A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE"

Átírás

1 A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE december 31.

2 V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA A/ FEUDÁLIS KOR 1. Csongrád Város Tanácsának iratai ,31 fm 2. Csongrád város közgyámjának (tutorának) iratai ,26 fm 3. Csongrád Város Váltsági Pénztárának iratai ,14 fm 4. Csongrád város adószedőjének iratai ,11 fm B/ KAPITALISTA KOR AZ IG TERJEDŐ KORSZAK 41. Csongrád Város, ig Nagyközség Képviselő-testületének iratai ,13 fm 42. Csongrád Város, ig Nagyközség Tanácsának iratai (1802) ,28 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,77 fm b. Tanácsi iratok ,21 fm c. Katonai szolgáltatási iratok ,04 fm d. Adásvételi és haszonbérleti szerződések ,04 fm e. Végrendeletek ,05 fm f. Népösszeírási iratok ,07 fm g. Községi bírósági tanács iratai ,10 fm 43. Csongrádi Árvabizottmány iratai (1851) ,07 fm a. Elnöki iratok ,04 fm b. Árvabizottmányi jegyzőkönyvek ,17 fm c. Árvabizottmányi iratok (1851) ,86 fm 47. Csongrád Város Törvényszékének iratai ,32 fm 48. Csongrád város, ig nagyközség polgármesterének, ill. főbírájának iratai ,48 fm 49. Csongrád Város Községi Választmányának iratai , ,13 fm 50. Csongrád Város, ig Nagyközség Gazdasági Bizottmányának iratai ,05 fm 1

3 AZ IG TERJEDŐ KORSZAK 71. Csongrád Város, ig Nagyközség Képviselő testületének iratai ,45 fm a. Közgyűlési jegyzőkönyvek ,16 fm b. Közgyűlési iratok (1933) 5,29 fm 72. Csongrád Város, ig Nagyközség Tanácsának iratai ,46 fm 73. Csongrád város, ig nagyközség polgármesterének, ill. főbírájának iratai (1955) 54,48 fm a. Bizalmas iratok (1950) 0,13 fm b. Közigazgatási iratok ,34 fm c. Kihágási iratok ,34 fm d. Városi közüzemi iratok ,37 fm e. Építési iratok ,43 fm f. Iparügyi iratok (1955) 0,25 fm g. Járási érdekű iratok ,86 fm h. Külön kezelt iratok (1953) 1,17 fm 74. Csongrád Város, ig Nagyközség Központi Választmányának, 1914-től Összeíró Küldöttségének iratai ,13 fm 75. Csongrád Város, ig Nagyközség Árvaszékének, ill. közgyámjának iratai ,62 fm a. Közgyámi (árvatári) iratok ,12 fm b. Árvaszéki iratok ,44 fm c. Árvapénztári (gyámpénztári) iratok ,06 fm 76. Csongrád Város, ig és ig Nagyközség Hypothecalis és Házipénztárának iratai ,75 fm 77. Csongrád Város, ig Nagyközség Adóhivatalának iratai (1950) 8,51 fm 79. Csongrád Város, ig és ig Nagyközség Községi Iskolaszékének, 1897-től Állami Elemi és Polgári Iskolai Gondokságának iratai ,93 fm 81. Csongrád város, ig nagyközség levéltárnokának iratai ,28 fm 82. Csongrád Város, ig és ig Nagyközség Katonaügyi és Hadigondozási iratai (1874) , 07 fm a. Katonaügyi iratok és nyilvántartások (1874) (1961) 0,52 fm b. Hadigondozási iratok és nyilvántartások ,55 fm 2

4 83. Csongrád Város, ig Nagyközség Anyakönyvi Hivatalának iratai ,98 fm 84. Csongrád Város Községi Bíróságának iratai ,60 fm 85. Csongrád város polgári parancsnokának iratai ,26 fm 86. Csongrád város iskolai törzskönyvvezetőjének iratai ,02 fm 87. Csongrádi Szegényápoló-intézeti Bizottság iratai ,03 fm 88. Csongrád Város Tanácsának iratai ,12 fm 89. Csongrád város számvevőjének iratai ,24 fm 90. Csongrád város tisztiorvosának iratai (1956) 0,14 fm 91. Csongrád város szociális titkárának iratai ,26 fm 92. Csongrád városi választójogosultakat összeíró bizottságok iratai 1945, 1947, 1949, ,60 fm 93. Csongrád város, ig nagyközség szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye ,19 fm 94. Csongrád Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai ,02 fm KÖZSÉGEK 101. Csanytelek község iratai (1950) 3,76 fm a. Közigazgatási iratok (1950) 3,40 fm b. Községháztartási és adóügyi iratok ,36 fm 102. Tömörkény község iratai (1951) 7,01 fm a. Önkormányzati iratok ,28 fm b. Közigazgatási iratok (1951) 4,76 fm c. Községháztartási és adóügyi iratok ,97 fm 103. Felgyő község iratai ,24 fm 3

5 VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI A PÉNZÜGYIGAZGATÁS SZAKSZERVEI 101. Csongrádi Magyar Királyi (1945-től Állami) Adóhivatal iratai ,58 fm FÖLDMŰVELÉSÜGYI SZAKSZERVEK 203. Csongrád megyei város és járás gazdasági felügyelőjének iratai (1940) ,26 fm 251. Csongrádi Növényegészségügyi (Növényvédelmi) Körzet iratai ,24 fm 4

6 VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI BÍRÓSÁGOK ÉS ÜGYÉSZSÉGEK 1. Csongrádi Magyar Királyi Járásbíróság, tól Járásbíróság iratai (1856) ,48 fm KÖZJEGYZŐK 151. Csongrádi járás közjegyzőjének iratai ,55 fm 5

7 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK IRATAI 51. Csongrádi, 1926 tól Szent Imre herceg Gimnázium iratai ,28 fm ALAPFOKÚ ISKOLÁK 101. Csongrádi Állami Polgári Fiúiskola iratai ,53 fm 102. Csongrádi Állami Polgári Leányiskola iratai ,47 fm 107. Csanyteleki Állami Elemi Iskolák Gondnokságának iratai 1914, 1925, ,02 fm 108. Csanyteleki Elemi Népiskola iratai ,65 fm 109. Csongrádi Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai ,91 fm 110. Csongrádi Külterületi Állami Elemi Népiskolák igazgatóságának iratai ,77 fm 112. Csongrádi Piroskavárosi Állami Elemi Népiskola, 1948-tól Szabadság téri Általános Iskola iratai ,29 fm a. Tantestületi értekezletek jegyzőkönyvei ,24 fm b. Iratok ,11 fm 113. Gr. Károlyi Sándor Római Katolikus Leányiskola iratai ,02 fm 115. Felgyői Uradalmi Római Katolikus Népiskola iratai ,20 fm 132. Tömörkény Elemi Iskolák Gondnokságának iratai ,24 fm 133. Tömörkény Község Iskolaszékének iratai ,05 fm 134. Tömörkényi Elemi Népiskola iratai ,99 fm 139. Csongrádi Síp utcai Állami Elemi Népiskola, 1949 től Általános Iskola iratai ,98 fm 140. Csongrádi Állami Elemi Kisegítőiskola iratai ,03 fm 141. Csongrádi Központi Állami Elemi Népiskola, 1963 tól Kossuth Lajos Általános Iskola iratai ,96 fm 6

8 EGYÉB ISKOLÁK 603. Csongrádi Állami Iparos és Kereskedőtanonc Iskola iratai ,70 fm 610. Csongrádi Önálló Állami Gazdasági Népiskola iratai ,18 fm 611. Csongrádi Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola és Szaktanácsadó Állomás iratai ,06 fm TUDOMÁNYOS ÉS NÉPMŰVELŐ INTÉZETEK 702. Gazdanevelés című szaklap Kiadóhivatalának iratai ,02 fm EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZETEK 803. Csongrádi és csanyteleki menhelyi telepfelügyelőnő iratai ,47 fm a. Csongrádi menhelyi telepfelügyelőnő iratai ,34 fm b. Csanyteleki menhelyi telepfelügyelőnő iratai ,13 fm 7

9 IX. TESTÜLETEK IPARI TESTÜLETEK 201. Csongrádi Általános Ipartestület, 1936-tól Csongrád és Vidéke Ipartestület iratai ,38 fm a. Jegyzőkönyvek ,50 fm b. Iratok ,88 fm MEZŐGAZDASÁGI TESTÜLETEK 501. Csongrádi Hegyközség iratai ,66 fm 521. Csongrád Bokrosi Legeltetési Társulat iratai ,69 fm 561. Csongrád Sövényházi Ármentesítő és Belvízszabályzó Társulat iratai (1947) 4,05 fm a. Miniszteri biztos iratok ,27 fm b. Mérnöki iratok ,89 fm c. Általános iratok (1947) 1,89 fm TÁRSADALOMJÓLÉTI KÖZTESTÜLETEK 701. Országos Társadalombiztosító Intézet Szentesi Kirendeltsége csongrádi megbízottjának iratai ,01 fm 8

10 X. EGYESÜLETEK POLITIKAI PÁRTOK ÉS ILYEN CÉLÚ TÁRSULÁSOK 5. Csanyteleki Független 48-as Olvasókör iratai , 02 fm KULTURÁLIS, NÉPMŰVELŐ ÉS SPORT EGYESÜLETEK 68. Csongrádi Atlétikai Klub iratai 1926,1927,1929 0,01 fm 69. Csongrádi Iparos Olvasókör iratai ,10 fm SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI JELLEGŰ EGYESÜLETEK 110. Csongrádi Szőlősgazdák Egyesületének iratai (1924) ,12 fm 111. Csongrádi Vadász Társaság iratai 1905, ,01 fm 116. Csongrádi Gazdasági Egyesület iratai (1909) ,12 fm 121. Csongrád Vármegyei Tanítóegyesület Csongrádi Fiókegyletének iratai (1885) ,12 fm EGYÉB EGYESÜLETEK 201. Csongrádi Légoltalmi Liga iratai ,36 fm 202. Csongrádi Kaszinó iratai ,01 fm 203. Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíj Egylete Csongrádi Fiókja ,02 fm 204. Csongrádi Állami Tanítók Önsegélyező Egyesületének iratai ,38 fm 220. Csongrád-Kónyaszéki Földműves és Gazdakör iratai ,12 fm 9

11 XI. GAZDASÁGI SZERVEK IPARI ÜZEMEK 1. Csongrád Vármegyei Villamossági Részvénytársaság Csongrádi Telepének iratai ,28 fm 7. Csongrádi Hangya Fűrészüzem iratai ,12 fm 10. Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság iratai ,65 fm 11. Csongrádi Cseuz Hengermalom Részvénytársaság iratai ,68 fm KERESKEDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK 110. Kacziba Ferenc Cementáru Kereskedésének iratai ,18 fm 111. Kaszanitzky Gyula bor- és sörkereskedésének iratai ,17 fm HITEL ÉS BIZTOSÍTÁSÜGYI SZERVEK 201. Egyesült Csongrádi Takarékpénztár iratai ,26 fm 210. Csongrádi Általános Beszerző, Termelő és Értékesítő Közjóléti Szövetkezet iratai ,64 fm a. Igazgatósági iratok ,13 fm b. Számviteli és üzemgazdasági iratok ,99 fm c. Szociálisgondozói iratok ,52 fm 10

12 XIII. CSALÁDOK 9. A Csemegi család iratai (1995) 0,49 fm 11

13 XIV. SZEMÉLYEK 1. Wickl Frigyes körzeti tan(iskola) felügyelő iratai ,12 fm 2. Kovács Elemér m. kir. honvédtiszt iratai ,37 fm 3. Dudás Lajos tanár, helytörténész iratai ,66 fm 4. Dr. Katona Imre néprajzkutató, egyetemi tanár iratai (1796) ,06 fm a. Személyes vonatkozású iratok ,72 fm b. Tudományos munkásságának iratai (1796) ,05 fm c. Pedagógiai munkásságának iratai ,29 fm 6. Dr. Forgó Zsuzsanna Csongrád Városi Tanács VB. titkárának iratai ,38 fm 7. Palásti Pál tanár, helytörténész iratai ,79 fm 8. Dr. Tari László orvos, helytörténész iratai (1664) ,68 fm 9. Mészáros András tanító iratai ,74 fm 10. Gát László tanár, helytörténész iratai ,50 fm 11. Korsós Jozefa Anna tanárnő iratai 1,20 fm 12. Felber József szikvízkészítő iratai ,72 fm 13. Balogh Szilárd fotóművész iratai ,07 fm 14. Dr. Katona Imre főállatorvos iratai ,48 fm 15. Licsicsányi István nyugállományú alezredes, helytörténész iratai 1 fm 16. Révész József nótaszerző iratai 1988,1989,1991,1993 0,02 fm 17. Dorozsmainé Greskovits Terézia iratai 0,12 fm 18. Deák Tamás István tanító iratai 0,37 fm 12

14 XV. GYŰJTEMÉNYEK TÉRKÉPTÁR 4. Csongrád város térképei XIX XX. sz. 29 db TERVTÁR 12. Csongrád város tervtára ,01 fm OKLEVELEK, JOGBIZTOSÍTÓ IRATOK 22. Személyi okmányok gyűjteménye XIX XX. sz. 0,40 fm KIEMELT GYŰJTEMÉNYEK 34. Nyomtatványminták gyűjteménye XIX XX. sz. 0,13 fm 35. Plakátok gyűjteménye XIX XX. sz. 0,90 fm 36. Régi pénzek és értékpapírok gyűjteménye XIX XX. sz. 55 db 37. Nyomtatványok gyűjteménye XIX XX. sz. 2,05 fm a. Meghívók ,20 fm b. Szórólapok 0,12 fm c. Naptárak ,12 fm d. Tiszai Galéria nyomtatványai ,12 fm e. Csongrád város programfüzetei ,36 fm f. Emléklapok, emblémák és cégjelzések 0,13 fm g. Pecsétlenyomatok 0,06 fm 38. Pecsétnyomók és bélyegzők gyűjteménye XIX XX. sz. 121 db 39. Alapszabályok levéltári gyűjteménye 0,01 fm IRATEGYÜTTESEK 44. Eltérő provenienciájú iratok gyűjteménye ,16 fm 45. Felgyői Károlyi uradalom iratai ,05 fm 46. Csongrádi pénzintézetek nyomtatott zárszámadásai, betétkönyvei, részvényei XIX XX. sz. 0,12 fm 47. A csongrádi járás községeiben lévő állami iskolák leltárai ,12 fm 13

15 48. Pedagógusok és iskolai alkalmazottak személyi nyilvántartásai, okmányai XIX XX. sz. 0,36 fm 49. A csongrádi Károlyi uradalomra vonatkozó iratok ,13 fm 50. A csongrádi pontonhíd iratai ,24 fm REPRODUKCIÓK 51. Iratmásolatok XVIII XX. sz. 0,50 fm 52. Fotók gyűjteménye XIX XX. sz. kb db 53. Képeslapok gyűjteménye XIX XXI. sz. 233 db 54. Mikrofilm felvételek XVIII felv. VEGYES GYŰJTEMÉNYEK 63. Helytörténeti tanulmányok, kéziratok 1,56 fm 14

16 XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 101. Csongrád Nagyközség Munkástanácsának iratai ,12 fm 15

17 NÉPI DEMOKRATIKUS KOR XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA ALAKULT BIZOTTSÁGOK NEMZETI BIZOTTSÁGOK 4. Csongrádi Nemzeti Bizottság iratai ,52 fm 7. Felgyői Nemzeti Bizottság iratai ,01 fm 21. Tömörkényi Nemzeti Bizottság iratai ,11 fm 24. Csanyteleki Nemzeti Bizottság iratai ,03 fm IGAZOLÓ BIZOTTSÁGOK 402. Csongrádi I.sz. Igazolóbizottság iratai ,63 fm 403. Csongrádi II.sz. Igazolóbizottság iratai ,38 fm 404. Csongrádi III.sz. Igazolóbizottság iratai ,14 fm FÖLDIGÉNYLŐ BIZOTTSÁGOK 502. Csanyteleki Földigénylő Bizottság iratai ,10 fm 503. Csongrádi Földigénylő Bizottság iratai ,36 fm 520. Tömörkényi Földigénylő Bizottság iratai ,07 fm TERMELÉSI BIZOTTSÁGOK Csongrád Városi Termelési Bizottság iratai ,06 fm NÉPI ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGOK Csongrád Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai (1958) ,06 fm 16

18 XXIII. TANÁCSOK JÁRÁSI TANÁCSOK 201. Csongrádi Járási Tanács iratai ,16 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,14 fm b. Állandó Bizottságok jegyzőkönyve ,02 fm 202. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai ,23 fm a. Ülés jegyzőkönyvek ,77 fm b. Bizalmas, titkos, szigorúan titkos iratok ,34 fm c. Különkezelt választási iratok ,12 fm 203. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága igazgatási, szakigazgatási iratai (1949) ,62 fm a. Igazgatási iratok ,85 fm b. Kihágási iratok (1949) ,40 fm c. Anyakönyvi felügyelői iratok ,12 fm d. Gyámügyi iratok ,25 fm 204. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága ipari, kereskedelmi, építési és közlekedési szakigazgatási iratai ,96 fm a. Építési és közlekedési (1954-től város- és község, 1955-től községgazdálkodási) iratai ,84 fm b. Ipari (1955-től ipari és élelmiszeripari) iratok ,52 fm c. Kereskedelmi iratok ,60 fm 205. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága mezőgazdasági szakigazgatási iratai ,48 fm a. Mezőgazdasági szakigazgatási iratok ,12 fm b. A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre vonatkozó különkezelt járási szakigazgatási iratok ,36 fm 206. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága művelődési szakigazgatási iratai ,22 fm 207. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága egészségügyi és szociálpolitikai szakigazgatási iratai (1949) ,46 fm a. Közegészségügyi (1951-től Egészségügyi) Csoport iratai ,85 fm b. Népjóléti (Szociálpolitikai) Csoport iratai (1949) ,61 fm 208. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága pénzügyi szakigazgatási iratai ,72 fm 209. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága terv-, statisztikai és munkaerő-gazdálkodási szakigazgatási iratok ,60 fm 17

19 a. Munkaerő-gazdálkodási iratok ,24 fm b. Terv- és statisztikai iratok ,36 fm 210. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága Titkárságának iratai ,67 fm 211. Csongrádi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága sportigazgatási iratai ,12 fm VÁROSI, JÁRÁSI JOGÚ VÁROSI, 1971-TŐL VÁROSI TANÁCSOK 501. Csongrád Város Tanácsának iratai (1949) ,13 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,83 fm b. Állandó Bizottságok jegyzőkönyve ,24 fm c. Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek ,79 fm d. Titkársági iratok (1949) ,36 fm e. Szakigazgatási iratok (1949) ,87 fm f. Különkezelt építési iratok ,52 fm g. Különkezelt titkos iratok ,76 fm h. Különkezelt gyámügyi iratok ,73 fm i. Különkezelt választói névjegyzékek ,96 fm j. Különkezelt pénzügyi és adóigazgatási iratok ,11 fm KÖZSÉGI TANÁCSOK Bokros Község Tanácsának iratai ,51 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,61 fm b. Állandó Bizottságok jegyzőkönyve ,02 fm c. Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek ,03 fm d. Szakigazgatási iratok ,48 fm e. Szigorúan titkos iratok , ,37 fm Csanytelek Község Tanácsának iratai ,60 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,96 fm b. Állandó Bizottságok jegyzőkönyve ,04 fm c. Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek , ,09 fm d. Szakigazgatási iratok ,71 fm e. Szigorúan titkos iratok ,12 fm f. Különkezelt iratok ,68 fm Felgyő Község Tanácsának iratai (1949) ,03 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,53 fm b. Állandó Bizottságok jegyzőkönyve ,00 fm c. Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek ,05 fm d. Szakigazgatási iratok ,30 fm e. Titkos iratok (1949) ,03 fm f. Különkezelt iratok 1960, 1970, ,12 fm Tömörkény Község Tanácsának iratai ,89 fm a. Tanácsülési jegyzőkönyvek ,08 fm b. Állandó Bizottságok jegyzőkönyve ,54 fm 18

20 c. Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek ,87 fm d. Titkos iratok ,60 fm e. Szakigazgatási iratok ,17 fm f. Különkezelt iratok ,63 fm 19

21 XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI A BELÜGYI IGAZGATÁS ÉS RENDÉSZET SZERVEI 2. Államrendőrség Csongrádi Járási és Városi Kapitányságának iratai ,28 fm FÖLDMŰVELÉSÜGYI SZAKSZERVEK 210. Alsó-Tiszai Halászati Felügyelőség iratai ,38 fm KERESKEDELMI, KÖZLEKEDÉSÜGYI ÉS HÍRKÖZLÉSI SZAKSZERVEK 406. Földművesszövetkezetek Csongrádi Járási Központjának iratai ,75 fm OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT SZAKSZERVEK 701. Csongrád város közművelődését irányító szervezetek iratai ,26 fm KÖZELLÁTÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK 849. Országos Közellátási Jegyközpont Csongrád Megyei Kirendeltsége Csongrádi Járási Alkirendeltségének iratai ,24 fm 853. Csongrádi Járási Begyűjtési Hivatal iratai ,12 fm 855. Csanytelek Község Begyűjtési Hivatalának iratai ,40 fm 856. Csongrád Város Begyűjtési Hivatalának iratai (1949) ,90 fm 20

22 XXVI. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK 51. Csongrádi, 1950-től Batsányi János Gimnázium iratai ,30 fm 57. Csongrádi Mezőgazdasági Szakiskola iratai ,79 fm ALAPFOKÚ ISKOLÁK 101. Csongrád Városi Tanács VB. Általános Iskolai Gondokságának iratai ,60 fm 102. Bokrosi Általános Iskolák Igazgatóságának iratai ,79 fm 104. Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon iratai ,58 fm 107. Csongrádi Központi Általános Leányiskola, 1956-tól Ének Zenei Tagozatú Általános Iskola iratai ,72 fm a. Ének-zenei Általános Iskola irata 3,30 fm b. Állami Zeneiskola irata 0,42 fm 113. Felgyői Állami Általános Iskola iratai ,51 fm EGYÉB ISKOLÁK 601. Csanyteleki Iparostanonc Iskola iratai , ,03 fm 603. Munkaerőtartalékok Hivatala 81. sz. Csongrádi Iparitanuló Iskolájának iratai ,12 fm 604. Munkaerőtartalékok Hivatala 153. sz. Csongrádi Iparitanuló Iskolájának iratai ,02 fm 605. Munkaerőtartalékok Hivatala 603. sz. Csongrádi Iparitanuló Iskolájának iratai ,02 fm 606. Csongrádi Gyógypedagógiai Iskola iratai ,10 fm 607. Könnyűipari Minisztérium Csongrádi Iparitanuló Iskolájának; 1956 tól 610. sz. Iparitanuló Iskolájának iratai ,12 fm 21

23 KOLLÉGIUMOK 652. Csongrádi Középiskolai Fiú- és Leánykollégium iratai ,12 fm TUDOMÁNYOS ÉS NÉPMŰVELŐ INTÉZETEK 701. Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltárának iratai ,38 fm 705. Csongrádi Művelődési Ház iratai ,16 fm 706. Tömörkényi Tömörkény István Művelődési Ház iratai (1962) ,56 fm 707. Csongrád Városi Könyvtár iratai ,50 fm 22

24 XXVII. TESTÜLETEK MEZŐGAZDASÁGI TESTÜLETEK 121. Bokros Község Legeltetési Bizottságának iratai ,73 fm 122. Csongrád Város Legeltetési Bizottságának iratai 1951, ,01 fm IPARI ÉRDEKKÉPVISELETEK 302. Kisiparosok Országos Szövetsége Csongrádi Szervezetének iratai , ,62 fm 23

25 XXVIII. EGYESÜLETEK POLITIKAI EGYESÜLETEK 1. Nemzeti Parasztpárt Csongrádi Szervezetének iratai ,01 fm 4. Csongrádi úttörőcsapatok iratai ,15 fm 5. Hazafias Népfront Csongrád Városi Bizottságának iratai ,16 fm SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI JELLEGŰ EGYESÜLETEK 104. Csongrádi Méhész Egyesület iratai (1943) ,04 fm 105. Csongrádi Kereskedők Vegyes Adóközösségének iratai ,15 fm 108. Csongrádi Kertbarátok Körének iratai ,36 fm ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLÉSEK 401. Pedagógusok Szakszervezete Csongrádi Szervezetének iratai , ,08 fm 402. Közalkalmazottak Szakszervezete Tömörkény ,02 fm Község Tanács Csoportjának iratai SPORTEGYESÜLETEK 501. Csongrád Petőfi Sport Egyesület iratai ,05 fm EGYÉB EGYESÜLETEK 651. Fegyveres Erők és Testületek Csongrádi Nyugállományú Tagjai Klubjának iratai ,62 fm 24

26 XXIX. VÁLLALATOK IPARI VÁLLALATOK 101. Tisza Bútoripari Vállalat iratai ,16 fm 106. Alsótiszai Nádgazdasági Vállalat iratai ,78 fm 107. Csongrádi Községgazdálkodási Vállalat iratai (1960) 1,50 fm 113. Csongrád Városi Tanács Városfejlesztési Üzemének iratai ,09 fm 114. Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár Csongrádi Gyáregységének iratai (1997) 0,28 fm 115. Csongrád Megyei Fémtechnika Vállalat Csongrádi Gyáregységének iratai ,56 fm 116. FŰTŐBER Épületgépészeti Termékeket Gyártó Vállalat Csongrádi Gyáregységének iratai ,60 fm 117. Csongrád Városi Tanács Cementáru Üzeme 1950, ,26 fm HITEL ÉS BIZTOSÍTÁSÜGYI SZERVEK 302. Országos Szövetkezeti Hitelintézet Csongrádi Fiókjának iratai ,10 fm MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK 511. Felgyői Állami Gazdaság iratai ,84 fm 512. Csongrád Kettőshatalmi Mezőgazdasági Szakiskola Tangazdaságának iratai ,36 fm EGYÉB VÁLLALATOK 701. Csongrádi Szabadság Filmszínház iratai ,81 fm 25

27 XXX. SZÖVETKEZETEK KISIPARI SZÖVETKEZETEK 1. Csongrádi Háziipari Szövetkezet-iratai ,25 fm 2. Csongrádi Mezőgazdasági Kisipari Termelőszövetkezet iratai ,63 fm 3. Csongrádi Fodrász és Fényképész Kisipari Szövetkezet iratai ,96 fm 4. Csongrádi Ruházati Ipari Szövetkezet ,82 fm 7. Csongrádi Építőipari Szövetkezet iratai ,88 fm KERESKEDELMI JELLEGŰ SZÖVETKEZETEK 101. Bokrosi Földművesszövetkezet iratai ,72 fm 102. Csongrád és Vidéke Földművesszövetkezet iratai ,35 fm 105. Tömörkényi Földművesszövetkezet iratai ,32 fm MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETEK 204. Tömörkényi Alkotmány Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,19 fm 205. Csongrádi Vörös Csillag (1990-től Gazdaszövetkezet) Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,03 fm 212. Felgyői Alföldi Róna Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,03 fm 217. Bokrosi Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,47 fm 218. Csongrádi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,44 fm 219. Csongrádi Tisza Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,03 fm 220. Csongrádi Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai (1960) 0,39 fm 26

28 221. Felgyői Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,38 fm 222. Felgyői Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,01 fm 223. Felgyői Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,20 fm 224. Csongrádi Haladás Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,44 fm 225. Csongrádi Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,22 fm 226. Csongrádi Árpád Termelőszövetkezet iratai ,97 fm 227. Csongrádi Vörös Október Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai (1960) 0,24 fm 228. Tömörkényi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai , ,64 fm 229. Tömörkényi Ifjúság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,28 fm 230. Tömörkényi Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,08 fm 231. Csanyteleki Szabad Május Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai (1961) ,77 fm 232. Csanyteleki Tisza Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai (1960) ,76 fm 233. Csongrádi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,59 fm 234. Csanyteleki Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet iratai ,23 fm 27

29 XXXIII. KÜLÖN INTÉZKEDÉSRE A LEVÉLTÁRBA UTALT IRATOK 1. Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek önkormányzati és országgyűlési képviselőválasztásának iratai ,49 fm a. Csongrád ,41 fm b. Községek ,08 fm 2. Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek népszavazási iratai 1997, 2003, ,13 fm a. Csongrád 1997, 2003, ,06 fm b. Községek 2003, ,07 fm 3. Csongrád város egészség- és nyugdíjbiztosítási önkormányzati képviselő választásának iratai ,02 fm 5. Csongrád város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény községek Európai Parlament tagjainak képviselő választási iratai ,06 fm

30 XXXVII. MEGYEI JOGÚ VÁROSI, VÁROSI ÉS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 201. Csongrád Város Önkormányzatának iratai ,49 fm 29

31 TARTALOMJEGYZÉK V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI... 1 CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA... 1 A/ Feudális kor... 1 B/ Kapitalista kor... 1 Az ig terjedő korszak... 1 Az ig terjedő korszak... 2 Községek... 3 VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI... 4 A pénzügyigazgatás szakszervei... 4 Földművelésügyi szakszervek... 4 VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI... 5 Bíróságok és ügyészségek... 5 Közjegyzők... 5 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK... 6 Középfokú tanintézetek iratai... 6 Alapfokú iskolák... 6 Egyéb iskolák... 7 Tudományos és népművelő intézetek... 7 Egészségügyi és szociális intézetek... 7 IX. TESTÜLETEK... 8 Ipari testületek... 8 Mezőgazdasági testületek... 8 Társadalomjóléti köztestületek... 8 X. EGYESÜLETEK... 9 Politikai pártok és ilyen célú társulások... 9 Kulturális, népművelő és sport egyesületek... 9 Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek... 9 Egyéb egyesületek... 9 XI. GAZDASÁGI SZERVEK Ipari üzemek Kereskedelmi és közlekedési vállalatok Hitel és biztosításügyi szervek XIII. CSALÁDOK XIV. SZEMÉLYEK XV. GYŰJTEMÉNYEK Térképtár Tervtár Oklevelek, jogbiztosító iratok Kiemelt gyűjtemények Irategyüttesek Reprodukciók Vegyes gyűjtemények XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG NÉPI DEMOKRATIKUS KOR... 16

32 XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA ALAKULT BIZOTTSÁGOK Nemzeti Bizottságok Igazoló Bizottságok Földigénylő Bizottságok Termelési bizottságok Népi Ellenőrzési Bizottságok XXIII. TANÁCSOK Járási tanácsok városi, járási jogú városi, 1971-től városi tanácsok Községi tanácsok XXIV. AZ Államigazgatás területi szervei A belügyi igazgatás és rendészet szervei Földművelésügyi szakszervek Kereskedelmi, közlekedésügyi és hírközlési szakszervek Oktatási, közművelődési és sport szakszervek Közellátási szakigazgatási szervek XXVI. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK Középfokú tanintézetek Alapfokú iskolák Egyéb iskolák Kollégiumok Tudományos és népművelő intézetek XXVII. TESTÜLETEK Mezőgazdasági testületek Ipari érdekképviseletek XXVIII. EGYESÜLETEK Politikai egyesületek Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek Érdekképviseleti egyesülések Sportegyesületek Egyéb egyesületek XXIX. VÁLLALATOK Ipari vállalatok Hitel és biztosításügyi szervek Mezőgazdasági üzemek EGYÉB VÁLLALATOK XXX. SZÖVETKEZETEK Kisipari szövetkezetek Kereskedelmi jellegű szövetkezetek Mezőgazdasági szövetkezetek XXXIII. KÜLÖN INTÉZKEDÉSRE A LEVÉLTÁRBA UTALT IRATOK XXXVII. MEGYEI JOGÚ VÁROSI, VÁROSI ÉS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK... 29

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2005 2013 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Bűncselekmények 2005 2007 2009 2011 2013 Összesen 436 522 426 914 394 034 451 371 377 829 Személy

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

3/a Törzskönyvek kötet = 7,15 ifm.

3/a Törzskönyvek kötet = 7,15 ifm. 3. fond TANULMÁNYI OSZTÁLY IRATAI 1868-2007 71 doboz, 269 kötet, = 18,23 ifm. A főiskola Tanulmányi Osztálya 1950-ben alakult meg. Az osztály feladatai fokozatosan növekedtek. 1960-tól a tanári szak nappali

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

I V A D É K A I K K A L

I V A D É K A I K K A L Szilvásváradi lipicai anyakancák K K A L 115 Betalka XXIV XI000933146 1993 szürke 293 Betalka XXIX Kancacsalád: IM982062007 Született: 1998.02.23. Tenyésztôje: Nemzeti Ménes, Lipica, Szlovénia 580 Maestoso

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6.

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Miskolc, 2015. november 5-6. Tisztelt Géptervező és Termékfejlesztő Kolléga! Örömmel tudatjuk, hogy a meghívottak és a rendezvényről tudomást szerzők

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m.

I/A.sz. kút műszaki adatai. Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. I/A.sz. kút műszaki adatai Kateszteri szám: K-247 Kút melléfúrásos felújítása: 2006. Csövezett kút talpmélysége: 80 m. Csövezés: 0.00 47,00 m-ig DN 340 0,00 80,00 m-ig DN 225 55,00 66,00 m-ig 70,00 74,00

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012.11.13-tól hatályos szöveg! 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. október 06 - T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. Éghető folyadékok

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

Kézilabda évi NB I férfi felnőtt

Kézilabda évi NB I férfi felnőtt Sorsz. Csapat 1. Telekom Veszprém 2. Mezőkövesdi KC 3. Sport36-Komló 4. Váci KSE 5. Orosházi FKSE 6. B.Braun Gyöngyös 7. MOL-Pick Szeged 8. Grundfos Tatabánya KC 9. Balatonfüredi KSE 10. Csurgói KK 11.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

I. 54 Radics László hivatásos ,22 36,75 8,77 861,74

I. 54 Radics László hivatásos ,22 36,75 8,77 861,74 Összesített lista Hely Rajtszám NÉV Kategória I. 54 Radics László hivatásos 450 330 36,22 36,75 8,77 861,74 II. 22 Tóbiás Béla Mátyás sport 230 23,86 327,66 334,37 10,29 926,18 III. 50 Szabados Zoltán

Részletesebben

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n.

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. V. 93 Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. Terjedelem: 56,42 fm (ebből 15,14 fm kötet), 408 doboz, 306 kötet, 714 raktári

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [3] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [4] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Dr. Mészáros Miklós jegyző

Dr. Mészáros Miklós jegyző MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Új Szöveges dokumentum KJ.: 21910 /2007. felhívás Melléklet: 3 Pályázati Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/25/1963. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0025. számú UTASÍTÁSA az útlevelek kiadásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról. Budapest, 1963.

Részletesebben

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A VMKI SZMSZ Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen 1. Igazgató-helyettes 2. Gazdasági Igazgató-helyettes 3. Humán Szolgálat 4. Ellenőrzési

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

MÉDIA- AJÁNLÓ 2015 FELHAGYNI A REKLÁMOZÁSSAL, HOGY PÉNZT SPÓROLJ, OLYAN, MINT MEGÁLLÍTANI AZ ÓRÁT, HOGY IDŐT SPÓROLJ. (HENRY FORD)

MÉDIA- AJÁNLÓ 2015 FELHAGYNI A REKLÁMOZÁSSAL, HOGY PÉNZT SPÓROLJ, OLYAN, MINT MEGÁLLÍTANI AZ ÓRÁT, HOGY IDŐT SPÓROLJ. (HENRY FORD) Modern Media Group Zrt. MÉDIA- AJÁNLÓ 2015 FELHAGYNI A REKLÁMOZÁSSAL, HOGY PÉNZT SPÓROLJ, OLYAN, MINT MEGÁLLÍTANI AZ ÓRÁT, HOGY IDŐT SPÓROLJ. (HENRY FORD) BUDAPEST ÚJ, INGYENES TERJESZTÉSŰ HETILAPJA 2015.

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása

A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása A Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és szakmai munkájának, múltjának rövid bemutatása Intézményünk áttekinthető történeti ábrája az alábbi: Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq)

A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq) A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq) A parlamenti költségvetési vita minden évben úgy zajlik, hogy a kormány előterjeszti az általa képviselt társadalmi csoport

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben