A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged Módosítva: 2013.

2 I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága.. sz. KEKIB sz. határozatával a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 68.. a) pontjában kapott felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint határozza meg: 1 A Somogyi-könyvtár a) A Somogyi-könyvtár (továbbiakban Könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. b) A Könyvtár fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata c) A Könyvtár két szervezeti egysége szolgálja közvetlenül a könyvtárhasználókat: a központi olvasószolgálati és a fiókhálózati osztály. A Könyvtár központjának (Dóm tér 1-4.) speciális használati szabályairól e szabályzat II. fejezete, a fiókhálózat használatáról pedig a III. fejezet ad tájékoztatást. d) A Könyvtár címeit, telefonszámait és nyitvatartási idejét lásd az 1. számú mellékletben. 1 Általános szabályok a) A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani. Így: b) A Könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. c) Olvasói terekbe élelmiszert felvinni, ott étkezni tilos. d) A Könyvtárban és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni tilos. e) A könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni nem szabad. f) A Könyvtár dokumentumainak (könyvek, folyóiratok, térképek stb.) és használati tárgyainak épségét meg kell óvni. A szándékos rongálást a Könyvtár bünteti. A dokumentumokat a Könyvtár elektronikus védőjelzéssel látja el. g) A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az Intézmény igazgatójának engedélyével helyezhetők el. h) A Könyvtár rendjét, használatának szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonja. i) A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a részlegek vezetőihez és az Intézmény igazgatójához fordulhatnak. A Könyvtár működésével kapcsolatos észrevételeket a nagyobb fiókkönyvtárakban található postaládába is behelyezhetik. 2 A Könyvtár használata a) Könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások: 1) a Könyvtár nyilvános helyiségeinek egyéni és csoportos megtekintése; 2) információ a Könyvtár gyűjtőköréről, állományáról, szolgáltatásairól; 3) a könyvtár elektronikus katalógusának használata; 2

3 4) tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről és körökről; 5) a Könyvtár rendezvényeinek látogatása. b) Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások: 1) az olvasóterekben, a zárt raktárakban elhelyezett dokumentumok, audiovizuális gyűjtemények helyben használata; 2) különgyűjtemények használata; 3) könyvek és egyéb dokumentumfajták kölcsönzése; 4) emelt szintű szolgáltatások igénybe vétele; 5) szakirodalmi tájékoztatás, témafigyelés; 6) hozzáférés a Könyvtár számítógépes hálózatán elérhető adatbázisok meghatározott köréhez (pl. EBSCO) 7) egyéb szolgáltatások (pl. irodalomkutatás, számítógépes adatbázisból nyomtatás, stb), melyekért a Könyvtár térítési díjat is fölszámol. (l. a 3. sz. táblázat) 2 Könyvtári tagság A tagságnak egy részleges, valamint egy teljes értékű formája van. Az előbbit a napijegy váltásával, az utóbbit a beiratkozással lehet megváltani. a) Napijegy váltása 1) A napijegyet váltó olvasó csak a Könyvtár dokumentumainak helyben használatát, valamint a szakirodalmi tájékoztatást igényelheti. Emellett térítéses szolgáltatásokat (másolat készítése könyvtári dokumentumból, nyomtatás számítógépes adatbázisból) is igénybe vehet. 2) A napijegy csupán egyszeri könyvtárhasználatra szól a Somogyi-könyvtár központi épületében. A napijegy térítési díját az 1. sz. táblázat tartalmazza. b) Beiratkozás 1) Teljes jogú könyvtári tagságot beiratkozással lehet szerezni. 2) A Könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Könyvtár használatának szabályait elfogadja és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 3) Beiratkozáskor a következő személyes adatokat hitelt érdemlő dokumentumok (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatásával kell igazolni: - Név (leánykori név) - Anyja neve - Születési hely és idő - Állandó lakhelye és levelezési címe (ideiglenes lakcím) - Személyi igazolvány vagy útlevél száma 4) 16 éven aluliak esetében a jótálló adatait a JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT-on fel kell tüntetni. 5) A statisztikai nyilvántartás számára a Könyvtár kéri a foglalkozás, a munkahely, ill. tanuló esetében az oktató intézmény megnevezését és adatait, de ezek közlése nem kötelező. 6) A Könyvtár a személyi adatokat kizárólag saját nyilvántartása számára használja, illetéktelen személynek vagy külső szervnek azt át nem adja. 3

4 7) Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott jegyzéket kérhet. 8) Ha az olvasó tagságát megszünteti, személyes adatait a Könyvtár törli. Ez azonban csak akkor történik meg, ha az olvasónak nincs könyvtartozása vagy díjhátraléka. 9) A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a Könyvtár erre kijelölt munkatársainak kötelessége. 10) A beiratkozó olvasó nyilvántartási díjat fizet. Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, GYES-en, GYED-en lévők kedvezményes díjat fizetnek. (l. az 1. sz. táblázat) A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek nem fizetnek nyilvántartási díjat. Más könyvtárak dolgozói is mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól. Nem kell beiratkozási díjat fizetnie a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak. Az egészségkárosodottakat képviselő egyesületek tagjai (igazolvánnyal igazolva) - vakok, gyengén látók, siketek, mozgáskorlátozottak ugyancsak mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól. 3 Kölcsönzés a) Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. b) A kölcsönözhető dokumentumok típusait l. a 2. sz. táblázatban. c) Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, díjtartozások, a Könyvtár valamennyi egységében nyilvántartott egyéb tartozás) rendezése után lehet. d) Az olvasó a szabadpolcokon elhelyezett állományt kölcsönözheti. Kivétel ez alól a kézikönyvtár, valamint a helyben használatra kijelölt állományrészek. 4 Hosszabbítás a) A kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal van lehetőség. b) Nem hosszabbítható lejárt határidejű vagy előjegyzett dokumentum, a kötelező olvasmányok, tankönyvek meghatározott köre, valamint a 21 napnál rövidebb kölcsönzési időre kijelölt állományrészekbe tartozó dokumentumok. 5 Eljárás késedelem esetén A kölcsönzési határidő lejárta után a Könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentumok visszahozatalára. 6 Felszólítások a) Az első felszólítást a 26. napon küldi ki az Intézmény az ideiglenes vagy állandó lakcímre. A késedelmi díj számlálása a 29. naptól történik, de visszamenőleg hozzáadódik a 7 nap türelmi idő is. b) A második felszólítást újabb 7 nap késedelem után az állandó lakcímre küldi a Könyvtár, ehhez azonban már fizetési felszólítást is csatol. c) A CD-k, videókazetták késedelmes visszahozása esetén a felszólítás 5 nap után történik. d) A folyóiratok késedelmes visszahozása esetén a felszólítás 2 nap türelmi idő után történik. 4

5 e) Be nem hajtható követeléseit minden törvényes módon igyekszik a Könyvtár érvényesíteni. Ennek érdekében szerződéses viszony áll fenn az Intézmény és az Intrum Justitia, kintlévőségek behajtásával foglalkozó cég között. 7 Elveszett dokumentumok pótlása a) Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat lehetőleg azonos kiadású példánnyal vagy annak másolatával kell/lehet pótolni vagy azokat a Könyvtár által megállapított gyűjteményi értéken megtéríteni, amely értékösszeg azonban az eredeti ár többszöröse is lehet. Az alap gyűjteményi érték meghatározása: a dokumentum reprográfiai másolásának díja a könyvtár mindenkori díjszabása szerint, plusz a dokumentum beköttetésének díja, amelyet a kötészet állapít meg. II. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖZPONTJÁNAK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1 Beiratkozás a) A beiratkozás a beírás időpontjától számított egy évre szól, mely a központi adminisztrációban számítógépes rendszerrel történik. b) Külön be kell iratkozni a CD- és videó-tárba, ide beiratkozási lehetősége csak annak az olvasónak van, aki már érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik a Somogyi-könyvtár központjában vagy a Hangoskönyvtárban. 2 Kölcsönzés a) A Könyvtár használati szabályának, a számítógépes kölcsönzés rendszerének elfogadását az olvasó a törzslapon sajátkezű aláírásával ismeri el. A mindenkori érvényes beiratkozási díjakat az 1. sz. táblázat tartalmazza. b) A kölcsönzés nyilvántartása a központi adminisztrációban gépi kölcsönzési rendszerrel történik. Az ingyenesen kölcsönözhető dokumentumok listáját a 2. sz. táblázat tartalmazza. c) Az olvasójegyet valamennyi szolgálati szinten a tájékoztató pultnál le kell adni, távozáskor visszakérni. d) Általános szabályok szerint kölcsönözhetők a szabadpolcos kották, analóg lemezek és audiokazetták. e) A dokumentumok kölcsönzési ideje 21 nap (plusz 7 nap türelmi idő), mennyisége összesen 6 dokumentum. f) Az RD jelzéssel ellátott dokumentumok rövidített egyhetes időtartamra kölcsönözhetők. g) Az általános kölcsönzési szabályoktól eltérő feltételekkel vihetők el a CD lemezek és a videofilmek. A 14 év alatti olvasók kizárólag a gyermekkönyvtári CD és DVD állományból kölcsönözhetnek. A további feltételeket a 3/a. sz. táblázat tartalmazza. h) A folyóirat kölcsönzés csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe. Egy alkalommal egy hétre max. 6 db folyóirat vihető el. Csak a könyvtár régebbi folyóiratai kölcsönözhetők. A szolgáltatás igénybe vehető a gyermekkönyvtárban, az 1., a 2. és a 3. emeleten. i) A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejének nyilvántartása dokumentumonként történik. 3 Hosszabbítás 5

6 a) Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal személyesen, a dokumentumok bemutatásával. b) Az RD jelzésű rövid kölcsönzési határidejű könyvek nem hosszabbíthatók. 4 Késedelmi díj A késedelmi díj számolása dokumentumonként, naponta történik. A késedelmi díjak érvényes összegét a 3/b. sz. táblázat tartalmazza. 5 Helyben használat a) A beiratkozott, illetve napijegyet váltó olvasó helyben használhatja az egyes szintek kézikönyvtári állományát, tájékoztatói segédkönyvtári állományát, valamint a Könyvtár tulajdonában lévő, olvasói használatra kijelölt számítógépeket és az azokon elérhető adatbázisokat. b) Helyben olvashatók a tárgyévi napilapok, hetilapok, folyóiratok. c) A harmadik emeleten helyben használatra kérhető a prézensz könyvállomány, a régi és a mikrofilmen lévő folyóiratállomány. d) A prézensz könyvállományból, a zárt folyóiratraktárból, illetve külső raktárból a dokumentumok két példányban kitöltött, raktári jelzetet is megjelölő kérőlappal kérhetők. e) Kizárólag helyben, az olvasótermekben használható a különgyűjtemények anyaga. f) Helyben használható, illetve hallgatható a prézensz kotta-, lemez-, kazetta- és multimédiás gyűjtemény. g) A raktárban elhelyezett dokumentum kérőlappal történő kikérésére a zárást megelőző egy órában már nincs lehetőség. h) Szombaton a különgyűjtemények és az Emlékkönyvtár anyaga csak korlátozott mértékben vehető igénybe. i) A számítógép-használati szolgáltatás keretében lehetőség van: böngészésre, dokumentumok letöltésére, nyomtatásra, másolásra, szkennelésre, elektronikus levelezésre, szövegszerkesztésre. Könyvtári tagsággal nem rendelkező látogatók ezért a szolgáltatásért térítési díjat fizetnek (lásd a 3. számú táblázat d) pontjában), kivételt képez ez alól az emagyarország Pontként működtetett gépeken történő e-közigazgatási szolgáltatás, mely ingyenes. A könyvtár tulajdonában lévő számítógépek, számítástechnikai eszközök használata a Somogyi-könyvtár Informatikai Szabályzata előírásainak megfelelően történik. 6 Könyvtárközi kölcsönzés a) A Könyvtár állományában nem található műveket elsősorban szakkönyveket és dokumentum-részekről másolatokat - könyvtárközi kölcsönzés útján kérheti az olvasó más intézményektől az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében. b) Eredeti dokumentum könyvtárközi kölcsönzésekor a Somogyi-könyvtár felszámolt díjak nélkül küldi el a kért dokumentumot, de a könyvek visszaküldésének költségét a szolgáltatást igénybe vevő olvasónak illetve a kérő könyvtárnak kell fizetnie a mindenkori postai díjszabás szerint. A könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó érvényes szabályokat a könyvtár honlapján találják meg az érdeklődő könyvtárak és olvasók. c) Könyvtárközi kölcsönzéssel eredetiben csak az 1907 után kiadott műveket küldi el a könyvtár. Eredeti formában nem kölcsönözhető az olvasótermek régi és ritka állománya, valamint muzeális anyaga, a Helyismereti gyűjtemény és a könyvtár egyéb különgyűjteményeinek egy példányos dokumentumai, az olvasótermek gyakran használt állománya, valamint az időszaki kiadványok. 6

7 d) A nem kölcsönözhető dokumentumokról másolat (xerox vagy digitális) készítése kérhető. Másolat kérésekor a mindenkori másolási és postaköltséget kéri a könyvtár a felhasználótól. (l. a 3. c) és 3. d) számú táblázatban). e) 1907 előtt kiadott könyvből, illetve 1957 előtt megjelent vagy A/3 és annál nagyobb méretű lapokból állományvédelmi okokból kizárólag digitális másolatot küld a könyvtár. f) Folyóirat könyvtárközi kölcsönzéssel nem kérhető, a cikkekről másolatot készít az intézmény. A fénymásolat költsége a kérő könyvtárat terheli. g) Azoknál a dokumentumoknál, ahol az állományvédelmi szabályok lehetővé teszik, ingyenes másolat készül az Ariel dokumentumküldő szoftverrel. Az ilyen módon elkészített és továbbított elektronikus dokumentumot a kérő könyvtár csak helyben használtathatja. h) Az állományvédelmi okokból egyéb elektronikus technikával (nem Ariel) készített másolatokért díjat számít fel a Somogyi-könyvtár (l.a 3. d) számú táblázatban) i) Muzeális értékű könyvek (1850 előtt kiadott) kérése esetén egyedi elbírálással dönt a könyvtár a könyvtárközi kölcsönzésről. j) Nem ODR könyvtárak és külföldi intézmények által teljesített kérésekért a küldő könyvtár által felszámolt kölcsönzési díjat kell megfizetni. k) A könyvtárközi kölcsönzéssel kért művek használatáról a küldő könyvtár rendelkezik. 7 Megrendelhető szolgáltatások a) Az esetleges térítési díjak a 3/c-f. sz. táblázatban találhatók. b) Az iskolai és óvodai csoportok előre egyeztetett időpontban vehetnek részt a gyermekkönyvtár által kínált, tematikus foglalkozásokon. c) Előre bejelentett csoportok részére könyvtárbemutatás, kiállítás-vezetés kérhető. d) Előjegyzés kérhető a Könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentumokat a Könyvtár 28 napig figyeli, beérkezésükről értesítést küld. e) A Könyvtár nyomtatott dokumentumairól másolat készítése rendelhető a mindenkori hatályos szerzői jogi törvény szabályzói szerint. f) A Könyvtár az állományvédelmi és a reprográfiai szabályzat egybehangzó rendelkezései alapján további szigorító korlátozásokat érvényesít. 1) Nem készít papír-fénymásolatot: 1900 előtt megjelent dokumentumokból, nagyméretű, bekötött hírlapokból és 1945 előtti folyóiratokból, ha a dokumentum fizikai állapotának védelme ezt indokolja, ha a másolás a dokumentum fizikai állapotának további romlását eredményezi. 2) Elektronikus másolat (szkennelés, digitális fényképezés) kérhető, ennek elbírálása és díjszabása egyedi. g) Beiratkozott olvasó vagy megrendelés alapján intézmény számára a Könyvtár témafigyelést, irodalomkutatást, bibliográfiakészítést, adatbázisból nyomtatást vállal. h) Számítógépes adatbázisokból lemezre mentés kérhető, de kizárólag a Könyvtártól vásárolt lemezre történhet. 7

8 III. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR FIÓKKÖNYVTÁRAINAK HASZNÁLATI SZABÁLYAI 1 Egységei A fiókkönyvtárak elnevezését, címét, telefonszámát, nyitva tartását az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. 2 Beiratkozás a) A beiratkozás egy évre szól, érvényességét az adatok egyeztetése után minden évben március 31-ig meg kell újítani. b) Külön be kell iratkozni a CD, DVD- és videótárba, ahová beiratkozási lehetősége csak annak az olvasónak van, aki már érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik a Somogyi-könyvtár központjában vagy a Hangoskönyvtárban. c) A fiókhálózatban érvényes a beiratkozáskor fizetendő nyilvántartási költségeket az 1. sz. táblázat tartalmazza. 3 Kölcsönzés a) A beiratkozás és kölcsönzés adminisztrációja az egyes fiókkönyvtárakban az adminisztrációs pultoknál történik. b) A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat. c) A fiókkönyvtárakban a folyóiratok régebbi számai is kölcsönözhetők. d) A dokumentumok többségének kölcsönzési ideje 21 nap, mennyisége dokumentumtípusonként 6 db. (Lásd a 2. sz. táblázatban.) e) Hosszabbításra személyesen, ben, vagy telefonon van lehetőség. f) Duplumraktárakból, ellátórendszeri raktárból olvasói kérésre lehetősége szerint szállítja ki az intézmény a könyvet a fiókkönyvtárakba. g) Az általános kölcsönzési szabályoktól eltérően kölcsönözhetők a zenei CD-k, DVD-k a Hangoskönyvtárból. Ezek kölcsönzési szabályzatát a 3/a. sz. táblázat tartalmazza. 4 Késedelmi díjak A fiókkönyvtárakban érvényes késedelmi díjak összegét a 3/b. sz. táblázat tartalmazza. 5 Helyben használat a) A fiókkönyvtárakban a beiratkozott olvasók helyben használhatják a kézikönyvtárat, a folyóiratok legfrissebb számait, az erre kijelölt egyéb állományrészeket, valamint a Könyvtár tulajdonában lévő, olvasói használatra kijelölt számítógépeket és az azokon elérhető adatbázisokat. b) A Hangoskönyvtárban lehetőség van a hangzó dokumentumok helyben használatára. c) A számítógép-használati szolgáltatás keretében lehetőség van: böngészésre, dokumentumok letöltésére, nyomtatásra, másolásra, szkennelésre, elektronikus levelezésre, szövegszerkesztésre. Könyvtári tagsággal nem rendelkező látogatók ezért a szolgáltatásért térítési díjat fizetnek (lásd a 3. számú táblázat d) pontjában), kivételt képez ez alól az emagyarország Pontként működtetett gépeken történő e-közigazgatási szolgáltatás, mely ingyenes. A 8

9 könyvtár tulajdonában lévő számítógépek, számítástechnikai eszközök használata a Somogyi-könyvtár Informatikai Szabályzata előírásainak megfelelően történik. 6 Megrendelhető szolgáltatások a) Térítési díjait l. a 3/c, 3/e és 3/f. és 3/g. sz. táblázatban. b) Előjegyzés kérhető a Könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentumokat a Könyvtár 21 napig figyeli, beérkezésükről értesítést küld. c) Azon fiókkönyvtárakban, ahol az ehhez szükséges technikai berendezések rendelkezésre állnak, a szerzői jogi törvény figyelembe vételével másolat kérhető a Könyvtár állományában lévő nyomtatott dokumentumokból és korlátozott számban nem könyvtári anyagról. d) Nagyobb mennyiségű másolat (10 oldal felett) megegyezés szerinti időpontra készül el. 7 Technikai eszközöket igénylő szolgáltatások A kölcsönzési határidő hosszabbítása ben és telefonon is, a másolás, szkennelés, számítógépes nyomtatás kizárólag azon fiókkönyvtárakban kérhető, ahol a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak. 9

10 1. számú táblázat A könyvtári tagság Központi könyvtár Fiókkönyvtárak Nyilvántartási díj Kedvezményes nyilvántartási díj Féléves nyilvántartási díj CD, DVD és videótár 1500,- Ft /12 hó 750,- Ft /12 hó 800,-Ft/6 hó 1800,- Ft /3 hó vagy 250,- Ft /db 1800,- Ft /3 hó 800,- Ft /12 hó 400,- Ft /12 hó vagy 250,- Ft /db Napijegy 250,- Ft Elveszett olvasójegy pótlása 150,- Ft első alkalommal, minden további 350,- Ft Elveszett olvasójegy pótlása kedvezményezettnek 150,- Ft első alkalommal, minden további 350,- Ft Fiókkönyvtárak ,- Ft 100,- Ft 2. számú táblázat Kölcsönözhető dokumentumok Fiókkönyvtárak Könyv Folyóiratok egy hónapnál régebbi számai Művészeti kvt., Általános kölcsönző és Gyermekkönyvtár Gyermekkönyvtár Folyóiratolvasó Általános ingyenes ingyenes Minden fiókkönyvtárban Minden fiókkönyvtárban ingyenes ingyenes kölcsönző Hanglemez Hangoskönyvtár Ingyenes Hangkazetta Művészeti kvt. ingyenes Hangoskönyvtár ingyenes Hangoskönyv Hangoskönyvtár ingyenes Diafilm Hangoskönyvtár ingyenes Videokazetta Művészeti kvt. térítési díjas - - CD-lemez Művészeti kvt. térítési díjas Hangoskönyvtár térítési díjas DVD komolyzene Művészeti kvt. Gyermekkönyvtár Könnyűzene térítési díjas Hangoskönyvtár térítési díjas 10

11 3. számú táblázat Térítési díjak a) CD, DVD és videó-tár 14 év alattiaknak 14 év felettieknek Beiratkozási díj CD, DVD és videó-tár Kölcsönözhető Kölcsönözhető DVD CD-lemez 600,- Ft/3 hó 3 db/nap 2 db/nap 1800,- Ft/3 hó vagy 250,- Ft /db 3 db/nap 2 db/nap Hangoskönyvtár 1800,-Ft/3 hó vagy 250,- Ft /db 3 db/nap 2 db/nap b) Késedelmi díjak Fiókkönyvtárak Könyvek esetén I. és II. felszólítás: 15,- Ft /nap/dokumentum + 100,- Ft postaköltség CD esetén: 50,- Ft/nap/dokumentum alkalmi kölcsönzés esetén 300,-Ft/db DVD esetén: 100,- Ft /nap/dokumentum alkalmi kölcsönzés esetén 300,-Ft/db Videó esetén: 100,- Ft/nap/dokumentum Folyóirat esetén: 10,- Ft/nap/db + 100,- Ft postaköltség maximális késedelmi díj: 14 év alatt 1000,- Ft /db 14év felett 2000,- Ft /db I. felszólítás II. felszólítás III. felszólítás Könyvek esetén: 150,- Ft+100,- Ft postaköltség Könyvek esetén: 225,- Ft+175,- Ft postaköltség Könyvek esetén: 500,- Ft+250,- Ft postaköltség 11

12 Fiókkönyvtárak Számítógépes kölcsönzésnél, könyvek esetén I. és II. felszólítás: 15,- Ft /nap/dokumentum + 100,- Ft postaköltség CD esetén: 50,- Ft /nap/dokumentum alkalmi kölcsönzés esetén 300,-Ft/db DVD esetén: 100,- Ft /nap/dokumentum alkalmi kölcsönzés esetén 300,-Ft/db Folyóirat esetén, számítógépes kölcsönzésnél: 10,- Ft /nap/db + 100,- Ft postaköltség maximális késedelmi díj: 14 év alatt 1000,- Ft /db 14év felett 2000,- Ft /db c) Reprográfiai szolgáltatás A3 A4 A5 Adatbázisból nyomtatás Központi könyvtár 25,- Ft/oldal 15,- Ft/oldal 15,- Ft/oldal 30,- Ft/oldal Fiókkönyvtárak ,- Ft/ oldal ,- Ft/oldal Szkenner használata átlagár: 1 db A/4-es oldal 200,- Ft 1 db A/4-es oldal 200,- Ft d) Digitális felvétel készítése Kép Szöveg 1800 előtti kiadványból Szöveg közötti kiadványból Szöveg közötti kiadványból Napilap, nagy alakú újság Délmagyarország, Délvilág, Csongrád Megyei Hírlap dpi felbontás A4 színes 500,- Ft/oldal 500,- Ft/oldal dpi felbontás Könyvtárközi kölcsönzés esetén Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 300,-Ft/oldal Egyedi elbírálás alapján 200,- Ft/oldal ,- Ft/oldal 200,- Ft/oldal ,- Ft/oldal 100,- Ft/oldal ,- Ft/oldal 12

13 1950 után Egyéb nagy felbontású felvétel Külön megállapodás Egyedi elbírálás alapján Kiadáshoz kért felvétel esetén 1000,-Ft jogdíj + a felvételek ára 1000,-Ft jogdíj + a felvételek ára e) Számítógép-használat Géphasználat CD ROM-ok használata Internet ingyenes Ingyenes emagyarország pont Beiratkozott olvasóknak és e-közigazgatási szolgáltatás igénybe vétele ingyenes Könyvtári tagsággal nem rendelkezők: 150,- Ft/óra, Fiókkönyvtárak ingyenes emagyarország pont: f) Előjegyzés Beiratkozott olvasóknak és e-közigazgatási szolgáltatás igénybe vétele ingyenes Könyvtári tagsággal nem rendelkezők: 150,- Ft/óra, Egyéb fiókkönyvtárakban: beiratkozott olvasóknak ingyenes, könyvtári tagsággal nem rendelkezők: 200,- Ft/óra Fiókkönyvtárak: személyes, vagy értesítés A dokumentum átvételekor 120,- Ft ingyenes g) Egyéb szolgáltatások Mikrofilmről másolat A/4 80,- Ft 13

14 14

15 Születésnapi újság készítése 3200,- Ft (alapdíj) 15

A Somogyi-könyvtár térítési díjai

A Somogyi-könyvtár térítési díjai A Somogyi-könyvtár térítési díjai Beiratkozási díj 16 év alatt, 70 év felett Diákigazolvánnyal, pedagógusigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak, GYES-en, GYED-en lévőknek A kedvezményben nem részesülőknek

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI SZOLGÁLTATÓ TEREINEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI SZOLGÁLTATÓ TEREINEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI SZOLGÁLTATÓ TEREINEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A könyvtár nyilvános szolgáltatásainak igénybevételére minden könyvtárhasználó jogosult, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum H-2510 Dorog, Bécsi út 42. H-2511 Dorog, Pf.: 17. Tel./Fax: +36 33/509 640 E-mail: info@dorogikonyvtar.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Az intézmény

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény Könyvtára nyilvános városi közművelődési könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Fenntartója: Mágocs

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. - könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, helytörténet, zenei részleg)

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT. - könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, helytörténet, zenei részleg) KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szolgáltatások: - könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata (olvasóterem, helytörténet, zenei részleg) - állományfeltáró eszközök használata (katalógus) - információ

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016.

VÁROSI KÖNYVTÁR. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2016. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2015. Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRIIASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR V PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR KÖNYVTÁR- ÉS INTERNETHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2013 A könyvtárak használatára vonatkozó törvény:

Részletesebben

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Általános információk... 3

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

Teleki László Városi Könyvtár Pásztó KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2011.

Teleki László Városi Könyvtár Pásztó KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2011. Teleki László Városi Könyvtár Pásztó KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2011. A Teleki László Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) települési könyvtár, szolgáltatásainak használata mindenkit korlátozás és

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

SZMR melléklet száma: I. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT SZMR melléklet száma: I. Cím: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012.11.15-től Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. többször

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár. Olvasószolgálati Szabályzata

Az Országos Széchényi Könyvtár. Olvasószolgálati Szabályzata Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati Szabályzata Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A könyvtár nyitva tartása...3 3. A könyvtár használata...4 4. A beiratkozás és az olvasójegyek...4

Részletesebben

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata

Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata Könyvtár és Információs Központ Könyvtárhasználati Szabályzata A Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete* 3. SZ. VERZIÓ A hatálybalépés dátuma: 2007. JÚLIUS

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: Munka- és tűzvédelmi feladatokra kiírt pályázat bírálata ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5

Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 201 0 5. 5 Könyvtár- és számítógép-használati szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/11. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás könyvtárvezető mb. jogi igazgató Név Göröcsné Orsó Ágnes dr. Bíró Barbara

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 4026 DEBRECEN, BEM TÉR 19. DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Szervezeti kérdések.. 3. II. Szakmai működés.. 4. 1. Alapító okiratban

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT 01. verzió 2015. július 9. Minőségi könyvtár a színvonalas szolgáltatásért! A INFORMATIKAI SZABÁLYZAT AZONOSÍTÁSA A dokumentum kódja INFSZ Verziószám 01 Állománynév Oldalszám Készítette

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A Pest Megyei Levéltár (továbbiakban Levéltár) Pest Megye Önkormányzata által fenntartott általános levéltár, amely feladatait az 1995. évi többször módosított

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete. Könyvtárhasználati szabályzat

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete. Könyvtárhasználati szabályzat A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 1. sz. melléklete Könyvtárhasználati szabályzat 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára felsőoktatási

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 45 A KULTURÁLIS STATISZTIKA MÓDSZERTANA ÉS FOGALMAI BUDAPEST, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2005 ISSN 0231-0554 ISBN 963 215 918 7 Készült: a KSH Életszínvonal-

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

AXA Aranyponty Program Szabályzata

AXA Aranyponty Program Szabályzata AXA Aranyponty Program Szabályzata Az AXA Aranyponty Program (a továbbiakban: Program) az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Szolgáltató Kft., az AXA Biztosító Zrt., az AXA Önkéntes és

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

Kö nyvtá rhászná láti szábá lyzát

Kö nyvtá rhászná láti szábá lyzát Kö nyvtá rhászná láti szábá lyzát A Balassi Intézet Központi Könyvtára mindenki számára nyilvános szakkönyvtár. A Könyvtár tagkönyvtáraként működik a Márton Áron Szakkollégium Könyvtára (továbbiakban MÁSZ

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Palatrans Express Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 7-28. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29-65. oldal III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben