A költségvetésről (Videolevél címe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A költségvetésről (Videolevél címe: http://www.youtube.com/watch?v=hooc5_he_qq)"

Átírás

1 A költségvetésről (Videolevél címe: A parlamenti költségvetési vita minden évben úgy zajlik, hogy a kormány előterjeszti az általa képviselt társadalmi csoport (osztály) számára a legkevesebb megszorítást tartalmazó változatot, az ellenzéki pártok pedig elmondják, hogy az általuk képviselt osztályok kedvezményezettségének dominanciája milyen elosztásban érvényesülne. Azt egyetlen párt sem feszegeti a vitán, hogy a költségvetés készítését milyen alapfeltételek határozzák meg, mert ha ezt tenné, akkor a diktatúra által meghatározott feladatát nem teljesítené. Azért kellett ezt az elemzést elvégeznem, hogy a másik gondolkodási mód is érvényesüljön. I. Magyarország évi előterjesztett költségvetésről 1. Az EU tagállamok költségvetésének alapfeltételeit az Európai Parlament a Tanáccsal közösen határozza meg, az EU költségvetésében 1, annak betartását ellenőrzi és a megfelelő szankcionáló jogosítványokat érvényesíti 2. Ezért kellett a költségvetés általános indoklásában kihangsúlyozni a következőket: Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie. Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság zónától. Ezen országcél megvalósulását szolgálja hazánk jövő évi gazdálkodási terve. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését. Magyarország ezzel szemben 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát és a közeljövőben is tesz lépéseket az államadósság további csökkentése érdekében. Az euróválság magyarországi hatásainak kivédése érdekében Magyarország tartja a költségvetés hiányát stabilan, tartósan 3% alatt. A költségvetés sajátos megoldást alkalmaz mind a hiányküszöb (referenciaérték), mind az államadósság csökkenés bizonyítására: - A referenciaérték (3 %) a LSz II. rész 126. cikke szerint a költségvetési hiányra vonatkozik, amit az 1. -ban leírt (és az 1. melléklet főösszegeiből 3 átvett) adatok tartalmaznak 4, viszont az indoklásban hivatkozott költségvetési hiány stabil tartása az államháztartás adataira vonatkozik, melyek ebben a rendszerben értelemszerűen eltérnek a költségvetés adataitól 5. (Azt, hogy a költségvetéstől egészében független GDP arányítása a hiányhoz mennyire reális, mutatják a következő aránypárok: a költségvetési hiány ( ,2 millió forint) = a bevétel ( ,9 millió forint) 4,13 %-a, = a kiadás ( ,1 millió forint) 3,97 %-a.) Nyilván fontos oka lehet annak, hogy a költségvetés 1. sz. melléklet szerinti fejezeteiből kimaradt egy ,1 millió forintnyi tétel, ami miatt a kiadási főösszeg nem azonos a fejezetei kiadásainak összegével. Talán ez is a II/126. cikk nem nyilvános kategóriájába tartozik?)

2 - Az államadósság a tervezett GDP-hez viszonyítva csökken, abszolút értekben viszont növekszik 6 ( ,5 millió forintról ,3 millió forintra, tehát a növekedés ,8 millió forint, ami a 2011-es összeg 1,2 %-a.) Meg kell jegyezni, hogy a 2010-es államadósságot ( ,0 millió forint) a magánnyugdíjpénztárak államosításával lehetett ,5 millió forinttal csökkenteni (4,7 %), de ez a forrás 2012-ben már nem áll a kormány rendelkezésére. 2. Az EU-tagság következtében felmerülő kiadás-bevétel egyenleg az indoklás mellékletében szereplő A évi költségvetési törvényjavaslatban megjelenő és az azon kívüli EU transzferek táblázat adataiban szereplő ,8 millió forint többlettel szemben 7 a fejezetek tételei szerint ,8 millió forint veszteséget (sarcot) mutat Természetesen a kormányzó többség akarata érvényesül és a költségvetést (legfeljebb némi elhanyagolható módosítással) törvénnyé emelik, az általam érdekesnek minősített tételekkel együtt 9. Azt, hogy a költségvetés bizonytalan alapokon áll, egyik párt sem kifogásolja, pedig maga a költségvetési javaslat is elismeri azt, hogy a végrehajtás során módosítani kell a költségvetést. Erre a kormány felkészült: a költségvetés 9. sz. mellékletében 10 felsorolja azokat a költségvetési tételeket, amelyek módosítása parlamenti akarat nélkül is elvégezhető. Ha ezeket figyelmesen elolvassuk, akkor rájövünk arra, hogy ezekkel a módosításokkal egy teljesen más költségvetés jöhet létre. Az általános indoklás így fogalmaz: az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Figyelve a világválság eseményeit ezzel a kijelentéssel nem lehet vitatkozni, legalábbis addig, amíg az EU szét nem esik. E miatt viszont nem kétséges, hogy a felügyelet nélküli költségvetésmódosítások további megszorításokat fognak jelenteni, elsősorban a 3. pont érvényesítésével: Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető 4. Az ez évi költségvetési vita sajátos háttere a szakszervezetek tüntetéssorozata, amelynek kormányváltó partraszállás üzenete van (D-DAY), látszólagos pártfüggetlenséget hirdetve, de ténylegesen az összes ellenzéki párt reprezentánsainak magánemberként történt támogató részvételével. A mostani kormány minden eddiginél nehezebb helyzetben van, de nem pusztán azért, mert az általa képviselt osztály számára a legkevesebb megszorítást alkalmazza és ezzel a többi osztály érdekeit sérti (hiszen ez a liberális-kapitalista polgári demokrácia lényege, vagyis a rendszer alapja az osztályok szembeállítása - divide et impera), és a világválsággal ez a szembeállítás társadalmi válsággá fokozódott. Ezért hát, az a videóüzenet, amelyet a szakszervezeti vezetőkhöz intéztem ( az összes parlamenti párt vezetőihez, tagjaihoz, sőt, minden magyar emberhez szól. II. A Gondoskodó Magyarország államháztartásáról

3 1. A Szent Korona Értékrenden alapuló Gondoskodó Magyarország két lényeges pont szerint jelent gondolkodási mód minta (paradigma) váltást a diktatórikus (szocialista-kommunista és liberális-kapitalista) rendszerrel szemben: - az állam és az ember szabadságának rendeli alá a gazdaságot, ennél fogva - az igények és lehetőségek összhangját tekinti az államháztartás céljának. Ezekből az alapvetésekből ered: - a pénz értékközvetítő eszköz, aminek fedezete - a nemzeti lelki-, szellemi- és anyagi vagyonnövekedés, a takaró hossza határozza meg a nyújtózkodás mértékét ősi magyar hagyomány szerint. Mivel a nemzeti vagyonnövekedés helye a település, az államháztartás (éppúgy, mint a törvényhozás és a vezetők, képviselők kiválasztása) alulról épül fel, nem felülről, pártérdekek közbeiktatásával (különösen nem idegen hatalom érdekében) vezérelt. 2. A Gondoskodó Magyarország a terület és a személyek szerves egységében, vagyis emberközpontú mátrix-elmélet szerint él (szemben a samuelseni pénzközpontú mátrixelmélettel), ahol a statikus (állandó) elem a település, a dinamikus (változó) elem pedig az emberek jellemzői alapján létrejött természetes különbözőségek (nemzetiség, vallás, kor, nem, szakma). (Bővebben: Ezért az államháztartás felépítése a szabadság által vezérelt iránymutatás részeként állandó, évente a nemzeti vagyonnövekedés szerint az életfeltételek számszaki adatai növekednek. 2.1 Az államháztartás feladata és fedezete Az államháztartás a családi háztartás mintájára épül fel. A család feladatai (családi egység, magzat, gyermek, anya és szülő védelme) ellátásához szükséges feltételek megteremtése a családi háztartás célja. Az állam feladata: minden család feladatai ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az igények és a lehetőségek összehangolásával. Az államháztartás személyi fedezetét a Szent Korona tagok kötelezettségeinek teljesítése adja. Ez a feltétele a jogok gyakorlásának. Az államháztartás tárgyi feltételeit a Szent Korona természetes értékei jelentik: - a szellemi adottságunk, - a termőföld és - a földalatti értékeink. 2.2 Az államháztartás részei: a./ Az állandó életfeltételek biztosítása - családfenntartás, - élelmezés, - egyéb ellátás, - lakásfenntartás b./ Közkiadás (megközelítőleg azonos a jelenlegi költségvetéssel)

4 - településműködtetés, - nevelés, oktatás, - egészségügyi ellátás, - nyugdíj, - közlekedés, - energiaellátás, - védelem, - kultúra, művészet, - közigazgatás, - tartalék. c./ Fejlesztés - kutatás, - az általános feltételek fejlesztése. A települések háztartásából ( felépülő országos államháztartási adatok a paradigmaváltás utáni első évben: összes fő Vagyonnövekedés Összes vagyonnövekedés Nemzeti ebből ebből nem életfeltétel anyagi anyagi biztosításnál: lakás megosztása % megosztása millió ft Ft. Nemzeti vagyonnövekedés/év /fő Életfeltétel biztosítás 41% /család családfenntartás 20% /család élelmezés 30% /család egyéb ellátás 30% /család lakásfenntartás 20% /család Közkiadás 34% /fő állam működtetés 10% /fő Nevelés, oktatás 10% /fő egészségügyi ellátás, szociális 10% /fő szolgáltatás nyugdíj 18% /fő közlekedés (személyszállítás) 10% /fő energiaellátás, közellátó szolgáltatás 10% /fő védelem 10% /fő kultúra, művészet 10% /fő települési működtetés (közigazgatás) 10% /fő tartalék 2% /fő Fejlesztés, kiegészítés 25% /fő közlekedés 20% /fő (árúszállítás) kereskedelem 20% /fő idegenforgalom 10% /fő fejlesztés település közvetlen érdekében fejlesztés település közvetett érdekében 40% /fő 10% /fő

5 * Család ** Összes személyi elismerésre jogosult 3.3 Az államháztartás alkotmányos alapelvei a./ Magyarország államháztartásának a célja, hogy a nemzeti vagyon növekedésének mértéke szerint biztosítsa az alapvető emberi jogokat minden állampolgára számára. Ez nem lehet kevesebb, mint a minimális életföltételek kielégítése. b./ Az államháztartás bevételei nem lehetnek kevesebbek a kiadásoknál, az import értéke pedig nem lehet magasabb az exporténál. c./ Minden állampolgár kötelességei teljesítéséhez az államnak biztosítania kell a föltételeket. Az állampolgárokat kötelezettségük teljesítésének arányában illetik meg az alapvető életföltételeken túli jogok. d./ Minden állampolgár a nemzeti vagyon növekedésének általa megtermelt része szerint vesz részt a közteherviselésben. Azt hiszem, ha valaki elolvassa, meghallgatja, megnézi a költségvetésről eddig elmondottakat, akkor egyértelművé válik számára az, hogy valóban radikális (gyökeres) változásra van szükség, vagyis tényleges paradigmaváltásra és nem pedig gondolkodási mód minta változtatásra, ahogyan azt most a pártok javasolják. Ehhez kérem a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét. Kelt Szegeden, Magvető havának 3. napján. A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája Honlapcím: Nyomtatható változat: 1 (1) Az Európai Parlament, a Tanáccsal közösen, ellátja a jogalkotási és költségvetési feladatokat. A Szerződésekben meghatározott feltételek szerint politikai ellenőrzési és konzultatív feladatokat lát el. Az Európai Parlament megválasztja a Bizottság elnökét. (Lisszaboni Szerződés I. CIKK 14. cikke) 2 (1) A tagállamok kerülik a túlzott költségvetési hiányt. (2) A Bizottság figyelemmel kíséri a tagállamok költségvetési helyzetének, államadósságállományának alakulását a jelentős mértékű eltérések feltárása érdekében. Különösen a költségvetési fegyelem betartását vizsgálja az alábbi két kritérium alapján: a) a tervezett vagy tényleges költségvetési hiánynak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya túllép-e egy meghatározott referenciaértéket, kivéve ha: az arány jelentős mértékben és folyamatosan csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez közeli szintet; vagy a referenciaérték túllépése csak kivételes és átmeneti, és az arány közel marad a referenciaértékhez; b) az államadósságnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya túllép-e egy meghatározott referenciaértéket, kivéve ha az arány elegendő mértékben csökken, és kielégítő ütemben közelít a referenciaértékhez. A referenciaértékeket az a Szerződésekhez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv határozza meg.

6 (3) Ha egy tagállam nem felel meg az egyik vagy mindkét kritériummal kapcsolatos követelményeknek, a Bizottság erről jelentést készít. A Bizottság jelentése figyelembe veszi, hogy a költségvetési hiány meghaladja-e az állami beruházások kiadásait, valamint minden egyéb érdemleges tényezőt, beleértve a tagállam középtávú gazdasági és költségvetési helyzetét. A Bizottság jelentést készíthet akkor is, ha a kritériumokkal kapcsolatos követelmények teljesítésétől függetlenül azon a véleményen van, hogy egy tagállamban túlzott hiány kialakulásának veszélye áll fenn. (4) A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezi a Bizottság jelentését. (5) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy következhet be, erről véleményt küld az érintett tagállamnak, amelyről tájékoztatja a Tanácsot. (6) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az érintett tagállam esetleges észrevételeit figyelembe véve, egy általános értékelést követően minősített többséggel határoz arról, hogy fennáll-e túlzott hiány. (7) Ha a (6) bekezdésnek megfelelően a Tanács túlzott hiányt állapít meg, a Bizottság ajánlása alapján késedelem nélkül ajánlásokat fogad el az érintett tagállamra vonatkozóan azzal a céllal, hogy az ezt az állapotot meghatározott időn belül szüntesse meg. A (8) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, ezek az ajánlások nem hozhatók nyilvánosságra. (8) Ha a Tanács megállapítja, hogy ajánlásait a meghatározott időn belül nem követte eredményes intézkedés, azokat nyilvánosságra hozhatja. (9) Ha a Tanács ajánlásainak egy tagállam továbbra sem tesz eleget, a Tanács úgy határozhat, hogy a tagállamot felszólítja arra, hogy meghatározott időn belül hozzon intézkedéseket a hiány olyan mértékű csökkentésére, amelyet a Tanács a helyzet orvoslásához szükségesnek ítél. Ilyen esetben a Tanács kérheti az érintett tagállamtól, hogy egy meghatározott ütemezés szerint jelentéseket nyújtson be annak érdekében, hogy a Tanács felülvizsgálhassa a tagállam kiigazításra irányuló erőfeszítéseit. (10) A 258. és a 259. cikkben biztosított eljárás-indítási jog e cikk (1) (9) bekezdésének keretei között nem gyakorolható. (11) Mindaddig, amíg egy tagállam nem tesz eleget a (9) bekezdés szerinti határozatnak, a Tanács a következő intézkedések közül egynek vagy többnek az alkalmazásáról vagy adott esetben megszigorításáról dönthet: megköveteli, hogy az érintett tagállam a kötvények és értékpapírok kibocsátását megelőzően a Tanács által meghatározandó további adatokat hozzon nyilvánosságra; felkéri az Európai Beruházási Bankot, hogy vizsgálja felül hitelezési politikáját az érintett tagállam vonatkozásában; megköveteli, hogy az érintett tagállam megfelelő mértékű, nem kamatozó letétet helyezzen el az Uniónél mindaddig, amíg a Tanács megítélése szerint nem történt meg a túlzott hiány kiigazítása; megfelelő mértékű pénzbírságokat szab ki. A Tanács elnöke a határozatokról tájékoztatja az Európai Parlamentet. (12) A Tanács hatályon kívül helyezi a (6) (9) és a (11) bekezdésben említett határozatok vagy ajánlások valamelyikét vagy mindegyikét annyiban, amennyiben a Tanács megítélése szerint az érintett tagállamban megtörtént a túlzott hiány kiigazítása. Amennyiben a Tanács előzőleg ajánlásokat hozott nyilvánosságra, a (8) bekezdés szerinti határozat hatályon kívül

7 helyezését követően nyilvános közleményben állapítja meg, hogy az érintett tagállamban megszűnt a túlzott hiány. (13) A (8), (9), (11) és (12) bekezdésben említett határozatok és ajánlások elfogadásakor a Tanács a Bizottság ajánlása alapján jár el. A (6) (9), (11) és (12) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen kívül hagyva jár el. A Tanács többi tagja minősített többségét a 238. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően kell meghatározni. (14) Az ebben a cikkben leírt eljárás végrehajtására vonatkozó további rendelkezéseket az e szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv határozza meg. A Tanács az Európai Parlamenttel, valamint az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően rendkívüli jogalkotási eljárás keretében egyhangúlag fogadja el az említett jegyzőkönyv helyébe lépő megfelelő rendelkezéseket. E bekezdés egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel meghatározza az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályokat és fogalmakat. (Lisszaboni Szerződés II. CIKK 126. cikke) 3 A költségvetés összefoglalása fejezetenként (Összeadási hiba a kiadás rovatban) FEJEZET 201. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás 1. ORSZÁGGYŰLÉS , , ,5 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 262, ,9 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 650, ,4 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 200, ,9 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 7 240, ,5 VI. BÍRÓSÁGOK , , ,6 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE ,4 87, ,9 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA ,7 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM , , ,3 XI. MINISZTERELNÖKSÉG ,0 12, ,0 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM , , ,9 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM , ,1 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM , , ,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM , , ,3 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL , , ,5 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM , , ,1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM , , ,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK , , ,9 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM , , ,7 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2 363, ,0 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ,0 367, ,3 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA , , ,0 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK , ,0

8 FEJEZET 201. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI , ,6 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK , ,8 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK , LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP , , LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP , ,8 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP , ,0 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP , ,0 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 20,3 5,0 15,3 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP , ,1 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP , , ,7 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP , , ,5 K I A D Á S I F Ő Ö S S Z E G : ,1 B E V É T E L I F Ő Ö S S Z E G : ,9 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: ,2 A részösszegek összeadásából számított főösszegek: , , ,7 Különbség a költségvetésben szereplő és a számított főösszegek között: ,1 Hiány a számított főösszegek alapján: , Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) évi a) bevételi főösszegét ,9 millió forintban, b) kiadási főösszegét ,1 millió forintban, c) hiányát ,2 millió forintban állapítja meg. (Magyarország évi költségvetése előterjesztés) 5 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FŐBB JELLEMZŐI (pénzforgalmi szemléletben) ( T/4365 Magyarország évi költségvetéséről c. törvényjavaslat Az indoklás mellékelte. Cím: Megnevezés KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1 Elsődleges bevételek 2 Elsődleges kiadások 3 Elsődleges egyenleg (1-2) Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 4 Kamatbevételek 5 Kamatkiadások 6 Bevételek (1+4) évi teljesítés 8 330, ,7 152,0 0,6 130, , , évi előirányzat 8 222, ,0 380,1 1,3 58, , , évi törv. mód. Előirányzat milliárd forintban 8 051, ,4-129,7-0,5 58, , , évi előirányzat 9 036, ,2 548,3 1,9 59, , ,9

9 Megnevezés 7 Kiadások (2+5) 8 Egyenleg (6-7) Egyenleg a GDP %-ában EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Elsődleges bevételek 2 Elsődleges kiadások 3 Elsődleges egyenleg (1-2) Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 4 Kamatbevételek 5 Kamatkiadások 6 Bevételek (1+4) 7 Kiadások (2+5) 8 Egyenleg (6-7) Egyenleg a GDP %-ában NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Elsődleges bevételek 2 Elsődleges kiadások 3 Elsődleges egyenleg (1-2) Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 4 Kamatbevételek 5 Kamatkiadások 6 Bevételek (1+4) 7 Kiadások (2+5) 8 Egyenleg (6-7) Egyenleg a GDP %-ában HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1 Elsődleges bevételek 2 Elsődleges kiadások 3 Elsődleges egyenleg (1-2) Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 4 Kamatbevételek 5 Kamatkiadások 6 Bevételek (1+4) 7 Kiadások (2+5) 8 Egyenleg (6-7) Egyenleg a GDP %-ában ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1 Elsődleges bevételek 2 Elsődleges kiadások 3 Elsődleges egyenleg (1-2) Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 4 Kamatbevételek 5 Kamatkiadások 6 Bevételek (1+4) 7 Kiadások (2+5) 8 Egyenleg (6-7) évi teljesítés 9 315,1-853,9-3, , ,7-91,7-0, , ,7-91,7-0, , ,3-3, , ,3-3, , ,0-229,3-0,9 29,8 32, , ,5-232,0-0,9 407,7 347,9 59,8 0,2 407,7 347,9 59, évi előirányzat 8 894,2-613,3-2, , ,6-88,7-0, , ,6-88,7-0, , , , , , ,0-111,0-0,4 31, , , ,4 424,7 410,1 14,6 0,1 424,7 410,1 14, évi törv. mód. Előirányzat 9 248, ,1-4, , ,6-87,6-0, , ,6-87,6-0, , , , , , ,6-111,0-0,4 31, , , ,4 415,7 374,3 41,5 0,1 415,7 374,3 41, évi előirányzat 9 603,2-507,3-1, , ,7-34,4-0, , ,7-34,4-0, , , , , , ,6-134,0-0,5 2 36, , , ,5 336,6 371,4-34,8-0,1 336,6 371,4-34,8

10 Megnevezés évi teljesítés évi előirányzat évi törv. mód. Előirányzat évi előirányzat Egyenleg a GDP %-ában 0,2 0,1 0,1-0,1 ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN 1 Elsődleges bevételek 2 Elsődleges kiadások 3 Elsődleges egyenleg (1-2) Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 4 Kamatbevételek 5 Kamatkiadások 6 Bevételek (1+4) 7 Kiadások (2+5) 8 Egyenleg (6-7) Egyenleg a GDP %-ában GDP , ,6-112,9-0,4 160, , , , ,5-4, , , ,3 195,0 0,7 89, , , ,6-797,4-2, , ,4-286,9-1,0 89, , , , ,2-4, , ,8 345,1 1,2 79, , , ,8-726,5-2, ,0 6 A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása között ( T/4365 Magyarország évi költségvetéséről c. törvényjavaslat Az indoklás mellékelte. Cím: Megnevezés XII. 31-i XII. 31-i XII. 31-i állomány állomány állomány I.) Devizában fennálló adósság , , ,7 1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság , , , Hitel , Kötvény , , ,8 2.) Egyéb kötelezettségek , , , Hitel , , , Kötvény 21,1 9,7 0,5 II.) Forintban fennálló adósság , , ) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság , , , Hitel , , , Kötvény , , , Kincstárjegy (KTJ2 is) és egyéb rövid lejáratú kötelezettség , , ,7 2.) Egyéb kötelezettségek , , , Hitel 2.2. Kötvény , , ,1 Összesen , , ,7 Az ÁKK Rt-nél elhelyezett Mark-To-Market betétek állománya , , ,6 A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszesen , , ,3 A központi költségvetés bruttó adóssága névértéken , , ,3 Megnevezés XII. 31-i XII. 31-i XII. 31-i állomány állomány állomány I.) Devizában fennálló adósság 33,1% 30,6% 29,5% 1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság 17,1% 17,5% 19,3% 1.1. Hitel 0,1% % % 1.2. Kötvény 17,0% 17,5% 19,3% 2.) Egyéb kötelezettségek 15,9% 13,0% 10,2% 2.1. Hitel 15,9% 13,0% 10,2% 2.2. Kötvény % % %

11 Megnevezés XII. 31-i XII. 31-i XII. 31-i állomány állomány állomány II.) Forintban fennálló adósság 41,0% 37,0% 36,2% 1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság 39,5% 35,5% 34,8% 1.1. Hitel 2,0% 1,9% 1,9% 1.2. Kötvény 30,3% 27,0% 27,5% 1.3. Kincstárjegy (KTJ2 is) 7,2% 6,6% 5,5% 2.) Egyéb kötelezettségek 1,6% 1,5% 1,4% 2.1. Hitel % % % 2.2. Kötvény 1,6% 1,5% 1,4% Összesen 74,1% 67,6% 65,7% Az ÁKK Rt-nél elhelyezett Mark-To-Market betétek állománya 0,8% 0,7% 0,7% A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszesen 74,9% 68,3% 66,4% A központi költségvetés bruttó adóssága névértéken 75,2% 68,5% 66,6% GDP (milliárd forint) , , ,0 7 A évi költségvetési törvényjavaslatban megjelenő és az azon kívüli EU transzferek ( T/4365 Magyarország évi költségvetéséről c. törvényjavaslat Az indoklás mellékelte Az Európai Unióval kapcsolatso adatok. Cím: Költségvetésben megjelenő összegek Költségvetésben megjelenő EU támogatások Strukturális támogatások* Kohéziós Alap projektjei Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Területi együttm ködést elősegítő strukturális támogatások Vidékfejlesztési és halászati támogatások Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Halászati Operatív Program Egyéb európai uniós támogatások Uniós támogatások utólagos megtérülése Költségvetésben megjelenő EU források összesen Költségvetésen kívüli tételek Agrárpiaci támogatások** Közvetlen termel i támogatások "Meglévő politikák" jogcímen nyújtott támogatások Összesen Kifizetendő, illetve megelőlegezendő EU források mindösszesen EU , , , , , , , , , , , ,7 n. a , ,8 millió forintban Központi költségvetési Összesen forrás , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez ,6 * A központi költségvetési forrás tartalmazza az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszközöket is. ** Nem tartalmazza az intervenciós felvásárlás során vételárra fordított kiadásokat, illetve az intervenciós értékesítés bevételeit, tartalmazza a raktározási, szállítási, bevizsgálási

12 költségtérítés, valamint a központi költségvetés bevételeként elszámolásra kerül finanszírozási költségtérítés összegét. 8 Az EU-tagság hatása a 2012-es költségvetésre (a költségvetés EU-val kapcsolatos tételei) ( T/4365 Magyarország évi költségvetéséről c. törvényjavaslat kiemelések az 1. sz. mellékletből. Cím: millió forintban Megnevezés évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjához 500,8 500,8 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások Európai Menekültügyi Alap 451,8 134,3 317,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 662,6 662,6 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 207, ,5 Európai uniós befizetések 5 755, ,8 EU utazási költségtérítések 413,8 413,6 0,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK , , ,9 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 86,1 86,1 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 1 1 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 476,9 476,9 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Nemzetközi elszámolások kiadásai Nemzetközi tagdíjak IBRD alaptőkeemelés 619,4 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 263,2 CEB tagdíj 4,6 Bruegel tagdíj 26,7 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység IDA alaptőke-hozzájárulás 1 136,2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 33,6 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 89,4 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Áfa alapú hozzájárulás ,6 GNI alapú hozzájárulás ,2 Brit korrekció ,7 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 900,1 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

13 Megnevezés évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 80 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP EU-s elő- és társfinanszírozás TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 8 50 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 6 967,0 TÁMOP intézkedések bevételei ,2 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 1 07 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Összesen: , , , ,8 9 Figyelemre méltó tételek a 2012-es költségvetésben ( T/4365 Magyarország évi költségvetéséről c. törvényjavaslat kiemelések az 1. sz. mellékletből. Cím: millió forintban Megnevezés évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás I. ORSZÁGGYŰLÉS Országház épülete előtti felszín alatti parkoló építése Látogatóközpont kialakítása 845,0 845,0 A Kossuth tér történelmi rekonstrukciója 1 025, ,0 Párttok és pártalapítványok támogatása 3 809,8 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 823,5 823,5 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása Egyházi kulturális programok támogatása 5 5 Hittanoktatás támogatása Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások Roma ösztöndíj programok 2 223, ,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Pénzbeli kárpótlás 2 402,3 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 727,2 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 87,2 Összesen: , ,6

14 10 9. melléklet a évi... törvényhez A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól ( T/4365 Magyarország évi költségvetéséről c. törvényjavaslat mellékelte. Cím: 1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az el irányzattól: X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben A büntet eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 17. jogcím-csoport) Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcím-csoport) Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 5. alcím, 4. jogcím-csoport) Céltartalékok (24. cím) XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (20. cím, 2. alcím, 12. jogcím-csoport) Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím) XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport) XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport) Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcím-csoport) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben Peres ügyek (25. cím) XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben Otthonteremtési támogatás (20. cím, 17. alcím, 1. jogcím-csoport) GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcím-csoport) Családi támogatások (21. cím, 1. alcím) Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím) Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 3. alcím) Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcím-csoport) XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím) A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím) Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím) Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím) XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben Lakástámogatások (29. cím) Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím) Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím) Fogyasztói árkiegészítés (31. cím) Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport) Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport) Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport) Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcím-csoport) 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcím-csoport) Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcím-csoport)

15 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. jogcím-csoport) Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím) Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport) Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport) Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím) Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím) Követeléskezelés költségei (41. cím) XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezetben Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport) Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport) Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport) Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport) Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport) Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcím-csoport) Átcserélhető kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport) ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím) LXIII. MUNKAER PIACI ALAP fejezetben Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím) Álláskeresési támogatások (4. cím, 1. alcím) Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím) Bérgarancia kifizetések (5. cím) TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (14. cím, 2. alcím) LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport) Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport) Szolgálatfüggő nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport) Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím) Vagyongazdálkodás (3. cím) LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport) Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport) Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcím- csoport, 1. jogcím) Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport) Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport) Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport) Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcím-csoport) Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport) Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport) Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport) Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai (2. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport) Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. jogcím) Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. jogcím) Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. jogcím) Orvosspecifikus vények (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 4. jogcím) Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 5. jogcím)

16 Vagyongazdálkodás (3. cím) 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető: VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezetben Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím) XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) (8. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport) XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport) XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcím-csoport) Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcím-csoport) A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport) A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport) LXIII. MUNKAER PIACI ALAP fejezetben Startmunka-program (8. cím) 3. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lép átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehet ségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási el irányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető: XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím) Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím) XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím) XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcím-csoport) XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek (2. cím, 3. alcím) Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím) Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím) Egyéb uniós el irányzatok (2. cím, 6. alcím) Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcímcsoport) Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport) 4. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

17 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport)

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 85 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l

T/9233. szám ú. törvényjavaslat. egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9233. szám ú törvényjavaslat egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügy i miniszte r Budapest, 2012. november 1

Részletesebben

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi. II. Törvények 0. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 04. évi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat!

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! 116551 11511 Z Z nr -~, 0 6. Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8 Érkezett : 2016 M Á 1 2 3. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem 2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem < Áruismeret Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem célterületei Az áruk és szolgáltatások biztonságának megteremtése A kereskedelmi gyakorlat harmonizációja A jelenlegi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek IX. 2 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 306,0 általános IX. 5 5

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 5. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. III. évfolyam 2013. évi 5. szám III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Kormányrendelet az elektronikus

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben