Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról"

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási Osztály osztályvezető Az előterjesztést készítette: Szárazné Torkos Mariann Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Révfalvi Dorottya Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető dr. Szánthó András Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezető Az előterjesztést megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: május 13 Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján a települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésének megfelelően átfogó értékelést (továbbiakban: beszámoló) készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A beszámoló korábban tartalmazta a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, úgy mint védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye, továbbá magában foglalta a gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is január 1. napjától ezek az adatok, tények jogszabályváltozás okán, valamint a Gyámhivatal járási hivatalba történő átvétele folytán nem részei a tartalmi követelményeknek, ezért az előterjesztett beszámoló már nem tartalmazza a fent felsorolt adatokat. A Képviselő-testület évi munkatervének, valamint a Rendelet 10. számú mellékletének megfelelően mellékelten előterjesztem az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását. Határozati javaslat: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének../..(.) Ök. határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót nem fogadja el. III. Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala részére. Határidő: május 31. Felelős: Geiger Ferenc polgármester 2

3 Az előterjesztést a Képviselő-testület saját, döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Budapest, április 17. Szárazné Torkos Mariann gyermekvédelmi ügyintéző előterjesztést készítő Szegény Ákos osztályvezető előterjesztő Melléklet: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 3

4 BESZÁMOLÓ Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 4

5 2013. Tartalomjegyzék 1. Soroksár demográfiai mutatói Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások.5 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsődei ellátás Védőnői szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása óvodában, iskolai napköziben, nyári napközis táborban A felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A bűnmegelőzési tevékenység bemutatása Soroksáron A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma és az általuk elkövetett bűncselekmények, a bűnelkövetés okainak bemutatása A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében végzett feladatok, szolgáltatások

6 Kiskorúak aránya % 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár demográfiai mutatói A lakónépesség korcsoportonkénti összehasonlítása és évre vonatkozóan Korcsoport Kiskorúak összesen Lakónépesség összesen 2012 Férfi Nő ,8 Összesen Férfi Nő ,15 Összesen állandó lakosság (kerületi lakóhellyel rendelkezők) száma: fő lakónépesség (kerületi lakóhellyel rendelkezők + más településen lakó- és kerületen belül tartózkodási hellyel rendelkezők) száma: fő 0-18 éves korú lakosság száma: fő A gyermek lakosság az állandó népesség 17,15 %-a. A gyermekvédelmi rendszer A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, melyet pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Pénzbeli és természetbeni ellátások: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás, A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, 6

7 a gyermekek átmeneti gondozása. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, a védelembe vétel, a családbafogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése. A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről külön törvény rendelkezik. A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket: a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a gyámhatóság gyakorolja. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a helyi önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó eljárásoknál az illetékességet a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának lakóhelye határozza meg. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek,az alapítványok és az egyházjogi személyek, a munkaügyi hatóság. Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 7

8 hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (Sztv.) meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályait Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013. (III.22.) önkormányzati rendeletével szabályozza. Gyermekvédelmi ellátások e Ft-ban évre vonatkozóan Ellátási forma Érintett kiskorúak száma Családok száma Kifizetett összeg (e/ft) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után családbafogadó gyámul rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Beiskolázási segély Születési támogatás Gyermek- étkeztetés szociális támogatás Támogatás összesen Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 806gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 456 családban. (Ez a évhez viszonyítva 2 %-os csökkenést jelent.) Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a jogosultsága jén valamint jén fennállt ft összegű természetbeni támogatást nyújtottunk fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. 8

9 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint pénzbeli ellátásra jogosult, melynek havi összege a nyugdíjminimum (2013. évben Ft) 22 %-a, azaz Ft. A támogatásra 4 családban nevelkedő 6 gyermek volt jogosult. Ezen támogatásra kifizetett összeg összesen 540 eft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretszabályait a Gyvt. határozza meg, az Önkormányzat Képviselő-testülete helyi rendeletben állapítja meg a támogatásra való jogosultság részletszabályait. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást évtől évig folyamatosan csökkenő mértékben vettek igénybe kiskorú gyermeket nevelő családok, a évben viszont a támogatást igénybevevők száma jelentősen megnőtt. ahogy azt az alábbi táblázatok is mutatják.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 605 gyermek részesült, összesen e Ft összegben, a támogatások összege gyermekenként átlagosan kb. 7,6 ezer Ft önkormányzati támogatást jelentett. Gyermekétkeztetés szociális támogatása A kerületi önkormányzat az oktatási-nevelési intézményekben étkező gyermekek számára a jogszabályban előírt normatív támogatáson túl szociális rászorultság alapján további étkezési térítési díjkedvezményt állapít meg az intézményvezető javaslatát figyelembe véve. A támogatásban részesülő gyermekek száma évben 123 fő volt, ami közel 26%-os csökkenés az előző évhez képest. 9

10 A szociális alapon nyújtott gyermekétkeztetési támogatásban részesülők számát és a kapcsolódó kiadások alakulását a következő táblázatok mutatják Nyári gyermekétkeztetés Nyári gyermekétkeztetési program keretében a 30/2013.(IV.30.) EMMI rendelet alapján, 44 munkanapon keresztül 69 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére volt biztosítva a nyári gyermekétkeztetés. Ez ,- Ft-ba került. Helyi gyermeknevelési támogatás március 29-től hatályos Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete szerint kerületünkben ismét bevezetésre került a helyi gyermeknevelési támogatás. A támogatás célja a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek családi környezetben történő ellátásának elősegítése. A támogatás bevezetésével évben 16 családban összesen 29 gyermeknek került megállapításra a betegség, fogyatékosság súlyosságának figyelembe vételével 6 000,- Ft vagy ,-Ft összegben havonta. A támogatás összege a évben 2.730,-eFt volt. Beiskolázási segély Helyi gyermeknevelési támogatás mellett a 14/2013.(III.22.) önkormányzat rendelet elfogadásával újra bevezetésre került a beiskolázási segély, mely ellátási forma az általános és középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelő családok részére a beiskolázással járó költségek terheinek enyhítését szolgálja. Az ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek részére évente egy alkalommal adható, összege Ft/tanuló. A jogosultság megállapításánál a családok egy főre eső nettó jövedelme az forint összeget nem haladhatta meg. A évben 17 családban 25 gyermek részére került megállapításra a támogatás összesen 125 eft összegben. 10

11 Egy támogatott kiskorúra jutó támogatás összege eft/ év Egy támogatott családra jutó támogatás összege/ eft/év Ebből saját forrás Folyósított összeg (e/ft) Gyermekek száma Családok száma Elutasított kérelmek száma Benyújtott kérelmek száma Születési támogatás évben került új ellátásként bevezetésre a születési támogatás. A szülési támogatás bevezetésének céljaként megfogalmazásra került a család, mint a társadalom alapvető egységének segítése, a gyermekvállalás feltételeinek javítása. A családnak nyújtott támogatás elismeri a család és gyermekvállalás fontosságát. Az új ellátás a gyermek születését követően az anyagi terhek csökkentésére irányul. A támogatás összege gyermekenként Ft, melyet Erzsébet-utalvány formájában biztosít az Önkormányzat és átadása ünnepélyes keretek között történik. A támogatás megállapításának feltételeit és folyósítását Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a születési támogatás megállapításáról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet szabályozza. A évben születési támogatásban részesülő gyermekek száma 34, mely támogatás összege 1 700e.Ft volt. Gyermekvédelmi ellátások összege e Ft-ban évben Ellátási forma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni tám. Rgyk-ben részesülő gyermek részére gyámul rendelt hozzátartozó pénzbeli ell. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkezte tés szociális támogatása

12 Kifizetett összeg (e Ft.) Családok száma Érintett kiskorúak száma Kifizetett összeg (e Ft.) Családok száma Érintett kiskorúak száma Kifizetett összeg (e Ft.) Családok száma Érintett kiskorúak száma Gyermekvédelmi ellátások e Ft-ban 2011., és évre vonatkozóan Ellátási forma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Rgyk) Rgyk-ben részesülő gyermek részére rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Helyi gyermeknevelési támogatás Beiskoláztatási segély Születési támogatás Gyermekétkeztetés szociális támogatás Támogatás összesen Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás szabályait a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletben szabályozta. Az önkormányzat e rendelet szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást. A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében, nyári napközis táborban, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben történik. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igénybe vehető. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történt nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 12

13 3. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás Jogi és szervezeti vonatkozások Az Ökumenikus Segélyszervezet a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal által kiadott - határozatlan időre szóló - működési engedélyek alapján látja el a XXIII. kerületben a családsegítő illetve a gyermekjóléti szolgáltatásokat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója által vezetett Szociális Intézmények Osztályának szakmai, pénzügyi, munkaügyi felügyelete alatt végzik tevékenységüket, a belső szabályzatban leírtak alapján havi ill. éves beszámolással (szakmai, statisztikai, pénzügyi, munkaügyi) tartoznak. Az illetékes Módszertani Központ támogató és kontroll funkciót lát el, mely a Családsegítő Szolgálat esetében a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (1012 Budapest, Attila u. 89. ). Az intézmény finanszírozása A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat integrált intézmény keretében működik, mely szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. Ellátási területe Budapest XXIII. kerület Soroksár valamennyi lakosa. Az intézmény megalakulásának időpontja: 1996 ban a Családsegítő Szolgálat, mely 1998 ban bővült a Gyermekjóléti Szolgálattal. Az intézmény működtetésére az Ökumenikus Segélyszervezet január 1-től határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával. Az intézmények működési költségének fedezetéül az önkormányzat által átutalt normatív támogatás, illetve ezen támogatás önkormányzati kiegészítése szolgál. Mindez kiegészül a Segélyszervezet saját hozzájárulásával, melynek mértéke az állami normatíva mértékének stagnálásával, ill. az infláció mértékével meg nem növelt támogatás összege okán, évről évre nő. A Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatás célcsoportjai A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak egy részét, az önkéntesség elve szerint bármely XXIII. kerületben élő lakos számára igénybe veheti. A Segélyszervezet munkatársai a társintézmények, szomszédok jelzései alapján felkeresik a rászorulókat és felajánlják szolgáltatásaikat az érintetteknek. A Gyermekjóléti Szolgálat célja, a Gyvt-ben előírt gyermekvédelmi feladatok ellátása: a településen élő gyermekek körében a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, az átmeneti nevelésben lévő gyermekek szüleivel folytatott családgondozás (a kapcsolattartás és a hazagondozás elősegítése), gyámhivatal felkérésére az átmeneti nevelésből hazakerült kiskorúak utógondozásának ellátása, valamint a jelzőrendszer működtetése. A Családsegítő Szolgálat a következő problémacsoportokkal foglalkozik: - a tartósan munka nélkül lévők, - munkanélküli ellátásokra már nem jogosultak, 13

14 - az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesülők és - a díjhátralékot felhalmozók csoportja. A fenti csoportokba tarozókat törvény kötelezi a Szolgálattal való szoros együttműködésre. A Gyermekjóléti Szolgálaton 3 főállású munkatárs dolgozott 2013-ben, akik közül egy szociálpolitikus, egy szociális munkás és egy szociálpedagógus végzettségű. A Gyermekjóléti Szolgálat munkaterületei A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekeit szem előtt tartó segítéség nyújtás során gondozási feladatokat lát el: - alapellátásban gondozott családok esetében, - védelembe vett gyermekek családjainak esetében, - a családjából kiemelt (ideiglenes hatállyal elhelyezett és átmeneti nevelésbe vett) gyermek vér szerinti családjának gondozása esetében - utógondozás esetén. A Szolgálat törekszik arra, hogy lehetőség szerint egyenlő legyen a terhelés a kollégákon, igyekszik figyelembe venni az esetek elosztásakor az egyéni kvalitásokat ill. a kliens elvárásait. A segítő kapcsolatban a partneri viszony és személyes szimpátia is nagyon fontos. 1.táblázat 2. táblázat 14

15 A tavalyi évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma nem változott. A védelembe vett gyermekek száma viszont jelentősen emelkedett (2012-ben 31 fő, ban 42 fő). Az emelkedés egyik oka, hogy a korábbi évekhez képest több olyan család költözött a kerületbe, ahol a kiskorúak már védelembe voltak véve, vagy a védelembe vétel indokolttá vált valamilyen probléma miatt (50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás, rendőrségi ügy stb.) ban öt kiskorú gyermek esetében javasoltak ideiglenes hatályú elhelyezést, 2012-ben ilyen irányú javaslattal nem éltek. Az átmeneti nevelésben lévő gyermekek szüleinek többségével nehéz a rendszeres kapcsolattartás (a családgondozó kéréseit nem tartják be, vagy egyáltalán nem működnek együtt). Az említett szülők jelentős hányada a kerületben lévő hajléktalanszállók valamelyikén él, ahonnan gyakran a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása nélkül költöznek el. A lakhelyváltozás miatt magas a fluktuáció az ilyen okok miatt gondozott családok körében. Pozitív, hogy a tavalyi évhez hasonlóan két sikeres hazagondozásra is sor került. Jelentősen emelkedett a Gyermekjóléti Szolgálat tanácsadás keretében végzett tevékenysége (118-ról 178-ra), ilyenkor 1-2 találkozás után általában lezárják az adott esetet ban Soroksár Önkormányzattól 5 alkalommal érkezett a Szolgálathoz felkérés környezettanulmány készítésére a hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet minősítésben való közreműködés céljából. 15

16 A Gyermekjóléti Szolgálat megítélése - a visszajelzések alapján - egy szolgáltatás alapú, a kihívásokra jól reagáló szakmai egységgé fejlődött Intézmény, ahol az igénybevevők nem stigmatizálódnak és a közös elvárások mentén többnyire együttműködőek. 3. táblázat A közoktatási intézményektől kapott jelzések száma az 2012-höz képest csökkent. Az összes jelzőrendszeri tag által küldött jelzések száma viszont nőtt (324-ről 350-re), ami az önkormányzattól, jegyzőtől, gyámhivataltól küldött - korábbinál több - megkeresés eredménye. 16

17 4. táblázat Az ellátásokba kerülések okai közül legjelentősebbek a magatartás, illetve teljesítményzavarok, a lakhatással, megélhetéssel összefüggő problémák, valamint a szülői elhanyagolás, életviteli- és gyermeknevelési problémák. 5. táblázat A bántalmazásban érintett soroksári lakosokkal a Szolgálat munkatársai a törvényben előírtaknak megfelelően, a lehető legrövidebb idő alatt vették fel a kapcsolatot és jelezték a tapasztaltakat a kerületi Gyámhivatalnak. 17

18 A 2013-as évben is sokan fordultak a Szolgálathoz lakhatási problémáik megoldása miatt. Ilyenkor elsősorban budapesti gyermekek és családok átmeneti otthonai, illetve anyaotthonok segítségét kérték. Sajnos csak kis százalékában volt eredményes közreműködésünk. Túlnyomó többségben a közeli hozzátartozók, barátok segítsége bizonyult ideiglenes megoldásnak. Fontos lenne, hogy a kerületi lakosok számára is helyben elérhető legyen gyermekek, illetve családok átmeneti otthona, vagy ellátási szerződés kötése e feladatok ellátásának biztosítása céljából. A Gyermekjóléti Szolgálat a különböző gondozási formák keretében megjelenők, és az egyszeri segítséget kérők számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: - segítő beszélgetés - információnyújtás - a hivatalos ügyek intézésének segítése - ellátáshoz juttatás - szakvélemények beszerzése, konzultáció, - más szakember által nyújtott szolgáltatások megszervezése - a család otthonában történő meglátogatása - krízisintervenció - jogi segítségnyújtás - pszichológiai konzultáció vagy terápia biztosítása - esetmegbeszélések összehívása, - felülvizsgálati, védelembe vételi, elhelyezési tárgyalásokon való részvétel - eseti gondnoki feladat A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési feladatai A Gyermekjóléti Szolgálat a törvényben meghatározott módon a szervezés körében az alábbi feladatokat látja el: - szabadidős programok szervezése, - veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, - segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, - felkérésre környezettanulmányt készít, - kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatrendszere A Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban is jó kapcsolatot tartott fenn Budapest Főváros XXIII. Kerület Gyámhivatalával és a jelzőrendszeri tagokkal. Továbbra is rendkívül fontos a kerületi Védőnői Szolgálat tevékenysége a problémák korai észlelése és megfelelő kezelése tekintetében, hiszen a védőnők együttműködésével és a velük történő kapcsolat rendszeres fenntartásával, a gyermekek veszélyeztetettsége korábban 18

19 felismerhető - ideális esetben összehangolt team munkával a súlyos problémák kialakulása megelőzhető. A kritikus esetekben nagy jelentőségűek az esetkonferenciák összehívása Bölcsődei ellátás A Bölcsőde feladatmutatói évben Engedélyezett férőhelyek száma 56 fő Nyitvatartási napok száma 234 nap Munkanapok száma 251 nap Naponta bentlévő gyermekek átlaga fő Beíratott gyermekek számának átlaga 48,64 45,73 fő Kihasználtság beíratott gyermekek alapján % Kihasználtság gondozott gyermekek száma alapján % Bölcsődei férőhely igény Fő 2013-ben ellátásban részesült 92 Óvodai nevelésbe távozott ben felvételre jelentkezett 56 Elutasított kérelem 0 Várólistán volt én szeptemberére beadott kérelem 8 Munkaerő helyzet A év folyamán az adminisztrátori állás megszüntetésre került és az élelmezésvezetői tevékenységgel lett összevonva, fluktuáció nem történt a dolgozóknál. A technikai dolgozók tevékenységét 1 fő közfoglalkozatásba bevont személy fél éven keresztül segítette. Együttműködések A Bölcsőde Folyamatosan tartja a kapcsolatot a kerület: Humán-közszolgáltatási Osztályával, Gyerekjóléti Szolgálatával, Védőnői Szolgálatával, a Kerületi Óvodáival, valamint a Járási Hivatal Gyámhivatalával. Ellenőrzések A BFKH Budapest XX-XXIII. Kerület Népegészségügyi Intézet általános közegészségügyi ellenőrzést végzett, problémát nem talált. Az udvari játékok ellenőrzése és javítása folyamatos volt. Az intézmény érintésvédelmét felülvizsgálták, a szükséges javítások megtörténtek. 19

20 Támogatások Az Első lépés Alapítvány Ft-tal járult hozzá a gyermeknapi programok megvalósításához, valamint az udvari játékkészletet 10 darab futóbiciklivel bővítette. Egy kerületi vállalkozó a évben is ingyen biztosította a gyermeknapra az ugráló várat, arcfestést, és az elektromos autókat. A Kölyökidő alapítvány a húsvéti tojásfestéshez biztosított alapanyagokat. Beruházások, karbantartások, fejlesztések Tudatos energiatakarékossággal megspórolt összegből lehetőség nyílt napkollektor felszerelésére a bölcsőde tetőszerkezetére, amivel további lényeges anyagi megtakarításra nyílt lehetőség. Két kazán cseréje az Önkormányzat finanszírozásával történt, így az őszi fűtési szezon biztonságosan indult. Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag hulladék) környezetvédelmi szempontból fontos az intézmény számára. A bölcsőde személyi és tárgyi feltételeiről és szakmai,- valamint az egészségügyi tevékenységéről a Bölcsőde minden évben beszámol a Képviselő-testület felé Védőnői Szolgálat és Iskola egészségügy Kerületünkben 7 területi védőnői állásban 6 kolléganő dolgozik, egy állást helyettesítéssel látnak el. A munkát két gyermekrendelőben végezik. Ebből 4 védőnő a Táncsics M. u sz. alatt, 2 védőnő pedig a XX. Pacsirta u sz. alatti rendelőben dolgozik. A Pacsirta utcai telephelyen a csecsemő és terhes tanácsadások továbbra is közös helyiségben, de elkülönült időpontokban zajlanak a XX. kerületi védőnőkkel megosztva. A területi védőnők által gondozottak köre nem változott. Várandós anyák, 0-6 éves korú és 7-18 éves, még óvodába járó valamint oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek tartoznak az ellátandók közé. A körzetek nagy kiterjedésűek, ezért részben csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthetők meg (Péteri major, Millennium telep, Duna part, Vízisport utca). A védőnők munkájukat a hatályos jogszabályok valamint az időként megújuló Védőnői Szakmai Kollégium módszertani útmutatói alapján végzik. A területi védőnők által gondozott családok, gyermekek és terhesek száma, gyerekek életkori megoszlása szerint (2013) Veszélyeztetett * Koraszülött Újonnan nyilvántartott terhes (2013) Gondozottak fő család Gondozott család éves korig éves korig éves korig éves korig 26 3 Várandós anyák Összesen Gondozott gyermekek * Egészségügyi és/vagy szociális (környezeti) ok miatt 20

21 Az elmúlt évben pozitív tapasztalatként észlelték, hogy a szülők körében egyre népszerűbb az önálló védőnői tanácsadás keretében a jelenlétükben végzett szűrővizsgálat. Az észlelt eltéréseket megbeszélik, így a további vizsgálatok fontosságát a szülők jobban elfogadják. A szűréseken kívül segítenek a szülőknek megoldást találni a felmerülő szociális, egészségügyi és családi problémákkal kapcsolatban, ezen kívül táplálási,- nevelési,- gondozási tanácsokat adnak súlygyarapodást mérnek. A közösségbe kerülő (bölcsődébe, óvodába menő) gyermekekről, illetve családjukról környezettanulmányt készítenek. Minden védőnő a gyermekorvossal együtt is tart egészséges tanácsadást, itt 0-18 éves korú gyermekeket látnak el. A tanácsadás forgalmi adatai évben Tanácsadás Önálló védőnői Védőnő orvossal Összes en 0-1 éves korig Gondozott gyermekek 1-3 éves korig éves korig éves korig Várandós anyák Összesen Családoknál felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, önvizsgálatra tanítására is sor kerül. Nővédelmi tevékenység keretében folyik: egészséges életmódra nevelés mindennapos testmozgás szorgalmazása dohányzás elkerülésére való figyelemfelhívás emlő önvizsgálat oktatása méhnyak szűrés fontosságának hangsúlyozása fogamzásgátlás a nem kívánt terhesség megelőzésére. Külön feladat a várandós anyák gondozása. Részben a rendelőben önálló védőnői terhes tanácsadáson részben az otthonokban történő, szociális helyzetet is felmérő látogatásokból áll. Szorosan vett gyermekvédelmi tevékenység A korábbi évekhez hasonlóan a kerületi védőnői szolgálat dolgozói az év folyamán azt tapasztalták, hogy egyre több a rossz körülmények között élő gondozottak száma. Okok között szerepel a jövedelmek csökkenése, a munkahelyek elvesztése, a lakhatási és megélhetési problémák. Új jelenség, hogy a szülők pszichés állapota romlik, tűrőképességük csökken ezért türelmetlenebbek gyermekükkel és a környezetükkel szemben. A piszchés és anyagi válságba kerülő családok esetében kölcsönös a megkeresés a Családsegítő Szolgálattal. Az ottani szakemberekkel, kollégákkal megfelelő a kapcsolat. Probléma esetén kölcsönös az együttműködés. A Gyermekjóléti Szolgálat által alapellátásban gondozott családokról (félévente, évente) védőnői véleményt kérnek. Az védőnők rendszeresen vesznek részt esetmegbeszéléseken, valamint védelembe vételi tárgyalásokon. 21

22 A Védőnői Szolgálat szakmai,- valamint az egészségügyi tevékenységéről, az óvodai munkáról, iskola egészségügyről és az egészségfejlesztés/nevelésről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye minden évben beszámol a Képviselő-testület felé Gyermekek napközbeni ellátása óvodában, iskolai napköziben, nyári napközis táborban Nevelési-oktatási intézmények adatai 2012/2013. Intézmény Csoport Napközi Összes étkező Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Általános Iskolák létszám létszám száma %-a Grassalkovich Antal ,1 Mikszáth Kálmán ,6 Fekete István ,6 Páneurópa ,4 Török Flóris ,7 Iskolák összesen: ,6 I.sz. Összevont Óvoda ,4 II. sz. Összevont Óvoda (Napsugár) III. sz. Összevont Óvoda ,9 Óvodák összesen ,9 Benedek Elek Óvoda, Ált.Isk.,Speciális Szakiskola és EGYMI ,7 Mindösszesen ,7 A veszélyeztetettség kezelésének, az esélyegyenlőség megteremtésének és a szociális hátrányokból fakadó lemaradások kiküszöbölésének elsődleges színtere az oktatási intézmény, de az iskolán kívüli segítő szolgáltatások és közösségfejlesztő programok szerepe is jelentős. A gyermekek veszélyeztetettségét a gyermekintézmények önmagukban csökkenteni, megszüntetni nem tudják, ezért van szükség a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek szoros együttműködésére, egymás tájékoztatására, segítésére. Az általános iskolások nyári felügyeletét évente más-más kerületi általános iskola biztosítja ban a Grassalkovich Antal Általános Iskola kilenc héten keresztül nyári napközis tábort szervezett. Átlagosan 86 gyermek vett részt naponta a programokon. A legkevesebb 55 fő a legtöbb 117 fő volt naponta. Az összköltséget - az étkezéssel együtt az önkormányzat biztosította összesen eft-ot. A nyári napközis tábor ingyenes, az étkezésért a szülőknek ugyanazt a térítési díjat kell fizetni, amit a tanév közbeni étkezését. A gyermekek minden keddi napon a Szabó Ervin könyvtárba jártak, szerdánként pedig 22

23 egész napos kirándulások lettek szervezve, ahová Volánbusz szállította a gyerekeket és az őket kísérő pedagógusokat. A kirándulások a gyermekek igényeinek, érdeklődési körének megfelelően kerületek megszervezésre. Többek között jártak az Emese Parkban, Visegrádon, a Budakeszi Vadasparkban, a Pálvölgyi-barlangban, Szentendrén, Gödöllőn, a Börzsönyben, valamint a Széchenyi-hegyen. A gyermekek minden tábori hetet plakátkészítéssel zártak amit a hét eseményei ihlettek. Budapest Főváros XX. kerületében működik a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény. Kerületünkből ebben a tanévben 35 gyermek jár ebbe az intézménybe. Az intézményvezető javaslatára az önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséhez, illetve táborozásához minden esetben olyan összegű támogatást biztosít, hogy a szolgáltatást minden gyermek igénybe tudja venni. 4. Felügyeleti szervek által a gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 2013-ban a a gyámhatóságon felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett ellenőrzés nem volt. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Célok Határidő Megjegyzés 1. Pályázatok benyújtása Folyamatos Felelős: minden intézmény 2. Gyermekvédelmi március 31. Felelős: Gyermekjóléti tanácskozás Szolgálat 3. Jelzőrendszeri Konferencia Kéthavonta Felelős: Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai képzéseken, Folyamatos Felelős: minden intézmény 4. továbbképzéseken való részvétel 5. Esetmegbeszélések, Folyamatos Felelős: minden intézmény tanácskozások a gyermekek veszélyeztetettségének hatékony kezelése érdekében Családok átmeneti gazdasági Felelős: Képviselő-testület 6. otthonának létrehozása lehetőségek függvényében Gyermekek átmeneti december Felelős: Képviselő- testület 7. otthonának létrehozása

24 6. A bűnmegelőzési tevékenység bemutatása Soroksáron 6.1. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása A bűnmegelőzési tevékenység a kerületi Önkormányzat munkatervében meghatározottak szerint, koordinálva a rendőrséggel, közterület felügyelettel, mezőőrökkel, polgárőrséggel, civil szervezetekkel, a szakterületek, osztályok elvárásainak megfelelően kerültek végrehajtásra. Kiemelt feladatnak tekintettük a kerületben élők biztonságérzetének megtartását, erősítését, vagyonának védelmét, a bűncselekmények megelőzésének igényét, az épített és természeti környezet védelmét, a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges felnőtté válásának érdekében szükséges különböző intézkedések megtételét, a bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzését. A közbiztonság megerősítése céljából olyan munkanélküli személyekből, akik önhibájukon kívüli okokból elveszítették állásukat, kerületi lakosok és rendelkeznek biztonságőri szakvizsgával, munkahely teremtési célzattal újra szerveztük a Településőrséget ban is megrendezésre került a nyári szünidő előtti időszakban immár hagyományosan megrendezésre kerülő Rendvédelmi Nap, mely figyelemfelhívó jellegű elemeket tartalmazott, mint például a közlekedési balesetek megelőzésére, a kerékpározás, gördeszka, görkorcsolya, vízi-balesetek veszélyeire figyelmeztetés, valamint robbanószer találása esetén szükséges teendőkre, a tűzgyújtás veszélyei hívta fel a gyermekek figyelmét. A nyári szünidőben a napközis táborban résztvevő tanulók részére a NAV Vám és Pénzügyőrség munkatársai drogprevenciós tájékoztatást tartottak. Négy alkalommal figyelemfelhívó előadást tartottunk a kerületünkben élő nyugdíjasoknak, mozgássérülteknek az áldozattá válás megelőzéséről. Ezekek a figyelem felhívó jellegű tájékoztató előadások minden esetben tényeken, sok esetben megtörtént eseményeken alapultak Az előadások anyaga a veszélyeztetett lakosság korának (nyugdíjas korosztály), érdeklődési körének megfelelően lett összeállítva, különös figyelmet fordítva a házaló árusok, magukat hivatalos személynek kiadó elkövetők jelentkezése esetén alkalmazandó magatartási formák bemutatására, valamint a SZEM mozgalom lényegi elemeinek ismertetésére. Kedvezőnek minősíthető, hogy a bűnmegelőzéssel való foglalkozást az önkormányzat képviselői, vezetői, munkatársai úgy tekintik, mint egy sokoldalú rendszerként működő tevékenység. A bűnmegelőzés megvalósult főbb területei: - korszerű megelőzési program végrehajtása, (térfigyelő technikának alkalmazása, polgárőrök, településőrök közterületi szolgálata, stb.) - civil biztonsági szolgálattal együttműködés, a megélhetési bűnözés megelőzése érdekében a már kialakított közcélú-, közhasznú foglalkoztatás célirányos alkalmazásával, - a bűnmegelőzés összekapcsolása a szociális feladatellátással ban folytattuk a korábban bevezetésre került közbiztonsági akciót a piros jelzésen áthaladás megelőzése, kiküszöbölése érdekében és továbbra is Településőrök bevonásával biztosítottuk az iskolakezdési időszakban a gyalogátkelőhelyeknél a gyerekek úttesten való biztonságos átjutását. 24

25 A közterület felügyelőkkel közösen derítettek fel engedély nélküli építkezést, szabálytalan parkolókat, illegális szemétlerakókat azonosítottak, továbbá hatósági bejárások során közreműködtek, valamint sport,- és önkormányzati rendezvényeken, megemlékezések biztosításában vettek részt. Annak érdekében, hogy a fiatalok és az idősek minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak az őket fenyegető veszélyekről, az Önkormányzat rendszeresen ad ki különböző figyelemfelhívó szórólapokat és kiadványokat, melyben az áldozattá válás veszélyeire figyelmeztetnek. A Bűnmegelőzés Soroksár felirattal rendelkező gépjárművel nyolc alkalommal szerveztünk akciót a mezőgazdasági területeken, a Duna-parton, a Molnár-szigeten történő szemétlerakások megelőzése érdekében valamint az ismeretlen elkövetők felderítésére. Működő térfigyelő-rendszer alkalmazásával hat esetben tudtunk szabálysértő, bűncselekmény elkövetője azonosításában a rendőrség segítségére lenni, ami kiemelkedően értékelhető. A meglévő térfigyelő-rendszer fejlesztése elkezdődött, további kamerák helyszíni telepítését tervezzük. Az új kamerák felszerelésére, azok helyének kiválasztásában a kerület bűnügyi helyzetértékelését követően a kerületi Rendőrőrs iránymutatásával valósulhatnak meg. Tervezett programok évben: - a már hagyományosnak mondható tavaszi autóvadászat megszervezése a Délpesti régióban Tavaszköszöntő Autóvadászat elnevezéssel, - Felnőtt-oktatás, nyugdíjasok tájékoztatása az áldozattá válás megelőzése érdekében, - Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal együttműködésben A kerékpáros gyermekbalesetek megelőzése címmel állatfigurás feladatfüzetek kiadása, - Közbiztonsági nap elnevezéssel a kerület iskoláskorú gyermekeinek, valamint a mozgássérült, kerekes székes, egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett program, ahol a biztonságos, balesetmentes közlekedés szabályaira helyezzük a hangsúlyt, - Önkormányzati horgászverseny megtartása ami már hagyományos kerül lebonyolításra az önkormányzat munkáját segítő társszervek (katasztrófavédelem, rendőrség munkatársai) meghívásával. - a kerület lakossága részére további figyelemfelhívó szórólapok és kiadványok készítése - a meglévő térfigyelő-rendszer további bővítése A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma és az általuk elkövetett bűncselekmények, a bűnelkövetés okainak bemutatása Ezen adatokat tartalmazó bűnmegelőzési jelentést Budapest Főváros XXIII. Kerületi Kormányhivatal Gyámhivatala készít, mely adatszolgáltatás időpontja Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala felé május 05. napja. A XXIII. Kerületi Gyámhivatal adatszolgáltatását követően a beszámoló kiegészítésre kerül. 25

26 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében végzett feladatok, szolgáltatások Az önkormányzat január 1-től határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására az Ökumenikus Segélyszervezettel. Ezen feladatokon túlmenően az Ökumenikus Segélyszervezet ban megnyitotta a Szenvedélybetegek Nappali Intézményét, az Addiktológiai Centrumot január 1-től működteti, mindkét intézménnyel hozzájárul a lakosság egészségügyi, mentális és szociális ellátásához. A Segélyszervezet 2009 júniusában indította el Andersen Munkaerő-piaci Támogató és Képzési Programját, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok munkára való felkészítése szociális és képzési támogatásokon keresztül. Tanévkezdéskor évek óta a Soroksári Karitász anyagi támogatásban részesíti a hátrányos helyzetű tanulókat, karácsonykor, húsvétkor élelmiszercsomagot juttat el családjaikhoz. Ezen kívül az idősek, a betegek, rászorultak és nagycsaládosok részére támogatást nyújt, élelmiszercsomagot oszt. A Magyar Vöröskereszt XX-XXIII. kerületi Szervezete nyáron táborba viszi a hátrányos helyzetű gyermekeket, véradást szervez, ifjúsági önkéntesek képzését szervezi, felvilágosító, preventív tevékenységet végez. A Kapitánypusztai Nappali Melegedő jelzése alapján konkrét gyerekvédelmi intézkedés foganatosítására is sor került, szoros együttműködés mellett. Az Erzsébeti- Soroksári Mozgássérültek Egyesülete folyamatosan segítséget nyújt hivatalos ügyeik intézésében azoknak a családoknak, ahol valamelyik családtag mozgásában korlátozott. Tevékenységük többek között az alábbiakat célozza: a mozgásfogyatékos személyek társadalmi egyenlőségének megteremtése, egészségük megőrzése, ismereteik fejlesztése, kulturális programokon való részvétele. A XX. kerületben működő Anyaoltalmazó Alapítvány segítséget nyújt a családok átmeneti otthonában tartózkodó családok életminőségének javításában, szociális segítségnyújtás biztosításában, gyermekek védelmének megteremtésében. Kerületünkben jelenleg nincsen családok átmeneti otthona, a megállapodás a XX. kerületi intézménnyel folyamatban van. A Harmónia Háza Egyesület a kerületi gyermek- és ifjúsági csoportok részére nyújt hagyományőrző és természetvédő programokat egy soroksári tanyán, Újtelep közelében. A kerületben több sportegyesület is működik (Soroksári Súlyemelő Szabadidős Sportegyesület, Sori- Te Karate Sportegyesület), amely segíti a fiatalokat a szabadidejük hasznos eltöltésében, egészségük megőrzésében. Az egyesületek nyári táborokat is szerveznek. A Soroksári Református Egyház Újjáépítési és Ifjúságnevelési Alapítvány közösségépítő, szabadidős programokat, foglalkozásokat, táborokat szervez a kerületben élő fiatalok számára. Budapest, április 17. Szegény Ákos osztályvezető előterjesztő Szárazné Torkos Mariann szociálpolitikai ügyintéző előterjesztés készítője 26

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére rr r r GODOLLO VAROS POLGARMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi átfogó értékeléséről

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E- 27/2014. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2013. évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: - Az előterjesztés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Klébl Márton

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. május 29-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. május 29-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. május 29-i ülésére Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája által végzett hatósági és igazgatási munkáról Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa

Részletesebben

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30.

2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2013. október 30. 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1782/2016. számú ügyben (Előzményi ügy száma: AJB-3440/2015)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1782/2016. számú ügyben (Előzményi ügy száma: AJB-3440/2015) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1782/2016. számú ügyben (Előzményi ügy száma: AJB-3440/2015) Az eljárás megindítása A panaszos negyven szülő társa nevében fordult panasszal Hivatalomhoz a

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Javaslat üzlethelyiség hasznosítására (Bp. XXIII. Grassalkovich út 243. fszt. 6. sz., 187772/0/A/6 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály

Javaslat üzlethelyiség hasznosítására (Bp. XXIII. Grassalkovich út 243. fszt. 6. sz., 187772/0/A/6 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat üzlethelyiség hasznosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

Javaslat a Budapest XXIII.. (...) társasház jogi helyzetének rendezésére. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a Budapest XXIII.. (...) társasház jogi helyzetének rendezésére. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII.. (...) társasház

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016.

M E G H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. Szám: 6955/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága tagjai részére M E

Részletesebben