XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988"

Átírás

1 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen: 209 doboz + 63 kötet = 24,57 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott + szám nélküli : raktár 6. állvány A oszlop 1 polc 31 raktár 6. állvány C oszlop 10. polc Iktatókönyvek: raktár 5. állvány A oszlop 9. polc Betűsoros mutatók: raktár 5. állvány B oszlop 9. polc A fond története: A Megyei Tanács VB titkársága a 143/1950 (V. 18.) MT sz. r. alapján alakult meg. Zala megyében június 16-án 30 fővel kezdte meg a működését. Feladata volt a vb hivatali apparátusának ellenőrzése, a testületi ülések előkészítése, jergyzőkönyvek felterjesztése a belügyminisztériumba, a megyében folyó különböző propaganda tevékenységek irányítása. Ezen kívül a megyei és a központi sajtóval való kapcsolattartás és a lakosság tájékoztatása is a munkájához tartozott. Feladata volt továbbá az alárendelt szervek ellenőrzése, beszámolás az alsóbb szervek munkájáról és a vb elé kerülő káder és fegyelmi ügyek előkészítése, egyes esetekben az eljárás lefolytatása. Ezeket kezdetben négy nagy csoportba szervezve látta el a titkárság: ellenőrzési és információs csoport, káder- és fegyelmi csoport, elnöki csoport, valamint sajtó és propaganda csoport. A 0604/1951. I/5. sz. belügyminisztériumi utasítás megszüntette a káder- és fegyelmi csoportot, mivel kialakult egy önálló személyzeti osztály. A 181/1951. MT sz. r. értelmében az ellenőrzési csoportot, amit önállósított, közvetlenül az elnök alá rendelte. Elnevezése 1954-ben instruktori csoportra változott ban a titkárság keretein belül létrehozták a panaszügyi csoportot, amely 1954-ben panaszirodává változott. A második törvény 1954-ben újraszabályozta a titkárság szervezetét: szervezési csoport, panasziroda, személyzeti csoport, titkos ügykezelési előadó.

2 Az 1020/1962 (VIII.7.) sz. kormányhatározat alapján a titkárság új szervezeti felépítése a következő lett: szervezési és gazdasági osztály, szervezési és jogi csoport, gondnok, gépkocsi előadó(k), személyzeti és továbbképzési csoport, községfejlesztési csoport. A személyzeti és továbbképzési csoport március 1-jei hatállyal kivált a titkárságból és önálló osztállyá alakultak át. Az 1008/1969. sz. kormányhatározat hatályon kívül helyezte a fenti határozatot. A titkárság ügykörébe utalta a különböző szervezési és adminiasztrációs feladatok, az alárendelt ok és vb-k tevékenységével kapcsolatos jogi feladatok, a propaganda és információs, valamint területszervezési feladatok intézését. Szervezetét szervezési osztályra és gazdasági hivatalra tagolta ban újra megváltoztak a titkárság szervezeti keretei. A szervezési osztály neve szervezési- és jogi osztályra, a gazdasági hivatalé pedig gazdasági osztályra változott. Az elnöki titkár osztályvezetői szintre emelkedett. A szervezési- és jogi osztály megnevezés az on a következő években is tetten érhető, viszont az és években ezen elnevezést az érkeztető bélyegzőn is feltűntették. A gazdasági osztály elnevezésében január 1-jei hatállyal újabb változás történt, amelynek következtében a régi-új gazdasági hivatal nevet vette fel június 1-jétől pedig gazdasági és műszaki ellátó szervezet lett a neve. Az elnöki titkárság június 1-jén alakult át elnöki hivatallá, amelybe beolvadt a személyzeti és oktatási osztály, ezen kívül idetartozott még a nemzetközi és társadalmi kapcsolatok irodája óta létezett a titkárság keretein belül az ifjúsági titkár, akinek a pontos feladatkörét az Állami ifjúsági bizottság 2/1980. sz. irányelvei tartalmazták. Feladatköre június 1-jével beolvadt a művelődési és sportosztályba, önállósága ezzel megszűnt ben újabb szaktitkárral bővült a titkárság, a környezet- és természetvédelmi titkárral. Feladatköre június 1-jével beolvadt a műszaki osztályba ban a cigányügyi koordinációs bizottság titkárából nőtte ki magát a cigányügyi szaktitkár, amelynek feladatköre szintén 1989-ben beolvadt az egészségügyi és szociálpolitikai osztályba. A szaktitkárok sorában az utolsó március 1-jén kezdte meg a tevékenységét, aki az alkoholizmus elleni társadalmi bizottság titkára nevet viselte. Kutatási lehetőségek: ig a közigazgatási rendszámok, ig a csoportszámok segítségével lehet kutatni. Ezen időszakban iktatókönyvet nem, hanem ügyirat-nyilvántartó lapokat használtak az nyilvántartására. Ezen nyilvántartó lapok jelentős része nem került levéltárunkba, viszont a közigazgatási rendszámkönyv valamint a csoportszámokhoz kiadott miniszteri rendelet mellékleteként megjelent útmutató segíthet az tárgyának meghatározásában. Az közötti időszak iratait betűsoros mutató és iktatókönyv segítségével lehet kutatni. Az év iratait egy iktatókönyvbe iktatták a Szervezési és Jogi Osztály irataival. Az is ott találhatók, nem választottam szét ezt az évet. Az osztályon az iktatott on kívül keletkeztek még egyéb ügy is, ezeket tárgyuk szerint rendeztük és minden évben az iktatott után helyeztük el. 2

3 Irat fajtája 1. doboz Iktatott Évkör Közigazgatási rendszám Iktatószám Tárgyi /1-13/1 Köztisztviselők szabadsága /1 Statisztikai hivatal adatai /1-11/103 Beruházások engedélyezése, tervgazdálkodás /1-26/1 Tanfelügyelet /1 Népművelés /1-6/1 Tagosítási ügyek 2809 Polgári törvénykezés igazgatás /1 Gyógyszerek, mérgek, gyógynövények, gyógyászati segédeszközök engedélyezése /1 Köjótékonyság /1 Szociálpolitikai társadalmi egyesületek és alakulatok felügyelete /3 Lakásügy /1-3/1 Egészségvédelem /1 Gyógyászati intézmények /1 Ferőző betegségek elleni védekezés /1-2/1 Gyermekvédelem /1 Óvodák, napközis otthonok /1-3/1 Kórházak, betegellátás /1 Hadigondozás /1 Társadalombiztosítás /1-2/1 OTI /1 Közületi építkezések /1-3/1 Építésügyi igazgatási ügyek /1-7/1 Közmunkaügyek, munkaerőgazdálkodás /1 Belügyi propaganda /1 Közigazgatási szakoktatás /1-3/1 Választójog, országgyűkés működése 3

4 Irat fajtája Évkör Közigazgatási rendszám Iktatószám Tárgyi /2-6/2 Gyámsági, árvaszéki és gondnoksági ügyek /1-7/1 Vármegyék, járások, városok és községek igazgatása /1-32/1 Vármegyei önkormányzat megalakulása, működése 2. doboz Iktatott 3. doboz Iktatott 4. doboz Iktatott Vármegyei önkormányzat megalakulása, működése /2-23/1 Községi önkormányzat megalakulása, működése /1 Vármegyei határozatok /1-163/15 Vármegyei önkormányzatok /1-234/1 Vármegyei önkormányzatok /1-21/1 Vármegyei alkalmaztottak, létszámmegállapítás /1-20/1 Vármegyék háztartása /1-17/2 Vármegyék költségvetése és zárszámadása /1-2/1 Községi elkalmazottak létszámmegállapítása /1-12/1 Községi alkalmazottak személyi és szolgálati /2 Községi (bíráskodás) és községi bírók /2-2/1 Községek háztartása /1-2/1 Községek költségvetése, zárszámadása /1-5/1 Városi közigazgatás /1-2/1 Városi alkalmazottak létszáma /1-15/1 Városi üzemek, intézetek, intézmények /1-2/1 Sajtórendészet /1 Tűzrendészet /1 Pénzügyek, nemzetgazdaság /1 Államadósság, jóvátétel pénzügyi vonatkozása 4

5 Irat fajtája 4. doboz Iktatott 5. doboz Iktatott 6. doboz Iktatott Évkör Közigazgatási rendszám Iktatószám /1 Tervhitelek Tárgyi /1 Közalkalmazotti illetmények /1-4/2 Mezőőri, pásztor, hegyőri díj /1 Hídtervezés, építés /28-32/1 Gépjármű műszaki ellenőrzés és szakoktatás /2 Postai pénzforgalom /2 Postahivatalok épület /1-117/1 Mezőgazdasági termelési ügyek /1 Állattenyésztés /2-2/1 Származási bizonyítványok /1-2/1 Ár- és belvízvédelem Alkotmány, közjog, államigazgatás /1-22/1 Köztisztviselői illetmény, ellátás, családi pótlék /1 Köztisztviselők szabadsága F0069 1/2-99 Köztisztviselők szabadsága /1-3/1 Közjogi és államigazgatási szervek /2 Vallásügyek /1-7/1 Iskolaügy, köznevelés /1-4/1 Statisztikai Hivatal ügyek /1-22/1 Beruházások engedélyezése, tervgazdálkodás /1 VKM- ügyi szervezés /1-57/2 Tanfelügyelet 5

6 Irat fajtája 7. Doboz Iktatott Iktatott Évkör Közigazgatási rendszám Iktatószám Tárgyi /1-97/1 Általános iskolák anyagi /1-4/1 Középfokú oktatás /1 Szakfőiskolák /2-6/1 Könyvtárak, levéltárak /1-3/1 Képzőművészeti ügyek /1 Műemlékvédelem és építőművészet /1-13/1 Sportintézmények felügyelete /2-10/1 Magánjogi vonatkozású vegyes ügyek /1-2/1 Népjóléti általános ügyek /1-11/2 Egészségügyi igazgatás /2-8/1 Munkaegészségügy, üdültetés /1 Szociális szakszolgálat igazgatása /5-10/2 Közjótékonyság /1 Szegényházak, szeretetházak, aggmenhelyek /1-27/2 Lakásügy /1-13/2 Egészségvédelem /2-2/3 Gyógyászati intézmányek /1-3/1 Fertőző betegségek elleni védekezés /1-6/4 Ivóvízellátás, csatornázás /1-8/1 Anya- és csecsemővédelem /1 Állami menhelyek és állami gyermekotthonok /1 Napköziotthonok /1-20/1 Kórházak, betegellátás /1-6/1 Hadigondozás /1 Társadalombiztosítás /2-4/4 OTI /1-3/1 Közületi építkezések /3-2/2 Építési hitelügyek /1-34/1 Építésügyi igazgatási ügyek 6

7 Irat fajtája Évkör Közigazgatási rendszám Iktatószám Tárgyi /1 Közművi berendezések /1-69/1 Közmunkaügyek és munkaerőgazdálkodás /1 Katonai közigazgatás doboz Iktatott 8. doboz Iktatott 9. doboz Iktatott /7 Távbeszélőhasználat közigatgatási ügyekben /1-75/1 Belügyi propaganda /1-2/1 Állampolgárság /1 Anyakönyveztetés /1 Gyámsági, árvaszéki és gondnoksági ügyek /19 Községi területi és szervezési /1 Vármegyék, járások, városok és községek közigazgatása /1-87/1 Vármegyei önkormányzat megalakulása, működése ZMT. VB I. negyedévi munkaterve /3-54/3 Községi önkormányzat megalakulása, működése Vármegyei önkormáynzatok /5-315/ /1 Vármegyei alkalmazottak létszámmegállapítása /4-80/1 Vármegyei alkalmazottak személyi és szolgálati /1-42/1 Vármegyék háztartása /1 Vármegyék költségvetése és zárszámadása /1-10/1 Vármegyei üzemek, intézetek, intézmények /2-56/2 Községi alkalmazottak személyi és szolgálati /2 Községi (bíráskodás) és községi bírók /3-4/2 Községek háztartása 7

8 Irat fajtája Évkör Közigazgatási rendszám Iktatószám Tárgyi /1 Községek költségvetése és zárszámadása /1-9/1 Városi közigazgatás 9. doboz Iktatott 10. doboz Iktatott /1-8/1 Városi alkalmazottak létszámának megállapítása /1-20/1 Városi üzemek, intézetek, intézmények /2-26/2 Szociális rendészet /2-3/1 Tűzrendészet /3 Italmérési ügyek, rendészeti ügyek /1-7/1 Pénzügyek, nemzetgazdaság /1-19/1 Tervhitelek /1-6/1 Közalkalmazotti illetmények /3-3/2 Földadó, földmérés /2-14/1 Forgalmi és fogyasztási adók, illetékek /1 Illetékek /1 Közlekedés, fuvarozás, hírtovábbítás /1-10/1 Közlekedésügy, rendezése, szervezése /3 Útügyi műszaki igazgatás /1 Hidügyek /3-61/1 Gépjármű műszaki ellenőrzés és szakoktatás /3-7/1 Földmívelés, mezőgazdaság, őstermelés /53- Mezőgazdaság, termelési 235/1 ügyek /1 Állattenyésztés /1-19/1 Ár- és belvízvédelem /1-5/1 Vágóállat forgalma és felhasználása /-8/2 Ipariskolák /1-3/2 Malomipar /2-3/2 Építőipari anyaggazdálkodás Országos Munkabérmegállapító Bizottság 8

9 Egység Irat fajtája 11. doboz Iktatott 12. doboz Iktatott 13. doboz Iktatott 14. doboz Iktatott Évkör Csoportszámok Iktatószám Tárgyi /1-103 Államhatalmi és államigazgatási szervek és vállalatok általános 104 1/1-22/6 Helyi ok és állandó bizottságok működése /2-60/1 Helyi ok és állandó bizottságok működése 113 1/7-4/3 Államigazgatási szervek létesítése, megszüntetése /1-14/26 Végrehajtóbizottságok Vállalatok szervezése, szervezete 134 1/1-6/3 Munkatervek 14 1/1-46/2 Személyi ügyek /1-23/1 Szabadságügyek /1 Szabadságügyek /1-15/1 Továbbképzés, szakoktatás A145 2/1-3/1 B145 1/1-35/1 C145 1/4-6/2 D145 1/2-8/5 E145 1/1-7/2 F145 1/1-29/1 G145 1/3-25/3 H145 1/1-21/1 M145 1/1-18/1 Munkafegyelem N145 1/1-19/ O145 2/2-5/1 P145 1/2-31/1 R145 1/3-5/2 S145 1/2-33/1 9

10 Irat fajtája 15. doboz Iktatott 16. doboz Iktatott 17. doboz Iktatott 18. doboz Iktatott Évkör Csoportszámok Iktatószám Tárgyi 183 1/1-2/1 Belső ellenőrzés 184 4/1-14/1 Külső ellenőrzés A187 1/1-11/1 B187 1/1-44/2 C187 1/4-7/2 D187 1/1-8/2 E187 1/1-2/1 F187 1/2-11/2 G187 1/1-14/2 H187 1/5-24/2 I187 3/2-5/1 Működés elleni panaszok J187 2/2 K187 1/2-35/4 L187 1/2-8/2 M187 1/4-13/2 N187 1/4-13/ O187 3/2-6/3 P187 1/1-11/2 R187 1/2-4/3 Működés elleni panaszok S187 1/3-26/1 T187 1/1-20/2 V187 1/3-9/2 Z187 1/1-12/2 2 1/1-207/1 Tervügyek /1 Pénzügy /2-19/1 Könnyűipar, helyi ipar, építésigazgatás 6 2/1-124/1 Mezőgazdaság 7 1/1-164/1 Közlekedés, hírközlés, belkereskedelem, élelmezés 8 1/1-87/2 Szociális, egészségügyi, kultuláris ügyek /1-46/ /1 Sajtó ügyek / /1 9 1/1-18/1 Rendészet, igazságügy 1952 Jelentések az osztályok munkájáról 10

11 Irat fajtája 19. doboz Iktatott 20. doboz Iktatott 21. doboz Iktatott 22. doboz Iktatott Évkör Csoportszámok Iktatószám Tárgyi /1-148/1 Államhatalmi és államigazgatási szervek és vállalatok általános 10 3/4-5/1 Államhatalmi szervek /2-25/1 Helyi ok és állandó bizottságok működése /1-57/4 Helyi ok és állandó bizottságok működése 11 2 Államigazgatás szervezése, szervezete 113 1/1-2/2 Államigazgatási szervek létesítése, megszüntetése 115 1/1-15/2 Végrehajtóbizottságok Munkatervek 14 1/2-63/1 Személyi ügyek /1-9/7 Szabadság ügyek A145 1/4-7/1 B145 2/1-51/1 C145 1/2-19/1 D145 1/2-11/2 E145 1/1-6/2 F145 2/1-27/1 G145 1/2-21/1 doboz H145 1/4-14/1 I145 1/1-3/3 J145 1/1-5/4 K145 1/1-37/3 L145 2/1-30/1 M145 1/2-21/1 Ö145 1/2 O145 63/4 23. doboz Iktatott 1953 N145 1/1-38/1 P145 1/1-26/1 R145 ½-5/1 S145 2/1-36/1 T145 1/1-22/1 V145 1/3-15/3 Z145 ¼-34/1 Munkafegyelem Munkafegyelem 11

12 Irat fajtája 23. doboz Iktatott 24. doboz Ikatott 25. doboz Iktatott 26. doboz Iktatott Évkör Csoportszámok Iktatószám Tárgyi 17 23/3-23/6 Jogügyek 183 1/1-2/1 Belső ellenőrzés /1-7/1 Külső ellenőrzés 187A 1/1-Z8/2 Működés elleni panaszok 3 1/1-106/1 Pénzügy /1-35/1 Könnyűipar, helyi ipar, építés-igazgatás /2-78/2 Község-, városrendezés, helykijelölés, telekügyek 6 1/1-119/1 Mezőgazdaság 7 1/1-126/1 Közlekedés, hírközlés, belkereskedelem, élelmezés 8 1/1-77/1 Szociális, egészségügyi és kulturális ügyek 872 2/1-47/1 Sajtó ügyek 948 1/700 Kihágás /1-235/1 Államhatalmi és államigazgatási szervek és vállalatok általános 102 2/1 Választások /29 Helyi ok és állandó bizottságok működése /1-24/1 Államigazgatási szervek létesítése, megszüntetése 115 1/1-33/1 Végrehajtóbizottságok 12 17/4 Vállalatok szervezése, szervezete 124 2/1 Vállalatok nyilvántartása 126 2/1 Vállalatok belső szervezete 134 1/1-7/1 Munkatervek 14 1/1-87/1 Személyi ügyek 145 A1/3- Munkafegyelem K40/ /2-10/1 Belső ellenőrzés 184 2/1-15/1 Külső ellenőrzés 187 D1/1-N1/1 Működés elleni panaszok 12

13 Irat fajtája 27. doboz Iktatott 28. doboz Iktatott 28. doboz Iktatott Évkör Csoportszámok Iktatószám /1-118/1 Tervügyek Tárgyi 5 1/1-23/1 Könnyűipar, helyi ipar, építés-igazgatás 6 1/1-194/1 Mezőgazdaság 7 1/1-129/1 Közlekedés, hírközlés, belkereskedelem, élelmezés 8 1/1-78/1 Szociális, egészségügyi és kulturális ügyek /1-133/1 Államhatalmi és államigazgatási szervek és vállalatok általános /1 Helyi ok és állandó bizottságok működése /1 Végrehajtóbizottságok 14 45/1-45/2 Személyi ügyek 144 6/1-13/1 Továbbképzés, szakoktatás 17 13/1 Jogügyek 183 1/1-4/1 Belső ellenőrzés 184 4/1 Külső ellenőrzés 187 H2/1-V2/1 Működés elleni panaszok 2 47/1-65/2 Tervügyek /1-88/1 Pénzügy 5 2/1-9/1 Könnyűipar, helyi ipar, építés-igazgatás 6 34/1-132/2 Mezőgazdaság /1 Üzemélelmezési ügyek 8 1/1-73 Szociális, egészségügyi és kulturális ügyek 9 1/1-2/13 Rendészet, igazságügy Kimutatások, továbbképzése k, tagok oktatása 13

14 Irat fajtája 29. Doboz Iktatott Évkör Csoportszámok Iktatószám Tárgyi /6-68/2 Államhatalmi és államigazgatási szervek és vállalatok általános 14 11/1-65/1 Személyi ügyek 145 A1/2-2/2 Munkafegyelem 17 1/1-9/1 Jogügyek 18 1/1-89/1 Felügyelet, ellenőrzés 6 1/2-88/1 Mezőgazdaság 8 27/1-69/1 Szociális, egészségügyi és kulturális ügyek 14

15 Irat fajtája Évkör Iktatószám Az irat tárgya 30. doboz Iktatott /1-512/2 31. doboz Iktatott /2-958/1 Szám nélküli 32. doboz Iktatott /1-424/1 33. doboz Iktatott /2-925/1 34. doboz Iktatott / doboz Iktatott / /1-45/6 36. doboz Iktatott /1-446/1 37. doboz Iktatott /1-941/1 38. doboz Iktatott /1-247/6 39. doboz Iktatott /1-888/2 40. doboz Iktatott /1-1127/ /1-321/1 41. doboz Iktatott /1-999/1 42. doboz Iktatott /1-1107/ /1-195/1 43. doboz Iktatott /1-358/3 44. doboz Iktatott /1-725/2 45. doboz Iktatott /2-1179/1 46. doboz Iktatott /11-373/1 47. doboz Iktatott /1-899/2 48. doboz Iktatott /4-1454/1 49. doboz Iktatott /4-299/1 50. doboz Iktatott /2-610/1 51. doboz Iktatott /2-1296/1 52. doboz Iktatott /1-1425/1 Iktatott /1-125/1 53. doboz Iktatott /2-411/ doboz Iktatott / doboz Iktatott /1-1134/1 56. doboz Iktatott /1-1329/ /1-149/2 57. doboz Iktatott /2-552/1 58. doboz Iktatott / doboz Iktatott /1-1199/1 60. doboz Iktatott /2-1319/ /4-114/1 61. doboz Iktatott /1-491/1 62. doboz Iktatott /1-1011/1 63. doboz Iktatott /1 64. doboz Iktatott /1-703/1 Községi ülések 15

16 Irat fajtája Évkör Iktatószám Az irat tárgya 65. doboz Iktatott /1-816/1 Szám nélküli 67. doboz Iktatott / doboz Iktatott /1-845/1 Szám nélküli Összefoglaló jelentések a községi ülésekről Összefoglaló jelentések a községi ülésekről 69. doboz Iktatott /3 70. doboz Iktatott /1-418/2 71. doboz Iktatott / doboz Szám nélküli 1971 Kimutatás a községi ok, bizottdági ok fontosabb adatairól 73. doboz Iktatott /2 74. doboz Iktatott /2 75. doboz Iktatott /3-787 Raktári Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám 76. doboz Iktatott 1973 U doboz Iktatott 1973 U 0 221/1-564/1 78. doboz Iktatott 1973 U doboz Iktatott 1974 U doboz Iktatott U 4 03 U 0 04 U 0 05 U 0 06 U 0 08 U 0 09 U 0 10 U 0 11 U 0 20 U 0 21 U 0 22 U 0 23 U 0 27 U doboz Iktatott U 0 33 U 0 46 U 0 48 U

17 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám 82. Doboz Iktatott U 0 02 U doboz Iktatott U 0 04 U 0 06 U 0 09 U 0 11 U 0 20 U 0 21 U 0 23 U doboz Iktatott U 0 27 U 0 28 U 0 29 U 0 32 U 0 42 U 0 45 U 0 46 U doboz Iktatott U 0 02 U 0 03 U 0 04 U doboz Iktatott U 0 11 U 0 21 U 0 23 U 0 27 U 0 28 U doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 33 U 0 42 U 0 44 U 0 46 U doboz Iktatott 1976 Felügyeleti vizsgálatok 90. doboz Iktatott U 0 02 U

18 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám 91. doboz Iktatott U 0 04 U 0 06 U 0 09 U 0 11 U 0 20 U 0 21 U0 26 U 0 27 U 0 28 U doboz Iktatott U 0 29 U 0 33 U doboz Iktatott U 0 44 U 0 45 U 0 46 U doboz Iktatott U 0 02 U doboz Iktatott U doboz Iktatott U U U U U U U U U U U doboz Iktatott U 0 29 U 0 33 U 0 46 U doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 03 U 0 06 U 0 10 U 0 11 U 0 13 U 0 15 U

19 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám 100. doboz Iktatott U 0 23 U doboz Iktatott U 0 27 U doboz Iktatott U 0 29 U 0 33 U 0 45 U doboz Iktatott U doboz Iktatott U0 17/2-17/14 Információs jelentés 105. doboz Iktatott U 0 22 U 0 23 U doboz Iktatott U 0 33 U 0 46 U doboz Iktatott U 0 12/1-12/ doboz Iktatott 1980 Helyi ok éves tervékenységének statisztikája 109. doboz Iktatott 1980 Helyi ok beszámolói 110. doboz Iktatott U 0 02 U doboz Iktatott U 0 03 U 0 06 U 0 10 U 0 11 U doboz Iktatott U 0 15 U 0 20 U doboz Iktatott U 0 21 U doboz Iktatott D 0 23 U /1-8/9 3/ , / /3,

20 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám 115. doboz Iktatott U 0 28 U 0 29 U 0 33 U 0 46 U 0 1/3-1/ Nyilatkozatok a területek községi közös közigazgatási területéhez csatolásról doboz Iktatott U 0 02 U 0 3/ doboz Iktatott U U U U doboz Iktatott U U U doboz Iktatott U 0 8/ / /3-1/4 27 U doboz Iktatott U 0 12/ U 0 115, U U doboz Iktatott U U doboz Iktatott U 0 3/1-3/ doboz Iktatott U 0 443, U 0 20/1 08 U U U U U doboz Iktatott U 0 21 U doboz Iktatott U 0 28 U /1-14 2/3-2/

21 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám 126. doboz Iktatott U 0 33 U 0 46 U doboz Iktatott U 0 3/ doboz Iktatott U U U U U D U doboz Iktatott U 0 21 U doboz Iktatott U 0 28 U /3-2/4 1/5-1/ doboz Iktatott U 0 33 U 0 46 U 0 02 U 0 02 V /1-3/ doboz Iktatott V 0 3/8-35/ doboz Iktatott U 0 09 U 0 11 U 0 640, doboz Iktatott U 0 20 U doboz Iktatott U doboz Iktatott V /1-2/ /3-1/ /1-7/ doboz Iktatott U 0 28 U 0 7/48-7/ doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 33 U 0 37 U 0 38 U , doboz Iktatott U 0 25/1-25/ doboz Iktatott U 0 25/7-25/36 21

22 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám/Irat tárgya 142. doboz Iktatott U 0 38 U 0 25/40-25/ doboz Iktatott U 0 39 U , 815 Jelentések a helyi ok éves tevékenységéről 144. doboz Iktatott U 0 3/1-3/ doboz Iktatott U 0 02 U 0 09 U 0 11 U 0 4/1-4/ doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 20 U doboz Iktatott D 0 21 U /6-1/ doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott U 0 28 U 0 29 U /1-6/ doboz Iktatott U 0 35 U / doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 37 U 0 38 U / /11-25/ doboz Iktatott U 0 25/7-25/ doboz Iktatott U 0 25/18-25/ doboz Iktatott U doboz Iktatott U doboz Iktatott U doboz Iktatott U doboz Iktatott U U doboz Iktatott 1986 Jelentések 22

23 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám/Irat tárgya 166. doboz Iktatott U 0 02 U /1-3/ doboz Iktatott U 0 3/ doboz Iktatott U 0 09 U 0 11 U doboz Iktatott U 0 15 U doboz Iktatott U 0 32/ doboz Iktatott U 0 21 U / doboz Iktatott / / doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott U 0 28 U 0 29 U 0 33 U 0 35 U / doboz Iktatott U 0 37 U 0 39 U doboz Iktatott U 0 3/1-3/ doboz Iktatott U 0 11 U 0 3/15-4/ doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 20 U 0 21 U /2 2/ doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott

24 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám/Irat tárgya 191. doboz Iktatott U doboz Iktatott U doboz Iktatott U 0 33 U 0 35 U 0 37 U 0 39 U / doboz Iktatott 1988 Hévíz nagyközség a Keszthely városi 195. doboz Iktatott 1988 Keszthely városi 196. doboz Iktatott 1988 Lenti városi 197. doboz Iktatott 1988 Letenye városi 198. doboz Iktatott 1988 Nagykanizsa városi 199. doboz Iktatott 1988 Nagykanizsa városi Pacsa nagyközség 200. doboz Iktatott 1988 Vonyarcvashegy nagyközség Zalaegerszeg városi 201. doboz Iktatott 1988 Zalaegerszeg városi 202. doboz Iktatott 1988 Zalaegerszeg városi 24

25 Irat fajtája Évkör Irattári jel Iktatószám/Irat tárgya 203. Doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott doboz Iktatott 1988 Zalakaros nagyközség Zalalövő nagyközség Hévíz nagyközség a Keszthely városi Letenye városi Nagykanizsa városi Pacsa nagyközség Vonyarcvashegy nagyközség Zalaegerszeg városi Zalakaros nagyközség Zalalövő nagyközség Zalaszentgrót nagyközség 1/1, 1/2, 1/ doboz Iktatott 1988 Falugyűlések előkészítése 209. doboz Iktatott 1988 Falugyűlések előkészítése 25

26 Iktatókönyvek és mutatókönyvek Évkör 210. kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet Betűsoros mutató kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv

27 Iktatókönyvek és mutatókönyvek Évkör 255. kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv kötet iktatókönyv 1988 Zalaegerszeg, december 15. Készítette: Bedőné Takács Veronika és Erős Krisztina segédlevéltáros levéltáros 27

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990

XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990 Terjedelme: 34 doboz = 3,74 ifm Helyrajzi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

XXIX. 6. ZALA MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT IRATAI (1988. január 1-től Helikon Film Filmforgalmazó és Moziüzemi Vállalat) 1954-1992.

XXIX. 6. ZALA MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT IRATAI (1988. január 1-től Helikon Film Filmforgalmazó és Moziüzemi Vállalat) 1954-1992. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 6. ZALA MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT IRATAI (1988. január 1-től Helikon Film Filmforgalmazó és Moziüzemi Vállalat) 1954-1992. Terjedelme

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 424a. Zalaegerszegi járás főszolgabírája (főjegyzője) Közigazgatási 1901-1950 Raktári száma, neve, terjedelme: 90 doboz = 9,9 ifm

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK. XXIX. 13. Zalaegerszegi Ruhagyár iratai.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK. XXIX. 13. Zalaegerszegi Ruhagyár iratai. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 13. Zalaegerszegi Ruhagyár iratai Terjedelme: 256 doboz: 30,72 ifm Összesen: 256 doboz = 30,72 ifm Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

XXIII. 503. A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) 1950 1990. b) Általános iratok 1950 1990

XXIII. 503. A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) 1950 1990. b) Általános iratok 1950 1990 XXIII. 503 A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (947 ) 950 990 b) Általános iratok 950 990 Terjedelem: 0,70 fm, (ebből 0,03 fm kötet) 7 doboz, 7 raktári egység Raktári hely: VVL, sz. raktár,

Részletesebben

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály (1957-1987: i Osztály) ai 1952-1987 Terjedelme: 59 doboz = 6,49 ifm 38

Részletesebben

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok ** ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály ai Iktatott ok 1950-1970 Terjedelme: 25 doboz=3,00 fm 22 kötet=

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 83 kisdoboz 21 kötet Kötetek: 0,90 ifm Iratok: 10,37

Részletesebben

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971

XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 214a. Keszthelyi Járási Tanács V. B. Építési és Közlekedési Csoport II. iratai 1957-1971 Terjedelem: 105 doboz = 12,6

Részletesebben

XXIII. 10. Zala Megyei Tanács V. B. Élelmiszeripari Osztály iratai

XXIII. 10. Zala Megyei Tanács V. B. Élelmiszeripari Osztály iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 10. Zala Megyei Tanács V. B. Élelmiszeripari Osztály ai 1951-1956 Terjedelme: 24 doboz = 2,64 ifm Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI. és JAVÍTÓINTÉZETEI

VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI. és JAVÍTÓINTÉZETEI VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI és JAVÍTÓINTÉZETEI A 215/2003.(XII.10.) Korm. rendelet alapján 1208. számon elrendelt JELENTÉS A GYERMEKOTTHONOK ÉS A NEVELŐ SZÜLŐ I HÁLÓZATOK HELYZETÉRŐ

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 25. Séllyei család iratai 1597-1931 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 14 doboz = 1,54 ifm 1 csomó = 0,08

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXXIII. 13. Helyhatósági választások iratai 1990-2006 Raktári száma, neve, terjedelme: 22 doboz = 2,42 ifm Összes raktári és terjedelme:

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

2.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

2.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2.9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2.9.1. Nyugellátási Főosztály 2.9.1.1. Igényelbírálási Osztály (Salgótarján) 1. Az Igényelbírálási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

Részletesebben

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3.

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3. március hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.45-09.45 Nagykanizsa, Miklósfa u. 68. 10.00-11.00 Nagykanizsa, Csengery u. 111. 11.10-11.50 Nagykanizsa, Petőfi

Részletesebben

2016. január 1. 2016. január 2.

2016. január 1. 2016. január 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Egervár, Széchenyi út 75. 10.15-11.45 74-es főút 41+850 kmsz. 13.15-14.45 76-os főút 41+770 kmsz. 15.15-16.30

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIV. 9. Hegyi Domonkos iratai 1835-1855 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 doboz = 0,11 ifm

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 250 /2006. Előadó: Mell.: db szervezeti és létszámadatok táblázat db rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560

Részletesebben

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 133. állvány, 1-9. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1891-1943 0,50 fm C/b Elöljárósági közigazgatási

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele 14M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához Munkáltató, kifizető neve Adószáma * Címe Adózó adóazonosító jele Magánszemély

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 6. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A1 Dátum: 2010-12-29 6. melléklet Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Kálócfa, Kossuth utca 27. (bolt előtt) 10.15-11.45 86-os főút 26+845 kmsz. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31.

Részletesebben

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950 V. 28. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 46. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945947 0,05 fm b/ Elöljárósági iratok 945,4 fm Összesen:,46 fm

Részletesebben

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950 89950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 78. polc C/ Polgári kori iratok 8992, 925944 a/ Képviselőtestületi iratok 8992, 925944 0,30 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /944/ 945950 a/

Részletesebben

2015. december 1. 2015. december 2.

2015. december 1. 2015. december 2. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 76-os főút 68+150 kmsz 10.15-11.45 Zalalövő, Kossuth út 18. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31. 15.00-16.30

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról

T á j é k o z t a t ó. a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról T á j é k o z t a t ó a víziközmű vagyon vagyonkezelésének megszűnésével kapcsolatos elszámolásról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Vízmű Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez mezei őrszolgálat

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország

Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország Válaszok a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásáról szóló ECJN kérdőív adatsorára Magyarország Szükséges előrebocsátani, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) mellett több munkacsoport működik. Ezek

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 118/2011.(V.23.)HÖ sz. határozat A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.30-08.30 Zalaszentgrót, Hévízi út 08.40-10.40 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 10.55-12.25 Türje, Kossuth L.

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2008/1 ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2008/1 Zalaegerszeg, 2008. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2011. évi munkaterve

A Veszprém Megyei Levéltár 2011. évi munkaterve VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 208-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 09.10-10.00 Nagykanizsa, Alkotmány út 84. 10.10-10.50 Gelsesziget, Fő út 86. 11.00-12.00 Újudvar,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK 2014. JÚLIUS 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK FELSOROLÁSA, AZOK NYITVATARTÁSA...

Részletesebben

7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről

7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952)

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) Terjedelem: 20,94 fm (ebből 1,51 fm kötet), 203 doboz, 47 kötet, 250 raktári egység Raktári helye: PML váci osztálya, 61. terem, 78-104.

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter Az oktatási és kulturális miniszter 33/2007. (VIII. 31.) OKM r e n d e l e t e egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben