ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM"

Átírás

1 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 25. Séllyei család iratai Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 14 doboz = 1,54 ifm 1 csomó = 0,08 ifm 14 raktári + 1 csomó = 1,62 ifm Helyrajzi jelzet: Zalaegerszeg Széchenyi tér 3., 3. raktár, 5. állvány. B oszlop,1-3. polc Segédlet készítésének időpontja: Segédletet készítette: Molnár né segédlevéltáros Raktári Darab Irat fajtája Tárgyi 1. doboz A Séllyei család levéltár története és jellemzése 1. doboz Séllyei család származási táblája 1. doboz /a. 38 Séllyei István és neje Patay Judit továbbá második férje Sohár János iratai (kötelezvények, záloglevelek) 1. doboz /b. 28 Személyi (kinevezések és ez iránti kérelmek, útlevél, fegyverengedélyek, szolgálati bizonyítvány, házassági szerződés, nemességigazolás időrendben) 1

2 1. doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Cselédszerződések, konvenciók, egyéb alkalmazási szerződések, illetménykimutatások időrendben 1. doboz Gazdasági számadások 1. doboz Gazdasági 1845 számadások 1. doboz Gazdasági 1861 számadások 1. doboz Gazdasági 1873 számadások 1. doboz Gazdasági számadások 2. doboz doboz doboz doboz doboz doboz a.) Vetés és terméskimutatások b.) Elszámolás jobbágyterhekről (kilenced, robot,stb.) c.) Hegyvámjegyzék,"akoló lajstromok" d.) Vegyes számadások (költségek, perköltségek, stb.) Keltezetlen vegyes számadások Számlák, nyugták, időrendben (Mesteremberek számlái, adónyugták, subsidiumok, egyéb kiadások) Családi osztozásokra, osztálylevelek, viták, egyezségek Ügyvédvallások Földbirtokokkal közvetlenül össze nem függő adóssági ügyek, kötelezvények, perek, egyezségek A Bedekovich és Skerlec családokkal való ügyek, perek, osztályok, kölcsönök ügyei. (A családok belső ügyei is) Idegen időrendben 2. doboz Idegen időrendben a.).vegyes (Lackempacherek adóssági pere ( ), Kőszeg város tisztújítása ( ), Néhány község által kiadott erkölcsi bizonyitvány, Steger János izr. mesterlevele (1847)) b.). Keltezetlen. Fogalmazvány a horvátországi parasztság helyzetéről. 2

3 3. doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi 2. 1/a. 47 Egyes 2. 1/b. 24 Egyes 2. 1/c. 58 Egyes 2. 1/d. 31 Egyes 2. 1/e. 20 Egyes Egyes Egyes a.). Söjtöri tulajdonjogra, beiktatás, vételi, zálogszerződések, felmérések. b.). Söjtöri jobbágyokkal való ügyek. Úrbéri rendtartás, megváltások, ki-becslések, örökváltság c.).söjtör-lórántháza Tófej- Tüttős (Pacsatüttős) közti határra különösen az ottani berek lecsapolására és hovatartozására peres, vizsgálatok, egyezségek, idézések d.). Lórántháza megszerzése, zálogszerződés, zálogvisszaváltási perek, vadászati jog, jobbágyok munkadíja, Deső család iratai e.).tófej. Söjtöri és tófeji birtokok együttes megszerzésére zálogbaadási, zálogvisszaváltási viták, tófeji jobbágyok közös regulatiója (úrbéri rendtartás), per a bakonaki plébánossal (1822), néhány jobbágyok közti jogvita (1838) Gelse. Vadászati jog, erdőkihágás, legelőbérlet, iskolakötelesek névsora Teskánd és Dabron. Birtokrészek megszerzéséről obligatiok, egy jobbágy panasz. 3

4 3. doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Egyes Egyes Muraközi birtokok (Alsó domboru, Alsó Pusztakovec, Domasinec, Kotori, Tótszerdahely). Egy urbarium parochiale, egy kölcsönper iratai ( ), néhány zálogszerződés, halászati bérlet, 1844.évi urbéri birtokösszeírások Pusztaszentlászló. Határper Söjtörrel ( ). Marton István feleségére Séllyei Rozáliára hagyja pusztaszentlászlói szőlőjét (1798). 3. doboz Egyes 3. doboz Egyes 4. doboz doboz Megyei politika Egyéb birtokok (Hahót, Gutorfölde, Tüttős, Nemespata, Tárnok, Barabás) birtokper, obligatio, adásvétel, jobbágy hagyatéki leltár Kőszegi ház bérleti szerződése Különböző Zala megyei és horvátországi felterjesztések, közgyűlési jegyzőkönyv kivonatok, helytartótanácsi vagy királyi utasítások, köztük Horvátország gravamenjei. Kir. instructio a főispánhoz. Kir. instructio a horvátországi úrbérrendezésre. Kir. instructio, erről jelentések. Feljegyzések az évi országgyűlésről, követjelentés vázlata Kőszegi kerületi táblai. Királyi instructió, jelentések vizsgálatokról, ítéletek. 4

5 4 doboz (1825) 4. doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Horvát bán táblái, továbbá Körös és Varasd megyei peres ügyek. Ítéletek, végrehajtások, megkeresések.egy irat évből Zala és Somogy megyei peres ügyek, ítéletek, vizsgálatok,egyéb peres (Nagy része másolat) 3. 5/a. 21 Perkivonatok, információk, sürgetések, költségjegyzék, perbeli, elenchusok 4. doboz 3. 5/b. 10 Keltezetlen peres és töredékek a XVIII. sz. második feléből 4. doboz Néhány középkori oklevél egyszerű másolata a XVIII. századból, kivonat az 1564.évi portalis összeírásból. Vers másolatok a XIX. sz. első feléből. Többnyire kortes nóták, guny, lelkesítő vers ból. Latin-német szövegű lap a XIX. sz. első feléből. 5. doboz /a. 8 Politikai Úrbéri szerződések, és szervezési szabályzatok, egyéb szervezési másolatai Légrád és Csáktornya városokról ( ). Kecskemét szervezési szabályzata (1830). 5. doboz /b. 1 Politikai Bonaparte tábornok manifestuma (német fordításban) 5. doboz 3. 7/c. 1 Politikai Pontok a katolikus és luteránus vallás uniójához keltezés nélkül a XIX. sz. elejéről 5. doboz /d. 1 Politikai -Bihar megye felterjesztése a királyhoz (16 oldal) 5. doboz /d. 4 Politikai "Zala megye állapottya esztendőben" írtam mulatságul az utolsó farsangi napokban. 5

6 Darab Irat fajtája Tárgyi 5. doboz /e. 1 Politikai Kivonat az1827. évi országgyűlés gravamenjeiből. Köztük Séllyeiné Bedekovits Megdolna sérelme is. 5. doboz /f. 1 Politikai Votum separatum gr. Dessewffy József különvéleménye ban Pesten az országos bizottmányban a sajtócenzuráról. 5. doboz /g. 1 Politikai Felszólítás a megyeház építés ügyében. 5. doboz /i. 3 Politikai "Diéta Közlő" (2 ív) valószinüleg az évi országgyülésről. Országgyűlési tudósítások - töredék, valószinüleg az évi országgyűlésről 5. doboz /h. 32 ív Politikai "Kivonat országgyűlési naplócskámból" ( ) évi országgyűlésről) 5. doboz /h. 1 Politikai Gunyolódó szinlap Zala megye nemesi pénztárából (1832) 5. doboz doboz /j. 1 Politikai Zala megye pótutasítása országgyűlési követeinek az irtványok tárgyában(1833) 3. 7/j. 1 Politikai Névtelen felszólítás Nagyegyeden 1834-ben katonai erőszakoskodások ügyében. 5. doboz /k. 1 Politikai Királyi leírat az országgyűléshez (nyomtatvány) 5. doboz /l. 3 Politikai H8Beker ezredes kérvénye ből, díjmentes honosítás iránt. ( 2 nyomtatvány, és 1 kézirat) 5. doboz /m. 1 Politikai Országgyűlési határozat (az évi 21. törv. foganasítása tárgyában) nyomtatvány 5. doboz /n. 1 Politikai Deák Ferenc és Hertelendy Károly országgyűlési részletes követjelentése (1840) 5. doboz /n. 1 Politikai "Deák nyelv" használatával kapcs. levél (1845. május 26.) 6

7 Darab Irat fajtája Tárgyi 5 doboz /p. 6 Politikai Védegyleti tájékoztató (Milyen iparcikk, melyik hazai iparosnál kapható) 5 doboz /q. 1 Politikai Konzervatív párt programja (1846. nov. 14) 5. doboz /r. 1 Politikai József nádor 50 éves nádorsága alkalmából vert érmék kisérőirata (1848) 5. doboz /s. 1 Politikai István nádor üdvözlése 5. doboz /sz. 1 Politikai Orosz vámjegyzék Ausztriából behozott tárgyakra.( magyar nyelvű nyomtatvány). 5. doboz /t. 1 Politikai Horvát nemzeti komité nyomtatványa márc. 2 "a nemzet követeléseiről". 1. pontban Jellasics bánná kinevezését követeli 5. doboz /o. 1 Politikai márc.15 emlékére emlékmű emelésére gyűjtőív (üres) 5. doboz /u. 1 Politikai "Közlöny" jul. 17.-i száma doboz /u. 1 Politikai Kormánylap (német-horvát nyelven) doboz /v. 1 Politikai Bellováry Ferenc memoranduma a Muraköznek Zala megyéhez visszacsat iránt.(1861) 5. doboz /w. 1 Politikai Gyűjtés a nagykanizsai gimnáziumnak főgimnáziummá fejlesztésére (nyomtatvány 1866) 5. doboz /x. 1 Politikai Zala megye képviselői beszámolnak az országgyűlés elnapolásáról (nyomtatvány 1866) 5. doboz /y. 1 Politikai Elszámolás Királyi Pál képviselőválsztási költségeiről 5. doboz /z. 1 Politikai Batthyány Pál főispán beiktatására meghívó (1906. május) 5. doboz Hivatali Id. Séllyei János kir. táblai jegyző jelentése. 7

8 5. doboz doboz doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Hivatali Ifj. Séllyei János kir. táblai jegyző (1779) és Zala megyei aljegyző (1780) Hivatali Séllyei József ügyvéd hivatalos iratai Hivatali Séllyei Lajos kir. táblai jegyző(1809), majd Zala megye (egerszegi alszolgabíró ) hivatalos bizonyítványai és elismervényei 4. 5/a. 52 Séllyei Elek 4. 5/b. 11 Séllyei Elek a.). Zala megyei peres és egyéb (Séllyei Elek alszolgabíró, ill. főszolgabíró, másodalispán volt) b.). Köszegi kerületi táblai (kiküldetések, perkivonatok, jelentések, ítéletek) 6. doboz doboz doboz doboz /c. 9 Köznevelésügy i választmány iratai 4. 5/c. 11 Köznevelésügy i választmány iratai 4. 5/c. 11 Köznevelésügy i választmány iratai 4. 6/a Séllyei II. 6. doboz /a/ Séllyei II. 6. doboz /a/ Séllyei II. 6. doboz /a/ Séllyei II. 7. doboz /a/ Séllyei II. aa).megyei közgyűlési határozatok, köz, kiadmányok bb).kiküldöttek jelentései az iskolákról ( ) cc).egyes községi tanítók és papok beadványai ( ) Muraközi járási alszolgabírói, majd (1845-től ) főszolgabírói egyszerű időrendben Muraközi járási alszolgabírói, majd (1845-től) főszolgabírói egyszerű időrendben Muraközi járási alszolgabírói, majd (1845-től) főszolgabírói egyszerű időrendben) Muraközi járási alszolgabírói, majd (1845-től) főszolgabírói egyszerű időrendben) Muraközi járási alszolgabírói, majd (1845-től) főszolgabírói egyszerű időrendben 8

9 7. doboz /a/ doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Séllyei II. 4. 6/b. 37 Séllyei II. 4. 6/b. 11 Séllyei II. 7. doboz /c évi kapornaki főszolgabírói 7. doboz /c évi kapornaki főszolgabírói 7. doboz /c évi kapornaki főszolgabírói 7. doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz Muraközi járási alszolgabírói, majd (1845-től) főszolgabírói egyszerű időrendben Az évi szabadságharcra főszolgabírói időrendben I879 Külön kötve Csány (1848. május szeptember) aa). Iktatott iktatószámok sorrendjében bb.). Néhány község közmunka kimutatása, községi jegyzők és bírók névsora cc.). Iktatatlan 4. 6/d. 9 Zala megyei gazdasági egyesületi 4. 6/e. 7 Megyei bizottságok (Válickaszabályozás, közmunka elszámolás stb. ) 5. 1/a. 14 Séllyei I. 5. 1/b. 16 Séllyei I. 5. 1/c. 10 Séllyei I. 5. 1/d. 14 Séllyei I. 5. 1/e. 5 Séllyei I. a.).oszterhuber Antal, György és Ferenc által írt levelek ápr nov. 15. b.).tallián Gábor, József, János, által írt levelek márc nov. 25 c.). Nagy Jánostól (Zalabér) jul ápr. 3. d.). Niczky Györgytől e.). Galgóczy Jánostól jun márc.3. 9

10 8. doboz Darab Irat fajtája Tárgyi 5. 1/f. 6 Séllyei I. f.). Tuboly Mihálytól 1760.okt nov doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz /g. 3 Séllyei I. 5. 1/h. 9 Séllyei I. 5. 1/i. 7 Séllyei I. 5. 1/j. 4 Séllyei I. 5. 1/k. 110 Séllyei I. 5. 1/l. 12 Séllyei I. 5. 1/l. 11 Séllyei I. 9. doboz /l. 7 Séllyei I. 9. doboz doboz doboz /l. 9 Séllyei I. 5. 1/m. 9 Séllyei I. 5. 1/n 39 Séllyei I. g.). Sógorától Sümeghy Ferenctől 1752.okt jan. 12 h.). Fiától Sélley József ügyvédtől i.). Vejétől Bogyai Józseftől j.). Zbiszko? József Károly püspöktől k.). Vegyes személyektől származó levelek aa). gr. Fekete György Séllyei hoz (Gr. Fekete György becsehelyi uradalmára ) bb.). Uradalmi tisztek iratai (Gr. Fekete György becsehelyi uradalmára ) cc.). Uradalmi ügy, panaszok, nyugták (Gr. Fekete György becsehelyi uradalmára ) dd.). Séllyei I. fogalmazványai és válasz ugyanez időből, erre lag (Gr. Fekete György becsehelyi uradalmára ) m.). Séllyei I. által írt levelek, fogalmazványok n.). Séllyei I. hoz írt levelek és fogalmazványok 10

11 9. doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi 5. 2/a. 3 Séllyei József ügyvéd 5. 2/b. 3 Séllyei József ügyvéd 5. 2/c. 12 Séllyei József ügyvéd 9. doboz /d. 2 Séllyei József ügyvéd 9. doboz doboz /e. 6 Séllyei József ügyvéd 5. 2/f. 21 Séllyei József ügyvéd 9. doboz /g. 1 Séllyei József ügyvéd 9. doboz doboz doboz doboz doboz Séllyei József ügyvéd 5. 4/a. 20 Sélley Jánosné Bedekovits Magdolna 5. 4/b. 3 Sélley Jánosné Bedekovits Magdolna 5. 4/c. 6 Sélley Jánosné Bedekovits Magdolna 5. 4/d. 21 Sélley Jánosné Bedekovits Magdolna a.). Zichy Józseftől márc máj. 15. b.). gr. Althann Ferenctől és özv. Althannétől jun máj. 28. c.). gr. Erdődy tól és Ágotától dec nov. d.). Bedekovits Tamástól máj.13.-szept. 17. e.).batthyány Károlytól febr jan. f.). Vegyes személyektől származó levelek máj dec. 4. g.). Séllyei József levélfogalmazványa a megyei aljegyzőhöz dec.31. Ifj. SÉLLYEI JÁNOS szolgabíróhoz intézett jan május 3. a.). Unokatestvérétől Oszterhuber Jánostól kapott levelek b.). Unokahugától Oszterhuber Julliannától kapott levelek c.). Unokaöccsétől "Károlytól" kapott levelek máj máj. 28. d.).különböző személyektől kapott vegyes levelek 11

12 9. doboz /e. 1 Sélley Jánosné Bedekovits Magdolna 9. doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Sélley Jánosné Bedekovits Magdolna Séllyei Elek 6. 1/a. 6 Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Jánosné levele szept. 6. Id. Séllyei Jánosnak és Séllyei Lajosnak írt levelek Csány tól kapott levelek febr okt. 4. Deák Antaltól kapott levelek Hochreiter Károlytól kapott levelek jun okt. 2. Hochreiter Izidor plébános, majd zágrábi kanonoktól kapott levelek nov jan. 27 Hochreitern Ambrustól kapott levelek aug jan. 3. Hertelendy Károly alispántól és országgyűlési követtől kapott levelek márc jun. 8. Hertelendy Kálmántól kapott levél jun doboz doboz Séllyei Elek Séllyei Elek Sümeghy Józseftől, Mihálytól és Ferenctől kapott levelek jan ápr. 20 Tuboly Imrétől, Mihálytól és Józseftől kapott levelek aug

13 10. doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Elek 10. doboz /a. 6 Séllyei Elek 10. doboz doboz doboz doboz doboz doboz Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Elek 6. 14/ Séllyei Elek 6. 14/ / Séllyei Elek Séllyei Elek Vahtarits János jul ápr. 15 Becker ezredes 1829.márc Chinorány Boldizsár és József szept márc. 7 Liebenberg János (Széchenyi István tiszttartója ) febr aug. 18 Nagy Dániel országgyűlési követ szept márc. 7. Chernel Ferenctől kapott levelek julius ápr. 8 (bírótársa volt) Takács Sándor kőszegi ker. táblai bírótól kapott levelek jan jun.25 Különböző személyektől kapott vegyes levelek jun ápr. 1. Különböző személyektől kapott vegyes levelek ápr jul. 28. Különböző személyektől kapott vegyes levelek aug ápr

14 11. doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz / Darab Irat fajtája Tárgyi Séllyei Elek Séllyei Elek Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Különböző személyektől kapott vegyes levelek május jan. 4. Séllyei Elek által írt levelek és fogalmazványok nov Séllyei Elekhez anyjától Bedekovits Magdolnától kapott levelek jun jun. 2. Feleségétől Csertán Rózsától kapott levelek ápr ápr. 22. Leányától Emiliától kapott levelek (Mili) jul márc. 8. Leányától Magdolnától kapott levelek (Madelaine, Manci megszólítással) okt jun. 15. Séllyei Elekhez fia II. által írt levelek dec ápr. 28. Sógornőjétől Csertán Krisztinától kapott levelek okt május

15 12. doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elek és Sógorától Svastics Jánostól (Csertán Krisztina férje) kapott levelek júl márc. 31. Sógorától Csertán Sándortól kapott levelek jan szept. 10. Csertán Károlytól kapott levelek nov márc. 15. Séllyei Elekhez Oszterhuber Antal. Pál, József, Julia, György, Mihály, Regina május márc. 8. Bedekovits Tamás, Lajos, Márk, Anna május nov. 9. Séllyei Elekhez Busán Sámuel, Hermann és Klára által írt levelek ápr febr. 13. Séllyei Elekhez Glavina Lajos által írt levelek május jan. 19. Séllyei Elekhez rokona (Vetter) Kornélia által írt levelek május Séllyei Elekhez uradalmi tisztje Mohr (később Moór) Ferenc által írt levelek dec szept

16 13. doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Séllyei Elek és Séllyei Elek és Séllyei Elekhez söjtöri gazdatisztje vagy ispánja Lochuh Dávid által írt levelek jun ápr.25. Hozzá csatolva Lochuh Dávid fia Imre által írt levelek nov okt.27. és Lochuh József 1 db keltezetlen levele. Séllyei Elekhez a söjtöri major gazdája Csizmadia Pál által 1834.szept május 10. valamint Szófogadó Lajos ispán által írt levelek május doboz doboz Séllyei Elek és Séllyei Elek és 13. doboz 7. 19/a. 64 Séllyei Elekné Csertán Rozália 13. doboz /b. 19 Séllyei Elekné Csertán Rozália 13. doboz /c. 3 Séllyei Elekné Csertán Rozália 13. doboz /d. 5 Séllyei Elekné Csertán Rozália Séllyei Elekhez nemesapáti uradalmi alkalmazottja Mészáros József által írt levelek dec febr. 12. Séllyei Elek magániratai. a.). Férjétől Séllyei Elektől kapott levelek jan szept. 21. b.). Fiától Séllyei II. tól kapott levelek kapott márc jul. 3. c.). -Leányaitól Séllyei Emiliától és Séllyei Magdolnától kapott levelek febr. 12 (2 db keltezetlen) d.). Trimmel Karolinától kapott levelek nov dec

17 13. doboz doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi 7. 19/e. 28 Séllyei Elekné Csertán Rozália 8. 1/a. 22 Séllyei II. 8. 1/b. 9 Séllyei II. 8. 1/c. 10 Séllyei II. 14. doboz /d. 6 Séllyei II. 14. doboz doboz /e. 3 Séllyei II. 8. 1/f. 8 Séllyei II. e.). Különböző személyektől kapott vegyes levelek május dec. 28. a.). Apjától Séllyei Elektől kapott levelek febr ápr. 17. b). Anyjától Csertán Rozáliától kapott levelek febr dec. 9. c.). Hugától Emiliától (Mili Sohár Imréné) kapott levelek jun. 12. d.). Hugától Magdolnától (Sümeghy Ferencné, Manci) kapott keltezetlen levelek 1db keltezett levél ápr. 20. e.). Sógorától Sümeghy Ferenctől kapott levelek május okt. 18. f.). Sógorától (Emilia férje) Sohár Imrétől kapott levelek jun dec

18 14. doboz doboz doboz Darab Irat fajtája Tárgyi 8. 1/g. 5 Séllyei II. 8. 1/h. 7 Séllyei II. 8. 1/i. (1-3) Séllyei II. 14. doboz 8. 1/k. 21 Séllyei II. 14. doboz doboz doboz /l. 11 Séllyei II. 8. 1/m. 7 Séllyei II. 8. 1/n. 15 Séllyei II. g.). Glavina Lajostól kapott levelek h.). Gyermekeitől Józseftől és Teréztől kapott levelek okt május 19. i.). Különböző személyektől kapott vegyes levelek k.). Hozzá intézett keltezetlen levelek különböző személyektől l.). - Séllyei II. hoz intézett levelek m.). Séllyei által írt levelek szept n.). Séllyei II. magániratai (a Séllyei hagyatékból utólag lett áthelyezve) 18

19 15. doboz Darab Irat fajtája Tárgyi Séllyei Magdolnához és Emiliához (Séllyei II. testvérei) írt levelek javarészt atyjuktól Séllyei Elektől de más személyektől is febr szept doboz doboz doboz Séllyei Terézhez Józsefhez és Pálhoz (Séllyei gyermekei) írt levelek Gyászjelentések (családtagoké és idegeneké is) Családon kívülállók egymás közötti május Gazdasági számadás könyve (1 kötet) a.). Séllyei Lajos magániratai 1817 (1db) b.). Séllyei Pál magániratai c.). Séllyei Teréz magániratai doboz doboz doboz doboz doboz Keltezetlen, címzetlen, aláíratlan levelek és töredékek 19

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIV. 9. Hegyi Domonkos iratai 1835-1855 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 doboz = 0,11 ifm

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIV. 15. Pálfy László főszolgabíró családi iratai Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1565-1854 (1944) 5 doboz =

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai. Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 14r. Zala Vármegye Törvényszékének iratai Kőszegi Tábla előtti perek 1819-1849 Raktári száma, neve, terjedelme: 5 doboz = 0,55 ifm Összes

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 34. Skublics család iratai 1335-1890 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 40 doboz = 4,44 ifm 40 raktári = 4,44

Részletesebben

IV. 14oa. Úriszéki perek. /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek

IV. 14oa. Úriszéki perek. /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM IV. 14oa. Úriszéki perek /Processus sedium dominalium/ 1713-1787. A megyéhez felterjesztett perek Terjedelme: 15 doboz = 1,65 ifm Helyrajzi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR száma, neve, terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Összes raktári és terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Helyrajzi jelzete:03. raktár, 13. állvány, D. oszlop, 4.polc-5.polc (ideiglenes hely) Segédlet készítésének

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 424a. Zalaegerszegi járás főszolgabírája (főjegyzője) Közigazgatási 1901-1950 Raktári száma, neve, terjedelme: 90 doboz = 9,9 ifm

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános 1950-1988 Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen:

Részletesebben

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790.

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM Terjedelme: 11 doboz = 1,21 ifm IV. 2/d. Vegyes árvaügyi 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. Helyrajzi jelzete: 3. raktár 18. állvány C

Részletesebben

XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990

XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990 Terjedelme: 34 doboz = 3,74 ifm Helyrajzi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876 Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára Raktári helye: Mester utca, földszint, 50. állvány, 16. polc-51. állvány, 7. polc a) Családülési jegyzőkönyvek 1733-1864 2,04 fm (Protocollum concursum) b)

Részletesebben

XXIX. 6. ZALA MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT IRATAI (1988. január 1-től Helikon Film Filmforgalmazó és Moziüzemi Vállalat) 1954-1992.

XXIX. 6. ZALA MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT IRATAI (1988. január 1-től Helikon Film Filmforgalmazó és Moziüzemi Vállalat) 1954-1992. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 6. ZALA MEGYEI MOZIÜZEMI VÁLLALAT IRATAI (1988. január 1-től Helikon Film Filmforgalmazó és Moziüzemi Vállalat) 1954-1992. Terjedelme

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK. XXIX. 13. Zalaegerszegi Ruhagyár iratai.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK. XXIX. 13. Zalaegerszegi Ruhagyár iratai. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIX. 13. Zalaegerszegi Ruhagyár iratai Terjedelme: 256 doboz: 30,72 ifm Összesen: 256 doboz = 30,72 ifm Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

^^^^ ^^^^^^^^^ft ^^^^^^^^^^^j ^^^^ ^^^^^^^B Segédletek

^^^^ ^^^^^^^^^ft ^^^^^^^^^^^j ^^^^ ^^^^^^^B Segédletek ^^^^ Segédletek 2. ^^^^^^^^^ft ^^^^^^^^^^^j ^^^^ ^^^^^^^B Békés vármegye levéltára 1715-1950 Békés vármegye levéltára 1715-1950 Ismertető leltár Összeállította: Kereskényiné Cseh Edit Gyula, 2008 Segédletek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

MUNKATERV. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. március 19. napján tartandó ülésére

MUNKATERV. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. március 19. napján tartandó ülésére MUNKATERV Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. március 19. napján tartandó ülésére Tárgy: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum könyvtári intézményegységének 2015.

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Kaposvári Közegészségügyi és Járványügyi Állomás iratai 1956-1995 XXIV.1051. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 83 kisdoboz 21 kötet Kötetek: 0,90 ifm Iratok: 10,37

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

MUNKATERV. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. március 17. napján tartandó ülésére

MUNKATERV. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. március 17. napján tartandó ülésére MUNKATERV Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. március 17. napján tartandó ülésére Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely könyvtári intézményegységének

Részletesebben

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ^ i 155. gz. ^ ^ A BENIGNI-KÖNYVTÁR ÍRTA GYÖRGY LAJOS AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA KOLOZSVÁR, 1943

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ^ i 155. gz. ^ ^ A BENIGNI-KÖNYVTÁR ÍRTA GYÖRGY LAJOS AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA KOLOZSVÁR, 1943 ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ^ i 155. gz. ^ ^ A BENIGNI-KÖNYVTÁR ÍRTA GYÖRGY LAJOS AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA KOLOZSVÁR, 1943 ^f ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 155. SZ. A BENIGNI-KÓNYVTÁR IRTA GYÖRGY

Részletesebben

V. 1102. Pócsmegyer nagyközség iratai 1798-1950 /-1964/

V. 1102. Pócsmegyer nagyközség iratai 1798-1950 /-1964/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 154. állvány, 4-21. polc A/ Feudális kori iratok a /Képviselő-testületi iratok 1843-1849 0,03 fm b/ Elöljárósági iratok 1798-1809 0,10 fm B/ Polgári kori iratok b/

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954)

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954) VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai Raktári helye: Mester utca, földszint, 99 állvány, 2-10. polc a) Elnöki iratok 1900-1944 (-1951) 0,66 fm b) Peres és peren kívüli iratok 1908-1942 0,76 fm c) Közjegyzői

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az új rendezés és az erdélyi ág iratai (1244-) 1416-1914

Szlovák Nemzeti Levéltár Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az új rendezés és az erdélyi ág iratai (1244-) 1416-1914 Szlovák Nemzeti Levéltár Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az új rendezés és az erdélyi ág iratai (1244-) 1416-1914 A. Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Új rendezés I. Családi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre AUGUSZTUS Aug. 25. 8 óra Megbeszélés 8-12 óra Korrepetálás Szakmai munkaközösségi értekezletek 13 órától Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Aug. 26. 8 órától Javítóvizsga

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2011. évi munkaterve

A Veszprém Megyei Levéltár 2011. évi munkaterve VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 208-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a 2014/2015-ös tanévre

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a 2014/2015-ös tanévre A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi Pedagógiai Program, valamint a 2014. augusztus

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

BM II/2. (Kémelhárító) Osztály. II/2 Értékelő és Tájékoztató alosztálynak megküldött feljegyzések,

BM II/2. (Kémelhárító) Osztály. II/2 Értékelő és Tájékoztató alosztálynak megküldött feljegyzések, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 38 doboz (4, 56 ifm), 1 kötet (0,02 ifm); ö.: 4,58 ifm Raktári elhelyezés:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben)

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) Készült: 2015. április 16. Tartalom I. Bevezetés... 2 I.1. Szabályzat hatálya... 2 I.2. Szabályzat célja... 2 I.3. A panaszügyek kezelését érintő

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

Folyamatosan kötelezı kéményseprıipari munkák díjtételei 2011. évben Sárospatakon

Folyamatosan kötelezı kéményseprıipari munkák díjtételei 2011. évben Sárospatakon Folyamatosan kötelezı kéményseprıipari munkák díjtételei 2011. évben Sárospatakon Kémény neve 2010 évi díj Ft Javasolt 2011 évi emelés Ft 2011. évi javasolt díj Egyedi (háztartási) hagyományos üzemeléső

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN

A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN Szoboszlay György EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Történelemtudományi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML)

9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML) 9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML) Központ Cím: 1097 Budapest, IX., Vágóhíd utca 7. Telefon: (+36) 1/215-6948, (+36) 1/455-9054 Fax: (+36) 1/215-6948 E-mail: pestmlev@t-online.hu Honlap: www.pestmlev.hu

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

VIII. 55. ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM, ZALAEGERSZEG IRATAI

VIII. 55. ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM, ZALAEGERSZEG IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM, ZALAEGERSZEG IRATAI 1895 1980 Elnevezésbeli változások: 1895-1923: Zalaegerszegi M. Kir. Áll. Főgimnázium

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

Tantestületi értekezlet

Tantestületi értekezlet ESEMÉNY Tanítási ok ás (esti) 2013/14 tanév Kós J A Kollégium Pótbeírás aug. 28. aug.27. aug. 28. aug. 28. Javítóvizsga aug.26. aug.26-27. aug.26. aug.26. Osztályozó vizsga aug.26-27. első tanítási első

Részletesebben

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864 2 doboz 0,26 fm 3B1 a7 1. doboz Raktári hely: 22/403/18 I. Gróf Festetics Györgyné sz. Jakabházi

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt

Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010. Vincze Csaba szombathelyi családi ház tervei 1998 elıtt VAS MEGYEI LEVÉLTÁR VAS MEGYE SZOMBATHELY XIV.83. Vincze Csaba szombathelyi építészmérnök iratai 1969-2010 1 db (0,12) doboz = 0,12 ifm 8 db téka = 0,18 ifm Összesen: = 0,30 ifm Raktári hely: Jegyzék:

Részletesebben

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE. 1. A bírósági iroda. 2. A bírósági irattár AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE 1. A bírósági iroda 3. A bírósági ügy iratát a kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati iroda (a továbbiakban: iroda) kezeli, melyet az irodavezető vezet. Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve 2014/2015-ös tanévre Készítette: Hodur Henrietta 1. Érvényessége: 2014.09.01. - 2015.08.31. 4. Véleményezte: Diákönkormányzat

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Utalás a bizottság határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Utalás a bizottság határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. október 6. napján 11.10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 133. állvány, 1-9. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1891-1943 0,50 fm C/b Elöljárósági közigazgatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2014. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

A bíróság szervezeti rendszere

A bíróság szervezeti rendszere A bíróság szervezeti rendszere Az igazságszolgáltatás mőködésére vonatkozó alapelvek A Magyar Köztársaság területén az Alkotmány értelmében az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. A bírák függetlenek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 6 fő tánctanár - 1 fő zongoratanár Oktatott tantárgyak Összlétszám

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Magyar sajtójogi szabályok 1867 1914

Magyar sajtójogi szabályok 1867 1914 Magyar sajtójogi szabályok 1867 1914 Ministeri előterjesztés 1867. febr. 25-ről, a sajtóügyben, az 1848: 18. t. cz. életbeléptetése, az esküdtszékeknek Pesten, Debreczenben, Eperjesen, Nagyszombatban és

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

6430 Bácsalmás, Kunbajai út 1. Taszler Tiborné. 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10. Patocskai Ildikó. 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.

6430 Bácsalmás, Kunbajai út 1. Taszler Tiborné. 6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10. Patocskai Ildikó. 6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 6500 Baja, Telcs Ede u. 12. Kurityák Mihályné 79/325-216 konyvkozi@bajaikonyvtar.hu Alapítvány az idős és sérült állatokért 2030 Érd, Emil u. 68. Skobrák

Részletesebben

XIII.39. TULOK CSALÁD IRATAI 1573-1768. 1 doboz 0,12 fm /134 fólió/ Raktári hely: 22/403/10. Iratjegyzék

XIII.39. TULOK CSALÁD IRATAI 1573-1768. 1 doboz 0,12 fm /134 fólió/ Raktári hely: 22/403/10. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.39. TULOK CSALÁD IRATAI 1573-1768 1 doboz 0,12 fm /134 fólió/ Raktári hely: 22/403/10 Iratjegyzék 1. d. Nádasdy Kristóf jobbágyáért

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

SZOMBATHELYI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK IRATAI d/ HITBIZOMÁNYI IRATOK. bb/ GRÓF BATTHYÁNY LAJOS HITBIZOMÁNYI IRATAI

SZOMBATHELYI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK IRATAI d/ HITBIZOMÁNYI IRATOK. bb/ GRÓF BATTHYÁNY LAJOS HITBIZOMÁNYI IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VII.1.d.bb. SZOMBATHELYI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK IRATAI d/ HITBIZOMÁNYI IRATOK bb/ GRÓF BATTHYÁNY LAJOS HITBIZOMÁNYI IRATAI (1960) 1872-1948

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben