4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját."

Átírás

1

2

3

4 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő Városi Óvodai Intzmny alapító okiratát e határozat 1. mellkletvel módosítja. 2.) A kpviselő-testület az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat 2. mellklete szerint fogadja el. A 2. mellklet szerinti egysges szerkezetű alapító okirat augusztus 1-jn lp hatályba. 3.) A kpviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítóokirat-módosítások, illetve az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Felelős: Kecze István polgármester Határidő: május ) A kpviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakrtő (szakrtői száma: V028798) munkáját. Erről rtesülnek: 1. Kecze István polgármester 2. Gönczi Károly bizottsági elnök 3. Városi Óvodai Intzmny 4. Budai Ferenc közoktatási szakrtő, Törökszentmiklós 5. Polgármesteri Hivatal Pnzügyi Osztálya 6. Polgármesteri Hivatal Szervezsi s Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya

5 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 1. mellklete A Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosítása 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) a következők szerint módosítja: 1.1. Az alapító okirat IV./B Tagintzmny, telephely, frőhelyek száma, maximális gyermekltszám c. rsz a következők szerint módosul: a) Az 1. Az intzmny tagintzmnyei, egyben telephelyei c. felsorolásból törlsre kerül az 1.5. Vasvári Óvoda, Kisújszállás, Erdő u. 2. szövegrsz. b) A 2. A frőhelyek száma felsorolásból törlsre kerül a 2.6. Vasvári Óvoda: 50 szövegrsz. Ugyanitt a felsorolás vgn A frőhelyek száma összesen 375 helybe A frőhelyek száma összesen 325 szöveg kerül. A 3. Az intzmnybe felvehető maximális gyermekltszám: 412 fő szöveg helyre a 3. Az intzmnybe felvehető maximális gyermekltszám (a tagintzmnyek frőhelyszámainál 10%- kal több): 357 fő szöveg kerül Az alapító okirat VIII./Alaptevkenysge c. rszben a Szakfeladat száma felsorolásban: - minden, ht számjegyű szakfeladatszám az utolsó, 1-es számjegy elhagyásával hatjegyűre módosul, - a Közclú foglalkoztatás megnevezs Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kifejezsre módosul, - a Közhasznú foglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása kifejezsre módosul, - a Nem lakóingatlan brbeadása szakfeladat Nem lakóingatlan brbeadás, üzemeltetse kifejezsre módosul Az alapító okirat VII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata című rszben Az államháztartásról szóló vi XXXVIII. törvny s Az államháztartás működsi rendjről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. szöveg helybe a következő szöveg kerül: Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend Az alapító okirat XII./ Irányító szerve s annak szkhelye c. rszben a PIR törzsszám ről ra módosul Az alapító okirat XIV./ Gazdálkodási jogköre alapján kifejezsben a jogköre alapján kifejezs besorolása alapján kifejezsre módosul Az alapító okirat XVIII./ A feladatellátást szolgáló vagyon c. rszben szereplő felsorolásból törlsre kerül a 6. Vasvári Óvoda, Kisújszállás, Erdő u. 2. Hrsz.: szöveg. 2.) Az alapító okirat módosítása augusztus 1. napján lp hatályba. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

6 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 2. mellklete Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete mint alapító - az I. s II. Sz. Óvodai Intzmnynek az államháztartásról szóló vi XXXVIII. tv (1) bekezds c) pontja szerinti megszüntetse miatt augusztus 1-jvel Városi Óvodai Intzmny nven költsgvetsi szervet alapít a következők szerint: A Városi Óvodai Intzmny alapító okirata egysges szerkezetben 1 I./ A költsgvetsi szerv neve: Városi Óvodai Intzmny II./ OM-azonosítója: III./ Az intzmny típusa: óvoda IV./A Szkhelye: Pitypang Óvoda 5310 Kisújszállás, Ifjúsági u. 2. IV./B Tagintzmny, telephely, frőhelyek száma, maximális gyermekltszám: 1. Az intzmny tagintzmnyei, egyben telephelyei: 1.1. Bla Király Úti Óvoda, Kisújszállás, Bla király út Bocskai Úti Óvoda, Kisújszállás, Bocskai u Petőfi Óvoda, Kisújszállás, Szchenyi u Sásastó Úti Óvoda, Kisújszállás, Sásastó u A frőhelyek száma: 2.1. Bla király Úti Óvoda: Bocskai Úti Óvoda: Petőfi Óvoda: Pitypang Óvoda: Sásastó Úti Óvoda: 64 A frőhelyek száma összesen: Az intzmnybe felvehető maximális gyermekltszám (a tagintzmnyek frőhelyszámainál 10%-kal több): 357 fő V./ Ltrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok): december 31. előtti alapítású költsgvetsi szerv, ezrt a kitölts nem kötelező. VI./ A Városi Óvodai Intzmny jogi szemlyisggel rendelkező költsgvetsi szerv. VII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevels A közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny. Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. Szakágazat szám: től Óvodai nevels augusztus 1-jtől hatályos

7 VIII./ Alaptevkenysge: Szakfeladat száma: Óvodai intzmnyi tkeztets Óvodai nevels, ellátás Sajátos nevelsi ignyű gyermekek óvodai nevelse, ellátása Egyb oktatást kiegszítő tevkenysg Egyb kiegszítő gazdasági tevkenysg Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nem lakóingatlan brbeadása, üzemeltetse Óvodai nevels intzmnyeinek, programjainak komplex támogatása Oktatást kiegszítő tevkenysgek komplex támogatása Eslyegyenlősg elősegítst clzó általános, komplex tevkenysgek s programok Minősgbiztosítási tevkenysg Magyarázat: 1. A sajátos nevelsi ignyű tanulók óvodai nevelse szakfeladatszám magában foglalja a közoktatásról szóló vi LXXIX. tv (2) bekezdse s a 121. (1) bekezdsnek 29. pontja szerint: a szakrtői s rehabilitációs bizottság szakvlemnye alapján a többi gyermekkel együtt, integráltan nevelhető, sajátos nevelsi ignyű gyermekek nevelst a következő esetekben: a) testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista több fogyatkosság együttes előfordulása esetn halmozottan fogyatkos, a megismerő funkciók vagy a viselkeds fejlődsnek tartós s súlyos rendellenessgvel küzd, b): a megismerő funkciók vagy a viselkeds fejlődsnek súlyos rendellenessgvel küzd. 2. Az egyb oktatást kiegszítő tevkenysg magában foglalja a szemlyisgfejlesztő, tehetsggondozó, felzárkóztató nevelst az oktatási s kulturális miniszter által kiadott program (Óvodai Integrációs Program) s a nevelsi-oktatási intzmnyek működsről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E (9) bekezdse alapján. IX./ X./ XI./ Működsi köre: Kisújszállás város közigazgatási területe XII./ Irányító szerve s annak szkhelye: a./ Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, szkhelye, PIR törzsszáma: Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1., PIR törzsszáma: b./egyb irányításra jogosult szemly neve, szkhelye: Kisújszállás Város Polgármestere, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr l. XIII./ Fenntartó neve, címe: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. XIV./ Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő XV./ A költsgvetsi szerv meghatározott szellemi s fizikai (technikai) támogató tevkenysgeit, ezen belül különösen pnzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. látja el. Éves költsgvetsi kerett Kisújszállás Város Önkormányzatának köteles benyújtani.

8 XVI./ A költsgvetsi szerv vezetőjnek kinevezsi rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny 23. (1) s (3) bekezdse alapján a vezetői feladat ellátása megbízással, legfeljebb öt vig terjedő határozott időre törtnik. XVII./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölse: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny szerinti közalkalmazotti jogviszony. A Munka Törvnykönyvről szóló vi XXII. törvny szerinti munkaviszony. XVIII./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intzmny használati joggal rendelkezik az alábbi ltesítmnyekre, valamint azok berendezsi s felszerelsi tárgyaira vonatkozóan 1. Bla Király Úti Óvoda, Kisújszállás, Bla király u. 67. Hrsz.: Bocskai Úti Óvoda, Kisújszállás, Bocskai u. 43. Hrsz.: Petőfi Óvoda, Kisújszállás, Szchenyi u. 9. Hrsz.: Pitypang Óvoda, Kisújszállás, Ifjúság u. 2. Hrsz.: 875/ Sásastó Úti Óvoda, Kisújszállás, Sásastó u. 5. Hrsz.: XIX./ A vagyon feletti rendelkezsi jog: Az önkormányzat vagyonáról s a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint. Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot a május 15-ei ülsn, a /2011. (V. 31.) számú önkormányzati határozattal fogadta el. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

9 2. Határozati javaslat /2012. (V. 15. ) számú önkormányzati határozat az Arany János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő Arany János Általános Iskola alapító okiratát e határozat 1. mellkletvel módosítja. 2.) A kpviselő-testület az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat 2. mellklete szerint fogadja el. A 2. mellklet szerinti egysges szerkezetű alapító okirat július 1-jn lp hatályba. 3.) A kpviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítóokirat-módosítások, illetve az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Felelős: Kecze István polgármester Határidő: május ) A kpviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakrtő (szakrtői száma: V028798) munkáját. Erről rtesülnek: 1. Kecze István polgármester 2. Gönczi Károly bizottsági elnök 3. Arany János Általános Iskola 4. Budai Ferenc közoktatási szakrtő, Törökszentmiklós 5. Polgármesteri Hivatal Pnzügyi Osztálya 6. Polgármesteri Hivatal Szervezsi s Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya

10 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 1. mellklete Az Arany János Általános Iskola alapító okiratának módosítása 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete az Arany János Általános Iskola alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) a következők szerint módosítja: 1.1. Az alapító okirat VII./ Telephely c. rszből törlsre kerül az 1. Könyvtár, Kisújszállás, Vásár u. 4. szöveg, s mivel egy telephelye marad az iskolának, az sorszámozás nlkül marad Az alapító okirat VIII./ Maximális tanulóltszám c. rszben Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám: 640 fő szöveg helybe a következő kerül: Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám nappali oktatásban 520 fő, esti oktatásban 25 fő Az alapító okirat XI./ Jogszabályban meghatározott közfeladata című rszben Az államháztartásról szóló vi XXXVIII. törvny s Az államháztartás működsi rendjről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. szöveg helybe a következő szöveg kerül: Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend Az alapító okirat XII./Alaptevkenysge c. rszben a Szakfeladat száma felsorolásban: - minden, ht számjegyű szakfeladatszám az utolsó, 1-es számjegy elhagyásával hatjegyűre módosul, - a Közclú foglalkoztatás megnevezs Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kifejezsre módosul, - a Közhasznú foglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása kifejezsre módosul Az alapító okirat XVI./ Irányító szerve s annak szkhelye c. rszben a PIR törzsszám ről ra módosul Az alapító okirat XVIII./ Gazdálkodási jogköre alapján kifejezsben a jogköre alapján kifejezs besorolása alapján kifejezsre módosul Az alapító okirat XXII./ A feladatellátást szolgáló vagyon c rszből törlsre kerül a b. Könyvtár, Kisújszállás, Vásár út 4. Hrsz.: 3082 szöveg, emiatt a felsorolás betűjelzse rtelemszerűen módosul. 2.) A fenti módosítások augusztus 1-jn lpnek hatályba. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

11 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 2. mellklete Arany János Általános Iskola alapító okirata egysges szerkezetben 1 I./ A költsgvetsi szerv neve: Arany János Általános Iskola II./ OM-azonosítója: III./ Az intzmny típusa: IV./ Tagozat megnevezse: V./ Az vfolyamok száma: általános iskola a közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny szerint tagozattal nem rendelkezik. 8 vfolyam (1-8. osztály) VI./ Szkhelye: 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 3. VII./ Telephely: Szabadság tri iskola, Kisújszállás, Szabadság tr 2. VIII./ Maximális tanulóltszám: Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám: nappali oktatásban 520 fő, esti oktatásban 25 fő. IX./ Ltrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok): december 31. előtti alapítású költsgvetsi szerv, ezrt a kitölts nem kötelező. X./ Az Arany János Általános Iskola jogi szemlyisggel rendelkező költsgvetsi szerv. XI./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás A közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny. Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. Szakágazat szám: től Alapfokú oktatás XII./ Alaptevkenysge: Szakfeladat száma: Iskolai intzmnyi tkeztets Nem lakóingatlan brbeadása, üzemeltetse Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (1-4. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása, integrációs felkszíts Sajátos nevelsi ignyű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (1-4. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. vfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (5-8. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása, integrációs felkszíts augusztus 1-jtől hatályos

12 Sajátos nevelsi ignyű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (5-8. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. vfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevels Sajátos nevelsi ignyű tanulók napközi otthoni nevelse Általános iskolai tanulószobai nevels Sajátos nevelsi ignyű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelse Egyb oktatást kiegszítő tevkenysg, Rövid időtartamú közfoglalkoztatásra Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Iskolai diáksport-tevkenysg s támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatások Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Magyarázat: 1. A sajátos nevelsi ignyű tanulók általános iskolai ellátása magában foglalja a közoktatásról szóló vi LXXIX. tv (2) bekezdse s a 121. (1) bekezdsnek 29. pontja szerint: a szakrtői s rehabilitációs bizottság szakvlemnye alapján a többi gyermekkel együtt, integráltan nevelhető, sajátos nevelsi ignyű tanulók nevelst s oktatását a következő esetekben: a) testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista több fogyatkosság együttes előfordulása esetn halmozottan fogyatkos, a megismerő funkciók vagy a viselkeds fejlődsnek tartós s súlyos rendellenessgvel küzd, b): a megismerő funkciók vagy a viselkeds fejlődsnek súlyos rendellenessgvel küzd. 2. Az egyb oktatást kiegszítő tevkenysg magában foglalja az integrációs felkszítst s kpessgkibontakoztató felkszítst a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a nevelsi oktatási intzmnyek működsről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D s 39/E s az oktatási s kulturális miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program alapján. 3. Az egyb oktatást kiegszítő tevkenysg szakfeladat tartalmazza a jogszabályi előírások alapján az intzmny tanulói rszre biztosítandó tankönyvellátást is. 4. Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakfeladat alatt szerevezett tevkenysgek csak legalább önköltsggel szervezhetők. XIII./ XIV./ XV./ Működsi köre: Kisújszállás város közigazgatási területn belül - az intzmny működsi körnek meghatározásáról szóló 54/2005. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat alapján: - a Rákóczi utca Szabadság tr (Deák F. út) Szabadság utca Mikes utca Kossuth utca útvonalától keletre eső városrsz úgy, hogy a Szabadság, Mikes s Kossuth utcán lakók nem tartoznak a körzetbe, valamint Csorba területe s az Óvároson keresztülhaladó, a Petőfi utcát s a Gaál Kálmán utcát összekötő nvtelen út szaki területe. XVI./ Irányító szerve s annak szkhelye: a./ Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, szkhelye, PIR törzsszáma: Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1., PIR törzsszáma: b./egyb irányításra jogosult szemly neve, szkhelye: Kisújszállás Város Polgármestere, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr l. XVII./ Fenntartó neve, címe: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. XVIII./ Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő

13 XIX./A költsgvetsi szerv meghatározott szellemi s fizikai (technikai) támogató tevkenysgeit, ezen belül különösen pnzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. látja el. Éves költsgvetsi kerett Kisújszállás Város Önkormányzatának köteles benyújtani. XX./ A költsgvetsi szerv vezetőjnek kinevezsi rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny 23. (1) s (3) bekezdse alapján a vezetői feladat ellátása megbízással, legfeljebb öt vig terjedő határozott időre törtnik. XXI./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölse: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny szerinti közalkalmazotti jogviszony. A Munka Törvnykönyvről szóló vi XXII. törvny szerinti munkaviszony. XXII./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intzmny használati joggal rendelkezik az alábbi ltesítmnyekre, valamint azok berendezsi s felszerelsi tárgyaira vonatkozóan a. Arany János Általános Iskola, Kisújszállás, Kálvin u. 3. sz. Hrsz.: b. Vízibázis, Ecsegfalva, Hrsz.: 04/7 c. Szabadság tri iskola, Kisújszállás, Szabadság tr 2. Hrsz.: 5. XXIII./ A vagyon feletti rendelkezsi jog: Az önkormányzat vagyonáról s a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos. önkormányzati rendelet szerint. Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot a május 15-ei ülsn a /2011. (V. 31.) számú önkormányzati határozattal fogadta el. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

14 3. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő Kossuth Lajos Általános Iskola, Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon alapító okiratát e határozat 1. mellkletvel módosítja. 2.) A kpviselő-testület az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat 2. mellklete szerint fogadja el. A 2. mellklet szerinti egysges szerkezetű alapító okirat július 1-jn lp hatályba. 3.) A kpviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítóokirat-módosítások, illetve az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Felelős: Kecze István polgármester Határidő: május ) A kpviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakrtő (szakrtői száma: V028798) munkáját. Erről rtesülnek: 1. Kecze István polgármester 2. Gönczi Károly bizottsági elnök 3. Kossuth Lajos Általános Iskola, Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon 4. Budai Ferenc közoktatási szakrtő, Törökszentmiklós 5. Polgármesteri Hivatal Pnzügyi Osztálya 6. Polgármesteri Hivatal Szervezsi s Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya

15 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 1. mellklete A Kossuth Lajos Általános Iskola Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon alapító okiratának módosítása 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) a következők szerint módosítja: 1.1. Az alapító okirat XIV./Alaptevkenysge c. rszben a Szakfeladat száma felsorolásban: - minden, ht számjegyű szakfeladatszám az utolsó, 1-es számjegy elhagyásával hatjegyűre módosul, - a Közclú foglalkoztatás megnevezs Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kifejezsre módosul, - a Közhasznú foglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása kifejezsre módosul Az alapító okirat XIII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata című rszben Az államháztartásról szóló vi XXXVIII. törvny s Az államháztartás működsi rendjről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. szöveg helybe a következő szöveg kerül: Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend Az alapító okirat XVIII./ Irányító szerve s annak szkhelye c. rszben a PIR-törzsszám ről ra módosul Az alapító okirat XX./ Gazdálkodási jogköre alapján kifejezsben a jogköre alapján kifejezs besorolása alapján kifejezsre módosul. 2.) Az alapító okirat módosítása július 1-jn lp hatályba. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

16 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 2. mellklete A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon alapító okirata egysges szerkezetben 1 I./ A költsgvetsi szerv neve: Kossuth Lajos Általános Iskola, Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon II./ OM-azonosítója: III./ Az intzmny típusa: IV./ Tagozat megnevezse: V./ Az vfolyamok száma: többclú intzmny, ezen belül közös igazgatású közoktatási intzmny a közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny szerint tagozattal nem rendelkezik. 8 vfolyam (1-8. osztály) VI./ Szkhelye: 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1. VII./ Tagintzmnye: Az intzmny tagintzmnye: Egysges Pedagógiai Szakszolgálat, Kisújszállás, Kossuth út 2. VIII./ Telephelye: 1.) Kossuth úti iskolapület, Kisújszállás, Kossuth út 2. 2.) Általános Iskolai Diákotthon, Kisújszállás, Deák F. út 14. IX./ Maximális tanulóltszám: Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám: 520 fő X./ Frőhelyek száma: az általános iskolai diákotthonban 30 fő XI./ Ltrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok): december 31. előtti alapítású költsgvetsi szerv, ezrt a kitölts nem kötelező. XII./ A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egysges Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon jogi szemlyisggel rendelkező költsgvetsi szerv. XIII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás, egysges pedagógiai szakszolgálat, diákotthoni ellátás. A közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny. Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. Szakágazat szám: től Alapfokú oktatás július 1-jtől hatályos

17 XIV./ Alaptevkenysge: Szakfeladat száma: Iskolai intzmnyi tkeztets Tanulók kollgiumi tkeztetse Nem lakóingatlan brbeadása, üzemeltetse Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása(1-4. vfolyam), benne: magántanulók nevelse, oktatása, integrációs felkszíts, iskolaotthonos nevelsoktatás Sajátos nevelsi ignyű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (1-4. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (5-8. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása, integrációs felkszíts Sajátos nevelsi ignyű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelse, oktatása (5-8. vfolyam) benne: magántanulók nevelse, oktatása Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. vfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevels Sajátos nevelsi ignyű tanulók napközi otthoni nevelse Általános iskolai tanulószobai nevels Sajátos nevelsi ignyű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelse Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő tanulók kollgiumi, externátusi nevelse Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő sajátos nevelsi ignyű tanulók kollgiumi, externátusi nevelse Pedagógiai szakszolgáltató tevkenysg Egyb oktatást kiegszítő tevkenysg Rövid időtartamú közfoglalkoztatásra Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Iskolai diáksport-tevkenysg s támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatások Magyarázat 1. A sajátos nevelsi ignyű tanulók általános iskolai ellátása magában foglalja a közoktatásról szóló vi LXXIX. tv (2) bekezdse s a 121. (1) bekezdsnek 29. pontja szerint: a szakrtői s rehabilitációs bizottság szakvlemnye alapján a többi gyermekkel együtt, integráltan nevelhető, sajátos nevelsi ignyű tanulók nevelst s oktatását a következő esetekben: a) testi, rzkszervi, rtelmi, beszdfogyatkos, autista több fogyatkosság együttes előfordulása esetn halmozottan fogyatkos, a megismerő funkciók vagy a viselkeds fejlődsnek tartós s súlyos rendellenessgvel küzd, b): a megismerő funkciók vagy a viselkeds fejlődsnek súlyos rendellenessgvel küzd. 2. Az egyb oktatást kiegszítő tevkenysg magában foglalja az integrációs felkszítst s kpessgkibontakoztató felkszítst a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a nevelsi oktatási intzmnyek működsről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D s 39/E s az oktatási s kulturális miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program alapján. 3. Az egyb oktatást kiegszítő tevkenysg szakfeladat tartalmazza a jogszabályi előírások alapján az intzmny tanulói rszre biztosítandó tankönyvellátást is. 4. A pedagógiai szakszolgálat szakfeladat tartalmazza a közoktatásról szóló vi LXXIX. tv alapján az Egysges Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott alábbi fealdatokat: - gyógypedagógiai tanácsadás (belertve a korait is) (Kotv. 35. (1) bek.), - nevelsi tanácsadás (Kotv. 35. (4) bek.), - logopdiai ellátás (Kotv. 35. (5) bek.), - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (Kotv. 35. (6) bek.), - gyógytestnevels (Kotv. 35. (8) bek.).

18 XV./ XVI./ XVII./ Működsi köre: a.) Általános iskolai oktatás tern: Kisújszállás város közigazgatási területn belül - az intzmny működsi körnek meghatározásáról szóló 54/2005. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat alapján: a Rákóczi utca Szabadság tr (Deák F. út) Szabadság utca Mikes utca Kossuth utca útvonalától nyugatra eső városrsz úgy, hogy a Szabadság, Mikes s Kossuth utcán lakók is beletartoznak a körzetbe, valamint Márialaka területe, Kisújszállás közigazgatási területnek tanyavilága s az Óvároson keresztülhaladó, a Petőfi utcát s a Gaál Kálmán utcát összekötő nvtelen út dli területe. b.) Egysges pedagógiai szakszolgálat tern: a logopdiai ellátás szempontjából Kisújszállás s Kenderes városok közigazgatási területe, egyebekben Kisújszállás város közigazgatási területe. c.) Diákotthoni ellátás tern: Kisújszállás város közigazgatási területe. XVIII./ Irányító szerve s annak szkhelye: a./ Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, szkhelye, PIR törzsszáma: Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1., PIR-törzsszáma: b./egyb irányításra jogosult szemly neve, szkhelye: Kisújszállás Város Polgármestere, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr l. XIX./ Fenntartó neve, címe: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. XX./ Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő XXI./A költsgvetsi szerv meghatározott szellemi s fizikai (technikai) támogató tevkenysgeit, ezen belül különösen pnzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. látja el. Éves költsgvetsi kerett Kisújszállás Város Önkormányzatának köteles benyújtani. XXII./ A költsgvetsi szerv vezetőjnek kinevezsi rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny 23. (1) s (3) bekezdse alapján a vezetői feladat ellátása megbízással, legfeljebb öt vig terjedő határozott időre törtnik. XXIII./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölse: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny szerinti közalkalmazotti jogviszony. A Munka Törvnykönyvről szóló vi XXII. törvny szerinti munkaviszony. XXIV./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intzmny használati joggal rendelkezik az alábbi ltesítmnyekre, valamint azok berendezsi s felszerelsi tárgyaira vonatkozóan 1./ Rákóczi úti iskolapület, Kisújszállás, Rákóczi út 1. Hrsz.: / Kossuth úti iskolapület, Kisújszállás, Kossuth út 2. Hrsz.: / Általános Iskolai Diákotthon, Kisújszállás, Deák Ferenc út 14. Hrsz.: 888. XXV./ A vagyon feletti rendelkezsi jog: az önkormányzat vagyonáról s a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet szerint.

19 A pedagógiai szakszolgálatnak a Kisújszállás, Kossuth út 2. sz. alatti pületben a Karcagi Többclú Kistrsgi Társulás támogatásával kialakított szobáiban lvő, a társulás támogatásával megvásárolt felszerelsi tárgyai a Karcagi Többclú Kistrsgi Társulás tulajdonát kpezik, a felszerelseket a szakszolgálat tríts nlkül használja. Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot a május 15-ei ülsn, a /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozattal fogadta el. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

20 4. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium alapító okiratát e határozat 1. mellkletvel módosítja. 2.) A kpviselő-testület az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat 2. mellklete szerint fogadja el. A 2. mellklet szerinti egysges szerkezetű alapító okirat július 1-jn lp hatályba. 3.) A kpviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítóokirat-módosítások, illetve az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Felelős: Kecze István polgármester Határidő: május ) A kpviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakrtő (szakrtői száma: V028798) munkáját. Erről rtesülnek: 1. Kecze István polgármester 2. Gönczi Károly bizottsági elnök 3. Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium 4. Budai Ferenc közoktatási szakrtő, Törökszentmiklós 5. Polgármesteri Hivatal Pnzügyi Osztálya 6. Polgármesteri Hivatal Szervezsi s Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya

21 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 1. mellklete A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium alapító okiratának módosítása 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) a következőkppen módosítja: 1.1. Az alapító okirat XIII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata című rszben Az államháztartásról szóló vi XXXVIII. törvny s Az államháztartás működsi rendjről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. szöveg helybe a következő szöveg kerül: Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend Az alapító okirat XIV./Alaptevkenysge c. rszben a Szakfeladat száma felsorolásban: - minden, ht számjegyű szakfeladatszám az utolsó, 1-es számjegy elhagyásával hatjegyűre módosul, - a Információ-technológiai szaktanácsadás s a Egyb információtechnológiai szaktanácsadás szakfeladatok törlsre kerülnek, helyükbe a Információ-technológiai szolgáltatás kifejezs lp, - a Nem lakóingatlan brbeadása, üzemeltetse szakfeladat es száma számra módosul, - a Közclú foglalkoztatás megnevezs Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kifejezsre módosul, - a Közhasznú foglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása kifejezsre módosul, - a Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő nemzeti s etnikai kisebbsgi tanulók kollgiumi, externátusi nevelse kifejezs Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő nemzetisgi tanulók kollgiumi, externátusi nevelse kifejezsre módosul Az alapító okirat XVIII./ Irányító szerve s annak szkhelye c. rszben a PIR-törzsszám ről ra módosul Az alapító okirat XX./ Gazdálkodási jogköre alapján kifejezsben a jogköre alapján kifejezs besorolása alapján kifejezsre módosul. 2.) Az alapító okirat módosítása július 1-jn lp hatályba. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

22 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 2. mellklete A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium alapító okiratának módosítása 1 I./ A költsgvetsi szerv neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium II./ OM- azonosítója: III./ Az intzmny típusa: IV./ Tagozat megnevezse: többclú intzmny, ezen belül egysges iskola (gimnázium, szakközpiskola s kollgium) a közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny szerint tagozattal nem rendelkezik. V./ Az vfolyamok száma: 9 vfolyam a) gimnáziumban s vfolyam, valamint az emelt szintű nyelvi oktatásban vfolyam, melyből a 9. vfolyam nyelvi előkszítő vfolyam b) szakközpiskolában 9-12., valamint az emelt szintű nyelvi oktatásban vfolyam, továbbá szakkpző vfolyam az oktatott szakmák OKJ-ban meghatározott követelmnyei szerint VI./ A szakkpző vfolyamokon az alábbi szakmai vizsgákra törtnhet a felkszíts: Sorszám idő kpzettsg síts szintje Kpzsi Iskolai elő- Szakkpe- Megnevezs OKJ-szám 1. Marketing- s reklámügyintző v É Közp szint 2. Kereskedelmi ügyintző v É Közp szint 3. Külkereskedelmi üzletkötő v É Emelt szint 4. Logisztikai ügyintző v É Emelt szint 5. Gazdasági informatikus v É Emelt szint 6. Internetes alkalmazásfejlesztő v É Emelt szint 7. Szoftverfejlesztő v É Emelt szint 8. Informatikai hálózattelepítő s v É Emeltszint -üzemeltető 9. Számítógprendszer-karbantartó v É Emelt szint 10. Webmester v É Emelt szint 11. Kereskedelmi szakmenedzser* v É Felsőfokú A táblázatban használt rövidítsek jelentse: É: rettsgi vizsga, *A kereskedelmi szakmenedzser szakkpesíts oktatása a Szolnoki Főiskolával kötött megállapodás alapján, akkreditált kpzs formájában törtnik. VII./ Szkhelye: 5310 Kisújszállás, Szchenyi u. 4. VIII./ Telephely: 1./ Szchenyi úti oktatási pület Kisújszállás, Szchenyi u / Dózsa György úti kollgium, Kisújszállás, Dózsa György u. 4. IX./ Maximális tanulóltszám: Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám: 745 fő július 1-jtől hatályos.

23 X./ A kollgiumi frőhelyek száma: 80 fő XI./ Ltrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok): december 31. előtti alapítású költsgvetsi szerv, ezrt a kitölts nem kötelező. XII./ A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközpiskola s Kollgium jogi szemlyisggel rendelkező költsgvetsi szerv. XIII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai oktatás Kollgiumi ellátás A közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny A szakkpzsről szóló vi LXXVI. törvny A szakkpzsi hozzájárulásról s a kpzs fejlesztsnek támogatásáról szóló vi LXXXVI. törvny Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. Szakágazat szám: től Általános közpfokú oktatás XIV./ Alaptevkenysge: Szakfeladat száma: Kollgiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intzmnyi tkeztets Tanulók kollgiumi tkeztetse Információ-technológiai szolgáltatás Nem lakóingatlan brbeadása üzemeltetse Egyb kiegszítő gazdasági tevkenysg Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9 12/13. vfolyam) Sajátos nevelsi ignyű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9 12/13. vfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9 12/13. vfolyam) Nappali rendszerű szakközpiskolai oktatás (9 12/13. vfolyam) Sajátos nevelsi ignyű tanulók nappali rendszerű szakközpiskolai oktatása (9 12/13. vfolyam) Szakközpiskolai felnőttoktatás (9 12/13. vfolyam) Szakkpesíts megszerzsre felkszítő nappali rendszerű szakmai elmleti oktatás a szakkpzsi vfolyamokon Sajátos nevelsi ignyű tanulók szakkpesíts megszerzsre felkszítő nappali rendszerű szakmai elmleti oktatása a szakkpzsi vfolyamokon Szakkpesíts megszerzsre felkszítő szakmai elmleti felnőttoktatás Szakkpesíts megszerzsre felkszítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközpiskolai szakmai oktatás a szakkpzsi vfolyamokon Sajátos nevelsi ignyű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközpiskolai szakmai oktatása a szakkpzsi vfolyamokon

24 Emelt szintű szakközpiskolai felnőtt szakkpzs Felsőfokú szakkpzs Közpiskolai, szakiskolai tanulószobai nevels Sajátos nevelsi ignyű közpiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelse Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő tanulók kollgiumi, externátusi nevelse, Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő sajátos nevelsi ignyű tanulók kollgiumi, externátusi nevelse Nappali rendszerű iskolai oktatásban rszt vevő nemzetisgi tanulók kollgiumi, externátusi nevelse Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szakkpzsi s felnőttkpzsi támogatások Munkaerő-piaci felnőttkpzshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Egyb oktatást kiegszítő tevkenysg Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Múzeumi gyűjtemnyi tevkenysg Múzeumi tudományos feldolgozó s publikációs tevkenysg Múzeumi kiállítási tevkenysg Múzeumi közművelődsi, közönsgkapcsolati tevkenysg Iskolai diáksport-tevkenysg s támogatása Fogyatkossággal lők iskolai, diáksport-tevkenysge s támogatása Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevkenysg s támogatása Fogyatkossággal lők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevkenysge s támogatása Máshová nem sorolható egyb sporttámogatás Mindenfle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Magyarázat: 1. A sajátos nevelsi ignyű tanulók gimnázium s szakközpiskolai ellátása magában foglalja a közoktatásról szóló vi LXXIX. tv pontja szerint, szakrtői s rehabilitációs bizottság szakvlemnye alapján a többi tanulóval együtt, integráltan nevelhető, sajátos nevelsi ignyű tanulók ellátását az intzmny szemlyi-tárgyi felkszültsge szerint. 2. Az egyb oktatást kiegszítő tevkenysg szakfeladat tartalmazza a jogszabályi előírások alapján az intzmny tanulói rszre biztosítandó tankönyvellátást is. XV./ XVI./ XVII./ Működsi köre: Magyarország területe XVIII./ Irányító szerve s annak szkhelye: a./ Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, szkhelye, PIR törzsszáma: Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1., PIR törzsszáma: b./egyb irányításra jogosult szemly neve, szkhelye: Kisújszállás Város Polgármestere, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr l. XIX./ Fenntartó neve, címe: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1.

25 XX./ Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő XXI./A költsgvetsi szerv meghatározott szellemi s fizikai (technikai) támogató tevkenysgeit, ezen belül különösen pnzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. látja el. Éves költsgvetsi kerett Kisújszállás Város Önkormányzatának köteles benyújtani. XXII./ A költsgvetsi szerv vezetőjnek kinevezsi rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny 23. (1) s (3) bekezdse alapján a vezetői feladat ellátása megbízással, legfeljebb öt vig terjedő határozott időre törtnik. XXIII./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölse: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny szerinti közalkalmazotti jogviszony. A Munkatörvnykönyvről szóló vi XXII. törvny szerinti munkaviszony. XXIV./ A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intzmny használati joggal rendelkezik az alábbi ltesítmnyekre, valamint azok berendezsi s felszerelsi tárgyaira vonatkozóan 1.) Móricz Zsigmond Gimnázium s Közgazdasági Szakközpiskola Kisújszállás, Szchenyi u. 4. Hrsz.: ) Szchenyi úti oktatási pület, Kisújszállás, Szchenyi u. 3. Hrsz.: ) Dózsa Gy. úti kollgium, Kisújszállás, Dózsa Gy. u. 4. Hrsz.: 2661 XXV./ A vagyon feletti rendelkezsi jog: Az önkormányzat vagyonáról s a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet szerint. Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot a május 15-ei ülsn, a /2011. (V. 15.) számú önkormányzati határozattal fogadta el. Kisújszállás, május 15. Kecze István polgármester

26 5. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás alapító okiratát e határozat 1. mellkletvel módosítja. 2.) A kpviselő-testület az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratot e határozat 2. mellklete szerint fogadja el. A 2. mellklet szerinti egysges szerkezetű alapító okirat május 15-n lp hatályba. 3.) A kpviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítóokirat-módosítások, illetve az egysges szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Felelős: Kecze István polgármester Határidő: május ) A kpviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakrtő (szakrtői száma: V028798) munkáját. Erről rtesülnek: 1. Kecze István polgármester 2. Gönczi Károly bizottsági elnök 3. Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás 4. Budai Ferenc közoktatási szakrtő, Törökszentmiklós 5. Polgármesteri Hivatal Pnzügyi Osztálya 6. Polgármesteri Hivatal Szervezsi s Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya

27 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 1. mellklete Az Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás alapító okiratának módosítása 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete az Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás alapító okiratát a következőkppen módosítja: 1.1. Az alapító okirat VII./ Telephelyei felsorolásból kikerül az 1. sorszámmal jelzett Arany János Általános Iskola Kisújszállás, Kálvin u. 3. sz. alatti pülete szöveg, helybe a Művelődsi s Ifjúsági Központ, Kisújszállás, Nyár u. 8. sz. alatti Papi Lajos Alkotóház szöveg kerül Az alapító okirat VIII./ Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám c. rszben a felvehető tanulók száma a zeneművszeti ágban 300 főről 220 főre, a táncművszeti ágban 240 főről 70 főre, a kpzőművszeti ágban 240 főről 70 főre módosul Az alapító okirat XII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata című rszben Az államháztartásról szóló vi XXXVIII. törvny s Az államháztartás működsi rendjről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. szöveg helybe a következő szöveg kerül: Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend Az alapító okirat XIII./ Alaptevkenysge c. rszben a Szakfeladat száma felsorolásban: - minden, ht számjegyű szakfeladatszám az utolsó, 1-es számjegy elhagyásával hatjegyűre módosul, - a Nem lakóingatlan brbeadása szakfeladat Nem lakóingatlan brbeadás, üzemeltetse kifejezsre módosul, - a Közclú foglalkoztatás megnevezs Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kifejezsre módosul, - a Közhasznú foglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása kifejezsre módosul Az alapító okirat XVII./ Irányító szerve s annak szkhelye c. rszben a PIR-törzsszám ről ra módosul. Az alapító okirat XIX./ Gazdálkodási jogköre alapján kifejezsben a jogköre alapján kifejezs besorolása alapján kifejezsre módosul. 2.) Az alapító okirat módosítása július 1-jn lp hatályba. Kisújszállás május 15. Kecze István polgármester

28 A../2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat 2. mellklete Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás alapító okirata egysges szerkezetben 1 I./ A költsgvetsi szerv neve: Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás II./ OM-azonosítója: III./ Az intzmny típusa: IV./ Tagozat megnevezse: alapfokú művszetoktatási intzmny a közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny szerint tagozattal nem rendelkezik. V./ Az vfolyamok száma: a.) Előkpző: 1-2. vfolyam b.) Alapfokú kpzs: 1-6. vfolyam c.) Továbbkpző: vfolyam A tanulók az utolsó alapfokú vfolyam befejezst követően művszeti alapvizsgát, az utolsó továbbkpző vfolyam vgn pedig művszeti záróvizsgát tehetnek. VI./ Szkhelye: 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3. VII./ Telephelyei: 1.) Művelődsi s Ifjúsági Központ, Kisújszállás, Nyár u. 8. sz. alatti Papi Lajos Alkotóház 2.) Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat s Diákotthon, Kisújszállás, Rákóczi út 1. sz. alatti pülete 3.) Művelődsi s Ifjúsági Központ, Kisújszállás, Rákóczi út 3/d sz. alatti, Nagykun Klub elnevezsű pülete VIII./ Az intzmnybe felvehető maximális tanulóltszám: 1.) zeneművszeti ágban: 220 fő 2.) táncművszeti ágban: 70 fő 3.) kpzőművszeti ágban: 70 fő IX./ Művszeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezse: Az alapfokú művszetoktatás követelmnyei s tantervi programjának bevezetsről s kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet 3. (4) bekezdse alapján a 2010/2011-es tanvben vagy azt megelőzően megkezdett alapfokú művszeti iskolai kpzsek esetben, kifutó rendszerben, legksőbb a 2026/2027-ig tanvig: 1.) Zeneművszeti ágban: a.) Hangszeres tanszakok: 1. furulya, 2. fuvola, 3. oboa, 4. klarint, 5. kürt, 6. trombita, 7. tuba, 8. harsona, 9. szaxofon, 10. ütő, 11. gitár, 12. zongora, 13. szintetizátor, 14. hegedű, 15. gordonka, 16. nagybőgő, 17. npi hegedű. b.) Elmleti tanszakok: 1. szolfzs, 2. zenetörtnet-zeneirodalom c.) Egyb tanszakok: 1. kamarazene, 2. zenekar, 3. kórus, 4. npzene július 1-jtől hatályos

29 2.) Táncművszeti ágban: nptánc tanszak 3.) Kpzőművszeti ágban: a.) grafika tanszak, b.) festszet tanszak Az alapfokú művszetoktatás követelmnyei s tantervi programjának bevezetsről s kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet 3. (5) bekezdse alapján az első alkalommal a 2011/2012. tanvben megkezdett alapfokú művszeti iskolai kpzsek esetben, felmenő rendszerben: 1. ZENEMŰVÉSZET ÁG: Klasszikus zene: Főtárgyak: Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, Klarint, Szaxofon Rzfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgya: zongora Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, nagybőgő Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfzs, zenetörtnet-zeneirodalom (5. vfolyamtól), zeneelmlet (5. vfolyamtól) Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene Npzene: Főtárgyak: Vonós s tekerő tanszak tantárgyai: npi hegedű, npi brácsa, npi bőgő/cselló Zeneismeret tanszak tantárgyai: npzenei ismeretek, nprajz Kamarazene tanszak tantárgya: npi kamarazene (5. vfolyamtól) Elektroakusztikus zene: Főtárgyak: Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógpes zene 2. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG Nptánc: Főtárgyak: npi játk (1-2. előkpző vfolyamon) nptánc (1-6. alapfokú, továbbkpző vfolyamon) 3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG: Főtárgyak az 1-2. előkpző alapfokú vfolyamban: Kpzőművszeti tanszak: vizuális alapozó gyakorlatok (1-2. előkpző vfolyam) grafika s festszet alapjai (1-3. alapfokú vfolyam) művszettörtnet (3-10. vfolyam) Főtárgyak a 4. alapfokú vfolyamtól a továbbkpző 10. vfolyamig: Grafika s festszet tanszak: grafika s festszet műhelygyakorlat X./ Ltrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok): december 31. előtti alapítású költsgvetsi szerv, ezrt a kitölts nem kötelező.

30 XI./ Az Alapfokú Művszetoktatási Intzmny Kisújszállás jogi szemlyisggel rendelkező költsgvetsi szerv. XII./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú művszetoktatás A közoktatásról szóló vi LXXIX. törvny. Az államháztartásról szóló vi CXCV. törvny Az államháztartásról szóló törvny vgrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. Szakágazat szám: től Alapfokú művszetoktatás XIII./ Alaptevkenysge: Szakfeladat száma: XIV./ XV./ Nem lakóingatlan brbeadása, üzemeltetse Alapfokú művszetoktatás zeneművszeti ágban Alapfokú művszetoktatás kpző s iparművszeti, táncművszeti, szín- s bábművszeti ágban Egyb oktatást kiegszítő tevkenysg Egyb kiegszítő gazdasági tevkenysg Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása XVI/ Működsi köre: Kisújszállás város közigazgatási területe. XVII./ Irányító szerve s annak szkhelye: a./ Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, szkhelye, PIR törzsszáma: Kisújszállás Város Önkormányzatának Kpviselő-testülete 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1., PIR-törzsszáma: b./egyb irányításra jogosult szemly neve, szkhelye: Kisújszállás Város Polgármestere, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr l. XVIII./ Fenntartó neve, címe: Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. XIX./ Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő XX./A költsgvetsi szerv meghatározott szellemi s fizikai (technikai) támogató tevkenysgeit, ezen belül különösen pnzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tr 1. látja el. Éves költsgvetsi kerett Kisújszállás Város Önkormányzatának köteles benyújtani. XXI./ A költsgvetsi szerv vezetőjnek kinevezsi rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló vi XXXIII. törvny 23. (1) s (3) bekezdse alapján a vezetői feladat ellátása megbízással, legfeljebb öt vig terjedő határozott időre törtnik. XXII./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölse:

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Ikt.szám: 18 807/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétõl hatályos szövege Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Elnökétől M E G H Í V Ó

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Elnökétől M E G H Í V Ó Kisújszállás Város Önkormányzata Kpviselő-testületnek Pnzügyi s Gazdálkodási Bizottsága Elnöktől M E G H Í V Ó Kisújszállás Város Önkormányzata Kpviselő-testületnek Pnzügyi s Gazdálkodási Bizottsága 2012.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben