ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 7-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. -a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról (továbbiakban: HEP). A törvény 31. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni: (4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2013. (VI. 17.) határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A felülvizsgálat során áttekintésre kell, hogy kerüljenek azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt két évben terveztünk megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró intézkedések pontosítására, ütemezésére. A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete kétféle lehet: 1) Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a HEP-et változatlan formában elfogadta. A Képviselőtestület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan azt a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt. 2) A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. Ez esetben össze kell hívni a HEP fórumot, amelyen a képviselő-testület javaslata alapján kidolgozásra kerül a HEP módosítása július 1-jétől minden hazai, EU társfinanszírozású, vagy egyéb, pályázat útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a testület által elfogadott HEP-el, továbbá be tudja mutatni az abban tervezett intézkedések és pályázni kívánt fejlesztés közötti összhangot is.

2 2 A HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok: I. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Fiatalok és 50 év feletti álláskeresők magas száma nem piacképes szakképzettség Munkahelyek létesítése a településen, képzések, képzések szervezése a Munkaügyi Központtal együttműködésben, szoros kapcsolattartás piacképes szakképzés szervezése, tájékoztatás Leányvár Község Önkormányzata évekre teljesült, a program végéig A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, a tartós munkanélküliek száma nem csökken Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb foglalkoztatási lehetőségek felkutatása Munkaerő igény felmérése a vállalkozók köréből, közvetítői szerep Leányvár Község Önkormányzata évekre teljesült, a program végéig Az intézkedés eredményei mindkét kitűzött célra vonatkozóan: A mélyszegénységben élők és romák esetében már a program készítése során is a közfoglalkoztatást, az egyéb foglalkoztatási lehetőségek felkutatását határozatuk meg intézkedési célként. Leányvár Község Önkormányzata együttműködik a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával a közfoglalkoztatási és egyéb munkaprogramok, valamint az ezekhez tartozó képzések megvalósítása érdekében.

3 évben: A közfoglalkoztatási program keretében 8 program indult, ahol 19 fő álláskeresőt foglalkoztattunk. Nyári diákmunka programban 2 program indult, között 5 főt, között 5 főt foglalkoztattunk. - Együttműködő partnerként vettünk részt a kulturális közfoglalkoztatási programban, melynek keretében a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen évben 2 főt foglalkoztattunk, 1 főt a Hivatalban, 1 főt pedig a Művelődési Házban. - "A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése" elnevezésű program keretében április 4. napjától 1 fő foglalkoztattunk február 3. napjáig évben: A közfoglalkoztatási program keretében november 1-ig 8 program indult, 14 fő részvételével. Nyári diákmunka programban 2 program indult: között 2 főt, között 2 főt foglalkoztattunk. - Együttműködő partnerként vettünk részt a kulturális közfoglalkoztatási programban, melynek keretében a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen évben 2 főt foglalkoztattunk, 1 főt a Hivatalban, 1 főt pedig a Művelődési Házban. A közfoglalkoztatási program keretében digitális közmunka program megnevezésű képzésen 2 fő vett részt. A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése, Bursa Hungarica Ösztöndíj továbbfolytatása prevenció, egyéni tanácsadási lehetőség, tájékoztatás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évekre teljesült, a program végéig Leányvár Község Önkormányzata évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek keretében a felsőoktatási tanulmányaikat

4 4 folytatók, illetve tanulmányaikat megkezdők részére önkormányzati támogatást biztosítunk évben 8 db, évben szintén 8 db pályázat érkezett, melynek mindegyike támogatásban részesült évben ,- Ft összegű ösztöndíj kifizetésére került sor. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében a Dorog és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat végez gondozási tevékenységet. A tevékenységük 2014-es évben 14 családot érintett, az érintett gyermekek száma 17 fő. 1 fő esetében kellett védelembe vételt indítani. A gondozó felé jól működő jelzőrendszer lett kiépítve, szakmaközi megbeszélésekre is van mód, mellyel hatékonyabb a gondozás, elsősorban a veszélyeztetett gyermekekről szól, átbeszélik a gondozási lehetőségeket, feladatokat és a továbblépési lehetőségeket. Ide tartozik a védőnő, közoktatási intézmény, jegyző, gyámhivatal jelzései. Szakembereink arra törekednek, hogy településünkön élő gyermekek megfelelő anyagi, szociális biztonságban, szeretetteljes, gondoskodó családi környezetben fejlődhessenek. A gyermekjólléti szolgálat háttérszolgáltatásai: 1.) Pszichológiai tanácsadáson 3 fő 22 alkalommal vett részt. 2.) A gyengébb tanulók részére ingyenesen heti két alkalommal korrepetálást biztosítanak, melyen 2 fő 15 alkalommal vett részt. 3.) Az ingyenes jogi tanácsadást 3 alkalommal vették igénybe. Prevenciós tevékenységek: Kirándulás Mogyorósbányára, látogatás a piliscsévi játszóparkba. A programok összeállításánál figyelembe veszik a nehéz anyagi körülmények között élő családokat, így azok vagy ingyenesek, vagy alacsony részvételi díjúak. Az önkormányzat segély formájában hat rászoruló gyermeknek fizetett belépődíjat. A bütykölde játszóház havonta várja az érdeklődő gyermekeket, itt kézműves foglalkozásokra van lehetőség. Mediációs foglalkozások igénybevételére is van lehetőség, ezzel 16 család élt 43 alkalommal. A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenységei: A helyi szociális rendeletről és annak igénybevételéről tájékoztatást nyújtanak, valamint segítik az ügyintézést. Tájékoztatást adnak az egyéb, helyi rendeleteken túl a további segélyezési lehetőségekről, annak érdekében, hogy a családokban tovább mélyüljön az anyagi helyzet miatti hátrányos helyzet. Egyéni, családonkénti segítséget nyújt a szolgálat. - Spórolj! Tervezz! Okosan! Pontosan! ( STOP ) program, amit a Falu egészségnapja program keretén belül biztosított Szolgálatunk, melynek célja, hogy a gyerekek is megtanulják a pénz értékét, a gazdálkodás módját. Leányvár Község Önkormányzata a hátrányos helyzetben lévő családok támogatására a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelete alapján települési támogatást állapít meg a temetés költségeinek, a lakhatás költségeinek támogatására, gyógyszertámogatásra, szociális célú tűzifa támogatásra. Ezen kívül, amennyiben az azonnali segítség indokolt, lehetőség van rendkívüli települési támogatás megállapítására is évben: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 16 család részesült -29 gyermekre vonatkozóan.

5 5 Gyermekétkeztetési kedvezmény 22 fő részére került megállapításra évben: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 16 család részesült - 31 gyermekre vonatkozóan. Gyermekétkeztetési kedvezmény 25 fő részére került megállapításra. II. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége Beilleszkedési nehézségek, magatartási zavarral küzdő gyermekek számának növekedése Közösségi, szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése egymás megismerésére. A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családokkal foglalkozó szakemberek továbbképzése, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése érdekében. Ingyenes sportolási lehetőségek kihasználására való ösztönzés. prevenció, egyéni tanácsadási lehetőség, tájékoztatás, programok szervezése Leányvár Község Önkormányzata, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat II. Gyermekek esélyegyenlősége 1. Programok szervezése, szakemberek bevonása A beilleszkedési nehézséggel, magatartási zavarral küzdő gyermekek száma an növekszik, ezért a PÁIK Leányvári Általános Iskolában heti egy alkalommal egy utazó gyógypedagógus foglalkozik az iskolába járó 1 fő sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekkel. Fejlesztő pedagógus napi szinten foglalkozik fő tanulási nehézségekkel küzdő gyermekkel. Az Iskolában kiemelt hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi oktatásra, heti 5+1

6 6 órában a nemzeti köznevelési törvény szerint. A nemzetiségi hagyományápolás a településen az iskolában és óvodában is kiemelkedő. Az intézmények aktív kapcsolatot tartanak a pedagógia szakszolgálattal, kiemelten a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan. Az Iskolában nagy figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra szakkörök révén: történelem, német, matematika, olvasó és LÜK. Az Önkormányzat szeptember 15. napjától az Óvodában és az Iskolában heti 20 órában pszichológust foglalkoztat megbízásos jogviszony keretében. Az Óvoda helyi pedagógiai programjában kiemelt figyelmet fordítanak a beilleszkedési, magatartás zavaros gyermekekre. Kiemelten kezelik a tehetséggondozást, egyéni fejlesztés keretében. A Gyermekjóléti Szolgálat a beilleszkedései nehézségek, magatartászavarral küzdő gyermekek számának csökkenése érdekében jelzőrendszert működtet, s együttműködik a gyermekek védelmében. A Szolgálat pszichológiai és fejlesztőpedagógiai háttérszolgáltatást biztosít, illetve szabadidős programokat szervez. Ruha - és egyéb tárgyi adomány nyújtást szervez. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett programok: - A Szolgálat által szervezett egyhetes napközis tábor igénybevétel lehetőségének biztosítása. - Piliscsévi Játékparkba szervezett egész napos program. - Filmklub szervezése a településen lakó gyermekek részére. - Prevenciós óra tervezése és idei évben való megvalósítása a helyi Általános Iskolában, dohányzás, alkoholfogyasztás, biztonságos internethasználat, illetve dizájner droghasználat témákban. A Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete rövid nevén LENA Egyesület tevékenyen részt vesz programok szervezésében és megvalósításában. A LENA Egyesület október 24-én alakult. Az egyesület közhasznú, fő tevékenységi köre az Alapszabály szerint: a) családokkal kapcsolatos emberi- és állampolgári jogok védelme b) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, jogsegélyszolgálat c) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet d) családi életre nevelés e) egészségügyi felvilágosítás f) környezeti nevelés g) ismeretterjesztés és ennek keretében a helyi hagyományok közvetítése. A LENA azért tevékenykedik, hogy Leányváron és környékén a gyermekes családok és a hozzá fordulók egy olyan tevékeny, egészségközpontú közösséget alkossanak, amelynek tagjai értékvezéreltek és érzékenyek egymás igényeire. A LENA számukra programokat szervez a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez, közösséget épít, adományokat közvetít, és érdekképviseletet lát el. A LENA 2014 tevékenységei: Német ruhaadomány kiosztása, húsvéti műhely, bolhapiac, tavaszi ruhabörze, 11. "Mozdulj rá!" családi egészség- és sportnap, bolhapiac, kirándulás a MVM Paksi Atomerőmű Zrt-be,

7 7 falunapi kézművességek, bolhapiac, őszi ruhabörze, terménygyűjtő kirándulás, karácsonyi műhely, karácsonyi bolhapiac, karácsony, Betlehemes játék. LENA által 2015 évben megrendezett programok: Német ruhaadomány kiosztása, tanyalátogatás, látogatás a KORDA filmstúdióban Etyeken, az Erkel színházban Parázsfuvolácska, játszótér és faluközpont átadás, bolhapiac, húsvéti műhely, tavaszi ruhabörze, bolhapiac, 12. "Mozdulj rá!"családi egészség- és sportnap, bolhapiac, falunapi kézművességek, varrás tanfolyam I., varrás tanfolyam II., őszi ruhabörze, varrás tanfolyam III., varrás tanfolyam IV., karácsonyi műhely, MÉB karácsonyi élelmiszergyűjtés a TESCO-ban, karácsonyi bolhapiac, adományosztás, karácsony, Betlehemes játék, asszonytorna hetente 1-szer. Pályázat útján lehetőség nyílt a sportpálya területén játszótér kialakítására, illetőleg pihenőpadok kihelyezésére, továbbá önkormányzati beruházásban megvalósult a Kálváriadombon a Kápolnánál egy pihenőpark kialakítása, mely lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek, családok részére a közösségi és szabadidős programokban való aktív részvételre. Gyermekorvosi szakellátás hiánya Gyermekorvosi praxis megnyitása gyermekorvosi praxis megnyitása Leányvár Község Önkormányzata lejárt határidőt írni A gyermekorvos szakellátás Dr. Hargitai Zoltán háziorvossal kötött ellátási szerződés értelmében megvalósul. A háziorvos ellátja továbbá az iskolai és óvodai egészségügyi feladatokat is (oltások beadása, státuszvizsgálat). Óvodába beiratkozó gyermekek visszautasítása, bölcsőde hiánya Óvodai bővítés, férőhelyek növelése, bölcsődei férőhelyek kialakítása, bölcsődei csoportszobák kialakítása kérdőíves felmérés, prevenció, előadások szervezése Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

8 től Az óvoda bővítés, férőhelyek növelése az Önkormányzat egyik kiemelt céljai közé tartozik. Az óvoda bővítésével kapcsolatos pályázati lehetőségeket ezért az önkormányzat an figyelemmel kíséri. Az óvodabővítés tervei elkészültek, amint lehetőség nyílik pályázni, ezek felhasználhatók. Az óvodai felvételek elbírálásánál a körzethez tartozó gyermekek felvétele az elsődleges szempont. Az óvodában igény szerint felvételt nyernek a 2,5 éves kort betöltött gyermekek is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által jegyzett törvénytervezet értelmében a jövőben már nemcsak a tízezer fő feletti településeknek kell bölcsődei szolgáltatásról gondoskodniuk, hanem azoknak is, ahol legalább öt 3 éven aluli gyermek családja igényt tart az ellátásra, vagy a 0-2 éves kor közötti lakosok száma meghaladja a negyven főt. A kötelezettségnek 2018 decemberéig kell eleget tenniük az önkormányzatoknak. A tervezet a bölcsődei ellátás területén a bölcsőde mellett három ellátási formát vezet be: az úgynevezett minibölcsődét, a munkahelyi bölcsődét, illetve a családi bölcsődét. III. A nők helyzete, esélyegyenlősége Munkaerőpiaci hátrány, munkahely hiánya, atipikus foglalkoztatás hiánya, a gyermekvállalás melletti munkavégzés nem megoldott, tartós munkanélküliség Munkahelyteremtés, kapcsolatteremtés helyi vállalkozókkal, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése. Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körét. piaci felmérés, prevenció, szakképzések szervezése, tájékoztatás KEM KH Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, Leányvár Község Önkormányzata

9 9 Atipikus foglalkoztatás: A munkahely teremtés, illetőleg a munkaerőpiaci hátrány leküzdése érdekében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Önkormányzattal közösen igyekszik elősegíteni a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztállyal történő kapcsolatfelvételt. A GYES melletti munkavállaláshoz segítséget, információt, tanácsadás nyújt. A Szolgálat által gondozottak jelentős része szakiskolai végzettségű, a foglalkoztatási probléma az elavult szakma, illetve érintettek kora miatt mégis gyakori. A Szolgálat és az Önkormányzat telefonálási lehetőséget biztosít a munkakeresésre, önéletrajz megírásában és a munkahely felé továbbításában nyújt segítséget. A munkaerőpiacra való visszatérés, zökkenőmentes átállás segítése érdekében pszichológusi szolgáltatást biztosít. "A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése" elnevezésű program keretében április 4. napjától 1 fő foglalkoztattunk február 3. napjáig. Nők egészségmegőrzése Ingyenes szűrések biztosítása kérdőíves felmérés, prevenció, tájékoztató Leányvár Község Önkormányzata, Védőnő, Háziorvos A Védőnő által szervezett egészségmegőrzési programok heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre: Zumba, baba-mama klub. Felnőtteknek elsősegélynyújtás-újraélesztés oktatás zajlik. Az iskolában elindultak az elsősegélynyújtás és csecsemőgondozási szakkörök. A méhnyakrák megelőzésére is nagy figyelmet fordít, segít a cervarix oltás beadásának megszervezésében, lebonyolításában. Vöröskereszt helyi szervezetében tevékenykedik, a véradás szervezésében is aktív segítő. Iskolai előadások: - egészséges táplálkozás, - dohányzás felvilágosító, - ismerd meg a tested - felvilágosító előadások, - fogamzásgátlásról. Óvodai előadások: - fogápolás előadás- gyakorlás - elsősegélynyújtás ovisoknak - testünk kívül-belül. - betegségekről: hogyan kell jól orrot fújni

10 10 A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása prevenció, lehetőségek feltárása, előadások szervezése Leányvár Község Önkormányzata, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében a Leányváron életvitelszerűen élő családnak, gyermek születése esetén a védőnő tájékoztatása vagy a népesség-nyilvántartás adatai alapján, jövedelmi viszonyoktól függetlenül hivatalból, egyszeri ,- Ft összegű települési támogatást állapít meg. Ezzel az intézkedéssel amellett, hogy segítséget nyújt a családoknak az újszülött érkezését követően megnövekedett költségekhez, ösztönözni kívánja a szülőket a gyermekvállalásra augusztus hónapban az általános iskolás korú gyermekek beiskolázásának támogatására az önkormányzat gyermekenként ,- Ft összegű támogatást biztosított. Valószínűleg jelentős terheket vesz le a családok válláról az az intézkedés, melynek következményeként szeptembertől ingyen kapja az óvodai ellátást az a gyermek, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem kevesebb, mint ,- Ft/hó. Azoknak a családoknak a gyermekei, akik 3, vagy több gyermeket nevelnek, ingyenes étkezést kapnak. LENA Egyesület által szervezett adománygyűjtések és adományközvetítés jelentős szerepet játszik a gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő családok támogatásában. A LENA által szervezett adománygyűjtések: december adománygyűjtés TESCO Dorog, - Adományközvetítés: EU élelmiszer-adomány szeptemberben, októberben, novemberben december adománygyűjtés TESCO Esztergom. IV. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége Idősek mozgás és sportolási lehetőségének hiánya Idősek sportnap szervezése, gyógytornász alkalmazása, szűrőprogramok szervezése, életvezetési tanácsadás kérdőíves felmérés, prevenció,

11 11 egészségprogramok szervezése, tájékoztatás Leányvár Község Önkormányzata, Védőnő, Háziorvos, Farkas János Művelődési Ház Az idősek esélyegyenlősége tekintetében a HEP az idősebb generáció mozgási és sportolási lehetőségének hiányára tér ki. LENA Egyesület által minden évben megrendezésre kerülő sport- és egészségnap keretében lehetőség nyílik az idősebbeknek a különböző szűrőprogramon való részvételre, életvezetési tanácsadáson vehetnek részt. Egészségnap keretében az alábbi programokon vehettek részt: 1.) Egészségügyi tanácsadások, szűrések: fogorvos, szemész, optikus, diabetológia, véradás, egészséges életmód tanácsadás, masszázs, állapot felmérés, biorezonancia, természetgyógyászati tanácsadás, tisztítókúra, gyógyító ékszerek, nőgyógyász, bőrgyógyász, háziorvos, szexuál pszichológus. 2.) Szórakoztató sport programok: trambulin, felfújható csúszda, KRESZ pálya, mászófal. 3.) Egyéb foglalkozások, kézműveskedés: mosószer készítés, STOP játék, könyvárusítás, logikai játékok, szappan, kozmetikum készítés, kosárfonás, gyöngyfűzés. 4.) Egészséges életmód: méz, élő ételek sátra, bioélelmiszer, jókenyér, házi tejtermék. Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás hiánya Pályázat útján kerüljön újból bevezetésre a szolgáltatás prevenció, pályázati lehetőségek kiaknázása, jelzőrendszer kialakítása, fenntartása Leányvár Község Önkormányzata A házi jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelemmel kísérését a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálattal közösen az önkormányzat végzi.

12 12 A Szociális Alapellátó Szolgálat gondoskodik a szociális gondozói feladatok ellátásáról, valamint a szociális étkeztetés biztosításáról. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátásban részesülő fizikai, mentális és szociális szükséglete kielégítése biztosított legyen. A szociális gondozást az ellátott saját környezetében, korának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és fejlesztésével kell biztosítani. A házi segítségnyújtás keretében a Szolgálat gondoskodik: - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, - azoknak az alapvető gondozási, ápolási feladatoknak, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás is. testi higiénia (segítés a tisztálkodásban, bőrápolás, haj- és körömápolás, mosás, vasalás) étkezés (bevásárlás, szükség esetén egyszerű ételek elkészítése, tálalás, mosogatás) egészségügyi ellátás (alapellátási feladatok, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, rendszeres orvosi felügyelet, szakorvosi ellátás) lakókörnyezet - tágabb és szűkebb környezet- megfelelő karbantartása (takarítás, ablaktisztás, függönyök mosása, stb). ügyintézések hivatali ügyekben mentálhigiénés gondozás (mentális irányítás, egyéni bánásmód, meglévő családdal kapcsolatkeresés és kapcsolattartás, levélírás, telefonálás, az ellátott kórházba kerülése esetén a látogatás megszervezése) érdekvédelem (ügyek intézése, közüzemi számlák feladása, rehabilitációs intézménybe történő bejutás segítése Idősek elmagányosodása, beszűkülés Időseknek klub kialakítása, terem biztosítása, ahol foglalkozásokat tarthatnak kérdőíves felmérés, prevenció, előadások szervezése Leányvár Község Önkormányzata, Farkas János Művelődési Ház

13 13 Az életkor előrehaladtával, egészségi állapotuk romlásával az idős emberek egyre több segítségre szorulnak. A gondozásban, ellátásban a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat vesz részt. A nyugdíjasok között jelenleg is, mint a HEP készítésének idején problémás az idősek elmagányosodása. A Szolgálat által szervezett nappali ellátást nyújtó szolgáltatás, elsősorban időskorú lakosoknak biztosít hétfőtől péntekig napközbeni tartózkodásra lehetőséget, társas kapcsolatokat, valamint szabadidős programokat. Segítséget nyújtunk azoknak, akik szociális, illetve mentális gondozásra szorulnak. Az idősek klubja által nyújtott szolgáltatások köre - személyi tisztálkodás biztosítása, - személyes ruházat tisztítása (mosás, vasalás), - szabadidős programok szervezése, - egészségügyi alap- és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, - előadások szervezése, - mentális gondozás, - hivatalos ügyek intézése, életvezetési tanácsadás, közösségi együttlét, pihenés biztosítása. - a nappali ellátás (szociális étkeztetés biztosítása helyben fogyasztással) Az alapszolgáltatásokat meghaladó programok színház, múzeumlátogatás, kirándulás biztosítása- az ellátottak kérésére, a programok egy része önköltségének megfizetésével kerülnek megszervezésre. Nemzedékek közötti kapcsolat nehézségei Generációs programok szervezése kérdőíves felmérés, prevenció, programok szervezése, tájékoztatás Leányvár Község Önkormányzata, Farkas János Művelődési Ház A nemzedékek közötti kapcsolat élénkítését generációs programok szervezésével lehet elősegíteni. A LENA Egyesület által szervezett sport és egészségnap a falu összes lakójának, kicsiknek és időseknek nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Az egészségnap keretében az alábbi programok valósultak meg:

14 14 1.) Egészségügyi tanácsadások, szűrések: fogorvos, szemész, optikus, diabetológia, véradás, egészséges életmód tanácsadás, masszázs, állapot felmérés, biorezonancia, természetgyógyászati tanácsadás, tisztítókúra, gyógyító ékszerek, nőgyógyász, bőrgyógyász, háziorvos, szexuál pszichológus. 2.) Szórakoztató sport programok: trambulin, felfújható csúszda, KRESZ pálya, mászófal. 3.) Egyéb foglalkozások, kézműveskedés: mosószer készítés, STOP játék, könyvárusítás, logikai játékok, szappan, kozmetikum készítés, kosárfonás, gyöngyfűzés, manófalva. 4.) Egészséges életmód: méz, élő ételek sátra, bioélelmiszer, jókenyér, házi tejtermék. A művelődési házban levő sportprogramok: - Judo felnőtteknek heti 2 alkalommal, ovisoknak-iskolásoknak heti 1 alkalommal. - Ping-Pong: 3 alkalommal hetente. Ezenkívül a Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Nemzetiségi Zenekar is itt tartja a próbáit heti rendszerességgel. V. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Intézményekhez, információkhoz és eszközökhöz, programokhoz való hozzáférés lehetőségei körében a környezet nem 100 % akadálymentesített Pályázati úton az akadálymentesítés kiépítése, fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs és kommunikációs akadályok megszüntetése, lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program, szakemberek bevonása, saját állományban dolgozók továbbképzése, információ átadása helyben szokásos módon (hirdetőtábla, szórólap, helyi képújság, leányvári újság) pályázati lehetőségek feltárása, információ nyújtás Leányvár Község Önkormányzata, Farkas János Művelődési Ház A fogyatékkal élők esélyegyenlősége tekintetében kiemelt fontosságú az akadálymentesítés, mely a Farkas János Művelődési Házban már megoldott. A település úthálózatának, valamint járdáinak karbantartását, korszerűsítését az Önkormányzat egyik kiemelt

15 15 feladataként kezeli. Ennek keretében elkészült a Várdomb utca útburkolata, valamint az Erzsébet utca és a Kálvária utca egy részének újra aszfaltozása. A település két legfontosabb utcájának az Erzsébet utcának, valamint a Bécsi útnak a nagy részén felújításra került a járda. Ezen fejlesztések folytatása a jövőben is fontos feladata az Önkormányzatnak, mellyel megvalósul a fizikai környezetben található akadályok megszüntetése. A Hivatal akadálymentesítése nem megoldott, ezért ezzel kapcsolatban figyeljük az esetleges pályázati lehetőségeket. Az információs és kommunikációs akadályok megszüntetése érdekében az Önkormányzat an gondoskodik az információk honlapon, hirdetőtáblán, képújságban, valamint a Leányvári újságban történő megjelentetéséről. Fogyatékkal élő személyek nem jutnak hozzá a részükre járó pénzbeli vagy természetbeni juttatásokhoz Helyi szakember kapcsolatot tart a háziorvossal, családsegítő szolgálattal és a helyi érdekvédelmi szervezettel lehetőségek feltárása, információ nyújtás Leányvár Község Önkormányzata A fogyatékkal élő személyek részére az Önkormányzat, valamint a Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt a részükre járó pénzbeni és természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás elősegítése érdekében. Tájékoztatást adnak a helyi rendelet adta lehetőségekről, valamint az egyéb, helyi rendeleteken túl a további segélyezési lehetőségekről, annak érdekében, hogy a családokban tovább ne mélyüljön az anyagi helyzet miatti hátrányos helyzet. Egyéni, családonkénti segítséget nyújt a szolgálat. Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat, a mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a támogatás a szűrőprogramokra történő eljutásuk (eljuttatásuk) révén Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb számban vegyenek részt az egészségügyi szűrővizsgálatokon prevenció, információ nyújtás, tájékoztatás Leányvár Község Önkormányzata

16 16 A mozgásukban erősen korlátozott személyek részére az egészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételét a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális Alapellátó Szolgálat, továbbá az Önkormányzat is igyekszik lehetővé tenni. A LENA Egyesület által szervezett sport- és egészségnap keretében mindenki számára elérhetőek voltak az alábbi programok: 1.) Egészségügyi tanácsadások, szűrések: fogorvos, szemész, optikus, diabetológia, véradás, egészséges életmód tanácsadás, masszázs, állapot felmérés, biorezonancia, természetgyógyászati tanácsadás, tisztítókúra, gyógyító ékszerek, nőgyógyász, bőrgyógyász, háziorvos, szexuál pszichológus. 2.) Szórakoztató sport programok: trambulin, felfújható csúszda, KRESZ pálya, mászófal. 3.) Egyéb foglalkozások, kézműveskedés: mosószer készítés, STOP játék, könyvárusítás, logikai játékok, szappan, kozmetikum készítés, kosárfonás, gyöngyfűzés, manófalva. 4.) Egészséges életmód: méz, élő ételek sátra, bioélelmiszer, jókenyér, házi tejtermék. Tisztelt Képviselő-testület! Leányvár Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja tartalmas és előremutató célokat tűzött ki maga elé azzal, hogy célcsoportjai és a közösség minden tagja számára összefoglalót ad és valamilyen segítséget kínál az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás, valamint az integráció témakörében. Bízunk abban, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása és annak kétévenkénti felülvizsgálata lehetőséget ad arra, hogy a programunkban megjelölt célcsoportok helyzetét, problémáit, terveit és céljait mindig szem előtt tartsuk, az intézkedési tervekkel pedig hatékony segítséget nyújtsunk a céljaik eléréséhez szükséges erőforrások felkutatásában. A jövőbeni terveink között szerepel az orvosi rendelő felújítása egészségház kialakításával, közösségi tér kialakítása, a ravatalozó felújítása, bővítése, zöldföld fejlesztés keretében szabadtéri sportpálya kialakítása. Fentiek alapján látható, hogy az Intézkedési Tervben kitűzött 16 cél megvalósult, vagy megvalósítása, így a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát nem tartom szükségesnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására. Leányvár, november 25. Hanzelik Gábor polgármester

17 17 Határozati javaslat Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) határozata 1) Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 31. (4) bekezdés alapján a Leányvár Községi Önkormányzat által június 17-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 2) Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére. Felelős: Határidő: 1)-2) pontok esetében: Hanzelik Gábor polgármester 1) pont esetében: azonnal 2) pont esetében:

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-én 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására Előterjesztő: Szitka Péter Polgármester Készítette: Untenerné Márton Ágnes osztályvezető Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye szociális ellátás létrehozására

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, az újszülöttek életkezdési támogatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. január 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Meghozott határozatok: 7/2008. (I.

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. megtartott nyílt ülésének könyvéből. 168/2015.(XI.17.) számú határozata Napirend előtt: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról N A P I R E N D : 1. Jegyzőkönyv

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

j~~. szám ú előterjesztés --

j~~. szám ú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere j~~. szám ú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Tervezet Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése írja

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére T ár gy: Tájékoztató a gyermekek nyári szünet ideje alatti napközbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben