A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED"

Átírás

1 A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. B) Kapitalista kor TORONTÁL VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA SZEGED VÁROS LEVÉLTÁRA. A). Feudális kor SZEGED VÁROS LEVÉLTÁRA. B). Kapitalista kor V. MEGYEI VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK VI. A KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK IX. TESTÜLETEK X. EGYESÜLETEK XI. GAZDASÁGI SZERVEK XII. EGYHÁZI SZERVEK XIV. SZEMÉLYEK XV. GYŐJTEMÉNYEK Szocialista kor XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA ALAKULT BIZOTTSÁGOK XXI. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS THJ. VÁROSOK XXII. MEGYEI VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK XXIII. TANÁCSOK. Feldolgozás alatt. XXIV. A KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI XXVI. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK XXVII: TESTÜLETEK XXVIII. EGYESŐLETEK XXX. SZÖVETKEZETI GAZDASÁGI SZERVEK XXXII. GYŐJTEMÉNYEK XXXIII. MEGİRZÉSRE, ILLETVE KEZELÉSRE LEVÉLTÁRBA UTALT IRATOK

2 IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor Csanád Vármegye Nemesi Közgyőlésének fm a) Köz- és kisgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Közgyőlési iratok fm c) Úrbéri iratok fm d) Perenkívüli eljárások fm e) Folyamodványok fm f) Országgyőlési iratok fm Csongrád-Békés-Csanád Egyesített 2. Vármegyék Csanád Vármegyére vonatkozó fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm Csanád Vármegye Nemesi Közgyőlésének fm a) Köz- és kisgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Közgyőlési iratok fm c) Ügyviteli jegyzıkönyvek fm d) Nemességi iratok fm e) Be- és Kitáblázási jegyzıkönyvek ( 1850) 0.31 fm f) Váltóóvási jegyzıkönyv ( 1870) 0.07 fm g) Útlevelek jegyzıkönyve fm h) A Népnevelési Küldöttség fm i) A Selyemtermelı Küldöttség fm j) Az Árvízi Küldöttség fm k) Az Egészségügyi (Kolera) Küldöttség fm l) A Középületekre Ügyelı Küldöttség fm m) A Széképületi Küldöttség fm n) A Tőzveszélyre és a Lakóházak Sőrőségére Ügyelı Küldöttség fm o) A Közmunkára Ügyelı Bizottmány fm Csanád Vármegye Nemesi Közgyőlése 4. Árvákra Ügyelı Küldöttségének ( 1862) 0.32 fm Csanád Vármegye Nemesi Közgyőlése 5. Katonák és Újoncok Felavatására Ügyelı ( 1849) 0.74 fm Küldöttségének Csanád Vármegye Nemesi Felkelı Serege 6. Deputációjának fm Csanád Vármegye Nemesi Közgyőlése Marosi 7. és Úti Állandó Küldöttségének fm 9. Csanád Vármegye Adószedıjének fm a) Adószedıi Számadások (1722 ) fm b) Pénztári Számadások fm c) Az Árvák Számadásainak Vizsgálatára Küldött Bizottság fm d) Katonabiztosi iratok fm

3 10. Csanád Vármegye Tiszti Fıorvosának fm 11. Csanád Vármegye Törvényszékének fm a) A Polgári Törvényszék jegyzıkönyvei fm b) A Polgári Törvényszék (1722 ) ( 1850) 2.60 fm c) Az Úrbéri Törvényszék fm d) A Számadásokat Bíráló Törvényszék (1784 ) fm e) A Csıdtörvényszék ( 1850) 0.04 fm f) A Bőnfenyítı Törvényszék jegyzıkönyvei ( 1850) 0.96 fm g) A Bőnfenyítı Törvényszék fm A Tiszántúli Kerületi Tábla Alá Rendelt 12. Csongrád-Békés és Csanád Vármegyei Bíróság fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm 13. Návay János alispán után maradt iratok fm 14. Tököly Péter alispán után maradt iratok fm 15. Csanád Vármegye alispánjának fm 16. Nyéki Antal fıjegyzı után maradt iratok fm 17. Szilesy Pál fıjegyzı után maradt iratok fm Varga Mátyás aljegyzı és táblabíró után 18. maradt iratok fm 20. Trimay Márton fıügyész után maradt iratok fm 21. Szabó János alügyvéd után maradt iratok fm Cseke István esküdt és táblabíró után maradt 23. iratok fm 24. Karácsonyi Mihály esküdt után maradt iratok fm Horváth József tornyai esküdt után maradt 25. iratok fm 26. Csanád Vármegye fılevéltárnokának ( 1852) 0.43 fm Gregor István jegyzı és ügyvéd után maradt 27. iratok fm 28. Csanád Vármegye szolgabíróinak fm 29. Csanád Vármegye fıispánjának fm Csanád Vármegye Országgyőlési Követi 30. Utasításait Kidolgozó Küldöttség fm CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. B) Kapitalista kor 101. Csanád Vármegye Bizottmányának fm a) Közgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Közgyőlési iratok fm c) Újoncozási és Nemzetırségi iratok fm Csanád Vármegye Középponti 102. Választmányának fm 104. Csanád Vármegye Törvényszékének fm a) Polgári Peres iratok fm b) Büntetı Peres iratok fm Csanád Vármegye Önkéntes Szabad 105. Csapatának fm 151. Csanád Megye Cs. Kir. Megyehatóságának fm

4 a) Elnöki iratok fm b) Általános iratok fm c) Népmozgalmi összeírások fm 152. Csanád Megye Fıpénztári Hivatalának fm Csanád és Békés-Csanád Megye Cs. Kir Számvevıségének fm Csanád Megye Cs. Kir. Építészeti 154. Hivatalának fm Csanád Megye Polgári és Gyámi 155. Törvényszékének fm a) Polgári és Gyámi Törvényszéki jegyzıkönyvek fm b) Polgári és Gyámi Törvényszéki iratok fm Csanád Megye Bőnfenyítı és 156. Csıdtörvényszékének fm a) Bőnfenyítı Törvényszéki jegyzıkönyvek fm b) Bőnfenyítı Törvényszéki iratok fm c) Csıdtörvényszéki jegyzıkönyvek fm d) Csıdtörvényszéki iratok fm Békés-Csanád Megye Cs. Kir Törvényszékének Csanád Megyére fm vonatkozó a) Polgári Peres iratok fm b) Büntetı Peres iratok fm 158. A Makói Cs. Kir. Közjegyzı fm 162. A Makói Cs. Kir. Szolgabíróság fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok (1848 ) fm 163. A Makói Cs. Kir. Járásbíróság fm a) Polgári Peres iratok fm b) Telekkönyvi iratok ( 1855) 1.87 fm c) Büntetı Peres iratok fm d) Társasbírósági iratok fm A Makói Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok ( 1861) fm c) Polgári peres iratok fm d) Árva-, Gyám- és Hagyatéki iratok fm e) Telekkönyvi iratok fm f) Csıd- és Váltóügyi iratok fm g) Büntetı peres iratok fm h) Kihágási iratok fm 165. A Nagylaki Cs. Kir. Szolgabíróság fm a) Elnöki Bizalmas, Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok fm 166. A Nagylaki Cs. Kir. Járásbíróság fm 167. A Nagylaki Árvabizottmány ( 1869) 1.70 fm 170. Csanád Megye évi népszámlálási és fm

5 állatösszeírási Csanád Megye Kormányzó Alispánjának fm Csanád Megye Járási Törvénykezési 172. Szolgabíróinak fm 251. Csanád Vármegye Bizottmányának fm a) Közgyőlési jegyzıkönyvek (1843 ) fm b) Közgyőlési iratok fm 252. Csanád Vármegye Bizottmányának fm a) Bizottmányi jegyzıkönyvek fm b) Bizottmányi iratok fm Csanád Megye Állandó Bizottmánya 253. Központi Választmányának fm Csanád Vármegye Kórházi Küldöttségének 254. (1842 ) fm Csanád Vármegye Gazdasági 255. Küldöttségének fm Az 1869/70. évi Népszámlálás Csanád 256. Vármegyei Bizottságának fm a) Elnöki iratok fm b) Bizottsági jegyzıkönyvek fm c) Népszámlálási Táblázatok fm Csanád Vármegye Alispáni Hivatalának fm Csanád Vármegye Alispáni Hivatalának fm a) Elnöki iratok fm b) Általános iratok fm c) Egyházi népmozgalmi összeírások fm 259. Csanád Megye ĺnségi Bizottmányának fm 260. Csanád Megye Tiszti Fıorvosának fm 261. Csanád Megye Mérnöki Hivatalának fm 262. Csanád Megye Fıpénztárának fm 263. Csanád Megye Számszéki Tanácsának fm Csanád Megye Számvevıi Hivatalának fm 265. Csanád Megye Árvaszékének fm a) Az Árvaszéki Tanács jegyzıkönyvei fm b) Árvaszéki iratok fm 266. Csanád Megye Törvényszékének fm a) Elnöki iratok fm b) Teljes Tanácsülési jegyzıkönyvek fm c) Polgári Törvényszéki jegyzıkönyvek fm d) Polgári Törvényszéki iratok fm e) Bőnfenyítı Törvényszéki jegyzıkönyvek fm f) Bőnfenyítı Törvényszéki iratok fm 267. Csanád Megye Tiszti Fıügyészének fm Csanád Megye Fıispáni Helytartójának fm 269. Csanád Megye Alispáni Hivatalának fm

6 270. A Makói Járás Szolgabírójának fm a) Közigazgatási iratok fm b) Peres iratok fm 271. A Nagylaki Járás Szolgabírójának fm 272. A Palotai Járás Szolgabírójának fm a) Közigazgatási iratok fm b) Polgári Peres iratok fm c) Büntetı Peres iratok fm 273. Csanád Megye Tiszti Fıügyészének fm 303. A Makói Járás Szolgabírójának fm a) Elnöki iratok ( 1871) 0.25 fm b) Közigazgatási iratok (1851 ) ( 1869) 5.52 fm c) Polgári Peres iratok fm d) Büntetı Peres iratok (1861 ) fm e) Kihágási iratok fm A Makói (Központi) Járás Szolgabírójának fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok ( 1876) 1.90 fm c) Polgári Peres iratok fm d) Büntetı Peres iratok fm 305. A Nagylaki Járás Szolgabírójának fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Polgári Peres iratok fm d) Büntetı Peres iratok ( 1869) 0.67 fm 306. A Nagylaki Járás Szolgabírójának fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Polgári Peres iratok fm d) Büntetı Peres iratok fm 307. A Palotai Járás Szolgabírójának fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok (1861 ) fm c) Polgári Peres iratok ( 1869) 0.82 fm d) Büntetı Peres iratok fm 308. A Palotai Járás Szolgabírójának fm a) Közigazgatási iratok fm b) Polgári Peres iratok fm c) Büntetı Peres iratok fm Cseresnyés István Tiszti Fıügyész után 321. maradt iratok fm 322. Méhes József Közjegyzı után maradt iratok (1725 ) fm Dedinszky Gyula Gyámszolgabíró után 323. maradt iratok fm 324. Kazay Dénes Ügyvéd után maradt iratok (1654 ) fm 325. Mőhelyi János Ügyvéd után maradt iratok fm Csanád Megye Újoncozási nak 327. Levéltári Győjteménye (1840 ) ( 1948) 6.50 fm 328. Csanád Megye Gyámi Szolgabíróinak fm

7 a) Csanád Megye Gyámszolgabírójának fm b) A Makói Járás Árva-, Gyám- és Hagyatéki (1860 ) fm c) A Nagylaki Járás Árva-, Gyám- és Hagyatéki fm d) A Palotai Járás Árva-, Gyám- és Hagyatéki fm 329. Török Imre Ügyvéd után maradt iratok ( 1892) 0.26 fm 330. Elek Lajos ügyész után maradt iratok fm 401. Csanád Vármegye Fıispánjának fm a) Bizalmas iratok fm b) Általános iratok fm c) Csanád Megye Népgondozó Kirendeltségének fm Csanád Vármegye Törvényhatósági 402. Bizottságának fm a) Közgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Az Árvaházi Igazoló Választmány fm c) Az Egészségügyi Bizottság fm d) A Hadsegélyzı Bizottság fm e) A Kórházi Bizottság ( 1926) 0.10 fm f) A Községjegyzıi Nyugdíjválasztmány ( 1926) 0.06 fm g) A Községjegyzıi Vizsgáló Bizottság fm h) A Tiszti Nyugdíjalapot Kezelı Választmány fm i) A Statisztikai Bizottság fm j) A Mezıgazdasági Bizottság fm k) A Megyei Tiszti Nyugdíjválasztmány ( 1926) 0.04 fm l) A Törvényhatóság Gazdasági Munkabizottsága Mellé Beosztott fm Hadifogoly Ügyeleti Tiszt m) A Lótenyésztési Bizottság (1870 ) fm Csanád Vármegye Törvényhatósági 403. Bizottsága Állandó Választmányának fm Csanád Vármegye Törvényhatósági 404. Bizottsága Igazoló és Bíráló ( 1926) 0.30 fm Választmányának Csanád Vármegye Törvényhatósági 405. Bizottsága Központi Választmányának ( 1926) 2.81 fm Csanád Vármegye Törvényhatósága 407. Árvizsgáló Bizottságának fm 408. Csanád Vármegye Alispánjának fm a) Elnöki iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Kihágási iratok fm d) Az Útlevélkiállító Hatóság ( 1924) 2.37 fm

8 e) A Takarmányozást Intézı Vármegyei Bizottság fm f) A Hadisegély Felszólamlási Bizottság fm Csanád Vármegye Tiszti Fıügyészének fm 411. Csanád Vármegye Árvaszékének fm a) Az Árvaszéki Tanács jegyzıkönyvei fm b) Iratok fm c) Az Árvaszéki Pénztár (1870 ) ( 1925) 6.96 fm 412. Csanád Vármegye Tiszti Fıorvosának fm Csanád Vármegye Mérnöki Hivatalának fm 414. Csanád Vármegye Fıpénztárának ( 1926) 1.34 fm 415. Csanád Vármegye Számvevıségének fm Csanád Vármegye Törvényhatósági 416. Állatorvosának fm Csanád Vármegye Közigazgatási 417. Bizottságának fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Általános iratok fm c) Az Erdészeti Albizottság fm d) A Gazdasági Albizottság fm Csanád Vármegye Felekezeti Anyakönyvi 419. Másodpéldányainak Levéltári Győjteménye fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 451. Fıispánjának fm a) Elnöki iratok fm b) Általános iratok (1922 ) fm c) Közellátási Kormánybiztosi iratok fm d) Fıispáni Levelezés fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 452. Törvényhatósági Bizottságának fm a) Közgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Kisgyőlési jegyzıkönyvek fm c) A Hadisegélyzı Bizottság fm d) Az Iskolánkívüli Népmővelési Bizottság fm e) A Testnevelési Bizottság fm f) A Községjegyzıi Nyugdíjválasztmány fm g) A Kórházi Bizottság fm h) A Návay Lajos Szoborbizottság fm i) A Horthy Miklós Segélybizottság fm j) A Színügyi Választmány fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegyék 454. Törvényhatósági Bizottsága Központi fm Választmányának a) Központi Választmányi jegyzıkönyvek (1926 ) fm b) Iktatott iratok fm

9 c) Választókerületek Képviselıválasztási fm d) Végleges Választási Névjegyzékek fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 455. Alispánjának fm a) Elnöki Bizalmas iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Kihágási iratok fm d) Az Útlevélkiállító Hatóság fm e) A Közellátási Ügyosztály fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 456. Tiszti Fıügyészének ( 1949) 2.88 fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 457. Árvaszékének fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 458. Tiszti Fıorvosának ( 1949) 4.86 fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 459. Számvevıségének fm Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye 460. Közigazgatási Bizottságának fm a) Általános iratok fm b) A Gazdasági Albizottság fm 468. A Torontáli Járás Fıszolgabirójának fm a) Közigazgatási iratok (1922 ) fm b) Kihágási iratok fm c) Iparhatósági iratok (1921 ) ( 1950) 0.10 fm Csanád illetve Csanád-Arad-Torontál k.e.e Vármegye Levéltári Hivatalának fm a) A Levéltár mőködésével kapcsolatos iratok fm b) Egyéb, A Levéltárnok Által Kezelt iratok ( 1949) 0.40 fm Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál 470. k.e.e. Vármegye Egyesületi (1863 ) fm Alapszabályainak Győjteménye Torontál-, Csanád Vármegye és Csanád Arad-Torontál k.e.e. Vármegye Vízügyi fm nak Levéltári Győjteménye Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál 472. k.e.e. Vármegye Erdıgazdasági fm Üzemterveinek Levéltári Győjteménye Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye Közúti Törzskönyveinek és Törvényhatósági Utakra vonatkozó nak 1.08 fm Levéltári Győjteménye Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál 474. k.e.e. Vármegye Általános fm Szabályrendeleteinek Győjteménye Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál 475. k.e.e. Vármegye Községi Szabályrendeleteinek Levéltári Gy fm

10 TORONTÁL VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA 701. Torontál Vármegye Fıispánjának fm a) Elnöki iratok fm b) Általános iratok fm Torontál Vármegye Törvényhatósági Bizottságának fm Torontál Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 703. Központi Választmányának fm 704. Torontál Vármegye Alispánjának fm a) Elnöki iratok fm b) Általános iratok (1909 ) fm c) Kihágási iratok fm 705. Torontál Vármegye Árvaszékének ( 1924) 2.00 fm 706. Torontál Vármegye Közigazgatási Bizottságának fm Torontál Vármegye Járási Népgondozó 707. Kirendeltségének fm SZEGED VÁROS LEVÉLTÁRA. A). Feudális kor Szeged Város Királyi Biztosi Üléseinek fm Szeged Város Választott Községének fm Szeged Város Tanácsának fm a) Tanácsülési jegyzıkönyvek fm b) Felsıbb Rendeletek jegyzıkönyvei fm c) Számnélküli iratok fm d) Számozott iratok fm e) Levelezések (1640 ) ( 1784) 8.11 fm f) Hivatali utasítások fm g) Tisztújítási iratok fm h) Országgyőlési iratok fm i) Tápéra vonatkozó iratok fm j) Kistelekre vonatkozó iratok ( 1870) 0.06 fm k) A Szegények és Koldusok Helyzetének Rendezésére vonatkozó iratok fm l) Céhekre vonatkozó iratok ( 1869) 0.13 fm m) Zsidókra vonatkozó iratok fm n) Nemzetırségi iratok fm o) Bizonyságlevelek jegyzıkönyve fm p) Szeged Város Statutumai (1611 ) fm q) Újoncozási iratok fm r) Szeged Város Fegyveres és Polgári Katonaságára vonatkozó iratok fm s) Végrendeletek fm t) Polgárok Sérelmei a Városi Tanács ellen fm u) Szeged Város és Csongrád Megye Közötti Peres Ügyek fm v) Piaci Árszabások, Árjegyzékek fm

11 x) A Tisza évi Áradására vonatkozó iratok (1813 ) fm y) A Maros Folyó Átvágására vonatkozó iratok fm z) Tisza-szabályozási iratok fm aa) Levéltári Tárgyú iratok fm bb) A Városi Kórházra vonatkozó iratok fm cc) Szeged Szabad Királyi Város Felkelı Katonaságára vonatkozó iratok fm dd) A Kun Pusztákra vonatkozó Perek (1279 ) fm ee) Egyházi iratok (1692 ) fm ff) Mázsálási Díjat illetı iratok fm gg) Pestisre vonatkozó iratok fm hh) Szeged Város Selyemtenyésztésre Ügyelı Küldöttségének fm Szeged Város Gazdaszékének fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm Szeged Város Árvabizottmányának fm Szeged Város Egészségre Ügyelı Állandó Bizottmányának fm Szeged Város Elegyes Győlésének fm Az évi Országos Összeírás Szegedi Bizottságának fm Szeged Város Adószedıinek fm Szeged Város Fıpénztárának fm Szeged Város Alkamarási Hivatalának fm Szeged Város Árvatárának fm Szeged Város Földbírójának fm Szeged Város Számvevı Hivatalának fm Szeged Város Tisza-Hídi Biztosának fm Szeged Város Törvényszékének fm a) A Polgári Törvényszék jegyzıkönyvei fm b) A Polgári Törvényszék (1753 ) fm c) A Bőnfenyítı Törvényszék jegyzıkönyvei fm d) A Bőnfenyítı Törvényszék fm e) Törvényszéki iratok fm f) Polgári Peres iratok fm g) Tárnokszéki jegyzıkönyvek fm Szeged Város Úriszékének fm Szeged Város Titkos Levéltára fm a) Adomány- és Szabadalomlevelek (1247 ) fm b) A Városi Tanács Által Megırzésre Átadott Régi és Újabb Kelető iratok ( 1949) 0.96 fm SZEGED VÁROS LEVÉLTÁRA. B). Kapitalista kor Szeged Város Népgyőlésének, Állandó Bizottmányának fm

12 a) Szeged Város Népgyőlésének fm b) Szeged Város Állandó Bizottmányának fm c) Szeged Város Közgyőlésének jegyzıkönyvei fm d) Szeged Város Közgyőlésének fm Szeged Város Községválasztmányának fm a) Szeged Város Községválasztmányának jegyzıkönyvei fm b) Iratok fm Szeged Város Bizottmányi Közgyőlésének fm a) Szeged Város Közgyőlésének jegyzıkönyvei fm b) Szeged Város Közgyőlésének fm c) Tisztújítási iratok fm Szeged Város Közgyőlésének fm a) Közgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Közgyőlési iratok fm c) Védtöltési Bizottmány ( 1872) 0.07 fm d) Az Árvíz Elleni Védbizottmány fm A Csongrádi Cs.Kir. Megyehatóság Szeged Városra vonatkozó 9.07 fm a) Elnöki iratok fm b) Általános iratok fm Szeged Város Tanácsának fm a) Tanácsülési jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm c) Szerzıdések ( 1884) 0.66 fm d) Szabályzatok fm e) Tápéra vonatkozó iratok ( 1894) 0.10 fm f) Piaci Árjegyzékek fm g) A Vasútra vonatkozó iratok (1847 ) fm h) A Népszámlálásra vonatkozó iratok fm i) Újoncozási iratok ( 1884) 1.09 fm j) Végrendeletek (1793 ) fm k) Váltóóvási jegyzıkönyvek fm l) A Maros Folyó Átvágására vonatkozó iratok ( 1876) 0.05 fm m) A Tisza-szabályozási iratok ( 1873) 0.26 fm Szeged Város Gazdaszékének fm a) Gazdaszéki jegyzıkönyvek fm b) Gazdaszéki iratok fm Szeged Város Árvabizottmányának fm Szeged Város Szépítı Bizottmányának fm Szeged Város Kórházi Bizottmányának fm Szeged Város ĺnségi Bizottmányának fm

13 A Király Fogadásának Elıkészítésére Alakult Szegedi Bizottság fm Szeged Város Polgármesterének fm Szeged Város Pénztári Hivatalának fm Szeged Város Árvatárának fm Szeged Város Földbírói Hivatalának fm a) Birtokkönyvek, Be- és Kitáblázási Könyvek fm b) Kataszteri Birtokívek (1847 ) fm Szeged Város Kapitányi Hivatalának fm Szeged Város Tisza-Hídi Biztosának fm Szeged Város Törvényszékének fm a) A Polgári Törvényszék fm b) A Bőnfenyítı Törvényszék fm Szeged Város Visszaállított Törvényszékének fm a) A Polgári Törvényszék fm b) A Bőnfenyítı Törvényszék jegyzıkönyvei fm c) A Bőnfenyítı Törvényszék fm Szeged Város Albíróságainak (1861 ) fm Szeged Város Kisebb Szóbeli Bíróságainak fm Szeged Város Követválasztási Középponti Választmányának fm Szeged Város Törvényszékének fm a) A Polgári Törvényszék fm b) A Bőnfenyítı Törvényszék fm Leffter Mihály Tanácsnok után maradt iratok (1830 ) fm Szeged Város Fıispánjának fm a) Bizalmas iratok fm b) Iratok fm c) Levelezés fm d) Országmozgósítási iratok fm e) Közellátási Kormánybiztos fm f) A Horthy-féle Nyomorenyhítı Akció fm g) A Nemzeti Megújhodás Szegedi Emlékmőve Létesítésének fm h) A Szegedi Polgárırségre vonatkozó iratok fm Szeged Város Törvényhatósági Bizottságának fm a) Közgyőlési jegyzıkönyvek fm b) Közgyőlési iratok fm c) Kisgyőlési jegyzıkönyvek fm d) A Háztartási és Közgazdasági Szakbizottság fm e) Az Árvízvédelmi Bizottság fm

14 f) A Közkórházi Bizottság fm g) A Zenedei Szakbizottság fm h) A Levente Bizottság fm i) Az Állandó Bizottság fm j) A Kijelölı Választmány fm k) Az Igazoló Választmány ( 1948) 0.60 fm l) Az Összeférhetetlenségi Bizottság fm Szeged Város Központi Választmányának fm a) A Központi Választmány jegyzıkönyvei fm b) Iratok fm c) A Választókerületek Választási fm d) Képviselıválasztási Névjegyzékek fm Szeged Város Törvényhatósági Árvizsgáló Bizottságának fm Szeged Város Tanácsának fm a) Tanácsülési jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm c) Haszonbérleti Szerzıdések (1871 ) fm d) Levéltári Tárgyú iratok (1871 ) ( 1947) 0.12 fm e) A Katonai Osztály (1866 ) fm f) Kihágási iratok fm g) Árvízkárok Kimutatásai fm h) A Deszkás-Gyevi Temetı (1870 ) fm Szeged Város Polgármesteri Hivatalának fm a) Elnöki Bizalmas iratok fm b) Elnöki iratok fm c) Közigazgatási iratok fm d) A Katonai Osztály fm e) Kihágási iratok ( 1949) 0.24 fm f) Az I. fokú Közigazgatási Hatóság fm g) Az Alsóközponti I. fokú Közigazgatási Kirendeltség fm h) A Felsıközponti I. fokú Közigazgatási Kirendeltség ( 1953) 0.42 fm i) A Királyhalmi I. fokú Közigazgatási Kirendeltség ( 1954) 0.63 fm j) A Csengelei I. fokú Közigazgatási Kirendeltség fm k) Nyilvántartások ( 1951) 0.35 fm l) Külön Kezelt iratok ( 1947) 9.00 fm m) A Trianoni Határra vonatkozó iratok fm n) A Népjóléti Ügyosztály fm o) A Hadigondozási iratok fm Szeged Város Középítészeti Tanácsának fm a) A Középítészeti Tanács jegyzıkönyvei fm b) A Középítészeti Tanács fm Szeged Város Tiszti Fıorvosának ( 1945) 1.50 fm

15 1411. Szeged Város Gazdászi Hivatalának fm Szeged Város Számvevıségének fm a) Elnöki iratok fm b) Iratok fm c) Nyilvántartások fm Szeged Város Mérnöki Hivatalának fm Szeged Város Leltárbiztosi Hivatalának fm Szeged Város Közélelmezési Hivatalának fm Szeged Város Tanköteleseket Törzskönyvezı Hivatalának fm Szeged Város Idegenforgalmi Hivatalának fm Szeged Város Hadirokkant-Hadiözvegy és Hadiárva Nyilvántartó Hivatala fm Szeged Város Számonkérıszékének fm Szeged Város Közigazgatási Bizottságának fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm c) Az Erdészeti Szakbizottság fm A Hetes Bizottság Pester Lloyd Kölcsönalapra vonatkozó fm Az Évi Budapesti Országos Általános Kiállítás Szegedi Kerületi fm Bizottságának Szeged Város Községi Térítési Bizottságának fm Szeged Város Requiráló Bizottságának fm Szeged Város Iskolánkívüli Népmővelési Bizottságának fm Szeged Város Községi Iskolaszékének fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm c) A Tanítók Személyi Jellegő fm Kállay Albert Fıispán után maradt iratok fm Tukats Sándor Fıispán után maradt iratok fm Kemenessy (Ketter) Tibor Fıispáni Titkár után maradt iratok fm Pálfy József Polgármester után maradt iratok fm Pálfy György után maradt iratok ( 1952) 0.12 fm Szeged Város Levéltári Tisztségének fm Szeged Város Szabályrendeleteinek Levéltári Győjteménye ( 1948) 1.32 fm Szeged Város Felekezeti Anyakönyvi Másodpéldányainak Levéltári (1827 ) fm

16 Győjteménye Szeged Város Tiszti Fıügyészének fm a) Régi Peres iratok I., II fm b) B. Csoport ( 1954) fm c) T. Csoport (Telekkönyvi iratok) (1826 ) fm d) 121. Csoport (Szeged Város Háztartása és Igazgatása) ( 1946) 3.12 fm e) 139. Csoport (Vállalati Szerzıdések) fm f) Á (Árvaszéki Ügyek) ( 1951) 0.48 fm g) Alapszámmal Ellátott Ügyek fm Szeged Város Kapitányi Hivatalának fm a) Iratok fm b) Kihágási Segédkönyvek fm c) Vásárbírói Összeírás (1870 ) fm Szeged Város Egyesületi Alapszabályainak ( 1950) Levéltári Győjteménye 1.59 fm Szeged Város Lakáshivatalának fm Szeged Város Tőzoltóságának fm a) Iratok fm b) Külön Kezelt iratok fm c) Nyilvántartások, Leltárak, Könyvelés fm d) Tanfolyamok fm Szeged Város Néptanácsának fm A Szegedi Nemzeti Tanács fm Szeged Város Árvaszékének fm V. MEGYEI VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK 1. Kiskundorozsma város, község fm a) Feudáliskori iratok ( 1870) 2.36 fm b) Önkormányzati iratok fm c) Tanácsülési jegyzıkönyvek fm d) Törvénykezési iratok fm e) Közigazgatási iratok fm f) Nyilvántartások fm 251. Algyı község fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok ( 1952) 1.11 fm c) Pénzügyi iratok fm d) Országmozgósítási iratok fm e) Községi Szabályrendeletek Győjteménye fm f) Hadigondozási iratok é. n fm 256. Deszk község fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Pénz- és adóügyi iratok fm d) Községbíráskodási iratok fm e) Nyilvántartások fm 258. Gyála (Gyálarét) község fm a) Önkormányzati iratok fm

17 b) Közigazgatási iratok fm c) Adóügyi iratok fm d) A Községi háztartás fm e) Összeírások fm f) Nyilvántartások fm 260. Kistelek község fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Adó- és pénzügyi iratok fm d) Kataszteri birtokívek é. n fm 264. Kübekháza község fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Adóügyi iratok fm 268. Óbéba község fm 269. Ószentiván község fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Adó- és pénzügyi iratok fm 271. A Pusztamérgesi Körjegyzıség fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Gyámügyi iratok é. n fm d) Hadigondozási iratok fm e) Közélelmezési, Népmozgalmi iratok fm f) Községi pénzgazdálkodás fm g) Községi bíráskodás fm h) Adókezeléssel kapcsolatos iratok fm i) Községi nyilvántartások fm 272. Pusztaszer község (1915 ) fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Adó-és pénzügyi iratok fm d) A Községi orvos fm e) Hadigondozási iratok fm 274. Sándorfalva község ( 1951) 5.12 fm a) Önkormányzati iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Pénzgazdálkodási iratok fm d) Adó- és Pénzügyi iratok fm e) Katonai, Hadigondozási Ügyek ( 1945) 0.24 fm f) Nyilvántartások ( 1951) 0.13 fm 275. Szıreg község fm a) Feudáliskori iratok fm b) Önkormányzati iratok fm c) Közigazgatási iratok fm d) Anyakönyvi iratok fm e) Pénzügyi iratok ( 1949) 0.07 fm f) Nyilvántartások, kimutatások fm 276. Tápé község fm

18 a) Bizalmas iratok fm b) Közigazgatási iratok fm c) Anyakönyvi iratok fm d) Községi háztartással kapcsolatos iratok fm e) Gyámügyi iratok fm f) Adó- és illetékügyi iratok fm g) Különféle nyilvántartások fm 277. Újszeged község fm a) Feudális kori iratok fm b) Önkormányzati iratok fm c) Közigazgatási iratok fm d) Nem iktatott iratok fm 278. Újszentiván község fm a) Önkormányzati iratok fm b) Bizalmas iratok ( 1930) 0.07 fm c) Közigazgatási iratok fm d) Adó-és pénzügyi iratok fm e) Kigyőjtött iratok és nyilvántartások fm 279. Térvár község é. n fm 281. Tornya község é. n fm 282. Porgány község é. n fm VI. A KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI 1. A Szegedi Cs. Kir. Rendırbiztosság fm A Magyar Királyi Államrendırség Szegedi 3. Kerületi Fıkapitányságának fm A Magyar Királyi Államrendırség Szegedi 4. Kapitányságának fm A Csanád Vármegyei Nemzetırség 7. Parancsnokságának fm 102. A Szegedi Pénzügyigazgatóság fm a) Fınöki iratok fm b) Osztályok fm c) Nyilvántartások fm 108. A Szegedi Királyi Fısóhivatal fm 109. A Szegedi Adóhivatalok fm A Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegyei 201. Gazdasági Felügyelıség fm Szeged Város Gazdasági Felügyelıségének (-1949) 0.62 fm a) Bizalmas iratok fm b) Szeged Város M. Kir. Gazdasági Felügyelısége mint Hatósági Gazdasági (-1949) 0.13 fm Munkaközvetítı Hivatal A (Kecskeméti Magyar Királyi Erdıigazgatóság), Szegedi Magyar Királyi 204. Erdıigazgatóság és a Gödöllıi Magyar Királyi Állami és Koronauradalmi Erdıigazgatóság ( 1950) 2.62 fm

19 a) Fınöki és általános iratok fm b) Alföldfásítási tervek é. n fm (Szegedi Kerület Magyar Királyi Erdıfelügyelıségének), Szeged Magyar 205. Királyi Erdıfelügyelıjének és a Magyar ( 1949) 2.42 fm Királyi Erdıfelügyelıségnek (Szeged) 206. A Szegedi Magyar Királyi Erdıhivatal ( 1948) 0.83 fm A Szegedi Magyar Királyi Járási 207. Erdıgondnokság fm A Magyar Királyi Kertészeti Felügyelıség, 209. Szeged, fm 210. A Szegedi Növényvédelmi Körzet fm 211. A Szegedi Folyammérnöki Hivatal fm A Magyar Királyi (Állami) 10. Felmérési 212. (Földmérési) Felügyelıség (Szeged) ( 1952) 8.38 fm a) Csanád megyére vonatkozó iratok ( 1952) 3.58 fm b) Csongrád megyére vonatkozó iratok é. n fm 301. A Szegedi Kerületi Iparfelügyelıség fm Az Ipari Tanfolyamok Helyi Vezetıjének 304. (Szeged) (1938 ) fm Az Országos Mérésügyi Hivatal Szegedi 401. Mértékhitelesítı Kirendeltségének fm 402. A Szegedi Államépítészeti Hivatal fm a) Bizalmas iratok fm b) A Szegedi Államépítészeti Hivatal Általános fm A Magyar Államvasutak Szegedi 403. Üzletvezetıségének ( 1946) fm 404. A Makói Államépítészeti Hivatal fm 405. A Szegedi Postaigazgatóság fm A Magyar Királyi Államvasutak Szabadkai 406. Üzletvezetıségének fm 501. A Szegedi Tankerületi Fıigazgatóság (1875 ) fm A Szegedi Polgári Iskolai Tankerületi 502. Fıigazgatóság fm a) Elnöki Bizalmas iratok fm b) Iratok fm Csanád ill. Csanád-Arad-Torontál k.e.e Vármegyék Tanfelügyelıségének fm Csongrád Vármegye és Szeged Város 504. Tanfelügyelıségének (1896 ) fm A Szegedi Állami Polgári Iskolák 505. Gondnokságának fm A Gazdasági Népiskolák Magyar Királyi 507. Országos Szakfelügyelıségének fm A Csanád Vármegyei Hadigondozó Népiroda 603. (1914 ) ( 1929) 2.25 fm A Szegedi Kerületi Lebonyolító Bizottság fm 605. Szeged Város Királyi Biztosságának fm

20 Csanád Vármegye Közellátási Ügyeit 607. Irányító Miniszteri Megbízott fm 608. Szeged Város Állatorvosi Hivatalának fm VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI 1. A Szegedi ĺtélıtábla fm 2. A Szegedi Királyi Törvényszék fm a) Elnöki iratok ( 1949) 3.36 fm b) Büntetıperes iratok fm c) Vegyes iratok ( 1949) 6.94 fm d) Cégokmánytár fm 3. A Szegedi Királyi Fıügyészség fm 4. A Szegedi Királyi Ügyészség fm 101. A Szegedi Fenyítıház (Domus Correctoriae) fm 102. A Szegedi Kerületi Börtön és Államfogház fm 105. A Szegedi Fiatalkorúak Felügyelıhatóságának fm VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Rektori 1. Hivatalának fm A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem 2. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának fm A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem 3. Matematika- és Természettudományi Karának ( 1950) 6.85 fm A Ferenc József Tudományegyetem Jog- és 4. Államtudományi Karának (1864 ) fm A Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Rektori Hivatalának 9.96 fm A Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem 6. Bölcsészettudományi Karának fm A Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem 7. Matematika- és Természettudományi Karának fm A Szegedi Tudományegyetem Jog- és 8. Államtudományi Karának fm 9. A Szegedi Egyetemek Questori Hivatalának fm A Szegedi Egyetemek Általános Állattani- és 10. Biológiai Intézetének (1913 ) fm A Szegedi Tudományegyetemek Földtani Intézetének fm A Szegedi Egyetemek Gyógyszerészeti Intézetének 12. és Egyetemi Gyógyszertárának fm A Szegedi Egyetemek Kísérleti Fizikai Intézetének fm A Horthy Miklós Tudományegyetem Kórbonctani- és Kórszövettani Intézetének 0.02 fm A Szegedi Tudományegyetem Növénytani 15. Intézetének fm

21 A Szegedi Tudományegyetemek Régiségtudományi 16. Intézetének fm A Szegedi Tudományegyetem Szemészeti 17. Klinikájának fm A Szegedi Egyetemek I. számú Vegytani Intézetének fm 19. A Szegedi Polgári Iskolai Tanárképzı Fıiskola (1889 ) fm Az Országos Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság fm A Szegedi Polgári Iskolai Tanárképzı Fıiskola 21. Gyakorló Általános Iskolájának fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm A Tanítóképzı Intézeti Tanárjelöltek Apponyi 22. Kollégiumának fm a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm Az Országos Tanítóképzı Intézet Tanárvizsgáló 23. Bizottságának (Szeged) fm Az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság fm A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és 26. Nıgyógyászati Klinikájának fm A Szegedi Tudományegyetem Bır- és Nemibeteg 27. Klinikájának fm A Szegedi Tudományegyetem Anatómiai, valamint 28. Szövet- és Fejlıdéstani Intézetének fm A Szegedi Tudományegyetem Törvényszéki 29. Orvostani Intézetének fm A Kolozsvári Ferenc József Orvostudományegyetem 30. Dékáni Hivatalának fm Az Országos Polgáriskolai és Tanítóképzı 31. Tanárvizsgáló Bizottság fm Az Országos Állami Tanítónı és Polgáriskolai 32. Tanárnıképezde és Vizsgabizottság fm A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 33. Gazdasági Hivatalának fm A Szegedi Tudományegyetem Ásvány- és Kızettani 34. Intézetének fm A Szegedi Baross Gábor Gimnázium (Alreáltanoda, 53. Fıreáltanoda, Fıreálgimnázium) fm A Szegedi Állami Klauzál Gábor Gimnázium 54. (Fıgimnázium) fm a) Tantestületi ülések jegyzıkönyvei fm b) Általános iratok fm A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanıvérek 55. Szegedi R. Kat. Árpádházi Boldog Margit fm Leánygimnáziumának A Szegedi Állami Árpádházi Szent Erzsébet 56. Leánygimnázium (Állami Felsıbb Leányiskola) fm

22 A Szegedi R. Kat. Boldog Gizella Ipari 58. Leányközépiskola fm A Kegyesrendiek vezetése alatt álló Városi R. Kat. 59. Dugonics András Gimnázium (Piarista Gimnázium) fm A Szegedi Tunyogi Csapó János Magángimnázium fm A Szegedi Állami Kereskedelmi Középiskola (Szent 62. István Felsıkereskedelmi, Fiú Felsıkereskedelmi) fm Szeged Sz. Kir. Város Nıi Felsıkereskedelmi 63. Iskolájának fm 64. A Szegedi R. Kat. Tanítóképzı ( 1957) 5.99 fm A Szegedi R. Kat. Leánylíceum és Tanítónıképzı ( 1963) 3.94 fm A Kisteleki Árpád Vezér Polgári Fiú- és Leányiskola ( 1950) 1.25 fm A Szeged-Alsóvárosi (III. Kerületi) R. Kat. Polgári 104. Leányiskola fm a) A Szeged-Alsóvárosi (III. Kerületi) R. Kat. Polgári Leányiskola Tantestületi Üléseinek jegyzıkönyvei fm b) A Szeged-Alsóvárosi (III. Kerületi) R. Kat. Polgári Leányiskola Anyakönyvei és Segédkönyvei 0.80 fm A Szegedi Dugonics-utcai (II. Kerületi) Állami 105. Polgári Leányiskola fm A Szegedi Madách-utcai (II. Kerületi) Állami Polgári 106. Fiúiskola fm A Szegedi III. Kerületi Polgári Fiúiskola (Szent Imre 107. Herceg Polgári Fiúiskola) fm A Szegedi III. Kerületi Margit-utcai Polgári (Állami) 108. Leányiskola fm 110. Az Algyıi Állami Elemi Népiskola fm A Csengele és Környéke Állami Elemi Népiskola fm 119. A Deszki Állami Elemi Népiskola fm 120. A Deszki Gör. Kel. Szerb Elemi Népiskola fm A Kiskundorozsmai Külterületi Állami Elemi 128. Népiskolák fm A Kisteleki Belterületi és Külterületi Elemi 129. Népiskola fm 133. A Szeged-Várostanyai Állami Elemi Iskolák fm A Nagyszéksósi Körzeti Állami Elemi Népiskolák fm 158. Az Ószentiváni Állami Elemi Népiskola fm Az Öttömös és Környéke Állami Elemi Népiskolák fm 161. A Pusztamérgesi Állami Elemi Népiskola fm 163. A Pusztaszeri R. Kat. Elemi Népiskola fm 167. A Sándorfalvi Állami Népiskola fm 168. A Szatymazi Központi Igazgatósági Körzet Elemi fm

23 (Általános) Iskoláinak A Szeged-Alsóközponti (Mórahalmi) Elemi 169. Népiskolák és Állami Általános Iskolák fm a) A Tantestületi Ülések jegyzıkönyvei fm b) Igazgatósági iratok fm c) Gondnoksági iratok fm d) Anyakönyvi iratok fm A Szeged-Alsóvárosi R. Kat. Elemi Leányiskola fm A Szeged-Csongrádi sugárúti Községi Elemi 171. Népiskola fm A Balástyai (volt Felsıtanyai, Felsıközponti) Elemi 172. Népiskola fm A Szeged-Belvárosi (Árpád-téri) Községi Elemi (Fiú) Népiskola 1.79 fm A Szegedi Földmőves utcai Községi Elemi Népiskola fm A Szegedi Szent György téri Községi Elemi 175. Népiskola fm 176. A Szegedi Ref. Elemi Népiskola fm 177. A Szeged-Rókusi Elemi Népiskola fm A Szeged Környéki Körzeti Állami Elemi Népiskolák fm A Szegedi Mérei utcai (Belvárosi Leány) Községi 179. Elemi Népiskola fm 180. A Szeged-Móravárosi Községi Elemi Népiskola fm A Szeged-Röszkei (Alsótanyai Belsı Körzeti) Állami 181. Elemi Népiskolák Igazgatóságának fm A Szeged-Somogyi-Telepi Fıtéri 1. számú Községi 182. Elemi Népiskola fm A Szeged Szilléri sugárúti Községi Elemi Népiskola fm 184. A Szeged-Újszegedi Községi Elemi Népiskola fm A Szegény Iskolanıvérek Szeged-Somogyi-Telepi 185. Elemi Iskolájának fm 186. A Szıregi Állami Elemi Népiskola fm 187. A Szıregi Gör. Kel. Szerb Elemi Népiskola fm 188. A Tápéi Községi Elemi Népiskola fm 191. Az Újszentiváni Állami Elemi Népiskola fm Az Ásotthalmi (volt Királyhalmi) Erdészeti 193. Szakiskola fm 195. A Szegedi Állami Kisegítı Népiskola fm 196. A Szegedi Siketnéma (és Vakok) Intézetének fm 198. A Szegedi Városi Liszt Ferenc Zeneiskola fm 199. A Szegedi Iparostanonciskola fm 200. A Szegedi Kereskedıtanonciskola fm A Soproni Szent Orsolya Rendiek Szegedi R. Kat Elemi Leányiskola fm 202. A Szegedi Államilag segélyezett Nıipariskola fm 203. A Szeged-Alsóközponti Önálló Gazdasági Népiskola fm

24 204. A Kübekházi Állami Elemi Népiskola fm 205. A Kisteleki Községi Iparostanonciskola fm 206. Szeged Város Leányiparostanonciskolájának fm A Szeged-Szentmihályteleki Állami Elemi Népiskola fm 208. A Szegedi Munkaiskola fm A Szeged-Alsóvárosi R. Kat. Elemi Mindennapos 210. Gyakorló Iskola fm A Szeged-Alsóvárosi R. Kat. Intézeti Elemi Iskola fm 212. Az Alsóvárosi Elemi Gyakorló Fiútanoda fm 217. A Szegedi Evangélikus Elemi Iskola fm 226. A Szeged-Klebelsberg-Telepi Elemi Népiskola fm 233. Az Újszıregi Állami Elemi Népiskola fm A Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképzı Intézet 234. Gyakorló Elemi Népiskola fm A Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképzı Intézet B és C Gyakorló Iskolájának 0.03 fm 236. Az Ópusztaszeri Állami Elemi Népiskola fm A Szegedi Állami R. Kat. Elemi Tanítóképzı 237. Gyakorló Iskolájának fm 238. A Kiskundorozsmai Állami Elemi Népiskola fm 601. A Szegedi Állami Felsıipariskola fm 701. A Szegedi Szabadtéri Játékok fm 702. Csanád Megye Návay Lajos Könyvtárának fm 704. A Szegedi Mezıgazdasági Kísérleti Intézet fm A Királyhalmi Külsı Erdészeti Kísérleti Állomás fm 801. A Csanád Megyei Szent István Közkórház fm 803. A Szegedi Fertıtlenítı Intézet fm 804. A Szegedi Mentıállomás fm 805. A Szegedi Hajléktalanok Menhelye fm A Szeged Városi Szociális Otthon (volt Szegényház) fm 808. A Csanád Megyei Erzsébet Árvaház fm 809. A Szegedi Óvodák fm 810. A Szegedi Árvaház fm IX. TESTÜLETEK 201. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara fm a) A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara Iktatott fm b) Mestervizsgálatok fm c) Az Iparrevízió fm d) Megszőnt Iparosok és Kereskedık nyilvántartása fm 202. A Szegedi Közjegyzıi Kamara fm 203. A Szegedi Ügyvédi Kamara fm 209. A Kiskundorozsma és Vidéke Ipartestület fm

25 a) Jegyzıkönyvek fm b) Iratok fm 210. A Kisteleki Ipartestület fm 219. A Sándorfalvi Ipartestület (1922 ) fm 220. A Szegedi Ipartestület fm a) Iratok fm b) Pénztárkönyvek fm c) Munkaadói kartonok XIX. XX. sz fm d) Lajstromozott Iparosok kartonjai fm e) Segédnyilvántartó fıkönyvek fm f) Segédnyilvántartó lapok XIX. XX. sz 2.40 fm g) Munkakönyvek fıkönyvei fm h) Gyári Munkások fıkönyvei fm i) Gazdasági Cselédkönyvek fıkönyvei fm j) Tanonclajstromok fm k) Békéltetıbizottsági jegyzıkönyvek fm l) A Mestervizsgálati Bizottsági jegyzıkönyvek fm 221. A Szıregi Járási Ipartestület fm Szeged Város Hegyközségi Tanácsa és az irányítása 223. alá tartozó Hegyközségek (1928 ) fm 229. A Csanádpalotai Legeltetési Társulat fm 233. A Csongrádi Tiszaszabályozási Társulat fm A Felsıtorontáli Ármentesítı és Belvízszabályozó 234. Társulat fm A Hármas-Algyıi Ármentesítı és Belvízszabályozó 235. Társulat fm A Mindszent-Apátfalvai Tiszaszabályozási Társulat fm A Percsora-Szegedi Tiszaszabályozási Társulat 237. Kormánybiztosának fm A Sövényháza-Szegedi Ármentesítı és 238. Belvízszabályozó Társulat fm 239. A Szárazér Szabályozási Társulat fm A Szegedi Ármentesítı és Belvízszabályozó Társulat fm 242. A Szeged-Martonosi Ármentesítı Társulat fm 243. A Marosvizi Halászati Társulat fm 248. A Szegedi Kerületi Munkásbiztosító Pénztár fm 250. A Szegedi Tőzoltó Testületek Szövetsége fm Kımőves-, Kıfaragó- és Ácsmesteri Képzettség 251. Megvizsgálására Szervezett Bizottság - Szeged) fm A Szeged-Vidéki Ármentesítı és Belvízszabályozó 253. Társulat ( 1949) 0.72 fm 254. A Csanád Vármegyei Mezıgazdasági Bizottság fm 255. A Szárazéri Belvízlevezetı Társulat fm A Csongrád-Sövényházai Ármentesítı és 256. Belvízszabályozó Társulat fm

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZEGED díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) ügyében a Szegedi Járási Hivatalnál 6724 Szeged, Huszár u. 1. szám alatt az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

Csongrád megye közforgalmú gyógyszertárai

Csongrád megye közforgalmú gyógyszertárai Csongrád megye közforgalmú ai címe 1. Gyevi Gyógyszertár 6750 Algyő Egészségház u. 42. 62/517-261 2. Mérleg Gyógyszertár 6931 Apátfalva Hunyadi u. 6. 62/260-015 3. Heniter Gyógyszertár 6783 Ásotthalom

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2008. november 28. 2 Alapító Okirat módosításokkal egységes

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

I V A D É K A I K K A L

I V A D É K A I K K A L Szilvásváradi lipicai anyakancák K K A L 115 Betalka XXIV XI000933146 1993 szürke 293 Betalka XXIX Kancacsalád: IM982062007 Született: 1998.02.23. Tenyésztôje: Nemzeti Ménes, Lipica, Szlovénia 580 Maestoso

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949

V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 V. 1030. Dunaharaszti nagyközség iratai /1866-/ 1878-1949 Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 133. állvány, 1-9. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1891-1943 0,50 fm C/b Elöljárósági közigazgatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

Paksi Attila. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ

Paksi Attila. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Moodle pedagógia gia a digitális szakadék áthidalására Paksi Attila ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ Moodle Virtuális oktatási környezet k (VLE:

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n.

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. V. 93 Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. Terjedelem: 56,42 fm (ebből 15,14 fm kötet), 408 doboz, 306 kötet, 714 raktári

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

BM II/2. (Kémelhárító) Osztály. II/2 Értékelő és Tájékoztató alosztálynak megküldött feljegyzések,

BM II/2. (Kémelhárító) Osztály. II/2 Értékelő és Tájékoztató alosztálynak megküldött feljegyzések, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 38 doboz (4, 56 ifm), 1 kötet (0,02 ifm); ö.: 4,58 ifm Raktári elhelyezés:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Összesítő kimutatás a keretek 2013. I. félévi felhasználásáról (adatok ezer forintban)

Összesítő kimutatás a keretek 2013. I. félévi felhasználásáról (adatok ezer forintban) 1 Összesítő kimutatás a keretek 2013. I. félévi felhasználásáról (adatok ezer forintban) Megnevezés Eredeti előirányzat összege Módosított előirányzat összege Kötelezettségvállalás összege 2013.06.30-ig

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2005 2013 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Bűncselekmények 2005 2007 2009 2011 2013 Összesen 436 522 426 914 394 034 451 371 377 829 Személy

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Csongrád megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Csongrád megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat egyei Pedagógiai

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 26., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi XV. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 3175 2015. évi XVI.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954)

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954) VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai Raktári helye: Mester utca, földszint, 99 állvány, 2-10. polc a) Elnöki iratok 1900-1944 (-1951) 0,66 fm b) Peres és peren kívüli iratok 1908-1942 0,76 fm c) Közjegyzői

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012.11.13-tól hatályos szöveg! 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. október 06 - T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. Éghető folyadékok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2006 2014 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2015 Regisztált bűncselekmények 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen 425 941 426

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN 1 BEVEZETİ Gyır- Moson-Sopron megye 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándékfelmérése

Részletesebben

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A VMKI SZMSZ Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen 1. Igazgató-helyettes 2. Gazdasági Igazgató-helyettes 3. Humán Szolgálat 4. Ellenőrzési

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.március hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád március 2. március 5. Dr. Juhász Mihály Tel.: 63-477-325

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII.

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII. Sorszám I.1.-1p I.2.-3p I.3.-1p I.4.-1p I.5.-1p I.6.-1p I.7.-3p I.8.-4p I.9.-2p II.1.-2p II.2.-3p II.3.-1p II.4.-1p II.5.-3p III.1.-3p össz-fl fl-hely h.olv1 h.olv2 h.olv3 összh.olv h.olv-hely Össz. Pont

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. február 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Gimnáziumok

Részletesebben

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 17 215,9 713,9 16 393,7 16 870,7

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI Fogadó szervezet Időpont Munka Kapcsolattartó, mentor (elérhetősége) Kiemelt partner: 1. Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete

Részletesebben

1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözései:

1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözései: 1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos Személyleírása: barna, rövid hajú, barna szemő, 176-180 cm magas, normál testalkatú férfi. BRFK VI. kerületi Rendırkapitányság 146-1270/2006.bü.

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról OptiJus Opten Kft. I. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A 2012.11.13. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések, éghető

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek IX. 2 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 306,0 általános IX. 5 5

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben