A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE"

Átírás

1 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ május 10.

2 Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma neve IV. Megyei törvényhatóságok 3. V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, 4. községek, Makó város levéltára VI. Az államigazgatás területi szervei 9. VII. A jogszolgáltatás területi szervei 10. VIII. Intézetek, intézmények 11. IX. Testületek 15. X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok 16. XI. Gazdasági szervek 18. XII. Egyházi szervek 20. XIII. Családok 21. XIV. Személyek 21. XV. Gyűjtemények 22. XVI. XVII. A népköztársaság és a tanácsköztársaság forradalmi szervei 23. Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok 23. XXIII. Tanácsok 24. XXIV. Az államigazgatás területi szervei 28. XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 30. XXIX. Vállalatok 31. XXX. Szövetkezetek 32. XXXVII. Önkormányzatok 34. 2

3 IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ig terjedő korszak Központi (Makói) Járás Főszolgabírójának majd Főjegyzőjének iratai {XXI.16} fm a/ Közigazgatási iratok fm b/ Kihágási iratok fm c/ Katonaállítási iratok fm d/ Árvaügyi iratok fm e/ Iparhatósági iratok fm f/ Testnevelési és Népgondozó Kirendeltség iratai fm g/ Választási iratok fm h/ (Limbus) 0,24 fm Központi (Makói) Járás Tisztiorvosának iratai{xxi.16} fm Központi (Makói) Járás Gazdasági Felügyelőjének iratai {XXI.22} fm Nagylaki Járás Főszolgabírójának iratai fm a/ Közigazgatási iratok fm b/ Kihágási iratok fm c/ Anyakönyvi iratok fm d/ Árvaügyi iratok fm e/ Testnevelési- és Népgondozó Kirendeltség iratai fm 1 LEVÉLTÁRI JELZŐSZÁM: A fondszám után következő szám az un. levéltári jelzőszám, a Csongrád Megyei Levéltárban használt egyedi azonosító. Mivel a CsML decentralizált szervezetű, ezért az egyes fióklevéltárak külön levéltári azonosító számokat használnak azért, hogy az azonos fondszámra besorolt fondok megkülönböztethetőek legyenek. 2 KONKORDANCIA-JEGYZÉK: A régi fondszám a fondnév után zárójelben olvasható. 3

4 V.MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK MAKÓ VÁROS LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak 1.4. Makó Város Tanácsának iratai {V.101.} (1849) fm a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok (1753) (1849) 4.27 fm b/ Mindennapi jegyzőkönyvek (1850) 0.83 fm c/ Körrendeletek jegyzőkönyvei fm d/ Templomok előtti hirdetések (1850) 0.14 fm e/ Népösszeírás fm f/ Bíráskodási iratok (1852) 0.23 fm g/ Közmunka összeírások fm h/ Katonai sorozások (1852) 0.13 fm i/ Makó város és földesura közötti úrbéri per iratai fm j/ Úti levelek jegyzőkönyvei (1852) 0.41 fm k/ Adásvételi jegyzőkönyvek (1851) 0.06 fm l/ Uradalmi fiskális rendeletei fm m/ Adószedői, esküdtbírói és egyéb számadások (1850) fm n/ Marhalevelek jegyzőkönyvei (1850) 0.58 fm o/ Végrendeletek (1872) 0.75 fm p/ Piaci árjegyzékek (1850) 0.02 fm q/ Makó városának régi iratai (1849) 0.56 fm 2.4. Makó város árvagondnokainak iratai {V.102.} fm 3.4. II. József féle kataszteri földmérés iratai {V.104.} fm 4.4. Makó Város Legelőbizottmányának iratai {V.105.} fm Az ig terjedő korszak 41.4.Makó Város Tanácsának iratai {V.142.} (1879) fm a/ Elnöki iratok fm b/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm d/ Mindennapi jegyzőkönyvek fm e/ Körrendeletek jegyzőkönyvei fm f/ Templomok előtti hirdetések jegyzőkönyvei fm g/ Országos Népszámlálási Küldöttség iratai 1850, fm h/ Esküdtbírói, adószedői, városgazdai és egyéb számadások fm i/ Bíráskodási iratok fm j/ Közmunka összeírások fm k/ Katonai sorozással kapcsolatos iratok fm l/ Lakosság nyilvántartási iratok fm m/ Városrészek telepítésének iratai (1879) 0.26 fm n/ Bizonyítványok jegyzőkönyvei fm o/ Ingatlanok adásvételéről vezetett jegyzőkönyvek fm p/ Piaci árjegyzékek fm 4

5 q/ Az úrbéri legelő felosztásával kapcsolatos iratok fm r/ Atyafiságos egyezkedések jegyzőkönyvei fm s/ Marhalevelek jegyzőkönyvei (1844) fm 42.4.Makó Város Legelő Bizottmánya iratai {V.143.} (1877) 0.32 fm 43.4.Makó Város Ínségi Bizottmánya iratai {V.145.} fm 44.4.Makó Város Építészeti Bizottmánya iratai {V.146.} fm 45.4.Makó Város Számvizsgáló Bizottmánya Iratai {V.147.} (1876) 0.12 fm 46.4.Makó Város Árvabizottmánya iratai {V.149.} (1865) 3.76 fm a/ Árvabizottmányi ülések jegyzőkönyvei fm b/ Árvabizottmányi iratok fm c/ Árvapénztári iratok (1849) (1865) 1.61 fm 47.4.Makó Város Gyámi Tanácsának iratai {V.150.} fm 48.4.Makó Város Közpénztára iratai {V.151.} (1873) 4.29 fm a/ Bevételek és kiadások nyilvántartásai fm b/ Bevételi és kiadási bizonylatok fm c/ Vegyes számadások (1873) 0.68 fm 49.4.Makó Város Mérnökének iratai {V.154.} fm 50.4.Makó Város Ügyvédjének iratai {V.156.} fm 51.4.Makó Város Egyesbírájának iratai {V.160.} fm 52.4.Makó város árvagondnokainak számadásai {V.161.} (1828) fm Az ig terjedő korszak 71.4.Makó Város Képviselő-testületének iratai fm {V.171; XXII.1.} a/ Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei fm b/ Választmányok, bizottságok, szakosztályok iratai fm 72.4.Makó Város Tanácsának iratai {V.172.} (1864) fm a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm b/ Elnöki iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm d/ Katonai ügyosztály iratai (1864) fm e/ Hirdetési jegyzőkönyvek fm f/ Kihágási iratok fm 73.4.Makói Városparancsnokság iratai {XXII.17.} fm 74.4.Makó Város Központi Választmányának iratai {V.173,XXII.2.} fm 5

6 75.4.Makó Város Igazoló Választmányának majd Választási Bizottságának iratai {V.174, XXII.2.} fm a/ Igazoló Választmány iratai fm b/ Választási Bizottság iratai fm 77.4.Makó Város Polgármesteri Hivatalának iratai {V.186; XXII.3.} (1884) (1990) fm a/ Közigazgatási iratok fm b/ Iparhatósági nyilvántartások (1884) (1990) 0.63 fm c/ Makó város testnevelési vezetője iratai fm d/ Népgondozó kirendeltség iratai fm 78.4.Makó Város Árvaszékének iratai {V.187.} (1868) (1949) fm a/ Árvaszéki ülések jegyzőkönyvei fm b/ Árvaszéki iratok (1868) (1949) fm c/ Árvaszéki pénztári nyilvántartások (1868) fm 79.4.Makó Város Közpénztára iratai {V.188.} (1951) 9.88 fm a/ Közpénztári iratok fm b/ Kiadási és bevételi nyilvántartások (1951) 8.96 fm c/ Letéti naplók fm 80.4.Makó Város Adóhivatala iratai {V.189,XXII.7.} (1951) fm a/ Adóhivatali iratok (1951) 9.75 fm b/ Adókönyvek (1950) fm c/ Birtok nyilvántartási iratok (1950) 4.58 fm 81.4.Makó Város Számvevőségi Hivatal iratai {V.190, XXII.8.} (1865) (1950) 28,06 fm a/ Számvevőségi iratok fm b/ Költségvetés, vagyonleltár fm c/ Számadások (1865) (1950) fm 82.4.Makó Város Főügyészi Hivatala iratai {V.191, XXII.9.} fm 83.4.Makó Város Tisztiorvosi Hivatala iratai {V.192, XXII.10.} (1948) 3.64 fm 84.4.Makó Város Mérnöki Hivatala iratai {V.193, XXII.11.} (1841) (1949) 8.84 fm a/ Igazgatási iratok fm b/ Középítkezések iratai (1948) 2.28 fm c/ Terv- és térképtár (1841) (1949) 2.00 fm 85.4.Makó Város Kapitányi Hivatala iratai {V.194, XXII.12.} fm a/ Közigazgatási iratok fm b/ Bűnügyi iratok fm c/ Rendes letéti iratok fm d/ Kihágási iratok fm e/ Munkakönyvek és cselédkönyvek fm 86.4.Makó Város Iskolaszéke iratai {V.201, XXII.13.} fm 87.4.Makó Város Iskolai Törzskönyv-vezetője iratai {XXII.15.} fm 6

7 88.4.Makó Város Anyakönyvi Hivatala iratai {V.204.} 89.4.Makó Város Levéltári Hivatala iratai {V.207.} 90.4.Makó Város Községi Bírósága iratai {V.209, XXII.20.} (1952) 1.23 fm (1859) (1948) 2.25 fm (1946) 0.85 fm 91.4.Makó Város Népmozgalmi Hivatala iratai (V.199, XXII.14.) fm 92.4.Makó Város Közoktatási Bizottságának iratai fm Községek Ambrózfalva község iratai {V.252.} (1843) fm a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1843) fm Apátfalva község iratai {V.253.} fm a/ Feudális kori iratok (1853) 0.38 fm b/ Önkormányzati iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm Csanádalberti község iratai {V.254.} fm Csanádpalota nagyközség iratai {V.255.} fm a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Földeák nagyközség iratai {V.257.} fm a/ Feudális kori iratok (1852) 0.98 fm b/ Közigazgatási iratok fm Királyhegyes község iratai {V.259.} fm Kiszombor község iratai {V.261.} fm Klárafalva község iratai {V.262.} ,11 fm a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Kövegy község iratai {V.263.} fm a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Magyarcsanád község iratai {V.265.} (1757) fm a/ Feudális kori iratok fm b/ Önkormányzati iratok ,47 fm c/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm d/ Közigazgatási iratok fm e/ Községi bíráskodás iratai 1897, fm f/ Községi háztartási iratok fm g/ Adózással kapcsolatos iratok fm h/ Árva- és gyámügyi iratok fm i/ Katonai és hadigondozási iratok fm 7

8 j/ Nyilvántartások, gyűjtemények fm Nagylak község iratai {V.266.} fm Nagymajlát (Nagyér) község iratai {V.267.} (1851) fm a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1851) fm Pitvaros nagyközség iratai {V.270.} (1956) 9.33 fm a/ Feudális kori iratok (1858) 0.20 fm b/ Önkormányzati iratok fm c/ Közigazgatási iratok (1952) 6.85 fm d/ Adóügyi iratok (1956) 2.04 fm Püspöklele nagyközség iratai {V.273.} (1951) 7.06 fm a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1951) 6.52 fm 8

9 VI.AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI A belügyi igazgatás és rendészet szervei 2.4. Államrendőrség Makói Kapitányságának iratai fm 9.4. Makó Város Rendőri Karhatalom Parancsnoksága iratai fm A pénzügyigazgatás szakszervei Makói Pénzügyigazgatóság iratai (1948) 8.68 fm Makói Állami Adóhivatal iratai (1949) 1,92 fm Makói Forgalmi Adóhivatal iratai (1950) 2,54 fm Egyéb szakigazgatási szervek Makói Közellátási Felügyelőség iratai fm Makó Városi és Járási Hadigondozási Tiszt iratai fm 9

10 VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI Bíróságok és ügyészségek 6.4. Makó Városi és Járási Bíróság iratai fm a/ Bírósági iratok fm b/ Telekkönyvi iratok fm Közjegyzők Makói közjegyzők iratai (1957) 0.30 fm 10

11 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK Középfokú oktatási intézmények 51.4.Makói József Attila Gimnázium iratai fm a/ Gimnáziumi iratok fm b/ Dolgozók gimnáziuma iratai fm 52.4.Makói Návay Lajos Felsőkereskedelemi Iskola iratai fm 54.4.Makói Juhász Gyula Szakközépiskola iratai {XXVI.51} fm Alapfokú oktatási intézmények Makói Római Katolikus Polgári Fiúiskola iratai fm Makói Zrínyi Ilona Községi Polgári Leányiskola fm Makói Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskola iratai fm Makói Dolgozók Állami Általános Iskolája iratai ,44 fm Makói Községi Polgári Fiúiskola iratai ,21 fm Ambrózfalvi Általános Iskola iratai fm Apátfalvi Általános Iskola iratai {XXVI.103} fm Csanádpalotai Általános Iskola iratai {XXVI.111} Csanádalberti Általános Iskola iratai {XXVI.108} fm 0.11 fm Földeáki elemi népiskolák iratai (XXVI.115) fm a/ Földeáki Eötvös Római Katolikus Fiú Elemi Népiskola iratai fm b/ Földeáki Római Katolikus Leány Elemi Népiskola iratai (VIII.148) fm c/ Földeáki Református Elemi Népiskola iratai (VIII.149) fm d/ Földeáki Községi majd Állami Elemi Népiskola iratai (VIII.150, XXVI.115) fm Királyhegyesi Általános Iskola iratai {XXVI.118} fm Kiszombori Általános Iskola iratai {XXVI.120} fm Magyarcsanádi iskolák iratai fm a/ Magyarcsanádi Állami Elemi Népiskola iratai {XXVI.110} ,36 fm b/ Magyarcsanádi Egyházi Népiskolák iratai fm {VIII.151} Makói Almási utcai Általános Iskola iratai {XXVI.123} fm 11

12 137.4.Makói Bajza József Általános Iskola iratai {XXVI.125} fm Makói Református Népiskolák iratai fm Makói Belterületi Állami Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai fm Makói Deák Ferenc utcai Általános Iskola iratai {XXVI.129;144} fm Makói Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai fm Makói Külterületi Iskolák iratai fm a/ Makói Külterületi Állami Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai fm b/ Békési úti Állami Elemi Népiskola iratai fm c/ Bogárzói Állami Elemi Népiskola iratai fm d/ Csókási Állami Elemi Népiskola iratai fm e/ Dáli Állami Elemi Népiskola iratai fm f/ Hatrongyosi Állami Elemi Népiskola iratai fm g/ Igási Állami Elemi Népiskola iratai fm h/ Járandószéli Állami Elemi Népiskola iratai fm i/ Lelei úti Állami Elemi Népiskola iratai fm j/ Komlósi úti Állami Elemi Népiskola iratai fm k/ Komlósi úti Belső Állami Elemi Népiskola i fm l/ Komlósi úti Külső Állami Elemi Népiskola i fm m/ Papháti Állami Elemi Népiskola iratai fm n/ Rákostanyai Állami Elemi Népiskola iratai fm o/ Sűrűtanyai Állami Elemi Népiskola iratai fm p/ Ugartanyai Állami Elemi Népiskola iratai fm q/ Külterületi iskolák összevont iratai fm Makói Izraelita Elemi Népiskolák iratai {XXVI.124} fm a/ Makói Izraelita Főelemi Népiskola iratai fm b/ Makói Orthodox Izraelita Népiskola iratai fm Makói Bartók Béla Általános Iskola iratai fm a/ Jegyzőkönyvek fm b/ Iskolai iratok fm c/ Zeneiskolai iratok fm d/ Mezőgazdasági továbbképző iratai fm Makói Római Katolikus Elemi Népiskolák iratai fm a/ Belvárosi Római. Kat. Elemi Népiskola iratai fm b/ Honvédi Római. Kat. Elemi Népiskola iratai fm c/ Kálvária utcai Római. Kat. Elemi Népiskola iratai fm d/ Újvárosi Római. Kat. Elemi Népiskola iratai fm e/ Vásárhelyi utcai Római. Kat. Elemi Népiskola iratai fm Makói Farkas Imre Általános Iskola iratai fm Makói Kun Béla Általános Iskola iratai {XXVI.127} fm Kövegyi Általános Iskola iratai fm Nagykirályhegyesi Általános Iskola iratai fm 12

13 154.4.Maroslelei Általános Iskola iratai {XXVI.131} fm Nagylaki Általános Iskolák iratai {XXVI.139} fm a/igazgatási iratok fm b/kendergyári iskola iratai fm c/ugartanyai iskola iratai fm d/újtelepi iskola iratai fm Nagymajlát (Nagyér) Református Elemi Népiskola iratai fm Óföldeáki Lajos Állami Elemi Népiskola iratai fm Makói Széchenyi István Általános Iskola iratai {XXVI.130;142;143} fm Ferencszállási Általános Iskola iratai fm Pitvarosi Általános Iskola iratai {XXVI.139} fm Püspöklelei elemi népiskolák iratai ,86 fm a/ Püspöklelei Római Katolikus Elemi Népiskola iratai fm b/ Püspöklelei Református Elemi Népiskola iratai (VIII.167) fm c/ Püspöklele-Sándormajori Uradalmi Elemi Népiskola iratai (VIII.165) fm Nagykopáncsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai fm Pápay Endre Oktatási Intézmény iratai Alapfokú szakiskolák Makói M.Ü.M Sz. Iparitanuló Intézet iratai {VIII.53} fm Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények Óvodák iratai fm a/ Magyarcsanádi Napköziotthonos Óvoda iratai fm b/ Makói Dózsa György utcai Óvoda iratai fm c/ Makói óvodák vegyes iratai ,36 fm Tudományos és népművelő intézmények Makói Juhász Lajos Közkönyvtár iratai fm CsML Makói Levéltárának iratai {XXXIV.1.} fm Maros Rádió Makó Szolgáltató Közhasznú Társaság iratai ,03 fm 13

14 Egészségügyi intézmények Makói Tüdőgondozó Intézet iratai fm Makói Szociális otthon iratai fm Óföldeáki Szociális Otthon iratai fm 14

15 IX. TESTÜLETEK Ipari és kereskedelmi testületek 1.4.Apátfalvi Takács Céh iratai fm 3.4.Makói Csizmadiák és Magyar-Német Cserzővargák Céhe, majd Első Makói Általános Ipartársulat iratai (IX.212,213) fm Makó és Vidéke Ipartestület iratai {IX.214} ,87 fm Csanádpalotai Ipartestület iratai {IX.206} fm Kiszombori Ipartestület iratai {IX.249} fm Mezőgazdasági testületek Rákosi Legeltetési Bizottság iratai {XXVII.230} 0.08 fm Szárazéri Tisza-szabályozási Társulat iratai fm Makó Városi Víziközmű Társulat iratai fm Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Makói Üzemfőmérnökség iratai fm Makó Térségi Víziközmű Társulat iratai fm Társadalom-jóléti köztestületek Országos Társadalombiztosító Intézet Makói Kirendeltsége iratai {IX.246,XXVII.119} fm Makói Kerületi Munkásbiztosító Pénztár iratai {IX.247} fm Makó Város Közjóléti Szövetkezete iratai ,41 fm 15

16 X. EGYESÜLETEK, (TÖMEG)SZERVEZETEK, PÁRTOK Politikai pártok és politikai célú társulások 1.4.Területvédő Liga majd Magyar Nemzeti Szövetség Makói Szervezete iratai fm 2.4.Hazafias Népfront Makó Városi Bizottsága iratai {XXVIII.2} fm 3.4.Magyar Úttörők Szövetsége Makó Városi Bizottsága iratai {XXVIII.3.} (1959) fm 5.4.Szociáldemokrata Párt Makói Szervezetének iratai (1933) fm 6.4.DÉFOSZ(Makó-Igás)és MEDOSZ iratok (1949) fm 7.4.Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Makó Városi Bizottságának iratai ,36 fm a/ MSZMP Makó Városi Párbizottság V.B. ülések jegyzőkövei ,12 fm b/ MSZMP termelőszövetkezeti alapszervezeteinek iratai ,24 fm Kulturális, népművelő és sportegyesületek 52.4.Makói Kaszinó iratai {X.236} fm 53.4.Első Makói Kisdedóvó Egylet iratai {X.280} fm 54.4.Makó Város Állandó Műkedvelő Társulatának iratai fm 55.4.Makói Szimfonikus Zenekar iratai (1955) fm 56. Szirbik Miklós Társaság iratai (2014) 0.26 fm 57. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület iratai fm Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek Makói Közalkalmazottak Beszerzési Csoportja iratai fm Apátfalvi Gazdakör iratai {X.239} fm KIOSZ Makói Csoportja iratai {XXVIII.32} fm 16

17 Egyéb egyesületek József Királyi Főherceg Szanatórium Egyesület Makói Fiókja iratai fm Országos Stefánia Szövetség és jogutódja, az Országos Egészségvédelmi Szövetség iratai fm Apátfalvi Temetkezési Biztosítási Egyesület iratai fm Makói Iparosok Temetkezési Egyleteinek iratai fm Makói gyámegyletek iratai fm Az Országos Vöröskereszt Egylet majd Magyar Vöröskereszt Makói Fiókegyesületének iratai ,02 fm 17

18 XI. GAZDASÁGI SZERVEK Ipari vállalatok 17.4.Pollák és Schwartz Gőzfűrész és Fatelep iratai fm 21.4.Makó Város Téglagyára iratai fm 28.4.Makói Tóth-malom iratai fm 29.4.Makó Város Hatósági Sütőüzeme iratai fm 32.4.Pitvarosi Emődi és Konczos Malom iratai ,60 fm 40.4.Makói Villamostelep iratai ,89 fm 41.4.Makó Városi Kosárfonó Üzem iratai fm Kereskedelmi és közlekedési vállalatok Rotter Gyula vaskereskedő iratai fm Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós Helyi Érdekű Vasút iratai fm Gyurik-féle Temetkezési Vállalat iratai {XI.42} fm Makó Városi Hirdetési Vállalat iratai fm Kristóffy Ferenc vas- és fűszerkereskedő iratai ,11 fm Makói hagymatermeléssel és kereskedelemmel foglalkozó testületek és személyek iratai ,08 fm a/ Makói Hagyma- Zöldségkertészeti és Gazdasági Terménykereskedelmi Rt. iratai ,01 fm b/ A Makói Hagymakereskedők Adóközösségének iratai {XXVII.118} fm c/ Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete (METESZ) Makói Kirendeltsége iratai ,01 fm d/ Makói és Vidéke Hagymatermelők Értékesítési Szövetkezete iratai fm e/ Nagy György József hagymatermeléssel és értékesítéssel kapcsolatos iratai ,01 fm Hitel- és biztosításügyi szervek Csanád (majd Csanád-Arad-Torontál) vármegyében működő pénzintézetek iratai fm a/ Angol-Magyar Bank Rt Makói Fiókja 18

19 iratai (XI.227) fm b/ Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénztár iratai fm c/ Makói Takarékpénztár iratai (XI.225) fm d/ Makói Népbank Rt iratai (XI.226) fm e/ Földeáki Takarék- és Hitelszövetkezet iratai (XI.210) fm f/ Kiszombori Hitelszövetkezet iratai (XI.211) fm Gazdasági szövetkezetek Makói Közöspusztai Gazdaság iratai fm Makói Tehénjárási Gazdaság iratai (1866) fm Mező- és erdőgazdasági üzemek Makó Város Szőlőtelepe iratai fm 19

20 XII. EGYHÁZI SZERVEK 1.4.Makói Református Iskolaszék iratai (VI.511, XII.1.) fm 2.4.Csanádi Püspökség Makói Uradalma iratai {XI.601} fm a/ Úriszék iratai fm b/ Tisztiszék iratai fm c/ Uradalmi fiskális iratai fm d/ Ügyészi hivatal iratai fm e/ Számadási iratok fm f/ Községi számadási iratok fm g/ Ármentesítéssel kapcsolatos iratok (1911) 0,15 fm 3.4.Földeáki Római Katolikus Iskolaszék iratai ,30 fm 20

21 XIII. CSALÁDOK 1.4.Földeáki Návay család iratai fm 2.4.Nagykászonyi Kászonyi család iratai fm 3.4.Kiszombori Rónay (Oexel) család iratai fm 4.4.Wizinger(Vezényi)- Dragon család iratai fm XIV. SZEMÉLYEK 11.4.Nagy István országgyűlési képviselő iratai fm 13.4.K.Szabó József tanár iratai fm 14.4.Nagy György József iratai {XXXI.1} fm 15.4.Sümeghy Dezső levéltáros iratai fm 16.4.Gilicze János alpolgármester iratai fm 17.4.Bakos Zoltán tanácselnök-helyettes iratai fm 18.4.Szabó Amália óvónő után maradat iratok fm 19.4.Nagy Sándor levéltári főelőadó után maradt iratok fm 20.4.Rúzsa Lajos építész technikus és Marosmenti ÁFÉSZ beruházási osztályvezető iratai (2006) 0.52 fm 21

22 XV. GYŰJTEMÉNYEK Térképtár 1.4.Kiemelt és egyedi térképek gyűjteménye fm Tervtár 12.4.Makó Város Tervtára fm 13.4.Makói Járási Hivatal Tervtára fm 14.4.Egyéb tervek fm Kiemelt gyűjtemények 24.4.Pecsétek, pecsétnyomók XIX-XX.sz fm 26.4.Nyomtatványok 1815ca ,18 fm a/ Plakátok, hirdetmények 1850ca 0.30 fm b/ Szabályrendeletek, alapszabályok {V.203} fm c/ Iskolai értesítők, évkönyvek fm d/ Meghívók 1850ca 0.96 fm e/ Szórólapok 1870ca 0.24 fm f/ Postai nyomtatványok 1800ca 0.48 fm g/ Számlák, nyugták 1780ca 0.48 fm h/ Régi pénzek, értékpapírok 1850ca 0.36 fm i/ Személyi okmányok 1800ca 0.36 fm j/ Nyomtatványminták 1820ca 0.36 fm k/ Anyakönyvi kivonatok 1830ca 0.72 fm l/ Feudális kori nyomtatványok (1849) 0.30 fm m/ Marhalevelek gyűjteménye 1820ca 0.36 fm n/ Választási iratok és nyomtatványok Zászlók, jelvények, kitüntetések 0.36 fm Reprodukciók 32.4.Mikrofilmek 87 tekercs 33.4 Egyéb adathordozók 0,24 fm 1870ca 34.4.Fotótár 2,59 fm Vegyes gyűjtemények 47.4.Kézirattár 49.4.Oktatási kollekciók 50.4.Eltérő provenienciájú iratok gyűjteménye 1780ca 0.84 fm 0.36 fm 5.08 fm 22

23 XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI 51.4.Makói Nemzeti Munkástanács iratai {XVI.401} fm XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA ALAKULT BIZOTTSÁGOK 2.4. Makói Nemzeti Bizottság iratai fm Makói Igazoló Bizottság iratai fm Makói Földigénylő Bizottság iratai fm Makó Városi és Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai {XIV.902} fm 23

24 XXIII. TANÁCSOK MAKÓI JÁRÁSI TANÁCS V.B. IRATAI Makói Járási Tanács iratai fm a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm b/ Állandó Bizottságok fm Makói Járási Tanács Végrehajtó Bizottság iratai (1975) 6.76 fm a/ V.B. ülések jegyzőkönyvei fm b/ V.B. elnök iratai fm Makói Járási Tanács Titkársága iratai fm a/ Titkárság iratai fm b/ Személyzeti csoport iratai fm Makói Járási Tanács Igazgatási Osztály iratai (1948) fm a/ Igazgatási Osztály iratai fm b/ Gyámügyi iratok fm Makói Járási Tanács Munkaügyi szakigazgatási szerv iratai (1956) fm Makói Járási Tanács Tervgazdálkodási szakigazgatási szerv iratai fm a/ Terv és Statisztikai Csoport fm b/ Tervcsoport fm Makói Járási Tanács Pénzügyi szakigazgatási szerv iratai (1949) fm Makói Járási Tanács Építési, közlekedési szakigazgatási szerv iratai fm a/ Építési és Közlekedési Osztály iratai fm b/ Ipari és Műszaki Osztály iratai fm c/ Műszaki Osztály iratai fm Makó Járási Tanács Ipari szakigazgatási szerv iratai fm Makói Járási Tanács Kereskedelmi Csoport iratai fm Makói Járási Tanács Mezőgazdasági szakigazgatási szerv iratai fm a/ Mezőgazdasági szakigazgatási iratok (1957), fm b/mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó, külön kezelt szakigazgatási iratok fm Makói Járási Tanács Művelődési szakigazgatási szerv iratai (1956) fm Makói Járási Tanács 24

25 Egészségügyi Osztály iratai fm Makói Járási Tanács Testnevelési és Sportbizottság iratai (1975) 4.21 fm Közösen kezelt, tételszámos szakigazgatási iratok fm MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL IRATAI Csongárd Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Makói Járási Hivatalának iratai (1982) fm a/ Elnöki iratok (1979) 0.56 fm b/ Titkárság fm c/ Igazgatási Osztály fm d/ Pénzügyi, Terv és Munkaügyi Osztály fm e/ Műszaki Osztály fm f/ Élelmiszergazdasági és Kereskedelmi Osztály iratai fm g/ Művelődési Osztály fm h/ Egészségügyi Osztály fm j/ Makó Járási Tanács KISz Bizottságának ,03 fm iratai MAKÓ VÁROSI TANÁCS V.B. IRATAI Makó Városi Tanács iratai (1945) fm a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm d/ Állandó bizottságok jegyzőkönyvei (1945) fm c/ Községi tanácsülési jegyzőkönyvek (1976) fm b/ Tanácstagi beszámolók fm e/ Szakszervezeti Bizottsági iratai fm f/ KISZ bizottság iratai fm g/ Iktató- és mutatókönyvek fm Makó Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai fm a/ V.B. ülések jegyzőkönyvei (1945) fm b/ Választási iratok ,48 fm Makó Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947) fm a/ Általános iratok fm b/ Reservált iratok (TÜK) (1945) (1995) 3.03 fm c/ Személyzeti Csoport iratai (1947) fm Makó Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztály iratai (2005) fm a/ Általános igazgatási iratok fm b/ Gyámügyi iratok fm 25

26 c/ Társadalmi Ünnepségeket Szervező Iroda (1960) (2005) 1.40 fm d/ Lakónyilvántartó könyvek 1.66 fm Makó Városi Tanács V. B. Munkaügyi Csoport iratai fm Makó Városi Tanács V. B. tervgazdálkodási szakigazgatási szervének iratai fm Makó Városi Tanács V. B. pénzügyi szakigazgatási szervének iratai (1945) fm a/ Pénzügyi Osztály iratai (1945) fm b/ Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai fm c/ Költségvetési Csoport iratai fm d/ Adóügyi Csoport iratai fm Makó Városi Tanács V. B. építési, közlekedési, községgazdálkodási szakigazgatási szervének iratai (1942) ,20 fm a/ Építési és Közlekedési osztály iratai fm b/ Műszaki Osztály iratai fm c/ Műszaki tervtár (1942) fm d/ Kommunális, Város- és Községgazdálkodási Csoport (1955) 0.36 fm e/ Városgondnokság fm f/ Épület-összeírások 1948,1954 2,04 fm Makó Városi Tanács V. B. ipari szakigazgatási szerv iratai fm a/ Ipari Csoport iratai fm b/ Termelés-, Ellátásfelügyeleti Osztály iratai fm Makó Városi Tanács V. B. Kereskedelmi Csoport iratai , fm Makó Városi Tanács V. B. mezőgazdasági szakigazgatási szervének iratai ; fm Makó Városi Tanács V. B. egészségügyi szakigazgatási szervének iratai (1945) fm a/ Egészségügyi Osztály iratai fm b/ Szociálpolitikai Csoport fm c/ Hadigondozási iratok (1945) fm Makó Városi Tanács V. B. művelődési szakigazgatási szervének iratai fm a/ Oktatási és Népművelési Osztály iratai fm b/ Művelődési Osztály iratai fm Makó Városi Tanács V. B. sportigazgatási iratai fm Közösen kezelt iratok fm a/ Közösen kezelt iratok fm b/ Közösen kezelt iratok fm 26

27 KÖZSÉGI TANÁCSOK Ambrózfalva Közégi Tanács iratai fm Apátfalva Községi Tanács iratai fm Csanádalberti Községi Tanács fm Csanád Községi Tanács iratai fm Csanádpalota Községi Tanács iratai fm Ferencszállás Községi Tanács fm Földeák Községi Tanács iratai fm Királyhegyes Községi Tanács fm Kiszombor Községi Tanács iratai fm Klárafalva Községi Tanács iratai fm Kövegy Községi Tanács iratai fm Magyarcsanád Községi Tanács fm Maroslele Községi Tanács iratai fm Nagymajláth/Nagyér Községi Tanács iratai fm Nagylak Községi Tanács iratai fm Óföldeák Községi Tanács iratai fm Pitvaros Községi Tanács iratai fm Rákos Községi Tanács iratai fm 27

28 XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI A belügyi igazgatás és rendészet szervei Pénzügyi szakszervek 11.4.Járási és Városi Rendőrkapitányság Makó iratai (1949) (1998) 1,20 fm Elhagyott Javak Kormánybiztossága Makó iratai fm Földeáki Adóhivatal iratai fm Kiszombori Adóhivatal iratai fm Állami Adóhivatal iratai Makói Forgalmi Adóhivatal iratai 1.86 fm 0.56 fm Makói Pénzügyőri Szakasz iratai fm Nagylaki Vámhivatal iratai fm Földművelésügyi szakszervek Makói Városi és Járási Földhivatal iratai fm Makói Városi és Járási Állattenyésztési Főfelügyelőség iratai {XXIV.224} 0.30 fm Csongrád Megyei Földmérési Igazgatóság Makói Kirendeltsége iratai fm MESZÖV Makói Járási Megbízottjának iratai {XXIV.412} fm Földművesszövetkezetek Járási Központja iratai fm Ipari, építőipari, tervgazdasági és területfejlesztési szakszervek Makói Építési és Közmunkaügyi Igazgatóság iratai {XXIV.605} fm Oktatási, közművelődési és sport szakszervek A Makói Közoktatásügyi Bizottság iratai {XXIV.506} fm 28

29 Közellátási szakigazgatási szervek Országos Közellátási Jegyközpont Makói Kirendeltségének iratai {XXIV.602} fm Makó Járási Begyűjtési Hivatal iratai {XXIV.614} fm Makó Város Begyűjtési Csoport iratai {XXIV.615} fm Népjóléti szakszervek Makói Városi és Járási Hadigondozási Tiszt iratai {XXIV.660} fm 29

30 XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI Bíróságok és ügyészségek 21.4.Makó Városi (Járási) Bíróság iratai {XXV.6} ,74 fm a/ Elnöki iratok ,62 fm b/ Büntető ügyek fm c/ Polgári perek fm d/ Peren kívüli ügyek fm e/ Holttá nyilvánítások ügyei fm f/ Előzetes letartóztatások fm g/ Lajstromok ,80 fm 71.4.Makó Városi (Járási) Ügyészség iratai {XXV.5} fm a/ Igazgatási ügyek fm b/ Büntető ügyek fm c/ Vegyes ügyek ,27 fm d/ Polgári ügyek fm e/ Nyomozás felügyelet fm f/ Általános felügyelet fm 30

31 XXIX.VÁLLALATOK Ipari vállalatok 16.4.A Makói Malom iratai fm 17.4.HÓDGÉP Makói Gyára iratai ,54 fm 18.4.A Pitvarosi Malom iratai fm 19.4.Makói Vegyesipari Javító Vállalat iratai fm 20.4.Marosi Homokkitermelő Vállalat iratai 0.12 fm 21.4.CsMT Téglagyári Egyesülés iratai 1951,1953 0,28 fm Kereskedelmi és idegenforgalmi vállalatok Makó és Környéke Kiskereskedelmi Vállalat iratai {XXIX.108} fm Terményforgalmi Nemzeti Vállalat Makói Kirendeltségének iratai {XXIX.115} fm Hitel- és biztosításügyi szervek Állami Biztosító Makói Fiókja iratai {XXIX.210} fm Magyar Nemzeti Bank Makói Fiókja iratai {XXIX.218} fm Mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemek Óföldeáki Gépállomás iratai {XXIX.631} fm Makói Gépállomás iratai {XXIX.671} fm Nagykirályhegyesi Gépállomás iratai {XXIX.672} fm 31

32 XXX. SZÖVETKEZETEK Kisipari szövetkezetek 1.4.Makói Cipőipari Szövetkezet iratai fm 2.4.Makói Bőripari Szövetkezet iratai fm 3.4.Makói Vas és Fémipari Szövetkezet {XXX.45} fm 4.4.Makói Elektronikai Kisszövetkezet iratai fm Kereskedelmi jellegű szövetkezetek Apátfalva és Vidéke ÁFÉSZ iratai a/ Apátfalvi ÁFÉSZ iratai {XXX.5} fm b/ Magyarcsanádi ÁFÉSZ iratai {XXX.6,107} fm Csanádpalota és Vidéke ÁFÉSZ iratai a/ Csanádpalotai Földműves-szövetkezet, fm iratai {XXX.11} fm b/ Nagylaki FMSZ majd ÁFÉSZ iratai {XXX.8,113} fm c/ Pitvarosi FMSZ {XXX.12,115} fm Makói Marosmenti ÁFÉSZ iratai {XXIX.109; XXX.7,106} fm a/ Makói FMSZ majd Marosmenti ÁFÉSZ iratai (1991)16.21 fm b/ Földeáki ÁFÉSZ iratai {XXX.4,103} fm c/ Igási úti FMSZ iratai {XXX.14,104} fm d/ Királyhegyesi FMSZ majd ÁFÉSZ iratai {XXIX.118; XXX.9,105} fm e/ Kiszombori ÁFÉSZ iratai {XXX.16} fm f/ Maroslelei FMSZ majd ÁFÉSZ iratai {XXX.10,112} fm g/ Óföldeáki ÁFÉSZ iratai {XXX.15,114} fm Makói Parasztok Szövetkezetének iratai {XXIX.116,XXX.17.} fm Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ (MSZK) majd Magyar Országos Szövetkezeti Központ (MOSZK) Makói Kirendeltsége iratai {XXIV.371,401,} ,45 fm Rákosi Földműves-szövetkezet iratai {XXX.13} fm Mezőgazdasági Termékeket Értékesítő Szövetkezet (MÉK) Makói Kirendeltsége iratai ,12 fm Földművesszövetkezetek Makó Járási Központjának iratai ,50 fm 32

33 Mezőgazdasági szövetkezetek Apátfalvi termelőszövetkezetek iratai fm a/ Apátfalvi Aranykalász Tsz iratai {XXX.18} fm b/ Apátfalvi Petőfi Tsz iratai fm c/ Apátfalvi Búzavirág Tsz iratai fm Csanádalberti Kossuth Tsz iratai {XXX.19} fm Csanádpalotai termelőszövetkezetek iratai {XXX.20} fm a/ Csanádpalotai Törekvés Tsz iratai fm b/ Csanádpalotai Kossuth Tsz iratai fm c/ Csanádpalotai Béke Tsz iratai fm d/ Csanádpalotai Kelemen László Tsz iratai fm e/ Csanádpalotai Aranykalász Tsz iratai fm f/ Csanádpalotai Haladás Tsz iratai fm g/ Csanádpalotai Lenin Vörös Október Tsz iratai fm h/ Csanádpalotai Rákóczi Tsz iratai fm i/ Csanádpalotai Szabadság Tsz iratai fm Ferencszállási Úttörő Tsz. iratai {XXX.21} fm Földeáki termelőszövetkezetek iratai fm a/ Földeáki Dózsa Tsz iratai {XXX.44} fm b/ Földeáki Kossuth Tsz iratai {XXX.43} fm c/ Földeáki Egyetértés Tsz iratai ,24 fm Hódmezővásárhelyi Viharsarok Tsz. iratai {XXX.22} fm Királyhegyesi termelőszövetkezetek iratai fm a/ Királyhegyesi Új Élet Tsz iratai {XXX.23} fm b/ Királyhegyesi Árpád Tsz iratai fm c/ Királyhegyesi Új Barázda Tsz iratai fm Kiszombori termelőszövetkezetek iratai fm a/ Kiszombori Petőfi Tsz iratai {XXX.24} fm b/ Kiszombori Új Élet Tsz iratai {XXX.25} fm c/ Kiszombori Május 1. Tsz iratai fm Magyarcsanádi termelőszövetkezetek iratai fm a/ Magyarcsanádi Haladás Tsz iratai fm b/ Magyarcsanádi Úttörő Tsz iratai {XXX.26} fm Makói termelőszövetkezetek iratai fm a/ Makói Alkotmány Tsz iratai {XXX.27} fm b/ Makói Béke Tsz iratai {XXX.28} fm c/ Makói Haladás Tsz iratai {XXX.29} fm d/ Makói Hunyadi Tsz. iratai fm e/ Makói József Attila Tsz iratai {XXX.30} fm f/ Makói Kossuth Tsz. iratai {XXX.31} fm g/ Makói Köztársaság Tsz. iratai {XXX.32} ,92 fm h/ Makói Lenin Tsz. iratai {XXX.33} fm i/ Makói Rákóczi Tsz iratai fm j/ Makói Új Barázda Tsz. iratai {XXX.34} fm k/ Makói Új Élet Tsz. iratai {XXX.35} fm l/ Makói Úttörő Tsz. iratai {XXX.36} fm m/ Makói Viharsarok Tsz iratai {XXX.37} fm n/ Makói Szabad Nép Tsz iratai fm 33

34 o/ Makói Szabad Föld Tsz iratai fm Maroslelei termelőszövetkezetek iratai fm a/ Maroslelei Rákóczi Tsz iratai {XXX.206} fm b/ Maroslelei Új Barázda Tsz iratai fm Óföldeáki termelőszövetkezetek iratai fm a/ Óföldeáki Aranykalász Tsz iratai fm b/ Óföldeáki Béke Tsz. iratai {XXX.42} fm Pitvarosi Vörös Csillag Tsz iratai {XXX.40} fm Rákosi termelőszövetkezetek iratai fm a/ Rákosi VII. kongresszus Tsz iratai {XXX.41} fm b/ Rákosi Új Élet Tsz iratai fm Kiszombori Földbérlő Szövetkezet iratai {XXVIII.9.} fm 216. Mezőhegyesi Törekvés Tsz iratai fm 217. Klárafalvi Haladás Tsz iratai fm 218. Nagyéri Vörös Lobogó Tsz iratai fm 219. Ambrózfalvi Dimitrov Tsz iratai fm XXXVII. ÖNKORMÁNYZATOK 34

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2012. január 5. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1872-1949-ig terjedő korszak 463.4

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950 V. 28. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 46. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945947 0,05 fm b/ Elöljárósági iratok 945,4 fm Összesen:,46 fm

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/ V. 097. 884-950 /-95/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 7-9. polc C/ Polgári kori iratok 884-944 /-95/ b/ Elöljárósági iratok 897-943 0,0 fm d/ Tulajdon-nyilvántartási iratok 884-944 /95/

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek IX. 2 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 306,0 általános IX. 5 5

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

232. fond: A Magyar Nemzeti Bank Szolnoki Megyei Igazgatóságának iratai

232. fond: A Magyar Nemzeti Bank Szolnoki Megyei Igazgatóságának iratai XXIX. 232. fond: A Magyar Nemzeti Bank Szolnoki Megyei Igazgatóságának iratai fı XXIX. 232. 1. Megyei személyi anyagok: Megszünt cégjegyzékek, Szolgálaz 1953-56 XXIX. 232. 2. Ágazati beszámolók: Tanácsi,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950

V. 1161. Veresegyház nagyközség iratai 1891-1950 89950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 78. polc C/ Polgári kori iratok 8992, 925944 a/ Képviselőtestületi iratok 8992, 925944 0,30 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /944/ 945950 a/

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE 14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE I. Vezetői összefoglaló... 4 II. Működési feltételek... 6 II.1. Költségvetési, pénzügyi feltételek... 6 II.2. Személyi feltételek... 8 II.3.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 2-4. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1893-1944 0,46 fm D/a Képviselő-testületi iratok 1945-1949

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása Intézményünk áttekinthető történeti ábrája az alábbi: Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és,

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

I V A D É K A I K K A L

I V A D É K A I K K A L Szilvásváradi lipicai anyakancák K K A L 115 Betalka XXIV XI000933146 1993 szürke 293 Betalka XXIX Kancacsalád: IM982062007 Született: 1998.02.23. Tenyésztôje: Nemzeti Ménes, Lipica, Szlovénia 580 Maestoso

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Azonosított kockázati tényezők

Azonosított kockázati tényezők Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 9. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Magyarcsanád Magyarcsanádi Roma Bizonylati rend

Részletesebben

Az ellenőrzés Azonosított kockázati tényezők ellenőrzött időszak

Az ellenőrzés Azonosított kockázati tényezők ellenőrzött időszak Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Csanádalberti Csanádalberti Község Leltározási

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. V. Melléklet: A munkaerő-piaci kereslet és kínálat előrejelzése, az irány-arány döntés megalapozása 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1.

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2005 2013 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Bűncselekmények 2005 2007 2009 2011 2013 Összesen 436 522 426 914 394 034 451 371 377 829 Személy

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [3] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [4] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád március 2. március 5. Dr. Juhász Mihály Tel.: 63-477-325

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/25/1963. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0025. számú UTASÍTÁSA az útlevelek kiadásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról. Budapest, 1963.

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK Az árak az általános forgalmi adót (ÁFÁT) nem tartalmazzák! Érvényes: 2009. április 1-től. 1. oldal

ÁRJEGYZÉK Az árak az általános forgalmi adót (ÁFÁT) nem tartalmazzák! Érvényes: 2009. április 1-től. 1. oldal ÁRJEGYZÉK Az árak az általános forgalmi adót (ÁFÁT) nem tartalmazzák! Érvényes: 2009. április 1-től 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. Bemutatkozás 3. oldal II. Értékesítési feltételek III. Minősítés, tanúsítvány

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6.

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Tisztelt Géptervező és Termékfejlesztő Kolléga! Örömmel tudatjuk, hogy a meghívottak és a rendezvényről tudomást szerzők

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-362/2007 Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2008. i belső

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

304. fond: A Szolnoki Járási Tanács VB Pénzügyi Osztályának iratai

304. fond: A Szolnoki Járási Tanács VB Pénzügyi Osztályának iratai XXIII. 304. fond: A Szolnoki Járási Tanács VB Pénzügyi Osztályának iratai Fondfı XXIII. 304. 1. költségvetés községenként - besenyszög 1951 XXIII. 304. 1. Költségvetések községenként - kıtelek 1951 XXIII.

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 133. állvány, 1-9. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1891-1943 0,50 fm C/b Elöljárósági közigazgatási

Részletesebben

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952)

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) Terjedelem: 20,94 fm (ebből 1,51 fm kötet), 203 doboz, 47 kötet, 250 raktári egység Raktári helye: PML váci osztálya, 61. terem, 78-104.

Részletesebben

XXIII. 503. A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) 1950 1990. b) Általános iratok 1950 1990

XXIII. 503. A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (1947 ) 1950 1990. b) Általános iratok 1950 1990 XXIII. 503 A Vác Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai (947 ) 950 990 b) Általános iratok 950 990 Terjedelem: 0,70 fm, (ebből 0,03 fm kötet) 7 doboz, 7 raktári egység Raktári hely: VVL, sz. raktár,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A VMKI SZMSZ Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen 1. Igazgató-helyettes 2. Gazdasági Igazgató-helyettes 3. Humán Szolgálat 4. Ellenőrzési

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

MÉNVIZSGA PONTSZÁMOK

MÉNVIZSGA PONTSZÁMOK MÉNVIZSGA PONTSZÁMOK küllemi bírálat mozgásbírálat szabadon mozgásbírálat fogatban lépéshosszmérés súlypont alá lépés fogatmunka viselkedésbírálat 12 13 A VONAL KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2006 2014 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2015 Regisztált bűncselekmények 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen 425 941 426

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950 V. 60. 98950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 98944 a/ Képviselőtestületi iratok 9, 94 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 9899, 9942 0,25 fm d/ Adókezelési

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m.

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. I/A.sz. kút műszaki adatai Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. Csövezés: 0.00 47,00 m-ig DN 340 0,00 80,00 m-ig DN 225 55,00 66,00 m-ig 70,00 74,00

Részletesebben