A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS"

Átírás

1 A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: Széles Imre, pedagógiai elıadó 2010

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 3 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA 5 II.1. Jogszabályi háttér, a többcélú kistérségi társulás megalakulása, alapadatai 5 II.2. A társulási megállapodásban vállalt feladatok 7 III. HELYZETELEMZÉS 11 III.1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése 11 III.2. A kistérség gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete 12 III.3. Demográfiai tendenciák a kistérségben 15 III.4. A közszolgáltatások ellátásának formája a kistérségben 19 IV. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS JELLEMZİI A KISTÉRSÉGBEN 21 IV.1. Az óvodai és általános iskolai feladatellátás formája a 2007/2008. nevelési/tanévben 21 IV.2. A gyıri többcélú kistérségi társulás településein mőködı alapfokú nevelési-oktatási intézmények 22 IV.3. Az óvodai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei a kistérségben 26 IV.4. Az általános iskolai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei a kistérségben 57 IV.5. A évi országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése a kistérségben 94 IV.6. A kistérség településeinek óvodai és általános iskolai feladatellátásra vonatkozó pénzügyi adatai ( ) 99 IV.7. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a kistérségben 104 V. A HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE 109 V.1. Óvodai SWOT-elemzés 109 V.2. Általános iskolai SWOT-elemzés 110 V.3. Fenntartói SWOT-elemzés 111 V.4. A közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés összegzése 112 VI. A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER MŐKÖDTETÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL, ÁTSZERVEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ ELKÉPZELÉSEI 117 VII. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 118 VII.1. Óvodai ellátás 118 VII.2. Általános iskolai ellátás 126 VII.3. Pedagógiai szakszolgálati ellátás 130 MELLÉKLETEK A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE GYİR MEGYEI JOGÚ VÁROS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2

3 I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. -ának (4) bekezdése alapján A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fıvárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelezı feladatait milyen módon látja el, illetıleg milyen nem kötelezı feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggı elképzeléseket. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedéseket. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 89/A. (5) A többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra - az e törvény 85. -ának (4) bekezdése szerint - önálló intézkedési tervet készít. 89/A. (12) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy az e törvény 89/A. -ának (5) bekezdése alapján készített intézkedési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedéseket. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 8. számú mellékletének IV., A többcélú kistérségi társulások támogatásáról pontja Kiegészítı szabályok 1. Általános szabályok része további feltételeket fogalmaz meg a TKT-k számára: 1.4. A 2.2. pontban szereplı feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás legkésıbb szeptember 1-jéig fogadja el a Közokt. tv. 85. (4) bekezdése szerinti önálló intézkedési tervét, mely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevı településenkénti bontásban tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi intézkedési tervének elkészítésével a Gyır- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézetet bízta meg. 3

4 Az MPI a községeket érintı kistérségi intézkedési tervet készítette el. Ehhez kerül csatolásra (hasonlóan, mint a Gyır-Moson-Sopron megyei közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata c. dokumentum esetében) a város által a kistérség számára rendelkezésre bocsátott formában Gyır Megyei Jogú Város Közoktatásfejlesztési Terve. Természetesen az MPI által készített kistérségi intézkedési terv a szükséges érintkezéseket (pl. bejárók, eljárók, szakszolgálati ellátás) tartalmazza. Köszönetünket fejezzük ki a kistérség polgármestereinek, jegyzıinek, a Polgármesteri Hivatalok érintett munkatársainak, ill. közoktatási intézményvezetıinek, hogy írásos, továbbá személyes adatszolgáltatásukkal, véleményük kifejtésével segítették az MPI szakértıi teamjének munkáját. 4

5 II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA II.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGALAKULÁSA, ALAPADATAI A gyıri statisztikai kistérség [a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott] települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. évi törvény 41. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése, továbbá a évi XXI. törvény 10/A. (1) bekezdése alapján kistérségi fejlesztési elképzeléseik összehangolása, a kistérségi területfejlesztési feladataik minél hatékonyabb és optimálisabb ellátása, továbbá az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében társulási megállapodást kötöttek. A Gyır és Kistérsége Területfejlesztési Társulás Tanácsa május 9-én tartott Tanácsülésén alakult át Gyıri Többcélú Kistérségi Társulássá, melynek alapdokumentumát 1/2005. (V. 9.) sz. Tanács Határozatával fogadta el. A társulás megnevezése: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás. A társulás rövidített neve: Gyır TKT. Az alapítás idıpontja területfejlesztési feladatok ellátására: július 19. A többcélú kistérségi társulássá alakulás idıpontja: május 9. A társulás mőködési területe: a gyıri statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe. A társulás székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. 5

6 A TÁRSULÁS TAGJAINAK, SZÉKHELYÉNEK ÉS ÁLLANDÓ NÉPESSÉGÉNEK SZÁMA Település Székhely Állandó népesség száma (2010) Abda 9151 Abda, Szent István u Bıny 9073 Bıny, Rákóczi F. u Börcs 9152 Börcs, Erzsébet tér Dunaszeg 9174 Dunaszeg, Országút u Dunaszentpál 9175 Dunaszentpál, Iskola tér Enese 9143 Enese, Szabadság u Gönyő 9071 Gönyő, Kossuth u Gyır 9021 Gyır, Városház tér Gyırladamér 9173 Gyırladamér, Szent István u Gyırújbarát 9081 Gyırújbarát, Liszt F. u Gyırújfalu 9171 Gyırújfalu, Ady E. u Gyırzámoly 9172 Gyırzámoly, Rákóczi u Ikrény 9141 Ikrény, Gyıri u Kisbajcs 9062 Kisbajcs, Kossuth u Koroncó 9113 Koroncó, Rákóczi u Kunsziget 9184 Kunsziget, József A. u Mezıörs 9097 Mezıörs, Fı u Nagybajcs 9063 Nagybajcs, Kossuth u Nagyszentjános 9072 Nagyszentjános, Vasút u Nyúl 9082 Nyúl, Kossuth u Öttevény 9150 Öttevény, Fı u Pér 9099 Pér, Szent Imre u Rábapatona 9142 Rábapatona, Kossuth u Rétalap 9074 Rétalap, Széchenyi u Töltéstava 9086 Töltéstava, Petıfi u Vámosszabadi 9061 Vámosszabadi, Szabadi u Vének 9062 Vének, Petıfi u

7 II.2. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN VÁLLALT FELADATOK A Gyıri TKT feladatai: - területfejlesztés - közoktatási feladat - gyermekjóléti alapellátás - szociális alapellátás - egészségügyi alapellátás - belsı ellenırzési feladatok - kistérségi ügyintézési korszerősítési feladatok - közös közútkezelıi feladatok - mozgókönyvtári feladatellátás - közös sporttevékenység és szabadidıs tevékenység koordinálása - közmővelıdési és humán feladatok koordinálása - közfoglalkoztatási feladatok összehangolása A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának pontja alapján: A közoktatási feladat keretén belül a Társulás ellátja: a) a közoktatási intézményi feladatot, amelynek keretében gondoskodik a közoktatási feladat ellátásában részt vevı önkormányzatok fenntartásában mőködı, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb mőködésének szervezésérıl, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról. Az a) pontban megjelölt feladatellátást a Társulás a 4. számú mellékletben felsorolt mikrotérségi intézményi társulások, valamint a települési önkormányzat által önállóan fenntartott intézménye útján biztosítja. b) a pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintő mőködtetését az alábbiak szerint: logopédiai és gyógy-testnevelési ellátás a tagönkormányzatok, illetve azok fenntartásában lévı intézményein keresztül szervezı tevékenységével; valamint Gyırújbarát község fenntartásában lévı II. Rákóczi Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai 7

8 Szakszolgálat intézményén keresztül szervezı tevékenységgel: - logopédiai - gyógy-testnevelési - nevelési tanácsadási és - pályaválasztási feladatokat; valamint a Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott pedagógiai szakszolgálati intézményén keresztül szervezı tevékenységgel az - oktatási, nevelési, diagnosztikai és tanácsadási feladatokat (logopédiai tanácsadás, konduktív tanácsadás, gyógytestnevelési tanácsadás, tanácsadás beilleszkedési zavarokkal küzdı gyermekeknek és szüleiknek, tanácsadás tanulási zavarokkal küzdı gyermekeknek és szüleiknek, tanulási képességek vizsgálata) - iskola és pályaválasztási tanácsadást, - tehetséggondozás, tehetségfejlesztı tanácsadást továbbá a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Gyógypedagógiai Szolgáltató Központon keresztül a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdés f) pontja, valamint a 87. (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok - logopédiai ellátás - gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás - fejlesztı felkészítés ellátásának biztosítása. c) a Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedıen - a közoktatási törvény 89/A. - ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet készít. A társulás a közoktatással összefüggı feladatokat kivéve az intézkedési terv elkészítését, amelyet valamennyi önkormányzatra nézve lát el a 4. Számú mellékletben megjelölt önkormányzatokra látja el A gyermekjóléti alapellátási feladat keretén belül a Társulás intézményfenntartóként biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatás integrált formában történı ellátását, továbbá a gyermekek napközbeni ellátását (családi napközi feladat.) 8

9 A Társulás a feladat ellátásáról intézményfenntartóként, továbbá Gyır Várossal és Dunaszentpállal kötött külön megállapodás útján - a 5. számú melléklet szerint az ott megjelölt önkormányzatokra vonatkozóan gondoskodik. Az alapítói jogokat, valamint az intézmény vezetıjének kinevezési jogát a tanács, míg az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja. 9

10 Társulási Megállapodás 2. számú melléklet: Az egyes közszolgáltatásban részt vevı tagok jelölése* Település Terület- Alapfokú oktatás Háziorvosi Szociális Belsı Gyermekjóléti alapellátás Közútkezelés fejlesztés intézményi szakszolgálat ügyelet alapellátás ellenırzés Mozgókönyvtár Abda X mikrotársulás Börcs X X X X X Bıny X X X X X X X Börcs X mikrotársulás Abda X X X X X X Dunaszeg X mikrotársulás Dunaszentpál X X X X X X Dunaszentpál X mikrotársulás Dunaszeg X X X X X X Enese X mikrotársulás Fehértó, Kisbabot, X X X X Rábaszentmihály Gönyő X X X X X X X Gyır X X X X X X X Gyırladamér X mikrotársulás Gyırújfalu X X X X X X Gyırújbarát X X X X X X Gyırújfalu X mikrotársulás Gyırladamér X X X Gyırzámoly X X X X X X X X Ikrény X X X X X X X X Kisbajcs X mikrotársulás Nagybajcs, X X X X X Vámosszabadi, Vének Koroncó X X X X mikrotársulásban Téttel X X X Kunsziget X X X X X Mezıörs X X X X X X X Nagybajcs X mikrotársulás Kisbajcs, Vámosszabadi, Vének X X X X X X Nagyszentjános X X X X X X X Nyúl X X X X X X X X Öttevény X X X X X X X X Pér X X X X X X X Rábapatona X X X X mikrotársulásban Téttel X X Rétalap X X X X X X Töltéstava X mikrotársulás Gyırság X X X Vámosszabadi X X X X X X X Vének X mikrotársulás Kisbajcs, Vámosszabadi, Nagybajcs X X X X X 10

11 III. HELYZETELEMZÉS III.1. A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE A Gyıri kistérség keletrıl a Komáromi, délkeletrıl a Kisbéri, délrıl a Pannonhalmi és Téti, nyugatról a Csornai, északnyugatról a Mosonmagyaróvári kistérséggel, északról pedig Szlovákiával határos. A Gyıri kistérség Gyır-Moson-Sopron megye 7 kistérsége közül területi nagyság viszonylatában a második, területe 743 km 2. A kistérség 27 település társulásából jött létre: Abda, Bıny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyő, Gyır, Gyırladamér, Gyırújbarát, Gyırújfalu, Gyırzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mezıörs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rábapatona, Rétalap, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének. A kistérség központja: Gyır. A kistérség 27 települése közül 1 városi rangú település található, Gyır. A kistérség térképe: 11

12 III.2. A KISTÉRSÉG GAZDASÁGI, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI HELYZETE* A Gyıri kistérség társadalmi, gazdasági és kulturális életében Gyır jelenléte egyértelmően meghatározó. A kistérség az ország egyik legfontosabb, Északnyugat-Magyarországon meghatározó súlyú városi agglomerációja, melynek központja a 130 ezer lakost meghaladó Gyır, a Nyugatdunántúli régió legnépesebb, hazánk 6. legnagyobb városa. A Rábca, a Rába, a Mosoni- és a Nagy-Duna összefolyásánál fekvı térségben hagyományosan a mezıgazdaság és a kereskedelem játszották a meghatározó szerepet, az iparosodás a XIX. század második felében indult meg. A Budapest és Bécs között félúton található kistérség a rendszerváltás után Budapest és Székesfehérvár mellett a legjobb gazdasági teljesítményt nyújtotta, különösen a gépipar és az autóipar tekintetében. A fejlıdés hamarosan túllépett Gyır határain, amely különösen a sugárirányú fıutak, kiemelten az M1 autópálya környezetében érezteti hatását. A kistérség központja, a megyeszékhely a kistérség valamennyi településérıl jól megközelíthetı. A közlekedés és annak úthálózata Gyırhöz kapcsolódik, többségében sugaras rendszerő. A sugár irányban összefutó úthálózat észak felıl Szlovákiát, nyugatról Ausztriát, délrıl a Balatont, keletrıl pedig Budapestet köti a Kisalföld szívéhez. A közelmúltban megnyílt Gyır Pér repülıtér légi úton is elérhetıvé teszi a kistérséget. A kistérség falvai jellemzıen a közepes és nagyfalvak kategóriájába esnek, kisebb településeket az északi, északnyugati területeken, a Mosoni- és a Nagy-Duna térségében találunk. A kistérség legkisebb lélekszámú települése Vének (193 fı), a falvak körében a legnagyobb népességgel Gyırújbarát rendelkezik (5998 fı). Mind a kisebb, mind a nagyobb településekre jellemzı az alvótelepülés jelleg. A Gyıri kistérség a foglalkoztatottság szempontjából kedvezı helyzetben van, a munkanélküliek aránya országos és regionális viszonylatban is a legalacsonyabbak között van; néhány területen szakemberhiány jelentkezik. A kistérség településein a helyi foglalkoztatás néhány kivételtıl eltekintve alacsony szintőnek mondható, az aktív népesség fele kétharmada Gyırben, illetve más környezı városokban (pl. Csorna) talál megélhetést. Gyır és térsége gazdasági sikereit ipari és kereskedelmi hagyományainak és kedvezı földrajzi elhelyezkedésének köszönheti. Az M1 autópálya mentén, Közép-Európa két fontos fıvárosa között, egyik legelsı haszonélvezıje volt a rendszerváltás utáni idıszak gazdasági fellendülésének. A betelepülı vállalkozásokat több ipari park, logisztikai bázisok és komplex szolgáltatások várják, ezek azonban elsısorban Gyır városára koncentrálódnak. A vállalkozásokat segítı közlekedési infrastruktúra az elmúlt években tovább fejlıdött, kiépítésre került a gönyői kikötı, valamint a Gyır Pér repülıtér, melyek további fejlesztése fontos feladat a gazdasági, szolgáltatási szerepkör további erısítéséhez. 12

13 A térség hazánk egyik gazdaságilag legfejlettebb területe. Teljesítményét alapvetıen a bruttó hozzáadott értékkel tudjuk mérni, ha összevetjük azt az országos, regionális és megyei adatokkal. A kistérség gazdaságát talán leginkább a termelékenységgel és a jelentıs arányú külföldi mőködı tıke jelenléttel jellemezhetjük. A rendszerváltás után a beáramló külföldi tıke a fıváros mellett elsıként ezt a térséget célozta meg, elsısorban földrajzi elhelyezkedése, gazdasági hagyományai, és az országban elsıként kiépülı ipari parknak köszönhetıen. A külföldi tıke aránya a gazdaságban ma is magas. A külföldi tulajdoni hányad Gyırben 66% a gazdasági vállalkozásoknál, de több környezı településen is jelentıs hányadot ér el, különösen ott, ahol egy-egy külföldi cég megtelepült a helyi kisvállalkozók mellett (pl. Börcs, Gyırladamér), de a térségben sok kisebb településen történtek külföldi beruházások. Ugyanakkor jelentıs ma már a hazai tıke jelenléte is, pl. Kunszigeten vagy a Gyıri Ipari Parkban, így elmondhatjuk, hogy kezd kialakulni egy egészséges egyensúly a térségben. A Gyıri kistérségben három mikrokörzeti társulás mőködik: Az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása, amely 11 település összefogásával jött létre: Dunaszeg, Dunaszentpál, Gyırladamér, Gyırújfalu, Gyırzámoly, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének, illetve a Mosonmagyaróvári kistérségbıl Mecsér. Központ: Polgármesteri Hivatal, 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. Elnök: Babos Attila Tel./fax.: 96/ Honlap: Rábcatorok településeinek LEADER Fejlesztési Társulása jelenleg 7 községet tömörít: Abda, Börcs, Enese, Ikrény, Öttevény, Rábapatona, illetve a Csornai kistérségbıl Kóny. Központ: 9141 Ikrény, Gyıri u. 66. Elnök: Gergó András Tel.: 96/ , fax: 96/ Honlap: A Bakonyér Térségi Önkormányzati Társulás tagjai: Gönyő, Gyırszentiván, Bıny, Rétalap, Mezıörs, Pér, Nagyszentjános. Központ: 9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67. Elnök: Major Gábor Tel.: 96/ , 96/ , fax: 96/

14 A Pannontáj-Sokoró Natúrpark LEADER Akciócsoport 29 településébıl is 5 a Gyıri kistérséghez tartozik: Gyırújbarát, Nyúl, Koroncó, Pér, Töltéstava. Honlap: A kistérség egyik fejlıdı gazdasági ágazata a turizmus. Gyır hazánk egyik legértékesebb barokk belvárosával büszkélkedhet, és több országos, sıt nemzetközi hírő rendezvénynek is otthont ad. A kistérség többi települése elsısorban az aktív és falusi turizmus területein mutat eredményeket. A Mosoni-Duna és a Rába kedvelt víziturisztikai célpontok, a Duna menti kerékpárút a nemzetközi kerékpárturizmus fontos útvonala. A Nagy- és Mosoni-Duna térsége bár az ismert okok miatt egyre égetıbb rehabilitáció még várat magára a Fertı-Hanság Nemzeti Park, a Szigetközi Tájvédelmi Körzet keretében védelem alatt áll, természeti kincsei az ökoturizmusnak teremtenek lehetıségeket. A vizekben gazdag térségben, a horgászturizmus és a vadászturizmus is kedvezı feltételekre talál, a kistérség kiemelkedı turisztikai attrakciója a gyıri Rába Quelle Gyógy-, Élmény- és Termálfürdı. Gyır, mint a tágabb régió legnagyobb városa komplex képzési kínálattal rendelkezik, a további fejlıdés, a korszerő tudás alapú gazdaság megteremtése szempontjából kiemelkedıen fontos a Széchenyi István Egyetem szerepének erısítése mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés területein. A folyamat a közelmúltban megindult a jármőipari tudásközpont kialakításával, együttmőködésben a térség vállalkozásaival. A térség ipari centruma a kistérségi székhely, Gyır Megyei Jogú Város, így a térségben az ipari foglalkoztatás nagy része Gyırben koncentrálódik. Az ipari park jó munkalehetıséget biztosít. A kistérség közoktatásának fontos feladata, hogy megfelelı szakmai és tárgyi feltételeket biztosítson az óvodáknak, iskoláknak ahhoz, hogy a munkaerıpiac számára megfelelı kompetenciákkal rendelkezı fiatalokat neveljen, oktasson. * A III.2. fejezet a TKT honlapján található szöveg felhasználásával készült. 14

15 III. 3. DEMOGRÁFIAI TENDENCIÁK A KISTÉRSÉGBEN A Gyıri kistérség 27 települése lakónépességének száma Gyır lakosságával együtt fı, a város lakosságát leszámítva fı. Település Lakónépesség száma Állandó népesség száma Abda Bıny Börcs Dunaszeg Dunaszentpál Enese Gönyő Gyır Gyırladamér Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Vámosszabadi Vének Összesen Forrás: MPI adatgyőjtés

16 Lakónépesség száma: Dunaszentpál Gyırzámoly Gyırújbarát Gyırladamér Nyúl Gönyő Ikrény Börcs Bıny Abda Enese Gyırújfalu Dunaszeg Nagybajcs Kunsziget Rétalap Koroncó Kisbajcs Mezıörs Öttevény Nagyszentjános Pér Töltéstava Rábapatona Vének Vámosszabadi A Gyıri kistérséghez tartozó települések lakosságszáma (2010.) A Gyıri kistérség 27 településén 2010-ben mintegy 184 ezer fı lakik (183385), a megye népességének közel felét (41%-át) tömöríti a kistérség. A lakosság közel 72%-a Gyırben él. A táblázatok a társulás demográfiai helyzetérıl adnak áttekintést a statisztikai adatok alapján. Megállapíthatjuk, hogy az 1980 óta Magyarországon jellemzı népességcsökkenı tendencia a társulásra egyáltalán nem jellemzı. Az elmúlt 16 évben nıtt az állandó népesség a társulásban. Gyır nélkül vizsgálva a térség településeit, az országos átlagnál lényegesen nagyobb növekedésrıl számolhatunk be. Gyır lakosságának száma az utóbbi években ki mértékben emelkedett. A korábbi évekre jellemzı kiköltözés a környezı, elsısorban a közeli településekre, falvakba lelassult, ellentétes irányú mozgás is megfigyelhetı, elsısorban a népességüket vesztı távolabbi községekbıl, országrészekbıl települnek pl. a munkalehetıségek, a gyermekek iskoláztatásának biztosítása miatt a megyeszékhelyre. A megye más térségébıl, az ország különbözı részeibıl is szívesen választják Gyırt ill. Gyır térségét lakhelyül az emberek. A Gyır közvetlen közelében lévı településeken jelentısen nıtt a lakosok száma, ahol az önkormányzatok építési telkeket alakítottak ki, és kedvezı áron juthattak hozzá a megyeszékhelyrıl kitelepülni vágyók. Elsısorban a Szigetköz települései vonzóak a gyırieknek. Vámosszabadi lakossága 40,5%-kal, Gyırzámoly 36,2%-kal, Gyırújbaráté 29,5%-kal, Gyırújfalué 27,7%-kal nıtt. Néhány településen csökkent a lakosok száma. Érdekes tendencia tehát, hogy a növekedés alapja a keleti országrészekbıl betelepülı lakosság, továbbá a Gyırbıl kiköltözı családok nagy száma, és a növekedés nem a születések számának növekedésével függ össze. 16

17 Az évenkénti születések száma Gyır adatain kívül 1997-ig nem csökkent 500 fı alá, sıt 1990-ben érte el a csúcsot, amikor 634 kisgyermek született tıl azonban 4 esztendıben is 500 alatt volt a születések száma, a legkedvezıtlenebb mutató 2007-ben 461 fı (bár Kisbajcs, Vámosszabadi és Vének erre az évre nem adott meg születésszámot). A születések számának alakulása azonban csökkenı tendenciát mutat az egyes intézménytípusok között, így az óvoda, általános iskola és középiskola között. Az óvodai korosztály esetében az évenkénti születések száma átlag 518 fı, az általános iskolai korosztály esetében 575 fı, a középiskolásoknál 591 fı. A KSH Népességtudományi Kutató Intézetének Elıreszámítási adatbázisa (2003) a kistérség vonatkozásában között 2,31%-os népességnövekedést prognosztizál. Kistérségi népesség-elıreszámítás Mutató Népesség száma férfiak nık évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek (%) 23,1 21,2 20,3 19,8 20, évesek (%) 63,4 64,5 64,0 62,9 60,1 65+ évesek (%) 13,5 14,2 15,7 17,4 19,9 Átlagos kor 38,5 39,6 40,6 41,6 42,6 Forrás: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Elıreszámítási adatbázis, Megjegyzés: Az elıreszámítást az NKFP 5/175/2001. sz. kutatási program támogatta. 17

18 Település A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK DEMOGRÁFIAI MUTATÓI Születés éve Σ Állandó népesség száma Lakónép. száma Állandó népességszám változása (-/+) Abda (+) 211 Bıny (+) 154 Börcs (+) 286 Dunaszeg (+) 414 Dunaszentpál (+) 147 Enese (-) 26 Gönyő (+) 531 Gyır* (-) 3236 Gyırladamér (+) 214 Gyırújbarát (+) 1620 Gyırújfalu (+) 356 Gyırzámoly (+) 756 Ikrény (+) 416 Kisbajcs n.a. n.a (+) 147 Koroncó (+) 120 Kunsziget n.a. Mezıörs (+) 49 Nagybajcs n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. Nagyszentjános (+) 17 Nyúl (+) 441 Öttevény (+) 216 Pér (-) 582 Rábapatona (-) 82 Rétalap (+) 70 Töltéstava n.a n.a. n.a. Vámosszabadi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a (+) 600 Vének n.a. n.a (+) 8 Összesen A 2008-ban születtek száma január április hónapokra értendı. * Forrás: Gyır Megyei Jogú Város Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja Az közötti idıszakra vonatkozóan a népességfogyás mértéke. A további adatokat lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében. 18

19 III.4. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁNAK FORMÁJA A KISTÉRSÉGBEN Település Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Iskolai napközi Alapfokú mővészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Abda Bıny Börcs Dunaszeg Dunaszentpál Enese Gönyő Gyır 1,6 1,6 1,6 1,2, Gyırladamér Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezıörs 1 3;6 3; Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Vámosszabadi Vének Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsıde Családi napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona 0: a szolgáltatás ellátatlan 1: önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága 2: kiszervezett formában: nonprofit, civil szervezet vagy gazdasági társaság 3: intézményfenntartó társulás 4: többcélú kistérségi társulás 5: megyei önkormányzat 6: egyéb: alapítványi, egyházi 19

20 A kistérség 27 települése közül a kötelezı közoktatási feladatokon belül 11 településen intézményfenntartó társulásban oldják meg az óvodai nevelést [Abda Börcs-Ikrény; Enese Rábaszentmihály (Téti kistérség)- Kisbabót (Téti kistérség)-fehértó (Csornai kistérség); Kisbajcs Vének; Rábapatona Koroncó; Töltéstava Gyırság (Pannonhalmi kistérség) Gyırladamér- Gyırújfalu]. Gyır településen nem önkormányzati fenntartású óvodák is mőködnek. Az általános iskolai nevelést-oktatást intézményfenntartó társulásban biztosítják a gyıri kistérség 15 településén [Abda Börcs; Bıny Rétalap, Mezıörs Rétalap; Dunaszeg Dunaszentpál; Enese Rábaszentmihály, Kisbabot (Téti kistérség), Bezi, Fehértó (Csornai kistérség); Gyırladamér Gyırújfalu; Kisbajcs Vámosszabadi Nagybajcs Vének; Töltéstava Gyırság (Pannonhalmi kistérség)]. Gyır, Kunsziget és Mezıörs településeken nem önkormányzati fenntartású általános iskolák/tagiskolák is mőködnek. Az iskolai napközi otthonos feladatellátás fenntartói háttere megegyezik az általános iskolai nevelésnél-oktatásnál leírtakkal. Az alapfokú mővészetoktatást 3 település [Gyır (nem önkormányzati fenntartású alapfokú mővészetoktatási intézmények is mőködnek a városban), Gyırzámoly, Ikrény] oldja meg önállóan, saját fenntartású intézménye által; 4 település intézményfenntartó társulásban (Kisbajcs Vámosszabadi Nagybajcs Vének); 15 település ezt a közoktatási feladatot kiszervezte (Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Gönyő, Gyır (nem önkormányzati fenntartású alapfokú mővészetoktatási intézmények is mőködnek a városban), Gyırladamér, Gyırújbarát, Gyırújfalu, Kunsziget, Nagyszentjános, Nyúl, Pér, Rábapatona]; 3 településen (Gyır, Mezıörs, Öttevény) pedig alapítványi, egyházi feladatellátóval kötött a fenntartó megállapodást erre a közoktatási feladatra. Az alapfokú mővészetoktatás ellátatlan Bıny, Koroncó, Rétalap és Töltéstava településeken. A szakszolgálati feladatok ellátását Kunsziget település kivételével a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a többcélú kistérségi társulás szervezi. Bölcsıdét 5 településen (Gyır, Abda, Bıny, Gyırladamér és Gyırzámoly) saját fenntartású intézményként mőködtetnek. 20

21 IV. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS JELLEMZİI A KISTÉRSÉGBEN IV.1. AZ ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATELLÁTÁS FORMÁJA A 2009/2010. NEVELÉSI/TANÉVBEN Település Mely településekkel együtt látja el 21 Óvodai nevelés 86. (1) Általános iskolai oktatás 86. (1) Abda Börcs Ó+I Ikrény Ó 2 2 Bıny Rétalap I 1 2 Börcs Abda Ó+I, Ikrény Ó 2 2 Dunaszeg Dunaszentpál I 1 2 Dunaszentpál Dunaszeg I 1 2 Enese Rábaszentmihály, Fehértó Ó+I 1-8. Kisbabot I, 1-8. o. 2 2 Gönyő 1 1 Gyır lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatásfejlesztési Tervében Gyırladamér Gyırújfalu Ó+I 2 2 Gyırújbarát 1 1 Gyırújfalu Gyırladamér I+Ó 2 2 Gyırzámoly 1 1 Ikrény Abda Ó, Börcs Ó 2 1 Kisbajcs Vének Ó+I, Nagybajcs I, Vámosszabadi I 2 2 Koroncó Rábapatona Ó, 2 1 Kunsziget 1 3 Mezıörs Rétalap I 1 2, 3 Nagybajcs Kisbajcs I, Vének I, Vámosszabadi I 1 2 Nagyszentjános 1 1 Nyúl 1 1 Öttevény 1 1 Pér 1 1 Rábapatona Koroncó Ó, 2 1 Rétalap Mezıörs I, Bıny I 1 2 Töltéstava Gyırság Ó+I 2 2 Vámosszabadi Kisbajcs I, Vének I, Nagybajcs I 1 2 Vének Kisbajcs Ó+I 2 2 Alkalmazott kódok és rövidítések: Ó = óvodai nevelés, I = általános iskolai nevelés-oktatás 1 a települési önkormányzat által önállóan fenntartott nevelési-oktatási intézmény 2 intézményi társulási formában ellátott feladat 3 alapítványi feladatellátás (Vocational Academy, Gyır: Kunsziget; Magyar Mőhely: Mezıörs) Félkövér bető: a településen önállóan és/vagy intézményfenntartó társulásban és/vagy közoktatási megállapodás keretében mőködtetett közoktatási intézmények; dılt bető: a településen mőködı tagóvoda és/vagy tagiskola; félkövér és dılt bető: a településen önállóan mőködtetett óvoda ill. tagóvoda és/vagy tagiskola.

22 IV.2. A GYİRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEIN MŐKÖDİ ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÓVODÁK Feladat-ellátási hely Abda Börcs Bıny Dunaszeg Dunaszentpál Enese Rábaszentmihály (Téti kistérség) Fehértó ( Csornai kistérség) Gönyő Gyır Gyırladamér Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs Kunsziget Óvoda neve, címe, OM azonosítója Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda 9151 Abda, Szent Imre u abdai óvoda tagóvodája: Pitypang Napközi Otthonos Tagóvoda 9152 Börcs, Erzsébet tér 4/A Szivárvány Óvoda 9073 Bıny, Ady Endre u Napközi Otthonos Óvoda 9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 1/A Duna-Gyöngye Óvoda 9175 Dunaszentpál, Iskola tér Tündérkastély Óvoda 9143 Enese, Petıfi u enesei óvoda tagóvodája: Tündérkastély Óvoda Tagóvodája 9135 Rábaszentmihály, Kossuth L. u. 13. enesei óvoda tagóvodája: Tündérkastély Óvoda Tagóvodája 9163 Fehértó, Zrinyi u. 55. Kék Duna Óvoda 9071 Gönyő, Bem J. út lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében Bóbita Óvoda 9173 Gyırladamér, Petıfi tér 1/a gyırladaméri óvoda tagóvodája: Vadvirág Óvoda 9171 Gyırújfalu, Mártírok u. 5/B Napközi Otthonos Óvoda* 9172 Gyırzámoly, Szent István u abdai óvoda tagóvodája: Napsugár Napköziotthonos Tagóvoda 9141 Ikrény, Széchenyi u Nefelejcs Óvoda 9062 Kisbajcs, Kossuth L. u Tündérvár Óvoda 9184 Kunsziget, Petıfi tér

23 Feladat-ellátási hely Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rétalap Vámosszabadi Óvoda neve, címe, OM azonosítója Tarka Lepke Óvoda 9072 Nagyszentjános, József A. u Aranykapu Óvoda 9082 Nyúl, Kossuth u Mackókuckó Napközi Otthonos Óvoda 9153 Öttevény, Fı u Napközi Otthonos Óvoda 9099 Pér, Szent Imre u Napközi Otthonos Óvoda* 9074 Rétalap, Széchenyi u Napközi Otthonos Óvoda 9061 Vámosszabadi, Szabadi u ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Feladat-ellátási hely Abda Börcs Bıny Dunaszeg Dunaszentpál Enese Gönyő Gyır Gyırladamér Iskola neve, címe, OM azonosítója Zrínyi Ilona Általános Iskola 9151 Abda, Dózsa Gy. u abdai iskola 1 4. évfolyamos tagiskolája: 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. Szent István Király Általános Iskola 9073 Bıny, Ady Endre u Körzeti Általános Iskola 9174 Dunaszeg, Ifjúság u dunaszegi iskola 1 4. évfolyamos tagiskolája: 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 2. Általános Iskola 9143 Enese, Petıfi u Széchenyi István Általános Iskola 9071 Gönyő, Kossuth L. út lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében Községi Általános Iskola 9173 Gyırladamér Petıfi tér

24 Feladat-ellátási hely Gyırújfalu Koroncó Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Iskola neve, címe, OM azonosítója gyırladaméri iskola 1 4. évfolyamos tagiskolája: 9171 Gyırújfalu, Táncsics M. u. 2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi u Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános, Árpád u. 11/A Pilinszky János Általános Iskola 9082 Nyúl, Jókai u Általános Iskola 9153 Öttevény, Fı u Öveges József Általános Iskola 9099 Pér, Szent Imre u Feladat-ellátási hely Gyır Gyırladamér Gyırújbarát Gyırzámoly Kisbajcs Vámosszabadi Kunsziget TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNYEK Intézmény neve, címe, OM azonosítója lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében Bóbita Óvoda és Bölcsıde 9173 Gyırladamér, Petıfi tér 1/A II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 9081 Gyırújbarát, Veres P. u Petıfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény* 9172 Gyırzámoly, Iskola u Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany J. u kisbajcsi iskola 1 4. évfolyamos tagiskolája: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Vocational Academy Óvoda, Általános Iskola, Kéttannyelvő Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Kéttannyelvő Szakközépiskola, Szakiskola, Gimnázium, Diákotthon és Felnıttképzı Intézmény (Gyır, OM: ) Kunszigeti Tagiskolája** 9184 Kunsziget, Petıfi tér 12. Weöres Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda*** 9097 Mezıörs, Fı út Mezıörs Magyar Mőhely Általános Mővelıdési Központ** 9097 Mezıörs, Fı u ** A kunszigeti intézmény és a mezıörsi Magyar Mőhely ÁMK alapítványi fenntartásúak. 24

25 Feladat-ellátási hely Nagybajcs Rábapatona Koroncó Töltéstava Gyırság (Pannonhalmi kistérség) Intézmény neve, címe, OM azonosítója Napsugár Óvoda és Bölcsıde 9063 Nagybajcs, Iskola u Petıfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 9142 Rábapatona, Rákóczi u rábapatonai ÁMK tagóvodája: 9113 Koroncó, Rákóczi u. 39. Fiáth János Általános Mővelıdési Központ 9186 Töltéstava, Iskola u töltéstavai ÁMK tagóvodája: Gyırsági Óvoda 9084 Gyırság, Öreg u. 22. töltéstavai ÁMK 1 4. évfolyamos tagiskolája: 9084 Gyırság, Öreg u. 11. A többcélú intézmények körébıl a gyırzámolyi, az ikrényi és a kisbajcsi intézmények alapító okiratuk szerint alapfokú mővészetoktatási intézményként is mőködnek. 25

26 IV.3. AZ ÓVODAI FELADATELLÁTÁS INTÉZMÉNYI ÉS SZERVEZETI KERETEI A KISTÉRSÉGBEN A KÖTELEZİ FELADATELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA, FORMÁJA Intézményi társulásban mőködtetett óvodák 1. Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda, Abda Tagóvoda: Pitypang Napközi Otthonos Tagóvoda: Börcs Tagóvoda: Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda: Ikrény 2. Tündérkastély Óvoda, Enese Tagóvoda: Rábaszentmihály és Fehértó 3. Napközi Otthonos Óvoda, Rétalap Tagóvoda: Mezıırs Önállóan mőködtetett óvodák 1. Szivárvány Óvoda, Bıny 2. Napközi Otthonos Óvoda, Dunaszeg 3. Duna-Gyöngye Óvoda, Dunaszentpál 4. Petıfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Rábapatona Tagóvoda: Koroncó 5. Bóbita Óvoda és Bölcsıde, Gyırladamér Tagóvoda: Gyırújfalu 4. Kék Duna Óvoda, Gönyő 5. II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ, Gyırújbarát 6. Napközi Otthonos Óvoda, Gyırzámoly* 6. Fiáth János ÁMK, Töltéstava Tagóvoda: Gyırság 7. Tündérvár Óvoda, Kunsziget 8. Napsugár Óvoda és Bölcsıde, Nagybajcs 9. Tarka Lepke Óvoda, Nagyszentjános 10. Aranykapu Óvoda, Nyúl 11. Napközi Otthonos Óvoda, Öttevény 12. Napközi Otthonos Óvoda, Pér 13. Nefelejcs Óvoda, Kisbajcs 14. Napközi Otthonos Óvoda, Vámosszabadi 26

27 Gyır óvodáit lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében. A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területén Gyır óvodái nélkül 20 székhelyóvoda és 5 tagóvoda mőködik. Két intézmény, az enesei óvoda és a töltéstavai ÁMK tagóvodái (tehát további kettı) a szomszédos kistérségekben találhatóak, Rábaszentmihály (Téti kistérség) és Gyırság (Pannonhalmi kistérség) településeken, így a kistérséghez összesen 27 óvodai feladatellátási hely tartozik. A kistérség települései közül csak Vének településen nem mőködik óvoda. A kistérség településein (Gyır óvodái nélkül) felekezeti, alapítványi fenntartású óvoda nem mőködik. 27

28 A KÖTELEZİ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK KÖRE ÉS AZOK KÖRZETHATÁRAI Kötelezı felvételt biztosító óvodák Mely települések gyermekeit látja el? Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda, Abda Tagóvoda: Pitypang Napközi Otthonos Tagóvoda: Börcs Tagóvoda: Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda: Ikrény Szivárvány Óvoda, Bıny Napközi Otthonos Óvoda, Dunaszeg Duna-Gyöngye Óvoda, Dunaszentpál Tündérkastély Óvoda, Enese Tagóvoda: Rábaszentmihály (Téti kistérség) Tagóvoda: Fehértó (Csornai kistérség) Kék Duna Óvoda, Gönyő Gyır Bóbita Óvoda és Bölcsıde, Gyırladamér Tagóvoda: Vadvirág Óvoda Gyırladamér tagóvodája II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ, Gyırújbarát Napközi Otthonos Óvoda, Gyırzámoly Nefelejcs Óvoda, Kisbajcs Tündérvár Óvoda, Kunsziget Weöres Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Mezıörs (Rétalap tagóvodája) Napsugár Óvoda és Bölcsıde, Nagybajcs Tarka Lepke Óvoda, Nagyszentjános Aranykapu Óvoda, Nyúl Napközi Otthonos Óvoda, Öttevény Napközi Otthonos Óvoda, Pér Petıfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Rábapatona Tagóvoda: Koroncó Napközi Otthonos Óvoda, Rétalap Fiáth János ÁMK, Töltéstava Tagóvoda: Gyırság (Pannonhalmi kistérség) Napközi Otthonos Óvoda, Vámosszabadi Abda Börcs Ikrény Bıny Dunaszeg Dunaszentpál Enese Rábaszentmihály Fehértó Gönyő Gyır Gyırladamér Gyırújfalu Gyırújbarát Gyırzámoly Kisbajcs, Vének Kunsziget Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Koroncó Rétalap Töltéstava Gyırság Vámosszabadi 28

29 INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA, FÉRİHELYEK, CSOPORTLÉTSZÁMOK, KIHASZNÁLTSÁGI MUTATÓK ÓVODAI MAXIMÁLIS FÉRİHELYEK SZÁMA Óvoda 29 Férıhelyek száma Abda 100 Börcs (Abda tagóvodája) 50 Bıny 70 Dunaszeg 75 Dunaszentpál 25 Enese 75 Rábaszentmihály (Enese tagóvodája) 25 Fehértó (Enese tagóvodája) 25 Gönyő 125 Gyır 5580* Gyırladamér 60 Gyırújbarát 250 Gyırújfalu 75 Gyırzámoly 100 Ikrény (Abda tagóvodája) 60 Kisbajcs 48 Kunsziget 50 Mezıörs (Rétalap tagóvodája) 50 Nagybajcs 25 Nagyszentjános 60 Nyúl 161 Öttevény 100 Pér 75 Rábapatona 100 Koroncó (Rábapatona tagóvodája) 75 Rétalap 25 Töltéstava 65 Gyırság (Töltéstava tagóvodája) 50 Vámosszabadi 50 Összesen 7629 * Önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású összesen.

30 AZ ÓVODÁK CSOPORTSZERKEZET SZERINTI SZERVEZİDÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI A 2009/2010. NEVELÉSI NÉVBEN Csoport Csoport Összes Óvoda kis középsı nagy vegyes átlag Férıhely cs. lsz. cs. lsz. cs. lsz. cs. lsz. cs. lsz. létszám Abda Börcs (Abda tagóvodája) Bıny ,3 70 Dunaszeg ,3 75 Dunaszentpál Enese ,3 75 Rábaszentmihály (Enese tagóvodája) Fehértó (Enese tagóvodája) Gönyő ,6 125 Gyır* 5580 Gyırladamér Gyırújbarát ,6 250 Gyırújfalu (Gyırladamér tagóvodája) ,7 75 Gyırzámoly , Ikrény (Abda tagóvodája) Kisbajcs ,5 48 Kunsziget Mezıörs (Rétalap tagóvodája) Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl ,8 161 Öttevény ,5 100 Pér ,7 75 Rábapatona , Koroncó (Rábapatona tagóvodája) ,73 75 Rétalap Töltéstava ,5 65 Gyırság (Töltéstava tagóvodája) 30 n.a. n.a. n.a. 50 Vámosszabadi Összesen ,

31 Az önálló ill. székhelyóvodákat félkövér, a tagóvodákat dılt betővel jelöltük. * Gyır adatait lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében. Önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású összesen. A kistérség területén a jelenlegi óvodások összlétszáma Gyır óvodás létszáma nélkül 1883 fı. A jelenlegi 1999 óvodai férıhelyre Gyır férıhelyei nélkül felvett gyermekek száma 1883 fı, tehát 116 nem kihasznált, üres férıhely van a kistérségben. Az óvodai férıhely-kihasználtság 94%-os. Az 1. számú diagram a gyıri kistérség óvodáinak férıhely-kihasználtságát mutatja. Az adatokat elemezve megállapíthatjuk, hogy a megyei átlag alatti férıhely-kihasználtsággal mőködik Kisbajcs, Börcs (tagóvoda), Rábaszentmihály (tagóvoda) Fehértó (tagóvoda) községekben az óvoda. 100% feletti kihasználtságú az óvoda Abda, Enese, Gönyő, Gyırladamér, Kunsziget, Nyúl, Vámosszabadi településeken. Közülük is kiemelkedıen magas, 126% kihasználtságú Vámosszabadi óvodája. Férıhely-kihasználtsági mutató a kistérségben %-ban Abda Bıny Börcs Dunaszeg Dunaszentpál Enese Rábaszentmihály Gönyő Gyırladamér Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Töltéstava Gyırság Vámosszabadi 1. számú diagram 31

32 Az óvodai csoportok Gyır adatai nélkül 53%-a vegyes életkorú csoport. A viszonylag magas arány oka, hogy a kistelepüléseken egy csoporttal mőködı intézményekben csak egy vegyes életkorú csoport indítására van lehetıség, de több nagy óvoda (pl. Öttevény, Gyırújbarát) is ezen korszerő óvodapedagógiai elvek szerint szervezett csoportformát helyezi elıtérbe. A kistérség csoportjainak átlaglétszáma Gyır adatai nélkül 25 fı, ami megfelel a jogszabályi elıírásnak. Kiemelkedıen magas Börcs községben, ahol az átlaglétszám 39 fı. A börcsi tagóvoda gyermeklétszáma túllépi a Kt.-ban rögzített 25 fıs maximális létszámot [amelytıl fenntartói és Oktatási Hivatal általi engedéllyel el lehet térni a Kt. 3. sz. melléklete II/7. pontjában és 95/A. (11) bekezdésében meghatározott mértékben]. A Kt.-ban meghatározott átlaglétszám alatti (16 fı) a csoportlétszám Enese rábaszentmihályi tagóvodájában, de a normatíva igényléséhez elıírt minimum létszám itt is biztosított. Az óvodák kihasználtságának egy másik releváns mutatója az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma. A kistérség jellemzıit az alábbi diagram szemlélteti. Viszonyítási alapként táblázatba foglaltuk az országos, megyei, városi és az OECD országok átlagait. Egy pedagógusra jutó gyermekek száma a kistérségben Abda Bıny Börcs Dunaszeg Dunaszentpál Enese Rábaszentmihály Gönyő Gyırladamér Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs Koroncó Kunsziget Mezıörs Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Rétalap Töltéstava Gyırság Vámosszabadi Országos átlag Megyei átlag Városi átlag OECD országok átlaga 10,6 10,4 10,2 15,5 Az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma Pér és Gyırzámoly községekben közelíti meg a legjobban az országos és a megyei átlagot. Az országos átlag körüli Abda, Gönyő és Ikrény községekben. Kiemelkedıen magas Börcs, Gyırújfalu, Rétalap községekben, aminek oka a magas létszámon túl a kellı számú óvodapedagógus alkalmazásának hiánya. 32

33 A BEJÁRÓ, AZ SNI, A HÁTRÁNYOS ILL. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŐ GYERMEKEK SZÁMA A 2007/2008. NEVELÉSI ÉVBEN Óvoda Összes Ebbıl gyermek bejáró SNI hátrányos/halmozottan hátrányos helyzető Abda /3 Börcs (Abda tagóvodája) /1 Bıny /1 Dunaszeg /0 Dunaszentpál /0 Enese /6 Rábaszentmihály (Enese tagóvodája) Fehértó (Enese tagóvodája) / Gönyő /0 Gyır* Gyırladamér /0 Gyırújbarát /1 Gyırújfalu /0 Gyırzámoly /0 Ikrény /1 Kisbajcs /0 Kunsziget /0 Mezıörs (Rétalap tagóvodája) /0 Nagybajcs /0 Nagyszentjános /3 Nyúl /0 Öttevény /0 Pér /0 Rábapatona /1 Koroncó (Rábapatona tagóvodája) /5 Rétalap /0 Töltéstava /0 Gyırság (Töltéstava tagóvodája) /1 Vámosszabadi /0 Összesen /23 Az önálló ill. székhelyóvodákat félkövér, a tagóvodákat dılt betővel jelöltük. * Gyır adatait lásd Gyır Megyei Jogú Város Közoktatás-fejlesztési Tervében. 33

34 A megyei fejlesztési tervvel összhangban a települések célja az óvodákat helyben megtartani és az óvodás gyermekek utaztatását a legminimálisabb szinten tartani. A Polgármesteri Hivatalok és az intézményvezetık adatszolgáltatása alapján a 2007/2008. nevelési évben Gyır adatai nélkül 1801 gyermek lakóhelyén veszi igénybe az óvodai nevelést, 89 gyermek társulási megállapodás vagy szabad óvodaválasztás alapján a 27 óvodai feladat-ellátási helyen bejáróként veszi igénybe az óvodai nevelést. A 89 bejáró gyermek közül tömegközlekedéssel 17 fıt, egyéni (szülıi személygépkocsival) megoldással 72 fıt utaztatnak. Iskolabusszal, falugondnoki szolgálattal senki sem utazik a kistérségben. A KISTÉRSÉG ÓVODÁIBA BEJÁRÓK KÖZLEKEDÉSÉNEK MÓDJA Település Bejárók összesen Tömegközlekedéssel 34 Egyéni (szülıi személygépkocsival) Abda Börcs (Abda tagóvodája) Bıny Dunaszeg Dunaszentpál Enese Rábaszentmihály (Enese tagóvodája) Fehértó (Enese tagóvodája) Gönyő Gyır* Gyırladamér Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly Ikrény Kisbajcs Kunsziget Mezıörs (Rétalap tagóvodája) Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl Öttevény Pér Rábapatona Koroncó (rábapatonai ÁMK tagóvodája) Rétalap Töltéstava Gyırság (töltéstavai ÁMK tagóvodája) Vámosszabadi Összesen

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us

T P. Győrzámoly. Véleményezés. Településfejlesztési koncepció. Munkaszám: 13045. 3045/K us T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

GYŐRI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV I 2015. SZEPTEMBER GYŐRI JÁRÁS Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. A győri járás rövid bemutatása... 5 III. Bevezetés és illeszkedés... 10 Pályázati háttér, a megvalósításról átfogóan... 10

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE VI. 70/2012 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Tapasztalatok a tervezés során

Tapasztalatok a tervezés során GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008. február 21 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-ai testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008.

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben