A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1

2 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős átalakulások, változások folytatódnak 2013-ban. Mindehhez egy rendkívül nehéz gazdasági háttér, komoly finanszírozási problémák kapcsolódnak. Az elmúlt évben bekövetkezett jogi változások ebben az évben jelentenek a legtöbb könyvtárnak fenntartóváltást, finanszírozási átalakulás stb. Intézményünket, tekintettel arra, hogy alapítása óta Szeged város biztosítja a működéshez szükséges éves keretet, a törvény által előírt fenntartó váltás nem érintette, de minden más változás igen. A Somogyi-könyvtár fenntartója Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata, az intézmény gazdaságilag önálló ig a megyei könyvtári feladatokat Szeged MJV Önkormányzata és a Csongrád megyei Önkormányzat által kötött feladatalapú szerződés alapján látta el tól, a módosított könyvtári törvény 66. -a értelmében a megyei könyvtárak fenntartói a megyei jogú városok. Ennek értelmében a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár mint városi könyvtár és mint megyei könyvtár fenntartója Szeged MJV Önkormányzata. Az intézmény éves munkaterve részleteiben az egyes osztályok, csoportok munkaterveiből áll össze. Jelen összefoglaló csak a kiemelten fontos területeket érinti. Az éves munkaterv összhangban áll a Somogyi-könyvtár középtávú Stratégiai Tervével. Az intézményben szervezeti változást nem tervezünk a évben. A központi könyvtár mellett az előző évhez képest eggyel több, 13 fiókkönyvtárban várjuk az olvasókat. Legújabb fiókkönyvtárunkat decemberében nyitottuk meg a Szent-Györgyi Albert Agórában Agóra Gyermekkuckó néven ban fontos feladat lesz a Gyermekkuckó olvasóközönségének kialakítása, a szervezeti egységbe történő szerves beépítése, új feladatok, szolgáltatások kialakítása ben módosult többek között az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről is. A módosítás egyik legjelentősebb eleme a kistelepülések könyvtári ellátásának változását érintette. A Somogyi-könyvtárral 25 kistelepülés önkormányzata kötött KSZR szerződést. Az év első felében a könyvtárak állapotának felmérése, a leltározás, és a középtávú fejlesztési terv elkészítése a cél december 31-ig 25 települési önkormányzat kötötte meg intézményünkkel a KSZR szerződést. A megyei hálózati feladatokat 3 főből álló csoport látja el, akiknek munkáját valamennyi osztály, csoport segít. A megyei könyvtári feladatokat intézményi szinten végzi könyvtárunk. A megkötött KSZR szerződésekben vállalt feladatok feladat-átcsoportosítással, munkaköri változásokkal, szervezeten belüli munkaerő átcsoportosításokkal oldhatók meg novemberében módosult az intézmény alapító okirata, 2013.ban módosítást nem tervezünk, kivéve, ha a jogszabályi változások ezt szükségessé nem teszik. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabály Szabályzata teljes mértékben átdolgozásra kerül az év folyamán. Jelenleg a főrészt 28 melléklet egészíti ki. Az átalakítás főleg a mellékleteket érinti. Csak a különböző jogszabályok által kötelező szabályzatok pl. önköltség számítás, tűz- és munkavédelmi szabályzat, adatvédelmi szabályzat képezik majd az SZMSZ mellékletét, a többi, a működést, szolgáltatást stb. előíró szabályzatok belső szabályzatként jelennek meg. A FEUVE évi átdolgozása és Munka Törvénykönyvének változása következtében március 31-ig valamennyi dolgozó munkaköri leírását módosítani szükséges. 2

3 A könyvtár dolgozói létszáma reményeink szerint nem változik az előző évhez képest ban 3 fő nyugdíjkorhatárt elért dolgozónk van. Ketten a 40 éves szolgálati viszony igazolásával vehetnének igénybe nyugdíjat, de ők nem élnek ezzel a lehetőséggel. 1 fő már túllépte az öregségi nyugdíjkorhatárt - 65 éves. Rá a vonatkozó jogszabályok érvényesek ban is tervezzük közcélú munkavállalók fogadását A Somogyi-könyvtár szakmai létszámának alakulása ban: 2012 tény terv Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 90,25 90,25 összlétszám Ebből vezető (fő) vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 4 5 Könyvtáros összesen szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre 79,9 79,9 Könyvtáros Egyéb összesen munkakörben átszámítva teljes munkaidőre foglalkoztatottak Mindösszesen összesen átszámítva teljes munkaidőre az Egyébből (4+6) összesen felsőfokú átszámítva teljes munkaidőre Egyéb alkalmazott( szakmai+szakmai végzettségű kisegítő) Az intézmény vezetésében várható változások 2013-ban: Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató vezetői megbízása november 30-án lejárt. Az igazgatói pályázat 2012 szeptemberében került kiírásra, amely kiírás eredménytelenül zárult december 1-jén. Új pályázat kiírására került sor 2013 januárjában. Várhatóan június 1-jétől lesz új igazgatója az intézménynek. Ludányiné Tamás Anikó gazdasági vezető 2012 júniusától szülési szabadságot, majd GYEDet vett igénybe. A fenntartó által kiírt határozott idejű gazdaságvezetői pályázat első és második körben is eredménytelen lett. Az eredménytelenséget részben a nem megfelelő képzettség, illetve költségvetési területen szerzett tapasztalat hiánya okozta. Jelenleg új pályáztatás bonyolítása folyik. II. A KÖNYVTÁR SZAKMAI FELADATAI, MŰKÖDÉSE Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is a lehető legmagasabb szakmai szinten látja el Szeged város illetve Csongrád megye lakosainak könyvtári igényeit. Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük a felhasználói igények figyelembe vételével. Új szolgáltatásaink kialakítása, bevezetése a megváltozott könyvtárhasználati szokásokra épülve kerültek megtervezésre. A magas szintű szakmai szolgáltatást szakképzett kollégák segítségével végezzük. Valamennyi szakmai munkatársunk rendelkezik felsőfokú- vagy középfokú könyvtárosi végzettséggel. Folyamatosan fejlesztik általános és szakmai tudásukat formális és nem formális képzések keretében. 3

4 Nyilvános könyvtárként alapfeladatainkat az évi CXL törvény 66. -a határozza meg. Intézményünk éves munkatervének elkészítésekor a hangsúly ezen alapfeladatok legmagasabb szintű ellátására helyezi. - A gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása. Dokumentumaink száma közel Tervszerűen, folyamatosan fejlesztjük könyvállományunk mellett a nem hagyományos dokumentumainkat is. A dokumentumvásárlásra fordított keretet 2012-es bázis szinten terveztük. Az egyre nehezebb gazdasági helyzet ellenére is szeretnénk 2013-ban is ugyanakkora összeget fordítani könyv- és egyéb dokumentum beszerzésére mint az előző évben. Az állomány-gyarapítási keretszámok megállapítása az egyes osztályok részére február végéig megtörténik. A beszerzett dokumentumok feltárása a Corvina integrált rendszerben történik. Az újonnan érkezett dokumentumok azonnali feltárása, kereshetővé tétele az egyik legfontosabb célunk ebben az évben is. Továbbra is folytatjuk állományunk retrospektív feltárását ban 20%-al kívánjuk növeli az online katalógusunk rekordjainak számát. Az 1950 előtt beszerzett dokumentumok feltárása mellett tovább folytatódik a különgyűjtemények, a helyismereti gyűjtemény aprónyomtatványainak feltárása. Az Corvina katalógus mellett folyamatosan fejlesztjük saját készítésű adatbázisainkat is ban elkezdjük a hagyományos muzeális dokumentumok katalógusának ellenőrzését, kiegészítését, adatbázisban történő rögzítését. - Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól ban is könyvtári tagság nélkül használhatják az érdeklődők az előtérben elhelyezett számítógépet, amelyen a saját szolgáltatásaink és katalógusunk mellett tájékozódhatnak más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól is. - Könyvtárak közötti dokumentum és információcsere. Célunk, hogy 2013-ban is megőrizzük vezető helyünket a könyvtárközi kölcsönzésben. Az ODR egyik legtöbb kérést kapó, és teljesítő könyvtár a Somogyi-könyvtár, köszönhetően a hatalmas állománynak és munkatársaink gyors, pontos munkavégzésének. Folyamatosan fejlesztjük a Közhasznú Információs Rendszerünket, amelyet minden felhasználható elérhet az interneten is, és könyvtárban elhelyezett érintőképernyős terminálon is. - Elektronikus könyvtári dokumentumok elérésének biztosítása. Saját, JADOX alapú dokumentumtárunk folyamatos fejlesztése kiemelt feladat 2013-ban. Jelenleg dokumentum található az adatbázisban. Nyilvános számítógépeinken állandó internet elérési lehetőséget biztosítunk olvasóinknak 2013-ban is. - A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának segítése, az egész életen át tartó tanulás erősítése ban is folytatjuk a számítógép használatának elsajátítását segítő tanfolyamainkat, melyek célközönsége a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a nem formális oktatásban részt vevők. Az információszerzés könyvtári környezetben címmel meghirdetett, a felhasználók információszerzését támogató tanfolyamok az oktatásban, a továbbképzésben résztvevőket segítik, támogatják a tanulás különböző formáinak résztvevőit. - Az oktatás, a képzés segítése, a tudományos kutatás és adatbázisokból történő információkérés lehetőségének biztosítása. A formális képzésben résztvevők óvodától az egyetemig könyves hátterének biztosítása, az információkhoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása alapfeladata a könyvtárnak. Gyermekkönyvtárunk, fiókkönyvtáraink óvodásoknak, általános iskolásoknak tartanak mesefeldolgozásokat, könyvtári foglalkozásokat, rendhagyó órákat, vetélkedőket, kézműves 4

5 foglalkozásokat. A tájékozató részleg munkatársai helyi értékeket bemutató órákat, rendhagyó irodalmi és történelem órákat szerveznek felsősöknek és középiskolásoknak. A felsőoktatásban tanulók szépirodalommal és szakirodalommal való ellátása alapfeladat. A tudományos kutatást régi, ritka, nagyértékű gyűjteményünk, külön gyűjteményeink, helyi adatbázisaink segítik. - Kulturális és közművelődési rendezvények, programok szervezése. Az évente visszatérő programjaink, rendezvényeink beépültek a város kulturális életébe. A központi épület mellett valamennyi fiókkönyvtárunk saját éves rendezvénytervet készít, amely a szűkebb lakóközösség életébe integrálódó programokat tartalmazza. Az intézmény éves rendezvényterve mellékletként kapcsolódik a munkatervhez. Helyet adunk civil szervezeteknek, példamutató együttműködést alakított ki az intézményünk más kulturális intézményekkel, szervezetekkel. Szakmai prioritások 2013-ban: 5 Az olvasók információval történő ellátása: a helyszínen eredeti dokumentumok kézbe adásával vagy távolról, elektronikusan nyújtott szolgáltatások formájában. Az olvasók, a használók számának emelése, különös tekintettel a gyermekek olvasóvá nevelésére, könyvtárpedagógiai foglalkozások, olvasásnépszerűsítő programok tartásával. Távoli, otthonról elérhető szolgáltatások kialakítása, a meglévők továbbfejlesztése. A digitális tartalomszolgáltatás fejlesztése, a feltöltött tartalmak visszakereshetőségét segítő metaadatok körének bővítése. Országos programokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények szervezése. Szakmai pályázatok figyelése, írása, megvalósítása a sokrétű könyvtári tevékenység biztosításához. Az folyamatban lévő pályázatink sikeres befejezése, lezárása. Az élethosszig tartó tanulás segítése a lakosság informatikai oktatásával, a felhasználóképzéssel. A tervszerű gyarapítás, apasztás munkafolyamatainak összehangolása, az állomány folyamatos gondozása. A szakrendi állomány retrospektív feltárása. Saját építésű adatbázisaink továbbfejlesztése. A fiókkönyvtárakban kialakított új nyitvatartási- és munkarend bevezetése, megismertetése a látogatókkal. A számítógépes kölcsönzés teljes körű bevezetése a fiókkönyvtárakban. A technikai eszközök, a tárgyi feltételek szinten tartása, lehetőség szerinti javítása. A KSZR szerződésekben rögzített könyvtárellátási feladatok középtávú tevének elkészítése településekre lebontva. Infrastrukturális fejlesztési tervek 2013-ban: Évek óta stagnáló éves költségvetésünkben évről-évre egyre kevesebb összeget tudunk tervezni épületeink, illetve azok belső tereinek felújítására ban - tekintettel a fiókkönyvtárak megváltozott nyitva tartására, a legalább 10 évvel ezelőtt készített külső információs táblákra valamennyi fiókkönyvtár külső információs táblákkal történő ellátása a fő cél a fiókkönyvtári hálózatban. Kisebb, a mindennapi működést biztosító felújítások, pl. almatúra cserék folyamatosan történnek a mindenkori költségvetési helyzetünktől, bevételeinktől függően.

6 A központi könyvtárban fenntartói segítséggel korszerűsíteni szeretnénk a régi könyvek, dokumentumok védelmét biztosító klímarendszert és a tűzvédelmi jelzőrendszert, a villamoshálózat teljes felújítását. Természetesen mindez költségvetés függő beruházás, amelyet évek óta tervbe veszünk. Technikai berendezéseink számítógépek, nyomtatók, stb főleg a fiókkönyvtárakban elavultak. A központi könyvtárban valamelyest jobb a helyzet, de itt is szükség lenne néhány gép- és monitor cserére. A KSZR szolgáltatásból adódó pluszfeladatok ellátására hordozható számítógépek beszerzését tervezzük 2013-ban, ugyanis ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a velünk szerződést kötő településeken pl. számítógép-használati tanfolyamot tartsunk. Gyűjteményszervezés állományépítés A SZMSZ-ben megfogalmazott gyűjtőköri szabályzatot figyelembe véve gyarapítjuk állományunkat 2013-ban is. Az egyre romló pénzügyi lehetőségek közepette mindent megteszünk azért, hogy a lehető legkedvezőbb áron tudjuk beszerezni a dokumentumokat. Két nagy beszállítóval kötött keretszerződés akár 40-50%-os kedvezményi is biztosít a dokumentumok bizonyos körére. Így tudjuk biztosítani, hogy a gyűjtőkörünkbe tartozó dokumentumok jelentős része beszerzésre kerüljön. Kiemelt feladatok 2013-ban: 6 Valamennyi, a gyűjtőkörünkbe tartozó dokumentum beszerzése. Fővárosi és szegedi könyvaukciókon történő vásárlással gyarapítani állományunkat. A Nemzetiségi Könyvtár állományának növelése. Állomány-gyarapítási pályázatokon elnyert támogatásokból beszerzések lebonyolítása, a vásárolt dokumentumok feltárása, a letétek kezelése. A KSZR keretében dokumentumok beszerzése, feltárása 25 települési könyvtárnak. Ajándék- és kötelespéldányok állományba vétele, hagyatékok feltárása. A könyvtár online katalógusának folyamatos építése, karbantartása, a módszertani problémák megoldása. A Corvina integrált könyvtári rendszer bevezetésének segítése 10 megyei település könyvtárában a könyvtárosok továbbképzésével. A folyamatos, tervszerű állományapasztás új, a Corvina rendszer ACQ moduljához illeszkedő munkafolyamatának kidolgozása. Folyóiratok beszerzése, feltárása. Nem hagyományos dokumentumok beszerzése, feltárása, kivonása Gyűjteményszervezésre fordított összeg: tény terv változás %- ban előző évhez képest gyarapításra tervezett összeg (Ft) ebből folyóirat (Ft) ebből elektronikus dokumentum (Ft) tervezett gyarapodás (db és méter) ebből kötelespéldány (db)

7 ebből nemzetiségi dokumentum (db) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök A helyben, fizikai valójukban szolgáltatott dokumentumokkal kapcsolatban továbbra is átgondolásra szorul az olvasóöblök állományának kérdése. A felhasználói szokások átalakulása következtében az éjszakai kölcsönzés lehetősége sem elég vonzó, így az olvasóterem kurrens állományát rövid kölcsönzéssel tervezzük elérhetővé tenni. Az olvasó fizikai megjelenését ma már szinte minden esetben megelőzi az online tájékozódás, melynek során fontos döntési tényező lehet, hogy a példányok mellett milyen státuszmegjelölést lát az érdeklődő. A raktári példány meglétéből következően az őrzésre vonatkozó kötelezettségeink ezután sem csorbulnának. A személyesen megjelenő olvasók jobb tájékoztatása érdekében tervezzük néhány infografikai eszközökkel megvalósítható vizuális segédlet elkészítését. Gondolunk itt elsősorban egyes hagyományos és gépi tájékoztatási eszközök használatára. Emeljük ki ezek közül a tematikus szegedi katalógust, amelyben való keresgélés olykor kihívást jelent könyvtárosnak és olvasónak egyaránt. Az elektronikus katalógus használatához tervezett, jól megszerkesztett, szemléletes súgó elkészítése fontos része lehet a felhasználóképzés folyamatának is a keresőgépek mellett elhelyezve és a honlapon egyaránt ban fejleszteni kívánjuk az információs terminálokon megtekinthető tartalmakat. A 3. emeleti olvasói, illetve a földszinti kiállítótérben elhelyezett terminálok kitűnő lehetőséget nyújthatnának arra, hogy alkalmanként nagy képernyőn, jó minőségben megmutathassunk könyvtárunk kincseit. Egyszerű képi megoldásokra gondolunk, amelyhez bőven rendelkezésünkre áll már digitalizált tartalom; hosszabb szövegek elolvasására amúgy sem vállalkoznának a rövidebb időre betérő érdeklődők. Mindehhez a terminálokon futó szoftverek módosítására volna szükség, de legfőképpen arra, hogy egyszerűbb megoldásokkal, de a magunk erejéből, külső cég folyamatos megkeresése nélkül képesek legyünk a tartalmak közvetítésére. Az online tájékoztatással, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban legfontosabb a könyvtári honlap kérdése. A gyűjteményt és a szolgáltatásokat illetően egyaránt legfontosabb, korszerű tájékoztató és figyelemfelkeltő eszközünk április óta új köntösben fogadja a webes látogatókat. Folyamatos frissítése és a még hiányzó tartalmak pótlása 2013 egyik fontos feladata. Az indulás óta szerzett tapasztalatok ismeretében több lényegi szerkezeti és küllembeli változtatásra van szükség a hatékonyabb információ- és tartalomszolgáltatás érdekében. Egy részüket igyekszünk a közeljövőben megoldani, a nagyobb átalakításhoz pedig a jogosultságok megszerzése a legfontosabb. Célunk egy, a felhasználói igényekre érzékenyen reagáló honlapkarbantartás. Törekszünk arra, hogy a számtalan helyen elérhető (elsősorban magyar) online bibliográfiai adatbázisok és digitális gyűjtemények elérhetőségét minél teljesebb körű összegyűjtését és közzétételét a honlapon. 7

8 Helyismereti tájékoztatás, cikkadatbázis, retrospektív feltárás A helyismereti cikkadatbázis építése főként a könyvtárba járó lapok sajtófigyelésén alapszik. A közel 600 féle periodikumot válogatva nézzük át és a jelentősebbnek ígérkező cikkekről analitikus leírást készítünk. Melyek később az online katalógusba (HICA) kerülnek. A megyében történt eseményekről (rendezvények, kiállítások, konferenciák, avatások) évre, hónapra lebontva ún. eseménynaptárt vezetünk szintén az online katalógusban (HICA). Ezt az adatbázist a friss sajtó mellett a cédulakatalógusok régi anyagának folyamatos feltöltésével is gyarapítjuk. Feladatok a cikkadatbázis építésében 2013-ban: a megyei kistelepülések cédulakatalógusainak retrospektív adatbevitelének és, a Tiszatáj, Szeged és a Marosvidék folyóiratok helyi vonatkozásainak adatbázisba történő feltárásának folytatása, a harmadik emeleti belső raktárban található katalógusszekrény analitikus cédula állományának folyamatos behasonlítása és felszámolása Feladatok a művészeti tájékoztatás területén 2013-ban általános tájékoztatás során segítjük a felhasználókat a könyvtári feltáró eszközök, adatbázisok használatában, tematikus keresésekben és az egyéni kutató munkában tájékoztatunk a művészeti, zenei és filmes irodalomból irodalom ajánlása pl.: periodika állományunkból, akár a könyvtárunkból elérhető adatbázisok segítségével (OPKM, PRESSDOK, SOMMA) helyi és országos kulturális események ajánlása internethasználat a honlapról is tájékozódhatnak olvasóink többek között a folyóirat-állományunkról, amelyet folyamatosan frissítünk olvasóinkat tájékoztatjuk a művészeti könyvtár aktualitásairól (új dokumentumok, rendezvények stb.) a Somogyi-könyvtár online Hírlevelében. Könyvtári szolgáltatásaink 2013-ban: Célunk 2013-ban a meglévő szolgáltatásaink színvonalának további növelése, új, a felhasználók igényeihez alkalmazkodó szolgáltatások kialakítása. A központi könyvtár nyitva tartási ideje évek óta változatlan, hiszen kialakításánál a különböző olvasói típusok könyvtárhasználati szokásait vettük figyelembe. Ezen 2013-ban sem szeretnénk változtatni. A fiókkönyvtárakban az elmúlt évek során többször felmerült egy, a használóink számára könnyen megjegyezhetőbb, átláthatóbb, a jelenleginél egyszerűbb szolgáltatási rend kialakítása. Ez a tavalyi év végére elkészült. A fiókkönyvtárak, nagyságuktól függően 2, különböző szolgáltatási időt nyújtó csoportra oszthatók. Az új rendet január folyamán ismertetjük meg a látogatókkal plakátok, szórólapok, olvasójegyre ragasztható cédulák, közösségi oldalak és természetesen honlapunk segítségével. Februártól már az új rendszer szerint várják a fiókkönyvtáraink az olvasókat. 8

9 A Központi Könyvtár szolgáltatási ideje: tény terv heti nyitvatartási idő (óra) hétvégi nyitva tartás (óra) 6 6 munkaidőn túli nyitva tartás (óra) nyári zárva tartási idő (munkanap) Fiókkönyvtárak szolgáltatási ideje I.: tény terv heti nyitvatartási idő (óra) hétvégi nyitva tartás (óra) 0 0 munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 8 8 nyári zárva tartási idő (munkanap) Fiókkönyvtárak szolgáltatási ideje II.: tény terv heti nyitvatartási idő (óra) hétvégi nyitva tartás (óra) 0 0 munkaidőn túli nyitva tartás (óra) nyári zárva tartási idő (munkanap) Szolgáltatásaink 2013-ban Könyvtárhasználat Oktatás, képzés Számítógépes szolgáltatások Online szolgáltatások Beiratkozás Könytárosképzés Internethasználat Online hosszabbítás Kölcsönzés etanácsadó képzés WI-FI Fórum, hírlevél Helybenhasználat Rendhagyó irodalmi Szolgáltatások Kérdezek órák fogyatékkal élőknek könyvtárostól Fénymásolás, Gyermekfoglalkozások Információs Könyvajánló sokszorosítás terminálok Könyvtárközi Internettanfolyamok PRESSDOK kölcsönzés Születésnapi Újság Madách Archívum Házhoz megy a Complex Jogtár könyv SOMMA, SODHA- Saját adatbázisok EBSCO a A könyvtárban folyó munka hatékonyságának növelése, a könyvtári szolgáltatások színvonalának emelése elengedhetetlen technikai eszközök fejlesztése nélkül. Sajnos a jelenlegi költségvetés nem enged igazán nagyívű elképzeléseket, komolyabb fejlesztéseket megvalósítani. Személygépkocsink 8 éves több mint km-rel. Gazdaságossági szempontból cserélni kellene, de erre egyelőre nem sok esélyt látunk. 9

10 Az intézmény eszközbeszerzési terve 2013-ban Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű - - ebből személygépkocsi - - De szükséges lenne Számítógép ebből olvasói ebből szerver - - Fénymásoló - - Szkenner - - Storage, egyéb adattároló (kapacitását a - - megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) Nyomtató egyéb könyvtári bútor 20 db Eszközbeszerzésre fordítható összeg összesen (Ft) Könyvtárhasználat Egész évben ingyenesen biztosítjuk a könyvtárlátogatóknak alapszolgáltatásainkat: - megtekinthetik a könyvtárat - tájékozódhatnak katalógusainkban, egyéb feltáró eszközeinkben - kijelölt gyűjteményrészt helyben használhatják - tájékoztatást kapnak saját könyvtárunk és más könyvtárak szolgáltatásairól A könyvtár szolgáltatásait beiratkozott olvasóink mellett napijegyet váltó látogatók is igénybe vehetik. Térítési díjaink emelését nem tervezzük ebben az évben. Meglátásunk szerint tekintettel az egyre romló gazdasági helyzetre ez a lépés az olvasók számának csökkenését vonná maga után. Gazdag prezensz állományunkat helyben használhatják olvasóink. A dokumentumok egyes részeinek sokszorosítására - a szerzői jogok figyelembe vételével lehetőséget biztosítunk. Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy az online szolgáltatást igénybe vevő olvasóink száma folyamatosan emelkedik, míg a személyes használat minimális mértékben csökken vagy jobb esetben stagnál. Ez előreláthatólag 2013-ban is folytatódni fog. A személyes használat, kiemelten a helyben használat csökkenése összefügg az interneten elérhető teljes szöveges adatbázisok tartalmi és számszerű gyarapodásával ban kiemelt feladat a személyes használatok és a beiratkozott olvasók számának növelése a szolgáltatások minőségi és mennyiségi javításával, könyv-, és olvasásnépszerűsítő rendezvények tartásával, a könyvtárhasználat népszerűsítésével. Ebben az évben megvalósul a hangoskönyvek online kölcsönzése, amely a mozgásukban korlátozott, idős, időszakokra ágyhoz, lakáshoz kötött lakosok könyvtárhasználatát segíti. Ugyanezzel a céllal indítottuk a Házhoz megy a könyvtár szolgáltatásunkat is, amely egy speciális, szűk réteg könyv, olvasási igényeit elégíti ki. A gyermek- és fiatalkorúak könyvtárba szoktatása alapvető feladat, hiszen a könyv és olvasás a tanulást segítő alap kompetenciák fejlesztését támogatja. 10

11 Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások 2013-ban Szolgáltatás 2013-as Részletek fejlesztése Honlap Igen Az új honlap további finomítása, a portál funkciókra épített lehetőségek szélesítése OPAC Igen A katalógus folyamatos építése az újonnan beszerzett dokumentumokkal, illetve a retrospektív feltárással. A Csongrád megyei könyvtárak közös katalógusába újabb 13 kistelepülés állományát tárjuk fel. Adatbázisok Igen A saját építésű adatbázisok további fejlesztése, a tartalomszolgáltatásra épülő szolgáltatások bevezetése pl. távolról rendelhető másolatok Referensz szolgáltatás Igen A Kérdezek szolgáltatásunk továbbfejlesztése, erősítve ezzel az online tájékoztatást Hírlevél Igen Újabb, olvasásnépszerűsítést segítő hírlevél elindítása 2013-ra átnyúló pályázatokból megvalósuló fejlesztések Fejlesztés, pályázat megnevezése, Indulás Befejezés Összege Forrása tartalma ideje ideje TÁMOP B Regionális EU olvasásnépszerűsítés, Csongrád, Bács és Békés megye részvételével. Olvasásnépszerűsítő rendezvények, vetélkedők, bútorbeszerzés TÁMOP Oktatástnevelést EU támogató tevékenységek tartása óvodásoknak, általános és középiskolásoknak. Technikai eszközök beszerzése TÁMOP Kulturális EU szakemberképzés, könyvtárosok szakmai továbbképzése Kötészeti anyagok beszerzése NKA Szegedi képeslapok digitalizálása NKA Állományvédelmi eszközök NKA beszerzése 1 db muzeális kötet restaurálása NKA Egy város egy könyv vetélkedő NKA Megyei és városi rendezvények NKA az októberi könyvtári napokon A Szegedi Fegyház és NKA Börtönkönyvtár könyvállományának gyarapítása 11

12 Rendezvények, PR tevékenység A korábbi években kialakított, jól bevált rendezvény struktúránkon nem akarunk változtatni ebben az évben is. Tekintettel a nagyon sikeres rendezvényekre, a következetes, nagyon jól megtervezett, magas színvonalú PR munkára, ebben az évben is a kiemelkedő eseményekre helyeztük a hangsúly a rendezvényterv összeállításánál: Anno kiállítása január Házasság hete február Internet Fiesta március Ünnepi Könyvhét június Múzeumok Könyvtári Éjszakája június Muzeális értékeket bemutató kiállítás július-október Kulturális Örökségvédelmi Napok szeptember Októberi Könyvtári Napok október Képregényfesztivál - november Zenei Album rendezvénysorozat, több alkalommal Rendezvényeink célcsoportja Szeged város lakossága, kiemelten a gyermekek, a fiatal felnőttek, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők. Rendezvényeink komoly könyves háttérrel a irodalomra, az olvasására, a könyvre irányítják a figyelmet, segítenek a kulturális hátrány leküzdésében. A év intézményi szintű részletes programtervét a melléklet tartalmazza ban, az előző évekhez hasonlóan az alábbi két periodika kiadását tervezzük: kiadvány évi terv. ráfordítás (ezer Ft.) Szeged folyóirat Szegedi Műhely 200 Megyei könyvtári feladatellátás 2013-ban ezen a területen készülünk a legjelentősebb változásokra, tekintettel a törvénymódosításra. Kiemelt feladataink az év folyamán: - Megyei kötelespéldány beszolgáltatás, digitalizálás, elektronikus katalógus építése Ahogy az elmúlt években, úgy 2013-ban is a Somogyi-könyvtár feladata a kötelespéldány szolgáltatás kezelése Csongrád megyében. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gyarapítási csoport, a folyóirat csoport, valamint a helyismereti csoport munkatársai végzik a munkafolyamatokat a módszertani csoport segítségével A könyvtárak együttműködését segítő szolgáltatások Helyszíni látogatás alkalmával tanácsadás az aktuális, problémát jelentő feladatok megoldásában, telekommunkációs tanácsadás. Segítségnyújtás az alapdokumentumok (alapító okirat, SZMSZ és új szabályzatok, küldetésnyilatkozat, stratégiai terv, cselekvési tervek, beszámolók) elkészítéséhez

13 13 A megye könyvtári együttműködésének szervezése: - Munkaközösségi megbeszélések kistérségi könyvtárosoknak aktuális szakmai feladatokról. - Személyi pályázatok elbírálásánál szakértői feladatok ellátása. - Sokszorosító és kötészeti műhely működtetése: könyvkötészeti szolgáltatás NKA pályázati segítséggel vagy önköltséges áron a könyvtáraknak. - Könyvtári módszertani gyűjtemény és tankönyvtár fejlesztése és szolgáltatása a megye könyvtárosai számára Pályázat útján nyert folyóiratok és könyvek, kiadók, minisztériumok információs kiadványainak eljuttatása a megye könyvtáraiba Aktuális témákhoz, időszerű kérdésekhez, kapcsolódó tematikus kiállítások vándoroltatása a települési könyvtárakba. - A megye nemzetiségéhez tartozó lakosok könyvtári ellátása A Somogyi-könyvtár szervezeti változásait figyelembe véve az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a Nemzetiségi Könyvtárért felelős személlyel egyeztetve a nemzetiségi lakosság ellátására törekszünk. Ennek érdekében programok szervezése, pályázatok írásával, valamint a megye kisebbségi önkormányzataival való folyamatos kapcsolattartással dolgozunk. - A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások Állománygondozás a települési könyvtárakban A fölöspéldány-jegyzékek begyűjtése, antikváriumi jóváhagyás beszerzése. A könyvtárak állományellenőrzéseinek koordinálása a 3/1975. KM-PM. rendelet alapján. Várhatóan Árpádhalom, Baks, Csanádalberti, Csanytelek, Csengele, Eperjes, Fábiánsebestyén, Ferencszállás, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, Mártély, Nagylak, Nagytőke, Óföldeák, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz, Üllés településeken lesz állományellenőrzés. - Nyilvános könyvtárak tevékenységét segítő pályázatok A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő önkormányzati könyvtárak érdekeltségnövelő pályázatainak bekérése a fenntartó önkormányzatoktól. A büntetés-végrehajtási intézetek könyvállományának fejlesztésére szóló NKA meghívásos pályázatra csak megyei könyvtárak pályázhattak, így a Somogyi-könyvtár 2012 novemberében nyújtotta be a pályázatot a Szegedi Fegyház és Börtön könyvtára letéti rendszerű állománybővítésére A Nemzeti Kulturális Alap évi pályázati kiírásainak figyelemmel kísérése. - A települési könyvtárak közösségi szolgáltatásainak támogatása, szervezése A kulturális hagyományok ápolásának elősegítése, pl. olvasótáborok, ismeretterjesztő, irodalmi előadások, egyéb szolgáltató programsorozat stb. szervezésével, állami, kulturális és egyéb szervekkel, hivatalokkal, intézményekkel történő kapcsolattartással, pályázati tevékenységgel - A könyvtári statisztika feldolgozása - Szakmai képzés, továbbképzés - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése

14 A CXL. törvényben bekövetkezett változások következtében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyén belüli kiépítése, valamint a megállapodások alapján szolgáltatások nyújtása. A szerződő önkormányzatokkal, helyi könyvtárakkal való kapcsolatfelvétel, dokumentumrendelésekkel kapcsolatos koordináció. - Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatás A rendszer működtetéséért az olvasószolgálat munkatársai a felelősek. A Csongrád megyei könyvtárak számára jelenleg még lehetőségként az ODR szolgáltatás postaköltségét a Somogyi-könyvtár átvállalja, azonban ennek fenntartása a költségvetés függvénye. - Szakfelügyeleti vizsgálat a megye könyvtáraiban Szakmai továbbképzés 2013-ra is elkészítettük és beadtuk a fenntartónknak a 7 éves továbbképzési tervünket. Anyagi támogatás hiányában a jogszabály szerint előírt képzéseken már 3 éve nem tudnak részvenni a kollégák. Pályázatok segítségével oldjuk meg a szakmai továbbképzést, amely elengedhetetlen a könyvtár szakmai színvonalának fejlesztéséhez. A szaktanfolyamok mellett szükség lenne nyelvi és informatikai képzésre is. A TÁMOP jelű pályázat segítségével 2013-és 2015 között 48 munkatársunk vesz részt 63 különböző képzésen. Az elkészült kétéves képzési terv a mellékletben szerepel. 14

15 A gazdálkodással kapcsolatos főbb tervezett adatok 2013-ban Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) Bevétel Kiadás Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz ebből fenntartói támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből pályázati támogatás a Pályázati támogatásból EUtámogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő összes járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás összesen Intézményünk a év munkatervének elkészítésekor is arra törekedett, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tegyen eleget az olvasói elvárásoknak. Ennek érdekében a szolgáltatások fejlesztése, a dokumentum-állomány gyarapítása, a legújabb kiadványok gyors feldolgozása és olvasókhoz történő eljuttatása a legfontosabb feladat. Ez azonban megoldhatatlan a technikai eszközök fejlesztése, az épületeink belső javítása, felújítása, külső megjelenésének fejlesztése nélkül. A rendezvényeink sikereinek záloga a magas színvonal mellett a kiváló kapcsolat a társintézményekkel, civil szervezetekkel. Szeged,

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27.

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27. A Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról Szeged Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató 2014. január 27. Tartalom 1. Középpontban az OLVASÁS... 2 1.1. Az év során történt

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 4026 DEBRECEN, BEM TÉR 19. DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Szervezeti kérdések.. 3. II. Szakmai működés.. 4. 1. Alapító okiratban

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója Debrecen, Bem tér 19/D Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. február 23. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok

Részletesebben

Munkaterv a 2007. évre

Munkaterv a 2007. évre Munkaterv a 2007. évre A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, működtetésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. Szeged, Dóm tér 1-4. Könyvtárigazgató: Sikaláné Sánta Ildikó ig.h.

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. Szeged, Dóm tér 1-4. Könyvtárigazgató: Sikaláné Sánta Ildikó ig.h. BESZÁMOLÓ A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szeged, Dóm tér 1-4. Könyvtárigazgató: Sikaláné Sánta Ildikó ig.h. 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Az év legfontosabb eseményei... 3 3. Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2016. február Tartalomjegyzék I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek

BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 1. Szervezeti keretek, feltételek BESZÁMOLÓ FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Szervezeti keretek, feltételek Könyvtárunk az elmúlt évekhez hasonlóan részben önálló intézményként végzi a könyvtári tevékenységeket, feladatokat.

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Tomasovszki Anita igazgató 2016. április 18. I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Összeállította az Országos Idegennyelvű Könyvtár Minőségirányítási Testülete Elnök: Dr. Papp Anna Mária Tagok: Engel Judit Horváth István Kiss

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ 2010. ÉVI MUNKATERV Készítette: Borkuti László igazgató Általános helyzetkép Miskolci Városi Könyvtár múlt évi legjelentősebb eseménye, hogy az utolsó negyed

Részletesebben

Az év könyvtára 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata 2008.

Az év könyvtára 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata 2008. Az év könyvtára 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata 2008. -1- Tartalom PÁLYÁZATI ADATALAP...3 1. adatcsoport... 3 Az intézmény neve, címe... 3 2. adatcsoport... 3 Elektronikus szolgáltatások...

Részletesebben

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2013. évi munkaterve

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 2013. évi munkaterve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 84/2013. (V. 21.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról Veszprém Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE A ŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2013 A ővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága 2013. április 18-i ülésén megtárgyalta a ővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013. évi munkatervét és a 31/2013.(IV.18.)

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERV

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERV FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERV MUNKATERV 2008 A 2008. évi feladatokat a Fővárosi Szabó Ervin úgy határozza meg, hogy továbbfolytatható legyen az utóbbi évtized megkezdett átalakítási programja.

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum H-2510 Dorog, Bécsi út 42. H-2511 Dorog, Pf.: 17. Tel./Fax: +36 33/509 640 E-mail: info@dorogikonyvtar.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Az intézmény

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. 1 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 2 1. ALAPÍTÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2015. évi működéséről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2007...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. szám: 1425/1300/19-2/2014. 13/B. SZ. MELLÉKLETE A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2015. KIDOLGOZTA: A MINŐSÉG IRÁNYÍTÁSI TANÁCS JÓVÁHAGYTA: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1.BEVEZETÉS... 5 1.1 MINŐSÉGPOLITIKA... 5 1.2

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 2014. december 1. Tartalomjegyzék I. Helyzetkép... 4 II. A 2014-2020 közötti időszak stratégiai tervezését

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2014.08.31.-2015.08.31. közötti munkájáról

BESZÁMOLÓ a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2014.08.31.-2015.08.31. közötti munkájáról BESZÁMOLÓ a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2014.08.31.-2015.08.31. közötti munkájáról VÁROSI KÖNYVTÁR TAGINTÉZMÉNY Az előző időszak óta a Városi Könyvtár Tagintézmény

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND

SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND SZENT ISVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA ÜGYREND Békéscsaba 2013 A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KŐNYVTÁRÁNAK ÜGYRENDJE

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2014.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2014. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2014. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA I. Szervezeti kérdések (2014. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

Tartalom Bevezetés Szervezeti kérdések Szakmai működé Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Tartalom Bevezetés Szervezeti kérdések Szakmai működé Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Szervezeti kérdések... 3 2.1. Alapdokumentumok módosítása... 4 3. Szakmai működés... 4 3.1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 4 4. Intézményi terek /

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

/Márai Sándor: Az igazi/

/Márai Sándor: Az igazi/ Beszámoló a Püspökladányi Városi Könyvtár 2008. november 3-tól - 2010. május 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2010. június Sokat olvastam. De az olvasással is úgy van

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve:

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Az adatszolgáltató székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 5237-2/2006. A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (3), 89. (1) és 90. (2) bekezdésében, valamint az oktatási miniszter

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. március 12. Tartalomjegyzék I. A 2015. évi intézményi program rövid bemutatása... 2 II.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben