfogalmazni a projekt lényegét, továbbá, hogy a projekt alkalmazása hogyan segíti a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését. Ismerjék a projekt lebonyolításának lépéseit. A hallgató tudjon projekttervet készíteni saját pedagógiai gyakorlatához úgy, hogy a terv elkészítésekor figyelembe veszi a gyermekek témával kapcsolatos előzetes ismereteit, s az elkészült projektterv alkalmas a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésére/oktatására. Ismerje az annak megvalósításához szükséges tanulásszervezési/tevékenységszervezési módokat, módszereket, ellenőrzési-értékelési eljárásokat. Tudjon egy hagyományos tantervi tartalmat projektesíteni. Számonkérés: Portfolió készítése, melynek tartalma: a továbbképzés során csoportok által elkészített anyagok, feladatok, projektvázlat; projektterv A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra 10 fő áprilistól, októbertől az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Hatvan, Gyöngyös, jelentkezőktől függően Tematika: Bemutatkozás-ismerkedés, a továbbképzés céljának ismertetése A tanulás és a projekt értelmezése Projektkészítés Tanterv és projekt; projekt és hagyományos tanítási folyamat Projektper- Játék A tanfolyam előadói: Kocsis Gáborné A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 16

17 A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés,- olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják. (225) Alapítási és indítási engedély száma: OK-410/105/2010. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A résztvevők köre: közoktatási intézményben dolgozó tanárok, szakoktatók, tanítók, óvodapedagógusok, nevelőtestületek Célok: A továbbképzés célja, hogy a részt vevőpedagógusok a tevékenységközpontú pedagógiák elméleti és módszertani bázisából olyan ismereteket és saját élményű tapasztalatokat szerezzenek, amelyek alkalmazhatók az együttnevelés során és segítik annak hatékonyságát, Ismerkedjenek meg a tevékenységközpontú pedagógiák (TKP): - főbb nevelésfilozófiai, pszichológiai alapelveivel, - jellemző tanulásszervezési eljárásaival, metodikai elemeivel, formáival, ellenőrzési-értékelési rendszerével. Szerezzenek ismereteket, és tapasztalatokat a TKP taneszközökről. A továbbképzés során tapasztalják meg a reflektív szemléletmód működését, fejlődjön reflexiós, kooperatív, szervezési és kommunikációs készségük. Követelmények: Tudja mit jelent a TKP, mint gyűjtő fogalom. Ismerjék a tevékenységközpontú pedagógiák közös elvét és alapvető törekvését. Legyenek képesek legalább egy TKP taneszköz ismertetésére, bemutatására. Ismerjék a hallgatók az általuk bemutatott taneszköz gyakorlati alkalmazásához szükséges tanulásszervezési, - metodikai,- ellenőrzési, értékelési módokat, eljárásokat. Ismerje a projekttervezés lépéseit, legyen képes egy projekt téma vázlatszerű megtervezésére. Ismerje a kooperatív tanulás alapelveit. Számonkérés: A záró értékelés alapja portfólió, amely tartalmazza a továbbképzési folyamat alatt készülő munkákat, elemzéseket, a feldolgozott témák reflexióit, az önállóan összegyűjtött anyagokat, egy TKP taneszköz ismertetését, alkalmazásának leírását, egy projekt terv vázlatát. A záródolgozat határidőre történő leadása. A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra 10 fő áprilistól, októbertől az elméleti és gyakorlati órák 8:00-17:00-ig szerveződnek. Eger, Hatvan, Gyöngyös, jelentkezőktől függően 17

18 Tematika Bemutatkozás - Ismerkedés Tanulásszervezés Szabályalkotás Taneszköz-bemutató A 3.5. pontban kiadott házi feladat teljesítésének ismertetése Ellenőrzés-értékelés Forrásfeldolgozás Metakogníció: a tanulás tudatosítása A tanfolyam előadói: Horváth József, Balákné Kovács Klára, Petránné Képes Gizella, Smizsánszkyné Marján Ida A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 18

19 PSZICHOLÓGIA PEDAGÓGUS MESTERSÉG PSZICHOLÓGIA NEVELÉSI TRÉNING A pedagógus nevelő munkájának hatékonyságát növelő tréning (301) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/60/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye Résztvevők köre: Pedagógus végzettséggel rendelkező szakemberek.(óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, szociálpedagógusok,pedagógia szakos nevelők, szakoktatók) Célok: A trénig célja kettős, egyrészt a résztvevő pedagógusok saját személyiségének fejlesztése abból a célból, hogy a nevelési problémákat kezelni tudják; másrészt olyan módszerek átadása, melyek a nevelési problémák hatékony kezelésében felhasználhatók. Követelmények: A résztvevő legyen képes felismerni és megfogalmazni a nevelési problémák megjelenési formáit és okait. Tudja elemezni személyiségének témával összefüggő dimenzióit, kommunikációját, konfliktuskezelését, értékrendjét. Legyen képes a kommunikációs zavarokra, értékproblémákra visszavezethető, valamint a nem megfelelő konfliktus-megoldáson alapuló nevelési problémák elemzésére, kezelésére. Tudjon a nevelési problémáira megoldási tervet készíteni, egységben lássa a probléma (alap probléma), rövid és hosszú távú cél, megoldási terv egységét. Számonkérés: a foglalkozások 100%-án való részvétel; záró dolgozat készítése A tanfolyam óraszáma: Minimum létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra 15 fő 2014.áprilistól 3 x 8, és 1 x 6 órás foglalkozás, csütörtökönként Eger, Gyöngyös, Hatvan - jelentkezőktől függően Tervezett témakörök: Ismerkedés, a tréningen való motivációs háttér feltárása Csoportépítés A csoport által összegyűjtött, konkrét nevelési problémák kezelésére alkalmazott módszerek feltárása, hatékonyságának elemzése az eddigi gyakorlat alapján. A nevelő munka hatékonyságát növelő új, alternatív megoldások áttekintése: Kommunikációs zavarokra, értékzavarokra, konfliktuskezelésre visszavezethető nevelési problémák kezelése Zárófázis-integrálás Tervezett előadó: Dr. Hanák Zsuzsanna Tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 19

20 Motiváció - Motivációs stratégiák fejlesztése az iskolában (302) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/236/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus Célok: Olyan elméleti és a pedagógiai gyakorlatban használható ismeretek elsajátíttatása, amely felkészíti a pedagógusokat a korszerű tanítási és tanulási folyamatban elengedhetetlen motivációs bázis megismerésére, fejlesztésére korosztály specifikusan. Követelmények: A résztvevő pedagógus ismerje a motiváció elméleti megközelítéseit, annak hasznosítását a pedagógiai gyakorlatban. Legyen tájékozott a motiváció és tanítás összefüggéseiről. Ismerje a tanulási motivációt alakító tényezőket. Ismerje az önszabályozó tanulás jellemzőit és kapcsolatát a motivációval. Legyen tisztában a motiváció pedagógiai feladatával, és tudja azonosítani az oktatási folyamatban releváns motivációs modelleket. Legyen képes definiálni a külső és belső motiváló tényezőket, és ezek stratégiáit hatékonyan megnevezni. Legyen képes az individualizáló és a differenciáló motivációs stratégiák megkülönböztetésére. Számonkérés: A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: Záródolgozat 30 óra 15 fő áprilistól, októbertől később meghatározott napokon Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Témakörök: 1. A motiváció fogalma és elméleti megközelítései 2. Motiváció, iskola és tanulás 3. Motiváció és tanulás 4. Igényszint teljesítmény motiváció 5. A motivációs stratégiák sikeres alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban A tanfolyam előadói: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, Dr. Ludányi Ágnes A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 20

21 Pedagógiai eljárások az agresszió kezelésére (303) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/237/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: A közoktatás valamennyi szintjén dolgozó pedagógus végzettségű szakember. Célok: Megismertetni a résztvevő pedagógusokat a különböző életkorú gyermekek érzelmi problémáinak okaival, eredetével, és a környezeti hatásokra adott, gyakran agresszív egyéni reakciómódjaikkal. Cél, hogy bővítsük a résztvevők eszköztárát olyan pedagógiai tudással, amely az értelmezés és felismerés mellett hatékonyan semlegesíti a gyermekek szorongásos, agresszív, depresszív, és önértékelési deficitből származó negatív érzelmeit, továbbá megoldásokat ad a düh kezelésének módjaira. Követelmények: A résztvevők nevezzék meg a főbb érzelem- és agresszió elméleteket, és definiálják az érzelmek életkori funkcióit, sajátosságait. Legyenek képesek szakszerű beavatkozási tervet készíteni a tanult pedagógiai eszközkészlet alapján a konkrét esetekhez. Számonkérés: A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: Záródolgozat 30 óra 15 fő áprilistól, októbertől később meghatározott napokon Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Témakörök: 1. Érzelemelméletek 2. Érzelmi zavarok kezelésének pedagógiai módszerei A tanfolyam előadói: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, Dr. Ludányi Ágnes A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 21

22 DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés az iskolában (311) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/121/ Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Tanítók, általános iskolai, középiskolai tanárok, nevelőtanárok. Célok: Az átlagtól eltérő képességű tanulók iskolai eredményességét befolyásoló tényezők, valamint a differenciált képességfejlesztés lehetőségeinek megismerése. A differenciálás, illetve egyéni bánásmóddal összefüggő fogalmak szakmai terminusainak szakszerű használata. A differenciálás szintjeinek és színtereinek alkalmazása a különböző munkaformákban (frontális oktatás, páros munka, csoportmunka, egyéni munka), tanulócsoportok képzése útján (heterogén, illetve homogén összetételű csoportszervezés esetén), valamint az érdeklődés szerint. Követelmények: A résztvevők a képzés végére tudják az egyéni bánásmóddal, differenciált fejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat definiálni, szakmai terminusként helyesen használni (lassú tanulók, tehetséges tanulók, hátrányos helyzetű tanulók, tanulási zavarral küzdő tanulók, alulteljesítő tanulók, nehezen nevelhető tanulók, akadályozott tanulók). Legyen képes alkalmazni a különböző differenciálási lehetőségeket: a különböző munkaformákban tanulócsoportok képzése útján tanulók érdeklődése szerint differenciált környezetben Számonkérés: Záró dolgozat készítése. A tanfolyam óraszáma: 30 óra Minimális létszám: 15 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, 5 x 6 órás foglalkozás, csütörtökönként Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Témakörök: 1. Bevezetés 2. Egyéni bánásmódot igénylő tanulók speciális jellemzőinek tanulmányozása: lassú tanulók, tanulási zavarral küzdő tanulók, alulteljesítő tanulók, akadályozott tanulók,hátrányos helyzetű tanulók,veszélyeztetett és bántalmazott tanulók, nehezen nevelhető és szociálisan inadaptált tanulók, deviánsviselkedésű tanulók, tehetséges tanulók 3. A pedagógusok gyakorlatában előforduló, témával összefüggő esetek megbeszélése 4. A differenciált képességfejlesztés lehetőségei az iskolában: különböző munkaformák szerinti differenciálás, tanulócsoportok képzése útján történő differenciálás, tanulók érdeklődése szerinti differenciálás, differenciált környezet jelentősége, kompenzáló, illetve korrekciós oktatás. 5. A pedagógusok gyakorlatban használt differenciálási módszereinek megbeszélése 6. Differenciált oktatás a gyakorlatban, filmelemzés A tanfolyam előadói: Dr. Dávid Mária, Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, Dr. Hanák Zsuzsanna A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 22

23 A TANULÁS MÓDSZERTANA Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (321) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/71/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye, Eger A résztvevők köre: 3-12 évfolyamon tanító pedagógusok Célok: A pedagógusok legyenek képesek gyakorlati munkát végezni a tanulási stílus-, tanulás stratégia-vizsgálat, valamint a hagyományostól eltérő tanulásszervezési módszerek; nevezetesen kooperatív tanulás, projekt-módszer, tantárgytömbösített oktatás, témahét, moduláris oktatás terén. Fejlődjön a továbbképzésen részt vevők szakmai eszköztára, a tanulók önálló ismeretszerző tevékenységének és tanulási motivációjának fejlesztése érdekében. Követelmények: Tudják alkalmazni a tanfolyam során megismert tanulási stílus és tanulási stratégia kérdőíveket milyen körben, milyen céllal alkalmazhatóak, valamint legyenek képesek megfelelően értékelni azokat. A kérdőívek elemzése után a tanulók egyéni igényeihez igazítva tudják azonosítani a megismert tanulási technikákat és stratégiákat, elősegítve ezzel az egyén tanulására vonatkozó egyedi paraméterek felismerését, tudatosítását és esetleges korrekcióját. Tudják alkalmazni a tanítási tanulási folyamatban a megismert módszereket Legyenek képesek a tanulók önálló tanulását segíteni a megfelelő tanulás-módszertani technikák megismertetésén és begyakoroltatásán keresztül Tudjanak foglalkozási tervet készíteni. Számonkérés: Az ellenőrzés az elkészített záró dolgozat értékelésén keresztül történik. A záró dolgozat egy adott csoport tanulási stílusra és tanulási stratégiára vonatkozó felméréséből és az eredményeknek megfelelő foglalkozástervezet elkészítése vagy egy óravázlat/foglalkozási tervezet vagy projekt készítése, amelyben megtalálhatók a megismert új módszerek. Az értékelésnél az elméleti megalapozottság mellett a felmérés eredménye és elemzése, ill. az óravázlat/foglalkozási tervezet vagy projekt szakmai megfelelősége, gyakorlati alkalmazhatósága a fő szempont. A tanfolyam óraszáma: 30 óra Minimális létszám: 10 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, csütörtöki napokon Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Témakörök: 1.A tanulás lélektani megközelítése 2.A tanulási stílus és a tanulási stratégia 3.Tanulási technikák 4. Kooperatív tanulás 5.Korszerű tanulásszervezés az iskolában (projektoktatás, témahét, tantárgytömbösített oktatás, moduláris oktatás) A tanfolyam előadói: Dávid Krisztián, Jámbor Erzsébet, Kaló Anikó, Nagy Éva, Tóth Éva, Vass Réka A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 23

24 Az IKT eszközök hatékony használata a nevelő-oktató munkában (322) Alapítási engedély száma: OK-410/111/2010. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet A résztvevők köre: óvodapedagógus, gyógypedagógus, általános és középiskolai nevelésbenoktatásban résztvevő pedagógusok Célok: Elsődleges célja, hogy a résztvevők megismerjék az Információs Kommunikációs Technológia eszközeit, alkalmazásuk hasznosságát, módszertanát. Az aktív tábla és a feleltető- szavazórendszer lehetőségeit, előnyeit felhasználva, ezeket integrálva új tanulási környezetet tudjanak létrehozni. További cél, hogy megtanulják az IKT mindennapi oktatási célú alkalmazását, felhasználását a tanulói/gyermeki tudás és neveltségi szint mérésében, a digitális írástudás fejlesztésében. Követelmények: A résztvevők a tanfolyam végére ismerjék meg: - az aktív táblák használatát, - a táblához tartozó szoftver szolgáltatásait, - egy szavazó- feleltetőrendszert, - az interaktív tananyag tanítási órába való beépítésének módszertanát, - a korcsoport sajátosságaihoz illeszkedő ellenőrzési és értékelési módokat, - a világháló lehetőségeit a tanítási órára való felkészüléshez, szakirodalom kereséséhez. A tanultak alkalmazásával önállóan tudjanak hozott anyagból órai segédanyagot, interaktív oktatási anyagot készíteni. Szerezzenek jártasságot az új információs és kommunikációs technikák (IKT) mindennapi oktatási célú alkalmazásában. Számonkérés: A képzés végén a hallgatóknak saját csoportra vonatkozóan szabadon választott tantárgy vagy témakörben interaktív oktatási anyagot kell készíteni. A tanfolyam óraszáma: 30 óra Minimális létszám: 15 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, októbertől szombati napokon Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Témakörök: Ismerkedés, érdeklődés felkeltése IKT eszközök oktatásban betöltött szerepe. Aktív táblák A rendszer összeállítása A tábla szoftverének indítása Az aktív tábla szoftverének galériája Új galéria létrehozása Az objektumok tulajdonságai Hivatkozások Tanulásszervezés, foglalkozásszervezés Szavazni, vagy nem szavazni? Felmérések létrehozása óvodában és iskolában Ajánlások. Összegzés, záródolgozat előkészítése A tanfolyam előadója: Lippóczy Ákos A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 24

25 TEHETSÉGGONDOZÁS A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben (331) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/109/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok Célok: Ismeretek nyújtása a pedagógusok számára a tehetség összetevőiről. A tehetségfejlődést meghatározó adottságok és a képességek fejlődéséről. A képzés célja, hogy a pedagógusok ismereteket kapjanak a tanulókról/gyermekekről történő információgyűjtés módjairól, a kapott információk feldolgozásának módjairól, a tehetségek azonosításáról. A képzésen résztvevők ismerjék meg a tehetséggondozással kapcsolatos pedagógusszerepeket a nevelőtestületekben, a tehetségfejlesztés stratégiáit, legyenek képesek a tehetségfejlesztő programok készítésére és hatásvizsgálatára Követelmények: A hallgatók ismerjék meg a tehetség összetevőit, a tehetségmodelleket. Tudják a tehetségazonosítás módjait, legyenek tisztában a gyermekekről/tanulókról történő információgyűjtéssel és az adatok feldolgozásával. Az alulteljesítő tehetséges gyermekeket/tanulókat ismerjék fel, a problémás tehetségekkel együtt. Tudjanak tehetségfejlesztő programot készíteni, a tanulók tanulási stílusának megállapítását ismerjék meg. Legyenek ismereteik a tehetségfejlesztő programok hatásvizsgálatáról, a későbbi pontosítás, finomítás érdekében. Számonkérés: Záródolgozat A tanfolyam óraszáma: 30 óra Minimális létszám: 15 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, később meghatározott napokon Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Tematika: 1. Bevezetés, ismerkedés 2. A tehetséggondozás története 3. A tehetség összetevői, külső és belső tényezők 4. A tehetségek felkutatása a csoportban, osztályban 5. A gyermekek/tanulók megismerése, a gyermekekről/tanulókról gyűjtött információk feldolgozás rendszerezése 6. A tehetséggondozás 7. Problémás tehetségek 8. Hatásvizsgálatok 9. Egy tehetségfejlesztő projekt tartalmi vázlatának elkészítése 10.A tanfolyam zárása A tanfolyam előadói: Baloghné Zupkó Andrea, Császár István, Szalkai Mária A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 25

26 EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE Kisgyermeknevelés az egységes óvodai és bölcsődei - intézményekben (341) Alapítási és engedély száma: OKM-4/256/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Óvodapedagógusok, akik a kisgyermeknevelés témakörében szeretnék szakmai ismereteiket bővíteni, vagy olyan intézményben dolgoznak, amelyben ezeket a szakmai ismereteket előírják. Célok: Az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, annak érdekében, hogy az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógusi munkakör betöltésének feltételeként előírt legalább hatvan órás felkészítésben elsajátíthassák a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket. Az óvodapedagógusok felkészítése a 3 éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló kisgyermekek gondozására, nevelésére, és fejlesztésére. Felkészítésük a célzott korosztály egészséges szokásrendszerének kialakítására, testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi fejlődésének komplex fejlesztésére, szocializációjuk segítésére. Követelmények: Tudják megnevezni a résztvevők az egységes óvoda-bölcsőde működtetéséhez szükséges feltételrendszert. Tudjanak felsorolni a 3 év alatti korosztálynak megfelelő nevelési fejlesztési feladatokat. Tudják megtervezni az óvodapedagógiai tevékenységükben szükséges változtatásokat a célzott korosztály igényeinek megfelelően. Legyenek képesek elvégezni a tanfolyamon elsajátított az életkori sajátosságokhoz illeszkedő - gondozási ápolási teendőket. Számonkérés: Demonstrációs gyakorlaton a tanult gondozási és ápolási feladatok elvégzése. Záródolgozat és önreflexió készítése. A tanfolyam óraszáma: 60 óra Minimális létszám: 16 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, októbertől később meghatározott napokon Eger, Gyöngyös, Hatvan a jelentkezőktől függően Tematika: 1.Bevezető ismeretek 2.Kisgyermekkor pedagógiája 3.Csoportos nevelési és pedagógiai gyakorlat: Intézménylátogatás és csoportos hospitálás a módszertani bölcsődében 4.Személyiségfejlődés, fejlődési eltérések 5.Ápolás és táplálkozástan 6.Demonstrációs gyakorlat 7.Spontán érés támogatása 8.Egyéni nevelési és pedagógiai gyakorlat bölcsődében, spontán érés támogatása megfigyelése gondozási és játéktevékenységben 9. Zárás, a program értékelése A tanfolyam előadói: Dr. Dávid Mária, Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, Dr. Hanák Zsuzsanna, Dr. Hatvani Andrea, Taskó Tünde, Bimbó Zoltánné, Dr. Gaál Gabriella, Magyar István, Szentpéteriné Tátrai Éva, Székács Ferencné, Sallay Antalné, Aranyné Bíró Erika A tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 26

27 TANTÁRGYPEDAGÓGIA FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Ismerkedés a hazai tájakkal és megismertetésük módszereivel (411) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/246/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Tanítók, tanárok, környezeti neveléssel foglalkozók (elsősorban környezettermészetismeret, földrajz, biológia, hon- és népismeret oktatók) Célok: Diákjaink környezettudatos magatartásának kialakításában nagyon fontos, hogy tanárainknak korszerű és friss ismereteik legyenek hazánk tájainak általános képéről, természeti, környezeti és néprajzi értékéről, valamint az, hogy képesek legyenek egy-egy tájat élvezetesen bemutatni, megszerettetni diákjainkkal tanulmányi kirándulások vagy erdei iskolai programok során. Célunk, hogy átfogó képet kapjanak hazánk tájainak földrajzi és biográfiai jellemzőiről, valamint a tanulmányi kirándulás, a terepgyakorlat, a projekt, a témahét, a tábor valamint az erdei iskola szervezésének, lebonyolításának módszertani teendőiről. Követelmények: Tudjanak közvetlen és közvetett információkkal adatokat és ismereteket szerezni a hazai tájak tantervi és tanórán kívüli foglalkozások keretében történő feldolgozásához. Ismerjék a tanulmányi kirándulás, a terepgyakorlat, a projekt, a témahét, a tábor valamint az erdei iskola szervezésének, lebonyolításának módszertani teendőit. Legyenek képesek a csoport által kiválasztott tájra elkészített minta tanulmányút alapján a hazai tájakat bemutató tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, projekt, témahét, tábor valamint erdei iskola programjának megtervezésére, és értékelésére. Számonkérés: Záró dolgozat készítése. A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 30 óra (10 óra elmélet, 20 óra terepgyakorlat) 10 fő áprilistól, októbertől később meghatározott napokon Eger, illetve létszámtól függően Gyöngyös, Hatvan Témakörök: Hazánk tájainak bemutatása földrajzi, földtani jellemzése, növény és állatföldrajza, környezeti állapota A tanulmányi kirándulás, terepgyakorlat, projekt, témahét, tábor, erdei iskolák szervezésének módszertana Terepgyakorlat-tanulmányút egy hazai tájra A tanfolyam előadói: Tanfolyam felelőse: Sándor József, Nagyné Seres Magdolna Kovács Imréné 27

28 Ismerkedés a Kárpát medence természeti és néprajzi értékeivel (412) Alapítási engedély száma: /85/2011. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Földünk és környezetünk, hon-és népismeret és művészetek műveltségterületet tanító tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők. Célok: - A Kárpát-medencével kapcsolatos földrajzi és néprajzi ismeretek felfrissítése, bővítése és aktualizálása. - Az elméletben szerzett ismeretek helyszíni tanulmányozással való összekapcsolása. - A Kárpát-medencével kapcsolatos tantervi követelmények hatékonyabb megvalósításához való hozzájárulás saját készítésű tanmenet részlet és szemléltető anyag készítésével. - A Kárpát-medence egy nagytájának részletes természetföldrajzi és néprajzi megismerése tanulmányút során. - Saját élményen alapuló szemléltető anyag készítése. Követelmények: - Ismerjék és tudják jellemezni a Kárpát-medence nagy tájait. - Tudják térben elhelyezni a terület legfontosabb természeti értékeit, ismerjék azok kialakulásának folyamatát. - Ismerjék a Kárpát-medence népeit, néprajzi tájait, tudják azokat fő vonásaikban jellemezni. - Ismerjék és saját élmények alapján tudják jellemezni a tanulmányút során megismert nagy tájat. - Legyenek képesek a program teljesítése során szerzett ismereteket felhasználva a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a Kárpát-medence tájait, vagy tájrészleteit bemutató, a keret- illetve nemzeti alaptanterv követelményeihez illeszkedő helyi tanulmányi program összeállítására. Számonkérés: - A Kárpát-medence természeti és/vagy néprajzi értékeinek feldolgozásával kapcsolatos a résztvevő iskolájának helyi programjához igazodó tanmenet részletes kidolgozása (legalább 10 tanítási egységen át) szövegszerkesztő programmal. - Az egyes résztémákhoz kapcsolódóan egy természeti vagy néprajzi érték bemutatása, (kiselőadás) A tanfolyam óraszáma: Minimális létszám: A szervezés formája, ideje: 60 óra 18 fő áprilistól, októbertől két alkalommal, 5-5 óra előadás, majd öt napos egybefüggő tanulmányút a Nyugat-magyarországi peremvidékre vagy az Északi-Kárpátok vidékére vagy a Keleti- Kárpátok vidékére és az Erdélyi medencébe, a csoport választása szerint. Eger, illetve létszámtól függően Gyöngyös, Hatvan Csoport által választott tanulmányút helyszínei, de a tanulmányút költségeit (utazás, szállás,ellátás) a résztvevő fizeti 28

29 Témakörök: A Kárpát-medence természetföldrajzi áttekintése A Kárpát-medence legjelentősebb természeti értékei. A Kárpát-medence néprajzi sokszínűsége A Kárpát-medence nagy tájainak legjelentősebb néprajzi értékei és jellemzői. Tanulmányút a Nyugat-magyarországi peremvidékre vagy az Északi-Kárpátok vidékére vagy a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi medencébe a csoport választása szerint. A tanfolyam előadói: Dr. Roncz Béla, Dr. Illyés Zoltán, Sándor József Tanfolyam felelőse: Kovács Imréné 29

30 Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés (413) Alapítási és indítási engedély száma: OKM-4/245/2009. Alapítási engedély érvényes: Alapító: Heves Megyei Önk. Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye A résztvevők köre: Óvónők, tanítók, tanárok Célok: Célunk, hogy a továbbképzésen a pedagógusok olyan elméleti és gyakorlati ismereteket kapjanak, melyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy meg tudják valósítani a gyerekek környezettudatos magatartásának, életvitelének formálását. Felhívjuk a figyelmet a természetes és az épített környezet, valamint az ember belső környezete összefüggéseire, kölcsönhatásaira és problémáira. A résztvevők szerezzenek személyes tapasztalatokat a természeti és a humán környezet megismerésében és a környezeti konfliktusok feltárásában. Célunk, hogy ellássuk a pedagógusokat gyakorlati tanácsokkal, adjunk ötleteket és élményeket, ismertessük meg őket a környezeti nevelést segítő társadalmi szervezetekkel, hogy tudjanak kikhez fordulni problémáikkal, igényeikkel. Alapelvünk, hogy céljaink csak akkor valósíthatók meg, ha az óvodapedagógusok, a tanítók és a szakos tanárok ez irányú munkája következetesen egymásra épül, egymást segíti és kiegészíti. Követelmények: Tudjanak ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, kísérleti vizsgálata (víz, levegő szennyezettsége) és modellezése, (növény- állat társulások, kőzet típusok, indikátor növények felismerése), illetve az ismereterjesztő irodalom és a könyvtár használata révén. Legyen képes a különböző környezeti problémák felismerésére. Számonkérés: Záró dolgozat készítése A tanfolyam óraszáma: 30 óra (10 óra elmélet, 20 óra terepgyakorlat) Minimális csoportlétszám: 10 fő A szervezés formája, ideje: áprilistól, októbertől később meghatározott napokon Eger, illetve létszámtól függően Gyöngyös, Hatvan Tervezett témakörök: Környezeti alapproblémák Környezetvédelem A személyiségfejlesztés és a környezeti nevelés kérdései A környezeti nevelés lehetséges színterei a gyakorlatban Az óvoda és az iskola környezeti nevelési koncepciója Tervezett előadók: Tanfolyam felelőse: Nagyné Seres Magdolna, Ungvári Jánosné dr., Régheny Tamás Kovács Imréné 30

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 38 MÉRÉS ÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS... 38 A TUDÁS TÍPUSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE. AZ ISMERETJELLEGŰ TUDÁS KRITÉRIUMAI, MÉRŐESZKÖZEI FORMAI

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában

Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában A továbbképzési program célja: a kooperatív tanulással kapcsolatos újabb kutatások megismertetése, a kooperatív

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 www.jgypk.hu/mentorhalo MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program Az SZTE JGYPK TÓKI

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.)

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) A típusú adatlap: Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen feltétel

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS ÓVODÁK. (céges kifizetés esetén)

TOVÁBBKÉPZÉS ÓVODÁK. (céges kifizetés esetén) ÓVODÁK A Fővárosi Pedagógiai Intézet KÖNYVBŐL KÖNYVTÁR címmel konferenciát szervez az óvodák könyvtár felelősei számára 2007. január 22 én. RÉSZLETES PROGRAM: 10.00 10.10 Köszöntő Minczér Ágnes Katalin

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ TANÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA

FELADATGYŰJTEMÉNY ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ TANÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA FELADATGYŰJTEMÉNY ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ TANÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA Cserpák Ferencné Denichné Hajdú Tímea Kovács Árpádné Molnár Judit Dr. Margitics Ferenc Dr. Márton Sára V. Gönczi Ibolya

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Szíves figyelmedbe ajánlom a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 2008/2009-es tanévi pedagógus-továbbképzési programját.

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV

MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓÓVODA ÉS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZARVAS MUNKA- ÉS PROGRAMTERV 2011/2012 TANÉV Bíró Gyula igazgató Szarvas, 2011. 2011/2012 tanév célkitűzései, feladatai 2011/2012 tanévben

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény

Motiváció hátrányos helyzetűek körében. Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Motiváció hátrányos helyzetűek körében Oktatói segédanyag és feladatgyűjtemény Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szenczi Beáta Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2014 186 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék A prezentáció tartalma: I. A pedagógiai e-portfólió szerepe a minősítés

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben