Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11."

Átírás

1 1221 Budapest Városház tér 11. Beszámoló a év szakmai munkájáról Készítette: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető Budapest, május 09.

2 Tartalomjegyzék I. Statisztikai adatok a évre vonatkozóan... 3 I.1. Az Egyesített Bölcsődére vonatkozó évi kihasználtsági adatok:... 5 I.2. Alapfeladat ellátása... 6 I.3. Alapellátáson túli szolgáltatások a bölcsődékben... 7 II. Személyi feltételek... 8 II.1. Létszámok... 8 II.1.1. Szakdolgozók iskolai végzettsége:... 8 II.1.2. Munkaerő - gazdálkodás... 9 II.2. Szakmai képzés... 9 II.2.1. Bölcsődén belüli szakmai élet... 9 II.2.3. Továbbképzés II.2.2. Terepgyakorlat a bölcsődében III. Az intézmény tárgyi feltételei III.1. Felújítások, karbantartások III.1.1. Leányka Tagbölcsőde III.1.2. Mocorgó Tagbölcsőde III.1.3. Rózsakert Tagbölcsőde III.1.4. Napraforgó Tagbölcsőde IV. Gazdasági tevékenység IV. 1. Gondozási étkezési díj IV. 2. Az intézmény működésének belső ellenőrzése IV.2.1. Szakmai ellenőrzés IV.2.2. Gazdasági ellenőrzés IV.2.3. Élelmezési feladatok ellenőrzése: V. A családok és a bölcsőde kapcsolata V.3. Szülői Érdekképviseleti Fórum VI. Együttműködés társintézményekkel VI.1. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal VI.2. Együttműködés a Védőnői Szolgálattal VI.3. Együttműködés az Egyesített Óvodával VI.4. Együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Központtal VI.5. Együttműködés a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központtal VI.6. Együttműködés a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvánnyal 20 VII. Összegzés

3 Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) értelmében a személyes gondoskodás keretein belül, a gyermekjóléti alapellátás rendszerében biztosítja a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátását. Az intézmény feladatának tekinti, hogy olyan szakszerű, színvonalas ellátást nyújtson, mely biztosítja a kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődést, a személyiség kibontakozását, a korai szocializáció elősegítését, maximálisan figyelembe véve az ellátott gyermekek életkori és egyéni sajátosságait. I. Statisztikai adatok a évre vonatkozóan Az Egyesített Bölcsődét január 1-től a Bölcsőde Központ és a 4 tagbölcsőde alkotja. A tagbölcsődék összesen 346 férőhellyel rendelkeznek. Az székhelye, illetve telephelyei: Bölcsőde Központ 1221 Budapest, Leányka u. 40/a. Leányka tagbölcsőde 1221 Budapest, Leányka u. 40/a. 132 férőhely Mocorgó tagbölcsőde 1222 Budapest, Vöröskereszt u férőhely Rózsakert tagbölcsőde 1223 Budapest, Rákóczi u férőhely Napraforgó tagbölcsőde 1225 Budapest, Bartók Béla u férőhely A Gyvt a alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó, gyermekjóléti alapellátást nyújtó napközbeni kisgyermekellátás igénybe vétele ha a törvény másként nem rendelkezik önkéntesen, az ellátást igénylő kérésére történik. Kiskorú igénylő esetén a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. Az Egyesített Bölcsődében a bölcsődei jelentkezés a évben folyamatosan, előzetes időpont egyeztetés alapján, a székhelyen működő Leányka tagbölcsődében történt. A bölcsődei gyermekcsoportok létszámának kialakítása a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján történt. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, 3

4 legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 m 2. A sajátos nevelési igényű gyermek (továbbiakban SNI gyermek) bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nktv.) pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították. SNI-s gyermeket bölcsődébe próbaidővel lehet felvenni, melynek legrövidebb időtartama egy hónap. A sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezése teljes integrációban történik. Egy, Szakértői Bizottság javaslata alapján felvett SNI gyermek ellátása két egészséges gyermek gondozásához szükséges személyi feltétel mellett vállalható. Így az SNI gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10 gyermek nevelhető, gondozható. A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását-nevelését a kisgyermeknevelők, korai fejlesztésüket a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa végzi az intézményben. A törvényi szabályozásnak és a Felvételi Szabályzatban meghatározott feltételnek megfelelően összesen 581 fő kisgyermek bölcsődei elhelyezését tudtuk biztosítani az év folyamán (a január 1-jén beírt + az év folyamán felvett gyermekek száma). Tagbölcsőde A csoportok összeállításánál figyelembe vettük az óvodába menő gyermekek létszámát, a bölcsődében maradó gyermekek életkorát és létszámát, valamint az újonnan felvett gyermekek életkorát és létszámát is. Ez alapján 2015 szeptemberétől a férőhelyszám a következők szerint alakult: A évben 301 fő gyermek részére adtak be a szülők jelentkezési kérelmet az intézménybe. Csoport száma 2év alatti gyermekek csoport száma (12 fő) Férőhely összesen A bölcsődei felvett létszám alakulása év szeptemberétől decemberig: fő távozott óvodába, 2év fölötti gyermekek csoport száma (14 fő) Férőhely összesen SNI csoport száma (10 fő) Férőhely összesen Összes férőhely Leányka Mocorgó Rózsakert Napraforgó Összesen: fő új felvétel történt, így összesen 310 fő lett december 31-én a létszám. 4

5 A jelentkezők közül 21 fő visszamondta a korábban megigényelt férőhelyet. Indokként az édesanyák elmondták, hogy nem valósult meg a munkavállalásuk, vagy régi munkahelyük, vagy munkakörük időközben megszűnt, vagy kistestvér született a családban, ezért továbbra is a gyermek-ellátási támogatást veszik igénybe, kérelmüket továbbra is előjegyzésben tartottuk. 27 fő benyújtott dokumentációja hiányos volt, illetve 48 fő későbbi időszakot jelölt meg az ellátás kezdetének december 31-ig előjegyzésben összesen 75 fő bölcsődei felvételi igényét tartottuk nyilván. A nevelési-gondozási év során több kisgyermek betöltötte a 2. életévét, vagy SNI-s lett, ezért a csoportokba felvehető gyermekek létszáma is változott. I.1. Az Egyesített Bölcsődére vonatkozó évi kihasználtsági adatok: A beíratott gyermekek száma az év során: 581 fő Bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek létszáma ( én): 310 fő Sajátos nevelési igényű gyermekek száma az év folyamán: 13 fő Hátrányos helyzetű 17 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nem láttunk el. Az intézmény működteti a Tevékenységadminisztrációs Rendszer Központi Elektronikus Nyilvántartása Szolgáltatást Igénybevevőkről nyilvántartást. E rendszer működtetését a szociális gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló, 226/2006.(XI.20.) Kormányrendelet a határidők és feladatok pontos lebontásával határozza meg. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló, évi C. törvény szerint a bölcsődei ellátás normatíva-igénylése megváltozott, kedvezőbbé vált. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A bölcsődében ellátott: - fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, - hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. Az ellátottak számának meghatározása: 5

6 - tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 235-tel, - elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 235-tel. Normatívát: Nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek Nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek Nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Fogyatékos gyermek 57583/235 = 245, /235 = 12, /235 = 7,78 fő ellátott gyermek után tudtunk igényelni. A Gyvt (5) bekezdésében meghatározottak alapján étkezési térítési díjkedvezményben részesülő gyermekek létszáma évben összesen 194 fő volt. 100 % normatív kedvezményben részesült Étkezési normatívát: 50 % normatív kedvezményben részesült január 01- augusztus 31. közötti időszakban Normatív kedvezményben nem részesült 58,3 fő 26,45 fő 140,28 fő ellátott gyermek után tudtunk igényelni. I.2. Alapfeladat ellátása Bölcsődéinkben a nevelési-gondozási feladatokat a Szakmai Programban meghatározott alapelvek szerint valósítottuk meg. Kiemelt célunk a gyermekek egészségvédelme, a prevenció, a lehető legoptimálisabb nevelési körülmények biztosítása. Ennek érdekében a bölcsődei nevelési alapelvek alapján szervezzük a gyermekek nálunk töltött napjait, a Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos Alapprogramja elveit figyelembe véve. A gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó napirend szervezésével biztosítjuk a játéktevékenység, a mozgás, a levegőzés, és a megfelelő táplálkozás feltételeit. Kisgyermeknevelőink az egyéni bánásmód, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a pozitív megerősítés, az önállóságra ösztönzés elvei alapján törekszenek az egészséges fejlődés segítésére, az érzelmi biztonság megteremtésére, a szocializáció fejlesztésére. 6

7 Az egészséges életmód, a betegségek megelőzése érdekében életkornak megfelelő, a tápanyagszükségletet biztosító, jó minőségű, korszerű ételek kínálásával igyekszünk az egészséges fejlődést segíteni. A bölcsődei élet folyamán a szülőkkel jó partneri kapcsolatban együttműködve, megfelelő tájékoztatást, tanácsadást nyújtva segítjük a családi nevelést. I.3. Alapellátáson túli szolgáltatások a bölcsődékben Bölcsődéinkben igénybe vehető szolgáltatások: időszakos gyermekfelügyelet játszócsoport. A szolgáltatás működtetéséhez a meglévő személyi és tárgyi feltételeink elegendőek, nem kívánnak plusz ráfordítást. A szolgáltatások nagy segítséget jelentenek a gyermeküket otthon nevelő szülők részére. A évben az gyógypedagógusa minden hónapban részt vett a Rózsakert Tagbölcsőde Játszócsoportjának foglalkozásain. A szülők nevelési, és a gyermekeik fejlődését érintő kérdésekkel fordulhattak hozzá tanácsért, miközben a szabad játéktevékenység során a gyermek tevékenységét is megfigyelhette. A Játszócsoportban eltöltött idő jó hatással van a gyermekek és szülők szociális kapcsolatainak építésére, a gyermekek közösségbe történő beilleszkedésének elősegítésére. Az gyermekvédelmi felelőse ugyancsak minden hónapban szervezett kreatív programot a Játszócsoport szolgáltatását igénybevevők számára. Ünnepekhez kapcsolódó, hagyományőrző kézműves foglalkozásokat is tartottunk érdeklődő kisgyermekes szülőknek, gyerekeknek. Itt megismerkedhettek a különféle természetes anyagokkal, valamint az ezekből készült tárgyak készítésének módjával, örömével. A szolgáltatások közül az időszakos gyermekfelügyeletet 25 család vette igénybe az év folyamán, a Játszócsoportba 70 család járt a évben. Az igénybevételért a szülők térítési díjat fizetnek, melynek bevételét a tagbölcsődék játék illetve eszköz vásárlására használnak fel. A évben az intézmény szolgáltatásból származó bevételeit a tagbölcsődék dologi költségeinek kiegészítésére fordítottuk. 7

8 Bevétel nettó Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat (Ft) Leányka Mocorgó Napraforgó Rózsakert Összesen Felhasználás A táblázatból kitűnik, hogy a bevételeket szinte teljes mértékben sikerült elkölteni. A textil beszerzés összege az egyes áruféleségek között a következőképpen oszlott meg: méteráru (168 eft), fektető ágyhoz való steppelt lepedő (38 eft), törölközők (10 eft). Az egyéb készletbeszerzés teljes összegéből (166 eft) játékokat vásároltunk. Az egyéb tárgyi eszközök vásárlására felhasznált összegből 78 ezer Ft játékokra, 75 ezer Ft pedig szőnyegekre jutott. Sószobát preventív, egészségmegőrző jelleggel, ingyenes használattal biztosítjuk a négy tagbölcsődében. Csoportbeosztás szerint, heti 3-4 alkalommal veszi igénybe egy-egy csoport, de a szülők délután is bemehetnek a Sószobába a gyermekeikkel. A tagbölcsődékben működő sószobákat az Aprók Háza Alapítvány hozta létre és működteti. II. Személyi feltételek II.1. Létszámok Az intézmény dolgozóinak engedélyezett létszáma 91,5 álláshely, ebből szakdolgozói álláshely 65, munkaügyi, gazdasági munkakör 2; technikai dolgozó álláshely 10,5; konyhai dolgozó 14. A szakdolgozói létszám a évben megfelelt a rendeletben előírtaknak. II.1.1. Szakdolgozók iskolai végzettsége: 2 fő szociálpedagógus, szociális szakvizsgával (+ bölcsődei szakgondozói végzettséggel), 1 fő (részmunkaidős) gyógypedagógiai diplomával, 1 fő (részmunkaidős) szociális munkás végzettséggel, 1 fő szociálpedagógusi (+ bölcsődei szakgondozói végzettséggel), 1 fő óvodapedagógusi (+ kisgyermeknevelő- gondozó), 7 fő csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomával 47 fő felsőfokú szakmai képesítéssel, 8

9 6 fő alapfokú csecsemő-és kisgyermek gondozónői oklevéllel rendelkezik. Megbízási szerződés alapján 2 fő gyermekorvos látja el a bölcsőde-orvosi feladatokat, és 1 fő pszichológus segíti az intézmény munkáját. II.1.2. Munkaerő - gazdálkodás A szakmai és technikai dolgozói létszámunkban a munkaerő állományban a évben a következő változások történtek: Az év során 2 fő kisgyermeknevelő gyermekgondozási szabadságon tartózkodott, és 1 fő szakácsnő novembertől terhességi gyermekágyi segély (csecsemőgondozási díj) ellátásban részesül. Nyugdíjba vonult a nők kedvezményes (40 év utáni) nyugdíjával 2 fő kisgyermeknevelő, és 4 fő kilépett az intézménytől. Kisegítő dolgozók közül 8-an változtattak munkahelyet. A kieső dolgozók helyére a lehető leghamarabb új dolgozókat alkalmaztunk. Az újonnan felvett, kisgyermeknevelő munkakörben pályakezdő dolgozók közül 3 fő lett gyakornoki státuszú. Ők a munkájukat az intézmény Gyakornoki Szabályzata szerint, a szaktanácsadó és a tagbölcsőde vezető irányítása, felügyelete mellett végzik augusztus 31-ével a Napraforgó Tagbölcsőde vezetője is benyújtotta a felmondását, így az intézményen belül személyi átszervezés történt a szakmai munka folyamatosságának biztosítására. A vezetői feladatokat szeptember 1-től a Leányka Tagbölcsőde vezetője vette át, a Leányka Tagbölcsődében pedig új vezetői megbízás történt. II.2. Szakmai képzés II.2.1. Bölcsődén belüli szakmai élet Folyamatban lévő képzések: 1 fő jelenleg csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon folytat tanulmányokat. 1 fő népegészségügyi ellenőr BA szakon, 1 fő inkluzív nevelés tanára MA szakon tanul. 9

10 II.2.3. Továbbképzés Az intézményben 1 Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat folyamatosan, tervezetten zajlik a szakdolgozók továbbképzése. A továbbképzések nyilvántartása és tervezése a szaktanácsadó feladatkörébe tartozik. A kötelező továbbképzésre vonatkozó jogszabályi változásokból adódóan szakdolgozóinknak hat évre emelkedett a továbbképzés ideje. Az NCSSZI szervezésén belül elindultak azok a képzések, a melyek lehetőséget biztosítanak a dolgozók számára a képzéseken való ingyenes részvételre és biztosítják a kreditpontok megszerzését. A továbbképzések szakmai tanfolyamokon, személyiségfejlesztő foglalkozásokon, konferencián, szakmai napon való részvétellel valósultak meg, pályázati lehetőségek igénybevételével. A TÁMOP-os képzés keretében további 10 fő kisgyermeknevelő szerzett kreditpontot, és közülük 3 fő a továbbképzési kötelezettségét is teljesítette. A szakdolgozók részére az szakemberei folyamatosan szerveznek házi továbbképzéseket, programokat, melyek minden kisgyermeknevelő részére lehetőséget adnak a szakmai információkhoz való hozzájutásra, a tudásuk felfrissítésére, és a kiégés megelőzéséhez is hozzájárulnak. A házi továbbképzések szervezésébe és lebonyolításába a saját segítő szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, gyermekvédelmi felelős) is bekapcsolódnak. A kisegítő személyzetnek (konyhások, csoportban dolgozó kisegítők) is meghatározott időszakonként tartanak ún. házi képzéseket. A konyhákon dolgozó személyzet számára a HACCP elvégzése kötelező, minden új belépő dolgozónak, illetve folyamatos munkaviszony esetén évente a képzést el kell végezni. A konyhai továbbképzéseket az élelmezésvezető tartja nyilván ben 2 alkalommal, összesen 7 fő konyhai dolgozó vett részt a fenntartó által szervezett továbbképzésen. II.2.2. Terepgyakorlat a bölcsődében Az együttműködik a kisgyermeknevelő képzést folytató intézményekkel, hallgatóik az intézmény tagbölcsődéiben folytatják szakmai gyakorlatukat. A évben az ELTE Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakos hallgatói (levelező képzés) közül 12 fő a szakmai gyakorlatát tagintézményeinkben töltötte. 1 a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SzCsM rendelet és a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján 10

11 III. Az intézmény tárgyi feltételei A kerületi bölcsődék típusterv alapján épültek. Az épületek mérete, belső berendezések a minimum szakmai követelményeknek megfelelőek 2. A kisgyermeknevelés tárgyi eszköztára életkori területek figyelembevétele szerint biztosított. Minden évben, folyamatosan történik a lehetőségekhez igazított infrastrukturális fejlesztés, az anyagi források szabta határokon belül. III.1. Felújítások, karbantartások A Városüzemeltetési Csoport felé hibabejelentőn leadott hibákat folyamatosan javították: zárjavítások, vizes blokkoknál gyakran történt javítás, stb. A Multi Alarm a riasztórendszert folyamatosan ellenőrizte. A gázkészülékeket szerződés szerint karbantartották. A bölcsődékre vonatkozó nagyobb karbantartási és felújítási munkák főként a nyári zárási időben történtek. Minden tagbölcsőde tisztasági festése megtörtént. III.1.1. Leányka Tagbölcsőde - A gondozási egységek felnőtt öltözőiben festés és linóleumcsere, a raktárhelyiségekben festés történt. - Az előterekben radiátorokat, fűtéscsöveket, a pincelejáratban a korlátot mázolták - A főzőkonyhán a gáz és a fűtéscsövek festése történt. A felnőtt mellékhelyiség helyreállítását elvégezték. Az ebédlőben szúnyoghálókat szereltek fel. III.1.2. Mocorgó Tagbölcsőde - Linóleumcsere történt a gazdasági irodában. III.1.3. Rózsakert Tagbölcsőde - A csoportszobákban a beépített szekrényeket cserélték, melynek munkálatai sajnos, a vártnál jobban elhúzódtak, és a kivitelezés minőségi problémái is akadályozták a gyermekcsoportok életét. A tagbölcsőde vezetője, és helyettese nagy igyekezettel és odafigyeléssel követte a munkálatok folyamatát, és minden esetben rendelkezésre állt, hogy a munkálatok mielőbb elkészülhessenek. - A fürdőszobákban az előírásoknak megfelelő, fakkokkal elválasztott törölközőtartót szereltek fel /1997.(XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK), és MSZ szabvány/nevelési intézmények tervezési előírásai alapján 11

12 III.1.4. Napraforgó Tagbölcsőde Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Napraforgó Tagbölcsőde - A vezető irodában linóleumot cserélték. Ablakkereteket mázoltak. - A játszócsoporthoz kapcsolódóan kiswc-t alakítottak ki. - Az 1. csoport teraszán a kövezetet impregnálták az erős porzás miatt (ősszel). Minden tagbölcsőde bútorzatát és játékkészletét folyamatosan igyekszünk megóvni, fejleszteni, pótolni. A szülői kezdeményezésre alakult bölcsődei Aprók Háza Alapítvány tárgyi adományai segítették ebben az évben is a tagbölcsődék eszköz- bővítését. Az Alapítvány hosszú éves működése során a szülők 1%-os felajánlásai és tárgyi adományok a kisgyermekek játék, bútor készletét növelte- pelenkázó asztalok, játékeszközök adományozásával. IV. Gazdasági tevékenység IV. 1. Gondozási étkezési díj Az étkezési térítési díjat és gondozási díjat is alkalmaz. A napi személyi térítési díj megállapítása minden esetben a család jövedelmi viszonyainak figyelembevételével történik, a szülők írásos jövedelmi igazolásainak benyújtása alapján. A család egy főre jutó nettó jövedelmének figyelembevételével a Képviselő-testület a legmagasabb személyi térítési díjat 2015-ben napi 150 Ft összegben határozta meg. A jövedelemhatárok függvényében a gondozási díj összege kevesebb is lehet. A Gyvt-ben meghatározottak alapján 108 család kapott térítésmentességet a gondozási díj megfizetése alól 2015-ben. Befizetett díjak évben gyermek étkezési díj gyermek gondozási díj felnőtt étkezési díj (ezen belül a felnőtt étkezés rezsije: Összeg ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ( ,00 Ft) A Gyvt szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, 12

13 valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért. Az alábbi táblázat a havonkénti bontás szerint mutatja a kedvezményben részesülő gyermekek számát. A kedvezmények igénybevétele miatt az étkezési térítési díjakból kevesebb összeg folyt be a tervezettnél. A különbözetet a Fenntartó finanszírozta, az alábbiak szerint. Támogatás jogcíme Összes kedvezményezett adag szeptember-december Önkormányzati támogatás összege Jövedelem korlát ,00 Ft Tartós beteg ,00 Ft 3 vagy több gyermekes ,00 Ft RGYVT ,00 Ft Összesen ,00 Ft IV. 2. Az intézmény működésének belső ellenőrzése. Az tagintézményeinek működését éves ellenőrzési terv alapján végezzük. Az Ellenőrzési terv készítése munkaterületenként történik, szakmai, gazdasági, élelmezési területre vonatkozólag. Meghatározzuk az ellenőrizni kívánt munkafolyamatot, az ellenőrzés módját és a várható időpontját. 13

14 IV.2.1. Szakmai ellenőrzés Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat A évi ellenőrzési terv alapján a szakmai munka megfigyelését mind a négy tagbölcsődében elvégeztük. Az ellenőrzés fő vonalát a gondozás-nevelés egységének megvalósulása, a nevelői attitűdök, és a dokumentációs feladatok ellenőrzése képezte. Megállapítottuk, hogy a kisgyermeknevelők a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas szintű felkészültséggel, nagy szeretettel, türelemmel, odafordulással gondozzák-nevelik a rájuk bízott gyermekeket. A gyermekek biztonságban érzik magukat a csoportjukban, kötődnek a kisgyermeknevelőhöz, vidámak, érdeklődőek, nyitottak. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvek készültek, melyekben az ellenőrzés során tapasztaltakat rögzítettük. Az esetleges hiányosságokra felhívtuk a figyelmet, megbeszéltük a változtatás módját és okait. A szaktanácsadó segített az érintett csoportoknak a szakmai szervezési kérdések megoldásában, javaslatai nyomán a munka szervezettebben folyik a csoportokban. A tagbölcsődékben kérdőíves felmérést végeztünk a szülők körében, melynek célja a szülők elégedettségének mérése volt a bölcsődei ellátásról. A kérdőívek tapasztalatait az augusztusi Összmunkatársi Értekezlet keretében megbeszéltük a dolgozókkal. Az elégedettségi mutatókat tekintve a megkérdezett szülők elégedettsége az igénybe vett intézményekkel összességében jónak mondható, az össz-elégedettség 88,8 %-os. A legelégedettebbek a szülők összességében a kisgyermeknevelő személyével, 93,1 %-ban. ezek alapján megállapítható, hogy jó a kapcsolat a szülők/gyermekek és a kisgyermeknevelők között. IV.2.2. Gazdasági ellenőrzés A évi dologi költségvetés tervszerű felhasználása a keretek megtartásával lezajlott. A tagintézményekben a évben leltárak felvétele a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént. A tételes leltározás során a leltári nyilvántartásokban eltérés nem volt. Két tagintézményben (Leányka és Napraforgó) a tagbölcsődevezető személyének változása miatt a teljes leltár átadása átvétele is megvalósult. A gazdasági ellenőrzés folytán egyértelműen megállapítottuk, hogy a tagintézmények az előirányzatok figyelembevételével, megfelelően gazdálkodtak a rendelkezésükre álló pénzkerettel. A szülői térítési díjak (étkezési, gondozási díjak) megállapítása, dokumentálása, a befizetések lebonyolítása, a beszerzések, teljesítések igazolása, a pénzkezelés, számlák bevételezése és nyilvántartása mindenkinél szabályszerűen megtörtént. 14

15 IV.2.3. Élelmezési feladatok ellenőrzése: Az élelmezési feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs munkát a LAKOMA W 14 program segítségével végeztük. Az étkezési feladatokat a két főzőkonyha és két tálaló konyha összehangoltan, jól szervezetten végzi. Az ételek szállítása a HACCP előírásainak betartásával zökkenőmentesen működött az év folyamán, a Galantin Kft-vel kötött szerződés szerint. A témavizsgálat módszerével a tagintézményekben évben is végeztünk ellenőrzéseket, amelyek kiterjedtek az élelmezési feladatokra (tápanyagszámítások, változatossági mutatók számítása, időszakos ellenőrzések főző és tálalókonyhákon, kiszabott anyagok felhasználása) a dolgozók személyi higiéniájának, orvosi vizsgálatok meglétének ellenőrzése a HACCP rendszer működésének megfelelő dokumentálásának ellenőrzése a kritikus ellenőrzési pontokon Az ellenőrzés során az előírtakhoz képest eltérést nem tapasztaltunk, a konyha működése szabályszerű. A nyersanyagbeszerzéshez biztosított kereteket az élelmezésvezető irányításával használtuk fel, a költségvetésben erre előirányzott kereten belül októbertől-decemberig átfogó vizsgálat történt az intézménynél a Belső Ellenőrzési Csoport részéről, mely a es évek dokumentumait ellenőrizte. Az audit a szabályozottság tekintetében az aktuális állapotot is vizsgálta. Az átfogó vizsgálatáról szóló (Ikt. szám: /2015/XI.) ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében Intézkedési terv készült. Ennek végrehajtása során kezdeményeztük az SZMSZ módosítását és aktualizálását a Humánszolgáltatási Iroda felé, új Adatkezelési Szabályzat készült, a Pénzkezelési és az Önköltségszámítási szabályzatunkat frissítettük, illetve az IGI-vel egyeztettünk dokumentumokat a havi térítési díjak elszámolásával kapcsolatban. V. A családok és a bölcsőde kapcsolata Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, a kölcsönös bizalmon alapuló korrekt partneri viszony kialakulását szülő és kisgyermeknevelő között. A család-bölcsőde kapcsolatának elmélyítése érdekében a bölcsőde megismerésétől az óvodába kerülésig 15

16 törekszünk minél több lehetőséget teremteni a családokkal való találkozások bővítésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a kétoldalú tájékoztatásra és a szülői visszajelzésekre is, melyre alkalmat nyújtanak a következő lehetőségek: napi találkozások (a gyermekek bevételekor és hazaadásakor), az átadóban a hirdető táblán a szülők aktuális információkkal ismerkedhetnek, a gondozónők az üzenő-füzetbe rögzítik a gyermek fejlődésével kapcsolatos megfigyeléseiket, észrevételeiket, igény szerint a szülők napközben is betekinthetnek a csoportok életébe, a szülőcsoportos beszélgetések alkalmával nevelési kérdések megvitatására van lehetőség, családi napok, ünnepek alkalmával történő találkozások, egyéni konzultációk. A bölcsődei jelentkezés előtt a szülők gyakran igénylik, hogy megtekinthessék a csoportokat, kíváncsiak a tagintézményekre. Ennek megfelelően az ismerkedés folyamata a Nyílt Napokkal kezdődik, melyeket hagyományosan minden év áprilisában szervezünk a bölcsődéskorú kisgyermekeknek és szüleiknek. Ezen alkalmakkor a szülők és gyerekek betekinthetnek a bölcsőde életébe, találkozhatnak a szakemberekkel, megismerhetik a csoportok életét. A jelentkezéskor intézményi bemutatkozó nyomtatványt is adunk a szülőknek, mely tartalmazza a legfontosabb információkat. A beszoktatást megelőzően szülői értekezleten találkoznak a kisgyermeknevelők és a szülők egymással. Minden bölcsőde vezetője tájékoztatást nyújt a szülőknek a beíratkozással és a bölcsődei élettel kapcsolatos, fontos tudnivalókról (pl. milyen dokumentumok szükségesek, mikor kell térítési díjat fizetni, hogyan történik a bölcsődében a napirend szervezése, milyen étkezést nyújtunk a gyermekeknek, stb.) Minden család számára felajánljuk a bölcsődekóstolgatót, számos család jött el még a beszoktatás megkezdése előtt ismerkedni. A nevelési év közben többször Szülőcsoportos beszélgetés alkalmat ad arra, hogy az adott csoport szülei bensőségesebb körülmények között oszthatják meg tapasztalataikat, problémáikat a kisgyermeknevelőikkel, szülőtársaikkal. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a családlátogatásnak, és a szülői jelenléttel történő fokozatos beszoktatásnak. A családlátogatás fontos számunkra, remek alkalom a család és a bölcsőde kapcsolatának építésére. A beszoktatás alkalmával amellett, hogy a gyermek fokozatosan megismeri a bölcsődei életet, a szülőkkel tovább mélyíthető a partneri kapcsolat. 16

17 Bölcsődéinkben év közben, ünnepi alkalmakkor családi rendezvényeknek adunk helyet, ahol a bölcsődés gyermekek és szüleik együtt lehetnek, együtt játszhatnak. Ilyenek például az ünnepváró foglalkozások, gyermeknapi programok, Juniális, Advent, Márton-nap, Farsang, stb. Az óvodába távozó gyermekeket évzáró ünnepségen búcsúztatjuk a szülőkkel együtt. A programok és beszélgetések nagy értéke az egymás mélyebb megismerése és elfogadása, a szülői kompetencia, valamint a családok igényeinek tiszteletben tartása. Minden rendezvényünket igyekszünk maximálisan előkészíteni, megszervezni, mert úgy érezzük, hogy a családok számára ezek a találkozási alkalmak fontosak, értékesek. V.3. Szülői Érdekképviseleti Fórum A Szülői Érdekképviseleti Fórum a évben is minden tagbölcsődében megalakult, és az év folyamán kétszer ülésezett, áprilisban és decemberben. Az áprilisi ülésen a bölcsőde életét érintő kérdések kerültek megvitatásra (óvodai beiratkozások, alapítványi beszerzések, támogatások, stb.). A decemberi ülés pedig az alakuló ülés volt, új tagokat választottunk az óvodába ment gyermekek szülei helyére. Az ülésen a megválasztott tagok elfogadták és aláírták az intézmény házirendjét is. A Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjai aktívak és érdeklődőek, támogatják a közösségi programjaink megvalósulását. VI. Együttműködés társintézményekkel A Gyvt a értelmében intézményünk együttműködik mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermekek ellátása során kapcsolatba kerülünk. Társintézményeinkkel folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk, figyelembe véve az adott intézmény szakmai kompetenciáját. A gyermekeket érintő aktuális események alkalmával közös megbeszéléseken veszünk részt. A Család- és Gyermekjóléti Központtal, a Védőnői Szolgálattal és az Egyesített Óvodával együttműködő, folyamatos partneri kapcsolatot ápolunk, tájékoztatjuk egymást a gyermekeket érintő ügyekben, az esetleges problémák megoldása érdekében. 17

18 VI.1. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal A Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezésére Szakmai Műhely indult a Szakszolgálat munkatársai, a kerület védőnői és a bölcsődei kisgyermeknevelők részvételével. A közös munka célja egymás jobb megismerése, nevelési-szakmai elvek összehangolása, hatékonyabb alkalmazása céljából. A kisgyermeknevelők részt vettek a Pedagógiai Szakszolgálat továbbképzésén, logopédia témakörben. A Rózsakert Tagbölcsődében a gyermekek beszédfejlődésének elősegítésére Beszédindító csoport működött, melyben a gyógypedagógus kollégák heti rendszerességgel foglalkoztak a csoport gyermekeivel. VI.2. Együttműködés a Védőnői Szolgálattal A Védőnői Szolgálat Anyatejes Napját az kisgyermeknevelői bútorok kölcsönzésével, és kreatív foglalkozások kínálásával támogatták. A látogató családok számára gyurmázási lehetőséget, rajzolást kínáltunk. VI.3. Együttműködés az Egyesített Óvodával Az Egyesített Óvodával rendszeres, és élő kapcsolata van az Egyesített Bölcsődének. Az óvodai beiratkozásokról tájékoztatjuk a bölcsődébe járó gyermekek szüleit. Az óvodába menő gyermekek születési idejéről, lakcíméről, választani kívánt óvodájáról, és létszámáról tájékoztatjuk az Egyesített Óvodát. A beiratkozás előtt személyesen egyeztetünk a gyermekekről a kollégákkal. A kisgyermeknevelők elkészítik minden bölcsődéből óvodába menő gyermek bölcsődei életéről a pedagógiai beszámolót, melyet az óvodai átmenet segítése érdekében megküldünk a tagóvodák részére. A leendő kiscsoportos óvónők meglátogatják a gyermekeket a bölcsődében, ismerkednek velük az óvodai élet megkezdése előtt. A kisgyermeknevelők az első óvodai napon az óvodában, az óvónőkkel együtt várják a családokat, ezzel a gyermekek új közösségbe való beilleszkedését támogatják. 18

19 VI.4. Együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Központtal A Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) és az Egyesített Bölcsőde között a kapcsolattartás aktív és folyamatos. A jelzőrendszer jó működését mutatja az a tény is, hogy a bölcsődébe jelentkező, nehéz helyzetben lévő családok már a Központtal való együttműködésről számolnak be. A Központ a bölcsődés korú, bölcsődei ellátásra szoruló gyermekekről minden esetben jelzést küld a bölcsőde felé. Gyermekvédelmi látókörünkbe került gyermekek családgondozóival rendszeres a kapcsolattartás és szükség esetén az esetmegbeszélés. A családgondozó időről időre pedagógiai véleményt kér a bölcsődétől, nyomon követve a gyermek fejlődését. A kisgyermeknevelők is fokozott figyelemmel gondoskodtak a rászoruló gyermekek fizikai és lelki szükségleteinek kielégítéséről. Gyermekvédelmi szakemberünk adományokkal, tanácsadással segítette a családokat. A lehetőségeket megkeresve információkat nyújt a szülőknek munkahelyekről, albérletekről és a szociális ellátásokról. A szülőkkel személyes kapcsolat kialakítására törekszik, mindig teremt alkalmat négyszemközti beszélgetésre. A Központtal szoros, szinte napi kapcsolatban van, a családgondozóval együtt, szükségletek szerint határozzák meg a feladatokat. Évente több alkalommal, ruha, játék, adománycsomagokat készít a családoknak. Közös kulturális eseményeken való részvételhez segíti a gyermekeket, kedvezményes vagy ingyenes bábelőadásokhoz, színházjegyekhez, állatkerti belépőkhöz juttatta a családokat, akik önerőből nem tudnák ennek anyagi fedezetét előteremteni ben 1 fő gyermek elhelyezése vált szükségessé nevelőszülőknél, a családjában jelenlévő folyamatos negatív hatások miatt. Tudomásunk szerint a gyermek jó nevelőszülőkhöz került, ahol megfelelően érzi magát. 4 fő védelembe vett kisgyermeket gondoztunk alapellátásban. VI.5. Együttműködés a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központtal Az a évben két alkalommal vette igénybe a Cziffra György Nagytétényi Művelődési Központ helyiségit, szakmai programja megvalósításához (Bölcsődék Napja, Összmunkatársi Értekezlet). 19

20 A kisgyermeknevelő kollégák két alkalommal támogatták a Klauzál Ház rendezvényeit, bútorok (bölcsődei asztalok, székek) kölcsönzésével, és alkotó tevékenységek kínálásával. A májusi Mesefesztivál alkalmával gyurmázást. tésztafűzést, ragasztást készítettek elő a családoknak, a decemberi Mikulásvárókor pedig mézeskalács díszítésében vehettek részt az érdeklődők. VI.6. Együttműködés a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvánnyal Az a nevelési-gondozási munka támogatása céljából december óta együttműködik a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok És Oktatási Alapítvánnyal. Az Alapítvány segítő kutyákkal asszisztált foglalkozásokat tart a Mocorgó és a Napraforgó Tagbölcsődékben. Az együttműködés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A gyermekek szociális kapcsolataira, önállósodási törekvéseire, beszédfejlődésére kedvező hatással vannak a foglalkozások. A szülők is, és a gyermekek is, nagy örömmel, és várakozással fogadják őket. VII. Összegzés Bölcsődénk nevelő-gondozó munkájának alapját a humanista értékek teremtik meg. A gyermeket tisztelet és megbecsülés övezi. Nevelési-gondozási munkánkat a gondoskodás és törődés, a feltétel nélküli elfogadás, a felelősség, valamint a másik megismerésének igénye jellemzi. A szakmai igényességünk, a társadalmi elvárások megkövetelik a minőség fontosságát, ebből adódóan a jövőben is olyan szakmai szolgáltatás nyújtására törekszünk, amely a mai kor igényeit is figyelembe véve a kisgyermekes családok támogatására helyezi a hangsúlyt, középpontjában a gyermekkel. A Szakmai Programomban a rövid távú célok közül a következők valósultak meg: A nevelési év folyamán törekedtünk arra, hogy a tagbölcsődékből kilépők helyére jól képzett szakembereket vegyünk fel, akik az gyermekellátási szemléletét magukénak érzik, és ez által a gyermekek pszichés szükségleteiknek megfelelő viselkedési mintákat, közvetíteni tudják a sokoldalú fejlődéshez, szocializációhoz. A tárgyi környezetünket folyamatosan bővítjük, szépítjük. 20

21 Az az esélyegyenlőség feltételeinek a megteremtése, biztosítása érdekében TÁMOP B-2-12/ azonosító számon pályázatot nyújtott be a Roma nemzetiségű kisegítő foglalkoztatása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődéjében c. projektre, melyet a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Intézményünk Együttműködési Megállapodást kötött a Türr István Képző és Kutató Intézettel (TKKI). A Megállapodásban a TKKI úgy nyilatkozott, hogy az vonzáskörzetében, a pályázati feltételeknek megfelelő képesítéssel rendelkező személyekről van tudomása, akik a TÁMOP B-1-11/1 számú kiemelt projekt megvalósítása során szerezték meg a megfelelő képesítést. A Támogatói döntés megszületése után az Együttműködési Megállapodás szerint a TKKI 2 alkalommal közvetített az részére a pályázati előírás feltételeinek megfelelő személyeket. A közvetített személyek a többszöri alkalommal nem jelentek meg a foglalkoztatási jogviszony megkötésére megbeszélt időpontokban, így az alkalmazás sajnos, nem tudott megvalósulni. A beszámoló tartalmából is látható, hogy élő, jó kapcsolatot ápolunk a kerületi társintézményekkel ben kérdőíveken keresztül megtörtént a szülői elégedettség mérése az Egyesített Bölcsőde tagintézményeiben. Hosszú távú célok megvalósulása: Az intézmény alapdokumentumainak rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása történik, melyet az átfogó vizsgálat jelentése alapján a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az adott területre célzottan teszünk meg. A Játszócsoportokban a szülői kompetenciát fejlesztő, támogató programok indításába saját segítő szakemberünket, a gyógypedagógust és a gyermekvédelmi felelőst is bevontuk. Az időszakos gyermekfelügyelet minden tagbölcsődében biztosítjuk a szolgáltatást igénylő szülők gyermekei számára. Az élelmezésvezető-helyettes kolléga dietetikus végzettséggel rendelkezik, így biztosítani tudjuk a speciális étkezési igényű gyermekek étkezésének megfelelő feltételeit. A jövőben a szakácsok diétás szakácsi végzettségének megszerzése a cél. 21

22 22

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról - 1 - A bölcsődei szolgáltatás fealadata : Az 1997. XXXI. tv. 42. -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. - a alapján, a családban nevelkedő,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeptemberben második tanévünket kezdtük el, mint önálló,

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét,

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft)

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft) Egyesített Szociális Intézmény önköltségszámítása és térítési díja Integrált iroda költségeinek felosztása évi terv adatok alapján (e Ft) ESZI Dombóvár évi összes kiadásai: 316.955 Térítési díj köteles

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása. 2016. Március 19. Szeged

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása. 2016. Március 19. Szeged Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Március 19. Szeged A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja Új, rugalmasabb szabályok bevezetése Egyszerűbb ellátási formák

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az intézmény neve: Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.május 30-án

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Fészek Bölcsőde Szakmai program Engem ne emeljen fel senki ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.. Guggoljon

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Készítette: Horváth Katalin intézményvezető 1 Tartalom Szivárvány Bölcsőde és védőnői Szolgálat...1 I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...4 1.Az

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2010.

SZAKMAI PROGRAMJA 2010. A MARTFŰI JÁTÉKVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYÉNEK SZAKMAI PROGRAMJA 2010. Fenntartó: Martfű Város Önkormányzata Cím: Martfű, Szent István tér 1. Az intézmény neve: Játékvár Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2241 SÜLYSÁP, SZILVAFASOR U. 1. Tel.: 06-29-436-304 / 06-30-986-7843 E-mail: bolcsode@sulysap.hu Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2241 Sülysáp, Szent I. tér 1. Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A ZUGLIGETI BÖLCSŐDE 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes és 3 éves gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Zugligeti bölcsőde

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek

I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek I. Tanulmány Szakmai Tartalma, Tervezett Pályázati Lehetőségek Budaörsi Városfejlesztő KFT megbízásából elkészült a Budaörs város hosszútávú egészségügyi terve, amely folytatása a 2011. évben készített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2013 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben