DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25"

Átírás

1 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás. I. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.).. Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) ÁJK.% n= BTK.% BBZI 0% CTFK 6.7% EK 0% GEIK 0% GTK 6.7% MAK 0% MFK 0%.).. Megkeresést jelentő szak neve: (ÁJK esetében) ÁJK - Jogi asszisztens (FSZ) 00% n=8 átl.= elt.=0.) Megkeresést jelentő szak neve: (BTK esetén) BTK - Csecsemő és gyermeknevelő gondozó (FSZ) 0% n=7 BTK - Gazdasági idegennyelvű menedzser (FSZ) 7.% BTK - Idegennyelvű kommunikátor (FSZ) 0% BTK - Titkárságvezető (FSZ).9%.) Megkeresést jelentő szak neve: (CFK esetében) CFK - Csecsemő és gyermeknevelő gondozó (FSZ) 0% CFK - Ifjúságsegítő (FSZ) 0% CFK - Médiatechnológus asszisztens (FSZ) 0% CFK - Webprogramozó (FSZ) 0% n= átl.=. elt.=..) Megkeresést jelentő szak neve: (GEIK esetében) A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg EvaSys kiértékelés Oldal

2 .6).. Megkeresést jelentő szak neve: (GTK esetében) GTK - Banki szakügyintéző (FSZ) 0% GTK - Gazdálkodási menedzserasszisztens (FSZ) 0% n= átl.=. elt.=0. GTK - Idegenforgalmi szakmenedzser (FSZ) 7% GTK - Informatikai statisztikus és gazdasági szervező (FSZ) % GTK - Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) 0% GTK - Kis- és középvállalkozási menedzser (FSZ) 0% GTK - Külgazdasági üzletkötő (FSZ) 0% GTK - Pénzügyi szakügyintéző (FSZ) 0% GTK - Projektmenedzser asszisztens (FSZ) 0% GTK - Titkárságvezető (FSZ) 0% GTK - Üzleti szakmenedzser (FSZ) 0%.7) Megkeresést jelentő szak neve: (MAK esetében) A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg..8).. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali 70.8% Esti 0% Levelező 9.% Távoktatás 0% n=.9).. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott 9.8% Költségtérítéses.% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban 0% n=.0).. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges.% n= Közepes 8.% Jó 66.7% Jeles, kiváló 0.8%.).6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0% n= Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 0% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 8.% Valamivel jobb volt, mint a többieké 7.% Sokkal jobb volt, mint a többieké.%.).8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen.% n= Nem.8% EvaSys kiértékelés Oldal

3 .).8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap 0% n=0-6 hónap 0% 7- hónap 0% - hónap 0% évnél több idő alatt 0% még nem szereztem meg 90%.).8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 9.% Egyéb ok 90.9% n=.7).8.. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen 7.% n= Nem.% Már akkor is dolgoztam 7.%.8).8..Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát 8.% n= Kismértékben problémának éreztem.% Nagy problémát jelentett 6.%.9).9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen 79.% n= Nem 0.8%.0).9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen.6% n=9 Nem 68.%. II. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.).. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen % Nem 87% n=.)... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% MA/MSc % n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés % EvaSys kiértékelés Oldal

4 .).. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? Igen.% n= Nem 87.%.6)... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc.% MA/MSc.% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés.% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0%.7).. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen.% Nem 66.7% n=.9)... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc 6.% MA/MSc.% n=8 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés.% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés.% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0%.0)... Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben % Igen, más felsőoktatási intézményben 6.7% Nem szeretnék 8.% n=.)... Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0.8% Igen, más felsőoktatási intézményben 7.7% Nem szeretnék 6.% n=.)... Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0% n=0 Igen, más felsőoktatási intézményben 0% Nem szeretnék 00% EvaSys kiértékelés Oldal

5 .)... Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 0% n= Igen, más felsőoktatási intézményben 0% Nem szeretnék 00%.)... Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 9.% n= Igen, más felsőoktatási intézményben 0% Nem szeretnék 90.9%.).6).7).8).9).0)... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből:... olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből nem ismeri 0%.% 8.9% 6.7%.% nagyon jól ismeri n=8 átl.=.7 md=. elt.=. tart.= 6.%.6%.% 0.% 0.% nem ismeri nagyon jól ismeri n=9 átl.=. md= elt.=. 9.7%.% 0% 0% 0% nem ismeri nagyon jól ismeri n=9 átl.=. md= elt.=0. 00% 0% 0% 0% 0% nem ismeri nagyon jól ismeri n=9 átl.= md= elt.=0 89.% 0.% 0% 0% 0% nem ismeri nagyon jól ismeri n=9 átl.=. md= elt.=0. 89.%.%.% 0% 0% nem ismeri nagyon jól ismeri n=9 átl.=. md= elt.=0..).6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% n= Nem 9.8% EvaSys kiértékelés Oldal

6 .) DPR és Motivációs Felmérések 0, Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül).6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 0% n= 00% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.).6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 00% n= 0% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.).6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Tempus/Erasmus ösztöndíj 0% n= A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% Saját/családi finanszírozás 0% Párhuzamos külföldi munkavállalás 0% Egyéb forrásból 0%.7).7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen 6.% n= Nem 7.%.8).7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen 6.7% Nem 9.% n=.8 Végzettsége megszerzése előtt (felsőfokú tanulmányai közben, vagy azelőtt) EvaSys kiértékelés Oldal6

7 .9).8.. végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? Igen 0.8% n= Nem 79.%.0).8.. végzett-e nem szakmai munkát? Igen.8% Nem.% n=.).8.. dolgozott-e külföldön? Igen.% Nem 9.8% n=. III. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.).. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy 8.% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 6.7% n=.).. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? Igen.% Nem 66.7% n=.)... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett % Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát % Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0% Gyakorlati helyén alkalmazták 0% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 0% Egyéb személyes ismeretség révén 7.% Egyéb.% n=8.)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete % A saját és a kapcsolódó szakterületek.% Egy egészen más szakterület 6.% Bármilyen szakterület 0% n=8.6)... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 00%... határozott idejű volt 0%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0% n= EvaSys kiértékelés Oldal7

8 .7).. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen 0% Nem, mert már akkor is dolgoztam % Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 6.7% Nem, egyéb okból 8.% n=.)... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 0% n= Keresés után találtam 66.7% Még nem találtam.%.)... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 6.% n=8 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát % Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0% Gyakorlati helyén alkalmazták 0% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 0% Egyéb személyes ismeretség révén.% Egyéb módon 0%.)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.% n=8 A saját és a kapcsolódó szakterületek 7.% Egy egészen más szakterület % Bármilyen szakterület %.6)..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 0% n=8... határozott idejű volt 7.%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt.%. IV. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT EvaSys kiértékelés Oldal8

9 .).. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Egy sem 7.8% n=.8% 8.7%.% 0%.% 6 0% 7 0% 8 0% 9 vagy több 0%.).. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen 60.9% n= Nem 9.%.)... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen 7.% nem 6.7% n=.6).. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% Nem 9.% n=.7).. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% n= Nem 9.8%.)... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben 0% n= Részben 0% Nem 00%. V. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET.).. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 7.% n= Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja).% Vállalkozó.% Munkanélküli 9.% Nappali tagozaton tanuló diák 6.7% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 8.% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0% EvaSys kiértékelés Oldal9

10 .)... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető 0% n=9 Középvezető 0% Alsó vezető.% Beosztott diplomás.% Beosztott nem diplomás foglalkozás 77.8%.)... Keres-e munkát? Igen 00% n=7 Nem 0%.)..6. Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen.% n=9 Nem 88.9%.6).. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is) dolgozik.8% n= Sose dolgozott 9.% Most nem dolgozik, de már volt munkahelye %.7) Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 8.8%... határozott idejű 8.% n=... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 0%.8).. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 7.% n=... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 9.%... más helyen dolgozik 6.6%.).8. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 00% -9 alkalmazott/beosztott 0% 0 vagy több alkalmazott/beosztott 0% n=.).9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től -ig! Egyáltalán nem 0% 60% 0% 0% 0% Teljes mértékben n=0 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal0

11 .).0. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0% n=0 A saját és a kapcsolódó szakterületek 0% Egy egészen más szakterület 0% Bármilyen szakterület 0%.).. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD 0% n=0 Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 0% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 0% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 0%.7).. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 0%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 0%... teljes mértékben magántulajdonú 60% n=0.8).. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 88.9%... részben magyar tulajdonú.%... teljes mértékben külföldi tulajdonú 0% n=9.9).. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok 0% -9 fő 0% 0-9 fő 0% 0-9 fő 0% fő 0% 000 fő, vagy afölött 0% n=0.0).6. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Építőipar 0% n=0 Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek 0% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 0% Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 0% Oktatás 0% Egyéb, éspedig... 0%.).7. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ez a település külföldön van? Igen 0% n=0 Nem 90% EvaSys kiértékelés Oldal

12 .6).8.. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem a "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? 0 óra alatt 0% n=8 0-9 óra 0% 0-9 óra.% 0-0 óra 87.% 0 óra felett 0%.7).9. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen 0% Nem 00% n=0.8).9).).9.. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának?.9.. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. 0% 0% 60% 0% n=0 átl.=.7 md= elt.=0.8.) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?.%.%.%.% n=9 átl.=. md= elt.=..) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? 0% 0% 0% 0% n=0 átl.=. md=. elt.=..) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 0% 0% 0% 0% n=0 átl.=.9 md= elt.=0.9.) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? 0% 0% 0% 0% n=0 átl.=. md=. elt.=..6) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából?.%.% 66.7%.% n=9 átl.=.8 md= elt.=0.8.7) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? 0% 0% 0% 0% n=0 átl.=.7 md= elt.=. 6. VII. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - SZEMÉLYES ADATOK 6.) 7.. Az Ön neme? Férfi 7.% n= Nő 8.6% EvaSys kiértékelés Oldal

13 6.) 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló 69.6% n= Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 7.% Házas % Elvált 0% Özvegy 0% 6.) 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van.% Nincs 9.% n= 6.6) 7.. Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön van? Igen 0% Nem 00% n= 6.9) 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön van? Igen 0% Nem 00% n= 6.) 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos 7.8% n= 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 0% Szakközépiskola.% Egyéb 8.7% 6.) 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános.% n= Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).% Szakközépiskola, technikum 6.% Gimnázium.% Főiskola 7.% Egyetem, tudományos fokozat.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% 6.) 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános % n= Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 8.7% Szakközépiskola, technikum 0.% Gimnázium.7% Főiskola.7% Egyetem, tudományos fokozat.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% EvaSys kiértékelés Oldal

14 6.) 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb.% n= Az átlagosnál valamivel jobb 6.% Nagyjából átlagos 9.% Az átlagosnál valamivel rosszabb.7% Az átlagosnál sokkal rosszabb 8.7% 6.6) 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 0% n= Igen, csak a szülők között.% Igen, csak a nagyszülők között 0% Nincsen 9.7% 7. EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Továbbképzés 7.) Diplomája megszerzése óta milyen továbbképzéseken vett részt? (Több választ is megjelölhet!) szakirányú továbbképzés % másoddiploma % posztgraduális képzés 0% nyelvi képzés % szakmai tanfolyam % önképzés 6% vállalati képzés/tréning 8% n= 7.) Milyen továbbképzés(eke)t tervez még?<span style="font-weight: bold;"> </span>(több választ is megjelölhet!) szakirányú továbbképzés 6% másoddiploma 0% posztgraduális 0% nyelvi képzés % szakmai tanfolyam 8% önképzés 0% vállalati képzés/tréning % n= 7.) Mennyire tartotta fontosnak a diploma átvételekor saját továbbképzését? Egyáltalán nem Nagyon n=0 átl.=. md=. elt.=. 8. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Képzés területi blokk EvaSys kiértékelés Oldal

15 8.) Bölcsészettudományi képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! szakmai tanácsadó intézet, cég.% fordító iroda vagy tolmácsolást végző cég.% egyéb: hazai közép- és kisvállalat 0% egyéb: önkormányzati intézmény.% a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus.% n=8 8.) Társadalomtudományi képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! szakmai tanácsadó intézet, cég % egyéb: hazai közép- és kisvállalat % egyéb: önkormányzati intézmény % a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus % n= 8.) Gazdaságtudományi képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! nem a pénzügyi területen: hazai közép- és kisvállalat % nem a pénzügyi területen: önkormányzati intézmény 0% nem a pénzügyi területen: egyéb % n= 8.9) GÉIK - Milyen területen tanult a karon? A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. 8.0) 8.) Informatikai képzési terület A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/ dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! Műszaki képzési terület A kiértékelés a túl kevés válasz miatt nem jeleníthető meg. Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/ dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! 8.) Jogi és igazgatási képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! ügyvédi iroda.% n=8 közjegyzői iroda.% önkormányzati (megyei, települési) igazgatás.% gazdálkodó szerv, cég, vállalat.% egyéb 0% EvaSys kiértékelés Oldal

16 8.6) Pedagógiai képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola.% n=6 állami, önkormányzati iskola.% egyéb.% 9. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Tanulmányok 9.) 9.) Mennyire voltak a szakmai tárgyak megalapozottak? Mennyire érzi felhasználhatónak a tanultakat a munka világában?.% 8.%.% 7.% 6.7% Egyáltalán nem Teljes mértékben n= átl.=. md= elt.= Egyáltalán nem 9.% 9.% 7.% 6.% 8.% Teljes mértékben n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) Jelölje a skálán milyennek látja szakmája erkölcsi presztízsét? Nincs megbecsülve % 8.7% 7.8% 7.% % Kiválóan elismert n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) Jelölje a skálán milyennek látja szakmája anyagi presztízsét? Nincs megbecsülve 7.%.8% 0.% %.% Kiválóan elismert n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) Milyen nyelvvizsgával rendelkezik? (Több választ is megjelölhet!) Alapfokú 0% Középfokú, általános 8% Középfokú, szakmai 6% Felsőfokú, általános 8% Felsőfokú, szakmai 0% n= 9.6) Mennyire tartja megfelelőnek az idegen nyelvtudását? Egyáltalán nem Teljes mértékben n=0 átl.=.6 md= elt.=. tart.= 9.7) Mennyire használja munkája során a nyelvtudását?.% % 0.% 8.7%.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n= átl.=. md= elt.=. 9.8) Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb erőssége? gyakorlatban jól használható ismereteket adott.8% szakmai szemléletet és gondolkodásmódot adott % erős elméleti alapokat adott % a szakmai ismereteken túlmutató ismereteket adott.% a képzésnek nincs kiemelhető erőssége % kommunikációs készségek 7.% emberi kapcsolatok.% n= átl.=. elt.= EvaSys kiértékelés Oldal6

17 9.9) Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb hiányossága, gyengesége? nem korszerű és/vagy nem elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak 0% kevés vagy gyenge volt a szűken vett szakmai anyagokon túlmutató ismeretek közlése % kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség.8% alacsony szintű vagy nem elégséges nyelvtanulási lehetőség.% sok olyan ismeretet oktattak, amelyet a gyakorlatban nem tudok használni 9.% a képzésnek nincs kiemelhető gyengesége 8.7% n= átl.= elt.=. 9.0) 9.) Jelölje a skálán milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? Jelölje a skálán mennyire tudták átadni tanárai az ismereteket a hallgatóknak? Felkészületlen 0%.%.7%.8% 0.9% Kiválóan felkészült n= átl.=. md= elt.=0.9 tart.= Egyáltalán nem 0% % % 0% 0% Teljes mértékben n=0 átl.= md= elt.=0.9 tart.= 0. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Specifikus kérdések 0.) 0.) Szakmai karrierjét mennyire segítette elő a képzésben szerzett ismeret? Érzékeli-e az elsajátított ismeretek hasznosulását munkakörváltásban, az elvégezendő feladatok jellegében? Egyáltalán nem % % % 0% % Teljes mértékben n=0 átl.=.8 md= elt.=. tart.= Egyáltalán nem 0.%.% 6.% 6.8%.% Teljes mértékben n=9 átl.=. md= elt.=. tart.= 0.) Javulnának a munkaerőpiaci pozíciói, ha BA/BSc oklevelet is szerezne? Igen 66.7% n= Nem.% 0.) Munkahelyi előmenetelnél a szakmai felkészültség vagy az egyéb tulajdonságok esnek nagyobb súllyal latba? Szakmai felkészültség.% n= Egyéb tulajdonságok (szorgalom, lojalitás, beilleszkedési készség) 7.6% 0.6) 0.7) 0.8) Megfelelő mélységűnek, ismerettartalmúnak ítélte a képzést? Megfelelően specializált volt-e a képzés? Mennyire ismert a munkaerőpiacon a végzettsége?.%.% 7.%.% 0.% Egyáltalán nem Teljes mértékben n= átl.=.9 md= elt.= Egyáltalán nem 0%.6%.7% 0.9%.7% Teljes mértékben n= átl.=.7 md= elt.= tart.= Egyáltalán nem 9.% 9% 8.6%.% 9.% Teljes mértékben n= átl.=. md= elt.=. tart.= Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal7

18 Kettős skálás profilvonal Jelölje a skálán milyennek látja szakmája erkölcsi presztízsét? Mennyire tartja megfelelőnek az idegen nyelvtudását? Nincs megbecsülve Kiválóan elismert Egyáltalán nem Teljes mértékben Kiválóan elismert Nincs megbecsülve Teljes mértékben Egyáltalán nem n= elt.=0.8 n=0 elt.=.6 Jelölje a skálán milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? Felkészületlen Teljes mértékben - 0 Kiválóan felkészült Egyáltalán nem n=0 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal8

19 Hozzászólások jelentése. I. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.).7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel! ( előfordulás) 8.6).8..A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol? Csak felsőfokú szakképzést végeztem ahhoz nem jár diploma csak OKJ bizonyítvány. Jelenleg passzívon vagyok és a 0/ -as tanévben kezdeném meg tanulmányaimat. Nem diplomát szereztem hanem OKJ bizonyítványt. Nem járok diplomás képzésre. Titkárságvezető szakon végeztem és ez nem ad diplomát, amit külön reklamáltunk, mivel államvizsgát és diploma munkát is készítettünk. jelenleg is tanulok magas pontszámok az engem érdeklő szakokon még nem végeztem :D nem tanultam tovább. II. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.)... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) BTK - Germanisztika Kommunikáció- és médiatudomány germanisztika.)... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) BTK - Germanisztika Csecsemő és kisgyermeknevelő gondozó.8)... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) GTK - Kereskedelem és Marketing GTK-Kereskedelem és Marketing GTK-Kereskedelem és marketing BA Igazságügyi igazgatás igazgatasszervezo informatikai alkalmazásfejlesztő pénzügy-számvitel EvaSys kiértékelés Oldal9

20 .) DPR és Motivációs Felmérések 0, Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül).6.. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon, és számmal adja meg! 0.6).6.. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Anglia. III. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.)...A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt! - ( előfordulás) Ilyen munkakörben dolgozom..8)..a. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! Mert tudtam, hogy csekélyek az esélyeim, így részt vettem egy EU által támogatott tanfolyamon. megszületett a kislányom.9)... A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) 0 0 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) 60 ( előfordulás).0)... A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) 7 0 ( előfordulás) ( előfordulás) 0.)... Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal0

21 .) - DPR és Motivációs Felmérések 0, Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül)...a. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt!. IV. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT.)... Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt? Kérjük, számmal adja meg! 0 (9 előfordulás) ( előfordulás).)... Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak? Kérjük, számmal adja meg! 0 ( előfordulás) ( előfordulás) V. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET.)... Hány hónapja munkanélküli? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) 0 ( előfordulás).9).. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése? Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik! Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező, pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb. Contact Center Operátor Egy Kft. irodavezetője vagyok. Számlázó Vállalkozás, vállalkozási maneger asszisztens. gazdasági ügyintézô EvaSys kiértékelés Oldal

22 projektmanager teleseales ügykezelő ( előfordulás).0).6. Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)? Kérjük, számmal adja meg! 6 7 ( előfordulás) 8 60.).7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén? Kérjük, számmal adja meg! 7 ( előfordulás) ).. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön? Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég, biztosítótársaság stb. Ipari és Szolgáltató és Fővállalkozási Kft. biztosítás call center iskola kereskedelem kereskedelmi cég Önkormányzat építőipari cég önkormányzat.).6.. Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik? A cég több ágazatban is jelen van én a közbeszerzéssel foglalkozó részen dolgozom. Ipari és Szolgáltató Kft. Műanyag termékek forgalmazásával foglalkozunk, vagyis kereskedünk EvaSys kiértékelés Oldal

23 Telefonos értékesítő oktatas Önkormányzat: adminisztratív ügyintézés, döntéshozatal, terület és vidékfejlesztés ügyfélkapcsolati divízió.).7.. Kérjük, adja meg a település irányítószámát: ( előfordulás) ( előfordulás) 8.).8.. Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, normál fizetést kapott, a főállásából származó havi nettó (adózás utáni) keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!) NETTÓ, Ezer Ft/hónap! ( előfordulás) VII. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - SZEMÉLYES ADATOK 6.) 7.. Melyik évben született Ön? (Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 979) ( előfordulás) ( előfordulás) 990 (6 előfordulás) 99 ( előfordulás) 6.) 7... Hány 8 év alatti gyermeke van? EvaSys kiértékelés Oldal

24 ( előfordulás) 6.8) 7... Kérjük, adja meg a település irányítószámát: ( előfordulás) ( előfordulás) ) Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát: ( előfordulás) ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

25 KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Képzés területi blokk 8.) Amennyiben "a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: iskola munkanélküli/álláskereső 8.) Amennyiben "a fentiekbe nem sorolható egyéb munkahely-típus" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: iskola munkanélküli/álláskereső 8.8) Amennyiben a "nem a pénzügyi területen: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: turizmus 8.) Amennyiben a jogi és igazgatási képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: - nem dolgoztam ( előfordulás) nem dolgoztam még 8.7) Amennyiben a pedagógiai képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: eddig még nem dolgoztam sehol munkanélküli/álláskereső 9. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Tanulmányok 9.) Soroljon fel néhány olyan oktatót, akik a leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy szakmai elhivatottsága erősödjék? - ( előfordulás) Bednarik László Stókáné Palkó Mária Dr Nagy Adrienn, Dr Nagy Anita Dr. Simigné Dr. Fenyő Sarolta Dr.Nagy Adrienn, Dr. Sántha Ferenc, Dr. Nagy Anita Ilyen oktató nem volt. Jaskóné Gácsi Mária, Sipos Györgyné, Balogh Istvánné, Balogh István Kegyes Erika tanarno, Molnar Istvan Kozákné Sólyom Ildikó Kozékné Sólyom Ildikó, dr. Simighné, Fenyő Sarolta, Nagy Mária Marien Anita, Nagy Katalin Nagy Katalin, Marien Anita EvaSys kiértékelés Oldal

26 Nagy Katalin, Marien Anita, Hajdú Noémi Rátkai Lászlóné, dr. Nagy Adrienn, Csemáné dr. Váradi Erika, dr. Sántha Ferenc, dr. Juhász Ágnes, dr. Nagy Anita Zsuzsanna dr Nagy Adrienn 0. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Specifikus kérdések 0.) Mi motiválta, hogy erre a képzésre jelentkezett? - ( előfordulás) A képzést szervező oktatók szerint nagyon jó a szaknak a munkaerő piacon elfoglalt helye. Ez az állítás azonban hamis, mivel az általam megpályázott állások mindegyikén be kellett mutatnom a szakot, mert senki sem hallott még ilyen képzésről. a munka helyemen való előrébb jutást, a mai világban szükséges egy magasabb végzettség. jogi érdeklődés legyen egy magasabb vegzettsegem nem vettek fel jogász képzésre :D szakközép iskolai tárgy turizmus érdekessége Úgy gondoltam, hogy a munkahelyemen hasznát vehetem, de mindenképp jól jön egy szakma. érdekeltek a honlapok és azok készítése érdeklődés, külföldi tapasztalat 0.9) Tudna-e olyan területeket említeni, amit erősíteni kellene? - ( előfordulás) Plussz egy év oktatással diplomát adhatott volna. Szakmai gyakorlat teljes hiányát pótolni kell! gyakorlati oktatást nyelvi képzés, szállodák szakmai vizsgálata nyelvtudás EvaSys kiértékelés Oldal6

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

CTFK_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 35. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

CTFK_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 35. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% CTFK_Provizorg_2009 Válaszadók száma = 35 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

BBZI_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

BBZI_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% BBZI_Provizorg_2009 Válaszadók száma = 15 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb

Részletesebben

2015-ös diplomás pályakövetési felmérés a 2010-2013 között végzettek körében EREDMÉNYEK

2015-ös diplomás pályakövetési felmérés a 2010-2013 között végzettek körében EREDMÉNYEK 2015-ös diplomás pályakövetési felmérés a 2010-2013 között végzettek körében EREDMÉNYEK 1. Milyen szakon végzett? 6% 6% 6% 18% 41% teológus-lelkész kántor katekéta-lelkipásztori munkatárs teológus MA -

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON Bevezető A felsőoktatási intézmények pályakövetési

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

Bejövő motiváció_2013. Válaszadók száma = 608. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Bejövő motiváció_2013. Válaszadók száma = 608. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Bejövő motiváció_0 Bejövő motiváció_0 Válaszadók száma = 608 Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=,. Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció (α = 0.8) - + - +. Gólyatábori elégedettség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

AJK_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 133. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AJK_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 133. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AJK_Provizorg_2009 Válaszadók száma = 133 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb

Részletesebben

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN?

HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? 1 HARMADFOKÚ OKTATÁS VAGY FİISKOLAI KAR BERETTYÓÚJFALUBAN? BEVEZETÉS Berettyóújfalunak, mint a Bihari kistérség, központjának kötelessége a tudásátadás minden formájának létrehozása, életbenntartása és

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_GYFK DPR_0_mpiac_GYFK Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram %

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_mpiac_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_NK DPR_0_mpiac_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára

Beszámoló a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára Beszámoló a i Szolgáltatási Szakképzési Centrum munkájáról Tájékoztató a Vas Megyei Közgyűlés számára A i Szolgáltatási Szakképzési Centrum mint új intézmény Alapadatok: Az intézmény megnevezése: i Szolgáltatási

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK A MUNKAERŐPIACRÓL PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK A MUNKAERŐPIACON A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kereskedelem és marketing Tanszék. 2011-12. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. Kereskedelem és marketing Tanszék. 2011-12. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről BESZÁMOLÓ Kereskedelem és marketing Tanszék 201112. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről 1. Vezetői összefoglaló: általános kiinduló helyzetelemzés,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN OKTATÁSI FÓKUSZCSOPORT WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA, 2011. SZEPTEMBER ZSKF-ANNYE-AVKF-WJLF PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 A TÁMOP ÉS A DPR Társadalmi

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Intezmeny atlaga. Válaszadók száma = 1065. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Intezmeny atlaga. Válaszadók száma = 1065. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Válaszadók száma = 06 Általános indikátorok Globális index 2. Az alábbi kérdések az adott tantárgyra vonatkoznak, függetlenül a kurzus típusától (előadás, szeminárium, gyakorlat) (α = 0.88) 4. Az oktató

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA AKTUALIZÁLVA 2010. SZEPTEMBER 20. Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Szerzők: Séd Levente, Molnár Balázs 1. Az alapsokaság

Részletesebben

DE - FOK_végzett hallg. 2006. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE - FOK_végzett hallg. 2006. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DE - FOK_végzett hallg. 00 DE - FOK_végzett hallg. 00 Válaszadók száma = Általános indikátorok. Az alma mater szerepe (; - közepes, átlagos; - nagyon jó, kiváló) - + átl.=. Felmérés eredmények

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATA. Karcsics Éva fıiskolai adjunktus ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék

PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATA. Karcsics Éva fıiskolai adjunktus ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA 2000-2006-BAN VÉGZETT HALLGATÓINAK PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATA Készítette: Fortuna Zoltán pályakövetési szakértı Karcsics Éva fıiskolai adjunktus ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA. Kedves új egyetemi POLGÁRUNK! Pécsi Tudományegyetem I

PÉLDA PÉLDA. Kedves új egyetemi POLGÁRUNK! Pécsi Tudományegyetem I PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok kérdőíve Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2007. július 16. ALAPÍTÓ OKIRAT a Terplán Zénó Mőszaki és Közgazdasági Szakképzı Iskola mőködésérıl, alapításról és az azóta bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetben 2007. július 16. 2 Alapító Okirat a Terplán

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

GDF felmérések DPR Kérdőív 2015v () Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR Kérdőív 2015v () Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR06 - Kérdőív 05v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag

Részletesebben

Végzett hallgatói felmérés - 2009

Végzett hallgatói felmérés - 2009 Végzett hallgatói felmérés - 2009 100% 94,93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,19% kevesebb, mint 1 hónap 2,25% 2,06% 0,19% 0,19% 0,19% 1-3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 több, mint hónap 1 év

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010. hónap....nap..óra.perc

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2016/2017. tanévre Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi SZC

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index - 5 + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = 0.5) - 5

Részletesebben

DE - FOK_végzett hallg. 2007. Válaszadók száma = 2. Kérdéscsoport Érték Normálási érték 70 100 130. Felmérés eredmények

DE - FOK_végzett hallg. 2007. Válaszadók száma = 2. Kérdéscsoport Érték Normálási érték 70 100 130. Felmérés eredmények Jelentéskészítő, DE - FOK_végzett hallg. 007 DE - FOK_végzett hallg. 007 Válaszadók száma = Általános indikátorok. Az alma mater szerepe (; - közepes, átlagos; - nagyon jó, kiváló) - + átl.=. elt.= Általános

Részletesebben