A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára"

Átírás

1 P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára

2 A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Fodor Dorottya, Kiss Anita Tervezés, nyomdai előkészítés MNL VeML A Magyar levéltár NeMzeti története LevéLtár Pest-Pilis-Solt MNL Országos vármegyében Levéltára a magán- és a megyei levéltár MNL anyagának Bács-Kiskun szétválasztására Megyei Levéltára 1657-ből van az első adatunk. Nem sokkal ezután, július 5-én azonban súlyos veszteség érte a kialakulóban lévő megyei MNL Baranya Megyei Levéltára archívumot. MNL Békés A Megyei megye Levéltára és egyben a levéltár székhelyéül MNL szolgáló Borsod-Abaúj-Zemplén füleki várat megostromolták, Megyei Levéltára s az itt őrzött MNL iratanyag Csongrád nagy Megyei része Levéltára megsemmisült. Megmenteni MNL és kisebb Fejér hiányokkal Megyei Levéltára mindmáig megőrizni csak az 1638-tól kezdődő jegyzőkönyveket sikerült. Az ezt MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára megelőző évekből csak néhány, esetlegesen fennmaradt MNL ügyirat Győr-Moson-Sopron található a vármegye Megye levéltárában. Soproni Levéltára A MNL török Hajdú-Bihar kiűzése után Megyei a megyeszékhely Levéltára Pestre került, MNL ahol Heves megkülönböztetett Megyei Levéltára gondot fordítottak az iratok biztonságos őrzésére, kezelésére. Különösen MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára II. József intézkedéseinek köszönhetően indult el jelentős MNL Komárom-Esztergom fejlődés ezen a téren. A Megyei megye Levéltára november 29-én MNL kelt Nógrád határozatával Megyei Levéltára az országban másodikként megbízta MNL Pest Balla Megyei Gábor Levéltára regestrátort, hogy a továbbiak- MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára A sorozatban szereplő levéltárak ban teljes munkaidejében rendezze, selejtezze a levélár iratait és készítsen segédleteket azokhoz. (Ez a nap a Pest Megyei Levéltár születésnapja ). Sajnos a 19. század második felében a levéltárat a fenntartó csak a megyei igazgatás egyik szakhivatalának tekintette. A vármegyei adminisztráció növekedé- Budapest Főváros Levéltára sének Győr Megyei következtében Jogú Város tetemes Levéltára mennyiségű iratanyag került Tatabánya a levéltárba, Megyei Jogú amelynek Város megfelelő Levéltáraelhelyezéséről már Vác Város nem tudott Levéltára gondoskodni. Ezek azok az évtizedek, amikor országszerte a megyeházák legsötétebb, legnedvesebb helyiségeiben tárolták a legbecsesebb Hadtörténelmi Levéltár dokumentumokat is. Látva Környezetvédelmi az értékes iratok és Vízügyi megsemmisülésének Levéltár veszélyét, a Magyar vármegye Felsőoktatási (belügyminiszteri Levéltári utasításra) Szövetségaz iratok tartós tárolására alkalmas helyiségeket adott át az 1920-as évek Győri második Egyházmegyei felében. Levéltár (Lényegében ezeket a raktárakat és berendezéseket használta a megyei levéltár 2000-ig). Tiszántúli Református Egyházkerületi és A II. világháborút követően jelentősen megváltozott Kollégiumi Levéltár a megyei levéltár szerepe. Feladata a továbbiakban nemcsak Veszprémi a volt Érseki megyei és Főkáptalani hatóság levéltári Levéltár iratainak gon-

3 3 dozása lett, hanem át kellett vennie az illetékességi területén (az 1950-től létrehozott Pest megye) működött valamennyi közhatóság, közhivatal, közintézmény, család és vállalat történeti értékű iratait. A vonatkozó rendelet jelentősen megnövelte a levéltárosok feladatait, a körülmények azonban korántsem voltak ideálisak az iratanyag megfelelő tárolására. A levéltár vezetése a tetemes gyarapodás miatt újabb, ezúttal már a megyeházán kívüli pinceraktárakat is kénytelen volt igénybe venni. A hazai levéltári hálózat újabb átszervezésére január 1-jével került sor. Ekkor a központosított állami levéltárak a megyei tanácsok irányítása alá kerültek, és létrejött a közigazgatási megyékhez igazodó területi levéltárak rendszere. A megyei levéltárak megszervezése következtében Kecskemétről át kellett venni Nagykőrös terjedelmes, ámde igen értékes iratanyagát, amely az 1973-ban létrehozott nagykőrösi osztályon került elhelyezésre. Ezt követte a váci osztály megnyitása 1979-ben. Pest Megye Önkormányzata 1997-ben hozott határozatot új, megyei levéltár építésére. A korszerű, modern épület 2001-re készült el Budapest IX. kerületében, a Vágóhíd utca 7. szám alatt. Itt került elhelyezésre a volt aszódi raktárban és a Budapesten őrzött valamennyi dokumentum, valamint Vác Város Levéltárának évi megalakulása után a volt váci osztályon őrzött, megyei gyűjtőkörbe tartozó iratanyag is. A fentebb említett közigazgatási-szervezeti változások miatt többször is módosult a levéltár elnevezése: 1876-tól Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Levéltára 1950-től Pest Megyei Állami Levéltár 1952-től Budapesti 2. sz. Állami Levéltár 1960-tól Pest és Nógrád Megyei Állami Levéltár 1968-tól Pest Megyei Levéltár. Intézményünk a Magyar Nemzeti Levéltár októberi megalakulása óta annak megyei tagintézményként működik tovább, Nagykőrösi Fióklevéltárával együtt. Levéltári tevékenység Gyűjtőterület A levéltár alapvető feladatai közé tartozik a napjainkban keletkező történeti értékű iratok megőrzésének biztosítása az utókor számára. Intézményünk ezért rendszeresen ellenőrzi a megye területén lévő önkormányzatok, szakigazgatási és gazdasági szervek, iskolák stb. iratkezelését, felügyeli a dokumentumok szakszerű selejtezését és mindazt, ami azok keletkezésével, rendszerezésével, illetve tárolásával kapcsolatos. A Nagykőrösi Fióklevéltárhoz a Ceglédi és Nagykőrösi járás települései tartoznak; a központ a fennmaradó több mint 170 helység ellenőrzését látja el. Kutatószolgálat A Levéltár őrizetében lévő iratanyagban térítésmentesen kutathat minden magyar és külföldi állampolgár a kutatótermi szabályzat, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával. 18 éven aluliak számára látogatójegy szülői (vagy tanári) felelősségvállalás mellett adható. A kutatóknak regisztrálniuk kell magukat kutatószolgálatunkon, mely folyamat során rögzítésre kerülnek természetes személyazonosító adataik és lakcímük, illetve az esetleges további ügyintézéshez, tájékoztatásokhoz szükséges egyéb elérhetőségeik. A levéltár az állampolgárok személyiségi jogaira tekintettel a személyes és szenzitív adatokat (egészségi állapotra, káros szenvedélyre, politikai preferenciára, vallási hovatartozásra, szexuális magatartásra és büntetett előéletre vonatkozó információkat) tartalmazó

4 5 iratokat csak a törvényben meghatározott védelmi idő lejárta után bocsáthatja a kutatók rendelkezésére. E terminus lejárta előtt csak a tudományos kutatóintézetek (MTA kutatóintézetei, egyetemek, főiskolák, országos és megyei könyvtárak, múzeumok és levéltárak) támogató nyilatkozatát írásban bemutató tudományos kutatók jogosultak betekinteni e dokumentumokba. Budapesti kutatótermünkben két számítógép áll a látogatók rendelkezésére a későbbiekben részletezett segédletek tanulmányozásához, emellett saját laptop használata is megengedett. Nagykőrösön szintén tervezzük egy munkaállomás biztosítását, valamint mindkét helyen wifi-hálózat kiépítését. Intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatók az őket érdeklő iratanyagot a pontos adatok megadásával, valamint a vonatkozó mennyiségi korlátozást is betartva előzetesen telefonon vagy elektronikus levélben kikérjék, figyelembe véve azt is, hogy a dokumentumok előkészítési ideje minimum három munkanap. A levéltár a vonatkozó szabályozás szerint magánszemélyek részére vagyis helyettük kutatást sajnos nem tud végezni, munkatársaink azonban készséggel nyújtanak felvilágosítást a leendő és a már regisztrált kutatóknak a témájukhoz kapcsolódó iratanyag őrzési helyéről, és kutatásának lehetőségeiről, segédlettel való ellátottságáról. Javasoljuk, hogy a kutatás megkezdése előtt forduljanak kutatószolgálatunkhoz a szükséges felvilágosításért, illetve tanulmányozzák honlapunkon elérhető kutatótermi szabályzatunkat. Mit hol keressek? Fontos, hogy az iratok csak helyben kutathatóak, ami azt is jelenti, hogy a Nagykőrösi Fióklevéltár őrizetében lévő anyagok speciális esetektől eltekintve csak Nagykőrösön tekinthetőek meg. Amint azt már említettük, 2004 óta Vác Város Levéltára őrzi a saját gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat, így magára a városra és az ottani intézményekre vonatkozó iratokat ott kell keresni. Ugyancsak érdemes tudni, hogy intézményünk illetékessége ugyan a mai Pest megye területére terjed ki, a megyei központi hivatalok iratanyaga mindig az adott korszakban érvényes a mainál jellemzően bővebb megyehatárokon belüli területekre tartalmaz információkat. A kutatást természetesen minden esetben a területileg jelenleg illetékes levéltárban, a helyi (közigazgatási) iratok áttanulmányozásával kell megkezdeni. Etekintetben nemcsak a környező megyékre (elsősorban Bács-Kiskun) kell gondolnunk, hiszen január 1-jével Pest megye területéből a fővároshoz csatoltak 7 várost (Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlrinc, Rákospalota, Újpest) és 16 községet (Albertfalva, Békásmegyer, Budatétény, Cinkota, Mátyásföld, Nagytétény, Pesthidegkút, Pestszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár). Ezek anyagát ma Budapest Főváros Levéltára őrzi, kivéve az alispáni iratok rájuk vonatkozó részét, illetve a Közigazgatási Bizottság anyagából az ide tartozó iratokat. Feldolgozó munka, segédletek A levéltári dokumentumok használatra illetve kutatásra bocsátása folyamatos feldolgozó munkát követel meg. Az őrzött iratanyag alapvető, naprakész nyilvántartása intézményünk fond- és állagjegyzéke, mely a később részletezett általános felosztás (fondfőcsoportok) sorrendjében rögzíti az egyes iratképzők (fondok) anyagára vonatkozó legfontosabb adatokat (név, évkör, terjedelem), általában kisebb egységekre (állagok, sorozatok) felosztva azokat. Az anyagok kötet- illetve

5 6 7 doboz-, speciális dokumentumok vagy anyagrészek esetén darabszintű rögzítésére szolgál az ún. raktárjegyzék. Ez utóbbi alapján lehetséges a kutatni kívánt anyagok kikérése is. Fond- és állagjegyzékünk teljes terjedelemben, raktárjegyzékeink folyamatosan bővítve érhetőek el honlapunkon. A legnagyobb kutatói érdeklődésre számot tartó iratanyagok (például feudális kori összeírások, térképek vagy akár a pártiratok) használatának megkönnyítésére speciális adatbázisokat hoztunk létre, melyek körét és anyagát folyamatosan bővítjük. Ezekről is részletes, aktuális információkat találhatnak honlapunkon a Segédletek menüpontban. Könyvtár Az iratok mellett a kutatók munkáját magas színvonalú szakkönyvtár is segíti, melyet az érvényes látogatójeggyel rendelkező kutatók szintén ingyenesen használhatnak, helyben olvasásra kölcsönözve. Központi épületünkben több mint 23 ezer, Nagykőrösi Fióklevéltárunkban több mint 9 ezer kötetet tartunk nyilván. A könyvtár használatát cédulakatalógus segíti. Gyűjteményünkben a magyar történelemre vonatkozó általános, összefoglaló munkák, forrásközlések és folyóiratok mellett elsősorban a Pest megyei települések helytörténetére vonatkozó kiadványok, helyi újságok és hetilapok szerepelnek. Ügyfélszolgálat Gyakran előfordul, hogy bizonyos hivatalos ügyek (bírósági per, építési, hagyatéki, kisajátítási ügyek, szakképzettség vagy munkaviszony igazolása, telekhatárviták stb.) elintézéséhez szükség van olyan iratra, amely évkörét (jellemzően 1990 előtti) tekintve már bekerülhetett a levéltárba. Ilyenkor a levéltár ügyfélszolgálatán kell kérelmet benyújtani, ami alapján munkatársaink végzik el a kutatást. Mint láthattuk, a kutatószolgálaton szigorú időkorlátok vannak, amelyek leszűkítik az iratanyag kutathatóságát. Az ügyfélszolgálaton nincs ilyen megkötés. Természetesen a személyiségi jogokat itt is tiszteletben kell tartani (adott esetben az irat nem a kérelmezőre vonatkozó részét anonimizálni kell), de folyamatban lévő, hivatalos ügyekhez bármely évből kiadható a szükséges dokumentum másolata. A kérelmeket csak személyesen, a személyazonosság és az illetékesség igazolása után áll módunkban elfogadni. Érdemes azonban a kérelem benyújtása előtt telefonon, illetve ben érdeklődni, hogy valóban a Pest Megyei Levéltárhoz tartozik-e az adott ügy, illetve, hogy van-e lehetőség a kutatás elvégzésére. Sajnos bizonyos esetekben az iratanyag hiányos, vagy a segédletek hiánya miatt nehezen kutatható. A kérelmek egy része illetékköteles, de mivel minden ügy egyedi, erről (és minden egyéb kérdésről) munkatársaink részletes felvilágosítással tudnak szolgálni. Tudományos tevékenység Intézményünk dolgozói maguk is végeznek tudományos feltáró munkát, melynek eredményeiről rendszeres tájékoztatást adnak, előadások és különböző publikációk formájában. Az intézmény születésnapjához kötődő hagyományos november végi konferenciáink mellett a Pest megye múltjából sorozat kötetei adnak teret a megszülető tanulmányok, monográfiák, nagyobb lélegzetvételű és/vagy reprezentatív kiadványok megjelentetésének, míg a Pest megyei levéltári füzetek darabjai a kisebb közléseket és segédleteket, utóbbiak között jellemzően a századi közgyűlési anyagot feldolgozó ún. regesztaköteteinket jelentik. (Lásd válogatott kiadványaink jegyzékét!) Közművelődési és oktatási tevékenység Levéltárunk előzetes bejelentés alapján szeretettel fogadja a különböző látogatócsoportokat, számukra ingyenes bemutatást biztosítva. Lehetőségeink szerint ugyancsak szívesen nyújtunk helyszínt speciális történelemórák megtartásához is. Nagykőrösi fióklevéltárunkban folyamatosan megújuló tematikus kiállításokkal várjuk az érdeklődőket, emellett budapesti

6 8 9 épületünk előterében is folyamatosan teszünk közzé egyedi dokumentumokat. Kedves látogatóink figyelmébe ajánljuk honlapunkon elérhető virtuális kiállításainkat, köztük elsősorban az intézmény fennállásának 225. évfordulója alkalmából összeállított, az iratanyag egészére kiterjedő válogatást! Az iratanyag bemutatása A Pest Megyei Levéltárban őrzött iratanyag mennyisége mára meghaladja a 19 ezer folyómétert. Jóllehet az említett komoly veszteségek miatt a 17. század előttről mondhatni csak mutatóban maradtak meg iratok, az ezt követő korokból azonban bőséges anyag áll a kutatók rendelkezésére, az alábbiak szerint. IV. fondfőcsoport A megye közgyűlésének, bizottságainak, hivatalainak és fontosabb hivatalnokainak iratait, illetve jegyzőkönyveit tartalmazza. A korabeli megyei közgyűlés ránk maradt jegyzőkönyvei teljes terjedelmükben elérhetők mikrofilmen, az azokhoz tartozó iratok (több, mint 170 fm) kutatásához pedig számos segédlet áll rendelkezésre. Ezek közül a legfontosabbak a közigazgatási, régi úrbéri, valamint a régi nemességi iratok, illetve ezek külön gyűjteményben kezelt anyaga, végül a különböző megyei és országos összeírások. Az adóösszeírásokkal kapcsolatban meg kell említenünk, hogy az egész megyére vonatkozó sorozataik 1770 előttiek, a későbbieket a 19. század derekán ismeretlen okból kiselejtezték. Az adóösszeírások fontos források, mert a települések fejlődésének vázát adják meg, őrzik az adózó családfő nevét, társadalmi helyzetét, foglalkozását, kimutatják az adóalapot, a vetésterületet, az állatállományt. Leírják a település lakott részeit, felsorolják az erdőket, a legelőket, gyakran utalnak a község földesurára és a község betelepülésének idejére. Sok érdekes adalékkal szolgálhatnak különböző bizottságoktól fennmaradt iratok is (mint például az 1831-es járvány idején felállt Kolera Bizottság, vagy a Színészeti Választmány iratai), melyek vagy valamilyen fontosabb esemény, vagy feladat kapcsán jöttek létre. Az es szabadságharcot megelőző korszakokból fennmaradó iratokat, melyek nem illeszkednek szorosan az említett rendszerbe, külön gyűjteményes fondokba soroltuk. Ezek közül nagyon érdekes és értékes anyagot tartalmaz a régi okmányok ( ), a II. Rákóczi Ferenc korából származó levelek, a Céhlevelek, valamint a Színházi iratok gyűjteménye. Az 1876-os évtől, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye létrejötte utáni időből egészen 1950-ig rendkívül gazdag és jól kutatható anyagot őriz a levéltár. A Törvényhatósági Bizottságnak, a főispáni, illetve alispáni hivatalnak nemcsak bőséges, de segédletekkel igen jól ellátott az iratanyaga. Az utóbbi különösen is közkedvelt a kutatók körében. Az alispáni iratokból az közötti évekből közel 1300 folyóméter maradt fenn. A megye teljes működése megismerhető az itt őrzött iratokból. Az alispáni hivatal tevékenysége kiterjedt az élet minden területére. A felsőbb rendeleteket, hasonlóképpen a megyei közgyűlés határozatait a vármegye tisztikara az alispán vezetésével hajtotta végre. V. fondfőcsoport Ebben az egységben a megye városainak és községeinek iratai találhatók, három nagyobb korszakra tagolva, 1950-ig. A községek túlnyomó többségének csak a 19. század végétől maradt fenn irata változó minőségben kettő esetében nagyobb mennyiségben (Tök és Törökbálint). A városok (Cegléd, Kiskunlacháza, Nagykőrös, Ráckeve és Szentendre) anyaga bőségesebb, rendezettebb, bár a korábbi szakszerűtlen selejtezések miatt ez is jelentős károkat szenvedett el. VI. fondfőcsoport A közigazgatás területi szakszerveinek 1950 előtti anyagát tartalmazza. Az ide tartozó iratképzőket hat csoportba soroltuk be. Ezek a következők: belügyi igazgatási és rendészeti-, pénzügyi-, földművelésügyi-, kereskedelem és közlekedésügyi-, oktatásügyi igazgatási-, valamit egyéb szakigazgatási szervek. VII. fondfőcsoport A jogszolgáltatás területi szerveinek 1950 előtti anyaga, bíróságok, ügyészségek, fegyintézetek és fogházak tartoznak ide. VIII. fondfőcsoport Különböző tanintézetek, egészségügyi és kulturális intézmények iratai, valamint a levéltár saját működésére vonatkozó iratanyaga tartozik ide, a kezdetektől napjainkig. IX. fondfőcsoport Céhek, ipartársulatok, ipartestületek, legeltetési, erdőbirtokossági, vízgazdálkodási társulatok, hegyközségek és néhány köztestület irategyüttesei találhatóak meg itt. Pest megye területén két városnak, Nagykőrösnek és Vácnak maradtak meg legteljesebben a céhiratai. A nagykőrösieket (13 db) intézményünk, a váciakat (15 db) Vác Város Levéltára őrzi.

7 10 X. fondfőcsoport Elsősorban kulturális, gazdasági, tűzoltó, segélyező, hadigondozó, levente-, sport-, üdülő- és fürdőegyesületek, nő- és legényegyletek, vadásztársaságok anyagai találhatók ebben a fondfőcsoportban. Ezeknek az egyesületeknek csak esetlegesen maradtak meg az irataik. Figyelemre méltó mennyiséget (közel 3 iratfolyómétert) csupán a ceglédi egyesületeknek és egyleteknek a levéltárban kialakított gyűjteménye tesz ki. Erősen hiányos iratanyag maradt fenn a különböző népfrontbizottságok (független, hazafias) és szakszervezeti bizottságok működése nyomán is. XI. fondfőcsoport Különböző gazdasági szervek, elsősorban ipari üzemek, kereskedelmi és közlekedési vállalatok, hitel- és biztosításügyi szervek és mezőgazdasági üzemek iratai. XII. fondfőcsoport Egyházi szervek és iskolaszékek kisebb terjedelmű, töredékesen levéltárba került iratanyaga található itt. Egyházi, egyházgondnoki és felekezeti köztük a nagykőrösi református és a ceglédi római katolikus iskolaszéki iratokon kívül a váci káptalan iratai maradtak ránk. (Ez utóbbit tehát nem Vác Város Levéltára őrzi!) XIII. fondfőcsoport Ebben a fondfőcsoportban olyan családok irata található, amelyek birtokkal rendelkeztek Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye területén, vagy tagjai vezető tisztséget töltöttek be a megyei hivatalokban. Sajnos a családi iratokból igen kevés maradt ránk, közülük csak néhány családnak van jelentősebb iratállománya, pl. a Földváry nemzetségnek, a Mészöly, illetve a Jalsovicky családnak. XIV. fondfőcsoport Néhány ismert személy, korábban a megyében tisztséget viselt hivatalnok, egy-két iparos, ügyvéd, orvos, művész stb. iratait őrizzük ebben a fondfőcsoportban. Évkörük a 18. század elejétől a 20. század végéig terjed. Általában az iratokhoz segédletként csak a raktári jegyzékek használhatóak, vagy szálankénti átnézéssel kutathatóak. XV. fondfőcsoport A hivatali rendszer iratain kívül számos egyéb értéket őriz a levéltár, melyeket külön gyűjteményes fondokba soroltunk. Ezek közül az egyik legérdekesebb a községi pecsétlenyomatokból álló gyűjtemény, melynek első darabjai a 16. századból valók. Igen kutatott a térképek és tervek gyűjteménye, de találhatunk itt fényképeket, újságokat, plakátokat, röplapokat, címereket és képeslapokat is. Az itt felsorolt különlegességek között kapott helyet a legnagyobb becsben tartott iratainkból álló Ante Mohacsiana gyűjtemény, melyben az 1526 előtti okleveleinket őrizzük, több mint ötven eredeti darabot. Szintén komoly értéket képviselnek a ránk maradt címereslevelek. Itt kapott helyet a levéltárban őrzött legfontosabb iratokról készített több százezer felvételt magába foglaló mikrofilmek gyűjteménye. Közülük elsősorban a közgyűlési összeírásokról (népesség-, katonai, nemesi, plébánia-, adószedői, úrbéri jellegű összeírások), továbbá a megyei köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvekről készített mikrofilmeket használják a hozzánk látogató történészek, egyetemi hallgatók.

8 13 Kutatóink igen gyakran vizsgálják térképgyűjteményünk darabjait is. Az úrbéri törvényszéknél említett úrbéri térképeinken kívül több száz századi térképet őrzünk a megye településeiről és a velük szomszédos területekről. Az adatbázisban szereplő digitalizált térképek részletes keresési feltételek alapján kutathatók a Magyar Levéltári Portál Összetett adatbázisok menüpontjában. Népszerű anyag ezen kívül a Krónikák levéltári gyűjteménye. Ebben olvashatók az 1970-es évek elején hirdetett honismereti pályázatra érkezett dolgozatok. A pályázat célja az volt, hogy gazdagítsák a helytörténeti kutatómunka eddigi eredményeit. A krónikák önálló anyaggyűjtés alapján készült dolgozatok, melyek Pest megye településeinek egy-egy korszakát, egy-egy település múltjára vonatkozó elemzést, egy-egy intézmény, gazdasági egység, szervezet vagy személy munkásságának történetét dolgozzák fel. XVI. fondfőcsoport Ebben a fondfőcsoportban az 1919-es Tanácsköztársaság Pest megyei szervezeteinek iratait őrizzük. A legjelentősebb fond közülük a vármegye direktóriumának anyaga, ez a legnagyobb terjedelmű (7,61 fm). A Tanácsköztársaság Pest megyei vonatkozású iratainak kutatásához egy részletes repertórium áll az érdeklődők rendelkezésére. XVII. fondfőcsoport Megyei, járási, városi és községi nemzeti bizottságok, igazoló bizottságok, földbérlő és földigénylő bizottságok, népi ellenőrzési bizottságok iratait őrizzük itt, több mint 200 iratfolyóméter terjedelemben. XXIII. fondfőcsoport Jelenleg ez a legnagyobb terjedelmű fondfőcsoport a Pest Megyei Levéltárban. A volt megyei, járási, városi és községi tanácsoknak több mint hatezer méternyi anyaga került eddig levéltári őrizetbe. Az 1949-es Alkotmány értelmében az államhatalom helyi szerveiként tanácsok alakultak és működtek Magyarországon. A korábbi önkormányzati és állami szervek feladatait átvéve, az 1990-es megszűnésükig a tanácsok és végrehajtó bizottságaik ellátták az államigazgatás helyi tennivalóit, az államhatalmat képviselve gazdasági, társadalmi és kulturális feladatokat teljesítettek. XXIV. fondfőcsoport Az körül újonnan megalakult területi szakszervek közül néhány rendőrkapitányság, tűzoltó-parancsnokság, községi adóhivatal, vám- és pénzügyőri szakasz, földhivatal, ingatlanforgalmi bizottság, rádióállomás, postahivatal, felvásárlási kirendeltség, szabadművelődési felügyelő és népművelési központ iratanyaga került levéltárba. A fentieken kívül közellátási és begyűjtési hivatalok, továbbá közegészségügyijárványügyi állomások (KÖJÁL) kirendeltségeinek iratait is ebben a fondfőcsoportban helyeztük el. Viszonylag kevéssé kutatott fondokat találunk itt, amit csak részben magyaráz az iratok töredékes volta és a segédleteik hiánya. XXV. fondfőcsoport A bíróságok és az ügyészségek 1945, illetve 1950 utáni iratai tartoznak ebbe a fondfőcsoportba. XXIX. fondfőcsoport Közel 200 ipari és mezőgazdasági üzem, kereskedelmi, építésügyi és közlekedési vállalat, hitel- és biztosítási intézet, valamint a csődeljárás alá vont gazdálkodó szervezet iratait őrizzük ebben a fondfőcsoportban több mint 600 fm terjedelemben. A fondok többsége töredékes, többnyire segédlet nélküli, tehát csak szálankénti átnézéssel, illetve a raktári jegyzékeik segítségével kutatható XXX. fondfőcsoport Ebbe a fondfőcsoportba az 1945 után önként, vagy a különböző állami- és pártszervezetek nyomására megalakult szövetkezetek iratai kerültek. XXXIII. fondfőcsoport Ebben a fondfőcsoportban 1895-től Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegye, 1950-től Pest megye állami anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye található (1980-ig), melyről részletes jegyzék található honlapunkon. Ugyanide tartoznak a választások és a népszavazások (1989 től) iratai is. XXXV. fondfőcsoport A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és az MSZMP Pest Megyei Bizottságának, a járási és városi bizottságaiknak és alapszerveiknek, néhány üzemi, intézményi és vállalati pártbizottságnak, pártiskolának, valamint a Munkásőrség Pest Megyei Parancsnokságának és alsóbb szerveinek levéltári őrizetbe került iratait soroltuk ide. Évkörük Megtartottuk

9 14 15 a több mint 500 fm iratanyag eredeti irattári rendjét. Az anyag egy részéhez szintén részletes jegyzék található a honlapon. A pest megyei levéltár válogatott kiadványai Pest Megye Múltjából sorozat Pest megye múltjából. Tanulmányok. Szerk.: Keleti Ferenc, Lakatos Ernő, Makkai László. Bp., (1.) Iratok Pest megye történetéhez, (Okmányközlés). Bp., (2.) Káldy Nagy Gyula: A budai szandzsák évi öszszeírása. Bp., (3.) Vígh Károly: Vörös Pest megye Bp., (4.) Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez Oklevélregeszták, Bp., (5.) Káldy Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok, Bp., (6.) Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok. Szerk.: Egey Tibor. Bp., (7.) Borosy András: Pest Pilis Solt vármegye évi regnicoláris összeírása. I II. kötet. Szerk.: Horváth M. Ferenc. Bp., (8.) Horváth Szabó: Pest Solt megye évi település statisztikai leírása. Bp., (9.) 1956 Pest megyében. I II. kötet. Szerk.: Balázs Gábor, Borbély Rita Katalin, Halász Csilla, Kiss Anita, Schramek László Péter, Tóth Judit. Bp., (10.) Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., (11.) Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban. Átiratok és regeszták. Szerk.: Balázs Gábor, Kiss Anita, Schramek László Péter. Bp., (12.) Tanulmányok Pest megye múltjából II. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., (13.) Tanulmányok Pest megye Múltjából III. Szerk.: Halász Csilla, Tóth Judit. Bp., (14) Tanulmányok Pest megye Múltjából IV. Főszerk.: Tóth Judit. Bp., (15) Halász Csilla: A nép művelése- Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején. Bp., (16) Tanulmányok Pest megye múltjából V. Szerk.: Kiss Anita. Bp., (17.) Pest Megyei Levéltári Füzetek sorozat Útmutató a Pest Megyei Levéltár nagykőrösi osztálya irataihoz. Összeállította: Dr. Böőr László. Szerk.: Lakatos Ernő. Bp., (3.) Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei, Bp., (4.) Horváth Lajos: Pest Pilis Solt Kiskun vármegye pecsétjei Bp., (15.) Horváth Lajos: Pest Pilis Solt vármegye kialakulása és működése 1659 ig. Bp., (24.) Magyar Eszter: Visegrád története, Bp., (28.) Krizsán László: A szabadság balladája. Ács Károly élettörténete. Bp., (29.) Borosy András: Pest Pilis Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1. sorozat: I V Bp sorozat: I VII Bp Borosy András et alii: Pest Pilis Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái 1. Igazságszolgáltatási iratok. I. III Bp, Közigazgatási és politikai iratok I IV., I. kiegészítő kötet, Bp, Egyedi kiadványok Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik születésnapjára. Szerk.: Egey Tibor, Horváth M. Ferenc. Bp., A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertető. Bp., Szerk.: Héjjas Pál, Egey Tibor, Horváth M. Ferenc, Böőr László Címek, elérhetőségek, nyitva tartás MNL Pest Megyei Levéltára 1097 Budapest, Vágóhíd utca Budapest, Pf Telefon: (+36) 1/ Fax: (+36) 1/ Kutatószolgálat hétfő kedd, csütörtök: szerda: péntek: Ügyfélszolgálat hétfő, péntek: szerda: A levéltár pesti székháza tömegközlekedéssel többféleképpen is megközelíthető. Az 51-es villamos Vágóhíd utcai megállója épp az épület mellett található. A Lurdy ház ötpercnyi gyalogútra van tőlünk, így az 1-es villamos, illetve a 103-as autóbusz is használható utunk során. Hasonló távolságra van a 24-es villamos Mester utcai megállója. Nagykőrösi Fióklevéltár 2750 Nagykőrös, Hősök tere 4. Telefon: (+36) 53/ Kutató- és ügyfélszolgálat hétfő-csütörtök: Pontos és naprakész információkat találhatnak az érdeklődők minden a levéltárat érintő kérdéskörben (ügyfélszolgálat, kutatószolgálat, rendezvények, publikációk, stb.) honlapunkon:

10 Képek jegyzéke Borító Pest megye címerképei a pesti vármegyeháza ólomüveg ablakain 1. oldal A vármegyeháza hátsó homlokzata, 1842 Levéltári szekrény a megyeházán, 1930-as évek A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i 6. oldal Kutatóterem 1 (Budapest) Kutatóterem 2 (Budapest) 7. oldal Farkas János nagykőrösi varga mesterlevele, 1758 A pesti magyar színház fenntartására alakult részvénytársaság részvény-kötelezvénye, 1838 A MAg ya r nemzeti levélt á r 2. oldal Levéltári raktár a megyeházán. A képen jobbra Rexa Dezső vm. főlevéltárnok, balra Gorzó János Pomázi levelezőlap, oldal Nagykőrös belterületének térképe, 1765 p e s t Megyei levélt á r A vm. allevéltárnok áll, 1930-as évek 10 oldal Községi pecsétnyomók 3. oldal Levéltári konferencia 11. oldal Nagykőrös város aranykönyve, oldal Levéltári raktár (Budapest) 12. oldal Világháborús propagandaplakát 5. oldal A Nagykőrösi Fióklevéltár épülete A levéltár budapesti A kiadványt támogatta: épülete Kiadja Írta a Fodor Magyar Dorottya, Levéltárosok Kiss Egyesülete Anita Felelős kiadó Tyekvicska Árpád Tervezés, nyomdai Készült 500 előkészítés példányban MNL VeML a székesfehérvári Regia Rex Nyomdában Felelős vezető Kis Ferenc ISBN Magyar NeMzeti LevéLtár MNL Országos Levéltára MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára MNL Baranya Megyei Levéltára MNL Békés Megyei Levéltára MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára MNL Csongrád Megyei Levéltára MNL Fejér Megyei Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára MNL Heves Megyei Levéltára MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára MNL Nógrád Megyei Levéltára MNL Pest Megyei Levéltára MNL Somogy Megyei Levéltára MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára MNL Tolna Megyei Levéltára MNL Vas Megyei Levéltára MNL Veszprém Megyei Levéltára MNL Zala Megyei Levéltára A sorozatban szereplő levéltárak Budapest Főváros Levéltára Győr Megyei Jogú Város Levéltára Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára Vác Város Levéltára Hadtörténelmi Levéltár Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Győri Egyházmegyei Levéltár Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

11

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A Pest Megyei Levéltár (továbbiakban Levéltár) Pest Megye Önkormányzata által fenntartott általános levéltár, amely feladatait az 1995. évi többször módosított

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML)

9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML) 9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML) Központ Cím: 1097 Budapest, IX., Vágóhíd utca 7. Telefon: (+36) 1/215-6948, (+36) 1/455-9054 Fax: (+36) 1/215-6948 E-mail: pestmlev@t-online.hu Honlap: www.pestmlev.hu

Részletesebben

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2013. évi működéséről és az ellenőrzések tapasztalatairól A szakfelügyelői kar a tárgyévben tizenegy fővel (8 közlevéltári és 2 nyilvános magánlevéltári szakfelügyelő,

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE 14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE I. Vezetői összefoglaló... 4 II. Működési feltételek... 6 II.1. Költségvetési, pénzügyi feltételek... 6 II.2. Személyi feltételek... 8 II.3.

Részletesebben

Azok a jogszabályok, amelyek a Pest Megyei Levéltár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát alapvetõen meghatározzák, a következõk:

Azok a jogszabályok, amelyek a Pest Megyei Levéltár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát alapvetõen meghatározzák, a következõk: Azok a jogszabályok, amelyek a Pest Megyei Levéltár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát alapvetõen meghatározzák, a következõk: - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 2-4. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1893-1944 0,46 fm D/a Képviselő-testületi iratok 1945-1949

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. augusztus 1. Készítette: Bugáné Torkos Beáta Ellenőrizte:

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

Közigazgatási változásokból fakadó problémák az elmúlt egy év tapasztalatai alapján

Közigazgatási változásokból fakadó problémák az elmúlt egy év tapasztalatai alapján Közigazgatási változásokból fakadó problémák az elmúlt egy év tapasztalatai alapján 2011. januárjától a megyei és körzeti földhivatalok a kormányhivatalok alá tagozódtak, így irányításukat funkcionális

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

DUNA HOUSE BAROMÉTER. www.dh.hu. 2015. I. Félév 2015. június hónap. A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. 49.

DUNA HOUSE BAROMÉTER. www.dh.hu. 2015. I. Félév 2015. június hónap. A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. 49. DUNA HOUSE 49. szám 2015. I. Félév 2015. június hónap A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. www.dh.hu Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek

Részletesebben

Duna House Barométer

Duna House Barométer Duna House Barométer 37. szám 2014. I. félév és 2014. június hónap Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek - Összevont Lakásindexek - Regionális Tégla lakás adatok

Részletesebben

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 18. AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, POLITIKAI BIZOTTSÁGA ÉS TITKÁRSÁGA ÜLÉSEINEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI I. KÖTET 1948 1953 Magyar Országos Levéltár AZ MDP NAPIRENDI JEGYZÉKEI

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014

Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége 2014 Felelős kiadó: Dunai Péter Lektor: Dr. Szilágyi János Szerkesztő: Nagyné Varga Katalin Témavezető: Köpeczi-Bócz Attila

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során

Részletesebben

Képzési tájékoztató a 2012 decemberében induló Siketek és nagyothallók kommunikációját segítő feliratozó című képzési programjáról

Képzési tájékoztató a 2012 decemberében induló Siketek és nagyothallók kommunikációját segítő feliratozó című képzési programjáról Képzési tájékoztató a 2012 decemberében induló Siketek és nagyothallók kommunikációját segítő feliratozó című képzési programjáról Programakkreditációs szám: PL-6114 A képzés címe: Siketek és nagyothallók

Részletesebben

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai IX. Helyi önkormányzatok i IX. Helyi önkormányzatok i fejezet A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Pályázati : 3551/00146 (2226/0148) BFL szám: 12164/2011 BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei Dr. Varga Márk főosztályvezető A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvgyűjtemény adatai: 1.1. Megnevezése: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Részletesebben

Etikai kódex kidolgozását kezdeményezi a VOSZ Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási Szekciója

Etikai kódex kidolgozását kezdeményezi a VOSZ Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási Szekciója Etikai kódex kidolgozását kezdeményezi a VOSZ Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási Szekciója 2010.07.01 A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének keretén belül a közelmúltban megalakult az emberierőforrás-menedzsment

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ikt.szám: 31060/2013. Javaslat házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi és fogorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázatok kiírására, valamint a 4. számú

Részletesebben

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Győr-Moson Moson-Sopron összesen Megyeszékhely: Győr Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyor.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1530&fullsize=1

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával!

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával! Kedves Partnerünk! Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával! A PMW Hungária-2000 Kft. 23 éve beszállítója nem csak Magyarországon, de nemzetközi szinten is a dohánygyáraknak. Úgy érezzük, hogy

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Lakhatási lehetőségeket összesítő jegyzet BMSZKI

Lakhatási lehetőségeket összesítő jegyzet BMSZKI Lakhatási lehetőségeket összesítő jegyzet BMSZKI Tartalom: 1. Támogatott lakhatás 2. Piaci alapú lakhatási formák 3. Munkásszállók 4. Ingatlan közvetítő 5. Internetes ingatlankeresők 6. Albérletkereső

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN DÓKA KLÁRA CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN A kárpát-medencei céhiratok feltárásának előzményei Az 1970-es évek elején a magyarországi közgyűjteményekben a Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar

Részletesebben

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat. a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság

Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság elemzés XI. évf.. szám Dr. Tóth Tibor Spiesz Tamás Bemutatkozik a Képzési Igazgatóság AKépzési Igazgatóság a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézeten belül. szeptember jén alakult meg. Szervezeti egységei

Részletesebben

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2007. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2007. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER 11. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR 2011. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR 2011. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR 2011. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA 1. Munkaszervezés, jogi és adminisztratív feltételek Noha 2011-ben levéltári szakmai munkánkban nem történt lényeges jogszabályi változás (a levéltári

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST 21. április Tisztelt Hölgyem / Uram! A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjeként egyik legfontosabb küldetésünknek tartom a bűnmegelőzést, éppen ezért amikor csak lehetőségünk adódik, komoly hangsúlyt

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Elektronikus kaszinó esetében - az 1-4. pontokban foglaltakon felül:

Elektronikus kaszinó esetében - az 1-4. pontokban foglaltakon felül: Tájékoztató a szerencsejáték tevékenység folytatásával kapcsolatos ügyek intézésének rendjéről 1. Államigazgatási, hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól A vezető szakfelügyelőből, 9 közlevéltári és 3 nyilvános magánlevéltári szakfelügyelőből álló szakfelügyelői karból

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/ 17549. számú törvényjavaslat a luxusadóról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2005. szeptember 2 2005. évi.törvény a luxusadóról Az Országgyűlés a vagyonarányos

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.12.09 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben