BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1

2 BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította: Sebestyénné Horváth Margit csoportvezető március 25.

3 Tartalom 1 1. Helyzetkép A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Zala megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken Humán erőforrás A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása Dokumentumszolgáltatás Információs szolgáltatás Közösségi szolgáltatások Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára Szakmai képzés, továbbképzés Eszközbeszerzés A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás Szolgáltató könyvtár Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása Sajtóbibliográfia a KSZR megyei szolgáltatásairól, valamint rövid beszámoló a KSZR szolgáltatások évi népszerűsítéséről, a kistelepülési könyvtári események kommunikációjáról és a kistelepülésektől kapott, a könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó, visszajelzésekről Eseménynaptár A tartalomjegyzék a dokumentum szöveges részének véglegesítése után frissítendő! 2

4 1. Helyzetkép 1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése A jellemzően kistelepüléses Zalában összesen 258 település található, köztük 10 város és 248 község. A megyében nincs ellátatlan település, 17 településen nyilvános könyvtár (a megyei könyvtár mellett 8 városi, 1 zalaegerszegi városrészi, 8 községi könyvtár) és 241 könyvtári információs és közösségi hely működött 2015-ben. Az alábbi táblázat a lakosságszám szerinti bontásban mutatja be a zalai könyvtári hálózatot. Lakosság száma Szolgáltató hely A könyvtár típusa Községi könyvtár Városi Könyvtár Megyei könyvtár Összesen % fő % fő % fő % fő % 5001 fő felett % % A megye 10 városa közül a legtöbb kisváros, 5 város 5000 fő alatti település. Pacsa a megye legkisebb városa (lakossága 1748 fő), ahol az önkormányzat nem tart fenn intézményi formában nyilvános könyvtárat, hanem kistelepülési könyvtári szolgáltatást rendelt meg a megyei könyvtártól. Valamennyi zalai község 5000 lakos alatti kistelepülés, közülük 8 település működtetett önállóan könyvtárat végén további 4 nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat (Zalaszántó, Sármellék, Szepetnek, Murakeresztúr) kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így 2016-ban már csak 4 község működtet nyilvános könyvtárat. Az aprófalvas Zalában a könyvtári hálózat szervezettsége évtizedek óta jellemző volt. A megyei könyvtár saját gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva folyamatosan kereste azokat az 3

5 együttműködési formákat, amelyek segíthetik Zala megye könyvtárhasználó közönségének könyvtári ellátását. Ugyanakkor a kistelepülések ellátásában az 1950-es évektől folyamatosan szerepet játszottak - a megyei könyvtár mellett - a városi könyvtárak is. Így lényegében az ellátórendszer jellegű szolgáltatásoknak nagy hagyománya van Zalában. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az évi CXL. törvény 64. alapján szabályozott széles szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, dokumentumellátást, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati szakmai segítségnyújtást jelent. A KSZR országos koncepciójának kidolgozását követően Zalában a kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatás 2006-tól épült ki. Az ellátásban részt vett a megyei könyvtár mellett a zalaegerszegi, a nagykanizsai, a keszthelyi, a lenti, és a letenyei könyvtár is végén a jogszabályi változásokat követően a megyei könyvtár feladatává vált a kistelepülési ellátás megszervezése Zala megyében. A kiépült új szolgáltatási forma lehetővé tette, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférhettek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltatóhelyek közösségi színterekként és információs központokként működtek. Lehetőség nyílt a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, közösségi művelődési programok szervezésére, képzésre, továbbképzésre. Zala megyében a KSZR szolgáltatást a települések 93 %-a veszi igénybe. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a 241 kistelepülés ellátását a városi könyvtárakkal való feladat megosztással végezte. Ezt indokolta a szolgáltató helyek nagy száma, valamint a városi könyvtárak korábban kialakult szoros kapcsolata a településekkel. Kistelepülési ellátás együttműködve a városi könyvtárakkal Ellátó könyvtár Ellátott települések száma Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 83 Városi Könyvtár Lenti 50 Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa) 43 Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely) 39 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár (Letenye) 26 Megállapodások alapján biztosítottuk a települési kiskönyvtárak számra a kulturális alapellátást. Feladatunk volt a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása, könyvtári rendezvények szervezése, közvetítése, a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése, és a szakmai tanácsadás. Minden település számára szerveztünk különböző rendezvényeket, elsősorban kulturális és közösségfejlesztő programokat. Folytattuk a kistelepülések működési körülményeinek javítását, a bútorok és technikai (elsősorban informatikai) eszközök beszerzését. Ez nagy feladatot jelent számunkra, mivel a könyvtárak túlnyomó többsége kis alapterületű, bútorzatuk nem egységes, az IKT eszközök elavultak. 4

6 5

7 1.2. Zala megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban Könyvtárak könyvtárak száma (db) Lakosságszám összesen Könyvtárellátási Szolgáltató helyek megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen Összesen Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek száma ebből megkötött megállapodások száma 0 0 Zala megyében a KSZR szolgáltatást megrendelő települések többsége 1000 fő alatti település, köztük az 500 fő alatti lakosságszámú települések száma 160 (66%), fő közötti lakosságszámú a települések száma 52 (22%). A szolgáltatást megrendelő 1001 fő feletti lakosságszámú települések száma 29 (12%), ebből a fő közötti lakosságszámú települések száma 21 (9%), az 1501 fő feletti lakosságszámú települések száma mindössze 8 (3%). 6

8 1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken A könyvtári információs és közösségi helyeken a helyi könyvtáros végzi a használók nyilvántartását, amelyhez a szolgáltató megyei könyvtár biztosítja a szükséges nyomtatványokat (beiratkozási napló, munkanapló). E nyilvántartások alapján készült el 2015 elején a statisztikai jelentés, amelynek legfontosabb használói adatait tartalmazza az alábbi táblázat. Olvasók száma összesen Ebből 14 éven aluliak száma Település Összesen lakosú településen lakosú településen lakosú településen lakosú településen Lakónépessége Regisztrált használók Személyes használat Az összesből Internet használat Telefon, fax, OPAC, honlap Kölcsönzött dokumentumok Helyben használt dokumentumok Regisztrált használók Személyes használat Kölcsönzött dokumentumok Helyben használt dokumentumok A regisztrált használók száma az előző évhez képes 224 fővel (102%) emelkedett az előző évhez képest, a 241 településen összesen fő volt. Elsősorban a felnőtt beiratkozott olvasók száma emelkedett, hiszen a beiratkozott gyermekolvasók száma 459 fővel kevesebb volt, mint 2014-ben. Az összes regisztrált használónak a 37%-a volt 14 év alatti olvasó. A személyes könyvtárhasználatok száma csökkent (96%) alkalommal keresték fel személyesen a használók a kis könyvtárakat. A számítógép és internethasználat szintén csökkent (95%), annak ellenére, hogy a könyvtárakban igénybe vehető IKT eszközök száma emelkedett. Valószínű a mobil internet használat térhódításával is magyarázható ez a tendencia. Ugyanakkor önmagában a 77 ezernél több internet használat nem mondható alacsonynak, hiszen a könyvtárak többsége csak heti néhány órát tart nyitva. A távhasználatok száma 3975, tehát továbbra is alacsony, de megfigyelhető az a tendencia, hogy a telefon, fax, használatok száma csökkent, a honlap használat növekedett (összességében az előző évi adathoz képest 98%). A szolgáltató helyeken nincs saját önálló honlap, a szolgáltató honlapján találhatók információk a szolgáltató helyekről ( és a telefon is a legtöbb helyen hiányzik. A kölcsönzött kötetek száma db dokumentum, a személyes használatok csökkenése mellett emelkedett az előző évhez képest (103%); a helyben használt dokumentumok száma db dokumentum volt, enyhe csökkenést mutat (98%) 7

9 A KSZR ajánlás szerint el kell érni, hogy a lakosság 20%-a könyvtárhasználó legyen és egy lakosra 2,5 könyvtárlátogatás jusson. A lakosságszámhoz viszonyított használó arány jelenleg összességében 13 %. Ugyanakkor a 241 településből 82 településen (34%) eléri, illetve meg is haladja a 20 %-ot. A többségük 500 fő alatti népességű település, az lakos közötti népességűek között 11 településen, az 1001 lakos feletti települések közül 3 településen haladja meg a 20%-ot a használó arány. Egy lakosra összességében 1,7 személyes látogatás jut, egyelőre kevesebb, mint az ajánlásban szerepel. Mindössze 83 településen éri el a 2,5 könyvtárlátogatást. A többségük szintén 500 fő alatti népességű település, az lakos közötti népességűek között 8 településen, az 1001 lakos feletti települések közül 3 településen haladja meg a 2,5 alkalmat. Véleményünk szerint az alacsonyabb mutató szám egyik oka a nyitva tartás, de számba jöhet a lakosság érdektelensége, idős kora, vagy nincsenek mindenhol tisztában azzal a lehetőséggel, amit a szolgáltató helyeken biztosítunk. A kínálat ugyanis megfelelőnek mondható, átlagosan 168 dokumentumot juttattunk ki a településekre - amire a kölcsönzők jól reagáltak - valamint előfizettünk átlagosan 7,8 magazinra, folyóiratra. 1.4 Humán erőforrás A településekkel kötött megállapodás előírásai alapján az önkormányzatok 1500 lakos alatti településen minimum heti 2 napon 6 óra; lakos közötti településen minimum heti 3 napon 12 óra, lakos közötti településen minimum heti 4 napon 20 óra nyitva tartást biztosítottak. Ezeket a minimum előírásokat a települések teljesítették. Zala megyében a kistelepülések szolgáltató helyei átlagosan 3,2 napot és 10,3 órát tartottak nyitva. (2014-ben 3,2 nap és 11,2 óra volt.) 83 település a minimum 2 nap 6 órás nyitva tartást biztosította. Hetente 3 napon volt nyitva 91 település, 4 napon 29 település, 5 napon 16 település, 6-7 napon 21 település szolgáltató helye. A költségvetési törvényben előírt kötelező hétvégi nyitva tartást a szolgáltatóhelyek teljesítették. Heti nyitva tartás (település) 2 nap 84 3 nap 91 4 nap 29 5 nap 16 6 nap 18 7 nap Heti nyitva tartás (település) 6 órát órát órát órát órát felett A nyitva tartási órák száma még alacsony, 138 könyvtár (57%) volt 6 órát nyitva hetente, 7-10 órát 56, órát 15 könyvtár. Ennél többet 32 könyvtár. Zala megyében a 241 kistelepülési könyvtári szolgáltató helyen összesen 17 főfoglalkozású, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros dolgozik, 72 részmunkaidős (nem mind közalkalmazott), 109 megbízási díjas, 27 közhasznú foglalkoztatott, 18 önkéntes dolgozó látja el ezt a feladatot. 8

10 Személyi feltételek a kistelepüléseken Nyitva tartás Könyvtár busz nyitva tartás A szolgáltató helyen dolgozó kollégák Település Lakónépessége napok száma hetente átlagolva órák száma hetente átlagolva napok száma kéthetente átlagolva órák száma kéthetente átlagolva főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban összesen főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban átlagolva (fő/települések száma) részmunkaidős összesen Összesen ,2 10, % 73 30% % 27 11% 18 7% 80% lakosú településen ,9 8, % 45 28% 79 49% 17 11% 15 9% 75% lakosú településen ,6 12, % 22 42% 17 33% 6 12% 1 2% 88% lakosú településen ,9 12, % 4 19% 10 48% 3 14% 2 10% 100% lakosú településen ,1 17, % 2 25% 4 50% 1 13% 0 0% 75% részmunkaidős átlagolva (fő/települések száma) megbízási díjas összesen megbízási díjas átlagolva (fő/települések száma) közcélú, közhasznú foglalkoztatott összesen (fő) közcélú, közhasznú foglalkoztatott (fő/települések száma) önkéntes összesen önkéntes átlagolva (fő/települések száma) képesítése megfelel a jogszabályi előírásainak (%) 2 átlagolva 2 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 5. (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, gb) fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 9

11 A kistelepülési könyvtárak főfoglalkozású könyvtárosainak száma az előző évhez képest 3 fővel emelkedett, 42 fővel nőtt a megbízási díjas,18 fővel a közhasznú foglalkoztatott. Ugyanakkor a részfoglalkozású könyvtárosok száma 42 fővel, az önkéntesek száma 18 fővel csökkent 2015-ben. Két szolgáltató helyen 2 fő, 1 szolgáltató helyen 3 fő lát el könyvtárosi feladatokat. A szolgáltató helyeken a helyi könyvtárosok 80%-ának végzettsége felel meg a 39/2013 EMMI rendelet 5. (1) g) pontja előírásoknak. A év adataihoz képest ugyan 4%-ot javult ez a mutató, de összesen 48 településen dolgozik olyan munkatárs, akinek nincs megfelelő végzettsége. Köztük 500 fő alatti településen dolgozik 40 fő, fő között lélekszámú kistelepülésen dolgozik 6 fő, 1500 fő feletti lélekszámú településen 2 fő. Ez utóbbi 2 főnek a középfokú könyvtárosi végzettsége hiányzik, a többieknek érettségije nincsen. Mindez rávilágít arra, hogy fontos feladat a falvakban foglalkoztatott könyvtárosok szakképzése, továbbképzése. Másrészt a szolgáltató könyvtár szakképzett személyzetének kiemelt feladata a szakképzetlen kistelepülési könyvtárosok folyamatos szakmai segítése. 1.5 A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött 241 kistelepülés szolgáltató helyei közül 20 működik önálló épületben, 21 oktatási intézménnyel közös épületben, 30 IKSZT épületben. A legtöbb, 104 szolgáltatóhely más kulturális intézménnyel (művelődési ház, faluház, ifjúsági klub) egy épületben működik, további 66 egyéb helyen (elsősorban polgármesteri hivatal, vagy a korábbi iskola épületében) helyezték el. Könyvtárbusz nincs a megyében. Kiemelt figyelmet fordítunk az IKSZT-ben és az iskolákban működő szolgáltató helyekre. Az IKSZT-ben működő szolgáltatóhelyek: Lakosság Település száma Bak 1632 Búcsúszentlászló 807 Kisbucsa 466 Kustánszeg 499 Nagykapornak 929 Nagypáli 482 Orbányosfa 132 Söjtör 1499 Szentpéterúr 1070 Zalaszentiván 1061 Zalatárnok 658 Alsópáhok 1386 Bókaháza 317 Egeraracsa 344 Karmacs 766 Nemesbük 722 Óhíd 585 Molnári 702 Belezna 773 Hahót 1078 Magyarszerdahely 540 Sand 417 Sormás 902 Surd 620 Zalaszabar 587 Gutorfölde 1048 Iklódbördőce 316 Kerkateskánd 190 Mikekarácsonyfa 308 Nova

12 Oktatási intézménnyel közös épületben működik: Település Lakónépesség Bagod 1304 Bocfölde 1160 Pakod 916 Sárhida 806 Teskánd 1120 Zalabér 729 Zalaszentmihály 1028 Cserszegtomaj 3023 Rezi 1234 Bánokszentgyörgy 643 Becsehely 2169 Muraszemenye 562 Pusztamagyaród 586 Tótszerdahely 1134 Csapi 172 Felsőrajk 766 Galambok 1339 Zalakomár 3094 Zalaszentbalázs 813 Csömödér 616 Rédics 964 A bocföldei könyvtárat kivéve ezek kettős funkciójú könyvtárak. A felsoroltakon kívül kettős funkciójú könyvtár még az IKSZT-ben működő Bak, Söjtör könyvtára, a kulturális intézményben működő Egervár, Pókaszepetk, és a polgármesteri hivatalban működő Csesztreg. Páka két szolgáltató ponttal rendelkezik. (Az iskolában látják el elsősorban a kettős funkciót betöltve a 14 év alatti tanulókat, a művelődési házban a felnőtt ellátó helyet alakították ki.) Év végén elkezdődött Teskándon is egy új szolgáltatóhely kialakítása az IKSZT épületében, mivel az iskolában osztályteremben van elhelyezve a könyvtár, így a felnőtt lakosság nehezen vette igénybe a szolgáltatásokat. A megyében KSZR szolgáltatást igénybe vevő 241 települése közül 58 településen van iskola, ebből 27 helyen látta el a szolgáltatóhely a települési könyvtári feladatok mellett az iskolai könyvtári feladatokat is, Ugyanakkor 2015-ben sem sikerült a kettős feladatellátásról a megállapodást megkötni a KLIK és az önkormányzatok között, amelyben a könyvtárak működtetését rögzíteni lehetne. Ezt 2016-ban ismét kezdeményezzük. Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján 1 könyvtár működik (Tótszentmárton). A könyvtárhelyiségek többsége kis alapterületű, megyei átlagban 44 m 2 -esek. A kisebb településeken a könyvtárak is általában kisebbek. Alapterület Szolgáltatóhelyek száma 20 m2-ig m m m m m2 felett 16 Összesen 241 A KSZR Ajánlás szerinti optimális m 2 alapterületet csak 34 település (14%) éri el. Hozzá kell tenni, hogy Zala megyében a települések 66%-a 500 lakos alatti település, ahol véleményünk szerint nem indokolt ilyen nagy alapterület, másrészt a legtöbb kistelepülésen van olyan helyiség, ahol a könyvtári programokhoz használatba lehet venni a többfunkciós előadótermet. Csoportos rendezvény megtartására 150 szolgáltató helyet jelöltünk alkalmasnak (62%). Ebből 116 település alapterülete nem éri el a 80 m 2 -t, ugyanakkor van annyi hely, hogy több ember le 11

13 tudjon ülni. Így a kiscsoportos programokat a könyvtárban, a nagyobb rendezvényeket a település más termében tartjuk meg. Ahol olyan kicsi a könyvtár, hogy nem lehet programot szervezni (91 település), valamennyi program a könyvtáron kívüli helyiségben (előadóterem, nagyterem) zajlik. A szolgáltatóhely külső és belső akadálymentesítése megoldódott 106 településen (43%). Mivel a szolgáltatóhely épületének működtetése a fenntartó önkormányzat feladata, az akadálymentesítés megoldása is az ő feladatuk. Ehhez a kistelepüléseken nincs elegendő forrás, több helyen a könyvtár épületének adottsági miatt költséghatékonyan ezt nem lehet megoldani. Pályázati forrásokra mindenképpen szükség van. Az épület állapota elfogadható 103 településen, felújított 110 településen, felújítandó 28 településen ben 12 épület felújítására került sor: Baktüttös, Egervár, Pölöske, Szentpéterúr, Kistolmács, Lasztonya, Murarátka, Muraszemenye, Barlahida, Dobri, Pusztaapáti, Szentgyörgyvölgy. A könyvtárhelyiségek állapota elfogadható 94 településen, felújított 111 településen, felújítandó 36 településen ben 19 helyiséget újítottak fel: Baktüttös, Egervár, Gombosszeg, Pacsa, Pölöske, Pusztaszentlászló, Szentpéterúr, Zalacséb, Zalaszentmihály, Kisvásárhely, Kistolmács, Lasztonya, Murarátka, Muraszemenye, Felsőrajk, Barlahida, Dobri, Pusztaapáti, Szentgyörgyvölgy. A könyvtárak bútorzatának állapota elfogadható 103 településen, felújított 82 településen, felújítandó 56 településen ben megújult 25 könyvtár bútorzata: A legtöbb szolgáltatóhely szabadpolcos állománnyal rendelkezik. Azokon a helyeken használnak zártható szekrényeket, ahol a könyvtárhelyiség más funkcióval (pl. orvosi váróterem) is rendelkezik. Az állomány bővülése több helyen szükségessé teszi polcok vásárlását. Az ülőbútorok száma ugyancsak nem kielégítő néhány szolgáltatóhelyen. Ezek megoldása a következő évek feladata. Biztonságtechnikai eszköz rendelkezésre áll 137 településen, fejlesztendő még 104 településen. 12

14 A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei: Település A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei 2015-ben A szolgáltató hely működése A szolgáltató (település db) hely külsőbelső akadályment esítése megoldott (település db) Lakónépessége önálló épületben oktatási intézménnyel közös épületben IKSZT épületében egyéb kulturális intézménnyel egy épületben egyéb könyvtárbusz megoldott nem megoldott elfogadható Az épület állapota (település db) felújított felújítandó 2015-ben felújított elfogadható A könyvtári helyiség/helyiségek állapota (település db) felújított felújítandó 2015-ben felújított A nyilvános könyvtári szolgáltatás alapterülete elfogadható A könyvtári bútorzat állapota (település db) felújítandó felújított 2015-ben felújított A könyvtári tér alkalmas-e csoportos rendezvények befogadására (I/N) Biztonságtechnikai eszközök (település db) van fejlesztendő Összesen lakosú település lakosú település lakosú lakosú

15 1.4. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása A szolgáltatást az CXL. törvény és a követő jogszabályok alapján végeztük 2015-ben. A kistelepülések ellátásának finanszírozására a megyei könyvtár a 241 önkormányzattal kötött megállapodás alapján Ft kiegészítő támogatást kapott. E központi támogatást az intézmény kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra fordította és külön alszámlán kezelte. Zala megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer évi költségvetési támogatásának felhasználási terve Tény kiadások összesen % kiadások összesen % Személyi jellegű kiadások összesen Ft 10,82% Ft 13,39% Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkaidőn túli feladatra Ft Ft Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek megbízási díjai Ft Ft Személyi juttatások járulékai összesen 0 Ft Ft 2,63% Ft 3,23% Személyi juttatások járulékai Ft Ft Dologi kiadások összesen 0 Ft Ft 86,55% Ft 83,38% Dokumentumszolgáltatás 0 Ft Ft 35,60% Ft 33,52% Dokumentumbeszerzés összesen 0 Ft Ft 35,48% Ft 33,52% Könyv Ft Ft Folyóirat, napilap Ft Ft Nem hagyományos dokumentumok Ft Ft Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.) Ft Információszolgáltatás 0 Ft Ft 2,61% Ft 2,13% Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO), honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió, oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás Ft Ft Közösségi szolgáltatás 0 Ft Ft 12,92% Ft 12,59% Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR- MOKKA működéséről tájékoztatás Ft Ft Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások szervezése Ft Ft Könyvtárosképzés, továbbképzés 0 Ft Ft 0,17% Ft 0,36% Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés) Ft Ft

16 Szolgáltatások szakmai anyagköltsége 0 Ft Ft 2,02% Ft 2,14% Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmolux, olvasójegy stb Ft Ft Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és szakjelzet készlet stb Ft Ft Szolgáltatások infokommunikációs költsége 0 Ft Ft 1,45% Ft 1,54% Nem adatátviteli célú távközlési díjak Ft Ft Adatátviteli célú távközlési díjak Ft Ft Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja Ft Ft Szolgáltatások szállítási költsége 0 Ft Ft 2,70% Ft 1,76% Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és kenőanyag, biztosítás, szerviz) Ft % Ft Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége Ft Ft Postaköltség (egyéb postai küldemény) Ft Szolgáltatások egyéb kiadásai 0 Ft Ft 5,03% Ft 5,61% Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége Egyéb általános költségek Irodaszerek, egyéb nyomtatvány Ft Ft Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól Ft Ft Szolgáltatások marketing eszközei 0 Ft Ft 0,89% Ft 0,64% Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek Ft Ft Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei 0 Ft Ft 16,79% Ft 17,09% Fejlesztő játékok, eszközök kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak, számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök Ft Ft Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége 0 Ft Ft 4,80% Ft 4,25% Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek Ft Ft Szállító jármű vásárlása Ft Ft Szoftver- és adatbázisfejlesztés Ft Ft Egyéb 0 Ft Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel 0 Ft Ft 1,56% Ft 1,76% Ft Ft.... Támogatás összesen Ft Ft A fenti táblázat mutatja a tervezett és a tényleges kiadásokat. A személyi kiadás járulékokkal Ft-tal volt több a tervezettnél, így azt dologi kiadásokból csoportosítottuk át. Személyi kiadásokra összesen Ft-ot (13,39%) fordítottunk, amelynek járuléka Ft volt (3,23%). A személyi kiadások voltak a különböző szakmai szolgáltatások 15

17 (hálózati referens feladatok, különböző munkaidőn túli tevékenységek, adatbázis építés, továbbképzés, használóképzés, digitális írástudás fejlesztés stb.) megbízási szerződés alapján, valamint a kistelepüléseken szervezett közösségi programok (olvasásfejlesztő és közösségi programok, lakossági internet tanfolyamok stb.) megbízási díjai ben alacsonyabb volt a személyi kiadás, mint 2015-ban, ennek fő oka, hogy a települési állományok feldolgozását a munkatársak munkaidőn túli tevékenységként megbízási díj ellenében vállalták. Ezen kívül a kistelepülési rendezvények előadói, szereplői is több esetben megbízással látták el a feladatukat A dologi kiadások összege Ft volt, ebből a beruházási költség Ft. Vásároltunk egy Skoda Octavia személygépkocsit Ft értékben. A beszerzett eszközöket a 2. 7 pontban ismertetjük. A kistelepülési könyvtárakban bútorok, műszaki eszközök, kis értékű ( Ft alatti) fejlesztések voltak. Valamennyi számla az intézmény nevére szólt, a könyvviteli szabályoknak megfelelően csatoltuk az elszámoláshoz szükséges mellékleteket. Mindezen pénzügyi feladatok végrehajtása, a szervezés-lebonyolítás ellátása nagy feladatot jelentett az intézmény számára, mivel korábban megszűnt az önálló gazdálkodása. 16

18

19 2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások 2.1 Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés Új beszerzésekkel folyamatosan fejlesztjük a szolgáltóhelyek állományát, így 2015-ben is törekedtünk arra, hogy a helyi igényeknek megfelelő korszerű és széleskörű kínálat álljon rendelkezésre a helyi olvasóközönség számára. A dokumentumok szerzeményezése során a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár állt megrendelői kapcsolatban a dokumentumok (könyvek, folyóiratok, és egyéb dokumentumok) szállítóival. Ugyanakkor a folyóiratok kivételével a rendeléseket az ellátást végző könyvtárak indították az előzetesen meghatározott keret mértékéig, és a beszerzett dokumentumok is oda érkeztek meg; a szállítások számlái a megyei könyvtárba érkeztek. A könyvek beszerzésére a megyei könyvtár közbeszerzési eljárást indított, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyert el. Így 36 %-os kedvezménnyel tudtunk vásárolni, és lényegesen olcsóbb volt beszerzés, másrészt az internetes vásárlás egyszerűbbé is tette a folyamatot. A közbeszerzési eljárás azonban elhúzódott, így főleg az év második felében bonyolítottuk le a beszerzéseket. A nem hagyományos dokumentumokat, így a hangoskönyveket is több helyről (Shopline, Alexandra) szereztük be 10-20% kedvezménnyel. Az időszaki kiadványokat a Magyar Postától, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től szereztük be illetve néhány esetben a kiadóktól rendeltük meg és közvetlenül a településekre érkeztek. Nyilvántartásukra a szolgáltató könyvtár nyilvántartó lapot biztosított. Az állami támogatás 33,52%-át fordítottuk új dokumentum beszerzésére. Az alábbi táblázat a 2015-ben szerzeményezett dokumentumok számát mutatja. Összességében dokumentumot szereztünk be. A vásárolt könyvek száma db volt, db-bal kevesebb, mint az előző évben. A folyóirat előfizetések száma összesen db volt, amely 167 féle címet jelent. A beszerzett nem hagyományos dokumentumok számát csökkentettük, mert már nem olyan keresettek a településeken, mint korábban, összesen 103 hangoskönyvvel és DVD-vel növeltük az állományt. A beszerzési érték ,- Ft volt. darabszám értéke Ft-ban Könyvbeszerzés ,- Hangoskönyv beszerzés ,- Nem hagyományos dokumentum (DVD) ,- Egyéb ,- Leltározott dokumentum összesen ,- Folyóirat, heti-, napilap ,- Összesen ,-

20 2.1.2 Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása A kistelepülések számára a helyben lévő gyűjtemény fejlesztésének eszközei: A teljes állomány elektronikus nyilvántartásának elkészítése Az elavult, megrongálódott dokumentumok selejtezése A teljes állomány vonalkódozása A teljes állomány raktári jelzetelése Rendszeres állományellenőrzés A raktári rend kialakítása megőrzése A korábbi papír alapú leltári nyilvántartások kezelése A dokumentumok csoportos nyilvántartása a megyei KSZR rendszerben történt meg; az egyedi leltári nyilvántartás, illetve a településekre való kiszállítások rögzítése a szolgáltatást végző könyvtár integrált rendszerében történt, elkülönítve a saját, nyilvános könyvtári ellátást biztosító állománytól. A beszerzett dokumentumokat a megyei könyvtár, illetve a szolgáltatásban résztvevő városi könyvtárak honlapján tettük visszakereshetővé, továbbá elérhető a Zala Megyei Könyvtári portál felületén; a szolgáltató könyvtárak katalógusa a közös keresőfelületen: A szolgáltató könyvtár átadta az ellátott szolgáltató helyeknek az új beszerzéseket, amelyekről elektronikus nyilvántartást vezetett az integrált rendszerben, valamint papír alapon nyilvántartó lapon is. Az új beszerzéseket a szolgáltató könyvtár 5-6 alkalommal szállította ki a szolgáltató helyekre, igény szerint rendszeresen cserélve azokat, gondoskodva a letétek lelőhelyének frissítéséről, adminisztrációjáról. A kurrens gyarapítás mellett a települések helyben lévő állományának gondozását is feladatunknak tekintettük. A könyvtárak munkatársai a településeken lévő elavult könyveket leválogatták, és folyamatosan végezték az állomány rögzítését a számítógépes adatbázisban. Így a szolgáltató katalógusában a teljes kistelepülési állomány visszakereshető ben a 241 szolgáltatóhely összesen db állománnyal rendelkezett összesen. Ennek jelenleg 66%-a szerepel az elektronikus nyilvántartásokban A dokumentumok feldolgozása a Textlib integrált rendszerben történt meg. A nyilvántartásba vett dokumentumokat raktári jelzettel és vonalkóddal is elláttuk. A TextLib rendszer kliensén keresztül a községi szolgáltatóhelyek az Interneten csatlakozni tudnak a szolgáltató szerveréhez, így munkaállomásként működhetnek. A program használatához a megyei és városi könyvtár munkatársai segítséget nyújtanak. Folyamatosan végeztük a szolgáltatóhelyek könyvtárosainak betanítását. Az állományellenőrzés, selejtezés, állományrendezés, valamint az elektronikus feldolgozás elvégzésére évente ütemtervet készítünk ben 50 szolgáltatóhelyen volt selejtezés, 35 szolgáltatóhelyen állományrendezés, 26 településen állományellenőrzés, és 43 településen retrospektív konverzió. 19

21 Település Lakónépessége A településen helyben lévő dokumentumok száma (csereletét nélkül) 2015-ben elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok (%-ban) A szolgáltató hely dokumentumállománya elektronikus katalógusban: teljes mértékben feltárt (100 %) részben feltárt (becslés %-ban) nem érhető el (0 %) Selejtezendő dokumentumok százalékos aránya (becslés %-ban) Raktári jelzetek megfelelősége (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Vonalkódolás (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Összesen % 66% 25% 66% 66% lakosú településen % 72% 25% 72% 72% lakosú településen % 64% 21% 64% 64% lakosú településen % 70% 26% 70% 70% lakosú településen % 59% 28% 59% 59% A települések állományából összesen darab könyv elektronikus feldolgozására került sor. Ezek bekerültek a szolgáltató könyvtár integrált rendszerébe, így az interneten visszakereshetőek. Települések száma Szolgáltató könyvtár Selejtezés Állományellenőrzés Települési állomány elektronikus feldolgozása Elektronikusan feldolgozott dokumentumok száma DFMVK Zalaegerszeg FGYVK, Keszthely Lenti VK FMHK, Letenye HIVK Nagykanizsa Összesen Az alábbi táblázatban felsoroljuk azokat a településeket, ahol 2015-ben valósult meg az állomány elektronikus feldolgozása. A munkában a megyei könyvtár mellett a szolgáltatói feladatokat végző városi könyvtárak munkatársai is részt vettek munkaidőn túli tevékenységként. 20

22 Szolgáltató könyvtár DFMVK Zalaegerszeg FGYVK, Keszthely Lenti VK FMHK, Letenye HIVK Nagykanizsa Települési állomány elektronikus feldolgozása Almásháza Alsónemesapáti Batyk Búcsúszentlászló Csatár Csöde Dötk Egervár Gősfa Hagyárosbörönd Lakhegy Nagykutas Nagypáli Nemeshetés Nemessándorháza Nemesszentandrás Pacsa Pakod Pusztaszentlászló Sárhida Vaspör Zalabér Zalaháshágy Zalaszentiván Zalaszentlőrinc Zalavég Alsópáhok Rezi Szalapa Türje Zalaszentlászló Csesztreg Páka Szentgyörgyvölgy Becsehely Kiscsehi Molnári Tótszerdahely Alsórajk Bocska Újudvar Zalakomár Zalaszabar 21

23 2.2 Dokumentumszolgáltatás A kistelepüléseken a dokumentumszolgáltatás módja: a helyi könyvtár gyűjteményében őrzött dokumentumok hozzáférhetővé tétele, online elérhetőségének biztosítása, más könyvtárak gyűjteményében őrzött információhordozók hozzáférésének biztosítása. Olyan újdonságkínálattal jelentkeztünk a településeken, amelyekre igény volt, törekedtünk népszerűnek ígérkező felnőtt és gyermekirodalom beszerzésére. Folyamatosan vontuk ki az állományból az elavult, megrongálódott állományokat. Az egyedi igényeket dokumentumküldéssel elégítettük ki. A kistelepülések könyvtáraihoz a szolgáltatók 2007 óta összesen db dokumentumot helyeztek ki a KSZR szolgáltatás keretében ben db dokumentum kiszállítására került sor ( könyv, 7387 db AV dokumentum), amely tartalmazza a beszerzett, újonnan leltározott dokumentumot és a csereletéteket is. Átlagosan 172,9 db dokumentum került ki egyegy települési könyvtárba. Szolgáltató könyvtár Ellátott település Könyv AV dokumentum Összesen Településenkénti átlag DFMVK Zalaegerszeg ,8 FGYVK, Keszthely ,6 FMHK, Letenye ,3 HIVK Nagykanizsa ,0 Lenti VK ,2 Összesen ,9 Ezen kívül a folyóirat előfizetések jelentették a kínálatot a falvakban (összesen 167 féle cím, előfizetés). Településenként átlagosan 7, 8 féle magazin, illetve folyóirat jár a szolgáltató helyekre. A kistelepüléseken más könyvtárak gyűjteményében őrzött információhordozók hozzáférésének biztosítása könyvtárközi kölcsönzés formájában történt. A szolgáltatást végző könyvtár népszerűsíti és igény szerint közvetíti az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR- MOKKA) szolgáltatásait, teljesíti a használók dokumentum kéréseit, amennyiben a helyben lévő gyűjteményben az nem található meg. Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban 3 : A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött dokumentumok 3406 száma: eredetiben 3388 elektronikusan 12 fénymásolatban 5 A használók figyelmét felhívtuk e szolgáltatás lehetőségére pl. a honlapunkon, valamint könyvjelzőt, szórólapot is készítettünk, amelyen szerepeltettük az igénybe vehető szolgáltatásokat. 3 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza 22

24 2.3 Információs szolgáltatás Az információszolgáltatás terén elsődleges szempontnak tekintjük a lelőhely nyilvántartást. Az interneten elérhető webes katalógusban ( a szolgáltató helyek teljes könyvtári állományát visszakereshetővé tesszük, biztosítva az országos könyvtári rendszerről szóló információkat. Segítjük az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatát. Helyben használható adatbázisaink (NAVA, ARCANUM-adatbázisok és az Opten jogi adatbázis). Legfontosabb feladataink közé tartozik a helyismereti és a lakosság érdeklődését felkeltő, közhasznú információk gyűjtése és hozzáférhetővé tétele. A megyei könyvtár honlapján az elérhető adatbázisok mellett online katalógusunk 24 órában áll az érdeklődők rendelkezésére. Könyvtárunk széles körű helyismereti, ügyintézési és egyéb információt szolgáltat, támogatja a tudományos kutatást, vagy az egyéni tanulást, tájékoztat a könyvtári rendszerben elérhető adatbázisokról, továbbá felhívja a figyelmet a települések szolgáltató helyeinek fejlesztését segítő pályázati lehetőségekre Még 2014-ben került átalakításra és korszerűsítésre az intézményi honlap, mely magában foglalja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a József Attila Városi Tagkönyvtár és a Zala Megyei Könyvtári Portál felületét. Az új grafikai elemek mellett új tartalommal is bővült ben is folyamatosan bővítettük új tartalommal. A Zalai Tudástárból elérhető a Nevezetes Zalaiak, a Zala Megyei folyóirat adatbázis, a Zalai Hírlap adatbázis, a Zala megye települései képekben és a Keszthelyi Életrajzi Lexikon. A Zala Megyei Könyvtári Portálon ( információkat biztosítunk a kistelepülések számára nyújtott könyvtári szolgáltatásokról, felhívjuk a figyelmet az új és az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra, továbbá a fogyatékossággal élőket és a nemzetiséghez tartozókat érintő információkra. Közzétesszük a szolgáltató helyekre vonatkozó adatokat és információkat. Az oldalt munkatársaink folyamatosan szerkesztik. A KSZR szolgáltató feladatait ellátó városi könyvtárak is hozzáférést kaptak a szerkesztéshez, így az ellátásukba tartozó kistelepüléseken szervezett kulturális és közösségi programokról közvetlenül tudtak információkat közzétenni. Ezen kívül a kistelepülési ellátásba bekapcsolódó városi könyvtárak saját weblapjukon is szolgáltatnak információkat szolgáltatásaikról. Nagy jelentősége van az egyes településeken a számítógépes infrastruktúra fejlesztésének, hiszen korszerűbbé és gyorsabbá teszi az ott élők számára az információkeresést. Ezért fontos, hogy a szolgáltató helyek munkatársai elsajátítsák a katalógus és adatbázis használatot, az információkeresést, felkészültek legyenek a tájékoztatás alapjaiból, hogy segíteni tudják a helyiek internetes információkeresését. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az ellátott települések lakossága körében népszerűsítsük a szolgáltatásokat, ismerjék meg és használják ki azt a lehetőséget, hogy hozzáférhetnek helyben, utazgatás nélkül a minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. Minden településre az egységes arculat jegyében tájékoztató feliratokat helyezünk ki a szolgáltatásról, valamint szórólapokat, tájékoztató kiadványt készíttettünk. Folyamatban van a könyvtári szolgáltatásokról szóló információk biztosítása a kistelepülési önkormányzatok honlapján, de e téren a jövőben még bőven van teendőnk. 23

25 2.4 Közösségi szolgáltatások A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat és egyéb programokat, kiállításokat szervez. Mindezzel hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez, támogatja az olvasást, a tanulást, a közösségi életet, segíti a civil önszerveződések. A szolgáltató helyeket bevonja az országos és térségi szakmai programokba. A KSZR szolgáltató helyen megrendezett programokról az alábbi táblázat tájékoztat: A program típusa, mely a KSZR szolgáltató könyvtár szervezésében valósult meg 2015-ben KSZR állami támogatásból és saját forrásból lebonyolított programok száma résztvevők száma összesen (fő) Vetélkedők, versenyek Európai Uniós és hazai támogatásból lebonyolított programok száma résztvevő k száma összesen (fő) Könyvtárbemutató Tanítási óra iskolai csoportoknak 0 0 Könyvtári óra iskolai csoportoknak Játékos tevékenység Tanfolyam, tréning 4 33 Előadás, konferencia Kiállítás Könyvbemutató Műsoros, szórakoztató rendezvény Hangverseny Filmvetítés Digitális kompetenciafejlesztés, használóképzés Egyéb Összesen A programok, melyek egyéb szervezésben, egyéb forrásból valósultak meg a szolgáltató helyen (helyi pályázat, helyi önkormányzat, egyéb) ben Rendezvények száma Ebből a használóképzést szolgáló rendezvény Mind összesen A kulturális és közösségi programok szervezése volt a KSZR szolgáltatás egyik kiemelt feladata ben a településeken rendezett programok palettája funkciójukat és a célközönséget tekintve igen változatosak volt. A szervezés során együttműködtünk a településekkel, figyelembe vettük a felmerülő igényeket. 24

26 A programokról nyilvántartást vezettünk. Ehhez a Google felhőalapú tárhely szolgáltatását vesszük igénybe: Drive táblázatban rögzítjük a programokat, azok idejét, előadóit, költségeit, a résztvevők számát. Honlapunkon ( az Események és a Galéria menüpont alatt számos programról fotókat is közzétettünk. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár elsősorban KSZR forrásból valósította meg a kistelepüléseken a kulturális és közösségi rendezvényeket. A programok szervezésébe bekapcsolódtak a szolgáltatásban részt vevő városi könyvtárak is. Nem volt külön rendezvényszervező munkatárs, a hálózati referenseknek az ellátásukba tartozó települések számára a programok szervezése is a feladatuk volt. Összességében 2153 program volt a településeken fő részvételével, így településenként átlag 8,9 program megvalósítására került sor. Pályázati forrás nem állt rendelkezésre; KSZR támogatásból összesen 923 program volt fő résztvevővel (14 év alattiak száma 17748; 14 év felettiek száma ). Ez átlagosan 3,8 programot jelent. Összevetve az előző évi adatokkal 2015-ben KSZR forrásból 337 programmal többet szerveztünk (növekedés 136%). A KSZR forrásból szervezett programok költségei: Ft személyi költség, Ft járulék, Ft dologi költség, ami összesen Ft. A KSZR támogatás 15,7%-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvényekre. Települési és egyéb forrásból programot szerveztek a kistelepüléseken résztvevővel. Ebből 37 program volt használó képzést szolgáló rendezvény. A továbbiakban a KSZR forrásból szervezett programokról adunk rövid összefoglalót: A programok szervezésekor figyelembe vettük a KSZR Ajánlásban megfogalmazott minőségi követelményeket. Támogattuk a helyi közösség szervezését, együttlétét. Együttműködtünk az önkormányzatokkal, a helyi civil szervezettekkel, oktatási intézményekkel. Olyan programokat kínáltunk, amely iránt a helyi lakosság érdeklődik, segítettük a helyi események szervezését. Kiemelt rendezvényeknek tekintettük az országos rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó programokat (pl. Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok), amelyekhez évről évre egyre több könyvtár csatlakozik. Az októberi Őszi Könyvtári Napok rendezvényein Zala megyében 110 településen 365 programot szerveztünk 1 hét alatt. Ebből a KSZR-hez csatlakozott 199 település könyvtári információs és közösség helyén valósult meg 269 program, az összes zalai program 74 %-a. A KSZR szolgáltatásban részesülő kistelepülések 41 %-a csatlakozott ehhez az országos projekthez ben az Őszi Könyvtári Napok idején indítottuk el a kulturális alapellátást szélesítő, kulturális közösségépítő szolgáltatást, a KönyvtárMozit a megye 15 településén (Alibánfa, Alsónemesapáti, Belezna, Bocfölde, Gellénháza, Hosszúvölgy, Kávás, Kemendollár, Kisbucsa, Magyarszerdahely, Nagykutas, Nemesrádó, Pölöske, Szentpéterúr, Zalabér). A NAVA ponttá vált 5000 fő alatti, KSZR-hez csatlakozott települési könyvtárak havi rendszerességgel tartanak vetítéseket. A tervezett programot időpontját regisztrálják a könyvtarmozi.hu oldalon, és kiválasztják a filmeket. A vetítéseket követően a filmek kapcsán előadásokra, beszélgetésre kerül sor. A nyári időszakra a DFMVK körzetéhez tartozó településeken élő fiatalok számár hirdettünk pályázatokat Kedvenc olvasmányom és Tervezz másik könyvborítót címmel, amelyekre fotót, videót, illetve rajzokat vártunk. Az anyagból virtuális kiállítást készítettünk. A legjobb alkotásokat a Varázslatos szombat délelőtt című rendezvényünkön jutalmaztuk. Jelentős megyei programok voltak a József Attila Megyei Versmondó verseny és a Barangolás a gyermekirodalomban levelezős játék is. A településeken KSZR forrásból szervezett programok között legnagyobb számban voltak a műsoros szórakoztató rendezvények, amelyek sok helyen a falunapon kerültek megrendezésre. Ezeken vett részt a legnagyobb számú közönség, 339 programon összesen résztvevőt regisztráltak. A programok között szerepeltek néphagyományokhoz, népzenéhez kapcsolódó előadások, megzenésített versek bemutatás, bábelőadások. Lehetőséget adtunk helyi (zalai) értékteremtő előadók fellépésére. 25

27 Az ismeretterjesztő előadásaink sokfélesége a lakosság érdeklődésével összhangban volt, főleg az egészségügyi és a mezőgazdasági témájúak voltak népszerűek. 115 előadásra került sor 3754 résztvevővel. Ugyancsak népszerű programok voltak a játékos tevékenységek, illetve kézműves foglalkozások, amelyeket elsősorban jeles napokhoz kapcsolódóan szerveztünk meg. A 183 foglakozásnak 4463 látogatója volt, elsősorban 14 év alatti gyermekközönség. A gyermekek számára szervezett programok célja volt az olvasásfejlesztés és a tanulás segítése. Azokon a településeken, ahol nagy számban él roma lakosság, fontosnak tartottuk e rétegek megszólítását is. A könyvtári órák száma 54 volt 1062 résztvevővel, a vetélkedők száma 39 volt 722 résztvevővel. Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat elsősorban a felnőttek számára szerveztünk, legfőképp az idősebb korosztályt céloztuk meg. Könyvtár- és internet használati oktatásban szerepeltek 20 órás lakossági internet tanfolyamok és 1-1 alkalomra szóló előadások. 24 alkalommal szerveztünk használóképzést 164 fő részvételével. 2.5 Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára Könyvtárunk kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű olvasókkal, így a nagycsaládosokkal, a munkanélküliekkel, a gyermekekkel, a nőkkel, az időskorúakkal, a romákkal (kisebbségnemzetiség) és a konkrét fogyatékkal élőkkel. A kistelepülési könyvtárak a megyei könyvtárhoz hasonlóan helyben több lehetőséget alkalmaznak. A társadalom perifériájára szorultaknak, a szegénységben élőknek helyet biztosítanak a tanuláshoz, a művelődéshez, a számítógép-használatához, mert ők azok, akiknek otthon nincs módjuk erre. Törekszünk arra, hogy a kistelepülések lakossága - köztük a fogyatékossággal élő emberek - számára adott legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén, így hozzájussanak a számukra szükséges információkhoz. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a megyeszékhely központjában található, könnyen megközelíthető, de mozgáskorlátozottak nehezen jutnak be az épületbe. Ugyanakkor az épületen belül már több beruházás történt (önműködő ajtó, akadálymentes mosdó, vezetősávok kialakítása). Az intézmény József Attila Városi Tagkönyvtárában ugyanakkor biztosított a mozgáskorlátozottak épületbe jutása, s épületen belüli mozgása. A gyengén látókat közlekedési sáv, piktogramok segítik az épületen belüli mozgásban. Rendelkezésre áll Braille billentyűzet, felolvasó program. A 236 ellátott település közül 106 helyen megoldott az akadálymentesítés. Egyéb eszközök azonban általában nem állnak helyben rendelkezésre. A kistelepülésen élő, speciális ellátást igénylő rétegek könyvtárhasználói használói igényeit az alábbi módon segítjük: Az intézményi honlapnak van akadálymentesített verziója a gyengén látók számára. A dokumentum beszerzés során törekszünk hangoskönyvek és öregbetűs könyvek beszerzésére is. Ezek a dokumentumok az online katalógusban visszakereshetőek. A fogyatékossággal élők kölcsönzési igényét a településeken több helyen házhozszállítással oldják meg. 26

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alibánfa 12.000 Ft/év 2% 2 Almásháza 12.000 Ft/év 3 Alsónemesapáti 6.000 Ft/év 2% 2.000 Ft/év 1.500 Ft/év 4 Alsópáhok 500 Ft/m2

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2013/1 ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2013/1 Zalaegerszeg, 2013. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2008/1 ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2008/1 Zalaegerszeg, 2008. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2014/1 Zalaegerszeg, 2014. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója Szerkesztők: Kiss Gábor Sebestyénné

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2009/2 A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója Szerkesztők: Kiss Gábor Sebestyénné Horváth Margit A

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

Családi Lap Ezermester Kertbarát Magazin Nők Lapja Story Vidék íze

Családi Lap Ezermester Kertbarát Magazin Nők Lapja Story Vidék íze Település Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod folyóiratok Ezermester Kistermelők Lapja Konyha Rubicon Kistermelők Lapja Ötlet mozaik Popcorn Csajok Garfield Konyha Príma Konyha Magazin

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 9700 SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Kálócfa, Kossuth utca 27. (bolt előtt) 10.15-11.45 86-os főút 26+845 kmsz. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31.

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 2. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VII.02.) 19/2015.(VII.02.) 20/2015.(VII.02.)

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím:

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalalövő, Petőfi út 129. sz. 10.30-11.45 Kálócfa, Kossuth utca 12. (20+900 kmsz) 13.15-14.45 Zalaszentgyörgy,

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 4026 DEBRECEN, BEM TÉR 19. DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Szervezeti kérdések.. 3. II. Szakmai működés.. 4. 1. Alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

2016. január 1. 2016. január 2.

2016. január 1. 2016. január 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Egervár, Széchenyi út 75. 10.15-11.45 74-es főút 41+850 kmsz. 13.15-14.45 76-os főút 41+770 kmsz. 15.15-16.30

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

2015. december 1. 2015. december 2.

2015. december 1. 2015. december 2. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 76-os főút 68+150 kmsz 10.15-11.45 Zalalövő, Kossuth út 18. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31. 15.00-16.30

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím:

Részletesebben

6. melléklet. 6.1. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

6. melléklet. 6.1. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 6. melléklet 6.1. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3.

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3. március hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.45-09.45 Nagykanizsa, Miklósfa u. 68. 10.00-11.00 Nagykanizsa, Csengery u. 111. 11.10-11.50 Nagykanizsa, Petőfi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, valamint a nyilvános

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24.

Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24. Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztály Könyvtári fejlesztések - Európai Uniós projektek Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24. Könyvtári fejlesztések támogatása OKM Kormányzat

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója Debrecen, Bem tér 19/D Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. február 23. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Szervezeti keretek, feltételek Könyvtárunk az elmúlt évekhez hasonlóan részben önálló intézményként végzi a könyvtári tevékenységeket, feladatokat.

Részletesebben

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27.

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27. A Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról Szeged Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató 2014. január 27. Tartalom 1. Középpontban az OLVASÁS... 2 1.1. Az év során történt

Részletesebben

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez

Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Kitöltési útmutató a muzeális intézményekről szóló OSAP 1444-es adatgyűjtő kérdőívhez Általános tudnivalók Az adatszolgáltatás a 340/2012. (XII.5.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet

Részletesebben

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 2 A KÖNYVTÁRI RENDSZER

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 09.10-10.00 Nagykanizsa, Alkotmány út 84. 10.10-10.50 Gelsesziget, Fő út 86. 11.00-12.00 Újudvar,

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím: 8900

Részletesebben

Munkaterv a 2007. évre

Munkaterv a 2007. évre Munkaterv a 2007. évre A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, működtetésének

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Tomasovszki Anita igazgató 2016. április 18. I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve:

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Az adatszolgáltató székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2013. évi munkaterve

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2013. évi munkaterve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 84/2013. (V. 21.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ 2010. ÉVI MUNKATERV Készítette: Borkuti László igazgató Általános helyzetkép Miskolci Városi Könyvtár múlt évi legjelentősebb eseménye, hogy az utolsó negyed

Részletesebben

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.30-08.30 Zalaszentgrót, Hévízi út 08.40-10.40 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 10.55-12.25 Türje, Kossuth L.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE A 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2014. 1 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 3 Mellékletek 1. Tűzvédelmi

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 022 939 Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban

MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban A fıvárosi intézmények vezetése, könyvtárostanárai számára nem újdonság, hogy a Mérei Pedagógiai Intézet szervezésében 2008

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

A zalaszentgróti. Beszámolója a 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A zalaszentgróti. Beszámolója a 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ 8790 Zalaszentgrót Battyány u.9 www.vmkami.hu Tel:83/360 120 és Felnőttképzési Központ Központ A zalaszentgróti Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési

Részletesebben

2012. évi Üzleti terve

2012. évi Üzleti terve XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Öregedő falvak Zala megyében

Öregedő falvak Zala megyében ACTIVE AGEING AZAZ AKTÍV IDŐSKOR Interregionális együttműködés a demográfiai változások jegyében projekt Ausztria- Magyarország 2007-2013 Határon átnyúló együttműködési program Active-Ageing AT-HU L00162

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Gyöngyös Károly Róbert Főiskola Könyvtára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató Gyöngyös Károly Róbert Főiskola Könyvtára (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve:

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2007...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános 1950-1988 Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése.

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése. Üsz.: 22-27/2012. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, e-mail: phkiszombor@vnet.hu Ady Endre Mővelıdési Ház 6775 Kiszombor,

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben