NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2006.(I. 25.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2006.(I. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés 1.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásával e g y e t é r t. 2.) Kijelenti, hogy a Társulás létrehozása céljából elkészített Társulási Megállapodás és Alapító Okirat tervezetét megismerte és az abban foglaltakat magára nézve k ö t e l e zőnek i s m e r i e l, és azt a melléklet szerinti tartalommal j ó v á h a g y j a. 3.) Kijelenti, hogy a Társulás alapítási hozzájárulását melynek összege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében eft a évi költségvetésének terhére m e g f i z e t i. 4.) Kijelenti, hogy a tagsági díj mértékét melynek összege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében eft/év elfogadja és a Társulás felé minden gazdasági évben m e g f i z e t i. 5.) M e g b í z z a Soltész Józsefet (Nyíregyháza, Korányi F. u sz. személyi ig. száma: AH ), hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Társulásban képviselje. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A Jegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 4.) Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht.

2 ALAPÍTÓ OKIRATA Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásnak 1. A társulás neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2. A társulás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere A társulás alapításának éve: A társulás alapítói: kizárólag települési önkormányzatok, az alábbiak szerint: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ajak Kocsord Piricse Anarcs Kölcse Pócspetri Apagy Komlódtótfalu Porcsalma Aranyosapáti Komoró Pusztadobos Baktalórántháza Kömörő Rakamaz Balkány Kótaj Ramocsaháza Balsa Lácacséke Rápolt Barabás Laskod Rétközberencs Bátorliget Levelek Révleányvár Benk Lónya Ricse Beregdaróc Lövőpetri Rohod Beregsurány Magosliget Rozsály Berkesz Magy Semjén Besenyőd Mánd Sényő Beszterec Mándok Sonkád Biri Máriapócs Szabolcs Bököny Márokpapi Szabolcsbáka Botpalád Mátészalka Szabolcsveresmart Buj Mátyus Szakoly Cégénydányád Méhtelek Szamosangyalos Cigánd Mérk Szamosbecs Csaholc Mezőladány Szamoskér Csaroda Milota Szamossályi Császló Nábrád Szamosszeg Csegöld Nagyar Szamostatárfalva Csenger Nagycserkesz Szamosújlak Csengersima Nagydobos Szatmárcseke Csengerújfalu Nagyecsed Székely Dámóc Nagyhalász Szorgalmatos Darnó Nagyhódos Tákos Demecser Nagykálló Tarpa Döge Nagyrozvágy Terem Dombrád Nagyszekeres Tiborszállás

3 Encsencs Nagyvarsány Tímár Eperjeske Napkor Tiszaadony Érpatak Nemesborzova Tiszabecs Fábiánháza Nyírbátor Tiszabercel Fehérgyarmat Nyírbéltek Tiszabezdéd Fényeslitke Nyírbogát Tiszacsécse Fülesd Nyírbogdány Tiszacsermely Fülpösdaróc Nyírcsaholy Tiszadada Gacsály Nyírcsászári Tiszadob Garbolc Nyírderzs Tiszaeszlár Gávavencsellő Nyíregyháza Tiszakanyár Géberjén Nyírgelse Tiszakarád Gégény Nyírgyulaj Tiszakerecseny Gelénes Nyíribrony Tiszakóród Gemzse Nyírjákó Tiszalök Geszteréd Nyírkarász Tiszamogyorós Gulács Nyírkáta Tiszanagyfalu Győröcske Nyírkércs Tiszarád Győrtelek Nyírlövő Tiszaszalka Gyügye Nyírlugos Tiszaszentmárton Gyulaháza Nyírmada Tiszatelek Gyüre Nyírmeggyes Tiszavasvári Hermánszeg Nyírmihálydi Tiszavid Hetefejércse Nyírparasznya Tisztaberek Hodász Nyírpazony Tivadar Ibrány Nyírpilis Tornyospálca Ilk Nyírtass Tunyogmatolcs Jánd Nyírtelek Túristvándi Jánkmajtis Nyírtét Túrricse Jármi Nyírtura Tuzsér Jéke Nyírvasvári Tyukod Kállósemjén Ófehértó Újdombrád Kálmánháza Ököritófülpös Újfehértó Kántorjánosi Olcsva Újkenéz Kék Olcsvaapáti Ura Kékcse Ömböly Uszka Kemecse Ópályi Vaja Kérsemjén Őr Vállaj Kisar Panyola Vámosatya Kishódos Pap Vámosoroszi Kisléta Papos Vásárosnamény Kisnamény Paszab Vasmegyer Kispalád Pátroha Záhony Kisrozvágy Pátyod Zajta Kisszekeres Penészlek Zemplénagárd Kisvárda Penyige Zsarolyán Kisvarsány Petneháza Zsurk

4 5. A társulás fenntartó szerve: a 4. pontban felsorolt települési Önkormányzatok 6. A társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács (Társ. Megáll. 7.1.) 7. A társulás képviselője: a Társulási Tanács Elnöke (Társ. Megáll ) 8. A társulás működési területe: a társult települési önkormányzatok közigazgatási területe. (Társ. Megáll. 1.3.) 9. A társulás típusa: szilárdhulladék-gazdálkodási projekt megvalósítására létrehozott jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. (Társ. Megáll. 3.1.) 10. A társulás felügyeleti szerve:...( Társ. Megáll. 7.6.) 11. A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel, az előirányzatok felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. (Társ.Megáll.5.1.) 12. A társulás működésének időtartama: a társulás határozatlan időre jön létre. (Társ.Megáll.2. pont) 13. A társulás alaptevékenysége: 90.02'03 Hulladékgyűjtés, - kezelés a TEÁOR '03 osztályozási rendszer szerint. 14. A társulás egyéb tevékenységet nem végez. 15. A társulás vagyona: a program megvalósítása során szerzett vagyonából és a Társulást megillető vagyoni értéku jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. (Társ. Megáll pont) 16. A társulás vagyona feletti rendelkezés: a Társulás Elnöke (Társ.Megáll.(7.2.7.) 17. A társulás vezetője kinevezésének szabályai: a Társulási Tanács jogosult 2/3- os szótöbbséggel az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök megválasztására. (Társ. Megáll ) 18. A társulás költségvetésének forrása: a Társulás tagjait képező települési önkormányzatok által fizetett tagsági díj, nemzetközi és belföldi támogatások, egyéb bevételek. (Társ. Megáll. 6.) 19. A társulás bélyegzője: körbélyegző a Társulás nevének feltüntetésével. (Társ. Megáll. 11.) N y í r e g y h á z a, január hó. napján A jelen alapító okirat aláírását a mellékletben foglalt Megállapodás alapítók általi aláírása pótolja.

5 2. számú melléklet: Megállapodás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás létrehozására és működtetésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S A amely létrejött a jelen Társulási Megállapodás 1. számú mellékleteként csatolt listán felsorolt Önkormányzatok között - az általuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer tárgyában a rendszer gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételének megteremtése és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése céljából megkötött konzorciumi szerződésbe foglalt feltételeknek megfelelően - az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1./ A Társulás neve, székhelye: 1.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1.2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hösök tere Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe 2./ A Társulás ideje: A Társulást a társult önkormányzatok határozatlan időre hozzák létre. 3./ A Társulás feladata, tevékenységi köre, tagsága: 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztések, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén korszerű, EU konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki és a térségben elősegítsék a felhagyott, korszerűtlen, vagy illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki a megvalósításhoz Nemzetközi Pénzügyi Alap támogatásának elnyerésére pályázatot készítsenek és nyújtsanak be a társult önkormányzatok közreműködésével. A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a jelen Társulási Megállapodás bevezetőjében már utalt konzorciumi szerződéssel létrehozott Konzorcium által benyújtott pályázatok vonatkozásában a jelen megállapodással létrehozott Társulás a konzorcium helyébe lép és mintegy annak jogutódja folytatja a jelen Társulási Megállapodás létrejöttekor már folyamatban lévő, benyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátását, teljesítését. A Társulásban résztvevő önkormányzatok, valamint az esetlegesen ahhoz csatlakozó önkormányzatok kölcsönös érdeke az önkormányzatok közigazgatási

6 területeit átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. Az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. A megvalósítandó regionális hulladék-gazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni a magas technikai és műszaki infrastrukturális előírások megvalósítására, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására a fent meghatározott feltételeknek megfelelően A 3.1. pontban meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás, valamint a társulási tagok feladatai: A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében, ezzel összefüggésben EU támogatás elnyerése (Európai Unió Kohéziós Alap Pályázat) A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe veszik a jelen Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot és ennek megfelelően kötelesek segíteni a tervezett projekt megvalósulását A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a projekt megvalósításában, ennek keretében kötelesek: - a projekt megvalósításához szükséges döntéseket, kellő időben, módon és tartalommal meghozni, a szükséges hozzájárulásokat megadni, - a projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő időben, módon és tartalommal megalkotni és elfogadni, egységes díjszabási rendszert alkalmazni. - a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a projekt megvalósulásáról, - az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. - a Társulás tagjai megállapítják, hogy a társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjában az egyes társulási tagok által korábban megkötött, harmadik személyekkel, mint szolgáltatókkal fennálló üzemeltetési megállapodásai változatlanul hatályban maradnak, azonban ezen megállapodások vonatkozásában a

7 társulás tagjának helyébe maga a Társulás fog e tekintetbeni jogutódjaként belépni. A jogutódlás tényéről a most megjelöltek szerinti szerződött partnereket maga a Társulás fogja értesíteni A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerben az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve feladatok teljesítését tűzte ki célul: - nagy kapacitású regionális hulladéklerakó telep létesítése, Nagyecsed és Kisvárda települések térségében, valamint a nyíregyházi lerakó bővítése, - regionális hulladékkezelő központok (hulladékválogatók) létesítése a három, fent meghatározott regionális hulladéklerakó telepen, - hulladék átrakó állomások létesítése Vásárosnamény, Újfehértó, Csenger, Fehérgyarmat, Nyírbátor településeken, - 14 komposztáló telep és építési törmelék lerakó létesítése Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda, Tiszavasvári, Ibrány, Szakoly, Vásárosnamény, Újfehértó, Csenger, Fehérgyarmat, Nyírbátor, Demecser, Barabás, Tiszaszentmárton településeken, - hulladékudvarok és szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítése, - a korszerű hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök (járművek) beszerzése, - a régió területén található 194 db régi hulladéklerakó telep rekultivációja, a részletes felsorolást jelen Társulási Megállapodás 2. számú Melléklete tartalmazza. A projekt teljes várható bruttó megvalósítási költsége 34,075 Milliárd Forint. 4./ A Társulás tagsága: A társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági kapcsolatban álló települési, megyei önkormányzat, amelynek képviselőtestülete és közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvényben megfogalmazottak szerint a társulásba való belépés mellett dönt és a társulási megállapodásban és az alapító okiratban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a társulás munkájában, a tagdíjat költségvetésében tervezi és azt befizeti. A Társulás tagjai elfogadják, hogy a Társulásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint tag részt vegyen, így a Megyei Önkormányzat a Társulás tagja, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint a Társulás tagja a Társulás céljának megvalósításával összefüggésben megszerzendő vagyonából és vagyoni értéku jogaiból nem részesedik és tagsági díj fizetésére sem kötelezett. Mindezekre tekintettel a Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat Társulási tagként a Társulásban semmilyen gazdasági

8 érdekeltséggel nem rendelkezik, azonban a program megvalósítása érdekében tevékenysége kifejtése okából a társulási megállapodás 6. számú mellékletében megjelölt szavazati jog illeti meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint a Társulás tagja kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy a jelen társulási megállapodással megvalósítandó program létrehozásában és működtetésében közreműködik, ahhoz minden rendelkezésére álló segítséget megad és az általa biztosítható feltételeket a Társulás rendelkezésére bocsátja. 5./ A Társulás jogállása: 5.1. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény aiban foglaltaknak megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel, az előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. sz. rendelet 15. (1) bekezdés a.) pontja és a 15. (3) bekezdése szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, 14. (1) bekezdés a.) pontja alapján önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen szerződésben meghatározottak szerint látja el a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével A Társulás tagjai alapítói jogkörükben meghatározzák a Társulás szervezetét. A Társulás Elnöke a Társulás képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatalánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése érdekében, alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 6./ A Társulás vagyona, gazdálkodása: 6.1. A Társulás vagyona a program megvalósítása során szerzett vagyonából és a Társulást megillető vagyoni értéku jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják A Társulás bevételei: A tagsági díj: A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni. A Társulás valamennyi tagja a lakosság aránya szerinti nagyságú tagsági díjat fizet. A tagsági díj mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező önkormányzatonként a lakosság arányában, a jelen szerződés 5. számú mellékletét képező számítási mód szerint kerül megállapításra. A tagsági díj a Társulás

9 működési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a tagsági díjat megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Amennyiben a tagsági díj a Társulás működési költségeinek fedezetére nem elegendő, a Társulási Tanács a tagdíjat megemelheti a társult önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyásával. Amennyiben a megemelt tagdíj fizetését nem minden tag vállalja, egyes tagok a működési költségek fedezetére az őket terhelő tagdíjtól eltérő vagyoni hozzájárulás teljesítését vállalhatják. Ebben az esetben a pontban meghatározott, a Társulás tulajdonában álló vagyon, a többi tagtól eltérő mértékű befizetést vállaló tagot vagyoni hozzájárulás arányában illeti meg. A vagyoni hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács külön határozatban köteles rögzíteni. A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 napon belül, majd évente folyamatosan, minden év március 31-ig kötelesek a tagsági díjat megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. A társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagdíj) költségvetési rendeleteikben biztosítják Nemzetközi és belföldi támogatások: Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 3.2. pontban meghatározott támogatásokat pályázza meg a Társulás, melynek elnyerése esetén teljes egészében a Társulás bevételét képezi, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira használhatja fel. A Társulás bevételét képezi továbbá egyéb belföldi céltámogatás, melyet a Társulás pályázat útján nyerhet el Egyéb bevételek: a.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját bevételek, b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatási, felajánlásai, hozzájárulásai, c.) alapítványoktól és pályázati úton szerzett működési és fejlesztési bevételei Az Elnök a Társulás bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani. A Társulás számláját vezető pénzintézet és számlaszám:

10 6.4. A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a társulás tagjai 5 tagú bizottság, a pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács erre szakosodott ellenőrt, könyvvizsgálót is felkérhet, amelynek kiválasztására a Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét. 7./ A Társulás szervezete: 7.1. Társulási tanács: A Társulási Tanács a Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait képező önkormányzatok által delegált képviselőinek az összességébol áll. Határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál - aki a társult Önkormányzat mindenkori polgármestere, vagy a társult önkormányzat képviselő testületének tagja - a Társulási Tanácsba és a 6. számú mellékletben szabályozottak arányában rendelkeznek szavazati joggal. A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladatés hatáskörben A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és három elnökhelyettest választ A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) döntés minden olyan - a program célok megvalósításán kívül - jogügylet megkötéséről, amelyben a Társulás ,-Ft-ot, azaz Kettőszázötvenmillió Forintot meghaladó mértékben vállalna pénzügyi kötelezettséget, b.) a Pénzügyi Bizottság tagjainak, a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, c.) jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott tagsági díj, vagyoni hozzájárulás eltérő mértékének megállapítása azzal, hogy amennyiben a határozat jelen Társulási Megállapodás módosítását teszi szükségessé, a határozat a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, d.) a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapítása azzal, hogy amennyiben a határozat jelen Társulási Megállapodás módosítását teszi szükségessé, a határozat a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, e.) a tag kizárásának elhatározása, amely határozat a társulásban részt vevő képviselő-testületek több, mint felének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,

11 f.) jelen társulási szerződés módosítása, amely határozat a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, g.) a Társulás megszűntetésének elhatározása, amely határozat a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba, h.) a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe azok az a.) pontban meghatározott szerződések tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban megvalósítják A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, mely alkalmak közül első alkalommal minden év március 31-ig kell összehívni. A Tanács ülését minden esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés pontjában meghatározott kérdésben dönteni kell A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően a Tanács Elnöke hívja össze írásban. A Tanács Elnöke bármely tag kérelmére az ülést - a napirend megjelölésével - köteles összehívni A Társulási Tanács tagjait alkotó valamennyi képviselőt megillető szavazati jog mértékét a jelen szerződés 6. számú melléklete állapítja meg A Társulási Tanács határozatképes, ha a pont alapján meghatározott szavazati joggal rendelkező képviselők, vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes-képviselője által képviselet szavazatok több mint fele az ülésen jelen van. A Társulás tagja által a helyettesítésre adott írásos meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat A Társulási Tanács a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A Társulási Tanács a jelenlévő képviselők által leadott szavazatok kétharmados szótöbbségével határoz a jelen szerződés b.), d.), e.), f.), g.), h.), pontjának kérdésében. A Társulási Tanácsnak a működése során a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 15. (2) bekezdésében meghatározott minősített többségre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. E tekintetben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) bekezdése szerinti zárt ülési szabályok is alkalmazandók A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér. A Társulási Tanácsülésen abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplő napirendi pont, ha a Társulási Tanács ülésén valamennyi Társulási tag képviselve van és a Társulási tagok egyike sem tiltakozott a napirendi pontként felvenni indítványozni kívánt napirend megtárgyalása és az abban történő határozathozatal ellen.

12 A Tanácsadó Testület tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely képviselő azt kéri A Tanács ülésérol jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének 15 napon belül megküldi A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek képviselőtestületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 7.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése is Az Elnök, a Társulás képviselete: A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a pontban foglaltaknak megfelelően, az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, megbízatásának megszűnéséig tart. A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Társulási Tanács tagjai sorából három elnökhelyettest választ. Az Elnökhelyettesek segítik az Elnök munkáját, és az Elnök döntése alapján teljes jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásának időtartamára a pontban megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak Az Elnök ellátja a Társulás ügyinek intézését. Az Elnök a Társulás gazdasági feladatainak ellátására manageri szervezetet állít fel, tagjait maga nevezi ki. A Társulás alkalmazottainak tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. A Társulás Önkormányzati közszolgáltatói feladatokat lát el, melyre tekintettel alkalmazottai jogviszonyára a "közalkalmazottak jogállásáról" szóló évi XXXIII. tv., s a végrehajtásáról rendelkező 77/1993./V.12./ Korm. sz. rendeletben foglaltak az irányadók A Társulási Tanács jogosult 2/3-os szótöbbséggel az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnöknek átadni és teljes elszámolást készíteni A manageri szervezeten keresztül az Elnök:

13 a.) irányítja a Társulás gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, különösen a program pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggo humán erőforrással kapcsolatos, jogi, pénzügyi folyamatok meghatározását és működtetését. b.) gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának előkészítéséről, c.) d.) a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi, gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, e.) évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról. A Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás Elnökét, hogy a jelen Társulási Megállapodás elfogadását követő 30 napon belül szerződést kössön a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társasággal a Társulás által megvalósítani kívánt programból eredő támogatási és finanszírozási kötelezettségek fennálltáig a manageri feladatok ellátására azzal, hogy a támogatási és a finanszírozási kötelezettségek megszűntét követően az esetleges további együttműködés tárgyában a Társulás Elnöke köteles a Társulási Tanács döntését kérni. Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács előír számára Az Elnök a tőle általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett a manageri szervezettel együttműködve, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó költségeket a tagsági díj terhére abból fedezi Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új Elnököt. Az Elnök lemondásával az Elnökhelyettesek megbízatása nem szűnik meg Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén Az Elnök köteles jelen megállapodás pontjában meghatározott pályázatok benyújtására. Az Elnökhelyettesekre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak.

14 Az Elnök köteles - a jelen megállapodás a.) pont rendelkezéseivel összhangban - a Társulás tagjait évenként írásban tájékoztatni az 50 millió Forintot elérő, de a 250 millió Forintot meg nem haladó jogügyletek megkötéséről Pénzügyi Bizottság: A Társulási Tanács az Elnök előterjesztése alapján háromévente 5 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről. A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi a Társulás gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A Pénzügyi Bizottság feladatköre továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási Tanácsnak jelentést előterjeszteni. A Pénzügyi bizottság tagjainak visszahívása, vagy az új tagok választása esetén az új tagok megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási szerződésbe ütközo, vagy a Társulás érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Elnökhelyettesek A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről készített beszámolót valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 10 %-ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést lefolytatni Szakmai Tanácsadó Testület A Társulás jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése érdekében Szakmai Tanácsadó Testületet hoz létre, melynek tagjait jelen szerződés aláírásával az alapító tagok a következőkben határozzák meg:

15 A Társulási Tanács, valamint az Ügyvezetés a Társulás 3. pontban meghatározott feladatainak teljesítése során valamennyi lényeges szakmai kérdést a Testülettel megvitat, határozati javaslatát a testületnek véleményezésre megküldi. A projekt megvalósításával elkészítendő létesítmények üzemeltetésével felmerülő valamennyi lényeges szakmai kérdésben a Tanács köteles a testület támogató szakvéleményét beszerezni Manageri Szervezet A Manageri Szervezet az Elnök felügyelete mellett és utasítása szerint készíti elő a beruházás megvalósításával, a Társulás működésével, fenntartásával, üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, vagyonának használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. A Manageri Szervezet feladatait a pontban meghatározott szervezet látja el Felügyeleti Szerv A Társulás tagjait képező önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet 13.. (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Társulás felügyeleti szerveként -, - Önkormányzat képviselő-testületét jelölik ki. A felügyeleti szerv köteles az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú Korm. rendelet rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. 8./ A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testültei - szükség szerint az önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 11. és 20.. (3) bek-ben foglalt felhatalmazással élve - a Társulásra ruházzák az alábbi feladat és hatásköröket: a.) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos közszolgáltatói szerződés megkötése,

16 b.) jelen szerződésben a Társulás feladatának ellátása érdekében a Társulási Tanácsra átruházott valamennyi feladat és hatáskör. 9./ A Társuláshoz való csatlakozás 9.1. A Társuláshoz történő csatlakozást a Társulási Tanács hagyja jóvá, kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében csatlakozni kívánó azon - megyei avagy megyehatáron túli - önkormányzatok képviselő-testületei számára, akikkel a műszaki kapcsolat már meg van, illetve az kialakítható, és akik jelen szerződést magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország határon túli, külföldi országok önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében megállapodást kötni A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata szükséges, amelyben rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A csatlakozás teljes elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát a tagok körére vonatkozóan módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatalához be kell jelenteni. 10./ A Társulás, tagsági viszony megszűnése Jelen társulási megállapodás megszűnik: a.) b.) c.) d.) valamennyi tag elhatározásával, ha a tagok száma kettő főre csökken, bíróság jogerő döntése alapján, ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, A Társulási megállapodást a tagok részéről felmondani, a 3.4. pontban meghatározott megállapodásban foglaltak betartásával, a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. Felmondás esetén a tag köteles tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére és köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. A kilépésük esetén a program keretében megvalósuló hozzájárulásukra nem tarthatnak igényt, az azon kívüli hozzájárulásának ellenértékére csak olyan mértékben és formában tartanak igényt, hogy az a Társulás további működését ne veszélyeztesse. A felmondásról szóló minősített többségi képviselő-testületi döntést 3 hónappal korábban kell meghozni, s a Társulás tagjaival kell közölni A Társulás Tagjainak több mint fele minősített többségével hozott határozattal a naptári és utolsó napjával - december 31-i hatállyal - kizárhatja azt a tagot, aki jelen szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

17 A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával felhívni az érintett képviselő-testületet. A tag felmondására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszeruen alkalmazni kell A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulási Szerződés tag által történt felmondása esetén a Társulás a Taggal köteles elszámolni, a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, valamint a Társulást terhelő kötelezettségek figyelembe vételével a tulajdoni hányadát pénzben kell megváltani A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért vagyoni hozzájárulásuk arányában a tagok tartoznak felelősséggel, a pontban foglaltak figyelembevételével. 11./ Egyéb rendelkezések Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánjuk rendezni. Az Elnök köteles a Társulás Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatalhoz törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében intézkedni. A Társulás bélyegzője: körbélyegző a Társulás nevének feltüntetésével. Jelen szerződés szerves részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: jelen szerződés elfogadását tartalmazó képviselő-testületi határozat, a társult önkormányzatok nevének és székhelyének felsorolásával, 2. számú melléklet: a régió területén található rekultivációra szoruló hulladéklerakó telepek részletes felsorolása 3. számú melléklet: a Társulás tisztségviselőivel összefüggo nyilatkozatok 4. számú melléklet: projekt leírás. 5. számú melléklet: a tagokat terhelő tagsági díj mértékét megállapító számítási mód 6. számú melléklet: az egyes tagokat megillető szavazati arányok megállapítása N y í r e g y h á z a, hó napján Készítette és ellenjegyezte: Nyíregyháza, hó. napján "Jenei és Balogh" Ügyvédi Iroda Dr. Jenei Imre ügyvéd

18 2. számú melléklet Rekultivációra szoruló hulladéklerakó telepek részletes felsorolása Sorszá m Település Sorszám Település 1. Ajak 26. Eperjeske 2. Anarcs 27. Érpatak 3. Apagy 28. Fábiánháza 4. Aranyosapáti 29. Fehérgyarmat 5. Baktalórántháza 30. Fényeslitke 6. Barabás 31. Fülesd 7. Bátorliget 32. Gacsály 8. Beregdaróc 33. Garbolc 9. Beregsurány 34. Gávavencsellő 10. Berkesz 35. Géberjén 11. Beszterec 36. Gégény 12. Botpalád 37. Gemzse 13. Buj 38. Gyulaháza 14. Cégénydányád 39. Gyügye 15. Cigánd 40. Gyüre 16. Csaroda 41. Hermánszeg 17. Császló 42. Hetefejércse 18. Csegöld 43. Hodász 19. Csengerújfalu 44. Ibrány 20. Dámóc 45. Ilk

19 21. Darnó 46. Jánkmajtis 22. Demecser új 47. Jármi 23. Dombrád 48. Jéke 24. Döge 49. Kállósemjén 25. Encsencs 50. Kálmánháza 51. Kántorjánosi 76. Méhtelek 52. Kék 77. Mérk 53. Kékcse 78. Mezőladány 54. Kemecse 79. Milota 55. Kérsemjén 80. Nábrád 56. Kisléta 81. Nagycserkesz 57. Kisléta 82. Nagydobos 58. Kisnamény 83. Nagyecsed 59. Kisrozvágy 84. Nagyhalász régi 60. Kisszekeres 85. Nagyhódos- Kishódos 61. Kisvárda 86. Nagykálló 62. Kisvarsány 87. Nagyhalász új 63. Komlódtótfalu 88. Nagyszekeres 64. Kótaj 89. Nagyvarsány 65. Kölcse 90. Napkor 66. Kömörő 91. Nemesborzova 67. Lácacséke 92. Nyírbátor 68. Laskod 93. Nyírbéltek 69. Levelek 94. Nyírbogát 70. Lónya 95. Nyírbogdány 71. Lövőpetri 96. Nyírcsaholy 72. Magosliget 97. Nyírcsászári 73. Magy 98. Nyírderzs

20 74. Máriapócs 99. Nyíregyháza 75. Mátészalka 100. Nyíregyháza 101. Nyírgyulaj 126. Panyola 102. Nyíribrony 127. Pap 103. Nyírjákó 128. Papos 104. Nyírkarász 129. Paszab 105. Nyírkarász 130. Pátroha 106. Nyírkáta 131. Penészlek 107. Nyírkércs 132. Petneháza 108. Nyírlövő 133. Piricse 109. Nyírlugos 134. Pócspetri 110. Nyírmada 135. Porcsalma 111. Nyírmeggyes 136. Pusztadobos 112. Nyírmihálydi 137. Rakamaz 113. Nyírparasznya 138. Ramocsaháza 114. Nyírpazony 139. Rétközberencs 115. Nyírtass 140. Rohod 116. Nyírtét 141. Rozsály 117. Nyírtura 142. Semjén 118. Nyírvasvári 143. Sényő 119. Ófehértó 144. Sonkád 120. Olcsva 145. Szabolcs 121. Olcsvaapáti 146. Szabolcsbáka 122. Ópályi 147. Szabolcsveresmart 123. Ököritófülpös 148. Szakoly 124. Ömböly 149. Szamosangyalos 125. Őr 150. Szamossályi 151. Szamosszeg 173. Tiszatelek 152. Szamostatárfalva 174. Tiszavasvári

21 153. Szatmárcseke 175. Tiszavid 154. Székely 176. Tornyospálca I Terem 177. Tornyospálca II Tiborszállás 178. Tunyogmatolcs 157. Timár 179. Túristvándi 158. Tiszabecs 180. Tyukod 159. Tiszabercel 181. Újdombrád 160. Tiszacsécse 182. Újfehértó 161. Tiszadada 183. Újkenéz 162. Tiszadob 184. Ura 163. Tiszaeszlár 185. Uszka 164. Tiszakanyár 186. Vaja 165. Tiszakarád 187. Vállaj 166. Tiszakerecseny 188. Vásárosnamény 167. Tiszakóród 189. Vasmegyer 168. Tiszalök 190. Zajta 169. Tiszanagyfalu 191. Zemplénagárd* I Tiszarád 192. Zemplénagárd* II Tiszaszalka 193. Zsarolyán 172. Tiszaszentmárton 194. Zsurk

22 3. számú melléklet Rekultiválandó lerakók (db) Rekultiváció módja Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Összesen Felszámolás (db) /2001Korm. Rendelet szerinti rétegr. Tájbeillesztés Összesen Rekultiválandó lerakók területnagysága (m 2 ) Rekultiváció módja Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Összesen Elimination /2001. Korm Rendelet szerinti rétegr. Tájbaillesztés Összesen Rekultiválandó lerakók hulladék mennyisége (m 3 ) Rekultiváció módja Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Összesen Felszámolás /2001. Korm Rendelet szerinti rétegr. Tájbaillesztés Összesen

23 A projekt leírása 1. A program főbb adatai Tervezett települések száma : 240,0 db Érintett lakosszám : ,0 fő Keletkező hulladék tömege : ,0 Ft/év Rekultiválásra kerülő lerakók száma : 194,0 db Rekultiválásra kerülő hulladék tömege : 8,0 millió m 3 Tervezett bruttó beruházási költsége : 34,0 milliárd Ft Tervezett bruttó beruházási költsége : 131,0 millió Saját erő igény : 3,4 milliárd Ft A megvalósítás időtartama : A program célkitűzései A program célkitűzése, hogy a társult települések számára megteremtse a évi XLIII. Hulladékgazdálkodási Törvényben a települési önkormányzatok számára előírt kötelezettségek teljesítésének műszaki feltételeit. Ezzel hozzájáruljon: a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosításához, az energia- és nyersanyagfogyasztás mérsékléséhez, a hulladék mennyiségének csökkentéséhez, az emberi egészség, a természeti és épített környezet hulladék okozta terhelésének mérsékléshez. A program műszaki tartalma A program műszaki tartalma kiterjed: az elmúlt évtizedekben 194 települési hulladéklerakón felhalmozódott, mintegy 8 millió t hulladék rekultivációjára, a keletkező hulladék szelektív gyűjtéséhez és szállításához szükséges eszközökre,

24 az újrahasznosításra alkalmas hulladékok válogatására, bálázására, anyagában újrahasznosításra történő alkalmassá tételre, a szelektíven gyűjtött biohulladékok komposztálására, a vegyesen gyűjtött hulladék lerakás előtti mechanikai-biológiai stabilizálására, a más célra nem hasznosítható, stabilizált hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására, az építési - bontási törmelékek újrahasznosításra történő alkalmassá tételére, a hasznosításra alkalmatlan inert hulladék lerakással történő ártalmatlanítására, a lakosság tájékoztatására. 4. Gyűjtőkörzetek A regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések a konzorciumi szerződésben arról állapodtak meg, hogy a régión belül 3 önálló gyűjtőkörzetet, ill. hulladékgazdálkodási társulást hoznak létre az alábbiak szerint: 1. Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás, 2. Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 3. Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. A gyűjtőkörzetekhez tartozó területek lehatárolását az alábbi térkép mutatja: A program működési területén három gyűjtőkörzet jött létre.

25 A gyűjtőkörzetek fontosabb adatai: Település Fajlagos Összes Lakos GYŰJTŐKÖRZET szám hulladék hulladék db fő kg/fő/év t/év Nyíregyháza és térsége Kisvárda és térsége Nagyecsed és térsége ÖSSZESEN A 10 éves időtartamra méretezett létesítmények kapacitása gyűjtőkörzetenként: Válogató Komposzt MBS GYŰJTŐKÖRZE T kapacitá s áló kapacitás kapacit ás Lerako tt hulladé k Lerakó Lerakó igény terület t/év t/év t/év t/év m 3 /10 év m 2 Nyíregyháza és térsége Kisvárda és térsége Nagyecsed és térsége ÖSSZESEN Meglévő hulladéklerakók rekultivációja A jelenlegi állapotok alapján az érintett települések legfontosabb és legsürgetőbb feladata a múlt kárainak azaz az elmúlt évtizedekben lerakott, mintegy 8 millió m 3 hulladék okozta környezeti terhelések megszüntetése. A felmérések alapján hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott településeken összesen 194 rekultiválandó hulladéklerakó található. A hulladékkal szennyezett terület nagysága 2,2 millió m 2, a lerakott hulladék becsült térfogata 8 millió m 3.

26 A javasolt rekultiválási módszer, és annak költségei az alábbi szempontok alapján kerültek meghatározásra: a települések szennyeződés érzékenységi besorolása, a maximális talajvízszint, védett természeti területek, a Phare Landfill program keretében végzett kockázatbecslés, a területen eddig már elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatok eredményei.

27 A rekultiválás módjának és költségeinek meghatározása a Felső Tisza Vidéki, a Tiszántúli és az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséggel együttműködve került meghatározásra. A rekultiválandó hulladéklerakókat három kategóriába soroltuk: Felszámolás A különösen érzékeny területen lévő, viszonylag kis hulladék mennyiséggel rendelkező lerakókból a hulladékot kitermeljük és a legközelebbi szigetelt lerakóba elszállítjuk A 22/2001.(X.10.) KöM rendelet 2. számú függelékében meghatározott rétegrend szerinti lezárás Az érzékeny területeken, koncentráltan nagy mennyiségben lerakott, bizonyíthatóan környezetszennyezést okozó lerakók rekultivációját terveztük ezzel a meglehetősen költséges műszaki megoldással Tájbaillesztés A kisebb térfogatú, alacsony környezeti kockázatot jelentő hulladéklerakók rekultivációját a lehető legkisebb területre és térfogatra történő tömörítéssel, vízzáró talajtakarással, termőföld terítésével és tájba illő növénytelepítéssel terveztük megoldani. Valamennyi rekultivált lerakó megfigyelésére, a terület nagyságától függő darabszámú észlelő kutat tervezünk. Jogszabályi kötelezettség alapján valamennyi hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatát el kell végezni. Számos önkormányzat már elkészíttette a felülvizsgálatot. 142 lerakó esetében azonban a környezetvédelmi felülvizsgálat még nem történt meg. Jelen program tartalmazza a fennmaradó felülvizsgálatok, valamint a rekultivációhoz szükséges kiviteli tervek elkészítését is. A javasolt rekultivációs módszerek az eddig végzett felülvizsgálatok tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. A program rekultivációs céljai: 142 lerakó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzése, a 194 lerakó rekultivációjához szükséges kiviteli tervek elkészítése, a 194 lerakó rekultivációjának elvégzése. Az esetleges kárelhárítás költségeit a program nem tartalmazza, az Országos Kármentesítési Alapból kerül finanszírozásra.

28 6. A hulladékgazdálkodási rendszer technológiai leírása A program fő célja a társult 240 település mintegy 600 ezer lakosát kiszolgáló települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének megvalósítása A hulladékgyűjtés és -kezelés technológiai folyamata A program hulladékhasznosítási rendszerét, a szelektív hulladékgyűjtés és a mechanikai-biológiai kezelés folyamatát és eredményét az alábbi ábra foglalja össze. T E L E P Ü L É S I S Z I L Á R D H U L L A D É K 100 % 100% SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT Szervess VEGYESEN GYŰJTÖTT Szerves + Szervetlen 60% 16% Aprítás 24% Aprítás Fémlevál. Szeparálás Fémlevál. Fémleválasztás Előérlelés. Kézi vál. Szervetlen 30% Rostálás Utóérlelés Lerakás Szerves 30% Bio-stabilizálás Rostálás Bálázás Rostálás Komposzt. Hasznosítás Lerakás 11% 24% 30% 20% Lerakás Újrahasznosítás Lerakás

29 Szelektív hulladékgyűjtés A háztartásoknál alkalmazandó szelektív gyűjtési technológia alapvetően eltér a családi házak és a lakótelepi lakások esetében. A megyére jellemző a családi házas lakóterület típus túlsúlya (kb. 80%). A kertvárosi területeken és a falvakban lakóházanként 2 db 120 l-es (eltérő színű) edény kerül rendszeresítésre a hulladék szelektív gyűjtésére: az egyik edénybe kerül a hasznosítható (műanyag, üveg, papír, textil, fém) frakció, míg a másik edény fogja tartalmazni a nedves, biológiailag bontható (szerves, konyhai hulladék, élelmiszer csomagolására használt papír, kerti zöld, stb.) frakciót. Emellett javasolt a helybeni komposztálás. Az emeletes házak esetében részben a helyszűke, részben a nedves, szerves hulladék konténerben való hosszabb tárolásának lehetetlen volta miatt - nem valósítható meg a kétkukás rendszer. Ebben az esetben a hulladék begyűjtése az eddig megszokott rendszer szerint történik majd. A városokban a hulladék szelektív gyűjtése a mindösszesen 630 hulladék szigeten és a 20 épített, valamint 4 mobil hulladék udvaron történik majd. A gyűjtőszigeteket a lakótelepi területeken kívül forgalmas üzletek, sétálóutcák, bevásárló központok és közintézmények közelében helyezzük majd el Komposztálás A szelektíven gyűjtött biohulladékok hasznosítására a nyíregyházi hulladékkezelő telepen zárt vasbetonkamrás komposztálót tervezünk, a koncentráltan nagy mennyiségű biohulladék okozta szaghatások és mikrobiális szennyezés megakadályozása érdekében. A másik két központban és a térségi hulladékkezelő telepeken a szelektíven begyűjtött biohulladék komposztálására féligáteresztő fóliával takart komposztálót terveztünk. A tervezett technológiák előnye, hogy biztosítják az ideális hőmérsékletet, oxigén- és nedvességtartalmat, valamint a folyamatok nyomon követését. A szagkibocsátás és a mikrobiológia levegőszennyezés mindkét eljárásnál minimális mértékű.

30 CSAPADÉK CO 2 OXIGÉN SZONDA HŐMÉRSÉKLET ELOSZLÁST MÉRŐ SZONDA SZAGANYAGOK NEDVESSÉG GORE TAKARÓANYAG HŐ KÓROKOZÓK, SPÓRÁK LEVEGŐ LEVEGŐ A hulladék válogatása A szelektíven gyűjtött hulladékot a három körzeti hulladékkezelő telepen létesítendő válogatókban 6-10 frakcióra bontjuk. A válogatott hulladékot fajtánként bálázással készítjük elő az újrahasznosítás helyére történő elszállításra A hulladék mechanikai-biológiai stabilizálása A mechanikai-biológiai stabilizálás bevezetését a 23/2003 (XII. 29) KvVM rendelet teszi kötelezővé. A hulladéklerakó telepre beszállításra kerülő vegyes hulladékot egy tároló bunkerba öntik, a bunkerból homlokrakodóval emeljük egy durva aprítóba. A berendezés a hulladékot mm-es darabokra aprítja. Az aprított hulladékot egy 80 x 80 mm lyukbőségű rostán 2 frakcióra bontjuk. A tapasztalatok szerint a rostán fennmaradó, ill. áthulló hulladék mennyisége megközelítőleg azonos. A fennmaradó frakció közvetlenül a lerakóba kerül. A rostán áthulló frakció, amely a biológiailag bontható hulladékok döntő többségét tartalmazza aerob fermentálásra (stabilizálásra) kerül. A fermentálást a folyamat gyorsítása és a területigény csökkentése érdekében zárt, vasbeton kamrákban kívánjuk megvalósítani. A technológiai folyamathoz szükséges oxigént a kamrában elhelyezett hőmérséklet és oxigén-mérőszondáról történő vezérléssel biztosítjuk. A használt levegő biofilteren keresztül kerül ki a légtérbe.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Tartalomjegyzék IV. Megyei törvényhatóságok (1335) 1451-1950... 1 V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok, községek 1547-1950 (1983)... 10 VI. A központi államigazgatás területi szervei

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NYÍREGYHÁZA Pulmonológiai Osztály Magyar Állam Az intézmény címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép,

16 Apagy térkép - Apagy utcakereső térkép, Apagy útvonaltervező 17 Aranyosapáti térkép - Aranyosapáti utcakereső térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes településének térképe egy helyen! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei online műholdas térképek. -

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. évi Ellenőrzési Terve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2014. évi Ellenőrzési Terve SZ-C-01/00497-1/ Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi Ellenőrzési Terve. Egyeztetve: Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott 2 A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Ajak 4.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 4.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

2. számú melléklet Az afrikai sertéspestis vaddisznóban történő megállapítása miatt kialakított fertőzött területen található települések listája Település Járás Korlátozás típusa Ajak Kisvárdai Járás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015.(V.27.) önkormányzati határozata A Képviselő-testület: I. Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/205.(V.27.) önkormányzati határozata Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei, Település Cím Irányító szám Ásványráró

Részletesebben

A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/D Melléklet - értékesíthető A helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatás Értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. Az előfizetői szolgáltatásokért

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS BLV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., képviseletében: Rogán Antal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE

FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATOK KIVONATOS JEGYZÉKE FEHÉRGYARMAT AUTÓBUSZÁLLOMÁSRÓL INDULÓ KIVONATOS JEGYZÉKE Érvényes: 2013. december 15-től www.szabolcsvolan.hu 5 Baktalórántháza, Fő tér M 5:40 S 6:15 be11:00 M12:10 be13:10 Beregsurány, aut. vt. M 5:45

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33-2/2009. (II. 16.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33-2/2009. (II. 16.) számú h a t á r o z a t a a Nyírsuli Kht alapító okiratának módosításáról szóló 319-4/2008. (XI. 24.) számú határozat módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről

17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről T aksony Na gy k ö zség Önkormán y za ta Képvisel ő-testületének 17/2007. (VIII. 27.) rendelete az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről Taksony

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat

Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Alapítói ( tulajdonosi ) határozat Melynél fogva alulírott Várfi András polgármester, mint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törvényes képviselője kijelentem, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága előtt

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. szellemi tulajdona ÜZLETSZABÁLYZAT 2007. 06. 01. Példány tulajdonosa (beosztás / név): Nyt.szám: 155/2007.... N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

Közbiztonsági referensek elérhetőségei

Közbiztonsági referensek elérhetőségei Közbiztonsági referensek elérhetőségei 2014-08-01 Ssz. Közbiztonsági referensre vonatkozó adatok Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali elérhetősége (42/594- székhely település neve 603, Mell: 35050)

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Tervezet A KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Balaton keleti részén fekvő önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. alapján

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. december 19-én

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

7.2 Üzemeltető jogosult a használatba adott vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére.

7.2 Üzemeltető jogosult a használatba adott vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. Ü é é ö á ő é é ö é ő ü ö á á ö é á é ü ö á á é á í á ő á á á á á é ő Ő Ö Í ő ö ó é ó ö ü ő ó á é é á ü ő á Ü ö ü ő ö ö í é á é ü ö á á ö é Ö í ő ü ö á á ü ö ö ö á ő í á á í ő é ü é ü é ő é é é é á á í

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12.

Tételek. A gazdasági társaságok közös szabályai. Általános rendelkezések 2009.02.11. 2009. Február 12. Tételek A gazdasági társaságok közös szabályai 2009. Február 12. 15. A társasági jogi szabályozás funkciója 16. A szabályozási rendszer; A gazdasági társaságok fajtái 17. A Gt. általános rendelkezései;

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E lőterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Magyarország

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PCOS Szívügy Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-10248, székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 31. II. emelet 3/a., adószám: 18127076-1-41, képviseli:

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a települési

Részletesebben

2014. április hónapra tervezett sebességmérések MRFK Autópálya Alosztály Mérés tervezett ideje

2014. április hónapra tervezett sebességmérések MRFK Autópálya Alosztály Mérés tervezett ideje Nap április 1. kedd április 2. szerda április 3. csütörtök április 4. péntek április 5. szombat április 6. vasárnap április 7. hétfő április 8. kedd április 9. szerda április 10. csütörtök április 11.

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi vállalkozások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2012. (IV. 25.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/462/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben