Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára"

Átírás

1 Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek (1983) VI. A központi államigazgatás területi szervei (1832) (1980) VII. A jogszolgáltatás területi szervei VIII. Intézetek, intézmények IX. Testületek (1349) X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok XI. Gazdasági szervek (1962) XII. Egyházi szervezetek, intézmények XIII. Családok (1300) XIV. Személyek XV. Gyűjtemények XVI. A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei XVII. Néphatalmi és különleges feladatokkal létrejött bizottságok XXIII. Tanácsok (1895) XXIV. Az államigazgatás területi szervei 20. sz XXV. A Jogszolgáltatás területi szervei XXIX. Vállalatok XXX. Szövetkezetek XXXIII. Külön intézkedésekkel levéltárba utalt iratok XXXV. A Magyar Szocialista Munkáspárt Archívumában kezelt iratok XXXVI. MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT XXXVII. Önkormányzatok

2 o l d a l Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára ,71 ifm IV. IV. A. 1. IV. Megyei törvényhatóságok (1335) ,50 ifm Szabolcs Vármegye Nemesi Közgyűlésének (1335) ,49 ifm 1848 IV. A. 1. a. Közgyűlési jegyzőkönyvek (Protocolla) ,10 ifm IV. A. 1. b. Közgyűlési iratok (Acta politica) (1335) ,38 ifm 1848 IV. A. 1. c. Helytartótanácsi rendeletek (Intimata) ,48 ifm IV. A. 1. d. Országgyűlési iratok (Diaetalia) ,20 ifm IV. A. 1. e. Nemességi iratok (Nobilitaria) ,42 ifm IV. A. 1. f. Nemesi felkelések (Insurrectionalia) ifm IV. A. 1. g. Úrbéri iratok (Urbarialia) ,49 ifm IV. A. 1. h. Betáblázási jegyzőkönyvek (Intabulationes) ,42 ifm IV. A. 2. Szabolcs Vármegye Egészségére Ügyelő ,24 ifm Küldöttségének IV. A. 3. Szabolcs Vármegye Gyámügyi ,44 ifm Választmányának IV. A. 3. a. Árvaügyi iratok ,32 ifm IV. A. 3. b. Árvatáblák ,12 ifm IV. A. 4. Szabolcs vármegye II. József-féle ,94 ifm közigazgatásának (Acta germanica) IV. A. 4. a. Ügyviteli jegyzőkönyvek ,20 ifm IV. A. 4. b. Iratok ,74 ifm IV. A. 5. Szabolcs vármegye első alispánjának ,44 ifm IV. A. 6. Szabolcs vármegye főjegyzőjének ,12 ifm IV. A. 7. Szabolcs vármegye adószedőjének ,70 ifm IV. A. 7. a. Országos összeírások ,16 ifm IV. A. 7. b. Adóösszeírások (1720) ,74 ifm 1849 IV. A. 7. c. Pénztári számadások ,80 ifm IV. A. 8. Szabolcs Vármegye Számvevőségének ,12 ifm IV. A. 9. Szabolcs Vármegye Törvényszékének ifm (Acta judicialia) (1849) IV. A. 9. a. Polgári perek (Processus civiles) ,24 ifm IV. A. 9. b. Vizsgálatok (Inquisitiones) ,01 ifm IV. A. 9. c. Tiltakozások (Protestationes) ,24 ifm IV. A. 9. d. Előadások (Referendaria) ,06 ifm IV. A. 9. e. Leleplezések (Revelationes) ,06 ifm IV. A. 9. f. Bizonyságlevelek (Testimoniales) ,12 ifm IV. A. 9. g. Peregyezségek (Transactiones) ,06 ifm

3 2 o l d a l IV. A. 9. h. Perfelülvizsgálatok (Revisiones) ,06 ifm IV. A. 9. i. Eltiltások (Inhibitones) ,06 ifm IV. A. 9. j. Levelek keresése (Libellorum actiones) ,06 ifm IV. A. 9. k. Parancslevelek (Mandatoriae) ,36 ifm IV. A. 9. l. Határjárási iratok (Metales) ,06 ifm IV. A. 9. m. Vegyes iratok (Miscellanea) ,06 ifm IV. A. 9. n. Meghatalmazások (Plenipotentiales) ,06 ifm IV. A. 9. o. Ügyvédvallások (Procuratoriae) ,06 ifm IV. A. 9. p. Kérelmek (Instantiae) ,36 ifm IV. A. 9. r. Intések (Admonitiones) ,12 ifm IV. A. 9. s. Megkereső levelek (Compassuales) ,06 ifm IV. A. 9. t. Szerződések (Contractuales) ,06 ifm IV. A. 9. u. Megbízólevelek (Comissiones) ,06 ifm IV. A. 9. v. Záloglevelek (Pignoratitiae) ,06 ifm IV. A. 9. w. Összeírások (Conscriptiones) ,06 ifm IV. A. 9. z. Adományozások (Donationes) ,06 ifm IV. A. 9. aa. Végrehajtások (Executiones) ,06 ifm IV. A. 9. bb. Kiküldetések (Exmissiones) ,06 ifm IV. A. 9. cc. Büntetőperek (Criminalia) ,88 ifm IV. A. 9. dd. Törvényszéki és büntető ügyek mutatója (Elenchus ,18 ifm judicialium et criminalium) IV. A. 9. ee. Egyveleges iratok ,14 ifm IV. A. 9. ff. Külön őrzött törvényszéki iratok ,27 ifm (1849) IV. A. 10. Szabolcs vármegye II. József-féle ,53 ifm törvényszékének IV. A. 10. a. Jegyzőkönyvek ,17 ifm IV. A. 10. b. Iratok ,36 ifm IV. A. 11. A Nádudvari járás főszolgabírájának ,20 ifm (1849) IV. A. 12. A Nádudvari járás szolgabírájának ,16 ifm (1849) IV. A. 13. A Dadai járás főszolgabírájának ,12 ifm IV. A. 14. Szabolcs vármegye tisztiügyészének ,12 ifm IV. A. 15. Szabolcs vármegye táblabírájának ,03 ifm IV. A. 16. Szabolcs vármegye levéltárnokának ,12 ifm IV. B Gr. Dégenfeld Imre kormánybiztos főispán ,12 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Központi Bizottmányának ,70 ifm (1850) IV. B a. Jegyzőkönyvek ,14 ifm (1850) IV. B b. Iratok ,56 ifm

4 IV. B Szabolcs Vármegye Újoncozási Küldöttségének ,65 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Központi Választmányának ,12 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Törvényszékének ,50 ifm IV. B Szabolcs vármegye alispánjának ,60 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Házipénztárának ,24 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Hadipénztárának ,24 ifm IV. B Szabolcs vármegyei zsidók összeírása ,09 ifm IV. B A Kállói járás főszolgabírájának ,12 ifm IV. B Szabolcs vármegye Haynau-féle ,32 ifm közigazgatásának IV. B a. Iktatott iratok ,08 ifm IV. B b. Gazdasági iratok ,08 ifm IV. B c. Katonai iratok ,16 ifm IV. B Észak-Szabolcs Megyehatóságának ,32 ifm IV. B a. Elnöki iratok ,01 ifm IV. B b. Lecsapolási iratok ,15 ifm IV. B c. Tisza-szabályozási iratok ,10 ifm IV. B d. Mértékhitelesítési ügyek ,01 ifm IV. B e. Gyógyszertárak felülvizsgálata ,01 ifm IV. B f. Tűzoltó felszerelések felülvizsgálata ,04 ifm IV. B Nagykállói Császári Királyi Megyei Törvényszék (1807) ,80 ifm 1860 (1869) IV. B a. Büntetőperek ,16 ifm IV. B b. Polgári perek (1807) (1869) 0,64 ifm IV. B IV. B Észak-Szabolcs Megye Császári Királyi Úrbéri Törvényszékének Nagykállói Császári Királyi Államügyészség ,50 ifm (1862) ,16 ifm IV. B Kisvárdai helyettes államügyész ,05 ifm IV. B Nyírbátori Kerületi Árvabizottmány ,10 ifm IV. B Észak-Szabolcs megyei császári királyi ,10 ifm szolgabíróságok nak gyűjteménye IV. B a. Kisvárdai járás császári királyi szolgabírájának ,01 ifm IV. B b. Nagykállói járás császári királyi szolgabírájának ,01 ifm IV. B c. Nyírbaktai járás császári királyi szolgabírájának ,02 ifm IV. B d. Nyírbátori járás császári királyi szolgabírájának ,01 ifm IV. B e. Nyírbogdányi járás császári királyi szolgabírájának ,01 ifm IV. B f. Nyíregyházi járás császári királyi szolgabírájának ,04 ifm o l d a l 3

5 4 o l d a l IV. B Szabolcs Vármegye Törvényszékének ,12 ifm (1867) IV. B Szabolcs vármegye főispáni helytartójának ,02 ifm IV. B a. Elnöki iratok ,01 ifm IV. B b. Igazgatási iratok ,01 ifm IV. B Szabolcs vármegye főispánjának ,15 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Bizottmányi Közgyűlésének (1861) ifm 1872 IV. B b. Iratok (1861) ,48 ifm 1872 IV. B a. Jegyzőkönyvek (1861) ,52 ifm 1871 IV. B Szabolcs Vármegye Központi Választmányának ,40 ifm IV. B Szabolcs vármegye első alispánjának ,64 ifm IV. B a. Elnöki iratok ,12 ifm IV. B b. Igazgatási iratok ,20 ifm IV. B c. Alispáni Úrbéri Bíróság ,36 ifm IV. B d. Váltóügyek ,96 ifm IV. B Szabolcs vármegye másodalispánjának ifm IV. B Szabolcs Vármegye Központi Polgári ,47 ifm Törvényszékének IV. B a. Ügyviteli iratok ,12 ifm IV. B b. Jegyzőkönyvek ,24 ifm IV. B c. Polgári perek ,52 ifm IV. B d. Sommás perek ,22 ifm IV. B e. Telekkönyvi kivonatok ,12 ifm IV. B f. Bűnügyi perek ,25 ifm IV. B Szabolcs Vármegye Központi Fenyítő ,36 ifm Törvényszékének IV. B Patay András alispán ,36 ifm IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,36 ifm vármegyék főispánjának IV. B a. Elnöki iratok ,06 ifm IV. B b. Bizalmas iratok ,06 ifm IV. B c. Igazgatási iratok ,74 ifm IV. B d. Közellátási iratok ,50 ifm IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,69 ifm Vármegyék Törvényhatósági Bizottságának IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e. Vármegyék Központi Választmányának ,51 ifm

6 IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e. Közigazgatási Bizottságának IV. B Szabolcs Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Erdészeti Albizottságának IV. B Szabolcs Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Gazdasági Albizottságának IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e. Vármegyék Törvényhatósági Bizottsága Járványügyi Albizottságának IV. B Szabolcs Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Építészeti Albizottságának IV. B Szabolcs Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Kisvárdai Járási Kórházi Választmányának IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e. Vármegyék Törvényhatósági Bizottsága Nyíregyházi és Nagykállói Kórházi Választmányának IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék alispánjának ,45 ifm ,84 ifm ,32 ifm (1950) ,05 ifm ,03 ifm ,07 ifm ,05 ifm o l d a l ,36 ifm IV. B a. Elnöki iratok ,12 ifm IV. B b. Igazgatási iratok ,06 ifm IV. B c. Költségvetések ,30 ifm IV. B d. Közérdekű hírszolgálat ,24 ifm IV. B e. Irodaigazgató ,12 ifm IV. B f. Tervmegbízott ,12 ifm IV. B g. Választási iratok ,28 ifm IV. B h. Népszámlálási iratok ,12 ifm IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,56 ifm vármegyék tisztifőügyészének IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,23 ifm Vármegyék Árvaszékének IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,51 ifm Vármegyék Számvevőségének IV. B Szabolcs Vármegye Házipénztárának ,08 ifm IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,36 ifm vármegyék tisztifőorvosának IV. B Szabolcs vármegye törvényhatósági ,68 ifm állatorvosának IV. B Dadai Alsó járás főjegyzőjének ,86 ifm IV. B Dadai Felső járás főszolgabírájának ,22 ifm IV. B Dadai Felső járás főjegyzőjének ,33 ifm

7 6 o l d a l IV. B Kisvárdai járás főszolgabírájának ,52 ifm IV. B Kisvárdai járás főjegyzőjének ,02 ifm IV. B Ligetaljai járás főjegyzőjének ,12 ifm IV. B Nagykállói járás főszolgabírájának ,12 ifm IV. B Nagykállói járás főjegyzőjének ,36 ifm IV. B Nyírbaktai járás főszolgabírájának ,02 ifm IV. B Nyírbaktai járás főjegyzőjének ,20 ifm IV. B Nyírbátori járás főszolgabírájának ,92 ifm IV. B Nyírbátori járás főjegyzőjének ,17 ifm IV. B Nyírbogdányi járás főszolgabírájának ,73 ifm IV. B Nyírbogdányi járás főjegyzőjének ,44 ifm IV. B Nyíregyházi járás főjegyzőjének ,12 ifm IV. B Tiszai járás főjegyzőjének ,10 ifm IV. B Dadai Alsó járás tisztiorvosának ,12 ifm IV. B Kisvárdai járás állatorvosának ,12 ifm IV. B Nyírbogdányi járás tisztiorvosának ,24 ifm IV. B Szabolcs vármegye felekezeti anyakönyvi ,69 ifm másodpéldányainak levéltári gyűjteménye IV. B Szabolcs, valamint Szabolcs és Ung k. e. e ,09 ifm Vármegyék Levéltárának IV. A Szatmár Vármegye Nemesi Közgyűlésének ,66 ifm (1851) IV. A a. Közgyűlési jegyzőkönyvek ,70 ifm IV. A b. Közgyűlési iratok (1453) ,30 ifm 1838 (1851) IV. A c. Helytartótanácsi rendeletek ,12 ifm IV. A d. Országgyűlési iratok ,97 ifm IV. A e. Nemességi iratok ,60 ifm IV. A f. Nemesi felkelés ,25 ifm IV. A g. Betáblázási jegyzőkönyvek ,07 ifm IV. A i. Országos összeírás ,66 ifm IV. A j. Közgyűlési iratok segédkönyvei ,99 ifm IV. A Szatmár vármegye II. József kori ,11 ifm IV. A Szatmár vármegye első alispánjának ,36 ifm IV. A Szatmár vármegye másodalispánjának ,12 ifm IV. A Szatmár Vármegye Árvaszékének ,12 ifm IV. A Szatmár vármegye adószedőjének ,51 ifm IV. A Szatmár vármegye számvevőjének ,12 ifm IV. A Szatmár vármegye Nemesi Törvényszékének ifm IV A Szamosközi járás főszolgabírájának ,05 ifm

8 IV. B Szatmár vármegye szabadságharc kori ,25 ifm nak gyűjteménye IV. B Szatmár vármegyei zsidók összeírása ,07 ifm IV. B Szatmár Vármegye Császári Királyi ,10 ifm Megyehatóságának IV. B Szatmár Vármegye Császári Királyi ,40 ifm Törvényszékének IV. B Csengeri járás császári királyi szolgabírájának ,12 ifm IV. B Fehérgyarmati járás császári királyi ,40 ifm szolgabírájának IV. B Mátészalkai járás császári királyi ,42 ifm szolgabírájának IV. B Csengeri Császári Királyi Járásbíróság ,84 ifm IV. B Fehérgyarmati Császári Királyi Járásbíróság ,16 ifm IV. B Mátészalkai Császári Királyi Járásbíróság ,85 ifm IV. B Szatmár Vármegye Bizottmányi Gyűlésének ,12 ifm IV. B Szatmár Vármegye Közgyűlési ,20 ifm Választmányának IV. B a. Jegyzőkönyvek ,12 ifm IV. B b. Iratok ,08 ifm IV. B Szatmár vármegye főispáni helytartójának ,12 ifm IV. B Szatmár vármegye alispánjának ,32 ifm IV. B Szatmár Vármegye Alispáni Törvényszékének ,30 ifm IV. B Szatmár Vármegye Árvabizottmányának ,24 ifm IV. B Szatmár Vármegye Árvaszékének ,24 ifm IV. B Csengeri járás főszolgabírájának ,41 ifm IV. B Fehérgyarmati járás főszolgabírájának ,74 ifm IV. B Mátészalkai járás főszolgabírájának ,15 ifm IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., Szatmár-Bereg vármegyék és Szatmárnémeti törvényhatósági jogú város főispánjának (1866) ,52 ifm IV. B a. Elnöki iratok ,12 ifm IV. B b. Igazgatási iratok (1866) ,96 ifm 1950 IV. B c. Közellátási kormánybiztosi iratok ,44 ifm o l d a l 7

9 8 o l d a l IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., Szatmár-Bereg Vármegyék Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlésének IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. Vármegyék Központi Választmányának IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., Szatmár-Bereg Vármegyék Törvényhatósági Közigazgatási Bizottságának IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., Szatmár-Bereg Vármegyék Közigazgatási Bizottságának (1867) (1865) ,16 ifm 2,49 ifm ,32 ifm ,19 ifm IV. B a. Adófelszólamlási Albizottság ,03 ifm IV. B b. Gazdasági Albizottság ,04 ifm IV. B c. Erdészeti Albizottság ,12 ifm IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. (1868) ,04 ifm e. e., Szatmár-Bereg megye alispánjának 1950 IV. B a. Elnöki iratok ,36 ifm IV. B b. Igazgatási iratok (1868) ,52 ifm 1950 IV. B c. Gyűjtemények ,16 ifm IV. B Szatmár-Bereg vármegye állatorvosának ,30 ifm IV. B Szatmár, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e., Szatmár-Bereg Vármegyék Árvaszékének (1865) ,71 ifm IV. B Szatmár vármegye tisztifőügyészének ,24 ifm IV. B Szatmár-Bereg vármegye tisztifőorvosának ,06 ifm IV. B Csengeri járás főszolgabírájának ,33 ifm IV. B Csengeri járás főjegyzőjének ,17 ifm IV. B Fehérgyarmati járás főszolgabírájának ,16 ifm IV. B Fehérgyarmati járás főjegyzőjének ,80 ifm IV. B Mátészalkai járás főszolgabírájának (1870) ,48 ifm 1944 IV. B Mátészalkai járás főjegyzőjének ,57 ifm IV. B Szinyérváraljai járás főszolgabírájának (1871) ,48 ifm 1908 IV. B Vásárosnaményi járás főszolgabírájának ,09 ifm IV. B Vásárosnaményi járás főjegyzőjének ,61 ifm IV. B Csengeri járás tisztiorvosának ,02 ifm

10 o l d a l 9 IV. B Fehérgyarmati járás tisztiorvosának ,01 ifm IV. B Mátészalkai járás tisztiorvosának ,03 ifm IV. B Vásárosnaményi járás állatorvosának ,06 ifm IV. B Szatmár vármegye felekezeti anyakönyvi ,82 ifm másodpéldányainak levéltári gyűjteménye IV. B Szatmár Vármegye Levéltárának ,67 ifm IV. B Bereg Vármegye Törvényhatósági ,05 ifm Bizottságának IV. B Bereg vármegye alispánjának ,02 ifm IV. B Tiszaháti járás főszolgabírájának ,09 ifm IV. B Bereg vármegye közigazgatási ,02 ifm kormánybiztosának IV. B Kővár Vidék Nemesi Közgyűlésének ,02 ifm IV. B Nagysomkúti Járás Császári Királyi ,20 ifm Törvényszékének IV. B Nagysomkúti járás főszolgabírájának ,05 ifm IV. B Kővár Vidék Bizottmányi Közgyűlésének (1861) ,50 ifm 1876 (1877) IV. B Kővár Vidék Központi Választmányának ,02 ifm IV. B Kővár Vidék Törvényszékének ,24 ifm IV. B Kővár Vidék Levéltárának ,02 ifm IV. B Kővár vidék főkapitányának ,08 ifm IV. B Kővár vidék alkapitányának ,05 ifm IV. B Kővár Vidék Törvényszékének ,24 ifm IV. B Kővár Vidék Házipénztárának ,10 ifm IV. B Kővár vidék főkapitányának ,03 ifm (1878) IV. B Kővár vidék alkapitányának ,60 ifm IV. B Kővár Vidék Törvényszékének ,30 ifm IV. B Kővár Vidék Házipénztárának ,20 ifm IV. B Kővár Vidék Árvaszékének ,12 ifm IV. B Ugocsa vármegye főispánjának ,10 ifm IV. B Ugocsa vármegye alispánjának ,25 ifm IV. B Tiszáninneni járás főszolgabírájának ,03 ifm IV. B Ung Vármegye Törvényhatósági Bizottságának ,12 ifm IV. B Ung vármegye főispánjának ,12 ifm IV. B Ung Vármegye Központi Választmányának ,12 ifm IV. B Ung vármegye alispánjának ,30 ifm

11 10 o l d a l V. V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek (1983) 431,69 ifm V. A. 1. Nagykálló Mezőváros Tanácsának ,56 ifm V. A. 1. a. Tanácsi iratok ,96 ifm V. A. 1. b. Peres iratok ,60 ifm V. A. 2. Nagykálló mezőváros városgazdájának ,24 ifm V. A. 3. Nagykálló mezőváros adószedőjének ,24 ifm V. A. 4. Nyírbátor Mezőváros Tanácsának (1869) 0,44 ifm V. A. 4. a. Oklevelek ,20 ifm V. A. 4. b. Tanácsi iratok ,24 ifm (1869) V. A. 5. Nagyecsed mezőváros ,05 ifm (1855) V. A. 11. Nyíregyháza Mezőváros Választott Hites ,10 ifm Közönségének V. A. 11. a. Jegyzőkönyvek ifm V. A. 11. b. Kiváltságlevelek ,05 ifm V. A. 11. c. Felsőbb hatósági rendeletek ,05 ifm V. A. 11. d. Megyei rendeletek ,08 ifm V. A. 11. e. Folyamodványok ,12 ifm V. A. 11. f. Várossal kötött szerződések ,24 ifm V. A. 11. g. Földesúrral kötött szerződések ,12 ifm (1849) V. A. 11. h. Szabályrendeletek ,12 ifm V. A. 11. i. Úriszéki iratok ,15 ifm V. A. 11. j. Örökváltság ,94 ifm V. A. 11. k. Birtokváltozási jegyzőkönyvek ,07 ifm V. A. 11. l. Felvett polgárok anyakönyve ,04 ifm V. A. 11. m. Lajstromozatlan iratok ,12 ifm V. A. 12. Nyíregyháza Mezőváros Tanácsának ,25 ifm (1849) V. A. 12. a. Jegyzőkönyvek ,28 ifm (1849) V. A. 12. b. Igazgatási iratok ,84 ifm V. A. 12. c. Körlevelek ,24 ifm V. A. 12. d. Telekösszeírások ,17 ifm V. A. 12. e. Katonai iratok ,22 ifm V. A. 12. f. Közmunka iratok ,07 ifm V. A. 12. g. Népösszeírások ,18 ifm V. A. 12. h. Adóösszeírások ,46 ifm V. A. 12. i. Urbáriumok ,03 ifm

12 V. A. 12. j. Számadások ,12 ifm V. A. 12. k. Végrendeletek ,53 ifm (1849) V. A. 12. l. Hagyatéki leltárak ,12 ifm V. A. 12. m. Osztályos egyezségek ,46 ifm V. A. 12. n. Hagyatéki perek ,57 ifm V. A. 12. o. Örökbevallások ,48 ifm (1849) V. A. 12. p. Peren kívüli egyezségek ,45 ifm (1849) V. A. 12. r. Polgári perek ,99 ifm V. A. 12. s. Büntetőperek ,04 ifm V. A. 13. Nyíregyháza mezőváros főbírájának ,83 ifm (1877) V. A. 13. a. Jegyzőkönyvek ,22 ifm (1877) V. A. 13. b. Számadások ,61 ifm V. A. 14. Nyíregyháza mezőváros városgazdájának ,12 ifm V. A. 15. Nyíregyháza mezőváros malombírájának ,30 ifm V. A. 16. Nyíregyháza mezőváros borbírájának ,08 ifm V. A. 17. Nyíregyháza mezőváros pusztabírájának ,27 ifm V. B. 60. Nyíregyháza mezőváros malombírájának ,03 ifm V. B. 61. Nyíregyháza mezőváros vásárbírájának ,02 ifm V. A. 18. Nyíregyháza mezőváros vásárbírájának ,11 ifm V. A. 19. Nyíregyháza mezőváros pénztárosának ,20 ifm V. A. 20. Nyíregyháza Mezőváros Tégla- és ,06 ifm Cserépgyárának (1849) V. A. 21. Nyíregyháza mezőváros adószedőjének ,79 ifm V. B. 56. Nyíregyháza Mezőváros Árvaszékének és ,78 ifm Árvabizottmányának V. A. 22. Nyíregyháza mezőváros közgyámjának ,39 ifm V. A. 23. Nyíregyháza Mezőváros Nemesi ,18 ifm Kommunitásának V. A. 31. Szentmihály Mezőváros Tanácsának ,17 ifm (1858) V. A. 31. a. Jegyzőkönyvek ,05 ifm (1858) V. A. 31. b. Iratok ,12 ifm (1850) V. B. 41. Nagykálló mezőváros ,14 ifm V. B. 51. Nyíregyháza Mezőváros Közgyűlésének ,59 ifm V. B. 52. Nyíregyháza Községtanácsának ,05 ifm V. B. 52. a. Jegyzőkönyvek ,05 ifm o l d a l 11

13 12 o l d a l V. B. 52. b. Iratok ,75 ifm V. B. 52. c. Törvényszéki iratok ,27 ifm V. B. 52. d. Hivatalos körlevelek ,16 ifm V. B. 52. e. Hivatalos levelek ,07 ifm V. B. 52. f. Összeírások ,51 ifm V. A. 52. g. Számvevőségi iratok ,24 ifm V. B. 53. Nyíregyháza Községi Választmányának ,65 ifm V. B. 53. a. Jegyzőkönyvek ,36 ifm V. B. 53. b. Iratok ,29 ifm V. B. 54. Nyíregyháza mezőváros polgármesterének ,01 ifm V. B. 55. Nyíregyháza mezőváros főbírájának ,12 ifm V. B. 57. Nyíregyháza mezőváros közgyámjának ,10 ifm V. B. 58. Nyíregyháza mezőváros adószedőjének ,02 ifm V. B. 59. Nyíregyháza Mezőváros Pénztárának ,60 ifm V. B. 62. Nyíregyháza Községi Bíróságának és ,85 ifm Törvényszékének V. B. 63. Nyíregyháza Mezőváros Központi ,17 ifm Választmányának V. B. 71. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ( ,99 ifm től Megyei Város) Központi Választmányának V. B. 72. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ( ,68 ifm től Megyei Város) Közgyűlésének és Képviselőtestületének V. B. 73. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ,01 ifm Közgyűlése Téglagyári Bizottságának V. B. 74. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ,02 ifm Közgyűlése Közellátási Bizottságának V. B. 75. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ,01 ifm Egészségügyi Albizottságának V. B. 76. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ( ,22 ifm től Megyei Város) Tanácsának V. B. 77. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től ,26 ifm megyei város) polgármesterének V. B. 77. a. Elnöki iratok ,22 ifm V. B. 77. b. Kormánybiztosi iratok ,02 ifm V. B. 77. c. Igazgatási iratok ,02 ifm V. B. 78. Nyíregyháza megyei város tisztiügyészének ,36 ifm V. B. 79. Nyíregyháza megyei város tisztiorvosának ,44 ifm

14 V. B. 80. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ( ifm től Megyei Város) Árvaszékének V. B. 81. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ( ,88 ifm től Megyei Város) Számvevőségének V. B. 82. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város ( ,70 ifm től Megyei Város) Házipénztárának V. B. 83. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929- (1840) ,59 ifm től Megyei Város) Mérnöki Hivatalának 1950 (1983) V. B. 83. a. Vagyonleltár ,96 ifm V. B. 83. b. Nyíregyháza épületei ,60 ifm V. B. 83. c. Nyíregyházi létesítmények ,20 ifm (1959) V. B. 83. d. Kiemelt egységek (1859) ,92 ifm 1950 V. B. 83. e. Víz- és útügyek ,84 ifm (1956) V. B. 83. f. Egyéb iratok (1840) ,24 ifm 1950 (1956) V. B. 83. g. Vegyes iratok ,83 ifm (1983) V. B. 84. Nyíregyháza Rendezett Tanácsú Város (1929- től Megyei Város) Gazdasági Hivatalának ,94 ifm V. B. 85. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) ingatlanvagyon leltára és birtoknyilvántartási V. B. 86. Nyíregyháza rendezett tanácsú város összeírásai V. B. 87. Nyíregyháza rendezett tanácsú város (1929-től megyei város) alkalmazottainak törzskönyvei és illetményeik számfejtő könyvei (1870) (1953) o l d a l 13 0,07 ifm ,50 ifm (1965) 1,26 ifm V. B Ajak nagyközség ,31 ifm V. B a. Önkormányzat ,19 ifm V. B b. Közigazgatás ,12 ifm V. B Apagy község ,13 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm V. B Baktalórántházi körjegyzőség (Nyírkércs) ,16 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,22 ifm V. B c. Közigazgatás ,93 ifm V. B Balkány nagyközség ,10 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,02 ifm

15 14 o l d a l V. B c. Közigazgatás ,07 ifm V. B Balsai körjegyzőség (Szabolcs) ,08 ifm V. B b. Önkormányzat ,04 ifm V. B c. Közigazgatás ,04 ifm V. B Barabási körjegyzőség (Gelénes, Vámosatya) ,57 ifm V. B b. Önkormányzat ,32 ifm V. B c. Közigazgatás ,25 ifm V. B Beregsurányi körjegyzőség (Beregdaróc) ,13 ifm V. B b. Önkormányzat ,19 ifm V. B c. Közigazgatás ,94 ifm V. B Bere község közigazgatási ,01 ifm V. B Biri község közigazgatási ,01 ifm V. B Bököny nagyközség ,08 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,07 ifm V. B Buj nagyközség ,55 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,18 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Bűdszentmihály nagyközség (Bűd, ,62 ifm Szentmihály) V. B a. Feudális kor ,10 ifm V. B b. Önkormányzat ,50 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Cégénydányádi körjegyzőség (Cégény, Dányád, ,20 ifm Gyügye, Szamosújlak) V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,15 ifm V. B Csarodai körjegyzőség (Fejércse, Márokpapi, ,13 ifm Mátyus) (1951) V. B b. Önkormányzat ,03 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm (1951) V. B Csenger nagyközség ,27 ifm V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,13 ifm V. B Csengersimai körjegyzőség (Csegöld, Nagygéc) ,52 ifm V. B b. Önkormányzat ,29 ifm V. B c. Közigazgatás ,23 ifm V. B Csengerújfalui körjegyzőség (Ura) ,32 ifm V. B b. Önkormányzat ,19 ifm V. B c. Közigazgatás ,13 ifm

16 V. B Demecser nagyközség ,33 ifm (1951) V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm (1951) V. B Dombrád nagyközség ,39 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,20 ifm V. B c. Közigazgatás ,18 ifm V. B Dögei körjegyzőség (Szabolcsveresmart) ,28 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,17 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm V. B Encsencs nagyközség ,50 ifm V. B b. Önkormányzat ,12 ifm V. B c. Közigazgatás ,38 ifm V. B Eperjeskei Körjegyzőség (Tiszamogyorós) ,01 ifm közigazgatási V. B Érpataki [korábban: Hugyaji] körjegyzőség ,72 ifm (Geszteréd) (1957) V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,11 ifm V. B c. Közigazgatás ,60 ifm (1957) V. B Fábiánháza nagyközség ,30 ifm V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm V. B Fehérgyarmat nagyközség ,76 ifm V. B b. Önkormányzat ,04 ifm V. B c. Közigazgatás ,72 ifm V. B Fényeslitkei körjegyzőség (Komoró) ,48 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Gacsályi körjegyzőség (Császló, Rozsály, ,45 ifm Tisztaberek) V. B b. Önkormányzat ,17 ifm V. B c. Közigazgatás ,28 ifm V. B Gáva nagyközség ,87 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,37 ifm V. B c. Közigazgatás ,48 ifm o l d a l 15

17 16 o l d a l V. B Gégényi körjegyzőség (Berkesz) ,42 ifm (1951) V. B a. Feudális kor ,02 ifm (1849) V. B b. Önkormányzat ,04 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm (1951) V. B Gulácsi körjegyzőség (Hete, Tivadar) ,64 ifm V. B b. Önkormányzat ,28 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Győrtelki körjegyzőség (Tunyog) ,54 ifm V. B b. Önkormányzat ,18 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Gyulaháza nagyközség ,10 ifm (1952) V. B b. Önkormányzat ,07 ifm (1952) V. B c. Közigazgatás ,03 ifm V. B Gyürei körjegyzőség (Kisvarsány, Nagyvarsány) ,25 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,20 ifm V. B Hodászi körjegyzőség (Jármi, Papos) ,50 ifm V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Ibrány nagyközség ,58 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,28 ifm V. B c. Közigazgatás ,28 ifm V. B Jándi körjegyzőség (Gergelyi, Ugornya, ,62 ifm Gergelyiugornya) V. B b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,60 ifm V. B Jánki körjegyzőség (Darnó, Majtis) ,44 ifm V. B c. Közigazgatás ,44 ifm V. B Kállósemjéni nagyközség ,38 ifm (1959) V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm (1959) V. B Kántorjánosi körjegyzőség (Nyírderzs) ,29 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm V. B Kányaháza község közigazgatási ,01 ifm

18 V. B Kemecse nagyközség ,94 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,20 ifm V. B c. Közigazgatás ,72 ifm V. B Kéki körjegyzőség (Beszterec) ,19 ifm V. B a. Feudális kor ,10 ifm (1849) V. B b. Önkormányzat ,04 ifm V. B c. Közigazgatás ,05 ifm V. B Kislétai nagyközség ,21 ifm V. B b. Önkormányzat ,20 ifm V. B c. Közigazgatás ,01 ifm V. B Kisnaményi körjegyzőség (Csaholc, Túrricse, ,24 ifm Vámosoroszi) V. B b. Önkormányzat ,04 ifm V. B c. Közigazgatás ,20 ifm V. B Kispaládi körjegyzőség (Botpalád, Magosliget) ,02 ifm közigazgatási V. B Kisvárda nagyközség ,29 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,20 ifm V. B Kocsord nagyközség ,20 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm V. B Komlódtótfalui körjegyzőség (Szamosbecs) ,19 ifm V. B b. Önkormányzat ,07 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Kopócsapáti körjegyzőség (Révaranyos) ,07 ifm V. B a. Feudális kor ,05 ifm (1849) V. B b. Önkormányzat ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,01 ifm V. B Kótaj nagyközség ,78 ifm V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B c. Közigazgatás ,72 ifm V. B Kölcsei körjegyzőség (Fülesd, Sonkád) ,43 ifm (1967) V. B a. Feudális kor ,07 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm (1967) V. B Kömörői körjegyzőség (Penyige,Túristvándi) ,54 ifm o l d a l 17

19 18 o l d a l V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B c. Közigazgatás ,48 ifm V. B Leveleki körjegyzőség (Besenyőd, Magy) ,25 ifm (1957) V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,34 ifm V. B c. Közigazgatás ,89 ifm (1957) V. B Lónya nagyközség ,04 ifm (1957) V. B c. Közigazgatás ,04 ifm (1957) V. B Lövőpetri körjegyzőség (Gemzse, Nyírlövő) ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Matolcsi körjegyzőség (Fülpösdaróc, Géberjén) ,84 ifm (1953) V. B b. Önkormányzat ,12 ifm V. B c. Közigazgatás ,72 ifm (1953) V. B Mándok nagyközség ,50 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,23 ifm V. B c. Közigazgatás ,26 ifm V. B Máriapócs nagyközség ,12 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Mátészalka nagyközség ,50 ifm V. B b. Önkormányzat ,44 ifm V. B c. Közigazgatás ,06 ifm V. B Mezőladányi körjegyzőség (Benk, Újkenéz) ,16 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,01 ifm V. B Nagyari körjegyzőség (Kisar) ,05 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Nagydobosi körjegyzőség (Nyírparasznya) ,47 ifm V. B b. Önkormányzat ,11 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Nagyecsed nagyközség ,20 ifm

20 V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Nagyhalász nagyközség ,44 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,43 ifm V. B Nagykálló nagyközség ,85 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,60 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm V. B Nagypaládi körjegyzőség (Nagyhódos, ,26 ifm Kishódos) (1955) V. B b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm (1955) V. B Nagyszekeresi körjegyzőség (Kisszekeres, ,44 ifm Mánd, Nemesborzova, Zsarolyán) V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,36 ifm V. B Napkor nagyközség ,64 ifm (1959) V. B c. Közigazgatás ,64 ifm (1959) V. B Nábrádi körjegyzőség (Kérsemjén, Panyola) ,35 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,12 ifm V. B c. Közigazagtás ,22 ifm V. B Nyírbátor nagyközség ,50 ifm V. B b. Önkormányzat ,64 ifm V. B c. Közigazgatás ,86 ifm V. B Nyírbéltek nagyközség ,79 ifm V. B b. Önkormányzat ,12 ifm V. B c. Közigazgatás ,67 ifm V. B Nyírbogát nagyközség ,12 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,07 ifm V. B Nyírbogdány nagyközség ,12 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm V. B Nyírcsaholy nagyközség ,05 ifm (1964) V. B b. Önkormányzat ,09 ifm V. B c. Közigazgatás (1964) 2,96 ifm o l d a l 19

21 20 o l d a l V. B Nyírgelse nagyközség ,70 ifm V. B b. Önkormányzat ,18 ifm V. B c. Közigazgatás ,52 ifm V. B Nyírgyulaj nagyközség ,17 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B, 176. b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,14 ifm V. B Nyírkarász nagyközség ,36 ifm V. B b. Önkormányzat ,16 ifm V. B c. Közigazgatás ,20 ifm V. B Nyírlugos nagyközség ,25 ifm V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,11 ifm V. B Nyírmada nagyközség ,29 ifm V. B b. Önkormányzat ,23 ifm V. B c. Közigazgatás ,06 ifm V. B Nyírmeggyesi körjegyzőség (Gebe [ma ,54 ifm Nyírkáta]) V. B a. Feudális kor ,03 ifm (1867) V. B b. Önkormányzat ,18 ifm V. B c. Közigazgatás ,33 ifm V. B Nyírmihálydi nagyközség ,02 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,17 ifm V. B c. Közigazgatás ,84 ifm V. B Nyírpazony nagyközség ,06 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B c. Közigazgatás ,99 ifm V. B Nyírszőlős nagyközség ,13 ifm V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,05 ifm V. B Nyírtass nagyközség ,03 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm (1864) V. B b. Önkormányzat ,17 ifm V. B c. Közigazgatás ,85 ifm V. B Nyírtét körjegyzőség (Székely) ,21 ifm V. B b. Önkormányzat ,09 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Nyírturai körjegyzőség (Sényő) önkormányzatainak ,17 ifm

22 V. B Nyírvasvári körjegyzőség (Nyírcsászári) ,68 ifm (1971) V. B b. Önkormányzat ,28 ifm V. B c. Közigazgatás ,40 ifm (1971) V. B Olcsvai körjegyzőség (Olcsvaapáti) ,62 ifm V. B b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,60 ifm V. B Oros nagyközség ,07 ifm V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B b. Közigazgatás ,01 ifm V. B Ófehértó nagyközség ,78 ifm V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,70 ifm V. B Ópályi nagyközség önkormányzatának ,30 ifm V. B Papi körjegyzőség (Jéke) ,09 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,04 ifm V. B Paszab nagyközség ,04 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Pátroha nagyközség ,04 ifm (1952) V. B b. Önkormányzat ,01 ifm (1952) V. B c. Közigazgatás ,03 ifm V. B Pátyodi közjegyzőség (Szamosangyalos) ,22 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Penészlek nagyközség ,23 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Petneházi körjegyzőség (Laskod) ,17 ifm V. B b. Önkormányzat ,07 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm V. B Piricsei körjegyzőség (Nyírpilis, Ömböly) ,52 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,46 ifm V. B Porcsalma nagyközség ,37 ifm V. B b. Önkormányzat ,22 ifm V. B c. Közigazgatás ,15 ifm o l d a l 21

23 22 o l d a l V. B Pócspetri nagyközség ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,01 ifm V. B Pusztadobos nagyközség ,22 ifm (1952) V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm (1952) V. B Rakamaz nagyközség ,23 ifm V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,09 ifm V. B Ramocsaházi körjegyzőség (Nyíribrony) ,29 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,22 ifm V. B Rétközberencs nagyközség ,15 ifm V. B a. Feudális kor ,08 ifm (1880) V. B b. Önkormányzat ,01 ifm V. B c. Közigazgatás ,06 ifm V. B Rohodi körjegyzőség (Nyírjákó) ,08 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,98 ifm V. B Szabolcsbákai körjegyzőség (Anarcs) ,19 ifm V. B b. Önkormányzat ,11 ifm V. B c. Közigazgatás ,08 ifm V. B Szakoly nagyközség ,40 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm (1849) V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,31 ifm V. B Szamossályi körjegyzőség (Hermánszeg, ,47 ifm Szamostatárfalva) V. B b. Önkormányzat ,24 ifm V. B c. Közigazgatás ,23 ifm V. B Szamosszegi körjegyzőség (Szamoskér) ,75 ifm V. B b. Önkormányzat ,15 ifm V. B c. Közigazgatás ,60 ifm V. B Szatmárcseke nagyközség ,50 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,45 ifm V. B Szatmárököritói körjegyzőség (Fülpös, Rápolt) ,85 ifm (1951) V. B b. Önkormányzat ,25 ifm

24 V. B c. Közigazgatás ,60 ifm (1951) V. B Szárazbereki körjegyzőség (Méhtelek) ,12 ifm V. B b. Önkormányzat ,04 ifm V. B c. Közigazgatás ,08 ifm V. B Tarpa nagyközség közigazgatási ,04 ifm V. B Tákos nagyközség közigazgatási ,01 ifm V. B Tímár nagyközség ,22 ifm V. B b. Önkormányzat ,20 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Tiszabecsi körjegyzőség (Milota, Uszka) ,23 ifm V. B b. Önkormányzat ,08 ifm V. B c. Közigazgatás ,15 ifm V. B Tiszabercel nagyközség ,30 ifm V. B b. Önkormányzat ,20 ifm V. B c. Közigazgatás ,10 ifm V. B Tiszabűd nagyközség ,50 ifm V. B a. Feudális kor ,05 ifm (1849) V. B b. Önkormányzat ,40 ifm V. B c. Közigazgatás ,05 ifm V. B Tiszadada nagyközség ,86 ifm V. B a. Feudális kor ,06 ifm (1851) V. B b. Önkormányzat ,23 ifm V. B c. Közigazgatás ,57 ifm V. B Tiszadob nagyközség ,95 ifm (1951) V. B a. Feudális kor ,20 ifm V. B b. Önkormányzat ,45 ifm V. B c. Közigazgatás ,30 ifm (1951) V. B Tiszaeszlár nagyközség ,98 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,03 ifm V. B c. Közigazgatás ,93 ifm V. B Tiszakanyári körjegyzőség (Kékcse) ,28 ifm V. B b. Önkormányzat ,32 ifm V. B c. Közigazgatás ,96 ifm V. B Tiszakerecsenyi körjegyzőség (Mátyus) ,30 ifm V. B b. Önkormányzat ,18 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Tiszakóródi körjegyzőség (Tiszacsécse) ,14 ifm V. B b. Önkormányzat ,09 ifm V. B c. Közigazgatás ,05 ifm o l d a l 23

25 24 o l d a l V. B Tiszalök nagyközség ,65 ifm V. B a. Feudális kor ,02 ifm V. B b. Önkormányzat ,23 ifm V. B c. Közigazgatás ,40 ifm V. B Tiszanagyfalu nagyközség ,18 ifm V. B a. Feudális kor ,01 ifm V. B b. Önkormányzat ,15 ifm V. B c. Közigazgatás ,02 ifm V. B Tiszaszalkai körjegyzőség (Tiszaadony, ,27 ifm Tiszavid) V. B b. Önkormányzat ,03 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm V. B Tiszaszentmártoni körjegyzőség (Zsurk) ,05 ifm V. B b. Önkormányzat ,07 ifm V. B c. Közigazgatás ,98 ifm V. B Tornyospálca nagyközség ,60 ifm V. B b. Önkormányzat ,05 ifm V. B c. Közigazgatás ,55 ifm V. B Tuzséri körjegyzőség (Tiszabezdéd) ,43 ifm (1951) V. B b. Önkormányzat ,31 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm (1951) V. B Tyukod nagyközség ,17 ifm V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B c. Közigazgatás ,11 ifm V. B Újfehértó nagyközség ,50 ifm V. B b. Önkormányzat ,10 ifm V. B c. Közigazgatás ,40 ifm V. B Vajai körjegyzőség (Őr) ,68 ifm V. B b. Önkormányzat ,34 ifm V. B c. Közigazgatás ,34 ifm V. B Vasmegyeri körjegyzőség (Tiszarád) ,15 ifm V. B b. Önkormányzat ,03 ifm V. B c. Közigazgatás ,12 ifm V. B Vállaji körjegyzőség (Mérk,Terem,Tiborszállás) ,34 ifm (1952) V. B b. Önkormányzat ,14 ifm V. B c. Közigazgatás ,20 ifm (1952) V. B Vásárosnamény nagyközség ,32 ifm V. B b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,30 ifm V. B Vencsellő nagyközség ,94 ifm

26 V. B b. Önkormányzat ,12 ifm V. B c. Közigazgatás ,82 ifm V. B Vitkai körjegyzőség (Ilk) ,30 ifm V. B b. Önkormányzat ,06 ifm V. B c. Közigazgatás ,24 ifm V. B Zajtai körjegyzőség (Garbolc) ,23 ifm V. B b. Önkormányzat ,03 ifm V. B c. Közigazgatás ,20 ifm V. B Záhony nagyközség ,44 ifm V. B b. Önkormányzat ,02 ifm V. B c. Közigazgatás ,42 ifm o l d a l 25 VI. VI. A központi államigazgatás területi szervei (1832) (1980) 74,53 ifm VI Szatmár vármegyei Adóhivatalok ,01 ifm VI Nyíregyházi Pénzügyigazgatóság ,48 ifm VI Nyíregyházi Pénzügyigazgatóság Mátészalkai ,03 ifm Kirendeltségének VI Kisvárdai Adóhivatal ,22 ifm (1949) VI Nyírbátori Adóhivatal ,12 ifm VI Nyíregyházi Állami Forgalmi Adóhivatal ,66 ifm (1951) VI Nyíregyházi Állami Földmérési Felügyelőség (1859) ,70 ifm 1950 (1980) VI Szabolcs vármegye gazdasági felügyelőjének ,53 ifm VI Szatmár vármegye gazdasági felügyelőjének ifm VI Baktalórántházi járás gazdasági felügyelőjének ,06 ifm VI Nagykállói járás gazdasági felügyelőjének ,28 ifm VI Nyírbogdányi járás gazdasági felügyelőjének ,24 ifm VI Fehérgyarmati járás gazdasági felügyelőjének ,12 ifm VI Vásárosnaményi járás gazdasági felügyelőjének ,36 ifm VI VI Nyíregyházi Magyar Királyi Erdőfelügyelőség Nyíregyházi Magyar Állami Erdőfelügyelőség (1832) ,50 ifm 1945 (1959) ,58 ifm

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NYÍREGYHÁZA Pulmonológiai Osztály Magyar Állam Az intézmény címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép,

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes településének térképe egy helyen! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei online műholdas térképek. -

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. évi Ellenőrzési Terve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. évi Ellenőrzési Terve SZ-C-01/00497-1/ Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi Ellenőrzési Terve. Egyeztetve: Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott 2 A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Részletesebben

2. számú melléklet Az afrikai sertéspestis vaddisznóban történő megállapítása miatt kialakított fertőzött területen található települések listája Település Járás Korlátozás típusa Ajak Kisvárdai Járás

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Ajak 4.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 4.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza

Részletesebben

IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1

IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1 Tartalomjegyzék IV. Megyei Törvényhatóságok, Szabad Királyi Városok és Törvényhatósági Jogú Városok... 1 V. Mezővárosok, Rendezett Tanácsú Városok, Megyei Városok, Községek... 18 VI. A Központi Államigazgatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Baktalórántháza, Fő tér M 5:40 S 6:15 be11:00 M12:10 be13:10 Beregsurány, aut. vt. M 5:45

Részletesebben

Közbiztonsági referensek elérhetőségei

Közbiztonsági referensek elérhetőségei Közbiztonsági referensek elérhetőségei 2014-08-01 Ssz. Közbiztonsági referensre vonatkozó adatok Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali elérhetősége (42/594- székhely település neve 603, Mell: 35050)

Részletesebben

Vásárosnamény autóbusz-állomásról induló járatok

Vásárosnamény autóbusz-állomásról induló járatok Vásárosnamény autóbusz-állomásról induló járatok Anarcs, vegyesbolt megállóhelyre M 4.28 O 4.33 X 6.10 M 7.30 X 10.20 + 12.15 O 12.35 M 12.40 X 14.20 O 16.55 14 16.55 41 16.55 15 17.54 95 17.55 Apagy,

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyûjtések 1995 2010

Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyûjtések 1995 2010 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2011 35: 55 108 Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyûjtések 1995 2010 KÖDÖBÖCZ VIKTOR ABSTRACT: (Data of Carabid beetles (Coleoptera:

Részletesebben

Óra:perc formátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ügyfélfogadás: 07:30-17:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-14:30

Óra:perc formátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Ügyfélfogadás: 07:30-17:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-16:00 07:30-14:30 1. számú melléklet: Ügyfélfogadás rendje(nyitva tartás), valamint Pénztári órák, forintban és valutában megadott Pénztári ki- és befizetési megbízások esetén (valutaforgalom csak a *-gal megjelölt fiókjaink

Részletesebben

2014. április hónapra tervezett sebességmérések MRFK Autópálya Alosztály Mérés tervezett ideje

2014. április hónapra tervezett sebességmérések MRFK Autópálya Alosztály Mérés tervezett ideje Nap április 1. kedd április 2. szerda április 3. csütörtök április 4. péntek április 5. szombat április 6. vasárnap április 7. hétfő április 8. kedd április 9. szerda április 10. csütörtök április 11.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

VÁSÁROSNAMÉNY AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE VÁSÁROSNAMÉNY AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Anarcs, vegyesbolt M 4:28 S 4:33 X 6:10 M 7:25 X10:20 U12:15 S12:35 M12:40 X14:20 be16:55

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2014/2015. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Fehérgyarmat autóbusz-állomásról induló járatok. Beregsurány, beregdaróci elágazáshoz

Fehérgyarmat autóbusz-állomásról induló járatok. Beregsurány, beregdaróci elágazáshoz Fehérgyarmat autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.40 O 6.15 14 11.00 M 12.00 14 13.10 Beregsurány, autóbusz-fordulóhoz M 5.45 M 6.10 M 10.50 O 12.10 I 14.30 I 15.40 W 15.50

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.)

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények (2012.02.29.) Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve, székhelye Fenntartó típusa

Részletesebben

A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen utca ) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység:

A Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen utca ) alábbi kirendeltségeiben megszűnik a fent hivatkozott tevékenység: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) - hivatkozással a Bszt. 123. (1) bekezdésének e) f) pontjára közzéteszi, hogy a Főnix Takarékszövetkezet

Részletesebben

2016. évi hatósági ellenőrzési terv

2016. évi hatósági ellenőrzési terv 2016. évi hatósági ellenőrzési terv Ellenőrző hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ellenőrzés tárgya Ellenőrzési időszak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

AZ 1848-IG TERJEDŐ KORSZAK

AZ 1848-IG TERJEDŐ KORSZAK IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi városok és törvényhatósági jogú városok IV. SZABOLCS VÁRMEGYE (1924-IG SZABOLCS VÁRMEGYE, 1924 1939 KÖZÖTT SZABOLCS ÉS UNG KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESÍTETT

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 34. Skublics család iratai 1335-1890 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 40 doboz = 4,44 ifm 40 raktári = 4,44

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGONDOZÁS Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Kék, vá. 4204/ 126 Kék, Jókai utca 86. M 11:20 100/ 6200 / 128 M 12:20 / 6212 / 130 I 12:58 / 6295 / 132 W 13:20 / 6292 / 138 W 14:20 / 6214 / 144 W 15:20 / 6204 / 148 M 16:20

Részletesebben

06/80/ /80/ szerda: 10:00-18:00

06/80/ /80/ szerda: 10:00-18:00 Abádszalók 5350 Tiszafüred,Örvényi út 124. Alattyán 5100 Jászberény, Margit sziget 1. Debrecen: Álmosd hétfő, 4027 Debrecen, Füredi u. 72-74. 4287 Vámospércs, Béke u. 3. Vámospércs: Aranyosapáti 4800 Vásárosnamény,

Részletesebben

SZSZBML Adattár mutatója

SZSZBML Adattár mutatója Bev. év Sz. vnév Ltsz. Sz. unév Cím Hely Év Old. Tárgyszó Vez.név Utónév Földr.név Nyírbátor története kialakulásától a 1 1981 Kurtyán Mária felszabadulásig 1964 57 településtört. Báthori család Nyírbátor

Részletesebben

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Település neve Lakosság szám/ gyermekszám

Település neve Lakosság szám/ gyermekszám Sor szám elepülés neve Lakosság szám/ gyermekszám GYERMEKJÓLÉI SZOLGÁLAÁS Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 2010. GYERMEKJÓLÉI Gyermekjóléti szolgálat GYERMEKJ Főállásban Nem főállásban ársult SZOLGÁLA ÓLÉI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE NYÍREGYHÁZA AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2014. december 14-től www.szabolcsvolan.hu 5 Ajak, olajütő M10:00 S10:20 M13:55 M15:40 bf18:14 Apagy, vá. bej. út I 5:20 I 5:28 gc 6:00

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége GF3: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi GF3_megye_8: Megyei turisztikai marketingstratégia kidolgozása Megye minden járása Megye minden települése projektötlet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. Nyújtott közszolgáltatások: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alapvető feladata a víztermelés, - kezelés és ellátás, és a szennyvízelvezetés- és kezelés. A szolgáltatás igénybevételének rendje: Szolgáltatás létrehozása,

Részletesebben

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ( )

Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ( ) Szociális és Gyámhivatal Működési engedéllyel rendelkező gyermekjólét és gyermekvédelmi k, intézmények (201029.) Sorszám Intézmény/ neve, székhelye Intézmény telephelye/területi irodája Fenntartó neve,

Részletesebben

Tisza folyó 540,5 fkm-től 581,3 fkm-ig ( bal part) ,0

Tisza folyó 540,5 fkm-től 581,3 fkm-ig ( bal part) ,0 Ssz. Megye Név Víztérkód Kiterjedés (ha) 1 Bereg Leveleki víztározó 15-0001-1-1 204,0 2 Bereg Tiszalöki vízierőmű felhagyott régi medre, Csobaji holtág 15-0002-1-1 55,0 3 Bereg Lónyai főfolyás 15-0003-1-1

Részletesebben

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker

Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker Nincs IRSZ 0 Ismeretlen irszám Ismeretlen irszám 0 0 1010 Budapest Budapest I-ker 8 12 1011 Budapest Budapest I-ker 8 12 1012 Budapest Budapest I-ker 8 12 1013 Budapest Budapest I-ker 8 12 1014 Budapest

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Képviselő-testületének 2013. október 24. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott

Részletesebben

Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok

Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok Nyíregyháza autóbusz-állomásról induló járatok Apagy, vasútállomás bejárati úthoz I 5.20 I 5.28 63 6.00 I 6.35 W 6.40 Z 6.40 M 6.55 M 7.00 X 7.00 M 8.10 + 8.25 M 8.35 O 8.45 M 9.00 M 9.45 M 9.45 Z 10.00

Részletesebben

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35.

Település Üzlet Cím ARLÓ 530. SZ. COOP ABC ADY ENDRE U.274/A. BERCEL 260.SZ.COOP ABC BERCEL BAROSS GÁBOR U. 35. Település Üzlet Cím ABAÚJSZÁNTÓ 8. SZ. COOP ABC JÁSZAI M. TÉR 8. ALBERTTELEP (MÚCSONY) 806. SZ. ABC FŐ U. 31. ALSÓBERECKI 158. SZ. ABC KOSSUTH U. 21/A. ALSÓZSOLCA 401. SZ. ABC KOSSUTH U. 132 ANARCS 2.

Részletesebben

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Tulajdonos címe Telefonszám Fax-szám E-mail 1. Magyar Állam Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 1133

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Tulajdonos címe Telefonszám Fax-szám E-mail 1. Magyar Állam Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 1133 Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Tulajdonos címe Telefonszám Fax-szám E-mail 1. Magyar Állam Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 1133 Budapest Pozsonyi út 56. 56/422-522 56/373-029 jog@trvzrt.hu

Részletesebben

K I V O N A T. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A képviselő-testület

K I V O N A T. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A képviselő-testület K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 96/2013.(IX.26.) számú határozata

Részletesebben

könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték MOL üzemanyag kártya 50 000 50 000 üzemanyag vásárlás

könyv szerinti érték (bruttó, nettó) piaci érték MOL üzemanyag kártya 50 000 50 000 üzemanyag vásárlás Nagyszekeres Község 4962 Nagyszekeres, vasút u. 11. Cégénydányád Község 4732 Cégénydányád, Dózsa u. 2. Fehérgyarmat Város a 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. Újfehértó Város a 4244 Újfehértó, Szent I. u.

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatása SZOC-FP-12

A szociális földprogramok megvalósításának támogatása SZOC-FP-12 -C-0042 Cégénydányád Község a Cégénydányád jövője szociális földprogram Szabolcs-Szatmár-Bereg Cégénydányád 850 000 Ft 850 000 Ft -A-0040 Harsány Község a Szociális földprogram Harsányban Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

Kollektív Szerződés Helyi Függelék MÁV-START Zrt.

Kollektív Szerződés Helyi Függelék MÁV-START Zrt. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság 4025 Debrecen, Petőfi tér 12. Telefon (1) 513-2115 Fax: (1) 513-2118 Webcím: www.mav-start.hu../2016/start Kollektív

Részletesebben

,00 ó. Kálmánháza 9,00 ó. Nyírvasvári 9,00ó. Szatmárcseke

,00 ó. Kálmánháza 9,00 ó. Nyírvasvári 9,00ó. Szatmárcseke 1/2018-2019. sz. körlevél (Ha az egyesületek nyilvántartásában szereplő adatok nem egyeznek a körlevélben közöltekkel, haladéktalanul egyeztessenek az Igazgatósággal.) Két hét múlva pályahitelesítés Az

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május 1

Részletesebben

MUNKATERV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca

MUNKATERV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12. Tel/Fax: 06-42/413-406 E-mail: bizottsag.1@gmail.com MUNKATERV 2016-2017 1 Az intézmény neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ:

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ITALOSKARTONDOBOZ: 2015 Apagy Biohulladék szállítás BIOHULLADÉK: gyümölcs- és zöldségmaradvány, hervadt virág, falevél, levágott fű, kerti gyom, összeaprított ág, faforgács, fűrészpor, fahamu 2015 Balkány 2015 Balsa 2015

Részletesebben

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában Balkány Város Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (97-100) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a Központi Egészségügyi

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete

a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete 192 12/2009. Készült : 2 példányban. példány Mérk nagyközség Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Megítélt támogatási összeg 1 IPR-13-C-0002 Kiskunmajsa Városi Óvoda és

Megítélt támogatási összeg 1 IPR-13-C-0002 Kiskunmajsa Városi Óvoda és Sorszám Pályázati Pályázó szervezet neve OM 1 IPR-13-C-0002 Kiskunmajsa Városi és 202133 94 1 880 000 Ft 2 IPR-13-C-0003 Nyírbogáti Mesekert 202121 24 480 000 Ft 3 IPR-13-C-0004 Daruszentmiklósi Szederinda

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 16.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 16.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 468 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 16.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

Kijelölt felvételi körzetek 2018.

Kijelölt felvételi körzetek 2018. 1. sz. melléklet Kijelölt felvételi körzetek Település OM azonosító Ajak 033474 Tagintézmény neve Tagintézmény címe Kijelölt felvételi körzet Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és, Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 2015. augusztus hó nap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 2015. Augusztus havi traffipax

Részletesebben

A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOKHOZ

A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOKHOZ KADÉT ERNŐ VARRÓ GABRIELLA A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOKHOZ szabolcs-szatmár-bereg és borsod-abaúj-zemplén megyében Budapest, 2010. március A ROMA LAKOSSÁG HOZZÁFÉRÉSE AZ UNIÓS

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE ÉS A LEVÉLTÁRI ANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE ÉS A LEVÉLTÁRI ANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 10. rész SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: SML) Cím: 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 91. Telefon: (+36) 82/528-200, (+36) 82/429-923 Telefax: (+36) 82/314-347 E-mail: leveltar@smarchive.hu

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal )

03. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 04. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 2013. NOVEMBER havi traffipax Autópálya alosztály nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli cs.pont - Kálmánháza ( jobb - bal ) 02. 09.00-13.00 Északi-Keleti-Déli

Részletesebben

17/2013. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve b.) /2013.(IX.18.) határozata

17/2013. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve b.) /2013.(IX.18.) határozata 489 17/2013. Készült: 2 példányban.. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 13 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 127-131/2013.(IX.18.) határozata

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-84/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Kéthelyi iszapkezelési térség

Kéthelyi iszapkezelési térség Kéthelyi iszapkezelési térség Terhelés (LE) 2013 Terhelés (LE) 2027 Kelevíz 0 2 040 0 42 Kéthely 16 914 17 440 347 358 Marcali 11 279 14 162 231 290 Nagyszakácsi 0 1 166 0 24 Pusztakovácsi 0 868 0 18 Sávoly

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.15 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok. a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy. A védjegy célja

Pályázati feltételek és bírálati szempontok. a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy. A védjegy célja Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja 1.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 25. Séllyei család iratai 1597-1931 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 14 doboz = 1,54 ifm 1 csomó = 0,08

Részletesebben

2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008 évi jegyárak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerzõ Villantó Magazin 2008. március 02. Utolsó frissítés 2008. március 02. Horgász Magazin - horgász hírek A vízkezelõ horgász egyesületek jegy árai

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete. 1. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete. 1. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos

Részletesebben