ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület május 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2014. május 29-i ülésére"

Átírás

1 BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570 /2014 Előkészítő: Végh Endréné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló Balatonfüred Város évi Gyermekjóléti- és Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Tisztelt Képviselő testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése kötelező jelleggel előírja a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a - többször módosított - 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. A beszámolót a ennek figyelembe vételével állítottam össze. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el. Balatonfüred, május 6. dr. Bóka István polgármester

2 HATÁROZATI JAVASLAT. /2014. ( ) sz. h a t á r o z a t 1./ Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 2./ A beszámolót tájékoztatásul meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Tárnoki Richárd jegyző

3 Beszámoló Balatonfüred Város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése kötelező jelleggel előírja a helyi önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a - többször módosított - 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. Az előterjesztést ennek figyelembe vételével állítottuk össze. I. Demográfiai helyzet Városunk lakónépessége évben fő volt. A város lakónépessége évben 189 fővel növekedett, míg előző évben ez a szám 78 fő volt.. II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 1.) Pénzbeli ellátások: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a központi költségvetés biztosítja, és a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint állapítja meg a jogosultságot évben Balatonfüred tekintetében 189 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az Önkormányzatot terhelő kiadás ,-Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselő-testülete a Gyvt.-ben, illetve helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint állapítja meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011. (IX.19.) rendelete 12. -a foglalta össze a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó előírásokat.

4 A Képviselőtestület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsősorban a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás. A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként a Ft-ot, családonként éves szinten az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladhatja meg. Egy naptári évben 1 család maximum 4 alkalommal részesülhet támogatásban. Balatonfüreden év során 425 fő részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, az önkormányzatot terhelő kiadás Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet egy esetben sem utasítottunk el. A támogatást elsősorban közüzemi díjtartozás rendezésére, téli időszakban tüzelő költségeire, gyógyszer-, orvosi kezelés, tanévkezdés költségeire kérték a családok. 2.) A Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint más támogatásokat is megállapíthat. Elismerve az oktatáshoz kapcsolódó többletköltségeket, a Képviselő-testület a Balatonfüreden állandó lakcímmel rendelkező, balatonfüredi közoktatási intézményben tanuló részére, kérelemre biztosítja a helyi járatú éves tanulóbérlet költségét rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként annak akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult aki két vagy több eltartásra szoruló gyermeket nevel aki gyermekét egyedül neveli akinek gyermeke tartósan beteg. A támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályára kell benyújtani, minden év december 31-ig. A kérelemhez jövedelemigazolást csatolni nem kell. Helyi járatú éves tanulóbérlet támogatásban részesült évben 305 fő balatonfüredi közoktatási intézményben tanuló diák az önkormányzatot terhelő kiadás ,-Ft volt. A Képviselő-testület figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli támogatást biztosít annak a szülőnek, aki gyermeke születését megelőzően legalább 3 éve balatonfüredi állandó lakcímmel rendelkezik, életvitelszerűen a városban él, és a támogatás megállapításakor a gyermek balatonfüredi állandó lakos. A támogatás összege évben a.) első gyermek után Ft b.) második gyermek után Ft c.) harmadik gyermek után Ft d.) minden további gyermek után Ft

5 A támogatást a gyermek 1 éves koráig lehet kifizetni. Az önkormányzat 2013 évben újszülött-gyermek támogatásban részesített 84 gyermeket, az önkormányzatot terhelő kiadás Ft volt. 3.) Gyermekétkeztetés: A gyermekétkeztetés valamennyi nevelési oktatási intézményben megoldott évben 374 gyermek részesült támogatott étkezésben. A normatív támogatás osztály esetében 100% térítési díjkedvezményben nyilvánul meg, a középiskolások esetében pedig 50%-os térítési díjkedvezményt jelent. E mellett 20 gyermek részesült 50 %-os önkormányzati étkezési térítési kedvezményben. A pénzbeli támogatások kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. III. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása az alábbiak alapján készült: a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata; az alapellátásban részesülők száma, a gyermekek veszélyeztetettségének okai, a várandós anyák gondozása, a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A gyermekjóléti szolgálat, kötelezően ellátandó feladatait, a többször módosított évi XXXI. Tv. valamint a 15/1998. (IX..30.) NM rendelet szabályozza. Gyermekjóléti Szolgálat Demográfiai adatok A 0-18 éves korú gyermekek száma a december 31.-i állapot szerint: Balatonfüred Város vonatkozásában: 2034 fő A teljes ellátási területünk vonatkozásában: 3139 fő volt.

6 Demográfiai adatok Település évesek Összesen (fő) Aszófő Balatonfüred Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak Dörgicse Örvényes Paloznak Pécsely Tihany Vászoly Összesen: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését; a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését;

7 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat e feladatköröket, az ellátási területén élők körében felmerülő szükségletekre tekintettel levő, összehangolt szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenysége által látja el. Ezen ellátási formákat és szolgáltatásokat oly módon biztosítják, hogy azok Balatonfüreden, valamint az ellátást igénylő községekben élő gyermekek (családok) számára is egyaránt elérhetőek. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az alábbi szolgáltatásokkal áll a szülők, valamint a gyermekek rendelkezésére: Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Nevelési tanácsadás Életvezetési tanácsadás Hivatalos ügyintézésben való közreműködés Konfliktuskezelés Szolgáltatási, szervezési tevékenység: A prevenciós céllal életre hívott Szivárvány Gyermek Klub, indulásakor elsősorban beilleszkedési, és kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekek számára nyújtott lehetőséget részképességeik fejlesztésére. Az ellátási területükön felmerült igényekhez igazodva azonban idővel szolgáltatásuk valamennyi érdeklődő gyermek, család, és gyermekintézmény számára nyitottá, elérhetővé vált. Klubfoglalkozásaik év közben heti rendszerességgel, csütörtökönként tól óráig zajlanak, amelyek elsősorban kisiskolás korú gyermekek számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy az alkotás, a játék, és a mozgás segítségével vezessék le a bennük lévő feszültséget, és értékes módon, örömteli tevékenységekkel töltsék szabadidejüket. A Klubfoglalkozások 41 alkalommal, átlagosan 15 gyermek részvételével zajlottak. A Szivárvány Klub résztvevői számára, az aktuális ünnepekhez, és az azokhoz, kötődő hagyományokhoz igazodva tárgyév folyamán számos rendezvényt szerveztek. E mellett

8 minden évszakban igyekeznek élni a Balaton-part közelsége által kínált változatos programlehetőségekkel is. A tavaszi szünet időtartama alatt, án, Húsvéti ügyességi vetélkedőt szerveztek, amely nagy sikert aratott a résztvevő gyermekek körében án Szivárvány Klubjuk tagjaival a Városi Tűzoltósághoz látogattak el, ahol a gyermekek megtekinthették a járműveket, valamint a feladatellátáshoz szükséges eszközöket, és tájékoztatást kaptak a tűzoltók munkájához kapcsolódó feladatokról is. A nyári szünidőben heti rendszerességgel szerveztek szabadidős programokat az ellátási területükön élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont gyermekek jelentős részének, hasonló jellegű programokon való részvételre nagy valószínűséggel nem nyílna más módon lehetősége. Tapasztalataik szerint erre azért is szükség van, hogy hozzájáruljunk a gyermekek felügyeletéhez, a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mivel a szezonális foglalkoztatás jellegéből adódóan a szülők munkavállalása, idényjellegű elfoglaltságai révén, a gyermekek az iskolai szünetek időtartama alatt, gyakorta felügyelet nélkül töltik a nap jelentős részét án, egy ornitológus vezetésével madárlesen vehettek részt, a város területén elhelyezkedő Kiserdőben, valamint a Tagore sétányt övező parkban én egy lakossági felajánlásnak köszönhetően, ellátott gyermekeik egy csoportja balatoni vitorlázáson vehetett részt, amelyet közös fagylaltozás követett én Balatonudvari községbe látogattak el, ahol strandolással töltötték a napot. A programban résztvevő gyermekek egy helyi vállalkozó jóvoltából meleg ebédben is részesültek án Paloznakon, a Tájház udvarán, egy gyöngyfűző-ékszerkészítő népművész segítségével sajátíthatták el a jelenlévő gyermekek a gyöngyfűzés művészetének alapjait én a Koloska-völgyben számháborúzással, szabadtéri játékokkal színesített programot szerveztek. A gyermekek étkeztetését a Koloska Csárda tulajdonosainak felajánlása útján, bográcsozással tudták biztosítani. Fenti programjaikon összesen 45 fő, 5-16 éves korú, hátrányos helyzetű gyermek vett részt. Intézményük sikeres pályázatának eredményeként, hátrányos helyzetű ellátott gyermekeik közül 20 fő eltölthetett egy élményekben gazdag hetet Zánkán, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban megszervezett Erzsébet-Táborban is, a augusztus közötti turnusban.

9 A táborban eltöltött idő alatt új barátságok, kapcsolatok szövődtek a résztvevő gyermekek között. A közös élmények, a sok önfeledt játék, az együtt töltött szép napok összekovácsolták a csapatot. Családgondozási tevékenységük szempontjából is rendkívül fontos, hogy kamatoztatni tudják a gyermekekről, fentiek kapcsán szerzett tapasztalatokat, melyek megkönnyítik a velük, és családjaikkal való további együttműködésüket, és az egyénre szabott fejlesztési irányok kialakítását is. Őszi programjaik közül, a gyermekek körében az egyik legnépszerűbbnek, a án megrendezett Halloween Party bizonyult, amely arcfestéssel és rémisztő jelmezek készítésével kezdődött, majd a tökfaragással folytatódott án közös Adventi gyertyagyújtásra került sor a Szivárvány Klub foglalkozásának keretén belül én mézeskalács sütéssel kezdték meg az adventi időszakra való készülődést, amelyben a fiúk is szívesen részt vettek án Luca- napi ünnepváró kézműves foglalkozást szerveztek az érdeklődő gyermekek, családok részére, melynek célja az ünnephez kapcsolódó népszokások, hagyományok megismertetése, illetve a karácsonyra való készülődés volt, melyben segítségükre volt a Városi Könyvtár Játszószobája, a Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete, valamint a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézményének diákjai is. A gyermekeknek alkalmuk volt csuhézni, mézeskalácsot díszíteni, jóslásban részt venni, karácsonyi asztali és ajtódíszt, valamint boszorkány jelmezt készíteni. A Gyermekjóléti Szolgálat, tevékenységi körébe tartozó feladatként szervezi a magánszemélyek, vállalkozók, valamint egyházi-és civil szervezetek által felajánlott anyagi és tárgyi eszközök rászorulókhoz történő eljuttatását is. Tárgyév folyamán 164 alkalommal, összesen 107 gyermek (és családjuk) számára juttathattak el élelmiszer-ill. egyéb jellegű tárgyi adományt. Több magánszemély, egyházi- és civil szervezet évek óta segíti felajánlásaival intézményük azon szakmai tevékenységét, amelynek legfőbb célja, hogy a látókörünkbe került, gyakran halmozott hátrányokkal küzdő családok esetében megelőzhetővé váljanak a teljes anyagi ellehetetlenülés következményeként kialakuló súlyos krízishelyzetek.

10 Bűnmegelőzési, és drogprevenciós tevékenység Tárgyév folyamán is rendszeresen részt vettek a Balatonfüred Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság közös ülésein. A évi munkatervben szereplő témakörökre vonatkozóan, eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. Szolgálatuk rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, melyben rögzítették feladataikat a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, az ifjúságvédelem, a drogprevenció, a családon belüli erőszak megelőzése, valamint a vonatkozó szolgáltatási és szervezési feladatok hatékonyságának növelése érdekében. Intézményük munkatársai bekapcsolódtak a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájába is. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TUDOMÁSÁRA JUTOTT GYERMEK-, ÉS FIATALKORÚ ELKÖVETŐK SZÁMA TÁRGYÉVBEN MEGNEVEZÉS GYERMEKKORÚ FIATALKORÚ SZABÁLYSÉRTÉS ELKÖVETÉSE BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE A bűncselekmény (szabálysértés) elkövetésének feltárt okai Nem megfelelő baráti társaság A csoportnormáknak való megfelelni akarás. A szülői kontrollfunkciók nem megfelelő hatékonyságú működése. Öntörvényű, társadalmi normákat (szabályokat) elutasító értékrend és viselkedésmód. Az alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozások tapasztalatai a bűncselekményekkel, szabálysértésekkel érintett kiskorúak esetében: Valamennyi esetre vonatkozóan elmondható, hogy ismételt bűnelkövetés nem történt. A lefolytatott hatósági eljárások során az elkövető gyermekek megbánást tanúsítottak, és a

11 szülők, valamint a gyermekek is indokoltnak érezték a külső beavatkozást. Valamennyi család/gyermek vállalta a segítő szakemberekkel való érdemi együttműködést. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 14 (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekkel és intézményekkel való hatékony együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében, Szolgálatuk a településeken működtetett észlelő és jelzőrendszer tagjainak meghívásával tárgyévben 7 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszélést. Ezek megvalósítása-balatonfüred, valamint az ellátási területhez tartozó 11 település vonatkozásában egyaránt munkacsoportok keretén belül, aktuális témákra fókuszálva zajlott, melyek a következők voltak: Az iskoláztatási támogatást érintő jogszabályi változások áttekintése. Tájékoztató a Balatonfüredi Járási Hivatal tevékenységéről, hatásköréről, illetékességéről és működéséről. Tájékoztató a rendőrség által működtetett közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programokról. A gyermek-és fiatalkorú bűnözés helyzete Balatonfüreden és a környező településeken. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízottainak, valamint a BSZAK munkatársainak együttműködési lehetőségei a gyermekkorúak, fiatalkorúak, valamint a felnőtt népesség bűnelkövetésének-, ill. a bűnismétlés megelőzésének érdekében. A gyermekek/diákok számára-, a nyári szünidő időtartamára tervezett (városi, ill. az egyes intézmények által biztosított) szabadidős tevékenységek egyeztetése. A gyermek-ill. fiatalkorúakkal kapcsolatos rendőrségi intézkedések tapasztalatai a nyári szünetben. Tájékoztatás a jelzőrendszeri tagok számára szervezett képzésekről, valamint az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára ajánlott önismereti tréningről. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, ill. a gyermekjogi képviselő feladatait, hatáskörét ismertető tájékoztató és konzultáció (előadó: Zekéné Lendvai Réka, gyermekjogi képviselő). A jelzőrendszer hatékony működtetése munkájuk egyik alapvető célkitűzése, hisz ez a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekek számára kellő időben, és megalapozott szakmaisággal biztosított segítségnyújtás egyik nélkülözhetetlen feltétele.

12 A már kiépített szakmai kapcsolataink folyamatos karbantartására, élő munkakapcsolatként való működtetésére, főként a konkrét esetkezelések mentén kerül sor. A jelzőrendszer tagjai által tárgyévben küldött jelzések száma Közoktatási intézmény 84 Jegyző, gyámhivatal 7 Rendőrség 18 Védőnői Szolgálat 13 Átmeneti gondozást biztosítók --- Gyermekorvos 1 Pártfogó felügyelet 10 Állampolgár 1 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 1 Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók 3 Összesen 138 A jelzőrendszer tagjaival történő szakmai konzultációra, valamint esetmegbeszélésre a 11 településen működtetett észlelő és jelzőrendszer tagjainak részvételével, valamennyi ellátott gyermek érdekében sor került. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15. (7) alapján, Szolgálatuk minden év március 31-ig tanácskozást szervez Balatonfüreden, valamint az ellátási területhez tartozó 11 községben, amelyen a jelzőrendszer tagjainak tájékoztatóit figyelembe véve, átfogóan értékeljük az észlelő és jelzőrendszer éves működését, áttekintjük az adott település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot fogalmazunk meg az ellátások javítása, vagy bővítése érdekében. Gondozási tevékenység: A Gyermekjóléti Szolgálat a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 14 (1) c. pontjának megfelelően, figyelemmel kíséri az ellátási területéhez tartozó 12 településen élő gyermekek gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, életkörülményeit, szociális helyzetét.

13 A év folyamán a teljes ellátási területükön 206 gondozási eset, család - szerepelt Szolgálatunk nyilvántartásában. Település neve Alapellátás Védelembe vétel Utógondozás Szakellátás Összesen (fő) Balatonfüred Aszófő Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Csopak Dörgicse Örvényes Paloznak Pécsely Tihany Vászoly Összesen Tárgyévben újként 75 gondozási eset keletkezett. Ebből: balatonfüredi balatonszepezdi balatonszőlősi balatonudvari csopaki 49 fő 1 fő 4 fő 3 fő 4 fő

14 örvényesi 3 fő paloznaki 1 fő pécselyi 5 fő tihanyi 5 fő volt. A családgondozás a szociális munka eszköztárának alkalmazásával, folyamatos kapcsolattartással, a szolgáltatások közvetítésével, szakmai team munka keretében valósul meg. Előzetes egyeztetés alapján, gondozásba bevont gyermekek, és családjaik részéretérítésmentes- pszichológiai, és jogi tanácsadáson való részvételre is lehetőséget biztosít intézményük. A teljes ellátási területükről: Pszichológiai tanácsadás 36 gyermek esetében, 209 alkalommal vált szükségessé. Jogi ügyekben, összesen 30 alkalommal éltek a szülők az ingyenes tanácsadás lehetőségével. (55 gyermek volt érintett az ügyekben). A nevezett 12 települést átfogó gondozási tevékenységünk során, az alábbi főbb veszélyeztető tényezők jelenlétével, és jelentős negatív hatásaival kellett szembesülniük, és megküzdeniük tárgyév folyamán: A családgondozási tevékenység során feltárt, és kezelt fő problémák az ellátási területükhöz tartozó 12 településen, az ellátott gyermekek száma szerint Magatartászavar, teljesítményzavar 51 fő Családi konfliktus 38 fő Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 35 fő Szülők vagy a család életvitele 28 fő Gyermeknevelési 16 fő Szülői elhanyagolás 14 fő Fogyatékosság, retardáció 8 fő Szenvedélybetegségek 7 fő Családon belüli bántalmazás 6 fő Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 3 fő összesen: 206 fő A családgondozási tevékenység során feltárt, és kezelt fő problémák Balatonfüreden, az ellátott gyermekek száma szerint Magatartászavar, teljesítményzavar 47 fő Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 30 fő

15 Családi konfliktus 23 fő Szülők vagy a család életvitele 19 fő Szülői elhanyagolás 11 fő Gyermeknevelési 8 fő Szenvedélybetegségek 6 fő Fogyatékosság, retardáció 5 fő Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 1 fő összesen: 150 fő A felsorolt veszélyeztető tényezők közötti, jól látható ok-okozati összefüggés következményeként, a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásába bevont családok túlnyomó részénél, ezen problémák halmozott formában jelentkeznek, amely jelentősen megnehezíti az esetkezelést. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata szakmai tevékenységeinek száma az ellátási terület vonatkozásában évben: Információnyújtás: 2648 Családlátogatás: 568 Tanácsadás: 22 Közvetítés más szolgáltatásba: 70 Segítő beszélgetés: 2021 Szakmaközi megbeszélés: 18 Hivatalos ügyekben való közreműködés: 933 Esetkonferencia: 5 Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 14 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel Átmeneti és tartós nev. v. Védelembe vétel 5 8 Elhelyezési értekezleten való részvétel Szociális válsághelyzetben ---- Konfliktuskezelés Adományozás 164

16 lévő kiskorú várandós anya gondozása A gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozó további feladatok: A szociális válsághelyzetben levő váradós anyák segítése, tanácsokkal való ellátása. Tárgyévben 4 szociális válsághelyzetben lévő kismama gondozását látták el. A Gyermekjóléti Szolgálat az átmeneti nevelésben lévő gyermek családjába történő visszahelyezhetőségének elősegítése érdekében, a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján folytatja családgondozási tevékenységét. A családgondozó fenti cél elérése érdekében együttműködik a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ munkatársaival is. A családgondozás elsődleges célja, az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésének, valamint a gyermekkel való kapcsolattartás megvalósulásának elősegítése. A beszámolóban részletesen kifejtett tények, adatok alapján megállapítható, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az észlelő-jelzőrendszer hatékony működtetéséhez szükséges alapvető feltételek az ellátási területünkhöz tartozó valamennyi település tekintetében biztosítottak A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai ellenőrzése október 14-én megtörtént, az ellenőrzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végezte el, az ellenőrzött időszak december 1-től október 29-ig terjedt. A helyszíni ellenőrzés megállapításai a következők: a szolgálat tárgyi feltételei maradéktalanul megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A személyi feltételek az ellátási terület gyermeklakosság számának, valamint a gondozott létszámnak megfelel, szakmai tevékenységükhöz kapcsolódó jogszabályok teljesülnek. A szolgálat a szabadidős tevékenység terén színes programokkal segíti elő a gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése példaértékű. Az adminisztrációs tevékenység, a dokumentációk, nyilvántartások vezetése megfelel a jogszabályi előírásoknak. A szolgálat a jogszabály által előírtaknak megfelelően gondoskodik az adatok védelméről. A fenntartó a gyermekjóléti szolgálat családgondozói számára szükséges tárgyi feltételeket, valamint a szakmai továbbképzés lehetőségét biztosítja.

17 Gyermekek Napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás A bölcsőde, mint gyermekjóléti intézmény a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézménye, amely 0-3 éves kisgyermek napközbeni ellátását, nevelésétgondozását biztosítja. Gyermekjóléti alapellátás részeként elsődleges gyermekvédelmi feladatának tekinti az Intézmény kollektívája a kisgyermekes családok nevelési, szocializációs, egészségnevelési bizonytalanságait, nehézségeit adekvát válaszokkal, támogatással kiküszöbölni. Az elmúlt évek során kialakult gyakorlat alapján már nem csak kizárólag Balatonfüredi családok számára nyújt segítséget gyermekük napközbeni ellátásában, hanem egyre bővülő számban környező településeken élő családok is igénybe vehetik szolgáltatásait. Az üres férőhelyek terhére a Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak, Tihany, Balatonszőlős, Paloznak, Pécsely közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek vehető fel, nevelhető-gondozható. Az elmúlt évek során az alábbi településekről láttunk el gyermekeket: Ellátási időszak Település Alsóörs 1 fő 2 fő 3 fő Balatonalmádi 0 fő 0 fő 1fő Csopak 0 fő 2 fő 6 fő Tihany 2 fő 1 fő 1 fő Paloznak 0 fő 0 fő 2 fő Pécsely 0 fő 0 fő 0 fő Balatonszőlős 0 fő 0 fő 3 fő Aszófő 2 fő 1 fő 1 fő Összesen 5 fő 6 fő 17 fő Balatonfüred 76 fő 81 fő 72 fő Összesen 81 fő 87 fő 89 fő Szociális szempontból megnőtt a bölcsőde szerepe, egyre több olyan kisgyermeket nevelnek, ahol a bölcsődei ellátással a családok megélhetését segítik elő. Gyermekvédelmi támogatásban ban is az előző évekhez hasonlóan több mint 10 gyermek részesült,

18 így az ingyenes étkezés számukra biztosított volt. A szülők, kisgyermeknevelők több esetben ezen családokat ruhákkal, játékokkal segítették, támogatták. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fent a Szociális Alapszolgáltató Központtal, sajnos már a két intézménynek is van közös kliense. Ezen családokra igyekeznek fokozottan figyelni, s tapasztalataikat megosztani a kolléganőkkel. Az életkori megoszlás eltolódása, is arra enged következtetni, hogy a gyermekek napközbeni ellátása egyre több családban és egyre korábban válik megoldandó problémává. Érdekesség, hogy eddig a szülők elsősorban a GYED letelte után igényelték az intézményi elhelyezést, most már többségében a GYED-et is megszakítják, mert a családoknak nagy szüksége van mindkét szülő jövedelmére, hiszen így is komoly anyagi nehézségekkel küzdenek, ezért nagy örömmel fogadták, hogy Balatonfüreden nem került bevezetésre a működéshez kapcsolódó térítési díj. Az életkort tekintve nő a száma az egy és két éves korú gyermekek beíratásának, ban már felvételre került egy éven aluli gyermek is! Az elmúlt nevelési évben megnőtt a férőhelyre várakozók, jelentkezők száma is. Előző évektől eltérően olyan helyzetbe került intézmény, hogy kénytelen volt elutasítani felvételi kérelmeket, várólistát felállítani. Megközelítőleg 20 családot érintett ez a probléma. Nevelési Tanácsadó A Nevelési Tanácsadó Gyermekvédelmi törvény 17. (1) c./ pontja alapján a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. I. Feladatok, feltételek 1. Szakfeladatok: 2013 márciusától a szakszolgálatoknak 10 szakfeladatot kell ellátniuk, ebből Balatonfüreden a következőket tudták megvalósítani: - nevelési tanácsadás szakertői bizottsági munka - logopédia - gyógytestnevelés - korai fejlesztés

19 2. Ellátási körzet: Eddig a kistérségi társuláshoz 21 település, 18 nevelési, oktatási intézmény tartozott. A járások, a járási Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megalakulásával ellátási körzetük egy településsel, illetve annak közoktatási intézményeivel bővült. A szűrővizsgálatok és terápiák végzésének rendje az előző évekhez viszonyítva nem változott. Ahol az óvodák és az iskolák a minimális tárgyi feltételeket biztosítani tudták, s a szakmai szempontok lehetővé tették, továbbra is ott tartjuk a kihelyezett foglalkozásokat. Intézmények Helyben Nevelési tanácsadóban 1. I. sz. Óvoda Balatonfüred, Park u. logopédia (Kiserdei óvoda) I/B. sz. Tagóvoda Balatonfüred, Vasút utca logopédia (Mesevilág óvoda) I/C. sz. Tagóvoda Balatonfüred, Arács logopédia (Kerekerdő óvoda) fejlesztő ped. fogl. 2. II. sz. Óvoda Balatonfüred, Kossuth u. logopédia (Óvárosi óvoda) II/B. sz. Tagóvoda Balatonfüred, Mogyoró u. logopédia (Mogyoró óvoda) 3. III. sz. Óvoda Balatonfüred, Noszlopy logopédia u. fejlesztő ped. fogl. ( Tündérkert óvoda) Tündérkert Óvoda tagintézmény - Pécsely 4. Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Szentantalfa logopédia* 5. Zánka Közös Fenntartású Kétnyelvű logopédia Nevelést Biztosító Napközi Otthonos Óvoda Zánka 6. Községi Óvoda Balatonakali logopédia * 7. Napközi Otthonos Óvoda Csopak logopédia 8 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda logopédia * Alsóőrs fejlesztő pedagógia * Visszhang Óvoda Tihany logopédia* Református Általános Iskola - Balatonfüred Református Általános Iskola Tagintézménye Pécsely - Eötvös Loránd Általános Iskola Balatonfüred pszich. ellátás - Radnóti Miklós Általános Iskola Bf. - pszich. ellátás Nivegy-völgyi Közös Fenntartású logopédia* Nemzetiségi Általános Iskola Balatoncsicsó Bozzay Pál Általános Iskola Zánka logopédia, fejlesztő ped.* Református Általános Iskola Csopak logopédia

20 Endrődi Sándor Református Általános Iskola Alsóőrs Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tihany Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka Fekete István Általános Iskola Balatonfüred fejlesztő ped.fogl. fejlesztő ped. fogl. * logopédia* pszich. ellátás fejlesztő ped. fogl. fejlesztő ped.fogl.* pszich. ellátás * helyi önkormányzatok, vagy az intézmény biztosították a helybeni ellátást, azonban a 15/2013(II.26) EMMI rendelet alapján - annak megjelenésétől logopédiai ellátást kizárólag a pedagógiai szakszolgálat láthat el. 3. Személyi feltételek A tanácsadó dolgozói jól képzett, többdiplomás, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek. A szakmai közösség TEAM-ként dolgozik, lehetővé téve a pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógusi, logopédiai szempontok érvényesítését. A munkatársak módszer specifikus végzettségéből adódóan korszerű és sokrétű terápiás ellátást nyújtunk. 1. Nevelési tanácsadás A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan elvégezték a tanköteles korú, illetve tanköteles korba lépő gyermekek teljes körének pszichopedagógiai szűrővizsgálatát. A vizsgálatok célja, a beiskolázást megelőzően feltárni a gyermekek fejlődésbeli elmaradásait, hogy ezek korrigálására fejlesztő foglalkozásokat biztosíthassanak. Szűrővizsgálatok adatai: Sor - szá ma Intézmény Szűrővizs gálat-ban részesült Szűrővizs gálat után ped.vizsg. -ban részesült, de Ped vizsg.után Fejlesztésre terápiára szorul Ellátásra nem szorul

21 1. Kossuth utcai óvoda (Óvárosi) Balatonfür ed 2.Mogyoró utcai óvoda (Mogyoró) Balatonfür ed 3. I/A Park utcai óvoda (Kiserdő) Balatonfür ed 4.Vasút utcai óvoda (Mesevilág ) Balatonfür ed 5.Arácsi óvoda (Kerekerdő ) Balatonfür ed 6.III. sz. óvoda (Tündérker t) Balatonfür ed 7. Balatonaka li óvoda 8. Csopak óvoda 9.III. sz. óvoda (Tündérker t) tagovodája Pécsely terápiát nem igényelt 36 fő 0 13 fő 23fő 16 fő 3 4 fő 9 fő 42fő 9 16fő 17fő 28fő 3 8 fő 17fő 23 fő 5 15 fő 3 fő 34 fő 4 16 fő 14 fő 5 fő 0 1 fő 4 fő 21 fő 5 6 fő 10 fő 21 fő 2 5 fő 14 fő

22 10. Szentantal fa óvoda 11. Tihany óvoda 12. Zánka óvoda 17 fő 1 4 fő 12 fő 1 21 fő 7 fő 13 fő 1 19fő 9fő 9fő Összesen: Iskolaérettségi vizsgálatok Település Kérelmek Óvodában Iskolába Bizottság elé száma marad megy utalt Balatonfüred Tihany Szentantalfa 1 1 Csopak 1 1 Pécsely 1 1 Külföldön óvodás Összesen Diagnosztika, tanácsadás A vizsgálatokat a nevelési tanácsadók gyakorlatában használatos standardizált teljesítménytesztekkel, személyiségvizsgáló projektív tesztekkel, játékdiagnosztikus eljárással végezték. A vizsgálat szakvéleményezéssel, tanácsadással, vagy terápiás ajánlattal zárult.

23 Pszich ológiai és kompl ex vizsgál atok Vizsgálat, tanácsadás, alkalomszám Pszichológiai Komplex Komplex Vizsgálat, vizsgálat vizsgálat tanácsadás részeként részeként pszich. (1-5 alk.) Gyógypedagógi vizsg. ai-pedagógiai Ebből szakvéle mény 81 5 Bizottság elé utalt Pszichológiai vizsgálaton szükségesnél és az igényeltnél kevesebb, gyermek vehetett részt. Az ellátási lehetőség szűkössége miatt gyakorta tanácsadást nyújtottak azokban az esetekben is, mikor terápiás ellátásra lett volna szükség októberétől lehetőségeik Fülöp Tamás pszichológus munkába állásával bővült. terápia: tartalma, adatai A célirányos vizsgálatok után a pszichológiai ellátás kivételével a diagnózisnak megfelelő terápiás eljárásokat ajánlottak fel. Pszichoterápiát 12 gyermek számára tudták biztosítani. Alapozó mozgásterápiás csoportot az előző évek gyakorlatához hasonlóan Balatonfüreden heti 2 alkalommal, 2 óvodai csoporttal szervezték meg, 33gyermek részvételével. Idén először Zánkán heti két alkalommal 1-1 órában tartottak mozgásterápiás foglalkozást 9 nagy-és középső csoportosnak. A mozgásterápiás csoportok rendkívül kedvező hatást gyakorolnak a logopédiai terápiákra is, növelik azok eredményességét. Óvodai és iskolai fejlesztő foglalkozások, pedagógiai és pszichológiai terápiák Terápiára utaltak száma (fő) Ebből egyéni csoportos alkalomszám 7288 II. Logopédia Az 5 éves kort betöltött gyermekek logopédiai szűrővizsgálatát elvégezték, a szűrés eredményéről a szülőket írásban értesítették, a pedagógusokat szóban tájékoztatták. 147 gyermek részesült logopédiai terápiában. Munkájuk legnagyobb részét a pösze (általános és részleges) gyermekek ellátása tette ki. Az ellátott diszlexiás, diszgráfiás gyermekek száma 16fő.

24 Egyéb terápiákat (pl: megkésett-és akadályozott beszédfejlődés terápiáját beszédindítást, grafomotoros fejlesztést, dadogás terápiát stb.-) is végeztek. Szenzomotoros integrációs terápiát az idei tanévben is tartottak, 18 fő részvételével. Az ellátás körülményei változatlanok. Terápiás helységeik száma létszámunkhoz viszonyítva igen kevés. Ez továbbra is befolyásolja a terápiák szervezési módját és lehetőségeit. Ez jó szervezést és nagy rugalmasságot követel részükről, hogy az adott intézmény sajátosságaihoz tudjanak igazodni. Kevesebb egyéni és intenzív terápiára van lehetőségük a magas gyermeklétszám miatt, mely munkájuk eredményességének időbeli eltolódását is magával hozza. A már említett ellátási kötelezettség miatt 2013 szeptemberétől a felvett gyermeklétszám 218 fő Diagnosztika, tanácsadás A komplex vizsgálatokon belüli logopédiai vizsgálatok számát a nevelési tanácsadás vizsgálatai között szerepeltették. Kifejezetten logopédiai vizsgálatra általában megkésett beszédfejlődésű gyermekek szülei keresik fel az intézményt, többségében védőnői vagy gyermekorvosi javaslatra. Kérelem Vizsgálat, alkalomszám száma (fő) fő/1 alkalom 105fő/2 alkalom terápia Terápiára utaltak száma Ebből egyéni csoportos Óvodás korú: 121 fő Iskolás korú: 39 fő alkalomszám III. Gyógy testnevelés Egyetlen szolgáltatásuk, ami a kistérségben élő gyermekeknek a hozzáférés lehetőségét biztosítja ugyan, de gyakorlatilag a vidékiek a szükségesnél kisebb mértékben tudták igénybe venni. A szakorvosok gyógy testnevelésre 26 gyermeket utaltak, az ortopédiai vizsgálatok időben lebonyolódtak. A foglalkozásokat 2 csoportban tartották, minden gyermek heti 2 órában tornatermi foglalkozásra járt. Az idei tanévben az uszodai foglalkozásokat az eddigi gyakorlattól

25 eltérően a város már nem, a KLIK nem tudta neki kell-e, van-e rá anyagi fedezet - nem finanszírozták. * Az idei létszám 36 Balatonfüreden, 12 Zánka-Balatoncsicsón ellátott gyermek. IV. Bűnmegelőzési Program Balatonfüred Város Önkormányzata a 345/2003. (XI. 27.) KH számú határozatával megalkotta Balatonfüred Város Közbiztonsági Koncepcióját, amit a Képviselőtestület a 244/2005. (IX. 15.) KH számú határozatával módosított és kibővített. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú társulás a 41/2006 (X.16.) számú határozatával megalkotta a kistérség bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját. A Képviselőtestület a 157/2006. (V.25.) számú határozatával támogatta a kábítószer egyeztető fórum létrehozását, amelynek kiemelt feladata, hogy támogatja az alulról jövő kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt. Szakmai javaslatot fogalmaz meg a kábítószer probléma visszaszorítására, elkészíti a városi stratégiát. A Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elsősorban tervező, szervező, koordináló és ellenőrző tevékenységet végez. Legfontosabb feladatainak tekinti a bűnmegelőzési szemlélet formálását, tudatosítását, az állampolgárok egymás iránt tanúsított felelősségének előmozdítását, a település biztonságának növelését, a lokális programok támogatását. Balatonfüredi Rendőrkapitányság évi Balatonfüred városát érintő bűnmegelőzési tevékenysége vonatkozásában: DADA program / általános iskolák /: I. Rendőrségi prevenciós programok: Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola / évfolyam osztályai / Balatonfüred Radnóti Miklós Általános Iskola / évfolyam osztályai / Balatonfüred Református Általános Iskola / / évfolyam osztályai / Oktató: Szekeres Kornél r. őrgy. megelőzési főelőadó ELLEN SZER program / középiskolák /: Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium / 9. évfolyam osztályai /

26 Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium Széchenyi Ferenc Szakközépiskola Balatonfüred Tagintézménye / 9. évfolyam osztályai / Oktató: Szekeres Kornél r. őrgy. megelőzési főelőadó OVIZSARU program / nagycsoport / : Balatonfüred Kerekerdő Óvoda / Mesevilág Tagóvoda / nagycsoport / Oktató: Szekeres Kornél r. őrgy. megelőzési főelőadó Bűnmegelőzési tanácsadó / középiskolákban tól / Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium / évfolyam osztályai / Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium Széchenyi Ferenc Szakközépiskola Balatonfüred Tagintézménye / évfolyam osztályai / Oktató: Rezi Attila r. alez. bűnmegelőzési tanácsadó Nyári városi napközis tábor: II. Rendőrségi bemutatók: Balatonfüred / 3 alkalommal, minden nyáron a szünet időtartama alatt / Óvodás Rendőrnap: Évente a Rendőr-naphoz kötődően, a kapitányság illetékességi területén található valamennyi óvoda bevonásával. III. Bűnelkövető gyermek és fiatalkorúak Szabálysértések: Bűncselekmények: gyermekkorú elkövető / 0 fő/ fiatalkorú elkövető / 4 fő fiú / gyermekkorú elkövető / 0 fő/ fiatalkorú elkövető / 27 fő / A gyermek és fiatalkorúak által elkövetett, ismertté vált szabálysértések / bűncselekmények fajtái/jellege: engedély nélküli vezetés közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése /

27 lopás, rongálás, garázdaság, testi sértés, kábítószerrel visszaélés / fogyasztás /, zaklatás, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, hamis magánokirat felhasználása A gyermek és fiatalkorúak által elkövetett, ismertté vált bűncselekmények elkövetésének okai: korosztályi hatás, alkoholos illetve kábítószeres befolyásoltság, konfliktuskezelési képesség hiánya, rendezetlen családi személyi-anyagi helyzet, párkapcsolati problémák, A gyermevédelmi jelzőrendszer tagjaival való kapcsolat / együttműködés tapasztalatai: Hosszú évek óta jó szakmai munka kapcsolat jellemző a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a Balatonfüred Város Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, a Balatonfüredi Járási Hivatal Gyámhivatala, a települési gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek között. - Együttműködés a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum munkájában. - Együttműködés a a Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretein belül működő Idősügyi Munkacsoport tevékenységében. - Együttműködés az egymás által szervezett szakmai fórumokon való részvétel keretében. - Együttműködés keretében havonta közös eset megbeszélés, a gyermek vagy fiatalkorúval kapcsolatos probléma mielőbbi hathatós megoldása és kezelése érdekében az érintett körzeti megbízottakkal. V. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése elsősorban a sport és a kulturális együttműködés keretében valósul meg. Az előterjesztés 3. számú melléklete bemutatja a balatonfüredi sportegyesületek ifjúsági sportolóinak számát. Balatonfüred, május 6. Végh Endréné osztályvezető

28 1.sz.melléklet Demográfiai mutatószámok év év év éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves korig éves kor felett Összesen: Születések száma: 2009-ben 112 gyermek született 2010-ben 97 gyermek született 2011-ben 105 gyermek született 2012-ben 106 gyermek született 2013-ban 113 gyermek született évben 94 újszülött részesült támogatásban, a kifizetett összeg: ,-Ft évben 84 újszülött részesült támogatásban, a kifizetett összeg: ,-Ft évben 79 újszülött részesült támogatásban, a kifizetett összeg: ,-Ft évben 81 újszülött részesült támogatásban, a kifizetett összeg: ,-Ft évben 84 újszülött részesült támogatásban, a kifizetett összeg: ,-Ft

29 2013. évi Támogatott étkezések 2. sz. melléklet A évi CCIV Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről, - a Gyvt (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott - gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díjkedvezmény biztosított.- Sorszám Intézmény Fő/adag Ft 1. Bölcsőde ,- 2. Kiserdei óvoda (I. sz.) ,- 3. Óvárosi óvoda (II. sz.) ,- 4. Tündér kert óvoda ,- (Pécsely is, III. sz.) 5. Eötvös L. Ált. Isk ,- 6. Fekete I. Ált. Isk ,- 7. Radnóti M. Ált. Isk ,- 8. Lóczy L. Gimn ,- Összesen: ,- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült évben évben 2013.ben Kor gyermek Kor gyermek Kora gyermek 0 6 éves éves éves éves éves éves éves éves éves évesnél évesnél több évesnél több 23 több Összesen: 216 Összesen: 198 Összesen: 189 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: Év Fő Elutasítottak száma Kifizetett összeg ,-Ft ,-Ft ,-Ft Ft Lakásfenntartási támogatás Év Támogatásban részesültek száma, ebből Felhasznált összeg albérletben élő személyek fő 25 fő ,-Ft fő 35 fő ,-Ft fő 37 fő Ft fő 22 fő Ft

30 3. sz. melléklet Bejegyzett ifjúsági sportolók 1. Balatonfüredi Yacht Club 92 fő 2. Balatonfüredi Futball Club 98 fő 3. Balatonfüredi Sport Club (tájfutás, sakk) 28 fő 4. Balatonfüredi Kézilabda Club 132 fő 5. Ökölvívó Klub 12 fő 6. Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó Szövetség 100 fő 7. Balatonfüredi Lövész - Íjász Sportegyesület 6 fő 8. Petőfi Sportkör (tenisz) 53 fő 9. Gumiasztal Egyesület 84 fő 10. Balatonfüredi Darts Club 16 fő 11. Balatonfüredi Junior Teniszegyesület 38 fő 12. Acro Dance Rock & Roll Sporttánc Egyesület 78 fő 13. Balatonfüredi Vívó Szakosztály 28 fő 14. Balatonfüredi Judoért Közhasznú Alapítvány 100 fő Összesen 865 fő

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen voltak: Mlinkó István polgármester Bende István Király László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen voltak: Mlinkó István polgármester Bende István Király László Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-38/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. október 21-én 9:30 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése. Tisztelt Képviselő-testület! SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Tel.: 54/474-024 Fax.: 54/474-024/2 E-mail: onko4171@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Á T F O G Ó É R T É K E L É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

_'l. számú előterjesztés

_'l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t1 _'l_ _. számú előterjesztés Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére rr r r GODOLLO VAROS POLGARMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi átfogó értékeléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2007. BALATONKENESE 1 1,) Visszatérés

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S

433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 433-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása bölcsődevezető álláshelyre Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: El terjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, az újszülöttek életkezdési támogatásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben