a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete"

Átírás

1 192 12/2009. Készült : 2 példányban. példány Mérk nagyközség Képviselő-testületének szeptember 24-én órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 79-91/2009.(IX.24.) kt. határozata c.) 10/2009.(X.02.) kt. rendelete Napirend: 1.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a lakosság szélesebb körét érintő fontosabb jogszabályokról. 2.) Nagyecsed Önkormányzat által működtetett intézmények Alapító okiratainak módosításáról. 3.) Mérk, Béke utca közbszereztetési ügye 4.) EU önerő alapra pályázat beadása az Ecsedi-láp szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt tárgyában. 5.) Rendőrség tájékoztatója tevékenységéről közigazgatási területünkön. 6.) ÁMK tevékenysége tapasztalatok. 7.) Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján az önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettségéről. 8.) BURSA HUNGARICA pályázatok kiírása 9.) Közmeghallgatás előkészítése 10.) Óvodai térítési díj csökkentésének kérelme. 11.) Rettegi István Mérk, Vasvári utca 12 sz. alatti lakos földbérleti ügye. Mérk, szeptember 25. Kárpáti István polgármester

2 193 Készült: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének szeptember 24-én órai kezdettel megtartott ülésén. Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Kárpáti István polgármester Aradi Ferenc, Balogh László, Haga Dezső, Kaluha János, Müller Istvánné, Szabó Konrád Sándor, Szimuly Gábor, Szücs Sándor képviselők Török László jegyző Szabóné Rost Mária NKÖ elnöke Jávori Tihamér CKÖ elnöke Horváth Csaba Mérk-Vállaj ÁMK igazgatója Murguly László r.őrnagy Nagyecsed Rendőrőrs parancsnoka Jablonkai István körzeti megbízott Kárpáti István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 képviselő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Müller Istvánné és Szabó Konrád Sándor képviselőket javasolja. 1.) Lejárt határidejúű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a lakosság szélesebb körét érintő fontosabb jogszabályokról. 2.) Nagyecsed Önkormányzat által működtetett intézmények Alapító okiratainak módosításáról. 3.) Mérk, Béke utca közbszereztetési ügye 4.) EU önerő alapra pályázat beadása az ecsedi-láp szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt tárgyában. 5.) Rendőrség tájékoztatója tevékenységéről közigazgatási területünkön. 6.) ÁMK tevékenysége tapasztalatok. 7.) Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján az önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettségéről. 8.) BURSA HUNGARICA pályázatok kiírása 9.) Közmeghallgatás előkészítése 10.) Óvodai térítési díj csökkentésének kérelme. 11.) Rettegi István Mérk, Vasvári utca 12 sz. alatti lakos földbérleti ügye. Ezt követően a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Müller Istvánné és Szabó Konrád Sándor képviselőket elfogadta. Tárgy / 1. tsp./ Lejárt határidejúű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a lakosság szélesebb körét érintő fontosabb jogszabályokról Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, majd ezt követően a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 79/2009.(IX.24.) kt. határozata A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a lakosság szélesebb körét érintő fontosabb jogszabályokról.

3 194 A Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a lakosság szélesebb körét érintő fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatást elfogadja, tudomásul veszi. Ezzel egyidejűleg a 39/2009.(V.20.) kt. 40/2009.(V.20.) kt. 41/2009.( V.20.) kt.51-56/2009.(v.20.) kt. 60/2009.(VI.03.) kt. 61/2009.(VI.17.) kt., 62/2009.(VI.17.) kt. 64/2009.( VI.17.) kt. határozatokat végrehajtottá nyilvánítja. Tárgy / 2. tsp./ Nagyecsed Önkormányzat által működtetett intézmények Alapító okiratainak módosításáról. Török László jegyző elmondja, hogy hasonlóan a saját intézményeink alapító okiratának felülvizsgálatánál, a Nagyecsed Önkormányzat által készített alapító okiratokat tekintettel arra, hogy ez bennünket is mint társult önkormányzatot érint, nekünk is jóvá kell hagyni és el kell fogadni. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alapító okiratokat fogadják el, hagyják jóvá. Ezt követően a képviselő-testület külön-különi szavazással 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta : Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 80/2009.(IX.24.) kt.. h a t á r o z a t a A Szatmári Kistérségi Bölcsőde.Alapító Okiratának módosításáról A Képviselő-testület! Megtárgyalta a Nagyecsed Város Önkormányzat által alkotott 82/2009.(V.26.) KT. sz. határozattal megállapított Szatmári Kistérségi Bölcsőde alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést. Az abban foglaltakkal egyetértve az alapító okirat módosítását ( 1.sz. melléklet ) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 1.sz. melléklet Nagyecsed Város Önkormányzatának 82 /2009. (V.26.) KT. h a t á r o z a t a A Szatmári Kistérségi Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET

4 195 A Szatmári Kistérségi Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja : 1./ Az Alapító Okirat 3. ponttal egészül ki: Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35. -a. 2./ Az Alapító Okirat 5. ponttal egészül ki: Közvetlen jogelődje: Területi Városi Bölcsőde Nagyecsed, 4355 Nagyecsed, Központ u / Az Alapító Okirat 6. ponttal egészül ki: I. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 42. (1) alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 4./ Az Alapító Okirat 7.1 ponttal egészül ki: Alaptevékenysége december 31-ig: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Bölcsődei ellátás Alapvető szakfeladat: Bölcsődei ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Bölcsődei ellátás 5./ Az Alapító Okirat 7.2 ponttal egészül ki: Alaptevékenysége január 1-től: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Bölcsődei ellátás Alapvető szakfeladat: Bölcsődei ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Bölcsődei ellátás 6./ Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: Kiegészítő tevékenysége: 1. Egyéb vendéglátás (munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés) 2. Ingatlan bérbeadása 7./ Az Alapító Okirat az alábbi 8.1 ponttal egészül ki: Kiegészítő tevékenysége december 31-ig: Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 8./ Az Alapító okirat az alábbi 8.2 ponttal egészül ki:

5 196 Kiegészítő tevékenysége január 1-től: Munkahelyi vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9./ Az Alapító Okirat 9. ponttal egészül ki: Kisegítő tevékenysége: nincs 10./ Az Alapító Okirat 11. ponttal egészül ki: Működési terület: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, és Fábiánháza települések közigazgatási területe. 11./ Az Alapító Okirat 12. ponttal egészül ki: Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: - Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Rákóczi u.14.) - Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.) - Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u.45.) - Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/a) 12./ Az Alapító Okirat 13. ponttal egészül ki: Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltatási költségvetési szerv, ezen belül személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 13./ Az Alapító Okirat 15. ponttal egészül ki: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó, - munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, - egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyja II.. Kovács Lajos sk. Dr. Bölcsik István sk. polgármester jegyző

6 197 A Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed alapító okirata (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Melléklet a 82/2009. (V. 26.) KT. sz határozathoz A költségvetési szerv 1. Neve: Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed 2. Székhelye: 4355 Nagyecsed, Központ u Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35. -a. 4. A társulás alapítói: - Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Rákóczi u.14.) - Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.) - Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk Nagyközség Önkormányzata (4352 Mérk, Hunyadi u.45.) - Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/a) 5. Közvetlen jogelődje: Területi Városi Bölcsőde Nagyecsed, 4355 Nagyecsed, Központ u Jogszabályban meghatározott közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 42. (1) alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében Alaptevékenysége december 31-ig: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Bölcsődei ellátás Alapvető szakfeladat: Bölcsődei ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Bölcsődei ellátás 7.2. Alaptevékenysége január 1-től: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Bölcsődei ellátás Alapvető szakfeladat: Bölcsődei ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Bölcsődei ellátás 8. Kiegészítő tevékenysége: 3. Egyéb vendéglátás (munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés) 4. Ingatlan bérbeadása 8.1 Kiegészítő tevékenysége december 31-ig: Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

7 Kiegészítő tevékenysége január 1-től: Munkahelyi vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Kisegítő tevékenysége: nincs 10. Vállalkozási tevékenysége: nincs 11. Működési terület: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, és Fábiánháza települések közigazgatási területe. 12. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: - Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Rákóczi u.14.) - Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.) - Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u.45.) - Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/a) 13. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltatási költségvetési szerv, ezen belül személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 14. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Nagyecsed Város Polgármestere gyakorolja. A megbízás a külön jogszabályban meghatározott időre szól. 15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó, - munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, - egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 16. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés: A Nagyecseden lévő, székhelyül szolgáló ingatlan és az ott található ingó vagyon Nagyecsed Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni. A vagyon feletti rendelkezés jogára Nagyecsed Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadóak. Záradék: A Szatmári Kistérségi Bölcsőde alapító okiratának módosítását egységes szerkezetbe foglalását a Képviselőtestület a 82/2009.(V.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. Kovács Lajos sk. polgármester Dr. Bölcsik István sk. jegyző

8 199 Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 81/2009.(IX.24.) kt.. h a t á r o z a t a A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ.Alapító Okiratának módosításáról A Képviselő-testület! Megtárgyalta a Nagyecsed Város Önkormányzat által alkotott 83/2009.(V.26.) KT. sz. határozattal megállapított Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést. Az abban foglaltakkal egyetértve az alapító okirat módosítását ( 1. a sz. melléklet ) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 1.sz. melléklet Nagyecsed Város Önkormányzatának 83 /2009. (V.26.) KT. h a t á r o z a t a A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát, az alábbiak szerint módosítja : 1./ Az Alapító Okirat 4. ponttal egészül ki: Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 56. (1) bek., 57. (4) bek., 86. (1) bek,, 86. (2) bek. a)-b) pontja, valamint 91. -a 2./ Az Alapító Okirat 5. ponttal egészül ki: Közvetlen jogelődje: Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed, 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a 3./ Az Alapító Okirat 6. ponttal egészül ki: Jogszabályban meghatározott közfeladata: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.57. (4) bek. és 86. (2) bek. b) pontja alapján ellátja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását és a gyermekjóléti szolgáltatást. 4./ Az Alapító Okirat 7.1 ponttal egészül ki:: I.

9 200 Alaptevékenysége december 31-ig: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Alapvető szakfeladat: Nappali szociális ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 5./ Az Alapító okirat 7.2 ponttal egészül ki: Alaptevékenysége január 1-től: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Idősek nappali ellátása Alapvető szakfeladat: Idősek nappali ellátása Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés 6./ Az Alapító Okirat 9. ponttal egészül ki: Kisegítő tevékenysége: nincs 7./ Az Alapító Okirat 11. ponttal egészül ki: Működési terület: a. Étkeztetés: Nagyecsed Város közigazgatási területe b. Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, Győrtelek, Ököritófülpös, Rápolt, Géberjén és Fülpösdaróc települések közigazgatási területe c. Családsegítés: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, Fábiánháza települések közigazgatási területe d. Idősek nappali ellátása: Nagyecsed Város közigazgatási területe e. Gyermekjóléti szolgáltatás: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, Fábiánháza települések közigazgatási területe. 8./ Az Alapító Okirat 12. ponttal egészül ki: Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: - Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Rákóczi u.14.) - Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.) - Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u.45.) - Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/a) - Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4762 győrtelek, Kossuth u. 47.) - Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-tetülete (4755 Ököritőfülpös, Kossuth u. 108.)

10 201 - Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.) - Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.) - Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Fülpösdaróc, Fő u. 48.) 9./ Az Alapító Okirat 13. ponttal egészül ki: Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltatási költségvetési szerv, ezen belül szociális közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 10./ Az Alapító Okirat 15. ponttal egészül ki: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó, - munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, - egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyja. II. Kovács Lajos sk. Dr. Bölcsik István sk. polgármester jegyző Melléklet a 83/2009. (V. 26.) KT. sz határozathoz A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okirata (Egységes szerkezetben a módosításokkal) A költségvetési szerv 1. Neve: Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed 2. Székhelye: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u.104/a 3. Az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei: acsaládsegítés: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u 104/a

11 Tiborszállás, Dózsa u Vállaj, Szabadság tér Mérk, Hunyadi u Fábiánháza, Kossuth u.25/a b- Házi segítségnyújtás: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a c- Étkeztetés: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u.104/a d- Gyermekjóléti szolgáltatás: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u 104/a 4351 Vállaj, Szabadság tér Mérk, Hunyadi u Fábiánháza, Kossuth u.25/a 4353 Tiborszállás, Dózsa u. 17. e- Idősek nappali ellátása 40 férőhelyes: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u.104/a 4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 56. (1) bek., 57. (4) bek., 86. (1) bek,, 86. (2) bek. a)-b) pontja, valamint 91. -a 5. Közvetlen jogelődje: Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed, 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a 6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.57. (4) bek. és 86. (2) bek. b) pontja alapján ellátja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását és a gyermekjóléti szolgáltatást. 7.1 Alaptevékenysége december 31-ig: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Alapvető szakfeladat: Nappali szociális ellátás Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 7.2 Alaptevékenysége január 1-től: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Idősek nappali ellátása Alapvető szakfeladat: Idősek nappali ellátása Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés 8. Kiegészítő tevékenysége: nincs 9. Kisegítő tevékenysége: nincs 10. Vállalkozási tevékenysége: nincs

12 Működési terület: a. Étkeztetés: Nagyecsed Város közigazgatási területe b. Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, Győrtelek, Ököritófülpös, Rápolt, Géberjén és Fülpösdaróc települések közigazgatási területe c. Családsegítés: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, Fábiánháza települések közigazgatási területe d. Idősek nappali ellátása: Nagyecsed Város közigazgatási területe e. Gyermekjóléti szolgáltatás: Nagyecsed, Tiborszállás, Vállaj, Mérk, Fábiánháza települések közigazgatási területe. 12. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: - Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4355 Nagyecsed, Rákóczi u.14.) - Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.) - Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) - Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4352 Mérk, Hunyadi u.45.) - Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/a) - Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4762 győrtelek, Kossuth u. 47.) - Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-tetülete (4755 Ököritőfülpös, Kossuth u. 108.) - Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4756 Rápolt, Ady E. u. 2.) - Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.) - Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4754 Fülpösdaróc, Fő u. 48.) 13. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltatási költségvetési szerv, ezen belül szociális közintézmény. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 14. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Nagyecsed Város Polgármestere gyakorolja. A megbízás a külön jogszabályban meghatározott időre szól. 15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - közalkalmazottak, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó, - munkavállalók, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, - egyéb foglalkoztatottak, akikre nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés: A székhely településen lévő, székhely település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a székhely település önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni, a telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról gondoskodni. A vagyon feletti rendelkezés jogára a társulásban részes önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendeletek, valamint más hatályos jogszabályi előírások az irányadóak. Záradék:

13 204 A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását egységes szerkezetbe foglalását a Képviselő-testület a 83/2009.(V.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. Kovács Lajos sk. polgármester Dr. Bölcsik István sk. jegyző Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 82/2009.(IX.24.) kt.. h a t á r o z a t a A Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.Alapító Okiratának módosításáról A Képviselő-testület! Megtárgyalta a Nagyecsed Város Önkormányzat által alkotott 84/2009.(V.26.) KT. sz. határozattal megállapított Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést. Az abban foglaltakkal egyetértve az alapító okirat módosítását ( 1. sz. melléklet ) az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 1.sz. melléklet Nagyecsed Város Önkormányzatának 84/ (V.26.) KT. h a t á r o z a t a A Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosításáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát június 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító okirat pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: I. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 16.., valamint a Társulási Tanács 1/2002. (III.29.) TT. sz. határozata.

14 Közvetlen jogelődje: Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, 4700 Mátészalka Hősök tere Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bek.-ben meghatározott köztisztasági, településtisztasági, környezetvédelmi feladatok ellátása. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztések, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén korszerű, EUkonform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, és a térségben elősegítsék a felhagyott, korszerűtlen, vagy illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz Nemzetközi Pénzügyi Alap támogatásának elnyerésére pályázatot készítsenek, és nyújtsanak be a társult önkormányzatok közreműködésével. A Társulás feladata továbbá a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. 6. A társulás alapítói: települési önkormányzatok, az alábbiak szerint: Botpalád Község Önkormányzat Székhelye: 4955-Botpalád, Petőfi u. 7/a Cégénydányád Község Önkormányzat Székhelye: 4732-Cégénydányád, Dózsa György u. 2. Csaholc Község Önkormányzat Székhelye: 4967-Csaholc, Kossuth u. 41. Császló Község Önkormányzat Székhelye: 4973-Császló, Kossuth u. 41. Csegöld Község Önkormányzat Székhelye: 4742-Csegöld, Dózsa Gy. u. 4. Csenger Város Önkormányzat Székhelye: 4765-Csenger, Ady E. u. 14. Csengersima Község Önkormányzat Székhelye: 4743-Csengersima, Kossuth u. 62. Csengerújfalu Község Önkormányzat Székhelye: 4764-Csengerújfalu, Kossuth u Darnó Község Önkormányzat Székhelye: 4737-Darnó, Fő u. 10. Fábiánháza Község Önkormányzat Székhelye: 4354-Fábiánháza, Kossuth u. 25/a Fehérgyarmat Város Önkormányzat Székhelye: 4900-Fehérgyarmat, Kiss E.u. 2. Fülesd Község Önkormányzat Székhelye: 4964-Fülesd, Kiss u. 4. Fülpösdaróc Község Önkormányzat Székhelye: 4754-Fülpösdaróc, Fő u.48. Gacsály Község Önkormányzat Székhelye: 4972-Gacsály, Széchenyi u. 25.

15 206 Garbolc Község Önkormányzat Székhelye: 4976-Garbolc, Rákóczi u. 46. Géberjén Község Önkormányzat Székhelye: 4754-Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a Győrtelek Község Önkormányzat Székhelye: 4762-Győrtelek, Kossuth u. 47. Gyügye Község Önkormányzat Székhelye: 4733-Gyügye, Fő u. 71. Hermánszeg Község Önkormányzat Székhelye: 4735-Hermánszeg, Kossuth L. u. 25. Hodász Nagyközség Önkormányzat Székhelye: 4334-Hodász, Petőfi Sándor u. 6. Jánkmajtis Község Önkormányzat Székhelye: 4741-Jánkmajtis, Kossuth u. 28. Jármi Község Önkormányzat Székhelye: 4337-Jármi, Kossuth L. u. 41. Kántorjánosi Község Önkormányzat Székhelye: 4335-Kántorjánosi, Kossuth u. 14. Kérsemjén Község Önkormányzat Székhelye: 4912-Kérsemjén Alkotmány u. 11. Kisar Község Önkormányzat Székhelye: 4921-Kisar, Tisza u.6. Kishódos Község Önkormányzat Székhelye: 4977-Kishódos, Fő u. 83. Kisnamény Község Önkormányzat Székhelye: 4737-Kisnamény, Fő út 95. Kispalád Község Önkormányzat Székhelye: 4956-Kispalád, Fő út 111. Kisszekeres Község Önkormányzat Székhelye: 4963-Kisszekeres, Kossuth u. 46. Kocsord Község Önkormányzat Székhelye: 4751-Kocsord, Szent I. u.13. Komlódtótfalu Község Önkormányzat Székhelye: 4765-Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30. Kölcse Község Önkormányzat Székhelye: 4965-Kölcse, Dózsa Gy. u. 6. Kömörő Község Önkormányzat Székhelye: 4943-Kömörő, Kossuth u. 24. Magosliget Község Önkormányzat Székhelye: 4953-Magosliget, Fő u. 68. Mánd Község Önkormányzat Székhelye: 4942-Mánd, Fő u. 8.

16 207 Mátészalka Város Önkormányzat Székhelye: 4700-Mátészalka, Hősök tere 9. Méhtelek Község Önkormányzat Székhelye: 4975-Méhtelek, Sport u. 3. Mérk Nagyközség Önkormányzat Székhelye: 4351-Mérk, Hunyadi u.45. Milota Község Önkormányzat Székhelye: 4948-Milota, Vörösmarty u Nábrád Község Önkormányzat Székhelye: 4911-Nábrád, Kossuth tér 1. Nagyar Község Önkormányzat Székhelye: 4922-Nagyar, Petőfi u. 3. Nagydobos Község Önkormányzat Székhelye: 4823-Nagydobos, Fő u Nagyecsed Város Önkormányzat Székhelye: 4355-Nagyecsed, Rákóczi u. 14. Nagyhódos Község Önkormányzat Székhelye: 4977-Nagyhódos, Fő u. 26. Nagyszekeres Község Önkormányzat Székhelye: 4962-Nagyszekeres, Vasút u. 11. Nemesborzova Község Önkormányzat Székhelye: 4942-Nemesborzova, Fő u. 33. Nyírcsaholy Község Önkormányzat Székhelye: 4356-Nyírcsaholy, Szabadság u. 1. Nyírderzs Község Önkormányzat Székhelye: 4332-Nyírderzs, Báthory u. 15. Nyírkáta Község Önkormányzat Székhelye: 4333-Nyírkáta, Hodászi u.3. Nyírmeggyes Község Önkormányzat Székhelye: 4722-Nyírmeggyes, Petőfi u. 6. Nyírparasznya Község Önkormányzat Székhelye: 4822-Nyírparasznya, Szabadság u. 23. Olcsvaapáti Község Önkormányzat Székhelye: 4914-Olcsvaapáti, Kossuth u. 11. Ópályi Község Önkormányzat Székhelye: 4821-Ópályi, Rajk L. u. 4. Ököritófülpös Község Önkormányzat Székhelye: 4755-Ököritófülpös, Kossuth u Őr Község Önkormányzat Székhelye: 4336-Őr, Kossuth u. 2. Panyola Község Önkormányzat Székhelye: 4913-Panyola, Szombathelyi u. 12.

17 208 Papos Község Önkormányzat Székhelye: 4338-Papos, Ságvári E.u.4. Pátyod Község Önkormányzat Székhelye: 4766-Pátyod, Kossuth u. 48. Penyige Község Önkormányzat Székhelye: 4941-Penyige, Kossuth L. u. 31. Porcsalma Község Önkormányzat Székhelye: 4761-Porcsalma, Szabadság tér 11. Rápolt Község Önkormányzat Székhelye: 4756-Rápolt, Ady E. u. 2. Rohod Község Önkormányzat Székhelye: 4563-Rohod, Kossuth u. 14. Rozsály Község Önkormányzat Székhelye: 4971-Rozsály, Kossuth u. 21/a Sonkád Község Önkormányzat Székhelye: 4954-Sonkád, Rákóczi u. 29. Szamosangyalos Község Önkormányzat Székhelye: 4767-Szamosangyalos, Rákóczi u. 44. Szamosbecs Község Önkormányzat Székhelye: 4745-Szamosbecs, Kossuth u. 27. Szamoskér Község Önkormányzat Székhelye: 4721-Szamoskér, Kossuth u.161. Szamossályi Község Önkormányzat Székhelye: 4735-Szamossályi, Kossuth L. u. 58. Szamostatárfalva Község Önkormányzat Székhelye: 4746-Szamostatárfalva, Ady Endre u. 66. Szamosszeg Község Önkormányzat Székhelye: 4824-Szamosszeg, Bercsényi u. 6. Szamosújlak Község Önkormányzata Székhelye: 4734-Szamosújlak, Petőfi u. 51. Szatmárcseke Község Önkormányzat Székhelye: 4945-Szatmárcseke, Petőfi u. 1. Tiborszállás Község Önkormányzat Székhelye: 4353-Tiborszállás, Dózsa Gy. u.17. Tiszabecs Község Önkormányzat Székhelye: 4951-Tiszabecs, Rákóczi u. 37. Tiszacsécse Község Önkormányzat Székhelye: 4947-Tiszacsécse, Kossuth L.u. 95. Tiszakóród Község Önkormányzat Székhelye: 4946-Tiszakóród, Kossuth u. 23. Tisztaberek Község Önkormányzat Székhelye: 4969-Tisztaberek, Fő u. 6.

18 209 Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Székhelye: 4731-Tunyogmatolcs, Rákóczi F. u Túristvándi Község Önkormányzat Székhelye: 4944-Túristvándi, Móricz Zsigmond u. 2. Túrricse Község Önkormányzat Székhelye: 4968-Túrricse, Rákóczi u. 5. Tyukod Község Önkormányzat Székhelye: 4762-Tyukod, Árpád u. 33. Ura Község Önkormányzat Székhelye: 4763-Ura, Kossuth u. 43. Uszka Község Önkormányzat Székhelye: 4952-Uszka, Fő u. 31. Vaja Nagyközség Önkormányzat Székhelye: 4562-Vaja, Damjanich u. 71. Vállaj Község Önkormányzat Székhelye: 4351-Vállaj, Szabadság tér 6. Vámosoroszi Község Önkormányzat Székhelye: 4966-Vámosoroszi, Petőfi u. 17. Zajta Község Önkormányzat Székhelye: 4974-Zajta, Kossuth u. 5. Zsarolyán Község Önkormányzat Székhelye: 4961-Zsarolyán, Fő u Alaptevékenysége december 31-ig: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Alapvető szakfeladat: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági feladatok Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági feladatok 7.2 Alaptevékenysége január 1-től: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Alapvető szakfeladat: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

19 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 8. Illetékességi területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 10. Típus szerinti besorolása: Társulási Tanács, Nagyecsed, Rákóczi u. 14. A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 11. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A Társulási Tanács tagjai sorából Elnököt választ, a Társulási Tanács ülésén jelenlévő tagok által leadott szavazatok 2/3-os szótöbbségével. Tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács tagjai a tárulásban tag települési önkormányzatok polgármesterei, így az Elnök is csak valamely tag települési önkormányzat polgármestere lehet. Az Elnök megbízatása az adott települési önkormányzatnál betöltött polgármesteri tisztsége megszűnéséig tart. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottja lehet munkavállaló, ebben az esetben munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, továbbá egyéb foglalkoztatási jogviszonyban is lehet foglalkoztatott (pl. megbízási jogviszony) melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 13. Kisegítő tevékenysége: nincs 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. A társulás vagyona: a program megvalósítása során szerzett vagyonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 2. Az Alapító okirat pontjai hatályukat vesztik. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a határozat melléklete szerint jóváhagyja. II. Kovács Lajos sk. Dr. Bölcsik István sk. polgármester jegyző

20 211 Melléklet a 84/2009. (V. 26.) KT. sz határozathoz A költségvetési szerv 1. Neve: Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás 2. Székhelye: 4355-Nagyecsed, Rákóczi u. 14. (2005. január 1-től) 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 16.., valamint a Társulási Tanács 1/2002. (III.29.) TT. sz. határozata. 4. Közvetlen jogelődje: szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, 4700 Mátészalka Hősök tere Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bek.-ben meghatározott köztisztasági, településtisztasági, környezetvédelmi feladatok ellátása. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztések, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén korszerű, EUkonform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, és a térségben elősegítsék a felhagyott, korszerűtlen, vagy illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz Nemzetközi Pénzügyi Alap támogatásának elnyerésére pályázatot készítsenek, és nyújtsanak be a társult önkormányzatok közreműködésével. A Társulás feladata továbbá a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. 6. A társulás alapítói: települési önkormányzatok, az alábbiak szerint: Botpalád Község Önkormányzat Székhelye: 4955-Botpalád, Petőfi u. 7/a Cégénydányád Község Önkormányzat Székhelye: 4732-Cégénydányád, Dózsa György u. 2. Csaholc Község Önkormányzat Székhelye: 4967-Csaholc, Kossuth u. 41. Császló Község Önkormányzat Székhelye: 4973-Császló, Kossuth u. 41. Csegöld Község Önkormányzat Székhelye: 4742-Csegöld, Dózsa Gy. u. 4. Csenger Város Önkormányzat Székhelye: 4765-Csenger, Ady E. u. 14. Csengersima Község Önkormányzat Székhelye: 4743-Csengersima, Kossuth u. 62. Csengerújfalu Község Önkormányzat Székhelye: 4764-Csengerújfalu, Kossuth u Darnó Község Önkormányzat Székhelye: 4737-Darnó, Fő u. 10.

21 212 Fábiánháza Község Önkormányzat Székhelye: 4354-Fábiánháza, Kossuth u. 25/a Fehérgyarmat Város Önkormányzat Székhelye: 4900-Fehérgyarmat, Kiss E.u. 2. Fülesd Község Önkormányzat Székhelye: 4964-Fülesd, Kiss u. 4. Fülpösdaróc Község Önkormányzat Székhelye: 4754-Fülpösdaróc, Fő u.48. Gacsály Község Önkormányzat Székhelye: 4972-Gacsály, Széchenyi u. 25. Garbolc Község Önkormányzat Székhelye: 4976-Garbolc, Rákóczi u. 46. Géberjén Község Önkormányzat Székhelye: 4754-Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a Győrtelek Község Önkormányzat Székhelye: 4762-Győrtelek, Kossuth u. 47. Gyügye Község Önkormányzat Székhelye: 4733-Gyügye, Fő u. 71. Hermánszeg Község Önkormányzat Székhelye: 4735-Hermánszeg, Kossuth L. u. 25. Hodász Nagyközség Önkormányzat Székhelye: 4334-Hodász, Petőfi Sándor u. 6. Jánkmajtis Község Önkormányzat Székhelye: 4741-Jánkmajtis, Kossuth u. 28. Jármi Község Önkormányzat Székhelye: 4337-Jármi, Kossuth L. u. 41. Kántorjánosi Község Önkormányzat Székhelye: 4335-Kántorjánosi, Kossuth u. 14. Kérsemjén Község Önkormányzat Székhelye: 4912-Kérsemjén Alkotmány u. 11. Kisar Község Önkormányzat Székhelye: 4921-Kisar, Tisza u.6. Kishódos Község Önkormányzat Székhelye: 4977-Kishódos, Fő u. 83. Kisnamény Község Önkormányzat Székhelye: 4737-Kisnamény, Fő út 95. Kispalád Község Önkormányzat Székhelye: 4956-Kispalád, Fő út 111. Kisszekeres Község Önkormányzat Székhelye: 4963-Kisszekeres, Kossuth u. 46. Kocsord Község Önkormányzat Székhelye: 4751-Kocsord, Szent I. u.13.

22 213 Komlódtótfalu Község Önkormányzat Székhelye: 4765-Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30. Kölcse Község Önkormányzat Székhelye: 4965-Kölcse, Dózsa Gy. u. 6. Kömörő Község Önkormányzat Székhelye: 4943-Kömörő, Kossuth u. 24. Magosliget Község Önkormányzat Székhelye: 4953-Magosliget, Fő u. 68. Mánd Község Önkormányzat Székhelye: 4942-Mánd, Fő u. 8. Mátészalka Város Önkormányzat Székhelye: 4700-Mátészalka, Hősök tere 9. Méhtelek Község Önkormányzat Székhelye: 4975-Méhtelek, Sport u. 3. Mérk Nagyközség Önkormányzat Székhelye: 4351-Mérk, Hunyadi u.45. Milota Község Önkormányzat Székhelye: 4948-Milota, Vörösmarty u Nábrád Község Önkormányzat Székhelye: 4911-Nábrád, Kossuth tér 1. Nagyar Község Önkormányzat Székhelye: 4922-Nagyar, Petőfi u. 3. Nagydobos Község Önkormányzat Székhelye: 4823-Nagydobos, Fő u Nagyecsed Város Önkormányzat Székhelye: 4355-Nagyecsed, Rákóczi u. 14. Nagyhódos Község Önkormányzat Székhelye: 4977-Nagyhódos, Fő u. 26. Nagyszekeres Község Önkormányzat Székhelye: 4962-Nagyszekeres, Vasút u. 11. Nemesborzova Község Önkormányzat Székhelye: 4942-Nemesborzova, Fő u. 33. Nyírcsaholy Község Önkormányzat Székhelye: 4356-Nyírcsaholy, Szabadság u. 1. Nyírderzs Község Önkormányzat Székhelye: 4332-Nyírderzs, Báthory u. 15. Nyírkáta Község Önkormányzat Székhelye: 4333-Nyírkáta, Hodászi u.3. Nyírmeggyes Község Önkormányzat Székhelye: 4722-Nyírmeggyes, Petőfi u. 6. Nyírparasznya Község Önkormányzat Székhelye: 4822-Nyírparasznya, Szabadság u. 23.

23 214 Olcsvaapáti Község Önkormányzat Székhelye: 4914-Olcsvaapáti, Kossuth u. 11. Ópályi Község Önkormányzat Székhelye: 4821-Ópályi, Rajk L. u. 4. Ököritófülpös Község Önkormányzat Székhelye: 4755-Ököritófülpös, Kossuth u Őr Község Önkormányzat Székhelye: 4336-Őr, Kossuth u. 2. Panyola Község Önkormányzat Székhelye: 4913-Panyola, Szombathelyi u. 12. Papos Község Önkormányzat Székhelye: 4338-Papos, Ságvári E.u.4. Pátyod Község Önkormányzat Székhelye: 4766-Pátyod, Kossuth u. 48. Penyige Község Önkormányzat Székhelye: 4941-Penyige, Kossuth L. u. 31. Porcsalma Község Önkormányzat Székhelye: 4761-Porcsalma, Szabadság tér 11. Rápolt Község Önkormányzat Székhelye: 4756-Rápolt, Ady E. u. 2. Rohod Község Önkormányzat Székhelye: 4563-Rohod, Kossuth u. 14. Rozsály Község Önkormányzat Székhelye: 4971-Rozsály, Kossuth u. 21/a Sonkád Község Önkormányzat Székhelye: 4954-Sonkád, Rákóczi u. 29. Szamosangyalos Község Önkormányzat Székhelye: 4767-Szamosangyalos, Rákóczi u. 44. Szamosbecs Község Önkormányzat Székhelye: 4745-Szamosbecs, Kossuth u. 27. Szamoskér Község Önkormányzat Székhelye: 4721-Szamoskér, Kossuth u.161. Szamossályi Község Önkormányzat Székhelye: 4735-Szamossályi, Kossuth L. u. 58. Szamostatárfalva Község Önkormányzat Székhelye: 4746-Szamostatárfalva, Ady Endre u. 66. Szamosszeg Község Önkormányzat Székhelye: 4824-Szamosszeg, Bercsényi u. 6. Szamosújlak Község Önkormányzata Székhelye: 4734-Szamosújlak, Petőfi u. 51. Szatmárcseke Község Önkormányzat Székhelye: 4945-Szatmárcseke, Petőfi u. 1.

24 215 Tiborszállás Község Önkormányzat Székhelye: 4353-Tiborszállás, Dózsa Gy. u.17. Tiszabecs Község Önkormányzat Székhelye: 4951-Tiszabecs, Rákóczi u. 37. Tiszacsécse Község Önkormányzat Székhelye: 4947-Tiszacsécse, Kossuth L.u. 95. Tiszakóród Község Önkormányzat Székhelye: 4946-Tiszakóród, Kossuth u. 23. Tisztaberek Község Önkormányzat Székhelye: 4969-Tisztaberek, Fő u. 6. Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Székhelye: 4731-Tunyogmatolcs, Rákóczi F. u Túristvándi Község Önkormányzat Székhelye: 4944-Túristvándi, Móricz Zsigmond u. 2. Túrricse Község Önkormányzat Székhelye: 4968-Túrricse, Rákóczi u. 5. Tyukod Község Önkormányzat Székhelye: 4762-Tyukod, Árpád u. 33. Ura Község Önkormányzat Székhelye: 4763-Ura, Kossuth u. 43. Uszka Község Önkormányzat Székhelye: 4952-Uszka, Fő u. 31. Vaja Nagyközség Önkormányzat Székhelye: 4562-Vaja, Damjanich u. 71. Vállaj Község Önkormányzat Székhelye: 4351-Vállaj, Szabadság tér 6. Vámosoroszi Község Önkormányzat Székhelye: 4966-Vámosoroszi, Petőfi u. 17. Zajta Község Önkormányzat Székhelye: 4974-Zajta, Kossuth u. 5. Zsarolyán Község Önkormányzat Székhelye: 4961-Zsarolyán, Fő u Alaptevékenysége december 31-ig: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Alapvető szakfeladat: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági feladatok Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági feladatok 7.2 Alaptevékenysége január 1-től: A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Alapvető szakfeladat: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

25 216 Alaptevékenysége szakfeladat szerint: Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 8. Illetékességi területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 10. Típus szerinti besorolása: Társulási Tanács, Nagyecsed, Rákóczi u. 14. A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján. 11. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A Társulási Tanács tagjai sorából Elnököt választ, a Társulási Tanács ülésén jelenlévő tagok által leadott szavazatok 2/3-os szótöbbségével. Tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács tagjai a tárulásban tag települési önkormányzatok polgármesterei, így az Elnök is csak valamely tag települési önkormányzat polgármestere lehet. Az Elnök megbízatása az adott települési önkormányzatnál betöltött polgármesteri tisztsége megszűnéséig tart. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottja lehet munkavállaló, ebben az esetben munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó, továbbá egyéb foglalkoztatási jogviszonyban is lehet foglalkoztatott (pl. megbízási jogviszony) melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 13. Kisegítő tevékenysége: nincs 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. A társulás vagyona: a program megvalósítása során szerzett vagyonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. Záradék: A Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását Képviselő-testület a 84/2009.(V.26.) KT. sz. határozatával elfogadta.

Fehérgyarmat autóbusz-állomásról induló járatok. Beregsurány, beregdaróci elágazáshoz

Fehérgyarmat autóbusz-állomásról induló járatok. Beregsurány, beregdaróci elágazáshoz Fehérgyarmat autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.40 O 6.15 14 11.00 M 12.00 14 13.10 Beregsurány, autóbusz-fordulóhoz M 5.45 M 6.10 M 10.50 O 12.10 I 14.30 I 15.40 W 15.50

Részletesebben

12/2012. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 69-73/2012.(VII.24.) határozata

12/2012. Készült: 2 példányban.. példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 69-73/2012.(VII.24.) határozata 221 12/2012. Készült: 2 példányban.. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. július 24-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 69-73/2012.(VII.24.) határozata Napirend:

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Baktalórántháza, Fő tér M 5:40 S 6:15 be11:00 M12:10 be13:10 Beregsurány, aut. vt. M 5:45

Részletesebben

21/2013. Készült: 2 példányban. példány

21/2013. Készült: 2 példányban. példány 21/2013. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 156-162/2013.(XII.09.) határozata

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép,

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes településének térképe egy helyen! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei online műholdas térképek. -

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

2. számú melléklet Az afrikai sertéspestis vaddisznóban történő megállapítása miatt kialakított fertőzött területen található települések listája Település Járás Korlátozás típusa Ajak Kisvárdai Járás

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-4/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 4-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 11/2009.

Részletesebben

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete Alapító okirat módosítás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete Alapító okirat módosítás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi Ruzsa Község Polgármesterétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/585-511, Fax.: 585-519 37-7/2009. Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 10/2009 Témafelelős: Gábor Valéria Ikt: 1004/2009 Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának

Részletesebben

a.) jegyzőkönyve b.) 38-50/2009./V.20./ kt. határozata c.) 4/2009./V.28./ kt. rendelete

a.) jegyzőkönyve b.) 38-50/2009./V.20./ kt. határozata c.) 4/2009./V.28./ kt. rendelete 100 6/2009. sz. Készült : 2 példányban példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2009. május 20-án 15. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 38-50/2009./V.20./ kt. határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 202/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t : Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában (2014. április 24.) Tisztelt Képviselő-testület! A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 345/2009. (IX.25.) K.t. sz. h a t á r o z a t : Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.15 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul. A Képviselő-testület az

Részletesebben

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 349/2010. (XII.15.) K.t. számú h a t á r o z a t : Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 18-19., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az Erdőháti Mikrokörzet Támogató Szolgálat

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M

Csengerújfalu, autóbusz-váróteremhez X I O W M Mátészalka autóbusz-állomásról induló járatok Baktalórántháza, Fő térre M 5.32 I 6.15 M 6.15 X 6.50 I 6.53 + 7.10 M 8.35 10.00 X 10.25 M 11.35 14 11.35 14 11.50 M 12.35 15 13.20 M 13.30 M 13.45 O 13.45

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 11. 26. napján kiadott, 7855-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (II.28.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2013. (II.28.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

06/80/ /80/ szerda: 10:00-18:00

06/80/ /80/ szerda: 10:00-18:00 Abádszalók 5350 Tiszafüred,Örvényi út 124. Alattyán 5100 Jászberény, Margit sziget 1. Debrecen: Álmosd hétfő, 4027 Debrecen, Füredi u. 72-74. 4287 Vámospércs, Béke u. 3. Vámospércs: Aranyosapáti 4800 Vásárosnamény,

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 3/4. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-7/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-7/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-7/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 8-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016. (XII.05.) KT.

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: TÁRGY Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.december 5-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 71/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (III.29..) KT.

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/7/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 28-i ülésére Tárgy: A) A Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 127/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli.

A vastagon szedett betű a munkaszüneti, a dőlt betű a szabadnapokat (szombatokat) jelöli. Menetrendi naptár az 2015-2016. évi menetrendi időszakra A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. március 27-ig és október 30-től érvényes. A vastagon szedett betű

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Közbiztonsági referensek elérhetőségei

Közbiztonsági referensek elérhetőségei Közbiztonsági referensek elérhetőségei 2014-08-01 Ssz. Közbiztonsági referensre vonatkozó adatok Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali elérhetősége (42/594- székhely település neve 603, Mell: 35050)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Sürgősségi indítvány Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-i ülésére

Sürgősségi indítvány Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-i ülésére Sürgősségi indítvány Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére Tárgy: Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika

Részletesebben

9. Bölcsőde alapítása május 24. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-ei ülésére. 9.

9. Bölcsőde alapítása május 24. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-ei ülésére. 9. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-ei ülésére 9. napirend Tárgya: Bölcsőde alapítása Előadó: Tabányi Pál polgármester Melléklet: Alapító okirat tervezete Az előterjesztés

Részletesebben

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 348/2009. (IX.25.) K.t. sz. h a t á r o z a t : Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Részletesebben

Támogatás igénybevételéhez szükséges minimális pontszám: 152. Falusi vendégház TRADE kialakítása Kömörő COMPANY településen komplex

Támogatás igénybevételéhez szükséges minimális pontszám: 152. Falusi vendégház TRADE kialakítása Kömörő COMPANY településen komplex Az Európai MezőgazdaságAz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013- ban nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a október 18-ai képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a október 18-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. október 18-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Ikt.szám: 5603-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben