MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA ei állapot

2 Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő korszak...5 A szabadságharc korszaka...7 A neoabszolutizmus korszaka...7 A provizórium és a kiegyezés korszaka...7 Az 1872-től 1950-ig terjedő időszak...8 PÉCS VÁROS LEVÉLTÁRA...11 Az 1848-ig terjedő korszak...11 Az 1848-tól 1872-ig terjedő korszak...11 Az 1872-től 1950-ig terjedő időszak...12 V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK...15 MOHÁCS VÁROS (püspöki mezőváros, 1840-től szabadalmas mezőváros, 1868-tól mezőváros, től nagyközség, 1924-től rendezett tanácsú város, 1929-től megyei város) LEVÉLTÁRA...15 Az 1848-ig terjedő korszak tól 1872-ig terjedő korszak től 1950-ig terjedő korszak...15 KÖZSÉGEK...17 VI. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI...27 A belügyi igazgatás és rendészet szervei...27 A pénzügyigazgatás szakszervei...27 Földművelésügyi szakszervek...27 Iparügyi szakszervek...27 Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek...27 Az oktatásügyi igazgatás szakszervei...27 VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI...28 Bíróságok és ügyészségek...28 Büntető- és javítóintézetek...28 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK...30 Felsőfokú tanintézetek...30 Középfokú tanintézetek...30 Alapfokú tanintézetek...30 Egyéb iskolák...33 Kollégiumok...34 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek...34 Tudományos és népművelő intézetek...34 IX. TESTÜLETEK...35 Ipari és kereskedelmi testületek...35 Mezőgazdasági testületek...35 Érdekképviseleti testületek...37 Társadalomjóléti köztestületek...38 Egyéb köztestületek...38 X. EGYESÜLETEK, (TÖMEG)SZERVEZETEK, PÁRTOK...39 Politikai pártok és ilyen célú társulások...39 Kulturális, népművelő és sportegyesületek...39 Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek...40 Egyéb egyesületek...40 XI. GAZDASÁGI SZERVEK

3 Ipari üzemek és vállalatok...42 Kereskedelmi és közlekedési vállalatok...42 Hitel- és biztosításügyi szervek...43 Mezőgazdasági üzemek...43 Gazdasági szövetkezetek...43 XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK...44 XIII. CSALÁDOK...45 XIV. SZEMÉLYEK...46 XV. GYŰJTEMÉNYEK...48 XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI...50 XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK...51 Nemzeti Bizottságok iratai...51 Igazoló Bizottságok iratai...51 Földbirtokrendező Tanácsok és Földigénylő Bizottságok iratai...51 Népi Bizottságok iratai...51 Népi Ellenőrző Bizottságok iratai...51 XXIII. TANÁCSOK...52 BARANYA MEGYEI TANÁCS LEVÉLTÁRA TŐL 1954-IG PÉCS VÁROSI, 1954-TŐL 1971-IG MEGYEI JOGÚ VÁROSI, 1971-TŐL MEGYEI VÁROSI TANÁCS LEVÉLTÁRA...52 PÉCS VÁROS I. KERÜLET TANÁCSÁNAK IRATAI...53 PÉCS VÁROS II. KERÜLET TANÁCSÁNAK IRATAI...54 PÉCS VÁROS III. KERÜLET TANÁCSÁNAK IRATAI...54 JÁRÁSI TANÁCS LEVÉLTÁRA TŐL 1954-IG VÁROSI, 1954-TŐL 1971-IG JÁRÁSI JOGÚ VÁROSI, 1971-TŐL VÁROSI TANÁCS LEVÉLTÁRA...59 KÖZSÉGI TANÁCS LEVÉLTÁRA...60 XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI...69 A belügyi igazgatás és rendészet szervei...69 Pénzügyi szakszervek...69 Földművelésügyi szakszervek...69 Kereskedelmi és közlekedésügyi és hírközlési szakszervek...69 Ipari, építőipari, tervgazdasági és területfejlesztési szakszervek...69 Közellátási szakigazgatási szervek...69 Egyéb szakigazgatási szervek...70 XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI...71 Bíróságok és ügyészségek...71 Állami közjegyzők...71 XXIX. VÁLLALATOK...72 Ipari vállalatok...72 Kereskedelmi és idegenforgalmi vállalatok...72 Közlekedési, szállítási vállalatok...73 Hitel- és biztosításügyi szervek...73 Mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemek...73 Egyéb vállalatok...73 XXX. SZÖVETKEZETEK...74 Kisipari szövetkezetek...74 Mezőgazdasági szövetkezetek...74 XXXIII. KÜLÖN INTÉZKEDÉSSEL LEVÉLTÁRBA UTALT IRATOK...86 XXXV. MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA, MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT IRATAI

4 XXXVI. MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK / A FŐVÁROS ÉS KERÜLETEINEK ÖNKORMÁNYZATAI

5 IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak IV.1 Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai (1912) 104,69 fm R a) Közgyűlési jegyzőkönyvek ,60 fm b) Közgyűlési iratok ,36 fm c) Királyi és helytartótanácsi rendeletek, átiratok, folyamodványok ,62 fm d) Szabályrendeletek, árszabások, vámtarifák ,45 fm e) Országgyűlési iratok ,22 fm f) Egyházi iratok, plébániák összeírásai ,14 fm g) Nemesi felkelési és egyéb nemesi jellegű iratok ,57 fm h) Nemesi családok és nemesi községek iratai ,54 fm i) Úrbéri iratok ,62 fm j) Úriszéki jegyzőkönyvek ,26 fm k) Népösszeírások ,14 fm l) Katonaállítási iratok ,42 fm 1. Rendeletek Állítási lajstromok m) Bizottságok iratai ,02 fm 1. Bezdányi Duna szabályozására kiküldött bizottság iratai Dráva szabályozására kiküldött bizottság iratai Fekete-víz szabályozására kiküldött bizottság iratai Kapos vize lecsapolására kirendelt központi választmány, majd Zichy csatornai küldöttség iratai 5. Kolera választmány iratai Marhadögvész választmány iratai Baranya Megye Fiók Gazdasági Egyesület választmányának iratai (1851) 8. Református lelkészek, tanítók járandósága vizsgálatára alakult választmány iratai Árvák vagyonát felügyelő választmányok iratai Újoncállítási választmány iratai Számadásokat vizsgáló választmány jegyzőkönyvei Adamovics bizottság iratai Németürög határa, illetve adózása ügyében alakult választmány iratai Pécs város ügyében alakult választmány iratai Dombóvári uradalom ügyében alakult választmány iratai Pálos kolostor épülete ügyében alakult választmány iratai Utak, hidak összeírására kiküldött választmány iratai Posta- és országútra ügyelő választmány iratai n) Zsidókra vonatkozó rendeletek és összeírások ,14 fm o) Cigányokra vonatkozó rendeletek és összeírások ,14 fm p) Peren kívüli eljárás iratai ,39 fm 1. Tiltakozások Becsük, osztálylevelek, örökbevallások Bírói vizsgálatok Helyszíni szemlék Határjárások Bírói intések Bírói eltiltások Végrehajtások

6 9. Tanúsítványok, leltárak Baranyavári járás vegyes iratai Siklósi járás vegyes iratai Mohácsi járás vegyes iratai Hegyháti járás vegyes iratai Szentlőrinci járás vegyes iratai Pécsi járás vegyes iratai q) Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek, iratok ,06 fm IV.2 Baranya Vármegye II. József-féle közigazgatásának iratai ,50 fm R a) Iktató-jegyzőkönyvek ,36 fm b) Iratok ,72 fm c) Rendeletek könyve ,14 fm d) Népszámlálási iratok (Bagota, Kisharsány) ,28 fm IV.4 Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlése Gazdasági Választmányának iratai ,28 fm R a) Jegyzőkönyvek ,20 fm b) Iratok ,08 fm IV.5 Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlése Állandó Bizottságának iratai ,20 fm R IV.6 Baranya vármegye adószedőjének iratai ,63 fm R a) Országos összeírás ,48 fm b) Kamarai összeírások másolata ,07 fm c) Háziadó összeírások ,44 fm d) Adószedői számadások ,96 fm e) Bevételi és kiadási naplók ,70 fm f) Községi rovatos összeírás és adókivetés ,14 fm g) Adófizetési jegyzékek ,14 fm h) Adószedői számadások mellékletei ,70 fm IV.8 Baranya Vármegye Törvényszékének iratai ,25 fm R a) Jegyzőkönyvek ,80 fm b) Peres iratok ,86 fm c) Befejezett perek ,28 fm d) Feljebbvitt perek ,70 fm e) Csődperek (Lásd IV d) f) Rablajstromok ,61 fm IV.9 Baranya Vármegye II. József-féle Törvényszékének iratai ,10 fm R a) Jegyzőkönyvek ,84 fm b) Iratok ,26 fm IV.10 Baranya vármegye főszolgabíráinak bíráskodási iratai ,70 fm R IV.18 Baranya vármegye levéltárára vonatkozó iratok sz. 1,76 fm R IV.19 Baranya Vármegye tisztviselői után maradt iratok ,98 fm R a) Baranya vármegye főispánjainak, alispánjainak címzett iratok ,04 fm b) Sauska Keresztély mohácsi szolgabíró, majd alispán iratai ,10 fm c) Gyulai Gál Ferdinánd alispán iratai ,08 fm d) Rihmer János tiszti főügyész után maradt peres iratok ,06 fm e) Kajdacsy Antal siklósi esküdt, majd szentlőrinci szolgabíró iratai ,22 fm f) Barthos Eduárd mohácsi szolgabíró után maradt iratok ,06 fm g) Petrás Lajos ügyvéd után maradt peres iratok ,42 fm IV.20 Letétek levéltári gyűjteménye ,91 fm R a) Szabadszentkirályra vonatkozó iratok ,21 fm b) Egyéb (nem vármegyei) forrásból származó iratok ,70 fm IV.21 Egyházlátogatási jegyzőkönyvek ,56 fm R IV.22 Futólevelek jegyzőkönyvei ,42 fm R IV.23 Malomlevelek, malmokra vonatkozó iratok gyűjteménye ,37 fm R 6

7 A szabadságharc korszaka IV.101 Baranya Vármegye Bizottmányának iratai ,74 fm R a) Jegyzőkönyv ,10 fm b) Iratok ,64 fm IV.103 Baranya vármegye alispánjának és cs. kir. kormánybiztosának iratai ,13 fm R IV.104 Baranya vármegye adószedőjének iratai. Klauzál-féle iparösszeírás (Mohács, Pécsvárad) ,04 fm R IV.105 Baranya Vármegye Számvevőszékének iratai ,02 fm R IV.108 Baranya Vármegye Középponti Választmányának iratai ,14 fm R A neoabszolutizmus korszaka IV.152 Baranyai Cs. Kir. Megyehatóság iratai (1864) 52,71 fm R a) Megyefőnöki elnöki iratok ,24 fm b) Megyefőnöki általános iratok ,08 fm c) Katonai iratok (1864) 2,29 fm d) Útlevéljegyzőkönyvek ,14 fm e) Népszámlálási iratok ,42 fm f) Adóvallomások ,54 fm IV.153 Baranya Vármegye Árvaügyi Választmányának (Árvabizottmányának) iratai ,60 fm R IV.154 Baranyai (Pécsi) Cs. Kir. Megyetörvényszék iratai ,01 fm R a) Elnöki iratok ,19 fm b) Polgári perek ,02 fm b) Polgári perek ,02 fm c) Büntető perek ,47 fm d) Baranya megyére vonatkozó büntető perek ,25 fm e) Társasbírósági (collegiális) büntető perek ,48 fm f) Betáblázási iratok ,60 fm IV.155 Baranya Vármegye Cs. Kir. Úrbéri Törvényszéke iratai ,77 fm R a) Iktatott iratok ,93 fm b) Úrbéri (birtokrendezési perek) iratai ,44 fm c) Úrbéri (birtokrendezési) földkönyvek és telekkönyvek ,40 fm IV.156 Pécsi Cs. Kir. Államügyészség iratai ,90 fm R IV.157 Pécsmelléki Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai ,54 fm R IV.158 Siklósi Cs. Kir. Államügyész helyettes iratai ,08 fm R IV.159 Hegyháti Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai (1843) ,38 fm R IV.160 Cs. Kir. közjegyzők (dárdai, pécsi, mohácsi) iratai ,30 fm R IV.162 Cs. Kir. járásbíróságok (siklósi, mágocsi) iratai ,28 fm R A provizórium és a kiegyezés korszaka IV.252 Baranya vármegye királyi biztosának (főispáni helytartójának) iratai ,34 fm R a) Elnöki iratok ,92 fm b) Általános iratok ,14 fm c) Pécs városára vonatkozó iratok ,28 fm IV.253 Baranya vármegye főispánjának iratai ,24 fm R IV.254 Baranya Vármegye Bizottmányának iratai ,70 fm R a) Közgyűlési jegyzőkönyvek ,28 fm b) Közgyűlési iratok ,42 fm IV.255 Baranya Vármegye Bizottmányának iratai ,60 fm R a) Közgyűlési jegyzőkönyvek ,10 fm b) Közgyűlési iratok ,50 fm IV.256 Baranya Vármegye Középponti Választmányának iratai ,84 fm R IV.259 Baranya Vármegye Gazdasági Választmányának iratai ,28 fm R IV.260 Baranya vármegye első alispánjának elnöki iratai ,32 fm R IV.261 Baranya vármegye első alispánjának iratai (1857) ,15 fm R 7

8 a) Elnöki (alispáni) iratok ,68 fm b) Közigazgatási iratok ,75 fm c) Baranya vármegye községeinek határleírásai ,72 fm IV.262 Baranya vármegye alispánjának iratai ,76 fm R a) Közigazgatási iratok ,82 fm b) Az évi népszámlálás iratai ,94 fm IV.263 Baranya vármegye másodalispánjának iratai ,28 fm R IV.264 Baranya Vármegye Tisztiszékének iratai ,05 fm R IV.265 Baranya vármegye tiszti főorvosának iratai ,12 fm R IV.267 Baranya Vármegye Számbíráló Törvényszékének (Számvevőszékének) iratai ,52 fm R IV.269 Baranya Vármegye Központi Árvatörvényszékének iratai ,99 fm Ny a) Árvatörvényszéki jegyzőkönyvek ,15 fm b) Árvaügyi iratok ,84 fm IV.270 Baranya Vármegye Központi Törvényszékének iratai (1805) ,59 fm R a) Elnöki (alispáni) iratok ,68 fm b) Polgári perek ,23 fm c) Büntető perek ,80 fm d) Csődperek ,24 fm e) Rablajstromok ,57 fm f) Pesti Váltótörvényszéktől átvett iratok ,56 fm IV.273 Baranya vármegye központi tiszti ügyészének iratai ,36 fm Ny IV.274 Hegyháti járás főszolgabírájának iratai ,70 fm R IV.275 Mohácsi járás főszolgabírájának (Hatos Gusztáv) szóbeli bíráskodási iratai ,24 fm R IV.276 Pécsi járás főszolgabírájának iratai ,30 fm R Az 1872-től 1950-ig terjedő időszak IV.401 Baranya vármegye főispánjának iratai ,93 fm R a) Bizalmas iratok ,25 fm b) Általános iratok ,92 fm c) Közellátási kormánybiztosi iratok ,76 fm IV.402 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai (1870) ,98 fm R a) Közgyűlési jegyzőkönyvek ,42 fm b) Közgyűlési iratok ,26 fm c) Megyei Tiszti Nyugdíj Választmány iratai ,12 fm d) Mezőgazdasági Bizottság iratai ,38 fm e) Lótenyésztési Bizottság iratai ,80 fm IV.403 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Választmányának iratai ,56 fm R IV.404 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai ,04 fm R IV.405 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai ,43 fm R IV.406 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Bíráló Választmányának iratai ,14 fm R IV.407 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Statisztikai Bizottságának iratai ,12 fm R IV.408 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Árvizsgáló Bizottságának iratai (1902) ,72 fm R IV.409 Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Számonkérőszékének jegyzőkönyvei ,14 fm R IV.410 Baranya vármegye alispánjának iratai (1850) ,20 fm R (1952) a) Elnöki iratok ,40 fm b) Közigazgatási iratok ,24 fm c) Szerb megszállás (szerb impérium) alatt működött vármegyei közigazgatás iratai ,96 fm d) Kihágási iratok ,14 fm e) Útlevél iratok ,24 fm f) Közellátási iratok ,04 fm g) Kórházi ápoltak mutatókönyvei ,56 fm h) Házalási engedélyek ,28 fm 8

9 i) Fegyverengedélyek ,56 fm j) Alispáni, Közigazgatási Bizottsági és Igazoló Választmányi bírósági panaszok ,75 fm iktatókönyvei k) Katonai iratok (1869) ,72 fm l) Irodaigazgatói iratok ,76 fm m) Villamosítási és gépészeti iratok ,74 fm n) Délvidéki összeírások ,48 fm o) Személyi iratok ,70 fm p) Jegyzői szigorlatok és Pécsi közigazgatási tanfolyam iratai ,71 fm q) Községvizsgálati jegyzőkönyvek ,48 fm r) Községi közigazgatási tájékoztatók ,72 fm s) Községek szociális felmérésének iratai ,32 fm t) Jegyzői Nyugdíjválasztmány iratai ,20 fm u) Vegyes iratok ,20 fm IV.411 Baranya vármegye tiszti főügyészének iratai (1954) 30,10 fm Ny a) Általános iratok (1954) 21,54 fm b) Gyámpénztári kölcsönügyi iratok ,82 fm c) Sommás perek ,74 fm IV.412 Baranya Vármegye Árvaszékének iratai (1848) ,15 fm Ny a) Elnöki iratok ,23 fm b) Általános iratok ,06 fm c) Árvatári számadások ,40 fm d) Árvatári kölcsönügyi iratok ,56 fm e) Gyámpénztári iratok ,90 fm IV.413 Baranya vármegye tiszti főorvosának iratai ,40 fm R IV.414 Baranya Vármegye Házipénztárának iratai ,12 fm R IV.415 Baranya Vármegye Számvevőségének iratai (1837) ,54 fm Ny a) Általános iratok ,39 fm b) Községi számadások, költségvetések ,54 fm c) Árvaügyi iratok ,88 fm d) Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák (HADRÖÁ) ,82 fm e) Közmunka összeírás, közmunkaalap ,60 fm f) Jegyzői fizetési alap ,64 fm g) Körorvosi, állatorvosi alap ,60 fm h) Jegyzői nyugdíjalap ,38 fm i) Tiszti nyugdíjalap ,49 fm j) Közigazgatási letéti alap ,42 fm k) Útalap, útadóalap ,62 fm l) Villamosítási alap ,45 fm m) Erdészeti alap ,64 fm n) Ebadó alap ,78 fm o) Vegyes (kisebb) alapok ,67 fm p) Alapítványok ,00 fm q) Miniszterközi bizottság iratai ,62 fm IV.416 Baranya vármegye törvényhatósági állatorvosának iratai ,28 fm R IV.418 Baranya Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai ,03 fm R a) Ülésjegyzőkönyvek ,72 fm b) Általános iratok ,12 fm c) Erdészeti Albizottság iratai (1944) 5,12 fm d) Gazdasági Albizottság ingatlanforgalmi iratai ,84 fm e) Gazdasági Albizottság haszonbérleti iratai ,33 fm f) Gyámhatósági Fellebbviteli Küldöttség iratai ,12 fm g) Fegyelmi Választmány iratai ,14 fm 9

10 h) Másodfokú erdei kihágási bíróság iratai ,12 fm i) Megyei Pótadóbani Felszólamlási Küldöttség jegyzőkönyvei ,12 fm j) Tankötelesek összeírása ,40 fm IV.419 Baranyavári (1941-től villányi) járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai ,62 fm R a) Elnöki iratok ,12 fm b) Közigazgatási iratok ,24 fm c) Kihágási iratok ,14 fm d) Lakásügyi hatósági iratok ,12 fm IV.420 Hegyháti (1949-től sásdi) járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai ,84 fm R a) Elnöki iratok ,24 fm b) Közigazgatási iratok ,00 fm c) Kihágási iratok ,48 fm d) Árvaügyi iratok ,12 fm IV.421 Pécsi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai ,49 fm R a) Elnöki iratok ,50 fm b) Közigazgatási iratok ,14 fm c) Kihágási iratok ,85 fm IV.423 Pécsváradi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai ,38 fm R a) Elnöki iratok ,60 fm b) Közigazgatási iratok ,78 fm IV.426 Siklósi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai (1914) ,61 fm R a) Elnöki iratok (1914) ,36 fm b) Közigazgatási iratok (1932) ,25 fm IV.427 Szentlőrinci járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai ,91 fm R a) Elnöki iratok ,12 fm b) Közigazgatási iratok ,38 fm c) Kihágási iratok ,41 fm IV.428 Keresztes-Fischer Ferenc főispán után maradt iratok ,12 fm R IV.429 Szapáry Lajos főispán után maradt iratok ,24 fm R IV.430 Horvát István főispán után maradt iratok ,36 fm R IV.431 Blaskovich Iván főispán után maradt iratok ,12 fm R IV.432 Baranya vármegye szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye (1868) ,60 fm R IV.433 Baranya vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye ,12 fm R IV.434 Baranya vármegye egyesületi alapszabályainak és alapítványi alapítóleveleinek levéltári ,33 fm R gyűjteménye IV.438 Baranya vármegye erdőgazdasági üzemterveinek levéltári gyűjteménye ,42 fm R IV.439 Baranya vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye ,63 fm K IV.440 Mohácsi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai ,20 fm R a) Közigazgatási iratok ,48 fm b) Iparlajstrom iratok ,72 fm IV.441 Járási tiszti orvosok iratai ,40 fm R a) Mohácsi járás és Mohács város tiszti orvosának iratai ,36 fm b) Pécsi járás tiszti orvosának iratai ,48 fm c) Pécsváradi járás tiszti orvosának iratai ,32 fm d) Siklósi járás tiszti orvosának iratai ,12 fm e) Szentlőrinci járás tiszti orvosának iratai ,12 fm IV.442 Járási állatorvosok iratai ,48 fm R a) Szentlőrinci járás állatorvosának iratai ,36 fm b) Villányi járás állatorvosának iratai ,12 fm IV.443 Járási szociális titkárok iratai ,20 fm R a) Pécsi járás szociális titkárának iratai ,12 fm b) Pécsváradi járás szociális titkárának iratai ,24 fm c) Sásdi járás szociális titkárának iratai ,60 fm 10

11 d) Szentlőrinci járás szociális titkárának iratai ,12 fm e) Villányi járás szociális titkárának iratai ,12 fm IV.444 Benyovszky Móric főispán után maradt iratok ,12 fm R IV.445 Fischer Béla alispán után maradt iratok ,72 fm R IV.446 Péntek László villamosítási szakértő iratai ,28 fm R IV.447 Baranya Vármegye Gazdasági Munkabizottságához beosztott tiszt iratai ,80 fm R IV.448 Baranya Vármegye Törvényhatósági Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága (1945-től Baranya Vármegye Szabadművelődési Felügyelője) iratai ,36 fm R PÉCS VÁROS LEVÉLTÁRA (1780-ig püspöki város, 1780-tól szabad királyi város, 1870-től törvényhatósági jogú város) Az 1848-ig terjedő korszak IV.1001 Pécs város királyi biztosának iratai ,12 fm R a) Jegyzőkönyvek ,14 fm b) Iratok ,98 fm IV.1002 Pécs Város Választott Polgárságának iratai ,70 fm R a) Jegyzőkönyvek ,28 fm b) Iratok ,42 fm IV.1003 Pécs Város Tanácsának iratai ,68 fm R a) Tanácsülési jegyzőkönyvek ,82 fm b) Tanácsi iratok ,78 fm c) Felsőbb rendeletek ,28 fm d) Hivatali utasítások ,32 fm e) Összeírások (Népösszeírások, polgárok összeírásai, országos összeírás) ,26 fm f) Örökbevallási jegyzőkönyvek ,84 fm g) Végrendeletek ,42 fm h) Hagyatéki leltárak ,14 fm i) Betáblázási jegyzőkönyvek, iratok ,80 fm j) Scontrális könyvek ,56 fm k) Kereskedők könyvei ,30 fm l) Váltóóvási jegyzőkönyvek ,14 fm m) Útlevelek jegyzőkönyve ,02 fm IV.1004 Pécs Város Házipénztári Hivatalának iratai ,52 fm R IV.1005 Pécs Város Adópénztárának iratai ,12 fm R IV.1006 Pécs Város Árvapénztárának iratai (1923) 3,36 fm R IV.1007 Pécs város telekkönyvi iratainak gyűjteménye ,14 fm R IV.1008 Pécs város szabad királyi városi rangra emelésével kapcsolatos iratok gyűjteménye ,20 fm R IV.1009 Pécs Város Földmérő Hivatalának iratai ,42 fm R IV.1010 Pécs Város Törvényszéki iratai ,26 fm R a) Polgári perek jegyzőkönyve ,28 fm b) Szóbeli perek ,28 fm c) Tárnokszéki jegyzőkönyvek ,70 fm IV.1011 Pécs Város bírái után maradt iratok ,28 fm R Az 1848-tól 1872-ig terjedő korszak IV.1101 Pécs Város Bizottmányi Közgyűlésének jegyzőkönyvei ,30 fm R IV.1102 Pécs Város Községtanácsának (Községválasztmányának) iratai ,24 fm R a) Jegyzőkönyvek ,10 fm b) Iratok ,14 fm IV.1103 Pécs Város Bizottmányi Közgyűlésének jegyzőkönyvei ,25 fm R 11

12 IV.1104 Pécs Város Közgyűlésének jegyzőkönyvei ,60 fm R IV.1105 Pécs Város Városhatósági Közgyűlésének iratai ,16 fm R a) Jegyzőkönyvek ,60 fm b) Iratok ,56 fm IV.1106 Pécs Város Tanácsának iratai ,48 fm R a) Tanácsülési jegyzőkönyvek (lásd IV. 1101, 1103, 1104, 1105) , b) Tanácsi iratok ,22 fm c) Katonai iratok ,82 fm d) Kihágási iratok ,30 fm e) Nyilvántartások ,14 fm IV.1107 Pécs város polgármesterének iratai ,59 fm R IV.1108 Pécs Város Házipénztári Hivatalának iratai ,30 fm R IV.1109 Pécs Város Adóhivatalának iratai ,00 fm R IV.1110 Pécs Város Árvabizottmányának (Árvahivatalának) iratai ,00 fm R IV.1111 Pécs Város Számvevő Hivatalának iratai ,50 fm R IV.1112 Pécs Város Törvényszékének iratai ,83 fm R IV.1113 Pécsi Cs. Kir. II. Osztályú Járásbíróság iratai ,06 fm R a) Periratok ,74 fm b) Be- és kitáblázási iratok ,92 fm c) Ingatlanátírási iratok ,40 fm IV.1114 Pécsi Cs. Kir. Megyetörvényszék Pécs városára vonatkozó iratai ,66 fm R IV.1115 Pécsi Városilag Kiküldött Bíróság iratai ,00 fm R IV.1116 Pécs Város Visszaállított Törvényszékének iratai ,00 fm R IV.1117 Pécs Város Sommás Bíróságának iratai ,54 fm R Az 1872-től 1950-ig terjedő időszak IV.1401 Pécs város főispánjának iratai , ,97 fm R 1948 a) Bizalmas iratok , ,68 fm 1944 b) Általános iratok , ,91 fm 1948 c) Közellátási kormánybiztosi iratok ,88 fm d) Félhivatalos iratok ,50 fm IV.1402 Pécs Város Törvényhatósági Bizottságának iratai ,40 fm R IV.1403 Pécs Város Központi Választmányának iratai , 00 fm R IV.1404 Pécs Város Igazoló Választmányának iratai ,96 fm R IV.1405 Pécs Város Gazdasági Választmányának iratai ,28 fm R IV.1406 Pécs Város Tanácsának iratai (18. sz.) ,00 fm R 1950 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek és határozatok jegyzőkönyve (1932) 0,45 fm b) Közigazgatási iratok ,06 fm c) A (VII.), Jogügyi ügyosztály iratai ,48 fm d) B (1946-tól II.), Adó- és Pénzügyi ügyosztály iratai ,90 fm e) C (1946-tól III.), Gazdasági és Építési, 1926-tól Gazdasági, 1947-től Népjóléti és ,58 fm Kulturális ügyosztály iratai f) D (1946-tól IV.), Katonai és Illetőségi, 1925-től Közigazgatási, 1940-től Közigazgatási ,43 fm és Népjóléti, 1946-tól Rendészeti ügyosztály iratai g) E (1946-ban EA, 1947-től I.), Főjegyzői (Elnöki) ügyosztály iratai ,42 fm h) F (1946-tól V.), Műszaki ügyosztály iratai ,17 fm i) G, Tiszti főorvosi ügyosztály iratai (Lásd IV i) j) H (1946-tól VI.), Közellátási ügyosztály iratai (Lásd IV j) k) Katonai és illetőségi iratok ,40 fm 12

13 l) Közellátási iratok ,08 fm m) Kihágási iratok ,47 fm n) Pécs szerb megszállásának iratai ,56 fm o) Különkezelt iratok (különügyek) 18. sz ,00 fm p) Vegyes iratok 19. sz ,00 fm IV.1407 Pécs város polgármesterének iratai (1859) ,05 fm R a) Elnöki iratok ,46 fm b) Bizalmas iratok ,30 fm c) A (VII.), Jogügyi ügyosztály iratai (Lásd IV c) d) B (1946-tól II.), Adó- és Pénzügyi ügyosztály iratai (Lásd IV d) e) C (1946-tól III.), Gazdasági és Építési, 1926-tól Gazdasági, 1947-től Népjóléti és Kulturális ügyosztály iratai (Lásd IV e) f) D (1946-tól IV.), Katonai és Illetőségi, 1925-től Közigazgatási, 1940-től Közigazgatási és Népjóléti, 1946-tól Rendészeti ügyosztály iratai (Lásd IV f) g) E (1946-ban EA, 1947-től I.), Főjegyzői (Elnöki) ügyosztály iratai (Lásd IV g) h) F (1946-tól V.), Műszaki ügyosztály iratai (Lásd IV h) i) G, Tiszti főorvosi ügyosztály iratai ,17 fm j) H (1946-tól VI.), Közellátási ügyosztály iratai ,16 fm k) Rendeletek ,12 fm l) Polgármesteri jelentések (1859) ,84 fm IV.1408 Pécs város tiszti főügyészének iratai (1955) 15,80 fm R IV.1409 Pécs Város Árvaszékének iratai (1953) 36,23 fm R a) Bizalmas iratok ,12 fm b) Árvaszéki iratok ,43 fm c) Árvaügyészi iratok ,15 fm d) Elhagyottá nem nyilvánított szegény gyermekek segélyezése ,48 fm e) Gyámpénztári iratok ,05 fm IV.1410 Pécs Város Házipénztári Hivatalának iratai ,00 fm R IV.1411 Pécs Város Adóhivatalának iratai ,95 fm R IV.1412 Pécs Város Számvevő Hivatalának iratai ,00 fm R IV.1413 Pécs Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai ,67 fm R IV.1414 Pécs Város Javadalmi Hivatalának iratai ,12 fm R IV.1415 Pécs Város Lakáshivatalának iratai ,91 fm R IV.1416 Pécs Város Közigazgatási Bizottságának iratai ,28 fm R a) Jegyzőkönyvek ,90 fm b) Iratok ,54 fm c) Erdészeti Albizottság iratai ,12 fm d) Közigazgatási bizottsági jelentések ,72 fm IV.1417 Pécs Város Levéltárának iratai ,12 fm R IV.1418 Pécs város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye (1850) ,45 fm R IV.1419 Pécs város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye ,00 fm K IV.1420 Pécs város okmánytára ,00 fm R IV.1421 Pécs Város Idegenforgalmi Irodájának iratai ,56 fm R IV.1422 Pécs Város Elsőfokú (I. fokú) Közigazgatási Hatóságának iratai (1957) 49,92 fm R a) Bizalmas iratok ,12 fm b) I. fokú közigazgatási hatósági iratok ,57 fm c) Iparengedélyek ,60 fm d) Iparlajstromok ,17 fm e) Rászorultsági segélykérelmek és hadisegély-határozatok ,48 fm f) Piaci árak ,24 fm g) Nyilvántartások ,48 fm h) Marhalevél-kezelői iratok, törzskönyvek ,18 fm i) Munkakönyv törzskönyvek ,13 fm 13

14 j) Gyári munkások nyilvántartása ,24 fm k) Cseléd-nyilvántartások ,71 fm IV.1423 Pécs Város Mérnöki Hivatalának iratai ,40 fm R IV.1424 Pécs Város Erdőhivatalának iratai ,66 fm R IV.1425 Pécs Város Gazdasági Hivatalának (gazdasági felügyelőjének) iratai ,40 fm R IV.1426 Pécs Város Községi Bíróságának iratai ,25 fm R IV.1427 Pécs város alkalmazottainak személyi nyilvántartó lapjai, személyi kartonjai ,40 fm R IV.1428 Pécs város egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye (1839) ,08 fm R 14

15 V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK MOHÁCS VÁROS (püspöki mezőváros, 1840-től szabadalmas mezőváros, 1868-tól mezőváros, 1871-től nagyközség, 1924-től rendezett tanácsú város, 1929-től megyei város) LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak V.1 Mohács Város Közönségének jegyzőkönyvei ,06 fm R V.2 Mohács Város Tanácsának iratai (1874) 3,66 fm R a) Tanácsülési jegyzőkönyvek ,10 fm b) Tanácsi iratok (1743) ,65 fm c) Közhirdetmények jegyzőkönyve ,06 fm d) Népösszeírás ,02 fm e) Számadások ,65 fm f) Városi telkek eladásának jegyzőkönyve ,02 fm g) Szántóföld kiosztásának jegyzőkönyve ,04 fm h) Tölgyfakiosztási kimutatás ,03 fm i) Örökbevallási jegyzőkönyvek ,77 fm j) Mohács mezőváros és a pécsi püspök közötti úrbéri perek másolati jegyzőkönyve ,12 fm k) Marhalevélkönyv (vásári eladások jegyzőkönyve) ,03 fm l) Vásári bíróság jegyzőkönyve ,02 fm m) Szóbeli bíróság jegyzőkönyvei ,02 fm n) Vegyes iratok ,13 fm V.6 Mohács város adószedőjének iratai ,56 fm R 1848-tól 1872-ig terjedő korszak V.41 Mohács Város Képviselőtestületének iratai ,20 fm R a) Jegyzőkönyvek ,08 fm b) Iratok ,12 fm V.42 Mohács Város Tanácsának iratai (1847) ,20 fm R (1875) a) Tanácsülési jegyzőkönyvek ,34 fm b) Tanácsi iratok ,13 fm c) Tiszti rendeletek jegyzőkönyve ,07 fm d) Népszámlálási iratok ,28 fm e) Telekkönyv ,14 fm f) Vándorlegények nyilvántartása ,02 fm g) Marhalevélkönyv ,06 fm h) Jegyzőségi iktatókönyvek ,16 fm V.43 Mohács Város Gazdasági Választmányának jegyzőkönyvei ,08 fm R V.44 Mohács város közgyámjának (árvák atyjának) iratai ,12 fm R V.45 Mohács Város Adópénztárának iratai ,71 fm R a) Adófőkönyvek ,56 fm b) Adóösszeírások ,15 fm V.46 Mohács város pénztárnokának iratai (1847) ,84 fm R a) Számadások ,43 fm b) Háztartási főkönyvek ,27 fm c) Bordézsmaváltság pénztárnaplók ,14 fm V.47 Mohács Város Törvényszékének iratai ,32 fm R a) Törvényszéki jegyzőkönyvek ,05 fm b) Iratok ,27 fm 1872-től 1950-ig terjedő korszak 15

16 V.61 Mohács Nagyközség Képviselőtestületének iratai ,10 fm R a) Jegyzőkönyvek ,76 fm b) Iratok ,34 fm V.62 Mohács nagyközség elöljáróságának (tanácsának) iratai ,19 fm R a) Tanácsülési jegyzőkönyvek ,63 fm b) Tanácsi iratok (1874) ,44 fm c) Községi bíróság jegyzőkönyvei ,10 fm d) Község számára megrendelt árucikkek albírói jegyzőkönyve ,02 fm V.63 Mohács nagyközség jegyzőségének iratai (1871) ,62 fm R a) Közigazgatási iratok ,82 fm b) Dobolási könyvek ,06 fm c) Telekkönyvi és kataszteri iratok ,65 fm d) Katonai iratok ,60 fm e) Közmunka összeírás ,03 fm f) Marhalevélkönyvek ,46 fm V.64 Mohács nagyközség közgyámjának (Önálló Árvatárának) iratai ,13 fm R V.65 Mohács Nagyközség Pénztárának iratai ,05 fm R a) Számadások ,04 fm b) Háztartási főkönyvek ,52 fm c) Községi pénztárnaplók ,32 fm d) Gőzkomp főkönyv és pénztárnaplók ,17 fm V.66 Mohács Nagyközség Adópénztárának iratai ,92 fm R a) Állami adófőkönyvek ,00 fm b) Adóbeszedési naplók ,25 fm c) Kereseti adóösszeírások ,40 fm d) Egyéni földadó kivetési könyvek ,30 fm e) Házadó összeírás ,03 fm f) Községi adófőkönyvek ,58 fm g) Községi adóösszeírások ,24 fm h) Fogyasztási adónaplók ,12 fm V.71 Mohács Város Képviselőtestületének iratai ,33 fm R a) Jegyzőkönyvek ,08 fm b) Közgyűlési feljegyzések, jegyzőkönyv töredékek ,13 fm c) Bizottsági jegyzőkönyvek ,12 fm V.72 Mohács Város Tanácsának iratai ,17 fm R a) Tanácsülési jegyzőkönyvek ,05 fm b) Tanácsi iratok ,12 fm V.73 Mohács város polgármesterének (Polgármesteri Hivatalának) iratai ,72 fm R a) Közigazgatási iratok ,10 fm b) Kihágási iratok ,30 fm c) Katonai iratok ,08 fm d) Iparhatósági iratok ,52 fm e) Telekkönyvi és kataszteri iratok ,13 fm f) Marhalevélkönyvek ,50 fm g) Rendezett tanácsú várossá átszervezés iratai ,12 fm h) Szerb megszállás megszűnése 10. évfordulójának iratai ,12 fm i) II. mohácsi csata 250. évfordulójának iratai ,12 fm j) Nép- és Családvédelmi Alap iratai ,13 fm k) Építési engedélyek ,44 fm l) Hadigondozási iratok ,16 fm V.74 Mohács Város Árvaszékének iratai ,86 fm R V.75 Mohács Város Pénztárának iratai ,58 fm R V.76 Mohács Város Adóhivatalának iratai ,33 fm R 16

17 V.77 Mohács Város Számvevőségének iratai ,52 fm R V.79 Mohács Város Népmozgalmi Nyilvántartójának iratai ,67 fm R a) Iratok ,63 fm b) Nyilvántartó kartonok ,04 fm V.80 Mohács város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye ,13 fm R V.81 Mohács város egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye ,13 fm R V.82 Mohács Város Munkaerő Nyilvántartó Hivatalának iratai ,24 fm R KÖZSÉGEK V.101 Abaligeti Körjegyzőség iratai ,80 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,50 fm b) Abaliget község iratai ,75 fm c) Bános község iratai ,20 fm d) Husztót község iratai ,08 fm e) Kovácsszénája község iratai ,15 fm f) Mecsekrákos község iratai ,18 fm g) Mecsekszakál község iratai ,39 fm h) Orfű község iratai ,21 fm i) Tekeres község iratai ,34 fm V.102 Babarci Körjegyzőség iratai ,62 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,63 fm b) Babarc község iratai ,06 fm c) Liptód község iratai ,93 fm V.103 Bakócai Körjegyzőség iratai ,78 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,35 fm b) Bakóca község iratai ,69 fm c) Kisbeszterce község iratai ,91 fm d) Szágy község iratai ,35 fm e) Tormás község iratai ,48 fm V.104 Baksai Körjegyzőség iratai ,80 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,27 fm b) Baksa község iratai ,55 fm c) Babarcszőlős község iratai ,16 fm d) Kisdér község iratai ,11 fm e) Siklósbodony község iratai ,04 fm f) Tengeri község iratai ,04 fm g) Téseny község iratai ,63 fm V.105 Baranyajenői Körjegyzőség iratai ,60 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,54 fm b) Baranyajenő község iratai ,85 fm c) Baranyaszentgyörgy község iratai ,69 fm d) Gödre község iratai ,57 fm e) Gödreszentmárton község iratai ,49 fm f) Palé község iratai ,46 fm V.106 Belvárdgyulai Körjegyzőség iratai ,11 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,46 fm b) Belvárdgyula község iratai ,27 fm c) Birján község iratai ,53 fm d) Hásságy község iratai ,87 fm e) Hidor község iratai ,30 fm f) Olasz község iratai ,68 fm V.107 Beremendi Körjegyzőség iratai ,88 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,38 fm 17

18 b) Beremend község iratai ,24 fm c) Kásád község iratai ,13 fm d) Torjánc község iratai ,13 fm V.108 Berkesdi Körjegyzőség iratai ,17 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,63 fm b) Berkesd község iratai ,99 fm c) Ellend község iratai ,30 fm d) Pereked község iratai ,43 fm e) Szilágy község iratai ,82 fm V.109 Bezedeki Körjegyzőség iratai ,15 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,07 fm b) Bezedek község iratai ,78 fm c) Ivándárda község iratai ,13 fm d) Kislippó község iratai ,26 fm e) Lippó község iratai ,52 fm f) Sárok község iratai ,39 fm V.110 Bikali Körjegyzőség iratai ,03 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,56 fm b) Bikal község iratai ,30 fm c) Alsómocsolád község iratai ,39 fm d) Köblény község iratai ,26 fm e) Nagyhajmás község iratai ,52 fm V.111 Bogádmindszenti Körjegyzőség iratai ,72 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,60 fm b) Czinderybogád község iratai ,03 fm c) Alsóegerszeg község iratai ,03 fm d) Hegyszentmárton község iratai ,03 fm e) Monyorósd község iratai ,03 fm f) Ózdfalu község iratai (lásd V.112 a) V.112 Csányoszrói Körjegyzőség iratai ,75 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,32 fm b) Csányoszró község iratai ,39 fm c) Kemse község iratai ,26 fm d) Nagycsány község iratai ,26 fm e) Piskó község iratai ,13 fm f) Sósvertike község iratai ,13 fm g) Zaláta község iratai ,26 fm V.113 Dencsháza nagyközség iratai ,29 fm R a) Képviselőtestületi iratok ,39 fm b) Közigazgatási iratok ,16 fm c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok ,25 fm d) Gyámügyi iratok ,13 fm e) Községi bíróság iratai ,12 fm e) Községi bíróság iratai ,12 fm f) Körorvosi iratok ,12 fm h) Községi adóhivatal iratai ,12 fm V.114 Diósviszlói Körjegyzőség iratai ,68 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,68 fm b) Szava község iratai (lásd V.114 a) V.115 Dunaszekcső nagyközség iratai ,83 fm R a) Képviselőtestületi iratok ,72 fm b) Közigazgatási iratok ,42 fm c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok ,57 fm 18

19 d) Gyámügyi iratok ,03 fm e) Községi bíróság iratai ,03 fm f) Körorvosi iratok ,03 fm i) Egyéb iratok É. n. 0,03 fm V.116 Egerági Körjegyzőség iratai ,03 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,19 fm b) Egerág község iratai ,87 fm c) Kisherend község iratai ,41 fm d) Lothárd község iratai ,00 fm e) Szemely község iratai ,28 fm f) Szőkéd község iratai ,28 fm V.117 Egyházasharaszti Körjegyzőség iratai ,62 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,68 fm b) Egyházasharaszti község iratai ,62 fm c) Alsószentmárton község iratai ,35 fm d) Kistapolca község iratai ,40 fm e) Old község iratai ,22 fm f) Siklósnagyfalu község iratai ,35 fm V.118 Egyházaskozári Körjegyzőség iratai ,56 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,83 fm b) Egyházaskozár község iratai ,35 fm c) Hegyhátmaróc község iratai ,61 fm d) Szárász község iratai ,95 fm e) Tófű község iratai ,82 fm V.119 Erdősmecskei Körjegyzőség iratai ,62 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,50 fm b) Erdősmecske község iratai ,49 fm c) Apátvarasd község iratai ,10 fm d) Lovászhetény község iratai ,08 fm e) Pusztakisfalu község iratai ,45 fm V.120 Felsőmindszenti Körjegyzőség iratai ,89 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,69 fm b) Felsőmindszent község iratai ,48 fm c) Godisa község iratai ,58 fm d) Gyümölcsény község iratai ,43 fm e) Kishajmás község iratai ,84 fm f) Szatina község iratai ,87 fm V.121 Felsőszentmárton nagyközség iratai ,25 fm R a) Képviselőtestületi iratok ,13 fm b) Közigazgatási iratok ,02 fm c) Adó, pénzügyi és kataszteri iratok ,10 fm V.122 Garéi Körjegyzőség iratai ,05 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,98 fm b) Garé község iratai ,80 fm c) Bosta község iratai ,54 fm d) Ócsárd község iratai ,06 fm e) Regenye község iratai ,73 fm f) Szilvás község iratai ,47 fm g) Szőke község iratai ,47 fm V.123 Gerdei Körjegyzőség iratai ,08 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,58 fm b) Gerde község iratai ,91 fm c) Kisvarjas község iratai ,32 fm 19

20 d) Pécsbagota község iratai ,26 fm e) Rugásd község iratai ,45 fm f) Velény község iratai ,56 fm V.124 Harkányi Körjegyzőség iratai ,48 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,88 fm b) Harkány község iratai ,12 fm c) Drávaszabolcs község iratai ,12 fm d) Ipacsfa község iratai ,12 fm e) Márfa község iratai ,12 fm f) Terehegy község iratai ,12 fm V.125 Helesfai körjegyzőség iratai ,73 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,69 fm b) Helesfa község iratai ,13 fm c) Bükkösd község iratai ,26 fm d) Cserdi község iratai ,13 fm e) Dinnyeberki község iratai ,13 fm f) Gorica község iratai ,13 fm g) Megyefa község iratai ,26 fm V.126 Hercegtőttősi Körjegyzőség iratai ,13 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,18 fm b) Hercegtőttős község iratai ,04 fm c) Borjád község iratai ,91 fm V.127 Hetvehelyi Körjegyzőség iratai ,72 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,01 fm b) Hetvehely község iratai ,83 fm c) Kán község iratai ,72 fm d) Karácodfa község iratai ,36 fm e) Okorvölgy község iratai ,91 fm f) Szentkatalin község iratai ,89 fm V.128 Hidasi Körjegyzőség iratai ,35 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,76 fm b) Hidas község iratai ,13 fm c) Ófalu község iratai ,86 fm d) Zsibrik község iratai ,60 fm V.129 Himesházai (Himesházi) Körjegyzőség iratai ,11 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,98 fm b) Himesháza község iratai ,92 fm c) Püspökmárok község iratai ,21 fm d) Szűr község iratai ,00 fm V.130 Hosszúhetényi Körjegyzőség iratai ,43 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,13 fm b) Hosszúhetény község iratai ,78 fm c) Kisújbánya község iratai ,13 fm d) Martonfa község iratai ,26 fm e) Püspökszentlászló község iratai ,13 fm V.131 Ibafai Körjegyzőség iratai ,30 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,26 fm b) Ibafa község iratai ,26 fm c) Csebény község iratai ,13 fm d) Gyűrűfű község iratai ,26 fm e) Horváthertelend község iratai ,13 fm f) Korpád község iratai ,26 fm V.132 Kaposszekcsői Körjegyzőség iratai ,00 fm R 20

21 a) Körjegyzői Hivatal iratai ,17 fm b) Kaposszekcső község iratai ,01 fm c) Csikóstőttős község iratai ,82 fm V.133 Keszüi Körjegyzőség iratai ,70 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,80 fm b) Keszü község iratai ,39 fm c) Gyód község iratai ,06 fm d) Kökény község iratai ,26 fm e) Málom község iratai ,19 fm V.134 Kémesi Körjegyzőség iratai ,79 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,07 fm b) Kémes község iratai ,12 fm c) Cún község iratai ,12 fm d) Drávapiski község iratai ,12 fm e) Rádfalva község iratai ,12 fm f) Szaporca község iratai ,12 fm g) Tésenfa község iratai ,12 fm V.135 Királyegyházai (Királyegyházi) Körjegyzőség iratai ,93 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,89 fm b) Királyegyháza község iratai ,26 fm c) Magyarszentiván község iratai ,26 fm d) Sumony község iratai ,26 fm e) Vásárosszentgál község iratai ,26 fm V.136 Kisvaszari Körjegyzőség iratai ,26 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,48 fm b) Kisvaszar község iratai ,39 fm c) Ág község iratai ,13 fm d) Szalatnak község iratai ,13 fm e) Tékes község iratai ,13 fm V.137 Komlói Körjegyzőség iratai ,55 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,21 fm b) Mecsekjánosi Körjegyzőség iratai ,87 fm c) Komló község iratai ,04 fm d) Kisbattyán község iratai ,68 fm e) Mecsekfalu község iratai ,68 fm f) Mecsekjánosi község iratai ,07 fm V.138 Kovácshidai Körjegyzőség iratai ,00 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,88 fm b) Kovácshida község iratai ,04 fm c) Drávacsehi község iratai ,04 fm d) Drávapalkonya közég iratai ,04 fm e) Drávacsepely község iratai (lásd V.138 a) f) Drávaszerdahely község iratai (lásd V.138 a) V.139 Kozármislenyi Körjegyzőség iratai ,35 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,87 fm b) Kozármisleny község iratai ,70 fm c) Kiskozár község iratai ,52 fm d) Misleny község iratai ,39 fm e) Nagyárpád község iratai ,81 fm f) Pécsudvard község iratai ,06 fm V.140 Kölkedi Körjegyzőség iratai ,37 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,16 fm b) Kölked község iratai ,62 fm 21

22 c) Bár község iratai ,13fm d) Hercegszabar község iratai ,46 fm e) Udvar község iratai (lásd V.140 a) V.141 Kővágószőlősi Körjegyzőség iratai ,28 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,51 fm b) Kővágószőlős község iratai ,56 fm c) Bakonya község iratai ,04 fm d) Cserkút község iratai ,65 fm e) Kővágótöttös község iratai ,52 fm V.142 Lánycsóki Körjegyzőség iratai ,78 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,43 fm b) Lánycsók község iratai ,16 fm c) Kisnyárád község iratai ,19 fm V.143 Magyarbólyi Körjegyzőség iratai ,46 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,94 fm b) Magyarbóly község iratai ,13 fm c) Illocska község iratai ,13 fm d) Lapáncsa község iratai ,13 fm e) Németmárok község iratai ,13 fm V.144 Magyaregregyi Körjegyzőség iratai ,19 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,27 fm b) Magyaregregy község iratai ,30 fm c) Kárász község iratai ,85 fm d) Vékény község iratai ,77 fm V.145 Magyarhertelendi Körjegyzőség iratai ,78 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,79 fm b) Magyarhertelend község iratai ,01 fm c) Barátúr község iratai ,65 fm d) Egyházbér község iratai ,68 fm e) Kisbodolya község iratai ,65 fm V.146 Magyarmecskei Körjegyzőség iratai ,86 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,82 fm b) Magyarmecske község iratai ,84 fm c) Gilvánfa község iratai ,44 fm d) Gyöngyfa község iratai ,31 fm e) Kisasszonyfa község iratai ,31 fm f) Magyartelek község iratai ,39 fm g) Mónosokor község iratai ,31 fm h) Okorág község iratai ,44 fm V.147 Magyarszéki Körjegyzőség iratai ,91 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,62 fm b) Magyarszék község iratai ,34 fm c) Kishertelend község iratai ,26 fm d) Liget község iratai ,78 fm e) Mecsekpölöske község iratai ,52 fm f) Németszék község iratai ,39 fm V.148 Majsi Körjegyzőség iratai ,65 fm R a) Körjegyzői Hivatal iratai ,09 fm b) Majs község iratai ,04 fm c) Nagynyárád község iratai ,52 fm V.149 Mágocs nagyközség iratai ,57 fm R a) Képviselőtestületi iratok ,52 fm b) Közigazgatási iratok ,97 fm 22

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 303 Mecseki E. Zrt. Sellyei Erdészet 7960 Sellye Mátyás király u. 87. 70 Bogdása 41,10 21,50 74 Drávafok 2,30 75 Drávaiványi 0,40 403 Drávakeresztúr

Részletesebben

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak IV.1 Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 1695-1869 (1912) 104,69 fm R a) Közgyűlési

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN A BARANYA MEGYEI KSZR KIADVÁNYAI A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN Csorba Győző Könyvtár Pécs, 2016 A BARANYA

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 00/2015. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. december 13-tól

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Az erdőgazdálkodás 100 éve Baranyában 1896-1995 *

Az erdőgazdálkodás 100 éve Baranyában 1896-1995 * Az erdőgazdálkodás 100 éve Baranyában 1896-1995 * Dr. Kollwentz Ödön Talán nem volt még egy olyan évszázad, amelyben annyi változás történt, mint a XX. században. Ennek előzményei még a múlt évszázadra

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

HU-Pécs: Hulladéklerakó építése 2009/S 252-362770 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Pécs: Hulladéklerakó építése 2009/S 252-362770 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 HU-Pécs: Hulladéklerakó építése 2009/S 252-362770 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás,

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től 00267 CS DB 928 Ft 00421 24 DB 946 Ft 20101 DB 30 690 Ft 00267 N DB 928 Ft 00422 DB 1 392 Ft 20102 DB 30 690 Ft 00360 50 DB 1 190 Ft 00425 20 DB 1 150 Ft 20103 DB 30 690 Ft 00360 60 DB 1 295 Ft 00425 22

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 2-4. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1893-1944 0,46 fm D/a Képviselő-testületi iratok 1945-1949

Részletesebben

10/2015. (04.30) számú Megyei Hivatalos Értesítő

10/2015. (04.30) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: www.bmlasz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954)

VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai 1875-1944 (-1954) VII. 7. Váci m. kir. Járásbíróság iratai Raktári helye: Mester utca, földszint, 99 állvány, 2-10. polc a) Elnöki iratok 1900-1944 (-1951) 0,66 fm b) Peres és peren kívüli iratok 1908-1942 0,76 fm c) Közjegyzői

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázat célja az ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása mély szegénységben élık részére. Az EU minisztereinek rigai

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

2009. július 22. MELLÉKLETEK

2009. július 22. MELLÉKLETEK 2009. július 22. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2 EDE_elo_usz_mell_435_2009

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓII ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2014. év október hónap

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2014. év október hónap Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2014. év október hónap Pécsi Rendőrkapitányság október 01. szerda 07.30-09.30 Pécs, Nendtvich Andor út 09.45-11.45 Pécs, Magyarürögi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám Megye Tan OM azonosító A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám A feladatellátási hely települése A feladatellátási hely pontos címe Székhely Baranya Komló 027207 Kenderföld-Somági

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma neve neve település 1 Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Kiskun Kiskırös Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és a 200955 Kiskırös 4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv

2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv 2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv 01. vasárnap 07.30-08.45 Pécs, Nendtvich A. út - Páfrány u. kereszteződése 09.00-10.15 Pécs, Magyarürögi út 133. szám (40km/h) 10.30-11.45 Pécs, Nyugatipari

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

VII. 61. Pestvidéki kir. Ügyészség iratai 1917-1944 /-1947/

VII. 61. Pestvidéki kir. Ügyészség iratai 1917-1944 /-1947/ VII. 61. Pestvidéki kir. Ügyészség iratai 1917-1944 /-1947/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 41. állvány, 4. polc-43. állvány, 2. polc a ) Elnöki iratok 1917-1944 4,92 fm b) Büntető iratok 1937-1944

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

TARTALOMMUTATÖ. és 1 nyugdíjigényeik 1 21

TARTALOMMUTATÖ. és 1 nyugdíjigényeik 1 21 TARTALOMMUTATÖ ELSŐ RÉSZ. Általános elvek 7 ELSŐ CÍM. Bíróságok 8 I. fejezet. Bírói hatáskör 8 A) Általános szabályok 8 B) Hatásköri összeütközés 13 C) Rendes bíróság hatásköre és közigazgatási hatáskör

Részletesebben

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET 20102012. január február 61. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK TERVEZET Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE 14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE I. Vezetői összefoglaló... 4 II. Működési feltételek... 6 II.1. Költségvetési, pénzügyi feltételek... 6 II.2. Személyi feltételek... 8 II.3.

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 1 A(z) Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával megállapította és

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

20/2015. (09.04) számú Megyei Hivatalos Értesítő

20/2015. (09.04) számú Megyei Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Baranya Megyei Igazgatóság Tel.: +36-72-532-705 Fax.: +36-72-212-715 E-mail: baranya@mlsz.hu Web: baranya.mlsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480734 Cím: H-7621 Pécs, Tímár u.

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontjai Megye név Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Nemzetiség Települési/Területi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYAR KÖZLÖNY 64. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XXIX. törvény Az igazságügyi szakértőkről 5036 2016. évi XXX. törvény A védelmi és biztonsági célú

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952)

XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) XXII. 302. Vác város polgármesterének iratai (1867-) 1945-1950 (-1952) Terjedelem: 20,94 fm (ebből 1,51 fm kötet), 203 doboz, 47 kötet, 250 raktári egység Raktári helye: PML váci osztálya, 61. terem, 78-104.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2006 2014 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2015 Regisztált bűncselekmények 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen 425 941 426

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE ÉS A LEVÉLTÁRI ANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

A SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR RÖVID TÖRTÉNETE ÉS A LEVÉLTÁRI ANYAG ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 10. rész SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: SML) Cím: 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 91. Telefon: (+36) 82/528-200, (+36) 82/429-923 Telefax: (+36) 82/314-347 E-mail: leveltar@smarchive.hu

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n.

V. 93. Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. V. 93 Vác város polgármesterének iratai (1867 ) 1872 1950 ( 1952) c) Közigazgatási iratok (1867 ) 1872 1950 ( 1952), é. n. Terjedelem: 56,42 fm (ebből 15,14 fm kötet), 408 doboz, 306 kötet, 714 raktári

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben