Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó"

Átírás

1 Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1

2 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási Intézmény Szakmai Programja 1. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási Intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdések 1.1. Az intézmény megnevezése, címe Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése Az intézmény jogállása Az intézmény működési területe Az intézmény tevékenységi köre Az intézmény vezetőjének feladatköre és hatásköre A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulás szakmai programja Gyermekjóléti szolgálat 2.1. A Gyermekjóléti Szolgálat célja Alapelvek Alapellátás módszerei Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok Feladatkörök 3.1. A gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének jogállása, feladatköre A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak jogállása, feladatköre A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulásban résztvevő települések fontosabb népességi adatai és a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak szakképzettsége, működési területe, ügyfélfogadási helye, ideje, az ellátás igénybevételének módja, szakemberek szakmai felkészültsége A gyermekjóléti Szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett és az ellátásba bevont gyerme kek száma... 2

3 Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye szakmai programja Családi napközi Családi napközi feladata... Családi napközi célja... Szemléletformálás... Nevelés megvalósulása A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése... Más intézményekkel történő együttműködés módja... A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása... Ellátottak köre, szociális jellemzőik... Feladat ellátás szakmai tartalma telephelyenként... Felvételi adatlap... Nyilatkozat... Térítési díj... A szolgáltatást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme... Érdekképviseleti fórum... Házirend... 3

4 1. Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény működésére vonatkozó szervezeti kérdések Az intézmény megnevezése, és címe: Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye 9141 Ikrény, Vasútsor utca Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése: az alapítás időpontja: január 1. Az alapító megnevezése: Győri Többcélú Kistérségi Társulás 1.3. Az intézmény jogállása: Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv, önálló jogi személy A pénzügyi gazdálkodási feladatait a Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete látja el Az intézmény működési területe gyermekjóléti szolgálat területén: Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi, Vének községek közigazgatási területe Az intézmény működési területe gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi területén: Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének 1.5. Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi 1.6. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulás vezetőjének feladat- és jogköre: Vezeti, irányítja, ellenőrzi és összehangolja az intézmény szakmai tevékenységét. Felelős az intézmény működéséért, a szakmai ellátásért a települések területén. Általános feladatkörében: Biztosítja a korszerű és kiegyenlítetten magas színvonalú szakmai feladatellátást. Részt vesz a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, ellátását, értékelését tárgyaló tanácskozásokon, üléseken, rendezvényeken. Kezdeményezheti a tevékenységi kör bővítését. Kezdeményezheti és javasolhatja a támogatási formák szükségletekhez igazodó átgondolását. Koordinálja a munkakapcsolatok kialakítását, megtartását.

5 Együttműködési megállapodásokat köthet intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, egyénekkel, egyházakkal meghatározott feladatokra, szolgáltatások nyújtására, igénybevételére, egyes tevékenységek közös ellátására. Szakmai feladatkörében: Iránymutatást, állásfoglalást ad a munkatársaknak, meghatározza a szakmai programok alapelveit, realizálásának módját és formáját. Az anyagi lehetőségektől függően biztosítja a modern szemléletnek megfelelő, tudományos megalapozottságú szakmai programok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Folyamatosan gondoskodik a munkatársak képzéséről, továbbképzéséről, a konzultáció és kontroll lehetőségének megteremtéséről. Kapcsolatokat épít és tart fenn szakmai szervezetekkel, fórumokkal. Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, pályázatokon elnyert összegek felhasználása terén szakmai kontrollt gyakorol. Gazdálkodási feladatkörében: Gondoskodik a kiadási előirányzatok felhasználásáról, az állami költségvetés és az államháztartás vitelének szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések betartásával, együttműködve a Társulás Szakmai Munkaszervezetével. Ellenőrzési feladatkörében: Meghatározza a vezetői ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi az egységek egymás közötti működését, a koordinációt. A családi napközi esetében az adott település polgármesterének és jegyzőjének közreműködésével ellenőrzi. Ellenőrzi a belső munkamegosztást, a szervezettséget és munkafegyelmet, az etikai szabályok betartását, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetén keresztül a gazdálkodást, a működési és fenntartási feltételek biztosítottságát. Meghatározza munkarendet és ellenőrzi annak betartását. Tájékoztatja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat-és hatáskörébe utal. 5

6 2. Az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény Szakmai Programja Gyermekjóléti szolgálat 2.1. A Gyermekjóléti Szolgáltatás célja: A társult önkormányzatok igazgatási területén érvényt szerezni a Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek és a 15/1998. (IV:30) Nm. rendeletnek A Gyermekjóléti Szolgáltatás alapelvei: - Az Intézményt a társuló települések Önkormányzatai az önkormányzati közszolgáltatások kiegyenlített színvonalának emelése érdekében hozták létre, az egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos közteherviselés alapelvének betartásával, az évi CXXXV. törvény 16. -a, valamint a évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése, továbbá az évi XXI. törvény 10 (1) bekezdése alapján. - Az alapellátásként nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek test lelki, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének elősegítéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. - A szolgáltatás feladatai végzése során mindig a gyermek érdekeit tartja szem előtt, de a valódi döntéseket mindig a gyermek családjának kell meghoznia. - Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ingyenesek Alapellátás módszerei A gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a Gyvt ában meghatározott személyek és szervezetek gyermekvédelmi munkájának szervezése és összehangolása, valamint a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében alkalmazott módszerek: Komplex családgondozás végzése a gyermekkel és a szülővel egyeztetett gondozásinevelési terv alapján. Gyermekek támogatása az őket veszélyeztető körülmények elhárításában, személyiségük helyes irányú fejlődésében. A gyermekeknek nyújtott gyermekjóléti ellátások összehangolása. Szükség esetén kezdeményezi az egészségügyi vagy gyógypedagógiai ellátás biztosítását. Az eset körülményeinek feltárása, a feltárás utáni mérlegelés: eredményre vezet-e az önkéntes ellátás, vagy egyéb hatósági intézkedés szükséges. A védelembe vett gyermek családjának gondozása az előírtaknak megfelelően. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás végzése. Együttműködés a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózat ill. a gyermekotthon családgondozójával a Gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesített családgondozás során. A családjába visszahelyezett gyermek utógondozása, melynek célja a gyermek családjába

7 való visszailleszkedés, a gyermek tanulmányainak folytatásának elősegítése. 2.4.Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében. Tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról. Segítséget nyújt a családon belül kialakult krízishelyzet feloldásában, a család belső viszonyainak, külső kapcsolatainak feltárásával, erősítésével. Segíti a támogatásokhoz való hozzájutást Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást tart, szervez, illetve szakirányú továbbirányítást végez. Szociálisan válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, együttműködve a Védőnői Hálózattal/Szolgálattal. Speciális szolgáltatást is nyújthat, pl. adományok gyűjtése, közvetítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Programokat szervez /táboroztatás, szabadidős programok/ a működési területén lévő lakosság részére. A gyermek veszélyeztetettségnek megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. A településeken élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése. Az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátásának segítése. A települési önkormányzatoknál új ellátások bevezetésének kezdeményezése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetén. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: Családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. 7

8 Az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. 3. Feladatkörök 3.1. A gyermekjóléti szolgálat vezetője: Jogállása Tevékenységét a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke irányításával végzi. Felelős a terület szakmai feladatellátásáért a működés rendjéért. Munkakörébe tartozó feladatok: A szolgálat szakmai irányítása, ellenőrzése. Folyamatos családgondozás. Szociális és mentálhigiénés segítségnyújtás feltételeinek megteremtése, az estek elosztása családgondozók között, a családgondozói munka feltételeinek koordinálása, az ön-és társsegítő erők mozgósítása, gyermekcsoportok működtetése. Munkakapcsolat tartása a társult települések területén működő intézményekkel és egyéb szervekkel, kiemelten a gyermek- ifjúságvédelemmel a prevenció érdekében. Jelzőrendszer kialakítása és működtetése. Esetmegbeszéléseken értékeli, elemzi a családgondozók munkáját, a családok életkörülményeit, a segítségadás módját és formáját Családgondozók jogállása, feladatköre Jogállásuk: Közvetlenül az intézmény szakma vezetőjének irányításával végzik munkájukat, munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Felelősek a szakmai feladatellátásért, a működési rend betartásáért. Feladataik: A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: Tájékoztatást adnak a hozzáfordulóknak a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, az ezekez való hozzájutás módjáról, ezt a tanácsadást szolgáltatással is kiegészítik. Kialakítják és működtetik a veszélyeztetettséget észlelő-jelzőrendszert. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, és káros szenvedélyeket megelőzését célzó tanácsadást tartanak, ill. szerveznek. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése együttműködve a Védőnői Szolgálattal. Szabadidős programok szervezése. Hivatalos ügyek intézésének segítése. 8

9 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer kialakítása és működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. A gyermek védelmében tevékenykedő intézmények, személyek közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Segítik az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatellátását. Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. Az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében: Családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. - Utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területei gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. 9

10 3.3. A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulásban résztvevő települések fontosabb népességi adatai és a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételei: Állandó lakosok száma 18 év alattiak száma 1.IKRÉNY 1852 fő 412 fő 1 fő családgondozó heti 20 órában + szolgálatvezető heti 20 órában 2. ABDA 3139 fő 568 fő BÖRCS 1289 fő 290 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában 3. GYŐRLADAMÉR 1611 fő 387 fő GYŐRÚJFALU 1424 fő 311 fő GYŐRZÁMOLY 2411 fő 579 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában 4. DUNASZEG 1980 fő 435 fő DUNASZENTPÁL 750 fő 164 fő 1 fő családgondozó heti 20 órában 5. ÖTTEVÉNY 2910 fő 595 fő KUNSZIGET 1214 fő 273 fő 6. KISBAJCS 835 fő 183 fő NAGYBAJCS 952 fő 189 fő VÉNEK 196 fő 34 fő VÁMOSSZABADI 1540 fő 396 fő 1 fő családgondozó heti 40 órában ÖSSZESEN: fő 4813 fő

11 Az intézmény egész területére 1 fő intézményvezető, aki családgondozóként is dolgozik A gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak, és családi napközi vezetőinek szakképzettsége, működési területe, ügyfélfogadási helye: 1 fő szakmai vezető/intézményvezető főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: a társult községek közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6. Helyettese: - a családgondozói feladatkörben Abda, Börcs községek családgondozója, - intézményvezetői feladatkörben Dunaszeg, Dunaszentpál községek családgondozója, 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó főiskolai végzettségű hittanár és teológus, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú végzettségű Munkavégzés helye: Abda, Börcs közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9151 Abda, Szent István út 03., Polgármesteri Hivatal 9152 Börcs, Erzsébet tér 4., Polgármesteri Hivatal Helyettese: Ikrény község családgondozója. 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó szociálpedagógus Munkavégzés helye: Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9173 Győrladamér, Petőfi S. u. 1/b, Napköziotthonos Óvoda 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7. Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczy F. u. 45. Polgármesteri Hivatal Helyettese: Dunaszeg, Dunaszentpál községek családgondozója 1 fő részfoglalkoztatású családgondozó főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: Dunaszeg, Dunaszentpál, közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9174 Dunaszeg, Országút u. 6., Polgármesteri Hivatal 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1., Polgármesteri Hivatal Helyettese: Győrladamér, Győrújfalu és Győrzámoly községek családgondozója. 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: Öttevény, Kunsziget közigazgatási területe Ügyfélfogadás helye: 9153 Öttevény, Fő út 86, Faluház 9184 Kunsziget Petőfi tér 14/a. Egészségház Helyettese: Kisbajcs és Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek családgondozója. - 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó

12 Főiskolai végzettségű szociálpedagógus Munkavégzés helye: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. Polgármesteri Hivatal 9063 Nagybajcs, Petődi u. 58. Faluház 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Polgármesteri Hivatal 9062 Vének, Petőfi S. u. 3. Polgármesteri Hivatal Helyettese: Öttevény és Kunsziget községek családgondozója. Manóvár Családi Napközi-Kunsziget telephely - 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családi napközi vezető Végzettségük: családi napközi vezető Munkavégzés helye: 9184 Kunsziget Petőfi tér 14. Helyettesítés megbízási szerződéssel, szakképzett családi napközi vezetővel. Fürge Róka Családi Napközi- Nagyszentjános telephely - 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családi napközi vezető Végzettségük: családi napközi vezető Munkavégzés helye: 9072 Nagyszentjános József Attila u. 6. Helyettesítés megbízási szerződéssel, szakképzett családi napközi vezetővel. Az intézmény a szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségét, valamint annak folyamatosságát az alábbiak szerint biztosítja: Rendszeres szakmai konzultáció az intézményvezetővel Rendszeres szakmai és szakmaközi értekezleteken való részvétel Esetmegbeszélések, esetkonferenciák Kapcsolattartás társintézményekkel Jogi konzultációs lehetőség Továbbképzéseken való részvétel Rendszeres szakmai ellenőrzés

13 A Gyermekjóléti Szolgálat Ügyfélfogadási rendje Hétfő Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Bombayné Varga Szent István út 03. Tel:96/ óráig Mónika 06/ Győrladamér 9-11 óráig Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/b 06/ Bernadett Öttevény Lehotzky József Fő út. 53. Faluház 06/ óráig Kisbajcs Weisz Orsolya Kossuth u / óráig Kedd Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Dunaszentpál Iskola tér 1 Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér óráig Bombayné Varga Mónika Tel:96/ Vének Petőfi u / óráig Weisz Orsolya Tel:96/ Győrújfalu Ady E.u / óráig Majorné Szabó Bernadett 06/ Kusziget Petőfi tér 14/a óráig Lehotzky József 06/

14 Szerda Ikrény Vasútsor utca 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Abda Szent I. u. 3. Bombayné Varga Tel:96/ óráig Mónika 06/ Vámosszabadi Szabadi u. 57. Weisz Orsolya 06/ óráig Öttevény Fő u. 86. Lehotzky József 06/ óráig Győrzámoly Rákóczi u. 45. Majorné Szabó 06/ óráig Bernadett Csütörtök Dunaszeg Országút út 6. Tel:96/ óráig Nagy Bernadett 06/ Börcs Erzsébet tér 4. Tel:96/ óráig Bombayné Varga 06/ Mónika Nagybajcs Petőfi S. u Tel: óráig Weisz Orsolya 06/ Győrladamér Majorné Szabó Petőfi S. u. 1/a 06/ óráig Bernadett Kunsziget Lehotzky József Petőfi tér 14/a.. 06/ óráig Péntek Győrzámoly Majorné Szabó Bernadett Rákóczi u / óráig Az intézmény munkatársai a hivatalos ügyfélfogadási órákon kívül a hétköznapokon, hivatali időben fogadják a hozzáfordulókat, krízishelyzetben azonnal intézkednek.

15 Az ellátás igénybevételének módja, a szolgáltató és az igénybe vevő kapcsolattartásának módja A lakosság tájékoztatása A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről a lakosságot minden településen a helyben szokásos módon tájékoztatjuk: plakátokon, szórólapokon, helyi rádióban, honlapon,és a helyi lapokban. A tájékoztató tartalmazza a Szolgálat nevét, címét, fenntartóját, az ügyfélfogadás rendjét, a családgondozó egyéb elérhetőségét, és a nyújtott szolgáltatásokat. A tájékoztatás különös figyelemmel kiterjed az együttműködő partnereinkre. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltató tevékenysége elsődlegesen a személyes kapcsolattartásra épül. A szolgáltatást önként igénybevevők esetében az első találkozás a szolgáltatónál történik. A további együttműködés, problémamegoldás a szolgáltatónál, az ügyfél lakásán, a problémától függően egyéb helyen történhet. Az észlelő- és jelzőrendszeren keresztül jövő jelzés esetében a gyermek otthonában, aktuális tartózkodási helyén történik az első találkozás. A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, kivéve az együttműködésre kötelezetteket védelembe vétel esetén -, akik számára kötelező. A szolgáltatás gyermekek, gyermeket nevelő családok számára térítésmentesen, ügyfélfogadási időben vehető igénybe. A Szolgálat által nyújtott valamennyi szolgáltatás térítésmentes.

16 Családi napközi Az intézmény megnevezése, és címe: Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6. Az intézmény alapításának időpontja, az alapítók megnevezése: az alapítás időpontja: január 1. Az alapító megnevezése: Győri Többcélú Kistérségi Társulás Címe: 9021 Győr, Városház tér 1. Képviseli: Borkai Zsolt, elnök Az intézmény működési területe gyermekek napközbeni ellátása - családi napközi területén: Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének Családi napközi telephelyei: 9184 Kunsziget, Petőfi tér 14. Manóvár családi napközi 9072 Nagyszentjános, József Attila u. 6. Fürge Róka családi napközi A családi napközi feladata: A családi napközi bölcsödei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi célja: a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. Megvalósítani kívánt program bemutatása

17 Szemléletformálás A családi napköziben történő közös munka, élmény képessé teszi a szakembereket, szülőket, gyermekeket arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák. Továbbá drámajátékok, történetek, szituációk feldolgozásával segítsék a hátrányos helyzetű/roma tanulók beilleszkedését, valamint a nem hátrányos helyzetű gyerekek inkluzív attitűdjének kialakulását. Célunk, hogy a családi napköziben történő közös munka után a szakemberek, szülők, gyermekek a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra építve képesek legyenek a személyiségformálásában hatékony lépéseket tenni. A családi napköziben különböző változásokat kívánunk elérni az alábbi területeken: partneri viszony elfogadása, konszenzus-készség, empátia, etikai érzék, képzelet, jó írásbeli-szóbeli kommunikációs képesség, tolerancia, együttműködési készség, rugalmasság stb. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése A szakemberek, szülők szerepfelfogása közelítsen a társadalmi valósághoz, a résztvevők felkészítése a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságára alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére. A résztvevő szakemberek professzionális viselkedésének fejlesztése, szakmai tudatosságuk erősítése, a kapcsolati minőség jelentőségének felismertetése a nevelői munkában. A hatékonyságot segítő és gátló kommunikációs minták megismerése, a segítő minták gyakorlása. A családi napközi munka hatékonyságának elemzéséhez közös értelmezési keret. Az integráció elve alapján célunk, hogy a fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb körével. Különös figyelemmel kísérendő és támogatandó az, hogy a fogyatékos emberek folyamatos kapcsolatot tarthassanak fenn családtagjaikkal, valamint az egészségügyi, oktatási, szociális, államigazgatási intézményekkel és munkahelyükkel hagyományos vagy korszerű technikai eszközökön keresztül A családi napköziben fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők az életkori szintjüknek megfelelő, saját élményt biztosító, érzékenyítő gyakorlatokkal párhuzamosan, azokkal szoros összhangban ismerjék meg a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak szóló feladatokat, játékokat is. Ez több szempontból is lényeges. Egyrészt így megvan az esély arra, hogy az élményszerzés, valamint az élmény átélésének, megfogalmazásának, feldolgozásának és generalizálásának folyamatán keresztül nemcsak merev technikákat sajátítanak el, hanem a technikák alkalmazásához szükséges tudásnak is birtokába jutnak. Segít, ha a közös tevékenységek során nemcsak életkoruknak megfelelő, hanem az ekvivalens iskoláskori feladatokat is kipróbálják. Az így nyert tapasztalatok segíthetnek az iskolások életkori szintjének megfelelő játékokban rejlő fejlesztési lehetőségek felismerésében, tudatosításában. Másrészt saját kommunikációs készségeik is csiszolódhatnak. Fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. Miután a fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. Az emberek közötti együttműködés a társas mivoltunk formálódásához

18 létfontos. Az interperszonális kapcsolatokban az alkalmazkodás folyamata nem zökkenőmentes. Gyakran konfliktusok színezik együttes tevékenységeinket. Az emberi kapcsolatok stabilitását a konfliktusok nem veszélyeztetik, sőt a kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok még inkább erősítik azt. Nevelés megvalósulása: Egészséges életmód kialakítására törekszünk a táplálkozás és a mozgás terén is. A gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, ezért erre törekszünk. Cél : A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése, Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása, A gyermekek testi képességeinek, fizikai erőnlétének, edzettségének fejlesztése. A gyermek megnyilvánulásaira, teljesítményére konkrétan reagálunk (elsősorban, ha lehetséges a pozitív megerősítés segítségével, dicsérettel.) Az erkölcsi értékek kialakításában elsősorban a következőkre szeretnénk hangsúlyt fektetni: Jó rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébb védelme és segítése. Ezek fejlesztéséhez a mesélésen és a bibliai történetek ismertetésén túl, minden napközben adódó konkrét helyzetet fel lehet majd használni. Alapvetőnek tartjuk azt is, hogy a napközibe járó gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés szabályait, mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, egymáshoz való alkalmazkodás együttérzés. Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni, és célirányosan bővíteni. Ezáltal a következő területek fejlődését célozzuk meg: Egyre pontosabb, valóság hűbb észlelés, Figyelemösszpontosításra való képesség, Gazdag képzeleti működés, Reproduktív emlékezet, Problémamegoldó és kreatív gondolkodás. A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve Az állandóság elve Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A pozitívumokra támaszkodás elve Az egységes nevelő hatások elve A rendszeresség elve A fokozatosság elve A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése:

19 A kistérség területén a gyermekjóléti szolgáltatás mindenütt megoldott volt, de a napközbeni ellátás alternatív formája hiányzott. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott családi napközi (Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás. Győri Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatai a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekek napközbeni ellátása feladatát gyermekjóléti szolgálat feladattal, szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítják közös feladatellátásban, közös irányítás alatt, magasabb szakmai színvonallal működtethető, és a közös fenntartás mellett a tárgyi feltételek javítása is jobban megoldott. Központból irányított, de a telephelyek működtetésével a településeken marad a szolgáltatás. Az ott dolgozók munkáját azzal tudjuk segíteni, hogy közös szakmai megbeszéléseket tartunk, és a szakmai egységgel is szoros együttműködést alakítunk ki. Mivel az intézmény vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a terület szociális mutatóit, a demográfia alakulását, ezért tud igazodni a feladat ellátáshoz, és újabb, a területhez speciálisan kapcsolódó más szolgáltatást felvenni. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: A Többcélú Társulás megalakulásakor a kistérség települései közösen úgy döntöttek, hogy a gyermek napközbeni ellátása feladat keretén belül a családi napközi integrált formában történő ellátásáról, a gyermekjóléti szolgáltatással közösen intézményfenntartóként - az Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye /Továbbiakban: Intézmény/ útján - gondoskodnak. Az Intézmény alapító okiratának kelte január 1. A helyi igények egy újabb telephely indítását indokolták, a kialakítást védőnői, önkormányzati felmérés előzte meg. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: Ellátottak köre: Abda, Börcs, Bőny Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területén 20 hetes- 14 éves kor között élőkre terjed ki a feladatellátás

20 Demográfiai mutató: A kistérség helyzete statisztikai adatok alapján feladatellátásban résztvevő települések TELEPÜLÉS LAKOSSÁGSZÁM 0-17 ÉVESEK Abda Börcs Bőny Dunaszeg Gönyű Győrladamér Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Ikrény Kisbajcs Kunsziget Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rétalap Töltéstava Vének Szociális jellemző: A népesedési (halálozás, élveszületés) és népmozgalmi (oda-, illetve elköltözés) folyamatok a 2007-es évre csekély mértékű változást jelentettek a kistérség egészét nézve: nőtt a kistérség lakossága. E népesség eloszlása továbbra is erősen aránytalan maradt Győr, mint centrum vonzásában. A korábban már említett erővonalak mentén, valamint a város közelében helyezkednek el továbbra is a népesebb települések (Abda, Gönyű, Győrújbarát, Nyúl). Egyes települések lakosságszáma 10%-ot meghaladó mértékben emelkedett (Győrladamér, Győrzámoly). Jelentős népességcsökkenés a kistérség egy településén sem tapasztalható. Településenként átlagosan 63,6 fő gyarapodás mutatható ki. 20 településen nőtt, 6 településen csökken, Rétalapon pedig változatlan maradt a lakosság száma. Kiugróan magas számban nőtt Győrújbarát (356 fő) lakosságának száma, illetve jelentős gyarapodás figyelhető meg Győrzámoly (174 fő) esetében is. Az okok részletesebb elemzése (népmozgalmi és népesedési események vizsgálata) előtt vélhetően ez a pozitív változás a vándorlás egyenlegéből adódik. A lakosság 18,4%-a 18 évnél fiatalabb, közel kétharmada év közötti, míg népesség közel ötöde 60 év feletti. A települések között kiugróak a különbségek. Átlagot meghaladó mértékű a 18 év alattiak jelenléte a

21 kistelepüléseken. (Kisbajcs, Ikrény, Győrzámoly) Helyzetkép: Feladatok: A 3 éve működő intézmény dolgozói létszáma megfelel az előírt létszámnormáknak. A munkatársak mindegyike szakképzett vagy a képesítés megszerzése folyamatban. A szolgáltatást igénybe vevők száma 2007-től nő. Az intézmény megfelelő létszámmal és képesítéssel bővül. A szakemberek létszámának bővítésére az intézményen belüli foglalkoztatáshoz szükség lenne pszichológusra. Egyre súlyosbodó anyagi problémák nem csak a gyermekes családokat érintik, hanem az időseket is, így egyre nagyobb szükség van családsegítő szolgálatra is. A jó ágazatközi együttműködés nyomán kialakított szolgáltatás bővítés közvetetten a szociális kiadások csökkenését eredményezheti. Szabadidős programok szervezése. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: Szakmai tartalma telephelyenként: Kunsziget Manóvár családi napközi telephelyen a szemléletformálást és a nevelés megvalósulását a következővel bővítettük Telephely címe: Kunsziget, Petőfi tér 14. Férőhelyek száma: Ellátottak: 7 fő 20 hónapostól 3 éves korig 2 fő családi napközi vezető Családi napköziben szakfeladatot ellátó személyek: A családi napköziben egy fő családi napközi vezető és egy fő segítő végzi a gyermekek felügyeletét és gondozását. Mindegyikük rendelkezik A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feltételeiről szóló 15/1998. NM, valamint a 29/2003. ESZCSM rendelet szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. A helyettesítést végző személy szintén rendelkezik a fent megnevezett végzettséggel és benyújtotta

22 szándéknyilatkozatát a helyettesítésre vonatkozóan, helyi lakos. Családi napközi helyiségei, tárgyi feltételei: 1 db csoportszoba 30 nm iroda és öltöző a gondozóknak gyermeköltöző, mosdó felnőtt mosdó udvar Tárgyi feltételek: pelenkázó, asztalok, székek, ágyak, szőnyeg, bútorok, evőeszközök, tisztítószerek Fejlesztő eszközök: játszószőnyeg, fejlesztő játékok, kreatív eszközök, sporteszköz, udvari játékok Családi napközi nyitva tartása: Munkanapokon 6:30-tól - 16:00-ig (hétvégén zárva) Ünnepnapokon, téli, tavaszi, nyári szünet idejében előzetes igényfelmérés alapján igény szerint. Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket családi napközibe szeretnék adni, felkeresik a családi napközi vezetőt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális időpontot a gyermek családi napközi felvételéről. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeiről a szülő, valamint a családi napközi folyó napirendről, szakmai munkáról. Kapcsolattartás a szülőkkel Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás Évente 2x szülői értekezlet, bővebb tájékoztatás Szülővel történő fokozatos beszoktatás: Az első héten az anyával (szülővel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben a szülő végzi a gondozási műveleteket, és a gondozónő fokozatosan veszi át a gyermek gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt tartózkodás idejét is. A második héten már a gyermek a szülő állandó jelenléte nélkül van a családi napköziben. Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért fontos hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülő a családi napköziben tartózkodjon. Egyéni bánásmód gondozás: A szakember fontos feladata, hogy a családi napközibe kerülő kisgyermekekkel meleg, szeretetteljes odaadással segítse a fejlődését. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget ad a szakembernek a gyermek napi hangulatát, a fizikai és pszichés állapotát is figyelembe venni. Minden gyermek részére fontos az, ahogy megfogja a szakember, hogyan mosdatja, pelenkázza stb. Egészséges életmód kialakítása: Az egészséges életmódra nevelés az egészsége életvitel igényének alakítása

23 kiemelt jelentőségű ebben a korban. Ennek formálására a táplálkozás, a mozgás a testápolás, és az egészségmegőrzés szokásainak terén is törekszünk. A mozgás fejlesztő hatása úgy érvényesülhet, ha kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel szívesen végzi a gyermek. Ezért a tornát próbáljuk összekötni zenés, játékos mozgásokkal. Érzelmi és szociális fejlődés segítése: Az erkölcsi értékek kialakításában nagy hangsúlyt fektetünk a jó-rossz felismertetésére, az őszinteségre, az igazmondásra, a felelősségvállalásra, a gyengébbek védelmére és segítésére. Fontos, hogy a napközibe járó gyerekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés szabályait, mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, együttérzés, egymáshoz való alkalmazkodás. A családi napköziben vegyes korosztály lesz együtt. Ez nagyon jó lehetőség a különböző viselkedésformák, ill. élethelyzetek megtapasztalására. A nagyok segíthetik a kicsiket, és a kicsik tanulhatnak a nagyoktól (persze ez fordítva is előfordulhat). Az együttjátszás élménye minden gyereknek sokat jelent, és a kis létszám miatt nem valószínű, hogy valaki kimaradna belőle. Megismerési folyamatok segítése: Az értelmi nevelés során a gyerekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni és célirányosan bővíteni. A gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve fejlesztjük a gyermekeket. Szobatisztaságra nevelés: Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC-használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. Mosakodás, tisztálkodás: Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosatunk a gyermekekkel. Ehhez biztosítjuk számukra a szappant, folyékony szappant, a folyó melegvizet, minden gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Minden gyermeknek lesz külön fésűje, a már fogat mosóknak pedig saját fogkeféje, fogmosó pohara bejelölve és fogkrémje. Ezek az eszközök a gyermekek számára könnyen hozzáférhetőek és esztétikusak. Öltözködés: Az öltözködésre mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat - akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra vagy földre tett matracra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre. Alvás, pihenés: A gyermekeknek életkoruk és egyéni igényeik szerint van szükségük a pihenésre. A gyermekeknek külön fekhelyet és igény szerint délelőtti, délutáni alvási lehetőséget biztosítunk. A gyermekek egymásba rakható korszerű ágyakon alszanak. Alváshoz csendes, nyugodt légkört teremtünk, mese, halk zene alkalmazásával. Levegőzés: A gyermekek számára igen lényeges, hogy minél több időt töltsenek a tiszta, szabad levegőn. A családi napközi közvetlen közelében nemrég felújított, a biztonsági előírásoknak megfelelő, zárt köztéri játszótér van, melyben homokozó és mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A levegőzésre jó lehetőség a séta, esetenként kisebb vásárlásokkal, kirándulásokkal egybekötve. A családi napközi területén kívüli tevékenységekhez kérjük a szülők írásbeli hozzájárulását. Ezek a programok nagyobb balesetveszélyt rejtenek magukban, így a gyermekek fokozottabb felügyelete indokolt. Étkezés: A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen. Az étkezőben etetőszékek könnyítik meg az egészen kicsik étkezését, a nagyobbaknak kis asztal áll a rendelkezésére. A gyermekek kis csoportokban ülhetnek az asztalhoz, ha már egyedül le tudnak ülni, illetve fel tudnak állni, és az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani. Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyermeket és csak akkor adunk neki többet, ha szívesen fogadja. Az ételből minden gyermek egyéni étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Soha nem kell egyetlen kanállal sem többet fogyasztani a kívántnál. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását gyarapítják. Az étrendet legalább egy hétre előre tervezzük meg, megmutatjuk a szülőknek, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél.

24 A játék: A kisgyermeknek természetes életformája, központi tevékenysége és legfőbb öröme a játék. A játék segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi- az értelmi- az érzelmi és a szociális fejlődést. A gyermek játékát elsősorban a megfelelő hely, idő, légkör és eszköz biztosításával tudjuk segíteni. Követjük a gyermekek kezdeményezéseit, magatartásunkkal, javaslatainkkal, információinkkal támogatjuk az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A játék területek kialakításánál figyelünk arra, hogy legyen lehetőség aktív és csendes játékra, pihenésre, piszkolással járó tevékenységek (festés, vizezés) végzésére, és aktív mozgásra. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az önállóságra és rendszeretetre. A gyermekek számára a különböző játékfajtákhoz (gyakorlójáték, konstrukciós-építő játék, szerepjáték, szabályjáték) biztosítjuk a megfelelő játékeszközöket. Húzható, tologatható, rakosgatható játékok, öltöztethető babák, autók, amelyekbe rakodhatnak, szállíthatnak, vagy maguk is beleülhetnek. Nagy lehetőségeket rejt a gondolkodásfejlesztés terén a bábozás. A 2-4 éves gyermekek már jól megértik a bábokkal bemutatott rövid történeteket. A kezükre húzott bábok, arra ösztönzi őket, hogy ők is megszólaltassák a játékot, emellett kiváló feszültségoldó hatása is van. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermekek számára. A kisgyermek érzelmi élete a tapasztalások útján gazdagodik. Saját élményei az érzelmek megismerését, átélését teszik lehetővé. A pozitív érzelmek: az öröm, a meglepetés, a nyugalom és a szeretet arra ösztönzik, hogy az eseményeket, melyekből ezek az érzelmek fakadtak megismételje. Játékaiban szívesen játssza el azokat a pillanatokat, melyek jó érzéssel töltötték el. A napirend megszervezése: A rendszeresség rendkívül fontos feladat abból a szempontból, hogy az állandóan ismétlődő dolgok a kicsi gyerekek biztonságérzetét növelik. A napirendet a következőképpen képzeljük el, amely természetesen az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változnak: NAPIREND: 6:30-8:00 - Folyamatos érkezés, szabadjáték 8:00-8:30 - Reggeli 8:30-10:00 - Játék, foglalkozások 10:00 10:30 -Tízórai 10:30 11:30 - Játék a kertben 11:30 12:15 - Ebéd 12:15 15:00 - Alvás, mosdóhasználat 15:00 15:30 - Uzsonna 15:30 16:00 - Játék, folyamatos hazaadás ÜNNEPEINK: Húsvét, Karácsony: készülődés az ünnepre, ünnepvárás, hangulatkeltés Anyák napja: ajándék készítés a gyermekek bevonásával Születésnapok: egyéni megemlékezés, apró ajándék EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK: Időszakos gyermekfelügyelet A szülők néhány órás elfoglaltsága idejére (bevásárlás, ügyintézés) eseti, vagy rendszeres megőrzési lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára.

25 Fürge Róka családi napközi - Nagyszentjános a telephelyen a szemléletformálást és a nevelés megvalósulását a következővel bővítettük Tárgyi és személyi feltételek Férőhelyek száma: 7 fő (SNI gyermek nincs) Ellátottak: 10 hónapostól 3 éves korig Családi napköziben szakfeladatot ellátó személyek: A családi napköziben egy fő családi napközi vezető és egy fő segítő végzi a gyermekek felügyeletét és gondozását. Mindegyikük rendelkezik A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feltételeiről szóló 15/1998. NM, valamint a 29/2003. ESZCSM rendelet szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. A helyettesítést végző személy szintén rendelkezik a fent megnevezett végzettséggel és benyújtotta szándéknyilatkozatát a helyettesítésre vonatkozóan, helyi lakos. Családi napközi helyiségei, tárgyi feltételei: 1 db csoportszoba 30 nm iroda és öltöző a gondozóknak gyermeköltöző, mosdó felnőtt mosdó udvar étkező tornaszoba Tárgyi feltételek: pelenkázó, asztalok, székek, ágyak, szőnyeg, bútorok, evőeszközök, tisztítószerek Fejlesztő eszközök: játszószőnyeg, fejlesztő játékok, kreatív eszközök, sporteszköz, udvari játékok Családi napközi nyitva tartása:

26 Munkanapokon 6:30-tól - 16:30-ig (hétvégén zárva) Ünnepnapokon, téli, tavaszi, nyári szünet idejében előzetes igényfelmérés alapján igény szerint. NAPIREND: 6:30-8:00 Folyamatos érkezés, szabadjáték 8:00-8:30 Reggeli 8:30-10:00 Játék, foglalkozások 10:00-10:30 Tízórai 10:30 11:30 Játék, séta a szabadban (időjárástól függően) 11:30 12:15 Ebéd 12:15 15:00 Alvás, mosdóhasználat 15:00 15:30 Uzsonna 15:30 16:30 Játék, folyamatos hazaadás Étkezések lebonyolítása a csoportszobában történik, korosztálynak megfelelő élelmiszerek fogyasztásával. Különös tekintettel a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldségekre, gyümölcsökre, gabona és tejtermékekre.

27 Szakmai - nevelő munka megvalósulása Egyéni bánásmód gondozás: A szakember fontos feladata, hogy a családi napközibe kerülő kisgyermek fejlődését meleg, szeretetteljes odaadással segítse. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget ad a szakembernek a gyermek napi hangulatát, a fizikai és pszichés állapotát is figyelembe tudja venni. Minden gyermek részére fontos az, ahogy megfogja a szakember, ahogyan mosdatja, pelenkázza. Családlátogatás Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való megismerése. Az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerül sor. A családi napközi-vezető: - ismerje a családlátogatás jelentőségét, - a családlátogatáson hivatásának megfelelően viselkedjen, - a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek szempontjából. Napirend szervezés: A jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet és a kiszámíthatóságot. A napirend függ a gyermekcsoport életkorától, összetételétől, fejlettségétől, de befolyásolják az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám is. Figyelembe kell venni, hogy a gyermekek részére áttekinthető, folyamatos legyen, ismerjék a várható eseményeket. Fontos feltétele a folyamatos napirendnek a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés. A napirend összeállításánál lehetőség szerint figyelembe vettük a gyermekek otthoni életének életritmusának menetét. A jól átgondolt áttekinthető napirend a szakembermunkáját is könnyebbé, szervezetté teszi.

28 Közös szervezett programok Évenként 4-5 alkalommal közös programot készítünk a családokkal. Ilyen a Farsang, a Húsvét, a Mikulás, Advent, Anyák napja, Gyermeknap. A családi napközi feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. Az egészséges testi fejlődés elősegítése - a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, - egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése. A játék: A kisgyermeknek természetes életformája, központi tevékenysége és legfőbb öröme a játék. A játék segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi- az értelmi- az érzelmi és a szociális fejlődést. A gyermek játékát elsősorban a megfelelő hely, idő, légkör és eszköz biztosításával tudjuk segíteni. Követjük a gyermekek kezdeményezéseit, magatartásunkkal, javaslatainkkal, információinkkal támogatjuk az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A játék területek kialakításánál figyelünk arra, hogy legyen lehetőség aktív és csendes játékra, pihenésre, piszkolással járó tevékenységek (festés, vizezés) végzésére, és aktív mozgásra. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az önállóságra és rendszeretetre. Lehetőség szerint naponta legalább 20 perc szabad levegőn való tartózkodás biztosítása. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése - derűs légkör biztosítása, a családi napközi által közösségbe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségeinek feldolgozásában, - a családi napközi vezető-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése, - a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése, - lehetőségteremtés a felnőttekkel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére. - az erkölcsi értékek kialakításában nagy hangsúlyt fektetünk a jó-rossz felismertetésére, az őszinteségre, az

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE VI. 70/2012 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben