Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%"

Átírás

1 Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS.. Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! MKK 8.6% NTK 8.%...Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (MKK) Árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 7% n=0 Csatornázás-szennyvíztisztítás fõiskolai szakmérnök (szakirányú továbbképzés) Vízellátás-csatornázás szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 7.% Vízellátás-vízkezelés fõiskolai szakmérnök (szakirányú továbbképzés) 7.% Vízrendezési fõiskolai szakmérnök (szakirányú továbbképzés) Vízrendezési (szakirányú továbbképzés)...milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (NTK) A német nemzetiségi és kétnyelvû óvodai nevelés korszerû módszertani kultúrája (szakirányú továbbképzés) Fejlesztési (differenciáló) (szakirányú továbbképzés).% n=9 Kompetencia alapú angol tanító (szakirányú továbbképzés).% Minõségmenedzsment (szakirányú továbbképzés).% Német nemzetiségi óvodapedagógus (szakirányú továbbképzés).% Német nemzetiségi tanító (szakirányú továbbképzés) Nemzetiségi (horvát) óvodapedagógus (szakirányú továbbképzés) Pedagógus szakvizsgára is irányuló tanító, óvodapedagógus fejlesztési (differenciáló) (szakirányú továbbképzés). KORÁBBI FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK EvaSys kiértékelés Oldal

2 .. Milyen képzési formában szerezte? Kérjük, a legmagasabb szintű végzettséget jelölje be! BA/BSc 8.% MA/MSc.% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) egyetemi hagyományos képzés 6.% főiskolai hagyományos képzés 9.% doktori képzés PhD, DLA felsőfokú szakképzés.%... angol nyelvből: nem ismeri % 9,%,6%,%,6% nagyon jól ismeri n= átl.=,8 md= elt.=,... német nyelvből: nem ismeri 6,%,%,%,8%,% nagyon jól ismeri n= átl.=,8 md= elt.=,... francia nyelvből: nem ismeri 87,9%,% nagyon jól ismeri n= átl.=, md= elt.=0,... olasz nyelvből: nem ismeri 97,%,9% nagyon jól ismeri n= átl.=,0 md= elt.=0,7... spanyol nyelvből: nem ismeri 97% % nagyon jól ismeri n= átl.=,06 md= elt.=0,..6. orosz nyelvből nem ismeri 8,7%,9% 7,7% 7,7% nagyon jól ismeri n=9 átl.=,7 md= elt.=0,9.6.. végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? Igen 7.% Nem 8.6%.6.. végzett-e nem szakmai munkát? Igen.7% Nem 8.% n=8.6.. dolgozott-e külföldön? Igen.% Nem 87.8%. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET EvaSys kiértékelés Oldal

3 .. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 98% Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) Vállalkozó % Munkanélküli Nappali tagozaton tanuló diák GYES-en, GYED-en (GYET-en) van Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető.% Középvezető 7.% Alsó vezető.6% Beosztott diplomás.% Beosztott nem diplomás foglalkozás n=8.. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is) dolgozik 0 Sose dolgozott Most nem dolgozik, de már volt munkahelye Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 9.9%... határozott idejű 6.%... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 6.%... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy.%... más helyen dolgozik.%.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja.% -9 alkalmazott/beosztott 6.7% 0 vagy több alkalmazott/beosztott.% n=8.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től -ig! Egyáltalán nem,% 6,% 0,8% 8,8%,% mértékben n=8 átl.=, md= elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal

4 .8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 8.% A saját és a kapcsolódó szakterületek 87.8% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD Egyéb posztgraduális képzés.% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség.7% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 6.% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget.. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 89.8%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy %... teljes mértékben magántulajdonú 8.%.. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 0... részben magyar tulajdonú... teljes mértékben külföldi tulajdonú.. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok % -9 fő % 0-9 fő 6.% 0-9 fő 8.% fő.% 000 fő, vagy afölött 8.%.. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés.% Építőipar 8.% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, % Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, % Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás.% Oktatás 8.% Egyéb, éspedig %.. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik? Igen % Nem 98% EvaSys kiértékelés Oldal

5 ... Milyen településen dolgozik jelenleg? Főváros 8.% Vidéki megyeszékhely.8% Egyéb város.8% Község, falu.% Külföld n=8.7. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? heti 0 óra alatt heti 0-9 órát.% heti 0-9 órát.% heti 0-0 órát 8.7% heti 0 óra felett 6.%... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából?,% 0,%,%,% elégedett n=8 átl.=, md= elt.=0,7... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?,% 6,% 8,8%,% elégedett átl.=,7 md= elt.=0,96... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából?,%,7%,9% 0,% elégedett átl.=, md= elt.=0,8... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 8,%,9% 0,6% 6,% elégedett átl.=, md= elt.=0,8... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából?,% 8,6%,9%,% elégedett átl.=,86 md= elt.=0,8..6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából?,%,%,% 8,% elégedett átl.=,86 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? % 6,%,% 6,% elégedett átl.=,86 md= elt.=0,7. SZEMÉLYES ADATOK.. Az Ön neme? Férfi 9.% Nő 0.8% EvaSys kiértékelés Oldal

6 .. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló 0.% Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 0.% Házas 6.% Elvált 8.% Özvegy.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van 7.% Nincs.9%.. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen Nem 0... Milyen településen lakik jelenleg? Főváros 6.% Vidéki megyeszékhely.9% Egyéb város.7% Község, falu 6.% Külföld EJF INTÉZMÉNYI KÉRDÉSBLOKK Mennyire befolyásolták az alábbi tényezők a munkavállalását?. A munka szakmai, tartalmi része 6,%,9% 9,8% 8,9% n=7 átl.=, md= elt.=0,9 tart.=. Szakmai előmenetel, karrierépítési lehetőség %,%,% 0,6% % átl.=,8 md= elt.=0,7. A munka szakmai presztízse,%,% 8,8% 6,7% 8,% átl.=, md= elt.=0,9. Jövedelem, juttatások,% 6,% 0,6% 0,6% 8,% átl.=, md= elt.=,. A munka személyi körülményei,%,% 8,8%,7%,9% 6. A munka tárgyi körülményei,%,6%,% 7,%,% n=8 átl.=,67 md= elt.=, tart.= n=8 átl.=, md=, elt.=,0 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal6

7 7. Rugalmas munkaidő,% 0,% 0,6% 8,6% 6,% átl.=, md= elt.=,6 8. A munkahely lakóhelyhez való közelsége 8,% %,% 0,6% 6,7% átl.=,86 md= elt.=,9 9. Az, hogy bejelentett állást kapott 6,8% 9,% 9,% 7% 0. Szakterületnek megfelelő munka,%,% 8,6% 6,% n= átl.=, md= elt.=, tart.= átl.=,7 md= elt.=0,9. Az, hogy az Eötvös József Főiskolán szerzett végzettséget,%,6% 9,%,9% 9,% n=8 átl.=,8 md= elt.=,8 tart.=. Az, hogy korábbi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett 8,% 8,% 6,% 0,8% 6,% átl.=,69 md= elt.=,9. Az, hogy megfelelő egyéni képességekkel rendelkezik,% 7,%,8% 7,% n=8 átl.=,9 md= elt.=0,86 tart.=. Az, hogy jó volt a személyes megjelenése, fellépése,7% 9,% 7,9%,9% 6,% n= átl.=,6 md= elt.=,0 tart.= Kérjük, adja meg, hogy mennyire szükségesek a jelenlegi/legutóbbi munkájához az alábbi kompetenciák?. Nyelvtudás 0,8% 9,6% 6,7%,% 8,8% n=8 átl.=,6 md= elt.=,8. Innovatív készség % 8,% 0,% 6,9%,% átl.=,8 md= elt.=0,96. Íráskészség 6,% 6,% 8,8% 8,6% átl.=,9 md= elt.=0,9. Konfliktuskezelési képesség % 0,%,7%,% átl.=,9 md= elt.=0,76. Nagy munkabírás, kitartás 6,%,9% % átl.=, md= elt.=0, EvaSys kiértékelés Oldal7

8 6. Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban %,% 6,% 67,% átl.=,7 md= elt.=0,89 7. Együttműködés egy csapattal 6,% 8,% 0,6%,% átl.=, md= elt.=0,88 8. Elméleti szaktudás %,% 8,% 6,9% 8,8% átl.=,6 md= elt.=0,9 9. Mások irányítása,% 0,%,9% 0,8%,% n=8 átl.=, md= elt.=,8 0. Rugalmasság 8,% 8,6% 6,% átl.=, md= elt.=0,6. Fogalmazási készség % % 6,%,9%,7% átl.=,08 md= elt.=0,89. Számítógépes tudás,%,% 8,%,8%,7% n=8 átl.=, md= elt.=0,86. Jó prezentációs készség,% 0,%,% 0,6%,7% átl.=,78 md= elt.=,. Jó munkaszervezés, időgazdálkodás %,%,% 6,7%,9% átl.=, md= elt.=0,96. Önállóság,% 6,% 6,% 6,% átl.=, md= elt.=0,9 6. Monotonitás tűrés,%,%,7% 6,% 0,% átl.=, md= elt.=, Értékelje az Eötvös József Főiskolán elvégzett szakot, szakirányt abból a szempontból, hogy ott mennyire volt nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek (mennyire volt nehéz vagy könnyű a főiskola)! Nagyon nehéz volt.% n=6 Nehéz volt.% Közepesen nehéz volt 80.% Könnyű volt.% Nagyon könnyű volt Nem tudom EvaSys kiértékelés Oldal8

9 Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi, a tanulmányok folytatásával összefüggő szolgáltatásaival, területeivel?. Elméleti oktatás minősége,% 8,% 7,%,% n=8 átl.=, md= elt.=0,7 tart.=. Gyakorlati oktatás minősége,%,% 0,6%,6% 8,%. Gyakorlati képzés mennyisége a képzésen belül 0,6%,8%,8% 6,% 7,7%. Könyv- és médiatár 8,% 8,% % 7,8% 0,6%. Órarend, kurzusok beosztása,%,9%,9% 8,9% 6. Tantermek felszereltsége,% 7,9% 6,% 0,8% 7. Tanulmányi ügyintézés,% 8,%,9%,9%,6% n=7 átl.=,06 md= elt.=,0 tart.= n=7 átl.=,7 md= elt.=, tart.= n=6 átl.=,6 md= elt.=, tart.= n=7 átl.=,6 md= elt.=0,87 tart.= n=9 átl.=,0 md= elt.=0,8 tart.=8 n=7 átl.=,0 md= elt.=,06 tart.= 8. Hallgatók tájékoztatása a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban,% 6,% 7%,9% 0,% n=7 átl.=,98 md= elt.=, tart.= 9. Oktatók felkészültsége,% 0,6% 6,% átl.=,6 md= elt.=0,7 0. Számítógépes ellátottság,%,% 6,% 6,% n= átl.=,97 md= elt.=,0 tart.=6 Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi szolgáltatásaival, területeivel?. Kollégiumi elhelyezés,%,% 6,9% 6,% n=6 átl.=,0 md= elt.=, tart.=. Sportolási lehetőségek,6% 7,8%,%,%,%. Kulturális lehetőségek,% 8,%,7% 6,% 8,% n=8 átl.=,7 md= elt.=, tart.=0 n= átl.=, md= elt.=, tart.= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 . Szórakozási lehetőségek 9,%,8%,8% 8,%,9%. Központi Hallgatói Centrum szolgáltatásai % % 6. Hallgatói rendezvények,%,8% 6,%,6%,% 7. EJF honlap/webmail,8%,6% 0,6%,% 7,8% 8. Büfé, étkezési lehetőségek,%,% 6,%,% 6,9% 9. Oktatási épületek megjelenése, állapota,% 7,% Érdeklik Önt a jövőben az Eötvös József Főiskoláról szóló hírek, információk? Igen 70.%,7% 8,8% n= átl.= md= elt.=,6 tart.= n=0 átl.=, md= elt.=,7 tart.=8 n=9 átl.=,7 md= elt.=,7 tart.=9 n=6 átl.=,78 md= elt.=,0 tart.= n= átl.=,06 md= elt.=,6 tart.=7 n= átl.=,7 md= elt.=0,8 tart.=8 n= Nem 9.% EvaSys kiértékelés Oldal0

11 Profil Összehasonlítás: Szakirányú továbbképzésen végzettek A profilvonalban használt értékek Átlag. KORÁBBI FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK... angol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri n= átl.=,8 md=,00 elt.=,... német nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri n= átl.=,8 md=,00 elt.=,... francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri n= átl.=, md=,00 elt.=0,... olasz nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri n= átl.=,0 md=,00 elt.=0,7... spanyol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri n= átl.=,06 md=,00 elt.=0,..6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri n=9 átl.=,7 md=,00 elt.=0,9. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából?... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából?... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából?... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából?... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából?..6. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából?..7. Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Egyáltalán nem mértékben n=8 átl.=, md=,00 elt.=,08 elégedett n=8 átl.=, md=,00 elt.=0,7 elégedett átl.=,7 md=,00 elt.=0,96 elégedett átl.=, md=,00 elt.=0,8 elégedett átl.=, md=,00 elt.=0,8 elégedett átl.=,86 md=,00 elt.=0,8 elégedett átl.=,86 md=,00 elt.=0,76 elégedett átl.=,86 md=,00 elt.=0,7 EJF INTÉZMÉNYI KÉRDÉSBLOKK Mennyire befolyásolták az alábbi tényezők a munkavállalását?. A munka szakmai, tartalmi része mértékben n=7 átl.=, md=,00 elt.=0,9. Szakmai előmenetel, karrierépítési lehetőség mértékben átl.=,8 md=,00 elt.=0,7. A munka szakmai presztízse mértékben átl.=, md=,00 elt.=0,9. Jövedelem, juttatások mértékben átl.=, md=,00 elt.=,0. A munka személyi körülményei mértékben n=8 átl.=,67 md=,00 elt.=,0 6. A munka tárgyi körülményei mértékben n=8 átl.=,0 md=,0 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal

12 7. Rugalmas munkaidő mértékben átl.=, md=,00 elt.=,6 8. A munkahely lakóhelyhez való közelsége mértékben átl.=,86 md=,00 elt.=,9 9. Az, hogy bejelentett állást kapott mértékben n= átl.=, md=,00 elt.=, 0. Szakterületnek megfelelő munka mértékben átl.=,7 md=,00 elt.=0,9. Az, hogy az Eötvös József Főiskolán szerzett végzettséget. Az, hogy korábbi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett. Az, hogy megfelelő egyéni képességekkel rendelkezik. Az, hogy jó volt a személyes megjelenése, fellépése mértékben n=8 átl.=,8 md=,00 elt.=,8 mértékben átl.=,69 md=,00 elt.=,9 mértékben n=8 átl.=,9 md=,00 elt.=0,86 mértékben n= átl.=,6 md=,00 elt.=,0 Kérjük, adja meg, hogy mennyire szükségesek a jelenlegi/legutóbbi munkájához az alábbi kompetenciák? mértékben n=8 átl.=,60 md=,00 elt.=,8. Innovatív készség mértékben átl.=,80 md=,00 elt.=0,96. Íráskészség mértékben átl.=,90 md=,00 elt.=0,90. Konfliktuskezelési képesség mértékben átl.=,9 md=,00 elt.=0,76. Nagy munkabírás, kitartás mértékben átl.=, md=,00 elt.=0,6 6. Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban mértékben átl.=,7 md=,00 elt.=0,89 7. Együttműködés egy csapattal mértékben átl.=, md=,00 elt.=0,88 8. Elméleti szaktudás mértékben átl.=,6 md=,00 elt.=0,90 9. Mások irányítása mértékben n=8 átl.=, md=,00 elt.=,8 0. Rugalmasság mértékben átl.=, md=,00 elt.=0,6. Fogalmazási készség mértékben átl.=,08 md=,00 elt.=0,89. Számítógépes tudás mértékben n=8 átl.=, md=,00 elt.=0,86. Jó prezentációs készség mértékben átl.=,78 md=,00 elt.=,. Jó munkaszervezés, időgazdálkodás mértékben átl.=, md=,00 elt.=0,96. Önállóság mértékben átl.=, md=,00 elt.=0,9 6. Monotonitás tűrés mértékben átl.=, md=,00 elt.=,0 Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi, a tanulmányok folytatásával összefüggő szolgáltatásaival, területeivel? mértékben n=8 átl.=,0 md=,00 elt.=0,7. Gyakorlati oktatás minősége mértékben n=7 átl.=,06 md=,00 elt.=,0. Gyakorlati képzés mennyisége a képzésen belül mértékben n=7 átl.=,7 md=,00 elt.=,. Könyv- és médiatár mértékben n=6 átl.=,6 md=,00 elt.=,. Órarend, kurzusok beosztása mértékben n=7 átl.=,6 md=,00 elt.=0,87 6. Tantermek felszereltsége mértékben n=9 átl.=,0 md=,00 elt.=0,8 7. Tanulmányi ügyintézés mértékben n=7 átl.=,0 md=,00 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal

13 8. Hallgatók tájékoztatása a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban mértékben n=7 átl.=,98 md=,00 elt.=, 9. Oktatók felkészültsége mértékben átl.=,6 md=,00 elt.=0,7 0. Számítógépes ellátottság mértékben n= átl.=,97 md=,00 elt.=,0 Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi szolgáltatásaival, területeivel?. Kollégiumi elhelyezés mértékben n=6 átl.=,0 md=,00 elt.=,. Sportolási lehetőségek mértékben n=8 átl.=,7 md=,00 elt.=,. Kulturális lehetőségek mértékben n= átl.=, md=,00 elt.=,. Szórakozási lehetőségek mértékben n= átl.=,00 md=,00 elt.=,6. Központi Hallgatói Centrum szolgáltatásai mértékben n=0 átl.=,0 md=,00 elt.=,7 6. Hallgatói rendezvények mértékben n=9 átl.=,7 md=,00 elt.=,7 7. EJF honlap/webmail mértékben n=6 átl.=,78 md=,00 elt.=,0 8. Büfé, étkezési lehetőségek mértékben n= átl.=,06 md=,00 elt.=,6 9. Oktatási épületek megjelenése, állapota mértékben n= átl.=,7 md=,00 elt.=0, EvaSys kiértékelés Oldal

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll Válaszadók száma = 36 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0%

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Készítette a Veszprémi BEST Bizottság a HU-12-E163-2013-R2 azonosítószámú pályázat keretében. A projektet az Európai Bizottság támogatásával

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 1. A kutatás célja... 5 2. Részletes

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések

2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések 2 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben