Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye"

Átírás

1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata 1. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 64. -a és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 87. (1) és 88. (1), (3) paragrafusa alapján Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának közös fenntartású Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye elnevezésű intézmény megalakításáról január. 19-én tartott ülésén hozott 1/2007. számú TKSÖTT határozatával döntött. 2. Elnevezés Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 3. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézmény szervezeti egységei, telephelyeik, szakfeladat számaik: Szociális alapszolgáltatások: Családsegítő szolgálat szakfeladat szám: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Támogató szolgálat szakfeladat szám: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Közösségi pszichiátriai szolgálat szakfeladat szám: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Házi segítségnyújtás szakfeladat szám: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Nappali szociális ellátás / Idősek klubja/ szakfeladat szám: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Nappali szociális ellátás telephelyei:

2 9121 Győrszemere, Iskola u. 2. Férőhely: 25 fő 9111 Tényő, Győri u.67. Férőhely: 20 fő 9100 Tét, Fő u. 37. Férőhely: 25 fő Gyermekjóléti szolgálat szakfeladat szám: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Gyermekjóléti alapellátás Gyermekek napközbeni ellátása/családi napközi/ Szakfeladat száma: Tét, Fő u. 94. Tel.: (96) Gyermekek napközbeni ellátás telephelyei: 9134 Bodonhely, Dózsa u Sobor, Kossuth u Tét, Debrecen utca Rábapatona, Iskola tér Rábaszentmihály, Béke u Rábacsécsény, Sibrik M. u Tényő, Győri u Sokorópátka, Fő u Területi irodái, ügyfélfogadás: Ügyfélfogadás Hétfő: Szerecseny Széchenyi u. 31. Tel: 96/ óráig Felpéc Dózsa u. 9. Tel: 96/ óráig Győrszemere Iskola u. 2. Tel: 96/ óráig Rábapatona Iskola tér 1. Tel: 96/ óráig Tét Fő u. 94. Tel: 96/ óráig Bodonhely Dózsa u. 47. Tel: 96/ óráig Sokorópátka Öreg u. 1. Tel: 96/ óráig Kedd: Tét Fő u. 94. Tel: 96/ óráig Kajárpéc Kossuth u. 2. Tel: 96/ óráig Gyarmat Magyar u. 14. Tel: 96/ óráig Koroncó Szent L. u. 42. Tel: 96/ óráig Rábapatona Iskola tér 1. Tel: 96/ óráig Tényő Győri u. 59. Tel: 96/ óráig Mérges Béke tér 2. Tel: 96/ óráig Szerda: Tét Fő u. 94. Tel: 96/ óráig Mórichida Fő u Tel: 96/ óráig

3 Győrszemere Iskola u. 2. Tel: 96/ óráig Csikvánd Rákóczi u. 24. Tel: 96/ óráig Tényő Győri u. 59. Tel: 96/ óráig R.szentmihály Kossuth u.32. Tel: 96/ óráig Csütörtök: Tét Fő u. 94. Tel: 96/ óráig Gyömöre Rózsa F. u. 9. Tel: 96/ óráig Árpás Kápolna tér 8. Tel: 96/ óráig R.szentmiklós Fő u. 24. Tel. 96/ óráig Győrszemere Iskola u. 2. Tel: 96/ óráig Sokorópátka Öreg u. 1. Tel: 96/ óráig Kisbabot Ady u. 2/a Tel: 96/ óráig Rábacsécsény Deák tér 6. Tel: 96/ óráig Péntek: Tét Fő u. 94. Tel: 96/ félfogadás nincs 6. Jogállás Az intézmény önálló jogi személy, a gazdálkodás szempontjából részben önálló. Pénzügyi gazdálkodási feladatait Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának látja el. 7.A Sokoróaljai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás Intézménye jegyzése Az intézmény vezetője a szolgálatot aláírásával és kör alakú bélyegzője lenyomatával jegyzi. Jegyzési hatáskörét átruházhatja, akinek téglalapalakú bélyegzője tartalmazza az elnevezést, székhelyének címét. 8. Alaptevékenység célja A szolgálat szolgáltató jelleggel segítséget nyújt a családoknak elsősorban ahhoz, hogy képesek legyenek önállóan felnevelni gyermeküket, így megelőzve a gyermek ellátatlanságát, veszélyeztetettségét. Ennek sikertelensége esetén- más megoldás hiányában- gyermekvédelmi gondoskodást biztosít. 9. A működését szabályzó jogszabályok: évi IV. törvény (a házasságról, a családról és a gyámságról) évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) évi III. törvény (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) évi XXXIII. törvény közalkalmazottak jogállásáról 1997.évi.CXLVI.törvény (a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásának jogcímeiről és összegeiről) 149/1997. (IX: 10.) Korm. rendelet (a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és

4 gyámügyi eljárásról) 235/1997. (XII. 17.) Kor. rendelet (A gyermekjóléti szolgálatok által kezelt személyes adatokról) 281/1997. (XII.23.) Kor. rendelet (A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről) 15/1998. (IV.30.) Nm. rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvének a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezései 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről 29/1999. (II.17.) Korm. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról helyi önkormányzatok rendeletei 10. Felügyelet Közvetlen irányítását Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa, szakmai felügyeletét a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. Az irányító köteles a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye folyamatos és rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítani. 11. Illetékesség Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye illetékes a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásához tartozó települések, valamint Koroncó és Rábapatona közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, vagy életvitelszerűen tartózkodó személy ügyében eljárni, illetve a szolgálatot felkereső valamennyi állampolgár számára közérdekű információt nyújtani. 12. Működés A szolgálat működésének alapelvei: a) A célszerűség elve Az ellátásokat és az intézkedéseket úgy kell megválasztani és alkalmazni, hogy a kliens legjobb érdekét, illetve a törvény megvalósítását szolgálják b) Az önkéntesség és az együttműködés elve A szolgálat tevékenysége elsősorban az ellátások önkéntes igénybevételén alapul. Ha mégis sor kerül hatósági beavatkozásra, akkor is folyamatosan törekedni kell az önkéntes részvétel, az együttműködés kialakítására. c) A család önállóságának elve A cél az, hogy a család alkalmas legyen gyermekei felnevelésére, a felesleges beavatkozással nem szabad szűkíteni a család döntési jogát, előidézni függő helyzetet.

5 d) A választás joga A család jogosult választani a segítő formák között, ehhez megfelelő tájékoztatást kapnia. e) A legkisebb kényszer elve Az állam a gyermekvédelmi törvényben meghatározott esetekben kötelezheti a gyermeket, illetve a törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételére. Az intézkedések csak szükség szerinti legkisebb mértékben szabad korlátoznia az érintett családtagok döntési jogait. f) A család a gyermek közös és külön kezelésének elve Az ellátás általában a család egészével foglalkozó intézményrendszeren keresztül kell nyújtani. Ha a gyermek érdeke úgy kívánja, az ellátás külön intézményrendszeren keresztül kell szolgáltatni. g) Az érdemtelenség vizsgálatának tilalma Az érdemességet és érdemtelenséget nem szabad vizsgálni sem a gyermek sem a szülő érdemei nem lehetnek hatással a gyermek ellátására. Az ellátásra való jog csak attól függhet, hogy a gyermek milyen helyzetben van, és mire van szüksége. h) A gyermek tájékoztatása és döntésének tiszteletben tartása A gyermek - fejlettségének mértéke szerint- jogosult arra, hogy az őt érintő kérdésekről tájékoztassák, nyilatkoztassák, és döntését figyelembe vegyék. i) Az állandó környezet és a tartós hatások elve Az ellátást úgy kell megszervezni, hogy a gyermek minél önállóbb környezetbe juthasson. Ehhez tervet kell készíteni és annak megvalósulását rendszeresen felül kell vizsgálni. Az ellátást úgy kell befejezni, hogy azt követően tartósan fennmaradjanak a gyermek számára kedvező körülmények. j) A megelőzés és a komplex szemlélet elve Az ellátást nem szabad a már súlyosabbá vált helyzetükre korlátozni. Már akkor be kellet avatkozni, amikor még van esély a megelőzésre, vagy amikor a káros folyamatok még korai szakaszban vannak. Az ellátás nem korlátozódhat az egyéni problémák kezelésére, tekintettel kell lenni a komplex összefüggésekre. k) A hátrányos megkülönböztetése és az ellátással való visszaélés tilalma Tilos a gyermekek hátrányos megkülönböztetése faji, nemzetiségi, vallási vagy más hasonló szempont alapján. Az ellátás nem használható fel a gyermek, illetve a családtagok nemzeti, vallási, politikai vagy egyéb kulturális értékeinek a befolyásolására. A jóléti ellátás igénybevétele miatt nem sértheti sérelem a gyermek vagy családja jó hírnevét, emberi méltóságát. l) A hatósági és a segítő feladatok megkülönböztetésének elve Alapkövetelmény, hogy a hatóság cselekményét ne azonosítsuk a humán segítő tevékenységgel. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás önmagában nélkülözi a hatósági jelleget, nem érinti az igénybevevő jogi helyzetét. A kétféle feladatot ellátó szakemberek kötelesek a gyermek érdekében együttműködni. m) A szakszerűség és a felelősség elve A gyermek jóléti ellátása szakképzettséget követelő tevékenység. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelességet elmulasztó felelősséggel tartozik. A felelősség lehet kártérítés, büntetőjogi vagy más jellegű. n) A kötelességek megosztásának és a rászoruló kedvezményes ellátásának elve A gyermekjóléti szolgáltatások költségeit az állam és az önkormányzat viselik, azok az igénybevevők számára ingyenesek, anyagi okokból senki sem maradhat ki a számára szükséges ellátásból.

6 13.Intézmény szervezeti felépítésének leírása Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményé -nek felépítése 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) szerint: Intézményvezető 1 fő szociálpedagógus /szakvizsgával/ Gyermekjóléti szolgálat 1 fő gyermekjóléti szolgálat szakmai egységvezetője, pedagógus 1 fő szociálpedagógus 1 fő szociálpedagógus 1 fő szociálpedagógus 1 fő pedagógus 1 fő szociálpedagógus 1 fő szociálpedagógus Családsegítő Szolgálat 1 fő családsegítő szolgálat szakmai egységvezetője 1 fő művelődésszervező 1 fő gyógypedagógus Támogató Szolgálat 1 fő támogatószolgálat szakmai egységvezetője 1 fő szakközépiskola 1 fő szakközépiskola Közösségi Ellátás 1/2 fő közösségi ellátás szakmai egységvezetője 1 fő szakközépiskola 1 fő gimnázium 1 fő pszichiáter konzuláns Családi napközi Bodonhely, Dózsa u telephelyen 1 fő gyógypedagógiai asszisztens Sobor, Kossuth.u telephelyen 1 fő szakközépiskola 9100 Tét, Debrecen u telephelyen 1 fő szociális gondozó és ápoló 9142 Rábapatona, Iskola tér 1.-telephelyen középiskola 2 fő középiskola 9135 Rábaszentmihály, Béke u.37.-telephelyen pedagógus 1 fő Rábacsécsény, Sibrik M. u telephelyen 1 fő dajka 1 fő 8 általános

7 Tényő, Győri u telephelyen 1 fő dajka 1 fő pedagógus Sokorópátka, Fő u telephelyen 1 fő érettségi 1 fő érettségi Győrszemere, Iskola u telephelyen: Nappali Ellátás 1 fő öregek napközi otthoni és házi szociális gondozó 1 fő szociális gondozó és ápoló Tényő, Győri u. 67.:------telephelyen 1 fő szociális otthoni ápoló 1 fő szociális gondozó és szervező Tét, Fő u. 37.:------telephelyen 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő gépíró és gyorsíró 1 fő szociális gondozó és ápoló Házi segítségnyújtás 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó és ápoló 1 fő általános betegápoló 1 fő 8 általános 1 fő 8 általános 1 fő 8 általános 1 fő 8 általános A vezető társadalmi aktívaként működő, szakmai képzéseken részt vett laikus segítők bevonására is jogosult, akinek munkáját az általa megbízott személy felügyeli. A feladatokat önálló szakmai egységként, szolgálatvezetők irányításával látja el. Az intézmény az alábbi önálló szakmai egységekre tagolódik:

8 Szociális alapszolgáltatások: - Családsegítés - Támogató szolgáltatás - Közösségi ellátás - Házi segítségnyújtás - Nappali szociális ellátás: - Idősek klubja Családsegítő szolgálat keretében az életvezetési problémákkal, szociális és egyéb gondokkal küzdő családok, illetve személyek számára a helyzetnek megfelelő folyamatos segítség nyújtása. Közreműködés az ellátottak életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében, a mentális problémák megoldásában. Tanácsadással és szociális szolgáltatások nyújtásával az igénylők problémái rendezésének segítése. A működési területen élő lakosság szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a feltárt problémák megoldáshoz szükséges szolgáltatások koordinálása. Támogató szolgáltatás: Fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Közösségi ellátások: a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Nappali szociális ellátás: hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Gyermekjóléti alapellátás - Gyermekjóléti szolgáltatás - Gyermekek napközbeni ellátása: - Családi napközi Gyermekjóléti szolgálat keretében az ellátási területen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése, ennek érdekében a területén megelőzésben érintett valamennyi szervvel való együttműködés. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a gyermekek panaszainak meghallgatása és a megismert problémák megoldására tervek készítése. A gyermek mellé hivatalból kirendelt személyek munkájának szervezése, irányítása, a gyermekvédelmi feladatok ellátása, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása, az ezekhez való hozzájutás megszervezése. Az igénylők részére szabadidős programok szervezése és segítség nyújtása a hivatalos ügyeik intézésében Családi napközi: A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.

9 Szervezeti ábra

10 14. Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján /5 év időtartamra/ Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően nevezi ki. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézményvezető kinevezése és felmentése, a fegyelmi eljárás megindítása, az állásból való felfüggesztése, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökének hatáskörébe tartozik. Munkakörökhöz kapcsolódó feladatok Az intézményvezető vezeti, irányítja, ellenőrzi és összehangolja az intézmény szakmai, gazdasági és egyéb tevékenységét, egy személyben felelős az intézmény működéséért, a szakmai és gazdasági feladat ellátásáért. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett. Kötelezettsége szerint együttműködik és szoros kapcsolatot tart fenn az Intézmény fenntartójával, továbbá a felügyeleti szervekkel. Képviseli az intézményt a társintézmények előtt. Általános feladatkörében: Biztosítja a korszerű, magas színvonalú szakmai és gazdasági feladatellátást, gondoskodik a racionális bér- és munkaerő gazdálkodásról, kérheti szakértők részvételét a lakosság szociális helyzetét, szociális ellátásnak kérdéseit tárgyaló üléseken, koordinálja a szakmai munkakapcsolatok kialakítását, megtartását és kezdeményezheti a támogatási formák szükségletekhez igazodó átgondolását. Munkáltatói jogkörében: a kinevezés, valamint a jogviszony módosítása, az illetmény, valamint a fizetési osztály és fokozat megállapítása, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítása, a jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével a munkaidő beosztása, vezetői beosztás ellátásával történő megbízás, tanulmányi szerződés kötése, módosítása és megszüntetése, képzés, továbbképzés, továbbá kirendelés, kiküldetés, külszolgálat elrendelése, illetőleg engedélyezése, széleskörű utasítási jog a munkavégzés egész folyamatára,

11 a munkavégzésre történő széleskörű utasítás írásba foglalása /munkaköri leírás/, munkavégzés alóli ideiglenes felmentés /szabadság kiadása/, túlmunka elrendelése, a munkavégzés ellenőrzése, minősítés a jogszabályban meghatározott esetben, a jutalmazás, a cím adományozása, a további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezése, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi felelősségre vonás a vonatkozó jogszabály szerint, az anyagi felelősségre vonás (kártérítés) a vonatkozó jogszabály szerint, valamint a jogviszony megszüntetése (jogszabály szerinti valamennyi jogcím esetre). Szakmai feladatkörében Iránymutatást, állásfoglalást ad a szakmai egységek vezetőinek és a munkatársaknak, meghatározza a szakmai programok alapelveit, megvalósításának módját és formáját, anyagi lehetőség függvényében biztosítja a korszerű, tudományos megalapozottságú szakmai programok megvalósításához a személyi és tárgyi feltételeket, folyamatosan gondoskodik a szolgálatvezetők és a dolgozók képzéséről, továbbképzéséről, a szupervízió és a kontroll lehetőségéről. Engedélyezi a nemzetközi és hazai kongresszusokon való részvételt. Ellenőrzési feladatkörében Meghatározza a vezetői ellenőrzés szabályait, rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi a részlegek egymás közötti együttműködését, a koordinációt, a belső munkamegosztást, a szervezettséget és munkafegyelmet, az etikai szabályzat betartását, a gazdasági vezetőn keresztül a gazdálkodást, a működési és fenntartási feltételek biztosítását, meghatározza a munkarendet a részlegvezetők bevonásával, ellenőrzi vagy ellenőrizteti annak betartását, rendszeresen beszámoltatja a részlegvezetőket tevékenységük végzéséről, ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe utal. Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettest köteles megbízni az igazgatási feladatok ellátására, kivéve a kinevezés, a jogviszony módosítása, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi és kártérítési jogok gyakorlása, mint munkáltatói jogok, valamint

12 az össz-intézményi stratégiával kapcsolatos nyilatkozattételek kívülálló személyek, szervek felé. Az intézményvezető helyettesítését a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője látja el. Szakmai vezetők Gyermekjóléti Szolgálat: az intézményvezető távolléte esetén teljes jogkörű helyettese. Képesítés: Családsegítő Szolgálat: 1/2000. (I.30.) SzCsM rendelet Támogató Szolgálat: 1/2000. (I.30.) SzCsM rendelet Gyermekjóléti Szolgálat: 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet Feladataik: Munkakörükben, szakmai kérdésekben, önálló hatáskörben intézkedésre jogosultak. Felelősek az általuk vezetett szakterület magas szakmai színvonalú, hatékony működéséért, a gondozottak szakszerű ellátásáért. Munkájukról az intézmény vezetőjének kötelesek beszámolni. Általuk meg nem oldható kérdésben kérik az intézményvezető segítségét, beavatkozását. Felügyelik a szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelmét, a munkaidő betartását. Elkészítik határidőre a szervezeti egység dolgozóira vonatkozó szabadságolási tervet, koordinálják annak megvalósulását, figyelve a szervezeti egység zökkenőmentes folyamatos működésére. Azonnali jelentési kötelezettségük van az intézményvezető felé rendkívüli ügyekben, továbbá a dolgozók betegsége, balesete, egyéb indokolatlan hiányzása tekintetében. Felelősek a szervezeti egység gazdaságos működtetéséért. Részt vesznek a vezetői értekezleteken, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárulnak az intézmény színvonalas működéséhez. Részt vesznek a szervezeti egység dolgozói munkaköri leírásának elkészítésében. Közösségi Koordinátor munkakör feladatai, elvárásai: Munkája során segítséget nyújt a gondozott fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, különösen a gondozási tervben megfogalmazott problémák kezelésében, melynek során fejleszti a kliens és a természetes segítők (pl. családtagok, barátok, munkatársak) azon készségeit, amelyek a személyes céljaik eléréséhez szükségesek. Képes a gondozott személyes céljainak korrekt felmérésére, szükség esetén a társszakmák szakembereinek és a természetes segítőknek a bevonásával. A közösségi pszichiátriai koordinátor képes a gondozó által összeállított gondozási és terápiás terv végrehajtásának folyamatos ellenőrzésére és koordinálására, hatékony erőforrások

13 mozgósítására. A gondozott állapotváltozásait figyelembe véve a kezelőorvossal, a háziorvossal, illetve a beteg környezetével hatékony kapcsolatot tud kialakítani, amelybe a gondozókat és a klienseket bevonja. A pszichoedukáció szakmai irányításával képes a pszichiátriai gondozót segíteni. A problémaelemzés és megoldás folyamatának szakmai ellenőrzését végzi. Speciális problémák felmerülése esetén értesíti a megfelelő szakembert. Biztosítja a team munkán belüli információáramlást. Képes különböző egészségügyi és szociális ellátórendszerekkel a multidiszciplináris team-munka alapelveire épülő, a hatékony esetkezelés szabályait követő és hivatalos szervekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, együttműködés kialakítására. Tervezési szinten részt vesz a családgondozásban. Ellenőrzi, irányítja a gondozói tevékenységet. Megtervezi a pszichiátriai gondozott foglalkoztatási feladatait, a munkarehabilitációt. Részt vesz a gondozóval való együttműködésben a pénzkezelési készség fejlesztésében. Az ellátással kapcsolatos szervező feladatok szakmai irányítását végzi. A szociális ellátások intézését koordinálja, irányítja. Krízisintervenció esetén segíti a gondozó tevékenységét, és közreműködik abban, hogy más szakembereket is bevonjanak e tevékenységbe. Esetmegbeszélést szervez a szociális gondozóval és szükség esetén más szakemberekkel. Családgondozók Képesítés: Családsegítő Szolgálat: 1/2000. (I.30.) SzCsM. rendelet Gyermekjóléti Szolgálat: 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet Feladatai: Ismerje és alkalmazza a szociális munka végzéséhez szükséges elméleti ismeretanyagot. Magatartását a kliensekkel, a munkatársakkal, munkaadóval, más szakmák képviselőivel szemben a Szociális Munkások Etikai Kódexében megfogalmazott etikai normák jellemezzék. Ismerje a helyi szociálpolitikai ellátó rendszert, építsen ki munkakapcsolatot az ott dolgozókkal. Munkáját ügyeleti rendszerben köteles végezni. Ügyeleti napján fogadja a szolgálathoz érkező új klienseket. Végezzen egyéni esetkezelést, esetmunkát. Munkája nem egyszerűsíthető le a kliensekkel való egyéni foglalkozásokra, kliensrendszerben kell gondolkodnia. Az esetmunka során egyéneknek, pároknak, családoknak nyújtson segítséget.

14 A klienseit, azok családjait, a család belső struktúráját, életkörülményeit, családlátogatás során ismerje meg. A kliensekkel építsen ki segítő kapcsolatot, a szociális munka eszközeivel és módszereivel alakítson ki bizalmon alapuló együttműködést. A kliens valamint az önkormányzat népjóléti osztályának kérésére környezettanulmányt készít. Napi tevékenységét köteles megtervezni, heti tervet készít, munkanaplót vezet az általa végzett munkáról. Távolléte esetén a helyettesítésről az intézményvezető jóváhagyásával az adott szervezeti egység csoportvezetője gondoskodik. Munkatársa távolléte esetén köteles a szakmai vezető utasításának megfelelően helyettesítést ellátni. A helyettesítés rendjét az intézmény vezetője belső utasításban szabályozza. Klienseiről nyilvántartást kell vezetnie, a törvényben és szabályrendeletben foglaltak szerint. Kötelessége, hogy nyomon kövesse a szociális szakma fejlődését, a változásokat alkalmazza munkájában, a szakma szabályait betartsa. Szakmai fórumokon, továbbképzéseken köteles aktívan részt venni, gyakorlatát javítsa, növelje munkahelye szolgáltatásainak színvonalát és hatékonyságát. Munkatársait, vezetőit segíti abban, hogy a családsegítő szakmai egység feladatait, magas szakmai színvonalon teljesítése. Egyaránt részt kell vállalnia az alap- vagy speciális feladatok ellátásában. Házi gondozó A részére kijelölt területen élő lakosság helyzetének megismerése, a segítségre szoruló gondozásba vétele, a szükséges mértékű segítségnyújtás biztosítása saját környezetükben. Ezzel kapcsolatban az alábbi feladatokat kell ellátni a gondozott érdekében. - Igény, rászorultság szerint biztosítja a kliensek élelmezését, személyi és környezeti higiénéjüket, ápolásukat, kulturális szükségleteik kielégítését, társas kapcsolataik alakítását, érdekvédelmüket. - A gondozási munkáját a háziorvos javaslata, vagy az házi gondozó szolgálat vezetőjének meghatározása alapján végzi. - Munkáját a házi gondozó szolgálat vezetője irányítja. - A házi gondozói munkájáról hitelesített naplót vezet, melyet havonta lead a vezető gondozónak. - Feladatát heti ütemterv alapján végzi - A házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek:

15 1. az ellátást igénybe vevővel segítőkapcsolat kialakítása és fenntartása, 2. az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 3. segítségnyújtás a higiénia megtartásában, 4. közreműködés az ellátást igénybe vevőháztartásának vitelében, (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása stb.), 5. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 6. kapcsolattartásban, 7. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 8. az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - A házi gondozó napi gondozási tevékenységéről gondozási naplót vezet. - Feladata az ellátást igénybe vevő szociális helyzetének, egészségi állapotának megismerése, annak mérlegelése, hogy a szolgáltatás megfelel-e az igénybevevő állapotának és szükségleteinek, - kapcsolatot tart fenn a gondozott családjával, házi orvosával, szociális intézményekkel. - Beszedi az esedékes gondozási díjat. - Biztosítja az igénylőknek a ebédet, házhoz szállítással. - Részt vesz a szakmai megbeszéléseken, továbbképzéseken. Az ott hallottakat, tanultakat munkájában felhasználja. - Munkája során az idős emberekkel szemben segítőkész, empatikus, toleráns, udvarias magatartást tanúsít. - A gondozottól, hozzátartozójától ellenszolgáltatást nem fogad el. - A gondozottról vagy hozzátartozójáról tudomására jutott személyes jellegű információkat hivatali titokként kezeli. Közösségi gondozó: Munkája során segítséget nyújt a gondozott fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, különösen a gondozási tervben megfogalmazott problémák kezelésében, melynek során fejleszti a kliens és a természetes segítők (pl. családtagok, barátok, munkatársak) azon készségeit, amelyek a személyes céljaik eléréséhez szükségesek. Az alapvető szükségleteket, alapápolási feladatokat felméri, úgymint higiénés szükségletek, öltöztetés, egészséges étrend összeállítása, és ennek önálló működéséhez segíti hozzá kliensét. Ez a segítés a kliens készségeinek fejlesztésére koncentrál, és kerüli a készségeket visszafejlesztő, túlzó támogatást és gondoskodást. Képes a testi, lelki, szociális szükségletek felmérése, összehangolása alapján gondozási terv összeállítására és kivitelezésére. Ez tartalmazza a készségek fejlesztését és folyamatos monitorizálását, a kliens és hozzátartozói személyes céljainak és a célok megoldását akadályozó problémák felmérését. Felismeri a korai figyelmeztető tüneteket, azokat a klienssel és hozzátartozóival megbeszélve rögzíti, és ezek jelentkezésekor segít abban, hogy a kliens megfelelő szakembertől kapjon segítséget.

16 Felismeri a pszichiátriai gondozott tüneteit, állapotváltozásait, és szükség esetén jelzi a koordinátornak, valamint képes adekvát segítségnyújtásra. Felismeri a krízishelyzetet, és kezelésébe más szakembereket és segítőket is bevon. Ismeri a pszichiátriai betegek körében használt gyógyszereket és alkalmazásuk módját, mellékhatásukat, tudja monitorizálni a gyógyszerelést, többféle stratégiát ismer és használ a kezeléssel való együttműködés javítása érdekében. Ismeri a segítő kapcsolatban felmerülő problémákat, és erről konzultálni tud a koordinátorral, valamint alkalmazza a segítő magatartást, szükség esetén krízisintervenciót, az esetkezelést és a koordinátorral együtt az esetmegbeszélést. A klienssel és hozzátartozóival egyenrangú, a kliens döntési szabadságán és felelős együttműködésén alapuló kapcsolatot épít ki, melynek során kerüli a túlzott függőséget és támogatást. Aktivitása elsősorban a kliens tanítására, készségfejlesztésére irányul. A problémaelemzés és - megoldás folyamatában aktívan közreműködik, speciális problémák felmerülése esetén koordinátor bevonásával. A közösségi gondozó képes a pszichiátriai gondozott fizikai, biológiai adottságai figyelembevételével alkalmazza a hatékony gondozási módszereket, eszközöket a pszichiátriai beteg lakókörnyezetében, családjának bevonásával. Képes a környezet (a pszichiátriai gondozott környezetében élők) felvilágosítására a gondozott állapotával, kommunikációval, kapcsolatteremtéssel kapcsolatos ismeretekről. A pszichoedukációban közreműködik, mind a pszichiátriai gondozott, mind családtagjai számára. Segíti a munkahely keresésében, feladata kapcsolatteremtés és szükség esetén kapcsolattartás a munkahelyi környezettel. Képes a pszichiátriai koordinátor segítségével terápiás szerződésre javaslatot tenni, ahhoz hatékony erőforrásokat feltárni és mozgósítani. Segít az életviteli készségek fejlesztésében, a szabad idő hasznos eltöltésének strukturálásában. Team munkában dolgozik, munkatársaival és klienseivel képes a hatékony kommunikációra, az együttműködésre a hatékony esetkezelés módszertana szerint. Ismeri a pénzkezelési készség fejlesztésének eszközeit és ezzel kapcsolatban o együttműködik a koordinátorral. Képes az anyagi helyzettel kapcsolatos szociális ügyek intézésére a koordinátorral együttműködve. Továbbá képes a közösségi pszichiátriai ellátás szemléletének ismeretében a kliens köré természetes és mesterséges támogató rendszert - tagjaival közösen -, segítő csoportot szervezni a koordinátorral együttműködve Munkája során folyamatosan törekszik a gondozási tervben leírtak elvégzésre, betartására, a

17 benne előírtak monitorozására, ellenőrzésére. Személyi segítő: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése Szociális gondozó: idősek klubja feladatainak ellátása,- ennek keretében a szociális munka eszközeivel a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására csak részben képes személyek nappali tartózkodását, étkeztetését, társas kapcsolataik, higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja. az érintett személy életkörülményeinek javítása, egészségi állapotának figyelemmel kisérése, harmonikus életvitelének megteremtése, tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése, érdekképviselete. Szociális gondozó feladatainak ellátása,- ennek keretében a szociális munka eszközeivel Hivatalos ügyek intézésének segítése Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal Személyesen, aktívan részt vesz a szociális munkában

18 Gondozottak meghallgatása, tájékoztatása fogadóóra keretében Gondozottak részére ügyintézés, tanácsadás (egyéni igények és szükségletek szerint) Szükség esetén a gondozottak szakellátásra, ill. szakértőhöz irányítása Adminisztratív feladatok a gondozottakról és gondozási tevékenységéről nyilvántartásokat vezet a gondozottakról előírás szerint szükséges dokumentációt határidőn belül továbbítja az illetékes hatóságnak, gondozó intézménynek, rendkívüli eseményekről feljegyzést készít, Részt vesz szociális intézmény team ülésein, munkahelyi értekezleten szakmai továbbképzéseken Kapcsolatot tart: intézmény-vezetővel, szakmai egységvezetővel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, más segítő szakmák képviselőivel, társintézményekkel, azok szakmai szervezetivel támogatókkal 15. Az intézmény működése Az intézményben dolgozók tevékenységüket a törvényi előírásoknak, a szociális munka szabályainak, a szakmai etikai kódex normáinak, az intézmény szakmai programjában valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartásával kötelesek végezni. Az intézménybe folyó munka team jellegű, a munkatársak összehangolt szakmai tevékenységén alapul. Az intézmény dolgozói feladataikat az intézményvezető és a szakmai csoportok vezetői által összeállított, és az intézményi munkaértekezleten a munkatársak által megvitatott éves munkaterv alapján végzik. A munkaidő beosztása A munkaidő beosztásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. Törvény előírásai az irányadók. Az intézményben a heti munkaidő 40 óra. A hivatalos munkaidő nem tartalmazza a pihenőidőt (ebédidő). A családgondozók, házi gondozók heti munkaidejének beosztása kötött ( ) ezen belül a terepen és az intézményben töltött idő kötetlen felhasználású, azzal a kikötéssel, hogy a munkaidőt a két helyszín között meg kell osztani. A megosztás lehetőségével a családgondozó/ házi gondozó rendelkezik. A megosztásnál figyelemmel kell lenni a kliens/gondozott életvitelére, kérésére. Házi gondozás tekintetében a munkaidőt úgy kell beosztani, hogy a gondozó legnagyobb idejét a gondozott lakásán illetve a gondozott érdekében történő tevékenységekkel töltse. Házi gondozók tekintetében az elszámolás a gondozási napló vezetésével történik. A kötött idejű feladatokon minden dolgozó köteles részt venni és pontosan megjelenni! (munkaértekezletek, team, belső továbbképzések, egyéb az intézményvezető és a szervezeti egységek vezetői által elrendelt alkalmak.)

19 Szabadság A dolgozó évi rendes szabadságának mértékére a közalkalmazottak jogállásáról a szóló többszörösen módosított évi XXXIII. Törvény előírásai az irányadók. A szabadság évi ütemezésének elkészítése az intézményvezető feladata. A szabadság engedélyezésére és a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az intézményvezető jogosult. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Intézményi szabadság rend: Az éves szabadságának 50 %-ával rendelkezik. A tervezett ( 50%) szabadság igényét, minden év február 15-éig leadja az intézményvezetőjének. Éves szabadságát csak kivételes és indokolt esetben viheti át a következő évre Alkalmi szabadság igényét minimum 3 munkanappal előre jelzi. Évente 5 alkalommal van lehetősége arra, hogy váratlan esemény miatt a szabadság napján illetve előző nap kérjen erre lehetőséget. Nem minősül túlmunkának a továbbképzésen való részvétel. Heti pihenőnapját szombat, vasárnap veszi igénybe. Amennyiben szabadidős tevékenység miatt pihenőnapon dolgozik, úgy azt az intézményvezetővel való egyeztetést követően lecsúsztathatja. A plusz munkaidő lecsúsztatására a szabadság igénybevételére vonatkozó szabályok vonatkoznak A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetén a helyettesítésről az intézményvezető jóváhagyásával az adott szervezeti egység csoportvezetője gondoskodik. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírások rögzítik. A helyettesítések minden esetben a szakmai egységeken belül valósíthatók meg. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az intézményvezetője kijelöli a helyettesítő személyét, más szakmai egység dolgozója közül. A helyettesítéssel végző családgondozó csak abban az esetben bízható meg, ha rendelkezik a helyettesítéshez szükséges készségekkel, ismeretekkel, tapasztalattal. Helyettesítés során a kliens érdekeit szem előtt kell tartani. Az intézményvezetőjének átmeneti helyettesítéséről a Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője gondoskodik. Amennyiben az intézményvezetője távolléte hosszú, illetve helyettesítéssel nem oldható meg, akkor a képviselő testület új vezető megbízásáról gondoskodik az adott időszakra. 16. Munkáltatói hatáskörben adható pótlékok Az1992.évi XXXIII.törvény 39 (3) ra hivatkozva a munkáltató a munkavállaló magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítményét elismerheti. a B, C vagy D fizetési osztályba besorolt közalkalmazott munkatársi, az E, F, G, H, I vagy J fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak főmunkatársi, címet adományozhat. Magas színvonalú munkavégzés, kiemelkedő munkateljesítmény: - Hosszú távon munkáját a szociális munka eszközeinek, módszereinek megfelelően, hatékonyan, kiemelkedően végzi. - Folyamatos kiváló munkát tanúsító visszajelzések érkeznek a dolgozóra nézve - Munkaköri előírásában leírtakat folyamatosan és maradéktalanul betartja.

20 - Munkájával elősegíti az intézmény jó hírének, színvonalának emelkedését. - Hosszú távon munkáltató által hozzárendelt többletfeladatokat lát el. Az adható pótlékok mértékét a 1992.évi XXXIII.törvény bek. határozza meg. 17.Kommunikációs fórumok: Dolgozói munka értekezlet: Az intézményvezető eseti tanácsadó, véleményező és javaslattevő foruma. Tárgyi: az intézmény szakmai, gazdasági működésével kapcsolatos, aktuális, lényegi kérdések megbeszélése, információ csere, szakterületek, ill. intézményszintű döntéshozatal előkészítése. Havi rendszerességgel az intézményvezető hívja össze, az értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni, melynek 1 példányát az intézményvezető, 1-1 példányát a szakmai egység vezetői helyeznek el. Részt vesznek: intézményvezető szakmai csoportok vezetői meghívott szakemberek Össszdolgozói munka értekezlet Az intézményvezető által összehívott és vezetett értekezlet. Tárgya: Az Intézmény aktuális helyzetének elemzése, a kitűzött célok megvalósításának értékelése, a következő időszak terveinek kijelölése, a koncepció megvalósulási ütemének kontrollja, - az intézmény szakmai, gazdasági évének értékelése, - anyagi helyzete, - etikai helyzete, - az intézményi munkaterv, és programok teljesítésének értékelése, - a dolgozók munkakörülményeit érintő feladatok megtárgyalása, ideértve minden olyan kérdést, amely a munka színvonalának emeléséhez hozzájárul, - a dolgozók felvetett javaslatainak megvitatása. Gyakorisága: szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal Résztvevők: - intézményvezető - az intézmény valamennyi dolgozója - esetenként meghívott külső szervek képviselői Esetmegbeszélések Gyermekjóléti szolgálat Esetkonferencia Szakmaközi megbeszélés Települési tanácskozás Esetmegbeszélés Családsegítő Szolgálat: Esetmegbeszélés

21 Esetkonferencia 18. Az intézmény kapcsolatai: Az intézmény munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel, különösen: az oktatási-nevelési intézményekkel, ezek vezetőivel, gyermekvédelmi megbízottaival, az osztályfőnökkel, a tanárokkal, a területi egészségügyi hálózattal, minden olyan egészségügyi intézménnyel, ahol gyermek-vagy felnőtt pszichiátriai szakrendelés folyik, az ideggondozó intézetekkel, az alkoholgondozókkal, a krízisintervenciós, illetve az elme- és idegosztályokkal, az alkoholellenes klubokkal, a nevelési tanácsadókkal, a TEGYESZ-vel, a nevelő- és lakóotthonokkal, a gyógypedagógiai intézetekkel, a fogyatékosok oktató-nevelőintézeteivel, a területi szociális gondozás intézményeivel, a gyermek- és felnőtt gondozást végző szociális szakintézményekkel, a Tisztiorvosi Szolgálattal, a rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, a Büntetés - végrehajtási intézetekkel, a közigazgatási hivatalokkal, a működő egyházakkal és szociális intézményeivel, a vöröskereszttel, a szakszervezetekkel, a pártokkal, a különböző, - elsősorban szociális célokra szervezett - civil szerveződésekkel, alapítványokkal, az országgyűlési és önkormányzati képviselőkkel, a már működő családsegítő- gyermekjóléti szolgálatokkal, pártfogó felügyelői szolgálatokkal, egyéb, itt nem felsorolt, az intézmény tevékenységi körét érintő, azt segíteni tudó intézményekkel, szervezetekkel. Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását, a kölcsönös konzultációkat és tapasztalatcseréket. Az intézményi kapcsolatokban az intézmény szerepe elsődleges, ha: Ha azt törvény, illetve egyéb jogszabályok előírják, a család egyik tagjával kapcsolatban álló intézmény tevékenysége során további, - az adott intézmény profiljába nem tartozó - tevékenység szükségessége merül fel, több intézmény foglalkozik egy vagy több családtag ügyeivel, megállapítást nyert, hogy hatósági intézkedés nem indokolt, vagy elkerülhető. Nem tartoznak az intézmény hatáskörébe azok a tevékenységek, amelyek más társintézmények hatáskörébe tartoznak. E társintézményekkel a szolgálatok egyenrangú félként, kölcsönösségi alapon, mint szakszolgálatokkal dolgozik együtt, azaz a szolgálatok a családok, gyermekek egy részét érintő, általános szociális-mentális, gyermekjóléti szolgáltató funkciót, a szakszolgálatok pedig a családokat érintő, speciális szolgáltató funkciót töltenek be. Az intézmény tevékenységével a családok problémáinak hatóságivá válásának elkerülésére törekszik, ezért célszerű, ha az egyes intézmények azelőtt lépnek kapcsolatba az intézménnyel, mielőtt az adott család ügyét hatósági útra terelnék Az együttműködés során az érdekelt intézmények és az intézmény írásban vagy szóban közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket, stb. amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek. Ha az iratok átadása nem lehetséges, akkor azokat betekintésre kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják.

22 19. Titoktartás Az intézmény által megkeresett intézmény - a évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) általános szabályai, az évi III. Törvény és végrehajtási rendeletei, az évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei szerint - köteles az intézmény kérésére válaszolni, javaslatait elbírálni( pl.: gondozásba vétel, vagy elutasítás ), az elbírálásról pedig tájékoztatást adni. A javaslattól eltérő, vagy azt elvető döntést indokolni kell. Vita esetén a felmerült ügy jellege szerinti illetékes igazgatási szerv dönt. A z intézményt hasonló kötelezettség terheli az őt megkereső igazgatási szervekkel, intézményekkel szemben. Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az évi LXIII. törvény, az évi LXVI. törvény, az évi III. törvény, az évi XXXI. törvény valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A fenti törvényekben nem szabályozott egyéb kérdésekben tevékenységükre a Szociális Munka Etikai Kódexe az irányadó. Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más személyekkel - ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő beleegyezésével közölhetik. Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi. Tudományos célt szolgáló közlést, esetleírás, esetfeldolgozás nyilvánossá tétele csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az érintett egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni. Az intézmény dolgozója a hivatali tevékenysége során tudomására jutott információkat személyes céljaira nem használhatja fel. Az intézmény főállású dolgozója, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a segítséget kérővel tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést nem köthet, annak gyámjaként, illetőleg gondnokaként, - kivéve a hivatásos gondnok beosztású munkatársat - nem jelölhető ki. 20. Kiadmányozás és kötelezettségvállalás rendje Az intézmény feladatai végrehajtása során készítendő iratokat az intézmény vezetője, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá. 21. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 9100 Tét, Fő u Kapcsolódó dokumentumok Munkaköri leírások Szakmai program Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot, - az időközbeni változások kiegészítése mellett - ötévente felül kell vizsgálni, azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni és mellékletként tartani. 23. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzatának módosítását a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa a 7/2007.(II.15.) számú Tkt. határozatával elfogadta, az február 15-től hatályos.

23 24. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzatának módosítását a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa a 10/2008.(II.28.) számú Tkt. határozatával módosította, az február 28-tól hatályos. 25. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzatának módosítását a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsa a 8/2009.(01.29.) számú Tkt. határozatával módosította, az 2009 január 29-től hatályos. Tét, január 29.. Szabó Ferenc elnök Szalai Lászlóné intézményvezető

24 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 9100 TÉT, FŐ U. 94. TEL. :96/ NÉV: MUNKAHELY: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye helye: település MUNKAKÖRI LEIRÁS MUNKAKÖR: szociális gondozó EGYÉB FELADATOK: MUNKAIDŐ: FOGLALKOZTATÁS MÓDJA: MUNKABEOSZTÁS: kinevezés kötetlen Heti 40 óra FÖLÉRENDELT VEZETŐ MUNKAKÖRE: intézményvezető, vezető gondozó ALÁRENDELT SZAKTERÜLET: ALÁRENDELT MUNKAKÖRÖK: HELYETTESÍTŐ: Megbízott MUNKAKAPCSOLATOK: - intézményvezető - segítő szakmák képviselői ILLETÉKESSÉG: KÉPVISELETI JOGKÖR: ALÁÍRÁSI JOG: saját tevékenységének dokumentációja gondozási napló dokumentációja A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK: KÉPZETTSÉG: középfokú TAPASZTALAT: ISMERETEK: A SZEMÉLYI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE: KÉPZETTSÉG: TAPASZTALAT: ISMERETEK: TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEK: a szociális munka általános elveinek és céljainak megismerése, elfogadása, a sokrétű szociális tevékenységben való aktív részvétel, valamint a szociális munkával járó titoktartási kötelezettség.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Tartalomjegyzék oldalszám I. Általános rendelkezések 3. A szolgálat szervezeti

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben